Page 1


SPIS TREŒCI

Spowolnienia nie widzimy

18 Poligrafia u progu roku 2012 wydaje się znajdować na rozdrożu. Z jednej strony kryzys gospodarczy prowokuje do zaciskania pasa i ograniczania inwestycji, z drugiej nowe technologie w coraz większym stopniu wypierają tradycyjny druk. vidart nr 12 (248) OD reDAKTOrA 4 „Gdybym ja miał cztery nogi”

Perspektywy europejskiej 52 poligrafii

WIADOMOŚCI 5 Nominacja w HP GOrąCy TeMAT 16 Rynki pokonały firmę manroland 18 Spowolnienia nie widzimy TeMAT NUMerU: POSTPreSS

Transformacja i perspektywy sektora poligraficznego w gospodarce Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec były tematem Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, która odbyła się w dniach 16-18 listopada br. Organizatorem konferencji była Sekcja Poligrafów SIMP oraz Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI. Konferencji patronował minister gospodarki, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezes NOT.

2

22 Nowości w technologii operacji wykończeniowych 24 Nowe centrum demonstracyjne Kolbusa 27 Studenci sprawdzają możliwości urządzeń Kolbusa 28 Technologia obróbki papieru wczoraj i dziś 32 Nie tylko dziurkowanie… 34 Eurocutter na polskim rynku

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


SPIS TREŒCI

Temat numeru: POSTPRESS 22 Według prognoz specjalistów firmy Kolbus narząd maszyn przed rozpoczęciem drukowania nowego nakładu w kolejnych latach będzie coraz bardziej zautomatyzowany i wszystko będzie sterowane komputerowo. Skracanie czasu narządu doprowadzić powinno stopniowo do całkowitej likwidacji tej czynności. www.vidart.com.pl 36 Dobre, bo polskie… firma Kakado 38 Tunele grzewcze Przewodnik po maszynach cz. 3 40 Rozwiązania na trudne czasy SerWIS, CZęŚCI I AKCeSOrIA

WyDArZeNIA 56 Możliwości technologii cyfrowych 58 EcoPrint Europe live 2012 59 25 lat firmy Arkoch WIADOMOŚCI IT

60 Połączenie systemów 42 Produkt za rozsądną cenę Symfonia i Forte Ostrołęcka firma Tech-Wash z PekaoBIZNES24 45 Firma Lubicz – 18 lat na rynku Działy specjalne 46 Pozostają tylko najlepsi CyfrA VIDArT firma Hadar 64 Canon liderem GAZeTy I CZASOPISMA 64 Do cyfry i do offsetu 65 Seminarium 48 Kompaktowa HEI Flexibility premiera KBA 66 Nowe metody ryNeK komunikacji z klientem 66 Papier HP Premium Plus 50 Bobst Group przyspiesza transformację 68 Plotery tnące 52 Perspektywy 69 Ploter Agfa :Jeti 1224 w Concordia Print europejskiej poligrafii 54 Niewiele firm przetrwa 69 Płótna do druku do roku 2020 70 Ekozobowiązania vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

72 Zalety dokumentów elektronicznych 73 Nagrody Summer 2011 Pick dla Konica Minolta 74 Badania Oki obalają mity 76 Ricoh Europe wprowadza Print&Share BIZNeS PArTNer 77 Informacje z biznesu gospodarki, poligrafii i przetargi OGłOSZeNIA 87 branży poligraficznej i oferty sprzedaży maszyn używanych Wydrukowano na papierze: środki: UPM finesse mat 120 g okładka: UPM finesse mat 250 g www.upmraflatac.com Druk i oprawa:

www.artdruk.com

3


OD REDAKTORA

„Gdybym ja miał cztery nogi”

W

komedii z 1934 r. „Co mój mąż robi w nocy” Michał Znicz, Tola Mankiewiczówna i Wojciech ruszkowski rozważają zalety posiadania zwiększonej liczby kończyn dolnych. Niewątpliwie, cztery nogi zapewniają o wiele większą stabilność niż dwie. Mam na myśli oczywiście kondycję firmy − zwłaszcza w dobie kryzysu. Tematy rynkowe, obok tematu numeru, zdominowały nam to ostatnie w roku wydanie. Na czoło wysunęły się informacje z manrolanda. Wynika z nich, że sytuacja, w jakiej znalazła się firma, jest spowodowana dramatycznym spadkiem liczby zamówień na maszyny arkuszowe. Obecna wielkość rynku maszyn to tylko 50 proc. stanu sprzed kryzysu w 2008 roku. Nic dziwnego, że firmy starają się zdywersyfikować rynek, na którym działają. Nie mogąc liczyć na sprzedaż maszyn, stawiają na sprzedaż materiałów, części i akcesoriów oraz na serwis. Wchodzą również na nowe dla siebie rynki, które mają o wiele większy potencjał rozwoju. Warto zajrzeć do materiału „Seminarium HeI flexibility”. Na kryzys gospodarczy nakładają się także przemieszczenia centrów produkcji, dystrybucji oraz finansów w skali globalnej. Coraz większą rolę odgrywają państwa azjatyckie, z Chinami i Indiami na czele. Cierpi na tym uwikłana w problemy wewnętrzne europa. Przykładem mogą być decyzje w Bobst Group − artykuł „Bobst Group przyspiesza transformację”. Kolejnym wyzwaniem dla branży poligraficznej są coraz szybsze zmiany technologii. Polecam więc ciekawy materiał opracowany na zlecenie ricoha o złowróżbnym tytule: „Niewiele firm przetrwa do roku 2020”. Górą zatem elastyczność i różnorodność działań pozwalające na maksymalne wykorzystanie pojawiających się możliwości. Warto jednak pamiętać, że dla istoty, która nie jest stonogą, posiadanie zbyt wielkiej ilości odnóży może doprowadzić do kompletnego ich splątania, czego ani sobie, ani Państwu nie życzę. Artur Dziedzic


WIADOmOŒCI

Nominacja w HP Manel Martinez został nowym wiceprezesem i dyrektorem generalnym rynku EMEA koncernu HP. Nowo mianowany wiceprezes będzie odpowie- generalnego działu IPG (Imaging and Printing) dzialny za wprowadzanie rozwiązań firmy HP na w regionie Półwyspu Iberyjskiego. Wcześniej był globalnym dyrektorem generalnym rynek w rejonie eMeA (europa, działu druku wielkoformatowego. Do Środkowy Wschód i Azja). Manel koncernu HP nowy wiceprezes Martinez wnosi ze sobą ponad dwudołączył w roku 1989 i zaczynał jako dziestoletnie doświadczenie w przeinżynier rozwoju oprogramowania myśle poligraficznym zarówno na wbudowanego w drukarki wielkorynkach lokalnych, jak i w podejściu formatowe. globalnym. Jego dotychczasowo Manel Mrtinez ukończył studia inzgromadzona wiedza umożliwi mu formatyczne na politechnice w Katapromowanie druku jako integralnej lunie, a także uzyskał dyplom MBA części przekazu do konsumenta. z eSADe w Barcelonie. Przez ostatnie dwa lata Manel Manel Martinez Martinez pełnił funkcję dyrektora źródło: HP

IBM ma nowego prezesa

Virginia Rometty obejmie stanowisko chief executive officer i prezydenta IBM Corporation. Podczas swojej kadencji pomyślnie doprowadziła Nowa prezes IBM od 2 stycznia 2012 r. zastąpi Sama Palmisano na stanowisku CeO w IBM. do zintegrowania IBM z PricewaterhouseCoopers Palmisano był dyrektorem wykonawczym IBM od Consulting. Pani rometty stworzyła także IBM 2002 roku. Zachowa on stanowisko prezesa zarządu. Global Services i w jego ramach zbudowała Jako globalny lider sprzedaży IBM Virginia globalny zespół ponad 100 tys. doradców i eksrometty jest odpowiedzialna za uzyskanie przy- pertów, których zadaniem jest pomoc klientom chodów, zysku i satysfakcji klientów na 170 rynkach w optymalizacji ich wyników. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia IBM Global światowych, w których IBM prowadzi swoją działalność. W najbliższej przyszłości największym wy- Services Virginia rometty pełniła funkcję dyrektora zwaniem dla Virginii rometty będzie utrzymanie generalnego IBM Global Insurance i sektora usług wzrostowego trendu firmy. Biorąc pod uwagę pro- finansowych, gdzie była skoncentrowana na biznesowej strategii przywództwa IBM gnozowane nadejście kolejnej fali na światowym rynku ubezpieczeń, kryzysu, nie będzie to łatwe zadanie. odpowiedzialna za marketing, sprzeJednak nowa prezes IBM ma dośdaż i doradztwo. wiadczenie w działaniu w warunkach W uznaniu za zasługi została uhoosłabionej światowej gospodarki norowana Nagrodą Sloane Carl 2006 i udowodniła, że z sukcesem potrafi przyznawaną przez AMCf (Association prowadzić sprzedaż w firmie. of Management Consulting firms). Virginia rometty jest związana Niezmiennie od siedmiu lat znajz IBM od 1981 roku. Ostatnio duje się na liście 50 najpotężniejszych pełniła funkcję wiceprezesa i dykobiet w biznesie w rankingu magarektora ds. sprzedaży, marketingu zynu „fortune”. i strategii dla IBM Global Services Virginia rometty na całym świecie. źródło: IBM vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

5


WIADOmOŒCI

Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę Polska Izba Druku przygotowuje się do wznowienia Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę. Przyczyną powrotu do idei turnieju była, jak przekazał edward Dreszer, prezes Polskiej Izby Druku, obserwacja przebiegu konkursu Złotego Gryfa. Trudno nie zauważyć, że laureatami są drukarnie z dość ograniczonej grupy. Nie mają w tej rywalizacji szans drukarnie mniejsze, może i dysponujące wspaniałymi fachowcami, ale bez dobrej introligatorni. − W Turnieju Drukarń o Złotą Czcionkę oceniany jest sam kunszt druku. Dlatego też wymagane jest jedynie dostarczenie prac zadrukowanych jednostronnie na papierze kredowanym (kolor: 4 + 0) − wyjaśnia edward Dreszer. − Pozwala to na pokazanie i wypromowanie drukarni, gdzie pracują świetni fachowcy w dziedzinie drukowania bez względu na wielkość zakładu, co tworzy bardzo demokratyczną i uczciwą formułę. Turniej Drukarń o Złotą Czcionkę organizowany od 1998 r. przez miesięcznik „Digit” zakończył się w roku 2005, po odejściu z redakcji Tomasza

Bitnera, pomysłodawcy konkursu. Zgodnie z zasadami turnieju drukarnie oceniane są za jakość wykonanej pracy. Startujący w tym wyścigu drukują stronę testową w oparciu o ten sam plik testowy przygotowany tak, aby jak najbardziej przypominał typową, ale i wyrafinowaną publikację, która uwidoczni typowe usterki druku i pozwoli wskazać najlepszych. Nadesłane, anonimowe prace będą oceniane przez jury, w którego składzie znajdą się uznani specjaliści. Udział swój zapowiedzieli już członkowie poprzedniego jury: dr Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej) i edward Godawa (Digiprint). Jury będzie oceniało zgodność kolorystyczną wydruków z proofem, powtarzalność barw na poszczególnych arkuszach i użytkach, a także inne, ewentualne wady odbitek. Pierwsza edycja wznowionego turnieju przewidziana jest już na wiosnę 2012 roku. źródło: PID

Muzeum Multimediów Cyfrowych Adobe prezentuje wystawę Mariko Mori Tytuł wystawy to „Podróż do Zatoki Siedmiu Świateł” („Journey to Seven Light Bay”). Adobe Museum of Digital Media (www.adobemuseum.com) to jedyne w swoim rodzaju muzeum on-line i miejsce interaktywne, które prezentuje i zachowuje przełomowe cyfrowe dzieła multimedialne. Ponadto oferuje ono forum, na którym eksperci mogą się wypowiadać na temat wpływu multimediów cyfrowych na kulturę i społeczeństwo. AMDM jest otwarte przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia i roku. Jest całkowicie bezpłatne. Goście są proszeni o zarejestrowanie się, co zapewnia darmowe członkostwo. „Journey to Seven light Bay” to najnowsza instalacja Mariko Mori, której zainteresowania kon-

6

centrują się na pokonywaniu ograniczeń w sztuce i technologii. Ten cyfrowy projekt przenosi gości AMDM na spokojną wyspę Miyako w japońskim archipelagu Okinawa, gdzie Mori umieściła pierwszą część swojej monumentalnej instalacji Pierwotny rytm (Primal rhythm), składającą się ze słupa słonecznego (Sun Pillar) i kamienia księżycowego, który zmienia kolor zgodnie z pływami zatoki. Pierwsza faza Primal rhythm, której producentem jest fundacja Mariko Mori, faou, zostanie otwarta w Japonii w czasie przesilenia zimowego, 22 grudnia, po ukończeniu Sun Pillar. źródło: Adobe INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


HP przejmuje Firma HP poinformowała o przejęciu Hiflex Software GmbH, globalnego dostawcy oprogramowania specjalizującego się w rozwiązaniach web-to-print oraz systemach MIS dla poligrafii. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Założona w 1991 r. firma Hiflex ma siedzibę w Aachen, w Niemczech. Po przejęciu Hiflex będzie nadal rozwijać swoją ofertę i usługi dla dotychczasowych klientów. − HP chce przełamać tradycyjne bariery „jak i gdzie”, na które natrafiają klienci poligrafii, ułatwiając im wykonywanie własnych lub spersonalizowanych materiałów w dowolnym miejscu i czasie − powiedział Vyomesh Joshi, wiceprezes działu Imaging and Printing Group HP. − Technologia Hiflex zapewnia potężną platformę do realizacji tego celu w ramach naszej ogólnej strategii drukowania „w chmurze”. Z przekazanych informacji wynika, że technologie Hifleksu pozwolą wprowadzić więcej innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów obrazowania i drukowania HP oraz poszerzyć portfolio firmy w ramach rozwiązań technologicznych „w chmurze”. firma HP zadeklarowała również wsparcie szerokiej gamy rozwiązań partnerskich, oferując klientom największy wybór i elastyczność. źródło: HP

Polsko-niemiecka wymiana

Na początku października grupa młodzieży z Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza gościła przez siedem dni w Robert-Jungk Oberschule w Berlinie. Wymiana młodzieży była możliwa dzięki pomocy finansowej Jugendbildungsstaette Kurtloewenstein oraz zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli zarówno ze strony polskiej, jak i niemieckiej. źródło: ZSPK vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011


WIADOmOŒCI

Adobe przejmuje Efficient Frontier Firma Adobe poinformowała o zawarciu ostatecznego porozumienia w sprawie przejęcia prywatnej firmy Efficient Frontier, lidera w dziedzinie zakupów i optymalizacji wielokanałowych reklam. rozwiązania Adobe odgrywają istotną rolę w tworzeniu, realizowaniu, pomiarach i optymalizacji cyfrowych procesów marketingu i reklamy oraz zarządzaniu nimi. Obecnie Adobe dokonuje rocznie około pięciu bilionów transakcji cyfrowych dla ponad 5000 klientów, w tym wielu największych na świecie reklamodawców, wydawnictw i agencji reklamowych. Przejęcie firmy efficient frontier wzbogaci dotychczasowy pakiet oprogramowania Adobe Digital Marketing Suite o dodatkowe funkcje prognozowania, realizowania i optymalizacji wielokanałowych kampanii reklamowych. Oprócz tego pakietu rozwiązania Adobe do marketingu cyfrowego obejmują platformę zarządzania danymi klasy korporacyjnej, popularną platformę publikowania i sprzedaży reklam wideo oraz system zarządzania treściami w przedsiębiorstwie. firma Adobe będzie nadal rozwijać swoją platformę niezależnych zakupów

i optymalizacji reklam prezentowanych w sieciach społecznościowych oraz w trakcie wyszukiwania i ekspozycji. Pozwoli jej to oferować specjalistom w dziedzinie marketingu cyfrowego, reklamodawcom i wydawnictwom pełniejszy zestaw funkcji umożliwiających tworzenie raportów i analiz, personalizację, zarządzanie wielokanałowymi kampaniami oraz pobieranie opłat od mediów. – W związku z szybkim rozwojem reklamy internetowej nasi klienci powinni wiedzieć, gdzie, kiedy i w jaki sposób wydać pieniądze na marketing cyfrowy, aby osiągnąć największy efekt – powiedział Brad rencher, wiceprezes i dyrektor działu marketingu cyfrowego w firmie Adobe. –Przejęcie efficient frontier pozwoli udostępnić naszym klientom wykorzystującym Digital Marketing Suite popularną platformę, która zapewnia opłacalność wydatków na reklamę. źródło: Adobe Systems Incorporated

Cyfrowy postpress Rośnie popularność druku cyfrowego, a wraz z nim zainteresowanie rozwiązaniami dla obróbki po druku opracowanymi specjalnie dla tej technologii. Zakłady poligraficzne uświadamiają sobie, że po inwestycjach w systemy drukujące i przygotowalnię przyszedł czas na skompletowanie parku postpressowego. W ciągu trzydziestu lat brytyjski producent maszyn Morgana Systems urósł do pozycji czołowego dostawcy urządzeń do cyfrowej introligatorni w UK. W ostatnim dziesięcioleciu ugruntował swoją globalną reputację jako lider i innowator w rozwoju systemów dedykowanych do cyfrowej introligatorni i jest preferowanym partnerem wszystkich wiodących producentów maszyn do druku cyfrowego. Wśród nowości tego producenta należy wymienić bardzo szybkie bigówko-falcerki DigifoldPro, automatyczne bigówki AutoCreaserPro, automatyczne falcerki AutofoldPro, lakierówki do la-

8

kierowania lakierami UV DigiCoater, oklejarki PUr, automatyczne bukleciarki DokuMasterPro oraz wielofunkcyjne urządzenia do wykrawania licznej gamy finalnych użytkowych produktów CardXtraPlus. Cechy wyróżniające maszyny Morgana to solidna, stalowa konstrukcja gwarantująca wytrzymałość podczas intensywnej produkcji cyfrowej oraz offsetowej, dożywotnia matryca/patryca przy funkcjach bigowania, specjalnie skonstruowane i opatentowane tzw. latające noże przy funkcjach składania, bardzo prosta obsługa z paneli dotykowych „smart screen”, uniwersalne menu rysunkowe, pamięć alfanumeryczna, kompatybilne z JDf. Dystrybucja w Polsce przez Zinart Systemy Graficzne we Wrocławiu. materiały: Zinart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Nowa wystawa Muzeum Plakatu w Wilanowie – oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zaprasza na wystawę indywidualną Güntera Rambowa, jednego z najsłynniejszych światowych twórców plakatu (9 grudnia 2011 – 5 lutego 2012).

Artysta sam wybrał prace, które chce pokazać warszawskiej publiczności. „Punkt widzenia rambowa” to prezentacja ponad 200 prac tego wybitnego grafika, ucznia Hansa Hillmana, laureata licznych międzynarodowych nagród, w tym także Warszawskiego Międzynarodowego Biennale Plakatu. rambow zasłynął jako twórca plakatów filmowych i teatralnych oraz prac zaangażowanych w aktualne problemy społeczno-polityczne. Z czasem niemal zupełnie zrezygnował z fotografii i fotomontażu na rzecz kompozycji czysto graficznych, w których znak jest sprowadzony do formy możliwie najprostszej, a konotacje treściowe są często aluzyjne. Paleta barw jest zredukowana do maksymalnie dwóch, trzech kolorów. Ze strony Muzeum Plakatu w Wilanowie kuratorem wystawy jest Jacek Szelegejd. źródło: Muzeum Plakatu w Wilanowie vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011


WIADOmOŒCI

QuadWinkowski w pełni zasilany zieloną energią QuadWinkowski jako pierwsza firma poligraficzna w Polsce oraz jedna z pierwszych w tej części Europy zdecydowała się na zasilanie energią elektryczną w pełni pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Od 1 października 2011 r. drukarnie QuadWinkowski w Wyszkowie i radzyminie korzystają z energii odnawialnej pochodzącej z hydroelektrowni grupy energa SA we Włocławku. Dotychczas obie drukarnie były zasilane konwencjonalną energią elektryczną uzyskiwaną z paliw kopalnych. – Wybór zielonej energii to kolejna inicjatywa wynikająca z polityki środowiskowej naszej firmy – wyjaśnia Andrzej Płatek, dyrektor ds. administracyjnych odpowiedzialny za projekty pro-ekologiczne QuadWinkowski. – Jej celem jest zmniejszanie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne. Wdrażane przez nas działania są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi standardami,

co potwierdzają certyfikaty ISO 14001, PfC oraz fSC. – dodaje Andrzej Płatek – Działania proekologiczne QuadWinkowski wynikają z kultury organizacyjnej firmy. Zakłada ona ciągłe doskonalenie i optymalizację we wszystkich obszarach działalności, a więc również w tej związanej z ochroną środowiska naturalnego – dodaje Tim Ohnmacht, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu QuadWinkowski. – Wybór zielonej energii jest również odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów. Wierzę, że nasza najnowsza inicjatywa pro-środowiskowa spotka się z ich uznaniem i utwierdzi w przekonaniu, że jesteśmy w stanie dostarczać produkty najwyższej jakości, z zachowaniem należytej troski o naszą planetę. źródło: QuadWinkowski

Największy Koran na świecie

Włoscy mistrzowie wykonali dla muzułmanów Tatarstanu – republiki w składzie Federacji Rosyjskiej w Powołżu. Największy Koran na świecie: jego wielkość wynosi 1,5 na 2 metry, a waga to 800 kilogramów. Przy ozdobie okładki wykorzystano malachit, fionity, jaspis, złoto malarskie i srebro. Dwumetrowy Koran będzie tymczasowo znajdować się na honorowym miejscu w meczecie „Kul Szarif” na Kremlu Kazańskim.

latem 2012 r. unikalna księga ma być przewieziona do pradawnego miasta Bułgar. Było to miejsce oficjalnego przyjęcia islamu w charakterze państwowej religii przez Bułgarię Wołżańską, państwo, które istniało od X do XII wieku w średnim biegu Wołgi i w dorzeczu Kamy. źródło: Głos rosji

Certyfikaty ISEGA dla ABC Allied Kolejne certyfikaty instytutu ISEGA zostały przyznane produktom firmy ABC Allied. Są to: All Star fount (druk bez alkoholu – IPA), Green fount 9068 – 8068 (druk konwencjonalny i UV) oraz 5 Star fount (Gold Star – UV, druk na metalu, wąska wstęga, konwencjonalny druk arkuszowy). Wymienione bufory otrzymały certyfikat przydatności w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ty-

10

toniowego i kosmetyków oraz wszelkiej produkcji przeznaczonej dla dzieci (podręczniki, książki, zabawki, gry). Bufory te mogą być stosowane przy produkcji opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wszystkie wymienione produkty są zgodne z rozporządzeniem reACH. źródło: ABC Allied INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Oki zaprasza na wystawę Goshki Macugi Firma Oki współpracuje z Zachętą Narodową Galerią Sztuki przy pierwszej dużej, indywidualnej wystawie Goshki Macugi zorganizowanej w instytucji publicznej. Na wystawie „Goshka Macuga. Bez tytułu” artystka zaprezentuje prace związane z problemem cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku, atakami na obiekty sztuki, artystów, kuratorów, dyrektorów, instytucje. Prace zostały przygotowane specjalnie dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki i odwołują się do wydarzeń związanych z tą instytucją. Artystka, przygotowując wystawę, pracowała w oparciu o archiwa galerii: dokumentacje wystawy, wycinki prasowe, ale też mniej oficjalne listy czy księgi wpisów, skarg i wniosków. – Jako firma jesteśmy dumni z faktu, że współpracę z Zachętą rozpoczynamy od wyczekiwanej i ściśle związanej z historią galerii wystawy artystki Goshki Macugi. Angażując się w promocję sztuki współczesnej w Polsce, otwieramy też nowy rozdział w historii Oki – mówi Jacek Tarkiewicz, dyrektor marketingu OKI Systems (Polska). Goshka Macuga urodziła się w 1967 r. w Warszawie. Studiowała w Central

Goshka Macuga, list, 2011, gobelin, fot. Przemysław Pokrycki

Saint Martins School of Art i w Goldsmiths College w londynie. W 2008 r. znalazła się w gronie czterech nominowanych do prestiżowej nagrody Turner Prize przyznawanej najwybitniejszym młodym brytyjskim artystom. Wystawiała m.in. w Whitechapel i Tate Britain w londynie, w Kunsthalle Basel. W kwietniu 2011 r. otworzyła indywidualną wystawę w Walker Art Center w Minneapolis. Weźmie też udział w najbliższej edycji Documenta w Kassel. laureatka Arnold-Bode-Preis 2011. Mieszka i pracuje w londynie. Wystawie będzie towarzyszyła seria wydarzeń poświęconych zagadnieniom cenzury w sztuce. Więcej informacji na stronie www.zacheta.art.pl. źródło: Oki Systems (Polska) Sp. z o.o.

Wbrew kryzysowi Firma Alston Systems odnotowała ponad 200-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z pierwszym półroczem roku. Do poprawy wyników przyczyniła się bardzo dobra sprzedaż falcerko-zszywarek Superfax Bookletmac oraz duży wzrost sprzedaży zszywek do falcerko-zszywarek Duplo DBM 100/120.

Superfax Bookletmac

vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

Dodatkowo firma Alston Systems, wygrywając pierwszy przetarg, w którym brała udział, wyposażyła w maszyny introligatorskie dział poligraficzny AWf w Katowicach. źródło: Alston Systems


WIADOmOŒCI

Usługi posprzedażowe KBA Firma KBA stale rozszerza swoją ofertę w zakresie usług posprzedażowych. Poza przebudową, rozbudową czy przenoszeniem maszyn w jej skład weszły program PressSupport i sklep internetowy z częściami zamiennymi. Kontrakty serwisowe i posprzedażowe mogą w razie potrzeby uwzględniać obsługę złamywaków, odwijaków na zwoje czy napędów, a nawet obsługę „na żądanie”, opartą na ilości godzin, jaką klient uzyskuje ze strony specjalistów KBA.

W ramach większych pakietów usług technicy KBA mogą stale przebywać na terenie drukarni, na bieżąco monitorując i konserwując wszystkie pracujące tam maszyny. Nowe oprogramowanie – KBA MaintainSoft – umożliwia z kolei profesjonalne planowanie i nadzorowanie wszystkich działań serwisowych, niezbędnych przy maszynach KBA. źródło: KBA

SG „Partnerem Finansowania Fabrycznego” Po raz drugi z rzędu Societe Generale Equipment Finance otrzymała tytuł roku: „Partner Finansowania Fabrycznego” („Vendor Finance Provider of the Year”) przyznany podczas uroczystej ceremonii zorganizowanej przez „Leasing Life” 3 listopada w Monachium. Panel sędziowski składający się ze specjalistów oraz profesjonalistów w branży finansowania środków trwałych i leasingu wyróżnił Societe Generale equipment finance na tle dużych międzynarodowych firm ubiegających się o ten tytuł za „konsekwencję rozwoju w obszarze usług finansowych dla dostawców poprzez budowanie i wzmacnianie partnerstwa, rozwijanie twórczych strategii sprzedażowych i oferty dla vendorów reprezentujących szerokie spektrum branż”.

„leasing life”, specjalistyczne pismo branży leasingu i finansowania środków trwałych, należące do Vrl financial News, zainaugurowało konkurs „Nagrody >>leasing life<<” w 2007 r. z myślą o wyłonieniu najlepszych firm i liderów reprezentujących branżę w europie. Societe Generale equipment finance została wyróżniona przez „leasing life” także w latach 2007, 2008 i 2010. źródło: SG

Wystawa ilustracji BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę ilustracji Wiesławy Studenckiej-Grosset, która będzie czynna do 8 stycznia 2012 roku. ciągają wzrok nie tylko dzieci, do Na wystawie będzie ok. 200 ilustktórych głównie są kierowane. racji cenionej ilustratorki, jaką jest Kolekcja zamojska, licząca około Wiesława Studencka-Grosset, re500 sztuk swoistych kolorowych peprezentująca tzw. polską szkołę rełek, jest pięknym darem artystki, ilustracji. jaki Wiesława Studencka-Grosset Niezwykle barwne i kolorowe prace na papierze, w technice akwareli, gwaszu przekazała BWA Galerii Zamojskiej w latach 90. i pasteli są ilustracjami do książek i bajek. Wy- ubiegłego wieku. konane w sposób tradycyjny, budzą urok i przyźródło: BWA Galeria Zamojska

12

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


WIADOmOŒCI

BSC zmienia nazwę BSC Etykiety Sp. z o.o., należąca do giełdowego producenta opakowań z tektury i papieru BSC Drukarnia Opakowań S.A., zmieni nazwę na BSC Pharmacenter Sp. z o.o. Wprowadzona zmiana to efekt trwającego procesu przekształcania spółki zależnej w wyspecjalizowanego dostawcę opakowań dla branży farmaceutycznej. 24 listopada br. Zgromadzenie Wspólników BSC etykiety Sp. z o.o. podjęło decyzję o zmianie nazwy na BSC Pharmacenter Sp. z o.o. Zbieżność nazwy ze spółką Pharmacenter GmbH, należącą do niemieckiego Partnera grupy, ma na celu bezpośrednie skojarzenie z marką rlc. − Przynależność do grona czołowych oferentów opakowań zwiększyło prestiż oraz wiarygodność naszej firmy na arenie międzynarodowej. Zmiana nazwy BSC etykiety jest kolejnym elementem strategii grupy rlc polegającej na budowie jednolitej sieci drukarń specjalizujących

vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

się w obsłudze firm farmaceutycznych w zakresie produkcji opakowań z tektury litej i ulotek papierowych. W ten sposób chcemy zakomunikować, iż nasza spółka zależna wytwarza wysokiej jakości produkty zgodne ze standardami obsługi panującymi w całej grupie – powiedział Janusz Schwark, prezes BSC Drukarnia Opakowań S.A. BSC Drukarnia Opakowań S.A. w ramach środków finansowych uzyskanych w ofercie publicznej rozpoczęła prace polegające na rozbudowie i modernizacji ówczesnego BSC etykiety Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej. źródło: BSC Drukarnia Opakowań S.A.

13


WIADOmOŒCI

Wydawcy oskarżają Empik Od kilku miesięcy nasilają się protesty wydawców skierowane przeciwko Empikowi, którego oskarżają o praktyki monopolistyczne. Pod koniec listopada ruszyła akcja „Nie tucz książkowego potwora! Kupuj u wydawcy!”. Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka bestsellerowej serii „Cukiernia pod Amorem”, apelowała: − Wydawcy mają coraz większy problem z odzyskaniem pieniędzy za swoje książki z dużych sieci księgarskich. Przez to maleje liczba tytułów pojawiających się w księgarniach, przez to maleją nakłady na marketing, przez to coraz większe problemy mają redakcje pism i serwisów literackich, przez to z kolei cierpią czytelnicy poszukujący interesującej i naprawdę dobrej lektury. Inicjatorzy akcji zwracają się do czytelników, aby kupowali w niewielkich księgarniach lub bezpośrednio u wydawcy. Pod określeniem „duże sieci księgarskie” należy rozumieć empik, który po ostatnich przejęciach (Gandalf) stał się w praktyce monopolistą na rynku dystrybutorów. Dlatego też, gdy w lipcu 2010 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek NfI empik o przejęcie spółki Merlin, prezes UOKiK wydała decyzję odmowną. Po przeanalizowaniu informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzonego największego w historii UOKiK badania rynku prezes UOKiK uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NfI empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji na krajowych rynkach detalicznej sprzedaży internetowej książek niespecjalistycznych oraz płyt z muzyką. Ponadto negatywnie wpłynie na krajowy rynek zakupu książek niespecjalistycznych.

Badanie wykazało, że uczestnicy transakcji uzyskaliby łącznie znaczną przewagę nad działającymi obecnie na wymienionych rynkach przedsiębiorcami – ich najwięksi konkurenci mieliby kilkukrotnie mniejsze udziały. Brak możliwości wywierania istotnej presji konkurencyjnej przez rozdrobnionych konkurentów ułatwiłby połączonym spółkom wykorzystywanie siły największego gracza na rynku. empik złożył odwołanie od decyzji prezes UOKiK. Główne zarzuty wydawców dotyczą opóźniania płatności. Poza tym empik stosuje praktyki wzorowane na supermarketach, żądając ogromnych sum za promocję czy wystawienie produktu w atrakcyjnym miejscu. Za dwutygodniową promocję książki na półce „Nowości” wydawca ma zapłacić ok. 20 tys. zł, a za reklamę w świątecznej gazetce około 10 tys. złotych. Jednak dystrybucja nie jest jedynym powodem niepokoju wydawców. Począwszy od maja 2011 r. spółka wchodzi zdecydowanie na rynek wydawniczy, nabywając pakiety kontrolne w wydawnictwach Buchmann, W.A.B. i Wilga. Oznacza to, że staje się bardzo silnym konkurentem dla wydawnictw. Mając zaś ogromny kapitał, empik może przyciągnąć do siebie autorów i stać się w praktyce samowystarczalny. rynek wydawniczy czeka jednak jeszcze większe przetasowanie. Pojawiły się zapowiedzi, że w marcu 2012 r. na nasz rynek planuje wejść największy na świecie dystrybutor internetowy − Amazon. opracował Andrzej Tuka

Przystawka do kuponów/bookletów

Nowa przystawka wąskowstęgowej maszyny Gidue ma możliwość druku w jednym przejściu wielokolorowych, wielostronicowych etykiet. Samoprzylepna wstęga materiału jest dzielona kością (120 m/min). Dostępne są różnorodne opcje na trzy lub pięć rzędów, które są rozdzielane, klejenia, lakierowania, składania i perforowania. Urządzenie charakteryzuje się łatwym narządem a następnie nakładane na wierzch poprzedniej. Daje to możliwość druku wielokolorowej 5- lub 9- z szybkim ustawieniem parametrów druku. stronicowej etykiety kupon/booklet z wysoką prędźródło: rotary Die Company

14

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


GORąCy TEmAT

Rynki pokonały firmę manroland Firma manroland AG jest jednym z czołowych producentów maszyn drukarskich na świecie, a szczególnie przez lata była w czołówce producentów zwojowych maszyn offsetowych.

W

listopadzie firma manroland AG zgłosiła w sądzie w Augsburgu niewypłacalność swoich bieżących zobowiązań. W efekcie dr frank Kebekus został mianowany osobą odpowiedzialną za restrukturyzację firmy, a Werner Schneider tymczasowym administratorem masy upadłościowej. Zgłoszenie to jest efektem niepowodzenia długo prowadzonych negocjacji z ewentualnym potencjalnym inwestorem. Zadaniem Wernera Schneidera będzie teraz wszechstronne rozeznanie się w rzeczywistym stanie finansowym upadłej firmy. W ramach restrukturyzacji czynione będą wśród dłużników starania zmierzające do uratowania najważniejszych składników produkcyjnych manrolanda. firma manroland posiada bowiem nadal pewien potencjał, na który składają się doświadczony zespół pracowników, know-how oraz konkurencyjne produkty w ofercie. Pozycja firmy może ulec poprawie, jeśli wejście potencjalnego inwestora zostanie połączone z programem finansowego wsparcia przez banki przy współpracy dotychczasowych udziałowców. Decyzja o zgłoszeniu upadłości została sprowokowana dramatycznym spadkiem zamówień na nowe maszyny.

16

Proces spadku zamówień trwał od połowy lipca, a ostatnio jeszcze bardziej się umocnił i obecna wielkość rynku maszyn to tylko 50 proc. stanu sprzed kryzysu w 2008 roku. Obecnie klienci mają trudności z finansowaniem przez banki swoich potrzeb inwestycyjnych. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację firmy manroland jest bardzo ostra konkurencja zmuszająca wszystkich producentów maszyn do obniżania cen produktów oferowanych klientom. W Stanach Zjednoczonych i w zachodniej europie obniżyło się dramatycznie zapotrzebowanie na maszyny arkuszowe. W Chinach nadal panuje na rynku ożywienie mimo zauważanego pewnego spowolnienia tempa wzrostu. Mimo istniejącej sytuacji firma manroland kontynuuje swoją działalność, zatrudniając 5000 pracowników w Niemczech i 1500 w innych krajach. Mimo oczekiwanych od dawna trudności branży maszyn drukarskich swoje zaskoczenie i zaniepokojenie decyzją firmy manroland AG wyrazili klienci i specjaliści wielu firm. Dla witryny internetowej PrintWeek wypowiadali się m.in. Jim Todd, dyrektor sprzedaży firmy Heidelberg UK, oraz Christian Knapp, dyrektor firmy KBA UK. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Pierwszy z nich uważa, że branża producentów maszyn poligraficznych nie dostosowuje się wystarczająco szybko do zachodzących zmian rynkowych. Christian Knapp podziela ten pogląd i dodaje, że jest to dopiero początek zmian, które muszą dotknąć dostawców maszyn drukarskich. Natomiast Neil Sutton, dyrektor firmy Komori UK, powiedział, że wiadomość o sytuacji w manrolandzie AG była dla niego szokująca. Uważa on, że sytuacja tej firmy wpłynie wkrótce na losy jej poddostawców. Wyraża jednak przekonanie, że w jakiejś nowej formie działalność produkcyjna będzie jednak kontynuowana. John Chambers, dyrektor sprzedaży firmy Goss International, uważa, że muszą zajść trwałe zmiany w branży, bowiem na rynku nie ma miejsca dla trzech dużych niemieckich firm produkujących maszyny arkuszowe. Witryna PrintWeek przytacza również wypowiedź Murray’a locka, dyrektora firmy M Partners. Przypomina on, że w czasie ostatnich czterech lat w Wielkiej Brytanii rynek maszyn arkuszowych spadł o 75 procent. W tej sytuacji każdy dostawca tych maszyn drukarskich skazany jest na problemy. Podobnie wypowiadają się fachowcy finansowi, jak David Bunker, dyrektor finansowy Close Asset finance, który uważa, że konsolidacja branży producentów maszyn drukarskich jest konieczna. Stwierdza zarazem, iż efektem kłopotów firmy manroland AG będzie mocniejsza pozycja na rynku dobrze inwestującej w nowe rozwiązania firmy KBA. Mark White, dyrektor firmy Boxes Prestige, jest natomiast przekonany, że dla manrolanda AG znajdzie się inwestor, który będzie kontynuował produkcję w zakresie maszyn drukarskich. Upadek jednak tak dużej jak manroland AG firmy uważa za ważne ostrzeżenie dla decydentów, iż stan branży produkującej maszyny drukarskie wymaga poważnych zmian, bowiem branża ta znajduje się w bardzo groźnej sytuacji. Jakie z tej sytuacji wynikają wnioski dla polskich użytkowników maszyn drukarskich? Na pewno zwiększy się rywalizacja poszczególnych dostawców, którzy będą skorzy do oferowania korzystniejszych niż konkurencja warunków. Sytuacja vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

manrolanda AG na pewno nie wykluczy polskich użytkowników z możliwości korzystania z usług serwisowych. Zapewne ciągłość usług zostanie utrzymana, może w innej formie organizacyjnej. Spadek zapotrzebowania na maszyny arkuszowe jako wieloletnia tendencja rynkowa (patrz wspomniana wyżej sytuacja w Wielkiej Brytanii) powinien być uwzględniany przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych polskich przedsiębiorców. opracował Janusz Żak Z ostatniej chwili Przed oddaniem tego numeru do druku dotarła do nas informacja, że Werner Schneider, administrator masy upadłości firmy manroland AG, podpisał z bankami umowę o finansowaniu działalności firmy. Umowa pozwala na kontynuowanie produkcji i działalności operacyjnej firmy. Panuje przekonanie, że jest to pozytywny sygnał dla rynków. Warunki finansowania udało się uzgodnić szybko, w wyniku zaledwie kilkudniowych pertraktacji. Umowa pozwala na uniknięcie perturbacji w działaniach firmy, które mogłyby powstać, gdyby trzeba było przerwać produkcję. W wyniku umowy manrolnad AG uzyskuje dostęp do kwoty wynoszącej 55 mln euro, w tym 10 mln w formie gotówki. Pozostałe 45 mln euro stanowi linia kredytowa, którą manroland AG będzie mógł wykorzystać dla uregulowania swoich bieżących zobowiązań bez konieczności zaciągania nowych pożyczek. Zawarta umowa dotyczy zobowiązań finansowych i kosztów realizacji zamówień uzyskanych przez firmę manroland AG od momentu ogłoszenia upadłości. Zobowiązania wcześniejsze będą przedmiotem odrębnego postępowania upadłościowego.

17


GORąCy TEmAT

Spowolnienia nie widzimy Poligrafia u progu roku 2012 wydaje się znajdować na rozdrożu. Z jednej strony kryzys gospodarczy prowokuje do zaciskania pasa i ograniczania inwestycji, z drugiej nowe technologie w coraz większym stopniu wypierają tradycyjny druk.

Z

aplanowaliśmy serię rozmów z osobami działającymi na tym rynku. W tym wywiadzie wypowiada się Michał Śliz, który od czerwca 2011 r. jest dyrektorem generalnym Agfa Graphics Sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora handlowego spółki, odpowiadając za rozwój sprzedaży. Z rynkiem poligraficznym jest związany od ponad ośmiu lat. Jak współczesna sytuacja gospodarcza przekłada się na branżę poligraficzną? − W chwili obecnej przynajmniej w branży poligraficznej nie widzimy w Polsce spowolnienia gospodarczego. Nasi klienci nadal inwestują w nowy sprzęt, kupują coraz więcej płyt offsetowych, a jedynym problemem na rynku są terminy płatności – jednak jest to bolączka naszej branży od wielu lat, więc nie można mówić tu o jakimś nagłym pogorszeniu. Czy dotacje wpływają na kondycję firm poligraficznych?

18

− Na pewno dotacje poprawiły i ciągle poprawiają sytuację naszych firm w stosunku do zagranicznej konkurencji. Negatywnym objawem wynikającym z dotacji jest niewątpliwie nadprodukcja na naszym rodzimym rynku i idący za nią spadek cen. Jaki wpływ na decyzje inwestycyjne mają kursy walut? − Krótkoterminowo powodują zmiany terminów dostaw urządzeń do klientów – pod tym względem z utęsknieniem czekamy na wprowadzenie w Polsce euro. W dłuższej perspektywie czasu przyzwyczajamy się do obecnej wartości naszej waluty i nie stanowi to aż takiego problemu. Nieco inaczej niż w inwestycjach ma się sytuacja w bieżących zakupach firm – musimy pamiętać, że większość cen materiałów poligraficznych ustalana jest w euro, a przychody i koszty stałe naszych rodzimych drukarni zazwyczaj są w polskich złotych. Tutaj zmiany kursów mogą mieć dużo większe negatywne skutki niż w przypadku inwestycji. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Michał Śliz, dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o.

Czy są segmenty polskiego rynku bardziej czułe na takie zmiany, a może są takie, którym nie jest to w stanie zagrozić? − Oczywiście ci, którzy już teraz rozliczają się ze swoimi klientami w euro, są mniej narażeni na te problemy. W chwili obecnej ponad 1/3 naszej sprzedaży jest rozliczana w euro. Ci klienci, którzy się na to decydują, oszczędzają około 1-2 proc. na różnicach kursowych. Nowe technologie informatyczne są w stanie zagrozić poligrafii, a jeżeli tak, to w jaki sposób? − Wierzymy, że nowe technologie nie będą szkodzić, a raczej nieco zmienią poligrafię. Będą jej pewnego rodzaju uzupełnieniem. Jeśli mówimy o zagrożeniach, ma pan zapewne na myśli elektroniczne wydania gazet i e-booki. Jest to trend, z którym nie zamierzamy walczyć, a raczej planujemy tak dywersyfikować nasze vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

portfolio, by także w tej materii wspierać naszych partnerów. Podczas ostatnich targów IfrA zaprezentowane zostało nasze nowe oprogramowanie :Arkitex eversify służące do tworzenia elektronicznych wydań gazet i czasopism na dowolne urządzenia mobilne. Jak powinny wyglądać doraźne i długofalowe plany polskich drukarzy? Na co, na jakie technologie powinni stawiać? Jakimi rynkami się interesować? − Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest rynek opakowań. Ta część poligrafii cały czas dynamicznie się rozwija i nawet w bardzo odległej perspektywie nie wyobrażamy sobie życia bez opakowań. Z drugiej strony na tym rynku dominują międzynarodowe koncerny i małe lub średnie drukarnie nie zawsze mogą sprostać ich konkurencji. V

19


GORąCy TEmAT Dla większości firm odpowiedzią może być tylko specjalizacja w wybranych przez siebie segmentach rynku i inwestycje w technologie umożliwiające wyróżnienie się oraz zapewnienie klientom jeszcze szerszej palety usług. Według nas bardzo ciekawym pomysłem może być wielki format w atramentowej technice UV pozwalający nie tylko rozszerzyć możliwości naszym klientom, ale również uszlachetniać produkty wykonane w tradycyjnej drukarni offsetowej.

działania zamierza pan przeprowadzić w najbliższym czasie? − W ciągu ostatnich kilku lat pozycja firmy Agfa na rynku polskim uległa znaczącemu wzmocnieniu. Nasza sprzedaż rośnie zdecydowanie szybciej niż szacunkowe wzrosty całego rynku. W związku z tym naszym podstawowym celem jest utrzymanie pozycji lidera w sprzedaży płyt CTP. Pomocny w tym będzie nowy produkt – następca płyty :energy elite, naszego największego sukcesu ostatnich lat. :energy elite Pro to płyta łatwiejsza w użytkowaniu, szybsza w naświetlaniu i bardziej wytrzymała na trudne warunki drukowania od swojej poprzedniczki. Kolejnym celem będzie dalszy rozwój sprzedaży urządzeń wielkoformatowych – dla firmy Agfa jest to bardzo ważny rynek, na którym zamierzamy znacząco zwiększyć swoje udziały.

W jakim stopniu możemy odnosić do naszego rynku zmiany zachodzące na rynku poligraficznym Stanów Zjednoczonych i uwzględniać tamtejsze prognozy? − Jeśli mówimy o prognozach o umocnieniu się rynków opakowań i etykiet, to oczywiście podążamy dokładnie tą samą drogą. Prognozy o znaczącym wzroście udziału inkjetu w całkowitej W ofercie Agfy zachodzą zmiany – w portprodukcji też zapewne się sprawdzą, ale zmiana ta będzie następowała u nas znacznie wolniej folio, obszarach działania? − W naszej podstawowej ofercie, czyli przyniż na rynku amerykańskim. gotowalni offsetowej, co roku Wierzymy, że nowe technologie nie będą debiutują nowe, ulepszone szkodzić, a raczej nieco zmienią poligrafię. wersje płyt, jak choćby :energy elite Jeśli mówimy o zagrożeniach, ma pan wspomniana Pro. W przyszłym roku podzapewne na myśli elektroniczne wydania czas targów drupa oczekugazet i e-booki. Jest to trend, z którym nie jemy kilku kolejnych nowości. Między innymi nowej wersji zamierzamy walczyć, a raczej planujemy tak ekologicznej płyty Azura TS. dywersyfikować nasze portfolio, by także Do zmian należy oczywiście w tej materii wspierać naszych partnerów. zaliczyć jeszcze większe zaangażowanie na rynku wielkoformatowym – tutaj spodziewamy się dużych Czy może pan odnieść się do zmian za- sukcesów w związku z premierami kilku nowych chodzących na rynku poligraficznym, urządzeń. Jednym z nich jest pierwszy ekonotakich m.in. jak fuzje, pojawiające się miczny flatbed w naszej ofercie − :Anapurna M2540 fB, a także nasz flagowy ploter :Jeti pogłoski o bankructwach? − Na szczęście firmy Agfa te pogłoski nie do- 3020 Titan. tyczą, więc nie chciałbym odnosić się do sytuacji Jak będzie kształtowała się poligrafia naszej bezpośredniej konkurencji. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że rynek nie lubi próżni i kłopoty w przyszłości? − Zapewne będzie podążała w kierunku szeroko jednych firm są szansą dla innych. rozumianej cyfryzacji w produkcji i personalizacji Jak ocenia pan aktualną sytuację Agfy, produktu końcowego. jakie są pańskie cele strategiczne i jakie rozmawiał Artur Dziedzic

20

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


TEmAT numERu: POSTPRESS

Nowości w technologii operacji wykończeniowych Podczas imprezy w Lipsku o nazwie Postpress Commercial Information Days firma Heidelberg przedstawiła nową ofertę dotyczącą łączenia procesu drukowania i wykonywania operacji introligatorskich in-line.

P

okazano linię technologiczną do wykonywania opraw, która składała się z połączenia zwojowej, cyfrowej maszyny drukarskiej do drukowania książek szwajcarskiej firmy Hunkeler AG z urządzeniem do produkcji opraw klejowych eurobind Pro. Zadrukowane podłoża drukowe przed operacjami introligatorskimi są podwójnie złamywane w złamywarce Pf7 Double Plow folder na maksymalnie 8-stronicowe składki i zbierane następnie we wkłady książkowe. Złamywak i moduł tnący CS6 mogą wykonywać operacje na podłożach o maksymalnej gramaturze 150 g/m², a cięcie zadrukowanego zwoju odbywa się przy maksymalnej szybkości przemieszczania wstęgi podłoża drukowego 200 m na minutę. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne eliminują szereg pojedynczych operacji introligatorskich (cięcie, złamywanie, zbieranie) wykonywanych często ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Ponadto w drukarni zbędne jest rezerwowanie powierzchni potrzebnej dla gromadzenia druków przed ich ostatecznym przetworzeniem. Z jednego

22

zwoju podłoża drukowego można otrzymywać około 5000 egzemplarzy i często pozwala to na szybkie drukowanie kolejnych nakładów zleconych przez klientów. Przy pomocy nowej linii technologicznej opłacalne jest wykonywanie nawet bardzo małych nakładów. Urządzenie do wykonywania opraw in-line eutobind Pro umożliwia także szybką i w pełni automatyczną zmianę formatu kolejno wykonywanych zleceń − w czasie drukowania automatycznie przygotowywane są modułowe podajniki dla oprawiania kolejnego nakładu. W linii technologicznej zastosowano urządzenia do odwijania zwoju Hunkeler UW7 o szerokości podłoża drukowego do 762 mm oraz zaprojektowano nowe urządzenie SD7 dla tworzenia stosu wkładów i wykonywania następnie operacji nadawania kleju na grzbiety książek. W wyniku połączenia obu urządzeń uzyskuje się wysokojakościowe druki z szybkością do 6000 książek na godzinę. Przygotowanie całej linii technologicznej jest szybkie i opłaca się wykonywać zarówno małe nakłady, jak i zlecenia o nakładzie 50 000 egzemplarzy. Thomas Krischke, INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


fot. Heidelberger Druckmaschinen AG

szef działu handlowego operacji wykończeniowych Heidelberga, powiedział, że dzięki otwartej architekturze rozwiązań technicznych i modułowej budowie urządzeń możliwe jest dalsze poszerzenie oferty usługowej firm poligraficznych. Przewiduje się, że nowa oferta zapewne znajdzie zastosowanie w drukarniach wykorzystujących technologię drukowania cyfrowego, w wydawnictwach i firmach zajmujących się zarządzaniem różnego rodzaju materiałami dokumentacyjnymi. Nowa linia technologiczna pozwala użytkownikom na bardzo szybkie przełączenie wprowadzania do operacji wykonywania opraw druków pochodzących z tradycyjnej maszyny offsetowej na druki wykonywane cyfrowo. Taka elastyczność działania jest korzystna, poszerza bowiem ofertę usług drukarń, a ponadto jej stosowanie jest uzasadnione ekonomicznie. Nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie do wykonywania takich produktów drukarskich jak broszury, instrukcje obsługi, książki i publikacje naukowe w oprawach miękkich. na podstawie informacji Heidelberga opracował Janusz Żak vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

fot. Heidelberger Druckmaschinen AG

Zadrukowane podłoża drukowe przed operacjami introligatorskimi są podwójnie złamywane w złamywarce Pf7 Double Plow folder na maksymalnie 8-stronicowe składki i zbierane następnie we wkłady książkowe

Podczas Postpress Commercial Information Days pokazano linię technologiczną do wykonywania opraw książek składającą się ze zwojowej, cyfrowej maszyny drukarskiej firmy Hunkeler AG i urządzenia do produkcji opraw klejowych eurobind Pro

23


TEmAT numERu: POSTPRESS

Nowe centrum demonstracyjne Kolbusa Ponad 250 gości skorzystało z zaproszenia światowego lidera produkcji maszyn introligatorskich i przybyło do nowego centrum demonstracyjnego firmy Kolbus w Rahden we wschodniej Westfalii.

D

Przedstawicielem na Polskę produktów firm wudniowa impreza zorganizowana w końcu listopada odbyła się pod znakiem Kolbus i Sigloch jest firma Introzap Sp. z o.o. nowości Kolbusa umożliwiających rentowną obróbkę po druku. Nowości te częściowo Open House zostaną także zaprezentowane podczas kolejnych Spotkanie w rahden było poświęcone planom targów drupa 2012 w Düsseldorfie. na bliższą i dalszą przyszłość ze szczególnym Niemiecka firma Kolbus GmbH ma ponadstuletnią uwzględnieniem targów drupa 2012. Podczas tradycję w produkcji maszyn introligatorskich. Obecnie jej oferta obejmuje ponad 40 maszyn mających zastosowanie w trakcie różnych operacji wykończeniowych przy produkcji książek. Są to systemy transportowe, maszyny foliujące, maszyny do układania w stosy, linie do cięcia tektury, zbieraczki, oklejarki, maszyny do produkcji okładek, prasy do tłoczeń, maszyny do rozcinania, trójnoże, piły, urządzenia do paletyzowania, linie do produkcji segregatorów itp. W okresie dynamicznego rozwoju drukowania cyfrowego firma Kolbus dostosowała się do nowych potrzeb wynikających z konieczności łączenia (także in-line) operacji drukowania cyfrowego i operacji introligatorskich. Kolbus współpracuje z inną niemiecką firmą Sigloch Maschinenbau także z wieloletnimi tradycjami w branży maszyn introligatorskich. Oferuje ona m.in. prasy kalibrujące czy też maszyny do Monika Kissing, Messe Düsseldorf przyklejania wyklejki.

24

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


trwania imprezy w nowo otwartym centrum demonstracyjnym na ponad 2000 m2 goście mieli możliwość obejrzeć w warunkach produkcyjnych najnowszą generację maszyn stworzoną w oparciu o innowacyjne technologie. Przedstawiciele firmy stwierdzili, że drukowanie cyfrowe jest dziedziną, która rozwija się dzisiaj szybciej niż pozostałe tradycyjne technologie drukowania. Uczestnicy imprezy mogli się zapoznać nie tylko z ofertą Kolbusa. Specyficzne problemy dotyczące klejów oraz najnowsze rozwiązania w zakresie klejów PUr demonstrował przybyłym na bazie własnych prezentacji siedmioosobowy zespół z firmy Henkel. Na miejscu było także kierownictwo targów drupa: Monika Kissing z Messe Düsseldorf przedstawiła perspektywy związane z przyszłymi targami drupa 2012.

Drupa 2012

Na targach w Düsseldorfie firma Kolbus zaprezentuje się w hali 16 na łącznej powierzchni 2011 m2 i przedstawi przynoszące zysk rozwiązania dla druku cyfrowego w połączeniu z jedną z najszybszych cyfrowych pras książkowych i nową maszyną do oprawy klejonej KM 200. − Także wysokowydajne i korzystne cenowo rozwiązania obejmujące konwencjonalną obróbkę po druku będą w Düsseldorfie stanowiły istotny punkt navidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

szego programu − powiedział Kai Büntemeyer, członek zarządu i wspólnik w firmie Kolbus, który w czasie otwarcia nowego centrum demonstracyjnego po raz pierwszy w historii tej firmy przekazał informacje dotyczące programu maszyn, jaki będzie prezentowany podczas targów drupa. firma Kolbus oferuje już dzisiaj oklejarkę Kolbus KM 600 (patrz ciekawy materiał wideo http://introzap.pl/maszyny_oklejanie.html), natomiast na targach drupa 2012 zostanie pokazana jej nowa wersja Kolbus KM 600 C pracująca z szybkością 9000 taktów na godzinę i jak obiecywano − o przystępnej cenie. Konstrukcje prezentowane na stoisku firmy Kolbus, zastosowane w liniach technologicznych do produkcji okładek drukowanych cyfrowo, pozwalają na produkowanie tysięcy książek dziennie, a więc milionów w skali roku. − Wprowadza to firmę Kolbus w nowe tysiąclecie − powiedział Kai Büntemeyer. Nowe produkty dla operacji introligatorskich firmy Kolbus przewidziane są do wykonywania operacji wykończeniowych dla różnych typów druków wykonywanych cyfrowo. Na przykład obecnie, także w Polsce, coraz bardziej popularne jest oferowanie klientom ich prywatnych zdjęć w postaci oprawionych maszynowo albumów fotograficznych, tzw. fotoksiążek. firma Kolbus ma ofertę dostosowaną V do takiej usługi.

25


TEmAT numERu: POSTPRESS

Kai Büntemeyer w rozmowie z przedstawicielem „Vidartu”

Perspektywy Na spotkaniu mówiono także o przyszłości. Przewiduje się, że w najbliższych latach dzięki nowoczesnym technologiom produkowanie książek nie będzie wymagać konieczności angażowania wydawnictw i ponoszenia kosztów magazynowania gotowych druków. Hale produkcyjne wypełnią maszyny niewymagające bezpośredniej obsługi ludzkiej, a pracowników hal maszyn zastępować będą roboty. Dotychczasowi operatorzy urządzeń i pozostali pracownicy będą ulokowani w odrębnych pomieszczeniach, aby kompleksowo nadzorować działanie firmy poligraficznej. Według prognoz specjalistów firmy Kolbus narząd maszyn przed rozpoczęciem drukowania nowego nakładu w kolejnych latach będzie coraz bardziej zautomatyzowany i wszystko będzie sterowane komputerowo. Skracanie czasu narządu doprowadzić powinno stopniowo do całkowitej likwidacji tej czynności. − Taką tendencję będziemy chcieli na targach Państwu pokazać już w przyszłym roku − powiedział przedstawiciel firmy Kolbus. − Odpowiedź na pytanie, czy drukowanie cyfrowe w przyszłości wyeliminuje tradycyjne technologie drukowania, brzmi nie.

26

Drukowanie cyfrowe będzie wypełniało tylko określoną niszę całego rynku różnorodnej produkcji poligraficznej. Specjaliści firmy Kolbus dostrzegają ograniczenia i zakres stosowania tej technologii. Technologia drukowania cyfrowego jest przydatna, gdy trzeba na przykład bardzo szybko wydrukować dostarczone materiały o niedużym lub średnim nakładzie i akceptowalnej przez klientów cenie. Ambicją niemieckiego producenta jest, aby linie produkcji książek firmy Kolbus pozwalały wykonywać książki z szybkością co najmniej jednej książki na sekundę. Oferowane dziś maszyny Bf 530 wykonują oprawy broszurowe i twarde z szybkością 70 taktów na minutę. Jest to nawet szybciej niż jedna książka na sekundę. firma Kolbus chętnie współpracuje również z użytkownikami nad rozwiązywaniem szczegółowych problemów wynikających z łączenia szybkiego drukowania cyfrowego z technikami introligatorskimi. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na targi drupa 2012, które odbędą się w dniach 3-16 maja 2012 r. w Düsseldorfie. Przedświąteczny nastrój tworzył mały jarmark świąteczny, na którym goście mieli okazję spróbować potraw typowych dla regionu Westfalii. opracował Janusz Żak INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


TEmAT numERu: POSTPRESS

Studenci sprawdzają możliwości urządzeń Kolbusa Opracowana przez studentów HdM (Wyższej Szkoły Mediów) broszura pokazująca kierunki studiów na wyższych uczelniach w Stuttgarcie jest jednocześnie prezentacją możliwości technicznych urządzeń Kolbusa.

Z

reguły wykonawcy broszur prezentujących kierunki studiów na wyższych uczelniach muszą uwzględniać brak czasu, zaplecza personalnego i mały budżet szkoły, co pozwala jedynie na realizację planu minimum, czyli produkcję składanej ulotki z najważniejszymi wskazówkami dla studiujących. rzadko trafia się na tak doskonale technicznie wykonane broszury reklamujące kierunki studiów na wyższych uczelniach, jak te Wyższej Szkoły Mediów w Stuttgarcie. Broszura HdM została wykonana w ramach zajęć dydaktycznych. W ciągu dwóch semestrów ośmioosobowa grupa studentów pod kierunkiem prof. dr. Schaschka przygotowała i wykonała przy wsparciu firmy Kolbus broszurę w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Prezentuje ona to wszystko, czego nauczyli się studenci podczas swoich studiów technologii mediów i druku. Broszura powstała w rahden, w centrum demonstracyjnym Kolbusa, posiada oprawę klejoną, sześciostronicową okładkę ze skrzydełkami oraz przewieszonym skrzydełkiem. Do tego celu wykorzystano maszynę do oprawy klejonej KM 600 w połączeniu ze zbieraczką ZU 832, trójnożem HD 143.P oraz agregatem do cięcia czołowego fA 650. vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

Kompletny produkt składa się z około trzydziestu pojedynczych elementów. Clou programu jest przednia strona okładki z wysztancowanym okrągłym konturem, która wraz ze skrzydełkiem ostatniej strony okładki z wykorzystaniem magnesu tworzy zamknięcie. Projekt pozwolił studentom zademonstrować ich możliwości. Obok zastosowania wielu rodzajów papieru, kartonów oraz różnorodnych technik uszlachetniania, w broszurze wykorzystano także folie, złamy oraz techniki sztancowania laserowego. Interaktywnym dodatkiem wykraczającym poza ramy medium drukowanego było zastosowanie kodów Qr (Quick response) oraz elementów techniki Augmented reality. Dodatkowo grupa projektowa chce wykonać interaktywny projekt na iPada i udostępnić broszurę jako bezpłatny magazyn w App Store. Obok ogromnego zaangażowania studentów do realizacji całego projektu niezbędna była także pomoc sponsorów, którzy służyli studentom swoimi radami oraz wspomagali środkami finansowymi. Dla firmy Kolbus oraz zespołu centrum demonstracyjnego praca ta była ciekawym wyzwaniem i już wszyscy cieszą się na następny wspólny projekt z HdM w Stuttgarcie. źródło: Kolbus

27


TEmAT numERu: POSTPRESS

Technologia obróbki papieru wczoraj i dziś Cięcie papieru to niezwykle istotny proces w druku. Krajarki, podobnie jak wszystkie inne urządzenia, wraz z rozwojem technologicznym zmieniały się, ułatwiając pracę operatorom i sterowanie samym urządzeniem.

P

tzw. cięcia strumieniowego: cięcia laserem, wodą czy ścierniwem, nie upowszechniły się w obróbce papieru. Za wyjątkiem strumienia lasera, który jest wykorzystywany w cięciu ploterami i wykrawaniu jednostkowym np. na liniach do produkcji etykiet. Gorsza jakość krawędzi po obcięciu, mniejsza wydajność przy cięciu linii prostopadłych i większe koszty eksploatacyjne powodują, że klasyczne krajarki ciągle pozostają najbardziej optymalnym urządzeniem do formatowania papieru. Na rynku urządzeń do cięcia papieru najpopularniejsze są krajarki gilotynowe z wysokim stosem. Chociaż dają możliwość cięcia pod kątem prostym i nie mogą Tym, co dziś robi największe wrażenie w pełni obejść się bez w nowych krajarkach, jest dodatkowe wypo- obsługi człowieka, to jednak ta technologia sażenie elektroniczne. Producenci prześcigają ma swoje pewne się w realizowanych funkcjach (nie zawsze miejsce co najmniej na wykorzystywanych) i w wielkości monitorów. kilka dekad. Wśród krajarek gilotynowych materiał i lekkim zagłębieniu się w miękkiej można wyróżnić napędy noża: mimośrodowe, podkładce znajdującej się pod nim. Te dwie formy z układem dźwigniowym, hydraulicznym, ze zrecięcia z różnymi modyfikacjami funkcjonują do dukowanym mechanicznie napędem elektrycznym. Najczęściej spotyka się jednak krajarki z napędziś. Są one najpowszechniejsze zarówno w cięciu dem mimośrodowym z wirującą masą. W tych przemysłowym, jak i usługowym. Nowe technologie, które zaczęły pojawiać się urządzeniach proces cięcia jest najszybszy. Nic w drugiej połowie ubiegłego wieku w postaci dziwnego, że te rozwiązania są cenione przez roces cięcia papieru wyprzedza historię druku o wiele wieków. Jednak o masowej obróbce tego surowca można mówić od momentu pojawienia się czcionki i pras wysokowydajnych. Wtedy dopiero pojawił się problem cięcia papieru w dużych ilościach o powtarzających się formatach. Cięcie papieru opierało się od samego początku na dwóch ideach: cięcia na krawędzi i cięcia na podkładce miękkiej. Pierwsze polega na wprowadzeniu ciętego materiału między nachodzące na siebie dwie, ostre krawędzie, linie ostrzy muszą minąć się. Druga metoda – cięcia na podkładce miękkiej, polega na przejściu noża przez cięty

28

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


przemysł. Są to konstrukcje w korpusach z odlewów żeliwnych, pozwalających zachować sztywność w ekstremalnych obciążeniach. Wbrew pozorom, krajarki o odlewanej konstrukcji są bezpieczniejsze w obsłudze serwisowej. Każdy demontaż, przestawienie i montaż daje pewność, że konstrukcja dzięki swojej zwartości będzie funkcjonować bez problemu. Jest to czynnik, który rzutuje mocno na trwałość i niezawodność urządzenia. Dowodem jest częsta modernizacja starych krajarek, które dzięki prawidłowej eksploatacji po latach nie straciły swoich parametrów i po zamontowaniu nowego sterowania mogą jakością konkurować z młodszymi urządzeniami. Krajarki, podobnie jak wszystkie inne urządzenia, wraz z rozwojem technik sterowania „obrastały” elektroniką ułatwiającą pracę operatorowi i sterowanie urządzeniem oraz czyniły pracę bardziej bezpieczną. O ile w krajarkach z lat 70. i 80. występowały różne metody programowania i zapamiętywania parametrów, o tyle dziś systemy te są identyczne u większości producentów. Początkowo wymiar cięcia był ustawiany na podvidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

stawie pomiarów mechanicznych: śrub, taśm czy bębnów z naniesioną podziałką. Później pojawiła się metoda optyczna. Dużym skokiem w dziedzinie pomiarów było wprowadzenie listw magnetycznych, rezystancyjnych i pojemnościowych. Systemy te swoją precyzyjnością wyprzedziły nawet dokładności potrzebne przy cięciu papieru. Jednak jakość stosowanej elektroniki sterującej i przetwarzającej sygnały powodowała, że były to najbardziej zawodne elementy krajarek. Dziś standardem pomiarowym w krajarkach stały się moduły optoelektroniczne. Niewielkie urządzenia zliczające impulsy, dość dobrze zabezpieczone mechaniczne i odporne na zanieczyszczenia, a jednocześnie łatwe w dopasowaniu montażowym i sygnałowym do różnych sterowników. W dzisiejszych krajarkach zmieniły się same systemy sterowania. Odchodzi się od rozwiązań rozproszonych, wieloelementowych na rzecz zintegrowanych systemów cyfrowych. Nowe krajarki posiadają sterowniki skierowane do konkretnego producenta czy nawet modelu, ale przy obecnej dostępności standardowych sterowników na rynku sterowanie nie jest dużym problemem. Można dopasować sterowniki zintegrowane z wyświetlaczami lub współpracujące z monitorami zewnętrznymi. Samo oprogramowanie wymaga jedynie od montażysty wnikliwego przeanalizowania wszystkich funkcji krajarki i umieszczenia w programie wzajemnych zależności. Tym, co dziś robi największe wrażenie w nowych krajarkach, jest dodatkowe wyposażenie elektroniczne. Producenci prześcigają się w realizowanych funkcjach (nie zawsze wykorzystywanych) i w wielkości monitorów. Obecna tendencja zastępowania klawiatur monitorami dotykowymi niestety ma więcej cech marketingowych niż praktyczno-eksploatacyjnych. Trwałość monitorów dotykowych jest dużo mniejsza niż klawiatur, montowanych zwykle obok klasycznych monitorów V

29


TEmAT numERu: POSTPRESS takiej krajarki wymaga szybkiego odprowadzenia odpadu i ruchomych baz bocznych. Krajarki tego typu najczęściej mają prowadzenie głównej belki oporowej, tzw. grzebienia, z boku lub nad stołem. Perfecta 225 SySTeM Takie rozwiązanie eliminuje otwór w osi stołu, często i niewpływających ujemnie na ergonomię pracy. kłopotliwy przy cięciu małych elementów z cienMonitory dotykowe przy obecnej jakości wystar- kiego papieru. Jednak za kunszt inżynierski można uznać inczają na kilka lat, zależnie od czasu pracy krajarki i temperamentu operatora. Klawisze wykonane stalacje do cięcia i prowadzenia papieru w towaklasycznie służą kilkakrotnie dłużej. Pozostaje rzystwie maszyn offsetowych o szerokości powyżej nadzieja, że za kilka lat trwałość ekranów doty- 2 metrów. Gilotyny o tej długości cięcia wymagają podawania stosu papieru z tylnej części, do której kowych wzrośnie, a ich cena spadnie. Dzisiejsze konstrukcje krajarek standardowych doprowadzone są stoły powietrzne, rolkowe i taśniewiele różnią się między sobą. Producenci mociągi. Praca przy takiej krajarce sprowadza się jednak mogą wykazywać się kunsztem, gdy za- do programowania i kontroli wykonywania pomówienie jest nietypowe. Na przykład połączenie szczególnych operacji. Wszystkie czynności podakrajarki z automatycznym odprowadzaniem wania papieru i odbioru wykroju wykonują specjalne odpadu staje się coraz częstsze w zakładach, listwy chwytakowe lub roboty przemysłowe ze gdzie urządzenie to pracuje co najmniej dwie specjalnymi chwytakami wytwarzającymi poduszkę zmiany na dobę. Tu u wszystkich producentów powietrzną. Trzeba wziąć pod uwagę, że transporrozwiązanie jest podobne. ruchoma przednia towane i obrabiane partie papieru ważą po kilkaset część stołu odsuwająca się do przodu w momencie kilogramów i wymagana jest wysoka precyzja cięcia. Odpad po obcięciu spada na taśmociąg, cięcia. Taką instalację około pięć lat temu zakupiła który transportuje go do prasy lub centralnego Drukarnia Drukhaus Berlin-Mitte w Grossbeeren. rurociągu z odpadami. Takie rozwiązanie propo- Dostawcą była Perfecta z Budziszyna. Jednak takie ciekawe rozwiązania nie są czymś nują wszyscy czołowi producenci krajarek. Innym ciekawym rozwiązaniem nietypowej codziennym u producentów krajarek. Niewątpliwie krajarki jest połączenie jej z wiertarką wielo- jednak świadczą o poziomie technologicznym wrzecionową. Urządzenie tego typu wykorzystuje producenta, a to z kolei może budować zaufanie się do przygotowania arkuszy pod oprawę spiralną przy zakupie jego standardowych produktów. Przy tego typu rozważaniach nasuwa się pylub klamrową. Oprogramowanie krajarki umożliwia bezpośrednio po odcięciu krawędzi oprawianej tanie, w jakim kierunku pójdzie technologia obna lekkie wysunięcie, a następnie po opadnięciu róbki papieru? Jakie techniki zdominują procesy belki dociskowej uruchomienie wielowrzeciono- cięcia? Czy i na ile elektroniczny przekaz informacji wego zestawu wiercącego w celu wykonania zastąpi tradycyjny, związany z papierem? Ale to otworów przelotowych w całym stosie. W za- osobny temat do rozważań. leżności od opcji możliwe jest stosowanie przeSławomir Piechota suwanej bocznej bazy w celu przesunięcia stosu, gdy rozstaw wrzecion jest większy od rozstawu Autor jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej i właścicielem klamry czy spirali. firmy format sprzedającej używane maszyny poKolejnym nietypowym rozwiązaniem są krajarki ligraficzne. przystosowane do formatowania etykiet. Stół

30

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


a ism tapie p o zas ż na e . c nie ra ju iem awić a d wy , któ sowan zedst ć e u: ę z ws likacj ntere esz pr rzyma ntakt o t o ajn pub zai n chc esz o do k y m ą b i u m w c y uje jątko brzym ania l eż ch szam t n yd lub t apra eze a, wy się ol r w p o g ługę wie z .pl za siążk szy e t e e c a rót r – K nia ci treść kt, us j opr t.com k w e e a u ar ić Już Partn otow ogac , prod tward @vid zb ę er ej nt zyg Pri pr esz w ą fir m usow partn j t s ż mo swo w luk prin i l m e Jeż w ni ismo sop a z c to


TEmAT numERu: POSTPRESS

Nie tylko dziurkowanie… Urządzenia do druku cyfrowego to nie tylko maszyny do druku. Aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety tej technologii − szybkość i jakość, potrzebne są maszyny do łatwego wykańczania dokumentów.

u

rządzenia produkcyjne Konica Minolta dysponują szeroką paletą opcji wykańczających. Niezależnie od tego, czy są to maszyny do druku kolorowego, czy monochromatycznego, finiszery we wszystkich z nich są takie same. Umożliwia to ich łatwą wymianę w przypadku awarii. Najprostszym wyposażeniem dołączanym do urządzeń są stakery u dużej pojemności umożliwiające odbiór nawet 5 tys. arkuszy i łatwe umieszczenie ich na wózku, a potem transport do pomieszczenia introligatorskiego. Prostym rozwiązaniem jest także moduł dziurkacza wielopunktowego z wymiennymi ostrzami. Przeznaczony jest on dla biur i instytucji, w których drukuje się dużo raportów w oprawie spiralnej. Kolejny, bardziej zaawansowany moduł Konica Minolta pozwala na zszywanie dokumentów i odbiór do 3 tys. arkuszy. Umożliwia on zszywanie jedno- lub dwupunktowe do 100 kartek. Przy

Broszury szyte zeszytowo

32

jego pomocy można też regulować długość zszywek i docinać je tak, aby na siebie nie zachodziły. Moduł pozwala na ciągłą, nieprzerwaną pracę i zdejmowanie wydruków wprost z finiszera. Umożliwia też łatwe kontrolowanie jakości produkcji, a operator urządzenia może szybko sprawdzać poprawność wydruków. Jedną z jego ważnych zalet jest funkcja pozwalająca na wyrównywanie stosu zadrukowanego papieru. Dzięki temu nie są już potrzebne dodatkowe urządzenia introligatorskie, jak utrząsarki, które przygotowują wydruki do dalszej obróbki. W Centralnych Punktach Druku bardzo popularny jest moduł składający. Pozwala on na automatyczne składanie kartek A3 do formatu A4. Dzięki temu duże arkusze zawierające np. plany i schematy techniczne można łatwo dołączyć do teczki z resztą dokumentacji. Moduł ten doskonale sprawdza się przy przygotowywaniu korespondencji seryjnej i automatycznym składaniu kartek z korespondencją, tak aby druki mieściły się w kopertach na listy. W połączeniu z aplikacjami do personalizacji druku Printgroove VDP Darwin oraz PrintShop Mail Konica Minolta są doskonałym narzędziem dla firm świadczących usługi mailingowe oraz prowadzących masową korespondencję z klientami. W połączeniu z innymi modułami umożliwia także insertowanie dokumentów. Dzięki temu można łatwo połączyć INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


ze sobą strony drukowane na urządzeniu mono- gających użytkowników, którym nie wystarcza chromatycznym z materiałami przygotowanymi możliwość tworzenia broszur o objętości do 200 stron. Konica Minolta oferuje im możliwość przyw kolorze. gotowania wydawnictw w formie oprawy klejonej. Moduł ten pozwala na przygotowanie książek Oprawy broszurowe i klejone Konica Minolta oferuje swoim klientom także i druków w miękkiej oprawie o grubości grzbietu moduł do tworzenia broszur i ich zszywania. To nawet do 3 cm bądź 600 stron objętości! Dysponuje on także funkcją automatycznego jedyny finiszer na rynku, który pozwala zszywać dokumenty o objętości nawet do 200 stron rozpoznawania grubości grzbietu i dobierania z możliwością docięcia czoła i wyrównania stron. na tej podstawie optymalnej grubości grzbietu Moduł ten jest bardzo popularny i znajduje okładki. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość obsługi liczne zastosowanie przy produkcji np. instrukcji obsługi. Najbardziej zaawansowany technolo- i wygoda. Przy pomocy jednego urządzenia drugicznie jest moduł do tworzenia opraw klejonych. kującego wyposażonego w finiszer do oprawy Przeznaczony jest on dla najbardziej wyma- klejonej można szybko wykończyć dokumenty. – Wystarczy nacisnąć jeden przycisk i z urządzenia wychodzą gotowe druki w oprawie klejonej – mówi Adam Bieniewski, production printing & solutions product manager Konica Minolta Business Solutions Polska. finiszery tego typu znajdują zastosowanie w Centralnych Punktach Druku oraz dużych zakładach poligraficznych i pozwalają na wszechstronne przygotowanie dokumentów dla najbardziej wymagających klientów. Konica Minolta ma też w swojej ofercie urządzenia wykańczające dla klientów, którzy nie dysponują Oprawa w spiralę zbyt dużą przestrzenią biurową i nie oczekują aż tak wyrafinowanych rozwiązań. Oferuje im prostsze i tańsze finiszery dostosowane do ich potrzeb. Pozwalają one m.in. na dziurkowanie, zszywanie jednoi dwupunktowe, broszurowanie i insertowanie arkuszy, choć oczywiście z mniejszą prędkością i nie tak dużej ilości dokumentów, jak w przypadku urządzeń produkcyjnych. Dzięki temu każdy z klientów może z łatwością wybrać dla siebie odpowiednią ofertę, która zaspokoi jego potrzeby. Wnętrze modułu broszurującego źródło: Konica Minolta vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

33


TEmAT numERu: POSTPRESS

Eurocutter na polskim rynku Na początku 2011 r. i zaraz po targach Poligrafia firma Pol-Praktic zainstalowała trójnóż Eurocutter TM 28 TKT w dwóch zakładach poligraficznych. Jednym z nich jest nowoczesny zakład poligraficzny Intromak Grupa KK z Radomia.

T

rójnóż eurocutter TM 28 TKT posiada najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa GS, Ce i eT. Jest zarejestrowany w niemieckiej organizacji bezpieczeństwa Print & Paper (BG Druck & Papier) pod numerem identyfikacyjnym DP 10108. Wygodna obsługa na dotykowym monitorze PlC o przekątnej 10,4 cala z komputerowym systemem sterowania, centralne smarowanie, pneumatyczny układ nadmuchu powietrza na noże i automatyczne przestawianie formatu noży – to wszystko jest standardem dla nowoczesnych maszyn tego segmentu. Kilkanaście krajarek eurocutter zainstalowanych w ostatnich dwóch latach w zakładach poligraficznych specjalizujących się w cięciu etykiet to dowód na to, że krajarka eurocutter model SP spełnia wszystkie najwyższe normy standardów wymuszone przez najbardziej wymagających specjalistów w dziedzinie maszyn tnących. Tylko w listopadzie 2011 r. zostały zainstalowane kolejne krajarki eurocutter. Model 1150 TSM SP w firmie Druk-Mar, a 1370 TM SP w firmie europol. Można więc śmiało powiedzieć, że produkt eurocutter jest w gronie liderów maszyn tnących na polskim rynku.

34

Na zbliżających się targach drupa 2012 w hali 13 na stoisku A69 firma Pol-Praktic wraz z firmą MZe zaprezentuje kilka krajarek w linii cięcia z urządzeniami peryferyjnymi, utrząsarki z wyciskaniem powietrza oraz trójnóż TM 28 TKT. materiały: Pol-Praktic INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


TEmAT numERu: POSTPRESS

Dobre, bo polskie… Firma Kakado od 1990 r. działa na rynku materiałów poligraficznych, specjalizując się głównie w materiałach introligatorskich. Od dwóch lat w ofercie firmy pojawiły się także proste maszyny introligatorskie własnej produkcji.

P

olskie projekty z powodzeniem wypełniają lukę rynkową w zakresie prostych, ale już profesjonalnych urządzeń introligatorskich, będąc jednocześnie znacznie tańsze niż ich europejskie odpowiedniki.

Od prostoty do zaawansowania

Innowacyjne rozwiązania nie zawsze muszą być technologiczne skomplikowane. Minimalizm i prostota niejednokrotnie biorą górę w codziennym użytkowaniu. Oferta firmy Kakado zaspokaja potrzeby zwolenników obu idei. Jednymi z najprostszych maszyn oferowanych przez firmę Kakado są: ręczna prasa do nitowania i ręczny dziurkacz. Oba urządzenia mają głębokość roboczą aż do 16 cm i dużą siłę nacisku. Takie parametry umożliwiają precyzyjne wykonanie otworów i nitowanie w tekturze, kartonach Dziurkacz i bannerach. Urządzenia posiadają blat roboczy wyposażony w blokadę boczną i blokadę głębokości. W użytkowaniu tych maszyn funkcjonalne są wymienne końcówki: do nitowania magnetyzowane do różnej wielkości nitów lub oczek lub wykraZaciskarka uniwersalna warki do dziurkacza

36

pozwalające wykonać otwory o średnicy od 3 mm do 30 milimetrów. Bardziej zaawansowane urządzenie to wielofunkcyjna zaciskarka uniwersalna z wymiennymi końcówkami. Maszyna pozwala na montaż nitów, oczek, zaciskania narożników, a także wycinania otworów (np. eurozawieszki) czy nawet minibigowania, które można wykorzystać choćby w produkcji różnego rodzaju zaproszeń. Warta podkreślenia jest kompatybilność tych wymiennych końcówek do maszyn, co sprawia, że mogą być one używane zarówno w maszynkach ręcznych, jak w pneumatycznych.

Zestaw do oprawy twardej

firma Kakado oferuje producentom także proste rozwiązanie do wykonywania oprawy twardej. Zestaw, w skład którego wchodzą aplikatory kleju, zawijarki i prasy, ma za zadanie zaspokoić potrzeby producentów i introligatorów. Urządzenia gwarantują powtarzalność i zachowują jakość prac przy wykonaniu okładek, segregatorów, pudełek czy innych artykułów właśnie w twardych okładkach. Aplikator kleju jest maszyną introligatorską, pozwalającą na nakładanie kleju na zimno na całej powierzchni oklejki. Jest on dostępny w dwóch wersjach: o szerokości wałków 520 mm i 750 milimetrów. Posiada płynną regulację prędkości wałków. Klej nanoszony jest na górną powierzchnię oklein, Aplikator kleju co znacznie ułatwia INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


ręczne nakładanie tektury. Opcjonalnie istnieje możliwość synchronizacji aplikatura z ruchomym stołem odbiorczym. W procesie produkcji oprawy twardej pomocna okazuje się zawijarka. Dzięki regulacji szeZawijarka rokości roboczej 750 mm lub 1100 mm i czasu docisku urządzenie może być wykorzystywane do zawijania oklejek z różnorodnych materiałów, takich jak papier, folia PCV czy nawet płótno. Prasa rolowa jest ostatnią częścią tego zestawu. Ma ona szerokość 750 milimetrów. Jej zadaniem jest dociśnięcie i wygładzenie klejonych arkuszy papieru, tektury i podobnych materiałów. W ten sposób usuwa zmarszczki i bąble powstałe w czasie klejenia. Prasa rolowa jest wyposażona w wałki doPrasa rolowa ciskające o dużej średnicy, pokryte gumową okładziną. Przy czym siła docisku i rozstaw wałków ustawiane są niezależnie. Pozwala to na docisk materiałów o różnej grubości, nawet do 20 milimetrów. Standardowo maszyna jest wyposażona w przełącznik prędkości pracy urządzenia, który ułatwia laminację materiałów trudno sklejanych lub o znacznej długości.

Pięciokrotne bigi

Bigownica ręczna

vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

W procesie produkcji oprawy twardej efektywna jest pneumatyczna bigownica ręczna. Urządzenie jest wyposażone w wymienny nóż o szerokości 750 mm i cztery rodzaje kontra bigów. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie bigów o różnej szerokości i głębokości. Dodatkowo maszyna posiada w swojej budowie specjalne ograniczniki pozwalające wykonywać bigi w seriach do pięciu sztuk.

Nowe technologie

Wraz z rosnącymi potrzebami rynku Kakado wciąż pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty, szczególnie dla branż pokrewnych. Odpowiedzią na to są aktualnie trwające prace rozruchowe nad nową serią maszyn do kaszerowania i cięcia materiałów z roli.

Maszyna do kaszerowania

Najnowszy model maszyny do kaszerowania to Kaszer 2.0. Jest to jednostka charakteryzująca się znacznym zaawansowaniem technologicznym. Taką opinię zawdzięcza możliwości kaszerowania dużych formatów o szerokości nawet do 130 centymetrów. Opcjonalna jest także funkcja automatycznego podawania tektury falistej lub litej. Samoczynny system mycia wałków klejowych, szybka i łatwa zmiana formatu oraz jednoosobowa obsługa powodują, że urządzenie to może stanowić konkurencyjną ofertę na rynku dla producentów opakowań, różnego rodzaju prezenterów reklamowych, a także innych artykułów, do produkcji których wymagane jest sklejanie dwu różnych materiałów. materiały: Kakado

37


TEmAT numERu: POSTPRESS

PRZEWODNIK PO MASZyNACH cz. 3

Tunele grzewcze W obliczu wysokich cen energii, relatywnie spadających marży na nadrukach oraz oszczędności miejsca wymagania stawiane tunelom grzewczym urosły.

u

twardzenie nadruku wykonanego farbami plastizolowymi na tkaninach nie wydaje się zadaniem specjalnie trudnym. Zasadnicze wymagania farb plastizolowych mówiące o 160 st. C i czasie ok. 1 minuty nie są specjalnie trudne do osiągnięcia. Bardzo często widuję w zakładach sitodrukowych tunele grzewcze, jakkolwiek spełniające swoją podstawową rolę, to jednak posiadające wiele wad, które jeszcze kilka lat temu były do zaakceptowania. W obliczu wysokich cen energii, relatywnie spadających marży na nadrukach oraz oszczędności miejsca wymagania stawiane tunelom grzewczym urosły. W firmie Printex Ue opracowaliśmy serie tuneli elektrycznych Del. Poniżej przedstawię założenia konstrukcyjne, jakie mieliśmy na uwadze i jaki efekt końcowy uzyskaliśmy.

Segmentowa konstrukcja

Tunel ma konstrukcję segmentową, tzn. zawsze składa się z segmentów o długości 2 metrów. Wymiar segmentu gotowego do transportu nie przekracza 2,1 metra. Konstrukcja taka obniża koszty transportu (segment mieści się w poprzek kontenera samochodu dostawczego), umożliwia załadunek do wind towarowych oraz manewrowanie w krętych korytarzach. Każdy segment składa się z mniejszych modułów, co w razie konieczności pozwala na wniesienie segmentu przez wąskie drzwi i montaż u klienta.

38

Izolacja termiczna

Ograniczenie strat przez zwiększenie grubości izolacji termicznej, wyłożenie środka tunelu elementami odbijającymi promieniowanie Ir oraz ograniczenie mostków cieplnych.

Promienniki IR i regulowany obieg powietrza Bardzo ważną rzeczą jest zastosowanie ceramicznych promienników podczerwieni. W przypadku utwardzania farb plastizolowych energia wymagana do procesu utwardzania może być dostarczona w formie promieniowania Ir. Powietrze w komorze nagrzewa się od promienników Ir osiągających temperaturę 300-400 st. C. Temperatura powietrza w okolicy elementu suszonego jest niższa od temperatury samego elementu. Zmniejsza to straty cieplne odbywające się przez konwekcję. Całkowita eliminacja nagrzewania konwekcyjnego (przez powietrze) prowadziłaby do jeszcze większych oszczędności, jednak nie dążymy do niej z trzech powodów: 1.nagrzane powietrze stabilizuje proces suszenia, tunel jest mniej wrażliwy na zmiany prędkości pasa transmisyjnego i zawirowania powietrza w pomieszczeniu, 2. eliminacja nagrzewania konwekcyjnego podniosłaby koszt konstrukcji tunelu, 3. w przypadku farb wodnych suszenie z wykorzystaniem obiegu powietrza, a co za tym idzie – głównie konwekcyjne, jest pożądane. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Istotnym zagadnieniem jest suszenie elementów wrażliwych na temperaturę. W przypadku kiedy mamy do dyspozycji dwa rodzaje oddziaływania: Ir i konwekcyjne, poprzez dobór proporcji możemy uzyskać efekt schładzania podłoża względem temperatury naniesionej farby. Termin „chłodzenie” należy tutaj rozumieć jako utrzymywanie poniżej temperatury farby. Uzyskuje się to głównie dzięki nastawom nadmuchu powietrza oraz eksperymentalnie znając różnicę w pochłanianiu Ir farby i podłoża.

Możliwość odzysku ciepła zawartego w oparach

Podczas utwardzania farb plastizolowych powstają toksyczne substancje, które należy wyprowadzić z tunelu poza pomieszczenie. Wykorzystuje się tutaj grawitacyjne unoszenie gorących oparów procesu utwardzania. Część z nich (najgorętsze) jest usuwana, pozostałe wraz ze świeżym powietrzem tworzą atmosferą w komorze tunelu. Do wykorzystania jest ciepło uchodzące wraz z oparami. Można nim ogrzać pomieszczenia (zimą) lub ponownie wykorzystać w procesie suszenia Odczyt i nastawy rzeczywistej (latem). firma Printex Ue oferuje opcjonalne oprzyrządowanie do odzysku ciepła traconego temperatury elementu suszonego Dokładniej rzecz ujmując, jest to odczyt po- na odprowadzenie spalin. średni temperatury podłoża poprzez odczyt temperatury powietrza w jej pobliżu. Odczyt ten ka- Dobrze pomyślana konstrukcja libruje się dla wąskiego zakresu temperatur, nie kosztuje więcej np. 155-165 st. C, w celu minimalizacji błędu. Większość opisanych wyżej rozwiązań konOdczyt ten ma zastosowanie także w regulacji strukcyjnych nie kosztuje więcej niż rozwiązania ze względu na precyzję, a jednocześnie wolne standardowe lub nieprzemyślane. Nie jest to też narastanie zmian. Do wad takiego rozwiązania technologia kosmiczna wymagająca wdrożenia należy zaliczyć duży błąd w przypadku załączenia nowych materiałów i prób w laboratoriach (niektóre obiegu powietrza. To jednak niewielka niedo- firmy konkurencyjne wmawiają klientom, że jest godność w porównaniu z rozwiązaniem podej- inaczej). Oczywiście niezbędne są wyliczenia, rzanym u konkurencji polegającym na odczycie testy i założenia teoretyczne. Należy pamiętać, termoelementu zatopionego w elemencie grzej- rzeczy drogie poza walorami, które należy zwerynym. Wskazanie rzędu 300 st. C niewiele nam fikować, mają niezaprzeczalną wadę – cenę. mówi o temperaturze suszonego elementu. Andrzej Śleszyński

vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

39


TEmAT numERu: POSTPRESS

Rozwiązania na trudne czasy Firma CNCtechnika jest bezpośrednim importerem i sprzedawcą maszyn dla rynku poligraficznego oraz reklamowego.

W

dobie gospodarki wolnorynkowej potrzeba dbania o klienta staje się sprawą nadrzędną. Świadomi tego faktu są właściciele CNCtechniki, Piotr Markowski i Paweł Pastusiński, którzy skupiają się na zapewnieniu klientom kompleksowej usługi i rozwiązań dobranych do ich indywidualnych potrzeb. Dotyczy to zarówno wyboru odpowiedniej technologii, jak i optymalnych rozwiązań ekonomicznych. fachowe doradztwo oraz przeprowadzane testy praktyczne pozwalają zaoferować ceny będące w zasięgu możliwości finansowych poszczególnych nabywców. Gwarancją skutecznego doradztwa CNCtechniki jest bezpośredni kontakt przedstawicieli firmy z producentami oraz sprawdzanie sprzętu osobiście bez angażowania pośredników. Przetestowane urządzenia są dostępne niemalże od ręki. Dotyczy to także dostawy części zamiennych oraz świadczenia serwisu. W ofercie spółki znajduje się szeroki wachlarz urządzeń, które można obejrzeć i wypróbować w firmowym showroomie. flagowymi produktami spółki stały się plotery laserowe, które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Jednymi z bardziej docenianych przez klientów urządzeń są foliarki, w tym f350, będące zminiaturyzowaną wersją profesjonalnych urządzeń posiadających stalowy wałek grzejny, nóż docinający folię oraz perforator ułatwiający separację arkuszy. Hitem w ofercie są też oklejarki do opraw miękkich, np. typ 980V i 950Z o wydajności do 300 cykli/h z funkcją klejenia bocznego lub bez.

40

Popularne pozostają gilotyny elektryczne o szerokości cięcia 450, 520 lub 720 mm − automatyczne urządzenia z programatorami, wyposażone w kurtyny fotooptyczne, które znacznie zwiększają wydajność i przyspieszają pracę. W ofercie znajdziemy też zszywacze jednoi dwugłowicowe, zaokrąglacze naroży, perforatory oraz całą rodzinę bigówek, krążkowych, listwowych, w tym wyposażonych w gorący nóż bigujący ułatwiający bigowanie zafoliowanych arkuszy i zapobiegający rozwarstwianiu się foli od papieru w miejscu bigu. Klienci zainteresowani wciąż rozwijającym się rynkiem fotoksiążek znajdą tu stoły montażowe do fotoalbumów, kaszerówki, kreatory grzbietów twardych opraw i wiele innych. Ciekawą propozycją dla firm specjalizujących się w produkcji wizytówek i zaproszeń są automatyczne wycinarki dla formatu A4 i A3. Dynamika wzrostu potencjału CNCtechniki zachęca do wprowadzania nowych rozwiązań. I tak w 2012 r. w ofercie zadebiutują nowe urządzenia, np. foliarki wyposażone w docisk pneumatyczny. Spółka stawia na rozwój rozwiązań dla rynku reklamowego. Już w lutym 2012 r. na targach remaDays w Warszawie zostaną zaprezentowane nowe modele drukarek do zadruków bezpośrednich na tekstyliach oraz gadżetach reklamowych. Na oferowane urządzenia CNCtechnika proponuje atrakcyjny system finansowania. W 2012 r. uruchomiona zostanie ponadto oferta dzierżawy urządzeń, zwłaszcza ploterów laserowych do cięcia i grawerowania. materiały: CNCtechnika INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


SERWIS, CZęśCI I AKCESORIA

Produkt za rozsądną cenę Na początku podstawą produkcji miały być urządzenia i środki myjące. Jednak rynek w ciągu kilku lat zweryfikował początkowe pomysły w stronę szerszego spektrum produkcji, czego wynikiem jest dziś realizacja projektów różnych maszyn i urządzeń. Z tych początkowych założeń pozostała nazwa − Tech-Wash.

O

Czym dziś zajmuje się Tech-Wash? − Nasza firma zajmuje się obsługą drukarń fleksograficznych w sektorze tzw. wąskiej wstęgi. realizujemy zamówienia związane z dostawą urządzeń, oprzyrządowania pomocniczego oraz narzędzi niezbędnych do druku i produkcji etykiet. Dostarczamy do drukarni myjki i automaty myjące do wałków rastrowych, a także elementy oprzyrządowania (kałamarze, duktory, komory raklowe itp.). Projektujemy i wykonujemy przewijarki i maszyny sztancujące do produkcji etykiet, przystawki różnego rodzaju do maszyn fleksograficznych, takie jak np. przewrotki, przystawki do de- i relaminacji umożliwiające druk od strony kleju, przystawki do laminowania i złocenia na zimno. W naszej ofercie znaleźć można również urządzenia wspomagające wkleCzy cały czas firma znajduje się janie matryc drukowych (polimerów) z podglądem wideo. Dostarczamy także wałki drukowe, cylindry w Ostrołęce? − firma od samego początku jest zarejestro- magnetyczne itp. wana w Ostrołęce. Oczywiście miejsce wykonyJak pozyskujecie klientów? Czy macie wania działalności na przełomie pięciu lat, w trakcie których staliśmy się rozpoznawalną marką stałych odbiorców? − Dużym źródłem pozyskiwania kontaktów w Polsce, ulegało zmianie. Mieliśmy kilka przeprowadzek, lecz obecnie kończymy budowę włas- jest internet, lecz w obecnej sytuacji sporo nej siedziby z zapleczem warsztatowym kilka ki- klientów poszukujących konkretnego produktu lometrów od Ostrołęki w miejscowości Choromany potrafi odnaleźć nas sama. Staramy się dotrzeć do klienta na różne sposoby i trafić na moment, w gminie Troszyn. strołęcka firma Tech-Wash działa aktywnie na rynku już od pięciu lat. Założył ją i prowadzi do dziś robert Subczyński. Jest on absolwentem Politechniki Białostockiej, gdzie ukończył studia na wydziale mechaniki i budowy maszyn, jednak jak sam mówi, najcenniejszą wiedzą okazało się doświadczenie zawodowe, które przez 11 lat udało mu się zdobyć na różnych stanowiskach, zaczynając od drukarza na maszynach Nilpeter, Gallus, poprzez sprawowanie pieczy w utrzymaniu ruchu, kończąc na stanowisku technologa produkcji w jednej z drukarń fleksograficznych. Kumulacja tych wszystkich doświadczeń zawodowych dała podstawy do tego, aby spróbować sił we własnej firmie.

42

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


gdy nasze usługi będą potrzebne. Oczywiście mamy grono klientów, z którymi współpracujemy od samego początku, takich jak drukarnia franczak z Bydgoszczy, drukarnia Gnatowski z Ostrołęki. Budujemy również współpracę z drukarnią A-Z Color, od której tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z fleksografią w roku 1996. Jest jeszcze wiele firm, które mógłbym wymieniać, dzięki którym rozwijamy się i pogłębiamy doświadczenie i wiedzę, lecz mogłoby zabraknąć miejsca. Jaki jest obszar waszej działalności? Czy jest to rynek regionalny, ogólnopolski, a może jeszcze szerszy? − Nasz rynek to cała Polska, lecz mamy także apetyt na europę Wschodnią. Czy poza internetem prezentujecie swoją ofertę na targach? − Jeśli chodzi o udział w targach, to zbieramy siły i pieniądze na targi w Brukseli w 2013 roku. Skoro chcecie działać na rynku Europy Wschodniej, to może zamiast na Labelexpo 2013 warto pokazać się w roku 2012 na moskiewskim Rosupaku? − Na razie rozglądamy się. Mamy jakieś wyobrażenie o tym rynku, które z pewnością zostanie zweryfikowane, jeśli dojdzie do jakichś konkretów. Co do targów rosupak w 2012 r., to byłoby ciekawe, lecz raczej nie będziemy jeszcze gotowi. Staramy się dynamicznie wprowadzać na rynek nasze produkty, lecz musimy to robić z rozwagą i dystansem.

M1500 myjka półautomatyczna do mycia wałków rastrowych i oprzyrządowania

− Nie jest to konkretne zamówienie, lecz praca typowo projektowa, którą mam nadzieję wdrożymy do produkcji na przełomie dwóch, trzech lat. Oczywiście na początku wypuścimy trzy czterokolorowe maszyny w celu sprawdzenia systemu. Pierwsze „koty za płoty” już mamy za sobą − dostarczaliśmy jednokolorową maszynę naszego projektu do druku fleksograficznego koszalińskiej firmie Agraf. Apetyt więc rośnie. Stopują nas jedynie koszty, jakie musimy ponieść w związku z budową maszyny demo.

A coś w bliższej perspektywie? − W pierwszym kwartale przyszłego roku ruszamy z seryjną produkcją automatycznych systemów do kontroli krawędzi wstęgi (stoły do prowadzenia krawędziowego wstęgi w maszynach drukujących i przewijarkach). System obecnie jest testowany w kilku maszynach naszego projektu do produkcji etykiet i sprawdza się znakoW takim razie jakie są wasze plany na micie, więc raczej nie przewidujemy opóźnień. przyszłość? W jakim kierunku chcecie się Czy według pana przyszłość maszyn rozwijać? − Plany są ogromne, najbliższy projekt, nad wąskowstęgowych może wiązać się którym rozpoczynamy pracę, to projekt wąskow- z urządzeniami hybrydowymi? Jak do tego stęgowej maszyny fleksograficznej budowanej podchodzicie? Jaka jest przyszłość techw tzw. systemie rzędowym i to zarazem jest nologii fleksograficznej? − Z pewnością maszyny hybrydowe znajdą kierunek, w którym mam nadzieję w najbliższych swoje miejsce na rynku i będą wypierać z nielatach będziemy się rozwijać. których sektorów produkcyjnych maszyny fleCzy ta konstrukcja jest konkretnym za- ksograficzne, lecz na razie fleksografia rozwija się bardzo dynamicznie i ma tendencję wzrostową. V mówieniem? vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

43


SERWIS, CZęśCI I AKCESORIA aby przekonać klientów do swojej oferty? − Przede wszystkim jesteśmy firmą polską i całe zaplecze techniczne, które może udzielić pomocy klientom, jest dostępne na miejscu. A co do zdania, że jest mało firm i mało instalacji − no cóż, w naszym kraju jest bardzo dużo małych firm, które próbują swoich sił w produkcji etykiet, lecz dla takich firm wydanie 60-70 tys. euro, a czasami i więcej, na maszynę fleksograficzną jest czymś nieosiągalnym. My staramy się wypełnić przestrzeń na rynku dostawców maszyn dla odbiorców może nieco mniej wymagających, jeśli chodzi o automatykę i gadżety w maszynach − wspomagają one pracę, lecz nie są wymogiem produkcyjnym − utrzymując przy tym realne ceny.

AM600 myjka automatyczna do wałków rastrowych

Stanowisko myjące do matryc drukowych (polimerów)

Myślę, że jeszcze przez długie lata będzie dominować na rynku produkcji etykiet i nie tylko. Z przekazywanych nam danych, obecnie w Polsce jest około 100 drukarń, które mogą być klientami na urządzenia wąskowstęgowe. Instalacji jest bardzo mało. Jakim argumentem dysponuje firma Tech-Wash,

44

Jak rozwiązujecie kwestię serwisu? Czy jesteście w stanie dotrzeć do klienta z dnia na dzień? − Staramy się utrzymywać zaplecze serwisowe na takim poziomie, aby klient nie miał z tego tytułu komplikacji w produkcji. Z uwagi na niezbyt dużą awaryjność ten system się sprawdza i jeśli jest nagła potrzeba dotarcia do klienta z dnia na dzień, jesteśmy w stanie to zrealizować. Jakie są według pana szanse, a jakie zagrożenia rynku, na którym działacie? − Zagrożenia to niestabilna gospodarka, wahania kursów walut i słaba płynność finansowa znacznej ilości firm w Polsce. Jeśli chodzi o szanse na polskim rynku poligraficznym, to śmiało można by rzec, że jest to bardzo wąska dziedzina przemysłu i większość technologii przychodzi z Zachodu, gdzie poza zaawansowaną technologią jest także wysoka cena. W Polsce mamy ludzi z ogromną wiedzą, zaangażowaniem i niższymi kosztami produkcji. Wydaje mi się, że właśnie to jest szansą na rozwój − dobry produkt za rozsądną cenę. rozmawiała Katarzyna florek INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


SERWIS, CZęśCI I AKCESORIA

Firma Lubicz – 18 lat na rynku Prowadzenie serwisu maszyn poligraficznych wymaga dużej wiedzy oraz profesjonalizmu. W tej skomplikowanej dziedzinie prestiż i silną pozycję wypracowuje się latami.

B

ohdan Berliński – właściciel firmy lubicz, z zawodu inżynier mechanik, pasjonat materiałoznawstwa oraz budowy i eksploatacji maszyn – swoją poligraficzną drogę rozpoczął jako maszynista w Drukarni Wydawniczej w Krakowie w 1971 roku. Następne lata to praca w dziale głównego mechanika, później na stanowisku kierownika utrzymania ruchu i remontów maszyn. Zdobyte doświadczenie i nowe możliwości zaowocowały decyzją o założeniu własnej firmy. Było to fascynujące wyzwanie i szansa rozwoju, dało także możliwość poznania najnowszych technologii z zakresu eksploatacji maszyn poligraficznych. lubicz – autoryzowany serwis maszyn poligraficznych pojawił się na polskim rynku w 1993 roku. Obecnie jest znaną i cenioną marką w całej Polsce. Zajmuje się obsługą drukarń w zakresie: napraw serwisowych maszyn offsetowych arkuszowych, introligatorskich i sztancujących oraz do uszlachetniania druków, remontów wyżej wymienionych maszyn; demontażem, transportem i montażem maszyn poligraficznych łącznie z ich uruchomieniem, doradztwem technicznym przy zakupie maszyn nowych i używanych. W ramach podpisanych umów z KBA-Cee przedsiębiorstwo prowadzi autoryzowany serwis maszyn KBA rapida 75 oraz montaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn KBA Performa, KBA Prestige i Polly – na podstawie umowy podpisanej z KBA-Grafitec s.r.o. Czternastu wysoko wyspecjalizowanych techników: elektroników, mechaników i elektrotechników, którzy przechodzą cykliczne, zaawansowane szkolenia u producentów serwisowanych maszyn, to wielki kapitał przedsiębiorstwa. Prowadząc w profesjonalny i niezawodny sposób wysokospecjalistyczne usługi, firma ma pełen portfel zamówień. vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

– Podstawa to dobry produkt gwarantowany przez uznaną firmę produkującą maszyny poligraficzne, dobra współpraca z ich producentem lub jego przedstawicielstwem w Polsce, nasza kompleksowa obsługa – a na końcu zadowolony klient, czujący się bezpiecznie w razie usterki lub awarii maszyny. Ponieważ prowadzimy sprzedaż części zamiennych do maszyn oraz posiadamy własne warsztaty wyposażone w obrabiarki do metalu, takie jak tokarki, frezarki, szlifierki, dajemy klientowi gwarancję szybkiej i profesjonalnej naprawy maszyny – wymienia atrybuty powodzenia działalności swojej firmy Bohdan Berliński. Praca serwisu lubicz to także znakomity test jakości sprowadzanych na nasz rynek maszyn, urządzeń, ich jakości, niezawodności w czasie. Wiedza uzyskana tą drogą pozwala na fachowe doradztwo techniczne. Zapytania napływają z całej Polski, a ekipa zawsze służy swoją wiedzą z zakresu dobierania maszyn do profilu produkcji. Zmiany i nowości techniczne, szczególnie w elektronice i automatyce, są z każdym rokiem coraz większe, co sprawia, że niezbędne staje się ustawiczne dokształcanie. Pogłębianie wiedzy w trakcie profesjonalnych szkoleń i podnoszenie coraz wyżej poprzeczki w zakresie wykonywanych usług serwisowych to w obecnej chwili najważniejsze plany firmy – bez tego nie będzie przyszłości. Bohdan Berliński zapytany, czy przy tego rodzaju działalności – pogotowie ratunkowe dla drukarń połączone z ciągłą nauką – jest jeszcze czas na inne pasje oprócz maszyn poligraficznych, odpowiedział: − Wyjątkowo cenię sobie chwile spędzone z rodziną, czasem uda mi się poczytać, pasjonuje mnie też historia Polski. 18 lat na rynku, 40 lat w branży – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. opracowała Małgorzata Guraj

45


SERWIS, CZęśCI I AKCESORIA

Pozostają tylko najlepsi Dariusz Kosiorek, właściciel firmy Hadar, wyspecjalizował się w elektronicznym serwisie maszyn i urządzeń poligraficznych.

K

ojarzony głównie z najpopularniejszymi do niedawna na naszym rynku maszynami Adasta podkreśla, że naprawia wszystkie maszyny poligraficzne drukujące i introligatorskie. Okazuje się, że ten ceniony w branży poligraficznej specjalista ma dość nietypowe wykształcenie. Jest bowiem absolwentem inżynierskich studiów University of California w los Angeles na kierunku technologie kosmiczne.

Mnie to się udało. Do poligrafii trafiłem więc przez przypadek. Potem spotkałem Mariusza Drejkę, właściciela firmy Polmasz, i z nim nawiązałem współpracę. Mariusz Drejka jest autoryzowanym serwisantem czeskiego producenta maszyn drukarskich Polly (obecnie KBA). Odbyłem szkolenie w siedzibie producenta, Dobruszce. Gdy w roku 2005 naszą poligrafię dotknęła zapaść, wyjechałem do USA. Wróciłem kontynuować działalność w roku 2007, jednak nie zerwałem amerykańskich więzi. Wciąż latam po całym świecie i naprawiam lasery medyczne dla sieci klinik. Najświetniejsza rzecz, która mi się przydarzyła, to uzyskanie kompletnego certyfikatu Adasta. Otrzymałem go 28 lutego 2010 r., tuż przed zamknięciem działalności czeskiego producenta.

Jak znalazł się pan na tych studiach i jak to się stało, że zamiast do NASA trafił pan do polskiej poligrafii? − W latach 90. pojechałem do Stanów Zjednoczonych. Właścicielka sieci klinik dermatologicznych, chcąc mi dopomóc, zatrudniła mnie i stwierdziła, że skoro już tu pracuję, to dlaczego mam się nie uczyć. Nie było to może tak proste, Rozwija więc pan działalność na rynku gdyż dziekanat zażądał wizy studenckiej albo zielonej karty, ale udało mi się zdobyć tę ostatnią poligraficznym już od 15 lat? − rozwój firmy był w początkowym okresie bardzo staUważam, że nadchodzi zmierzch offsetu. bilny. Bez wzlotów, ale i bez Myślę, że rynek offsetowy zostanie upadków. Zmiana nastąpiła w ciągu najbliższych lat wyparty przez w momencie pojawienia się maszyny cyfrowe. szansy na serwis elektroniczny maszyn Polly i możliwości zoi rozpocząłem na kierunku inżynieria kosmiczna stania niezależnym serwisantem tej marki. Serstudia, które skończyłem po 3,5 roku. Pracując wisowałem te maszyny w mazowieckich drukarw klinice, wyspecjalizowałem się w naprawie la- niach już od kilku lat, jednak w roku 2004, po serów medycznych i myślałem, że zostanę w Sta- zakończeniu negocjacji umowy na serwis elektroniczny z przedstawicielem fabryki Adasta nach na stałe. i Maximy, wszystko nabrało dużego tempa. Tempo wzrosło w roku 2009 po podpisaniu Jednak pan nie został? − Przyjechałem do domu na wakacje. Koledze umowy z firmą KBA-Grafitec. Zaś po zamknięciu popsuła się krajarka i od wielu miesięcy różne fabryki Adasta pozostałem jedynym serwisantem serwisy próbowały ją bezskutecznie naprawić. posiadającym doświadczenie w serwisie elektroniki

46

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


maszyn Dominant w Polsce. Jednak niech nikogo nie zwiedzie, że naprawiam tylko maszyny tych marek. Naprawiam wszystkie maszyny poligraficzne drukujące i introligatorskie. Co jest największym atutem firmy? − Zdobyte certyfikaty serwisowe firm Adast, KBA i Maxima oraz liczne kontakty z konstruktorami elektroniki i oprogramowania maszyn, co zaowocowało wspólnymi opracowaniami programów sterujących pracą maszyn drukujących Dominant i krajarek Maxima. Jesteśmy jedynym TWIDO − zamiennik przekaźnika krokowego HCSA. serwisem z pełnym zapleczem fabrycznym Adasta Zamiennik zastosowano z powodu braku oryginału. w Polsce. Posiadamy pełne oprogramowanie do Przekaźnik służy do automatycznego załączenia drugiego zespołu drukującego w maszynach Adast i Polly wszystkich modeli Dominant oraz własne rozdzeni. Dla każdego, kto ma coś do zaoferowania, wiązania z zakresu sterowania w maszynach. znajdzie się miejsce. To czy jest się fachowcem, Czy posiadacze maszyn Adasta mogą spać czy partaczem, to rynek oceni sam. W tej branży spokojnie, że w razie awarii będą mogli pozostają tylko najlepsi. liczyć na części zamienne? Jakimi założeniami kieruje się pan w pro− Tak, oczywiście. W ciągłej ofercie dostępne są części elektroniczne, które dostarczamy w ciągu wadzeniu firmy? − Przede wszystkim uczciwością, sumiennością 48 godzin. Nasza oferta dzieli się nie tylko na podzespoły elektroniczne, oryginalne, ale zawiera i rzetelnością. To trzy cechy, którymi zawsze się także opracowania własne. Do modeli maszyn, kieruję. Dążę do osiągnięcia postawionych sobie do których nie są produkowane części oryginalne, celów, pomimo przeciwności ze strony ludzi proponujemy zamienniki. Jedynie posiadacze i sytuacji. maszyn Dominant serii 505-806 z systemem Co dalej? Maszyny Adasta, Dominanty sterowania drukiem INK-flOW będą mieli problem ze względu na to, że systemu sterowania powoli przechodzą do historii. W jakim kienie opracowano w fabryce Adasta tylko w firmie runku będzie się rozwijała firma i jakie ma zewnętrznej, która niestety już nie istnieje. pan plany na przyszłość, na kolejne 15 lat? − Uważam, że nadchodzi zmierzch offsetu. A szkoda. Myślę, że rynek offsetowy zostanie w ciągu najCzy dystrybutorzy maszyn poligraficznych, bliższych lat wyparty przez maszyny cyfrowe którzy coraz większy nacisk kładą na działy i w tym kierunku postanowiliśmy podążać. Podserwisu, części zamiennych i materiałów, stawowym celem jest zdobycie autoryzacji producentów maszyn cyfrowych. Chcę być ich autonie stanowią groźnej konkurencji? − Konkurencja jest groźna tylko wtedy, kiedy ryzowanym przedstawicielem na Polskę w zakresie serwisu. Zamierzam współpracować z czterema jest nieuczciwa!!! firmami: dwie z nich mieszczą się w USA, jedna Czy dla firm takich jak Hadar jest wystar- pochodzi z Kanady, a ostatnia z europy. Myślę, że wyklaruje się to do końca 2012 r., a najpóźniej do czająco dużo miejsca na rynku? − Dla mojej firmy wystarczy. Nie mam zamiaru stycznia 2013 roku. Na razie prowadzone są rozrywalizować z innymi serwisami. Znam swoje mowy z tymi producentami. Jakimi, to pozostaje możliwości. Moi klienci, którzy powierzyli mi na razie tajemnicą firmy. swój park maszynowy, na pewno nie są zawierozmawiała Katarzyna florek vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

47


GAZETy I CZASOPISmA

Kompaktowa premiera KBA Dla firmy KBA tegoroczna IFRA była przede wszystkim okazją do popularyzacji kompaktowych maszyn gazetowych tego producenta. Na wiedeńskich targach swoją premierę miał nowy model Commander CL.

T

jest wyposażona w zespoły drukujące typu H o wysokości 2,75 metra. Jej najważniejsze cechy to modułowa budowa i szerokie spektrum opcji dodatkowych, rozszerzających możliwości produkcyjne. Są wśród nich suszarki oraz obsługa zwojów o różnych szerokościach wstęgi. Użytkownik ma do wyboru wersję z ręcznym, półautomatycznym oraz w pełni automatycznym systemem zmiany płyt, przy czym rozbudowa do wyższej wersji jest możliwa w dowolnej chwili. Innowacyjna maszyna Commander CL Maszyna Commander Cl bazuje na zaawansowanych technologiach drukowania, obsługi konsoli zwiększa elastyczność produkcji Nowa maszyna firmy KBA, opatrzona symbolem Cl i kontroli produkcji, wychodząc naprzeciw rosnącym („classic”, czyli tłumacząc dosłownie – „klasyczna”), potrzebom firm specjalizujących się w drukowaniu

a czterowieżowa w standardzie maszyna, oferująca różne opcje automatyzacji i przeznaczona do drukowania gazet i produktów półakcydensowych, znalazła już pierwszych nabywców – są nimi dwa znaczące wydawnictwa prasowe z Bawarii. Dołączyła ona tym samym do znanych już z rynku modeli Commander CT i Cortina, także bazujących na kompaktowej platformie budowy maszyn, stworzonej przez KBA.

Schemat Commander Cl

48

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


gazet i tzw. półakcydensów. Dzięki modułowej konstrukcji można ją dopasować do specyficznych wymagań użytkownika. Wśród innych jej zalet warto wymienić: szybkie narządzanie, krótki czas mycia, szybkie naciąganie wstęgi (w trybie ręcznym, częściowo lub w pełni automatycznym), łatwą i niedrogą konserwację (m.in. za sprawą systemu rollerTronic) oraz zoptymalizowaną obsługę dzięki przyjaznym dla użytkownika monitorom. Z myślą o redukcji kosztów zakupu firma KBA proponuje też mniej rozbudowaną wersję maszyny. Wśród opcjonalnych funkcji, znanych z innych maszyn kompaktowych KBA i dostępnych w modelu Commander Cl, są KBA PressNet – system szybkiego planowania i wstępnego ustawiania parametrów druku, oraz KBA easyStart/KBA easyStop – funkcje uruchamiania i zatrzymywania produkcji za pomocą jednego przycisku. Maszyna Commander Cl drukuje z maksymalną prędkością 75 tys., 80 tys. lub 85 tys. egz./h – w zależności od formatu. Przy miniaturowym modelu maszyny Commander Cl stoją: Zakres odcięcia waha się od 450 do 630 mm Claus Bolza-Schünemann, wiceprezes KBA (a od 31 paźprzy maksymalnej szerokości wstęgi dziernika br. nowy prezes firmy), i Mirosława Becker, odpowiedzialna za segment gazetowy w firmie KBA Cee 1730 milimetrów. Gdy nie wymagana jest Sterowana będzie za pomocą czterech konsoli produkcja uwzględniająca zbieranie, KBA oferuje maszynę w wersji 4/1, standardowo jest ona ergoTronic połączonych siecią z systemami planowania produkcji i wstępnego ustawiania padostępna w układzie 4/2. Podczas targów IfrA expo 2011 poinformowano rametrów maszyny. Druga z zakontraktowanych przez KBA maszyn o pierwszych kontraktach na maszyny Commander Cl zrealizowanych przez dwa bawarskie wydawnictwa Commander Cl trafi do innej firmy z Bawarii – Oberbayerisches Volksblatt, wydającej lokalną prasowe. firma Zeitungsverlag Oberbayern, wydawca gazetę w rosenheim, której dzienny nakład dwóch dzienników („tz” i „Münchner Merkur”) przekracza 70 tys. egzemplarzy. Będzie ona wyoraz liczonych w milionowych nakładach gazet posażona w trzy wieże i trzy odwijaki do zwojów bezpłatnych, zamówiła wersję pięciowieżową Pastomat, jeden złamywak Kf 3 oraz dwie z pięcioma odwijakami na zwoje i dwoma złamy- konsole ergoTronic. Pozostałe funkcje i parametry wakami. Będzie ona obsługiwać zwoje o maksy- są podobne jak w przypadku maszyny zakupionej malnej szerokości 1400 mm i pracować z pręd- przez Zeitungsverlag Oberbayern. Z myślą o polskich klientach odwiedzających kością 84 tys. kolorowych egz./h (o objętości do 40 stron). Maszyna zostanie też wyposażona IfrA expo i zainteresowanych stale rozszerzaną w szereg dodatkowych opcji, m.in. system rol- ofertą KBA na stoisku firmy była obecna Mirosława lerTronic, systemy nadawania farby, kontroli ko- Becker, odpowiedzialna za segment gazetowy lorystycznej i odcięcia wstęgi, a także możliwość w firmie KBA Cee. produkcji typu Zip’n’Buy oraz dodatkowego szycia. źródło: KBA Polska vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

49


RynEK

Bobst Group przyspiesza transformację Utrzymywanie się wysokiej wartości franka szwajcarskiego zmusiło szwajcarską Bobst Group do intensywnego cięcia kosztów mających zapewnić powrót w roku 2013 do zadowalającego poziomu zysków.

P

rogram przewiduje stopniowe zmniejszanie zatrudnienia o 8 proc. w okresie do drugiego kwartału 2013 roku. Bobst Group zatrudnia obecnie 5300 pracowników na całym świecie. Największe redukcje nastąpią jednak w głównych zakładach firmy w lozannie. Plan transformacji zakłada nieprzedłużanie części umów, a także umożliwienie wcześniejszego przechodzenia pracowników na emerytury. Od stycznia 2012 r. wprowadzony zostanie na sześć miesięcy skrócony o 15-30 proc. czas pracy w celu utrzymania jak największej liczby dotychczasowych pracowników. Ma to umożliwić zachowanie potencjału produkcyjnego firmy, z nadzieją że w przyszłości zwiększy się zapotrzebowanie na produkty oferowane przez Bobst Group. Wszystkie te działania są uzgadniane ze związkami zawodowymi, partnerami społecznymi oraz władzami lokalnymi. Program restrukturyzacji nie będzie dotyczył działu badań i rozwoju oraz losu 270 praktykantów. Z władzami lokalnymi zawarto umowę o wsparciu finansowym przez Centre de formation du Groupement Suisse de

50

l’Industrie Mécanique (GIM-CH) kształcenia praktykantów w centrum szkoleniowym grupy Bobst. Obecna sytuacja jest spowodowana zarówno spadkiem popytu na produkty grupy, jak i silnym frankiem. Coraz mniej konkurencyjna jest działalność w Szwajcarii. Dlatego też produkty i usługi niebędące przedmiotem podstawowej działalności grupy będą zlecane do realizacji firmom zewnętrznym (outsourcing). Strategia działania firmy opiera się na dwóch założeniach. Pierwszym, że w okresie krótkoterminowym w warunkach niestabilności gospodarczej popyt utrzyma się w najlepszym wypadku na obecnym poziomie, co nie wyklucza, iż w dalszej perspektywie na rynkach będzie następował wzrost zapotrzebowania na opakowania. Drugim elementem strategii działania będzie kontynuowanie rozpoczętego w 2010 r. procesu przemieszczania produkcji pomiędzy poszczególnymi zakładami firmy. Produkcja zostanie całkowicie zatrzymana w zakładach w Prilly i przeniesiona do zakładu w Mex w pobliżu lozanny. Oczekuje się, że efektem już w 2012 r. będzie wyraźny wzrost zysków. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Zakłady Bobst Group w Chinach

Członek zarządu Bobst Group Jean-Pascal Bobst powiedział, iż w sytuacji słabego popytu przeprowadzane obecnie i przyszłe zmiany mają charakter nieodwołalny. Są one konieczne dla utrzymania konkurencyjności firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Prawie 90 proc. produkcji grupy sprzedawane jest na rynkach europy, Azji i Ameryki, co w warunkach silnego franka wymaga stosowania drastycznych kroków naprawczych. Sytuację utrudnia fakt, iż 50 proc. wydatków osobowych Bobst Group to płace pracowników zatrudnionych w Szwajcarii. W ramach swojej strategii działania w czasie ostatnich dwóch lat firma zakupiła i rozwija zakłady produkcyjne w Chinach i Indiach. W planach jest prowadzenie w Szwajcarii w zakładach w Mex prac badawczych, innowacyjnych i wykonywanie tam złożonych produktów o wysokiej technologii oraz przeniesienie pozostałe produkcji do fabryk w Chinach, Indiach i Brazylii. Wyroby tam produkowane mogą w efekcie być oferowane w bardziej konkurencyjnych cenach. vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

Oczekuje się, że w wyniku przeprowadzanego w latach 2009-2011 programu modyfikacyjnego Bobst Group w roku 2011 oszczędzi 77 mln franków szwajcarskich, zaś w roku przyszłym kwota ta wzrośnie do 85 milionów. Zmiany organizacyjne w Bobst Group pociągnęły za sobą zmiany personalne. Od maja tego roku wyższe stanowisko objął Attilio Tissi (zatrudniony w Bobst Group od 2008 r.), zostając jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego (Group executive Committee). Do zarządu Bobst Group oraz na członka tego komitetu powołany został nowy pracownik Philippe Milliet, który zastąpił sprawującego te obowiązki czasowo Jean-Pascal Bobsta. Pierre-yves Müller, dotychczasowy szef zaopatrzenia i logistyki oraz szef zakładu w lozannie, zakończy swoją pracę w Bobst Group z końcem stycznia 2012 roku. Zakończenie procesów zmian zapewniających trwałość zysków w firmie i konkurencyjność działania przewiduje się na koniec 2013 roku. opracował Janusz Żak

51


RynEK

Perspektywy europejskiej poligrafii Transformacja i perspektywy sektora poligraficzny w gospodarce Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec były tematem Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, która odbyła się w dniach 16-18 listopada 2011 roku.

O

rganizatorem konferencji była Sekcja Poligrafów SIMP oraz Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI. Konferencji patronował minister gospodarki, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezes NOT. radzie Programowej przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek. W konferencji uczestniczył rektor Ukrainian Academy of Printing prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak oraz doc. dr inż. yaroslav Uhryn. University of Pardubice reprezentował dr inż. Jiři Hejduk. Natomiast z Niemiec przyjechał prof. dr frank roch. Ponadto licznie reprezentowane były środowiska naukowe z Polski – Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Wydział Papiernictwa i Poligrafii Politechniki łódzkiej, Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza poświęcona była wpływowi mediów elektronicznych i nowych nośników informacji na sektor poligraficzny. W tej części moderatorem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek. Wygłoszono cztery referaty: 3 ewolucja druku – media on-line − prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek,

52

3 Informacje, opinie, rozrywka i reklama będą za-

wsze poszukiwane, również w przyszłości, w formie wydruku na papierze − Josef Aumiller, 3 rozwój przemysłu poligraficznego w Czechach w latach 1989-2010 − dr inż. Jiři Hejduk i prof. dr Maria Kaplanova 3 Druk cyfrowy ewolucja czy rewolucja? − prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin. również w pierwszym dniu odbył się drugi panel: Transformacja sektora poligraficznego w latach 1989-2010 w Polsce, Czechach, Niemczech i na Ukrainie. Prowadził go dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili. Wygłoszono cztery referaty: 3 Transformacja polskiej poligrafii w latach 1989-2011 − Bernard Jóźwiak, 3 Zmiany w systemie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie technik drukarskich w Niemczech − prof. dr frank roch, 3 Stan i perspektywy rozwoju branży poligraficznej Ukrainy. Kształcenie fachowców dla poligrafii − prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak i doc. dr inż. yaroslav Uhryn. W drugim dniu konferencji uczestnicy odwiedzili dwa niemieckie przedsiębiorstwa poligraficzne. SDV Die Medien AG z siedzibą w Dreźnie nie jest jedynie nowoczesną drukarnią, ale bardzo INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym usługi w zakresie komunikacji i marketingu. Kompleksowe portfolio usług poligraficznych oferuje w oparciu o druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy i operacje introligatorskie, usługi w zakresie kreacji graficznej, marketingu bezpośredniego oraz crossmediow i realizacji kampanii reklamowych. Ważnym elementem strategii SDV jest rozwój własnego oprogramowania m.in. do wsparcia sprzedaży on-line. Drugą firmą było Centrum Druku „freie Presse”. Drukarnia powstała w 1993 r. na obrzeżach Chemnitz. W 2001 r. Centrum Druku (powierzchnia 37 000 m2) zostało powiększone i w ciągu czterech lat został wdrożony projekt całkowitej wymiany infrastruktury technicznej. W latach 2006-2008 została zmieniona przestrzeń spedycyjna, wymieniono CTP, a cztery maszyny rotacyjne Uniman (4/2) zastąpiono trzema maszynami typu Colorman (6/2). W drukarni pracuje 125 osób, które w trakcie trzech zmian wydają własny regionalny dziennik „freie Presse” o całkowitym nakładzie 300 000 egzemplarzy. W trzecim dniu konferencji trzecią sesję poprowadził dr inż. Janusz Cymanek. W tej części przedstawiono referaty: • lotoTecr zmienia proces druku offsetowego. Stabilny proces produkcyjny drukowania i doskonała jakość druku − Martin Drescher i Achim Siebert, • Zarządzanie strukturami handlowymi w drukarni w zmiennym otoczeniu − Dariusz Szymender, • Nowe regulacje dotyczące druku opakowań na żywność − dr Sebastian Gierisch, • Przyszłość branży poligraficznej − Mariusz Gieras. Podsumowaniem konferencji była debata prowadzona przez dr. inż. Stefana Jakucewicza na temat „Determinanty rozwoju sektora poligraficznego na lata 2012-2020”. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, dr inż. Janusz Cymanek, Krzysztof Pindral (Heidelberg) i Mariusz Gieras (Kodak).

Złoty Inicjał W tym roku po raz pierwszy wręczono Złote Inicjały − nagrody Sekcji Poligrafów SIMP. Uhonorowani zostali: edward Dreszer, Janusz Ignaszczak i Karol Marzec. Złoty Inicjał to doroczna nagroda Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. laureatów Nagrody Złoty Inicjał wyłania kapituła w oparciu o treść rekomendacji przekazanych przez polskich poligrafów zrzeszonych w SIMP oraz posiadaną wiedzę członków kapituły o osiągnięciach poszczególnych kandydatów, a także ich zaangażowaniu w promocję polskiego sektora poligraficznego w wymiarze gospodarczym, naukowym, społecznym i medialnym. Wiodącą ideą tego indywidualnego wyróżnienia jest chęć uhonorowania wybitnych osobowości związanych z „Czarną Sztuką” – ludzi, którzy swoimi dokonaniami wyznaczają nowe standardy aktywności społecznej i gospodarczej o ogólnopolskim zasięgu. Istotną misją tej elitarnej nagrody będzie szeroka promocja działalności innowacyjnej na płaszczyźnie gospodarczej, jak również przedsięwzięć integrujących środowisko polskich poligrafów oraz umacniających jego potencjał intelektualny i ekonomiczny. Pierwsze Złote Inicjały zostały wręczone 17 listopada 2011 r. podczas organizowanej przez Sekcję Poligrafów oraz Ośrodek Badań i Analiz SIMP międzynarodowej konferencji naukowej na temat „Sektora poligraficznego w gospodarce Polski, Czech i Niemiec”. Kapituła Złotego Inicjału, która pracowała pod kierunkiem Bogdana Wyrzykowskiego, jednomyślnie wskazała tegorocznych laureatów. Nagrody wręczyli: członek zarządu głównego SIMP Włodzimierz Boczek, prezes Sekcji Poligrafii SIMP Tadeusz Chęsy, przewodniczący rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek oraz Andrzej Jabłoński reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz.

materiały: Sekcja Poligrafów SIMP vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

53


RynEK

Niewiele firm przetrwa do roku 2020 Z badania przeprowadzonego przez The Economist Intelligence Unit wynika, że firmy, które nie są w stanie nadążyć za skutkami zmian technologicznych, do 2020 r. mogą przestać istnieć.

B

adanie, które było sponsorowane przez ricoh, a którego pełne wyniki zostaną przedstawione w marcu 2012 r., ukazuje, że ponad 1/3 (37 proc.) liderów biznesowych przewiduje, że ich organizacja może mieć problemy z nadążaniem za technologią i że będzie tracić swoją konkurencyjność. 1/3 liderów z branży IT obawia się, że ich firmy znikną z rynku, podczas gdy 6 na 10 uczestników badania uważa, że rynki, na których działają obecnie, będą się znacznie różnić od tych z 2020 roku. Najprawdopodobniej zmienią się też struktury biznesowe – 63 proc. respondentów przewiduje zwrot w stronę struktur zdecentralizowanych z przesunięciem obszaru decyzyjnego na peryferia organizacji. Uważają oni, że klienci będą generować tak dużo nowych pomysłów na udoskonalenie procesów biznesowych, jak pracownicy. David Mills, wiceprezes w Operations ricoh europe, tak to skomentował: − Na przestrzeni ostatnich 20 lat najwięcej zmian w firmach miało podłoże technologiczne. Oczywiste jest to, że czeka nas jeszcze wiele zmian i to właśnie pracownicy i klienci będą odgrywali kluczową rolę w ich napędzaniu. Właśnie dlatego wierzymy, że firmami, które będą odnosiły sukcesy w 2020 r., będą te, które położą większy nacisk na innowacyjność. Kluczem do budowy sprawnie funkcjonującego biznesu, który jest gotowy na zmiany, jest posiadanie na miejscu właściwej infrastruktury, za pomocą której będzie można

54

skutecznie zarządzać tą zmianą. rozumiejąc, że kluczowa informacja biznesowa łączy całą firmę, organizacja może zmienić swoje procesy, aby zapewnić maksymalizację dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami, a co za tym idzie −efektywnie odpowiadać na wymagania klientów. 59 proc. osób biorących udział w badaniu zgadza się, że koncepcja informacji analogowej będzie zupełnie obca większości pracowników w 2020 roku. − Podczas gdy pewne jest, że ilość cyfrowej informacji w organizacjach wzrośnie, wyzwaniem jest zapewnienie pełnego zintegrowania i dostępności kluczowych procesów biznesowych, zarówno tych analogowych, jak i cyfrowych − dodaje David Mills. Denis McCauley z The economist Intelligence Unit powiedział: − Większość kadry zarządzającej (70 proc.) zgodziła się, że technologia ulepszyła sposób prowadzenia biznesu i że jest wiele korzyści, które niesie poprawa wydajności operacyjnej. Jedno jest pewne – technologia będzie źródłem ciągłych zmian. Badanie przeprowadzone przez The economist Intelligence Unit i sponsorowane przez ricoh jest najpełniejszą i najaktualniejszą analizą wpływu technologii na pracę i życie w przyszłości. Powstało na podstawie wywiadów z 567 liderami biznesowymi z całego świata, z 20 sektorów. 46 proc. respondentów to kadra zarządzająca, 43 proc. osiąga roczne przychody na poziomie 500 milionów dolarów lub więcej. źródło: ricoh INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


WyDARZEnIA

Możliwości technologii cyfrowych Jednym z głównych zadań, przed jakimi stoją firmy działające na współczesnym rynku, jest dotarcie – i to skuteczne – do klienta.

n

iezbędnym wyposażeniem menedżera jest wiedza dotycząca zasad marketingu bezpośredniego i metod jego stosowania. Ogromnym wsparciem marketingu bezpośredniego są szybko rozwijające się technologie cyfrowe: urządzenia oraz oprogramowanie. Z przykładami rozwiązań wspomagających marketing bezpośredni mogli zapoznać się goście konferencji – Akademia Konica Minolta, która odbyła się 17 i 18 listopada w warszawskim Hotelu BOSS. Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze rozwiązania Konica Minolta, które pomagają w prowadzeniu firmy, umożliwiają jej rozwój i pozwalają na wdrażanie w życie nowych, śmiałych pomysłów. Konferencja była przeznaczona dla klientów Konica Minolta. W jej trakcie goście zapoznali się z narzędziami Konica Minolta umożliwiającymi prowadzenie marketingu bezpośredniego − druk zmiennych danych i personalizację przekazu. Prezentowana aplikacja Printgroove VDP Darwin pozwala m.in. na szybką personalizację dowolnego elementu dokumentu. Dzięki temu możliwe jest drukowanie pojedynczych egzemplarzy gazet lub książek i tworzenie krótkich serii dla poszczególnych odbiorców.

56

Z okazji konferencji dla każdego z gości przygotowany został specjalny prezent − spersonalizowany, niepowtarzalny egzemplarz magazynu „Vidart”. Powstał on dzięki współpracy redakcji oraz Konica Minolta i nie jest dostępny w ogólnej sprzedaży. Wszystkie egzemplarze miesięcznika zostały wydrukowane w ciągu kilku godzin dzięki urządzeniu produkcyjnemu bizhub PreSS 8000. Zainteresowanie gości wzbudziła także aplikacja Photobook Konica Minolta, która pozwala na własnoręcznie zaprojektowanie i zamówienie w drukarni przez internet fotoksiążek, kalendarzy lub pocztówek wykonanych według własnego pomysłu. To kolejne z rozwiązań Konica Minolta umożliwiające rozszerzenie wachlarza usług drukarni cyfrowych. Konica Minolta zaprezentowała również usługę Color Care umożliwiającą zarządzanie jakością barwy w druku produkcyjnym. Dzięki niej klienci mają pewność, że jakość otrzymywanych wydruków i odwzorowanie kolorów spełnia najbardziej wymagające międzynarodowe normy. Gościem specjalnym Akademii był dr Mariusz Trojanowski, który wygłosił wykład na temat sposobów budowania lojalności klientów przy pomocy marketingu bezpośredniego. Jest on INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


adiunktem w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem strategicznym w agencji Momentum Worldwide (w Grupie McCann erikson Polska). W swoim wystąpieniu starał się wyjaśnić, czy i jak się przekłada lojalność klientów na zyski, czym jest marketing bezpośredni i jak powinny wyglądać bazy danych klientów oraz jakie są zasady skutecznego spersonalizowanego podejścia do klientów. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali podpisany przez dr. Mariusza Trojanowskiego egzemplarz jego najnowszej książki „Marketing bezpośredni. Koncepcja – zarządzanie – instrumenty”. Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkał się panel dyskusyjny „Narzędzia marketingu bezpośredniego wykorzy- Mariusz Trojanowski stywane przez firmy z branży poligraficznej w Polsce”. Wzięli w nim udział: Mateusz Woźniak – dyrektor sprzedaży systemów produkcyjnych Konica Minolta, Artur Dziedzic – redaktor naczelny magazynu „Vidart”, oraz Tomasz Orlewicz z firmy Unizeto Technologies SA, cenionego dostawcy systemów informatycznych i rozwiązań biznesowych dla klientów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Panel dyskusyjny oraz pokaz możliwości aplikacji Konica Minolta przy wykorzystaniu urządzeń serii bizhub PreSS C7000/8000 Konica Minolta wzbudził ogromne zainteresowanie gości. Trzecia już edycja Akademii Konica Minolta stała się ważnym wydarzeniem dla całej branży poligraficznej. Dowodem tego była zapełniona po brzegi sala. Mateusz Woźniak opracował Andrzej Tuka vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

57


WyDARZEnIA

EcoPrint Europe Live 2012 W przyszłym roku w Berlinie w dniach 26-27 września odbędzie się impreza EcoPrint Europe Live 2012 poświęcona problematyce zrównoważonego rozwoju branży poligraficznej.

W

połowie listopada tego roku ogłoszono, że głównym uczestnikiem imprezy ecoPrint live 2012 będzie znana w branży medialnej firma Hewlett & Packard. Marcus Timson, dyrektor firmy ecoPrint, powiedział, że dla ecoPrint jest to duże wyróżnienie. Hewlett & Packard ma bowiem duże doświadczenie i renomę w skali globalnej. ronen Zoni, dyrektor handlowy z firmy HP, dodał z tej okazji, że firma HP po raz kolejny znalazła się na liście czasopisma „Newsweek”, które ogłosiło 25 najlepszych marek w USA (25 US Sustainable Brands) działających w zrównoważony dla środowiska sposób. logicznym więc efektem tej renomy będzie szeroki udział w imprezie ecoPrint firmy HP. ronen Zoni uważa, że ecoPrint live 2012 będzie doskonałą okazją dotarcia z nowymi rozwiązaniami do handlowców, agencji, drukarń i przedsiębiorców z różnych dziedzin. Szefowie czołowych marek światowych

58

czują się obecnie zobligowani do prowadzenia działalności minimalizującej emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Problem ten dotyczy także firm z przemysłu poligraficznego. Na imprezie ecoPrint europe 2012 firma HP pokaże innowacyjne metody drukowania interesujące dla dużych i małych firm handlu detalicznego, projektantów wnętrz, firm reklamy zewnętrznej i dla producentów opakowań, spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że w ecoPrint weźmie udział wielu specjalistów i że będzie ona miała znaczenie dla przyszłości branży. Spodziewana jest dyskusja nad sposobami zapewnienia stabilności ekonomicznego i technologicznego rozwoju branży przy jednoczesnej minimalizacji emisji dwutlenku węgla. Podobne stanowisko zajął frazer Chesterman, dyrektor ecoPrint. Powiedział, że mimo napiętego kalendarza imprez w przyszłym roku przy szerokim udziale firmy HP impreza ecoPrint europe na pewno będzie jego zdaniem miejscem spotkań wielu delegacji, gości i liczących się autorytetów. Stephen Goddard, szef programu ochrony środowiska firmy HP, przyznał, że impreza poświęcona wymogom zrównoważonego rozwoju jest oczekiwana od dłuższego czasu. Istnieje potrzeba wyposażenia przemysłu poligraficznego w technologie i urządzenia spełniające wymagania klientów oraz zgodne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Stephen Goddard jest przekonany, że korzystne zmiany zajdą we wszystkich technologiach przemysłu poligraficznego. opracował Janusz Żak INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


WIADOmOŒCI IT

Połączenie systemów Symfonia i Forte z PekaoBIZNES24 Firma Sage otrzymała znak zgodności PekaoREADY dla rozwiązań indywidualnych do produktów finansowo-księgowych, które zautomatyzowały dokonywanie przelewów pomiędzy Systemem Zarządzania Forte oraz Systemem Symfonia a systemem bankowości internetowej PekaoBIZNES24. Sage specjalnie dla Banku Pekao SA stworzył rozszerzenie do standardowej funkcjonalności swoich rozwiązań. Nowość umożliwia automatyczne eksportowanie przelewów i importowanie wyciągów bankowych pomiędzy programami: forte finanse i Księgowość 2011.e, forte Kadry i Płace 2011.b oraz Symfonia finanse i Księgowość 2012, Symfonia Kadry i Płace 2011.b – a systemem bankowości internetowej PekaoBIZNeS24. rozwiązanie pozwala

usprawnić i zautomatyzować dokonywanie przelewów krajowych oraz oszczędzić czas przy wprowadzaniu danych z wyciągów bankowych do programu finansowo-księgowego. Dodatkowa korzyść to wyeliminowanie błędów pojawiających się przy ręcznym wprowadzaniu danych. Oprogramowanie zostało przetestowane m.in. w środowisku produkcyjnym Banku Pekao SA. źródło: Sage

Dominacja polskich firm IT Rekordowa ilość przedsiębiorstw z Polski znalazła się w XII edycji corocznego zestawienia najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej. Celem programu jest identyfikacja oraz zwrócenie uwagi na najszybciej rozwijające się firmy technologicznie innowacyjne na podstawie procentowego wzrostu przychodów operacyjnych w analizowanych okresach rocznych. ranking organizowany jest niezależnie w kilkudziesięciu krajach świata, w tym w regionie europy Środkowej. Polska jest krajem najsilniej reprezentowanym w rankingu. Do porównania wzięto obroty z lat 2006-2010. Wśród pierwszych 50 firm znalazło się 36 polskich przedsiębiorstw. Mimo że nie było ich na trzech pierwszych miejscach, to zdecydowanie zdominowały stawkę.

Jeszcze lepiej wygląda to w rising Stars category (firmy wschodzące − dane z lat 2008-2010). Tu na 10 firm 7 jest z Polski. Wśród firm wschodzących wyróżnia się szczególnie Selvita SA (2623 proc. wzrostu przychodów). Porównanie firm w kategorii Big 5 (wzrost przychodów w latach 2006-2010 firm, których przychody w roku 2010 przekroczyły 25 mln euro) jest na korzyść firm polskich. Pierwszą piątkę otwiera Netmedia, która deklasuje konkurencję (3640 proc. wzrostu), na drugim miejscu jest również firma polska Grupa Integer.pl (352 proc. wzrostu). na podstawie danych Deloitte

Komputerowy rekord pobity Japoński superkomputer „K” jest już klasą sam dla siebie. Z opublikowanej właśnie listy Top500 wynika, że przekroczył on barierę 10 petaflopów. Osiągnął on przeszło 10 biliardów obliczeń na sekundę (10.51 petaflopa), bijąc swój własny rekord sprzed pół roku (8,16 petaflopów). Superkomputer ten składa się z 864 szaf, w których znajduje się 88 128 połączonych procesorów

60

(SPArC64 VIIIfx wykonane w technologii 45 nm), które mają teoretyczną moc obliczeniową na poziomie 11.28 petaflopów. Obsługą komputera zajmują się firmy riken i fujitsu. źródło: Top500 INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


WIADOmOŒCI IT

Sklep internetowy Adobe Pełne wersje najnowszych produktów firmy Adobe oraz uaktualnienia są teraz dostępne w polskiej wersji językowej internetowego sklepu Adobe – o każdej porze dnia i nocy. Wszystkie produkty dostępne w sklepie opisane są w języku polskim. Złożenie zamówienia jest szybkie i proste, a nowe oprogramowanie może zostać przesłane do użytkownika lub pobrane bezpośrednio ze strony. Kupowanie w sklepie internetowym firmy Adobe ma wiele zalet, oto niektóre z nich:

• wygoda i łatwość składania zamówień, • dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Adobe, np. Adobe® Creative Suite® 5.5, • gwarancja zakupu oryginalnego oprogramowania firmy Adobe, • szeroki wybór popularnych metod płatności. źródło: Adobe

Tablet z HP HP zaprezentowało tablet HP Slate 2 z pełną obsługa multitouch, możliwością pracy wielozadaniowej i zaawansowanymi zabezpieczeniami. Tablet HP Slate 2 jest przeznaczony dla użyt- dotyk lub rysik. Posiada także klawiaturę Swype, kowników, którzy często pracują z dala od tra- która rozszerza funkcje dotykowe, umożliwiając wygodne i sprawne wprowadycyjnych biurek. HP Slate 2 dzanie danych. ma w pełni funkcjonalny Tablet HP Slate 2 ma procesor system operacyjny Microsoft Intel Atom Z670 z technologią Windows i waży 0,68 kg. Jest mSATA SSM, która przyspiesza on wyposażony w pojemnośuruchamianie urządzenia i wyciowy ekran multitouch dłuża czas pracy akumulatora o przekątnej 22,6 cm (8,9 nawet do sześciu godzin. cala), który umożliwia wprowadzanie informacji przez źródło: HP

Nagroda dla QuarkXPress 9.1 Oprogramowanie QuarkXPress 9.1 z App Studio otrzymało nagrodę MacUser Publishing Product of the Year. Doroczne nagrody MacUser są przyznawane najlepszym produktom przeznaczonym dla użytkowników systemów Apple. W tym roku w kategorii działalności wydawniczej QuarkXPress pokonał Adobe Dreamweaver CS5.5, Adobe InDesign CS5.5 i Digital Publishing Suite, Aquafadas Digital Publishing Suite, Mag+, Nuance PDf Converter Professional 7, rapidWeaver 5 oraz Sandvox 2. Adam Banks, wydawca MacUser, powiedział: − Pojawienie się iPadów i innych tabletów gwałtownie zmieniło sposób, w jaki myślimy o publikowaniu. Poprzez oferowanie praktycznych, cyfrowych narzędzi edycji łączonych z systemem vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

rozplanowania strony Quark wykazał zrozumienie wyzwań, przed jakimi stanęli wydawcy. QuarkXPress 9.1 jest nową wersją QuarkXPress. Wraz z App Studio daje projektantom możliwości tworzenia zaangażowanych, interaktywnych i nowatorskich publikacji. Pomaga im trafić na smartphony, tablety i czytniki z e-publikacjami Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook i Apple iBooks. W zaawansowanej wersji program oferuje narzędzia usprawniające pracę poprzez zautomatyzowanie najbardziej czasochłonnych zadań projektanta. źródło: Quark

61


WIADOmOŒCI IT

W Polsce powstał najszybszy na świecie procesor Digital Core Design, polskie laboratoria projektowe układów scalonych i rdzeni (IP Core) zaprezentowały DQ80251. Jest to najszybszy 16/32-bitowy mikrokontroler na świecie. Mikroprocesor opracowany w laboratoriach Digital Core Design jest najszybszym na świecie rozwiązaniem z rodziny 8051. Standard stworzony przez firmę Intel wciąż święci triumfy, m.in. dzięki wręcz nieograniczonym możliwościom rozbudowy. Dlatego właśnie DQ80251 wzbudził sensację w całym świecie elektroniki, bowiem zaimplementowano w nim rozwiązania z pogranicza fizycznych możliwości technologii. Badania przeprowadzone za pomocą niezależnej platformy Dhrystone 2.1 potwierdziły, że polski procesor jest 56,8 razy szybszy od konkurencyjnych rozwiązań, co ważne − wynik ten został osiągnięty przy zachowaniu tej samej częstotliwości zegara.

62

− Nasz DQ80251 bez najmniejszych problemów osiąga 300 MHz. Nie byłoby to możliwe bez specjalnej architektury − dla porównania dodam, że standardowy procesor 8051 musiałby zostać taktowany częstotliwością 17 000 MHz, by osiągnąć ten sam wynik − wyjaśnia Tomasz Krzyżak, wiceprezes Digital Core Design. Ponadto wskaźnik wydajności procesora mierzony jest na poziomie 0.54311 DMIPS/MHz (VAX MIPS) oraz porównanie wydajności na platformie Dhrystone 2.1. 14 500 bramkach ASIC. Taki wynik stawia polski procesor nie tylko lata świetlne przed światową konkurencją, ale też pozwala zmniejszyć pobór mocy. źródło: media2.pl

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Partnerzy

Badania Oki obalają mity Firma Oki zbadała sposób korzystania pracowników biur z urządzenia wielofunkcyjnego MC860: wyniki są zaskakujące. Do tej pory panowało przekonanie, że pracownicy biurowi podchodzą z rezerwą do dodatkowych funkcji urządzeń drukujących, takich jak: wydruki niestandardowe, kolorowe kopiowanie, skanowanie czy obsługa faksu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Oki pokazują jednak wyraźną zmianę podejścia: w małych i średnich firmach, które zdecydowały się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (MfP), systematycznie wykorzy-

stywane są wszystkie jego możliwości. (...) Zainspirowana sukcesami MC860 i opiniami użytkowników zebranymi podczas badania, firma OKI wprowadziła dwa nowe modele w serii: MC851 oraz MC861. Klienci zapytani o oczekiwania związane z kolejnymi modelami kolorowych MfP wskazywali bowiem na niższy koszt zakupu oraz mniejszy koszt wydruku strony. całość patrz str. C 74

Seminarium HEI Flexibility Tematem seminarium zorganizowanego przez Heidelberg Polska z udziałem strategicznego partnera w zakresie druku cyfrowego firmy Ricoh było „HEI Flexibility – druk cyfrowy i offset. Rozwiązania dla niskich nakładów”. Seminarium połączone było z pokazem maszyny ricoh Pro™ C901 Graphic Arts edition. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska, oraz Tomasz Nazaruk, prezes zarządu ricoh Polska, w swoich prezentacjach omówili trendy rynkowe w zakresie drukowania cyfrowego oraz podkreślili strategiczne partnerstwo obu firm na rynku polskim. Adam Ambrożkiewicz, kierownik sprzedaży maszyn do druku cyfrowego, omówił w trakcie swojego wystąpienia maszynę ricoh Pro C901, jej zastosowania oraz rynek druku cyfrowego. robert Wieczorek, kierownik działu product management Heidelberg Polska, przybliżył gościom vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

technologię Heidelberg Anicolor oraz przedstawił studium przypadku Drukarni D&D z Gliwic, która ją stosuje. całość patrz str. C 65

C 63


CyfRA – DRuK PRZEmySłOWy

Canon liderem Canon otrzymał tytuł lidera w raporcie Gartnera „MFP and Printer Magic Quadrant” za rok 2011. W podsumowaniu analitycy zauważają m.in., że po recesji „rynki zaczynają wracać do pewnej równowagi i wzrostów”. raporty Magic Quadrant firmy Gartner prezentują kierunki rozwoju rynku i jego uczestników. Pozycje w rankingu przyznawane są w oparciu o wyniki w dwóch głównych kategoriach: zdolność do działania oraz wizja rozwoju biznesu. Canon nie tylko posiada bogate portfolio produktów, ale także konsekwentnie inwestuje w działania badawczo-rozwojowe, koncentrując uwagę na przetwarzaniu obrazu i druku. Paul rowntree, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży produktów w Canon europie, mówi: – Canon oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania informacją, które pomagają poprawić wydajność, niezawodność i ułatwiają integrację. Wierzymy, że uznanie przez firmę Gartner naszej wiodącej pozycji w sektorze urządzeń drukujących (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) jest zwieńczeniem naszego zaangażowania w rozwój innowacyjnych

produktów i usług, które usprawniają pracę naszych klientów. liderzy według Gartnera to najbardziej zaawansowani dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych (również SMfP), drukarek i powiązanych z nimi rozwiązań i usług, niezależnie od lokalizacji klienta. firmy te odznaczają się nie tylko bogatszą ofertą w porównaniu do swoich konkurentów, ale także elastycznymi kanałami dystrybucji produktów, wedle życzeń klientów. Dzięki temu mają szansę utrzymać wysoki udział w światowym rynku, zapewniając jednocześnie doskonały poziom usług w regionach, gdzie znajdują się klienci Gartnera. Nabywając Océ, Canon wzmocnił pozycję w zakresie rozwiązań produkcyjnych, wielkoformatowych i usług biznesowych, aby jeszcze lepiej wspierać swoich klientów. źródło: Canon Polska Sp. z o.o.

Do cyfry i do offsetu AeroCut to nowe rozwiązanie introligatorskie, przeznaczone zarówno do druku cyfrowego, jak i offsetowego. AeroCut tnie, biguje i perforuje w jednym przebiegu arkusza przez urządzenie. Intuicyjny ekran dotykowy zapewnia możliwość szybkiego ustawienia żądanych parametrów lub przywołania wcześniej już zapisanych. System pobierania wyposażony w pasy z podsysem obsługuje każdy rodzaj papieru do 350 g/m2 i formatu B3+. AeroCut używa unikatowego systemu bigowania opatentowanego przez firmę Uchida, który sprawia, że toner na arkuszu nigdy nie pęka. Dodatkowym atutem jest zainstalowany system

C 64

perforacji wykorzystywany do tworzenia wszelkiego typu biletów i zawieszek. równocześnie z urządzeniem AeroCut na rynek została wprowadzona nowa wersja wycinarki Versatrim. To uniwersalne urządzenie może wycinać wizytówki, karty pocztowe, zaproszenia, zawieszki, bilety, zdjęcia i wiele innych zformatu A4 do 350 g/m2. Starszy brat Versatrim BC-10 mogący wycinać wizytówki z prędkością 100 na minutę też doczekał się nowej wersji z ulepszeniami. materiały: riset Polska INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA – DRuK PRZEmySłOWy

Seminarium HEI Flexibility Tematem seminarium zorganizowanego przez Heidelberg Polska z udziałem strategicznego partnera w zakresie druku cyfrowego firmy Ricoh było „HEI Flexibility – druk cyfrowy i offset. Rozwiązania dla niskich nakładów”. Seminarium połączone było z pokazem maszyny ricoh Pro™ C901 Graphic Arts edition. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska, oraz Tomasz Nazaruk, prezes zarządu ricoh Polska, w swoich prezentacjach omówili trendy rynkowe w zakresie drukowania cyfrowego oraz podkreślili strategiczne partnerstwo obu firm na rynku polskim. Adam Ambrożkiewicz, kierownik sprzedaży maszyn do druku cyfrowego, omówił w trakcie swojego wystąpienia maszynę ricoh Pro C901, jej zastosowania oraz rynek druku cyfrowego. robert Wieczorek, kierownik działu product management Heidelberg Polska, przybliżył gościom technologię Heidelberg Anicolor oraz przedstawił studium przypadku Drukarni D&D z Gliwic, która ją stosuje. Po zakończeniu części seminaryjnej licznie zebrani przedstawiciele zakładów poligraficznych o różnych specjalnościach z całej Polski mogli przyjrzeć się maszynie ricoh Pro C901 na żywo podczas pracy oraz zapoznać się bliżej z jej modułową konstrukcją i rozwiązaniami technologicznymi. Światowa premiera strategicznego partnerstwa firm Heidelberg i ricoh miała miejsce podczas kwietniowych targów digi:media w Düsseldorfie w Niemczech, gdzie zaprezentowano produkcję wykorzystującą łącznie technologię offsetową Heidelberg Anicolor i technologię druku cyfrowego z systemem ricoh Pro™ C901. Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition System ricoh Pro™ C901 Graphic Arts edition został specjalnie zaprojektowany na potrzeby drukarni akcydensowych, aby umożliwić im wysokiej jakości kolorowy druk cyfrowy. Dzięki prędkości produkcyjnej 90 stron na minutę jest vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

Prezentacja maszyny ricoh Pro™ C901 Graphic Arts edition

on najszybszym i najefektywniejszym systemem w cyfrowym segmencie value. Segment ten obejmuje systemy drukujące z prędkością produkcyjną pomiędzy 60 a 90 stron na minutę i miesięcznym wolumenem produkcji od 80 000 do 300 000 stron A4 oraz więcej. Dzięki wydrukom wysokiej jakości, ricoh Pro™ C901 Graphic Arts edition jest idealnym rozwiązaniem, które zaspokoi zwiększający się popyt na realizację małych nakładów, drukowania danych zmiennych i krótkiej realizacji zleceń na szerokim spektrum podłoży. materiały: Heidelberg Polska

C 65


CyfRA – DRuK PRZEmySłOWy

Nowe metody komunikacji z klientem W dniach 15 i 22 listopada Ricoh Polska zorganizowało warsztaty „TransPromo – czyli nowe metody komunikacji z klientem”. Partnerem warsztatów była firma GMC Software Technology. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele reprezentujący między innymi branżę bankową, telekomunikacyjną i ubezpieczeniową. Podczas warsztatów zaprezentowane zostało urządzenie ricoh Pro C901 Graphic Arts edition wraz ze współpracującym z nim oprogramowaniem firmy GMC Software Technology. Pokazana została przewaga TransPromo nad zwykłym drukiem spersonalizowanym i to, jak skutecznie zarządzać sprzedażą poprzez dołączenie personalizowanej oferty do korespondencji cyklicznej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z urządzeniami produkcyjnymi ricoh. Każdy mógł się przekonać, w jaki sposób mogą one być wykorzystywane w druku transakcyjnym i działalności marketingowej. Przedstawione zostały zaawansowane rozwiązania w zakresie projektowania i obsługi personalizowanych dokumentów drukowanych na wysokowydajnych

urządzeniach ricoh. TransPromo wzbogaca treść dokumentu o element promocyjny. Komunikacja marketingowa wykorzystująca TransPromo może być do trzech razy skuteczniejsza niż standardowa komunikacja marketingowa, gdyż odbiorcy skupiają więcej uwagi na dokumentach personalizowanych. – Podczas warsztatów pokazaliśmy możliwości, jakie oferuje druk TransPromo. Udowodniliśmy, że można generować zysk i czerpać korzyści z czegoś, co jest powszechnie postrzegane jako uciążliwe i kosztowne – powiedział Jarosław Arendt, production printing coordinator w ricoh Polska. Warsztaty były też okazją do przeprowadzenia indywidualnych prezentacji urządzenia produkcyjnego ricoh i rozwiązania GMC Inspire. Uczestnicy przekonali się, jak w szybki i łatwy sposób można stworzyć personalizowane dokumenty transakcyjne, takie jak wyciągi bankowe, faktury czy polisy ubezpieczeniowe. źródło: ricoh Polska

Papier HP Premium Plus W porównaniu z dostępnymi dotąd papierami fotograficznymi gramatura HP Premium Plus Photo Paper została powiększona z 280 g/m2 do 300 g/m2, dzięki czemu nowy papier fotograficzny HP jest bardziej wytrzymały, odporniejszy na uszkodzenia i lepszej jakości. W procesie wytwarzania HP Premium Plus Photo Paper firma HP wykorzystała dodatkowo innowacyjną technologię, która generuje porowatą powłokę zabezpieczającą wydruki zdjęć nie tylko przed blaknięciem na skutek światła, ale też przed dużą wilgocią i przypadkowymi zadrapaniami. Dodatkowym atutem nowego papieru fotograficznego HP jest także wysoki wskaźnik

C 66

białości CIe na poziomie 100 procent. W segmencie papierów fotograficznych to bardzo dobry wynik, zapewnia wszakże równomierne rozłożenie kolorów na całej powierzchni i – w zależności od projektu fotograficznego – wyraźne kontrasty lub płynne przechodzenie między odcieniami. efekty widoczne są bardzo szybko, nie trzeba też długo czekać, aż krople tuszu HP wyschną. źródło: HP INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA – WIElKI fORmAT

Plotery tnące Plotery tnące znajdują zastosowanie w bardzo różnych gałęziach przemysłu. Wojciech Łysakowski, współwłaściciel firmy VES Ploter, daje przykłady swoich poważnych klientów z branży obuwniczej czy odzieżowej. − Powstaliśmy z przekształcenia firmy typowo Wśród klientów VeS Ploter są oczywiście firmy opakowaniowe i drukarnie. Dla tych ostatnich serwisowej, zajmującej się serwisem sprzętu firma oferuje plotery, które mogą mieć zastoso- elektronicznego. Wcześniej współpracowaliśmy z byłym polskim dystrybutorem Graphteca − jawanie przy lakierowaniu wybiórczym. pońskiego producenta ploterów tnących. DystryNa czym polega i dlaczego warto wyko- butor przerwał działalność i przez blisko trzy lata rzystać ploter w lakierowaniu wybiórczym? Graphtec nie miał przedstawiciela w Polsce. − Na naszych ploterach można przygotować Siedem lat temu za naszym pośrednictwem płyty do lakierowania wybiórczego. Można wróciły na polski rynek doskonałe produkty jawycinać obciągi i to nawet w miarę dokładnie. pońskiej firmy Graphtec. Jesteśmy dziś w Polsce jej wyłącznym przedstawicielem. Zresztą w większości przypadków lakierowanie wybiórcze Jak wygląda dziś rynek na to proste formy: prostokąty, oferowane przez was urządzekoła czy elipsy. Cięcie na plonia, jaka jest jego dynamika? terze jest dużo tańszą techno− rynek jest silnie zaburzony logią od naświetlania. Także istnieniem taniej alternatywy. i czas przygotowania takiej Ogólnie sprzedaż urządzeń płyty to około 15 minut. Tyle z wyższej półki cały czas stopco zrobienie projektu. niowo maleje. Tym bardziej że odczuwamy VES Ploter oferuje skutki kryzysu − w ciągu dwóch głównie plotery? miesięcy cena zakupu maszyny − Od 2004 r. zajmujemy się wzrosła o 10 procent. Zawsze sprzedażą i serwisem ploterów jest jednak nadzieja, że tych, co tnących rolkowych i tablicoprzetrwają, już ploter chiński nie wych. W naszej ofercie są także Wojciech łysakowski zadowoli, czego dowodem jest plotery drukujące, skanery wielkoformatowe. Posiadamy też aparaturę pomia- to, iż od kilku lat udaje nam się trochę zwiększyć rową – wielokanałowe rejestratory wielkości fi- sprzedaż. zycznych. Jaka jest wasza reakcja na te nowe waRejestratory wykorzystać można także runki gry? − Zobaczymy, co będzie w europie. Przymiew poligrafii? − Dzisiejsza drukarnia powinna mieć założony rzamy się do zakupu jakiegoś plotera chińskiego monitoring w czasie pracy. Ogromnie ważne jest drukującego, taniej oferty konkurencyjnej dla utrzymanie odpowiednich warunków. Nasza apa- firm typu roland, Mutoh, który będzie pracował ratura pozwala zmonitorować temperaturowo i iloś- stabilnie i dobrze drukował. Mamy wybrane dwa modele, jeden nawet testujemy w tej chwili. ciowo maszynę wewnątrz, ale także całą halę. Jeżeli do końca spełni nasze wymogi, to chcieliPodstawą waszej oferty są produkty byśmy go pokazać na remie. Graphteca? rozmawiali Andrzej Tuka, Katarzyna florek

C 68

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA – WIElKI fORmAT

Ploter Agfa :Jeti 1224 w Concordia Print Pod koniec listopada w Poznaniu rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce centrum designu i kreatywności dla biznesu Concordia Design. Centrum zlokalizowane jest w miejscu dawnych zakładów graficznych przy ul. Zwierzynieckiej, przy terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jego integralną część stanowi Concordia Print – nowoczesna drukarnia cyfrowa wyposażona w liczne urządzenia drukujące i introligatorskie. Wśród tych pierwszych znalazł się m.in. wielkoformatowy ploter Agfa :Jeti 1224 UV HDC wykorzystujący atramenty UV. Urządzenie będzie tu służyć do bezpośredniego zadrukowywania różnorodnych podłoży płaskich o grubości do 5 centymetrów. Inwestycja w ploter Agfa :Jeti 1224 UV HDC (High Definition Color) pozwoliła na bezpośrednie zadrukowywanie różnych podłoży płaskich o gru-

bości do 5 cm, takich jak szkło, drewno, metal, pcw czy karton, a następnie ich obróbkę w urządzeniu tnąco-frezująco-bigującym. Mówi Bartosz Krüger, jeden ze współwłaścicieli Concordia Print: – Szukając urządzenia UV, przetestowaliśmy wszystkie dostępne na rynku maszyny i jedynie rozwiązanie Agfa Graphics spełniło nasze oczekiwania. System ten przeszedł pomyślnie wszystkie przeprowadzone przez nas testy, okazał się też zadowalający pod względem jakości i wydajności, więc przy podejmowaniu ostatecznej decyzji nie mieliśmy żadnych wątpliwości. źródło: Agfa Graphics Sp. z o.o.

Płótna do druku Płótna to specjalistyczny rodzaj materiału do druku. W druku wielkoformatowym przyjęła się nazwa z języka angielskiego – canvas. Płótna służą najczęściej do druku reprodukcji obrazów, elementów wyposażenia wnętrz, aplikacji wystawienniczych i dekoracyjnych. Struktura imitująca naturalne płótno malarskie dodaje takiej pracy charakteru ręcznie malowanego obrazu. Z uwagi na materiał, z którego są wykonane, możemy wyróżnić płótna poliestrowe oraz bawełniane. Opolska firma Ikonos wprowadziła na rynek cztery nowe płótna do zadruku w technologiach wodno-pigmentowych, solwentowych i UV. Ikonos Canvas 300 to wysokojakościowe, grube płótna do reprodukcji innych zastosowań scenograficznych i wystawienniczych. Ikonos WX COT 360 to również bawełniane płótno, jego gramatura wynosi 360 g/m2. Ikonos WX POlI 230 to poliestrowe płótno Ikonos WX OIl 285 z kolei jest canvasem mie- o gramaturze 230 g/m2 dostępne w roli od 0,914 m, szanym o gramaturze 285 g/m2 i podobnie jak po- przez 1,07 m, 1,27 m, na 1,52 m szerokości skońprzednik, może służyć do reprodukcji i druku tuszami czywszy. wodno-pigmentowymi, solwentowymi oraz UV. źródło: Atrium vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

C 69


CyfRA − OffICE

Ekozobowiązania W ramach nagrodzonego niedawno Programu Optymalizacji Zrównoważonego Rozwoju firma Ricoh zobowiązała się do stosowania zawartych w nim zasad podczas wszystkich wydarzeń, które sponsoruje.

foto: Getty Images

Tak też było w trakcie finałów tenisowego turnieju Barclays ATP World Tour w londynie. ricoh europe, Platynowy Partner ATP World Tour, miał sprawić, że procesy dokumentowe podczas turnieju zostaną w pełni zrównoważone pod względem emisji dwutlenku węgla. Będąc oficjalnym dostawcą rozwiązań biurowych na ATP World Tour, ricoh zapewnił najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania dokumentami, które usprawniają kluczowe procesy dokumentowe podczas turnieju. W czasie finałów Barclays ATP World Tour wszystkie urządzenia ricoh zostały ustawione na tryb oszczędzania energii, co zapewniło używającym je pracownikom i dziennikarzom minimalizację negatywnego wpływu na środowisko – na przykład poprzez wysyłanie dokumentów drogą mailową lub poprzez druk dwustronny. Na zakończenie turnieju wszystkie pozostałe emisje dwutlenku węgla zostały zrównoważone poprzez kredyty węglowe, generowane w projektach czystej energii, w które inwestuje ricoh.

Javier Diez-Aguirre, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej ricoh europe, powiedział: − Nasze unikalne podejście do sponsoringu polega na współpracy z wiodącymi organizacjami sportowymi i biznesowymi i wzajemnym motywowaniu się do bycia jak najlepszym. Te partnerstwa zainspirowały nas do wyjścia poza zwyczajne usprawnianie procesów dokumentowych podczas wydarzeń, które sponsorujemy, i przejścia na całkowicie zrównoważone pod względem emisji dwutlenku węgla podejście do zarządzania dokumentami. W rezultacie finały Barclays ATP World Tour to nie tylko doskonałość w sporcie, ale także zobowiązanie do doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nagroda publiczności Publiczność ATPWorldTour.com fans’ favourite już po raz kolejny przyznała swoją nagrodę rogerowi federerowi. Sponsorowana i przyznawana przez ricoh nagroda jest rezultatem głosowania fanów tenisa z całego świata i jest wręczana zwycięzcy pod koniec sezonu, podczas finałów Barclays ATP World Tour. roger federer został jej laureatem już po raz dziewiąty z rzędu. Wręczając nagrodę, Javier DiezAguirre powiedział: − Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy wręczyć nagrodę tak wspaniałemu i odnoszącemu sukcesy zawodnikowi, który jest przykładem i inspiracją dla swoich fanów. − Jednym z powodów, dla których gram w tenisa, są moi fani, dlatego też chciałbym jeszcze raz podziękować im za ciągłe wsparcie. Jest to Na zdjęciu od lewej: Adam Helfant, CeO ATP World Tour; roger federer, zdobywca nagrody ATPWorldTour.com fans’ favourite, dla mnie bardzo ważne − powiedział Javier Diez-Aguirre, dyrektor Departamentu Komunikacji Korpora- roger federer, odbierając nagrodę. cyjnej ricoh europe źródło: ricoh

C 70

INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA − OffICE

Zalety dokumentów elektronicznych Zapisywanie i przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej znacznie usprawnia przepływ dokumentów w firmie. Wpływa też na bezpieczeństwo i zdecydowanie zmniejsza koszty funkcjonowania biura. Wiele instytucji boryka się z problemem przechowywania i archiwizowania dokumentów. W natłoku napływających spraw łatwo zapomnieć, gdzie schowaliśmy potrzebne materiały. Ich przechowywanie wymaga coraz większych szaf i pomieszczeń. Na szczęście nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne oraz odpowiednie aplikacje pozwalają na łatwą zamianę dokumentów papierowych na pliki elektroniczne oraz ich archiwizację. Umożliwiają także rezygnację z wcześniejszego drukowania i używania papieru np. podczas faksowania. Z papieru na plik Przepisanie jednej strony maszynopisu zajmuje około dziesięciu, piętnastu minut. Zamiast tracić czas, lepiej od razu skorzystać ze specjalnego oprogramowania, które służy do rozpoznawania i digitalizacji znaków podczas skanowania. − Najprostsze aplikacje tego typu są bezpłatnie dołączane do wszystkich drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4 Konica Minolta wyposażonych w skaner, nawet tych przeznaczonych tylko do użytku domowego – mówi Szymon Szczur, koordynator ds. rozwiązań biznesowych w Konica Minolta Business Solutions Polska. Szybki dostęp do informacji SmartScan, najnowsza aplikacja oferowana przez Konica Minolta, idzie o krok dalej. Poza standardowymi formatami JPG, TIff i PDf pozwala także na zamianę tekstu na pliki Word, excel oraz przeszukiwany PDf (SPDf). W ciągu 50 sekund skanuje i przetwarza aż 10 stron! Mogą być one wysyłane do użytkowników jako wiadomości e-mail na skrzynkę pocztową lub do ich katalogów sieciowych. Dzięki możliwości przeszukiwania dokumentów pozwala na łatwy dostęp do informacji. Potrafi

C 72

także odróżnić od siebie przetwarzane dokumenty i nadać im odrębne nazwy. − Aplikacja jest bardzo wygodna w użyciu i może być stosowana we wszystkich urządzeniach Konica Minolta, które obsługują technologię OPeN API. Dzięki niej można o wiele szybciej dotrzeć do potrzebnych informacji – dodaje Kamil rejent, kierownik ds. produktów biurowych (MfP product manager) w Konica Minolta Business Solutions Polska. – Oprogramowanie pozwala na odseparowanie tabel z danymi od pozostałych części dokumentu i umieszczenie ich w excelu. Bardzo ułatwia to życie takim działom jak księgowość czy marketing, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki dostęp do danych. Dokumenty pod kontrolą Nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne bizhub pozwalają na wygodną pracę z dokumentami elektronicznymi. Konica Minolta proponuje m.in. rozwiązania umożliwiające wysyłanie faksów bezpośrednio z każdego komputera w biurze i bez użycia papieru. Użytkownicy są informowani na ekranie monitora o jego pomyślnym wysłaniu i odebraniu, a wszystkie otrzymane wiadomości są archiwizowane tak, aby żadna z nich nie została utracona i nie dostała się w niepowołane ręce. Elektroniczna skuteczność Systemy do skanowania i przetwarzania tekstów drukowanych na dokumenty elektroniczne są coraz popularniejsze. Znajdują zastosowanie w różnego rodzaju biurach, bankach, archiwach, agencjach reklamowych i wielu innych przedsiębiorstwach, których pracownicy mają do czynienia z dużą ilością korespondencji dostarczanej w formie papierowej. źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA – OffICE

Nagrody Summer 2011 Pick dla Konica Minolta Bizhub 552 i bizhub 652, urządzenia wielofunkcyjne Konica Minolta, zostały wyróżnione nagrodami Summer 2011 Pick przyznawanymi przez Buyers Laboratory Inc. – Sytuacja na rynku urządzeń drukujących to nieustanny wyścig, w którym zawodnicy idą niemal łeb w łeb, dlatego zdobycie tej nagrody jest dla nas dużym osiągnięciem – mówi Szymon Szczur, koordynator ds. rozwiązań biznesowych w Konica Minolta Business Solutions Polska. – Oba wyróżnione modele zostały zaprojektowane tak, aby zaspokajały potrzeby klientów poszukujących sprzętu wysokiej jakości, a jednocześnie w atrakcyjnej cenie i o umiarkowanych kosztach eksploatacji. Nagrodzone urządzenia umożliwiają także skanowanie dokumentów w kolorze, a aplikacje, w które są wyposażone, pozwalają na ich łatwą integrację z biurowymi systemami do przetwarzania i dystrybucji dokumentów. Cieszymy się, że BlI doceniło te wszystkie zalety. Wyróżnione modele to wielofunkcyjne urządzenia do druku czarno-białego o wydajności 65 str./min. (bizhub 652) i 55 str./min. (bizhub 552). Oba bizhuby mogą być wyposażone są w profesjonalne finiszery umożliwiające tworzenie broszur i składa-

BlI przyznało nagrodę Summer 2011 Pick firmie Konica Minolta za bizhub 652, czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne wyróżniające się w kategorii MfP A3, o szybkości druku od 61 do 70 str./min

vidart INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011

nie kartek do kopert. Umożliwiają także insertowanie dokumentów i dodawanie stron czarnobiałych do prac lub okładek wydrukowanych wcześniej w kolorze. Każde z nich można wyposażyć aż w sześć podajników zawierających różne nośniki w rozmiarach od A6 do A3+ i o gramaturze do 300 g/m2. Oba urządzenia wyposażone są w kolorowe skanery o wydajności do 78 obrazów na minutę i pracują w oparciu o nowoczesną technologię OPeN API oraz bizhub extended Solution Technology (beST). Dzięki temu możliwa jest łatwa współpraca z najnowszymi aplikacjami zarządzającymi obiegiem dokumentów w firmie i przetwarzającymi je na pliki elektroniczne. Nagrodzone urządzenia wykorzystują także specjalny toner Simitri HD opracowany przez Konica Minolta. Zapewnia on wysoką jakość druku, a jednocześnie dzięki niższej temperaturze utrwalania obrazu i mniejszemu poborowi prądu pozwala na oszczędność energii elektrycznej w firmie. Wbudowany kontroler druku emperon, oryginalne rozwiązanie Konica Minolta, wyposażony jest w sterownik druku z funkcją MyTab oraz funkcję podglądu XPS Print Preview i obsługuje języki PCl, Postscript oraz pliki PDf i XPS. – Niezależnie od tych wszystkich sprawdzonych już funkcji, jakich po urządzeniach Konica Minolta można się było spodziewać, wyróżniają się one dużą szybkością skanowania, zarówno kolorowego, jak i czarno-białego. Do tego wyposażone są w doskonale sterowniki i świetny interfejs użytkownika. Wszystko to sprawia, że idealnie nadają się dla biur, gdzie potrzebne są rozwiązania umożliwiające szybkie i sprawne zarządzanie dużą ilością dokumentów – dodaje Szymon Szczur. źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

C 73


CyfRA − OffICE

Badania Oki obalają mity Firma Oki zbadała sposób korzystania pracowników biur z urządzenia wielofunkcyjnego MC860: wyniki są zaskakujące Do tej pory panowało przekonanie, że pracownicy biurowi podchodzą z rezerwą do dodatkowych funkcji urządzeń drukujących, takich jak: wydruki niestandardowe, kolorowe kopiowanie, skanowanie czy obsługa faksu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Oki pokazują jednak wyraźną zmianę podejścia: w małych i średnich firmach, które zdecydowały się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (MfP), systematycznie wykorzystywane są wszystkie jego możliwości.

MFP łączą w sobie możliwości wielu urządzeń Model MC860 (a tym bardziej obecnie oferowane modele, które go zastąpiły – MC851/861), na podstawie którego Oki sprawdzało sposób korzystania z MfP, pozwala na druk w formatach A3 i A4, wydruk wizytówek, etykiet na płyty CD, bannerów i plakatów, a także oferuje inne funkcje: kopiowanie w kolorze, odbieranie i wysyłanie faksów, skanowanie dokumentów i przesyłanie ich do sieci, na adres e-mail, a nawet bezpośrednio na pamięć USB. Pomimo dostarczania tak różnorodnych możliwości gabarytami MC860 niewiele różni się od spotykanych na rynku MfP A4.

Dlaczego boimy się urządzeń wielofunkcyjnych? Na pytanie dotyczące przyczyn outsourcingu usług związanych z drukiem, który dzięki możliwościom MfP można realizować we własnym zakresie, przedsiębiorcy odpowiadają, że nauka obsługi wszystkich możliwości tych urządzeń może trwać zbyt długo. Mają też obawy, czy koszty błędów pracowników nie będą przewyższały zysków z takiego rozwiązania. Dlatego do dziś pokutowało przekonanie, że firmy korzystające z urządzeń wielofunkcyjnych, najczęściej używają ich jak zwykłych drukarek. Okazuje się jednak, że urządzenie wielofunkcyjne nie musi stanowić wyzwania dla pracow-

C 74

ników. Jak pokazało badanie: dzięki intuicyjnej, uproszczonej obsłudze chętniej korzystają z pełni możliwości, jakie daje MfP.

Przełomowe wyniki badań

Badanie przeprowadzone przez Oki wśród właścicieli urządzenia wielofunkcyjnego MC860 po trzech miesiącach jego użytkowania pokazało zdecydowanie pozytywne nastawienie respondentów do bogatych możliwości urządzenia i obaliło mit o tym, że MfP są wykorzystywane głównie jako drukarki. Wyniki przedstawione w liczbach mówią same za siebie: • 91 proc. użytkowników MC860 było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z ogólnej pracy urządzenia. • 100 proc. respondentów korzystało z funkcji druku, 80 proc. z kolorowego kopiowania, 78 proc. z funkcji skanowania dokumentów, a 47 proc. odbierało faksy. • Ponadto użytkownicy byli pozytywnie zaskoczeni indywidualnymi aspektami funkcjonalności MfP, podkreślając prędkość druku i skanowania, wydajność i jakość druku w kolorze, a także jakość skanowania i kopiowania. W ten sposób obalono mit o trudnej obsłudze urządzeń MfP. Zainspirowana sukcesami MC860 i opiniami użytkowników zebranymi podczas badania, firma Oki wprowadziła dwa nowe modele w serii: MC851 oraz MC861. Klienci zapytani o oczekiwania związane z kolejnymi modelami kolorowych MfP wskazywali bowiem na niższy koszt zakupu oraz mniejszy koszt wydruku strony. W odpowiedzi na te sugestie powstał model MC851 – dla tych, którzy szukają bardzo korzystnej oferty cenowej przy zakupie urządzenia, oraz MC861 oferujący większą pojemność tonera i tym samym zmniejszający koszty eksploatacji urządzenia. źródło: Oki Systems (Polska) Sp. z o.o. INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


CyfRA − OffICE

Ricoh Europe wprowadza Print&Share Print&Share to rozwiązanie biurowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Automatyzuje personalizację i dystrybucję dokumentów, zapewnia oszczędności kosztów, jest bardzo intuicyjne i może zredukować czas przeznaczany na czynności administracyjne aż o 87 procent*. Codziennie wielu pracowników ręcznie personalizuje dokumenty, co może pochłaniać bardzo wiele czasu, a co za tym idzie – obniżać produktywność. Marlene Presa, solutions manager w Advanced Solutions Centre ricoh europe, powiedziała: – Print&Share znacznie redukuje czas przeznaczany na czynności administracyjne. Pracownicy mogą używać Print&Share w celu dostosowania standardowej faktury do indywidualnych wymagań klienta. Mogą także automatycznie przesłać dokument drogą mailową, przekonwertować go na format cyfrowy, a nawet dodać przypomnienie do swojego kalendarza w celu późniejszej edycji dokumentu. Znaczna oszczędność czasu sprawia, że pracownicy mogą skupić się na swoich obowiązkach. Print&Share zawiera szeroką gamę łatwych do skonfigurowania szablonów i opcji. Te opcje to m.in. tworzenie i konwertowanie dokumentów na formaty cyfrowe, takie jak XMl i PDf, automatyczne dystrybuowanie poprzez e-mail, internet, faks lub druk. Oprogramowanie to wzbogaca także standardowe sterowniki do drukarek o funkcje takie jak odznaczanie stron, wybór tacy odbiorczej i sprawdzenie dostępności drukarki. Aby móc sprostać specyficznym potrzebom pracowników, można z łatwością ustawić profile osobowe dla często wykonywanych czynności. Print&Share eco to rozwiązanie skupione przede wszystkim na redukowaniu negatywnego wpływu drukowania na środowisko. Niechciane wydruki są eliminowane, a np. strony internetowe

C 76

zawierające tylko adres Url są automatycznie kasowane. Może także kompresować zawartość dokumentu do mniejszej liczby arkuszy. Za pomocą jednego kliknięcia firmy mogą oszczędzić znaczne ilości papieru, redukując przy tym zarówno TCO, jak i emisję dwutlenku węgla. Print&Share eco to nowy dodatek do nagrodzonego niedawno Sustainability Optimisation Programme**. Print&Share i Print&Share eco uzupełniają portfolio ricoh w zakresie rozwiązań biurowych, które pomagają firmom zaoszczędzić koszty, zapewnić bezpieczeństwo, produktywność i zrównoważony rozwój. Są łatwe do zainstalowania i odpowiednie dla każdego komputera osobistego. Używając ich wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi ricoh, firmy mogą zredukować koszty drukowania poprzez zmniejszanie liczby drukowanych przez pracowników stron, równocześnie dystrybuując dokumenty poprzez e-mail, faks lub archiwizację w magazynie elektronicznym. Print&Share jest dostępny w europie Zachodniej, w przyszłości będzie dostępny także w Polsce. *Testy przeprowadzone przez ricoh europe – styczeń 2011. Czas przeznaczony na dostosowanie faktury do indywidualnych wymagań klienta został zmniejszony z 3 min 50 sekund do zaledwie 30 sekund. **Program optymalizacji zrównoważonego rozwoju ricoh otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie Dobrych Praktyk Zrównoważonego rozwoju (efQM Sustainability Good Practice Competition 2011).

źródło: ricoh INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Spis treści

Raport

y Raport

77

y Gospodarka

79

y Poligrafia

82

y Przetargi

86

Inflacja Ostatni miesiąc ( październik) Inflacja [%]

4,3

Mikrofirmy nie potrzebują banków (cz.1) Jak skłonić właścicieli najmniejszych firm do korzystania z usług bankowych? Paradoks polega na tym, że mikroprzedsiębiorcy wcale banków do szczęścia nie potrzebują. Bankowcy o właścicielach najmniejszych firm myślą ostatnio zdecydowanie częściej niż szefowie małych firm o bankach. To nieodwzajemnione zainteresowanie wynika z faktu, że dla finansistów takie przedsiębiorstwa to nieeksploatowana dotąd żyła złota. cd. str. 78

Bezrobocie Ostatni miesiąc Miesiąc ( październik) wcześniej

Miesiąc rok wcześniej wcześniej 3,9

2,8

Stopa bezrobocia [%] liczba bezrobotnych

Poziom inflacji w Polsce w okresie październik 2010 – październik 2011

11,8 1 867 600

11,8 1 861 700

rok wcześniej 11,5 1 818 600

Poziom bezrobocia w Polsce w okresie październik 2010 – październik 2011

1 867 600


78 Mikrofirmy nie potrzebują banków (cz. 1) dokończenie ze str. 77

Lecz dla mikroprzedsiębiorców bank to zło konieczne, z którym interesy chce się ograniczyć do minimum. Takie wnioski płyną z listopadowej Konferencji Bankowości Detalicznej. Dzieci niczyje Obecność najmniejszych przedsiębiorstw w gospodarce przez lata była ignorowana przez sektor bankowy, zajęty walką o korporacje i rzesze klientów detalicznych. Na uwagę mogły liczyć co najwyżej firmy małe, a więc dno sektora MSP. Dlatego firmy mikro, do niedawna pozostawiane same sobie, gdzieś pomiędzy ofertą biznesową a detaliczną, nauczyły się radzić sobie same. Oprzytomniali bankowcy wiedzą, że gra jest warta świeczki. Mikrofirmy to 96 proc. wszystkich przedsiębiorców, wytwarzają aż 30 proc. polskiego PKB, pracuje w nich ok. 40 proc. zatrudnionych (PARP). Wskaźniki te można by jeszcze podkręcić, gdyby uwzględnić szarą strefę, która w zasadzie w całości funkcjonuje w mikroskali, a odpowiada za 1/3 polskiego PKB (Bank Światowy). To mikrofirmy zatem, a nie korporacje z WIG20 i czołówek gazet, są skarbem zielonej wyspy. Najpierw zaręczyny, potem małżeństwo Jedyną szansą na zysk dla banku jest sprzedanie przedsiębiorcy kredytu i nad tym właśnie w pocie czoła pracują teraz banki, które chcą wziąć udział w podziale tego tortu. Pomysł wydaje się prosty: mikroprzedsiębiorca skuszony pakietami dodatkowymi oferowanymi po kosztach otwiera w banku rachunek bieżący, bank przygląda się historii obrotów, a następnie, jeżeli firma utrzymuje się na powierzchni, stara się „ożenić” ją z kredytem. Ten okres na poznanie klienta jest niezbędny. Jak pokazują statystyki, 30 proc. firm upada w pierwszym roku działalności, a pięć lat udaje się przetrwać zaledwie co trzeciej (GUS). Udzielenie kredytu nawet firmie dobrze sobie radzącej, ale bez historii, jest jak poślubienie pięknej, młodej dziewczyny przed poznaniem jej matki – ryzykowne...

Chcesz kredyt? Udowodnij, że go nie potrzebujesz Paradoks polega na tym, że bank najchętniej dawałby kredyty tylko tym, którzy ich nie potrzebują. W przypadku mikrofirm problem jest najpoważniejszy, bo z reguły zastrzyku gotówki potrzebują one tylko na starcie. Nie mają wtedy historii przepływów pieniężnych, nie prowadzą pełnej księgowości, którą można zbadać, a zróżnicowanie i ogólność ich biznesplanów są całkowicie nieadekwatne do algorytmów pisanych pod większe biznesy i stosowanych w bankowych działach kontroli ryzyka. Przedsiębiorcy nie potrzebują banku, bo są przedsiębiorczy Gdy młody mikroprzedsiębiorca przychodzi do banku po kapitał, bank absolutnie nie wie, z kim ma do czynienia. Profilaktycznie więc odmawia finansowania wielkiej niewiadomej. Chyba każdy słyszał o przypadkach młodych, zdolnych przedsiębiorców, odbijających się od drzwi do drzwi w bankach, które nie rozumiały i nie chciały zrozumieć, na czym polegać ma kolejny innowacyjny biznes. Te mikrofirmy, które mają się już czym pochwalić przed bankiem, kredytu z reguły nie chcą lub nie potrzebują. Jest im dobrze jako smallbiznesom – zyski i kontrola nad firmą pozostają w całości w rękach właściciela, któremu do szczęścia nie potrzeba więcej niż sześciocyfrowa kwota zysku rocznie i zapas czasu na życie rodzinne i hobby. Nie każdy chce budować imperium. Po drugie, jeżeli mikrofirma wytwarza stabilne, dodatnie przepływy pieniężne, jej właściciel już dawno zgromadził oszczędności, dzięki którym może ewentualną ekspansję finansować sam. Anioły, Unia Europejska i rodzina Rynek nie znosi próżni, a kilkanaście lat ignorowania przez banki mikrobiznesu w Polsce zaowocowało rozkwitem alternatywnych form finansowania początkowego. Kapitałowe fundusze zewnętrzne to tylko jedna z dróg. Jarosław Ryba, Bankier.pl


GOSPODARKA Obrót wierzytelnościami

Notowania kursów średnich NBP dla USD w okresie od 2011.11.14 do 2011.12.12

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 27 października 2011 r. długo oczekiwane orzeczenie w sprawie dotyczącej obrotu wierzytelnościami, GFKL Financial Services AG (C-93/10). Zgodnie z Dyrektywą 112, a wcześniej VI Dyrektywą, usługi finansowe są co do zasady zwolnione z opodatkowania VAT, nie dotyczy to jednak ściągania długów i factoringu. Pojawiły się w związku z tym, także w Polsce, wątpliwości, jak na gruncie podatku VAT należy traktować obrót wierzytelnościami. Polskie organy podatkowe stawały często na stanowisku, że usługi polegające na nabyciu wierzytelności w celu windykacji powinny być opodatkowane VAT jako usługi ściągania długów. Podnoszone były jednak argumenty za uznaniem, że takie nabycia są zwolnione z VAT jako usługi mające na celu finansowanie zbywcy wierzytelności, niezależnie od późniejszej windykacji. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął ten spór zgodnie z opinią rzecznika generalnego, jednak wbrew wcześniejszym oczekiwaniom. W stanie faktycznym sprawy C-93/10 Trybunał przesądził, że różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, która jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. W konsekwencji taka sprzedaż wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną VAT. Niezwykle istotne dla polskich podatników są jednak skutki dzisiejszego wyroku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opodatkowaniu PCC podlegają co do zasady m.in. umowy sprzedaży praw majątkowych, z wyłączeniem jednak sytuacji, w których przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z VAT. Uznanie, że nabycie portfela wierzytelności za cenę poniżej nominalnej, odzwierciedlającą jego

minimum = 3,2132; maksimum = 3,4248; ostatni = 3,4117 Notowania kursów średnich NBP dla EUR w okresie od 2011.11.14 do 2011.12.12

minimum = 4,4022; maksimum = 4,5494; ostatni = 4,5255

rzeczywistą wartość, nie jest usługą w rozumieniu Dyrektywy VAT i oznacza, że takie nabycia mogą być opodatkowane PCC. Ma to niebagatelne znaczenie dla transakcji już dokonanych. Podatnicy powinni zweryfikować, czy poprawnie rozliczali VAT i PCC w przeszłości. W tym celu należy rozważyć, czy stany faktyczne transakcji obrotu wierzytelnościami przeprowadzonych w latach przeszłych pozwalają na zastosowanie do nich wniosków płynących z orzeczenia Trybunału. Podobnie orzeczenie będzie kluczowe przy określaniu, jak najkorzystniej przeprowadzać transakcje nabycia wierzytelności w przyszłości. źródło: Deloitte


80

Łatwiejszy dostęp do informacji w KRS Od 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie przepisy zmieniające istotnie zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwalona 13 maja 2011 r. nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS) wprowadza m.in. możliwość pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (Centralna Informacja) w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu oraz bezpłatny powszechny dostęp on-line do aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru. Internetowy dostęp do informacji z KRS Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o KRS związane są z wykorzystaniem internetu dla zapewnienia szerszego i łatwiejszego dostępu do danych ujawnionych w Rejestrze (w ramach rejestrów przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także dłużników niewypłacalnych). Przede wszystkim została stworzona możliwość uzyskania odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz informacji z Rejestru w formie elektronicznej, której została przyznana moc dokumentu na równi z formą papierową. Ponadto na mocy nowelizacji ustawy o KRS Centralna Informacja udostępni bezpłatnie w in-

ternecie aktualne informacje dotyczące podmiotów wpisanych do Rejestru oraz w przypadku spółek elektroniczne kopie dotyczących ich dokumentów złożonych do akt rejestrowych. Aktualne informacje i dokumenty dotyczące podmiotów wpisanych do Rejestru będą powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. O nadaniu NIP-u nie trzeba już informować KRS Konsekwencją wprowadzenia instytucji tzw. jednego okienka jest przeniesienie na mocy nowelizacji ustawy o KRS na Sąd Rejestrowy działający z urzędu obowiązku ujawnienia w Rejestrze numeru NIP nadanego podmiotowi, co ma szansę zdecydowanie skrócić postępowanie rejestrowe. Nowe pola w urzędowych formularzach W nowelizacji ustawy o KRS ustawodawca przewidział możliwość ujawnienia informacji dotyczących strony www oraz adresu e-mail podmiotu wpisanego do Rejestru. W związku z tym w urzędowych formularzach zostaną wprowadzone dodatkowe pola, w których będzie możliwe dobrowolne ujawnienie tych danych. na podstawie materiałów Deloitte

Pojazd zastępczy dla każdego Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy – stwierdziła prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Urząd uznał, że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają odpowiedzialność i nałożył łącznie ponad 12 mln zł kary. Po informacjach przekazanych przez Rzecznika Ubezpieczonych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w czerwcu 2011 r. postępowania przeciwko PZU oraz Uniqa. Postępowania wykazały m.in., że ubezpieczyciele bezprawnie ograniczają swoją odpowiedzialność z tytułu zawartej z kierowcą umowy ubezpieczenia OC. Konsumenci mogli na to liczyć tylko w wyjątko-

wej sytuacji. Wtedy, gdy wykazali, że samochód był im niezbędny do życia codziennego (np. dojazd do pracy, do szkoły) i nie mieli możliwości skorzystania z innych środków komunikacji (np. komunikacji publicznej). W pozostałych przypadkach sytuację, w której konsument nie może korzystać z uszkodzonego samochodu, ubezpieczyciele traktują jako tzw. szkodę niemajątkową – za którą wynagrodzenie się nie należy.

źródło: UOKiK


GOSPODARKA Ocena windykacji Firmy MSP zadowolone z usług firm windykacyjnych – raport Integral Collections na temat rynku windykacji i zarządzania płynnością. Ankietowani przedsiębiorcy pozytywnie ocenili skuteczność i profesjonalizm firm windykacyjnych. Główną barierą blokującą rozpoczęcie współpracy z windykatorem pozostaje obawa przed bezpowrotną utratą klienta. Badane firmy wolą czekać na pieniądze, niż rozpocząć proces odzyskiwania należnych kwot. Dla 43 proc. firm 30 dniowe opóźnienie w płatności nie jest traktowane jako istotny sygnał do działania. Integral Collections, specjalistyczna firma windykacyjna, podsumowała wyniki badań firm z sektora MSP na temat rynku windykacji. Celem badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 450 firm z całej Polski było zdiagnozowanie opinii przedsiębiorców na temat współpracy z firmami zarządzania należnościami. W znaczącej większości ankietowane firmy ujawniają obawy przed rozpoczęciem współpracy z zewnętrzną firmą zajmującą się odzyskiwaniem należności. Opinia o windykatorach zmienia się jednak zdecydowanie po przeprowadzeniu pierwszej sprawy przekazanej specjalistom. 65 proc. firm dobrze ocenia profesjonalizm windykatorów, 50 proc. jest zadowolona z szybkości prowadzenia spraw, a 41 proc. uważa, że ich sprawy prowadzone były skutecznie. Wojciech Bogusławski, dyrektor generalny Integral Collections, komentuje: – Nasze badania potwierdzają, że aby sprostać oczekiwaniom rynku, nowoczesne usługi windykacyjne muszą

proponować rozwiązania obliczone na utrzymanie relacji handlowych, a nie odzyskanie za wszelką cenę zaległych środków – łącznie z upadłością dłużnika. Właśnie obawy o bezpowrotną utratę kontrahenta zniechęcają firmy do przekazywania przeterminowanych wierzytelności firmom windykacyjnym. W przeważającej większości opóźnienia w płatnościach spowodowane są przez zatory płatnicze, a nie złą wolę odbiorców. Badania Integral Collections wskazują, że dla 40 proc. ankietowanych głównym argumentem przekazania przeterminowanych należności firmie zewnętrznej jest realna groźba utraty płynności finansowej. Uzyskane dane wskazują również, że dla ponad 43 proc. przedsiębiorców 30-dniowe opóźnienie po terminie płatności faktury nie stanowi jeszcze istotnego sygnału do rozpoczęcia działań windykacyjnych. – Wyniki naszego sondażu wskazują, że mali i średni przedsiębiorcy wolą cierpliwie czekać na należne im pieniądze, niż podejmować działania. Takie podejście może się obrócić przeciwko nim. Niestety, zdarzają się przypadki, że bagatelizowanie opóźnień, a także niedokładne udokumentowanie transakcji znacząco zmniejszają szanse na odzyskanie należności – komentuje Wojciech Bogusławski. źródło: Integral Collections

Dofinansowanie na ochronę środowiska W styczniu 2012 r. ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach europejskiego programu pomocowego „LIFE + Environment and Policy Governance”. Program umożliwia zmniejszenie o 50 proc. kosztów działań o charakterze demonstracyjnym i projektów innowacyjnych przyczyniających się do ochrony środowiska. O dotacje mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i inne instytucje, zarówno indywidualnie, jak również w formie konsorcjów. Do dofinansowania kwalifikują się między innymi projekty poświęcone zapobieganiu

zmianie klimatu/redukcji emisji dwutlenku węgla, poprawie jakości powietrza i wody oraz zmniejszeniu ilości odpadów. Średnia wielkość dotacji w ramach programu wynosi 1 mln euro. Początek kolejnego naboru wniosków planowany jest na styczeń 2012 r., a termin składania wniosków będzie upływał prawdopodobnie w maju. źródło: Deloitte


82

Geodezyjne Urządzanie Terenów z Océ PlotWave300 Wydrukowanie projektu instalacji wentylacyjnej dla kilkupiętrowego budynku oraz wykonanie jego kopii to – dzięki inwestycji w ploter Océ PlotWave300 – dla firmy Geodezyjne Urządzanie Terenów (GUT) z Zielonki pod Warszawą zadanie do wykonania. – Od jakiegoś czasu wykonywaliśmy coraz więcej prac związanych ze skanowaniem, kopiowaniem i drukowaniem dla geodetów, projektantów, wykonawców – mówi Robert Gut, który wraz z Mieczysławem Gutem jest właścicielem firmy. – Wygenerowało to potrzebę zakupu szybkiego czarno-białego urządzenia laserowego. Nasz wybór padł na Océ PlotWave300. I choć urządzenie pracuje w firmie od niedawna, szybko okazało się, że zakup był słuszny. Klienci zwracają przede wszystkim uwagę na szybkość kopiowania i duży bufor pamięci, jaki posiada ten ploter. Nawet w przypadku kilku czy kilkunastu stron dużego formatu puszczonych do skanowania maszyna drukuje szybko i bez pomyłek. Posiada ponadto bardzo rozbudowane funkcje sieciowe, co ułatwia nam pracę i przyspiesza jeszcze bardziej obsługę zlecenia. Klienci mogą bowiem np. przesyłać prace do realizacji bezpośrednio na maszynę poprzez internet, co oszczędza ich czas. Mogą też

– jeśli tak im wygodniej – przyjść do nas i wydrukować swoje prace bezpośrednio z napędu typu pendrive. Dlatego wykorzystujemy tę maszynę przede wszystkim usługowo. W swojej działalności geodezyjnej korzystamy natomiast z pozostałych maszyn Océ, jakie znajdują się w naszym parku maszynowym. A jest ich tu sporo. GUT to niewielka firma rodzinna. Swoją działalność rozpoczęła pod koniec lat dziewięćdziesiątych od geodezji i także dziś jest to jej wiodąca działalność. GUT realizuje różnorakie prace z zakresu geodezji i kartografii (m.in. mapy do celów projektowych, mapy prawne, dokumenty związane z podziałami, uzgodnieniami, wytyczeniami i inwentaryzacjami, obsługą budów i inwestycji oraz innymi nietypowymi zleceniami z tego zakresu). Niemal od początków swojej działalności wykorzystuje w tym celu urządzenia Océ. źródło: Océ Poland Ltd. Sp. z o.o.

91-procentowy spadek zysku HP W IV kwartale finansowym 2011 br. (zakończonym 31 października) zysk netto firmy Hewlet Packard w porównaniu z rokiem ubiegłym spadł o 91 procent. Rokowania na najbliższe miesiące też nie wyglądają najlepiej, choć nadal mówimy o zyskach. Wysokość zysku netto w IV kwartale finansowym 2011 r. wyniosła 239 mln dolarów. Rok wcześniej było to 2,5 mld dolarów. Zmniejszyła się także marża operacyjna (z 9,9 proc. do 2,5 proc.). W tym czasie przychody firmy były tylko minimalnie niższe (32,1 mld dol. w IV kwartale 2011 r. zaś 33,3 mld dol. w IV kwartale 2010 r.). W regionie EMEA wpływy HP skurczyły się o 6 proc. do 11,7 mld dolarów. W segmencie konsumenckim wartość sprzedaży spadła o 9 proc., a w biznesowym – o 2 procent. Podsumowanie lepiej wygląda dla całego roku finansowego. W roku 2011 (1 listopada 2010 r. – 31 października 2011 r.) zysk zmniejszył się o 19 proc.

z 8,8 mld dol. do 7,1 mld dol. przy przychodach niższych o 1 procent. (127,2 mld dol.). Pogorszenie bilansu jest według relacji HP wynikiem spadku popytu konsumenckiego oraz powodzi w Tajlandii, która miała wpływ na dostawę komponentów. Tajska powódź będzie miała, według dyrektor finansowej HP Cathie Lesjak, wpływ także na pierwsze kwartały roku 2012 i mogą spowodować wzrost cen – zwłaszcza komputerów z wyższej półki. Także prezes Meg Whitman zapowiada słabsze wyniki. Według niej zysk na akcję w I kwartale roku fiskalnego 2012 (do końca stycznia 2012 r.) może wynieść 0,83-0,86 dol. (w IV kwartale 2011 r. wyniósł 1,17 dol.). źródło: HP


POLIGRAFIA Akcydens modernizuje przygotowalnię Podwarszawska drukarnia Akcydens, prowadzona od trzech pokoleń przez rodzinę Cichockich, to kolejny polski użytkownik proekologicznej technologii CtP stworzonej przez Agfa Graphics. W ostatnim czasie rozpoczął tu pracę półformatowy system bazujący na termicznej naświetlarce :Avalon N4-10S i urządzeniu czyszczącogumującym :Azura, pozwalający na produkcję bezodczynnikowych płyt :Azura TS i sterowany zaawansowanym oprogramowaniem :Apogee Prepress 7.0 Manage. Zastąpił on wysłużone rozwiązanie innego dostawcy, znacznie przyspieszając produkcję drukarni Akcydens w zakresie przygotowania form drukowych. Akcydens to jeden z najdłużej działających prywatnych zakładów poligraficznych w Warszawie i okolicach. Założony w 1982 r. przez ojca i syna, Leonarda i Adama Cichockich , jest dziś z powodzeniem prowadzony przez kultywujących rodzinne tradycje – Adama oraz Artura i Bartłomieja (wnuków Leonarda). Firma – jak sama nazwa wskazuje – od początku działalności koncentrowała się na produkcji wszelkiego rodzaju materiałów akcydensowych oraz publikacji o charakterze wydawniczym. Do dziś podstawę jej asortymentu stanową różnorodne druki reklamowe, kalendarze, foldery, ale też czasopisma i książki.

Przy nowym systemie CtP (od lewej): Jarosław Suchodolski – regionalny kierownik sprzedaży Agfa Graphics i Adam Cichocki – właściciel drukarni Akcydens Mówi Adam Cichocki: – Potrzebę wymiany pracującej u nas od 2006 r. naświetlarki fioletowej innego dostawcy odczuwaliśmy już od dłuższego czasu. Rozmowy z potencjalnymi dostawcami rozpoczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, zaś transakcję finalizowaliśmy na targach Poligrafia w Poznaniu. źródło: Agfa Graphics Sp. z o.o.

Avargraf i urządzenia Schmedt w Iguanie Maszyny: do zaokrąglania grzbietów okładek – PräRund typ 17, do zaokrąglania grzbietów bloków książkowych – PräLomo typ 26, do zawieszania bloków książkowych w okładkę – PräLeg typ 18 oraz prasa do książek oprawionych w okładkę twardą i wypalania rowków – PräForm typ 21 rozpoczęły pracę w Przedsiębiorstwie Kaletniczo-Rymarskim Iguana w Chorzowie. Iguana to kolejny zakład kaletniczy w Polsce wprowadzający technologię oprawy kalendarzy książkowych przy użyciu maszyn Schmedt. Dostawcą maszyn była firma Avargraf. Zainstalowany zestaw maszyn pozwala obecnie tej firmie na wykonywanie książek i kalendarzy w oprawie twardej z grzbietami prostymi lub zaokrąglonymi. To jedna z wielu specjalizacji tego przedsiębiorstwa. Dodatkową jest wykonywanie okładek z wyszywaniem wzorów (choć nie jest to haft) – ozdób czy ornamentów. Iguana jest jedną z nielicznych firm w naszym kraju świadczących

tego rodzaju usługi. – Zakupiony zestaw urządzeń Schmedt pozwolił nam na zmianę dotychczasowej technologii wykonywania operacji introligatorskich, związanych z produkcją książek i kalendarzy w oprawie twardej z technologii ręcznej na maszynową – mówi Grzegorz Werner, właściciel Iguany – dzięki czemu mogliśmy przyspieszyć zachodzące w tym zakresie procesy produkcji. Inwestycja umożliwiła naszej firmie przyjmowanie większej liczby zleceń (także w wyższym nakładzie) na oprawę kalendarzy książkowych. źródło: Avargraf Sp. z o.o.


84

Duplo i Polska Grafika Samochodowa w wydaniu „Print” Firma Polska Grafika Samochodowa Print – cyfrowa drukarnia z Ostródy zakupiła w ostatnim czasie dwa urządzenia Duplo: tnąco-bigujące DC-615Pro oraz do broszurowania model DBM120. Polska Grafika Samochodowa to grupa, w skład której wchodzą obecnie dwie spółki. Pierwsza z nich to czołowy krajowy producent i wykonawca reklamy tranzytowej. Świadczy kompletne usługi: od projektowania, poprzez produkcję, fachowe doradztwo na każdym etapie usługi, po aplikacje gotowej grafiki na pojazdach w dowolnej części kraju. Ze swoją ofertą wychodzi również poza granice Polski do wielu krajów europejskich, zdobywając tam duże uznanie w oczach klientów i kontrahentów. Druga spółka to drukarnia cyfrowa PGS Print. Naturalnym rozwojem obu przedsiębiorstw jest nieustanne inwestowanie w innowacyjne rozwiązania sprzętowe. – To naturalne procesy rozwoju każdej firmy – mówi Ziemowit Sosiński z Polskiej Grafiki Samochodowej. – Zawsze chcemy być bardziej konkurencyjni i atrakcyjni dla naszych klientów. Stale dążymy do poszerzania zakresu naszych usług i tak dzieje się od początku naszej działalności, czyli od 9 lat. Nieprzerwanie inwestujemy w nowy sprzęt i na pewno nie jest to koniec na-

Pracownik PGS Print obsługujący urządzenie szych zakupów. W obecnych, trudnych czasach to podstawa egzystencji rynkowej. Okazało się, że zakup Duplo był strzałem w dziesiątkę. Słyszałem kiedyś opinię, że od urządzenia Duplo 615 Pro można się uzależnić, i to chyba prawda – dodaje Ziemowit Sosiński. źródło: Duplo Polska Sp. z o.o.

Nowa krajarka w introligatorni Arkoch W drukarni i introligatorni Arkoch ze Zbrudzewa k. Śremu została zainstalowana przez Heidelberg Polska wysokowydajna krajarka Polar 115 X, generacja Ipex 2010, która zastąpi jedno z kilku starszych urządzeń w tej firmie. Krajarki Polar serii X/XT należą do najnowszych urządzeń tego typu odznaczających się najwyższą precyzją cięcia. Polar 115 X jest bazowym modelem z graficznym prowadzeniem operatora na 15-calowym kolorowym ekranie. Możliwość zintegrowania krajarki w środowisko sieciowe oraz wysoki stopień automatyzacji powodują, że to urządzenie jest silnym „partnerem” w codziennej pracy drukarni. materiały: Arkoch

Właściciele firmy Arkoch Antoni i Przemysław Koch przy nowej krajarce Polar 115 X


POLIGRAFIA Ploter :Anapurna M 2050 w firmie Alfa Cer Systematycznie rośnie liczba polskich użytkowników urządzeń z rodziny Agfa :Anapurna. Coraz częściej znajdują one zastosowanie poza typowym rynkiem poligraficzno-reklamowym. Najlepszym tego przykładem jest niedawna instalacja plotera :Anapurna M 2050 w firmie Alfa Cer z okolic Opoczna, która wykorzystuje go do bezpośredniego zadrukowywania płytek szklanych i ceramicznych. Tym samym może ona zaoferować swoim klientom zupełnie nowe możliwości w zakresie dekoracji wnętrz i aranżacji przestrzeni mieszkalnej czy sklepowej. Alfa Cer to rodzinna firma działająca od sześciu lat. Materiały do produkcji dostarczają jej m.in. siostrzane przedsiębiorstwa Alfa Glass i Gama Cer; w sumie wszystkie trzy firmy zatrudniają około 60 osób. Mówi Wiesław Kwiatkowski, właściciel Alfa Cer: – Zaczynaliśmy w 2005 r. od obróbki i dekorowania materiałów z ceramiki metodą sitodrukową (tradycyjną i triadową), trzy lata później włączyliśmy do oferty także przedmioty wykonane ze szkła. W obu przypadkach zajmujemy się też przygotowywaniem projektów i motywów graficznych widniejących na płytkach. W 2010 r. poszukując nowych możliwości i technik obróbki obu tych podłoży, po raz pierwszy zaczęliśmy testować zadruk techniką cyfrową, korzystając z systemu :Anapurna zainstalowanego w jednej z okolicznych firm. Efekty były na tyle zadowalające, że nowe produkty wprowadziliśmy do stałej oferty. – Jednak nasz pomysł szybko podchwyciła konkurencja – dodaje Piotr Kwiatkowski, odpo-

Wiesław Kwiatkowski, właściciel Alfa Cer (z lewej) i Artur Cajler, kierownik ds. kluczowych klientów Agfa Graphics prezentują wydruk na szkle wykonany w ploterze :Anapurna M 2050 wiadający w Alfa Cer za sprzedaż i wdrażanie nowych rozwiązań, będący jednocześnie właścicielem firmy Gama Cer – więc, aby utrzymać ekonomikę działania w tym zakresie, podjęliśmy decyzję o inwestycji we własny ploter UV. Później w Alfa Cer rozpoczął produkcję ploter :Anapurna M 2050, drukujący w trybach płaskim (firma korzysta w zasadzie tylko z niego) oraz „z roli na rolę” i obsługujący media o maksymalnej szerokości 207 centymetrów. Urządzenie drukuje w sześciu kolorach (CMYKLcLm) z dodatkową bielą kryjącą lub podkładową. Biały atrament jest wykorzystywany przez Alfa Cer niemal we wszystkich aplikacjach wykonywanych na szkle. źródło: Agfa Graphics Sp. z o.o.

Instalacje maszyn Commander CT Firma KBA przekazała, że w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. zebrała zamówienia na 23 maszyny Commander CT o podwójnej i potrójnej szerokości, na które składa się w sumie 110 wież drukujących. W ślad za kontraktami podpisanymi na początku tego roku przez wydawców z Niemiec i Szwecji na maszynę w specjalnej konfiguracji zdecydował się wieloletni użytkownik rozwiązań KBA – włoska drukarnia Grafica Editoriale Printing z Bolonii. Zamówiła ona maszynę w układzie czterowieżowym z suszarką na gorące powietrze,

oferującą prędkość 80 tys. egz./h i obwód cylindra 1197 milimetrów. Na życzenie klienta w maszynie zastosowano nietypowy układ form drukowych 5/2, co pozwoli mu drukować zarówno gazety w formacie tabloidowym, jak też materiały akcydensowe. źródło: KBA


86

Przetargi Źródłem informacji są m.in. ogłoszenia w prasie codziennej i regionalnej. Pod podanym w tabeli numerem telefonu powinni Państwo uzyskać wszelkie informacje, dotyczące publikowanych przez nas przetargów. Przetargi podane są według terminu składania ofert.

Termin składania ofert

Zleceniodawca

Zakres umowy

Kontakt

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie

1. Ekspert – grafika komputerowego/rysownika 1.1. Usługi projektów graficznych 1.2. Usługi edukacyjne

Tel.: 817104643 elzbieta.wojtyla @oic.lublin.pl

2011-12-30 12:00

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, WARSZAWA

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie podręczników szkolnych

Tel.: 223474192, Fax: 226215010 www.men.gov.pl

2012-01-05 00:00

POWIATOWY URZĄD PRACY, WŁOCŁAWEK

Wykonanie usługi drukarskiej i dostawa druków

Tel.: 542340089, Fax: 542310782

2012-01-06 00:00

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

Usługa drukowania książek

tel. +48 583472400 faks: +48 583472913 http://www.pg.gda.pl

2012-01-09 11:00

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa

Wykonanie i dostarczenie 8.593.700 szt.urzędowych druków paszportów roślin i etykiet

Tel.: 226529350, Fax: 226545221 www.piorin.gov.pl

2012-01-10 10:00

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, WARSZAWA

Produkcja i dostawa maskotki reklamowej

Tel.: 228113231, Fax: 228110906 www.its.waw.pl

2012-01-10 12:00

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny, Wrocław

Usługa wydawnicza

Tel.: 713204248, Fax: 713204202

2012-01-11 00:00

Centrum Projektów Europejskich, Warszawa

Wykonanie kalendarzy

Tel.: 223783111, Fax: 222019725

2012-01-11 10:00

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Usługa opracowania graficznego, składu i tłumaczenia na języki obce publikacji

Tel.: 895219840, Fax: 895219849 www.wrota.warmia. mazury.pl

2012-01-11 10:00

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH, WARSZAWA

Przygotowanie do druku, druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji

Tel.: 222417131, Fax: 222417111

2012-01-12 09:30

Stale aktualizowany wykaz przetargów, znaleźć można na stronie internetowej: www.vidart.com.pl


Informator / lista maszyn – Spis treści: Nowe, używane: kupno-sprzedaż..........88 Serwis, części, akcesoria ......................90 Farby, kleje, tusze, tonery ....................93 Recykling ..............................................95 Usługi ....................................................95 Zestawy maszyn lub drukarnie ..............95 Press: Offsetowe arkuszowe ................................102 Maszyny cyfrowe ......................................120 PostPress: Sitodrukowe ..............................................121 Typograficzne, sztancujące ........................ 121 Automaty sztancujące .............................. 122 falcerki .................................................. 123

Gilotyny .................................................. Trójnoże .................................................. Zszywarki drutem i linie zszywające .......... Oklejarki, linie oprawy bezszwowej .......... Maszyny, linie do oprawy twardej .............. Sklejarki do kartonów .............................. Niciarki .................................................... Zbieraczki ................................................ Introligatorskie różne .............................. PrePress: Kopioramy do płyt .................................. Urządzenia prepress ................................ Inne Wyposażenie dodatkowe różne ..................

124 126 127 128 128 129 130 131 131 133 133 133

Uwagi: – lista używanych maszyn i urządzeń poligraficznych zawiera jedynie niewielką część ofert z bazy Vidart. Pełna, najbardziej aktualna lista dostępna jest w Dziale Handlowym Vidart; – ceny maszyn są przybliżone i wynikają z przeliczeń według średnich kursów NBP, mogących różnić się od kursów stosowanych przez bank kupującego. Mogą także ulec zmianie w związku z ich wahaniami; – ceny nie zawierają podatku od towarów i usług; – lista cenowa zawiera podstawowe dane techniczne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Handlowym; – niektóre dane techniczne oraz wiek maszyn są podane w sposób przybliżony i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Vidart; – poniższa lista maszyn nie jest ofertą; – zastrzegamy sobie prawo do wycofania maszyn ze sprzedaży bez podania przyczyn.

DZIAŁ HANDLOWY vidart tel. 22 835 30 31 tel. 22 834 80 35 tel. 22 834 80 36

e-mail: trade@vidart.com.pl e-mail: marketing5@vidart.com.pl

fax 22 834 80 34

Zapraszamy również na strony www.vidart.com.pl do Giełdy Maszyn VIDArT – lIDer W POŚreDNICTWIe


88

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ

Canon Polska Sp. z o.o. 02-127 Warszawa, ul. Mołdawska 9 Tel: +48 22 430 60 00 fax: +48 22 430 60 11 www.canon.pl Oferta firmy Canon obejmuje wiodące na rynku produkty do druku profesjonalnego i wielkoformatowego, a wśród nich m.in. laserowe urządzenia i-SeNSyS oraz biurowe drukarki z serii imagerUNNer. Kompleksowe rozwiązania dla druku kolorowego i monochromatycznego spełniają wymagania zarówno dużych firm, jak i małych grup roboczych. efektywną kontrolę nad procesami kopiowania, drukowania i skanowania zapewnia oprogramowanie uniflOW, które dostarcza narzędzi do monitorowania kosztów druku, personalizowania uprawnień i sprawniejszej integracji obiegu dokumentów w firmie, a przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo druku.

Wasberger Sp. z o.o. www.wasberger.pl firma Wasberger dostarcza nowe oraz używane maszyny drukarskie i pomocnicze. Staramy się oferować maszyny i systemy o takich parametrach, aby jak najbardziej zoptymalizować proces produkcyjny Klienta. Specjalizujemy się w maszynach do produkcji formularzy i etykiet tj. wąskowstęgowych rolowych maszynach offsetowych i fleksograficznych. Od wielu lat zaopatrujemy naszych Klientów w lampy UV firmy Alpha-Cure i wszelkie narzędzia do produkcji etykiet firmy Kocher+Beck.

Maszyny wiążące dla branży poligraficznej Sprzedaż maszyn, części zamiennych, taśm PP i PeT oraz autoryzowany serwis MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o. ul. Mińska 65 lok. 224, 03-828 Warszawa Tel. +48 22 870 00 33, Telefax+48 22 201 18 41 mdpinfo@mosca.com, www.mosca.com P.U.H. M-Graf Marcin Giertych właściciel Tel kom. 606 495 615 Tel/fax: + 48 61 848 51 73 Sprzedaż: • maszyny i urządzenia poligraficzne, • części zamienne do maszyn, • dodatkowe wyposażenie i części do urządzeń. Inne usługi: • doradztwo techniczne i technologiczne, • wyceny i ekspertyzy techniczne, • pomoc w pozyskaniu środków finansowych, • pomoc logistyczna. ul. Sokoła 8/4, 60-644 Poznań e-mail: mgraf07@gazeta.pl, www.m-graf.com.pl

– sprzedaż nowych i używanych maszyn fleksograficznych – produkcja cylindrów drukowych i magnetycznych – serwis maszyn fleksograficznych rotary Die Company Sp. z o.o. ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa Tel.: +48 (22) 614 22 82, 819 13 30, 819 13 31 fax: +48 (22) 614 52 19 e-mail: rotary@rotary.com.pl, www.rotary.com.pl P.U.H.P. ARKFORM ul. Długa 32, Wierzchowisko 42-233 Mykanów Bezpośredni importer maszyn i urządzeń: • gilotyny elektryczne i ręczne, trymery, • laminatory rolowe, metalowe, biurowe, • folie laminacyjne, • bigówki i falcerki, • tamponiarki,

• • • • • • •

plotery, zgrzewarki do banerów, zgrzewarki do folii, wyświetlacze leD, bandownice i akcesoria, dyspensery, tunele obkurczające.

tel. +48 0 502 859 355; +48 (34) 328 70 60 e-mail: biuro@import-maszyn.eu www.import-maszyn.eu


NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ

Dostarczanie najnowocześniejszych cyfrowych rozwiązań obrazujących oraz tworzenie nowych wartości w dziedzinie obrazowania graficznego. www.konicaminolta.pl Maszyny drukarskie fleksograficzne, typograficzne, offsetowe – rolowe – rotacyjne i semi-rotacyjne Czterech Wiatrów 10, 02-800 Warszawa tel. 22 894 41 42, 22 651 70 09 mob. 602 213 330, 695 755 204; fax. 22 649 99 38 e-mail: usprint@usprint.pl http://www.usprint.pl

format – Sławomir Piechota, 73-100 Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 52 tel. 602 667 719, e-mail: inf@maszynydrukarskie.pl www.maszynydrukarskie.pl Używane maszyny poligraficzne. Współpracujemy z drukarzami i firmami handlowymi z Niemiec, ze Szwecji, francji, krajów Beneluxu, Czech, Austrii i Szwajcarii. W ofercie posiadamy zwykle wszystkie podstawowe urządzenia, które potrzebne są w drukarni. Zapraszamy do odwiedzania naszych stron. Prosimy też o informacje o urządzeniach przeznaczonych przez Państwa do sprzedaży.

Zakład Usług Technicznych „TAST” Projektowanie i wykonawstwo maszyn i urządzeń. Remonty maszyn i układów hydrauliki siłowej. 32-080 Zabierzów, ul. Śląska 8 tel. (012) 285-47-89, tel. kom. 0501 009 029 e-mail: tast@autograf.pl http://tast.prv.pl/

Biuro: ul. Inżynierska 56 81-512 Gdynia

Magazyn: ul. Sikorskiego 2A 83-000 Pruszcz Gdański

tel. (58) 683-50-60 506-074-032

info@mec-phu.pl www.mec-phu.pl

Oferujemy: – sprzedaż – naprawę – serwis – montaż, demontaż – remont

Maszyn: – sztancujących – rolowych – arkuszowych – introligatorskich – inne używane


90

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ / SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA

Snimpol ul. Wilcza 60 00-679 Warszawa tel./fax: 022 339-01-43 tel. kom. 602-52-36-09 jrulski@klinikamaszyn.com

Serwis Maszyn Poligraficznych DAreK tel. 601-56-72-11 biuro@pelczynski.com.pl www.darek-serwismaszyn.pl

Sprzedaż i naprawa maszyn poligraficznych Profesjonalne ostrzenie noży i narzędzi

03-516 Warszawa; ul. Piotra Skargi 61/64 Magazyn: 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 53/57 mobile: +48605764667 e-mail: k.lewandowski@technotrade.com.pl SKyPe: klabcchem

Firma Pinheiros Corporation LTD to jedna z wiodących europejskich firm zajmujących się skupem-sprzedażą maszyn poligraficznych – sprzedaż oraz kupno bezpośrednie maszyn drukujących i post press – zerowa stawka VAT – kupimy maszyny z drukarni bez względu na wiek czy stan techniczny – kupimy pojedyncze maszyny, ale również całe drukarnie – obsługa w języku polskim – 12 lat doświadczenia na rynku – firma godna zaufania kontakt: Monika Godlewska, tel. 0044 1226 28 9090 monika@pinheiros-corp.co.uk www.pinheiros-corp.co.uk

Materiały poligraficzne: – czyściwa do automatów myjących TechnoTex – układy filtrujące roztwór nawilżający – lupy i mikroskopy poligraficzne – twardościomierze (durometry) do pomiaru twardości wałków – pirometry – termometry bezstykowe – karton metalizowany folią API foils – lakiery UV i dyspersyjne – farby termochromatyczne UV i konwencjonalne do wszystkich technik drukowania (CTI INKS) – farby offsetowe firmy Druckfarben Urządzenia poligraficzne: maszyny drukujące, falcerki, wieże zbierające, gilotyny wiązarki, densytometry, przewijarki do czyściwa


SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA

PPHU "Bazyl" Bogusław Gładysz

Montaż, demontaż, serwis maszyn poligraficznych

ul. Kozia 15/7; 61-835 Poznań tel. 508 129 008 e-mail: bazyl@bazyl.pl www.bazyl.pl rok założenia 1961 Zakład Usługowy Mechaniki Maszyn i Elektromechaniki Woyton Jerzy 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41 tel. kom. 501 150 766, tel. 22 629 84 63 email: serwis@maszyny-introligatorskie.pl http://maszyny-introligatorskie.pl/index.html Konserwacja i naprawa maszyn introligatorskich takich jak: gilotyny, trójnoże, zszywarki elektryczne, zbieraczki, linie do broszur z głowicami szyjącymi i trójnożem, klejarki, falcerki, bigowko-perforówki, maszyny i prasy sztancujące, automaty sztancujące, automaty i półautomaty sitodrukowe, automaty do pakowania i.t.p. Dostarczanie, montaż i wulkanizacja taśm transportowych i napędowych. Dostarczanie płyt docinających twardości 50-52 HrC. Naprawy i remonty sprzęgieł: mechanicznych, eletromagnetycznych i pneumatycznych do maszyn sztancujących i gilotyn. Wyświetlacze dotykowe zbieraczek Duplo.

Serwis Print P.W. 94-331 łódź, ul. Pancerniaków 13 tel. 42 633-89-43, 501 283-555, 502 146-824 serwisprint@serwisprint.pl http://www.serwisprint.pl

Zaopatrzenie drukarń w materiały poligraficzne • • • • • •

Współpracujemy z renomowanymi firmami europejskimi: flintGroup CITO-SySTeM GmbH PCS Manufacturing lTD Schober GmbH regulus GmbH Perfoffset Przy stałej współpracy stosujemy korzystne rabaty i odroczoną formę płatności.

Rozwiążemy wszystkie problemy techniczne spotykane w drukarniach fleksograficznych W • • • • •

ofercie posiadamy: taśmy montażowe 3M do druku fleksograficznego, uszczelniacze do komór raklowych, wałki gumowe, wałki aniloksowe (ceramiczne i chromowane), środki czyszczące do wałków poligraficznych.

Profesjonalny serwis krajarek SEYPA (Perfecta) zapewnia mgr inż. Henryk Szyszka Zapraszamy do sklepu firmowego i na stronę www.graf-serwis.com.pl GRAF-SERWIS SZYSZKA S.C. ul. Śląska 119, 93-237 łódź tel. 42 649 31 27, mob. 604 578 641 e-mail: grafserwis@graf-serwis.com.pl


92

SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA

P.P.H.U. "EKO" Lachowicz Barbara 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. M. Konopnickiej 11 tel. 32 220-44-46; kom. 601 949 714 fax: 32 220-03-81 e-mail: akces@akces.katowice.pl

Już 22 lata na rynku poligraficznym, wykonujemy remonty kapitalne lub naprawy maszyn: romayor, Dominant, Grafopress, krajarki Maxima, krajarki G-53; G-67; G-73, zszywarki drutem, bigówki Ocena stanu technicznego oraz wycena maszyn. Ostrzenie noży introligatorskich. Zapraszamy.

Szczegółowa oferta firmy: • Wałki rastrowe – chromowe i ceramiczne • Cylindry do lakierowania do maszyn offsetowych • Cylindry i tuleje drukowe, koła zębate • Cylindry i wykrojniki magnetyczne • Wykrojniki rotacyjne z wydmuchem pneumatycznym • Wałki do „embosingu”, wałki moletujące • Cylindry do „hot stampingu” • Systemy prowadzenia wstęgi „Web guide” • Urządzenia do wizyjnej kontroli druku • Wiskozometry rezonansowe InkSpec • Urządzenia do aplikacji sleevów termokurczliwych „shrink” • folia do druku sleevów termokurczliwych • Używane maszyny fleksograficzne wąskowstęgowe

TECH-WASH 07-410 Ostrołęka, ul. Pileckiego 4/10 http://www.tech-wash.pl/ robert@tech-wash.pl

Projektowanie, wykonawstwo oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych wspomagających druk fleksograficzny: urządzenia do mycia wałków rastrowych (aniloksy, anilox), przystawki do laminowania i złocenia na zimno, przewrotki do papieru, przystawki do de- i relaminacji, przewijarki oraz rotacyjne maszyny do sztancowania etykiet, inne indywidualne projekty.

HADAR

05-800 Pruszków, ul. Majowa 12/6 tel. (22) 759-94-79, 602 338 956 www.serwispoligraficzny.pl serwis@serwispoligraficzny.pl

Naprawy elektroniczne


FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY

Farby drukarskie Oferujemy: – farby niskomigracyjne do sitodruku, fleksodruku i suchego offsetu UV – farby tampondrukowe bez związków chloru – gumy raklowe Watts – testery światła UV-tec

Nowa oferta: – drukarka flat-bed do przedmiotów – Thau Digital by TecaPrint. eco-Solvent, – 2770 dpi, wysokość przedmiotów 150 mm

Kolor-Graf 04-689 Warszawa, ul.Snopowa 17A tel/fax. 22 613-12-26, kom. 501-784-24 www.kolorgraf.com.pl

ALTER EGO, Maria Świąder ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław tel/fax. 71/78-15-688, 608 869 037, 509 720 166, e-mail: alter_ego_wr@op.pl Chemia, kleje, materiały introligatorskie i reklamowe P.H.U. Dimarg Krystyna Branicka 25-432 Kielce, ul. Jeziorańskiego 133 tel. 604 556 300, e-mail: dimarg.kielce@gmail.com Materiały poligraficzne do druku offsetowego: farby, lakiery, bufory do roztworów nawilżających, zmywacze, impregnatory, pudry, mleczka, środki pomocniczne do druku, dodatki do farb, kleje. Na zamówienie: konfekcjonowane obciągi Dominant, romayor i inne, płyty offestowe

93-193 łódź ul. Milionowa 23 www.vademecumbis.com, www.bdds-poligrafia.pl biuro@vademecumbis.com tel. 42 682 60 46, 507 011 878,509 771 237 Autoryzowany dystrybutor urządzeń, systemów oraz materiałów firmy AGfA, farb firmy Sun Chemical, dystrybucja termofolii, płyt CTP, filmów graficznych, materiałów dla InkJetu w tym papierów, folii, podłoży tekstylnych (dystrybucja produktów firmy 3P Textiles), papierów syntetycznych SyNAPS oraz folii eSSeNSe, tuszy solventowych oraz UV

kleje introligatorskie farby lakiery środki pomocnicze do druku edycja Krystyna Wojewoda-Jaklińska ul. Sempołowskiej 10 30-655 Kraków tel. 12 265 73 13; fax 12 655 14 43 edycja.krakow@prokonto.pl


94

FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY

Farby drukarskie do specjalnych zastosowań – Resino

Dystrybutor specjalistycznych płyt do lakierowania – ECO PREMIUM

Czterech Wiatrów 10, 02-800 Warszawa tel. 22 894 41 42, 22 651 70 09 mob. 602 213 330, 695 755 204; fax. 22 649 99 38 e-mail: usprint@usprint.pl http://www.usprint.pl DO DRUKU OPAKOWAŃ FARBY I LAKIERY O ZNIKOMEJ MIGRACJI – lakiery dyspersyjne, – lakiery UV, – lakiery do blistrów – środki pomocnicze do druku, – kartony i folie podkładowe, – konfekcjonowane obciągi gumowe, – farby i lakiery offsetowe-konwencjonalne i UV – farby fleksograficzne: UV, wodne, rozpuszczalnikowe, – farby wklęsłodrukowe – mieszalnia farb offsetowych

02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 tel./fax: 22 843 53 67, tel. 22 607 96 39 e-mail: grafia@grafia.waw.pl www.grafia.waw.pl

– – – –

Oferujemy: pełen zakres produktów firmy Michael Huber Polska płyty i gumy offsetowe usługowe mieszanie farb offsetowych kanaliki bigowe, chemię drukarską, środki pomocnicze Zapraszamy: „ABerA” Hurtownia Artykułów Poligraficznych ul. Gdańska 126, 90-520 łódź tel. 42 630 77 37; fax 42 630 77 39 mail: abera@kpp.pl; www.abera.pl

Płyty do lakierowania – dla druku offsetowego • Polimerowe • Kompresyjne • Dla lakierów dyspersyjnych • Dla lakierów UV Ponadto oferujemy wszelkie materiały poligraficzne oraz markowe obciągi do druku offsetowego. Klientom zapewniamy profesjonalną pomoc i doradztwo.

firma handlowa Colour Screen Ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań Tel. 697-70-77-22 , offset@colourscreen.pl

Płynne laminaty, primery podkładowe pod UV i solwent, atramenty do drukarek, ploterów i sublimacji Pl-80-299 Gdańsk, ul. Wendy 15 D mobile +48 694 485 805, tel. +48 (58) 719 14 58 www.primjetcolor.com.pl marketing@primjetcolor.com.pl


FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY / RECYKLING / USŁUGI

farby, kleje kaszerujące, introligatorskie, lakiery folie sitodrukowe

TADART 25-705 Kielce, ul. Alabastrowa 44 tadart@op.pl

Recycling papieru, tektury i tworzyw sztucznych: Medien Partner recycling Dariusz Bogdański tel/fax 022 725 62 56 kom. 516-067-569 kom. 513-088-444 www.medienpartner.pl info@medienpartner.pl dariusz.bogdanski@medienpartner.pl

• odzysk surowców wtórnych, • skup papieru, tektury, tworzyw sztucznych, • skup makulatury mieszanej i gazet, • odbiór odpadów i recycling.

OFERTY MASZYN UŻYWANYCH


96

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE

SPrZeDAM MASZyNę

MASZyNA OffSeTOWA

RYOBI 784E

4 kolory, format B2, rok produkcji 2010, pulpit zdalnego sterowania ryobi PCS-K z monitorem dotykowym, zdalne sterowanie segmentami kałamarzy farbowych i podawanie farby, zdalne sterowanie registrami – wzdłużny, poprzeczny oraz koszenie, zdalne sterowanie nawilżaniem, wbudowany Hardware sieciowy dla systemu IVS ryobi – program Inking: oprogramowanie pozwalające na automatyczne szybkie nafarbianie i odfarbianie układu farbowego oraz sterowanie pracą duktorów farbowych podczs druku, samonakładak strumieniowy oraz stół spływowy z pasami podciśnieniowymi, eliminator ładunków na podawaniu i wykładaniu, ultrasoniczna kontrola podwójnych arkuszy (drugi układ mechaniczny), system nawilżania ciągłego ryOBI-matic, system chłodzenia i cyrkulacji roztworu nawilżającego, półautomatyczna zmana płyt ryOBI-Semi-rPC, system Presset, proszkowanie Grafix Digital, perforatorka do płyt i filmów Beil Bacher 425, drążone wałki rozcieraczy farbowych, Interface Ink Volume Setter CIP3, podesty oraz obsługa po strone nieoperacyjnej, automat do mycia wałków, obciągów, detektory kontroli biegu arkusza, układ rozdmuchu tylnej krawędzi wykładanych arkuszy, listwa podsysowa prostująca arkusze na wykładaniu, licznik z funkcją nastawiana nakładu oraz niekasowalny licznik przebiegu, monitor kontrolny maszyny OK, osłony bezpieczeństwa, rynny olejowe, zestaw niezbędnych narzędzi, kompresor

300.000 zł +VAT + przejęcie leasingu wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe OKleJArKA

Muller Martini Amigo Plus

Oklejarka 4 szczękowa Amigo Plus rok prod. 2006 Cały czas w produkcji. W pełni sprawna w dobrym stanie. Wydajność do ok 1000 szt na godzinę. Grzbiet od 3 - 50 mm. Klejenie Hot-Melt grzbietowe i boczne. frezowanie grzbietu z odsysem ścinek. Automatyczne podawanie okładki z bigowaniem.

135 000 zł ZBIerACZKA

Wohlenberg – Polygraph

rok produkcji lata 1970-te Zbieraczka sprawna w produkcji. 12 stacji, nowa taśma zbierająca i kompresor

19 500 zł MASZyNA OffSeTOWA

SOLNA 132

jednokolorowa maszyna offsetowa, idealna do prac jednokolorowych do wykorzystania jako lakierówka sprawna i drukująca, max format 585 x 813 mm

14 900 zł TróJNóŻ

PERFECTA

Do sprzedania trójnóż PerfeCTA. rok produkcji lata 1970-te Sprawny.

9 700 zł kontakt: ArtDruk Zakład Poligraficzny, ul. Napoleona 4, 05-230 Kobyłka tel.: (+48 22) 786 08 30, (+48 22) 786 04 05, fax: (+48 22) 786 89 04 www.artdruk.com, piotr@artdruk.com Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


98

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE

SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe AUTOMAT WyKrAWAJąCO-TłOCZąCy

SIMON-AP 1280 producent ASAHI (JAPAN)

Ze stacją usuwania odpadów, możliwość złocenia na gorąco, max. format wykrawania 920 x 1280 mm, min. 430 x 500 mm, materiał podłoża - karon lity oraz tektura trójfalista fala A, B i e, prędkość tłoczenia 5000 ark/h, siła nacisku max 350 ton, możliwość wykonywania złoceń na gorąco do formatu B1, rok produkcji 1985

260.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

Miller Martini 235/5

lINIA ZBIerAJąCO-ZSZyWAJąCA

Max format 480 x 300 mm, min format 148 x 105 mm, 5 stacji podajacych typ e6, trójnóż zabudowany, wykładak taśmowy, 2 kompresory, zespół zszywający: 4 głowice szyjące + 2 głowice szyjące oczkiem, rok produkcji 1975

45.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

SKłADArKO-SKleJArKA

Versor SK 100

Szer. maksymalna wykroju 1000 mm, minimalna 75 mm, gramatura: od 100 g/m2 - 800 g/m2 oraz mikrofala, przełamanie pierwszej i trzeciej bigi do pakowania automatycznego, klejenie liniowe, trzypunktowe, czteropunktowe, zainstalowany system klejenia na zimno firmy KASS – sterownik 8 kanałów, 4 dysze, istnieje możliwość zainstalowania systemu klejenia na gorąco, rok produkcji 2002

220.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

AUTOMAT SITODrUKOWy DO DrUKU OrAZ lAKIerOWANIA UV

SPS STOP CYLINDER

Max format arkusza 900 x 630 mm, max format zadruku 880 x 618 mm, min. arkusz 250 x 250 mm, podajnik Mirus, tunel UV firmy ArGON TrOCKNer THerMOJeT, wykładanie firmy MIrO, max prędkość 2.500 ark/h, rok produkcji 1971

150.000 zł MASZyNA OffSeTOWA DrUKUJąCA

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

HEILDERBERG SORM-Z

rok produkcji 1988, format 520 mm x 740 mm, dwa kolory, przebieg 78,5 mln odbitek, stan techniczny b. dobry

139.000 zł NAŚWIeTlArKA DO fIlMóW

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

Selectset Avantra 25S AGFA WrAZ Z rIPeM I WyWOłyWArKą rok produkcji 1996, format A2+

18.000 zł KOPIOrAMA DO PłyT OffSeTOWyCH

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

THEIMER MONTAKOP

format B1, rok produkcji 1995, programowanie, automatyczna przesłona, stan techniczny b.dobry (istnieje możliwość naświetlania na niej siatek do sitodruku)

6.900 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe MASZyNA OffSeTOWA

Solna 240

rok produkcji 1978, 2 kolory format 710 x 1020 mm, max grubość podłoża drukowanego 1,2 mm gramatura papieru 100-1100 g/m2, drukuje podstawki-wafle reklamowe, maszyna sprawna.

30.000 zł Maszyna fleksograficzna arkuszowa – DCM 3

produkcji francuskiej3 kolory, rok produkcji 1979, format 1250 x 1250 mm, maszyna sprawna

60.000 zł Wiązarka do palet na taśmę 12 mm

7.000 zł Belownica do makulatury wsad 300 kg, format max 1200 x 1000 x 600 mm

5.000 zł Sklejarka półautomatyczna produkcji polskiej, format max. 1000 x 500mm, układanie kleju kołowe

5.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


100

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE

SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe AUTOMAT SZTANCUJąCy

Iberica DG 60F

rok produkcji 1983, format max 850 x 1140, min 350 x 450, nacisk 400 t, szybkość 5.000 ark/h, stacja obierania wykrawek, maksymalna grubość materiału: 1,5 mm - karton, 4 mm - tektura falista, maszyna w dobrej kondycji technicznej, maszyna w produkcji

151 500 zł MASZyNA DO WKleJANIA OKIeNeK

Lerner LV

maszyna do wklejania okienek do pudełek, rok produkcji lata 70-80, format wsadu max 635x915 2 formy klejące na obwodzie cylindra, sekcja przycinająca maszyna w dobrej kondycji technicznej, maszyna w produkcji

41 500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe Maszyny w produkcji, w dobrym stanie technicznym. Ceny maszyn mogą podlegać negocjacji. PrZeKrAWACZ POPrZeCZNO-WZDłUŻNy LQS 1400x640 prod. fOMM DDr, lata 1970-te,1-rolowy do foli i papieru, max. wymiar ciętego użytku 1400 x 640 mm Cena: 15.000 zł MASZyNA TyPOGrAfICZNA Grafopress GPE prod. 1987 Cena: 2.000 zł

MASZyNA OffSeTOWA Planeta Po2

MASZyNA OffSeTOWA Planeta Po2 lata 1970-te Cena: 7.500 zł

Cena: 7.500 zł OKleJArKA Sulby 200 trzyszczękowa, do oprawy miękkiej Cena: 29.500 zł

MASZyNA OffSeTOWA

MASZyNA DO OPrAWy TWArDeJ

Romayor 314 prod.1978

rok produkcji-lata 1970-te

Rodas BD 15 wyposażenie: automatyczne podawanie okładek, grzbietówki i okleiny,

Cena: 3.000 zł

Cena: 29.500 zł

prasowanie na wykładaniu

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe TróJNóŻ AUTOMAT

Horizon HT30

1 nożowy, rok produkcji 2006, stan maszyny bardzo dobry

IDEALNY DLA DRUKARNI CYFROWEJ

100.000 zł fAlCerKA

GUK B1

PrASA DO leG

Stahl SBP80

4 kasety, 2 noże, typ K72/4Kl rok produkcji 1988, stan dobry

76 cm szerokość, stan bardzo dobry

40.000 zł

12.000 zł

WyWOłyWArKA DO PłyT OffSeTOWyCH

WyWOłyWArKA DO BlACH OffSeTOWyCH

także do druku bezwodnego, maszyna sprawna

maszyna sprawna

1.000 zł

1.000 zł

Toray B1

Koenigs B1

Szufladowce gratis! Przy zakupie powyżej 12.000 zł kontakt: DrUKArNIA tel. 22 615 21 61, fax 22 615 66 62 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


102

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE / OFFSETOWE ARKUSZOWE – AURELIA

SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe fleXO

KDO

model Seeltec 10,5"- 5 kolorów + sekcja UV 160 W/cm

2

39.000 EUR dodatkowo wyposażenie maszyny – (8 kompletów cylindrów drukowych, 8-cylindrów magnetycznych, 14-aniloksów) Sprzedaż maszyny łącznie z wyposażeniem. Cena wyposażenia – 7.900 eUr

STAKER maszyna do transportowania etykiet ciętych PeT, IMl, arkuszy współpracująca z maszyną flexo MPS ef- 330 lub podobną, nowa

51.000 EUR Gallus EM-280 sekcja rozcinania na arkusze - nowa, (nie używana)

Ploter frezujący MCut 1520 w bardzo dobrym stanie technicznym, mało używany, pole robocze 1500 x 2000, rok produkcji 2005, prod. Coner łódż Cena: 29 000 zł Bobiniarka-gilotyna szer. rob. 140 cm, mało używana do cięcia PCV gr. 2-3 mm, innych tworzyw, prod. ZeMAT łódź Cena: 15 500 zł Naciągarka siatek sitodrukowych 160x160 cm, nowa Cena: 13 500 zł Przewijarka do etykiet stołowa, szer. roli 180 mm Cena: 6 500 zł Lampa UV - do naświetlania sit, prod. APeD Cena: 1 900 zł Stół sitodrukowy ręczny szt 2, format 630 x 700, prod. Bestel Cena: 3 900 zł za jeden stół Termoprasa – używana Cena: 400 zł

10.000 EUR wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPrZeDAM MASZyNy POlIGrAfICZNe

OFFSETOWE ARKUSZOWE

fAlCerKę PółfOrMATOWą

MBO K52/KL Podawanie arkuszy ze stosu, 4 kasety, 2 noże Maszyna w bardzo dobrym stanie, wałki falcujące, łożyska wymienione na fabrycznie nowe oryginały na początku 2010 r. Możliwa zamiana na mobilny nóż falcujący MBO typ Z2 lub Z6

19.500 zł również do sprzedania zszywarka Introma ZD-2D cena 2.500 zł + VAT Jest również do sprzedania trójnóż Krause Wohlenberg A43W, w pełni sprawny, aktualnie w produkcji, możliwość obejrzenia cena 14.500 zł kontakt: tel. 22 759 66 48, fax 22 759 66 49 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

AMKOVO Sp. z o. o. ul. Zdrojowa 2, 02-927 Warszawa tel./fax 22 842 27 40, 22 842 27 48, 22 842 39 29 Maszyny drukujące – ADAST, POLLY – używane, po remoncie, z gwarancją Krajarki papieru – MAXIMA 80, 92, 115 – nowe – używane, po remoncie, z gwarancją Części zamienne do maszyn ADAST, POLLY, MAXIMA Części fabrycznie nowe Części eksploatacyjne do maszyn poligraficznych – obciągi, paski, noże, szpalty, oleje, smary Serwis Doradztwo techniczne www. amkovo.pl e-mail: biuro@amkovo.pl; serwis@amkovo.pl; czesci@amkovo.pl

AURELIA 8663 700-6+LX

541 560 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6 50 mln odbitek, 6 kolorów, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykładanie, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie Alkohol Polyflo, zdalne sterowanie ACS, automat do mycia wałków i obciągów, 3 lampy UV pomiędzy zespołami, 3 lampy UV na wykładaniu,


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8660 SM 52-2

HEIDELBERG 8685 SM 103-3 CD+LX

1 060 555 zł

rok prod. 1996, format, kolor 114 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, Technotrans, na podawaniu i wykładaniu non stop, suszarka UV między zespołami i na wykładaniu, maszyna na podeście

8639 SM 52-5-P3+L

1 692 375 zł

rok prod. 2001, format, kolor 52 mln, stół z podsysem na podawaniu, CP2000, Alcolor, Autoplate, odwracanie 5/0 2/3, chłodzone wałki wodne, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka Ir, proszkowanie Graphic Alphatronic 200

8675 SM 52-2 N+P

342 988 zł

rok prod. 2003, format 370x520, kolor 2 43 mln odbitek, Alcolor+Technotrans, CPTronic, przystawka N+P

8681 SM 52-2 P

197 303 zł

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 2 51 mln odbitek, Autoplate Heidelberg, CPTronic, nawilżanie Alcolor, wersja Plus

199 933 zł

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 2

rok prod. 1997, format, kolor 108 mln odbitek, podawanie non stop, CPTronic, CPC-104, Alcolor+Technotrans, odwracanie 2/2, zespół lakierujący, suszarka Ir, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

8669 SM 74-5 CD-P2

49 mln odbitek, CPTronic, Preset, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący laco SP52, suszarka Ir Baldwin, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

789 210 zł 8678 SM 52-2 P

8678 SM 74-4P3H+L

415 196 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2

1 685 606 zł

rok prod. 2006, format, kolor 98 mln odbitek, CP2000, Autoplate, Preset, Alcolor, CombiStar recyrkulacja+kontrola farby, Alco Smart, proszkowanie PowderStar AP 232

8657 GTO 52+

78 978 zł

rok prod. 1994, format 360x520, kolor 1 26 mln odbitek, wyposażeniie standardowe, wersja plus

8675 SORS

180 520 zł

rok prod. 1987, format 720x1020, kolor 1 48 mln odbitek, nawilżanie estandar, chromowany cylinder, szybko mocujące łapki, brak uszkodzeń cylindra,

8638 GTO 52-2+

93 127 zł

rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 52 mln odbitek, wersja plus, chłodzenie royse + recyrkulacja

8661 GTO 52-2-P

119 595 zł

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2 41 mln odbitek, Alcolor, chłodzenie Baldwin, wersja plus, N+P, proszkowanie Grafix exactomat, sztanca do zaginania płyt, wzmocniony kompresor do drukowania kartonu, wyposażenie standardowe

8648 GTOZ 52

115 082 zł

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2 42 mln odbitek, Alcolor-nawilżanie alkoholowe, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne eltex, system pasowania Bacher 425, proszkowanie Weko T6, chłodzenie Baldwin

8675 GTOZ 52 N+P rok prod. 1989, format 360x520, kolor 2

8648 SM 52-2 P

225 650 zł

rok prod. 1999, format 370x520, kolor 2 53,5 mln odbitek, CPTronic, stół podciśnieniowy na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie alkoholowe Alcolor, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, chłodzenie eco 30H03

8646 MOZ-S+

180 520 zł

rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2 44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, wykładanie -SuperBlue, proszkowanie Grafix exactomat, elektroniczne kontrola marki przedniej, podajnik strumieniowy, uklad zespołów drukujących rzędowy

8657 MOZP-S

133 134 zł

rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2 83 mln odbitek, nawilżanie Alcolor, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie Weko T66, maszyna oferowana z nowymi wałkami

8638 PM 74-2-P

391 277 zł

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2 Alcolor-nawilżanie, szybkomocujące płyty, urządzenie do mycia wałków, proszkowanie, wyposażenie standardowe

8684 SM 74-2

318 167 zł

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 2 51 mln odbitek, CPTronic, Alcolor nawilżamnie+chłodzenie Baldwin, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza i marki bocznej, proszkowanie Grafix Alphatronic

8658 SM 74-2

428 735 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2 28 mln odbitek, CPTronic, Alcolor, Baldwin, Preset, Autoplate, proszkowanie

106 056 zł 8652 SM 74-2

507 713 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 2

nawilżanie alkoholowe

8643 SM 52-2

39 mln odbitek, Alcolor+ Technoitrans, odwracanie 1 /1, proszkowanie, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

282 063 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2 18 mln odbitek, standardowe wyposażenie, Alcolor, chłodzenie MGe z pomiarem alkoholu, CPTronic, Autoplate, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8 mln odbitek, autoplate, CPTronic, nawilżanie alkoholowe, urządzenie myjące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie, proszkowanie.

8664 SM 74-2-P

412 940 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2 75,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, CPTronic, Autoplate, nawilżanie Alcolor- Baldwin, urządzenie do mycia wałków i cylindrów, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, SuperBlue


104

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8661 SM 74-2-P+

399 401 zł 8652 SORMZ

118 241 zł

rok prod. 1996, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1980, format 520x740, kolor 2

24 mln odbitek, CPTronic, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Baldwin, wersja plus, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

69 mln odbitek, Dalgren-nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin, szybkomocujące łapki płytowe, Super Blue, proszkowanie

8687 SM 74-2-PH

458 070 zł 8675 SORMZ

108 312 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1984, format 520x740, kolor 2

99 mln odbitek, odwracanie 1/1 - 2/2, CP2000, wysokie wykładanie, Autoplate, Alcolor Baldwin, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

nawilżanie alkoholowe, nie ma uszkodzeń cylindrów i kół zębatych

8660 SM 74-2-PH

507 713 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2 49 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Technotrans Alpha D-20-1-H - chłodzenie+recyrkulacja, Preset, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne na podawaniu, proszkowanie Grfix

8651 SM 74-2-PH

654 385 zł

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2 odwracanie 2/0- 1/1, wysokie wykładanie, CP2000, Autoplate, chłodzenie z cyrkulacją, Alcolor, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, kontrola podwójnego arkusza, wyrównywacz arkusza, proszkowanie

8655 SORMZ

103 799 zł

rok prod. 1975, format 520x740, kolor 2 wyposażenie standardowe

8649 SORMZ

95 203 zł

rok prod. 1977, format 520x740, kolor 2 nawilżanie konwencjonalne, chłodzenie royce r&r proszkowanie

8657 SORMZ

164 725 zł

rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2 63 mln odbitek, nawilżanie royce,

8664 SORMZ

236 481 zł

rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2 48 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe+chłodzenie, szybkomocujące zaciski płyt, proszkowanie, maszyna w bardzo dobrym stanie

8664 SORMZ

216 624 zł

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2 45 mln odbitek, Alkolor, wyposazenie standardowe

8669 SORMZ

189 546 zł

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2 48 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, chromowane cylindry, system pasowania Bacher, szybkie mocowanie płyt

8675 SORMZ

187 290 zł

rok prod. 1992, format 520x740, kolor 2 48 mln odbitek, chromowane cylindry, szybkomocujące łapki

MASZyNy OffSeTOWe ArKUSZOWe MASZyNA OffSeTOWA ArKUSZOWA

Heidelberg GTO 46 rocznik 1973 Jak na swój wiek maszyna zadbana o stosunkowo małym przebiegu.(24 mln) Nawilżanie weroaqua (specjalny wałek) Jako płyn – zwykła woda + stabilizator 1-2% Bardzo szybka stabilizacja podczas druku, znikoma ilość makulatury rozbiegowej ( dosłownie 2-4 arkusze) Maszyna ma dołożone dodatkowe wałki przekazująco-rozcierające co wpływa na lepsze na farbowanie i co ważne w jednokolorowej maszynie bardzo szybkie mycie. Maszyna posiada doskonałe pudrowanie. Zainstalowaliśmy dwa elektroniczne liczniki wykonanych odbitek. Wymiar płyty 450x370 można kupić za 2,13 szt. Guma 460x 440. Pole zadruku 460x 320 Maszyna dostępna natychmiast, gotowa do transportu. Ustawiona na oryginalnej palecie.

cena do negocjacji jesteśmy zdecydowani na sprzedaż lub inne propozycje kontakt: tel. 605 579 003 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8654 SORMZ

250 472 zł 8638 SM 102-2-P

1 279 436 zł

rok prod. 1993, format 520x740, kolor 2

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2

38 mln odbitek, CPC- 01, Alcolor-Baldwin

70 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Grafix Betatronic 100, podajnik typ Preset Plus, wykładanie z modułem S, kontrola temperatury farby, Technotrans Alcosmart

8658 SORMZ

223 394 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2 79 mln odbitek, niskie wykladanie, wersja minus, nawilżanie alkoholowe Alcolor, proszkowanie Weko T77, chłodzenie Baldwin, model szary, bez CPC

8655 SORMZ

270 780 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2 50 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Alcolor, chłodzenie Baldwin, proszkowanie Weko, niskie wykładanie

8685 SM 102 ZP

230 163 zł

rok prod. 1987, format 720x1020, kolor 2 70 mln odbitek, SuperBlue, urządzenie antystatyczne, zdalne sterowanie CPC1-03, suszarka Ir, nawilżanie konwencjonalne

8653 SM 102 ZP

428 735 zł

rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 2 100 mln odbitek, CPTronic, CPC1-02, Alcolor, proszkowanie, kontrola podwójnego arkusza,

8685 SM 102-2 CD+LX

1 545 703 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 2 32 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, Technotrans, suszarka UV na wykładaniu, UV między zespołami, proszkowanie

8652 SM 102-2-P

444 531 zł

rok prod. 1995, format 720x1020, kolor 2 127 mln odbitek, zdalne sterowanie farbą: CPC 1.03, CP -Tronic, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne, nawilżanie Alcolor, Autoplate, odwracanie 2/0 - 1/1, urządzenie do mycia obciągów, suszarka Ir-IVT Combi, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Grafix exatronic, chłodzenie Technotrans, system powietrza - centralny

8670 SM 102-2-P

570 895 zł

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 2 CPC-1.04-zdalne sterowanie, CP-Tronic, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, Alcolor, odwracanie 2/0 1/1, proszkowanie Grafix, stalowa płyta na wykładaniu

8684 SM 102-2-P

CPTronic, zdalne sterowanie CPC 1,04, Preset, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie Alcolor, odwracanie 2/0 1/1, zakładanie płyt typ Autoplate, proszkowanie Grafix, stalowa płyta na wykładaniu

604 742 zł

rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 2 137 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, Alcolor, Autoplate, proszkowanie

8678 SM 102-2-P

1 489 290 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2 85 mln odbitek, odwracanie 2/0- 1/1, CP2000, Presetlink, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Autoplate, Alcolor, CombiStar, chłodzenie Technotrans

8645 SORSZ

324 936 zł

rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 2 15,5 mln odbitek, CPC 1-01, Alcolor, pasowanie Bachera

8640 GTOV 52+

322 680 zł

rok prod. 1987, format 360x520, kolor 4 69 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe-Alcolor, zdalne sterowanie - CPC 1.02, proszkowanie Grafix exactomat, urządzenie antystatyczne eltex, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza - Weko, system pasowania Bacher 425, szybkomocujące zaciski płyt

8640 GTOV 52+

352 014 zł

rok prod. 1990, format 360x520, kolor 4 46 mln odbitek,nawilżanie Alcolor, sterowanie farby CPC 1.02, urządzenie antystatyczne eltex, proszkowanie Grafix exactomat, chłodzenia Baldwin, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza-Weko, system pasowania Bacher 425, szybko mocujące zaciski płyt, wersja plus

8641 SM 52-4+

1 593 089 zł

rok prod. 2007, format 360x520, kolor 4 5 mln odbitek, Anikolor - zespół farbowy, CP2000 - centralne sterowanie farbą, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola marki przedniej i bocznej, proszkowanie Mediprint, wersja plus, podajnik Heidelberg z podsysem

8661 SM 52-4+LX

512 987 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 2 200 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-04, odwracanie 1/1, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Alcolor+ Technotrans, podawanie i wykładanie non stop, stół podciśnieniowy na podawaniu

837 162 zł

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4 46 mln odbitek, CP 2000, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, suszarka Ir

512 226 zł 8638 SM 52-4+LX

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 2

8685 SM 102-2-P

8651 SM 102-2-P

891 318 zł

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4

46 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, suszarka Ir

8637 SM 52-4-P

534 032 zł

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 4 36 mln odbitek CPC 1-04, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, Technotrans - chłodzenie + recyrkulacja, proszkowanie Weko

8640 SM 52-4-P

767 210 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 4 48 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Alphatronic 200


106

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8658 SM 52-4-P

902 600 zł 8685 SM 74-4-CD

1 365 183 zł

rok prod. 2003, format 370x520, kolor 4

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4

17 mln odbitek, CP2000, Autoplate, Alcolor, urządzenia do mycia wałków, obciągów, cylindrów Technotrans

58 mln odbitek, CP2000, SAPC - półautomatyczne podawanie płyt, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir, kontrola temperatury farby

8638 SM 72 VP

409 690 zł

rok prod. 1987, format 520x720, kolor 4 140 mln odbitek, CPC 1-02, Alcolor - nawilżanie, Technotrans - chłodzenie, szybkomocujące zaciski płyt, Grafix - proszkowanie, wyposażenie standardowe

8640 SM 74-4 P3-H

8646 SM 74-4-CD

1 825 509 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 4 57 mln odbitek, Alcolor, Technotrans, Autoplate, CP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

469 352 zł 8637 SM 74-4-CD+L-C

1 857 274 zł

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4

101 mln odbitek, zdalne sterowanie CPC-104, CPTronic, Preset, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, Autoplate, Alcolor, urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, odwracanie 4/0 - 2/2, proszkowanie, Grafix Alphatronic 200, wysokie wykładanie, chłodzenie Technotrans

71 mln odbitek, CP2000, Alcolor Vario, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wykładanie strumieniowe, kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej, proszkowanie Grafix exatronic, wysokie wykładanie, suszarka Ir - DryStar 2000, podawanie non-stop, Preset, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, Technotrans - kontrola temperatury farby, Technotrans - chłodzenie + recyrkulacja, świetlne pióro

8678 SM 74-4+L

868 131 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4 92 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-04, Alcolor + Technotrans, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Preset, zespółó lakierujący, suszarka Ir, proszkowanie

8646 SM 74-4-CD

1 491 547 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4 50 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, Technotrans chłodzenie, proszkowanie

8661 SM 74-4-CD+L-C

1 762 569 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4 71 mln odbitek, CP2000, Alcolor Vario, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej, proszkowanie Grafix exatronic wysokie wykładanie, suszarka Ir DryStar 2000, podawanie non stop, Preset, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, kontrola temperatury farby i chłodzenie Technotrans z recyrkulacją, pióro świetlne.

MASZyNy OffSeTOWe ArKUSZOWe MASZyNA OffSeTOWA ArKUSZOWA

HEIDELBERG HARRIS M-600/B24 16-stronicowa jednozwojowa maszyna offsetowa, rok budowy 1995, 4 kolory; odcięcie: 630 mm maksymalna szerokość papieru: 965 mm; maksymalna prędkość druku: 50.000 obr/godz.

cena: 585.000 zł+VAT cena netto dotyczy maszyny "tak jak stoi" – demontaż i transport oraz koszty z tym związane ponosi kupujący kontakt: tel. 42 675 62 52; fax 42 675 62 53 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8664 SM 74-4-CD+LX

1 714 940 zł 8663 SM 102-4 CD

1 827 765 zł

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 4

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 4

30 mln odbitek, Autoplate, CP2000, nawilżanie Alcolor Vario, chłodzenie Technotrans, podawanie Preset, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wydłużone wykładanie, zespół lakierujący z wałkami anilox i dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir, proszkowanie

140 mln odbitek, CP2000, Axis Control, Autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu, nawilżanie Alcolor Vario, kontrola temperatury farby, chłodzenie Technotrans Beta, urządzenie do sztancowania i zaginania płyt, proszkowanie Grafix exatronic Plus

812 340 zł 8644 SM 102-4 CD+LX

8653 SM 74-4-H

63 mln odbitek, Alcolor, Technotrans, CPC1-04, CPTronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, SuperBlue, suszarka IVT Combi

8684 SM 74-4-H rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4

913 883 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4 112 mln odbitek, CPC1-04, Autoplate, suszarka Ir, wysokie wykładanie, Alcolor

8681 SM 74-4-P

566 382 zł

rok prod. 1997, format 520x740, kolor 4 117 mln odbitek, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Weko T66, nawilżanie Alcolor, CPC 1-04, CP Tronic, niskie wykładanie, wykładanie na widły palety

8638 SM 74-4-PH

828 587 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4 115 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, Preset, Autoplate, proszkowanie, wyposażenie standardowe,

8650 SM 75-4- XL-C

2 197 831 zł

rok prod. 2008, format 530x750, kolor 4 4 mln odbitek, CP2000, AxisControl, Autoplate, Alcolor, ComiStar - chłodzenie, kontrola temperatury farby, StaticStar - urządzenie antystatyczne, AirStar - dystrybucja powietrza, proszkowanie - PowderStar AP232

8670 SM 74- 4 +CD LX F

2 233 935 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 4 125 mln odbitek, Alcolor, Autoplate, Preset, Technotrans, suszarka Ir i na gorące npowietrze, proszkowanie

8685 SM 102-4 CD+LX

2 233 935 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 4 125 mln odbitek, CP2000

8686 XL 105-4

2 694 261 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4 105 mln odbitek, CP2000, Autoplate, Preset, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne, proszkowanie

8646 XL 105-4 +L

3 745 790 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4 28 mln odbitek, Alcolor, kontrola temperatury farby, AirStar, Autoplate, proszkowanie PowderStar, urządzenie antystatyczne, wydłużone wykładanie

8646 GTOFP 52

372 323 zł

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 5 19 mln odbitek, Alcolor, CPlC i CPTronic, Grafix exactomat, pasowanie BacherControl

8637 SM 52-5

783 006 zł

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5 41 mln odbitek, CP2000, Alcolor-nawilżanie, proszkowanie Grafix Alphatronic, SuperBlue

1 514 112 zł 8680 SM 52-5-P

539 294 zł

rok prod. 1997, format 370x520, kolor 5

rok prod. 2001, format 600x740, kolor 4 90 mln odbitek, CP2000, kontrola jakości spektrometryczna Axis Control, oprogramowanie: CIP3, Preset, podawania non stop, stół powietrzny na podawaniu, antystatyczne urządzenie eltex, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie Alcolor Vario, automatyczne podawanie płyt Autoplate, wałki chłodzone Combi Star, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, dzielone kałamarze, suszarka Ir Dry Star 2000, proszkowanie Grafix exatronic, wydłużone wykładanie non stop, mieszalnik Alcosmart, centralny dystrybutor powietrza Air Star, kompresor Atlac Copco

8683 SM 102 VP

55 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, Alcolor Vario, Autoplate, urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, podawanie i wykładanie non-stop, proszkowanie Weko, suszarka Ir-Grafix

823 623 zł 8685 SM 102-4 CD+LX

101 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-04, nawilżanie Alcolor, chłodzenie Technotrans, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, wysokie wykładanie

8653 SM 74-4-H+L

1 116 968 zł

rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 4

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4

Autoplate - automatyczna zmiana płyt, Haidelberg Preset, CPTronic, CPC 1.04, nawilżanie Autoplate, chłodzenie Technotrans, odwracanie 1/4

8637 SM 52-5-P

CPC 1-04, Alcolor, Autoplate, odwracanie 1/4, automat do mycia obciągów, system pasowanie Bacher 2000, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, suszarka Ir, niskie wykładanie, proszkowanie, podajnik typ Heidelberg, chłodzenie + recyrkulacja typ MGe

600 229 zł 8661 SM 52-5-P2

rok prod. 1994, format 720x1020, kolor 4

107 mln odbitek, CPTronic, CPC 1-03, nawilżanie Alcolor+chłodzenie Baldwin, antystatyczne urządzenie, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Grafix exatronic, odwracanie 4/0 - 2/2

491 941 zł

rok prod. 1997, format 370x520, kolor 5

803 314 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 5 34 mln odbitek, CP 2000, Autoplate, Preset, Alcolor, kontrola temperatury farby, kontrola podwójnego arkusza, odwracanie, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów


108

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8639 SM 52-5-PH

728 850 zł 8641 SM 74-5-CD

2 256 500 zł

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 5

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 5

62 mln odbitek, stół z podsysem na podawaniu, zdalne sterowanie farbą CPC-1,04, odwracanie 5/0 2/3, wysokie wykładanie, urządzenie chłodzenia, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, Autoplate, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

30 mln odbitek, Autoplate, Preset, nawilżanie Alcolor+ system chłodzenia Technotrans, CombStar, CP2000, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir, proszkowanie Weko

8669 SM 74-5 P2

1 500 573 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5 37 mln odbitek, CP 2000, Autoplate, Alcolor Vario, kontrola temperatury farby, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie jonizujące eltex, recyrkulacja i kontrola temperatury farby -Technotrans, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

8668 SM 74-5 P2+L

1 399 030 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 5 85 mln odbitek, CP2000, stalowa płyta na podawaniu, podciśnieniowy stół na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, Autoplate, nawilżanie Alcolor, chłodzone wałki farbowe - CombiStar, odwracanie 5/0 1/4, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka Ir, proszkowanie Graphix Alphatronic 200, wysokie wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu, zespół chłodzący Technotrans

8684 SM 74-5 P3

620 538 zł

rok prod. 1997, format 520x740, kolor 5 115 mln odbitek, CPTronic, zdalne sterowanie CPC 1.04, stalowa płyta na podawaniu, stół podciśnieniowy na podawaniu, urządzenie antystatyczne, rozdmuch jonów, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, nawilżanie Alcolor, drążone wałki farbowe, odwracanie 5/0 2/3, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry obciągów, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, wyrównywacz arkusza, obniżona płyta stalowa na wykładaniu, urządzenie chłodzące Technotrans Kombi fKTC 1200,

8652 SM 74-5 P3

1 204 971 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5 56 mln odbitek, CP2000, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem - podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, kontrola elektroniczna marki bocznej, nawilżanie alkoholowe Alcolor Vario, chłodzone wałki farbowe, odwacanie 5/0 - 2/3, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Alphatronic 200, wysokie wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Technotrans

8660 SM 74-5+L

2 978 580 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5 165 mln odbitek, CP2000, Alcolor Vario, chłodzenie + recyrkulacja Technotrans, kontrola temperatury farby, Preset, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Preset na wykładaniu i podawaniu, płyta stalowa na podawaniu i wykładaniu, kontrola marki przedniej, kontrola podwójnego arkusza, eltex-urządzenie antystatyczne na podawaniu, zespół lakierujący Tresu z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykładanie, suszarka Ir, proszkowanie Grafix exatronic Duo Plus

8650 SM 74-5+L

2 091 776 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5 10 mln odbitek, urządzenie antystatyczne eltex, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, mechaniczna i elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Technotrans, suszarka Ir Heidelberg DryStar, CP2000

8642 SM 74-5-CD+LX

2 075 980 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5

67,5 mln odbitek, CP2000, Axis - kontrola pasowania, Alcolor Vario, Autoplate, DryStar, suszarka Ir

8687 SM 74-5-CD+LX

2 594 975 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5

65 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, pasowanie wzdłuże, urządzenia do mycia wałków obciągów i cylindrów, przystawka do druku na kartonie, Air cabinet - centralna dystrybucja powietrza

8636 SM 74-5-H

1 047 016 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

124 mln odbitek, CPC 1-04, CPTronic, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Technotrans, proszkowanie

8650 SM 74-5-H

2 008 285 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5

23 mln odbitek, CP2000, Autoplate, Alcolor, chłodzenie Technotrans z cyrkulacją, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, dmuchawa jonów na podawaniu, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, elektroniczna kontrola marki bocznej, kontrola podwójnego arkusza

8682 SM 74-5-H

1 543 446 zł

rok prod. 2009, format 520x740, kolor 5

58 mln odbitek, CP 2000, Allcolor nawilżanie +Technotrans, Autoplate, podawanie z urządzeniem Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, urządzenie antystatyczne z rozdmuchem jonów na podawaniu, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza i kontrola marki bocznej, proszkowanie Grafix Alphatronic 200

8636 SM 74-5-H+L

1 116 968 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

115 mln odbitek, Alcolor, Technotrans, SuperBlue, wysokie wykładanie, kontrola temperatury farby

8659 SM 74-5-H+L

1 128 250 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

58 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8636 SM 74-5-PH

1 279 436 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5

65 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Preset, suszarka Ir, urządzenie antystatyczne, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8675 SM 74-5-PH+L

1 229 793 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 5

55 mln odbitek, CP2000, nawilżanie Alcolor+ Technotrans, CPTronic, Autoplate, suszarka Ir, wysokie wykładanie, odwracanie, zespół lakierujący maszyna w produkcji, maszyna w doskonałej kondycji

8661 SM 74 -5 CD P3

1 940 590 zł

rok prod. 2006, format 530x740, kolor 5

47 mln odbitek, CP2000, Preset, Autoplate, Alcolor, Technotrans CombiStar proszkowanie Weko PowderStar AP 232


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8661 SM 74-5 CD P3+L

2 752 930 zł 8640 SM 102-5-P3

rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5

56 mln odbitek, CP2000, Autoplate, Preset, Alcolor, urządzenie do mycia cylindrów drukujących, CombiStar, kontrola temperatury farby, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka DryStar 2000, proszkowanie Weko PowderStar AP262

8684 SM 102 FP

rok prod. 1977, format 720x1020, kolor 5

236 933 zł

65 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, odwracanie 5/0- 2/3, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, proszkowanie, chłodzenie Baldwin

8640 SM 102 FP

rok prod. 1977, format 720x1020, kolor 5

259 498 zł

65 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, odwracanie 5/0- 2/3, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, proszkowanie, chłodzenie Baldwin

8653 SM 102-5 CD+LX

1 649 502 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5

118 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, Alcolor, Autoplate, proszkowanie

8656 SM 102-5 CD+LX

1 579 550 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5

132 mln odbitek, 5 kolorów +lakier i wydłużone wykładanie, CPTronic, CPC1-04, Alcolor Vario, Autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, centralna dystrybucja powietrza Air cabinet, kontrola temperatury farby, stalowa płyta na podawaniu, chromowane cylindry, suszarka Ir typ Heidelberg, Intercom, podawanie i wykładanie non stop, automatyczne pasowanie, wymienione wałki w 2010 roku

8659 SM 102-5 CD+LX

2 756 992 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 5

60 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Technotrans, urządzenie antystatyczne, Autoplate, Preset, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8636 SM 102-5 CD+LX

53 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, urządzenie antystatyczne, Technotrans, suszarka Ir, suszarka końcowa UV oraz suszarka UV pomiędzy zespołami drukującymi

3 046 275 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

90 mln odbitek, Preset, kontrola podwójnego arkusza, Autoplate, system dystrybucji powietrza, CombiStar, wysokie wykładanie, wydłużone wykładanie, proszkowanie.

8636 SM 102-5-P

1 040 247 zł

rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 5

125 mln odbitek, Alcolor, Autoplate, CPC 1-04, CPTronic, suszarka Ir, automatyczne pasowanie, proszkowanie

8686 SM 102-5-P

65 mln odbitek, CP2000, Preset, Autoplate, chłodzona wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 5/0-2/3, chłodzenie HydroStar, proszkowanie Grafix exatronic Plus, urządzenie antystatyczne eltex, kompresory, ScrollStar, AirStar

8637 SM 102-5-P3

1 037 990 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5

85 mln odbitek, CPTronic, CPC1-04, Alcolor, Autoplate, Technotrans - Combi, kontrola temperatury farby, odwracanie 2/3, proszkowanie, SuperBlue

1 220 645 zł

rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 5 CP2000 z pamięcią & Preset link, odwracanie 5/0, 2/3, Preset - podawanie/wykładanie, Alcolor Vario, nawilżanie, chłodzenie Technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza, urządzenie antystatyczne, proszkowanie Grafix exatronic Duo Plus, cenralny system powietrzny - Air Cabinet

8640 SM 102-5-P3+L

3 678 095 zł

rok prod. 2007, format 720x1020, kolor 5 47,5 mln odbitek, CP2000, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, Alcolor-Vario, odwracanie 5/2- 2/3, zespół lakierujący, suszarka, stalowa płyta na wykładaniu

8647 XL 105- 5+ L

4 003 031 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5 47 mln odbitek, CP2000, Preset, Autoplate, Antistatic, chłodzenie Technotrans, wydłużone wykładanie, proszkowanie PowderStar

8660 XL 105-5LX

3 294 490 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5 148 mln odbitek, CfP 2000, Alcolor, Technotrans, urządzenie antystatyczne, wysokie wykładanie, suszarka Ir, proszkowanie

8662 XL 105-5LX

3 204 230 zł

rok prod. 2005, format 750x1050, kolor 5 147 mln odbitek

3 438 906 zł 8684 SM 74-6 CD-P-+LX C

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

8659 SM 102-5 CD+LX

1 692 375 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 5

2 209 565 zł

rok prod. 2006, format 530x740, kolor 6

126 mln odbitek, CP200, stalowa płyta na podawniu, stół podciśnienioowy na podawniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, rodmuch jonów, nawilżanie Alcolor Vario, odwracanie 6/0 2/4, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół, lakierujący, suszarka Ir, dzielone kałamarze, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko, wydłużone wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu, Automix - AlcoSmart

8687 SM 102-6

2 130 136 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6 90 mln odbnitek, kontrola temperatury farby, SuperBlue, Alcolor, Technotrans, non stop, proszkowanie

8654 SM 102-6 CD+LX

2 843 190 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6 150 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, suszarka po 1- szym zespole UV, suszarka końcowa UV, proszkowanie

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


110

OFFSETOWE ARKUSZOWE – KOMORI

8647 SM 102-6 CD+LX

2 956 015 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6 105 mln odbitek, CP2000, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Technotrans, kontrola temperatury farby, suszarka Ir

8668 SM 102-6 CD+LX

3 700 660 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 6 68 mln odbitek, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, CP2000, Alcolor, chłodzenie Technotrans, Autoplate, kontrola temperatury farby, proszkowanie - PowderStar, system powietrza - AirStar, suszenie DryStar, mycie WashStar, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8637 SM 102-6-P

2 136 906 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6

Serwis maszyn poligraficznych: - serwis maszyn KBA - części fabryczne do maszyn Polly oraz Performa. Ceny fabryczne, szybki czas realizacji zamówienia. filtry i akcesoria do maszyn poligraficznych.

Transport maszyn Sprzedaż maszyn poligraficznych: www.printingmachines.pl ul. rydlówka 5, 30-363 Kraków tel./fax 012 251 12 60

100 mln odbitek, CP2000, Alcolor, Autoplate, Preset, proszkowanie PowderStar Duo Plus

8639 SM 102-6-P3

1 974 438 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6 105 mln odbitek, Preset plus, stalowa płyta na podawaniu, urządzenie antystatyczne, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, alkoholowe nawilżanie Alcolor Vario, Autoplate, odwracanie 6/0 - 2/4, chłodzone wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów, Inkline Plus, chromowane cylindry płytowe, system pasowania, proszkowanie Grafix, wyrównywacz arkusza, SuperBlue na wykładaniu, stalowa płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzenia, kompresory

KOMORI 8680 L528ESA

676 090 zł

rok prod. 1995, format 520x720, kolor 5 104 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, sterowanie z pulpitu - PQC, nawilżanie alkoholowe Komori, chłodzenie Technotrans

POLMASZ Mariusz Drejka 21 lat na rynku poligraficznym AUTORYZOWANY SERWIS MASZYN POLIGRAFCZNYCH KBA-GRAFITEC Dobruśka, POLLY, PERFORMA 66, 74, RAPIDA 66, 75 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta

01-244 Warszawa, ul. Bema 57 A tel: 22 646-46-53 fax: 22 646-49-01 kom: 602272003, 666814359 e-mail: polmasz@list.pl polmasz@neostrada.pl www.polly.pl

8647 RAPIDA 74-5 SW2P WHA

731 106 zł

rok prod. 2003, format, kolor

KBA

Firma „LUBICZ” Autoryzowany Serwis Maszyn Poligraficznych inż. Bohdan Berliński

Siedziba: 30-436 Kraków, ul. Narvik 9 Tel. / fax. +48 12 262-03-75 Biuro i Warsztat: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57e Tel. / fax. +48 12 262-00-46 e-mail: info@lubicz.com.pl, lubicz@onet.pl www.lubicz.com.pl

HADAR

05-800 Pruszków, ul. Majowa 12/6 tel. (22) 759-94-79, 602 338 956 www.serwispoligraficzny.pl serwis@serwispoligraficzny.pl

Naprawy elektroniczne

57 mln odbitek, zdalne sterowanie Colortronic, ergotronic, Densitronic- kontrola jakości spektrograf, stalowa płyta na podawaniu, stół podciśnieniowy na podawaniu, dmuchawa jonów, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, nawilżanie alkoholowe, odwracanie: 5/0 - 2/2, automatyczny podajnik płyt, chłodzonne wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Weko AP260, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin

8683 RAPIDA 105-4 FAPC

1 963 155 zł

rok prod. 2007, format, kolor 72 miln odbitek, Colortronic, ergotronic, automatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne na podawaniu i wykładaniu, kontrola temperatury farby- Technotrans, chłodzenie glikolem Technotrans Beta, proszkowanie Weko AP262, urządzenie wydmuchujące proszek

8640 RAPIDA 162-5+LALV2

3 504 345 zł

rok prod. 1999, format, kolor 105 mln odbitek, zdalne sterowanie farby- Colortronic ergotronic Autoplate, -alkoholowe nawilżanie, auto-urządzenie do mycia farby, obciągów i cylindrów, kontrola jakości druku z densytometrem-Densitronic S, obiżona stalowa płyta na podawaniu, non-stop podawanie, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH marki bocznej, urządzenie antystatyczne na podawaniu Kersten, automatyczne podawnie płyt, chłodzone wałki farbowe, chłodzenie- Baldwin, przystawka do kartonu CX-1,2 mm, chromowane cylindry płytowe i drukujace, zespół lakierujący Tresu z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir, wyrównywacz arkusza, proszkowanie- Grafix Hitronic S, wydłużone wykładanie-2,6 m, wykładanie non-stop, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin CrCWl

8668 RAPIDA 74 G-4+L CXALV2 789 775 zł rok prod. 2004, format, kolor 44 mln odbitek, maszyna typ Gravuflow, panel kontrolny ergotronic, urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, urządzenie do druku na kartonie, dodatkowe urządzenie do druku na folii i plastiku, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami -Tresu

8640 RAPIDA 74-4 SW2

773 980 zł

rok prod. 2004, format, kolor 52 mln odbitek, Colortronic, kontrola jakości druku ze spektrometrem, system CIP 3 link, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne, nawilżanie alkoholowe, automatyczne podawanie płyt - PWHA, chłodzone wałki farbowe, odwracanie, odwracanie 4/0 -2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry płytowe, SuperBlue na bębnie wykładaka, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko AP 262, stalowa płyta na wykładaniu, Automix Baldwin, chłodzenie Baldwin, kompresory

8647 RAPIDA 74-4 SW2

688 233 zł

rok prod. 2004, format, kolor 52 mln odbitek, Colortronic ze spektrografem, oprogramowanie CIP3, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, antystatyczna dmuchawa jonów, nawilżanie alkoholowe, automatyczny podajnik płyt PWHA, chłodzone wałki farbowe, odwracanie: 4/0 - 2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry płytowe, SuperBlue na wykładaniu, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko AP 262, stalowa płyta na wykładaniu, Automix Baldwin, chłodzenie Baldwin, kompresory

8660 RAPIDA 74-5+L ALV2

1 602 115 zł

rok prod. 2003, format, kolor 85 mln odbitek, Colortronic, Varidamp, suszarka UV, proszkowanie, wydłużone wykładanie, maszyna na podeście 250 mm

8653 RAPIDA 74-5+L ALV2

1 963 155 zł

rok prod. 2005, format, kolor 35 mln odbitek, Colortronic, Varidamp, Preset, suszarka UV, CIP-link, wydłużone wykładanie, chłodzone wałki farbowe

8682 RAPIDA 74-5+L ALV2

1 593 089 zł

rok prod. 2007, format, kolor 37 mln odbitek, sterowanie z pulpitu Colortronic, ergotronic, nawilżanie Varidamp z chłodzeniem i recyrkulacją, automatyczna zmiana płyt-fAPC, centralna, regulacja formatu na podawaniu i wykładaniu- Preset, kontrola temperatury farby-Technotrans, urządzenie antystatyczne Kersten, automat do mycia wałków i pbciągów, wydłużone wykładanie z suszarką Grafix Ir— AlV2, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, proszkowanie Weko AP260, gamatura podłoża 60-350 g/sqm, prędkość robocza max 18.000 ark/h

8675 RAPIDA 72 K

232 420 zł

rok prod. 2001, format 520x720, kolor 2 12 mln odbitek, szybkomocowane płyty, nawilżanie Varidamp, system chłodzenia Baldwin, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8680 RAPIDA 72/2K

282 063 zł

rok prod. 2001, format 520x720, kolor 2 12 mln odbitek, nawilżanie Alcomatic, Technotrans chłodzenie z cyrkulacją, proszkowanie Weko, wysokie podawanie i wykładanie, kontrola podwójnego arkusza,

8683 RAPIDA SRO 4H

151 186 zł

rok prod. 1988, format 520x720, kolor 4 98 mln odbitek, nawilżanie Alcomatic II, chłodzenie Technotrans, proszkowanie Weko T66, wyrównywacz arkusza OXy Dry, urządzenie antystatyczne Weko,

8686 RAPIDA 74-4+LV

916 139 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 4 65 mln odbitek, póółautomatyczna zmiana płyt, wysokie wykladanie, suszarka Ir, Colortronic, Preset, proszkowanie

8641 RAPIDA 74/4+L ALV

1 137 276 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4 59 mln odbitek, Densitronic S, ergotronic, Colortronic - zdalna kontrola farby, Varidamp-nawilżanie z chłodzeniem Baldwin, podwójna średnica cylindrów drukujących, wyrównywacz arkusza, automat do mycia wałków i obciągów, PWHA- półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie antystatyczne Kersten na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Weko AP260, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami Tresu, wydłużone wykładanie 936 mm, suszarka Grafix Ir/ Tl, Preset-centralna regulacja formatu, pompy, etc

8638 RAPIDA 104/4

391 277 zł

rok prod. 1992, format 720x1040, kolor 4 Colortronic,Varidamp, suszarka Baldwin Ir, proszkowanie Weko, szybkomocujące zaciski płyt, automatyczne pozycjonowanie cylindra

8686 RAPIDA 104/4

1 963 155 zł

rok prod. 2008, format 720x1040, kolor 4 31 mln odbitek, fAPC- automatyczne podawanie płyt, Colortronic, Antistatik, Technotrans, CIP-link, kontrola temperatury farby, proszkowanie

8683 RAPIDA 105/4

1 229 793 zł

rok prod. 1996, format 720x1050, kolor 4 95 mln odbitek, nawilżanie Varidamp+chłodzenie Baldwin, Colortronic-sterowanie farbą i registrami PWVA, automatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby-Baldwin, podawanie i wykładanie non-stop, stalowa płyta na wykładaniu, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami Harris & Bruno, wydłużone wykładanie, -2600 mm, suszarka Ir eltosch, proszkowanie Weko AP 260, maszyna na podeście 375 mm, system powietrza IAB.

8686 RAPIDA 105/4

902 600 zł

rok prod. 2001, format 720x1050, kolor 4 Colortronic, Non Stop, Technotrans, kontrola marki bocznej, półautomatyczna zmiana płyt Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


112

OFFSETOWE ARKUSZOWE – KBA / ROLAND

8680 RAPIDA 162/4

3 188 435 zł

rok prod. 2007, format 1120x1620, kolor 4 50 mln odbitek, automatyczna zmiana płyt, kontrola farbyColortronic, nawilżanie Varidamp, densytometr, chłodzenie Technotrans, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, centralna dystrybucja powietrz ritschle, non stop wykładanie, przystawka do druku na kartonie, non stop podawanie, proszkowanie Weko, kontrola temperatury farby Technotrans, wyrównywacz arkusza

8674 RAPIDA 72/2

451 300 zł

rok prod. 1996, format 520x720, kolor 5 46 mln odbitek, 5 kolorów, 5-ty kolor przystosowany do lakieru, odwracanie 5/0 - 04 +lakier, Colortronic -sterowanie farbą, alkoholowe nawilżanie, chłodzenie Baldwin, szybkie pasowanie, suszenie Ir eltosch, proszkowanie Bacher, przystawka do druku na kartonie CX do 0,8 mm

8653 RAPIDA 104/5+L CX

812 340 zł

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5 66 mln odbitek, Colortronic, nonstop, urządzenie antystatyczne Kersten, Alcomatic, Automix Baldwin, wałki chłodzone, nonstop, urządzenie do mycia obciągów, półautomatyczna zmiana płyt

8636 RAPIDA 104/5+L CX

812 340 zł

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5 66 mln odbitek, Colortronic, kontrola elektroniczna podwójnego arkusza i braku arkusza, kontrola marki bocznej, nonstoppodawanie i wykładanie, urządzenie antystatyczne Kersten, Alcomatic, Baldwin-Automix, drążone wałki farbowe, szybkie mocowanie płyt-Becher, urządzenie do mycia obciągów Baldwin, półautomatyczna zmiana płyt

8642 RAPIDA 104-5+L CX UV+IR 1 119 224 zł rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5 72 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami Tresu, Colortronic, nawilżanie Alcomatic, chłodzenie Baldwin z recyrkulacją, Autoplate, automatyczne ustawianie formatu, automat do mycia wałków i obciągów, podawanie i wykładanie non stop, stalowa płyta na podawaniu, maszyna na podeście 40 cm, mieszalnik farby, chromowane cylindry, proszkowanie Weko Ty77c, suszarka Ir-eltosch, suszarka UV eltosch z 2008, 3 lampy na wykładaniu i 2 lampy przestawne między zespołami drukującymi

8686 RAPIDA 105/5 CX+L

2 143 675 zł

rok prod. 2004, format 720x1050, kolor 5 118 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, suszarka Ir, Colortronic, kontrola temperatury farby, urządzenie Antistatic, maszyna na podeście

8637 RAPIDA 105/5 CX+L

2 166 240 zł

rok prod. 2004, format 720x1050, kolor 5 45 mln odbitek, Varidamp-nawilżanie alkoholowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wydłużone wykładanie, suszarka Ir -Grafix, suszarka na gorące powietrze, kontrola temperatury farby, Intercom, urządzenie antystatyczne Kersten na podawaniu, półautomatyczna zmiana płyt, Technotranschłodzenie & recyrkulacja, Colortronic-zdalne sterowanie farbą i registrami, CX-wyposażenie do druku kartonu, CIP-link, zespół lakierujący Harris oraz Bruno-dzielone kałamarzeproszkowanie- Weko AP 262, system ACS-filtrowanie powietrza

8668 RAPIDA 105/5 SW2

1 083 120 zł

rok prod. 2001, format 720x1050, kolor 5 135 mln odbitek, odwracanie 5/0 2/3, Colortronic, pneumatyczna kontrola marki bocznej, elektroniczna kontrola podwójnego

arkusza, specjalna obróbka powierzchni cylindrów płytowych, obciągów i drukujących, urządzenie do mycia obciągów, system pasowania Bacher Grapho-Metro, półautomatyczna zmiana płyt, pasowanie diagonalne, nawilżanie Varidamp, chłodzenie Technotrans Beta C z AlcoSmart, kontrola temperatury farby, płyta stalowa na wykładaniu, proszkowanie

8682 RAPIDA 105/5+L

1 480 264 zł

rok prod. 2002, format 720x1050, kolor 5 149 mln odbitek, nawilżanie Varidap z chłodzeniem Technotrans typ BeTA C, AlcoSmart- Technotrans, Colortronic, Densytometr typ S, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, urządzenie antystatyczne Kersten, proszkowanie Weko AP260, suszarka Ir eltosch, zespół lakierujący TreSU, etc

8650 RAPIDA 104-5 PWHA ALV

857 470 zł

rok prod. 1998, format 740x1050, kolor 5 99 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, Colortronic, kontrola podwójnego arkusza, Automix AMX 2325, chromowane cylindry, wysokie wykładanie, wykładanie non stop, proszkowanie Wekotron, automat do mycia wałków, obciągów, chłodzone wałki farbowe, wydłużone wykładanie - 1300 mm, suszarka Ir, Preset, kombinowane nawilżanie / zespół lakierujący Varidamp na 5 zespole drukującym

8644 RAPIDA 105-6+ L CX

5 122 255 zł

rok prod. 2008, format 720x1050, kolor 6 12 mln odbitek, zespół lakierujący Tresu, wydłużone wykladanie, Colortronic, wałki anilox, Alcomatic-nawilżanie, Autoplate, automatyczne ustawianie formatu, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta do ładowania z palety, podawanie i wykładanie non-stop, maszyna na podeście 375 mm, chromowane cylindry, kontrola temperatury farby, suszarka Ir-Geafix, proszkowanie Grafix Megatronik

8669 RAPIDA 105-6+L +ALV2 SW2

2 062 441 zł

rok prod. 2005, format 740x1050, kolor 6 96 mln odbitek, zdalne sterowanie: ergotronic, logotronik, ACr-control, kontrola farby - Colortronic, oprogramowanie - CIPlINK, kontrola jakości - Densitronic S, obniżona stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, urządzenie antystatyczne Kersten, ultrasoniczna kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, kontrola marki bocznej, nawilżanie alkoholowe Varidamp, odwracanie 6/0 - 2/4, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzone wałki - Baldwin Combiliner, zespół lakierujący, dzielone kałamarze Harris+Bruno, suszarka Ir - rapid-Dry, system czyszczenia powietrza, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko AP 262, urządzenie do usuwania proszku, wydłużone wykładanie 240 cm, obniżona stalowa płyta na wykładaniu, mieszalnik nawilżającego roztworu Automix

MILLER 8680 TP 29/4 S

112 825 zł

rok prod. 1981, format 520x740, kolor 4 82 mln odbitek, nawilżanie Miller Meter, rCI - sterowanie farbą, odwracanie !/4 - 3/2—5/0

8679 TP 74/4 SW

166 981 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 4 76 mln odbitek, nawilżanie Alcotron, sterowanie Unimatic C3, szybkomocujące płyty, suszarka Ir, odwracanie, proszkowanie


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8666 TP 29 S

144 416 zł

rok prod. 1981, format 520x740, kolor 5 82 mln odbitek, odwracanie 12/4 - 3/2, szybkomocujące zaciski płyt, konsola Unimatic C3, podajnik Spiess, proszkowanie Grafix, nawilżanie Baldwin z recyrkulacją i chłodzeniem, poza tym wyposażenie standardowe

PLANETA 8681 P48A-3

259 498 zł

MASZyNA OffSeTOWA MASZyNA OffSeTOWA

Roland Favorit RFOB rok produkcji 1979, 1 kolor, format 520x 720, nawilżanie konwencjonalne, drukuje CMyK, druk na samokopii, offsecie, kredzie, kartonie

rok prod. 1982, format 1200x1620, kolor 4 135.000 motogodzin, standardowe nawilżanie, proszkowanie Weko, kontrola marki bocznej, kontrola podwójnego arkusza, centralne sterowanie powietrza

103 799 zł

rok prod. 1996, format 485x660, kolor 2 22 mln odbitek, wyposażenie standardowe, podajnik strumieniowy, elektromechaniczna kontrola podwójnego arkusza, utwardzane cylindry obciągów, cylindry drukujące, i cylindry płytowe, odwracanie 1-1 / 2-0, nawilżanie Kompaq III, chłodzenie z recyrkulacją Technotrans Alpha, wysokie wykładanie, proszkowanie Polly DST, kompresor Becker, SuperBlue na wykładaniu, maszyna remontowana w zakładach Polly w 2004, maszyna dobrze utrzymana

8636 574

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

POLLY 8667 725 PH

26.300 zł

496 430 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 5 41 mln odbitek, podajnik strumieniowy, kontrola podwójnego arkusz, wyrównywacz arkusza proszkowanie, urządzenie antystatyczne

8650 504 OB+LV

1 918 025 zł

rok prod. 2005, format, kolor 21 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, wałki Anilox, wydłużone wykładanie, rCI, PPl, automatyczna regulacjia formatu, automatyczna regulacja grubości podłoża

8645 RF-OB.

58 669 zł

rok prod. 1977, format 520x720, kolor 1 nawilżanie konwencjonalne

8679 201 T 0B

74 465 zł

rok prod. 1985, format 520x740, kolor 1 nawilżanie alkoholowe rolandmatic, maszyna w dobrym stanie

8656 201 T 0B

51 900 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 1

ROLAND

44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann, proszkowanie Weko, szybkomocujące płyty

Mechanika Maszyn Poligraficznych Jarosław Pazio • • • • •

8675 201 T 0B

40 mln odbitek, rolandmatic + chłodzenie, chromowany cylinder drukujący

8646 201 T 0B

ponad 10 lat w branży liczne rekomendacje specjalizacja Manroland, Miller naprawa, regeneracja, konserwacja montaż, demontaż

60 926 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 1

216 624 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 1 38 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Quint, proszkowanie Weko, standardowe wyposażenie

8658 PRACTICA PRZ 00

mmpjp@interia.pl tel. 503 185 522 ul. Śląska 86/48, 80-389 Gdańsk

67 695 zł

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2 80,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie edelmann, proszkowanie Weko, szybkomocujące płyty, kompresor, szybkość 10.000 ark/h

8643 PRACTICA PRZ 00

72 208 zł

rok prod. 1997, format 360x520, kolor 2

8652 305 SW+L

631 820 zł

rok prod. 1998, format, kolor 101 mln odbitek, CPl, nawilżanie roladmatic, chłodzenie Technotrans, rCI, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 4/1 - 2/3, suszarka Ir, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykładanie non-stop

43 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, urządzenie chłodzące, proszkowanie Weko T6, przystosowana do przystawki numeratora

8640 PRACTICA PRZ 00 E

71 080 zł

rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2 22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, N+P, chłodzenie, odwracanie 2/0 -1/1


114

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND

8648 PRACTICA PRZ 00 E

67 695 zł 8650 202 T 0B

rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2

22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, wersja Plus - N+P, odwracanie 2/0 - 1/12

8674 FAVORIT RZF 0B

rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2

121 851 zł

22 mln odbitek, rolandmatic, szybkomocujące zaciski płyt, system 4-łapkowy, proszkowanie Weko, brak jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni cylindrów drukujących

8675 202

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2

108 312 zł

nawilżanie alkoholowe rolandmatic, system podawania 4-łapkowy, brak uszkodzeń cylindrów i kół zębatych

8646 202 E

rok prod. 520x740, format 2, kolor

361 040 zł

43 mln odbitek, rCI, rolandmatic, rCI, półautomatyczna zmiana płyt, wyrównywacz arkusza, proszkowanie

8669 202 T 0B

74 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic, system 3-ch łapek

8674 202 T 0B

83 491 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 2 78 mln odbitek, model 3-łapkowy

8648 202 T 0B

88 004 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 2

66 mln odbitek, stół podciśnieniowy na podawaniu, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, proszkowanie, chłodzenie edelmann

rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2

103 799 zł

71 mln odbitek, seria 245, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie z recyrkulacją edelmann, szybkomocująće płyty, chromowane cylindry drukujące

8639 202 T 0B

rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2

119 595 zł

49 mln olbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin, proszkowanie Weko T6

8673 202 T 0B

rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2

128 621 zł

23 mln odbitek, rolandmatic, chłodzenie, szybkomocujące płyty, proszkowanie, system czterołapkowy

8656 202 T 0B

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 2

187 290 zł

42 mln odbitek, rolandmatic, proszkowanie Weko T6

8649 202 T 0B

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2

8643 202 T 0B

27,5 mln odbitek, wyposażenie standardowe, rolandmatic, proszkowanie, chłodzenie alkoholowe za urządzeniem pomiarowym, układacz stosu

8684 202 T 0B

376 836 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 2 32 mln odbitek, rCI 2, roladmatic, urządzenie do mycia obciągów, urządzenie antystatyczne Kersten na podawaniu, proszkowanie Werko T6

372 323 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2 15 mln odbitek, rolandmatic + chłodzenie, rCI 2 konsola z pamięcią, pasowanie boczne i wzdłużne - zdalne sterowanie, szybkomocujące zaciski płyt, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, cylindry drukujące o podwójnej grubości, wszystkie cylindry utwardzone powierzchniowo, urządzenie do mycia obciągów, urządzenie jonizujące na podawaniu, proszkowanie Weko

8684 302 H 0B

189 546 zł

rok prod. 1995, format 530x740, kolor 2 83 mln odbitek, nawilżanie rolanmatic + Technotrans, odwracanie, ręczne zakładanie płyt i ręczne mycie wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

8644 302 H 0B

322 680 zł

rok prod. 1996, format 530x740, kolor 2 28 mln odbitek, odwracanie 2/0 - 1/1, rCI, rolandmatic + chłodzenie z recyrkulacją, CPl, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Hitronic

8687 302 H 0B

320 423 zł

rok prod. 2001, format 530x740, kolor 2 98 mln odbitek, odwracanie 2/0 - 1/1, rCI, rolandmatic chłodzenie z cyrkulacją i zdalnym sterowaniem, CPl - półautomatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Weko 77, system pasowania Bacher

282 063 zł

rok prod. 1995, format 530x740, kolor 2 30 mln odbitek, odwracanie 1/1, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, rCI, CPl, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Hitronic

8674 REKORD RZK 3B

33 848 zł

rok prod. 1971, format 720x1020, kolor 2

218 881 zł 654REKORD RZK 3B

7 mln odbitek, rolandmatic, proszkowanie Grafix

236 933 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2

133 134 zł 8657 302 H 0B SW

29 mln.odbitek, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem, szybkomocujące płyty, podajnik Mabeg, standardowe wyposażenie

8651 202 T 0B

20 mln odbitek, stół podciśnieniowy na podawaniu, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, system pasowanie Bacher, szbkomocujące płyty, cylindry drukujące z utwardzoną powierzchnią, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko T 66, chłodzenie roland

70 403 zł 8641 202 T 0B-E

rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2

8681 202 T 0B

190 449 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2

nawilżanie standardowe

8666 202

32 mln odbitek, rolandmatic, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie Weko

32 494 zł 8679 202 T 0B

rok prod. 1973, format 520x720, kolor 2

185 033 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2

160 212 zł

rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 2 podajnik Mabeg, suszarka Ir-Abess-1997, 2 lampy


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8648 REKORD RZK 3B

277 550 zł 8665 304 H 0B SW

rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 2

83,5 mln odbitek, rCI, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, rolandmatic, chłodzone wałki farbowe Graphometronic, system pasowania Bacher, szybko mocujące płyty, suszarka Ir eltosch, proszkowanie Grafix, maszyna na podeście 30 cm, chłodzenie edelmann

8683 702 3B-P

685 976 zł

rok prod. 2001, format 740x1040, kolor 2

24 mln odbitek, odwracanie 2-0, 1-1, rCI, PPl, roladmatic, proszkowanie

8680 703 3B+TLV

541 560 zł

rok prod. 1992, format 740x1040, kolor 3

102 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir, suszarki między zespołami przestawialne na pozycje 1/2, 2/3, zespół lakierujący Tresu z wałkami Anilox, suszarki UV - końcowa i międzyzespołowe

8674 FAVORIT RVF 0B

rok prod. 1986, format 520x720, kolor 4

142 160 zł

nawilżanie alkoholowe rolandmatic, zdalne sterowanie farbą rCI, odwracanie 4/0 2/2

8679 FAVORIT RVF 0B

rok prod. 1988, format 520x720, kolor 4

304 628 zł

83 mln odbitek, rCI, szybkomocujące płyty, proszkowanie

8665 FAVORIT RVF 0B

rok prod. 1989, format 520x720, kolor 4

180 520 zł

74 mln odbitek, rolandmatic, rCI 1, szybkomocujące zaciski płyt, chromowane cylindry, proszkowanie

8641 FAVORIT RVF 0B

rok prod. 1990, format 520x720, kolor 4

354 271 zł

69 mln odbitek, rCI, rolandematic, suszarka Ir, urządzenie do mycia obciągów, wyciąg proszku na wykładaniu, sztanca do otworów pasowania

8656 204 0B-E

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 4

38 mln odbitek, standardowe wyposażenie, rCI, rolandmatic, chłodzenie Technotrans, urządzenie do mycia wałków, odwracanie 2/2 -4/0, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko

8651 304 H 0B+L

1 159 841 zł

rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4 62 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, proszkowanie Grafix Cantronic 200, rCI, CCI - komputerowa kontrola farby, CPl - automatyczna zmiana płyt, nawilżanie rolandMatic, kontrola temperatury farby

8637 304 H-P

512 226 zł

rok prod. 2000, format 530x740, kolor 4 86 mln odbitek, odwracanie 2/2, rCI2, rolandmatic - nawilżanie alkoholowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, CPl, wysokie wykładanie, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, Grafix urządzenie do usuwania proszku

8683 504 PLV

1 687 862 zł

rok prod. 2008, format 530x740, kolor 4 23 mln odbitek, rolandmatic, chnłodzenie Technotrans z recyrkulacją, rCI, PPl, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Grafix, wydłużone wykładanie, suszarka Ir z dodatkowym gorącym powietrzem, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami TreSU, odwracanie 4/0 - 2/2

8646 504 OB+LV

2 121 110 zł

rok prod. 2004, format 590x740, kolor 4 22 mln odbitek, rolandmatic, PPl, kontrola temperatury farby - Grapho Metronic, ColorPilot, pasowanie Bacher, automat do mycia wałków i obciągów, CIP3, Pecom, urządzenie Antistatic, wyposażenie standardowe

8655 REKORD RVK 3B

137 647 zł

rok prod. 1972, format 720x1020, kolor 4 35 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic, szybkie mocowanie płyt, chromowane cylindry

586 690 zł 8656 REKORD RVK 3B

151 186 zł

rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 4

41 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann, mocowanie płyt półautomatyczne, sterowanie farbą rCI, proszkowanie Weko

8637 204 E

541 560 zł

rok prod. 2002, format 530x740, kolor 4

107 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic, rCI 1, cylindry z poduszką powietrzną, proszkowanie Weko

1 116 968 zł

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4

48 mln odbitek, automat do mycia wałków i obciągów, suszarka Or, eOl - półautomatyczna zmiana płyt, wyposażenie do druku kartonu w opcji

8656 204 T 0B

rok prod. 1989, format 520x740, kolor 4

257 241 zł

65 mln odbitek, rolandmatic, Baldwin, rCI, szybkomocujące płyty, standardowe wyposażenie

8663 204 T 0B

rok prod. 1992, format 520x740, kolor 4

372 323 zł

44 mln odbitek, rolandmatic, suszarka Ir, rCI, model szary

8668 304 H 0B SW

rok prod. 1996, format 530x740, kolor 4

417 453 zł

60 mln odbitek, CPl, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie Technotrans, CCI, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Weko, odwracanie 2+2

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


116

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND

8658 REKORD RVK 3B

189 546 zł 8647 704 3B+LV

3 161 357 zł

rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 4

rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 4

102 mln odbitek, suszarka Ir, chłodzenie Baldwin

15 mln odbitek, zdalne sterowanie: PressPilot, Quick Change Paket, InkControl, ColorPilot D/OK. Balance, QuickStart, obniżana płyta pa podawaniu, podajnik non-stop, stół z podsysem na podawaniu, urządzenie antystatyczne na podawaniu Kersten, rolandmatic, odwracanie 4/0 - 2/23, automatyczny podajnik płyt, chłodzone wałki farbowe, chłodzenie Technotrans Beta C, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, przystawka do druku na kartonie, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir/Tl, proszkowanie Grafix Hitronic HeP, urządzenie do usuwania proszku Schneider, non-stop wykładanie,obniżana płyta na wykładaniu, Automix-AlcoSmart

8647 REKORD RVK 3B SW

254 985 zł

rok prod. 1984, format 720x1020, kolor 4 58,3 odbitek, rCI, rolandmatic

8652 704 3B-P

1 162 098 zł

rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 4 62 mln odbitek, APl, rolandmatic, chłodzenie Technotrans, rCI 2, urządzenie myjące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 2/2, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykładanie non-stop

8666 704 3B

812 340 zł

rok prod. 1995, format 740x1040, kolor 4 165 mln odbitek, podajnik z e stołem z podsysem, automatyczne zakładanie płyt PPl, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie Technotrans, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektromechaniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola m arki bocznej

8663 704 3B

1 195 945 zł

rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4 80 mln odbitek, rCI 2, odwracanie 2/2, 4/0, nawilżanie rolandmatic, kontrola temperatury grafometryczna, chłodzenie Technotrans CombiBeta, wykładanie z poduszką powietrza, APl - automatic, Pecom CIP3, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Wekotrom

8683 704 3B

249 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic Delta + chłodzenie Beta, rCI, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałek i obciągów, urządzenie antydtatyczne Kersten, PPl, proszkowanie Weko AP260, system powietrza Becker Vari Air, suszarka Ir typ Jac de Vires, Pecom, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, wykładanie non-stop, pompy, kompresory etc

8631 704 3B SW

733 363 zł

rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 4 98,5 mln odbitek, rCI, roland Deltamatic, PPl, non-stop podawanie i wykładanie, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

1 588 576 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4 90 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic Deltamatic, CCI sterowanie farbą, odwracanie 4/0, 2/2, APl, proszkowanie Weko, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Technotrans, kontrola temperatury farby, stół na podawaniu z poduszką powietrza

8636 704 3B SW

1 527 651 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 4 85 mln odbitek, rCI, APl, kontrola temperatury farby, proszkowanie, roland Deltamatic

8636 704 3B+L

1 015 425 zł

rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4 221 mln odbitek, maszyn na podeście 275 mm, rCI, PPl, podajnik Mabek non stop, max wysokość stosu 1700 mm, pasowanie płyt - grafometryczne, urządzenie do mycia wałków i obciągów, zespół nawilżający, dzielone kałamarze zespołu lakierującego, suszarka Ir+ gorące powietrze eltosch Seccomatic, wydłużone wykładanie 914,4 mm, wykładanie -max wysokość stosu 1200 mm, proszkowanie Wekotron TrON 10r, konsola z czytnikiem karty pracy ZIP 3

8683 505+L+UV

1 635 963 zł

rok prod. 530x740, format 5, kolor 69 mln odbitek, zespół lakierujący, PPl, rCI, rolandmatic nawilżanie, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir/UV, suszarka międzyzespołami UV

1 376 465 zł 8674 305 0B-P

rok prod. 2002, format 740x1040, kolor 4

8652 704 3B SW

8663 704 3B+TLV

812 340 zł

rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4 urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku na kartonie, Technotrans

421 966 zł

rok prod. 1998, format 530x740, kolor 5 150 mln odbitek, odwracanie 5/0-2/3, rolandmatic, rCi - zdalne sterowanie farbą, szybkomocujące płyty, urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku na kartonie, centralny system powietrza

8641 305 H 0B

523 508 zł

ok prod. 1995, format 530x740, kolor 5 112 mln odbitek, rolandmatic + zespół chłodzący, rCI, CPl, automat do mycia wałków,obciągów i cylindrów, proszkowanie, odwracanie 5/0, 2,/3, etc.

8643 505 0B

1 279 436 zł

rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5 27 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, proszkowanie Grafix, przystosowana do urządzenia ColorPilot Smart online

8686 505 OB. LV

1 683 349 zł

rok prod. 2003, format 530x740, kolor 5 19 mln odbiek, rolandmatic, Preset, suszarka Ir, proszkowanie, maszyna na podeście

8686 505 OB. LV

1 820 996 zł

rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5 46,5 mln odbitek, CCI, ePl-szybkie mocowanie płyt, suszarka Ir, urządzenie Antistatik, Technotrans, urządzenia do mycia wałków obciągów i cylindrów, proszkowanie


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8663 605 3B+L

444 531 zł 8686 705 3B

rok prod. 1990, format 720x1020, kolor 5 50 mln odbitek, rolandmatic, rCI, suszarka Ir, zespół lakierujący

8655 705 3B SW

1 376 465 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5 98 mln odbitek, Pecom controla z konsoli, podwójna średnica cylindrów drukujących, system nawilżania roland Deltamatic, kontrola podwójnego arkusza, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, PPl, kontrola farby rCI, wysokie wykładanie wyrównywacz arkusza, utwardzona powierzchnia cylindrów płytowych i obciągów i cylindrów drukujących, materiał podłoża 60-300 g/m2

8682 705 3B SW

1 615 654 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5 250 mln odbitek, roland Deltamatic nawilżanie, chłodzenie Technotrans typ Beta C, rCI, CCI, automartyczna zmiana płyt PPl, automat do mycia wałków i obciągów, podajnik z urządzeniem antystatycznym Kersten, kontrola temperatury farby, proszkowanie Weko AP 260, system powietrza VariAir Becker, suszarka Ir typ Jac de Vries, Pecom Press center, stalowa płyta na wykładaniu

rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 5 110 mln odbitek, rolandmatic+ chłodzenie, rCI, suszarka UV/Ir, wyposażenie standardowe

8637 705 3B+LV

1 130 507 zł

rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5 122 mln odbitek, rCI, suszarka Ir, APl, proszkowanie, urządzenie antystatyczne, Technotrans

8653 705 3B+LV

2 504 715 zł

rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 5 85 mln odbitek, rolandmatic, rCI, APl, Technotrans, suszarka Ir, kontrola temperatury farby, urządzenie antystatyczne, system powietrzny Vari-air cabinet

8687 705 3B+LV

2 685 235 zł

rok prod. 2006, format 720x1040, kolor 5 77 mln odbitek, CCI, kontrola temperatury farby, Technotrans, suszarka Ir/gorące powietrze, CIP3, APl, Seccomatic, proszkowanie

8671 705 3B-E+LV

35 mln odbitek, CCI, PPl, Preset, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów proszkowanie

8632 705 3B SW+L

2 407 686 zł

rok prod. 2006, format 720x1040, kolor 5 75 mln odbitek, rolandmatic, zespół lakierujący, odwracanie 5/0 1/4, CCI, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, system powietrzny Becker Vari, wydłużone wykładanie, APl

8645 705 3B

925 165 zł

1 139 533 zł

rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 5 122 mln odbitek, rCI, suszarka Ir, APl, proszkowanie, urządzenie antystatyczne Technotrans,

8644 206 E OB.

1 105 685 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 6 40 mln odbitek, rCI-zdalne sterowanie farbą, rolandmatic - nawilżanie alkoholowe, Alcosmart, ePl, ColorPilot Smart, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku kartonu, pasowanie Bacher, suszarka Ir-Grafix, proszkowanie Grafix 72-Digi Plus

8683 706 3B

1 782 635 zł

rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 6 68 mln odbitek, rolandmatic, rCI, PPl, urządzenia do mycia wałków, obciągów, cylindrów, proszkowanie

169 238 zł 8645 706 3B

8646 REKORD RFK 3B

2 075 980 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 5

2 527 280 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6 100 mln odbitek, odwracanie 2/4 - 6/0, zespół lakierujący suszarka Ir na wykładaniu, proszkowanie Grafix Cantronic Powder, podajnik non-stop, APl, urządzenie do mycia wałków i cylindrów, urządzenie antystatyczne eltex, ColorPilot, chłodzenie Technotrans z cyrkulacją, system pasowania Bacher.

8687 706 3B SW

3 587 835 zł

rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 6 89 mln odbitek, APl, rCI, suszarka Ir/Tl Technotrans, urządzenie Antistatik, proszkowanie, standard CIP3

8654 706 3B SW

2 497 946 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6 100 mln odbitek, suszarka Ir, urzadzenie antystatyczne, szybka zmiana płyt - APl, pasowanie Bacher

8654 706 3B+LV

3 475 010 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6 80 mln odbitek, rCI, suszarka UV, suszarka Ir, nonstop, kontrola temperatury farby, proszkowanie

8638 706 3B+LV

3 199 266 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6 97 mln odbitek, color pilot + densytometr i spektrometr, Preset - automayyczne ustawianie formatu i grubości papieru, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący z wałkami anilox, Seccomatic - suszarka na gorące powietrze, proszkowanie Weko

rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 5 158 mln odbitek, rolandmatic, PPl, Technotrans, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Grafix, suszarka Ir, wyposażenie standardowe

8643 705 3B

2 256 500 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 5 70 mln odbitek, wyposażenie standardowe, nawilżanie rolad Deltamatic, rCI, PPl, Pecom Center, przystawka do druku kartonu, wykladanie strumieniowe, format powiększony (zamiast 715 x 1020)

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


118

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND / SHINOHARA

8684 706 3B+LV

3 935 336 zł 8680 522 HXX

rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 6

18,5 mln odbitek, zdalne sterowanie rCI, sterowanie pilotem, nawilżanie roladmatic, kontrola jakości Graphometronic fM 19, obniżona stalowa płyta na podawaniu, urządzenie antystatyczne, rozdmuch jonów, podciśnieniowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, podawanie non stop, system Preset Plus, system pasowania, chłodzone wałki farbowe, automatyczne zakładanie płyt PPl, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, dzielone kałamarze farbowe - system TreSU, suszarka Ir-SeCCOMATIC, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Grafix Cantronic 3000, system powietrza AirGlide, wydłużone wykładanie, obniżona stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Technotrans/Alcosmart, kompresory Becker, AirCabinet

8644 706 3B+TL

3 339 620 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6

70 mln odbitek, odwracanie 2/4, 6/0, CCI, PPl, przystawka do druku kartonu, kontrola temperatury fgarby, system powietrza Becker VariAir, system pasowania Graphometronic, suszarka Ir/Tl Seccomatic, chłodzenie Combi Technotrans, Alcosmart, Pecom zarządzanie drukiem, proszkowanie Graphix, system pakowania Comfort

8644 706 3B-P+LX

1 489 290 zł

rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 6

85 mln odbitek, wyposażenie standardowe, rCI - (remote control of ink), Deltamatic, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, non stop podawanie i wykładanie, suszarka Ir/HotAir -eltosch, odwracanie 6/0 - 1/5, wałki Anilox 13 ccm/qm i 20 ccm/qm, chłodzenie Technotrans, Pecom

8639 708 3B SW

2 391 890 zł

rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 8

77 mln odbitek, PPl, roland Deltamatic, chłodzenie Technotrans, rCI-2, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 4/4, proszkowanie

8650 708 3B PLV

2 888 320 zł

rok prod. 2003, format 740x1050, kolor 8

82 mln odbitek, zdalna kontrola CCI+rCI, lCS - niski stopień pokrycia stabilizacyjnego, szybkie uruchamianie, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne, nawilżanie roland Deltamatic, odwracanie 8/0, 4/4, chłodzone wałki farbowe, automatyczne zakładanie płyt APl, zespół lakierujący, autyomat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, poduszka powietrzna na podawaniu, proszkowanie, usuwanie proszku na wykładaniu, wydłużone wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu

147 319 zł

rok prod. 2000, format 360x520, kolor 2 17 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie ACC (Aqua Control), podajnik strumieniowy

8680 524 H

588 947 zł

rok prod. 2005, format 360x520, kolor 4 15 mln odbitek, nawilżanie ryobi, chlodzenie, PCS, urządzenie do mycia wałków i obciąghów

8680 754+L

1 070 695 zł

rok prod. 2006, format 520x720, kolor 4 82 mln odbitek, maszyna 4 kolory+zespół, lakierujący, zdalne sterowanie z pulpitu PSC-G, eDS- e kontrola farby, nawilżanie ryobi, półautomatyczna zmiana płyt, cylinder płytowy utwardzany powierzchniowo, zespół lakierujący z wałkami anilox, wydłużone wykładanie, suszarka Grafix Ir

8682 525 GX

1 060 555 zł

rok prod. 2008, format 520x720, kolor 5 15 mln odbitek, nawilżanie ryobi, z chlodzeniem Technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, eletroniczna kontrola marki bocznej i przednej, automat do mycia wałków i obciągów, wysokie wykładanie, zespół lakierujący na 6 zespole drukującym z wałkami anilox, suszarka Ir, proszkowanie Grafix Dighitronic, podciśnieniowa poduszka na podawaniu

SAKURAI 8682 OLIVER 266 EPZ

119 595 zł

rok prod. 1998, format, kolor 32 mln odbitek, nawilżanie ciągłe OlIVer Matic, półautomatyczna zmiana płyt-Sakurai, chłodzenie Technotrans, przystawki Numaracja & Perforacja, proszkowanie, niskie wykładanie

SHINOHARA 8679 52 IIP

98 388 zł

rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 37 mln odbitek, przystawka N, odwracanie, alkoholowe nawilżanie

8679 52 IIP

125 221 zł

rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 17,5 mln odbitek, odwracanie, przystawka N, alkoholowe nawilżanie

8679 52 IIP

142 058 zł

rok prod. 2004, format 360x520, kolor 2 5,5 mln odbitek, Autoplate, odwracanie, nawilżanie alkoholowe

RYOBI 8685 522 GX

rok prod. 2005, format, kolor

288 832 zł

6 mln odbitek, zdalne sterowanie farbą typ: PCS-H, stół podciśnieniowy na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne, nawilżanie ryobimatic, rPC - półautomatyczna zmiana płyt, urzadzenie do mycia wałków i obciągów, system mpasowania typ 425, wyrównywacz arkusza, proszkowanie, chłodzenie

8681 522 HX

rok prod. 1998, format 360x520, kolor 2

105 228 zł

43 mln odbitek, wyposażenie standardowe, nawilżanie alkoholowe

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH MASZyNA OffSeTOWA

MASZyNA OffSeTOWA

Sakurai OL466 SIP

rok produkcji 2006, format max. 460 x 650 mm, odwracanie 4/2- 2/2 (perfector po drugim zespole), więża lakiernicza Harris & Bruno, chłodziarka Grafix, 42 mln odbitek, maszyna w dobrym stanie

700.000 zł kontakt: tel. 502 302 861, fax 71 341 58 44 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MASZyNA OffSeTOWA MASZyNA OffSeTOWA ArKUSZOWA

Shinohara 52 II

2 kolory, format B3, maszyna w produkcji, sprawna, nie wymagany wkład finansowy, nawilżanie alkoholowe z chłodziarką, kałamarze sekcyjne, ilość odbitekok 29 mln rok produkcji 1995-1997, serwisowana przez firmę Mercator, załadunek w cenie

cena: 70.000 zł kontakt: tel 502 302 861, fax 71 341 58 44 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


120

OFFSETOWE / TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJąCE

MASZyNA OffSeTOWA MASZyNA OffSeTOWA

SOLNA 132

jednokolorowa maszyna offsetowa, idealna do prac jednokolorowych do wykorzystania jako lakierówka sprawna i drukująca, max format 585 x 813 mm

14 900 zł kontakt: 22 786 08 30; 22 786 04 05, piotr@artdruk.com Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MASZYNY CYFROWE PrODUKCyJNA MASZyNA CyfrOWA DO ArKUSZOWeGO DrUKU CZArNO-BIAłeGO

BIZHUB 1050p firmy Konica Minolta druk z prędkością 105 str. A4/min., max format papieru 324x460 mm, gramatury od 60-300 g. Maszyna zakupiona w Polsce od Konica-Minolta w 2005 r. Pierwszy właściciel. Umowa serwisowa w Konica-Minolta – istnieje możliwość jej kontynuowania. Stan bardzo dobry.

cena: 20.000 zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH MASZyNA CyfrOWA PlOTer DrUKUJąCy

Zund UV Jet 215 plus

rok produkcjii 2006, ploter posiada możliwość nadruku na dowolnych materiałach sztywnych o długości do 6 m i miękkich o dowolnej długości (z roli na rolę), maksymalna szerokość zadruku 215 cm i grubości 4 cm. Możliwość zadruku nierównych powierzchni, druk na szerokiej gamie materiałów (między innymi PCV, pianka, PMMA/plexi, drewno, sklejka, folia, metal, ceramika, szkło, lustro, banner). Tusze CMyK+ light cyan, light magenta – utwardzane światłem UV. Maszyna regularnie serwisowana i konserwowana

cena: 107.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SITODRUKOWE

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

PÓŁAUTOMAT 8668 APED

16 000 zł

rok prod. 2005, format, kolor półautomat produkcji Aped model Handy, format B-0, maszyna w pełni, mało używana

SITODrUKOWe

półautomat sitodrukowy Handy BO rok produkcji 2005, producent APeD Kraków, maszyna sprawna mało używana

16.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJĄCE HEIDELBERG CYLINDER 8645 OHZ

47 387 zł

rok prod. 1961, format 540x720, kolor maszyna w bardzo dobrym stanie

RABOLINI 8676 TITAN

29 335 zł

rok prod., format, kolor sztanctygiel, format 460x 640 mm

SZTANCTYGIEL - RÓŻNE 8676

108 312 zł

rok prod., format, kolor sztanctygiel Iberica fl 50, format 620 x 8230 mm

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


122

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJąCE / FALCERKI

TyPOGrAfICZNe SZTANCUJąCe

Maszyna do tłoczenia tacek papierowych

max format 30 cm, wydajność 4000 szt/h, rok produkcji 2008 wyposażenie: 5 matryc do formowania fI 15, 18, 19, 23, 26 kompresor śrubowy Walter 7,5 kW – 2009 zgrzewarka kątowa tunel obkurczający

120 000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8647 TITAN ERBA

100 000 zł

rok prod., format 1100x1700, kolor model sztanctygla eM6, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne oraz hamulec bezpieczeństwa, zabezpieczenia do wymogów Ce, szafa sterująca - zmienne prędkości, jedna płyta tnąca, mocowanie wykrojnika śrubami do płyty tylnej

8643 TITAN PN1

22 000 zł

rok prod., format 610x860, kolor format stołu A1, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne, centralne smarowanie, mata ochronna, tryb pracy ciągłej, pojedyńcze uderzenia i zatrzymaniem stołu - timer

8681 CROSLAND rok prod. 1990, format 635x890, kolor

8648 SP 102 SE

654 385 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor ilość przepracowanych godzin 5 797, szybkość pracy 7500 ark/h, siła nacisku 2,5 - 250 t

8675 SPO 1575 EE

99 286 zł

rok prod. 1965, format 1055x1575, kolor

IBERICA

34 199 zł 8676 DG 60

234 676 zł

rok prod. 1989, format 860x1140, kolor

sztanctygiel typ C 85 z ręcznym podawaniem

8668 RABOLINI IMPERIA

z niskiego stosu, pasowanie lewego boku z dwoma czujnikami, pasowanie czołowe, usuwanie wykrawek w górnej ramie, wykładanie na stalową płytę palety

model DG60/ f

88 000 zł

rok prod., format 1000x1400, kolor sztanctygiel - duży format

KAMA 8665 TS 105

412 940 zł

rok prod. 2004, format 740x105, kolor wyposażenie standardowe, maszyna w produkcji

AUTOMATY SZTANCUJĄCE S&S DIEMASTER

BOBST 8687 SP 900 E

134 166 zł

rok prod. 1959, format 630x900, kolor automat Bobst: min format 295 x350 mm, max siła nacisku 180 t., max szybkość 5000 arkuszy/h, podajnik ssawkowy

8658

80 000 zł

rok prod. 1975, format 1050x1500, kolor wyposażenie automatu: podajnik próżniowy, zespół drukujący - 1 kolor flexo, sztanca, stacja usuwania odpadów, odkładanie arkuszy, wydajność 1200-2000 ark/h


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8660 B30/442

FALCERKI GUK 8662 GUK FA50-4-4

97 932 zł

rok prod. 2006, format , kolor wyposażenie standardowe, 4 kasety na 1 zespole, 4 kasety na 2 zespole, płaski podajnik, nóż rolkowy, plus łam mostkowy

8672 K72/4 KZR-L rok prod. 1990, format , kolor

rok prod. 1990, format 35x50, kolor

74 465 zł

rok prod. 2000, format 480x480, kolor falcerka formatu B2, podajnik ssawkowy ze stołem, kontrola podwójnego arkusza, licznik arkuszy i licznik składek, wykładak pojedyńczy, konfiguracja falcerki: kaseta z 6 płytami, wałek bigujący i perforujący,elrktroniczny nóż krzyrzowy

27 078 zł

rok prod. 1983, format , kolor wyposażenie: 4 kasety, 1 nóż

63 182 zł

rok prod. 1995, format , kolor podajnik rotacyjny, pompa, 4 równoległe łamy, 2 łamy krzyżowe, bez wykładaka

49 643 zł

rok prod. 1991, format , kolor podawanie rotacyjne, 2 kasety+2 kasety+2 noże, 1 extra kaseta, wykładanie typ SAP46l

8649 K 76/6 PKZ

67 695 zł

rok prod. 1993, format , kolor wyposażenie: 6 kaset, 1 nóż, 2 noże - lewy/prawy, wykładak

8657 K 76/6 PKZ

67 695 zł

rok prod. 1993, format , kolor wyposażenie: paleta na podawaniu, 6 kaset, 3 noże, złamywak

HERZOG & HEIMANN 8673 H & H 52 x72

8682 K 52/4 KTL-F

24 145 zł 8682 K 72/4 KL

wyposażenie: 4 kasety, podajnik podciśnieniowy płaski ze stosu

8671 FAK 50/2K

podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 2 kasety, wykładak strumieniowy

49 643 zł 8659 K 65/4 KTL

wyposażenie: płaski podajnik, licznik, osłona akustyczna, pojedynczy wykładak, pompa, konfiguracja: 4 kasety + nóż+ nóż

8645 SAF 49/4

76 721 zł

rok prod. 1995, format , kolor

60 506 zł 8682 T 49/4 X

27 078 zł

rok prod., format, kolor

rok prod. 1996, format , kolor wyposażenie: rotacyjny podajnik, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 2 kasety, zespół do falcowania o kształcie bramy, licznik wsadu, wykładak

format max 490x660 mm, format min 105x150 mm, szybkość max 40.000 szt/godz, podawanie ze stosu, 4 kasety, 1 nóż, falc okienka, licznik,wykładanie

8667 T 52-4X VARIOTRONIC

MULTI EFEKT

14 893 zł

rok prod. 1982, format , kolor podajnik non stop, 4 kasety, nóż - łam krzyżowy, licznik, wykładak

fAlCerKI

8659 T1020/442

135 390 zł

rok prod. 1998, format , kolor fAlCerKA

Multi Efekt 5073 EF RSA -AT73

rotacyjny podajnik, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 2 kasety, bez wykładaka

8642 T520 4-4- X

80 331 zł

rok prod. 2000, format , kolor

nr.fabr. 0, rok prod. format B1, 4 łamy

wyposażenie: płaski podajnik, 1-zespół 4 kasety, 2-zespół 4 kasety + nóż, wykładak

15.000 zł

8682 T535EA 44F

333 962 zł

rok prod. 2009, format , kolor

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

wyposażenie 4+4 kasety, wyciszenie, wykładanie typ ASP66-2Me

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8659 T700/444

119 595 zł

rok prod. 1999, format , kolor

MBO 8673 B123- 444

54 192 zł

rok prod. 1994, format , kolor wyposażenie: 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 4 kasety, 4 zespół 4 kasety, licznik wsadu, osłona akustyczna

8672 B30-444-K

101 545 zł

podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 4 kasety, bez wykładaka

8645 CAS-524

24 145 zł

rok prod. 1993, format 500x700, kolor wyposażenie: 4 kasety, podajnik - wysokie podawanie, programowana automatycznie do różnych typów falcowania

rok prod. 1993, format , kolor wyposażenie: podajnik strumieniowy rotacyjny, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 4 kasety, 5 zespół nóż, wykładak łańcuchowy

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


124

FALCERKI / GILOTYNY

8673 K 76/4 SK TL

49 983 zł 8670 TD 94/4/4/2

74 465 zł

rok prod. 1996, format 760x1080, kolor

rok prod. 1997, format , kolor

wyposażenie: rotacyjny podajnik, 4 kasety na 1 - zespole z wałkiem rozcinającym, 1 nóż umocowany prostopadle do kaset usytuowanych równolegle, drugi nóż usytuowany prostopadle do pierwszego noża, noże są elektroniczne, osłona akustyczna, wykładak

wyposażenie: podajnik z palety, zespół pierwszy 4 palety 78, zespół druki 4 palety 66, zespół trzeci 2 palety 56, wykładak typ SAK 78

8659 K 76/4 SK TL

103 799 zł

rok prod. 2000, format 760x1080, kolor podawanie rotacyjne, pompa, 3 łamy równoległe, 2 łamy krzyżowe, wykładak typ ASP66.2

81 234 zł

rok prod. , format, kolor podajnik rotacyjny, 4 kasety, 2 nopże, wykładak SAK, licznik eVZ20, maszyna sprawdzona, wymieniono wałki na nowe

8677 KC 78 4KC-RC

76 721 zł

rok prod., format, kolor podajnik rotacyjny, 4 kasety, 2 noże, wykładak SAK, licznik typ eVZ 20, maszyna wyczyszczona

8670 KC 78/4 - KZR-FEC-2

58 669 zł

rok prod. 1989, format , kolor wyposażenie: podajnik Tremat, licznik Kickert, 4 kasety, 1 nóż KZr, wykładak SKP 66

8669 KC 78/6 KTL FEC2

69 952 zł

rok prod. 1991, format , kolor wyposażenie: rotacyjny podajnik, licznik eVZ 11, osłona akustyczna, 6 kaset, 2 noże, standardowy wykładak

8659 KD 78/4 KL

99 286 zł

rok prod. 1996, format , kolor podawanie z palety, 2 łamy krzyżowe, wykładanie strumieniowe

8662 T 50/44 X

72 081 zł

rok prod. 1999, format , kolor wyposażenie: podajnik płaski ze stosu, typ fD-56.1, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, wykładak typ S.A.-56 K D2, format 52 x 84 cm

8673 TI 52/4

44 722 zł

rok prod. 2001, format , kolor

STAHL 8677 KC 78 4KC-RC

8673 TD56 1/4-4FD

63 633 zł

wyposażenie: podajnik płaski ze stosu, 1 zespół 4 kasety, wykładak typ SAK56 S2, format 52x 84

8670 TX 52/ 4- 52 /4- RX

37 007 zł

rok prod. 1988, format , kolor wyposażenie: rotacyjny podajnik rX 52/A, zespół falcujący TX 52/4NA, zespół złamywaka - podwójne U, wykładak strumieniowy - SAK 66

8667 K 78/6 DFT FE

45 130 zł

rok prod. 1991, format 780x1150, kolor podawanie non stop, 1 zespół (78 cm) 6 kaset, 2 zespół (66 cm) 4 kasety, 3 zespół (56 cm) 2 kasety, licznik, wykładak strumieniowy

8659 TC 78/444

106 056 zł

rok prod. 1995, format 780x1280, kolor podawanie z płaskiego stosu, pompa, 1 zespół 6 kaset, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 4 kasety, wykładanie strumieniowe

WYKŁADACZ DO FALCERKI LEGA 30/55 8671

22 565 zł

rok prod., format, kolor prasa przystosowana do pracy z każdą falcerką

rok prod. 1998, format , kolor wyposażenie standardowe, obrotowy podajnik, 4 kasety na 1 zespole, 4 kasety na 2 zespole, zespół noża, osłony akustyczne, strumieniowe wykładanie

8657 T 52 rok prod. 1995, format , kolor

32 945 zł

rok prod. 1992, format , kolor wyposażenie: podajnik rotacyjny typ r52, osłona akustyczna, licznik arkuszy typ eVZ11, wykładak typ S.A., zespół noża

8673 TA52

86 813 zł

rok prod. 2005, format , kolor wyposażenie: podajnik płaski ze stosu, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, nóż ruchomy typ KZ, wykładak strumieniowy

8670 TD 94/4/4/2

ADAST MAXIMA

22 565 zł 8671 MS 80

wyposażenie: 4 kasety, podawanie z płaskiego stosu

8670 T 52/4 KB

GILOTYNY

40 617 zł

rok prod. 1989, format , kolor wyposażenie: podajnik rotacyjny, pierwszy zespół 4 kasety 94, zespół drugi 4 kasety 78, trzeci zespół 4 kasety 66, wykładak typ SAK 66, maszyna bez kompresorów

20 000 zł

rok prod. 1996, format 80, kolor wyposażenie: stół powietrzny, komputer Greg, hydrauliczny docisk, elektryczny przesuw, dwa noże zapasowe

PERFECTA 8655 SEYPA 92 UC

30 000 zł

rok prod. 1989, format 92, kolor wyposażenie: komputer, poduszka powietrzna, fotokomórki

8662 115

49 643 zł

rok prod., format 115, kolor stół powietrzny, stoły boczne, komputer Multitron PS 50, fotokomórka

8681 132 rok prod. 1975, format 132, kolor wyposażenie: extra 1 nóż, stół powietrzny

23 919 zł


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8649 115

POLAR 8656 76 EM

45 130 zł

rok prod. 1992, format 76, kolor wyposażenie: program komputerowy, wyswietlacz cyfrowy, fotokomórki typ ffM, główny stół środkowy, nóż zapasowy

8643 76 EM

42 874 zł

rok prod. 1992, format 76, kolor wyposażenie standardowe, programowana, stół z poduszką powietrzną, stoły boczne, pokrywa stołu tylnego, zapasowy nóż, narzędzia i instrukcja obsługi

8656 78 ES

78 978 zł

rok prod. 2000, format 78, kolor wyposażenie: program komputerowy + monitor plazmowy, główny stół środkowy, fotokomórki, nóż zapasowy

8676 78 ES

92 517 zł

rok prod. 2003, format 78, kolor maszyna programowana, fotokomórki, stół powietrzny,

8649 92 E

55 510 zł

rok prod. 1991, format 115, kolor wyposażenie: stół powietrzny, programowana

8655 115 ED

196 316 zł

rok prod. 1995, format 115, kolor wyposażenie: winda typ l6000-W-3, utrząsacz rAB5, komputerowy program + plazmowy ekran, system metryczny, wydłużony stół powietrzny, system zabezpieczający typ ffM

8641 115 EM MONITOR

92 517 zł

rok prod. 1987, format 115, kolor wyposażenie: programator, fotokomórki, stół powietrzny, winda z lewej strony, łącznie ze stołem utrząsającym, wózkiem rolowym i windą lW1000-1987

8665 115 EM MONITOR

83 491 zł

rok prod. 1990, format 115, kolor wyposażenie: winda palety, utrząsacz stosu, programowana maszyna - 99 programów, stół powietrzny, stół powietrzny boczny z prawej strony, winda boczna z lewej strony

94 773 zł 8642 115 EM MONITOR

88 004 zł

rok prod. 2002, format 92, kolor

rok prod. 1993, format 115, kolor

wyposażenie standardowe, narzędzia i dokumentacja

cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 4 noże + 2 noże widiowe, winda

8671 92 EM

67 695 zł

rok prod. 1991, format 92, kolor

SCHNEIDER SENATOR

wyposażenie: program, stół powietrzny

8650 92 EM

70 403 zł

rok prod. 1992, format 92, kolor wyposażenie: stół powietrzny, fotokomórki, utrząsacz rB2

8669 92 EM MONITOR

82 137 zł

rok prod. 1988, format 92, kolor wyposażenie: monitor HDC, programowana, fotokomórki, stół powietrzny, boczny stół powietrzny, 2 noże zapasowe

8651 92 EM MONITOR

67 695 zł

rok prod. 1990, format 92, kolor wyposażenie - stół powietrza, maszyna programowana, stół powietrza w części środkowej, stoły boczna lewy i prawy, zapasowy nóż

8642 92 EM MONITOR rok prod. 1995, format 92, kolor

rok prod. 1996, format 92, kolor

8656 92 ED rok prod. 1996, format 92, kolor

8662 76 E-line

107 861 zł

rok prod. 1998, format 92, kolor wyposażenie standardowe, maszyna z wydłużonymi stołami bocznymi, fotokomórki, pokrywa ochronna tylna, boczne stoły z powietrzem, winda typ l600, utrząsacz rAA

65 439 zł

rok prod. 1996, format 76, kolor stół powietrzny, stoły boczne, lewy i prawy, nóż zapasowy, fotokomórka

8671 92 E

49 643 zł

rok prod. 1999, format 92, kolor wyposażenie: komputer, fotokomórki, stół powietrzny, stoły boczne

49 643 zł

rok prod. 1992, format 92, kolor wyposażenie: stół powietrzny, programowana

36 104 zł

rok prod. 1986, format 115, kolor maszyna programowana - 99 programów, stół powietrzny, 2 stoły boczne, 2 noże

78 075 zł 8665 115 S.C.

wyposażenie: monitor, fotokomórki, stół powietrzny główny, lewy stół powietrzny, prawy stół powietrzny, 2 noże zapasowe - dodatkowo - instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, schemat elektryczny

8662 92 ED

wyposażenie standardowe, fotokomórki, centralny stół powietrzny, stoły boczne z powietrzem, tylna osłona ochronna, stół zapasowy - 1

[telefon] 8667 115 S.C.

maszyna progrmowana, stół powietrzny, fotokomórki, ekran lC, stoły boczne

41 068 zł

rok prod. 1996, format 76, kolor

67 695 zł 8645 92- MC-VIDEO

cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 3 noże

8676 92 ED

8662 76 E-line

36 104 zł

rok prod. 1986, format 115, kolor wyposażenie: maszyna programowana - 99 programów, stół powietrzny, 2 żeliwne stoły boczne, 2 noże zapasowe

8669 132

40 617 zł

rok prod., format 132, kolor wyposażenie: maszyna programowana, fotokomórki Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


126

GILOTYNY / ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJąCE

8662 132 S.C.

63 182 zł

TRÓJNOŻE

rok prod. 1999, format 132, kolor stół powietrzny, stoły boczne, osłona ochronna, programowana, fotokomórki, 4 noże zapasowe

MÜLLER MARTINI 8671 3670

180 520 zł

rok prod. 1993, format , kolor

WOHLENBERG 8667 92 MCS-2TV

41 971 zł

automatyczne podawanie i wykładanie, max format 320x420 mm, grubość cięcia 3-70 mm

rok prod. 1991, format 92, kolor 99 programów, stół powietrzny stalowy, 2 stoły boczne, 2 noże zapasowe

8664 92 MCS-2TV

45 130 zł

rok prod. 1991, format 92, kolor gilotyna programowana - 99 programów, stół główny powietrzny, 2 stoły boczne, 2 noże zapasowe

8652 92 MCS-TV

74 465 zł

rok prod. 1992, format 92, kolor wyposażenie: stół powietrzny, fotokomórki, monitor

8655 115 MCS-2TV

42 874 zł

WOHLENBERG 8665 A 43-C

33 848 zł

rok prod. 1975, format, kolor trójnóż półautomatyczny, wykładanie taśmowe, noże zapasowe - 2 szt.

8671 44 FS-100

97 030 zł

rok prod. 1988, format 320x410, kolor automatyczne podawanie i wykładanie, szybka wymiana noży, szybkość robocza 100 taktów/minutę, dodatkowe urządzenie do usuwania ścinków

rok prod. 1988, format 115, kolor wyposażenie: maszyna programowana, stół powietrzny z lewej i prawej strony

8685 137 MCS-2

155 699 zł

rok prod. 2003, format 137, kolor

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

wyposażenie: stół powietrzny, winda, utrząsacz z wałkiem upuszczającym powietrze

TróJNóŻ TróJNóŻ

PERFECTA

Do sprzedania trójnóż PerfeCTA. rok produkcji lata 1970-te Sprawny.

9 700 zł kontakt: 22 786 08 30; 22 786 04 05, piotr@artdruk.com Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE 8644 300

101 543 zł

rok prod. 1986, format , kolor

BOURG 8657

90 260 zł

rok prod. 2004, format , kolor wyposażenie: 10 stacji podających, zespół zszywający, złamywak, trójnóż, wykładanie

HEIDELBERG 8649 ST 100

106 056 zł

rok prod. 1996, format , kolor wyposażenie: 6 stacji podających + stacja okładki, trójnóż

8667 ST 400

676 950 zł

rok prod. 2004, format , kolor 5 stacji podających, stacja podawania okładki, zespół zszywający, 4 głowice zszywające, trójnóż układacz stosu rima

MÜLLER MARTINI 8649 335 rok prod. 1992, format , kolor

69 952 zł

rok prod. 1985, format , kolor wyposażenie: 3 podwójne stacje podające, trójnóż typ 1522, wykładak typ 1511-rok 1996

8639 1509

119 595 zł

rok prod. 1988, format , kolor 6 stacji podających do kartek - typ 1516, 1 stacja podająca okładkę - typ1528, pompy, zespół zszywający typ 1509, 2 głowice zszywające, trójnóż typ 1522, 2 kompl. noży, wykładak dwukieszeniowy, wyposażenie dodatkowe: instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, schemat instalacji elektrycznej

8679 1509

69 952 zł

rok prod. 1992, format , kolor linia zbierająco-zszywająca, wyposażenie: 3 podwójne stacje podające + stacja podająca okładkę, trójnóż typ 1522, zespół zszywający drutem pozostałe wyposażenie standardowe

71 305 zł

rok prod. 1992, format , kolor linia zszywająco-zbierająca wyposażona w 3 podwójne stacje podające typ 1522 + stacja podawania ręcznego, trójnóź typ 1522, akcesoria standardowe

8670 300

7 stacji podających MM279, 1 stacja podająca okładki MM 1529, zespół zszywający z 2 głowicamii typ HK, trójnóż MM251, układacz stosu stosu MM 231

8658 BRAVO

286 576 zł

rok prod. 1998, format , kolor wyposażenie: 3 stacje podające typ 370, stacja podawania okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 360, wykładak stosu Practico

379 092 zł

rok prod. 2000, format , kolor wyposażenie: 4 stacje podające typ 370, 1 stacja zapasowa, 1 stacja okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 361, wykładak stosu Practico

8672 JGV

42 091 zł

rok prod. 1976, format , kolor wyposażenie: zbieraczka, zespół zszywający, trójnóż, 8 stacji podających, zespół zszywający z dwoma głowicami, łańcuchowy wykładak

8678 221

57 875 zł

rok prod. 1984, format , kolor 6 stacji podających, zespół zszywający z 2 głowicami, trójnóż, pojedynczy wykładak

56 413 zł

rok prod. 1981, format , kolor

wyposażenie: 3 podwójne stacje podające, trójnóż 1522, zespół zszywający, stacja podawania ręcznego, standardowe wyposażenie

8668 1509

121 851 zł

rok prod. 1987, format , kolor

59 572 zł 8667 221-4

rok prod. 1992, format , kolor

8670 1509

8677 300

213 465 zł 8657 BRAVO

wyposażenie: 5 stacji podających, stacja podająca okładkę, zespół zszywający, trójnóż, układacz stosu CS14

8652 1509

zespół zszywający MM typ 300 - 2 głowice zszywające, trójnóż MM typ 251, ilość bazowa stacji 10, 5 stacji podających typ 279, 1 stacja podająca okładkę typ 348, wyposażenie opcjonalne: większa ilość stacji typ 279, zespół klejący do kartonu typ 315, stacja podająca okładkę typ 315, stacja podająca okładkę typ 1529, wykładacz stosu MM typ 231, kompresory

142 160 zł

rok prod. 1985, format , kolor linia zbierająco-zszywająca z wykładakiem po prawej stronie. Wyposazenie: 2 głowice zszywające, 3 podwójne zespoły podające, 1 stacja podająca okładkę, 2 stacje podające typ 345, 2 stacje podające typ 279, zespół klejący typ 315, 2 podciśnieniowe pompy, trójnóż typ 1251, interfejs, układacz stosu typ CS-14 z wykładakiem taśmowym

4 stacje podające typ 306, 1 stacja podająca okładkę typ 1529, 1 trójnóż typ 217, wykładanie taśmowe,

8649 321

135 390 zł

rok prod. 1985, format , kolor wyposażenie: 6 stacji podających typ 306, zespół zszywający typ 321, trójnóż typ 890, wykładak

8678 321

160 473 zł

rok prod. 1994, format , kolor 6 stacji podających - 5 stacji typ 306, 1 stacja podająca okładkę typ 1528, trójnóż typ 890, pojedynczy wykładak

8678 321

168 365 zł

rok prod. 1995, format , kolor 6 stacji podających - 5 stacji typ 306, 1 stacja podająca okładkę typ 1529, trójnóż, pojedynczy taśmowy wykładak

8672 321

281 485 zł

rok prod. 1997, format , kolor wyposażenie: zbieraczka, zespół zszywający, trójnóż, 7 stacji podających typ 306, stacja podająca okladkę typ 1528, zespół zaszywający typ 321 z dwoma głowicami, trójnóż typ 890, wykładak taśmowy


128

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJąCE / SKLEJARKI DO KARTONóW

8655 335

232 420 zł 8662 BQ 260

30 237 zł

rok prod. 1991, format , kolor

rok prod. 1994, format , kolor

wyposażenie: 6 stacji podających arkusze, stacja podająca okładki, 2 pompy, zespół zszywający 335, 2 głowice zszywające - typ HK 75, trójnóż 890, 2 komplety noży, układacz stołu Miller Martini typ CS14

standardowe wyposażenie, zespół klejenia na gorąco, zespół frezowania na gorąco, stacja podawania okładki, łącznie z pompami i akcesoriami

8657 335

214 368 zł

rok prod. 1992, format , kolor wyposażanie: 5 stacji podających, 1 stacja okładki, zespół zszywający, trójnóż, wykładacz stosu,

8661 BQ 440

97 030 zł

rok prod. 2000, format , kolor 4 szczęki, automatyczne podawanie i bigowanie okładki, klejenie na gorąco, boczne klejenie, max.format 650x320 mm, min format 75x75 mm, max grubość 40 mm, max. prędkość 1.100 szt/h

STAHL 8667 ST 100

162 468 zł

rok prod. 1998, format , kolor 4 podwójne stacje podające, 1 stacja podające okładkę, 1 zespół zszywający z 2 głowicami zszywającymi, 1 trójnóż, układacz stosu

MÜLLER MARTINI 8666 AMIGO

4 zaciski, stacja podawania okładki, stacja frezowania, zespół klejący grzbiet i bok książki, stacja zaciskania, wykładak

8673 BABY PONY

ZSZyWArKI DrUTeM I lINIe ZSZyWAJąCe

72 208 zł

rok prod. 1985, format , kolor wyposażenie: 5 zacisków, oddzielne klejenie grzbietu i boczne, ekstraktor ścinków

8681 PONY RBI

lINIA ZBIerAJąCO SZyJąCA

160 212 zł

rok prod. 2000, format , kolor

99 286 zł

rok prod. 1988, format , kolor

Stahl ST 300

5 stacji klejenia (bez klejenia boku) maszyna pracuje w linii ze zbieraczką MM201: 2x3 stacje (razem 6 stacji), 1 stacja podawania ręcznego, książki w pozycji pionowej i utrzasanie, trójnóż Wohlenberg A43C

rok produkcji 1999 stacja szyjąca z dwoma głowicami szyjącymi NH-52-8 element kończący (koziołek) 6 stacji nakładania; 4 stacje typu TAS (składka stojąca) i 2 stacje typu TAl (składka leżąca), stacja nakładania okładek UfA, trójnóż

WOHLENBERG 8666 GOLF 6001

288 832 zł

rok prod. 1996, format , kolor 4 stacje podające typ 7010, 12 zacisków typ Golf 6001, zespół frezujący, zespół klejenia, podajnik okładki, zespół zaciskający, wykładak

8666 QUICK BINDER

444 531 zł

rok prod. 2004, format , kolor 5 zacisków, stacja podawania okładki, zespół frezowania, zespół klejenia grzbietu i klejenia bocznego, zespół szorstkowania, zespół nakładania płótna, wykładanie krzyżowe

180.000 zł

8670 Golf 18

166 981 zł

rok prod. , format, kolor wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

zbieraczka typ ZTM 222/460, 12 stacji podających, 1 stacja podawania ręcznego, ilość zacisków 18, zespół zaciskający, zbiornik kleju - 2 wałki aplikacyjne, zespół klejenia grzbietu, zespół frezowania, szerokość maksymalna książki 320 mm, szerokość minimalna książki 140 mm, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, zespół klejenia bocznego - Hotmelt, szybkość maksymalna 5000 szt/h, wykładanie krzyżowe

OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ 8650 Golf 18

209 855 zł

rok prod. 1983, format , kolor

HORIZON 8639 BQ 460

151 186 zł

rok prod. 2002, format , kolor 4 szczęki, bigowanie okładki z podawaniem, frezowanie, boczne klejenie, Hot Mel - klejenie na gorąco, licznik: tylko 900 tys. sklejonych książek, wydajność ca 1100 egz./h

zbieraczka typ ZTM 222/460, 12 stacji podających, 1 stacja podawania ręcznego, ilość zacisków 18, zespół zaciskający, zbiornik kleju - 2 wałki aplikacyjne, zespół klejenia grzbietu, zespół frezowania, szerokość maksymalna książki 320 mm, szerokość minimalna książki 140 mm, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, zespół klejenia bocznego - Hotmelt, szybkość maksymalna 5000 szt/h, wykładanie krzyżowe


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH OKleJArKA OKleJArKA

Muller Martini Amigo Plus

Oklejarka 4 szczękowa Amigo Plus rok prod. 2006 Cały czas w produkcji. W pełni sprawna w dobrym stanie. Wydajność do ok 1000 szt na godzinę. Grzbiet od 3 - 50 mm. Klejenie Hot-Melt grzbietowe i boczne. frezowanie grzbietu z odsysem ścinek. Automatyczne podawanie okładki z bigowaniem.

135 000 zł kontakt: 22 786 08 30; 22 786 04 05, piotr@artdruk.com Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDEJ KOLBUS 8674 DA36

BOBST 74 465 zł 8643 PCR 930

146 673 zł

rok prod. 1974, format , kolor

rok prod. 1971, format , kolor

maszyna do produkcji segregatorów, automatyczne podawania materiału i sztywnej wkładki grzbietu, automatyczne podawanie miękkiej wkładki grzbietu z roli, mechaniczna szybkość 36 cykli /min.

format 450x930 mm max, 30x60 mm min., długość 900 mm max, 60 mm min, szybkość 0-350 m/min. zespół klejenia Ditberner (Walco) - 2 dysze klejenia na zimno, 4 i 6 punktów klejenia, automatyczne dno, podwójny falc

8641 DA36

121 851 zł

rok prod. 1984, format , kolor

EMBA 8660 UVZ RTZ

maszyna do produkcji segregatorów

157 955 zł

rok prod. 1985, format , kolor

SKLEJARKI DO KARTONÓW BELMER 8663 SK11 rok prod., format, kolor

max format 2970x1250 mm, min format 470x200 mm, szybkość 120 szt./min

GRASSI 36 000 zł 8642

automat do składania i klejenia tac, klejenie 4 rogi, max format 800x700 mm, min format 100x80 mm, wydajność 4000 szt/godz, materiał: tektura falista, tektura 3-warstwowa, mikrofala, urządzenie kompletne, proste w obsłudze, stan bardzo dobry

541 560 zł

rok prod. 1992, format , kolor model 145, szerokość robocza 1450 mm max, 4-6 punktów klejenia, gramatura kartonu do 1200 g/m2, amerykańskie dno, podwójne boki i kąty, karton falisty, podwójny i masywny


130

SKLEJARKI DO KARTONóW / INTROLIGATORSKIE RóŻNE

JAGENBERG 8673 SIMPLEX 875-1

VEGA 38 408 zł 8642

72 208 zł

rok prod. 1970, format 600x875, kolor

rok prod. 1983, format, kolor

do produkcji pudełek z dnem krzyżowym, klejenie liniowe, format max 875 x 600 mm, format min 75 x 65 mm, gramatura tektury do 650 g/m2

model Gf60, max szerokość robocza 600 mm, min. szerokość 50 mm, szybkość 25-400 m/min, max produkcja 80.000 pud/godz.(karton lity), opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne, klejenie tarczowe

8673 DIANA 165

368 298 zł

rok prod., format 1100x165, kolor 4 punktowe klejenie, pudełko zamykane krzyżowo, system klejenia typu Quma

NICIARKI ASTER

SKleJArKI DO KArTONóW NICIArKA SKleJArKA DO KArTONóW

Jagenberg Diana 925 III

NICIArKA

szerokość kartoniku po rozłożeniu 900 mm, wydajność 20.000 pudełek/h, maszyna po wymianie napędu i zasilania

ASTER 220 SA Nr. 220048

22.500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Wykładanie Plus SN

KECK BELMER 8642 SK 11

rok produkcji 2003

108 312 zł

rok prod. 1980, format , kolor format pudełek: max 800 mm (długość) x 700 mm (szerokość), min 100 mm (długość) x 80 mm (szerokość), wysokość max. 150 mm, min 20 mm, gramatura: 250 do 1200 g/m2, cztery punkty klejenia, szybkość 4.000 pudełek/godz, (70 cykl./godz), wysokość stosu 400 mm max, możliwość produkcji różnorodnych pudełek

LINIA DO PRODUKCJI PUDEŁEK 8663 FALCON

40 000 zł

rok prod. 1995, format , kolor format max 1828x4000 mm, min format 100x20 mm, sklejarka półautomatyczna, klejenie na gorąco, prędkość 2000 szt/godz., ciężar 750 kg

8663 UNIGLUE rok prod., format, kolor

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

BREHMER

56 000 zł 8676 393/4

max format: 1600 x 4000 mm, pudła klapowe - tektura falista 3 i 5 warstwowa, podawanie kleju z dyszy sterowane z komputera, klejenie na zimno, sekcja wyrównująca, wypychanie paczki

rok prod. , format, kolor

8674 381/4

180 520 zł

rok prod. 1982, format, kolor max szerokość 1600 mm, klejenie liniowe, podwójne i dno krzyżowe, klejenie z koła (możliwość instalcji za dodatkową opłatą klejenie z dyszy) materiały: mikrofala, tektura 3 i 5 warstwowa, stan dobry

30 688 zł 22 000 zł

rok prod. , format, kolor

FRECCIA 8676 SMYTH F!150-4D

SKLEJARKA 8663 NOVATEC

380.000 zł

137 647 zł

rok prod. 1991, format , kolor automatyczna niciarka, format max. 390 x 290 mm, format min 130 x 80 mm Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH ZBIERACZKI ZBIerACZKA ZBIerACZKA

Wohlenberg – Polygraph

Zbieraczka sprawna w produkcji rok produkcji lata 1970-te 12 stacji, nowa taśma zbierająca i kompresor

19 500 zł kontakt: 22 786 08 30; 22 786 04 05, piotr@artdruk.com Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8671 881/2

BOURG 8662 BST 10

33 848 zł

rok prod. 1995, format , kolor standardowe wyposażenie, wieża zbierająca z 10 stacjami, podawanie podciśnieniowe, zespół złamywaka z zespołem zszywającym, zespół fałdujący i perforujący, krzyżowy utrząsacz wykładaka, wykładak taśmowy, łącznie z kompresorem i wyposażeniem

60 926 zł

rok prod. 1975, format , kolor zbieraczka firmy Polygraf Brehmer: 18 stacji podających, krzyżowy wykładak, model zielony

MÜLLER MARTINI 8672 201

65 768 zł

rok prod. 1980, format , kolor 12 obrotowych stacji podających + stacja podawania ręcznego, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, zespół wykładaka krzyżowego

BREHMER ZBIerACZKA

Brehmer 882/12W Nr. 0130/73- 032 rok produkcji 1973

40.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

INTROLIGATORSKIE RÓŻNE MASZYNA DO KASZEROWANIA 8641 GRASSI COMPACT BASE

117 338 zł

rok prod. 1990, format , kolor pół automatyczna kaszerownica format max. 1400 x 1600 mm, a nawet 2000 mm, materiały dolny arkusz, tektura jedno, dwu i trzywarstwowa, maszyna kompletna


132

INTROLIGATORSKIE RóŻNE / WYPOSAŻENIE DODATKOWE RóŻNE

8648 GRASSI COMPACT BASE

273 037 zł

rok prod. 1991, format , kolor automatyczna linia do kaszerowania, format 1400x1400 mm max, z podawaniem ręcznym 1400x2000 mm, format min. 500x500 mm, dolna baza 0,5-6 mm - tektura falista i lita, arkusz górny-wydrukowany 1200 g/m2, automatyczne podawanie dolnego i górnego arkusza, klejenie na zimno, stacje docisku, wysokość stosu zadrukowanego 2200 mm max, non-stop na wykładaniu

PRZEWIJARKO-KRAJARKA 8648

315 910 zł

rok prod. 1990, format , kolor bobiniarka Bielloni typ B-Matic, szerokość robocza 1300 mm, odwijak: szerokość 1300 mm, średnica odwijaka max. 1000 mm, średnica trzpienia 70/76 mm, nawijak: szerokość 400 mm, średnica trzpienia 70/76 mm, szybkość robocza max. 400 m/min, ciężar ok. 5000 kg, elektroniczny licznik

TOREBKARKA

DRUCIARKI

8665 W & H MATADOR 26

INTrOlIGATOrSKIe róŻNe

Druciarka ZD2B

rok prod. –1985, wydajność –170-180 klamer/min

5.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

41 520 zł

rok prod. 1974, format , kolor prasa do druku na gorąco, automatyczne podawanie, format max 480 x 420 mm, przystosowana do druku arkuszy i okładek

110 569 zł

rok prod. 1987, format , kolor

PRZEKRAWACZ DO PAPIERU

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

UTRZĄSARKA DO PAPIERU 286 576 zł 8687 BAUMANN

max. szerokość wstęgi 1250 mm, średnica roli 2000 mm, (max 2 tony), odcięcie 270-1300 mm, gramatura materiału 17-500 g/m3, odwijak max średnica 1300 mm, średnica tulei 70-150 mm, max wysokość palety 1500 mm, szybkość 50-80 m/min, cięcie poprzeczne: możliwość cięcia poprzecznego jednocześnie z cięciem wzdłużnym

16 924 zł

rok prod. 1986, format , kolor utrząsacz model BSB6l z wałkiem upustowym

WIERTARKA DO PAPIERU 8664 HANG 106 DK 20

8 123 zł

rok prod. , format , kolor wiertarka 2-głowicowa

PRZEWIJARKA DO PAPIERU 8654 bobiniarka Titan SR5

maszyna dwukomorowa z obrotowym ramieniem docisku pojemność komory 0,80 x 0,40 x 0,80 m, siła docisku5 ton, ciężar sprasowanej beli 60 kg, maszyna w dobrym stanie

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

typ maszyny f 1110-2

rok prod. 1985, format , kolor

INTrOlIGATOrSKIe róŻNe

6.000 zł

OKIENKARKA KOHMANN

8658 JAGENBERG

wyposażenie; rotacyjny krzyżowy zaciskacz, zaciskacz wzdłużny do papieru+Pe/P do kanapek, 1 kolorowa drukarka fleksograficzna z tulejami drukującymi, odwijak szer max.660 mm, wałki powiertrzne 76 mm z hamulcem pneumatycznum

Belownica do makulatury typ PH-35

MASZYNA DO ZŁOCEŃ

8664

139 903 zł

rok prod. , format , kolor

2 szt.

8671 GIETZ

maszyna do toreb płaskich i klockowych. Wyposażenie: odwijak z wałkami powietrznymi 70, 76,150 mm z hamulcem pneumatycznym (NeW 2010), 4-kolorowa drukarka fleksograficzna, 4 tuleje drukujące o szerokość 500 mm

8665 W&H MATADOR 31

prod. Introma

97 030 zł

rok prod. 1975, format , kolor

32 000 zł

rok prod. 1975, format , kolor gabaryty maszyny: 2000x2600x2000, szerokość wstęgi 1360 mm, średnica roli na odwijaku 1000mm, średnica roli na nawijaku 600 mm, średnica tulei 76 mm, prędkość robocza 200 m/min, ręczne sterowanie przesuwu ciętego materiału, załadunek pneumatyczny roli

8664 HANG 107-20

13 539 zł

rok prod. , format , kolor wiertarka 4-głowicowa Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH URZĄDZENIA PRE-PRESS UrZąDZeNIe Pre-PreSS

UrZąDZeNIe Pre-PreSS

Naświetlarka CTP Cobalt 8

Linia CTP - technologia UV z laserem 405 nm

firmy esher-Grad format B1, laser fioletowy, rok produkcji 05/2000, kompresor do naświetlarki, rIP z komputerem i monitorem, urządzenie do kontroli mocy lasera. Wywoływarka Gluntz&Jensen InterPlater 85HD Silver na płyty srebrowe z zamkniętym obiegiem wody.

linia składa się z następnych elementów: 1. naświetlarka model PateDriver firmy eSCO – rok prod. 2004 2. Plate Processor model InterPlater4 85 HD firmy G&J (wywoływarka) - rok prod. 2006 3. stół model Deletion Table 85 firmy G&J – rok prod. 2006 4. stacker model PST 36-l firmy Advand – rok prod. 2006 5. plate Processpor model MIZArD PV85 firmy OVIT (dodatkowa wywoływarka) – rok prod.2004

Cena za komplet

29.000 zł netto

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

KOPIORAMY DO PŁYT SIXT 8645

6 093 zł

rok prod. 1994, format 700x800, kolor model SIXT-flIP-KOP-CNC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE RÓŻNE ODWRACACZ STOSU 8664 BAUMANN-BSW2-500

33 848 zł

rok prod. 2004, format , kolor format papieru i ciężar stosu: 900x600, 500 kg, wysokość stosu max 110 cm, maszyna w bardzo dobrym stanie

8685 DISSIE,MAXI TOPPY

80.000 zł

72 208 zł

rok prod. 1999, format , kolor format 120/ 160 cm

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Prenumerata Vidart: miesięcznik Vidart (12 wydań) – cena 100 zł + 22% VAT Prenumerata Print Partner: czasopismo Print Partner (4 wydania) – cena 80 zł + 22% VAT Aby zamówić prenumeratę wystarczyć dokonać wpłaty na konto: Vidart Artur Dziedzic 35 1050 1025 1000 0023 0634 3530 (Bank ING) i przesłać dane do wysyłki na e-mail: editor4@vidart.com.pl fax 22 834 80 34, adres: Vidart, 01-909 Warszawa, Sokratesa 15 lub zadzwonić: tel. 22 834 80 35 wew. 102 Wersje elektroniczne czasopism są obecnie dostępne dla każdego. Wystarczy wysłać maila na adres: editor4@vidart.com.pl ze wskazanymi adresami e-mail, danymi firmy oraz nazwiskami i funkcjami odbiorców. Wysyłka już w terminie przekazania materiałów do drukarni.

Portal www.vidart.com.pl Aktualne informacje, ogłoszenia o sprzedaży maszyn, przetargi na usługi i sprzęt poligraficzny Serwisy e-mailowe Vidart: 3 Aktualności 3 Przetargi na usługi poligraficzne 3 Maszyny używane i urządzenia

poligraficzne Chcesz otrzymywać aktualny newsletter? Wyślij swój adres e-mail na: inf@vidart.com.pl (z nazwą wybranego serwisu)

REDAKCJA Vidart – Artur Dziedzic 01-909 Warszawa; ul. Sokratesa 15 tel. 22 834 80 35 do 36 fax 22 834 80 34 e-mail: editor@vidart.com.pl www.vidart.com.pl

REKLAMA: tel. wew. 204 editor2@vidart.com.pl PRENUMERATA: tel. wew. 102 editor4@vidart.com.pl DTP:dtp@vidart.com.pl

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


TEmAT numERu: POSTPRESS

Duplo UV Coater 205A Model Ultra 205A jest prostym w użytkowaniu oraz wygodnym dla obsługi przez operatora urządzeniem do lakierowania UV.

u

ltra UV 205A wydobywa głębię barw z wydruków i zabezpiecza je błyszczącym, matowym lub satynowym olejem. Proces lakierowania może być stosowany zarówno do wydruków cyfrowych jak i offsetowych. Opatentowany system zastosowany w modelu Ultra UV 205A zapewnia w pełni automatyczną konfigurację ustawień dla aplikowania warstwy lakierującej oraz dla rolek podających, dzięki czemu system doskonale sprawdza się zarówno przy obsłudze krótkich serii jak i dużych nakładów. Model Ultra 205A korzysta z rozwiązań bezpiecznych dla środowiska i nie uwalnia do atmosfery żadnych szkodliwych lotnych substancji organicznych. Wszystkie używane materiały są biodegradowalne i podlegają pełnemu recyklingowi.

razu właściwie zareagować na problematyczną sytuację. Niezależnie od swej kompaktowej konstrukcji model Ultra jest wyposażony w automatyczny i bezpieczny system samoczynnego czyszczenia, który operator musi jedynie uaktywnić po zakończeniu dnia roboczego. Przyczynia się to do ogólnego zwiększenia wydajności produkcji.

Typowe zastosowania

Urządzenie Ultra 205A mogą być swobodnie stosowany przy lakierowaniu wielu produktów drukarskich takich jak: zdjęcia, pocztówki, wizytówki, plakaty, okładki książek, zaproszenia, materiały dla punktów sprzedaży (POS), reklamy.

Wszechstronność

Intuicyjna obsługa

Wygodny w obsłudze dotykowy panel sterujący pozwala operatorowi na proste programowanie zarówno prędkości jak i intensywności lakierowania. Wszelkie komunikaty o błędach i nieprawidłowościach w działaniu wyświetlane są na ekranie, dzięki czemu operator może od

136

Możliwość obsługi szerokiej gamy papierów różnych typów i formatów: • szeroka gama cyfrowo i offsetowo zadrukowanych okładek o zróżnicowanej gramaturze, • możliwość lakierowania następujących mediów: maks. 521 mm (szer.) x 710 mm(dł.), • produkcja dokumentów o błyszczącym/satynowym wykończeniu, •podciśnieniowy podajnik Sf205 zapewnia precyzyjne i nie pozostawiające śladów podawanie zwiększając tym samym wydajność produkcji, •opcjonalna nagrzewnica Ir zwiększa możliwości współpracy z cyfrowymi kolorowymi drukarkami, •możliwość ręcznego podawania. materiały: Duplo INfOrMATOr POlIGrAfICZNy 12/2011 vidart


Vidart 12/2011  
Vidart 12/2011  

Czasopismo dla poligrafii. Monthly magazine for printing industry.

Advertisement