Page 1

Cerințe legislative privind prețurile de transfer în România Documentarea prețurilor atât pentru tranzacțiile cu persoane afiliate străine cât și pentru tranzacțiile între persoane afiliate române


Definiții •

Prețuri de transfer - Prețurile la care bunurile sunt transferate sau serviciile prestate între persoane afiliate (OECD)

Persoane afiliate (articolul 7, Codul Fiscal românesc) – persoane juridice  O persoană juridică deține, direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană ori controlează persoana juridică  O persoană juridică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/nurărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică cât și la cea de-a doua


Legislația în domeniul prețurilor de transfer

   

România: Codul Fiscal– articolele 7 și 11 Codul de procedură fiscală– articolul 42 și articolul 79 Decizia nr. 529/2007 – Acorduri de preț în avans și soluția fiscală anticipată Ordinul nr. 222/2008 – Conținutul dosarului prețurilor de transfer

UE:  Liniile directoare emise de OECD în ceea ce privește prețurile de transfer  Codul de conduită al prețurilor de transfer


Amenzi şi penalități 

Neprezentarea la timp a documentaţiei privind preţurile de transfer sau prezentarea incompletă a acesteia rezultă în ajustări efectuate de autorităţile fiscale şi amenzi de până la 14.000 RON (echivalentul a 3.300 EUR)

Ajustările presupun impozit pe profit 16% pe profitul suplimentar stabilit de autorităţile fiscale

Mai mult, obligaţia privind plata impozitului pe profit este purtătoare de majorări de aproximativ 36% pe an pentru perioada 2006 - semestrul I 2010

Pentru semestrul al doilea al anului 2010, cele mai recente modificări ale Codului de Procedura Fiscală prevăd dobânzi de aproximativ 14,4% pe an şi penalităţi de întârziere de 15% dacă s-au scurs mai mult de 90 de zile de la constituirea obligaţiei neplătite


Tipuri de tranzacții supuse auditului fiscal  Achiziții / livrări de bunuri  Producția în sistem lohn sau pe bază de contract  Furnizarea de servicii: • • • •

   

Management Marketing IT Asistență tehnică

Cercetare dezvoltare Redevențe Împrumuturi intra-grup Acorduri de tip hedging/swap


Din experiența noastră:  Orice amânare în pregătirea dosarului prețurilor de transfer poate cauza o serie de inconveniențe pentru societatea dumneavoastră cum este suspendarea procesului de rambursare a TVA până la prezentarea dosarului  Dacă societatea dumneavoastră înregistrează pierderi ca rezultat direct al tranzacțiilor intra-grup, există un risc semnificativ ca autoritățile fiscale sa facă ajustări ale bazei impozabile în sensul creșterii ei  Dacă societatea dumneavoastră primește servicii de management sau alte servicii de la societăți afiliate este foarte probabil ca aceste societăți să fie auditate de inspectorii fiscali  Inspectorii fiscali pot cere dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile intra-grup desfășurate în ultimii 5 ani


Sfatul nostru:  Demarați pregătirea dosarului prețurilor de transfer!  Cunoașteți riscurile și luați măsuri!  Solicitați furnizorilor de servicii din cadrul grupului să pregătească și să furnizeze societății din România documente justificative pentru a susține deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile în fața autorităților fiscale române!  Pregătiți documentația și argumentele necesare pentru a demonstra beneficiul societății din România din serviciile prestate de societățile afiliate!


Dosarul prețurilor de transfer  Potrivit legislației din România, dosarul prețurilor de transfer trebuie să includă următoarele informații: 1. Informații despre grup • Istoric, principalii clienți și competitori, situații financiare, tranzacții intra-group desfășurate la nivelul Uniunii Europene, politica de prețuri de transfer implementată la nivel de grup 2. • • • • • •

Informații despre societatea din România: Istoric, principalii clienți și competitori, situații financiare Prezentarea societăților afiliate și a sediilor permanente, dacă este cazul Prezentarea detaliată a tranzacțiilor desfășurate cu societăți afiliate Prezentarea analizei comparative Descrierea metodei prețurilor de transfer potrivite și argumentarea acesteia Descrierea altor condiții specifice societății din România


Dosarul prețurilor de transfer  La solicitarea autorităților fiscale, contribuabilii care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate au obligația prezentării dosarului prețurilor de transfer (articolul 79, Codul de Procedură Fiscală)  Perioada acordată pentru pregătirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer este de max 3 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu perioada acordată inițial  Amenda pentru ne-prezentarea dosarului prețurilor de transfer este între 12,000 RON and 14,000 RON  Chiar dacă prezentați dosarul prețurilor de transfer, există riscul unor ajustări fiscale dacă prețurile pe care le practicați în tranzacțiile intra-grup nu sunt la nivelul pieței.


Dosarul prețurilor de transfer  Dosarul prețurilor de transfer este pregătit urmând următorii pași: • Analiza societății și a industriei • Analiza funcțională • Analiza economică


Dosarul prețurilor de transfer  Descrierea companiei și a industriei include: 1. Descrierea generală a grupului •

Istoricul grupului, structura legală și operațională a grupului, produsele fabricate/vândute și serviciile furnizate, principalii clienți și competitori, strategia de afaceri, tranzacțiile intra-grup desfășurate la nivelul Uniunii Europene, descrierea politicii de prețuri de transfer la nivel de grup

2. Descrierea generală a societății •

Istoricul grupului, structura legală și operațională a grupului, produsele fabricate/vândute și serviciile furnizate, principalii clienți și competitori, strategia de afaceri

3. Descrierea industriei •

Analiza industriei în care activează grupul/societatea din România, principalii jucători de pe piață, statistici și rezultate


Dosarul prețurilor de transfer  Analiza funcțională include: 1. Descrierea tranzacțiilor •

Descrierea tranzacțiilor desfășurate de societatea din România cu societăți afiliate, identificarea funcțiilor realizate, riscurilor asumate și activelor implicate de fiecare dintre părțile participante la tranzacții pe baza termenilor contractuali și substanței economice

2. Analiza: • • •

Funcțiilor realizate de fiecare societatea implicată în tranzacțiile intra-grup Riscurile asumate în desfășurarea acestor tranzacții Activele implicate în legătură cu aceste tranzacții intra-grup


Dosarul prețurilor de transfer  Analiza economică include: 1. Studiu de comparabilitate • • •

Filtru de căutare în baza de date – identificare electronică (Orbis,Amadeus) Criterii cantitative de căutare – criterii financiare Criterii calitative de căutare – pierdere, descriere

2. Interpretarea rezultatelor • •

Analiza rezultatelor obținute de societate versus intervalul de comparabilitate al societăților independente selectate din baza de date Orbis Prezentarea și argumentarea motivelor pentru care rezultatele societății analizate sunt în afara intervalului (dacă este cazul)

3. Documentarea pierderii (dacă este cazul)


Contact Viboal Consulting SRL Str. Mitropolit Veniamin Costache,Nr. 6, Sector 4, BucureĹ&#x;ti Telefon: 0373 367 828 E-mail: office@viboal.ro

Prezentare preţuri de transfer  

Prezentarea identifică cerinţele legislative aplicabile în România pentru preţurile de transfer, structura documentaţiei de preţuri de trans...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you