VIA Logo en huisstijlportfolio

Page 1

Bedenkt

Maakt

& Regelt

Logo en huisstijl portfolio


Logo Saxion Hogescholen


www.viadesign.nl

Origineel l

Logo in PM

Logo in PM

Woordme

Logo in PM met 60% z

VIA design 2012


Huisstijl ArteqPower


www.viadesign.nl

Contentpagina Arteq Energy BV Schimmelpennincksingel 24 7431 ZM Diepenveen Telefoon (06) 51 07 42 56 Mail solutions@arteqenergy.nl Website arteqenergy.com

Briefpapier

Startpagina met wisselende beelden

Achterkant in twee versies

KVK BTW nr. IBAN

12345678 123456789-B-01 NL 00 RABO 0000 000000

IBAN BTW nr. KVK

NL 00 RABO 0000 000000 123456789-B-01 12345678


Naamontwikkeling, logo en toepassingen AFINOL (Consumentenmerk van Verffabriek OAF Holland)


Verffabriek O.A.F. Holland B.V. | De Meente 13 | 8121 EV Olst | Tel.: +31 (0)570 563838 | www.oafholland.nl

www.viadesign.nl

MILIEU EN VEILIGHEID Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). Bevat: koolwaterstoffen, C9-10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.

PRODUCTNAAM ONDERTEKST NOG TE MAKEN PRODUKTNAME PRODUCT NAME NOM DU PRODUIT

PRODUCTOMSCHRIJVING Black Varnish is een gemakkelijk verwerkbare ijzerlak op basis van bitumen. Het heeft een zeer goede hechting op metalen ondergronden. Black Varnish is bestand tegen zuren en basen. Toe te passen op bijv. staalconstructies, chassis van voertuigen, onderkanten van aanhangwagens et cetera. Ook zeer geschikt voor ondergrondse toepassingen. Black Varnish is steenkoolteerderivaatvrij, het is weer en waterbestendig. Dit product is niet mengbaar met teerhoudende producten.

COLOUR

VERWERKINGSADVIES De ondergrond moet droog en vrij van vet, vuil, roest en walshuid zijn. Voor gebruik goed roeren. Verwerken met de kwast, roller of spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met terpentine, hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd. Verbruik: ca. 12 m² per liter. Ondergrond moet goed droog, stof- en vetvrij zijn, eventueel voorstrijken met OAF Quickprimer. Koud verwerkbaar met kwast of borstel. Hecht op steen, beton, hout, bitumineuze ondergronden, zink en metselwerk. Niet verwerken onder de 5 gr. Celcius. Droging: 12 uur afhankelijk van de laagdikte, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Afstrooilagen binnen 2-3 minuten instrooien. Verdunning: niet verdunnen; reinigen met terpentine. Verbruik: ca. 500 gram per m², afhankelijk van het te repareren oppervlak.

VERF/LAK VOORBEHANDELING

INPRODUCTEN TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTE TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTEN TUINPRODUCTEN Artikelnummer 175.0003.0090 Batchnummer 2018.0090

OAF Verffabriek Olst oafholland.nl T 0570-563838

750 ml

Toegepast op blikverpakking


Naamontwikkeling, logo en toepassingen SPORTSMINDED


www.viadesign.nl

EVERYONE IS CONNECTED TO EVERYTHING


Logo en toepassingen Clubsteaks


www.viadesign.nl


Naamontwikkeling, logo en toepassingen WILLS


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl (inclusief gedeeltelijke locatiestyling)


www.viadesign.nl


Naamontwikkeling, logo, verpakkingen SKOTTSBERG (Horeca- en comsumentenmerk van Wegter.nl)


www.viadesign.nl

The original

m a d e b y p i o ne e r s


Logo en huisstijl D VW Montage (inclusief carsigning)


www.viadesign.nl

Dennis van Wijn

Mobiel +31 6 46

Elektrische installaties (Span)plafonds & syteemwanden

geeren

18 45 56

Duistervoordse weg 48 7391 CE Twello dennis@dvwm ontage.nl www.dvwmon tage.nl

www.dvwmontage.nl

V-802-KT

www.dvwm ontage.nl

06-46184 556

V-802-KT

06-46184556


Logo en huisstijl (inclusief gedeeltelijke locatiestyling)


www.viadesign.nl


Naamtraject en logo ontwerp EDELWONEN (Inclusief sub-merken)


www.viadesign.nl

appartementen appartementen appartementen appartementen


Logo StarTwin Motors


www.viadesign.nl

WWW.STARTWIN.COM

WWW.STARTWIN.COM

Kanaal Zuid 484 7371 GL Loenen (Gld) +31 (0)55 505 1329


Naamtraject, logo ontwerp en implementatie FIZI


www.viadesign.nl


Huisstijl kinderopvang BuitenkidsLogo Bouwhuis Vastgoed


www.viadesign.nl


Logo Bouwhuis Groep


www.viadesign.nl


Huisstijl CoffeeTogether


www.viadesign.nl

W

ELCOME

to

coffee together W

ELCOME

to

coffee together

W

ELCOME

to

coffee together

W

WHAT

about

tea together

ELCOME

to

coffee together

W

ELCOME

to

coffee together

WHAT

about

tea together

W

ELCOME

to

coffee together


Restyle CoffeeTogether


www.viadesign.nl Coffee Together | The art of Fine Food 15122014 | v01

since

The art of Fine Food

2012

since

80% The art of Fine Food / 20% Coffee Together

Fine Food explosion

The art of Fine Food | Kleurstalen 80% Coffee Together / 20% The art of Fine Food

80% Coffee Together / 20% The art of Fine Food

Impressie exterieur

2012www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Drong (inclusief naamontwikkelingstraject)


Barry Groenewoud | Logo DRONG Omgeving & Techniek 15122014 | v02

OMGEVING & TECHNIEK www.drong.nl

drong

ing. B. (Barry) Groenewoud

Algemeen Directeur Mobiel 06 23 26 44 44 Email b.groenewoud@drong.nl

Postadres Bezoekadres

Drong Omgeving & Techniek BV Postbus 90 | 5679 CD Barneveld Straatnaam 123 | 5678 AB Barneveld Telefoon 0342-123456

www.drong.nl

ing. B. (Barry) Groenewoud

Algemeen Directeur Mobiel 06 23 26 44 44 Email b.groenewoud@drong.nl

Drong Omgeving & Techniek BV Postadres Postbus 90 | 5679 CD Barneveld Bezoekadres Straatnaam 123 | 5678 AB Barneveld Telefoon 0342-123456

Postbus 90, 5679 CD Barneveld

IBAN BIC BTW nr KvK

NL03 RABO 0116 8015 81 RABONL2A NL03 RABO 0116 8015 81 59849053

KvK BTW nr BIC IBAN

59849053 NL03 RABO 0116 8015 81 RABONL2A NL03 RABO 0116 8015 81

Bezoekadres Postadres

Postadres Bezoekadres

Drong Omgeving & Techniek BV Straatnaam 123 5678 AB Barneveld Telefoon 0342-123456 Postbus 90 5679 CD Barneveld E mail info@drong.nl E mail info@drong.nl Postbus 90 5679 CD Barneveld Telefoon 0342-123456 Straatnaam 123 5678 AB Barneveld Drong Omgeving & Techniek BV

OMGEVING & TECHNIEK


Logo en huisstijl Drong (inclusief naamontwikkelingstraject)


Drong Omgeving & Techniek BV Bezoekadres Straatnaam 123 5678 AB Barneveld Telefoon 0342-123456

Omgeving & techniek

Postadres Postbus 90 5679 CD Barneveld E mail info@drong.nl

Omgeving & techniek

Postbus 90, 5679 CD Barneveld

Omgeving & techniek

ln.gnord.www NL03 RABO 0116 8015 81 RABONL2A NL03 RABO 0116 8015 81 59849053

KvK BTW nr BIC IBAN

59849053 NL03 RABO 0116 8015 81 RABONL2A NL03 RABO 0116 8015 81

www.drong.nl

IBAN BIC BTW nr KvK


Logo restyle Bonhof


www.viadesign.nl

www.bonhof.com

Machine- en Materiaalverhuur

www.bonhof.com

Landbouw- en industrietechniek

www.bonhof.com

Landbouwmechanisatiebedrijf

www.bonhof.com

Metaaltechniek en Machinebouw

www.bonhof.com

Techniek- en Agrishop

www.bonhof.com

Reinigingstechniek


Huisstijlconcept Hypotheekpijler, Pensioenpijler en Verzekeringspijler (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl

Andere tijden, nieuwe kansen! Loek Pijnappel Persoonlijk adviseur

Andere tijden, nieuwe kansen! Lex de Vries Persoonlijk adviseur

‘Kunnen we het wel betalen?’ Marc (25) en Chantal (24)

‘Wat kost dat per maand?’ Arnoud (36) en Lars (29)

‘Wie is er nog objectief?’ Marianna (49)

‘Kunnen we het wel betalen?’ Marc (25) en Chantal (24)

‘Wat kost dat per maand?’ Arnoud (36) en Lars (29)

‘Wie is er nog objectief?’ Marianna (49)

Van Ghentstraat 27 7391 CR Twello T 0571 - 279 127 info@hypotheekpijler.nl AFM vergunning nummer 12017857

Van Ghentstraat 27 7391 CR Twello T 0571 - 279 127 info@hypotheekpijler.nl AFM vergunning nummer 12017857


Logo en huisstijl Fooruit (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl

Kom ervaren hoe het is om met een beperking te leven

Wilt u beleven hoe het is om blind te zijn, in een rolstoel te zitten of met krukken te lopen? www.fooruit.nl


Logo Appublisher


www.viadesign.nl

Vernieuwend, verfrissend, modern & helemaal bij de tijd zijn met uw bedrijf?

Appublisher enriched publishing

Wel eens aan een APP gedacht? Met Appublisher kunnen bestaande publicaties worden verrijkt tot een interactieve app, vol met content als filmpjes, geluid, social media, afbeeldingen, slide shows, links en internet content. Dus wilt u uw huidige bedrijfsbrochure, magazine, producthandleiding, Catalogus, Gids of wat u ook maar wilt als app publiceren in de APP Store? Dat kan!

Light pakket

€ 59,per maand

Tot 3 publicaties per jaar Een eigen iPad icoon Uitgebreide statistieken Complete interactie Social Media integratie Eenmalige registratiekosten: € 299,Optioneel* Eigen Bibliotheek + € 29,- per maand Pushberichten* + € 29,- per maand

Appublisher enriched publishing

Op basis van een 2 jarig abbonement

Nu voor

€ 499,-

*

Inclusief registratiekosten en 3 maand gratis pushberichten versturen, en, u mag 2 weken geheel vrijblijvend gratis testen of het werkt zoals u verwacht zonder verdere verplichtingen. Dus meld u snel aan op appublisher.nl * Dit geldt voor het 1e jaar, het opvolgende jaar betaald u € 59,- per maand

www.appublisher.nl

Appublisher enriched publishing


Logo en huisstijl Indigofloor


Jachtlaan 263 7312 GP Apeldoorn www.indigofloor.nl danny@indigofloor.nl

Danny Hartung 06 - 18 03 44 56

De betere [bedrijfs]vloeren

DHT Bedrijfsvloeren | Logo ontwerp en -toepassingen 08102018 | v02.1

DE BETERE [GIET]VLOEREN

DE BETERE [BEDRIJFS]VLOEREN

T 055 3034280

indigofloor.nl Volg ons op

dhtbedrijfsvloeren.nl

DE BETERE [BEDRIJFS]VLOEREN

D E B E T E R E [ G I E T ] V LO E R E N

dhtbedrijfsvloeren.nl indigofloor.nl Volg ons op

T 055 3034280


Logo en huisstijl Linthorst TIB


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl MIQA (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl MTSA Technopower


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Metapol


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Martinshof trouwringen


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Nationale Hardloperspas


www.viadesign.nl

S A P S R E P O L D R HA LE

A N O I T A N

PAS.NL S R E P O HARDL

LE

ATIONA WW.N

W

CONCEPT PRESENTATIE : : JUNI 2012


Logo en huisstijl Iedereen Actief


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl PALMER Quality Tableware


www.viadesign.nl

PALMER®

QUA L I T Y

TA B L EWA R E

PALMER®

QUA L I T Y

TA B L EWA R E


Logo en huisstijl Quality Automotive Resellers


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl en concept SALESwindow


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Signature Carmen


Signature Carmen | Logo en toepassingen 08092015 | v01

www.signaturecarmen.nl

www.signaturecarmen.nl

ontwerpt traint coacht

ontwerpt traint coacht

SignatureCarmen ©2015

www.signaturecarmen.nl

SignatureCarmen ©2015

www.signaturecarmen.nl

o n t w e r p t t r a i n t co a c h t

S i G n a t U r e

S iGnat Ure

ontwerpt traint coacht

ontwerpt traint coacht

ontwerpt traint coacht SignatureCarmen ©2015

o n t w e r p t t r a i n t co a c h t

Contact en informatie via 3 knoppen

Onepage site met wisselende beelden

O N T W E R P T T R A I N T CO A C H T

Carmen van Dam

+31 (0)6 - 42 79 87 84 Straatnaam 12 6971 AB Brummen welkom@ signaturecarmen.nl www.signaturecarmen.nl

O N T W E R P T T R A I N T CO A C H T

O N T W E R P T T R A I N T CO A C H T

O N T W E R P T T R A I N T CO A C H T

Carmen van Dam

Carmen van Dam

Carmen van Dam

+31 (0)6 - 42 79 87 84

+31 (0)6 - 42 79 87 84

+31 (0)6 - 42 79 87 84

Straatnaam 12 6971 AB Brummen welkom@ signaturecarmen.nl www.signaturecarmen.nl

Straatnaam 12 6971 AB Brummen welkom@ signaturecarmen.nl www.signaturecarmen.nl

Straatnaam 12 6971 AB Brummen welkom@ signaturecarmen.nl www.signaturecarmen.nl

Meerdere kaartjes qua afbeelding

www.signaturecarmen.nl

Achterkant optioneel met foto

SignatureCarmen ©2015


Restyle STABU logo en toepassingen


www.viadesign.nl

60

20

57

57

57

10

100

Document titel Ondertitel Est, odis excesci riate nos et, ut endam peliqua temoluptia veleces maio 160

Auteur(s) Naam (functie of organisatie)

Stichting STABU

Naam (functie of organisatie)

BA EDE Telefoonweg 32

Postbus 36 6710 6712 GC EDE T 0318 63 30 26 info@stabu.nl www.stabu.org

www.stabu.org | Versie | V00.00.0 20

10

Pagina 1 van 11


Logo en huisstijl Steunpunt Autisme Nederland


Steunpunt Autisme Nederland | Logo en toepassingen 30022015 | v01

AniTA BiElEmAn Orthopedagoog 06 - 51 60 06 61

Postbus 58 7270 AB Borculo Postadres 0545 - 272259 Telefoon E-mail a.bieleman@sotog.nl

mAriE louisE CourTEns Autismespecialist 06 - 40 51 98 98

sTEunPunT AuTismE nEDErlAnD Postbus 58 7270 AB Borculo Postadres Bezoekadressen 0545 - 272259 Telefoon isselborg E-mail ml.courtens@sotog.nl sG De Slotlaan 35 7006 HB Doetinchem Ambulante Dienst soToG Slotlaan 2 7271 NP Borculo www.steunpuntautismenederland.nl

Postbus 58 7270 AB Borculo

ln.dnalredenemsituatnupnuets.www Steunpunt autiSme nederland postadres Postbus 58 7270 AB Borculo telefoon 0545 - 272259 email san@steunpuntautismenederland.nl

SG de isselborg ambulante dienst SOtOG

Slotlaan 35 Slotlaan 2

7006 HB Doetinchem 7271 NP Borculo

BanK IBAN NL96RABO 0104796545 BiC RABONL2U KVK enSCHede 06061546 BtW NL008316946B01 BanK IBAN NL96RABO 0104796545 BiC RABONL2U KVK enSCHede 06061546 BtW NL008316946B01 email san@steunpuntautismenederland.nl telefoon 0545 - 272259 postadres Postbus 58 7270 AB Borculo

ambulante dienst SOtOG SG de isselborg

Slotlaan 2 Slotlaan 35

7271 NP Borculo 7006 HB Doetinchem

Steunpunt autiSme nederland

R=81 G=31 B=128 C=85 M=100 Y=5 K=0

R=222 G=0 B=123 C=5 M=100 Y=5 K=0

R=32 G=138 B=144 C=0 M=50 Y=90 K=0

www.steunpuntautismenederland.nl


Logo en huisstijl productlijn BWBRD (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl

BwBrd BouwBreed informatiesYsteem

WERKSOORTEN

producten

CONTRACTEN

RUIMTEN

ELEMENTEN

KENNISSYSTEMEN


Logo en huisstijl Stamhuis Lineairtechniek


Stamhuis

QC Quick Center


Logo en huisstijl en toepassinge The Rob Foundation


www.viadesign.nl

Positief

PMS 144 PMS 146

Diapositief

PMS 144 PMS 146


Logo restyle Trimenzo


www.viadesign.nl

Trimenzo Kleurenwijzer ! Proceskleur (fc)

Solid Coated

Solid Uncoated

1375 C

143 U

0 - 38 - 76 - 0

Oranje

166 C

166 U

0 - 65 - 100 - 0

Blauw

072 C

072 U

100 - 79 - 0 - 0

Zand

!

Solid Coated

!

Let op Geen PMS drukwerk op coated (glanzend) . papier I.v.m. teveel kleurverschil in zandkleur. Overleg met Via Design als het toch nodig is.

Solid Uncoated

Full Color

!

Let op De opbouw in full color is op basis van de pantone process color imaging guide. (Uitgangspunt de coated PMS)

Font: Avenir 85 Heavey


Naamontwikkeling, logo en huisstijl MEFORYO


www.viadesign.nl

Dennis van Wij

Mobiel +31 6 46

Elektrische installaties (Span)plafonds & syteemwanden

ngeeren

18 45 56

Duistervoordse weg 48 7391 CE Twello dennis@dvwm ontage.nl www.dvwmon tage.nl


Logo en huisstijl Yoost (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl


Logo en huisstijl Werken aan Mogelijkheden (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl

gIMMICK voorstel

CAMPAgNe BeelD

PIlloWBoX Met 1 HANDsCHoeN

HANDsCHoeN Met Het WeBADres

(voor verZeNDINg)

(voor Meer INForMAtIe)

BorDeN oP WAre grote (voor PreseNtAtIes)


Logo en huisstijl ViaReva (inclusief naamontwikkelingstraject)


www.viadesign.nl


Wordt vervolgd...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.