Page 1

Å r s r a p p o r t 2012 CVR-nr. 64 59 63 14 | 73. driftsår


2


Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ledelsesberetning Forsyningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Forbrugersammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Forbrugsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Forventet elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Fakta om nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Drift og anlæg af nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Koncernoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 RAH Net A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RAH Net 2 A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 RAH Service A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 RAH Adm. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Organisation og personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Selskabsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Regnskabsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Balance pr. 31. december (aktiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Balance pr. 31. december (passiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . 39 Noter til regnskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Påtegninger Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3


Velkommen

Kære læser Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for 2012. Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle jer kunder – private som virksomheder. I RAH er der lagt stor vægt på at opretholde en høj kvalitet i vores arbejde herunder et højt serviceniveau. Herved vil vores kunder få den bedste oplevelse af at blive forsynet med el fra RAH. I RAH arbejder vi hele tiden på at optimere forretningen, således at elnettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet muligt. Dette indebærer, at der til stadighed investeres betydelige beløb i vores lokale elnet. RAH deltager aktivt i den omlægning af energien som Danmark gennemlever i disse år – både hvordan den fremskaffes og produceres, og hvordan forbruget minimeres og optimeres.

RAH føler et stort ansvar og forpligtelse i at deltage aktivt i den positive udvikling som området oplever indenfor energi. En udvikling der for alvor er med til at markere Vestjylland på »Energi-landkortet«. RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der leveres solide og konstante resultater. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere har været hos os i gennem flere år. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder kan føle sig trygge ved. Dette vil vi i RAH ikke gå på kompromis med, da det er en af hjørnestenene i vores forretningsmodel. Når dette er sagt, er RAH en virksomhed i bevægelse. Vi er vores ansvar bevist. RAH er blevet en større forretning i 2012. Med købet af elnettet fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er RAHs primære opgave vokset – endda i vores lokalområde, vores hjemmebane !

4


Velkommen

Vi glæder os over at have fået nye kunder og nye områder at servicere. Vi vil gøre os umage med at levere samme høje service og kvalitet til vores nye kunder. Vi er sikre på, at dette køb er godt for både RAH og Vestjylland. At en kombination af EU- og statslige regler så nødvendiggjorde et tvangssalg af de hidtil regionalt ejede overordnede el-net til staten selv »slog skår« i glæden, er en anden sag. RAH har i hvert fald levet op til Dalgas´ berømte sætning: »Hvad udad tabes, må indad vindes!« For uden et lokalt forankret energiselskab i Vestjylland bliver det endnu sværere at fastholde en positiv udvikling af vores egn. Vi er sikre på, at de mange aktiviteter i 2012 tydeliggør RAHs berettigelse:

Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er et ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt. Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen som læser af vores årsrapport for 2012. Rigtig god fornøjelse!

Jacob Møller Administrerende direktør

Poul Hjulmand Bestyrelsesformand

5


6


Forsyningsområde

RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande i vest til Videbæk i øst.

7


Forbrugersammensætning

De ca. 34.500 kunder dækker over følgende kategorier i 2012: Antal installationer (stk.)

RAH Net A/S Boliger

21.975

Landbrug og gartneri

Antal installationer (stk.)

RAH Net 2 A/S

2.956

Boliger

6.089

Landbrug og gartneri

174

Fremstillingsvirksomhed

332

Fremstillingsvirksomhed

106

Byggeri, anlæg, handel og service

810

Byggeri, anlæg, handel og service

559

Offentlige institutioner o. lign.

773

Offentlige institutioner o. lign.

364

Gadebelysning

247

Gadebelysning

Total

27.093

59

Total

7.351

Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i 2011 – 2012: 200.000 Net A/S 2011 Net A/S 2012 Net 2 A/S 2012

Antal MWh

150.000 100.000

Gadebelysning

Offentlige institutioner o.l.

Byggeri, anlæg, handel og service

Fremstillingsvirksomhed

Landbrug og gartneri

0

Boliger

50.000

Udviklingen i distribueret MWh har i perioden 2008 – 2012 været som følger:

Total MWh RAH Net A/S

Total MWh RAH Net 2 A/S 120.000

480.000

Total MWh

Total MWh 115.000

460.000

110.000 440.000

420.000

8

105.000

2008

2009

2010

2011

2012

100.000

2008

2009

2010

2011

2012


Forbrugsudvikling

I 2012 har energiforbruget pr. måned været følgende:

2012 – MWh 40000 30000 20000

December

November

Oktober

August

Juli

Juni

RAH Net 2 A/S

September

RAH Net A/S

Maj

April

Marts

Februar

0

Januar

10000

I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger:

Udvikling i produktion 70.0000 60.0000

MWh

50.0000 40.0000 30.0000 20.0000 10.0000 0

2006

2007 Vind

2008 Kraftvarme

2009

2010

I alt produktion i RAHs netområde

2011

2012

Forbrug inkl. engroslevering

Tallet for 2012 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. I 2012 produceres mere el end der forbruges i RAH´s område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. I 2012 er der tilsluttet yderligere vindmøller i RAHs område. Denne udvikling forventes i årene fremover at blive forstærket i kraft af primært planlagte store vindmølleopsætninger i området.

9


Elprissammensætning

RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S opkræver via din elafregning: • Transportbetaling: Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler. Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet. • Offentlige forpligtelser: Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi. • Statsafgifter og moms. • Installationsafgift – fast afgift til RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Desuden opkræver RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S på samme regning: • Markedsel til variabel pris – købt via handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S. • Fast afgift til handelsselskabet ScanEnergi Elsalg A/S.

Elprissammensætning 220 2010 RAH Net 2011 RAH Net 2012 RAH Net 2012 RAH Net 2

200 180

198,23

160

Øre/KWh

140 120,25

120 100 80 60

43,87

40 20

13,3

13,4

9,41

11,3

0 Nettarif RAH Nettarif RAH Nettarif Offentlige Afgifter Net 2 A/S Net A/S overordnet forpligtelser inkl. moms

Markedsel

I alt

*Tal i diagrammet vedrører 2012. For RAH Net 2 A/S er alene nettariffen for 2012 til RAH vist.

10


Forventet elprissammensætning

Forventet elprissammensætning vist i øre/kWh i 1. kvt. 2013 i forhold til 1. kvt. 2012: RAH Net A/S

RAH Net 2 A/S

Øre/kWh

2012

2013

2012

2013

Nettarif RAH

13,40

14,68

13,30

14,57

Nettarif overordnet net

9,41

8,85

9,60

8,90

Offentlige forpligtelser

11,30

17,40

11,30

17,40

Markedsel (forsyningspligt)

43,87

37,87

43,87

37,87

Afgifter inkl. moms

120,25

122,37

120,27

122,35

Total

198,23

201,17

198,34

201,09

RAH Net A/S – 2013

Nettarif RAH Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms

RAH Net 2 A/S – 2013

Nettarif RAH Net 2 Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms

11


12


13


Fakta om nettet

Drift og anlæg af nettet Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden 2007 – 2012:

Højspænding 1400 1200

km kabel

1000 800 600 400 200 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kabel i jord

Luftledning

RAH Net 2 A/S er alene indregnet i 2012.

km kabel

Lavspænding 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2007

2008 Luftledning

RAH Net 2 A/S er alene indregnet i 2012.

14

2009

2010

2011

Kabel i jord

2012


Fakta om nettet

Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord

Udvikling i højspænding 140 120

Indeks

100

Luftledning Kabel

80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Udvikling i lavspænding 140 120

Indeks

100

Luftledning Kabel

80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2012 fortsat med at skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2012 mere konstant, hvilket forklares ved at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. For 2012 er der en relativ markant stigning i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S alene er indregnet for 2012. I dette område er der i 2012 ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding. Antallet af transformatorstationer i 2012 udgør i RAH Net A/S´ område 1.364 stk. stationer, hvilket er stort set uændret til 2011. I 2012 er der 170 stk. transformatorstationer i RAH Net 2 A/S´ område.

15


Fakta om nettet

Afbrudshyppighed og varighed RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH. Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger:

Antal afbrud pr. kunde pr. år 3,0

2008 2009 2010 2011 2012

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

I alt

Uvarslede

Varslede

Følge af 3. part

Udenfor område

Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger:

Afbrudsminutter pr. kunde pr. år 60

2008 2009 2010 2011 2012

50 40 30 20 10 0

16

I alt

Uvarslede

Varslede

Følge af 3. part

Udenfor område


Fakta om nettet

Anlægsinvesteringer i nettet Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget.

Investeringer i elnettet i perioden 2008 – 2012 har udviklet sig som følger:

Bruttoinvesteringer for RAH Net 2 A/S

60

60

50

50

40

40

Millioner

Millioner

Bruttoinvesteringer for RAH Net A/S

30 20 10 0

30 20 10

2008

2009

2010

2011

0

2012

2008

2009

2010

2011

2012

• Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel intern koncernavancer m.m.

Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger:

Anlægsinvesteringer 45

2008 2009 2010 2011 2012

40

Millioner

35 30 25 20 15 10 5 0

60 kV

10 kV

0,4 kV

Målere

17


Koncernoversigt

Konsoliderede selskaber

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning

a.m.b.a (RAH)

ScanEnergi A/S RAH Holding A/S RGT Holding A/S

RAH Net 2 A/S

RAH Net A/S

RAH Service A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S

ScanEnergi Elsalg A/S

ScanEnergi Elsalg A/S

RAH a.m.b.a. Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed. RAH Holding A/S Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH a.m.b.a. RAH Net A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Net 2 A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Service A/S Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´s og RAH Net 2 A/S´s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Adm. A/S Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S.

18

RAH Adm. A/S

Net-Sam Scada A/S

ScanEnergi A/S Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 18 danske og 2 norske selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør 20,31%. ScanEnergi Elsalg A/S Har til formål at indkøbe og sælge elektricitet til de elkunder, der ikke ønsker at handle frit. RAH Net A/S har en ejerandel på 15,91% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 3,22%. Vestjyske Net 60 kV A/S Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 15,65% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 1,52%. RGT Holding A/S Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%). Net-Sam Scada A/S Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet er stiftet i oktober 2012, og har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/ DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem.


RAH Net A/S

Primære opgaver RAH Net A/S´s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder. RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 27.000 vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end 1.450 km2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kV): • Kabellægning af luftledning på Hovedgaden i Spjald • Byggemodning af Naturpark vest, Hee • Byggemodning af strandparken, Ringkøbing • Byggemodning af Minervavej, Hvide Sande • Byggemodning af Velling Fjordby, Velling • Byggemodning af Ulfkærparken, Ulfborg • Gadelys Parallevej, Hvide Sande 10 kV arbejde udført i 2012: • Forstærkning af 10 kV net i Hvide Sande by • Kabellægning af 10 kV luftledning på Lybækvej og Ølstrupvej • Kabellægning af 10 kV luftledning af syd afgangen fra Sønderup 60/10kV transformerstation • Kabellægning af 10 kV luftledning af Øst afgangen fra Sønderup 60/10kV transformerstation • Kabellægning af 10 kV luftledning i Ulfborg kirkeby • Kabellægning af 10 kV luftledning ved Ganer kær, Skjern • Udskiftning af APB kabel Åkæret, Spjald • Udskiftning af APB kabel Rindum, Ringkøbing • Udskiftning af APB kabel i afvandingsslusen, Hvide Sande • Ny 10kV forbindelse under indsejlingen i Hvide Sande 60 kV St. og Mølleprojekter i 2012 • Ny 60 kV station ved Tim møllerne • Udvidelse og renovering af 60/10 kV st. Sønderup Af kommende projekter påtænkes følgende: • Vindmøllepark i Tim • Ny 60 kV station i forbindelse med vindmøllerne ved Hjortmose • Nyt 60 kV kabel fra Lem Kær 60 kV til ny 60 kV station ved Hjortmose • Vindmøllepark i Hjortmose • Udbygning af 60 kV station Videbæk for tilslutning af møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose • 10 kV opsamlingsnet for møllegrupperne i Abildå og Videbæk Mose • 10 kV opsamlingsnet for møllegruppen i Ejstrup • Udbygning af DSO stationer • Kabellægning 10kV luftledning Ulfborg Kirkeby • Kabellægning 10kV luftledning omkring Fiskbæk • Kabellægning 10kV luftledning mellem Ringkøbing og Hee • Forsyning til Lambæk vandværk • Kabellægning af 10kV luftledning omkring Herborg 19


RAH Net 2 A/S

Primære opgaver RAH Net 2 A/S´s primære opgave er at sikre en stabil elforsyning til vores kunder. RAH Net 2 A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 7.350 vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område der dækker Ringkøbing by og Skjern by og omegn. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kV): • Forstærkning af 0,4kV kabel langs herningvej, Ringkøbing • Ny forsyning til Skjern Rådhus i forbindelse med fjernelse af 10/0,4kV station 10 kV arbejde udført i 2012: • Udskiftning af 10kV kabel langs Herningvej • Udskiftning af 10/04kV transformerstation på Toften, Ringkøbing • Fjernelse af transformerstation ved rådhuset i Skjern

20


21


RAH Service A/S

RAH Service A/S står primært for drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg. RAH Service A/S har ekspertisen til at projektere, udføre og vedligeholde. Som eksempel kan nævnes: Entreprenøropgaver i forbindelse med elanlæg: • Kabelnedlægning • Gadelysanlæg – anlæg, service, drift og vedligehold • Påvisning af kabler i jord • Lokalisering af fejl på kabler i jord • Opmåling og registrering af ledningsanlæg • Etablering og drift af fjernaflæsningssystemer • Fjernstyringsanlæg • Nødstrømsanlæg • Materieludlejning Lad RAH Service A/S varetage din næste entreprenøropgave Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din næste opgave. Vore medarbejdere har mange års erfaring, og kan heraf gøre arbejdet hurtigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten. Det kan ses på resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Dermed har du fundet den rette samarbejdspartner, når du har brug for at få løst din næste entreprenøropgave. Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid villige til at tage ansvaret, hvis der skulle vise sig fejl eller mangler efter endt arbejde. Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i orden. Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vort forsyningsområde, men varetager naturligvis også opgaver i resten af landet.


RAH Adm. A/S

RAH Adm. A/S varetager de administrative opgaver for RAH Som eksempel kan nævnes: • Regningsservice herunder bl.a. opkrævning af strøm for ScanEnergi Elsalg A/S, samt opkrævning af nettarif, fastafgifter og statsafgifter for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S • Telefonisk samt personlig betjening af kunder • Generelle administrative opgaver for RAH Amba, RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S og RAH Service A/S • HR arbejde for hele koncernen Lad RAH Adm. A/S varetage dine administrative opgaver RAH Adm. A/S har den administrative ekspertise til at foretage de administrative opgaver for eksempelvis elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer selskaber. Lad RAH Adm. A/S støtte jeres administrative processer via vores mangeårige kendskab til afregning og administration af forsyningskunder.

23


Organisation og personale

RAH a.m.b.a Direktør Jacob Møller

RAH Holding A/S Direktør Jacob Møller

RAH NET A/S Direktør Jacob Møller

Intern Support Teknisk Chef Per Nielsen

Industrioperatør Anders Mathiesen

24

RAH NET 2 A/S Direktør Jacob Møller

Målerafdeling Afdelingsingeniør Lars Kristensen

Fjernaflæsning Afdelingsingeniør Lars Kristensen

RAH Service A/S Teknisk Chef Per Nielsen

Økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen

RAH Adm. Direktør Jacob Møller

Netafdeling Afdelingschef Tommy Christensen

Driftsafdeling Afdelingsingeniør Michael Møller

Assistent Ilse Gadegaard

Afdelingsleder Jesper S. Nielsen

Landinspektør Claus Mortensen

Assistent Inge Sørensen

Industrioperatør Knud Erik Spåbæk

Installations Afd. El-installatør Bjarne Christensen

Forsyningsoperatør Erik Kolby

Teknisk assistent Lene Langer Nielsen

Assistent Mia Bank Olesen

Assistent Solvej Brink

Elinstallatør Verner Maagård

Elektriker Harald Mortensen

Teknisk assistent Daniela Leccesi

Assistent Eva Schmüchkert

Elektriker Martin P. Jørgensen

Forsyningsoperatør Martin S. Nielsen

Målemedhjælper Børge Nielsen

Vikar Annette Hilligsøe Toft

Elektriker Arne Såbye Nielsen

Forsyningsoperatør Steen Skytte Olesen

Driftstekniker Jan Olesen

HR-medarbejder Bettina O. Thomsen

Elektriker Allan Laugesen

Elektriker Bjarne Birkmose

Montør Mads Andersen

Afdelingsleder Vagn Jacobsen

Elektriker Hans Lyngvig

Elektriker Henning Iversen

Elektriker Knud Erik Andersen

Forsyningsoperatør Lars Provstgaard

Forsyningsoperatør Lars Ryan Jensen

Elektriker Jens Stræde

Forsyningsoperatør Christian Pedersen

Forsyningsoperatør Mogens Koldsgaard

Industrioperatør Morten Mølgaard

Elektriker Detlef Matthes


Selskabsoplysninger

Selskabet Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing Danmark Telefon: 97 32 14 55 Telefax: 97 32 54 80

Hjemmeside: www.rah.dk E-mail: rah@rah.dk

CVR-nr: Regnskabsår:

Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Bestyrelse

Poul Hjulmand, formand Esper Halkjær Asger Graversen Svend Stensig Hans Kristian Markussen Kenneth Kristensen

Direktion

Jacob Møller

64 59 63 14 1. januar – 31. december

Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab I. C. Christensens Allé 5 6950 Ringkøbing Bank Vestjysk Bank Ringkjøbing Landbobank Torvet 2 Torvet 1 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing

Danske Bank Dalgasgade 27, 3 7400 Herning

25


Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Beløb i 1.000 kr.

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2012

2011

2010

2009

2008

51.680

50.297

60.900

55.679

48.564

277

10.728

21.649

14.978

7.903

kapitalandele

49.712

7.787

-2.150

9.137

-36.752

Resultat af finansielle poster

23.030

26.661

31.735

49.107

-22.773

Resultat før finansielle poster tillagt finansielle indtægter

76.041

47.876

55.457

87.894

10.037

Årets resultat

68.638

37.645

40.386

65.678

-58.519

Balancesum

1.402.476

1.255.194

1.197.908

1.173.847

1.105.644

Egenkapital

1.106.709

1.038.071

1.000.426

960.040

894.362

46.311

54.853

49.514

81.544

-45.590

- Investeringsaktivitet

-148.712

-68.149

-14.561

-26.137

-26.228

Heraf investering i materielle anlægsaktiver

-190.873

-27.952

-24.629

-26.214

-26.404

0

0

-26.343

6.411

-19.669

-102.401

-13.296

8.610

61.818

-91.487

Resultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af værdiregulering af

Balance

Pengestrømme Pengestrømme fra: - Driftsaktivitet

- Finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider I 2012 er RAH NET 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012.

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Afkastningsgrad

Forrentning af egenkapital

Soliditetsgrad

8,0

85%

10%

6,0

5%

4,0

80%

0%

75%

-10%

Nøgletallene er beregnet således: Afkastningsgrad =

Resultat før finasielle poster tillagt finansielle indtægter x 100 Samlede aktiver

Soliditetsgrad =

Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital

26

=

Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2008

2012

2011

2010

2009

2008

2010

-5%

0,0

2009

2,0


27


Regnskabsberetning

Hovedaktivitet Koncernens overordnede formål er, at levere elektricitet til kunderne i forsyningsområdet. Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden særskilt aktivitet. Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende selskaber: • Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. – RAH • RAH Holding A/S • RAH Net A/S • RAH Net 2 A/S • RAH Service A/S • RAH Adm. A/S

28

Koncernen har overordnet set tre aktiviteter: • Distribution af el til vore kunder i RAHs forsyningsområder • Forvaltning af koncernens formue • Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med aktivitet tilknyttet el-sektoren 


Regnskabsberetning

Personale Medarbejdere 50 Medarbejdere

45

Energispareindsatsen Alle danske energi- og forsyningsselskaber har pligt til at levere dokumenterede og validerede energibesparelser, der står i forhold til selskabets salg af energi. RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos ScanEnergi og koncentrere kræfterne om forsyningsopgaverne.

40 2012

2011

2010

2009

2008

2007

35

Af ovenstående graf fremgår det, at RAH har fastholdt et nogenlunde uændret antal medarbejdere gennem de sidste år. RAH er og har været kendetegnet som en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges i en gennemsnitlig anciennitet på 16 år/medarbejder. I forbindelse med købet af RAH Net 2 A/S har vi i 2012 forøget antal medarbejdere med 6 personer. Ved udgangen af 2012 udgør den samledes medarbejderstab 41 medarbejdere. Vi forventer grundet øget aktivitet i 2013, at medarbejderantallet vil være stigende. RAH er decentralt organiseret. Det betyder, at beslutninger træffes i de enkelte afdelinger og hermed er hver enkelt selv ansvarlig for sine resultater. Redskaberne til dette er gennemskuelighed, kommunikation og et godt arbejdsmiljø. RAH har stor fokus på medarbejdernes inddragelse i og påvirkning af virksomhedens arbejdsprocesser. Til at løse denne opgave har ledelsen tilbage i 2011 besluttet at inddrage begrebet Lean i hele virksomheden. Lean har hele organisationen taget til sig som et værktøj. Alle ansatte tager aktivt del i de processer, som de selv har været med til at definere som mulige indsatsområder, hvori der kan skabes mere værdi med færre eller mere effektive ressourcer.

Hidtil er besparelserne blevet faktureret fra ScanEnergi til RAH i takt med, at de skulle anvendes. Der er i 2012 indført nye regler, der gør, at indkøbte energibesparelser til brug for senere ikke må ejes af ScanEnergi. Energibesparelser til senere brug er derfor solgt til energi- og forsyningsselskaber, som ejer ScanEnergi. RAH har på grund af dette skifte indkøbt energibesparelser for TDKK 33.165. De indkøbte energibesparelser skal betales i takt med at de anvendes. RAH forventer at betale TDKK 8.128 i 2013. For 2012 udgør energisparemålet 9.178 MWH for RAH Net A/S og 2.739 MWH for RAH Net 2 A/S, et mål som RAH har opfyldt 100%. Til opnåelse af dette mål har ScanEnergi A/S fremskaffet de nødvendige besparelser både udenfor samt indenfor RAHs forsyningsområde. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med ScanEnergi og Energisekretariatet i Ringkøbing Skjern Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et passende antal huse i Ringkøbing Skjern Kommune. Ved udgangen af 2012 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere ca. 100 huse i kommunen via Husetsenergi.dk – et antal der har oversteget vores mest positive forventninger.

29


Regnskabsberetning

Der kan være penge at spare selv for dig som privat husstand. Vidste du f.eks, at • en gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca. 4.000 kr. om året på det samlede energiforbrug • hvis du skifter el-varmen i dit sommerhus ud med en varmepumpe, så kan du reducere din varmeregning med ca. 4.500 kr. årligt? • en udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med 15-20 %? Hvor meget har du tjent på dine aktier de seneste år?

Læs mere på www.husetsenergi.dk

Fokus på energioptimering vil fortsætte i årene fremover. Med det indgåede energiforlig er kravene til energioptimering for el-selskaber i 2013 forøget med 55%. Et krav RAH til fulde kan leve op til. De positive erfaringer med Husetsenergi.dk fortsætter i 2013. Det vil blive udvidet til også at omfatte sommerhuse, som for RAHs område omhandler et stort potentiale.

Køb af netvirksomhed fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S I 2012 er RAHs virksomhed øget med købet af selskabet RAH Net 2 A/S (tidligere Ringkøbing-Skjern Elnet A/S). Det er en transaktion vi i RAH er meget stolte af at være lykkedes med. For RAH, dets andelshavere og lokalområdet er det vores opfattelse, at købet vil være med til sikre lokal beslutningskraft, når det handler om energi til Vestjylland. Aktiviteterne i RAH Net 2 A/S omfatter anslået 7.350 målepunkter med en leveret mængde MWh i niveauet 109.000. Selskabets aktiviteter – jævnfør kort over forsyningsområde side 7 – er koncentreret omkring Ringkøbing by samt Skjern by og omegn. I forhold til RAHs forsyningsområde, er der således tale om et perfekt match, idet de to selskabers forsyningsområder falder naturlig sammen.

30


Regnskabsberetning

2012 er anvendt til at lære selskabet og dets kunder bedre at kende. RAHs forretningsvolumen er med købet blevet forøget med ca. 27% målt på antal målepunkter og ca. 24% målt på leveret mængde. Med købet er RAHs ejerskab af ScanEnergi A/S, Scanernergi Elsalg A/S og Vestjyske Net 60 kV A/S – samtidig blevet forøget, hvilket vi finder positiv. Det sikrer en fortsat kontinuitet og medindflydelse på relevante beslutninger. RAH forventer sig meget af investeringen, der er en langsigtet strategisk investering i vores kernekompetencer – distribution af el til vore kunder, med fokus på kvalitet og service. Selskabet er overtaget med regnskabsmæssig virkning fra 27. juni 2012. Den betalte merværdi i forhold til den regnskabsmæssige værdi, som antages at svare til dagsværdien af de identificerbare aktiver – goodwill – er opgjort til TDKK 44.233. Den opgjorte goodwill afskrives over fem år, svarende til en årlig afskrivning på ca. TDKK 9.000.

Kapitalandele i andre elselskaber m.v. ScanEnergi A/S – associeret virksomhed i RAH a.m.b.a. RAH a.m.b.a. har i 2012 forøget ejerandelen i ScanEnergi A/S med 3,46% i forbindelse med købet af RAH Net 2 A/S. Kostprisen udgør TDKK 4.693. I 2013 er Forsyning Helsingør A/S indtrådt som medejer af ScanEnergi A/S sammen med de nuværende ejere. Efter disse begivenheder udgør RAH a.m.b.a. samlede ejerandel af ScanEnergi A/S 20,31%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør resultatandelen TDKK 6.763 efter afskrivning på goodwill.

RGT Holding A/S – associeret virksomhed i RAH Holding A/S RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2012 udgør resultatandelen TDKK 491. ScanEnergi Elsalg A/S, Vestjyske Net 150 kV A/S og 60 kV A/S – andre kapitalandele i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S I 2012 har koncernen solgt sine ejerandele i Vestjyske Net 150 kV A/S. Grundet et EU-direktiv og statslige regler er landets overordnede el-net blevet overdraget til staten (Energinet.dk). Dette har betydet, at RAH har solgt dets aktier i Vestjyske Net 150 kV A/S. Såvel RAH Net A/S’ som RAH Net 2 A/S´ resultater er positivt påvirket af disse transaktioner med et samlet bidrag på TDKK 53.845. Provenuet fra salget af Vestjyske Net 150 kV A/S i RAH Net 2 A/S TDKK 22.005 er udloddet til de tidligere ejere Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S som ekstraordinært udbytte. I forbindelse med overtagelse af RAH Net 2 A/S medfølger ejerskab af selskaberne ScanEnergi Elsalg A/S med ejerandel på 3,22% og Vestjyske Net 60kV A/S med ejerandel på 1,52%. Ejerandelen for RAH Net A/S er uændret i ScanEnergi Elsalg A/S 15,91% og Vestjyske Net 60 kV A/S 15,65%. Der er i regnskabsåret indregnet en negativ værdiregulering på TDKK 667 på kapitalandele i Vestjyske Net 60 KV A/S og ScanEnergi Elsalg A/S. Hertil kommer udbytte fra Vestjyske Net 60 KV A/S TDKK 2.575. Disse kapitalandele har således givet et afkast på TDKK 1.908. Net-Sam Scada A/S - andre kapitalandele i RAH Service A/S I oktober 2012 blev Net-Sam Scada A/S stiftet. Selskabet har en ejerkreds på 13 selskaber, hvor RAH Service A/S´s ejerandel er på 6,10%. Selskabet, har på vegne af ejerkedsen, til formål at drive et SCADA/ DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. RAH Service A/S har i 2012 indskudt TDKK 182 i selskabet. Selskabet har ikke aflagt regnskab for 2012.

31


Regnskabsberetning

Den økonomiske udvikling i regnskabsåret Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efterfølgende kan fremkomme nye vejledninger og bekendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens regnskabsaflæggelse. Resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter udgør et overskud på TDKK 68.638 efter skat. Årets resultat for koncernen og moderselskabet levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.

Kapitalberedskabet Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab. Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets muligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i RAHs bevillingsområder. Det er selskabets målsætning at have et solidt kapitalberedskab, således at fremtidige investeringer i vid udstrækning kan gennemføres ved selvfinansiering. Årsrapporten udviser en stor selvfinansieringsgrad og solidt kapitalgrundlag, hvorfor RAH står godt rustet til at opfylde kravene omkring forsyningsforpligtelsen i bevillingsområderne.

Årets resultat sammensætter sig således: 70000 60000 50000

2009 2010 2011 2012

40000 30000 20000 10000 0 -10000 -20000

Primær drift

Indtægter af kapitalandele

Afkast af finansielle investeringer

Skat

I alt

I 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012.

Samlet balance Heraf materielle anlægsaktiver Egenkapital Soliditetsgrad

2012 1.402.475 628.296 1.106.710 78,9%

2011 1.255.194 463.176 1.038.071 82,7%

2010 1.197.908 456.778 1.000.426 83,5%

I 2012 er indregnet RAH Net 2 A/S.

Som det fremgår af ovennævnte er kapitalgrundlaget i RAH meget solidt.

32

2009 1.173.847 453.147 960.040 81,8%

2008 1.105.644 447.099 894.362 80,9%


Regnskabsberetning Beløb i 1.000 kr.

Selvfinansiering for ordinær drift har været som følger: I alt

2012

2011

2010

2009

2008

157.551

27.531

29.821

40.148

33.122

26.929

36.151

3.194

7.673

-835

16.262

9.857

193.701

30.724

37.494

39.313

49.384

36.786

Nettoinvesteringer korrigeret for modtagne investeringsbidrag

120.200

50.574

17.989

13.675

21.874

16.088

Nettopengestrømme drift

73.501

-19.850

19.505

25.638

27.510

20.698

Afskrivninger materielle anlægsaktiver

108.265

25.437

21.443

20.636

20.102

20.647

Resultat af primær drift korrigeret for investeringsbidrag Ændringer i driftskapital, tilgodehavender, varebeholdning og leverandører Pengestrømme fra primær drift

Som det fremgår, har RAH været i stand til at finansiere ny- og reinvesteringer i netanlægget gennem årene. For 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012 og frem. I 2012 (og 2011) er der foretaget store investeringer i forbindelse med tilslutning af vindmøller. Disse investeringer modtages der investeringsbidrag for fra »Den Nationale Udligningsordning«. Ultimo 2012 er projekterne i vid udstrækning fuldført af RAH. Investeringsbidragene - i størrelsesordenen TDKK 35-40.000 - forventes at indgå senest ultimo 2013. Dette vil isoleret set for 2012 give et mere normalt billede af, at årets nettoinvesteringer korrigeret for investeringsbidrag kan selvfinansieres. I lyset heraf kan det være relevant at vurdere aktiviteten herpå over en årrække. Vurderes perioden fra 2008 til 2012 har RAH akkumuleret en pæn nettopengestrøm på TDKK. 73.501. Hertil skal betragtningerne omkring forsinkelse af investeringsbidrag fra anlæg til vindmøller i 2011 og 2012 tillægges. RAH arbejder målrettet på at vore kunder oplever en høj kvalitet og service. Det betyder noget for os alle, at distributionen af el er stabil og driftsikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe afbrudshyppigheden og –tiden. Dette nødvendiggør, at der løbende fokuseres på optimering af netanlægget og de processer, der arbejdes efter. Den gode »selvfinansieringsgrad« giver kunderne en tryghed for en høj grad af sikkerhed, idet det muliggør at koncernen til stadighed kan opretholde en høj kvalitet og service i vores elforsyning til vore kunder. Samtidig er der økonomisk grundlag for at kunne udbygge, forstærke og vedligeholde netanlægget i RAH´s forsyningsområder. Herudover har der været et positivt bidrag til indtjeningen fra kapitalandele og afkast på koncernens forvaltning af værdipapirer.

33


Regnskabsberetning

Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici Regulatoriske risici Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark på elforsyningsområdet er væsentlige for RAH’s strategiske muligheder og dermed også for den fremtidige indtjening. På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, fastlægger Energitilsynet årligt en indtægtsramme, der udgør det maksimale beløb, som RAH må oppebære af indtægter ved elforsyningsvirksomhed. Indtægtsrammereguleringen tager udgangspunkt i, at virksomhedens indtægter ikke må stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, regnet i faste priser og ved uændret aktivitetsniveau, og under forudsætning af effektiv drift. Indtægtsloftet afspejler sig i reguleringsprisen, som opgøres på grundlag af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen, der stiger i takt med pristalsudviklingen. Indtægtsrammen ændrer sig således i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet. Energitilsynet har fået mulighed for at forhøje indtægtsrammen for at dække meromkostninger til energibesparende aktiviteter i forhold til den indgåede energispareaftale. Energitilsynet kontrollerer, at selskabets årlige driftsmæssige indtægter ikke overstiger indtægtsrammen. Samtidig med indtægtsrammereguleringen, er selskabet af Energitilsynet underlagt en benchmarking. Dette betyder, at selskabet bliver målt på en række parametre i forhold til sektorens øvrige netvirksomheder. Årligt udmeldes effektiviseringskrav til netvirksomhederne, som udmønter sig i at ineffektive virksomheder anspores til at blive effektive ved at blive beskåret i dets indtægtsrammer. Denne regulering og sikring af, at netvirksomheden drives effektivt, sker årligt. Endelig er der et forrentningsloft, der sikrer at et meget effektivt selskab ikke må tjene mere på dets netvirksomhed end et årligt fastsat forretningsloft, der er baseret på den lange byggerente med et mindre tillæg. De økonomiske forhold i RAH’s elforsyningsvirksomheder er i væsentlig grad påvirket af den beskrevne regulering af indtægtsmulighederne, idet virksomhedernes økonomiske aktivitet begrænses af den af Energitilsynet udmeldte indtægtsramme (og reguleringspris), benchmarking og forrentningsloft.

Operationelle risici - opførelse og drift af anlæg Ved inspektion, forbedring og vedligeholdelse samt intern og ekstern kontrol af elnet og faciliteter fokuseres løbende på at undgå og afværge risikable situationer og nedbrud. For at beskytte værdien af aktiverne er der, hvor det er muligt, tegnet forsikringer. Risici i formueforvaltningen RAH har en betydelig formue som skal forvaltes så sikkert som muligt. RAH’s ledelse har derfor fastlagt en konservativ investeringspolitik, der senest er revideret i 2012. Formuen forvaltes af udvalgte formueforvaltere.

34


Regnskabsberetning

Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Miljøforhold RAHs aktiviteter har ikke nogen væsentlig miljøpåvirkning. RAH har ansvaret for at gennemføre energispareaktiviteter. Der henvises til afsnittet ”Energispareindsatsen” i denne beretning. Målet i 2012 var en besparelse på 11.917 Mwh., hvilket er opnået. For 2013 er målet for besparelserne forøget med 55 %. Den forventede udvikling I det kommende år forventer ledelsen positiv indtjening i såvel koncernen som moderselskabet. Ledelsen forventer at skabe en positiv indtjening i moderselskabet, primært ved afkast på selskabets formue afhængig af udviklingen på de finansielle markeder.

35


Resultatopgørelse 1. januar – 31. december Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

Bruttofortjeneste 51.680 50.297 -305 -201 1 Personaleomkostninger -21.451 -18.126 -115 -122 2 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -29.952 -21.443 0 0 Resultat før finansielle poster 277 10.728 -420 -323 Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 61.820 29.120 Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder 7.255 6.901 6.763 6.748 Indtægt af værdipapirer og kapitalandele 42.457 886 0 0 3 Finansielle indtægter 26.052 29.361 493 2.100 4 Finansielle omkostninger -3.022 -2.700 0 0 Resultat før skat 73.019 45.176 68.656 37.645 5 Skat af årets resultat -4.381 -7.527 -18 0 Resultat før minoritetsinteresser 68.638 37.649 68.638 37.645 Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat 0 -4 0 0 Årets resultat 68.638 37.645 68.638 37.645 Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 61.820 29.120 Overført overskud 68.638 37.645 6.818 8.525 68.638 37.645 68.638 37.645

36


Balance pr. 31. december (aktiver) Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

Goodwill 40.645 0 0 0 6 Immaterielle anlægsaktiver 40.645 0 0 0 Grunde og bygninger 6.979 7.163 0 0 Tekniske anlæg og maskiner 620.866 455.203 0 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 453 810 0 0 7 Materielle anlægsaktiver 628.298 463.176 0 0 8 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 1.017.340 955.520 9 Kapitalandele i associerede virksomheder 73.686 61.738 70.040 58.584 10 Værdipapirer og kapitalandele 75.664 111.221 0 0 Finansielle anlægsaktiver 149.350 172.959 1.087.380 1.014.104 Anlægsaktiver 818.293 636.135 1.087.380 1.014.104 11 Varebeholdninger 37.346 4.689 0 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 41.484 37.598 0 0 Igangværende arbejder for fremmed regning 698 3.066 0 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 141 0 12 Andre tilgodehavender 17.709 4.190 135 219 Selskabsskat 2.865 1.881 0 0 Periodeafgrænsningsposter 687 628 0 0 Tilgodehavender 63.442 47.363 276 219 13 Værdipapirer 467.356 559.323 18.511 23.588 Likvide beholdninger 16.039 7.684 729 327 Omsætningsaktiver 584.183 619.059 19.516 24.134 Aktiver 1.402.476 1.255.194 1.106.896 1.038.238

37


Balance pr. 31. december (passiver)

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

Passiver Kapitalkonto og overført resultat 419.600 350.962 75.283 68.465 Reserve for opskrivninger 687.109 687.109 687.109 687.109 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 344.317 282.497 14 Egenkapital 1.106.709 1.038.071 1.106.709 1.038.071 15 Hensættelse til udskudt skat 7.916 9.609 0 0 Hensatte forpligtelser 7.916 9.609 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.037 0 0 0 Periodeafgrænsningsposter 94.111 83.712 0 0 16 Langfristede gældsforpligtelser 119.148 83.712 0 0 Kreditinstitutter 74.787 56.163 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 44.353 12.971 115 95 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 51 69 Selskabsskat 0 0 18 0 17 Anden gæld 46.702 52.173 3 3 16 Periodeafgrænsningsposter 2.861 2.495 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser 168.703 123.802 187 167 Gældsforpligtelser 287.851 207.514 187 167 Passiver 1.402.476 1.255.194 1.106.896 1.038.238 18 Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser 19 Nærtstående parter og ejerforhold

38


Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

Årets resultat 68.638 37.645 68.638 37.645 20 Reguleringer -41.495 -12.008 -69.058 -37.968 21 Ændring i driftskapital 3.196 7.673 -139 7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 30.339 33.310 -559 -316 Renteindbetalinger og lignende 26.052 29.361 577 2.733 Renteudbetalinger og lignende -3.022 -2.700 0 0 Pengestrømme fra ordinær drift 53.369 59.971 18 2.417 Betalt selskabsskat -7.058 -5.118 0 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 46.311 54.853 18 2.417 Køb af immaterielle anlægsaktiver -45.161 0 0 0 Køb af materielle anlægsaktiver -190.873 -27.952 0 0 Køb af finansielle anlægsaktiver -11.947 -50.160 -4.693 -35.724 Salg af materielle anlægsaktiver 537 325 0 0 Salg af finansielle anlægsaktiver 85.268 0 0 2.683 Modtagne investeringsbidrag 13.464 9.638 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -148.712 -68.149 -4.693 -33.041 Ændring i likvider -102.401 -13.296 -4.675 -30.624 Likvider 1. januar 510.844 522.350 23.915 54.539 Kursregulering omsætningsværdipapirer 165 1.790 0 0 Likvider 31. december 408.608 510.844 19.240 23.915 Likvider specificeres således: Værdipapirer 467.356 559.323 18.511 23.588 Likvide beholdninger 16.039 7.684 729 327 Kreditinstitutter -74.787 -56.163 0 0 Likvider 31. december 408.608 510.844 19.240 23.915

39


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

1 Personaleomkostninger Bestyrelseshonorar, lønninger og gager 18.541 15.509 115 122 Pensioner 2.459 2.184 0 0 Andre omkostninger til social sikring 451 433 0 0 21.451 18.126 115 122 De er omkostningsført således: Personaleomkostninger 21.451 18.126 0 0 21.451 18.126 0 0 Heraf udgør: Lønninger til direktion og bestyrelse 1.804 1.377 0 0 Pensioner til direktion og bestyrelse 93 86 0 0 Vederlag til direktion og bestyrelse 1.897 1.463 0 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 41 39 0 0 2 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver Goodwill 4.516 0 0 0 Bygninger 234 234 0 0 Tekniske anlæg og maskiner 23.739 20.820 0 0 Andre anlæg, driftsmateriel, inventar 1.269 389 0 0 Indretning af lejede lokaler 194 0 0 0 29.952 21.443 0 0

3 Finansielle indtægter Indtægter af værdipapirer der er anlægsaktiver 2.347 5.329 0 0 Indtægter af værdipapirer der er omsætningsaktiver 22.948 23.413 0 0 Andre finansielle indtægter 757 619 493 2.100 26.052 29.361 493 2.100

40


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

4 Finansielle omkostninger Kursregulering og kurstab af værdipapirer der er omsætningsaktiver 165 1.790 0 0 Andre finansielle omkostninger 2.857 910 0 0 3.022 2.700 0 0 5 Skat af årets resultat Årets aktuelle skat 6.074 8.623 18 0 Årets udskudte skat -1.693 -1.096 0 0 Årets skat i alt 4.381 7.527 18 0 Skat af årets resultat forklares således: Beregnet 25% skat af årets resultat før skat 18.255 11.294 17.164 0 Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter -12.457 -3.325 -17.146 0 Skat af koncernintern avance på anlægsaktiver -1.417 -442 4.381 7.527 18 0

Note

Goodwill

6 Immaterielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 0 Tilgang i årets løb 45.161 Kostpris 31. december 45.161 Ned- og afskrivninger 1. januar 0 Årets afskrivninger 4.516 Ned- og afskrivninger 31. december 4.516 Regnskabsmæssig værdi 31. december 40.645

41


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Andre anlæg, Indretning af Grunde og driftsmateriel Note lejede lokaler bygninger og inventar

Tekniskeanlæg og maskiner

7 Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 0 1.035 2.055 225.653 Tilgang i årets løb 194 50 912 189.717 Afgang i årets løb -194 0 0 0 Kostpris 31. december 0 1.085 2.967 415.370 Opskrivninger 1. januar 0 8.809 1.443 440.749 Afgang i årets løb 0 0 -912 -1.327 Opskrivning 31. december 0 8.809 531 439.422 Ned- og afskrivninger 1. januar 0 2.681 2.688 211.199 Årets afskrivninger 194 234 1.269 23.739 Tilbageført vedrørende afgang -194 0 -912 -1.012 Ned- og afskrivninger 31. december 0 2.915 3.045 233.926 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 6.979 453 620.866 Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober 2012 11.394

Moderselskab Moderselskab 2012 2011

8 Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar 0 0 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Kostpris 31. december 0 0 Værdireguleringer 1. januar 955.520 929.083 Tilbageført værdiregulering af salg 0 -2.683 Årets resultat 61.820 29.120 Værdireguleringer 31. december 1.017.340 955.520 Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.017.340 955.520

42


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: RAH Holding A/S

Ringkøbing-Skjern Hjemsted Kommune Ejerandel i % 100% Selskabskapital 1.000 Egenkapital 1.017.340 Årets resultat 61.820

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

9 Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 1. januar 48.051 6.500 45.051 0 Overført fra andre værdipapirer 0 9.327 0 9.327 Årets tilgang 4.693 38.724 4.693 35.724 Årets afgang 0 -6.500 0 0 Kostpris 31. december 52.744 48.051 49.744 45.051 Værdireguleringer 1. januar 13.687 -6.499 13.533 0 Overført fra andre værdipapirer 0 6.785 0 6.785 Afskrivning på goodwill -2.603 -551 -2.603 -551 Årets værdireguleringer 9.858 7.452 9.366 7.299 Værdireguleringer årets afgang 0 6.500 0 0 Værdireguleringer 31. december 20.942 13.687 20.296 13.533 Regnskabsmæssig værdi 31. december 73.686 61.738 70.040 58.584 Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december 10.365 15.985 10.365 15.985

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

RGT Holding A/S ScanEnergi A/S RAH Holding A/S

RAH a.m.b.a.

Ikast Brande Hjemsted Morsø Kommune Kommune Ejerandel i % 33,333% 22,565% Selskabskapital 3.000 67.870 Egenkapital 10.935 264.447 Årets resultat 1.282 41.508

Kapitalandelene er indregnet til indre værdi på baggrund af årsrapporter for 2012.

43


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

10 Værdipapirer og kapitalandele Kostpris 1. januar 20.345 18.236 0 9.327 Årets tilgang 7.254 11.436 0 0 Årets afgang -11.394 -9.327 0 -9.327 Kostpris 31. december 16.205 20.345 0 0 Værdireguleringer 1. januar 90.876 96.775 0 6.785 Årets værdireguleringer -440 886 0 0 Årets tilbageførsler af tidligere års værdireguleringer -30.977 -6.785 0 -6.785 Værdireguleringer 31. december 59.459 90.876 0 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 75.664 111.221 0 0 11 Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer 4.182 4.689 0 0 Beholdning af energibesparelser 33.164 0 0 0 37.346 4.689 0 0 Af den samlede beholdning af energibesparelser forventes TDKK 25.037 anvendt mere end et år efter regnskabsårets udløb.  

44


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

12 Andre tilgodehavender Af de samlede tilgodehavender forfalder følgende beløb til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb 8.462 0 0 0

13 Værdipapirer Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

14 Egenkapital Koncern Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december

428.196 538.253 18.511 23.588 39.160 21.070 0 0 467.356 559.323 18.511 23.588

Kapitalkonto Reserve efter og overført den indre Reserve for resultat værdis metode opskrivninger

I alt

350.962 0 687.109 1.038.071 68.638 0 0 68.638 419.600

0

687.109 1.106.709

Moderselskab Egenkapital 1. januar 68.465 282.497 687.109 1.038.071 Årets resultat 6.818 61.820 0 68.638 Egenkapital 31. december 75.283 344.317 687.109 1.106.709

45


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

15 Hensættelse til udskudt skat Materielle anlægsaktiver 43.189 39.572 0 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -279 -151 0 0 Periodeafgrænsningsposter -24.069 -21.552 0 0 Intern avance -9.677 -8.260 0 0 Skattemæssigt underskud til fremførsel -1.248 0 0 0 7.916 9.609 0 0


Noter til regnskaberne

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

16 Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Leverandører af varer og tjenesteydelser Efter 5 år 0 0 0 0 Mellem 1 og 5 år 25.037 0 0 0 Langfristet del 25.037 0 0 0 Inden for 1 år 16.418 0 0 0 41.455 0 0 0 Periodeafgrænsningsposter Periodiseret investeringsbidrag 70.569 59.039 0 0 Udligning af anlægsudgifter 26.403 27.168 0 0 96.972 86.207 0 0 Efter 5 år 82.666 73.733 0 0 Mellem 1 og 5 år 11.445 9.979 0 0 Langfristet del 94.111 83.712 0 0 Inden for 1 år 2.861 2.495 0 0 96.972 86.207 0 0

17 Anden gæld Skyldig merværdiafgift mv. 4.256 13.720 0 0 Skyldige energiafgifter 38.027 34.813 0 0 Skyldig A-skat mv. 485 393 0 0 Feriepengeforpligtelse 2.645 2.115 3 3 Anden gæld 1.289 1.132 0 0 46.702 52.173 3 3 18 Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser RAH Net A/S har stillet en garanti på TDKK 16.436 overfor ScanEnergi Elsalg A/S. Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. har stillet en garanti på TDKK 5.426 overfor ScanEnergi A/S.

47


Noter til regnskaberne

Grundlag 19 Nærtstående parter og ejerforhold Nærtstående parter RAH Holding A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Net A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Net 2 A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Adm. A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Service A/S, Ringkøbing Datterselskab ScanEnergi A/S, Ikast Associeret selskab RGT Holding A/S, Nykøbing Mors Associeret selskab Selskabets ledelse og bestyrelse Transaktioner Der er indgået samarbejdsaftaler mellem selskaberne vedrørende de opgaver, som skal varetages. Afregning heraf sker på markedsmæssige vilkår. K oncerninterne transaktioner er elimineret i koncernregnskabet. Ejerforhold Selskabets andelskapital er fordelt på ca. 27.000 forbrugere.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2011 2012 2011

20 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter -26.052 -29.361 -493 -2.100 Finansielle omkostninger 3.022 2.700 0 0 Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 29.730 21.229 0 0 Indtægtsført investeringsbidrag m.v. -2.699 -2.350 0 0 Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 -61.820 -29.120 Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder -7.255 -6.901 -6.763 -6.748 Indtægt af værdipapirer og kapitalandele -42.457 -886 0 0 Kursregulering omsætningsværdipapirer -165 -1.790 0 0 Skat af årets resultat 4.381 7.527 18 0 Ændring i minoritetsandele 0 -2.176 0 0 -41.495 -12.008 -69.058 -37.968 21 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger -32.657 -688 0 0 Ændring i tilgodehavender -15.095 2.474 -141 0 Ændring i leverandører m.v. 50.948 5.887 2 7 3.196 7.673 -139 7

48


Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2012 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. samt virksomheder, hvori modervirksomheden direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori modervirksomheden gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkost-

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

49


Anvendt regnskabspraksis

ninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og ikke-realiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Modervirksomhedens kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med modervirksomhedens andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over forventet brugstid, som er fastsat til fem år. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

50

Nettoomsætning - salg af elektricitet og salg af varer og tjenesteydelser I nettoomsætningen indgår indtægter fra nettarif for den i året transporterede elektricitet. Herudover indgår indtægter fra faste afgifter og gebyrer. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og energiafgifter. Salg af el til A og B forbrugere indtægtsføres efter måleraflæsninger. Salget til C forbrugere slutafregnes til forskellige terminer i regnskabsåret. Salget er i lighed med tidligere år periodiseret ud fra elkøbet ved anvendelse af en skønnet ledningstabsprocent. De endelige afregninger for C forbrugerne kan derfor være større eller mindre end de i årsrapporten indtægtsførte acontobeløb. Selskabets indtægter sammenholdes med den for året foreløbige gældende indtægtsramme opgjort på baggrund af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer og åbningsbalance mv. for netselskaber. En eventuel overdækning i forhold til indtægtsrammen afsættes under anden gæld og indregnes i nettarifferne for de følgende år.


Anvendt regnskabspraksis

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser medtages i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang er sket inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms. Omkostning til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder direkte omkostninger, der er anvendt for at opnå nettoomsætning. Investeringsbidrag Investeringsbidrag modtaget ved tilslutning af såvel nye forbrugere som tilslutning af decentral produktion siden 1. januar 2001 er opført som periodeafgrænsningspost under passiver fratrukket årlig indtægtsførelse heraf. De årlige investeringsbidrag indtægtsføres over et åremål svarende til den gennemsnitlige levetid for de ledningsnet, forbrugerne tilsluttes. Drift og vedligeholdelse af anlæg Fordelingen af omkostningerne på drifts-, regningsog anlægsarbejder samt på de forskellige spændingsniveauer sker ud fra de daglige registreringer i et arbejdsordresystem. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i

forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab under posterne »Indtægter af kapitalandele i datterselskaber« og »Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder«. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Selskaberne RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S, RAH Service A/S og RAH Adm. A/S er sambeskattede. RAH Holding A/S fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst betales af RAH Holding A/S. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

51


Anvendt regnskabspraksis

Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden er fastsat til fem år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Tekniske anlæg og maskiner bestående af ledningsnet og transformatorer mv. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter. Måling af ledningsnet og transformatorer mv. ved selskabets stiftelse er fremkommet på baggrund af de til Energitilsynet indrapporterede mængder og skønnede restlevetider for de enkelte aktiver, hvorefter der på baggrund af de af Energitilsynet for branchen fastsatte standardværdier af og levetider for aktiverne er beregnet en værdi af aktiverne pr. 1. januar 2000. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Grunde Bygninger Teknisk anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Edb-udstyr, software Edb-udstyr, hardware

Afskrives ikke 40 år 30 - 50 år 5 - 10 år 3 år 5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er en indikation af værdiforringelse, udover det som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi.

52

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.


Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i associerede virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder, hvor koncernens ejerandel er under 20 %. Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. I det omfang kapitalandele i andre virksomheder ikke handles på et velfungerende og effektiv marked, er værdien af kapitalandelene målt på grundlag af den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabernes generalforsamlingsgodkendte årsrapporter i det omfang disse foreligger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Beholdninger bestående af energibesparelser købt af ScanEnergi A/S måles til kostpris, svarende til købspris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg.

53


Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.

Nedskrivninger til tab på mellemregning med forbrugerne er opgjort under hensyn til det samlede forfaldne beløb på statustidspunktet.

Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. Nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.

Nedskrivninger til tab på øvrige debitorer opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der er lavet en generel nedskrivning.

Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som består af børsnoterede obligationer og aktier, måles til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier og abonnementer.


Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

55


56


Anvendt regnskabspraksis

ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Likvider Likvide midler består af “Likvide beholdninger”“ og “Værdipapirer” under omsætningsaktiver samt “ Andre kreditinstitutter, kortfristet gæld” under kortfristede gældsforpligtelser, der forfalder på anfordring. “Værdipapirer” består af børsnoterede obligationer og aktier. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

57


58


Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2012. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 25. marts 2013

Direktion Jacob Møller

Bestyrelse

Poul Hjulmand Esper Halkjær Asger Graversen Formand Næstformand Svend Stensig

Hans Kristian Markussen

Kenneth Kristensen

59


Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overens-

60

stemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-


Den uafhængige revisors erklæringer

skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringkøbing, den 25. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Eeg Petersen statsautoriseret revisor

61


62


63


RAH | Ndr. Ringvej 4 | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1455 | rah@rah.dk | www.rah.dk

RAH årsrapport 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you