EDC Videbæk Landbrug og Lystejendomme

Page 1

Går du med tanker om at sælge? - så gå til specialisterne

Sådan ligger landet

Side 2

Det første salg glippede fire dage efter underskriften

Side 3

Brødre købte ejendom med 800 køer

Side 6

EDC Videbæk Landbrug og Lystejendomme Bredgade 39, 6920 Videbæk Tlf. 97 17 12 99

Sådan ligger landet

Der er godt gang i markedet for salg af landbrugsejendomme, og der opleves ikke den samme afmatning, som der ellers præger boligmarkedet og resten af samfundet. Markedet trækkes generelt op af de gode afregningspriser på mælk, afgrøder og oksekød, og selvom griseproduktionen for nuværende har sværere vilkår, er der generelt god indtjening i landbruget.

Derudover er det populært at bo på landet.

Den danske befolkning vil have

• Kød, mælk og brød

• Energi fra solceller og vindmøller

• Rent drikkevand og faldende CO²

EDC Videbæk Landbrug handler med ejendommene, hvor det alt sammen starter. Den helt almindelige landbrugsejendom med bygninger og jord !

Jord er eftertragtet

Den forbedrede indtjening og øgede optimisme i landbruget har givet landmænd lyst til - og forbedrede muligheder for at købe naboens jord, når det kommer til salg. Også områder med let og mindre dyrkningssikker jord er interessant. Disse arealer er ligeledes blevet interessante til braklægning. Af aktører udenfor den primære

landbrugsproduktion oplever vi store virksomheder, der køber jord med skovrejsning for øje for at styrke deres ESG-profil, energiudviklingsselskaber – solceller, vindmøller, biogas mv. samt pengestærke investorer, der investerer i landbrugsjord som en sikker pengeanbringelse med henblik på bortforpagtning eller energiplanlægning. Kravet til forrentning er min. 3%. årligt. Jordpriserne er generelt stigende, og vi har, over de sidste par år, oplevet lokale prisstigninger på dyrkbar landbrugsjord på 10-25%. Der ses endnu ikke en nævneværdig prismæssig effekt af rentestigningerne. Har man derfor en landbrugsejendom med jordtilliggende, og går man med salgstanker, så er tidspunktet for salg velvalgt.

Griseejendomme

Det er svære tider med et dårligt bytteforhold mellem omkostninger og indtægter for landets griseproducenter. Afregningspriserne er isoleret og historisk set gode, både slagte- og smågrisenoteringerne. Problemet er generelt de kraftigt forhøjede input priser, hvor omkostninger til foder, energi og vedligehold er steget markant. Trods udfordringerne oplever vi en spirende optimisme for handel af grisegårde.

Kvægejendomme

Med en historisk høj mælkepris og god indtjening i branchen følger et øget ejendomssalg og øgede salgspriser. Det er muligt at sælge alle størrelser af kvægejendomme til fortsat mælkeproduktion, også dem med 140-200 køer. Mest attraktive er de ejendomme, uanset størrelse, hvor der løbende er investeret i driftsanlægget. Køberne er primært unge landmænd fra Danmark og Holland, sekundært etablerede landmænd der udvider produktionen. De landmænd, der går med salgstanker, kan nu godt tage skridtet fuldt ud!

Minkejendomme

Lystejendomme

Markedet for lyst-/hobbyejendomme er opadgående, og vi ser, at der er flere købere til ejendomme med mulighed for mindre dyrehold, god jagt og generelt rolige omgivelser og natur. Flere og flere unge mennesker ønsker at komme ud af byen. De mest attraktive ejendomme ligger stadig i nærheden af byer med skole, daginstitution mv.

Aflivningen af mink satte naturligt handlen af minkejendomme i bero, og vi forventer ikke nævneværdig handel med ejendomme hvor der før har været mink, inden der kommer fuldstændig afklaring på erstatninger til landmændene.

Videbæk Landbrug
Morten Hindkjær og Jan Vistisen fra EDC Videbæk Landbrug

Ægteparret

Ulla og Benny Hornshøj har lært, godt kan bede om andres hjælp. blandt andet mod til sig og kontaktede en socialkonsulent, som har hjulpet ret i salgsprocessen og i Bennys fleksjob. Man skal ikke tro, at man alt, siger Ulla i dag. Foto: Peter W.

Hornshøj har altid værdsat naturen og glæder sig til at få mere tid til at nyde den.

Foto: Peter W. Mogensen.

Banken trak sig i overtiden:

Det lyder hårdt, men sådan er det. Men det skulle være en fælles beslutning at sælge, og efter et års tid var Benny klar, fortæller Ulla Hornshøj.

Sælgers råd:

Lad flere på opgaverne

Ulla og Benny Hornshøj bad flere mæglere, kreaturhandlere og maskinhandlere byde på opgaven med at afhænde bedriften.

Af Peter W. Mogensen pwm@landbrugsmedierne.dk 2023-0552

Parret har været meget åbne i processen og ikke lagt skjul på, hvordan det hver især påvirkede dem.

- Det har været svært at være os. Men vi er fra landet, og her

er man rummelig. Man tager ikke bare sin taske og går sin vej. Man har et ansvar for sine dyr og for sin mand, siger Ulla Hornshøj.

Livet er skrøbeligt Det tog 480 dage at sælge bedriften, og nu nyder ægteparret udsigten over det bakkede terræn og skovene på lånt tid.

Køerne er solgt, Ulla Hornshøj rydder op og går ekstra lange ture med hundene, imens Benny Hornshøj er i arbejdsprøvning med henblik på afklaring af, om han kan tilkendes fleksjob.

- Jeg har søgt tilbage til mit gamle praktiksted fra landmandsuddannelsen. Jeg kan arbejde tre timer hver dag fire dage om ugen og nyder

Ulla og Benny Hornshøj troede, at de havde solgt. Men så trak købers bank sig. Så kom Naturstyrelsen på banen.

at komme udenfor i frisk luft. Skulle jeg ind i en fabrikshal, skulle de nok skrabe mig ned af væggen, siger Benny Hornshøj.

På jobcentret har han fået ros for selv at tage handling på sin situation.

- Som landmand kan jeg ikke finde ud af at læne mig tilbage.

Det første salg glippede fire dage efter underskriften

Jeg vil gerne præge det, jeg kan. Men jeg er også blevet bevidst

salg glippede fire dage efter underskriften

ler til bedriften, og dem havde Naturstyrelsen lagt billet ind på, idet den unge mand ikke ønskede dem.

Af Peter W. Mogensen

Ved at købe hele bedriften får Naturstyrelsen nu mulighed for at gennemføre en naturplan, hvor et stort lavbundsområde kan tages ud af drift, og lodsejerne kan få tilbudt erstatningsjord i form af de høje arealer, som Ulla og Benny har dyrket i omdrift.

at naturplanen kan gennemføres. Vores klimaaftryk på mælken blev trukket godt ned på grund af de lavbundsarealer, så det er fornuftigt og godt for klimaet, at de tages ud, siger Ulla Hornshøj.

Ulla og Benny Hornshøj kunne arbejde solen sort og nød hvert et minut. Men pludselig sygdom tvang dem til at sælge. De kontaktede EDC Videbæk Landbrug, som hjalp dem gennem salgsprocessen.

- På et højere plan er vi glade for, at vi med salget hjælper til,

Lokal begejstring Naturstyrelsen overtog ejendommen 1. oktober, og senest 1. juli skal ægteparret være flyttet ud. Naturstyrelsen har forpagtet jorden ud til fire landmænd frem til jordfordelingen er gennemført.

Selv om de ikke bor i et husdyrpræget område, var der flere forespørgsler på ejendommen. Blandt andet fra en yngre mand, som meldte sig på banen halvanden måned efter, at ejendommen blev udbudt til salg.

Parterne nåede at underskrive handlen, og den unge mand flyttede til egnen. Men fire dage efter underskrifterne blev sat, trak købers bank sig.

Vores klimaaftryk på mælken blev trukket godt ned på grund af de lavbundsarealer, så det er fornuftigt og godt for klimaet, at de tages ud.

om, at livet er skrøbeligt. Det var vores livsværk, og vi satte aldrig spørgsmålstegn ved, hvor meget vi lagde i det. Vi fik altid maskiner og teknik serviceret, men glemte selv at få et helbredstjek. Måske havde det ændret noget, måske ikke. Men når alt kommer til alt, er livet mere end landbrug, siger Benny Hornshøj.

Ægteparret

■ Ulla Hornshøj er uddannet på kontor, og Benny Hornshøj er uddannet landmand. De mødte hinanden til Ungskuet i Herning.

■ Ulla har været den drivende kraft i stalden, og Benny har taget marken.

Ligesom det kan være en god idé at indhente tilbud fra flere udbydere af foder og såsæd, er det en god idé at lade flere byde på opgaven, når ejendommen skal afhændes.

Det er Ulla og Benny Hornshøjs erfaring. For dem vægtede det højt, at mægleren havde en kort omsætningshastighed og i salget kunne rumme de hensyn, som skulle tages til Benny Hornshøj.

Ægteparret Hornshøj har altid værdsat naturen og glæder sig til at få mere tid til at nyde den. Foto: Peter W. Mogensen.

- Vi var pressede. Benny skulle finde sig selv, og jeg skulle forsøge at klare driften uden ham. Vi troede, at salget var i hus, og jeg anede en forløsning på al vores modgang, så det føltes som at køre helt af sporet, fortæller Ulla Hornshøj.

Lokalt er der stor glæde over, at ægteparret har solgt til Naturstyrelsen.

Ulla Hornshøj

- Man har tidligere prøvet at realisere projektet og bytte jorder, men ingen ville afgive jord. Nu har staten noget at byde ind med, og det er vi stolte over at bidrage til, siger Ulla Hornshøj.

Bedriften

Hun ringede til mægleren og sagde, at enten måtte han høre på hende eller hjælpe med at finde en psykolog. Mægleren lyttede og kunne to dage senere præsentere en ny mulig

■ bestod af økologisk mælkeproduktion med 150 RDM-køer plus opdræt. Dertil opdræt af økologiske hønniker.

■ Der hører 195 hektar til ejendommen.

- Vi har frabedt os impulsive fremvisninger, og det gik ikke, at der kom flere, end vi var forberedt på. På den måde var vores situation nok anderledes, mener Ulla Hornshøj. De fik deres ønsker opfyldt hos Jan Vistisen, EDC Mæglerne i Videbæk, som også har lyttet til parrets frustrationer undervejs.

Ejendommen skal tømmes Den endelige køber, Naturstyrelsen, ønskede ikke at overtage besætning, behold-

Hvornår skal jeg sælge?

Ting har sin tid! Du skal som udgangspunkt sælge, når mavefornemmelsen er rigtig og du ser frem til forandringer i livet. Stort set alle landbrugsejendomme er i dag mere salgbare end for 2 – 5 år siden. Du kan derfor allerede i dag kontakte EDC Videbæk for en uforpligtigende snak om mulighederne for netop din ejendom!

Landbrugs
------
De sidste kvier venter på at stalden gøres ren. Foto: Peter
Videbæk Landbrug
Artikel fra LandbrugsAvisen.

ægteskaparhan pludsetvinge beog 2020, pludseligsom ved ind ejendom sideløøkologiaktive landbruget,

Skejby Sygehus. Her fandt lægerne, at den indtil da robuste fik ros for at være i god form og have vilje til træne. Efter to

tede begivenheder kan slå ham helt mere ærlig.

Ulla og Benny Hornshøj debuterede på Landsskuet i 2011, hvor de fik flere andenpladser. I 2013 fik de to førstepladser. Det var vores lykkeligste dage, husker Ulla Hornshøj.

- Tidligere gerne min mening udenom. Men væk. Måske er når man har krydset med Vor Herre, Alle disse har parret selv og forsøge at håndtere bende med, at brug.

køber i form af Naturstyrelsen.

Naturplan kan indfries

Tanken om at ten kom først høj, som med taget et umenneskeligt den den januaraften

klimaet, at de tages ud, siger Ulla Hornshøj.

Ulla og Benny Hornshøj debuterede på Landsskuet i 2011, hvor de fik flere andenpladser. I 2013 fik de to førstepladser.

Der hører en del lavbundsarealer til bedriften, og dem havde Naturstyrelsen lagt billet ind på, idet den unge mand ikke ønskede dem.

råde kan tages ud af drift, og lodsejerne kan få tilbudt erstatningsjord i form af de høje arealer, som Ulla og Benny har dyrket i omdrift.

Lokal begejstring

Det var vores lykkeligste dage, husker Ulla Hornshøj.

Ved at købe hele bedriften får Naturstyrelsen nu mulighed for at gennemføre en naturplan, hvor et stort lavbundsom-

- På et højere plan er vi glade for, at vi med salget hjælper til, at naturplanen kan gennemføres. Vores klimaaftryk på mælken blev trukket godt ned på grund af de lavbundsarealer, så det er fornuftigt og godt for

- Vi har nydt men, men nu bejde ret meget

Naturstyrelsen overtog ejendommen 1. oktober, og senest 1. juli skal ægteparret være flyttet ud. Naturstyrelsen har forpagtet jorden ud til fire landmænd frem til jordfordelingen er gennemført

trak sig i overtiden: Det første

Kvægejendomme

Vi søger

Mælkeproduktion med 150-300 køer

Hornshøj. Selv om de ikke bor i et husdyrpræget område, var der flere forespørgsler på ejendommen. Blandt andet fra en yngre mand, som meldte sig på banen halvanden måned efter, at ejendommen blev udbudt til salg.

Kvæggård i Østjylland

For ung mand med driftslederstilling på kvægbrug og stor egenkapital, søges mælkeproduktion med 150-300 køer og gode produktionsfaciliteter.

Beliggenhed gerne i det Midt-/ Vestjyske område, hovedfokus er den rigtige bedrift.

For 30-årig med god egenkapital, søger vi mælkeproduktion med ca. 300-500 køer og harmonerende jordtilliggende. Ejendommen skal være beliggende i det Midt-/Østjyske område, og være med rationelle arbejdsgange og vedligeholdelsesmæssig stand til fortsat mælkeproduktion.

Parterne nåede at underskrive handlen, og den unge mand flyttede til egnen. Men fire dage efter underskrifterne blev sat, trak købers bank sig. - Vi var pressede. Benny skulle finde sig selv, og jeg

Vores klimaaftryk på mælken blev trukket godt ned på grund af de lavbundsarealer, så det er fornuftigt og godt for klimaet, at de tages ud.

Mælkeproduktion i Nordjylland

For ambitiøs ung mand med driftsledererfaring, søges veldrevet landbrugsbedrift i Nordjylland. Ejendommen skal være en udviklingsbedrift, med velfungerende og vedligeholdt produktionsapparat, med kapacitet til op mod 500 køer.

uden ham. Vi troede, var i hus, og jeg løsning på al vores så det føltes som af sporet, fortæller høj.

Hun ringede til sagde, at enten på hende eller finde en psykolog. lyttede og kunne nere præsentere køber i form af

Ulla Hornshøj.

tage ejenkomBenny
de Naturstyrelsen
Naturstyrelsen. Naturplan
kan
Videbæk Landbrug

Udpluk af vores emner Til Salg

Malkekvægsbedrift

Brandevej 36, Kærgård, 7323 Give

”Kjærgaard” er en malkekvægsbedrift beliggende mellem Brande og Thyregod i Midtjylland omfattende ca. 665 køer og 440 stk. kvier, krydsninger Triple A RDM. Løsdriftsstald bygget 2018/2019 med plads til ca. 264 malkekøer i sengebåse og 2 velfærdsafdelinger. I alt plads til ca. 340 malkekøer. Bedriften består af i alt 5 landbrugsejendomme. I markdriften er i alt ca. 397 ha i markplan 2022 inkl. tilforpagtninger.

Kontantpris: 48.100.000

Grund: 214 ha

Sagsnr.: 69208809

Griseejendom

Vantingvej 4, Vesterbæk, 6971 Spjald

”Vantinggaard” produktionsenhed bestående af 4 ejendomme, heraf 3 bygningsadresser. Produktion af smågrise 7-30 kg med 1.100 - 1.200 søer, der fravænnes ca. 35 grise pr. årsso, i alt ca. 40.000 stk. årligt. Der er et samlet matrikulært jordtillæggende på 125,6 ha, hvoraf 109 er god og dyrkningssikkert agerjord der drives med konventionel planteavl. Griseproduktion med mulighed for høj produktionsvolumen og god driftsøkonomi.

Kontantpris: 32.000.000

Grund: 125 ha

Sagsnr.: 69208681

Griseejendom

Brørupvænget 11, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg

Særdeles velholdt soejendom med stor effektivitet. Bedriften har et anlæg til 700 søer i gode stalde. Vådfodring fra eget mølleri. Kontor, badeværelse, forrum og laboratorium. Samlet jordtilliggende på 185 ha, heraf er der ca. 160,88 ha som er dyrkbar agerjord, hvoraf ca. 14,88 ha er græsarealer. Stuehus på 349 m3 boligareal fordelt på 2 plan. En rigtig fin og veldrevet ejendom, hvor der ikke skal investeres i produktionsapparatet de første år.

Kontantpris: 33.900.000

Grund: 185 ha

Sagsnr.: 69205605

Investerings- & Planteavlsejendom

Stabilvej 2, Løvel, 8830 Tjele

Planteavlsbedrift med 113 ha jord og gode faciliteter til opstaldning af kvier mm. 113 ha matrikel areal, heraf er ca. 88,5 ha agerjord (JB3), samt 11 ha engjord og ca. 7 ha perm. græs og er arronderet omkring bygningsadresserne. Stabilvej 2 er en tidligere malkekvægsbedrift. Stabilvej 4 består bl.a. af to regulære stålspærshaller. Oplagt investeringsejendom eller til landmanden der ønsker mere jord.

Kontantpris: 17.900.000

Grund: 113 ha

Sagsnr.: 69208912

Diskretionssalg

Frisbækvej 14, Nørhoved, 8766 Nørre Snede

Økologisk landbrug med malkekvæg og gårdbutik, omgivet af smuk natur tæt på Hærvejen og tæt til både Gudenåen og Skjern Å. Til gården hører der 119 ha hvoraf ca. 101 ha er dyrkbart. Gården drives økologisk med 150 køer + opdræt og kødkvæg. Et stort stuehus fra 1972, som løbende er renoveret og udbygget. Campingpladsen med 30 pladser, der alle ligger i en smuk natur i et børnevenligt område.

Kontantpris: 24.000.000

Grund: 119 ha

Sagsnr.: 69209056

Skøn landejendom

Lemvej 5, Dejbjerg, 6900 Skjern

Lemvej 5 består af en meget præsentabel og velholdt bolig, beliggende i kuperet terræn, med udsigt udover den tilhørende sø.

Til ejendommen hører 21,6 ha matrikulært areal, hvoraf de ca. 15,5 ha er dyrkbart agerjord. Dertil en 850 m2 isoleret lagerhal, samt mindre hestestald og dobbeltportet garage. Boligen rummer hele 295 m2 fordelt på stueplan og kælder.

Kontantpris: 5.595.000

Grund: 21 ha

Sagsnr.: 69209080

- udover de ejendomme vi har offentligt Til Salg har vi også flere ejendomme i skuffen:

• Økologisk mælkeproduktion fra 360 økologiske SDM køer, med et samlet jordtilliggende på over 350 ha.

• Malkekvægsbedrift på 400 årskøer, med et samlet matrikulært areal over 300 ha.

Videbæk Landbrug
Økologisk landbrug, gårdbutik og campingplads

Mathias Eg Jensen (t.v.) og Kenneth Eg Linding (t.h.) lykkedes i efteråret med at købe St. Hebo vest for Varde. De har i flere år arbejdet på at blive selvstændige. Fotos: Peter W. Mogensen.

Investor kom ind fra højre: Brødre fik lov at købe ejendom med 800 køer

Mathias Eg Jensen og Kenneth Eg Linding fik efter flere mislykkede forsøg mulighed for at købe et stort kvægbrug som stod til salg hos EDC Videbæk Landbrug. Investoren fandt de ved et tilfælde.

Nogle gange oplever man uventet modstand, og andre gange står man det helt rigtige sted, så heldet tilsmiler én.

Det er de to brødre Mathias Eg Jensen og Kenneth Eg Linding et godt bevis på. De har i en del år arbejdet på at købe et fælles kvægbrug, og efter flere anstrengelser og afslag lykkedes det i efteråret 2022.

Deres lange og seje kamp går over tre-fire ejendomme, hvor de lagde budgetter og søgte finansiering, og hvor sidstnævnte ikke kunne opnås.

- Vi har også arbejdet sammen på et kvægbrug, hvor planen var, at vi skulle overtage det. Men da det kom til at tale om prisen, stod vi for langt fra hinanden, fortæller Kenneth Eg Linding.

Hjælp fra investor

Da de gik i forhandling med konkursboet bag ejendommen St. Hebo

vest for Varde, havde de allieret sig med en investor. En tidligere minkavler ville gerne hjælpe brødrene i gang, men usikkerheden omkring udbetalingen af minkerstatningen gjorde, at bank og kreditforening til sidst takkede nej.

I forhandlingsforløbet allierede brødrene sig med Morten Dahl Thomsen, cheføkonom hos Sagro, og da han helt tilfældigt havde fået en henvendelse fra en investor, som ville investere i landbrug, var han ikke sen til at skabe kontakt.

- Det var afgørende for, at det lykkedes denne gang. Skjern Bank har også en stor aktie i at det lykkedes, og vi fik også Vækstfonden med, fortæller Mathias Eg Jensen.

Brødrene ejer 60 procent af selskabet St. Hebo Mælkeproduktion Aps, imens investor Susanne Poulsen ejer resten. Hun anser sig selv som en passiv investor og ønsker ikke at kommentere investeringen.

Et godt makkerpar Brødrene har delt ansvaret således, at Kenneth står for stalden og de 11 ansatte, imens Mathias tager sig af disponering markbruget, økonomi og vedligehold.

Selv om de nu hæfter for en stor milliongæld, mener de ikke, at meget har ændret sig mellem dem.

- Vi har alle dage været gode til at snakke om tingene, og vi ved, hvad vi hver især er gode til. Og vi er trygge ved, at vi hver især træffer

Ivan Kubstrup udtaler:

Vores kontaktnetværk til unge landmænd og investorkredse, samt købere i Holland og Tyskland er helt opdateret – med flere købere på vej.

I hver uge har vi fremvisning til hollandske familier, som er i gang med immigration til Danmark. Årsagen er myndighedsstramninger i Holland.

Artikel fra LandbrugsAvisen

fornuftige beslutninger, siger Mathias Eg Jensen.

Brødrene ser også en fordel i at være to om ansvaret, så de er knap så sårbare.

- Og så kunne ingen af os på egen hånd løfte det her projekt. Det er jo kun, fordi vi er to, siger Mathias Eg Jensen.

De har god kontakt til den tidligere ejer, som gerne hjælper ved tvivlsspørgsmål, og de 11 ansatte har sikret en god opstart.

- Den meget høje mælkepris har da bestemt også skubbet i den rigtige retning, selv om omkostningerne også er høje, mener Kenneth Eg Linding.

Samle produktionen I den nære fremtid indleder de et byggeri af en velfærdsstald på den ene af de to medfølgende ejendomme. Når stalden står klar, skal mælkeproduktionen samles på ét sted.

- Selv om der er flere usikkerhedsmomenter omkring landbruget, tror vi på mælkeproduktionen. Det er derfor, at vi bygger et anlæg, som rækker godt ind i fremtiden, siger Kenneth Eg Linding.

Griseejendomme

Vi søger

Slagtesvineproduktion i Jylland eller på Fyn

For køber med godt CV og stor egenkapital, søges slagtesvineproduktion med minimums produktionskapacitet på 12.000 slagtesvin årligt. Produktionsapparat skal være af god kvalitet og ejendommen skal være beliggende i landbrugsmæssige omgivelser med fortsat mulighed for udvikling af bedriften.

Gentagne konkurser: Brødre er fjerde ejer på 12 år Nogle vil måske slå korsets tegn, hvis de blev præsenteret for en ejendom, som er gået konkurs ikke mindre end tre gange i løbet af ti år.

Men historikken for den ene af de to ejendomme bag St. Hebo Mælkeproduktion skræmte ikke Mathias Eg Jensen og Kenneth Eg Linding.

- Kurator og mægler sigtede faktisk efter at sælge bedrifterne hver for sig. Men vi gjorde det klart, at det var alt eller intet, siger Kenneth Eg Jensen.

Bag om købet

• EDC Videbæk Landbrug udbyder St. Hebo Mælkeproduktion til salg. Består af 2 ejendomme ved henholdsvis Janderup og Billum vest for Varde.

• Den tidligere ejer begærede sig selv konkurs ultimo 2021.

• Der hører 400 hektar til og lejes 50 hektar. Der skal i 2023 dyrkes græs, majs og 15 hektar roer.

• Besætningen består nu af næsten 900 malkende køer fordelt på to ejendomme. Der er endnu ikke fuldt opdræt.

• Købsprisen var 68 millioner kroner.

Rationalet bag brødrenes ønske er, at ejendommen med konkurshistorikken har det bedste og mest fremtidssikrede produktionsapparat af de to medfølgende ejendomme.

- Der kommer nogle lovkrav til kvægstalde i 2034, som spærrer for produktion på den ene ejendom, men på den anden er de lette at indfri. Derfor ville vi have den med. Det er også dér, at vi ville bygge velfærdsstald og samle de malkende køer og småkalve, fortæller Kenneth Eg Linding.

På den anden ejendom skal opdrættet opstaldes, og der vil i starten være god plads. I forbindelse med konkursen blev der frasolgt 400 kvier, og brødrene har derfor været nødt til at købe dyr ind for at følge med og udvide en lille smule.

Med små justeringer er det lykkedes at løfte køernes daglige, leverede ydelse fra 28,5 til 33 kilo EKM, men brødrene har ingen intentioner om at gøre sig bemærket med en særligt højtydende besætning.

- Det økonomiske afkast er vigtigst, og det vil vi jagte via en sund besætning og en god grovfoderforsyning, fortæller de.

Større sogård – op til 2.000 søer

For etableret og særdeles købestærk landmand, søges større smågriseproduktion op til 2.000 søer i det Syd-/Vest-/Midtjyske område, gerne med jordtillæggende på 200-500 ha. Krav til bedrift, er mulighed for udvikling og velkørende produktionsapparat.

Slagtesvine- og planteavlsejendom i Midt-/Vestjylland

For ung mand med god egenkapital, søges slagtesvine- og planteavlsgård på 70-130 ha jord og mulighed for produktion af slagtesvin. Alternativt en ren planteavlsejendom med mulighed for dyrkning af specialafgrøder.

Videbæk Landbrug

Vi sælger ejendomme over hele landet...

Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom.

af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm.

Hos EDC Videbæk Landbrug er vi specialister i salg af landbrugsejendomme.

centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm.

Vores erfarne mæglerteam har stort markedskendskab, og dækker hele landet med salg og vurdering af alle typer landbrugsejendomme i alle størrelser og prisklasser. Med et højt fagligt niveau, rådgiver og vejleder vi dig, så du ender med det bedst mulige resultat.

Vi er uafhængige af såvel pengeinstitutter, kreditforeninger og landbrugets rådgivningsorganisationer og garanterer altid uvildig og kompetent rådgivning. Vi går professionelt til opgaven, og hjælper dig sikkert gennem hele salgsprocessen.

er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen.

Vi har stor erfaring med salg af alle typer landbrugsejendommen. Med dybe rødder i landbokulturen, har vi gennem 45 år handlet ejendomme i hele landet. Og vi brænder for hver enkelt sag.

Vores telefoner er altid åbne, og vi rådgiver og vejleder dig gennem hele salgsprocessen - når du har tid.

EDC Videbæk

Landbrug og Lystejendomme

Bredgade 39, 6920 Videbæk

Tlf. 97 17 12 99

Videbæk Landbrug LYSEMOSEVEJ 2 5874 HESSELAGER Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og
Til
Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne
Til
Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 BUBBELVEJ 4 7760 HURUP THY Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 ST. HEBOVEJ 17 6851 JANDERUP VESTJ. Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE
salg
salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord
Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 AGERLANDSVEJ 3 8400 EBELTOFT har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 FÅRBORGVEJ 5 6900 SKJERN Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består
Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er
Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299
beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og
ROSTRUPVEJ 8 7321 GADBJERG Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores
allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 Poul Erik Nielsen tlf. 2014 8299 Jan Vistisen tlf. 2176 4662 Morten Hindkjær tlf. 6115 3579 Ivan Kubstrup tlf. 2062 4931 Arne Sigtenbjerggaard tlf. 2713 1501 Tonny Lønne tlf. 2425 3944
omfattende har vi måske