Page 1


Facebook og hjemmeside

Kirkebil Er man svagtseende, dårligt gående eller på anden måde har svært ved at komme i kirke, har man, hvis man bor i Vestervang Sogn, mulighed for at benytte en kirkebil. For nærmere aftale ringer man til kontoret i åbningstiden, tlf. 4921 0684, i løbet af ugen, dog senest torsdag, da kirkekontoret har lukket fredag.

Vestervang Kirke og Helsingør Familietjeneste er at finde på FaceBook: fb.com/vestervangkirke fb.com/helsingorfamilietjeneste fb.com/musikvestervang fb.com/groups/vestervangpigekor

� � � � � fb.com/groups/vestervangbabysalmesang

Indhold

Vestervang Kirkes hjemmeside: www.vestervangkirke.dk Læs også om dåb på: dåben.dk

Præsten har ordet Teologi for alle Evangelisk Alliances bedeuge Børnegudstjenester Mini-konfirmand Kirkens børnekor Babysalmesang Kalender Folkekirkens Nødhjælp Dåben.dk Helsingør Familietjeneste Drop-In dåb Koncerter Sangaftener Bibelhalvmaraton Eftermiddagsklub Sorggruppe Kom og oplev FDF Konfirmandindskrivning 2021 Kontakt

Redaktion Eva Müllertz � 4926 3803 � eva.mullert@email.dk Mette Dansøn � 2384 6347 � mhh@km.dk Morten Poulsen � 2098 8321 � organist@vestervangkirke.dk Deadline til næste nummer er 18. februar 2020

Forsiden

FDF

Vestervang Kirke i snevejr Foto: Emil Jensen, januar 2019

FDF, kredsleder Lene Jacobsen � 4911 2502 � leja.jacobsen@gmail.com 2

3 4 4 5 5 6 7 8-9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16


Præsten har ordet: Oven visse vande

højskolemanden Niels Højlund med et glimt i øjet at sige, at han ’desværre’ kun havde tro nok til en uge, og blev nødt til at gå i kirke hver søndag: ”Når mit kar bliver tomt af livets tilfældigheder, håber jeg, at det bliver fyldt igen, og det er derfor, jeg går i kirke”, sagde han.

I 1981 lavede Benny Andersen og Povl Dissing pladen ”Oven visse vande”. Den blev tit spillet i mit barndomshjem, og jeg husker stadigvæk verset:

Det kendte Søren Kierkegaard også til og skrev engang i sin dagbog: »Et ældre menneske venter besøg af et barn til en på forhånd aftalt tid, og den ældre sidder i sin stue og forbereder sig på at glæde barnet. Men barnet kommer for tidligt og banker på. Men der bliver ikke lukket op, og barnet bliver ked af det. Hvorfor blev der ikke lukket op? Fordi forberedelserne til det, som skulle glæde barnet, ikke var helt færdige. Så selvom det er sådan, at Gud ikke straks lukker op, så trøst dig. For som der står skrevet: Den som banker på, for ham skal der lukkes op.«

Jorden er en lille bitte grøn grønært midt i universets slagger og ral. Mennesket er kun en prik, har vi lært. Et fnug i en øde kæmpehal. Så der er masser af plads til en sang en sang der gør os knap så små ovenpå dagen, på dagen derpå. Sådan lyder Benny Andersens melan– kolske og humoristiske livsfilosofi i Stort–småt–sort–blåt–blues. Egentlig er vi små tilfældige atomer i et stort og øde univers. Hvad kunsten giver er tilsyneladende kun et plaster på såret, så vi glemmer livets realiteter for en stund. Jeg holdt meget af den sang. Måske fordi jeg i 1981 var en ateist på 14 år. Men nu er jeg blevet kristen og præst, og når jeg underviser konfirmander på 14 år, spørger de mig: Hvordan kan vi tro på Gud, når der sker så meget ondt i verden? Og hvad skal man svare? Tja, man kunne spørge til alternativet! Er det, at der ikke er anden mening, end den vi skaffer os selv? Eller man kunne sige, at fordi det onde findes, må vi tro på, at det gode kan overvinde det. Og at vi i evangeliet hører om et underligt menneske, der ikke tvivlede på, at han betød noget, og at hans himmelske far ville stå bag ham. Når Jesus f.eks. tilgav folk deres synder eller helbredte folk og satte sig ud over stive religiøse regler om rigtige og forkerte mennesker, rent og urent. Men i sammenligning dermed er vor egen tro svag. Derfor plejede

Nej, mennesket er ikke kun et fnug i en øde kæmpehal, men er for Gud noget stort og betydningsfuldt, siger evangeliet. Vi kan ikke altid selv se det, men går vi til gudstjeneste, fyldes vi måske af Jesu tro. Den tro der f.eks. også møder os i Søren Kristoffersens bibelhalvmaraton, hvor man fra februar sammen med andre kan fordybe sig i de centrale nytestamentlige skrifter. Mødes vi dér eller til de mange andre aktiviteter, som man kan læse om her i bladet, så bekræftes vi desuden i, at vi også betyder noget for hinanden og synger med på en sang, som gør os knap så små. Vi bliver i hvert fald klogere på os selv og vores medmennesker og får flere fornøjelige stunder, end vi ellers ville have haft. Vel mødt! /TBS

3


Teologi for alle

Evangelisk Alliances bedeuge i uge 2

”Teologi for alle” er et nyetableret samarbejde mellem sognepræster i Helsingør Domprovsti og Folkeuniversitet i Helsingør, hvor der i stil med det kendte ”Teologi for lægfolk” udbydes undervisning i teologiens klassiske fag som bibelvidenskab, dogmatik, kirkehistorie samt idehistorie og religionsfilosofi på folkeuniversitetets niveau, dvs. som populærvidenskab i dette ords bedste forstand. ”Teologi for Alle” har i sit første år eller 2019 løbet over 8 hele lørdage kl. 9.15 til 15.45. Fra både lærernes og deltagernes side har der været stort ønske om at kurset fortsætter, hvilket vi gør i første halvdel af 2020 på følgende lørdage: 18. januar 15. februar 14. marts 18. april Nye deltagere er velkomne! Hver mødedag begynder med morgensang i domkirken 9.15, hvorpå følger 2 x 2 timers undervisning i Domkirkens hus før og efter frokostpausen (medbring selv madpakke). Efter eftermiddagskaffen sluttes dagen af med 45 minutter om et særligt teologisk tema. Program inkl. beskrivelse af de enkelte kursusfag og oplysning om lærere og betaling for deltagelse findes på www.vestervangkirke.dk Forhåndstilmelding er nødvendig og skal ske direkte til Helsingør Folkeuniversitet, helsingorfu@gmail.com /TBS

Evangelisk Alliance er et netværk af protestantiske kirker og kirkelige organisationer, som bl.a. hvert år i uge 2 holder en såkaldt bedeuge, dvs. en uge hvor man mødes til andagter eller små gudstjenester hos hinanden med særlig fokus på forbøn og med efterfølgende socialt samvær. Hvert år har man et fælles tema, som belyses med forskellige bibeltekster i ugens løb, og man samler ind til et bestemt formål. I 2020 er temaet, hvad det vil sige at have et hjem i åndeligt forstand, og de indsamlede midler går til at forbedre sikkerheden omkring kristne kirker på Sri Lanka, som i påsken 2019 blev udsat for et blodigt terrorangreb. Programmet er: Mandag d. 6. jan. kl. 19.00 Luthersk Missionsforening, Kvistgård Tirsdag d. 7. jan. kl. 19.00 Vestervang Kirke, Helsingør Onsdag d. 8. jan. kl. 19.00 Strandvejskirken, Humlebæk (Missionsforbundet) Torsdag d. 9. jan. kl. 19.00 Frelsens Hær, Helsingør Evangelisk Alliances bedeuge er en mulighed for at lære at kende nogle af de forskellige protestantiske trossamfund, som findes i og omkring Helsingør, og for at samles om det evangelium, som vi trods vores meget forskellige traditioner og gudstjenesteformer er fælles om. /TBS

4


Advents- og fastelavnsbørnegudstjeneste søndag eftermiddag!

Mini-konfirmand Mini-musical er Vestervang Kirkes tilbud om minikonfirmandundervisning til alle børn på 2.-4. klassetrin. I foråret har vi skole-kirke samarbejde med 3.c og 4.b fra Gurrevej Skole. Mini-musicalen er skrevet over fortællingen fra det gamle testamente om drengen Jonas, som blev slugt af en hval. Morten Poulsen har komponeret nogle skønne sange, og i forløbet skal vi øve sange og scenegang med børnene.

Ved børnegudstjenesterne søndag eftermiddag kl. 13.00 bliver evangeliet fortalt i øjenhøjde med de små. Såvel kirkens pigekor som spirekoret deltager altid under ledelse af Anne-Katrine Kirst og organist Morten Poulsen. Efter gudstjenesterne, hvor Troels Bak Stensgaard er præst, er der indtil kl. 15.00 hygge og kreative aktiviteter og leg, som arrangeres af kirketjener Emil Jensen. Søndag den 1. december kl. 13.00 Det er er 1. søndag i advent, og vi vil til gudstjenesten høre, hvordan profeten Esajas i en svær tid mange hundrede år før Jesu fødsel så store syner af en ny fredskonge, som engang skulle komme og gøre alting godt. Vi begynder på den måde adventstiden ved at høre om håbets betydning og forventningens glæde. Efter gudstjenesten har vi kreativ julehygge. Vi slutter tidsnok til, at man eventuelt bagefter selv kan tage ned på Kongekajen og se julemanden gå i land og køre op til Axeltorv, hvor juletræet bliver tændt. Fastelavnssøndag den 23. februar kl. 13.00 Vi glæder os til igen i år at se en masse små supermænd, prinsesser og børn i andre fantasifulde forklædninger til børnegudstjenesten fastelavn! Bagefter går vi traditionen tro udenfor og slår katten af tønden, før vi får kakao og fastelavnsboller i kirkens store sal, hvor årets kattekonge og dronning fejres. /Troels og Emil

Jonas og Hvalen Fortællingen peger mod påsken, og Mette Dansøn fortæller derfor om påskedagene, og sammen med Emil klipper vi figurer, der knytter sig til dagene i påsken. Det bliver til en uro (mobile), som børnene får med hjem, når vi er færdige. Som afslutning opføres stykket for forældre og en venskabsklasse. Kontakt korleder Anne-Katrine Kirst på tlf. 26180114 eller email. annekatrinekirst@gmail.com

5


Kirkens børnekor

og læsing af juleevangliet. Pigekorene fra Sct. Mariæ og Vestervang Kirke går Lucia, og Spirekorene fra Domkirken, Sct. Mariæ, Sthens og Mørdrup Kirke opfører fortællingen om Josefs og Marias rejse til Bethlehem, om Jesus, der blev født i en stald, og fårene på marken. Derefter holder pigekor, børnekor og spirekor juleferie, indtil vi mødes igen torsdag d. 9. januar. Søndag d. 23. februar kl. 13.00 er der fastelavns-børnegudstjeneste, hvor vi klæder os ud og slår katten af tønden; her medvirker både spirekor, børnekor og pigekor. Spirekoret er for børn i 0.-2. Klasse, og vi øver hver torsdag kl. 14.30-15.30. Børnene bliver hentet i SFO'en på Gurrevejen skole og følges tilbage igen. Børnekoret er for drenge og piger i 3. klasse og netop rykket op fra spirekoret. Vi øver torsdage 16.00-17.00, nogle gange sammen med pigekoret. Pigekoret er for piger fra 4. klasse-18 år og har øvedag torsdage kl. 16.00-17.30 Hvis du godt kan lide at synge og synes, det kunne være sjovt at synge sammen med andre, er du velkommen til at komme forbi en torsdag eftermiddag, eller du kan kontakte korleder AnneKatrine Kirst 2618 0114. Se mere på FaceBook: fb.com/groups/vestervangpigekor/ /Anne-Katrine

Luciadag er en festdag for lyset og for den katolske helgen Santa Lucia, hvis navn betyder 'lys'. Legenden om Lucia fortæller, at hun var en ung kristen pige, som levede i 300-tallet på Sicilien. Hun havde viet sit liv til Gud og gik derfor rundt og hjalp de syge og fattige. For bedre at kunne se og have begge hænder fri til at arbejde med, bar hun derfor et lys på hovedet. Traditionen med pigerne der er klædt i hvide kjoler og lys passer godt ind i den mørke vintertid og bliver netop med lyset og de hvide kjoler et stærkt symbol på at de bærer kristendommens lys frem i verden. Søndag d. 1. december kl. 13.00 synger korene til Børne-advents-gudstjeneste. Her vil også være Lucia og julesalmer. Onsdag d. 4. december synger Pigekoret og børnekoret julesange og går Lucia-optog, når eftermiddagsklubben afholder deres jule-café kl. 14.00. Torsdag d. 12. december kl. 15.00 synger pigerne julesange og går Lucia på plejehjemmet Montebello. Søndag d. 15. december kl. 16.00 synger vi julen ind i Sct. Mariæ Kirke med Julekoncert og Luciaoptog. Børnekor, pigekor og drengekor fra kirkerne i Helsingør synger fælles julekoncert med Luciaoptog, fællessang

6


Babysalmesang Babysalmesang er et musikalsk tilbud til småbørn i alderen 3-8 måneder. Efterårssæsonen er slut, men nyt hold begynder tirsdag d. 4. februar kl. 11.00. Vi mødes i en gruppe af 8-10 forældre. Vi mødes i alt 12 gange, og det koster 200,-. Babysalmesang tager udgangspunkt i den viden, vi har om, at musik har stor betydning for det lille barn. Musik og sang er noget af det første, der forbinder os til vores barn. Vi ved i dag, at allerede inde i maven lytter det lille barn med. Babysalmesang er et musikalsk frirum sammen med dit lille barn, hvor vi synger og bevæger os med barnet - alt sammen er det med til at stimulere, styrke og udvikle barnets sanser. Hver gang synger vi små salmevers eller sange og lærer sanglege og børneremser. Det er ikke nødvendigt, at man selv er god til at synge for at deltage. Det vigtige er at høre mors/fars stemme. Kirkerummet har en særlig lyd og atmosfære. Sang og musik opleves

anderledes i det store rum både for den voksne og for barnet. Babysalmesang er også hyggeligt samvær med andre forældre med små børn. /Anne-Katrine For yderligere information og tilmelding til baby- eller børnesalmesang kontakt Anne-Katrine Kirst � 2618 0114 � annekatrinekirst@gmail.com Se også: � www.vestervangkirke.dk og � fb.com/groups/vestervangbabysalmesang Betaling via MobilePay til nr. 19908 7


Kalenderen kan med fordel tages ud og hænges op � Se omtale andetsteds i dette blad � Gudstjeneste �Koncert/sangaften �Foredrag/debat/studiekreds

December 2019

Januar 2020

1/12 kl. 10.00 Højmesse v. TBS 1. s. i advent

1/1 kl. 14.00: Højmesse v. TBS Nytårsdag Kirken byder på et glas bobler

1/12 kl. 13.00 Børnegudstjeneste v. TBS Pige- og spirekoret deltager

5/1 kl. 10.00: Højmesse v. MD Helligtrekongers søndag

4/12 kl. 14.00 Eftermiddags klub �� »Juleshow med kirkens kor«

7/1 kl. 19.00: Forbønsgudstjeneste v. TBS Evangelisk Alliances bedeuge

5/12 kl. 16.00 Studiekreds v. TBS � Hebræerbrevet

8/1 kl. 14.00 Eftermiddags klub �� »Tag dig sammen, forstyr din magelighed«

8/12 kl. 10.00 Højmesse v. SK 2. s. i advent

9/1 kl. 16.00: Studiekreds v. TBS� Hebræerbrevet

8/12 kl. 16.00 Koncert �� Kammerkoret Audite

12/1 kl. 10.00: Højmesse v. TBS 1. s. e. helligtrekonger

4/2 kl. 16.00: Bibelhalvmaraton v. SK � Markusevangeliet

12/1 kl. 16.00 Koncert �� Årets Nytårskoncert

11/12 kl. 17.30 Gudstjeneste � Helsingør Familietjeneste (Dørene åbner kl. 16, spisning kl. 18) 15/12 kl. 10.00 Højmesse v. MD 3. s. i advent

15/1 kl. 17.30 Gudstjeneste � Helsingør Familietjeneste (Dørene åbner kl. 16, spisning kl. 18)

22/12 kl. 10.00 Højmesse v. MD 4. s. i advent

19/1 kl. 10.00: Højmesse v. SK 2. s. e. helligtrekonger 23/1 kl. 16.00: Studiekreds v. TBS Hebræerbrevet

24/12 kl. 14.00: Juleaften Julegudstjeneste v. SK

26/1 kl. 10.00: Højmesse v. TBS 3. s. e. helligtrekonger

24/12 kl. 16.00: Juleaften Julegudstjeneste v. TBS

31/1 kl. 18.30 Sangaften �� Musikalsk rejse med Mette Borg og Julie MeeRa Albertsen

25/12 kl. 10.00: Højmesse v. MD Juledag 26/12 kl. 10.00: Højmesse v. TBS 2. juledag

Prædikanter TBS Troels Bak Steensgaard MD Mette Dansøn SK Søren Kristoffersen

29/12 kl. 10.00: Højmesse v. MD Julesøndag 8


Februar

Marts

2/2 kl. 10.00: Højmesse v. MD Sidste s. e. helligtrekonger

1/3 kl. 10.00: Højmesse v. TBS 1. s. i fasten

4/2 kl. 16.00: Bibelhalvmaraton v. SK � Markusevangeliet

4/3 kl. 14.00 Eftermiddagsklub �� »Identitet under pres - om en præsts sjælesørgeriske arbejde i arrest og psykiatri.«

5/2 kl. 14.00 Eftermiddags klub �� »Et arbejdsliv på iskanten«

8/3 kl. 10.00: Højmesse v. MD 2. s. i fasten

9/2 kl. 10.00: Højmesse v. SK Septuagesima

8/3 kl. 11.00 Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

9/2 kl. 16.00 Koncert �� Winterreise

13/3 kl. 17-20 Drop-In dåb � 16/2 kl.10.00: Højmesse v. TBS Seksagesima

15/3 kl. 10.00: Højmesse v. SK 3. s. i fasten

19/2 kl. 17.30 Gudstjeneste � Helsingør Familietjeneste (Dørene åbner kl. 16, spisning kl. 18)

17/3 kl. 16.00: Bibelhalvmaraton v. SK � Johannesevangeliet

23/2 kl. 10.00: Højmesse v. MD Fastelavn

18/3 kl. 17.30 Gudstjeneste � Helsingør Familietjeneste (Dørene åbner kl. 16, spisning kl. 18)

23/2 kl. 13.00 Fastelavn for børn Børnegudstjeneste v. TBS Med tøndeslagning og børnekor

22/3 kl. 10.00: Højmesse v. TBS Midfaste 27/3 kl. 18.30 Sangaften �� Musikquiz med H. C. Jepsen

25/2 kl. 16.00: Bibelhalvmaraton v. SK� Lukasevangeliet

29/3 kl. 10.00: Højmesse v. MD Mariæ bebudelses dag Efter gudstjenesten om søndagen er der altid gratis kirkekaffe.

5/4 kl. 10.00: Højmesse v. TBS Palmesøndag Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagsgudstjenesten og ellers efter behov ved en lille særgudstjeneste den 2. lørdag i måneden kl. 1100. Vil du vide mere om dåb? se dåben.dk

Hver den 3. torsdag i måneden er der gudstjenester på: Montebello Plejehjem kl. 13.15 Kristinehøj Plejehjem kl. 14.30 Psykiatrisk Center kl. 15.30 9


Folkekirkens Nødhjælp - Indsamling 2020

Dåben.dk Dåben.dk er en hjemmeside, hvor man kan hente inspiration hvis man overvejer dåb. Nedenstående artikel er et eksempel på, hvad man kan finde på hjemmesiden.

F�� �������������������� ������� ����

G����� D�������

Vi er selvfølgelig fra Vestervang Kirke igen med, når årets store sogneindsamling finder sted søndag d. 8 marts 2020 til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Kom til gudstjeneste kl. 10, eller kom direkte til indsamlingen, der begynder kl. 11 - Kom og tag en rute, og gør en forskel for verdens fattigste, hvert skridt tæller! Folkekirkens Nødhjælps Indsamling 2020 er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne. Søndag den 8. marts 2020 samler vi ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken rammer. Ingen mad, når ressourcerne slipper op. Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Den gode nyhed er, at løsningerne på en af vor tids største problemer enten findes eller kan udvikles. Og det er Folkekirkens Nødhjælp gode til. Men vi har brug for dig for at sikre, at løsningerne når frem til dem, der har allermest brug for dem! /MD

Man behøver ikke at være velhavende for at holde en dåbsfest i folkekirken. Det vigtigste, der foregår i kirken, er gratis. Da jeg skulle have døbt mit første barn, var jeg endnu ikke i arbejde og havde lige afsluttet mine studier. Min mand var også helt nyuddannet, så vi havde ikke en krone ekstra at gøre godt med, men vi holdt alligevel en fantastisk fest! Her kommer mine tips til hvordan man kan gøre meget med få midler: Vi bad vores venner om at medbringe mad i stedet for at købe gaver. Maden var vores venners gave. Hvis man synes barnet skal iføres en dåbskjole, kan der lånes en. Helsingør Familietjeneste har nogle kjoler, der lånes ud uanset, hvilken kirke i Helsingør Kommune man holder dåb. Man kan selv lave noget fint billigt pynt til bordene, læs om det på dåben.dk. Barnet bliver medlem af folkekirken ved dåben, og det, der foregår i kirken, stilles derfor gratis til rådighed. Man skal altså ikke betale for at få sit barn døbt. På dagen, hvor barnet døbes, kan man nyde gudstjenesten, nyde musikken, det særlige rum og den festlige stemning. Men dåben er også gratis på en hel anden måde. Det er nemlig Guds nåde, der er på spil i en dåb. Dåben er gratis og udtryk for Guds kærlighed. Ordet ”gratis” og ordet ”nåde” betyder det samme. Gud giver os en gratis dåb. Gud giver os af sin kærlighed. Man kan altså godt holde dåbsfest i kirken uden at eje en krone, sådan helt gratis! /MD

10


Helsingør Familietjeneste Helsingør Familietjeneste er et kirkelig netværk, der tager udgangspunkt i de månedlige spiseaftner, men også rummer udflugter, sommerlejr for børn, byttemarkeder, brætspilsdage, en facebookside m.m. Ved de månedlige spiseaftner åbner vi dørene kl. 16 og har løst samvær over en kop kaffe og noget kreativt. Kl. 17.30 er der familiegudstjeneste – derefter fællesspisning! Vi sidder ved langborde, og man kommer altså til at sidde sammen med andre, også selv om man er kommet alene. Man betaler 15 kr. for maden hvis man er over 18 år, og 5 kr. hvis man er under. Fællesskabet er rummeligt, og det er et godt sted stadig at have forankring i kirken, efter man har gået til babysalmesang, eller konfirmationsforberedelse, men man kan selvfølgelig også komme fra gaden uden før at have været i kirke. Spiseaftnerne kræver ikke tilmelding, og målgruppen er bred; børnefamilier, enlige ældre, konfirmander og tidligere konfirmander, store familier, singler, par, gammeldanskere og nydanskere… Alle er velkomne! Datoerne for spiseaftner er: 11. december (slutter kl. 20) 15. januar 19. februar 18. marts /MD

Drop-In dåb i Vestervang Kirke og Sankt Mariæ kirke Fredag d. 13. marts kl. 17-20 er der Drop-In dåb i Vestervang Kirke og i Sankt Mariæ Kirke. Her kan man komme fra gaden uden forudgående aftale og blive døbt efter en kort samtale med en præst. Medbring blot billedlegitimation. Er du under 18 år skal du have begge dine forældres samtykke. Denne gang kan man også blive døbt og have samtaler på engelsk (begge kirker) og spansk (kun i Vestervang Kirke), så kender du nogen, der kunne have glæde af det, så sig det endeligt videre. Man behøver ikke at bo i sognet for at tage imod tilbuddet. /MD

11


Koncerter

satser af bl.a. Benjamin Britten, Sergej Rachmaninov samt kirkens organist, Morten Poulsen. Det plejer at være en god og stemningsfyldt eftermiddag, når Audite besøger kirken!

Søndag d. 8/12 kl. 16.00

A����� ������ ����� ��� Udover alle de andre arrangementer i juletiden får vi også besøg af kammerkoret Audite, som under ledelse af Denis Segond vil synge julen ind sammen med os. Ud over klassiske julesatser og fællessalmer vil koret byde på lidt mindre kendte, men spændende,

Søndag d. 12/1 2020 kl. 16.00

N������������ Traditionen tro træder kirkens dygtige sangere, musikere og Ensemble Felix endnu en gang sammen for at skyde det nye år musikalsk i gang med et festfyrværkeri af glansnumre. Vi skal bla. høre arier fra Don Juan af Mozart og Euridice af Gluck, Sigøjnersange af Brahms og en buket af mere populære sange i forskellige stilarter. Som altid er der både satser af seriøs og mere løssluppen karakter, og vi kan ønske hinanden godt nytår med et glas bobler efter koncerten. Søndag d. 9/2 kl. 16.00

W����������

Gratis adgang Der er gratis adgang til kirkens koncert medmindre andet er angivet og der bydes altid på et efterfølgende glas vin i kirkens menighedslokaler. Flere koncerter? Da Vestervang Kirke er så heldig ofte at blive tilbudt koncerter med kort varsel, kan der komme flere koncerter på programmet. Disse vil blive annonceret på Vestervang Kirkes facebookside, hjemmeside, i dagspressen og på plakater i kirken, på biblioteker mv.

Igen i år skal vi på den melankolske rejse gennem Franz Schubert og Wilhelm Müllers vinterlandskab. Den omfattende sangcyklus er som altid trygt i hænderne på baryton Piet Larsen og pianist Leif Valbjørn. De to herrer har lovet hinanden, og os, hvert år at tage os med på en ulykkeligt forelsket ungersvends kolde rejse væk fra sin elskede.

Facebook Man kan følge med i koncerterne i Vestervang Kirke på denne side: � facebook.com/musikvestervang 12


Sangaftener

Fredag d. 27. marts kl. 18.30

Fredag d. 31. januar kl. 18.30

M�������� ����� ��� M���� B��� �� J���� M��R� Tag med på en rejse med de store danske komponister fra romantikken frem til nu, i selskab med vores lokale verdensstjerne sopran Julie MeeRa Albertsen og dramaturg Mette Borg fra Den Danske Scenekunstskole. Vi skal bl.a. møde Carl Nielsen, Peter Heise, Kai Normann Andersen og Bent Fabricius Bjerre.

H. C. Jepsen har med sin guitar for et par år tilbage lavet musikalsk og sangfyldt quiz med os, og nu er han tilbage med nye spørgsmål og gætterier. Der vil være masser af fællessang

Vi mødes i Vestervang Kirkes menighedssal kl. 18.30 til fællesspisning (husk tilmelding). Der vil blive serveret en 2 retters menu, senere kaffe og småkager, pris: 70.00 kr. Tag selv drikkevarer med, men disse kan også købes til rimelige priser. Kl. 20.00 begynder sangen, og man kan også støde til her. I så fald vil kaffe med småkager koste 10.00kr. Vel mødt! PUV Beate og Morten

Bibelhalvmaraton forår og efterår 2020 I løbet af 2019 har vi gennemgået Det gamle Testamente i uddrag, og til december tager vi fat på Det nye Testamente, som vi gennemgår i hele sin udstrækning, fra Mattæus-evangeliet til og med Johannes’ Åbenbaring. Skulle man have lyst til at springe på, så ligger næste møde tirsdag d. 10. december kl. 16 til 17.30, hvor vi altså drøfter indholdet i Mattæus-evangeliet, som man bedes have læst hjemmefra. Medbring egen udgave af Det nye Testamente, gammel som ny. Kan man ikke komme første gang, så er første

mødedato i 2020 tirsdag d. 4. februar, hvor vi gennemgår Markusevangeliet. Møderne foregår som rundbordssamtale, dog med kort indledning ved præsten. En oversigt over datoerne for resten af 2020 kan rekvireres ved at skrive til skri@km.dk. Vel mødt! /Sognepræst Søren Kristoffersen

13


Eftermiddagsklub

Sorggruppe

Vi mødes i Vestervang Kirkes menighedssal til hyggeligt samvær omkring mange spændende foredrag. Det koster 25.00 kr.. for kaffe/the og kage. Onsdag 4. december spilles og synges julen ind i ord og toner sammen med Vestervang Kirkes Kor og organist samt Luciapigerne. Onsdag 8. januar 2020 fortæller Margrethe Neergaard om kaptajn Jespersen under mottoet »Tag dig sammen, forstyr din magelighed«. Onsdag 5. februar vil Cecillia Vanman fortælle om »Et arbejdsliv på iskanten«. Onsdag 4. marts får vi besøg af kirkens ene præst Søren Kristoffersen, der vil tale om »Identitet under pres om en præsts sjæle– sørgeriske arbejde i arrest og psykiatri«. Onsdag 1. april vil Louise Høgild Pedersen fortælle om, og vise billeder der omhandler, »Kingo - påskens salmedigter«. Husk at notere datoen for vores udflugt: onsdag 6. maj. Eventuelt overskud går som tilskud til vores udflugt . Vi glæder os til at se dig.

Opstart af ny sorggruppe i Vestervang kirke i 2020. At miste et menneske, der har været en stor del af hele ens liv, er noget af det sværeste, vi mennesker kommer ud for. Ikke desto mindre er det et grundvilkår i vores tilværelse. Vi kan ikke undgå tab – og dermed sorgen over at miste. Og hvor går man så hen med sin sorg? Hvordan lever man videre med den? Og hvem kan man tale med om sin sorg? Vestervang Sogn åbner igen muligheden for at deltage i en sorggruppe, hvis man har mistet et nærtstående menneske og har behov for at få sat ord på sin sorg og sit savn sammen med andre mennesker i en tilsvarende situation. Vi samles 10 gange i alt, ca. hver tredje tirsdag, og det er et tilbud også for folk, der ikke hører til Vestervang Sogn. Sorggruppens formål er at fungere som et trygt rum at kunne være i, til lindring og trøst. Det er vigtigt for fællesskabet, at man så vidt muligt prioriterer at komme hver gang. Tid: Første møde er tirsdag d. 28. januar kl. 16. Her vil vi holde et introduktionsmøde og snakke lidt om, hvordan vi går frem. Der vil blive budt på en kop kaffe/the. Sted: Vestervang kirke, Gurrevej 66, Helsingør. Mødeleder: Sognepræst Søren Kristoffersen. NB: Max. otte deltagere (+leder og medhjælper), så der er mulighed for at alle kan komme til orde. Tilmelding (eller spørgsmål) kan ske ved henvendelse til sognepræst Søren Kristoffersen, mobil 2014 5626. Vel mødt!

På gensyn! /Eftermiddagsklubudvalget 14


Kom og oplev FDF Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne.

M�������� Puslinge/Tumlinge/Pilt ca. 5-10 år: Hver Mandag kl. 16.30 til 18.00, Sthens Kirke i kælderen Væbnere/Seniorvæbnere/Seniorer ca. 11-18 år: Hver Mandag kl. 17.30 til 19.00, Vestervang Kirke

Indskrivning til konfirmation i 2021 I Vestervang kirke er der konfirmation i 2021 hhv. fredag d. 30. april og lørdag den 1. maj, begge dage kl. 10.00 og 12.00. Indskrivning til konfirmation sker efter først til mølle-princippet fra torsdag d. 2. januar 2020 ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid. Vi konfirmerer i 8. klasse. Fra mandag d. 6. januar vil man også kunne indskrive sig skriftligt pr. brev, men breve modtaget før den 6. januar vil først blive behandlet i uge 2 og i tilfældig rækkefølge. Man kan ikke tilmelde sig pr. mail på grund af datasikkerheden, men fra d. 6. januar vil man ligeledes kunne indskrive sig via et link på kirkens hjemmeside. Ved tilmelding skal fremvises (kopi af) dåbsattest samt oplysninger om postadresse, mailadresse, telefonnummer, skole og klasse.

FDF koster kun 500 kr. om året at være med til. For de penge får du masser af oplevelser med hjem. Kontakt kredsleder Lene Jacobsen for yderligere information, på tlf. 4911 2502 eller mail leja.jacobsen@gmail.com /FDF

15


Kirkens præster og personale Emil Noldes Vej 24 Sognepræst 3000 Helsingør Troels Bak Stensgaard Træffes efter aftale � 4926 6885 Ugentlig fridag: mandag � trbs@km.dk Kirkebogsførende Sognepræst Ellekildehavevej 32 Søren Kristoffersen 3140 Ålsgårde � 2014 5626 Ugentlig fridag: fredag � skri@km.dk Syge-/arresthuspræst Sognepræst Rosenvænget 22, 1. tv. Mette Dansøn 3000 Helsingør � 2384 6347 Træffes efter aftale. � mhh@km.dk Ugentlig fridag: fredag Formand for Helsingør Familietjeneste Organist Kongensgade 22,2 Morten Poulsen 3000 Helsingør � 2098 8321 Ugentlig fridag: fredag � organist@vestervangkirke.dk Kordegn Søren Munkholm � 4921 0684 Kirketjener Emil Jensen � 4283 2091 � emil@vestervangkirke.dk

Gurrevej 66, 3000 Helsingør � kordegn@vestervangkirke.dk Kirkekontoret er åbent: Man. til tor. kl. 9-13 Torsdag tillige 16-18 Børnekorenes leder Anne-Katrine Kirst � 2618 0114 � annekatrinekirst@gmail.com

Menighedsrådet Menighedsrådets formand: Beate Baumann Jensen � 2741 0482 �beate@vestervangkirke.dk

Næstformand: Grethe Bensen � 2445 0235 �btb@mail.dk

Kirkeværge Hanne L. Brinch � 4920 0103/2851 0107 � hlbrinch@stofanet.dk

Kontaktperson og kasserer: Jesper Knudsen � 5159 1430 �jfk@vestervangkirke.dk

Profile for Vestervang Kirke

Menighedsblad for Vestervang Kirke december 2019 til marts 2020  

Menighedsblad for Vestervang Kirke december 2019 til marts 2020

Menighedsblad for Vestervang Kirke december 2019 til marts 2020  

Menighedsblad for Vestervang Kirke december 2019 til marts 2020

Advertisement