Page 1

1. Нацртај оштар, прав и туп угао са заједничким теменом. При цртању користи само  троуглове које имашу комплету. Прав угао обележи са α, оштар са β и туп са γ.       

K 2. На слици су 4 полуправе:  А) угао NOL изрази као збир 2 угла:  ______________________________  Б) угао NOL изрази као разлику 2 угла:  ______________________________    3. Дат је угао δ. Конструиши угао 4 δ.   

  4. Углови α и β су комплемантни:  А) ако је α+β=180°,  Б) ако је α=β,  В) ако је α+β= 90°  Заокружи слово испред тачног одоговора.    5. Израчинај суплементан угао углу од 115°35`45``        6. Одреди мере непознатих углова са слике.       

127° δ°

α

β

L O 

M

N


7. Одговори на питања  А) углови  __ и __ су суседни  Б) унакрсни су углови ___ и ___ 

α

    8. Који је угао 8 пута већи од свог комплементног угла ?            9. Који је угао 9 пута већи од свог суплементног угла ?        10. Одреди мере непознатих углова.    δ1  α1  δ  α  137° 

γ1 β1 

γ

γ

β

matematika zadaci iz uglova za 5 razred OS  

matematika uglovi zadaci

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you