Page 1

Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

ELEVENS NAMN: ______________________________ KLASS: __________

Laboration 1 :Ohms lag Utrustning: labbkort MP2, likspänningsaggregat, 2 st ampermetrar, anslutningskablar

Genomförande: a) Avläs värdet på resistorn. Skriv in det i tabellen nedan. b) Beräkna med hjälp av det på resistorn angivna toleransvärdet, mellan vilka värden resistansen får ligga. c) Mät, helst med en digital multimeter, det faktiska värdet på resistorn och skriv detta i Tabellen. Får du en resultat som avviker mer en 5% från det påstämplade värdet bör du göra om mätningen. Resistans angivet värde (Ω)

Tolerans (%)

Min. värde enligt toleransen

Max. värde enligt toleransen

Uppmätt Resistans (Ω)

Sida 1 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

d) Beräkna det teoretiska värdet på strömmen genom resistorn vid givna spänningar över den enligt tabellen nedan. Observera att du ska använda ditt uppmätta resistorvärde vid beräkningarna: Given spänning (V)

5,0 V

10,0 V

15,0 V

20,0 V

25,0 V

30,0 V

Uppmätt resistans (Ω) Beräknad ström (mA)

e) Se till att strömmen från spänningsaggregatet är avstängd och koppla enligt schemat nedan:

f) Ställ in likspänningsaggregatet på de olika spänningarna enligt tabellen nedan, mät strömmen, skriv in det uppmätta värdet och beräkna R vid varje uppmätt värde enligt formeln (Ohms lag).

Inställd spänning (V)

5,0 V

10,0 V

15,0 V

20,0 V

25,0 V

30,0 V

Uppmätt ström (mA) Uppmätt resistans (Ω)

Sida 2 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

Laboration 2 :Parallell koppling av resistorer (Kirchoffs 1: a lag)

Utrustning: labbkort MP4, likspänningsaggregat, 3 st ampermetrar, anslutningskablar Genomförande: 1. Beräkningsdelen: g) Mät resistansen R1 och anteckna dess värde Svar: R1 = ………….. h) Mät resistansen R2 och anteckna dess värde: Svar: R2 = …………….. i) Beräkna ersättningsresistansen R12 enligt formeln: 1 1 1 = + R12 R1 R2 Svar:

R12 = …………………

Sida 3 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

j) Om vi bestämmer att U = 5V beräkna strömmen I enligt formeln:

I=

U R12

Svar: I = ……………………

k) Beräkna I1 och I2 genom att använda följande formler: U U I1 = I2 = och R1 R2 svar

I1= ……………..

I2 =………………….

Vad blir I1+I2? f) Upprepa steg d) och e)

för spänningarna U = 6V och U = 7 V.

Fyll i nedanstående tabell:

Beräkningstabell I1 =

U R1

I2 =

U R2

I=

U R12

I = I1+I2

U = 5V U = 6V U = 7V

Sida 4 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

2. Mätdelen. a) Koppla upp ampermetrarna vid respektive anslutningspunkter på laborationskortet. (se bilden nedan):

OBS! Be läraren kolla om du valt rätt område/strömart. b) Ställa in U=5V på likspänningsaggregatet och anslut den på laborationskortet. Mata in värdena för I1 I2 och I i nedanstående tabell. d) Öka spänningen till U=6v och U=7V och anteckna i nedanstående tabell:

Mättabell I1

I2

I

I = I1+I2

U = 5V U = 6V U = 7V Reflektion: Jamför beräkningstabellen med mätttabellen. Vad kan du dra för slutsats?

Sida 5 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

Laboration 3: Seriekoppling av resistorer (Kirchoffs 2: a lag)

Utrustning: labbkort MP3, likspänningsaggregat, 1 st voltmeter, anslutningskablar Genomförande: 1. Beräkningsdelen: l) Mät resistansen R1 och anteckna dess värde Svar: R1 = ………….. m) Mät resistansen R2 och anteckna dess värde: Svar: R2 = …………….. n) Mät resistansen R3 och anteckna dess värde Svar: R3 = …………… o) Beräkna ersättningsresistansen Re enligt formeln: Re = R1+R2+R3

Svar: Re=………….

Sida 6 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

p) Om vi bestämmer att U = 5V beräkna strömmen I enligt formeln:

I=

U Re

Svar: I = ……………………

q) Beräkna U1, U2 och U3 genom att använda följande formler: U 1 = I ⋅ R1 svar

U 2 = I ⋅ R2

U1= ……………..

Vad blir U1+U2+U3 ?

U 3 = I ⋅ R3

U2 =………………….

U3=…………..

Svar: U1+U2+U3= ………………..

f) Upprepa steg e) och f)

för spänningarna U = 6V och U = 7 V.

Fyll i nedanstående tabell:

Beräkningstabell U 1 = I ⋅ R1

U 2 = I ⋅ R2

U 3 = I ⋅ R3

U= U1+U2+U3

U = 5V U = 6V U = 7V

Sida 7 av 8


Falkenbergs Gymnaseiskola

Ellära A

Labborationer

Lärare:Vesat Ademi

2. Mätdelen. c) Använd voltmeter för att mäta U1, U2 och U3 vid respektive anslutningspunkter på laborationskortet (se bilden nedan):

OBS! Be läraren kolla om du valt rätt område/strömart. d) Ställa in U=5V på likspänningsaggregatet och anslut den på laborationskortet. Mata in värdena för U1, U2, U3 och U i nedanstående tabell: d) Öka spänningen till U=6v och U=7V och anteckna i nedanstående tabell:

Mättabell U 1 = I ⋅ R1

U 2 = I ⋅ R2

U 3 = I ⋅ R3

U= U1+U2+U3

U = 5V U = 6V U = 7V

Reflektion: Jamför beräkningstabellen med mätttabellen. Vad kan du dra för slutsats? Sida 8 av 8

Laborationer i Ellära A  

Laborationsuppgifter i Ellära A

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you