Page 1

Falkenbergs Gymnasieskola

Kurs: Digital Teknik A

2011-10-26

Falkenbergs Gymnasieskola Elprogrammet Kurs: Digital Teknik A Datum: Klass:

Delprov 2 i Digital Teknik

Elevens namn:

_________________________________________

Sida 1 av 4


Falkenbergs Gymnasieskola

Kurs: Digital Teknik A

2011-10-26

1. Fyll i de utsignalerna som nedanstüende vippor fÜr om insignalerna är som i bilden nedan: a)

b)

c)

d)

e)

Sida 2 av 4


Falkenbergs Gymnasieskola

Kurs: Digital Teknik A

2011-10-26

2. Rita och fyll i sanningstabellen för en JK vippa 3. Rita principschema för en multiplexer. Förklara med egna ord multiplexerns funktion. 4. Given demultiplexer (se bilden nedan):

a) Vilket värde (0 eller 1) ska man mata in på enable ingången för att aktivera demultiplexern? SVAR: enable = b) Under förutsättning att man aktiverat enable-ingången och att följande värde finns på utgångarna (se tabellen nedan) vilka värde har A0,A1,A2? D0 = 0 D1 = 0 D2 = 0 D3 = 1 D4 = 0 D5 = 0 D6 = 0 D7 = 0 Svar: A0 = A1 = A2 =

Sida 3 av 4


Falkenbergs Gymnasieskola

Kurs: Digital Teknik A

2011-10-26

5. Genom att modifiera SR-vippan konstruerar man en D-vippa. a) Rita schemakonstruktionen b) Fyll i sanningstabellen för D-vippan C

D

Q

6. Förklara ankodarens funktion med egna ord. a) Rita blockschema för en 4/2 ankodare b) Fyll i sanningstabellen för ankodaren som du ritade under b) (Använd rutmönstret nedan).

Sida 4 av 4

Digital Teknik - delprov 2  

Delprov i Digital Teknik

Advertisement