Page 1

CZECH 2012

Z12 TCH

CZECH

Zástupce značky Petzl pro vaší zemi, či kdekoli na světě, naleznete na: www.petzl.com/dealers

Michaël Fuselier v cestě obtížnosti 8b v Banyang’s Cave, osazené pro Petzl RocTrip 2011. Getu, Čína. © Guillaume Vallot Horský běh pod hvězdami v blízkosti vrcholu La Montagnette. Vercors, Francie. © Vincent Favre

2012 VERTIKÁLY – SVĚTLO


Ranní výhled na Matterhorn Švýcarsko © Dan Patitucci


Postupující, dělící se ... Od našich počátků ve speleologii je poslání firmy Petzl stále stejné: navrhovat praktické nástroje, které pomáhají lidem pohybovat se ve vertikálním a/nebo tmavém prostředí. Poté, co Fernand Petzl vynalezl první lanové blokanty, se rodinný obchod začal směrovat od speleologie také do ostatních vertikálních prostředí: nejprve do horského prostředí s horolezectvím a alpinismem, poté do profesionálního prostředí s pracemi ve výškách a záchranou z obtížných lokalit. Kromě vybavení samotného vyžadují aktivity jako alpinismus, horolezectví nebo speleologie, řádnou přípravu. Být připravený znamená mít v dané aktivitě odpovídající znalosti a praktické zkušenosti, s jediným cílem: schopností čelit různým situacím, ať už základním, neočekávaným nebo nouzovým, a snížit riziko úrazu. Firma Petzl se o své technické vědomosti dělí s různými komunitami uživatelů, což je logické spojení. Již dlouho poskytujeme zdroje informací (návody, katalogy, internetové stránky, videa) a pořádáme různé praktické semináře. Naše školící a experimentální centrum v Crolles (Francie) nám umožňuje jít tímto směrem ještě dále. Katalog 2012, který držíte v ruce, je samozřejmě součástí našeho poslání. Přejeme vám mnoho nadcházejících fantastických dobrodružství! Paul Petzl Prezident

2

ZÁVAZEK

10

POSTUP

46

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

86

SVÍTILNY


ZÁVAZEK

2

Předposlední délka cesty Spigolo Wiessner na Sass d'Ortiga. Dolomity, Itálie © Jocelyn Chavy


4

PETZL VČERA, DNES A ZÍTRA

6

NAŠE ZNALOSTI JSOU UVNITŘ TOHO, CO DĚLÁME

7

POŽADAVKY FIRMY PETZL

8

PETZL TÝM

9

NADACE PETZL

3


PETZL VČERA, DNES A ZÍTRA Kořeny firmy Petzl spočívají v touze jejich zakladatelů sloužit jediné vášni: objevování. Od samotných počátků ve speleologii zůstává poslání firmy stále stejné: nabízet praktická řešení, která umožní lidem postup. Ani v dnešní době se ten průkopnický duch, vášeň pro objevování a etika nezměnili. Již více než čtyřicet let Petzl pokračuje ve vynalézání produktů a poskytování řešení, která všem sportovním nadšencům a profesionálním pracovníkům umožňují dosáhnout mnohá z nedosažitelných míst, ve dne i v noci. Z podstaty věci postup nemá hranice: neustále vymýšlíme nová řešení a není žádný důvod k zastavení. Paul Petzl, Prezident

4


1956 Fernand Petzl, -1122 m Berger Cavern (Francie).

1968 První výstupové blokanty a slaňovací brzdy (BASIC, SIMPLE) jsou uvedeny na trh.

1977 Výroba prvních úvazků Petzl.

1981 Představení první čelové svítilny ZOOM.

1986 Výstavba testovací věže.

1991 Vynález první samoblokovací jistící pomůcky GRIGRI.

2000 TIKKA, první kompaktní čelová svítilna s LED diodami je uvedena na trh.

2002

Fernand Petzl, příběh průkopníka Na počátku třicátých let, ve svých sedmnácti letech, Fernand Petzl objevil speleologii. Profesí nástrojař začal rychle představovat nové techniky pro speleologii, která byla v tehdejší době v počátcích. Vždy po skončení práce začal ve své dílně pro sebe a své přátele ručně vyrábět produkty a systémy. Jeho cíl: příští neděli pokořit podzemní překážky v minule nedosažených galeriích. Se svým přítelem Pierem Chevalierem ve 40tých letech vynalezl a dovedl k dokonalosti několik nových a inovovaných pomůcek. Jejich spolupráce byla bodem zvratu. Společně prozkoumali počátečních sedmnáct kilometrů podzemních galerií Dent de Crolles a stanovili nový světový rekord v objevování podzemních prostor pod 600 metrů. Významně zdokonalili nové techniky postupu jejich průkopnickým použitím polyamidových lan namísto pevných žebříků, které se v tehdejší době používaly. V 50tých letech vedl fernand Petzl mezinárodní výpravu do jeskyně Berger ve francouzské oblasti Vercors. Po třech letech stanovili nový rekord -1 122 m a Fernand Petzl se stal součástí historie a legendou speleologie. To mu však nezabránilo v pokračování jeho vylepšování lanového blokantu a v 70tých letech slaňovací brzdy až nakonec lana zcela nahradila žebříky. Tato vylepšení si brzy našla uplatnění ve sportu, záchranářství a později také v průmyslu a stavitelství. V roce 1968 zahajuje Fernand Petzl masovou výrobu svých blokantů ve vlastní dílně. V 70tých letech rozšiřují jeho synové Pierre a Paul výrobu o produkty pro horolezectví. Po vynálezu svítilny pro speleologii přichází tým s první čelovou svítilnou pro horolezce. To byl začátek dobrodružství značky Petzl.

QUARK ERGO, první cepín bez poutek s tvarovanými madly otevírá nové hranice technikám lezení v ledu.

2006 Vzniká nadace Petzl.

2008 Je otevřeno školící a experimentální centrum Petzl V.axess.

2011 Paul Petzl získává cenu "Outdoor Celebrity 2011".

ZÁVAZEK

5


NAŠE ZNALOSTI JSOU UVNITŘ TOHO, CO DĚLÁME Touha dostat se dále, objevit novou stěnu ... Petzl nabízí produkty a rady, jak dosáhnout těchto cílů co nejsprávněji, skrze technické informace a školení.

Výrobky: nástroje pro postup Vynalézání nových výrobků Petzl vychází z hledání správných a účinných řešení problémů postupu a jejich neustálému zdokonalování. Každý výrobek společnosti Petzl je navržen tak, aby přesně splňoval konkrétní požadavek ve skutečném světě. Petzl naplňuje své poslání vytvářením inovativních řešení, která přispívají ke vzniku nových sportovních praktik. Od vynálezu GRIGRI po čelové svítilny s LED diodami, síla značky Petzl spočívá ve zkušenostech a vášni našich spolupracovníků.

Technické informace: sdílení našich vědomostí Výrobek není kompletní bez technického popisu a návodu ke správnému používání. Již mnoho let vytváří firma Petzl technické nákresy a videa, která vysvětlují použití jejich výrobků a detailně znázorňují technické situace v reálném prostředí. Tyto prostředky se staly základním odkazem pro vše vertikální a jsou dostupné na všech našich komunikačních kanálech: katalogy, internet, návody, obaly. Cílem firmy Petzl je poskytovat informace, které zákazníkům umožní nezávisle provozovat jejich aktivity za co možná nejbezpečnějších podmínek.

Školení: nezbytná součást Petzl investuje do školení svých zákazníků, distributorů a široké veřejnosti tím, že podporuje, nebo sám pořádá všem otevřené semináře přímo v terénu: záchrana z ledovcové trhliny, lezení v ledu, techniky jištění, atd.

FIN'ANNEAU

6


POŽADAVKY FIRMY PETZL Pro sportovní nadšence jsou spolehlivost a kvalita jejich vybavení nezbytné. U Petzlu, výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), jsou tyto nejdůležitější veličiny podporovány skrze životnost produktů od počátečního vývoje až po záruční servis. V každé fázi vývoje a výroby prochází produkt několika zkouškami a kontrolami, ve zkušebně, v terénu a na výrobní lince. Aby byla zaručena maximální bezpečnost uživatele a optimální používání výrobku, spolupracuje při vývoji tým vývojového oddělení se zkušební laboratoří firmy Petzl. Zkušební laboratoř firmy Petzl testuje jednotlivé části produktu, aby potvrdila správnost volby. V závěrečné fázi jsou všechny výrobky OOP a čelové svítilny jednotlivě kontrolovány.

Naše vědomosti Aktivity firmy Petzl vyžadují prvotřídní kvalitu různých materiálů (textilie, kovy, plasty, elektronické komponenty, atd.) a samozřejmě také specifické technologie (přesné tvarování plastů, vstřikování, lisování, kování, LED diody, atd.). Tyto vědomosti nám umožňují navrhovat pomůcky, které dokonale splňují technické požadavky pro použití při činnostech ve výškách: odolnost vůči nárazům, opotřebení, extrémní teploty, atd.

Bezpečnost bez kompromisů Pro firmu Petzl bezpečnost uživatele nezná žádný kompromis. S tímto kritériem v mysli všechny produkty značky Petzl prochází několika zkouškami v každé fázi výrobního procesu, od vývoje po výrobu: ve zkušebně, v terénu, skrze individuální kontroly, atd. Pokud se objeví riziko ohrožení bezpečnosti uživatele, Petzl vynaloží veškeré úsilí na nápravu tohoto problému. Dodržování tohoto principu vedlo na jaře 2011 ke dvěma stažením produktů, tlumiče pádu pro via ferraty SCORPIO a jistícího prostředeku GRIGRI 2 (první výrobní série). Tyto akce doprovázela nesčetná měření a kontroly a závěrem také rozhodnutí učinit vývoj a výrobu ještě spolehlivější. Více o stažení produktů naleznete na www.petzl.com

ZÁVAZEK

7


TÝM PETZL Pro firmu Petzl sdílení zkušeností, znalostí a úspěchu zahrnuje také podporu mnohých sportovců provozujících aktivity, které se nás týkají (speleologie, orientační běh, ultra trail maratony, horolezectví, alpinismus a objevné cestování). Členové Petzl týmu pochází ze zemí celého světa a reprezentují značku v poli. Přichází do styku s uživateli a seznamují je s Petzl výrobky, technikami a řešeními. Ve svém oboru dosáhli úžasných horských výstupů, neuvěřitelných objevných průzkumů, nebo posunuli hranice soutěžení, někteří z nich dokonce vynalezli nové pohyby, názvosloví, vybavení, atd. Ti všichni jsou součástí neustálé evoluce tréninkových metod a jsou hnacím motorem pro vývoj nových produktů.

Mike Horn (cestovatel), Dachhiri Dawa Sherpa (horský běžec a ultra-trail maratonec), Philippe Bence (speleolog), Ueli Steck (alpinista), Xavier de Le Rue (snowboardista), Chris Sharma (lezec), Nina Caprez (lezec)... Co je to za sílu? Co je žene vpřed? Vášeň, bláznovství, hledání hranic - nebo touha je posunout? Informace o členech týmu Petzl a jejich aktivitách naleznete na petzl.com

8


NADACE PETZL Nadace, která slouží veřejnosti Nadace Petzl podporuje všude na světě projekty, které jsou realizované neziskovými organizacemi snažícími se pozitivně působit na společnost ve třech oblastech: - vzdělání týkající se bezpečnosti - ochrana životního prostředí - podpora důležitého výzkumu

Jeden projekt z mnoha ...

Makay, poslední ráj Masiv Makay na Madagaskaru je jednou z posledních neprozkoumaných oblastí na ostrově, čítající stovky vzájemně propojených kaňonů s jedinečnou biodiverzitou, nedotčenou po milióny let. V lednu 2011 sem zamířila první vědecká mise. Vědci doprovázení horolezci a speleology se dostali do těch nejvzdálenějších a nejnepřístupnějších míst, aby mohli vše prozkoumat. Objevili více než 300 nových druhů rostlin, hroby a nástěnné malby v jeskyních, výsledky jejich průzkumu mají velký význam! Aby Makay zůstal chráněn, snaží se místní asociace získat statut Chráněná oblast, což by přineslo do regionu mnoho pracovních míst v oblasti ekologie a turismu. Jako jeden z hlavních sponzorů je Nadace Petzl významným přispívatelem k jejich úspěchu. Partner, kterého podporujeme: The Naturevolution Association Finanční podpora: 20 000 EUR Ostatní projekty, filmy, studie a dokumenty naleznete na www.petzl-foundation.org

Firma otevřená neobchodnímu světu Nadaci jsem založil proto, abych nás spojil přímo s konkrétními činnostmi, které přispívají našemu společenství. Otevřením nadace se mi nesplnil pouze můj cíl otevřít firmu neobchodnímu světu, ale také jsem se naučil přemýšlet jinak. Nadace dává smysl obchodu, který za tím stojí. Je to srdeční volba, naše touha podpořit ty, kdo jednají pro zájem nás všech a co víc, sloužit společnosti, pro kterou existujeme. Za 5 let činnosti nadace věnovala přes jeden milion euro a přímo podpořila 40 projektů. Jsem hrdý a šťastný, že jsme za těch prvních pět let nadace mohli podpořit významné akce. A do budoucna nás již čekají ještě více motivující projekty. Paul Petzl, Prezident

ZÁVAZEK

9


POSTUP

10

Mike Fuselier v cestě "Polvo Tecnico", 8c+, Great Arch of Getu během Petzl RocTrip 2011. Čína © Sam Bié


12

HOROLEZECTVÍ Jištění s GRIGRI 2, jistícím prostředkem s pomocným brzděním Budování rovnovážných jistících stanovišť při vícedélkovém lezení Uvíznutí druholezce: kladkostroj na zatíženém laně Slanění ve vícedélkových cestách

22

ALPINISMUS Pohyb dvojice po ledovci Pád do ledovcové trhliny: vytahování lanem s uzly Stoupací železa: jeden nebo dva přední hroty?

30

SPELEOLOGIE Míjení postupových kotvících bodů při sestupu

34

CANYONING Dosažení exponovaného stanoviště

38

VIA FERRATA Odjišťování lanem jako doplněk tlumiče pádu

42

NOČNÍ BĚH Rovnoměrná, nebo klesající intenzita osvětlení?

11


HOROLEZECTVÍ

12


V posledních deseti letech svedly akce Petzl Roc Trip dohromady lezce z různých koutů světa a různých výkonností na těch nejkrásnějších místech naší planety. 2011: Čínský rok! Z rýžových políček údolí Gettu provincie Guizhou se zvedají tvarované stěny, majestátní jeskyně a nezapomenutelná brána Chuanschang Arch. Nyní je na tomto místě 250 linií ohodnocených stupni 4 - 9, které zde našli a vytyčili místní lezci a členové týmu Petzl. Hledáte místo k lezení? www.petzl.com/roctrip

© Sam Bié - Lafouche

POSTUP

13


HOROLEZECTVÍ

Jištění s GRIGRI 2, jistícím prostředkem s pomocným brzděním.

V

ýsledkem několika nehod, zejména v lezeckých centrech, byl pád lezce na zem. Studie ukázaly, že pád na zem hrozí vždy do zapnutí čtvrté expresky. Existuje několik faktorů, které mohou nebezpečí pádu na zem ještě zvýšit: • délka lana od poslední zapnuté expresky • nabrané lano potřebné k zapnutí expresky, zvláště při zapínání nataženou rukou • průtah lana Dále zde máme také případy přímo spojené s jištěním: • lano prošlé systémem před zablokováním, jestliže je technika jištění nesprávná • příliš dlouhá délka lana podaná jističem • pohyb jističe, jestliže je překvapený a/nebo je příliš daleko od stěny v okamžiku pádu

Jistič zvýší bezpečnost lezce, bude li následovat doporučení uvedená níže. • buďte ve střehu, abyste byli schopni reagovat na jakoukoliv situaci • zvolte si vhodnou polohu blízko nástupu cesty • správně používejte jistící prostředek

© Marc Daviet

14


Vždy držte volný konec lana v ruce!

Pro usnadnění zapínání expresky lezci by měl být jistič pohyblivý. Jeden krok vpřed může stačit pro podání potřebné délky lana.

Povolování lana

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Základní techniky

Dobírání lana

Technika pro rychlé povolení lana

1. Lano držte nejméně třemi prsty

2. Ukazováček se opírá o GRIGRI 2

3. Palec přidržuje vačku

Více informací o technikách jištění s GRIGRI 2 naleznete na www.petzl.com/GRIGRI2

GRIGRI 2 První GRIGRI bylo vyrobeno v roce 1991. Přispělo k revoluci v lezení a to zejména na skále. Tím, že poskytovalo pohodlí jističům, umožnilo GRIGRI lezcům nacvičovat cesty a posunout tak jejich hranice. Nová verze GRIGRI 2 používá stejné principy, ale je lehčí, kompaktnější a vhodné pro většinu typů jednoduchých lan. Má nový design, který umožní vynikající kontrolu při slanění. Dodržováním rad uvedených v návodu k používání a na www.petzl.com si zoptimalizujete vaše používání GRIGRI 2.

POSTUP

15


HOROLEZECTVÍ

Budování rovnovážných jistících stanovišť při vícedélkovém lezení

J

istící stanoviště je záchytný bod na laně, do kterého by se měl lezec bez obav zavěsit a s jistotou odjistit svého partnera. Základní pravidlo týkající se jistícího stanoviště. Mějte minimálně dva kotvící body spojené dohromady a předpokládejte možnost selhání jednoho z nich. U méně spolehlivých kotvících bodů, nebo v nekvalitní skále, vám triangulace umožní rovnoměrně rozložit zátěž mezi jednotlivé kotvící body.

Vícesměrové jistící stanoviště Centrální jistící bod je pohyblivý Výhoda: zátěž je vždy rovnoměrně rozložena do dvou výše umístěných bodů, i při bočním zatížení (pokud se jistič posune, aby viděl na lezce, nebo je v poslední části traverz...). Nevýhoda: v případě selhání jednoho ze dvou kotvících bodů centrální jistící bod sklouzne na konec popruhové smyčky a rázem zatíží zbylý kotvící bod. Uzel na smyčce sníží rázovou sílu porušeného kotvícího bodu. Musí být zavázán na straně slabšího kotvícího bodu, nebo na obou stranách. • Kotvící bod s jednou popruhovou smyčkou, jedním uzlem a jedním okem na smyčce.

• Kotvící bod s jednou popruhovou smyčkou, dvěma uzly a jedním okem na smyčce.

Poznámka: Pokud je oko skoby již nadměrně používáno, nebo jeho poloha nesprávně zatěžuje karabinu v příčném směru, lze popruhovou smyčku navázat liščí tlapkou do jednoho, nebo obou kotvících bodů. V takovém případě zkontrolujte, zda skoby nemají ostré hrany, které by smyčku přeřízly.

50 %

58 %

50 %

< 8°

71 %

58 %

71 %

60°

50 % 50 %

< 8° 100 %

90°

58 % 58 %

100 %

100 %

60°

100 % 120°

71 % 71 % 100 %

90°

100 % 100 %

100 % 120°

© Lafouche 100 %

16

100 %

100 %

100 %


Jednosměrové jistící stanoviště Centrální jistící bod je pevný.

• Jistící stanoviště s centrálním bodem s uzlem (lodní uzel)

• Jistící stanoviště se zavázaným dynamickým lanem vyvažujícím tři body

• Rovnovážné jistící stanoviště z horolezeckého lana (pouze při střídání se ve vytahování délek)

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Výhoda: nehrozí rázové zatížení v případě selhání jednoho kotvícího bodu (zůstane viset ve zbývajícím bodě). Nevýhoda: Malé rozložení zátěže při bočním zatížení. • Příklad malého rozložení zátěže u jednosměrového jistícího stanoviště

Význam velikosti úhlů Velikost úhlů při vyrovnávání jistícího stanoviště významně ovlivňuje rozložení zátěže do jednotlivých kotvících bodů. 50 %

58 %

50 %

71 %

58 %

71 %

60°

< 8°

100 %

90°

100 % 120°

50 %

58 %

50 %

58 % 60°

< 8°

100 %

100 %

100 %

71 %

100 % 100 %

100 %

FIN’ANNEAU a ATTACHE 3D 50 % 50 %

50 %

58 % 58 % 60°

< 8°

100 %

100 %

71 % 71 % 90°

100 %

100 % < 8°

Dlouhé popruhové smyčky a několik karabin s pojistkou zámku jsou nutností pro budování % 58 % jistícího stanoviště. Popruhové smyčky FIN’ANNEAU, zvláště délky 120 cm,50jsou lehké 58 % 50 % 50 % 71 % 58 % a kompaktní, když je máme na úvazku, dlouhé pro použití ve většině 71 % ale dostatečně 100 % 100 % 100 % situacích. Používají se v kombinaci se 60 cm FIN’ANNEAU. Karabina ATTACHE 3D je lehká 60° < 8° 90° 120° 120° a kompaktní a její světlost je dostatečně velká pro dvě lana.

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

POSTUP

58 % 60°

100 %

17


HOROLEZECTVÍ Uvíznutí druholezce: kladkostroj na zatíženém laně

K

dyž druholezec spadne v převisu a nemůže vlastními silami vystoupat po laně, musí prvolezec nalézt řešení, jak ho vytáhnout nahoru. Pokud je k dispozici dostatek lana, je nejjednodušším řešením poslat dolů druhý konec lana na pomoc a lano, na kterém visí, použít jako záložní jištění. Nemůžeme li tuto operaci provést, je nutné zkonstruovat kladkostroj na laně, na kterém kolega visí a které je napnuté. Nejprve musíme jako základ systému přesměrovat zatížení z jistícího prostředku REVERSO 4 do kladky s blokantem. V pouhém okamžiku a za použití polovičního lana je přesměrování jednoduché díky funkci uvolnění lana jistícího prostředku REVERSO 4.

© Lafouche

18


2. Na zatížené lano nainstalujte kladku s blokantem MICRO TRAXION. Zkontrolujte správné blokování lana v kladce (MICRO TRAXION prokluzuje směrem dolů a blokuje směrem vzhůru). MICRO TRAXION spojte popruhovou smyčkou s centrálním kotvícím bodem jistícího stanoviště.

3. K uvolnění lana použijte karabinu, kterou vložíte do otvoru na prostředku REVERSO 4 a použijete ji jako páku. Zátěž je nyní přesměrována do kladky s blokantem MICRO TRAXION.

4. MICRO TRAXION lze použít jako kladku s blokantem jak v jednoduchých, tak i ve složených kladkostrojích. Volba druhu vytahovacího systému závisí na dané situaci: hmotnost druholezce, lano zachycené o skálu, atd. Při vytahování průběžně dobírejte druhý konec lana jako záložní jištění.

MICRO TRAXION Ultra lehká, kompaktní a velmi účinná kladka s blokantem MICRO TRAXION se snadno vejde na jakýkoliv úvazek lezce vícedélkových cest. Je to ideální pomocník při záchraně druholezce v obtížích nebo pro výstup po laně při sebezáchraně. MICRO TRAXION je možné použít i k vytahování materiálu v obtížných cestách. Snadno se instaluje a je slučitelné s lany o průměru 8 až 11 mm. Vačka pracuje i na znečištěných nebo namrzlých lanech a lze ji zajistit v otevřené poloze pro použití samotné kladky.

POSTUP

19

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

1. Na volném konci lana na brzdící straně prostředku REVERSO 4 uvažte zajišťovací kravský uzel. Tento uzel umožní uvolnění lana, uvolní ruce pro operaci.


HOROLEZECTVÍ

Slanění ve vícedélkových cestách

P

ři sestupu slaněním vyžaduje použití lanových technik ostražitost a organizovanost. Všechny činnosti při přípravě slanění jsou prováděny, zatímco jste sami zajištěni v kotvícím bodě.

Instalace lana do slanění 1. Ujistěte se, že slaňovací stanoviště je složeno ze dvou spojených bodů. Uvažte vůdcovský uzel Uzel, který spojuje obě lana, pevně stáhněte.

+

+ minimálně 30 cm

Na lano založte slaňovací pomůcku a samoblokovací prostředek 2. Samoblokovací prostředek slouží uživateli, pokud potřebuje uvolnit ruce v průběhu slanění (padající kamení, uzel na laně ...). Založením samoblokovacího prostředku pod slaňovací pomůcku získáme průvěs lana, který usnadní založení slaňovací pomůcky. Samoblokovací prostředek připojte do oka úvazku liščí tlapkou, aby nedošlo k jeho ztrátě. Poznámka: Uzel na konci lana je důležitým bezpečnostním opatřením pro mnoho situací (dlouhé slanění, slabá viditelnost, únava...).

© Lafouche

20


Přestup na slanění 4. Rozvažte uzly na koncích lan. Jeden konec lana protáhněte maticovou spojkou (mailonkou). Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

3. Když se přivážete do dalšího slaňovacího stanoviště, uvolněte lano ze slaňovací pomůcky a samoblokovacího prostředku. Oba konce lana připojte do stanoviště, aby jste je neztratili a zároveň zajišťovali slanění kolegy.

Stažení lana 5. Když kolega slaní k vám a zajistí se, stáhněte lano. Druholezec tahá za správný konec lana, prvolezec kontroluje hladký průchod lana mailonkou. Když uzel dosáhne slaňovacího stanoviště, prvolezec začne s instalací samoblokovacího prostředku a slaňovací pomůcky. Když jsou staženy obě lana, prvolezec může začít se slaněním.

REVERSO 4 Slaňovací/jistící pomůcka REVERSO 4 je ultra lehký prostředek (59 g, 25 % lehčí než REVERSO 3), se snadným intuitivním používáním. Třecí kanálky tvaru písmene V s asymetrickými drážkami přizpůsobí tření všem průměrům lan. Pro dynamická poloviční a dvojitá lana (průměr ≥ 7.5 mm) a pro jednoduchá lana (průměr ≥ 8.9 mm). Jednoduchá pomůcka pro různá použití: jištění prvolezce, jednoho či dvou druholezců, slaňování. Rychlá změna jištění z režimu Reverso na jištění prvolezce při střídání se ve vyvádění u vícedélkových cest.

Třecí kanálky přizpůsobí tření jakémukoliv průměru lana.

POSTUP

21


ALPINISMUS

22


Za polárním kruhem, mezi 67. a 68. rovnoběžkou severní šířky, leží norský Lofoten Archipelago, znamenající "stopu rysa", málo známý jako zimní ráj pro alpinisty. Ledopády, žlaby, hřebeny - nedotčené zimní prvovýstupy na prakticky každý z vrcholů tohoto starodávného ostrova. Slovinec Aljaz Anderle to však ví a pravidelně se sem vrací, aby využil příležitosti. Zde je jeho výlet z března 2011.

© Guillaume Vallot

POSTUP

23


ALPINISMUS

Pohyb dvojice po ledovci

P

ád do ledovcové trhliny je nejčastějším nebezpečím při pohybu po ledovci. Proto je důležité mít u sebe vybavení na sestavení vytahovacího kladkostroje a vědět, jak takový kladkostroj sestavit. Ale při pádu kolegy do trhliny musíme nejdříve zachytit jeho pád, aniž bychom ho následovali. Ve dvojici bude muset jeden lezec působit jako protizávaží. Proto je důležité začít s možnostmi na vaší straně.

Vzdálenost navázání Dva lezci se naváží na konce lana. Vzdálenost mezi nimi se poté upraví ovázáním lana kolem hrudi. Čím větší je nebezpečí pádu do trhliny, tím větší by měla být vzdálenost jejich navázání. Každý z dvojice musí mít dostatek lana na sestavení vytahovacího kladkostroje.

15 m

30 m

Uzly pro zvýšení tření v sypkém sněhu Na laně uvažte každé 2 m uzel (osmičkový, vůdcovský, motýlkový...) Tření uzlů ve sněhu a o hranu trhliny pomůže zastavit pád.

2 m

© Boris Dufour

24


30 m

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Poznámka: Uzly na laně komplikují následné sestavení vytahovacího kladkostroje a vytahování samotné. Dvě možnosti: • 1.řešení: sestavte vytahovací kladkostroj s uzly (viz. "Pád do ledovcové trhliny: vytahování lanem s uzly") • 2. řešení: na druhém konci máte dostatek volného lana k sestavení vytahovacího kladkostroje bez uzlů, který pošlete postiženému (např. potřebnou délku lana získáte spojením konců dvou 50 - 60 m lan).

30 m

Napnuté lano Dvojice sladí postup tak, aby lano mezi nimi udržovali stále napnuté, aniž by ho drželi smotané v ruce. Pokud je lano volné, postižený bude padat rychleji, jeho kolega pád nezachytí a riskuje také stažení do trhliny.

SUM’TEC Kompromis mezi klasickým alpinistickým cepínem a cepínem pro lezení v ledu, SUM’TEC je univerzální, lehký a technický cepín. S hrotem z nerezové oceli a mírně prohnutou násadou se snadno používá v poloze piolet canne. Při lezení hrot ALPIX (kovaný do tvaru banánu) a opěrka TRIGREST (nastavitelná bez nářadí) zajišťují účinnost potřebnou pro technické úseky, horské rozsedliny a žleby, atd.

Lehké kladívko s integrovanými klíči pro utahování matic plaket velikosti 8 a 10 mm.

POSTUP

25


ALPINISMUS

Pád do ledovcové trhliny: vytahování lanem s uzly

U

vazování uzlů na laně pomůže zastavit pád do trhliny při navázání dvojice lezců. V případě pádu do trhliny a bez možnosti použití druhého lana musí být postižený vytažen pomocí lana s navázanými uzly, které nemohou projít blokantem vytahovacího systému. Způsob, jak rozvazovat uzly, vyžaduje nějaké vybavení navíc.

MICRO TRAXION

TIBLOC

Přesměrování zátěže na dolní blokant Zátěž musí být přesměrována do dolního blokantu, který je připojen do kotvícího bodu, aby bylo možné povolit lano a rozvázat uzel. 1. Po sestrojení vytahovacího kladkostroje se vytahováním postiženého uzly posunují směrem ke kladkostroji.

MICRO MICRO TRAXION TRAXION

PARTNER PARTNER TIBLOC TIBLOC

© Boris Dufour

26

2. Blokant typu TIBLOC založte na lano pod uzlem. TIBLOC ještě není zatížený a lze ho snadno vyjmout.


4. Lehce zatáhněte za lano v kladkostroji a uvolněte vačku blokantu MICRO TRAXION. Zátěž přesměrujte do smyčky s blokantem TIBLOC.

5. Po přesměrování zátěže je napnutá pouze popruhová smyčka a lano vedoucí k postiženému. Rozvažte uzel.

6. Rozvažte uzel, zkontrolujte vačku blokantu MICRO TRAXION a pokračujte ve vytahování pomocí kladkostroje. Po prvním pohybu odpojte TIBLOC ze smyčky a pokračujte k dalšímu uzlu.

FIN'ANNEAU FIN'ANNEAU FIN'ANNEAU

MICRO TRAXION Pohyb v terénu s trhlinami, ať už pěšky či na lyžích, vyžaduje přípravu. Je důležité mít správné vybavení a vědět, jak ho použít. Kladka s blokantem MICRO TRAXION (pouhých 85 g) je velkou výhodou. Účinně blokuje dokonce i na namrzlých lanech. Vačku lze deaktivovat a pomůcku je možné použít jako jednoduchou kladku. Výborná účinnost díky zapouzdřeným kuličkovým ložiskům. MICRO TRAXION, smyčka FIN’ANNEAU, pár karabin a TIBLOC, to je ideální lehká sada, pokud vyrážíte do hor.

Vačka s hroty poskytuje účinný záběr. Funguje i na namrzlých nebo zablácených lanech.

POSTUP

27

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

3. Zatímco zátěž je stále v kladce s blokantem, TIBLOC spojte s kotvícím bodem popruhovou smyčkou (120 cm). Potom TIBLOC posuňte po laně směrem dolů, až se smyčka napne.


ALPINISMUS

Stoupací železa: jeden nebo dva přední hroty?

P

ře jakýmkoliv výletem ven je vždy důležité zvolit si pro daný terén vhodná stoupací železa. U nových stoupacích želez LYNX si můžete zvolit sestavu předních hrotů, která optimalizuje jejich výkon. Následující rady vám pomohou zvolit ty nejvhodnější kombinace.

Dva přední hroty Sestava dvou předních hrotů poskytuje dobrou boční stabilitu. • Dva dlouhé hroty: vhodná kombinace pro sníh a zasněžené žlaby, nebo lehké lezení v ledu. Pokud je led pokrytý vrstvou sněhu, dlouhé hroty proniknou sněhem až na led. • Dva krátké hroty: kombinace upřednostňovaná v mixech se skalnatým terénem nebo na velmi tvrdý led. Při použití krátkých předních hrotů přijdou do kontaktu se skálou nebo ledem i druhé hroty, které poskytnou stabilitu a sníží únavu lýtek.

• Asymetrické přední hroty: pro experty, používají se v obtížném, velmi technickém mixovém lezení. S touto kombinací se technika velmi podobá skalnímu lezení, chodidla jsou mírně vytočená ven a paty zvednuté.

© Guillaume Vallot

28


Jeden přední hrot Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Sestava pro dry tooling, která poskytuje volnost kotníkům (přenášení váhy na vnější nohu), přesnost na mikrolištách a ve spárách.

Lze ji také úspěšně použít při lezení v ledu pro technické lezení a/nebo tvrdý led, kde je důležitá přesnost. Jeden hrot umožňuje lepší průnik ledem a oproti dvěma hrotům snižuje lámání ledu. S jedním hrotem je také možné stoupat do děr po hrotech cepínů.

Nastavení předních třmenů vázání Posunem předních třmenů vázání je možné posunout obuv dopředu nebo dozadu na železech a takto upravit délku průniku předních hrotů do ledu. Rady pro vyjmutí předního drátěného třmenu:

minimálně 2 cm

LYNX LYNX jsou univerzální stoupací železa vhodná pro všechny typy terénu. Stavebnicový systém předních hrotů umožňuje mnoho variant: jeden nebo dva hroty, dlouhé nebo krátké, symetrické a/nebo asymetrické. Přední třmeny vázání jsou vyměnitelné a nastavitelné: nerezový drátěný třmen pro obuv s přední drážkou, nebo ohebný plastový třmen pro obuv bez drážky. Přední vázání lze nastavit na šíři obuvi a k dosažení požadované délky předních hrotů.

Dodávají se s nerezovými drátěnými třmeny pro obuv s přední drážkou a ohebnými plastovými třmeny pro obuv bez drážky.

POSTUP

29


SPELEOLOGIE

30


Více než 50 let po prvním průzkumu provedeném Fernandem Petzlem a jeho společníky zůstává jeskyně Berger ve francouzském masívu Vercors stále nepřehlíženým místem pro všechny badatele a objevitele. To platí zejména pro lezce a alpinisty z týmu Petzl, kteří se v srpnu 2011 účastnili sestupu do slavné "- 1000".

© Serge Caillault

POSTUP

31


SPELEOLOGIE

Míjení postupových kotvících bodů při sestupu

H

odně manipulace s lanem při speleologii bere drahocenný čas. Dobrá organizace umožní efektivní míjení postupového jištění a ušetří spoustu času pro vlastní aktivitu.

1. Připojte se do přepínky, jakmile dorazíte na její úroveň. Pokud připojení vyžaduje obě ruce, nejprve zajistěte brzdu STOP, abyste mohli pustit volný konec lana.

Příklad zajištění při krátké zastávce

© Serge Caillault

32

2. Kousek slaňte, abyste zatížili připojenou smyčku. Vyjměte brzdu STOP a založte ji zpět na lano pod uzlem.


4. Zkontrolujte instalaci. Smyčku odpojte z přepínky

5. Lano je volné pro další členy skupiny, kteří pokračují ve slanění.

a.

b.

STOP STOP je jedna z nejpopulárnějších slaňovacích/jistících pomůcek s pomocným brzděním pro slaňování v jeskyních. Funkce pomocného brzdění umožňuje provádění manévrů na laně. Díky bezpečnostní západce na brzdě STOP ji lze instalovat na lano bez nutnosti jejího odpojení z postroje - důležité při přestupování u přepínek, vyhneme se její ztrátě. Použitím karabiny s pojistkou zámku FREINO můžete snadno upravit velikost tření a tak regulovat rychlost slanění. Velmi praktické když lano prokluzuje příliš rychle brzdou: nové nebo zablácené lano, těžký uživatel.

POSTUP

33

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

3. Doberte volné lano a svoji váhu přeneste do brzdy STOP. Dobrání lana vyžaduje dopomoc nohy. Dvě varianty řešení pro kluzkou nebo převislou skálu: • koleno vložte do smyčky nad přepínkou (a) • stupačku připojte do přepínky (b)


CANYONING

34


Šest let pečlivého pozorování a příprav, tři dny přístupu, vedro, zima, sníh, začátek ve 3 450 m nad mořem, 1 420 m slanění, bivakování ... Pár přísad prvního sestupu do kaňonu Chamje Khola (Nepal) v provedení části himálajského týmu canyoningu. Jste na řadě? chamje.blogspot.com

© Sam Bié

POSTUP

35


CANYONING

Dosažení exponovaného stanoviště

C

hůze po kluzké skále může být problém zejména při nástupu ke kolmé pasáži. Například, kdy se snažíme dostat do fixního slaňovacího stanoviště nad vodopádem. Dostat se do stanoviště může být delikátní záležitost a někdy také nebezpečnější než vlastní slanění. Pokusy dosáhnout exponovaného stanoviště bez zajištění se nedoporučují. Průvodce může dosáhnout stanoviště spuštěním se z vyššího kotvícího bodu. Jakmile se připojí do slaňovacího stanoviště, stane se lano zajišťovacím vedením pro ostatní členy skupiny.

Instalace sebe spouštěcího systému 1. Lano navázané do připojovacího bodu postroje prochází kotvícím bodem a vrací se zpět do slaňovací osmy PIRANA. Volný konec lana je uložen ve vaku připojeném k postroji. Lano by mělo volně klouzat bez poškození. Pokud je kotvící bod příliš ostrý, je nutné použít maticovou spojku.

Při slaňování s lanem ve vaku je nezbytně nutné uvázat na konci lana uzel, je nemožné vidět předem, jestli lano vystačí na plánované slanění.

© Serge Caillault

36


Instalace zajišťovacího vedení. 3. Zajistěte se ke stanovišti. Pokud jsou k tomu potřebné obě ruce, zajistěte lano na slaňovací osmě PIRANA.

4. Lano, které bylo přivázané k vašemu postroji, připojte do slaňovacího stanoviště. Lehce dotáhněte zajišťovací vedení a osmičkovým uzlem přivažte konec lana. Druhý konec lana je stále ve vaku.

5. Druhý člen skupiny se nyní může podél zajišťovacího vedení přesunout do slaňovacího stanoviště. Po slanění celé skupiny je možné stáhnout lano, aniž by jakékoliv vybavení zůstalo nahoře.

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

2. Jištění sebe spuštěním

PIRANA Slaňovací osma PIRANA byla zkonstruována speciálně pro canyoning. Umožňuje volbu velikosti brzdné třecí síly a lze ji instalovat na lano bez odpojení z postroje. Ve spojení s karabinou s pojistkou zámku ATTACHE (není součástí) tvoří kompaktní celek, který je prakticky nemožné ztratit jakmile je připojen k postroji. Sníží se tak nebezpečí páčení na zámek karabiny při nesprávné poloze. Při správném používání nedojde ke sklouznutí lana a vytvoření prusíku kolem těla brzdy, snižuje se nebezpečí uzlování lana bez snížení brzdícího účinku.

POSTUP

37


VIA FERRATA

38


Vše začalo v italských Dolomitech. První via ferraty, které za první světové války sloužili transportu vojáků a vybavení, jsou nyní příjemně zajištěné výstupové cesty na vrcholy hor. Jednou z nich je Via Ferrata de Tomaselli, která šplhá na vrchol South Punta Fanes a je známá jako jedna z nejtěžších v oblasti. Z Rifugio Lagazuoi je možné dostat se do série říms a příkrých stěn s úžasnými výhledy na Tofanu a ostatní vrcholy Dolomit, než vystoupáte na samotný vrchol ve výšce 2 980 m.

© Dan Patitucci

POSTUP

39


VIA FERRATA

Odjišťování lanem jako doplněk tlumiče pádu

D

íky neustálé přítomnosti pevného zajištění umožňují via ferraty spoustu lidem přístup do vertikálních domén. Nicméně nebezpečí spojené s určitými vertikálními aktivitami, zvláště nebezpečí pádu, zde zůstává. Použití spojovacího prostředku s tlumičem pádu umožní zastavení pádu a sníží rázovou sílu působící na uživatele. Pád se skládá ze dvou fází: • skluz podél zajišťovacího vedení s nečinným tlumičem • náraz na první kotvící bod a aktivace tlumiče pádu Samotný pád představuje rizika, před kterými tlumič neochrání: uživatel může narazit na stupně žebříku, skálu, nebo ostatní osoby v cestě.

Náraz na překážku před aktivací tlumiče.

© John Noris

40

Náraz na překážku po aktivací tlumiče.


Použijte lano Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Pokud druholezec použije lano společně s tlumičem pádu, sníží tak délku možného pádu a jeho potencionální následky. Důrazně doporučujeme používat lano v následujících situacích: • obtížné pasáže se zvýšeným nebezpečím pádu • situace, kdy uživateli hrozí náraz na překážku dříve, než ho zachytí tlumič pádu Je vhodné používat lano v následujících situacích: • postup s dětmi, nebo lezci, jejichž hmotnost je méně než 45 kg nebo více než 100 kg. • staré nebo chatrně instalované zajišťovací vedení (příliš přepjaté lano nebo kotvící body vzdálené více jak 3 m od sebe) Při použití lana se musí skupina organizovat jako při lezení, prvolezec se znalostí jištění druholezce. Jištění za pochodu je možnost vhodná pro méně příkré a/nebo snadnější pasáže. Jištění z kotvících bodů je doporučeno pro delikátní úseky.

SCORPIO Pro via ferraty je důležité mít vhodný spojovací prostředek schopný tlumit energii pádu. Spojovací prostředek SCORPIO se snadno používá. Elastické natahovací smyčky usnadňují organizování a snižují problémy jejich zamotání, karabiny jsou stále snadno dostupné. Třetí krátká smyčka je praktická pro odsednutí si na žebříku při odpočinku. Spojovací prostředek SCORPIO tlumí energii pádu roztržením švů speciálně konstruovaného popruhu. Tento popruh je chráněn v pouzdře na zip. Do třetí, krátké smyčky , budete potřebovat karabinu SPIRIT.

POSTUP

41


NOČNÍ BĚH

42


Účastí 5 500 běžců v sérii čtyřech závodů je The North Face® Ultra Trail du Mont-Blanc® královnou horských běžeckých maratonů. Hlavní závod měří 166 km s převýšením 9 500 m a prochází kolem největších alpských velikánů. Na seznamu jsou: extrémní vedro, bouřky, lijáky, silný vítr, hustá mlha, led, sníh, ale také přenádherné východy a západy slunce, noci plné hvězd ... Sébastien Chaigneau to celé prožíval 20 hodin a 55 minut, než vystoupil třetí schodek stupně vítězů. © Franck Oddoux, Hervé Bodeau

POSTUP

43


NOČNÍ BĚH

Rovnoměrná, nebo klesající intenzita osvětlení?

V

roce 2 000 byla představena první čelová svítilna s LED diodami, TIKKA. Od té doby technologie pokračovala ve vývoji: důkaz, první TIKKA měla svítivost v maximálním režimu 9 lumenů. Nejnovější TIKKA XP 2 má světelný výkon v maximálním režimu 80 lumenů. Díky LED diodám se čelové svítilny staly lehké, kompaktní a vyznačují se dlouhou dobou svícení. Zatímco změny v technologiích LED diod ve spojitosti s výkonem byly velmi významné, technologie baterií samotných se nevyvíjely úměrně. Konkrétně čím výkonnější LED diodu máme, tím více energie spotřebuje. Následně podle klasického energetického modelu se jas čelové svítilny rychle sníží v režimu klesající intenzity svícení. Čelové svítilny s rovnoměrnou intenzitou svícení nabízí alternativu pro udržení stálého jasu.

Klesající intenzita svícení U nejkompaktnějších čelových svítilen jas klesá, např. s nepřerušeným poklesem energie od chvíle, kdy jsou zapnuty. Tento pokles světelného výkonu se liší v závislosti na typu LED diod, baterií, atd. Např. u svítilny TIKKA XP 2 je při prvním zapnutí s novými bateriemi množství vyzařovaného světla 80 lumenů a po první půl hodině svícení 54 lumenů. Po 80 hodinách je světelný výstup považován za nepoužitelný (méně jak 0,25 lux, ekvivalent světla vyzařovaného měsícem v úplňku). Čelové svítilny s klesající intenzitou nabízí delší dobu svícení a velkou intenzitu svícení na počátku používání. Jsou rozumným kompromisem mezi světelným výkonem a životností baterií. Avšak pro většinu aktivit je důležité mít stejnou intenzitu světla po určitou dobu.

Rovnoměrná intenzita svícení U tohoto typu svícení probíhá vybíjecí cyklus odlišně: intenzita svícení je rovnoměrná po celou dobu životnosti baterií (mimo záložní svícení). U svítilny TIKKA XP 2 s akumulátorovým článkem CORE nastaveným na rovnoměrné svícení budete mít vždy stejné množství světla, ať už jdete běhat na jednu hodinu nebo na čtyři.

© Lafouche

44


Množství světla (lumeny) 80 70 60 50 40 30 20

Výdrž baterií (hodiny)

10 0,5

1

2

Klesající intenzita TIKKA XP 2 maximální režim

3

4

5

6

7

8

9

10

80

Světelný výkon

Výdrž baterií

Dosvit

80 lumenů, t = 0 h 54 lumenů, t = 0 h 30 20 lumenů, t = 10 h

80 hodin

68 m, t = 0 h 50 m, t = 0 h 30 22 m, t = 10 h

Rovnoměrná intenzita TIKKA XP 2 CORE maximální režim

43 lumenů za 4 h 45

48 m za 4 h 45

U nočního běhu je svítilna osvětlující okolní terén důležitá. Důležitá pro vyšší rychlost a menší únavu. • Pro krátké tréninky a méně náročné trasy při východu, či západu slunce, bude svítilna s klesající intenzitou stačit, i když její intenzita svícení po určité době poklesne. • Naopak pro technické trasy, několika hodinové běhy nebo celonoční aktivity, je svítilna s rovnoměrnou intenzitou svícení ideální. Světelný výkon zůstává stejný jako při zapnutí i po několika hodinách. Což je důležité, když se začne dostavovat únava.

CORE Použitím akumulátoru CORE můžete u čelových svítilen řady TIKKA 2 . ZIPKA 2 změnit režim klesající intenzity svícení na režim rovnoměrného svícení. Nabíjecí akumulátorový článek CORE je ultra lehký, nahradí klasické baterie a lze ho nabíjet mnohokrát dokola. Pomocí softwaru OS by Petzl (zdarma ke stažení na www.petzl.com/OS) si můžete nastavit parametry CORE dle vašich potřeb: klesající nebo rovnoměrná intenzita svícení, doba svícení a světelný výkon,atd.

POSTUP

45

Tyto informace nejsou úplné. Prostudujte rovněž následující stránky, technické poznámky a návody k použití. Praktický nácvik je nezbytný.

Srovnání svítilny TIKKA XP 2 s akumulátorem CORE v režimu klesající intenzity a v režimu rovnoměrné intenzity svícení.


VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

46

Nástup traverzu hřebenem Coste Rouge v Ailefroide. Hřeben Ecrins, Francie © Alexandre Buisse


48

ÚVAZKY

52

PŘILBY

56

JISTÍCÍ A SLAŇOVACÍ PROSTŘEDKY

60

KARABINY

66

CEPÍNY

71

STOUPACÍ ŽELEZA

74

BLOKANTY

77

KLADKY

80

VAKY

82

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

84

PŘÍSLUŠENSTVÍ

47


ÚVAZKY HIRUNDOS C36 Ultra lehký úvazek pro extrémní lezení Jeho technologie Frame Construction je vyladěna na maximum. Je to ultralehký a kompaktní úvazek pro maximální lezecké výkony. Čtyři poutka na materiál nijak neomezují použití na krátkých sportovních cestách. Velikost XS = hmotnost: 270 g, obvod pásu: 59 - 71 cm, obvod nohaviček: 43 - 48 cm Velikost S = hmotnost: 280 g, obvod pásu: 66 - 78 cm, obvod nohaviček: 47 - 52 cm Velikost M = hmotnost: 300 g, obvod pásu: 71 - 83 cm, obvod nohaviček: 52 - 57 cm Velikost L = hmotnost: 315 g, obvod pásu: 80 - 94 cm, obvod nohaviček: 57 - 62 cm

SAMA C21 Pánský lezecký úvazek s elastickými nožními popruhy SAMA je výborný pánský úvazek pro sportovní lezení a delší cesty. Elastické nožní popruhy drží na nohách a poskytují pohodlí jak v případě pádu, tak při odsednutí v jistícím stanovišti, aniž by omezovaly pohyb při samotném lezení. Výborná prodyšnost na dlouhé teplé letní dny. Velikost S = hmotnost: 370 g, obvod pásu: 70 - 81 cm, obvod nohaviček: 47 - 52 cm Velikost M = hmotnost: 390 g, obvod pásu: 76 - 90 cm, obvod nohaviček: 52 - 59 cm Velikost L = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 85 - 100 cm, obvod nohaviček: 57 - 64 cm Velikost XL = hmotnost: 445 g, obvod pásu: 89 - 104 cm, obvod nohaviček: 62 - 67 cm

SELENA C55 Dámský lezecký úvazek s elastickými nožními popruhy Dámská verze úvazku SAMA, SELENA nabízí veškeré vlastnosti úvazků Petzl, přizpůsobené fyziologické stavbě ženského těla. Velikost XS = hmotnost: 320 g, obvod pásu: 58 - 69 cm, obvod nohaviček: 43 - 48 cm Velikost S = hmotnost: 360 g, obvod pásu: 60 - 71 cm, obvod nohaviček: 47 - 52 cm Velikost M = hmotnost: 385 g, obvod pásu: 67 - 81 cm, obvod nohaviček: 52 - 59 cm Velikost L = hmotnost: 405 g, obvod pásu: 74 - 89 cm, obvod nohaviček: 57 - 64 cm

ADJAMA C22 Pánský úvazek pro horolezectví a alpinismus s nastavitelnými nožními popruhy Snadné nastavení nožních popruhů znamená, že tento úvazek je skvělý pro lezení v ledu a alpinismus. Menší objem a pružná zadní poutka na materiál nepřekáží při nesení batohu. Velikost S = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 70 - 81 cm, obvod nohaviček: 47 - 57 cm Velikost M = hmotnost: 435 g, obvod pásu: 76 - 90 cm, obvod nohaviček: 52 - 62 cm Velikost L = hmotnost: 460 g, obvod pásu: 85 - 100 cm, obvod nohaviček: 57 - 67 cm

LUNA C35 Dámský úvazek pro horolezectví a alpinismus s nastavitelnými nožními popruhy Dámská verze úvazku ADJAMA, s charakteristickou pohodlnou konstrukcí speciálně navrženou pro ženskou postavu. Velikost S = hmotnost: 410 g, obvod pásu: 60 - 71 cm, obvod nohaviček: 47 - 57 cm Velikost M = hmotnost: 425 g, obvod pásu: 67 - 81 cm, obvod nohaviček: 52 - 62 cm Velikost L = hmotnost: 450 g, obvod pásu: 74 - 89 cm, obvod nohaviček: 57 - 67 cm

48


CALIDRIS C57 Pohodlný a odvětraný nastavitelný úvazek pro dlouhodobé zavěšení Široký pás a nožní popruhy úvazku CALIDRIS poskytují pohodlí, oporu a odvětrávání, vlastnosti tolik žádané při lezení dlouhých cest nebo jiných činnostech vyžadujících dlouhodobé zavěšení (čištění a stavění cest,atd.). Úvazek je lehký a pohodlný, s velkou kapacitou připojení materiálu, zkrátka ideální pro lezení Big Wall. CALIDRIS je určen pro všechny typy lezení a je dodáván ve velikostech, které uspokojí spíše mohutné uživatele. Velikost 1 = hmotnost: 600 g, obvod pásu: 65 - 95 cm, obvod nohaviček: 48 - 60 cm Velikost 2 = hmotnost: 685 g, obvod pásu: 83 - 110 cm, obvod nohaviček: 56 - 70 cm

CORAX C51 Pohodlný a odvětraný nastavitelný úvazek CORAX je univerzální víceúčelový úvazk par excellence. Vyrábí se ve dvou velikostech pro uživatele různých postav. Jeho pohodlí a snadné použití činí tento úvazek vhodným pro široké spektrum uživatelů provozujících horolezectví, alpinismus nebo via ferraty. Pohodlí a odvětrávání byly zdokonaleny. Dvě přezky DoubleBack umožňují vycentrovat poutka na materiál do optimální polohy. Velikost 1 = hmotnost: 490 g, obvod pásu: 60 - 90 cm, obvod nohaviček: 48 - 58 cm Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 56 - 68 cm

KIT CORAX K30ES Lezecký set obsahující úvazek CORAX, jistící prostředek UNIVERSO, pytlík na magnesium BANDI s páskem a magnesium POWER CRUNCH Ať už si kupujete svůj první úvazek, nebo měníte starý za nový, tento set vám nabízí skvělou kombinaci vybavení. Úvazek CORAX nabízí maximální univerzálnost použití a vynikající funkčnost se zaručeným pohodlím. Přichází v setu s jistícím systémem UNIVERSO, který je vhodný pro všechny průměry lan. Další součástí setu je pytlík na magnesium BANDI s páskem a 25g balení magnesia POWER CRUNCH. Velikost 1 = hmotnost: 490 g, obvod pásu: 60 - 90 cm, obvod nohaviček: 48 - 58 cm Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 56 - 68 cm

ASPIR C24 Nastavitelný úvazek s polstrovaným pásem a nožními popruhy ASPIR je pohodlný úvazek, nabízející mnoho výhod úvazků Petzl nejvyšší řady: polstrovaný pás a nožní popruhy, zesílený připojovací bod a dvě poutka na materiál. Je velmi skladný a má široký rozsah nastavení velikostí, což je výhodné pro použití při alpinismu a ledovcové turistice. Také vynikající úvazek pro zajištěné cesty via ferrata a lanová centra. Velikost 0 je speciálně určena pro děti. Velikost 0 = hmotnost: 420 g, obvod pásu: 53 - 72 cm, obvod nohaviček: 40 - 58 cm Velikost 1 = hmotnost: 450 g, obvod pásu: 68 - 94 cm, obvod nohaviček: 48 - 62 cm Velikost 2 = hmotnost: 485 g, obvod pásu: 86 - 110 cm, obvod nohaviček: 57 - 70 cm

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

49


ÚVAZKY PANDION C29 Jednoduchý nastavitelný úvazek s poutkem na materiál Tento úvazek se hodí pro sportovní lezení, ledovcovou turistiku a extrémní závody. Je také vhodný pro začínající lezce. Hmotnost: 400 g, obvod pásu: 60 - 101 cm, obvod nohaviček: < 67 cm

GYM C32 Základní nastavitelný úvazek pro začátečníky a skupinové programy Jedná se o zjednodušenou verzi PANDION bez poutek na materiál, určenou např. do půjčoven, atp. Hmotnost: 390 g, obvod pásu: 60 - 101 cm, obvod nohaviček: < 67 cm

OUISTITI C68 Celotělový dětský postroj do hmotnosti 30 kg. Protože u dětí není dost výrazný rozdíl mezi boky a pasem, je z bezpečnostních důvodů nutné používat celotělový postroj. Hmotnost: 350 g, obvod nohaviček: < 51 cm, délka trupu: 45 - 60 cm

SIMBA C65 Celotělový dětský postroj do hmotnosti 40 kg. Protože u dětí není dost výrazný rozdíl mezi boky a pasem, je z bezpečnostních důvodů nutné používat celotělový postroj. Hmotnost: 390 g, obvod nohaviček: < 51 cm, délka trupu: 35 - 60 cm

8003 C05 Celotělový úvazek pro dospělé Pro ty z vás, kdo upřednostňují celotělový postroj chránící před pádem při všech vertikálních rekreačních aktivitách. Tento postroj je určen pro alpinismus. Velikost 1 = hmotnost: 580 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm Velikost 2 = hmotnost: 610 g, obvod pásu: 75 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

50


VOLTIGE C60 Nastavitelný hrudní úvazek Hrudní úvazek napomáhá udržovat visícího lezce ve svislé poloze. Použití pouze v kombinaci se sedacím úvazkem. Hmotnost: 280 g

FRACTIO C16 Postroj pro speleologii s dvojitým pásem FRACTIO je lehký, odolný postroj pro speleologii vyrobený s ohledem na extrémní pohodlnost, s plně nastavitelným dvojitým pásem. Jeho kompaktní velikost a přezky umístěné mezi nohami snižují riziko zachycení v úzkých pasážích. Velikost 1 = hmotnost: 485 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm Velikost 2 = hmotnost: 530 g, obvod pásu: 90 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

SUPERAVANTI C12 Základní lehký speleologický úvazek SUPERAVANTI je lehký postroj pro speleologii určený pro široké spektrum uživatelů. Díky jeho přezkám je plně nastavitelný a jeho konstrukce je jednoduchá a pevná. Připojovací body jsou nyní umístěny ještě níže, aby byl výstup snadnější a účinnější. Jeho kompaktní velikost a přezky umístěné mezi nohami snižují riziko zachycení v úzkých pasážích. Velikost 1 = hmotnost: 405 g, obvod pásu: 60 - 95 cm, obvod nohaviček: 42 - 62 cm Velikost 2 = hmotnost: 440 g, obvod pásu: 90 - 105 cm, obvod nohaviček: 52 - 77 cm

TORSE C26 2 Ramenní popruhy pro umístění blokantu CROLL Ramenní popruhy TORSE umožňují hrudnímu blokantu CROLL setrvat ve správné poloze na hrudi, aby se optimalizovala jeho účinnost a pohodlí při výstupu na laně. Hmotnost: 90 g

CANYON C86 Úvazek pro canyoning s polstrovaným pásem a ochrannou sedačkou Divoké pěnící kaskády, slaňování, plavání a skoky do vody....to je sféra úvazku CANYON. Pevný, nenasákavý materiál zaručuje lehkost a dlouhověkost všech vašich vodních dobrodružství. Hmotnost: 700 g, obvod pásu: 67 - 120 cm, obvod nohaviček: < 77 cm

CARITOOL P42 Nosič materiálu Skvělý pomocník pro lezení v ledu a horolezectví, umožní uspořádání šroubů do ledu, skob, vklíněnců, atd. Lze jej také použít k rychlému zavěšení/odložení zbraní. Pasuje do slotů na většině úvazků Petzl a také na popruhy pásu úvazků ostatních výrobců. Hmotnost: 25 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

51


PŘILBY

52

Sardínie © Tony Lamiche


METEOR 3 + A71 ®

Ultra lehká, univerzální přilba Vážící pouhých 235g, přilba METEOR 3 + udává směr mezi přilbami co se týče hmotnosti a pohodlí. Je to také jeden z našich nejlépe odvětraných modelů. Její inovovaný nastavovací systém umožní každému lezci nastavit přilbu na jeho/její tvar hlavy. Původně konstruovaná pro horolezectví a alpinismus, nyní METEOR 3 + splňuje také evropské normy pro cyklistiku a vodní sporty. Obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 235 g

ELIOS A42 Lehká a odolná přilba Přilba ELIOS je odolná a díky materiálu ABS a polystyrenové výstelce poskytuje účinnou ochranu proti nárazům. Je plně nastavitelná a přizpůsobí se všem tvarům hlavy. Posuvné uzávěry větracích otvorů umožní nastavení ventilace dle podmínek. Přilba je velmi univerzální a lze ji používat při lezení, alpinismu, v jeskyních, na via ferratách, při canyoningu, atd. Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 300 g Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 330 g

ELIA A48 Dámská přilba pro lezení a alpinismus Přilba ELIA byla navržena a konstruována speciálně pro uspokojení ženských potřeb. Inovovaný systém nastavení hlavového pásku, OMEGA (patent Petzl), usnadňuje nasazení a sejmutí přilby a poskytuje maximální pohodlí. Tento systém je také navíc opatřen novým mechanismem nastavení velikosti, který umožňuje přesné nastavení přilby na různé typy hlavy. Obvod hlavy: 52 - 58 cm, hmotnost: 285 g

PICCHU A49 Dětská přilba pro lezení a cyklistiku Přilba PICCHU je určena dětem, které chtějí lézt na skalách, či jezdit na kole. Je velmi lehká a pohodlná, má odolnou a trvanlivou konstrukci. Tři aršíky samolepek, jeden z nich reflexní, jsou součástí balení, takže je možné si přilbu vyzdobit a učinit ji ještě výraznější. Obvod hlavy: 48 - 54 cm, hmotnost: 310 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

53


PŘILBY

ECRIN ROC A01 Velmi odolná přilba s polstrovaným hlavovým páskem Je to klasická přilba od firmy Petzl, standard pro alpinismus, horolezectví a speleologii. Je extrémně odolná a snese nepříznivé podmínky a hrubé zacházení, elementy tak často přítomné ve vysokých horách či hlubokých jeskyních. Obvod hlavy: 53 - 63 cm, hmotnost: 445 g

TRIOS E75 UW Přilba pro speleologii s integrovanou ultra výkonnou svítilnou se čtyřmi režimy svícení a akumulátorem ACCU 2 ULTRA Přilba TRIOS je určena pro speleology, kteří hledají řešení dva-v-jednom. TRIOS se dodává s čelovou svítilnou namontovanou přímo na přilbě a s elastickým páskem pro nošení bez přilby. Tato přilba nabízí skvělou univerzálnost použití. Skořepina je vyrobena z ABS s polystyrenovou výstelkou. Osvětlení poskytuje čelová svítilna ULTRA WIDE. Tato svítilna vydává ultra výkonné regulované osvětlení hodnoty 300 lumenů a rovnoměrný kužel v rozsahu přibližně 180°. Nabízí čtyři režimy svícení a rezervu pro případ, kdy je Lithium Ionový akumulátor téměř vybitý. Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 635 g Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 660 g

SPELIOS E75 Přilba pro speleologii s integrovanou kombinovanou svítilnou: halogen / 14 LED diod se třemi intenzitami svícení SPELIOS je složena z univerzální přilby se skořepinou a pěnovou výstelkou a z vodotěsné kombinované svítilny. Přilba splňuje požadavky speleologů a provozovatelů canyoningu, kteří hledají kompletní, tvranlivé a pohodlné řešení. Kombinovaný zdroj světla poskytuje výkonný, zaostřený kužel světla (halogenová žárovka) nebo široké rozptýlené světlo (LED diody). Pro přesnější volbu osvětlení nabízí LED diody tři volitelné úrovně intenzity svícení, regulovaný systém zaručuje konstatní intenzitu až do téměř úplného vybití baterií. Velikost 1 = obvod hlavy: 48 - 56 cm, hmotnost: 505 g Velikost 2 = obvod hlavy: 53 - 61 cm, hmotnost: 535 g

VIZION A44 1 Ochranný štít pro přilby METEOR 3 + a ELIOS Ochranný štít, kteý lze připevnit na přilby METEOR 3 + a ELIOS, ochrání váš obličej před odstřelujícím ledem a větrem bičujícími krupkami či sněhem. Štít je možné odklopit, pokud není nutný, nebo ho lze skladovat na horní části přilby při přepravě. Hmotnost: 60 g

54


Objevení majestátního komplexu galerií v jeskyni Tham Lom v Laosu. © Phil Bence

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

55


SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY Jistící a slaňovací brzdy

GRIGRI 2 D14 2 Jistící prostředek s asistovaným bržděním pro lana o průměru 8,9 až 11 mm Jistící prostředek GRIGRI 2 s asistovanou brzdící schopností je konstruován pro usnadnění jištících manévrů. GRIGRI 2 je stejně účinné jak při vyvádění cest, tak při lezení Top Rope. Je možné ho používat na všech jednoduchých dynamických lanech o průměru 8,9 až 11 mm dostupných na trhu (optimální pro lana 9, 4 až 10,3 mm). Kompaktní a ultra lehké GRIGRI 2 vás bude doprovázet na vašich cestách za lezením po celém světě po mnoho let. GRIGRI 2 má nový design, který umožní vynikající kontrolu při slanění. Pro jednoduchá lana o průměru 8,9 až 11 mm. Hmotnost: 170 g

VERSO D19 Ultralehká víceúčelová brzda určená k jištění a slaňování, která reguluje brzdnou třecí sílu podle průměru lana a jeho stavu VERSO je kompaktní, zjednodušená verze REVERSO. Třecí kanálky tvaru písmene V s asymetrickými drážkami přizpůsobí tření všem průměrům lan. Průměry lan = jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční: ≥ 8 mm, dvojitá: ≥ 7.5 mm. Hmotnost: 57 g

UNIVERSO D18 Jistící systém kombinující VERSO a karabinu ATTACHE 3D připojenou v optimální poloze pomocí pohyblivého spojovacího dílu UNIVERSO je kompletní a lehký jistící systém, který je obzvlášť pohodlný a účinný pro použití na všech průměrech lan. Tento systém se skládá z jistící brzdy VERSO, karabiny ATTACHE 3D a speciálního spojovacího dílu. Průměry lan = jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční: ≥ 8 mm, dvojitá: ≥ 7.5 mm. Hmotnost: 120 g

REVERSO 4 D17 Ultralehká víceúčelová brzda určená k jištění a slaňování, která reguluje brzdnou třecí sílu podle průměru lana a jeho stavu; navíc režim Reverso Tento víceúčelový jistící/slaňovací prostředek je lehký a snadno se používá. Asymetricky drážkované třecí kanálky tvaru V se přizpůsobí všem typům lan a zlepšují jejich kontrolu při brždění (kontrola brždění u polovičních, dvojitých i jednoduchých lan). Režim Reverso pro jištění jednoho nebo dvou druholezců s asistovaným bržděním. Průměry lan = jednoduchá: ≥ 8.9 mm, poloviční: ≥ 8 mm, dvojitá: ≥ 7.5 mm. Hmotnost: 59 g

56


Slaňovací brzdy

HUIT D02 Slaňovací osma Pro slanění na jednom či dvou pramenech lana. Průměr lana = jednoduché: 9 - 13 mm, poloviční: 8 - 11 mm. Hmotnost: 100 g

PIRANA D05 Slaňovací brzda pro canyoning Slaňovací brzda PIRANA umožňuje volbu velikosti brzdné třecí síly a lze ji instalovat na lano bez odpojení z úvazku. Určená pro použití slaňovacích technik při canyoningu. Průměr lana = jednoduché: 9 - 13 mm, poloviční: 8 - 11 mm. Hmotnost: 90 g

STOP D09 Slaňovací prostředek s asistovaným bržděním pro jeden pramen lana. Jeden z nejoblíbenějších speleo slaňovacích prostředků po celém světě. Nabízí vyjímečnou kontrolu slanění a univerzálnost použití, zatímco samoblokovací funkce umožňuje manévrování na laně. Průměr jednoduchého lana: 9 - 12 mm. Hmotnost: 326 g

SIMPLE D04 Jednoduchá slaňovací brzda Slaňovací brzda SIMPLE je lehká a kompaktní, během slanění nekroutí lano. Průměr jednoduchého lana: 9 - 12 mm. Hmotnost: 240 g

RACK D11 Slaňovací brzda s třecími příčkami Tato brzda je inovací klasické brzdy s příčkami. Konstrukce a uspořádání příček usnadňuje instalaci lana. Tento kompaktní a lehký prostředek umožňuje uživateli nastavit požadované tření i v průběhu slanění a přizpůsobit tak brzdu měnícím se podmínkám (hmotnost lana, terén, atd.). Průměr lana = jednoduché: 9 - 13 mm, poloviční: 8 - 11 mm. Hmotnost: 470 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

57


SLAŇOVACÍ A JISTÍCÍ PROSTŘEDKY

58

Pozdní odpoledne na via ferratě Tomaselli v Dolomitech, Itálie. © Dan Pattitucci


Ferratové sety s tlumičem pádu

SCORPIO EASHOOK L60 H Elastické natahovací smyčky tvaru Y s trhacím tlumičem pádu, karabiny EASHOOK Set spojovacích smyček pro zajištěné cesty Via Ferrata obsahuje všechny prvky, které budete potřebovat pro skvělý den v horách. Stahovací smyčky nepřekáží při pohybu. Trhací tlumič pádu je uložen v pouzdře na zip a je chráněn před poškozením. Třetí připojovací bod je ideální při traverzování, nebo pro odsednutí přímo do příček žebříku. Hmotnost: 540 g

SCORPIO VERTIGO WL L60 WLA Elastické natahovací smyčky tvaru Y s trhacím tlumičem pádu, karabiny VERTIGO WL Set spojovacích smyček pro zajištěné cesty Via Ferrata obsahuje všechny prvky, které budete potřebovat pro skvělý den v horách. Stahovací smyčky nepřekáží při pohybu. Trhací tlumič pádu je uložen v pouzdře na zip a je chráněn před poškozením. Třetí připojovací bod je ideální při traverzování, nebo pro odsednutí přímo do příček žebříku. Hmotnost: 504 g

SCORPIO L60 2 Elastické natahovací smyčky tvaru Y s trhacím tlumičem pádu Set spojovacích smyček pro zajištěné cesty Via Ferrata obsahuje všechny prvky, které budete potřebovat pro skvělý den v horách. Stahovací smyčky nepřekáží při pohybu. Trhací tlumič pádu je uložen v pouzdře na zip a je chráněn před poškozením. Třetí připojovací bod je ideální při traverzování, nebo pro odsednutí přímo do příček žebříku. Verze bez karabin. Hmotnost: 310 g

KIT VIA FERRATA K29VF Set pro via ferraty obsahuje přilbu ELIOS, úvazek PANDION a ferratový set s tlumičem pádu SCORPIO VERTIGO WL Vše co potřebujete na via ferratové dobrodružství: - přilba ELIOS (dvě velikosti: vel. 1: 48-56 cm, vel. 2: 53-61 cm) - PANDION nastavitelný úvazek s poutkem na materiál (jedna velikost: pás 60-101 cm a nohavičky < 67 cm) - SCORPIO VERTIGO WL elastické natahovací smyčky tvaru Y s trhacím tlumičem pádu

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

59


KARABINY Karabiny bez pojistky

ANGE S M57 G, M57 0 Ultralehká karabina se systémem zámku MonoFil Keylock Karabina nové generace ANGE S představuje kombinaci tradiční karabiny se západkou a klasické karabiny s drátovou západkou. Spojuje se v ní plynulost západky s pružinou a lehkost drátového systému. Díky technologii zámku MonoFil Keylock firmy Petzl a profilu karabiny tvaru H váží ANGE S pouhých 28 gramů a nabízí optimální poměr hmotnost/pevnost. Takže je speciálně určena pro uživatele, kteří chtějí snížit hmotnost jejich vybavení na minimum. Tvar zámku je navržen tak, aby optimalizoval zapínání a odepínání lana. Pevnost = hlavní osa: 20 kN, otevřená západka: 9 kN, příčné zatížení: 7 kN Hmotnost: 28 g

ANGE L M59 G, M59 B Lehká karabina se systémem zámku MonoFil Keylock Karabina nové generace ANGE L představuje kombinaci tradiční karabiny se západkou a klasické karabiny s drátovou západkou. Spojuje se v ní plynulost západky s pružinou a lehkost drátového systému. Díky technologii zámku MonoFil Keylock firmy Petzl a profilu karabiny tvaru H váží ANGE L pouhých 34 gramů a nabízí optimální poměr hmotnost/pevnost. Takže je speciálně určena pro uživatele, kteří chtějí snížit hmotnost a přitom zachovat parametry karabiny standardní velikosti. Tvar zámku je navržen tak, aby optimalizoval zapínání a odepínání lana. Pevnost = hlavní osa: 22 kN, otevřená západka: 10 kN, příčné zatížení: 7 kN Hmotnost: 34 g

ANGE FINESSE M57D 10, M57D 17, M58D 17, M59D 17 Expreskový set ultralehkých karabin ANGE Expresky s ultra lehkými karabinami ANGE se dodávají ve čtyřech verzích: - ANGE FINESSE 10 cm (ANGE S + ANGE S): nejkompaktnější a nejlehčí expreska díky dvěma karabinám ANGE (velikost S, 63 g) - ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE S): nabízí větší univerzálnost při minimální hmotnosti (66 g) - ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE L): rychlejší a snadnější zapínání větší karabiny ANGE L na straně lana a optimální hmotnost s karabinou ANGE S na straně kotvení (72 g) - ANGE FINESSE 17 cm (ANGE L + ANGE L): vhodná pro snadnější zapojování velkýma rukama, nebo v rukavicích, velká světlost otevřené západky (26 mm) při nízké hmotnosti udržované na minimu (78 g)

Pack 5 ANGE FINESSE M57P 10, M58P 17 Balení pěti expreskových setů s ultra lehkými karabinami ANGE Balení ANGE FINESSE obsahuje pět expresek ANGE FINESSE Dyneema® osazených karabinami ANGE S nebo ANGE L se zámkem MonoFil Keylock.

60


FINESSE C39 10, C39 17 Šitá popruhová smyčka s chráničem STRING pro expreskové sety Šité smyčky FINESSE jsou ultra lehké. Na konci, kam se připojuje lano, jsou opatřeny chráničem STRING, který chrání popruh vůči oděru a udržuje karabinu ve správné poloze. Dodávají se ve dvou délkách: 10 cm a 17 cm. C39 10: hmotnost: 7 g C39 17: hmotnost: 10 g

SPIRIT M15 A Karabina s rovnou západkou Karabina SPIRIT je od svého uvedení v roce 1991 považována za nejlepší karabinu na trhu. Žádné jiné karabiny se nepřiblížily jejímu hladkému chodu, dokonalému tvaru a trvanlivosti. SPIRIT je stavěná na cvakání a cvakání a cvakání. Pevnost = hlavní osa: 23 kN, otevřená západka: 9,5 kN, příčné zatížení: 10 kN Hmotnost: 49 g

SPIRIT M10 A Karabina s prohnutou západkou SPIRIT s prohnutou západkou. Díky perfektně prohnuté západce a tvarované karabině je cvakání lana hračkou. Pevnost = hlavní osa: 23 kN, otevřená západka: 9,5 kN, příčné zatížení: 10 kN Hmotnost: 49 g

EXPRESS C40 Šitá popruhová smyčka s chráničem STRING EXPRESS je ideální smyčka pro sportovní lezení. Její šířka se snadno uchopuje. Chránič STRING udržuje karabinu ve správné poloze při zapínání lana a chrání smyčku vůči oděru. Pro uspokojení vašich potřeb se dodává ve třech délkách. C40 11: délka: 11 cm, hmotnost: 10 g C40 17: délka: 17 cm, hmotnost: 15 g C40 25: délka: 25 cm, hmotnost: 20 g

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A Expreskový set EXPRESS s karabinami SPIRIT s rovnou a prohnutou západkou M30 11A = délka: 11 cm, hmotnost: 104 g M30 17A = délka: 17 cm, hmotnost: 109 g

OWALL M41 Karabina oválného tvaru Symetrická oválná karabina OWAL má všestranné využití u tradičního a technického lezení. Vhodná pro uložení vklíněnců a dalšího vybavení, které se nezachytí o nos zámku Keylock. Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 10 kN Hmotnost: 68 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

61


KARABINY Karabiny s pojistkou

Am’D M34 Karabina s pojistkou zámku tvaru D pro připojování pomůcek k úvazku Tvar a velikost této karabiny je ideální pro téměř všestranné použití, pro připojení jistícího prostředku k úvazku, nebo jako připojovací karabinu na konci spojovací smyčky. Tato karabina tvaru D je jedna z nejpevnějších a nejlehčích v nabídce firmy Petzl. Pevnost: hlavní osa: 28 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 7 kN Dodává se také s automatickou pojistkou: - SCREW-LOCK, hmotnost: 74 g - BALL-LOCK, hmotnost: 78 g - TRIACT-LOCK, hmotnost: 78 g

WILLIAM M36 Karabina HMS pro jištění ze stanoviště a pomocí lodní smyčky Velká karabina se hodí při mnoha příležitostech. To znamená, že její tvar a velikost jsou vhodné pro jištění a slaňování přes poloviční lodní smyčku jak u jednoduchých, tak i polovičních lan a nebo ke zřizování násobných kotvících bodů a organizování jistícího stanoviště. Pevnost: hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 7 kN Dodává se také s automatickou pojistkou: - SCREW-LOCK, hmotnost: 88 g - BALL-LOCK, hmotnost: 94 g - TRIACT-LOCK, hmotnost: 94 g

ATTACHE 3D M38 SL Ultra lehká kompaktní karabina hruškovitého tvaru Původní mini HMS karabina byla inovována, aby byla ultralehká. Hmotnost ATTACHE 3D byla snížena na dobrých 55 g odstraněním přebytečného materiálu při dodržení maximální pevnosti. Díky tvaru 3D si karabina zachovala univerzálnost původní ATTACHE, zatímco se snížila její hmotnost. Velikost třecích ploch s lanem byla optimalizována tak, aby se zachovala jejich plynulost a zároveň se odstranil přebytečný materiál. Pevnost: hlavní osa: 22 kN, otevřená západka: 6 kN, příčné zatížení: 7 kN Hmotnost: 55 g

ATTACHE M35 SL Kompaktní karabina hruškovitého tvaru s pojistkou Díky své velikosti a tvaru se tato karabina stala populární pro mnoho druhů použití: k připojení jistícího prostředku k úvazku, jištění pomocí poloviční lodní smyčky, víceúčelová karabina použitá na jistícím stanovišti. Pevnost: hlavní osa: 23 kN, otevřená západka: 6 kN, příčné zatížení: 7 kN Hmotnost: 80 g

62


Zimní traverz "Midi-Plan". Hřeben Ecrins, Francie © Pascal Tournaire

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

63


KARABINY LOCKER SL M55 SL Lehká a kompaktní asymetrická karabina s pojistkou Kompaktní a lehká karabina se šroubovací pojistkou. Je určena pro lezení, alpinismus, canyoning, atd. Asymetrický tvar umožňuje široké otevření západky s velkou kapacitou a výbornou manipulací. Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 9 kN Hmotnost: 63 g

OK M33 Karabina oválného tvaru s pojistkou U mnohých kladek je nutné pro jejich správný chod použít karabinu oválného tvaru. Karbina OK je určena právě k tomuto použití. Je také velmi užitečná na jistícím stanovišti. Pevnost = hlavní osa: 24 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 10 kN (M33 SL), 8 kN (M33 TL) Dodává se také s automatickou pojistkou: - SCREW-LOCK, hmotnost: 75 g - TRIACT-LOCK, hmotnost: 77 g

64

Liv Sansoz v cestě "Les Dents de la Mer" v Castelvieil Calanque, Francie © Pascal Tournaire


Speciální karabiny s pojiskou

FREINO M42 Karabina s pojistkou zámku a ostruhou, určená pro slaňovací brzdy Pro případ, kdy potřebujete přidat trochu více tření během slaňování, je FREINO ten správný prostředek. Pevnost: hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 9 kN, příčné zatížení: 10 kN Hmotnost: 85 g

VERTIGO WL M40 WLA Karabina s pojitkou pro cesty via ferrata Karabiny VERTIGO WL jsou určeny pro připojení na konce smyček s tlumičem pádu u setů na cesty Via Ferrata. Jejich ergonomický tvar a jednoduchý systém odjišťování usnadňuje míjení průběžných kotvících bodů. Široké rozevření západky umožňuje připojení na nosníky a lana různých průměrů. Pevnost = hlavní osa: 25 kN, otevřená západka: 8 kN, příčné zatížení: 10 kN Hmotnost: 97 g

OMNI M37 Polokruhová karabina pro spojení úvazku Polokruhová spojka OMNI slouží k zapnutí postrojů se dvěma připojovacími body, které musí být spojeny. Její pevnost je 15kN i když je zatížena jakýmkoliv směrem. Pevnost = hlavní osa: 20 kN, otevřená západka: 7 kN, příčné zatížení: 15 kN Dodává se také s automatickou pojistkou: - SCREW-LOCK, hmotnost: 86 g - TRIACT-LOCK, hmotnost: 92 g

Příslušenství karabin

STRING M91000, M90000 L, M90000 XL Chránič popruhových smyček, který zároveň udržuje karabinu ve správné poloze STRING má dvě funkce: udržuje karabinu určenou pro pro lano ve správné poloze v expreskovém setu nebo šité popruhové smyčce a také chrání jejich relativně vysoce namáhanou část popruhu. Vyrábí se ve třech velikostech pro popruhy o šíři 10, 15 a 30 mm

NITRO 3 67800 Tlumič pádu používající se jako expreska Pro nejisté jistící body při lezení v ledu, mixech a tradičním lezení.

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

65


CEPÍNY Cepíny pro lezení v ledu

ERGO U22 2 Cepín pro extrémní dry tooling a lezení v ledu ERGO je dokonalá zbraň pro nejtěžší dry toolingové délky a nejnepříjemnější ledové sloupy. Extrémně zahnutá násada nabízí vyjímečný prostor pod hlavou a poskytuje širší repertoár pohybů. Nastavitelná ergonomická rukojeť nabízí různé možnosti úchopu a snižuje riziko posunutí hrotu při výměně rukou. Ostré prohnutí rukojeti vytváří ideální úhel pro dlouhodobé zavěšení a výrazně zvyšuje sílu při shybech. Hrot DRY (typ T), násada typ T, hmotnost: 645 g

NOMIC U21 3 Cepín bez poutka pro lezení v ledu a dry tooling NOMIC umožňuje transformaci úplného repertoáru sportovního lezení na led. Díky nastavitelné ergonomické rukojeti nabízí různé možnosti úchopu a snižuje riziko zaháknutí při výměně rukou. Hrot ICE snadno proniká do všech typů ledu a snadno se vytahuje. Stavebnicový systém hlavy má dvě odnímatelná závaží, která vyvažují cepín a ženou ho do ledu s dokonalým švihem. NOMIC je možné vybavit také kladívkem pro zatloukání skob. Hrot ICE (typ T), násada typ T, hmotnost: 605 g

QUARK U19 M2, U19 P2 Cepín pro technický alpinismus a lezení v ledu QUARK je univerzální zbraň, určená primárně pro technický alpinismus a lezení v ledu. Díky stavebnicové konstrukci hlavy se přizpůsobí jakékoliv situaci. QUARK má snadné použití: jeho vyváženost a hrot ICE umožní jisté zaseknutí ve všech typech ledu. Zaháknutí je díky tvaru hrotu a většímu prostoru pod hlavou účinnější. Opěrky ruky GRIPREST a TRIGREST zajišťují pohodlný a silný úchop uzpůsobený lezení bez poutek. Hrot ICE (typ T), násada typ T, hmotnost: 550 g

66


Pod "Mer de Glace". Hřeben Ecrins, Francie © Pascal Tournaire

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

67


CEPÍNY Cepíny pro technický alpinismus

SUM’TEC U15 Lehký cepín pro technický alpinismus Kompromis mezi klasickým alpinistickým cepínem a cepínem pro lezení v ledu, SUM’TEC je univerzální, lehký a technický cepín. S hrotem z nerezové oceli a mírně prohnutou násadou se snadno používá v poloze piolet canne. Při lezení hrot ALPIX (kovaný do tvaru banánu) a opěrka TRIGREST (nastavitelná bez nářadí) zajišťují účinnost potřebnou pro technické úseky, horské rozsedliny a žleby, atd. Násada: typ T Verze s kladívkem: U15 M52 = délka: 52 cm, hmotnost: 495 g Verze s lopatkou: U15 P52 = délka: 52 cm, hmotnost: 485 g, U15 P59 = délka: 59 cm, hmotnost: 505 g

SUM’TEC 43 U15 M43 Ultra lehký a kompaktní cepín s kladívkem / lopatkou pro technický alpinismus SUM’TEC 43 je lehký a kompaktní cepín s kladívkem / lopatkou, který se snadno vejde do batohu a použije se např. při zatloukání skoby, nebo jako druhá zbraň při neočekávaném překonání ledového žlebu. Jeho hrot ALPIX ve tvaru banánu a opěrka TRIGREST (nastavitelná bez nářadí) zaručí požadouvanou účinnost v technických pasážích. Násada: typ T U15 M43 = délka: 43 cm, hmotnost: 430 g

Cepín pro klasický alpinismus

SUMMIT U13 Klasický moderní horolezecký cepín. SUMMIT je určen pro moderní směry klasického alpinismu. Výsledek poznatků firmy Petzl Charlet získaných za mnoho let, výrobek, který představuje nový technický směr vývoje v této kategorii cepínů. Zahnutá násada poskytuje vybrání nutné při lezení na příkrém, nebo ledovém terénu. Lehká, kovaná hlava z nerezové oceli, nasazená na násadu, zajišťuje maximální účinnost. Násada typ B U13 52 = délka: 52 cm, hmotnost: 495 g, U13 59 = délka: 59 cm, hmotnost: 535 g, U13 66 = hmotnost: 66 cm, hmotnost: 570 g

Cepín pro ledovcovou turistiku

SNOWALKER U01 Cepín pro ledovcovou turistiku SNOWALKER je lehký cepín, určený pro ledovcovou turistiku a lehké zasněžené svahy. Ocelový hrot je účinný i ve tvrdém sněhu a ledu. Široká lopatka účinně seká stupy a poskytuje dostatečnou nosnou plochu. Eloxovaná násada je vyrobena z odolného, vysoce kvalitního hliníku 7075. Poutko RANDO je součástí. Hrot opatřen otvorem pro připojení karabiny nebo smyčky. Násada typ B U13 60 = délka: 60 cm, hmotnost: 415 g, U13 68 = délka: 68 cm, hmotnost: 438 g, U13 75 = hmotnost: 75 cm, hmotnost: 458 g

68


SNOWRACER U02 50A Jako pírko lehký cepín s ocelovou hlavou pro skialpinismus a expedice lehkého stylu Padesáti centimetrový cepín SNOWRACER (340 g) je ideální volba pro lehké expedice, ski alpinismus nebo snowboarding na příkrých svazích. Je vybaven stejným hrotem a lopatkou jako SNOWALKER a je velmi účinný ve sněhu i ledu. Hliníková násada má zkosené zakončení, které je uzavřeno krytem, aby v násadě nedocházelo k městnání sněhu. Násada typ B Délka: 50 cm, hmotnost: 340 g

Příslušenství k cepínům

DRY U19 DRY Hrot pro dry tooling k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO Hrot DRY (tloušťka 4 mm) je speciálně určen pro drytooling a extrémní lezení v ledu. Ke špičce se zužuje (3 mm), snadno pronikne i nejtvrdším ledem. Na spodní straně je opatřen hroty pro zaháknutí a na hřbetě hroty pro páčení. Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) Hmotnost: 129 g

ICE U19 ICE Hrot pro lezení v ledu a mixy k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO Hrot ICE je univerzální hrot určený pro lezení v ledu. Ke špičce se zužuje (3 mm), snadno pronikne i nejtvrdším ledem. Jeho tvar zaručuje stabilní zaháknutí a snadné vyháknutí na ledu a skále. Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) Hmotnost: 129 g

ALPIX U15AAL Náhradní hrot pro SUM´TEC Zahnutý hrot a tvrzená špička umožňují přesný a pevný zásek. Zahnutý tvar umožňuje také snadné vytažení. Hmotnost: 115 g

ADZE U19 PAN Lopatka k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO Široká lopatka pro snadné čištění ledu, nebo vysekávání stupů a plošin Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) Hmotnost: 69 g

HAMMER U19 MAR Kladívko k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO Lichoběžníkový tvar plochy kladívka je speciálně navržen pro cepíny do ledu. Lze ho použít k cepínům QUARK (výroba od podzimu 2010), ERGO a nová verze NOMIC. Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) Hmotnost: 58 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

69


CEPÍNY TRIGREST U19 TRI Nastavitelná opěrka k cepínům QUARK, NOMIC a ERGO Opěrku TRIGREST je možné výškově posouvat po násadě a rukojeti bez potřeby speciálního nástroje. Poskytuje dva způsoby opory: oporu spodní části ruky při horním úchopu a oporu ukazováčku při dolním úchopu. Druhý jmenovaný způsob zvyšuje sílu úchopu při lezení bez poutek a zdokonaluje zásek. TRIGREST lze také používat v pevné poloze bez opory ukazováčku. Určen pro cepíny QUARK (U19 M2, U19 P2), NOMIC (U21, U21 2, U21 3), ERGO (U22, U22 2) Hmotnost: 19 g

CLIPPER U80000 Rychloupínací poutko na cepíny Toto pohodlné poutko s pěnovým polstrováním lze snadno odpojit od cepínu, když potřebujete mít volné ruce pro zašroubování šroubu do ledu, atd. Inovovaný klip bezpečně zajistí poutko k cepínu a snadno a rychle se uvolňuje a opět zapíná. Poutko se jednoduše nastavuje a drží na ruce při odpojení od cepínu. Pro cepíny QOARK a NOMIC. Hmotnost: 62 g

FREELOCK U81000 Pevné poutko na cepíny Lehké a pohodlné poutko FREELOCK je konstruováno s ohledem na technické alpské lezení. Uvolňuje se a dotahuje jednoduchým otočením zápěstí. Hmotnost: 40 g

70

Na předních hrotech v Norsku. © Guillaume Vallot


STOUPACÍ ŽELEZA Stoupací železa pro lezení v ledu

DART T22LLF 02 Stoupací železa s jedním předním hrotem určená pro lezení v ledu a mixech DART jsou stoupací železa pro extrémní lezení v ledu a mixy. Kovaný přední "mono" hrot shodí méně ledu a je výborný na mikrolištách. Třetí řada hrotů směřuje vzad a slouží pro zavěšení v kolmém ledu nebo na ledových pilířích. 11 hrotů Vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (bez podložek ANTISNOW): 2 x 412 g = 824 g

DARTWIN T21LLF 02 Stoupací železa se dvěma předními hroty určená pro lezení v ledu a mixech Verze DART pro ty, kdo upřednostňují lepší stabilitu a oporu dvou předních hrotů. 12 hrotů Vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (bez podložek ANTISNOW): 2 x 432 g = 864 g

LYNX T24 LLU Stavebnicová stoupací železa pro lezení v ledu a mixy LYNX jsou univerzální stoupací železa vhodná pro všechny typy terénu. Stavebnicový systém předních hrotů umožňuje mnoho variant: jeden nebo dva hroty, dlouhé nebo krátké, symetrické a/ nebo asymetrické. Součástí jsou dva typy vyměnitelných předních třmenů vázání pro použití obuvi s drážkami nebo bez nich. 14 hrotů Vázání LEVERLOCK, vyměnitelné přední vázání, hmotnost (bez podložek ANTISNOW): 2 x 540 g = 1 080 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

71


STOUPACÍ ŽELEZA Stoupací železa pro technický alpinismus

SARKEN T10 Stoupací železa pro technický alpinismus Stoupací železa SARKEN byly upraveny pro lepší odolnost a jsou lepší než kdy byly. Jsou to ty správná železa pro všechny, kdo míří do proměnlivého mixového terénu. Stoupací železa 4x4. Přední hroty s průřezem tvaru písmene "T" se skvěle zasekávají do tvrdého ledu, poskytují výbornou stabilitu v mixech a dobře zabírají ve sněhu i firnu. 12 hrotů T10SPL 22 = vázání SPIRLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 480 g = 960 g T10LL 22 = vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 505 g = 1010 g T10LLF 22 = VÁZÁNÍ LEVERLOCK FIL, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 484 g = 968 g

Stoupací železa pro klasický alpinismus

VASAK T05 Klasická dvanáctihrotá stoupací železa Stoupací železa VASAK jsou určena pro běžné použití při alpinismu. Dvanáct hrotů zaručí maximální záběr v jakýchkoliv podmínkách, ať už lezete na příkrých svazích, či v ledových kuloárech. Dodávají se všemi čtyřmi systémy vázání pro pevné spojení s obuví. 12 hrotů T05SPL 02 = vázání SPIRLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 465 g = 930 g T05FL 02 = vázání FLEXLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 470 g = 940 g T03LL 02 = vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 490 g = 980 g T05LLF 02 = vázání LEVERLOCK FIL, hmotnost (S podložkami ANTISNOW): 2 x 460 g = 920 g

IRVIS T03 Desetihrotá stoupací železa pro skialpinismus a ledovcovou turistiku Se svými 820 g na pár (FLEXLOCK) jsou 10 hrotá stoupací železa IRVIS určena pro ledovcovou turistiku, skialpinismus a zasněžené, či ledové nástupy. Nízká hmotnost a snadné použití z nich činí oblíbený typ do všech podmínek. K dostání se třemi typy vázání, lze je použít na většinu typů obuvi, i bez drážek. Železa jsou odolná a snadno nastavitelná. 10 hrotů T03LL 02 = vázání LEVERLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 438 g = 876 g T03FL 02 = vázání FLEXLOCK, hmotnost (s podložkami ANTISNOW): 2 x 410 g = 820 g

72


Příslušenství ke stoupacím železům

FAKIR V01 Přepravní obal na stoupací železa Pouzdro určené pro přepravu stoupacích želez z nového materiálu PVC-free s oddělenou přepážkou na zip, vhodnou pro uložení šroubů do ledu, náhradních hrotů na cepíny, atd. Zesílené dno je odolné vůči ostrým hrotům. Vrchní panel ze síťoviny umožňuje odchod vody a rychlé vyschnutí vybavení, vnitřní připojovací pásek udržuje železa na svém místě. Hmotnost: 135 g

ANTISNOW Pár podložek Tyto vysoce odolné podložky z dual density plastu se bezpečně připevní na stoupací železa Petzl a pomáhají zabránit potenciálně nebezpečnému nabalování sněhu na spodní straně obuvi. Nízký profil nesnižuje výšku hrotů. Každá stoupací železa mají svůj typ speciálně konstruovaných podložek. LYNX: T24960, VASAK/SARKEN: T05960, IRVIS: T03960

BARRETTES L T20850 Dlouhý spojovací příčník pro velikosti 41 až 50 Vyměnitelné příčníky pro velikosti 41 až 50; nastavitelné po půlčíslech. Nastavitelné po půlčíslech. Hmotnost: 120 g

LONG CURVED LINKING BARS T10950 Dlouhý spojovací příčník pro asymetrickou obuv Vyměnitelné příčníky pro obuv s asymetrickou podrážkou. Nastavitelné po půlčíslech. Hmotnost: 120 g

LYNX FRONT POINT KIT T24850 Sada obsahující 4 náhradní přední hroty, 2 sety rozpěrných podložek, 2 šrouby a dvě matice Sada, která vám pomůže znovu oživit vaše stará železa LYNX

Stoupací železa pro zvláštní použití

SPIKY PLUS 79510, 79520, 79530 Protiskluzové nesmeky Navlékají se na jakýkoliv typ obuvi, zvyšují tření na ledovém, kluzkém povrchu.

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

73


BLOKANTY

74

Lezci na Sorcerer Needle, Needles, Kalifornie, USA. © Ben Ditto


Blokanty

ASCENSION B17SLN, B17SRG Blokant s ergonomickou rukojetí. Náš lanový blokant s rukojetí byl vylepšen, aby poskytoval větší pohodlí, vyšší účinnost a snadnější použití. Ergonomicky tvarovaná rukojeť je potažena gumou a poskytuje lepší úchop, rozšířená rukojeť umožňuje pohodlnější manipulaci. V dolní části rukojeti je rozšířená ploška, která nabízí lepší oporu prstům při výstupech. V horní části rukojeti je výstupek pro ukazováček, zvyšující účinnost záběru. Vačková západka byla rovněž upravena, aby minimalizovala odpor tření při klouzání po laně vzhůru a změněná geometrie hrotů zaručuje okamžitý a bezpečný záběr i v těch nejhorších podmínkách. Geometrie těla blokantu vyrobeného z jednoho kusu hliníku zaručuje optimální polohu ruky při záběrech a poskytne vám neměnný komfort i po tisíci metrech výstupu po laně. Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 195 g

CROLL B16AAA Hrudní blokant Použitím tohoto blokantu v kombinaci s hrudním popruhem a blokantem ASCENSION nebo CROLL vytvoříte jednoduchý a účinný systém pro výstupy po laně. Vyosený připojovací otvor udržuje blokant ve správné poloze na hrudi. Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 130 g

PANTIN B02ALA, B02ARA Nožní blokant - pro pravou nebo levou nohu Použití PANTINU společně s blokanty CROLL a ASCENSION udržuje tělo ve vzpřímenější poloze při výstupech na zavěšeném fixním laně, činí tak vertikální postup rychlejší a méně namáhavý. Dostupný v provedení na LEVOU i PRAVOU nohu. Tělo blokantu bylo zdokonaleno, aby se snížilo tření a blokant hladce klouzal po laně vzhůru. Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 120 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

75


BLOKANTY

FOOTAPE C47 Nastavitelná popruhová stupačka Hmotnost: 76 g

FOOTCORD C48 Nastavitelná šňůrová stupačka pro speleologii Hmotnost: 45 g

Víceúčelové blokanty

BASIC B18AAA Víceúčelový lehký blokant Lehký, kompaktní, víceúčelový blokant, který se výborně hodí pro vytahování nákladů, výstupy po laně a samojištění při lezení. Pro lana o průměru 8 až 13 mm: Hmotnost: 135 g

SHUNT B03 Záložní blokant Lanová svěra SHUNT se používá pod slaňovací brzdou jako záložní systém a nahrazuje často používaný prusíkový uzel. Určena pro jednoduchá i poloviční lana. Pro jednoduchá lana o průměru 10 - 11 mm nebo poloviční lana o průměru 8 - 11 mm, hmotnost: 188 g

TIBLOC B01 Kompaktní nouzový blokant Miniaturní blokat, který lze použít na sestavení vytahovacích kladkostrojů, nebo namísto prusíku při výstupech po laně. Společně s kladkou ULTRALEGRE tvoří lehký nouzový set pro sestavení vytahovacího kladkostroje. Pro lana o průměru 8 až 11 mm: Hmotnost: 39 g

76


KLADKY Jednoduché kladky

ULTRALEGERE P00A Kladka pro občasné použití ULTRALEGERE je jednoduchý polyamidový kotouč, který lze instalovat na karabinu. Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm. Hmotnost: 10 g

OSCILLANTE P02A Kladka s pohyblivými bočnicemi pro nouzové použití Nouzová kladka OSCILLANTE neváží téměř nic a lze ji použít v záchranných vytahovacích systémech při pádu do trhliny, či pro improvizované zvedání materiálu. Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 42 g

FIXE P05SO Kladka s pevnými bočnicemi FIXE je lehká kompaktní kladka, kterou lze rychle nainstalovat na lano. Nabízí vyrovnaný poměr hmotnosti a pevnosti. Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 90 g

PARTNER P52A Kompaktní kladka s otočnými bočnicemi PARTNER je lehká kompaktní kladka, která díky hliníkovému kotouči uloženému na zapouzdřeném kuličkovém ložisku, zaručuje vynikající účinnost. Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 56 g

RESCUE P50A Ultra silná kladka s otočnými bočnicemi Kladka RESCUE je pevná a velmi účinná: vhodná pro záchranu, vytahování těžkých břemen a intensivní používání. Průměr jednoduchého lana: 7 - 13 mm, účinnost: 95 %, hmotnost: 185 g

Prusíkové kladky

MINI P59A Lehká prusíková kladka Lehká kladka MINI si poradí i s těžkými břemeny a je dostatečně malá, aby se vešla kamkoli, nebo mohla být neustále na úvazku. Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 80 g

GEMINI P66A Dvojitá prusíková kladka Dvojitá kladka GEMINI je opatřena pomocným připojovacím otvorem pro použití v technických vytahovacích systémech. Průměr jednoduchého lana: 7 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 135 g

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

77


KLADKY Kladky s blokantem

MICRO TRAXION P53 Vysoce účinná kladka s blokantem MICRO TRAXION je ultra lehká (85 g) a ultra kompaktní kladka s blokantem, s výjimečnou účinností (91 %) díky zapouzdřeným kuličkovým ložiskům. Vačka pracuje i na znečištěných nebo namrzlých lanech a lze ji zajistit v otevřené poloze pro použití samotné kladky. Průměr jednoduchého lana: 8 - 11 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 85 g

MINI TRAXION P07 Lehká kompaktní kladka s blokantem MINI TRAXION se dá používat třemi odlišnými způsoby (kladka, kladka s blokantem, výstupový lanový blokant) a je to ideální společník na dlouhé výstupy. Používá se pro vytahování lehkých nákladů, samojištění, výstupy po laně a sebezáchranu. Průměr jednoduchého lana: 8 - 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 165 g

PRO TRAXION P51 Vysoce účinná kladka s blokantem PRO TRAXION je určena pro vytahování těžkých břemen s maximální účinností a je ideální pro lezení Big Wall a záchranu. Průměr jednoduchého lana: 8 - 13 mm, účinnost: 95 %, hmotnost: 265 g

Transportní kladky

TANDEM P21 Dvojitá kladka pro textilní lana Kladka TANDEM je určena pro hladký a účinný pohyb při přelaněních Tyrolským traverzem. Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB Dvojitá kladka pro textilní a ocelová lana Kladka TANDEM CABLE je určena pro hladký a účinný pohyb při přelaněních Tyrolským traverzem. Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, ocelová lana ≤ 12 mm, účinnost: 71 %, hmotnost: 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE Účinná dvojitá kladka pro textilní a ocelová lana TANDEM SPEED je nejrychlejší z transportních kladek a je určena pro tyrolské traverzy s nízkým sklonem. Pro jednoduchá lana: ≤ 13 mm, ocelová lana ≤ 12 mm, účinnost: 91 %, hmotnost: 270 g

78


Sada pro záchranu z ledovcové trhliny

CREVASSE RESCUE KIT K25 SC2 Sada obsahující vybavení pro sestrojení vytahovacího/spouštěcího kladkostroje v případě pádu do trhliny: MINI TRAXION, 2 karabiny OK SCREW-LOCK, TIBLOC, kladka OSCILLANTE, 120 cm smyčka ST’ANNEAU Tato sada obsahuje vše potřebné pro sestavení vytahovacího systému, nebo pro výstup po laně v případě pádu do ledovcové trhliny. Před nasazením vybavení na úvazek si uživatel může díky tištěným obrázkům uvnitř pouzdra zkontrolovat, zda má všechno vybavení. Tato sada je nezbytná při pohybu po ledovci (pěšky či na lyžích). Průměr jednoduchého lana: 8 - 13 mm. Hmotnost: 585 g

Na trhlinami zvrásněném ledovci "Petit Envers du Plan". Masiv du Mont-Blanc, Francie. © Boris Dufour

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

79


VAKY Lezecký batoh

BUG S71 Batoh pro jednodenní vícedélkové lezení Batoh BUG byl vyvinut speciálně pro lezení vícedélkových dlouhých cest během jednodenních výletů. Jeho jednoduchý tvar maximalizuje objem a neomezuje pohyb při používání. Objem je ideální pro přepravu materiálu při nástupu a během lezení (pitný režim, průvodce/nákres, oblečení, obuv, atd.). Při konstruování batohu BUG jsme mysleli hlavně na maximální pohodlí při lezení s batohem BUG na zádech: minimální objem, ramenní popruhy umožňující volný pohyb paží, pohodlná a odvětrávaná záda, skládací bederní pás, poloha vysoko na zádech umožňuje přístup k zadní části úvazku (magnézium a materiál), boční kompresní pásky. Objem: 18 litrů, hmotnost: 570 g

Vaky pro speleologii

TRANSPORT 45L S42Y 045 Odolný vak velkého objemu pro speleologii TRANSPORT je pohodlný 45 litrový batoh určený pro speleologii. Je vyroben z TPU (PVC-free) materiálu a jeho konstrukce svařovaných spojů poskytuje vyšší pevnost. TRANSPORT je opatřen polstrovanými ramenními popruhy, zádovým panelem a bederním pásem a je vhodný pro dlouhé pochody. Má také dvě tvarované rukojeti. Objem: 45 litrů, hmotnost: 1300 g

PORTAGE 30L S43Y 030 Odolný vak středního objemu pro speleologii (30 litrů) Batoh PORTAGE je určen pro speleologii. Jeho objem je 30 litrů a je vyroben z TPU (PVC-free) materiálu a jeho konstrukce svařovaných spojů poskytuje vyšší pevnost. Polstrované ramenní popruhy a tvarované rukojeti zaručují vyšší pohodlí. Vak má integrovanou kapsu na uložení bederního pásu při průchodu úzkými pasážemi. Objem: 35 litrů, hmotnost: 800 g

CLASSIQUE 22L C03 2 Odolný vak středního objemu pro speleologii (22 litrů) CLASSIQUE je vak pro speleologii o objemu 22 litrů. Je vhodný na přepravu vodotěsných boxů a ještě zbyde trochu místa na nějaké vybavení. Je vyroben z TPU (PVC-free) materiálu a jeho konstrukce svařovaných spojů poskytuje vyšší pevnost. Dvě tvarované rukojeti zaručí pohodlný transport. Objem: 22 litrů, hmotnost: 550 g

PERSONNEL 15L S44Y 015 Odolný vak malého objemu pro speleologii Díky objemu 15 litrů je vak PERSONEL vhodný pro přepravu vodotěsných boxů a ještě vám zbude prostor pro nějaké vybavení. Je vyroben z TPU (PVC-free) materiálu a jeho konstrukce svařovaných spojů poskytuje vyšší pevnost. Dvě tvarované rukojeti zaručí pohodlný transport. Objem: 15 litrů, hmotnost: 450 g

80


Pytlíky na mgnesium, magnesium

BANDI S38P Klasický válcový pytlík na magnesium Pytlík na magnézium BANDI, jehož klasický tvar a zesílený vstup umožňují snadný přístup k magnéziu. Měkká látka je příjemná na dotyk (jako samet) a netlačí při nošení batohu, nebo když jste opřeni o skálu. Snadno se otevírá jednou rukou, když náhodou zapomenete a začnete lézt. Sytém uzavírání je účinný díky svorce provázku s integrovanou píšťalkou.

KODA S39P Pytlík na magnezium ergonomického tvaru Ergonomický tvar pytlíku KODA umožňuje snadný přístup k magnesiu. Měkká látka je příjemná na dotyk (jako samet) a netlačí při nošení batohu, nebo když jste opřeni o skálu. Snadno se otevírá jednou rukou, když náhodou zapomenete a začnete lézt. Sytém uzavírání je účinný díky svorce provázku s integrovanou píšťalkou.

KODAPOCHE S40P Pytlík na magnezium ergonomického tvaru s kapsičkou KODAPOCHE je varianta pytlíku KODA s kapsou hodící se na uložení klíčů, drobných peněz, sušenky, čelovky e+LITE, nebo nákresu cesty, bez rizika ztráty díky zipu a počasí odolné klopě. Navržený tvar usnadňuje přístup k magnéziu. Měkká látka je příjemná na dotyk (jako samet) a netlačí při nošení batohu, nebo když jste opřeni o skálu. Snadno se otevírá jednou rukou, když náhodou zapomenete a začnete lézt. Sytém uzavírání je účinný díky svorce provázku s integrovanou píšťalkou.

POWER CRUNCH P22B 25, P22B 100, P22B 200 Kousky magnezia Magnezium Petzl se nyní dodává ve třech baleních (25 g, 100 g, 200 g), vyhovujících každému lezci. Malé 25 g balení je dávka vhodná pro den ve skalách či na stěně. 100 g je dostatečné k naplnění jednoho pytlíku, s trochou navíc pro doplnění. 200g balení je ideální pro prášiče, kteří mají rádi ruce od magnézia až po lokty a nikdy nemají dost při lezení v horkých letních dnech.

Záchranářská nosítka

NEST S61 Nosítka pro záchranu z jeskyní Nosítka vyvinutá ve spolupráci s francouzskou národní speleologickou organizací. Rozměry: 190 x 50 x 5 cm, hmotnost: 11,5 kg

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

81


KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY Kotvení v ledu

LASER SONIC P70 Šroub do ledu s integrovanou kličkou Pro rychlé zajištění neexistuje nic rychlejšího než šrouby do ledu LASER SONIC. Inovovaná plaketa s rukojetí činí šroubování ještě snadnější. Jedinečná konstrukce také umožní jeho vyšroubování i když je stále připojen k lanu, zabrání se tak nechtěné ztrátě.

UNIVERSEL P17 5, P17 7, P17 9 Kovaná nekalená skoba Skoba do rozšiřujících se spár ve vápenci nebo žule.

U 65312, 65314 Kovaná nekalená skoba Skoba do širokých spár ve vápenci nebo žule.

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510 Skoba z chromové oceli

LASER P71 Šroub do ledu Lehčí a jednodušší verze šroubů LASER SONIC. Pro zašroubování se používají s kličkou TURBINE.

COEUR P34050, P38150 Vícesměrová plaketa z nerezové oceli

Příslušenství pro jištění v ledu

MULTIHOOK 04950

COEUR GOUJON P32, P33 Kompletní sestava nýtu s plaketou Skládá se z plakety COEUR, expanzního nýtu a matice

Víceúčelový háček

BAT’INOX P57 14 mm lepená skoba Zvláště vhodná pro měkké materiály.

NITRO 3 67800 Tlumič pádu používající se jako expreska

AMPOULE BAT’INOX P41 Kotvení ve skále

Pryskyřičné lepidlo pro lepené skoby BAT’INOX

V CONIQUE 66007, 66011 Skoba z chromové oceli Skoba z tvrdé chromové oceli do rozšiřujících se oblých spár v žule a jiných tvrdých materiálech.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110 Kovaná nekalená skoba Skoba pro úzké spáry s vodorovnými stěnami ve vápenci a jiných měkkých materiálech.

82

COLLINOX P55 10 mm lepená skoba Určená pro dlouhodobé instalace.

AMPOULE COLLINOX P56 Pryskyřičné lepidlo pro lepené skoby COLLINOX


Kotvící prostředky pro lezení a speleologii - maticové spojky

VRILLEE P13 Tvarovaná plaketa pro speleologii

COUDEE P04 Tvarovaná plaketa pro speleologii Udržuje karabinu kolmo ke skále: napomáhá udržovat lano dále od skály

TAM TAM P16 Speleologické kladivo Určeno pro instalaci nýtů pomocí ručního vrtáku.

ROCPEC P26 Ruční vrtačka SDS Ruční vrtačka pro SDS vrtáky.

ROCPEC ADP P26250 CHEVILLE AUTOFOREUSE P12 Samozávrtný expanzní nýt.

DELTA P11

Adaptér k ruční vrtačce ROCPEC Zvyšuje univerzálnost vrtačky ROCPEC a zvyšuje pohodlí a účinnost při instalaci 12 mm samozavrtávacích expanzních nýtů.

PERFO SPE P08

Trjúhelníková maticová spojka

Násada pro zavrtávání samozávrtných expanzních nýtů

SPEEDY P14

BOLTBAG C11 A

Maticová spojka s rychle otevíratelným zámkem

Pouzdro na nýtovací soupravu

GO P15

PROTEC C45 N

Oválná maticová spojka

DEMI ROND P18 Polokruhová maticová spojka

Příslušenství pro kotvení v lezení a speleologii

BONGO P27 Kladivo na zatloukání skob. Pro tradiční a technické lezení, nebo stavění nových cest.

Chránič lana Napomáhá chránit lano před ostrými hranami.

SWIVEL S P58 S Otočná spojka na kuličkovém ložisku. Při umístění mezi lano a břemeno při zvedání umožňuje otáčení břemene a zamezuje kroucení lana.

PAW S P63 S Kotvící deska Kotvící deska pro uspořádání jistícího stanoviště a zřizování systémů násobných kotvících bodů. Vhodná při lezení Big Wall a instalaci přelanění Tyrolským traverzem.

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

83


PŘÍSLUŠENSTVÍ

84

Sestup kaňonem Raindu Khola objektivem Sam Bié. Nepál © Sam Bié


Rukavice

GOUTTE D’EAU P06 CORDEX K52

Postupový háček o velkém průměru

Lehké rukavice pro jištění a slaňování

CORDEX PLUS K53

REGLETTE P06 S Postupový háček o malém průměru

Lehké rukavice pro jištění a slaňování

Šité popruhové smyčky

ANNEAU C40 Polyesterová smyčka Používá se ke zřízení jistícího nebo kotvícího stanoviště, nebo k prodloužení kotvícího bodu. Vyrábí se ve čtyřech délkách: 60, 80, 120 a 150 cm

QUICKSTEP C09 Nastavitelný jednostupňový žebříček pro technické lezení.

LOOPING C25 Čtyřstupňový žebříček pro technické lezení

ST’ANNEAU C07 Smyčky Dyneema® Lehčí varianta polyamidových smyček, jednotlivé délky jsou barevně odlišeny pro snažší orientaci. Vyrábí se ve třech délkách: 24, 60 a 120 cm

FIN’ANNEAU C06 Lehká smyčka z materiálu Dyneema® Nejlehčí a nejkompaktnější smyčka z naší nabídky, abychom snížili hmotnost a přitom zachovali pevnost, používáme 8 mm popruh Dyneema®/polyamid. Vyrábí se ve třech délkách: 60, 60 a 120 cm

Příslušenství pro technické lezení

FIFI V12 Závěsný háček pro technické lezení Háček pro polohování, výstup a vytahování materiálu.

GRADISTEP C08 Lehký pětistupňový žebříček pro úseky technického lezení při lezení volně

SPELEGYCA C44 Dvojitá asymetrická smyčka Konstrukce umožňuje snadné přestupy v průběžných kotvících bodech při canyoningu nebo speleologii.

Další příslušenství

SPATHA S92 S, S92 L Nůž s otvorem pro karabinu Tento nůž je možné připojit k postroji nebo na vak a není možné jej ztratit.

MAILLON RAPIDE N° 5 P49100 Maticová spojka č.5 pro instalaci na háček FIFI Připojuje se do slotu na FIFI háček a slouží k připojení smyčky.

CARNET S90, S91 Topografický notes pro speleologii

VERTIKÁLNÍ PRODUKTY

85


OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

86

Pozdní sestup po lezení na Mount Whitney. Kalifornie, USA. © Dan Patitucci


88

NOUZOVÉ SVÍTILNY

89

SVÍTILNY TIKKA 2 - ZIPKA  2 ®

®

94

SVÍTILNY TACTIKKA

®

96

SVÍTILNY MYO ®

97

SVÍTILNY DUO ®

100

SVÍTILNY ULTRA

87


NOUZOVÉ SVÍTILNY

E+LITE

®

E02 P2

Čelová svítilna vhodná pro nouzové situace Čelová svítilna e+LITE je určena pro jakékoliv situace. Je ultra lehká, v odolném pouzdře a lze ji snadno uchovávat v batohu, bundě, kufru auta, lékarničce, atd., po dobu až 10 let. Vydává bílé, nebo červené světlo v plynulém, nebo přerušovaném režimu a lze ji snadno připevnit pomocí elastického pásku, nebo klipu. Pro nouzové situace je dále vybavena píšťalkou s dalekou slyšitelností pro signalizaci polohy pro záchranáře (SOS morseový kód znázorněn na píšťalce). Množství světla: 16 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 19 m (maximální režim), doba svícení: 45 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 28 g

88

Výlez na Devil's Castle ve Wasatch Mountains. Utah, USA. © John Evans


SVÍTILNY TIKKA 2 - ZIPKA  2 ®

®

TIKKINA 2 E91 PE, E91 PF, E91 PL, E91 PO ®

Čelová svítilna se 2 LED diodami a dvěma úrovněmi intenzity svícení Čelová svítilna TIKKINA 2je určena k běžným každodenním potřebám světla. Je vybavena dvěma režimy svícení (maximální a úsporný) pro dané situace. Má novou výkonnější diodu LED a nový elektronický vypínač. Pouzdro na baterie má nový systém otevírání, který umožňuje snadnou výměnu baterií a připojení na ADAPT systém. Množství světla: 23 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 23 m (maximální režim), doba svícení: 190 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 80 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

TIKKA 2 E93 PS, E93 PT ®

Čelová svítilna se 4 LED diodami a třemi úrovněmi intenzity svícení (dvě plus blikání) TIKKA 2 nabízí díky třem volitelným intenzitám svícení (maximální, úsporná a blikání) mnohostranné využití, intenzity se volí jednoduše stlačením tlačítka elektronického přepínače. Při maximální intenzitě svícení produkují čtyři LED diody světlo o intenzitě 40 lumenů, což poskytuje dostatečnou viditelnost na vzdálenost 29 metrů. Úsporná intenzita optimalizuje životnost baterií a tím prodlužuje dobu svícení až na 120 hodin. Kryt baterií má nyní nový systém uchycení, který usnadňuje přístup k bateriím. Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim), doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 81 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

TIKKA 2 CORE E93 AEU, E93 AUK, E93 AUS ®

Čelová svítilna se čtyřmi LED diodami a třemi režimy svícení, s akumulátorem CORE a standardní síťovou USB nabíječkou. Určena pro pravidelné používání, TIKKA 2 CORE nabízí široké spektrum použití právě díky lithium ion polymerovému akumulátoru CORE a jeho tří režimů svícení (maximální, úsporná a blikání), které se snadno mění jednoduchým stisknutím elektronického vypínače. Pomocí softwaru OS by Petzl (ke stažení na www.petzl.com) si uživatel může upravit výkon svítilny třemi způsoby a přizpůsobit tak intenzitu nebo dobu svícení danému typu aktivity. Množství světla: 35 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim), doba svícení: 60 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 76 g E99 AEU

E99 AUK

E99 AUS

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

89


SVÍTILNY TIKKA 2 - ZIPKA 2 ®

®

ZIPKA 2 E94 PS, E94 PT ®

Čelová svítilna se 4 LED diodami a třemi úrovněmi intenzity svícení (dvě plus blikání) a samonavíjecí šňůrkou Ultra-kompaktní čelová svítilna ZIPKA 2 je opatřena samonavíjecím systémem ZIP. Tento systém umožňuje nošení svítilny na hlavě, zápěstí, či připojení na jiné vybavení, např. kolo, stanové pruty, atd. Svítilna má díky třem úrovním intenzity svícení (maximální, úsporná a blikání) mimořádně mnohostranné využití, intenzity se volí snadným stlačením tlačítka elektronického přepínače. Při maximální intenzitě svícení produkují čtyři LED diody světlo o intenzitě 40 lumenů, což poskytuje dostatečnou viditelnost na vzdálenost 29 metrů. Při úsporné intenzitě svícení je možné prodloužit životnost baterií až na 120 hodin svícení. Kryt baterií má nyní nový systém uchycení, který usnadňuje přístup k bateriím. Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 29 m (maximální režim), doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 69 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

TIKKA PLUS 2 E97 PM2, E97 PP2 ®

Čelová svítilna s jednou čirou vysoce výkonnou a jednou červenou LED diodou, s pěti úrovněmi intenzity svícení (tři plus blikání) Čelová svítilna TIKKA PLUS 2 nabízí dva integrované zdroje světla: jednu čirou vysoce výkonnou LED diodu a jednu červenou LED diodu. Čirá LED dioda vydává 70 lumenů v režimu maximální intenzity a dosvit je až 40 metrů. Úsporný umožní až 185 hodinovou dobu svícení. Červená LED dioda zachovává noční vidění, nebo je možné ji použít jako stroboskopické signální světlo pro zvýšenou bezpečnost v městském prostředí, atd. Svítilnu ZIPKA PLUS² lze používat s lithiovými bateriemi, aby se snížila její hmotnost, či zvýšil její výkon za chladného počasí. Množství světla: 70 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 40 m (maximální režim), doba svícení: 185 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 83 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

ZIPKA PLUS 2 E98 PM2, E98 PP2 ®

Ultra kompaktní čelová svítilna s 1 čirou vysoce výkonnou a 1 červenou LED diodou, s pěti úrovněmi intenzity svícení (tři plus blikání) na samonavíjecí šňůrce Ultra-kompaktní čelová svítilna ZIPKA PLUS 2 je opatřena samonavíjecím systémem ZIP. This feature allows the headlamp to be worn on the head or wrist, or attached to any other support, like a tent pole, a bicycle seat post, etc. This headlamp integrates two light sources for versatility: one white, highoutput LED and one red LED. Čirá LED dioda vydává 70 lumenů v režimu maximální intenzity a dosvit je až 40 metrů. Úsporný umožní až 185 hodinovou dobu svícení. Červená LED dioda zachovává noční vidění, nebo je možné ji použít jako stroboskopické signální světlo pro zvýšenou bezpečnost v městském prostředí, atd. Svítilnu ZIPKA PLUS² lze používat s lithiovými bateriemi, aby se snížila její hmotnost, či zvýšil její výkon za chladného počasí. Množství světla: 70 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 40 m (maximální režim), doba svícení: 185 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 71 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

90


Kempování pod Mount Whitney. Kalifornie, USA. © Dan Patitucci

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

91


SVÍTILNY TIKKA 2 - ZIPKA  2 ®

®

TIKKA XP 2 E99 PG2, E99 PI2 ®

Čelová svítilna s jednou čirou vysoce výkonnou a jednou červenou LED diodou, s pěti úrovněmi intenzity svícení (tři plus blikání) a se širokoúhlou čočkou TIKKA XP 2 kombinuje dva zdroje světla a širokoúhlou čočku, která se snadno vyklápí a nabízí uživateli volbu dalekosvítícího úzkého zaostřeného kužele, nebo širokého kužele pro osvětlení blízkého okolí. Svítilna je vybavena jednou bílou vysoce výkonnou LED diodou a jednou červenou. Čirá LED dioda vydává 80 lumenů v režimu maximální intenzity a dosvit je až 68 metrů. Úsporný umožní až 190 hodinovou dobu svícení. Červená LED dioda zachovává noční vidění, nebo je možné ji použít jako stroboskopické signální světlo pro zvýšenou bezpečnost v městském prostředí, atd. Svítilnu ZIPKA PLUS² lze používat s lithiovými bateriemi, aby se snížila její hmotnost, či zvýšil její výkon za chladného počasí. Množství světla: 80 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 68 m (maximální režim), doba svícení: 190 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 88 g, jako příslušenství možno použít akumulátor CORE

TIKKA XP 2 CORE E99 EU2, E99 UK2, E99 US2 ®

Čelová svítilna s jednou vysoce výkonnou LED diodou, jednou červenou LED, pěti režimy svícení, akumulátorem CORE a standardní USB nabíječkou do sítě. Díky lithium ion polymerovému akumulátoru CORE je čelová svítilna TIKKA XP 2 CORE určena pro intenzivní používání. Tato svítilna kombinuje dva zdroje světla a širokoúhlou čočku, která se snadno vyklápí a nabízí uživateli volbu dalekosvítícího úzkého zaostřeného kužele, nebo širokého kužele pro osvětlení blízkého okolí. Svítilna je vybavena jednou bílou vysoce výkonnou LED diodou a jednou červenou. Červená LED poskytuje světlo vhodné pro noční vidění nebo přerušované světlo pro zvýšenou bezpečnost. Pomocí softwaru OS by Petzl (ke stažení na www.petzl.com) si uživatel může upravit výkon svítilny třemi způsoby a přizpůsobit tak intenzitu nebo dobu svícení danému typu aktivity. Množství světla: 60 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 58 m (maximální režim), doba svícení: 85 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 83 g E99 EU2

92

E99 UK2

E99 US2

Nina Caprez ošetřuje ruce po těžkém dni. © Robert Bösch


TIKKA® 2 - ZIPKA® 2 příslušenství

CORE E93100 Lithium ion polymerový akumulátor pro svítilny řady TIKKA 2 - ZIPKA 2 Určený pro svítilny řady TIKKA 2 - ZIPKA 2, má akumulátor CORE oproti klasickým bateriím jednu výhodu. Lze ho snadno vložit do svítilny a je možné ho nabíjet jakoukoliv standardní USB nabíječkou: nabíječky mobilních telefonů, multimediálních přehrávačů, do automobilových zapalovačů, solární panely, přenosné zdroje energie, počítač, atd. Díky lithium ion polymerové technologii má vynikající výkon i při nízkých teplotách. Pomocí softwaru OS by Petzl (ke stažení na www.petzl.com) si uživatel může upravit výkon svítilny třemi způsoby a přizpůsobit tak intenzitu nebo dobu svícení danému typu aktivity.

USB CHARGER E93110 Standardní adaptéry USB do sítě a automobilu Síťový adaptér se třemi typy kolíků: evropský, britský, severoamerický. 12 V automobilový adaptér.

ADAPT TIKKA 2 E97900 ®

Adaptér pro připojení svítilen řady TIKKA - ZIPKA a TIKKA 2 - ZIPKA 2. Adaptér ADAPT umožňuje rychlé a snadné odpojení těla svítilny z elastického pásku dle dané situace. Systém je možné připevnit: na přilbu, popruh batohu, vestu, opasek, atd.

POCHE TIKKA 2 E93990 ®

Pouzdro na kompaktní čelové svítilny

POCHE ZIPKA 2 E94990 ®

Pouzdro na kompaktní čelové svítilny s navíjecí šňůrkou

CROCHLAMP E04350, E04405 Klipy pro připojení svítilny na přilbu s tenkými stěnami E04350

E04405

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

93


SVÍTILNY TACTIKKA

®

TACTIKKA

®

E46 P2, E46 PC2

Čelová svítilna se 3 LED diodami, jedna intezita svícení a červený odklápěcí filtr TACTIKKA je kompaktní lehká čelová svítilna opatřená červeným odklápěcím filtrem, který poskytuje nenápadné osvětlení používané např. při rybaření nebo lovu. Je vybavena třemi LED diodami a jedním režimem svícení, je to jednoduchá svítilna poskytující silné světlo a dostatečnou výdrž svícení. Světelný kužel je možné zacílit požadovaným směrem, např. při kontrole vybavení. Světelný výkon: 26 lumenů, typ kužele: široký, dosvit: 27 m, doba svícení: 120 h, hmotnost na hlavě: 78 g

TACTIKKA PLUS E49 P, E49 PC ®

Čelová svítilna se 4 LED diodami, 4 intezity svícení a červený odklápěcí filtr TACTIKKA PLUS je určena všem, kdo pravidelně provozují takové aktivity, jako jsou lov, rybaření nebo cestování v přírodě. Má tři úrovně intenzity svícení a blikání pro signalizování vaší polohy. Intenzitu svícení lze snadno a rychle navolit jednoduchým stlačením vypínače, můžete volit mezi intenzitou nebo dobou svícení (až 150 hodin). Červený filtr zaručuje nenápadné osvětlení a zachovává noční vidění. Kužel je možné snadno nasměrovat jednou rukou, např. při navazování háčku. Množství světla: 35 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 32 m (maximální režim), doba svícení: 150 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 78 g

TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA ®

Čelová svítilna se 4 LED diodami, 4 intezity svícení, červený odklápěcí filtr a ADAPT systém Čelová svítilna TACTIKKA XP ADAPT je určena pro ty, kdo používají různé způsoby upevnění pomocí systému ADAPT. Tento systém umožňuje připojení lehké svítilny na elastický pásek, nebo rovný tvrdý povrch (např. přilba), případně pomocí klipu na kapsu, či pásek. Svítilna je se svými třemi režimy svícení, blikáním a odklopným červeným filtrem určena pro intenzivní používání v přírodě (rybaření, lov, pozorování, atd.). Kužel je možné snadno nasměrovat jednou rukou, např. při čtení mapy. Množství světla: 35 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 32 m (maximální režim), doba svícení: 150 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 92 g

94


Muškaření na Upper Provo River. Utah, USA. © John Evans

TACTIKKA XP E89 PC, E89 PD ®

Výkonná čelová svítilna se 4 úrovněmi intenzity osvětlení, posilovačem výkonu Boost a barevnou širokoúhlou čočkou TACTIKKA XP se vyrábí v různých barevných provedeních pro specifické aktivity v přírodě, jako jsou lov a rybaření. Její funkčnost a širokoúhlá rozptylná čočka (červená, modrá a čirá) uspokojí ty nejnáročnější uživatele. Pomocí výsuvné širokoúhlé čočky lze úzký zaostřený paprsek okamžitě změnit na široký paprsek pro osvětlení blízkého okolí. Tato svítilna má tři režimy svícení pro jakoukoliv situaci a blikání pro signalizaci přítomnosti uživatele. Je také vybavena posilovačem výkonu BOOST, který krátkodobě zvýší dosvit až na 50 m a otočným tělem, které lze zamířit jednou rukou. Indikátor nabití baterií signalizuje uživateli stav jejich vybití a tedy i jejich životnost. Množství světla: 40 lumenů (režim Boost), druh kužele: široký, dosvit: 35 m (maximální režim), doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 95 g

TACTIKKA XP ADAPT E89 P ®

Výkonná čelová svítilna se 4 úrovněmi intenzity osvětlení, posilovačem výkonu Boost, barevnou širokoúhlou čočkou a ADAPT systém Čelová svítilna TACTIKKA XP ADAPT je určena pro ty, kdo používají různé způsoby upevnění pomocí systému ADAPT. Tento systém umožňuje připevnění lehkého těla svítilny střídavě na elastický hlavový pásek, pevný povrch (přilba, atd.), opasek, či kapsu, atd. Tato svítilna se přizpůsobí jakékoliv situaci: má tři úrovně intenzity svícení, režim blikání a posilovač výkonu Boost, který okamžitě na krátkou dobu zvýší dosvit až na 50 metrů ( např. když chcete najít váš automobil). Součástí této svítilny jsou čtyři vyměnitelné širokoúhlé čočky (průhledná, červená, zelená a modrá). Indikátor nabití baterií signalizuje uživateli stav jejich vybití a tedy i jejich životnost. Množství světla: 40 lumenů (maximální režim), druh kužele: široký, dosvit: 35 m (maximální režim), doba svícení: 120 h (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 120 g

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

95


SVÍTILNY MYO

®

MYO RXP E87 P2 ®

Výkonná regulovaná a programovatelná čelová svítilna se čtyřmi úrovněmi intenzity osvětlení, posilovačem výkonu Boost a širokoúhlou čočkou MYO RXP je první čelová svítilna Petzl, která je regulovaná a zároveň programovatelná, umožňuje uživateli naprogramovat si potřebnou intenzitu svícení. Svítilna má tři úrovně intenzity svícení, z nichž každá má dalších 10 naprogramovatelných možností od 8 do 140 lumenů. Díky tomuto prvku lze svítilnu naprogramovat pro daný typ aktivity a dobu jejího trvání. Maximální výkon je vhodný například pro krátký noční běh, nižší výkon šetří baterie a bude tedy vhodnější pro několikadenní trek. Svítilna je vybavena posilovačem výkonu BOOST (160 lumenů) a přerušovaným světlem, které je možné programovat. Pro optimální výkon jee slučitelná s litiovými bateriemi, dokonce i v nízkých teplotách. Širokoúhlá čočka nabízí možnost okamžitého přepnutí z úzkého zaostřeného paprsku na široké rozptýlené světlo. Světelný výkon: 140 lumenů (stupeň č.10), druh kužele: široký, dosvit: 77 m (stupeň č.10), doba svícení: 95 h (stupeň č. 1), hmotnost na hlavě: 175 g

96

Dlouhá noc na Trace des Ducs Savoie, jeden ze čtyř závodů The Ultra-Trail du Mont Blanc®. © Lafouche


SVÍTILNY DUO

®

DUO LED 5 E69 P ®

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 5 LED diod Vodotěsná do hloubky 5 m, robustní konstrukce, čelová svítilna DUO LED 5 je ideální pro canyoning. Kombinovaný zdroj světla je možné volit dle daných potřeb: halogenové světlo pro úzké, regulované osvětlení na velkou vzdálenost; LED diody pro dlouhodobé osvětlení blízkého okolí. Světelný výkon: 40 lumenů (5 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 65 h (5 LED), hmotnost na hlavě: 300 g

DUO LED 14 E72 P ®

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod se třemi úrovněmi intenzity osvětlení Čelová svítilna DUO LED 14 je vodotěsná do hloubky 5 m. Je speciálně určená pro speleologii a vodní sporty. Má dva zdroje světla: halogenovou žárovku pro daleký dosvit a zaostřený kužel a 14 LED diod pro osvětlení blízkého okolí s delší dobou svícení. Tento druhý zdroj světla má tři režimy rovnoměrného svícení. Při téměř úplném vybití baterií se svítilna automaticky přepne do nouzového režimu. Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 183 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 300 g

DUO LED 14 ACCU E72 AC ®

Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod se třemi úrovněmi intezity osvětlení a akumulátor DUO LED 14 ACCU vybavená Ni-MH akumulátorem je určena pro opravdové speleology. Tato svítilna je vodotěsná do hloubky 5 m a je vybavena halogenovou žárovkou pro daleký dosvit zaostřeným kuželem a modulem se 14 LED diodami pro dlouhodobé osvětlení blízkého okolí. Osvětlení blízkého okolí má tři režimy intenzit. Svítilna se automaticky přepne do nouzového úsporného režimu při téměř úplném vybití akumulátoru. Akumulátor je možné rychle nabít síťovou nabíječkou. Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 96 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 380 g

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

97


SVÍTILNY DUO

®

DUOBELT LED 5 E73 P Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 5 LED diod a oddělené pouzdro na baterie Čelová svítilna DUOBELT LED 5 má baterie v pouzdře mimo svítilnu. Tím se sníží hmotnost nesená na hlavě a zvyšuje se pohodlí. Svítilna má dva zdroje světla: LED diody pro osvětlení blízkého okolí s dlouhou dobou svícení a halogenová žárovka pro daleký dosvit. Tělo svítilny lze jednoduše rukou naklápět. Světelný výkon: 40 lumenů (5 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 350 h (5 LED), hmotnost na hlavě: 140 g

DUOBELT LED 14 E76 P Kombinovaná vodotěsná čelová svítilna: halogenová žárovka / 14 LED diod se třemi úrovněmi intezity osvětlení a akumulátor Čelová svítilna DUOBELT LED 14 má baterie v pouzdře mimo svítilnu. Tento systém umožňuje použití velkých výkonných baterií bez omezení pohodlí hlavy. Svítilna je vybavena kombinovaným zdrojem světla, které lze nasměrovat: první zdroj jsou LED diody pro osvětlení blízkého okolí s dlouhou dobou svícení a druhým zdrojem je halogenová žárovka s výkonným a zaostřeným kuželem. Uživatel má k dispozici tři regulované režimy svícení, použitelné dle dané situace. Při téměř úplném vybití baterií se světlo automaticky přepne do nouzového režimu. Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 430 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 140 g

FIXO DUO LED 14 E63 L14 ®

Kombinovaná vodotěsná svítilna pro upevnění na přilbu: halogenová žárovka / 14 LED diod se třemi úrovněmi intenzity osvětlení FIXO DUO LED 14 uspokojí potřeby speleologů, kteří si chtějí upravit světlo dle svých potřeb. Tato vodotěsná svítilna je kompatibilní s většinou přileb. Dodává se s adaptérem a šablonou pro navrtání otvorů do přileb ECRIN a VERTEX. Má dva zdroje světla: halogenovou žárovku pro daleký dosvit a zaostřený kužel a 14 LED diod pro osvětlení blízkého okolí s delší dobou svícení. LED diodový zdroj světla nabízí tři režimy svícení a má integrovaný regulační systém, který zaručí konstantní výkon nezávislý na stavu baterií. Když je úroveň zdroje příliš nízká, světlo se automaticky přepne do nouzového režimu a svítí až do úplného vybití baterií. Světelný výkon: 67 lumenů (14 LED), druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 100 m (halogen), doba svícení: 183 h (14 LED), hmotnost na hlavě: 180 g

98


Příslušenství pro čelové svítilny DUO®

MODU’LED 14 DUO

®

E60970

Kombinovaný reflektor + 14 LED diod se třemi úrovněmi intenzity osvětlení

ACCU DUO

®

E65100 2

Akumulátor s velkou kapacitou pro DUO LED 5 a DUO LED 14

ACCU DUO + nabíječka pro země EUR/US E65 2 ®

Akumulátor s velkou kapacitou pro DUO LED 5 a DUO LED 14 s rychlonabíječkou

DUO síťová nabíječka E65200 2 ®

Rychlonabíječka akumulátorů ACCU DUO

DUO 12 V nabíječka do auta E65300 2 ®

Nabíječka akumulátorů ACCU DUO do automobilové zástrčky

Průzkum Dent de Crolles. Hřeben Chartreuse. Francie. © Serge Caillault

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

99


SVÍTILNY ULTRA

ULTRA WIDE E52 ACW Ultra výkonná čelová svítilna se čtyřmi režimy intenzity svícení a akumulátorem ACCU 2 ULTRA Pure Power by Petzl - ultra výkonné a ergonomické svítilny určené pro aktivity vyžadující široký kužel světla (speleologie, atd.). ULTRA WIDE vydává ultra výkonné regulované osvětlení o výkonu 300 lumenů a rovnoměrný kužel v rozsahu přibližně 180°. Konstruovaná pro akci, svítilna ULTRA bezpečně drží na hlavě. Čelová svítilna ULTRA WIDE je extrémně spolehlivá: v každém počasí, s dlouhou dobou svícení a snadno ověřitelným stavem akumulátoru. Pomocí příslušenství pro ULTRA WIDE lze svítilnu přizpůsobit potřebám uživatele; pomocí přídavného prodlužovacího kabelu je možné oddělit akumulátor od hlavového pásku a snížit hmotnost nesenou na hlavě. Světelný výkon: 300 lumenů, druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 59 m po dobu 1h 30 min (maximální režim), doba svícení: 16 h 55 min (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 370 g

ULTRA E52 AC Ultra výkonná čelová svítilna se třemi režimy rovnoměrného svícení a akumulátorem ACCU 2 ULTRA Pure Power by Petzl. - Ultra-výkonná a ergonomická čelová svítilna určená pro rychlý pohyb a vytrvalostní aktivity. ULTRA nabízí vysoce výkonné, regulované světlo (350 lumenů) a široký, velmi silný paprsek, který vydrží po celou dobu prováděné aktivity. Konstruovaná pro akci, svítilna ULTRA bezpečně drží na hlavě. Konstrukce svítilny ULTRA a její odolnost jí činí extrémně spolehlivou: použití v každém počasí, snadná kontrola stavu zdroje. Pomocí příslušenství pro ULTRA WIDE lze svítilnu přizpůsobit potřebám uživatele; pomocí přídavného prodlužovacího kabelu je možné oddělit akumulátor od hlavového pásku a snížit hmotnost nesenou na hlavě. Světelný výkon: 350 lumenů, druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 120 m po dobu 1h 30 min (maximální režim), doba svícení: 16 h 55 min (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 345 g

ULTRA BELT ACCU 4 E53 AC Ultra výkonná čelová svítilna se třemi režimy rovnoměrného svícení a akumulátorem ACCU 4 ULTRA Pure Power by Petzl. Ultra-výkonná a ergonomická čelová svítilna určená pro rychlý pohyb a vytrvalostní aktivity. ULTRA BELT nabízí vysoce výkonné, regulované světlo (350 lumenů) a široký, velmi silný paprsek, který vydrží po celou dobu prováděné aktivity. Konstruovaná pro akci, svítilna ULTRA BELT bezpečně drží na hlavě. Hmotnost nesená na hlavě je snížena na minimum (230 g). A to díky akumulátoru na prodlouženém kabelu, který lze uložit do kapsy, nebo speciálního postroje ULTRA. Čelová svítilna ULTRA BELT je extrémně spolehlivá: v každém počasí, s dlouhou dobou svícení a snadno ověřitelným stavem akumulátoru. Světelný výkon: 350 lumenů, druh kužele: široký/zaostřený, dosvit: 120 m po dobu 1h 30 min (maximální režim), doba svícení: 34 h 55 min (úsporný režim), hmotnost na hlavě: 230 g

100


Noční lyžování, La Grave, Francie. © Colin Samuels

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

101


SVÍTILNY ULTRA Příslušenství ULTRA

ACCU 2 ULTRA E55450 Vysoce výkonný akumulátor s velkou kapacitou pro čelové svítilny ULTRA Vysoce výkonný akumulátor 2000 mAh pro svítilny ULTRA. Lithium ionová technologie nabízí velkou kapacitu při malé hmotnosti a výborný výkon i při nízkých teplotách.

ACCU 4 ULTRA E55400 Vysoce výkonný akumulátor s velkou kapacitou pro čelové svítilny ULTRA Vysoce výkonný akumulátor 4000 mAh pro svítilny ULTRA. Lithium ionová technologie nabízí velkou kapacitu při malé hmotnosti a výborný výkon i při nízkých teplotách.

ULTRA harness E55960 Postroj pro uložení odděleného akumulátoru na kabelu u svítilen ULTRA Lehký a ergonomický postroj/batoh pro pohodlnou přepravu akumulátorů svítilen ULTRA. Podobný batohu, či vestě, tento tvarovaný postroj dokonale padne na tělo a zaručuje pohodlnost a stabilitu při běhu. Hmotnost: 208 g

ULTRA prodlužovací kabel E55950 Prodlužovací kabel pro svítilny ULTRA a ULTRA WIDE Prodlužovací kabel ULTRA umožní uživateli snížit hmotnost nesenou na hlavě odpojením akumulátoru z hlavového pásku a uložením v kapse, nebo na postroji ULTRA. Délka: 1,1 m

ULTRA rychlonabíječka E55800 Rychlonabíječka pro akumulátory ACCU 2 ULTRA a ACCU 4 ULTRA Síťová rychlonabíječka pro vysoce výkonné akumulátory ACCU 2 ULTRA a ACCU 4 ULTRA (Lithium ionová technologie). 100/240 V EUR/US kompatibilní síťová nabíječka

Adaptér ULTRA pro speleo přilbu E55940 Přední a zadní destička pro instalaci svítilny ULTRA na speleologickou přilbu Hmotnost: 40 g

Adaptér ULTRA pro cyklo přilbu E55920 Destičky pro instalaci na cyklistické a mountainbikové přilby s tenkými, nebo širokými okraji. Hmotnost: 30 - 40 g

Adaptér ULTRA na cyklistická řidítka

E55930

Destičky pro instalaci svítilny ULTRA na řídítka kola a uložení akumulátoru na rám. Pět možných poloh pro různé typy uložení řidítek. Kompatibilní s řídítky o průměru 22 a 32 mm. Pouzdro se suchými zipy pro akumulátory ACCU 2 a ACCU 4. Hmotnost: 175 g

102

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA


SEZNAM PRODUKTŮ 8003................................................................. 50

A ACCU 2 ULTRA.............................................. 102 ACCU 4 ULTRA.............................................. 102 ACCU DUO®..................................................... 99 ACCU DUO + EUR / US charger...................... 99 ADAPT TIKKA® 2.............................................. 93 ADJAMA........................................................... 48 ADZE................................................................ 69 ALPIX................................................................ 69 Am’D................................................................. 62 ANGE S, ANGE L, ANGE FINESSE.................. 60 ANNEAU........................................................... 85 ANTISNOW....................................................... 73 ASCENSION..................................................... 75 ASPIR............................................................... 49 ATTACHE.......................................................... 62 ATTACHE 3D.............................................. 17, 62

B BANDI............................................................... 81 BARRETTES L.................................................. 73 BASIC............................................................... 76 BAT'INOX.......................................................... 82 BOLTBAG......................................................... 83 BONGO............................................................ 83 BUG.................................................................. 80

C CALIDRIS......................................................... 49 CANYON®......................................................... 51 CARITOOL........................................................ 51 CARNET........................................................... 85 CHEVILLE AUTOFOREUSE............................. 83 CLASSIQUE 22L NEW 2012............................ 80 CLIPPER........................................................... 70 CŒUR.............................................................. 82 CŒUR GOUJON.............................................. 82 COLLINOX........................................................ 82 CORAX............................................................. 49 CORDEX........................................................... 85 CORDEX PLUS................................................. 85 CORE.......................................................... 45, 93 COUDEE........................................................... 83 CREVASSE RESCUE KIT................................. 79 CROCHLAMP................................................... 93 CROLL.............................................................. 75

D DART................................................................ 71 DARTWIN......................................................... 71 DELTA............................................................... 83 DEMI ROND..................................................... 83 DRY.................................................................. 69 DUOBELT LED 5............................................... 98 DUOBELT LED 14............................................. 98 DUO® LED 5..................................................... 97 DUO® LED 14................................................... 97 DUO® LED 14 ACCU........................................ 97 DUO® 12 V car charger..................................... 99 DUO® wall charger............................................ 99

E e+LITE®............................................................. 88 ECRIN ROC...................................................... 54 ELIA NEW 2012................................................ 53 ELIOS® NEW 2012............................................ 53 ERGO............................................................... 66 EXPRESS......................................................... 61

F FAKIR................................................................ 73 FIFI.................................................................... 85 FIN’ANNEAU.............................................. 17, 85 FINESSE........................................................... 61 FIXE.................................................................. 77 FIXO DUO® LED 14.......................................... 98 FOOTAPE......................................................... 76 FOOTCORD...................................................... 76 FRACTIO.......................................................... 51 FREELOCK....................................................... 70 FREINO............................................................. 65

G GEMINI............................................................. 77 GO.................................................................... 83 GOUTTE D'EAU............................................... 85 GRADISTEP...................................................... 85 GRIGRI 2.................................................... 15, 56 GYM................................................................. 50

H HAMMER.......................................................... 69 HIRUNDOS....................................................... 48 HUIT................................................................. 57

I ICE.................................................................... 69 IRVIS................................................................. 72

K KIT CORAX....................................................... 49 KIT VIA FERRATA............................................. 59 KODA................................................................ 81 KODAPOCHE................................................... 81

L LASER.............................................................. 82 LASER SONIC.................................................. 82 LIVANOS........................................................... 82 LOCKER SL...................................................... 64 LONG CURVED LINKING BARS...................... 73 LOOPING......................................................... 85 LUNA................................................................ 48 LYNX NEW 2012......................................... 29, 71 LYNX FRONT POINT KIT.................................. 73

M MAILLON RAPIDE N° 5.................................... 85 METEOR® 3 +................................................... 53 MICRO TRAXION NEW 2012............... 19, 27, 78 MINI.................................................................. 77 MINI TRAXION.................................................. 78 MODU'LED 14 DUO®....................................... 99 MULTIHOOK..................................................... 82 MYO® RXP........................................................ 96

N NEST................................................................ 81 NITRO 3...................................................... 65, 82 NOMIC.............................................................. 66

O OK.................................................................... 64 OMNI................................................................ 65 OSCILLANTE.................................................... 77 OUISTITI........................................................... 50 OWALL............................................................. 61

P Pack 5 ANGE FINESSE.................................... 60 PANDION.......................................................... 50 PANTIN............................................................. 75 PARTNER......................................................... 77 PAW S............................................................... 83 PERFO SPE...................................................... 83 PERSONNEL 15L NEW 2012........................... 80 PICCHU............................................................ 53 PIRANA....................................................... 37, 57 POCHE TIKKA® 2............................................. 93 POCHE ZIPKA® 2............................................. 93 PORTAGE 30L NEW 2012................................ 80 POWER CRUNCH............................................ 81 PROTEC........................................................... 83 PRO TRAXION.................................................. 78

Q QUARK............................................................. 66 QUICKSTEP..................................................... 85

R RACK................................................................ 57 REGLETTE........................................................ 85 RESCUE........................................................... 77 REVERSO 4 NEW 2012.............................. 21, 56

ROCHER MIXTE .............................................. 82 ROCPEC........................................................... 83 ROCPEC ADP.................................................. 83

S SAMA............................................................... 48 SARKEN........................................................... 72 SCORPIO................................................... 41, 59 SCORPIO EASHOOK....................................... 59 SCORPIO VERTIGO WL................................... 59 SELENA............................................................ 48 SHUNT............................................................. 76 SIMBA.............................................................. 50 SIMPLE............................................................. 57 SNOWALKER................................................... 68 SNOWRACER.................................................. 69 SPATHA............................................................ 85 SPEEDY............................................................ 83 SPELEGYCA.................................................... 85 SPELIOS........................................................... 54 SPIKY PLUS..................................................... 73 SPIRIT.............................................................. 61 SPIRIT EXPRESS............................................. 61 ST’ANNEAU..................................................... 85 STOP.......................................................... 33, 57 STRING............................................................ 65 SUMMIT........................................................... 68 SUM’TEC NEW 2012................................. 25, 68 SUM’TEC 43 NEW 2012.................................. 68 SUPERAVANTI................................................. 51 SWIVEL S......................................................... 83

T TACTIKKA®....................................................... 94 TACTIKKA® PLUS............................................. 94 TACTIKKA® PLUS ADAPT................................ 94 TACTIKKA® XP.................................................. 95 TACTIKKA® XP ADAPT..................................... 95 TAM TAM.......................................................... 83 TANDEM........................................................... 78 TANDEM CABLE.............................................. 78 TANDEM SPEED.............................................. 78 TIBLOC............................................................. 76 TIKKA®2............................................................ 89 TIKKA®2 CORE................................................. 89 TIKKA PLUS® 2................................................ 90 TIKKA® XP 2..................................................... 92 TIKKA® XP 2 CORE.......................................... 92 TIKKINA® 2....................................................... 89 TORSE.............................................................. 51 TRANSPORT 45L NEW 2012........................... 80 TRIGREST........................................................ 70 TRIOS............................................................... 54

U U....................................................................... 82 ULTRA............................................................ 100 ULTRA BELT ACCU 4..................................... 100 ULTRA extension cord.................................... 102 ULTRA harness............................................... 102 ULTRA mount for bicycle handlebars............. 102 ULTRA mount for caving helmet.................... 102 ULTRA mount for cycling helmet.................... 102 ULTRA quick charger..................................... 102 ULTRA WIDE.................................................. 100 ULTRALEGERE................................................. 77 UNIVERSEL ..................................................... 82 UNIVERSO....................................................... 56 USB CHARGER................................................ 93

V VASAK.............................................................. 72 V CONIQUE...................................................... 82 VERSO.............................................................. 56 VERTIGO WL.................................................... 65 VIZION.............................................................. 54 VOLTIGE........................................................... 51 VRILLEE............................................................ 83

W WILLIAM........................................................... 62

Z ZIPKA® 2........................................................... 90 ZIPKA® PLUS 2................................................ 90

SEZNAM PRODUKTŮ

103


104

Liv Sansoz v poslední délce "Les dents de la Mer" při západu slunce. Castelvieil Calanque, Francie. © Pascal Tournaire


Upozornění Činnosti ve výškách jsou z podstaty nebezpečné a mohou zapříčinit vážná poranění, či smrt. Věnujte čas přečtení a porozumění informací uvedených v tomto katalogu a také návodům k používání, které jsou přiloženy u jednotlivých produktů. Získání odpovídajících znalostí a dovedností je vaší osobní zodpovědností. Věříme, že informace uvedené v tomto katalogu jsou v době tisku správné. Ale nezaručujeme, že jsou úplné, správné, srozumitelné, nebo nejaktuálnější. Firma PETZL si vyhrazuje právo na změnu těchto informací v kteroukoliv dobu. Občanská odpovědnost firmy Petzl se nevztahuje na produkty, které byly upravovány, nebo opravovány mimo naše provozovny. V případě jakýchkoliv pochybností, nebo obtíží s porozuměním informací uvedených v tomto katalogu, kontaktujte firmu PETZL. (www.petzl.com/contact)

© PETZL 2012 Sídlo společnosti PETZL INTERNATIONAL Z.I. Crolles 38920 CROLLES FRANCIE www.petzl.com

Design Petzl

Grafický design Pierre Bena design - Annecy, Francie www.pierrebenadesign.com

VÍCE NA ...

Produktové fotografie Tyto fotografie nejsou vázány copyrightem Petzl / Kalice - www.kalice.fr

Tisk Francie Katalog je vytištěn na 100% recyklovaném papíru, vyrobeném převážně z uživatelského odpadu. Použitím bělících prostředků neobsahujících chlór a snížením spotřeby energie při výrobě tohoto katalogu respektujeme životní prostředí a znečišťování vody a vzduchu.


CZECH 2012

Z12 TCH

CZECH

Zástupce značky Petzl pro vaší zemi, či kdekoli na světě, naleznete na: www.petzl.com/dealers

Michaël Fuselier v cestě obtížnosti 8b v Banyang’s Cave, osazené pro Petzl RocTrip 2011. Getu, Čína. © Guillaume Vallot Horský běh pod hvězdami v blízkosti vrcholu La Montagnette. Vercors, Francie. © Vincent Favre

2012 VERTIKÁLY – SVĚTLO

PETZL SPORT 2012  

Vybavení pro horolezectví, alpinismus, speleologii a čelové svítilny.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you