Page 1

annonseBilag

Maritim strategi for Bergenregionen

– Norges fremtidshavn

Kvinner i kuling

– lokker damer til bransjen

Internasjonal karriere

– fremtiden er maritim

LEDESTJERNEN

BERGEN

– maritim verdenshovedstad


Vår kompetanse – din trygghet Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. Vår ambisjon er å være den ledende leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen. Shippingbransjen må forholde seg til et komplisert regelverk som varierer i de ulike havner og farvann. Våre rådgivere er geografisk plassert i de deler av verden hvor skipsfarten er lokalisert. Vi kan gjennom vårt globale nettverk av skipsfartsspesialister bistå norske rederier med rådgivning om deres aktivitet over hele verden.

Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner | Rådgivning

www.ey.no

Optimized lifecycle cost?

Absolutely.

Our goal is to maximize the uptime of all vessels. Everything we deliver is designed for high availability, reliability and easiness to service. Our certified deliveries to major international shipping companies show reliable solutions without unpleasant surprises. www.abb.com/motors&generators

ABB AS Discrete Automation and Motion Phone: +47 03500 E-mail: motor@no.abb.com

2

www.maritimebergen.no


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen www.maritimebergen.no

Bergen

- Den maritime hovedstaden

Innhold 4 Shipping the future 6 Fremtidshavnen 8 Parat mot pirattrusselen 13 Hjertehjelpen 14 Kampen om kompetansen 30 Maritim bransje tar jenter med storm 37 Fremtiden er maritim

Maritim er utgitt av Maritimt Forum Bergensregionen Telefon: 56 90 11 84 / 40 24 74 97 E-post: susanne.andersen@maritimt-forum.no www.maritimebergen.no Ansvarlige redaktør: Susanne Rislå Andersen Forsidebilde: Scanpix Trykk: MediaTrykk Opplag: 100 000 Idé og utforming: Cox Prosjektleder: Nina Blågestad, Cox Salgssjef: Alice Ringkjøb, Cox

– Jeg jobber i det maritime, fortalte jeg venninnen jeg ikke hadde sett på lang tid. Er du sjømann, spurte hun forundret. Den erfaringen skulle jeg gjerne hatt, men jeg måtte skuffe henne med at jeg bare var økonom, satt en del på kontor og jobbet rekruttering, synliggjøring og myndighetskontakt på vegne av maritim næring. Jeg forstod jeg måtte ta et lite introkurs om hva denne bransjen innebærer. Det er ikke første gangen. Men likevel nesten litt underlig – med tanke på at Norge er verdenstoppen som sjøfartsnasjon. Mye takket være miljøet i Bergen. Det sies at Norge for tiden er en fredet øy i et ellers opprørt hav. Maritime aktører - som rederier, verft og leverandører - har likevel beveget seg ut i urolig farvann. For den globale næringen føles dønningene på kroppen. Men Norges største kompetansenæring står likevel støtt, og kjemper seg videre med kvalitetsprodukt som leveres verden over. Regionen kan føle en stolthet over å ha et uavbrutt maritimt eventyr gjennom generasjoner. Vårt industrielle shippingmiljø er bygd på langsiktighet og tett samarbeid mellom rederi, verft, leverandører og kunder for å tilby det beste og utvikle produkter spesialtilpasset for ulike markeder. Med landets største flåte har rederiene i byen hatt en fremtredende rolle. Rederiene i Bergen har transportert kjemikalier i lang tid. Et av byens rederier transporter flytende marmor til produksjon av papir. Dessverre var det problemer med å få tømt tankene skikkelig. «Dette bør det være mulig å få ordnet», tenkte pumpeprodusenten Frank Mohn, og utviklet i tett samarbeid med Utkilen en løsning som ingen hadde klart før. I havner over hele verden blir tankskip i dag losset ved hjelp av norskproduserte pumper - fra Frank Mohn i Fusa. Framopumpene er verdensledende på markedet og Bergen huser de største aktørene i verden innen kjemikalietransport. Hvordan har bittelille Norge klart å bli så dyktige og klatre helt til topps på et felt hvor vi har så mange store konkurrenter?

bruken av hele verdikjeden i det maritime miljøet. Langsiktige rederier med høye ambisjoner og satsingsvilje driver frem nye løsninger sammen med sjøfolks kunnskap om behov og muligheter, og verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører som leverer de nye løsningene som etterspørres. Maritim næring er ingen fredet øy. Bransjen er klar over at behovet for nyskaping er større enn noen gang. Undersøkelser viser at sju av ti maritime bedriftsledere mener at erfaringsbasert kunnskap fra sjøen er avgjørende for innovasjon og utvikling. Sjøfolk trengs som landkrabber i rederier, utstyrsleverandører og tjenestebedrifter. Forsvaret ser at sjøforsvaret i dag fungerer som en utdanningsinstitusjon for maritim bransje, og at dette gjør at mange forsvinner videre til bedre betalte jobber seinere. Derfor må vi i stedet jobbe på lag for AS Norge. Det trengs en grunnstamme av norske sjøfolk, og vi må sikre at vi har denne kompetansen til vårt verdensledende og komplette maritime miljø - Norges fremste konkurransefortrinn. Maritimt Forum bidrar i rekrutteringen og forteller ungdom om de spennende mulighetene det er å velge en karriere på sjøen. Men sikringen av maritim verdiskaping, og for at rederiene kan opprettholde en grunnstamme med norske sjøfolk, må være et fellesansvar. Det må ligge rammebetingelser som er på linje med de land Norge konkurrerer med i bunn. Når andre land har lovfestet nettolønn for sine sjøfolk, mener maritim næring det er på tide at man å satse på forutsigbarheten gjennom en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for å ivareta de ringvirkningene dette gir i verdiskapingen.

Susanne Rislå Andersen

Daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen

Vinnerformelen har i stor grad vært utnyttelsen av entreprenørskap og praktisk erfaring. Samspillet og

Om Maritimt Forum Bergensregionen: Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) er en nettverksorganisasjon som representerer hele den maritime næringsklyngen i bergensregionen. MFB skal være en aktiv pådriver for å synliggjøre, fremme og videreutvikle maritim næring. Organisasjonen arbeider for fellesutfordringene til næringen, som blant annet nærings- og kompetanseutvikling, synliggjøring, myndighetskontakt, omdømmearbeid og nettverksbygging. MFB har 130 medlemmer i nettverket. Ønsker du mer informasjon om medlemsskap og Maritimt Forum Bergensregionen. Se www.maritimebergen.no eller ta kontakt med Susanne Rislå Andersen: susanne.andersen@maritimt-forum.no

www.maritimebergen.no

3


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

DNB Bergen Utvalgte finansielle transaksjoner 2011 og 2012 Grieg Star

Odfjell Drilling Group

Odfjell SE Group

USD 85 000 000

USD 1 250 000 000

USD 92 000 000

Credit Facilities MLA Bookrunner

Credit Facilities MLA Bookrunner

Credit Facilities MLA Bookrunner

Utkilen Group

Westfal-Larsen Group

Knutsen OAS Shipping Group

EUR 30 000 000

USD 30 000 000

USD 116 500 000

Credit Facility Sole Lender

Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Hurtigruten Group

Farstad Shipping Group

Aker DOF Deepwater Group

NOK 2 600 000 000

GBP 50 500 000

NOK 1 000 000 000

Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

DOF Subsea Group

Island Offshore Shipholding Group

Simon Møkster Group

NOK 245 000 000

NOK 325 000 000

NOK 520 000 000

Credit Facility Sole Lender

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Olympic Group

GC Rieber Shipping Group

Vestland Offshore Group

NOK 337 500 000

USD 96 500 000

NOK 779 000 000

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Export Credit Facility MLA Bookrunner

Bourbon Offshore

Norway Group

Solstad Group

Eidesvik Offshore Group

NOK 260 000 000

NOK 325 500 000

NOK 345 000 000

Credit Facility Sole Lender

Credit Facility Book runner and Joint MLA

Credit Facility Agent, Bank Guarantor and Arranger

Hurtigruten ASA

Odfjell SE

Olympic Ship AS

NOK 500 000 000

NOK 600 000 000

NOK 300 000 000

Senior Unsecured Bond Joint Lead Arranger

Senior Unsecured Bond Joint Lead Arranger

Senior Unsecured Bond Sole Lender

Farstad Shipping ASA

Havila Shipping ASA

NOK 400 000 000

NOK 500 000 000

Senior Unsecured Bond Sole Arranger

Senior Unsecured Bond Joint Lead Manager

I storm og stille Uansett vind- og værforhold i markedet er DNB en god og stabil finansiell partner innen internasjonal shipping, offshore og logistikk. Vi er stolte over at så mange av verdens ledende selskaper velger å samarbeide med oss.

Shipping, Offshore & Logistics Singapore • Shanghai • London • Athens • New York • Bergen • Oslo

dnb.no

Shipping the future Både antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges sjøfartsby nummer én. Men visste du at Vestlandshovedstaden også har verdens kanskje tetteste og mest komplette maritime klynge? Tekst: Hans-Petter Bjørkli Foto: Westfal-Larsen

Ingen andre steder i Norge er alle de fire kjernesektorene rederi, verft og tjeneste- ogutstyrsleverandører så veletablerte som i Bergen. På verdensbasis finner du heller ingen plass som har alle disse næringene – med ledende aktører innen hele verdikjeden – så geografisk nære hverandre. Ledestjernen Et særtrekk med maritim virksomhet er at den ikke baserer seg på uttak av naturressurser, men utelukkende på menneskelig kompetanse – en kompetanse som i Bergensregionen er i verdensklasse. Regionen vår har en svært sterk posisjon innen industriell shipping, og er blant annet ledende innen kjemikalietransport med mange store rederier. Foruten å ha sterke verftsmiljøer og internasjonale utstyrsleverandører, har regionen også ledende miljøer innen skipsfinansiering, sjøforsikring, klassifisering, skipsmegling, design og rådgivning. Når sjøforsvaret på toppen av det hele har lagt sin hovedbase til Bergen, noe som også kommer det sivile samfunnet til gode, sier det seg at regionen stiller sterkt! Verdien av en klynge Foruten olje- og gasseventyret, er maritim næring Norges største internasjonale bransje, målt i verdiskaping – med nærmere 18 milliarder kroner. Det er også en av de få næringer hvor

Fra lille Bergen kontrolleres store deler av Norges handelsflåte. Vestlandshovedstaden har en av verdens mest komplette, maritime klynger med ledende rederier, maritime tjenester av internasjonal klasse, verft og utstyrsleverandører med unike produkt. En rekke organisasjoner og støttefunksjoner har sitt hovedsete i byen, og ikke minst har byen Sjøforsvaret og Sjøkrigs-skolen som er viktig for maritim kompetansebygging. Det industrielle shippingmiljøet betegnes av langsiktig-het, og utvikling skjer i tett samarbeid mellom rederi, verft, leverandører og kunder. Samtidig skjer det stadig maritim knoppskyting i Bergensregionen. Behov skaper løsninger. Med lokal, global kompetanse etableres nye rederi og maritime bedrifter.


Norge virkelig hevder seg i verdenstoppen. Takket være drøye 21 000 årsverk, fordelt på over 1400 bedrifter i bransjen. Det er evnen til å ligge i forkant av utviklingen som har gjort at norsk skipsfart og den øvrige maritime næringen har lykkes gjennom generasjoner. Kombinasjon av entreprenørskap og praktisk erfaring har gitt en vinnerformel. Langsiktige rederier med høye ambisjoner og satsingsvilje driver frem nye løsninger sammen med sjøfolks kunnskap om behov og muligheter, og verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører som leverer de nye løsningene som etterspørres. Snarveien til Asia Dette samspillet har satt oss i førersete innen maritim nyskaping. Få andre land er bedre trent i dette enn oss ved å ta i bruk hele verdikjeden. Behovet for nyskaping er likevel større enn noen gang. Men vi må satse enda hardere og dristigere for at andre ikke skal ta oss igjen. Vi vet at ambisjonen krever sterk vilje og evne til innovativ tenkning. Og den forutsetter store investeringer preget av en uredd langsiktighet. Slik det industrielle shippingmiljøet i bergensregionen karakteriseres av. Få andre maritime miljø kan vise til en slik komplett, maritim klynge. Sjøfolks erfaringer og kunnskap fra sjø til land blir utnyttet og med aktører på land som leverer mer effektive løsninger som oppfyller rederienes behov, jobbes det for å beholde vårt globale forsprang. Det ser ikke ut som om Bergens betydning som maritim by skal synke. Ser vi ti år frem i tid, kan det tenkes at sjøveien til Asia og vestkysten av USA går via det stadig mer isfrie Nordishavet. Det er derfor liten tvil om at fremtiden til den maritime hovedstadens verdensledende klynge ser meget lys ut.

www.maritimebergen.no

5


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Med visjonen «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse», skal den maritime næringen og det offentlige forene krefter for økt cruiseaktivitet og få mer kollektiv- og godstransport over sjø.

Foto: Helge Skodvin

Fremtidshavnen

Næringsbyråd Gunnar Bakke har som mål at Bergen blir Europas fremste miljøhavn og den viktigste anløpshavnen i Norden.

Tekst: Hans-Petter Bjørkli

– Bergen er en stor internasjonal maritim by med en komplett næring og stor havn, sier næringsbyråd Gunnar Bakke (FrP). For å beholde denne posisjonen, utarbeider Byrådet og Maritimt Forum Bergensregionen i disse dager en egen kommunal politikk for sjøtransport. Europeisk knutepunkt Blant strategiens overordnede mål finner vi økt volum og større varestrømmer for godstrafikken over Bergen Havn. Dette innebærer en modernisering av havnen, blant annet i forhold til miljøbevaring. Byrådet har nemlig som mål å bli Europas fremste miljøhavn, deriblant ved å etablere landstrøm for skip til kai. I følge næringsbyråden, blir dette bare mer og mer aktuelt i tiden fremover: – Framtidens krav til bærekraftig utvikling, miljø og trafikksikkerhet vil framtvinge mer transport på den klimavennlige sjøveien, fastslår byråden.

6

www.maritimebergen.no

Med en ny og moderne havn har byen potensial til å bli den viktigste anløpshavnen i Norden. Nye transportruter, først og fremst gjennom stadig mer isfrie områder i nord, kan om et tiår gjøre Bergen til et av de viktigste knutepunktene for skipstrafikk i Europa. Derfor mener initiativtakerne at fokuset på økt sjøtransport via vestlandshovedstaden må etableres nå. Cruisekoordinering Som Norges klart største cruisehavn med sine 337 cruiseanløp inneværende år, planlegges også denne næringen å koordineres under sjøtransportprosjektet. Strategien for dette går ut på å etablere Bergen som snuhavn, det vil si at passasjerene og mannskapet starter eller avslutter cruiset fra sjøfartshovedstaden. Cruiseturistene legger allerede igjen betydelige beløp hos næringslivet i byen, men om strategien kan gjøre Bergen til snuhavn, forventes ytterligere verdiskaping til

alt fra hotell-, butikk- og til servicenæringen. – Cruisenæringen er i stor vekst, bare siden 2008 har antall anløp økt med drøye 100 skip. Når statistikk i tillegg viser at cruise som ferieform har en årlig vekst på rundt åtte prosent, er det et potensial vi ser frem til å etablere en konkret strategi på, forteller Bakke. Stor betydning Gjennom 900 års historie har havnen vært byens viktigste transportåre og næringsgrunnlag. I følge den tidligere ordføreren skal strategien bidra til dette også for fremtiden: – Havneaktiviteten har vært grunnlaget for byens internasjonale orientering med sine kulturelle særpreg gjennom årene. Ved å forene krefter og etablere tydelige og offensive planer skal vi sikre at byen vår forblir slik, understreker Bakke.


ANNONSE

Skipsfart – et marked

preget av store kontraster

Sparebanken Vest er et 189 år gammelt finanshus som har vært gjennom mange markedssykluser sammen med sine kunder. – Vi vet at det kommer gode tider og at det også er dårlige tider innen skipsfarten.

De nye fartøyene blir større, dyrere og mer avanserte og kan utføre stadig flere oppgaver i henhold til krav fra oljeselskapene, påpeker Fausa.

Det sier Eirik Fausa, banksjef og leder for Shipping & Offshore-avdelingen til Sparebanken Vest. Som en viktig samarbeidspartner for Vestlandets mange rederier, verft og maritime industribedrifter, sitter banken med førstehåndskjennskap til aktørenes oppdragsmengde og lønnsomhet. Markedet har lenge vært preget av store forskjeller avhengig av hvilke tonnasje rederiene har valgt å satse på.

Inntjeningen til disse skipene har i noen tilfeller vært så god at skipene er nedbetalt i løpet av 5-7 år. De avanserte fartøyene koster gjerne rundt en milliard kroner, men kan tjene opp mot en million kroner eller mer per dag på enkelte oppdrag. Innen de andre offshoresegmentene har utviklingen også gått i positiv retning, for eksempel har periodeinntjeningen på store ankerhåndteringsskip beveget seg fra rundt 15 000 dollar per dag i 2004 til nå nærmere 50 000 dollar per dag.

– I vårt tradisjonelle småbulksegment, som betjener både norsk og europeisk tungindustri, har ratene gått fra meget gode nivåer i 2004 til nå flere år med elendige fraktrater. Dette har nærmest utarmet både de norske og de utenlandske småbulk-rederienes egenkapital. Dette har gjort det vanskelig for rederiene å betjene sine forpliktelser uten et nært samarbeid med sine långivere, som nødvendigvis må kjenne sine kunder og deres virksomhet meget godt, forklarer Fausa.

WWW.SPV.NO

TLF. 05555

Gjennom 189 år har Sparebanken Vest støttet skipsfarten på Vestlandet, både i godeWWW.SPV.NO og dårlige tider. TLF. Erik Fausa 05555 leder bankens shipping- og offshoreavdeling, og sammen med sine seks dyktige kollegaer er han en viktig samarbeidspartner for landsdelens mange maritime bedrifter.

WWW.SPV.NO

TLF. 05555

– Ikke vanskelig å forstå at de gamle vestlandske fiskebåtrederiene som valgte å gå inn i offshorenæringen ser lyst på framtiden. Sparebanken Vest har vært gjennom mange markedssykluser sammen med sine kunder og vi vet at det Sterk vekst i offshore kommer gode tider og dårlige tider. Det er vel Offshore-næringen ligger derimot i den andre få næringer hvor behovet for tillitt og kunnskap enden av skalaen. I samme periode har den opppartene seg imellom er større enn innen skipslevd et meget sterkt marked i stadig mer positiv farten. Derfor er det viktig at kundene velger en utvikling ettersom næringen har gått på dypere bank som har den rette erfaringen og tilgang til vann på leting etter mer av det sorte gullet. de rette beslutningstakerne også når det blåser EiEndoms- og næringsmEgling skadE- og livsforsikring lEasing og finansiEring invEstEring og plassEring opp til storm innen de forskjellige markeds–I dette segmentet, som enkelt forklart består av segmentene, avslutter Eirik Fausa. ankerhåndtering/tauingsskip, plattform supplyskip og subsea konstruksjonsskip, har vi opplevd EiEndoms- og næringsmEgling og livsforsikring en utvikling der skip bygget iskadE2002 er like mye lEasing og finansiEring invEstEring og plassEring verdt i dag som de var da de ble bygget!

EiEndoms- og næringsmEgling

| |

|

skadE- og livsforsikring

| |

Kraftfulle forbindelser Kraftfulle forbindelser

|

lEasing og finansiEring

vi vet at den maritime industrien og resten av samfunns– og næringslivet på vestlandet trenger en kraftfull pådriver, et finanshus med lokal beslutningsmyndighet og dyktige rådgivere som kjenner bransjen. vi vet at den maritime industrien og resten av samfunns– og næringslivet på vestlandet trenger en kraftfull pådriver, et finanshus med lokal beslutningsmyndighet og dyktige rådgivere som kjenner bransjen.

Kraftfulle forbindelser

vi vet at den maritime industrien og resten av samfunns– og næringslivet på vestlandet trenger en kraftfull pådriver, et finanshus med lokal beslutningsmyndighet og dyktige rådgivere som kjenner bransjen.

| |

|

invEstEring og plassEring


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Parat mot pirattrusselen Antall piratangrep er halvert i forhold til samme tid i fjor. Men selv om beskyttelsestiltakene har fungert, advarer næringen mot å senke «guarden». Tekst: Nina Blågestad Foto: Scanpix

– I forhold til samme periode i fjor er antall piratangrep halvert. Det er vi veldig glad for, men nå er det viktig å opprettholde trykket på beskyttelse. Selv om vi ser små, positive skritt er ikke faren over, sier Haakon Svane, leder for Beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund. Enorme kostnader Svane jobber tett med utfordringen og forteller at man har estimert at pirattrusselen koster verdenssamfunnet sju milliarder dollar årlig. 80 prosent av dette er kostnader rederiene selv dekker. – Det er estimert at 40 prosent av totalkostnadene går til økt bruk av drivstoff, fordi skipene må ta omveier og kjører på økt hastighet der det normalt ikke lønner seg, sier beredskapslederen. 20 prosent av kostnaden er dekket av myndighetene, blant annet til militært nærvær. Bare en halv prosent går til prosjekter som har langsiktig effekt, som å bygge rettsvesen og fengsler i Somalia. Landet har lenge vært preget av borgerkrig og statsorganene fungerer ikke. Derfor har det hittil vært det lite å tape for piratene, som er styrt av bakmenn. De sørger for utstyr og våpen til dem som er villige til å ta risikoen, men tar fortjenesten selv. – Vi må øke kostnadene for bakmennene. Blir piratene arrestert og utstyret konfiskert, vil de ikke få så mye igjen for investeringen sin. Og vi må ikke glemme at piratvirksomheten går utover Somalia også. Piratene truer hjelpesendinger og skaper mer lovløshet, og piratenes familier lider når pirater fengsles eller forsvinner på havet. Det er etterhvert blitt mer risikabelt og mindre lønnsomt være somalisk pirat, sier Svane. 8

www.maritimebergen.no

Tiltakene har fungert Selv om fem prosent av skip som går gjennom Aden-bukta er norske, er bare én prosent av de kaprede skipene norskeide. Rederiforbundet mener dette ikke er tilfeldig. Næringen har satt i gang en rekke tiltak for å redusere angrepsfaren, blant annet piggtråd som hindrer piratene å gå om bord, vannkanoner og mye bedre opplæring og oversikt over hvor piratene opererer. I tillegg har det blitt lovlig for norske skip å ha bevæpnede vakter, selv om cirka to av tre norske skip fremdeles seiler uten. Militær tilstedeværelse i området har også bidratt positivt, og ringen har stått sammen om å kreve norsk militær tilstedeværelse den internasjonale sikkerhetsdugnaden for å sikre skipsfarten i farvannet. Nylig har regjeringen signalisert at et norsk fregattbidrag er aktuelt for NATOs antipiratstyrke i 2013. – De innførte midlertidige tiltakene har hatt en effekt. Men de har ikke gjort noe med opphavet til piratvirksomheten, og må ikke bli en hvilepute. En varig løsning kan ikke oppnås før Somalia får på plass et godt nok system til å slå ned på kaprerne selv. Da vil denne formen for kriminalitet bekjempes med effektive midler på landsiden, mener Hans Sande i Norske Sjøoffisersforbund.

Pirattrusselen koster verdenssamfunnet sju milliarder dollar årlig. I tillegg kommer store menneskelige kostnader for gislene og deres familier.

Undersøkelsen viser også at belastningen for familien til medlemmet er stor. – Medlemmene oppgir at familiemedlemmene i enkelte tilfeller faktisk opplever deres seiling i piratfarvann som enda mer belastende enn dem selv. De oppgir som noe av grunnen at de får for lite informasjon og at de dermed ikke føler seg trygge. Det vil jeg anta også kan skyldes at de ikke får innsikt i sikkerhetstiltakene og hvordan disse har slått positivt ut for sikkerheten til fartøyene, mener Avløyp. Hennes medlemmer melder om at privat bevæpning har gjort dem tryggere, men generalsekretæren mener man også må forsterke informasjonen til sjøfolkene som er berørt. – I tillegg må norske myndigheter ta ansvar for at man har både norske sjøfolk og fartøy i slike farvann og bidra med militær tilstedeværelse for å beskytte skipsfarten i områdene, mener hun. Maskinistforbundet vil også lovfeste retten til å avstå fra å seile i piratutsatte området, uten at dette får konsekvenser for arbeidsforholdet. – Dette vil ikke føre til mannefall, men det er svært viktig for de få det gjelder, mener Avløyp.

Direktøren representerer norske kapteiner og navigatører, og er også visepresident i det internasjonale sjøoffisersforbundet, der han sitter som representant for 14 000 sjøfarere. Skifter jobb Det norske maskinistforbunds medlemmer er også blant dem som ofte seiler i piratutsatt farvann. De gjennomførte i vinter en undersøkelse som viser hvordan deres medlemmer ser på situasjonen. – Den viser at de fleste opplever situasjonen som vanskelig og at de i mange tilfeller velger å finne seg annet arbeid, forteller generalsekretær i forbundet, Hilde Gunn Avløyp.

Håkon Svane, leder for Beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund


ANNONSE

Feirer 30 år på Filippinene Etterspørselen etter flinke sjøfolk brakte bergensrederiet Jebsen til den andre siden av jordkloden. På Filippinene møtte de en spansk-filippinsk familie med lange transporttradisjoner, og resultatet ble Aboitiz Jebsen. Med 8000 sjøfolk over hele verden feirer selskapet i år 30-årsjubileum.

– For det første var dette sjøfolk med god erfaring, og som var vant til å reise ut for å jobbe. For det andre snakker de bra engelsk. Filippinerne har vist seg å være flinke, lojale og hardtarbeidende, forteller styrelederen om folket som både har vært under spansk og amerikansk herredømme. Siden starten for 30 år siden har Jebsen vært vitne til en enorm vekst i behovet for sjøfolk, men fremover vil behovet øke ytterligere. – Man regner med å trenge 50 000 nye offiserer på verdensbasis de neste fem årene, derfor må vi også inn på utdanning- og rekrutteringssiden, forteller Jebsen.

Aboitiz Jebsen er bergensrederiets «bemanningsbyrå» på Filippinene. De finner og rekrutterer flinke sjøfolk som videre leies ut som besetning til skip over hele verden. I dag har selskapet 8000 sjøfolk under sine vinger, alt fra dekksoffiserer til maskinister og servicepersonell. Besetningen jobber på blant annet tank-, bulk-, offshore-, og cruiseskip, fordelt på 360 fartøyer. – Vi har hatt en jevn og god vekst siden starten, men vi ønsker ikke å ekspandere for raskt. Det er viktig for oss å sørge for at de mannskapene vi rekrutterer får nødvendig skolering og trening, og vi bruker den tid som trenges til dette, sier Bjørn Jebsen, styreleder i Aboitiz Jebsen.

Satser på utdanning og rekruttering For å møte de nye utfordringene har derfor Aboitiz Jebsen etablert et eget treningssenter. Kortsiktig jobber de med å øke kompetansen om bord, mens det også tenkes langsiktig for å skaffe nok folk til bransjen. Selskapet legger til rette for at yngre sjømenn skal kunne rykke hurtigere opp i systemet hvor det er etablert samarbeid med maritime skoler og ulike kadettprogram. – En av de store utfordringene på Filippinene er at bare ti prosent av de 65 000 studentene som begynner på en maritim utdannelse hvert år, fullfører og

Lojale sjøfolk Jebsens har sine røtter tilbake til 1929 da Bjørn Jebsens bestefar, Kristian Jebsen, startet rederi. Det har gitt utspring til en rekke ulike maritime selskaper, der managementselskapet Aboitiz Jebsen er det største målt i antall ansatte. Bakgrunnen for selskapet går tilbake til begynnelsen av 1980-tallet, da norske rederier begynte å se på alternativer til norske sjøfolk i ønsket om å beholde den internasjonale konkurranseevnen. At valget falt på Filippinene mener Bjørn Jebsen skyldes to ting.

får sine sertifikater, sier Jebsen og forteller at de samarbeider med andre rederier for et felles løft for utdanning til bransjen. De vil også legge til rette for at utdanningsinstitusjonene får lærekrefter med relevant kunnskap, slik at studentene blir oppdatert på de siste utviklingene innen bransjen. Seriøsitet og engasjement har vist seg å være lønnsomt. – Vi har fått et godt rykte, og det vises også gjennom lojaliteten til filippinerne. Noen har vært med oss nesten siden starten for 30 år siden, og nesten alle (95%) tegner nye kontrakter med oss, forteller styrelederen, som selv har bodd i landet i en femårsperiode. Aboitiz Jebsen ser også et potensial i å utføre teknisk drift fra Filippinene. Selskapet har vært aktivt på dette feltet i snart 20 år, men inntil nylig fortrinnsvis med skip eiet av Jebsen eller Aboitz. I løpet av de siste par år har selskapet imidlertid bygd opp en virksomhet basert på teknisk drift av skip eid av andre rederier. – Erfaringen hittil tilsier at dette kan gjøres meget kostnadseffektivt fra Manila og det er også god tilgang på personell med maritim kompetanse som ønsker å arbeide på land, avslutter Jebsen.

Aboitiz Jebsen feirer 30 år, og styreleder Bjørn Jebsen ser lyst på fremtiden. – Man regner at 90 % av all transport skjer til sjøs, så maritimt mannskap vil det alltid være behov for, mener Jebsen.

Fakta Aboitiz Jebsen •

Aboitiz Jebsen Company ble etablert i Manila på Filipinene i 1982. I firmaet møttes to familie bedrifter, Jebsen Group fra Bergen og den spansk filippinske familiebedriften Aboitiz, som begge har lang fartstid i transportbransjen. Firmaet rekrutterer og leier ut maritimt personell, og har i alt 8000 sjøfolk under sitt system. Disse jobber på mer enn 300 ulike skip rundt om i verden. I tillegg har Aboitiz Jebsen 200 landbaserte ansatte. Aboitiz Jebsen driver også med trening og opplæring av maritimt personell, og har i dag eget treningssenter i Manila, samt kontorer på tre steder på Filippinene. Firmaet har også en avdeling som håndterer teknisk drift. Styreleder for selskapet er Bjørn Jebsen.

• •

Stronger Together

Ship Management Technical expertise in managing dry, wet and passenger vessels Able to deliver operational efficiencies for ships trading in the Far East A team of highly qualified marine superintendents based in Manila

Crewing Over 8,000 crew in the pool for general cargo, bulk carriers, containers, tankers, offshore and passenger vessels

Training & Upgrading Bridge and Engine Simulator facilities ECDIS training facilities

High crew retention levels Maritime courses attributed to online allotments, family welfare accredited by the activities & career-pathing Philippine Maritime Administration Presidential Award of Excellence and POEA Hall A member of of FAME Awardee GlobalMET ISO 9001:2008 & MLC 2006

Head Office: 2/F Harbor Center II Bldg., Railroad Street, South Harbor, Port Area, Manila 1018 Philippines Tel.: (63 2) 527 9980 to 89 Fax: (63 2) 3159 146 Email: infosys@abojeb.com.ph URL: www.abojeb.com

9


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bergensbedrifter samarbeider i Antarktis Ekstreme forhold krever ekstrem teknologi. For å takle de vanskelige værforholdene i Antarktis har bergensbedriften Vestdavit utviklet et nytt og avansert løftesystem som brukes for å hive og låre båter fra store skip. Daviten er nå montert på et av den britiske marinens skip, stasjonert i det kalde sør. Tekst: Hilde Sander Meling Foto: Ingunn Halland

– Dette er den mest avanserte daviten vi noensinne har laget. Den er datastyrt, har uavhengige vinsjer og bølgekompensering, forteller administrerende direktør Rolf Andreas Wigand i Vestdavit. Daviten er designet for å kunne brukes i opptil fem meter høye bølger, og er laget for å tåle det ekstreme været i Antarktis. – Løftesystemet er skreddersydd til å håndtere en 30 fots båt på 10 tonn på en sikker og trygg måte, opplyser Wigand. Selskapet har solgt fem slike avanserte systemer det siste året. I månedsskiftet august/september fikk «HMS Protector», tidligere «Polarbjørn» som GC Rieber Shipping har leid ut til den britiske marinen, installert den nye daviten av Bergen Group på Laksevåg. – Dette er et eksempel på godt samarbeid av mange maritime aktører i Bergen. Rederiet GC Rieber Shipping, verftet Bergen Group og utstyrsleverandøren Vestdavit har gjennomført et spennende prosjekt som ruster båten for ekstreme forhold, sier Rolf Andreas Wigand.

Denne daviten på «HMS Protector» er skreddersydd til å håndtere en 30 fots båt på 10 tonn på en sikker og trygg måte. Skipet har GC Rieber Shipping leid ut til den britiske marinen, og skal operere i Antarktis.

Bryter på for økt kunnskap Økt skipsfart i polhavet byr på muligheter og utfordringer. Hvilke, skal blant annet administrerende direktør i GC Rieber Shipping kikke nærmere på. Tekst: Hilde Sander Meling Foto: GC Rieber

Irene Waage Basili sitter i faggruppen som skal se hvordan trafikken i nordlige hav- og kystområder vil påvirke norske interesser. I pressemeldingen som kom da gruppen ble presentert i februar sa tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre at Norge har behov for kunnskapen om det som skjer i området. Iskald erfaring Faggruppen er bredt sammensatt av deltakere fra både fagetater og forskningsmiljø i tillegg til Irene Waage Basili fra den maritime næringen. – Konsekvensen av en raskere issmelting enn antatt er at økte havområder vil kunne åpnes opp for aktivitet og ferdsel. Dette byr på muligheter men også utfordringer for Norge. Faggruppen skal blant annet se på hvordan dette påvirker offshorerelaterte aktiviteter, behov og utbygging av infrastruktur både på land og til havs, passasjertrafikk som cruisevirksomhet, transitttrafikk i forhold til en åpning av nordøstpassasjen og destinasjonstrafikken inn og ut av norske havner, forteller Basili.

10

www.maritimebergen.no

Hun er opptatt av at både sikkerhet og miljø blir viktige faktorer underveis i gruppens arbeid. – Det er sårbare områder vi snakker om og det vil, og bør, stilles ekstra høye krav til kvalitet og kompetanse både når det gjelder miljøaspektet, men også i forhold til sikkerhet for dem som skal operere i dette farvannet, sier Basili. Med seg inn i gruppen tar hun også GC Riebers lange erfaring med virksomhet i isområder både i Antarktis og Arktis. Nord- og sydpolen I dag har GC Rieber Shipping to fartøy som går i Antarktis – ett i forskningsøyemed og et patruljefartøy. I tillegg har de en isbryter som sikrer fri passasje for handelsflåten øst i Russland – nærmere bestemt Sakhalin. De tre skipene er

designet og bygget av selskapet selv og er basert på kompetansen GC Rieber har opparbeidet seg gjennom over 60 års erfaring med fartøy i isbelagte områder. – Rapporten fra faggruppen legges frem i april neste år. Vi skal ikke mene noe om hvorfor issmeltingen skjer så raskt og hvordan det kan stoppes, men vi skal se på muligheter og utfordringer knyttet til den maritime næringen ved økt trafikk i området, sier Basili. Hun legger til at hun ser det som en del av sin oppgave i faggruppen å få fram viktigheten av å ansvarliggjøre de kommersielle aktørene som vil kunne operere i nordområdene. – Både sikkerhet og miljø i denne delen av verden er mer krevende enn andre steder, understreker hun.

En konsekvens av issmelting kan bli at større havområder åpnes opp for ferdsel.

Irene Waage Basili


ANNONSE

Utvikler teknologi for en grønnere maritim næring Næringsklyngen Maritime CleanTech West (MCTW) har ambisjon om å bidra til å kutte utslippene fra maritime aktiviteter - både lokalt og globalt. Deltakere i MCTW hevder at klyngesamarbeid er nødvendig for å kunne være i framkant i teknologiutviklingen og dermed opprettholde næringen sin framtidige konkurranseposisjon. – Maritime CleanTech West (MCTW) arbeider med utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologi og prosesser som kan bidra til å gjøre den maritime næringen mer bærekraftig. Særlig har klyngen fokus på energi-optimaliserte løsninger som gir reduserte utslipp til luft og sjø, forteller prosjektleder for MCTW, Hege Økland. Batteriteknologi og nullutslipp MCTW er en ung organisasjon som i løpet av kort tid har gjort seg bemerket ved å få fram innovative utviklingsprosjekt der lav- og nullutslippteknologi blir utviklet og demonstrert. Økland trekker fram prosjektet «Folgefonn», som et eksempel på et samarbeidsprosjekt i klyngen. I dette prosjektet blir avanserte batterisystem installert om bord på en av Norled sine ferjer, og batteriene blir ladet med fornybar energi fra land. Prosjektet har fått 18,5 mill. kr i støtte fra Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. MCTW er med i Arenaprogrammet til Innovasjon Norge, og får finansiell og faglig støtte til å videreutvikle klyngesamarbeidet innen maritim miljøteknologi. Samarbeid gir nødvendig helhetstenking – Utvikling av miljøteknologi innen maritim sektor krever helhetstenking, slik at man utvikler konsepter med lavest mulig vekt og optimalisert effektforbruk. Behovet for helhetstenking er bakgrunnen for bedriftssamarbeidet som flere av våre utviklingsprosjekt bygger på. De samarbeidende bedriftene har hver sine ulike kompetanseområder som kreves for å skape en helt ny og helhetlig innovasjonsløsning med

tre hovedmål: Energieffektivisering, lavt eller null miljøutslipp og lavest mulig investeringskostnad, sier prosjektleder Hege Økland. Globalt ledende MCTW har deltakere fra hele den maritime verdikjeden: design, verft, utstyr og rederi, klasseselskap og FoU-miljø. – Nesten samtlige av bedriftene i klyngen er globalt ledende innen sine fagfelt, og ligger langt fremme i utvikling av miljøteknologi i internasjonal sammenheng. Flere av aktørene har demonstrert banebrytende teknologi for brenselceller gjennom FellowShip-prosjektet. Aktørene i prosjektet, DNV, Eidesvik og Wärtsilä Norway har nå tatt prosjektet over i en ny fase og installerer batterier om bord i et hybrid system, sier Økland og forteller videre at MCTW nå er i gang med nye utviklingsprosjekt i samarbeid med forskings- og utviklings-miljø og det offentlige virkemiddelapparatet. Mer informasjon? Hege Økland oppfordrer interesserte til å ta kontakt pr epost: post@maritimecleantech.no www.mctw.no

Nettverk for samarbeid om innovasjon og demonstrasjon av ny teknologi Maritime CleanTech West er en uavhengig organisasjon som består av næringsaktører og forskningsmiljø fra og med Bergens-regionen til Haugesundsregionen. Medlemmene er engasjert i miljøvennlige skip og framdriftsløsinger, energieffektivisering, nye og mer miljøvennlige energiformer og -produksjon. Flere av aktørene er ledende innen sin teknologi globalt, som i samarbeid med andre lokale og regionale aktører tilbyr verdensledende kompetanse innen sine fagfelt.

PARTNERS:

Mecmar AS®

Finansiell og faglig støtte til utvikling

Mechanical and marine engineering

mecmar

Maritime CleanTech West ble i 2011 kvalifisert til deltagelse i Arena, et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Gjennom Arena får Maritime CleanTech West finansiell og faglig støtte til å videreutvikle klyngesamarbeidet innen maritim miljøteknologi.

PARTNERS:

– Arenaprosjektet vil være viktig for å synliggjøre Maritime CleanTech West nasjonalt og internasjonalt. Videre skal vi gjennom Arena sikre en systematisk aktivitet som vil styrke innovasjonsevnen og samarbeidet i regionen, sier Økland.

PARTNERS:

Mecmar AS®®

Mecmar and AS Mechanical Prosjektleder for Mechanical and marine engineering marine engineering Maritime CleanTech West, Hege Økland mecmar mecmar

PARTNERS:

Mecmar AS®

Mecmar AS®

PARTNERS: PARTNERS:

Mechanical and marine engineering

mecmar

Mechanical and marine engineering

Våre partnere:

mecmar

BERGEN

Mecmar AS®® ® Mecmar AS Mecmar AS Mechanical and

KARMØY

BERGEN BERGEN

K A R TG R UN N L AG: S TAT EN S K A R T V ER K (CC- BY-SA-3. 0)

marine engineering Mechanical and Mechanical and marine engineering marine engineering

mecmar mecmar mecmar

www.maritimecleantech.no

BERGE

www.maritimecleante


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Hjertehjelpen

Sjømannsprest Knut Lyngseth (i oransje vest) i samtale med mannskap om bord i Havforskningsinstitutttets forskningsskip Dr. Fridtjof Nansen i Cape Town, Sør-Afrika.

179 rederier, bedrifter og utdanningsinstitusjoner benytter seg av Sjømannskirkens beredskapsavtale som tilbyr omsorg, støtte og 24-timers hjelp. Tilbudet gir viktig oppfølging av både sjøfolk og deres pårørende. Tekst: Marius Solberg Anfinsen Foto: Sjømannskirken

Siden 1864 har Sjømannskirken vært en støttefunksjon for norske rederier. Skip som kommer til en havn i nærheten av kirkene får besøk og det finnes ni prester som besøker plattformer, supplyship og som går på hjemmebesøk. – Dette handler om både omsorg og velferd for våre sjøfolk. Det har blitt mange gode samtaler opp gjennom årene og i fjor hadde Sjømannskirken 3492 skipsbesøk. Vi besøker flest i Antwerpen, Rotterdam og Skottland, sier Linn Mevold Skogheim, kommunikasjonssjef i Sjømannskirken. Følger opp pårørende Når en ulykke inntreffer er Sjømannskirken tilgjengelig med sin 24-timers beredskapstelefon. Her får de involverte støtte og råd, og det kan sendes ut en prest fra nærmeste sjømannskirke. – Vi følger også opp pårørende som i mange tilfeller ønsker å komme til skipet. Sjømannskirken bidrar med minnesamvær og besøk på sykehus. Våre tjenester er for alle i rederiet, uavhengig av nasjonal og religiøs bakgrunn, sier Skogheim. Kirken har hatt fast prestetjeneste i Nordsjøen siden 1982. Arbeidet foregår i samarbeid med og er finansiert av Oljeindustriens Landsforening (OLF). I år 2000 startet et mer systematisk arbeid i forhold til beredskapsavtaler med rederier, dette på oppfordring fra Norges Rederiforbund. Plattformene besøkes vanligvis fire eller fem ganger i året, og det arrangeres julegudstjenester på de fleste oljeinstallasjoner. – I dag er det 179 rederier, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som har inngått beredskapsavtale med Sjømannskirken. Cirka 15 av disse holder til i Bergen, og svært mange hører til på Vestlandet. Vi får i snitt tre henvendelser i uken, forteller kommunikasjonssjefen. Respekt og tillit Rederiet Stenersen AS har benyttet seg av tilbudet siden 1995 og HR Manager Linda Frederich forteller om et tilbud som anses som svært viktig blant deres ansatte. – Beredskapsavtalen gir oss en «forlenget arm» til sjøfolkene dersom det skjer en alvorlig hendelse om bord. Noen ganger ønsker sjømannen en

nøytral og profesjonell sjelesørger å snakke med. Sjømannskirken er godt representert rundt i Europa hvor våre båter seiler, og sjømannsprestene er flinke til å møte mennesker fra ulike kulturer og religiøs bakgrunn. Det gjør at de også kan brukes til å arrangere for eksempel en minnestund om bord nesten uavhengig av nasjonalitet på sjøfolkene. Frederich opplever at prestene møter folk med respekt og lett oppnår tillit blant de seilende. – De stiller også opp for å besøke en sjømann på sykehus eller går ombord for å ta en god prat med en sjømann som strever på det personlige plan. Utover dette arrangerer de gode kurs i beredskap, krise- og pårørendehåndtering. Beredskapstelefonen deres er bemannet 24/7 og vi har alltid blitt møtt på en profesjonell og god måte. Med andre ord er de en veldig god støttespiller både for de seilende og oss på kontoret både under og etter en beredskapssituasjon, sier hun.

Visste du at… • Sjømannskirken i København sliter ut seks vaffeljern i året? • Sjømannskirken har servert hjertevarme vafler til nordmenn på reise i nær 150 år? • Alle de 31 sjømannskirkene har sin egen vaffeloppskrift? Noen inneholder ingredienser som Farris, risengrynsgrøt, labanmelk eller vaniljeis. • Over 900 000 mennesker besøkte Sjømannskirken i 2011? • Sjømannskirken på Gran Canaria har flest besøkende? Der var det 95 002 mennesker i 2011.

12

www.maritimebergen.no

Verdens beste vafler! Vaflene til Sjømannskirken er viden kjent og vaflene i kirken i København har blitt kåret til verdens beste i 2008, 2011 og i 2012. Her er oppskriften på de magiske bitene: 2 egg 1 dl sukker 2 dl kærnemelk (skummet kulturmelk) 1 1/2 dl søtmelk 1 dl vann 350 g hvetemel 1 ts bakepulver 1/2 ts natron 1 ts vaniljesukker 1/2 ts kardemomme 125 g smeltet smør Les mer om de kjente vaflene på www.sjomannskirken.no


VI søkjer fleIre dyktIge kollegaer Fjord1 er i sterkt vekst, med aktivitetar til sjøs og på land. No er selskapet på jakt etter å styrke staben med medarbeidarar innanfor maritime yrkesgrupper, og tilbyr fleire spennande stillingar.

Er du ein av våre nye kollegaer? Mange av våre tilsette har hatt eit heilt yrkesliv i selskapet. Vi vel å ta det som et teikn på at folk trivst hos oss, og at vi har ein spennande arbeidsplass å tilby. Fjord1 har eit sterkt fokus på miljø og er i dag leiande i verda når det gjeld bruk av miljøvenleg gass som ferjedrivstoff. Vi er ein aktiv medspelar for å utvikle ny teknologi på riktig måte. Difor har vi valt å samarbeide med andre leiande selskap på ein rekke spanande prosjekt. Spennande arbeidplass Tilsette i Fjord1 har gode og fleksible skiftordningar, nærleik til heimen samt stabilt og godt arbeidsmiljø om bord på miljøvenlege fartøy. Kombinasjonen av fleksibel og forutsigbar arbeidstid gjer at ein kan følgje opp born og familie på heimstaden, samtidig som ein har ein spennande jobb og eit sosialt miljø i arbeidsperiodane. Mange moglegheiter Vi ønskjer spesielt å komme i kontakt med unge menneske som kan tenkje seg ein maritim karriere i eit tradisjonsrikt og innovativt selskap med gode løns- og pensjonsordningar. For kvalifiserte personar tilbyr vi både lærlingplassar og kadettplassar i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Fjord1 er i dag størst på ferjedrift i Norge, med drift av 43 ferjesamband – frå Finnmark i nord til Rogaland i sør. Selskapet har vel 80 fartøy og omsette i 2011 for om lag 3 mrd. kroner. Hovudkontoret ligg i Florø.

For meir informasjon, besøk heimesidene våre på www.fjord1.no.

www.fjord1.no

DVB DVB Group Bank Group DVBBank Bank Group

Leading Leadingspecialist Leading specialist specialist inininternational international in international transport transport transport finance finance finance

HANSA TANKERS is an indepe To handle the increasing number of commercial owner and opera ships that we manage and operate, chemical tankers. we need more people to join our hard working motivated team. HANSA TANKERS is an independent To handleand the increasing number of Our focus is modern stainless ships that we manage and operate,

We seek: to join our hard wetherefore need more people DVB Bank SE is an international advisory bank and finance house based in Frankfurt/Main that specialises in the global transport market. DVB offers integrated financing solutions and advisory services in respect of Shipping, Aviation, and Land Transport. The Bank operates out of offices in Frankfurt/Main, London, New York, Rotterdam, Hamburg, Bergen/Oslo, Piraeus, Hong Kong, Singapore, Tokyo and Curaçao. DVB Bank services its Norwegian shipping and offshore clients through its Norwegian branch with offices in Bergen and Oslo. www.dvbbank.com

commercial owner and operator of vessels of around 20,000 tdw chemical tankers.

Hansa Tankers is an independent commericial endeavoring to deliver first cl working and motivated team. Our focus is modern stainless steel

service to our customers thro owner and operator of chemical tankers. vessels of around 20,000 tdw, and we

Ship Operator We therefore seek:

quality operation. endeavoring to deliver first class service to our customers through a Our focus is modern stainless steel vessels around Weof have 11 ships under owne quality operation.

Ship Operator

We want to attract people with experi20,000 tdw, and we endeavoring to deliver first class management. Ou commercial We have 11 ships under ownership and ence from operation of product or service to our customers through a quality operation. We want to attract people with experiismanagement. further growth through acq commercial Our strategy ence fromtankers. operation All of product or chemical applicants with is further growth through acquisition of ships as well as through to chemical experience tankers. All applicants of ships asfrom well asour through tonnage relevant will bewith evaluated, partners. We have 12 ships ownership and commericial relevant experience will beunder evaluated, from our partners. but experience is an is further growth through butmaritime maritime experience is an management. Our strategy Hansa Hansa Tankers was Tankers founded inwas 2010founded in advantage. advantage.

acqusustion of ships as well as by through tonnage from key shareholders in the Tailwind in the Tai by key shareholders

Shipping Group, whichGroup, was established Forfurther further information, please contact: our partners. Shipping which was es For information, please contact: in 2002. Hans Solberg at +47 9005 1820 or in 2002. Hans at9014 +478184. 9005 1820 or TorfinSolberg Eide at +47 Presently we are 6 people in Hansa

Hansa was8184. founded in 2010 by key shareholders Torfin Eide atTankers +47 9014 Tankers and are locatedwe in Bergen, Presently are 6 people in H

Please send your applications to in the Tailwind Shipping Group, Norway. which was established Tankers and are located in Be hr.applications@hansa-tankers.com Please send your applications to in 2002. by 20th October 2012. Norway.

hr.applications@hansa-tankers.com by 20th October 2012. www.hansa-tankers.com www.hansa-tankers.com e-mail: chartering@hansa-tankers.com phone: +47 5562 9600 Adr: Kalfarveien 57 A, 5018 Bergen


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Kampen om kompetansen Selv om Bergen regner seg som den maritime hovedstaden i Norge, står ikke det sivile utdanningstilbudet i stil med utdanningsbehovet – i stedet tappes det militære utdanningssystemet for kompetanse militæret selv er avhengig av. Tekst: Ola Viken Stalund

Derfor at det militære utdanningssystemet fått erfare at de tappes for kompetanse militæret selv er avhengig av. – På tross av at Norge har historie som en sjøfartsnasjon, har vi en begrenset utdanning til maritime fag i Norge. Det har ført til at den militære utdanningen har blitt et springbrett til sivile jobber, og vi har en interesse av et bredt samarbeid om utdanning til maritim næring, uttalte tidligere Forsvarsminister Espen Barth-Eide i sommer. Positiv leder Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen, er svært positivt til Barth Eides uttalelser, og håper den nye Forsvarsministeren vil følge opp. – Et tettere samarbeid innen maritim utdanning vil være en styrke for vår sjøfartsnasjon, sier Andersen. – Vårt verdensledende og komplette maritime miljø er et av Norges fremste konkurransefortrinn. Men å være verdensledende forplikter. Det er en posisjon som vi ikke beholder automatisk, og det stiller økende krav til at både utdanning og forskning også er verdensledende. For å møte utfordringene i en stadig mer kunnskapsbasert næring, er det behov for å utvikle relevante masterstudier og PhDstudier også på de maritime fagområdene, hevder hun. Den maritime næringen er unik da den ikke dreier seg om utvinning av naturressurser, som olje -og fiskenæringen. Det vil si at næringen i hovedsak er kompetansebasert, og handler mer om planlegging, organisering og gjennomføring enn å hente ut verdifulle ressurser. Derfor er det desto mer viktig med et høyt kompetansenivå, og et godt, høyere utdanningstilbud. Hard konkurranse I en globalisert verden vet vi at Norge møter hard konkurranse på det rent arbeidsintensive i en hvilken som helst næring, og i en internasjonal næring som den maritime, er dette spesielt utfordrende. Derfor er det viktig å satse på høyere utdanning på dette feltet, siden det er nettopp høyt utdannede og kompetente arbeidere og ledere som gjør at Norge fortsatt er en ledende sjøfartsnasjon. Fra næringen har behovet for et bedre maritimt utdanningstilbud blitt påpekt i flere år. Særlig når man ser hvordan land som Singapore har klart å bygge en komplett maritim næringsklynge på få år, med sterk satsing på utdanning. – Norge risikerer rett og slett å bli forbigått på det som har vært vårt største konkurransefortrinn, sier Susanne Rislå Andersen. Hun påpeker at det nå heldigvis ikke bare næringen selv som anerkjenner behovet for å satse også i Norge, og trekker frem Regjeringens maritime strategi «stø kurs» og den «Strategisk næringsplan for Bergensregionen» (SNP) som har et prioritert tiltak å bedre det maritime utdanningstilbudet. I SNP anbefales det å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene, næringslivet og eksterne kompetanse-

miljøer skal samarbeide om å etablere internasjonale masterprogram rettet mot den maritime næringen. Etterlyser samarbeid Torgeir Reve og Amir Sasson vektlegger behovet for et bedre tilbud om høyere maritim utdanning i boken «Et kunnskapsbasert Norge». De etterlyser et tettere samarbeid mellom næringen og utdanningsinstitusjonene, og mener Norge bør etablere seg som et internasjonalt ledende senter for maritim kunnskap og høyere utdanning. Slik kan næringen tiltrekke seg både nasjonal og internasjonal kompetanse og sørge for at flest mulig av våre «lyseste hoder» søker en karriere i maritim sektor. Maritimt Forum ser på opprettelsen av et kompetansetilbud innen operasjon og management som støtter den maritime næringsklyngen. I tett samarbeid med næringen ønskes det å definere hvilke studieplasser som er riktige, og ikke minst hvilke studieretninger det er behov for. Hva de forskjellige studieretningene skal inneholde er også et spørsmål som må besvares i samarbeid mellom utdannings-institusjoner og næring. Kun næringen vet hva de har behov for og kun institusjonene vet hva de kan tilby. Håpet er at en kan etablere et godt sivilt tilbud, også gjennom samarbeid med sjøkrigsskolen på deres spesialfelt innen simulatortrening, lederutvikling og logistikk. Samtidig vil også sjøkrigsskolen få beholde flere i egne rekker, i stedet for å forsyne hele den maritime klyngen med kompetanse. Samarbeid er nøkkelen Å etablere studieplasser er ikke noe en bør ta lett på, og det er heller ikke billig. Det er kanskje noe av grunnen til at en for-bedring av det maritime utdanningstilbudet er en krevende og langsom prosess. Å etablere utdanninger som gir den riktige kompetansen både i dag og på lang sikt, krever planlegging. Selv om det er behov for strukturelle endringer, bidrar alle tiltak til en positiv utvikling, og fortjener hederlig omtale. På Norges Handelshøyskole har Bergens Rederiforening tatt initiativ til å satse på maritim utdanning, og finansiert et gaveprofessorat i skipsfartsøkonomi. I det hele tatt er det behov for at maritim næring får et selvstendig rekrutteringsgrunnlag som kan tilby den kompetansen næringen er avhengig av. I en kompetansebasert, og svært konkurranseutsatt bransje er dette avgjørende. Å kalle det «kampen om kompetansen» blir egentlig helt feil, for skal man møte dette behovet er det samarbeid som er nøkkelen. Hele den maritime klyngen må være med å ta initiativ til denne satsingen, det er hverken sivile- og militære utdanningsinstitusjoner eller næringslivets ansvar alene. For det er rett som Jan P. Syse sa: “Hvis vi ikke henger sammen, blir vi hengt hver for oss.”

Norge risikerer rett og slett å bli forbigått på det som har vært vårt største konkurransefortrinn”

Susanne Rislå Andersen, Daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen

14

www.maritimebergen.no


ANNONSE

Bergensfirmaet LMG Marin har fått en gigantkontrakt verdt flere hundre millioner kroner på å levere 14 boreskip til det brasilianske og internasjonale markedet. Disse kan bore på dyp fire ganger høyden til Ulriken. Nå trenger de flere ingeniører som kan være med å utvikle nye banebrytende farkoster.

LMG Marin seiler i medvind

Styreleder Torbjørn Bringedal og leder for prosjektutvikling, Geir Rise, i LMG Marin kan love spennende jobber der de ansatte får være med å utvikle store, nye prosjekter.

– trenger mer mannskap

Bergensfirmaet LMG Marin er verdensledende når det gjelder nytt skipsdesign og miljøvennlige flytende farkoster. En storkontrakt på 14 nye boreskip har sikret ordrebøkene i mange år fremover. Nå trenger de mer mannskap for å utvikle enda flere nye og banebrytende prosjekter. Fra sitt kontor i Solheimsviken ser de fire partnerne i det 70 år gamle firmaet LMG Marin lyst på fremtiden. Selskapet er et av Europas ledende innen design, prosjektutvikling og prosjektledelse av fartøyer og andre flytende konstruksjoner. LMG Marin er ett av de fremste på miljøeffektive skip, og har blant annet utviklet 16 gassferger for norske fergerederier. En storkontrakt med brasilianske Petrobas på 14 boreskip gjør at de om lag 35 ansatte på bergenskontoret har hendene fulle. – Vi er på jakt etter nye dyktige med-

arbeidere, og kommer til å ansette mellom åtte og ti kandidater hvis de har de rette kvalifikasjonene, forteller daglig leder og hovedeier i selskapet, Geir Lasse Kjersem. Trenger nytt mannskap LMG Marin er på jakt etter ingeniører med maritim bakgrunn, enten det er skrogkonstruksjon, hydrodynamikk eller systemdesign. Også elektroingeniører og fysikere er ønsket, og nyutdannede er også velkomne. – Manglende erfaring kan kompenseres med engasjement, glød og pågåenhet. Vi vil ha folk som ønsker å bidra i en skapende virksomhet. Her kan de rette personene virkelig få utfolde seg, enten de ønsker å være spesialister eller generalister, sier leder for prosjektutvikling og partner i selskapet, Geir Rise. I LMG Marin er de ansatte med på hele puslespillet fra idé til å sette sammen farkosten. De har kontroll på alle bitene selv, men samarbeider også med andre aktører der det er nødvendig.

– Vi kan tilby utfordrende og selvstendige jobber, og i motsetning til hos store bedrifter kan de ansatte i større grad være med å forme løsninger og sette sitt eget avtrykk. Her får man jobbe med idealister som kun har båt og flytende konstruksjoner i hodet, smiler Rise.

2015 og 2019, og byggingen starter nå. – Det er en stor glede å se noe du har tegnet bli bygget. Ofte tror ingeniører at de bare tegner for sin egen del, men å se din egen tegning med fotavtrykk i en verkstedhall, der du ser at det er brukt tid på å skape noe du har tegnet, er fantastisk, forteller Rise.

Fra idé til virkelighet I tillegg til å jobbe på oppdrag fra store kunder som Sjøforsvaret, PGS, Fjord1, Norled, Statoil og Petrobras, utvikler også LMG Marin egne ideer. De tenker hele tiden på hvilke behov bransjen møter i fremtiden.

I tillegg til offshore har LMG Marin et stort fokus på grønt design, der de ligger helt i tet. Strengere utslippskrav gjør nye løsninger nødvendige, og LMG jobber også for å finne løsninger som er attraktive økonomisk. Grønt design handler også om å forfine farkosten, gjøre den bedre, redusere motstand og få mer energieffektiv teknologi og vitenskap inn i utformingen. – De som blir ansatt hos oss vil kunne jobbe med skip som har spesielle egenskaper. For eksempel som å ligge mest mulig stille, bore lengst mulig, få høyest mulig fart eller bryte is i arktiske strøk. Vi jobber med et bredt spekter, så her er det mye ingeniørsnop, avslutter Kjersem.

«Vil det ikke være mer lønnsomt å bruke et skip til boring etter olje? Da kan det bygges på et ordinært skipsverft og vil kunne forflytte seg mye raskere over verdenshavene». Det var tanken daglig leder Geir Kjersem hadde, og i år 2000 var det første boreskipet en realitet. I dag opplever bedriften sitt internasjonale gjennombrudd med storkontrakten i Brasil. De 14 boreskipene skal leveres mellom

Vil du være med å designe fremtidens flytende farkoster? Ønsker du å sette ditt avtrykk på en fremtidig flytende farkost? Ivrer du etter å finne nye løsninger på komplekse problemer? Vil du være med på å gjøre skip grønnere? LMG Marin er på jakt etter nye, dyktige medarbeidere med glød og interesse. Kontakt selskapet på 55 59 40 00 eller office@lmgmarin.no for mer info. www.lmgmarin.no

15


ANNONSE

Frå motorrommet i verdas største gassdrevne bilferje, MF Boknafjord. Foto: Karl Otto Kristiansen

Rolls-Royce

– leiande på gassdrevne skip Rolls-Royce har lang erfaring med gassmotorar og bruk av LNG (naturgass) som drivstoff, og har levert gassmotorar til skip sidan 2006. Dermed er firmaet ei drivkraft i arbeidet for ein stadig meir miljøvennleg skipsfart.

Frå fabrikken Bergen Engines på Hordvikneset, utanfor Bergen, leverer Rolls-Royce diesel- og gassmotorar for skip, plattformer og kraftstasjonar på land. Med sine omlag 800 tilsette er fabrikken dermed ein av dei største industriarbeidsplassane i Hordaland. Motorane er i verdsklasse med tanke på drivstoffeffektivitet og driftsikkerheit, og gassmotorane møter allereie dei strengaste miljøkrava som vil tre i kraft frå 2016 (IMO Tier III). - Naturgass er framtida. Ved bruk av gassmotor vil ein sjå ein betydeleg reduksjon i CO2 og NOx, og praktisk talt ingen utslepp av sot, svovel eller tungmetall samanlikna med konvensjonelle motorar, seier Robert Løseth, Rolls-Royce Senior VP- Merchant med ansvar for framdriftssystem og motorar. - Verda ser meir mot Norge og kva vi gjer på dette området. Svært mange vil bruke samme modell og bygge ut LNG infrastruktur, forklarer Robert Løseth. Men det er ikkje berre ute i verda Rolls-Royce sin kompetanse og spesialiserte produkt vert verdsette. Reiarlaget Fjord Line har to nye cruiseferjer under bygging ved Bergen Group Fosen AS, og bestemte 16

seg nyleg for å bytte ut dei allereie installerte dieselmotorane med gassmotorar frå Rolls-Royce. Dette er ei gjennombrotskontrakt for LNG som drivstoff for denne typen fartøy. Ved å velje gass framfor diesel som drivstoff vert Fjord Line heller ikkje råka av reglar og avgifter ved å drive eit utsleppskontrollert område, også kalla ECA (Emission Control Area), og fartøya vil no bidra til å betre luftkvaliteten i byane der dei legg til, blant anna Bergen, der dette har vore eit stort problem. I 2011 leverte Rolls-Royce motorar til verdas største gassdrevne bilferje, MF Boknafjord.. Dette var den sjette gassmotorleveransen til Fjord 1 sidan 2007, og til saman har desse ferjene hatt eit redusert utslepp tilsvarande 160.000 bilar årleg. I tillegg har Rolls-Royce levert gassmotorar til fire gassferjer for reiarlaget Torghatten. Neste år skal verdas første taubåtar på LNG i teneste for Statoil på Kårstøanlegget. Desse vil vere utstyrte med gassmotorar samt det siste av teknologi frå Rolls-Royce for å sikre miljøvennleg drift, og er eit viktig steg vidare innan taubåtmarknaden når det gjeld framdrift.

Snart kjem verdas første taubåtar på LNG. Eit viktig steg vidare innan taubåtmarknaden når det gjeld framdrift.

Rolls-Royce i NorGE • Rolls-Royce har

3 200 tilsette i Norge 1100 av disse held til i Hordaland.

• Det store fleirtalet av dei tilsette i Norge jobbar med maritime produkt og tenester. • Rolls-Royce er ein verdsleiande

leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferje og kystvaktskip.

• Vel 30.000 skip i verda har utstyr frå

Rolls-Royce om bord. Dette inkluderer motorar, framdriftssystem, dekksmaskineri, kontroll- og automasjonssystem samt elektriske system.


Ferdig saltede veier

Et skip kan erstatte hundrevis av trailere og dermed spare miljø og veinett. Nå jobber den maritime næringen for å senke avgiftsnivået på sjøtransport.

Hvorfor overbelaster vi veinettet vårt med tonnevis av forurensende vogntogtransport når alle de største norske byene er koblet sammen med en firefelts vedlikeholdsfri motorvei?

Fraktefartøyenes Rederiforening. Hennes medlemmer seiler langs kysten hver dag og kjenner avgiftsregimet godt på kroppen. Sammen med Maritimt Forum og hele den maritime næringen har Fraktefartøyenes Rederiforening i flere år arbeidet for at avgiftsnivået må reduseres.

Tekst: Hans-Petter Bjørkli Foto: Øyvind Ganesh

EU estimerer at dersom vi fortsetter i tilsvarende tempo og manér som i dag, vil varetransport på veinettet øke med 50 prosent innen 2020 For et allerede overbelastet riks- og europaveinett, er sjøtransport i utgangspunktet en åpenbar løsning, men ikke all den tid avgifter og gebyrer i snitt utgjør 40 prosent av skipenes samlede driftskostnader.

Et skip kan erstatte hundrevis av trailere og dermed spare miljøet og veinettet vårt. Hva med din egen sikkerhet? I 2011 omkom 170 mennesker på norske veier, der en stor andel av kollisjonene involverte vogntog. Målt i sikkerhet og antall ulykker, er transport på sjøveien mange ganger tryggere. Når myndighetene over flere år i tillegg har uttalt at de ønsker å overføre mer av godstransporten fra land til sjø, er det et paradoks at det motsatte har skjedd. Forklaringen ligger i den ulike gebyr- og avgiftspåleggingen mellom landog sjøtransportnæringene. Gebyrskog Sjøtransporten har nærmere 30 ulike avgifter å forholde seg til, mens vei og bane har i underkant av ti. Pålegg som varegebyr, kaivederlag, losavgift og anløpsavgift er bare noen av hindringene som gjør at det sikreste og mest miljøvennlige alternativet velges bort av kunder og leverandører. Mens et skip må betale i hver havn det er innom, i tillegg til flere statlige avgifter og gebyr, betaler en lastebil bom- og fergeavgift noen steder på veien samt årlig veiavgift – Det er et steg i riktig retning at regjeringen kutter kystavgiften neste år. Denne avgiften koster næringen om lag 125 millioner i året, sier Siri Hatland, administrerende direktør i

Miljøbevisste valg Eksperter mener godstransport på sjø kan dobles de neste ti årene dersom pålegningspolitikken for skipstrafikk senkes til samme nivå som for veitransport. – Se for deg miljøeffekten av et gassdrevet godsruteskip, lik et av tungvekterne Sea-Cargo og Nor Lines for tiden har under bygging, kontra 300 semitrailere over Hardangervidda nasjonalpark, sier Hatland.

Siri Hatland, administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening

Forskjeller i pris, tid og pålitelighet på en leveranse avhenger naturligvis av avstanden det er snakk om. Det er ikke noen stor overraskelse at det mellom Bergen og Oslo per dags dato er rimeligere å sende gods landeveien. Til miljøbevisste kunder som trenger garanti på at varer kommer frem i tide, tross snøstorm på fjellet eller kø på smale vestlandsveier; velg sjøveien. De ferdige saltede veiene er både fortiden, nåtiden og ikke minst fremtiden for en effektiv godstransport. www.maritimebergen.no

17


ANNONSE

TTS GROUP

Store ambisjoner for fremtiden

Det er spennende tider i TTS Group. Salg av boreutstyrsdelen og oppkjøp i Tyskland er bare noen av tiltakene som er gjort det siste året. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg

– I 2011 avsluttet vi med vårt beste driftsresultat noensinne, så vi er definitivt ferdig med finanskrisen. Vi har nå en solid balanse og ønsker å bygge konsernet videre. Ambisjonen er å bli to til tre ganger større i løpet av en tre til femårs periode, sier konsernsjef i TTS Group ASA, Johannes D. Neteland.

Oppkjøp i Tyskland Nå satses det for fullt for å øke volumet av TTS Group ASA. I august inngikk selskapet en avtale om å kjøpe Hamburg-baserte Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) for 17, 5 millioner euro. Synergien mellom TTS og NMF er betydelig, særlig innen salg og markedsføring, services og sammenstilling. – NMF er verdens største kranselskap for tungløft, og oppkjøpet vil styrke TTS sin markedsposisjon

for marine- og offshore kraner. Vi har en historie med rask vekst og mange oppkjøp. Fra 2000-2008 kjøpte vi 25 selskaper, og dette er en utvikling vi ønsker å fortsette med, sier Neteland.

Konsernsjef i TTS Group ASA, Johannes D. Neteland. Foto: TTS Group ASA

NEOLAB FOTO: HELGE HANSEN

TTS inkluderte nylig den Hamburg-baserte kranprodusenten Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (NMF) i sin virksomhet. NMF er kjent for solide kraner beregnet for tunge løft. Foto: NMF, Hamburg

Går ut av boreutstyrsindustrien I april inngikk TTS Group ASA en avtale om å selge sin boreutstyrsvirksomhet for 270 millioner dollar til det New York-noterte Cameron International Corporation. Salget er et aktiv skritt fra TTS sin side i den pågående videreutviklingen av boreutstyrsindustrien. – En av årsakene til salget var at det er en strukturendring i markedet. Boreutstyrsindustrien beveger seg mot større, mer integrerte enheter med et bredere produkt- og servicetilbud. Cameron vil med sitt internasjonale salgs- og servicenettverk bli en god eier, og er i en bedre

posisjon til å videreutvikle virksomheten. Salget er derfor industrielt riktig både for gruppen som helhet og for boreutstyrsvirksomheten, sier Neteland. Med salget vil TTS Group ASA gå ut av boreutstyrsindustrien, både offshore og onshore. De vil imidlertid beholde og videreutvikle sin offshore håndterings- og kranvirksomhet, Offshore Handling, som ikke er inkludert i salget.

BLI MER EFFEKTIV MED

INTERNETT PÅ FIBER Rask, effektiv og stabil data- og telekommunikasjon er et helt nødvendig arbeidsredskap for alle typer prosesser i samfunnet i dag. Internett fra BKK gir din bedrift raskt, sikkert og stabilt internett. Kontakt oss på telefon 55 12 90 00 eller e-post: fiber@bkk.no og vi hjelper deg å komme i gang.


ANNONSE

Base i Bergen

– Best i Asia Wikborg Rein ble kåret til årets maritime advokatfirma 2011. Det var første gang et nordisk advokatfirma gikk til topps i den anerkjente asiatiske kåringen. Også i år er bergenskontoret nominert til den gjeve prisen.

Prisen «Maritime Law Firm of theYear 2011» gikk til Wikborg Rein. Blant verdens største og mest anerkjente advokatfirmaer innen maritim rett gikk det bergensbaserte kontoret rett til topps i kåringen, utarbeidet av den kjente shippingavisen Lloyds List. Wikborg Rein er sterkt representert i Asia, med kontorer i Shanghai, Singapore og Kobe, men firmaets shipping -og offshorevirksomhet ledes fra bergenskontoret. Godt totalprodukt – Dette er en seriøs kåring, der nominasjonen skjer av toppfolkene innen næringen i Asia. Vi syntes det var stas å bli nominert sammen med store engelske sjørettsfirmaer, men så gikk vi hen og vant! Det er første gang vi har fått en slik anerkjennelse, forteller en stolt Øystein Meland, som er leder for Wikborg Reins shipping- og offshoreavdeling. Lloyds List har blant annet vektlagt kvalitet, leveransedyktighet og pris i sin begrunnelse. – Jeg tror grunnen til at vi slo de store er at det totalproduktet vi leverer ble sett på som bedre enn våre konkurrenter. Prisen betyr mye, fordi vi blir synlige, og får anerkjennelse fra både klienter og aktører i bransjen, understreker Meland. Internasjonal erfaring Wikborg Rein er Norges største, og ett av verdens ledende selskaper innenfor maritim rettvirksomhet. Firmaet har også lang internasjonal erfaring. I tillegg til norsk rett, er Wikborg Rein også spesialister innen engelsk rett. Til sammen har firmaet kvalifiserte

advokater i 12 forskjellige jurisdiksjoner. Advokatfirmaets tre kontorer i Europa og tre i Østen har alle shipping som ett av sine viktigste satsingsområder. – Vi har klienter over hele verden, og det er grunnlaget for at vi også er der. På den måten har vi advokater som er våkne døgnet rundt, og kan bistå våre klienter 24/7. Hele shippingog offshorevirksomheten ledes her fra Bergen, poengterer Meland. Til tross for dårligere tider innen bransjen de siste årene, har firmaet hatt rimelig god aktivitet, spesielt på området tvisteløsninger. Innen shipping har firmaet merket en nedgang i kjøp, salg og nybygg av skip, mens det er gode tider innen offshore. Opptur for offshore – Funnet av Sverdrup-feltet og andre felt i Nordsjøen gjør at vi opplever en helt annen positivitet og boom i Norge. På offshorefeltet er vi i Wikborg Rein veldig aktive, og det er godt å ha to bein å stå på. Vår offshorekompetanse kunne ikke vært mulig uten den lange shippingerfaringen vi hadde på forhånd, sier Meland. Han mener 2012 blir et dårlig år for shipping, og at de rolige tidene også vil fortsette inn i 2013. Men at det snur, er den erfarne advokaten sikker på. – Shipping er syklisk, og i slike tider er det veldig viktig å ha vært gjennom dette før, avslutter Meland.

Leder for Wikborg Reins shipping- og offshoreavdeling, Øystein Meland, er stolt over at hans firma i 2011 ble kåret til det beste innen maritim rett i Asia. Bergens største advokatfirma er også nominert i årets konkurranse.

Wikborg Rein Wikborg Rein er ett av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Wikborg Rein ble etablert i 1923 av Erling Wikborg. Han jobbet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring og i dag er firmaet Skandinavias største advokatfirma innen shipping og offshore. Bank Finans, Corporate, Energi Naturressurser, Fast eiendom og Handel, Industri og Offentlig virksomhet er andre sentrale fagområder. Wikborg Rein har nær 330 medarbeidere, 225 advokater, 68 av dem partnere. Kontoret i Bergen ble etablert i 1978 og består i dag av nærmere 50 advokater, hvorav 18 partnere. Firmaet holder til i Handelen- og Sjøfartens hus i sentrum. Av landets jusstudenter er firmaet kåret til det mest attraktive advokatfirmaet å jobbe i.

19


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

The industrial Bergen #1

når det kommer til norskregistrerte skip på over 100 bruttotonn. Til sammenlikning med Bergen sine 523 har Oslo 180 skip.

Norges største cruisehavn

1 441

maritime bedrifter i Hordaland. Det vil si rederi, verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører.

I løpet av 2012 triples innbyggertallet i Bergen grunnet de mange cruiseanløpene. Med sine 337 årlige anløp ligger Bergen på 7. plass i Europasammenheng. Til sammenlikning har Oslo 177 forventede anløp i 2012.

Ansatte

Det er 21 720 ansatte i den maritime klyngen i Hordaland.

Open hatch skip

Et bulkskip med stor lukeåpning, spesialtilpasset til bruk for stor og tung last, for eksempel tømmer og papir.

20

www.maritimebergen.no

Kjemikalietanker

Spesialtankskip for transport av kjemikalier. Skipene kan føre mange forskjellige laster samtidig, fordi hver tank har sitt eget pumpe- og rørsystem for lasting og lossing.

Rederi

Størstedelen av norges kjemikalietankflåte kontrolleres fra Bergen. Bergensrederiene har også stått i spissen for utvikling og effektivisering av open-hatchskip. Da oljealderen startet grep også rederiene muligheten og utviklet nye skip tilpasset offshoreaktiviteten.

Fregatter

En fregatt er et mellomstort krigsskip, som primært er bygget for væpnet konflikt. I tillegg til å være bevæpnet, er de pansret for å motstå skader, og er svært raske og manøvrerbare.


shipping capital Fraktvolum

Bergensflåten står for 5 732 084 registrerte bruttotonn. Oslo har 3 523 467.

Verdiskaping

Den maritime klyngen i Hordaland står for en verdiskaping for nærmere 18 milliarder kroner.

90 %

av verdens varetransport går på kjøl. Men samtidig står skipstrafikken kun for en liten del av verdens co2-utslipp. Båtenes størrelse medfører at skipstransport er verdens billigste og mest miljøvennlige transportform.

Ferger

Et fartøy spesielt bygd for transport av passasjerer og kjøretøy over korte avstander.

Containerskip

Sjøforsvaret

Sjøforsvaret i Bergen vil i løpet av 2012 være en hovedbase for en av Europas mest moderne mariner, og besitter en viktig maritim og operasjonell kompetanse.

Industrial shipping

Det industrielle shippingmiljøet i Bergen betegnes av langsiktighet, og utvikling skjer i tett samarbeid mellom rederi, verft, leverandører og kunder. Det skjer stadig maritim knoppskyting i regionen. Behov skaper løsninger og med lokal, global kompetanse etableres nye rederi og maritime bedrifter.

Skip med lasterom tilpasset et bestemt antall standardcontainere. En stor del av kapasiteten består av containere som fraktes på dekk. Containerne løftes om bord og i land med spesialkraner.

Offshore-/Supplyskip

Transporterer forsyninger til borefartøy eller installasjoner. Kan være utstyrt med store spesialvinsjer for tauing og ankerhåndtering, og kan også fungere som taubåt for flytende plattformer. Det maritime mangfoldet i Bergen bidrar også med spesialskip for seismiske undersøkelser etter olje og gass til havs. 21


FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING Gjennom vårt selskap Nautilus Sjø arbeider vi for å sikre mannskap og skip, samt ytre miljø mot forurensning. Vi har utviklet et konkurransedyktig og driftsvennlig sikkerhetsstyringssystem i ht. ISM-kodens krav. Vi leverer også ISPS-system for skip som har krav til dette. Videre utfører vi interne og eksterne ISM- og ISPS-revisjoner Nautilus Sjø har 24 timers beredskap og er en viktig brikke i rederienes beredskaps- og krisehåndteringsgruppe. Tjenestene tilbys også til skip utenfor egen medlemsmasse. TELEFON: +47 +47 55 0000 TELEFON: 5530 306060 www.holberg.no www.holberg.no

Kontakt oss for nærmere informasjon og uforpliktende tilbud!

Member of IMTG International Marine Travel Group Møt oss på vår stand A 3001 på OTD i Vestlandshallen 17.-18. oktober

TELEFON: +47 55 30 60 00 www.holberg.no

Hydraulically driven cargo pumping systems for tankers and FPSOs Offshore Oil & Gas pumping systems Oil spill recovery systems Anti heeling systems

Frank Mohn AS Tel. +47 55 99 90 00 marine@framo.no www.framo.no

www.fraktefartoyene.no ism@fraktefartoyene.no Tlf. sentralbord 55 55 16 20


itimt Forum Bergensregionen:

pådriver for en mer synlig maritim næring ådriver for en mer synlig maritim næring

noe mål i seg selv å være synlige, men hvis vi ikke ge områder er maritim næring i 32 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2009 er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de egionen verdensledende, men det utdannings og FoU miljøer vi er avhengige for Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 32 noe mål i seg2009 selv å være synlige, men hvis viavikke e områder maritim næring i erre en godterbevart hemmelighet ikke å forvitre. Skal vi bli mer synlige, må vi fremstå er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de gionen men det ge. Detverdensledende, ønsker Maritimt Forum som unik. Og den posisjonen vår region utdannings ogunik FoUermiljøer vi er avhengige av har for rre en godt bevart hemmelighet egionen å gjøre noe med. somådriftsogSkal operasjonssenter. Dessmå mer vi graver ikke forvitre. vi bli mer synlige, vi fremstå e. Det ønsker Maritimt Forum og undersøker, dess merposisjonen imponert blir over den som unik. Og unik er den vårvi region har ne Andersen å gjøre noe med. gionen drifts- og operasjonskompetansen som finnes

utdannings- og forskningsinstitusjonene. De skal kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd for næringens i regionen, sier han. De skal utdanningsogbehov forskningsinstitusjonene. kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd Tettere kontakt politiske miljøer for næringens behov i med regionen, sier han. Maritim næring er en kompetansenæring og vi er en maritim stormakt. vi beholde vår Tettere kontakt med Skal politiske miljøer posisjon, må vi snakke med politikere og andre som drifts- og operasjonssenter. Dess mer vi graver Maritim næring er en kompetansenæring og innen rederier, verft, service og utstyrsbedrifter offentlige beslutningsmyndigheter. skal jobbe og undersøker, dess mer imponert blir vi over den vi er en maritim stormakt. Skal vi– Vi beholde vår eAndersen strategi legger vi vekt på at Maritimt og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret og den mye tettere opp mot de politiske miljøene i andre tiden driftsog operasjonskompetansen som finnes posisjon, må vi snakke med politikere og gensregionen skal være en aktiv pådriver storefraenergisektoren, fortellerog Martens. fremover,beslutningsmyndigheter. det er viktig at vår næring er synlig innen rederier, verft, service utstyrsbedrifter offentlige – Vi skal jobbe StormGeo har de siste ti årene vokst å nen blir legger oppfattet som et internasjonalt strategi vi vekt på at Maritimt Maritimt Forum Bergensregionen ønsker blant overfor de som bestemmer i dette landet. I forkant levere værmeldinger til TV 2 og VG til å bli og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret og den mye tettere opp mot de politiske miljøene i tiden yngdepunkt, sier styreleder Paalpådriver Martens ensregionen skal være en aktiv annet å etablere et ikompetansesenter innenfor av utdanningsStortingsvalget haddeatvivår møter med de synlig fleste den globalt ledende leverandøren til marin noe mål seg selv å være synlige, men hvis vi ikke fremover, og forskningsinstitusjonene. De skal På mange områder er maritim næring i store energisektoren, forteller Martens. det er viktig næring er Forum Bergensregionen (MFB). en blir oppfattet som et internasjonalt er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd sektor. Nå har de også inngått et strategisk maritim drift og operasjon. partier, og vi har en stor jobb med å informere bergensregionen verdensledende, men detForum Bergensregionen ønsker blant Maritimt overfor de som bestemmer i dette landet. I forkant har lang erfaring fra maritim næring ngdepunkt, sier Paal Martens utdannings FoU miljøer vi er avhengige for ogutdanningsfor næringens i regionen, sier han. De skal noe mål i segog selv å være synlige, men hvis viavikke ogbehov forskningsinstitusjonene. På mange områder erbevart maritim næring samarbeid med Norske Veritas (DNV).i erstyreleder dessverre enDet godt hemmelighet engasjere politikere annet å etablere kompetansesenter innenfor av kunne Stortingsvalget haddeog vi møter med de fleste n, han Bergensregionen var blant annet sjef for verftet ikke ået forvitre. vimindre bli mer synlige, må vitilfremstå er synlige har viSkal mye muligheter å få de tilby utdanningstilbud som er skreddersydd Forum bergensregionen men det for mange. (MFB). Detverdensledende, ønsker Maritimt Forum andre, avslutter styreleder Bergen Maritime College Ett av StormGeo sine produkter «Seaware Routing». Produktet installeres på broen til et skip, værvarsler maritim drift og operasjon. partier, og vi har en stor jobb med å informere som unik. Og unik er den posisjonen vår region har Tettere kontakt med politiske miljøer Tekst: Janne Vibeke og Rosenberg & Karlsen i en årrekke har fulgt utdannings og FoU miljøer vi er avhengige av for for næringens behov i regionen, sier han. er dessverre en godt bevart hemmelighet Bergensregionen ånæring gjøre noe med. ar lang erfaring fra maritim lastes inn daglig og programmet beregner en sikker og kostnadseffektiv rute. Et annet grep for å utvikle den sterke maritime Martens. Foto: StormGeo/Den Norske Veritas som driftsog operasjonssenter. Dess mer vi graver Maritim næring er en kompetansenæring og ikke å forvitre. Skal vi bli mer synlige, må vi fremstå og engasjere politikere og tett ivar både gode tidersjef og krisetider. for mange. Detifor ønsker Maritimt Forum han blant annet verftet og undersøker, dess merutdanningsimponert blir vi over den vi er en maritim stormakt. Skal vi beholde vår næringen videre, er å styrke og som unik. Og unik er den posisjonen vår region har Tettere kontakt med politiske miljøer Tekst: Susanne Andersen å gjøre andre, avslutter styreleder College ar også lang fartstid i Maritimt Bergensregionen noe med. Bergen Maritime driftsog iog operasjonskompetansen som posisjon, næring må vi snakke politikere og andre Karlsen i en årrekke og harForum, fulgt som driftsoperasjonssenter. Dess mer vi finnes graver Maritim er enmed kompetansenæring og forskningstilbudene regionen. Et annet for å utvikle den sterke maritime Martens. I løpet av høsten vil StormGeo sammen med StormGeo og DNV er begge organisasjoner som grep bærekraft, klimatiltak og -tilpasning. han behovet for å synliggjøre næringen innen rederier, verft, service og utstyrsbedrifter offentlige beslutningsmyndigheter. skalDNV jobbe og undersøker, dess mer imponert blir vi over den vi er en maritim stormakt. Skal vi– Vi beholde vår ett i både gode tider og i krisetider. – I vår nye strategi legger vi vekt på at Maritimt – I dag finnes det dessverre ikke mange maritime Tekst: Susanne Andersen flere felles framstøt mot redere i Bergen, setteraktiv forskning, innovasjon og teknisk kompetanse –og StormGeos produkter og tjenester institusjoner. I tilleggutdanningshar vi Sjøforsvaret og den gjøre mye tettere opp de politiske miljøene tiden næringen videre, eroperasjonskompetansen åkompetanse, styrke en lang mye fartstid mer måte. driftsog somog finnes posisjon, må vi mot snakke med politikere ogi andre Bergensregionen skal være aktiv pådriver rpå også i Maritimt blant annet idet forbindelse med nyenæring krav forer energii Forum førersetet. Med DNV, Forum, med sine 300enkontorer i 100 vil ytterligere økekarriereveier bredden i DNVMartens. sin eksisterende utdanningsløp og synlige i regionen. store energisektoren, forteller fremover, er viktig at vår synlig innen rederier, verft, service og utstyrsbedrifter offentlige beslutningsmyndigheter. – Vi skal jobbe forskningstilbudene i regionen. for at regionen blirnæringen oppfattet som et –land, Iå vår nyesamarbeidspartner strategi legger vi vekt påinternasjonalt at Maritimt som vil StormGeo økevi sinvet at portefølje av tjenester. Den globale energisektoren effektivisering på nyåret. an behovet for synliggjøre Maritimt Forum Bergensregionen ønsker overfor de som i dette landet. I forkant Men utdanningsinstitusjonene har en og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret ogblant den mye tettere oppbestemmer mot de politiske miljøene i tiden maritimt tyngdepunkt, sier styreleder Paal Martens – I dag finnes det dessverre ikke mange maritime hvor vi er unike Forum Bergensregionen skal være en aktiv pådriver globale tilstedeværelse betydelig. står foran gjennomgripende forandringer og annet å etablere et kompetansesenter innenfor av Stortingsvalget haddeatvivår møter med er de synlig fleste på en mye meri Maritimt aktiv måte. store energisektoren, forteller Martens. fremover, det er viktig næring mengde kompetansemiljøer som kan være Forum Bergensregionen (MFB). for at regionen blirviktig oppfattet som et internasjonalt – Innenfor shipping utfyller DNV ogutdanningsløp StormGeo investeringer –og ikke minst knyttet til langsiktige og synlige karriereveier i regionen. det er skremmende at en så næring maritim drift operasjon. partier, og vi har en stor jobb med å informere Pål Martens, Maritimt sektor. Forum Bergensregionen ønsker blant overfor de som bestemmer i dette landet. I forkant Martens har erfaring fra imaritim næringfor maritim relevant I en større kartlegging tyngdepunkt, sier styreleder Martens hverandre godt.lang Shipping er inne enPaal tøff periode, endringer i den arktiske sonen, og Stortingsvalget engasjere politikere og n nesten harmaritimt vært usynlig. Blant folk fest, Men vi vet atklimatiske utdanningsinstitusjonene har ensier styreleder i annet å etablere et kompetansesenter innenfor av hadde vi møter med de fleste i regionen, han var blant annet sjef for verftet vor vi er unike det Bergensregionen rulles ut store systemendringer Bjørn KjærandMaritime Haugland, DNV. isamtidig Maritimtsom Forum (MFB). vi nettopp har gjennomført, vistekonserndirektør det seg at vi ihar andre, avslutter styreleder Bergen College Maritimt Forum maritim drift og operasjon. partier, og vi har en stor jobb med å informere ter, politikere, utdanningsinstitusjoner, mengde kompetansemiljøer som kan være Mjellem & Karlsen i en årrekke og har fulgt i forbindelse med nye krav på navigasjonsMartens harså lang erfaring frabåde maritim næring et er skremmende at en viktig næring Et annet grep for åflere utvikle den sterkeDette maritime Martens. sterke fagmiljøer innenfor områder. Pål Martens, og engasjere politikere og næringen tett i både gode tider og i krisetider. m bedrifteneiog internt i næringen er det relevant sektor. I en større Sømløs og effektiv løsning miljøsiden. Dermed økerannet behovet for rapporter regionen, han var blant sjef for verftetfor maritim næringen videre, å College styrkekartlegging utdanningsog nesten har vært usynlig. Blant folk fest, skal vi utnytte, og er aterinstitusjonene skal styreleder i andre, avslutter styreleder Bergen Martens også lang fartstid i Maritimt Forum, Med sinmålet vide Maritime shippingekspertise harat DNV bidratt og systemer kraftig, og forårrekke løsningsleverandører Mjellem &har Karlsen i en og fulgt har iten kunnskap om hva denne næringen vihar nettopp gjennomført, viste det seg vimaritime har forskningstilbudene i regionen. Et annet grep for å utvikle den sterke Martens. Maritimt Forum er, politikere,næringen utdanningsinstitusjoner, og nå ser han behovet for å synliggjøre næringen samarbeide tettere. Planen er åavetablere etmange ”maritimt til– Iat siste versjon StormGeo sine shippinghandler dettett primært om åer hjelpe i å være i både gode tiderbrukerne og isterke krisetider. dag finnes det dessverre ikke utdanningsmaritime erdiskapning og sysselsetting. Det ikke fagmiljøer innenfor flere områder. Dette næringen videre, er å styrke og i regionen på en mye mer aktiv måte. løsninger fokusert dagens krav. Videre har effektive.har måfartstid kunne snakkecollege” sammen, bedriftene internt i Systemer næringen er deti Maritimt skal er trekke påpåde eksisterende Martens også lang Forum, som utdanningsløp synlige karriereveier i regionen. forskningstilbudene i regionen. skal vi nye utnytte, ogmed målet erogat institusjonene skal DNV sittat kontaktnett mot andre leverandører, eksisterende informasjon gjenbrukes og nå ser han behovet for åmå synliggjøre næringen en kunnskapog om hva denne næringen Men vi vet utdanningsinstitusjonene har en – I dag finnes det ikke maritime Vise skal hvor vi ertil unike og sin store produktportefølje for shipping, sikret reell effektiviseringsog tettere. Planen erdessverre å etablere etmange ”maritimt isystemer regionen på envære mye mer aktiv måte.samarbeide mengde kompetansemiljøer som kan være diskapning og sysselsetting. Det er ikke utdanningsløp og synlige karriereveier i regionen. – Jeg synes det er skremmende at en så viktig næring en toveis integrasjon motde StormGeos produkter. optimaliseringshjelp, sier Svenn Owe Haugland, Pål Martens, college” som skal trekke på relevant for maritim sektor. Ieksisterende en større kartlegging

Full styrke Maritimt Forum Bergensregionen: fra StormGeo Maritimt Forum Bergensregionen: – pådriver for en mer synlig maritim næring

– pådriver for en mer synlig maritim næring

for regionen nesten vært usynlig.og Blant folk fest, administrerende i Seaware avdelingsVise hvor vidirektør erhar unike myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, leder i StormGeo shipping. – Jeg synes det er skremmende at en så viktig næring og mellom bedriftene internt i næringen er det for regionen nesten har vært usynlig. Blant folk fest, dessverre kunnskap om hvaav denne næringen Også DNVliten ser store fordeler samarbeidet. myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, betyr for verdiskapning ogersysselsetting. Det er ikke StormGeo sin virksomhet svært komplementær og mellom bedriftene internt i næringen er det til DNV liten sinekunnskap eksisterende forretningsområder dessverre om hva denne næringen innen maritim sektor, olje og gass, fornybar energi, betyr for verdiskapning og sysselsetting. Det er ikke

vi vet utdanningsinstitusjonene haren en –Men Dette harat gitt reduksjon i behovet for vi nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har mengdesystemer kompetansemiljøer som kan være mengde og rapporter, kostnadseffektive sterke fagmiljøer innenfor flere områder. Dette relevant for maritim I enbrukeropplevelser. større kartlegging installasjoner og reeltsektor. effektive skal vi utnytte, og målet er at institusjonene skal vi nettopp har gjennomført, viste at vi har StormGeos shippingprodukter gir det en seg sømløs og samarbeide tettere. Planen er å etablere et ”maritimt sterke fagmiljøer flere områder. Dette effektiv integrasjoninnenfor fra skipet i forhold til blant college” som skal trekke på de eksisterende skal vi utnytte, og måletsikkerhet er at institusjonene skal annet drivstofforbruk, og værrisiko, forteller Svenn OwePlanen Haugland. samarbeide tettere. er å etablere et ”maritimt college” som skal trekke på de eksisterende

styreleder i Maritimt Forum Pål Martens, styreleder i Maritimt Forum Svenn Owe Haugland, Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Seaware og avdelingsleder i StormGeo shipping.

konserndirektør i Det Norske Veritas.

Providing third party ship management Providing third party ship management services from Bergen, Norway services from Bergen, Norway Wallem Shipmanagement Norway AS Wallem Shipmanagement Norway AS

23


Skreddersydd maritim kommunikasjon – minutt for minutt Telenor Maritim Radio er valgt som leverandør av komplette maritime

Telenor Maritim Radio leverte til kommunikasjonskommunikasjonsløsninger Fjord Line. Dette vil gi en god opplevelse både for løsningene som muliggjorde Hurtigruten passasjerer og mannskap, samtidig som åden operative driften effektiviseres.

Vi

sende minutt for minutt. Takket være sikre kommunikasjonsbærere og et erfarent støtteser frem til å levere fremtidsrettede løsninger apparat kunne hele Norge følge Hurtigruten LIVE på NRK 2 fra 16. til 22. juni. Ferden kunne også følges på web der posisjonene ble logget med to sekunders intervall. Vi ser nå frem til å levere løsninger til samtlige fartøy i Hurtigruten Group!

til Fjord Line sine fire skip.

Vi tilbyr flere ulike kommunikasjonsbærere som VSAT og Inmarsat. Kombinert med SmartBox fra Telenor får man effektiv komprimering og automatisk skifting mellom de ulike bærerne. Fartøyet får sikrere kommunikasjon og lavere utgifter. Det kaller vi skreddersydd maritim kommunikasjon!

Kontakt oss på tlf. 800 888 77 eller salg.mradio@telenor.com

Komplekse utfordringer - tydelige løsninger Verdiskaping har sjelden vært mer krevende. Nye, komplekse utfordringer krever tydelige løsninger og veloverveide råd. I KPMG har vi samlet mennesker som gjør akkurat det - med dyktighet og engasjement. kpmg.no

www.maritimradio.no


det er vanskelig for oss å konkurrere på pris alene, vi trenger kompetansen og erfaringsoverføringen som norske sjøfolk bidrar med” Arne Birkeland

Fra bølgebrus til PC-sus

Gry Anita Hole og Trond Lippestad i Norwegian Hull Club har begge erfaring som utegående sjøfolk, blant annet på cruisebåt. De tar med seg verdifull kunnskap fra livet på havet til kontoret i sentrum.

I kantinen til Norwegian Hull Club er det like sannsynlig å høre historier fra åpent hav som fra åpne kontorlandskap. Flere av de ansatte har bakgrunn fra sjøen, og erfaringen de norske sjøfolkene tar med seg på land er uvurderlig for hele den maritime næringskjeden.

Arne Birkeland, direktør i Norwegian Hull Club

Tekst: Ola Viken Stalund Foto: Øyvind Ganesh

En forskningsrapport fra Fafo viser at den maritime næringen på land er avhengig av ansatte med praktisk erfaring fra sjøen. Rapporten «Fra sjø til land» viser at 7 av 10 bedriftsledere i maritim sektor mener sjøfolk har stor betydning for bedriftens utvikling og for å dekke kompetansebehovet frem mot 2020. Dette er ikke noe nytt for Arne Birkeland, direktør i Norwegian Hull Club. Selskapet er et av verdens største innen maritim forsikring. De håndterer omtrent 2000 havarier i året og forsikrer 8000 skip og borerigger over hele verden. – For å håndtere skader trenger vi å vite noe om vær og vind, pirater, is, navigasjon og hvordan mennesker samhandler på broen på et skip. Derfor trenger også vi norske sjøfolk blant våre ansatte, sier Birkeland. Han er klar på at denne kompetansen er viktig for at et norsk selskap skal kunne hevde seg i en internasjonal og svært konkurranseutsatt bransje. – Det er vanskelig for oss å konkurrere på pris

alene, vi trenger kompetansen og erfaringsoverføringene som norske sjøfolk bidrar med. Teori og praksis Kombinasjonen av teori og praksis er gull verdt for bedriftene, der mange har teoretisk utdanning i tillegg til bakgrunn fra sjøen. Spesielt for nytenkning og innovasjon er dette viktig, da ansatte med praktisk erfaring ofte både vet hvor skoen trykker, og hva som faktisk vil fungere i praksis. Det som virker lett å håndtere eller gjennomføre på et verksted eller kontor i Bergen, er ikke alltid like lett å forholde seg til i full storm på Stillehavet. Spesielt kombinasjonen høyskoleutdanning og erfaring fra sjø er ønsket av arbeidsgiverne, i følge Fafo-rapporten. Dette er særlig fordi ansatte med slik bakgrunn har opparbeidet seg den teoretiske tyngden som er nødvendig i en teknologisk avansert og internasjonal bransje. Taper konkurransen På tross av at Norge er avhengig av norske sjøfolk for å forbli en verdensledende sjøfartsnasjon,

er ikke dette en prioritert ressurs. Utenlandsk arbeidskraft bemanner et økende antall norske skip. Refusjons-ordningen for sjøfolk, som ble innført i 1994, har vært et svært viktig tiltak for å bevare norske sjøfolk på skip og ferger langs Norskekysten. Ordningen har sørget for at rederiene fortsatt kan prioritere norsk arbeidskraft når de bemanner skipene sine, men er ikke lenger omfattende nok. Skal norske sjøfolk fortsatt konkurrere med utenlandsk arbeidskraft på det økonomiske plan, er en samlet næring enig om at ordningen må styrkes. Ikke bare vil det bidra til at norske rederier kan beholde den unike kompetansen norske sjøfolk bidrar med ombord, men en utvidelse av ordningen vil også være en garanti for at hele den maritime næringen har tilgang til den praktiske kompetansen de er så avhengige av, også i fremtiden.

www.maritimebergen.no

25


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Lever godt i rødt, hvitt og blått

Familiebedriften Bergen Tankers er i dag kystens ledende småtankrederi. I en tid der de fleste andre flagger ut, insisterer de på å seile under norsk flagg – med norske sjøfolk.

Kjell Olav Haugland er tredjegenerasjons transportreder og administrerende direktør i familiebedriften Bergen Tankers AS, som trosser strømmen og seiler under norsk flagg.

Tekst: Nina Blågestad Foto: Bergen Tankers AS

– Vi har stor tro på at Norge fremdeles skal være en stor sjøfartsnasjon, og mener beste måten å bidra til det er ved å seile under norsk flagg, forteller administrerende direktør Kjell Olav Haugland i familie-bedriften Bergen Tankers AS.

Under norsk flagg Bergen Tankers sin suksess viser at det går an å drive rederi med norsk flagg og norske sjøfolk. Helt siden starten har det vært en bevisst strategi. For rekrutteringen til bransjen mener Haugland det er helt avgjørende å tilby gode arbeidsplasser, både for å bygge opp kompetanse og trekke ungdom til et yrke på sjøen. – I dag er det nokså spesielt, innen tank er det ingen andre av de større båtene som fremdeles seiler under norsk flagg. Vi har tro på at vi har en

del nøkkelkunnskap her i landet, kunnskap vi er avhengige av for å kunne levere et sikkert og godt produkt. Vi opererer på en krevende kyst der det kreves god farvannskunnskap, kompetanse det tar tid å bygge opp, mener Haugland. Han er selv kaptein og seiler innimellom for å opprettholde sin egen operative kompetanse. Haugland ser lyst på fremtiden for firmaet og Bergen som sjøfartsby. – Vi vil fortsette å avlaste et dårlig vegnett, med en god miljøprofil. Kystflåten bør være viktig for landet vårt, og vi velger å være optimistiske, avslutter han.

CARBON14.NO

Han er tredjegenerasjons fraktebåtreder. Faren Olav startet så smått med bunkring av båter i 1965 på Bergen havn. Mange kjenner Bergen Tankers som rederiet som hver dag fyller drivstoff på Hurtigruten. I dag er rederiet kystens ledende småtankrederi, og det største innen bunkring og transport av olje og oljeprodukter på norskekysten. Firmaet avlaster norske veier med 600-700 lastebiler daglig, og har rundt 100 medarbeidere,

alle ansatt på norske betingelser. Med hovedkontor på Askøy er rederiet i dag oppe i syv fartøy, og er dominerende aktør innen nisjen i Norge.

Bergensregionen trenger flere sjøfolk, vil dere være med å utdanne dem? Maritimt Opplæringskontor har flere aktive medlemsrederier i Bergensregionen, og vi har mange unge som søker til maritim utdanning. Derfor trenger vi nå enda flere læreplasser. Lærlingene er normalt 2 år i lære, deretter går de aller fleste videre på skole for å utdanne seg til styrmenn og maskinister. Når de så kommer ut fra skolen, søker de seg ofte tilbake til det rederiet som de har sin læretid i. Ønsker dere å satse på norske sjøfolk i fremtiden, så kontakt oss. Vi har gode økonomiske støtteordninger for de som tar inn lærlinger. Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge 26

Postboks 132, 5501 Haugesund • Tlf. 52 70 89 20 • post@maropp.no

Ta kontakt med oss i dag! For mer info:


PREPARED.

PREPARED.

Internasjonal Internasjonal

suksess suksess OCS har gjennom flere tiår etablert seg som en verdensledene leverandør av programvareløsninger OCS har gjennom flere tiår etablert seg som en for HR og lønn til shipping og offshore. verdensledene leverandør av programvareløsninger Med vår ogshipping vår solide forprogramvare HR og lønn til ogbransjekunnskap offshore. hjelper vi våre omlag 200 kunder i over 40 land til Med vår programvare og vår solide bransjekunnskap økt effektivitet og konkurranseevne. hjelper vi våre omlag 200 kunder i over 40 land til økt effektivitet og konkurranseevne.

www.onsoft.no www.onsoft.no Risikostyring Beredskap Samfunnssikkerhet Arbeidsmiljø Ytre miljø HMS-ledelse Styringssystem Kultur og organisasjon Media og kommunikasjon Risikostyring Prosjektledelse Beredskap

ONSOFT COMPUTER SYSTEMS AS P.O. Box 90 Bønes, NO-5849 Bergen - Norway VAT (registration) number: NOSYSTEMS 934 221 923 ONSOFT COMPUTER AS MVA Telephone 98 63 00 Telefax +47 -55 98 63 11 P.O. Box+47 90 55 Bønes, NO-5849 Bergen Norway VAT (registration) number: NO 934 221 923 MVA Telephone +47 55 98 63 00 Telefax +47 55 98 63 11

proactima.com

Samfunnssikkerhet Arbeidsmiljø Ytre miljø HMS-ledelse Styringssystem Kultur og organisasjon Media og kommunikasjon


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Gir lønningshjelp fra Bergen Fra sitt hovedkontor på Bønes sørger Onsoft Computer Systems for at mer enn 100 000 maritimt ansatte verden rundt får rett lønn. Tross dårlige år i bransjen har firmaet økt omsetningen betraktelig. Tekst: Nina Blågestad Foto: OCS

– I dårlige tider ønsker rederiene å effektivisere, og vi har mange eksempler på kunder som har spart flerfoldige millioner på å innføre våre systemer, forteller administrerende direktør Hans Petter Torsvik i Onsoft Computer Systems (OCS). Programvareselskapet utvikler og selger sine egne it-program til støtte for HR, lønn, materialadministrasjon og vedlikehold, og fra hovedkontoret i Bergen betjener de i overkant av 200 norske og internasjonale kunder. Noe av det OCS bistår sine kunder med, er å sørge for at deres ansatte, som ofte er en blanding av ulike nasjonaliteter, får sin lønn i rett valuta, med rett beskatning og ikke minst til rett tid. 30 år i bransjen OCS har nærmere 30 års erfaring fra bransjen. Selskapet sprang ut fra Odfjell Drilling og ble skilt ut som eget selskap i 1983. I 1996 ble OCS solgt ut, og er i dag hovedsakelig eid av de ansatte og styret. På disse 30 årene har det vært en stor utvikling i bransjen, forteller den administrerende direktøren. – Det har skjedd mye teknologisk, men ikke minst med rammebetingelsene for våre kunder. Myndighetskrav endres og øker år for år, noe som gir rederiene en økt kompleksitet i hver-dagen, forteller Torsvik. For å lette dette arbeidet velger derfor mange shipping- og offshorebedrifter å bruke OCS’s systemer, og det krever at bergensfirmaet hele tiden er oppdatert. – Vi må holde oss ajour, og hele tiden være i forkant, forteller Torsvik, som selv har vært 13 år i firmaet. Økt omsetning Mens mange andre leverandører til shipping- og offshorebransjen har slitt de siste årene, har OCS økt sin omsetning. I 1997 var omsetningen mellom åtte og ti millioner, mens budsjettet for 2012 er 70 millioner, i følge Torsvik. – Det har vært en trygg og jevn vekst i disse årene, og jeg tror bakgrunnen for suksessen er to ting: for det første har vi valgt å fokusere på det vi 28

www.maritimebergen.no

er gode på, og vært tro mot vår forretningsidé. Det tror jeg er veldig viktig. For det andre har vi et sterkt fokus på en sunn inntektsfordeling. Målet er at 1/3 av våre inntekter kommer fra faste vedlikeholds- og supportavtaler, som gir jevnt gode inntekter hvert år, neste tredjedel kommer fra salg av nye lisenser og programmer vi har utviklet og siste del kommer fra ulike tjenester som rådgiving og opplæring, dette kommer våre kunder til gode gjennom ved at vi kan investere betydelige beløp i nye kostandseffektiviserende løsninger, forklarer Torsvik. Strategien har gjort at OCS i dag er markedsledende innen lønn og HR til maritim sektor, også internasjonalt. – Her har vi et solid forsprang, vi får henvendelser fra hele verden fra bedrifter som vil ha tilbud. Det er en god posisjon å være i, men det krever også at vi må være på hugget med god oppfølging av kundene våre, understreker han. Selskapet har totalt 58 fast ansatte, og har i tillegg et kontor i Ålesund. De kjøpte Emisoft AS i fjor høst, og med disse og innleide ressurser er tallet nærmere 100, de fleste i bergensområdet. – Heldigvis er det ikke mangel på flinke folk, og det er også en viktig grunn til å vokse: suksess tiltrekker seg flinke medarbeidere, og vi har sett at det har blitt mye enklere å få tak i kompetent arbeidskraft de siste årene, avslutter Torsvik.

Ulike nasjonaliteter, ulik valuta, ulik beskatning, lover og regler innen shipping- og offshorebransjen gjør at mange rederier over hele verden får hjelp fra Bergens-firmaet Onsoft Computer Systems for å blant å annet sørge for at deres ansatte får rett lønn.

Tailwind´s business concept is to own ships which are chartered out on long term bareboat- and time-charter contracts. Tailwind has currently a fleet of 18 vessels (gas-, chemical-, -product and car carriers). Tailwind´s strategy is to be a preferred, long-term provider of tonnage to the shipping and off-shore service industry.

Hans Petter Torsvik, direktør i Onsoft Computer Systems (OCS)


for høyteknologiselskap På to og et halvt år har bergensbedriften Norwegian Electric Systems solgt høyteknologi for en milliard kroner. Produktene er helt i toppen innen det globale skipsmarkedet. Salgsteamet til Norwegian Electric Systems.

– Vi er den eneste heleide norske bedriften som har klart å forbedre de eldre systemene til dagens internasjonale nivå, sier Jan Berg, administrerende direktør i Norwegian Electric Systems (NES). Bedriften holder til i Drotningsvik og produserer diesel- og hybridelektriske systemer for skip. Siden starten i 2009 har de gjort seg bemerket i det globale skipsmarkedet, og holder i disse dager på å ferdigstille verdens største dieselelektriske system med lavspent nett. Denne vil ha en kraftstasjon på hele 22 600 kilo volt ampere (kVA). Til sammenlikning er det største anlegget som tidligere er levert verden over på 18 000 kVA. – Dette er enorme størrelser for å være lavspent, men med vår kunnskap er det teknisk mulig. Vi er utrolig stolt over det vårt team har oppnådd teknisk og at vi har teknisk salgspersonell som er så «selvgående», sier Berg.

Tekst: Nina Blågestad

Store miljøfordeler Fordelene med systemene er blant annet store drivstoffbesparelser, stor reduksjon av CO2 og NOx til atmosfæren, store kostnadsbesparelser i drift samt større sikkerhet og bedre skipsdynamikk. NES har også levert systemer til en av verdens første «self propelled jack-up» med en avansert ring-net løsning. Det er en rigg som brukes for å sette ut kraftstasjoner for vindmøller til havs. «Zaratan» er allerede i drift, men bergensfirmaet har også vunnet kontrakten på å levere en komplett, integrert diesel-elektrisk pakke verdt cirka 60 millioner kroner til den nye riggen «Hydra». Dermed fortsetter NES sin suksess i Midtøsten og regner dermed med å ha solgt for en milliard norske kroner innen året er omme. – Jeg er mektig stolt over at en elektrobedrift som NES kan hevde seg så godt internasjonalt. Vi har mange fantastiske maritime produsenter i Norge, men ingen «helelektriske» bedrifter, og dette gir oss alle en god følelse, sier Jan Berg.

Foto: Lamprell

Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Milliardsalg

Norwegian Electric Systems har levert elektrosystemer til verdens første «Jack-Up Rig», som brukes til å sette ut vindmøllekraftstasjoner til havs. «Zaratan» er eid av rederiet Seajacks, som allerede har undertegnet en ny kontrakt med bergensselskapet, verdt 60 millioner kroner.

Shipping og offshore er vår kjernevirksomhet. Vi er der for dere — også på dypt vann.

Bergen Oslo Trondheim Singapore

Et ledende advokatfirma siden 1894

vogtwiig.no

www.maritimebergen.no

29


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Maritim bransje tar jenter med storm

Rikke Løvaas, Patricia Kate Mejia og Sofie Foyn-Bruun fikk mange gode tips fra Hege Økland og Signe Holst-Larsen.

En av næringslivets utfordringer er å skaffe nok kompetanse i framtiden, og spesielt kvinner er en uutnyttet ressurs i maritim næring. Dette ønsker Maritimt Forum Bergensregionen å gjøre noe med! Martine Austad Langberg (nr. tre fra venstre) var en av de heldige studentene som fikk delta på karrierekvelden «Kvinner i Kuling».

Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: Maritimt Forum

Gjennom arrangementene «Et HAV av muligheter!» og «Kvinner i Kuling» får jenter i alle aldre et innblikk i hvilke spennende muligheter som finnes ved å velge en maritim karrierevei. – «Et HAV av muligheter!» ble arrangert for første gang 14. februar 2012, og vi er allerede i gang med planLine Andersen leggingen av arrangementet for 2013. Vi ønsker å kjøre arrangementet årlig for å bevisstgjøre jenter det maritime, og for å sikre framtidig kompetanse til næringen. Dette er essensielt for å beholde Norges og Bergens ledende maritime posisjon. Hovemålet for arrangementet er å inspirere jenter til å velge realfag ved å se mulighetene et slikt utdanningsvalg gir, sier Line Andersen, rekrutteringsansvarlig i Maritimt Forum Bergensregionen. Enorm interesse Årets arrangement ble en suksess, og kjapt fullbooket. 250 nysgjerrige jenter fra ungdoms- og videregående skole fikk mingle med shippingbransjen på VilVite-senteret. Her fikk de muligheten til å prate med både utdanningsinstitusjoner og næringsliv. De kvinnelige rollemodellene fortalte om egne utdanningsvalg og erfaringer fra bransjen, svarte på spørsmål og delte ut informasjonsmateriell. – Jeg tror flere fikk øynene opp for at det maritime kan være en attraktiv og spennende karrierevei, som innebærer langt mer enn å jobbe på båt. Vi ønsker også å profilere alle muligheter som finnes innen landbasert shipping. I den 30

www.maritimebergen.no

maritime klyngen med rederi, verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører er det nok av muligheter å velge mellom, sier Andersen. Det å rekruttere nok og riktig kompetanse har vært næringslivets store utfordring de siste årene. Store rekrutteringskampanjer, blant annet i regi av Maritimt Forum, har gitt resultater. Antall elever/studenter som valgte en maritim utdanning økte med 36 prosent fra høsten 2006 til høsten 2010. – Vi ønsker å rekruttere fra begge kjønn, men spesielt jenter har vært sterkt underrepresentert, og derfor kjører vi jentearrangement. Skal vi nå målet om å få flere kvinner til å velge en maritim karriere, må vi synliggjøre en allerede attraktiv næring. Vi må fri til den andre halvdelen av befolkningen som tradisjonelt sett ikke har vært til stede i maritim næring – hverken på land eller til sjøs, sier Andersen. Kvinner i Kuling Maritimt Forum Bergensregionen står også bak rekrutteringsarrangementet «Kvinner i Kuling» sammen med Bergen Rederiforening, WISTA (Womens International Shipping and Trading Assosiation) og studentorganisasjonen Springbrettet. Her inviteres 30 kvinnelige studenter med ulike fagbakgrunner til en spennende karrierekveld, fylt med inspirerende foredrag og nettverksbygging med dyktige kvinner fra shippingnæringen. Martine Austad Langberg var en av dem som fikk en unik sjanse til å få et innblikk i en verdensledende internasjonal bransje. Hun har nettopp fullført en mastergrad i arbeids- og organisasjons-psykologi ved Universitetet i Bergen. 25-åringen visste ingenting om maritim næring og hadde i ut-

gangspunktet ikke sett for seg en karriere innen det maritime, men syntes likevel arrangementet hørtes ut som en spennende mulighet til å bli kjent med en ny bransje og til å komme i kontakt med ressurssterke kvinner fra næringslivet. – Jeg opplevde arrangementet som lærerikt og inspirerende. Foredragsholderne var åpne og ærlige i sin fremstilling av deres personlige erfaringer fra den maritime bransjen. Et felles budskap var at de alle var stolte av yrkesvalget sitt, men at de savnet flere kvinner i bransjen. I tillegg kom de med nyttige tips og råd som jeg tok med meg videre, sier hun. I høst begynte hun som trainee i Falck Nutec, som er en av medlemsorganisasjonene til Maritimt Forum. På årets KiK-arrangement skal hun dele sine opplevelser fra fjorårets arrangement, og i tillegg fortelle litt om de første ukene som trainee. – Jeg er spent på selv å bli en «Kvinne i Kuling», og gleder meg til å bli bedre kjent med en bransje jeg nesten ikke visste noe som helst om for bare ett år siden, smiler Martine Austad Langberg.


It’s about partnership

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

DNV is one of the world’s leading classification societies. We assist our customers within the maritime industry to manage their risks in all phases of a ship’s life, through ship classification, fuel testing and a range of technical business risk, environmental and competency-related services. Det Norske Veritas Johan Berentsens vei 109-111 NO-5020 Bergen, Norway tel: +47 55 94 36 00 www.dnv.com

Leading international insurance brokers managing risks both on and off your ships. Tailored products that protect your revenue against onshore and external risks such as breakdown of terminals, earthquakes and tsunamis, closure of ports, roads or waterways, export controls, political risks, trade credit, strikes, war and civil insurrection. Unconventional marine risks include quarantines, infectious diseases, stowaways, actual or alledged pollution, and infringement of customs laws.

K

NORTHEDGE AS Solheimsgaten 15 N-5085 BERGEN Tel: +47 55 20 44 00 mail@northedge.no

NORTHEDGE AS OSLO Karenslyst Allé 9 C PO Box 184 Skøyen N-0212 Oslo Tel: +47 22 42 05 40 mail@northedge.no

ORIENTAL SPECIAL RISK SERVICES Pte. Ltd 17 Stanley Street SINGAPORE 068736 Tel: +65 62 24 99 70 mail@northedge.no

Betaler din bedrift for mye arbeidsgiveravgift? Arbeidsgivere står overfor et sammensatt internasjonalt regelverk knyttet til personbeskatning, trygdemedlemskap og arbeidsgiverforpliktelser globalt når sjøfolk krysser landegrensene. Arbeidsgiveravgift kan raskt bli blant de mest sentrale temaer i denne sammenheng. Det er egne regler som bestemmer i hvilken stat en person skal være medlem i en trygdeordning, og som i sin tur kan ha betydning for om, og i tilfelle hvor, det skal betales arbeidsgiveravgift. Den nye EØS forordningen og andre trygdeavtaler er med på å avgjøre dette. Her gjelder særlige regler for ansatte om bord på skip. Deloittes faggruppe GES (Global Employer Services) i Bergen har over en årrekke spesialisert seg innen internasjonal inntektsskatterett, arbeidsrett og trygdemedlemskap for mannskap om bord på skip.

Vårt hovedfokus er å sørge for praktiske og kostnadseffektive løsninger som i tillegg ivaretar de ansattes ønske om trygge og forutsigbare vilkår. Kontakt oss for et uforpliktende møte

Bente Frøyland befroyland@deloitte.no +47 922 53 897

Øyvind Tøkje otokje@deloitte.no +47 988 74 124

Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg, tlf: 55 21 81 00 www.deloitteadvokatfirma.no

International Tax Rewiew (ITR) har utropt Deloitte Advokatfirma til Tax Firm of the Year 2012 and Transfer Pricing Firm of the Year 2012 © 2012 Deloitte AS


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Foto: Frode Stenersen

Fire skip er resirkulert gjennom Grieg Green i Kina. Vanligvis ender gamle skip opp på en tidevannsstrand.

Grønn idé – nytt stål av gamle skip

Petter Heier, direktør i Grieg Green.

Som eneste europeisk-eide aktør kjøper Grieg Green kondemnerte skip og sørger for en grønn resirkulering i Kina. Tekst: Hilde Sander Meling Foto: Grieg Green

– Vi kjøper skip av rederier for å selge dem videre til et av de pre-kvalifiserte verftene vi samarbeider med i Kina. Skipene eier vi kun en kort periode, men ved å ha denne motpartsrollen skaper vi en trygghet både for rederiene og verftene da motpartsrisiko ofte er et problem ved salg av skip for resirkulering, forteller administrerende direktør Petter Heier i Grieg Green. Ideen om denne grønne og sikre metoden for å håndtere opphugging av skip fikk Heier i 2008 da Grieg Star gav han en utfordring om å skrive masteroppgave om en grønn forretningsmodell for selskapets avdeling i Asia. – Dette var på den tiden da finanskrisen også rammet shipping-sektoren som verst, og tanken om at det ville bli en kraftig økning i antall skip som kom til å ende på en strand i India, Bangladesh eller Pakistan fikk meg til å utvikle forretningsideen om Grieg Green, sier Heier. Usikre forhold I dag er det vanlig at skip som ikke lenger skal gå i kommersiell trafikk ender sine dager på en tidevannsstrand på det indiske subkontinentet. – Opphuggingen av disse skipene blir gjerne gjort under usikre forhold for arbeiderne, og på en tidevannsstrand brukt til resirkulering av skip vil det være store sjanser for at miljøgifter forurenser omgivelsene, sier Heier. Han legger til at undersøkelsene de gjorde i forbindelse med oppstarten av Grieg Green på de nevnte stedene generelt viste mangelfulle standarder både når det gjelder arbeidsforhold og sikkerhet for de ansatte, samt til krav om utslipp av miljøfarlige stoffer.

32

www.maritimebergen.no

Fire er resirkulert Etter at konseptet ble etablert i 2010, har Grieg Green først og fremst jobbet med å bygge opp organisasjonen i Oslo og Shanghai. I starten var tanken at selskapet skulle fungere som en konsulent mellom rederi og verft, men da man så at mulighetene var større ved å opptre som juridisk motpart i tillegg, endret selskapet strategi og ble en såkalt «cash-buyer». Det betyr at Grieg Green kjøper skip av reder og selger videre til resirkuleringsverft. – Vi spekulerer ikke i stålprisen og gir reder en garanti om at skipet blir solgt til grønn resirkulering, understreker Heier. På et knapt år har selskapet resirkulert fire skip, og tilbakemeldingene fra både rederier og verft er meget positive. Dokumenterer prosessen – Når vi har solgt skipene videre til verftet, er vi til stede under hele prosessen, dokumenterer den og gir tilbakemelding til reder om at resirkuleringen skjer under ordnede forhold, forteller Heier. Han understreker at de ønsker å gi rederiene denne garantien, og at de også får en sluttrapport når resirkuleringen er ferdigstilt. Det er ikke alltid rederiene har erfaring med resirkulering, derfor tilbyr Grieg Green også assistanse i forkant av levering til verftet. Det er stålet i skipene som har verdi, og prisen beregnes ut fra stålvekten på båten. – Man prøver å resirkulere mest mulig så motorer og interiør blir gjerne solgt på bruktmarkedet mens stålet smeltes om og blir for eksempel til nye båter.

Heier forteller at det foreløpig ikke finnes egnede regler for opphugging av skip, men at det jobbes med dette internasjonalt. I mellomtiden er løsningen Grieg Green tilbyr noe en reder kan vise ovenfor sine kunder, og dette er med på å underbygge miljøpolitikken som rederinæringen har. Den går ut på at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.

Muligheter for miljø Maritimt Forum Bergensregionen har satt klima på dagorden. Med støtte fra Sparebanken Vest, Stiftelsen Miljøansvar og Bergen Børsfond er det gjennomført en miljøkartlegging, og rapporten «Miljø som konkurransefortrinn for maritim næring på Vestlandet» gir et godt oversiktsbilde over tiltak og muligheter for miljøfremmende engasjement i det maritime. Skip er ansett som en av de mest miljøvennlige transportmåtene, men er likevel en betydelig kilde til utslipp. Norge som en verdensledende sjøfartsnasjon må ta et miljøansvar her. Den unike muligheten for samspill på tvers av hele den maritime verdikjeden gir et enestående grunnlag for utvikling i et miljøvennlig, konkurransedyktig perspektiv. Maritimt Forums rapport viser at maritim næring på Vestlandet ser ut til å stake ut kursen i sitt miljøarbeid – og det er en positiv holdning til å delta i miljøfremmende samarbeidsprosjekt. Når bedriftene går fra ord til handling er det særlig fokus på miljøvennlig drifting av skip; drivstofforbruk og fremdriftssystemer. Det er likevel mye å hente på å synliggjøre samarbeidsmuligheter, forskningssatsing, samt mulighet for å søke incentivordninger og program for utvikling i maritim næring. Hele rapporten kan leses på Maritimt Forum Bergensregionens hjemmeside: www.maritimt-forum.no


Nor Lines tilbyr et totalsystem for transport og logistikk, og er en av de største operatørene av godstransport langs Europas nordligste kystlinjer. Selskapet er også ansvarlig for all godstransport på Hurtigruten. Nor Lines har lange tradisjoner innen sjøtransport, og tilbyr i tillegg transport via veg, bane og fly. Nor Lines Rederi AS tilbyr også ekstern ship management tjenester til kunder.

Sjøfartsdirektoratet jobber for at Norge skal

VESTLAND OFFSHORE AS

Vestland Offshore AS er et verdensomspennende rederi innen supply og seismikk. Selskapet ble stiftet i 2008.

være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Vestland Offshore AS ansatte har lang erfaring i å designe, bygge og drifte seismikkskip, og har vært sentral gjennom hele utviklingen av flere prosjekter. I løpet av de siste årene har konsernet også fokusert på Platform Supply Vessels som et nytt segment. MV Vestland Mira som kommer i oktober er utstyrt med det nye «Havyard Concept Bridge» på bro. De to siste nybyggene er av typen «Wärtsilä Design» VS 485 MKIII.

www.vestlandoffshore.no

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø


HEINZMANN Complete Maritime Solutions

The HEINZMANN Group: Experts in marine technology

“Mer enn noen gang trengs kloke, samfunnsbevisste ledere som evner å bruke hele seg, sin kløkt og sin klokskap til beste for virksomheten, medarbeidere og samfunnet.”

We supply it all:

Mai Vik, Administrerende Direktør i AFF

 Propulsion & generator control systems  Fuel performance system  Control systems for conventional & electronic fuel injection  Monitoring & alarm systems  Oil mist detection  Engineering services  Condition monitoring

Control solutions for marine propulsion and auxiliary engines

AFF – resultatorientert ledelse gjennom 60 år AFF ved Norges Handelshøyskole er Nordens fremste leverandør av ledelses- og organisasjonsutvikling. AFF og NHHs åpne lederutviklingsprogrammer er rangert blant verdens 50 beste av Financial Times fem år på rad.

• AFF OPPDAGELSESREISE - et Mentoringprogram (starter 26. november 2012) Data Process AS

Members of the HEINZMANN Group data process Member of the HEINZMANN Group

Postboks 336 N-8505 Narvik Phone.: +47 769 610 80 Fax: +47 769 610 99

• AFF Samspill & Ledelse (starter 7. januar 2013) • Solstrandprogrammet (starter 8. april 2013) • AFF Yngre ledere (starter 9. september 2013) • Les mer på www.aff.no

Email: post@dataprocess.no www.dataprocess.no Subsidiary Bergen Data Process AS Storebotn Næringspark N-5300 KLEPPESTØ Phone.: +47 55 26 56 86 Fax: +47 76 96 10 99 Email: post@dataprocess.no www.dataprocess.no

Tlf: 815 55 345 • firmapost@aff.no


Ramsalt samarbeid Når andre studenter såvidt har landet etter fadderuken, er førsteårsstudentene ved Sjøkrigsskolen allerede godt i gang med planleggingen av «Øvelse Magellan», et tiukers tokt med Statsraad Lehmkuhl. Tekst: Ola Viken Stalund Foto: Wenche C. Olsen

Hvert eneste nye kull ved Sjøkrigsskolen har de siste ni årene startet utdannelsen sin med et tiukers tokt fra Bergen til Baltimore og Bermuda. Gruppe- og lederutvikling står i fokus, og det er så visst ingen dans på roser å seile over Atlanteren på høsten. Kadettene begynner å planlegge «Øvelse Magellan» i starten av høstsemesteret, og legger vanligvis fra kai i begynnelsen av oktober. Kadettene lever tett på både hverandre og naturkreftene under toktet, noe som gir dem en unik erfaring når det gjelder både samarbeid og lederskap. I tillegg til den praktiske erfaringen kadettene får som en del av mannskapet, har de også undervisning i engelsk og sjømakt underveis. En vinn-vinn situasjon Sjefen for sjøkrigsskolen, Erik Bøe, er svært fornøyd med forlengelsen av samarbeidet, en avtale som ble inngått på tampen av 2011, og som i første omgang varer ut 2017. – Vi er overbeviste om at vi har funnet en plattform som dekker våre behov for opplæring i sikkerhet, sjømannskap og nautiske og tekniske basisferdigheter. Sist, men ikke minst, er det en unik arena for lederutvikling. Dette er grunnen til at toktet omtales som en suksess blant sjøforsvarets øverste ledelse, forteller Erik Bøe. Også for Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl er dette et viktig samarbeid. Administrerende direktør i stiftelsen, Laila Vindenes, mener kontrakten med sjøforsvaret er av vesentlig betydning for fortsatt og kontinuerlig drift av «Statsraaden». – Kontrakten sikrer kontinuitet og kompetanse i organisasjonen, noe som er absolutt nødvendig for å kunne drive og bevare dette unike og vakre skipet, sier Vindenes. Ideell arena Å seile med «Statsraaden» er kanskje noe helt annet enn de høyteknologiske fartøyene kadettene møter ved endt utdannelse, men Vindenes er overbevist om at en seilas med den snart 100 år gamle «damen» kan lære kadettene svært mye. – Seilskip er en ideell arena for å lære å fungere i fellesskap med andre. Man må vise hensyn og være tolerant. Man lærer å lede både seg selv og andre, men også å jobbe sammen for å komme videre. Man vises tillit og blir sett på som en viktig ressurs fra første stund om bord, og kadettene tilegner seg også kunnskap om hvordan mennesker fungerer og kommuniserer forskjellig, sier Vindenes. Så når det bergenske høstværet står på som verst, og du synes bygene kommer litt for tett, kan du tenke på sjøkrigsskolens kadetter. Når du kjemper mot regnbyger, kjemper de mot Atlanterhavets naturkrefter. Men sammen med verdens vakreste seilskip, Statsraad Lehmkuhl, er det ikke sikkert det er så verst?

Et ramsalt samarbeid mellom Sjøkrigsskolen og Statsråd Lehmkuhl er det ti uker lange toktet fra Bergen til Baltimore og Bermuda. Innimellom høststormene lærer studentene blant annet sikkerhet, sjømannskap og å fungere sammen med andre.

www.maritimebergen.no

35


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Snart klart for strømhavn? Elektrisk strøm til skip i Bergen har vært en langvarig diskusjon, spesielt når giftlokket ligger over byen vinterstid. Men er landstrøm om bord nå nærmere enn vi tror? Tekst: Nina Blågestad Foto:Bergen Tourist Board/Jan M. Lillebø

– Den tekniske løsningen er på plass, det er kun finansieringen som gjenstår. Det sier Even Husby, prosjektleder for EU-prosjektet Clean North Sea Shipping (CNSS), som har som mål å redusere luftforurensning i havner og kystnære områder. Ved å koble skip som ligger ved kai til det lokale strømnettet, i stedet for at de genererer sin egen strøm, vil forurensningen reduseres betraktelig. Spesielt ille er det når giftstoffer fra skip og lastebiler akkumuleres i atmosfæren, noe vi ofte ser i Bergen på vinterstid. CNSS-prosjektet ledes av Hordaland fylkeskommune. Sammen med Bergen og Omland Havnevesen har de laget en utredning som viser

Elektrisk strøm til skip i Bergen havn har vært en langvarig diskusjon. Nå ligger alt til rette, bortsett fra finansieringen. 31. oktober arrangerer Maritimt Forum heldagsseminar om landstrøm, der støtteordninger, teknisk utstyr og løsninger presenteres.

hva som er mulig å sette i verk og hva det vil koste. – Det ligger godt til rette for landstrøm i Bergen havn. Den tekniske løsningen er på plass, men finansieringen mangler. Etableringskostnadene ved Skolten er estimert til 170 millioner og 120 millioner for Dokken, men det er også muligheter for en trinnvis gjennomføring, forteller Husby. Miljøhavn En slik løsning kan være å prioritere anløp med lang liggetid eller repeterende anløp. Prioritering av cruiseskip kan også være et mål, selv om de ikke er den verste forurenseren vinterstid. Nyere skip har mulighet til å ta i mot landstrøm, mens

for eldre skip vil det være en kostbar konvertering. EU-prosjektets mål er å finne en felles retnings-linje som hele bransjen kan enes om. – Her må samfunnet tenke på om vi skal sitte å vente eller være pådrivere. Jeg tror det siste er realistisk, sier Husby. Oslo og en del andre byer har allerede et landstrømstilbud, men Husby vil ikke stemple Bergen som sinke av den grunn. – At Bergen havn vil bli en god miljøhavn er jeg helt overbevist om, avslutter Husby.

VMS SafePort Bredt servicetilbud til skipstrafikken og installasjoner på den Norske vestkyst.

Stor kapasitet, Høy kvalitet - Rask mobilisering – Kostnadseffektiv. Prosjektledelse med et kontaktpunkt for kunde. VMS-SafePort tilbyr kaitilgang og et bredt servicetilbud til skipstrafikken og installasjoner på land. For å håndtere større oppdrag har VMS-SafePort et tett samarbeid med flere bedrifter på Mongstad og i Sløvåg samt andre lokale partnere. Det brede leverandørnettet sikrer at VMS-SafePort på en god og effektiv måte kan løse et stort spenn av oppgaver for kunden. VMS- SafePort benytter eierne sin infrastruktur på Mongstadbase og Sløvåg og dette gjør at selskapet har meget god tilgang på kaier, kraner og annet utstyr til bruk ved service og reparasjoner. VMS-SafePort har også et godt samarbeid med Statoil Mongstad for bruk av deres omlastingskai: MDTA kai 14. Dette gjør at vi kan tilby god kaitilgang og infrastruktur for service på alt fra mindre båter til båter på 400 000 DWT. VMS-SafePort har også egen NDT avdeling og motorverksted i tilegg til bredt leverandør nettverk.

Mekanisk service:

• Sprekk reparasjoner • Rørbygging • Sea fastening • Sveising / platearbeid • Prefabrikkering • Engineering • Generelle mekaniske tjenester • Hydraulikk reparasjoner.

Motorservice:

• Nytt motorverksted i Sløvåg • Mobilservice. Vi kommer der kunder er • Reparasjon og overhaling på alle typer/merker marine dieselmotorer, slow / medium og highspeed • Propeller. Oppretting og avbalansering • Gear vedlikehold • Turbolader service og avbalansering.

NDT:

• Røntgen • Ultralyd • MPI • Penetrant • Tykkelsesmåling.

Andre tjenester:

• Dykking, propellpolering og klasseinspeksjoner • Isolasjon, støy, brann, varme og kulde • Ventilasjon, rep og installasjon • Elektro, rep og installasjon • Livbåt sertifisering • Slopmottak • Overflatebehandling • Kai til service og venting • Kjøleservice, aircondition og ventilasjon • Tankvasking • Prosjektledelse • Kran tjenester • Stillas.

VMS-SafePort

Mongstad Sør 5954 Mongstad 24 / 7 servicetelefon 56 36 32 22 safeport@safeport.no www.safeport.no

VMS SafePort

VMS SafePort er et resultat av en fusjon mellom SafePort AS og Danske Vestergaard Marine Service AS. VMS SafePort er lokalisert på begge sider av Fensfjorden ved Statoil Mongstad Oljeraffineri. Vi tilbyr de fleste typer tekniske tjenester, vedlikehold og reparasjoner av skip, dieselmotorer, gir, propeller og turboladere samt sertifisering og reparasjoner av livbåter. I fokus står sikkerhet og kvalitet. VMS-SafePort disponerer flere døgnbemannede kaier på Mongstad og i Sløvåg.

36

www.maritimebergen.no


Fremtiden er maritim Den maritime bransjen byr på spennende jobber i hele verden – også for landkrabber. Fremover trengs det yrkesgrupper av mange slag, og den som er glad i å reise har en ekstra fordel. Tekst: Nina Blågestad Foto: privat

– Det er masse som skjer i bransjen, og det skjer fort. Det er mange spennende jobbmuligheter, som skipsmeglere, advokater, ingeniører, tekniske tegnere, finansanalytikere og elektrikere. Innen elektrikerfag kan du for eksempel jobbe med alt fra teknikk om bord til å utarbeide nye høyteknologiske løsninger for skipene til de store internasjonale rederiene, forteller Birgit M. Liodden. Hun er leder av YoungShip, et nettverk for unge i shippingbransjen og driver med prosjektledelse innen den maritime bransjen, som mange glemmer også har spennende jobber på land. Hun forteller om en bransje der løpet er åpent og det er lov til å lykkes. – Det er ikke satt hvor du ender opp. Jeg kjenner folk som har begynt som ingeniør og blitt finansanalytiker, og sjøfolk som har gått i land og blitt mellomleder på et utenlandskontor, forteller Liodden, som selv ikke hadde utdannelse innen shipping. Jobb over hele verden Den maritime bransjen er internasjonal, og Liodden mener en jobb her er ypperlig for å oppleve verden og passer perfekt for dagens globale og eventyrlystne unge. Bransjen trenger mellomledere som skjønner andre kulturer, og satser derfor på å skaffe unge ansatte slik kompetanse, ofte gjennom jobbrotasjon og trainee-programmer. Fordelene ved internasjonal erfaring er mange. – Du får jobbe med andre kulturer og skaper kontakter og venner i alle deler av verden. Det finnes norske shippingkontorer flere steder enn UD er representert, så i praksis kan du få jobb alle steder med sjølinje, spøker hun. – Hva sier du til unge som snuser på en maritim karriere? – At det bør de absolutt vurdere, det er spennende og morsomt. De bør skaffe seg litt realfagsbakgrunn og reise litt i markeder som er store innen shipping, som for eksempel Sør-Amerika og Asia, tipser Liodden.

Leder i nettverket YoungShip, Birgit Liodden, kan love interessante jobber for den som velger maritimt. Hun mener bransjen må bli flinkere til å synliggjøre hvilke spennende jobber som finnes – også på land.

Knut Voraa, Cathrine Redish Kvamme og Kjell Erik Mjøs har henholdsvis 21, 15 og 1,5 år bak seg i DNBs shippingavdeling. Fra ellevte etasje i DNB-bygget betjener avdelingen med 20 ansatte en utlånsportefølje på 35 milliarder kroner. Banken legger til rette for arbeidsopphold på utenlandske kontorer, noe som har gjort dem til en attraktiv arbeidsplass.

Hjem til Bergen med erfaring fra verden Med kontorer over hele verden tilbyr shippingavdelingen i DNB sine ansatte utenlandsopphold, for så å vende tilbake til Bergen med økt kompetanse og nettverk. Tekst: Nina Blågestad Foto: Øyvind Ganesh

– Muligheten for utenlandsopphold var absolutt et pluss da jeg søkte jobb her, forteller Cathrine R. Kvamme i DNBs shipping og offshoreavdeling. I fjor sommer ble hun ansatt i avdelingen, som bevisst legger til rette for at de ansatte kan få seg noen år utenlands. – Å få internasjonal erfaring tror jeg veldig mange ønsker. Det blir mer og mer populært å ta deler av utdanningen utenlands. Selv var jeg et halvt år i Australia, og jeg skjønte vel ikke før etterpå hvor verdifullt det var, forteller den tidligere NHH-studenten. I dag jobber hun som analytiker, men har ambisjoner om å stige i gradene og bli kundeansvarlig. – Jeg har også veldig lyst på et utenlandsopphold, gjerne i New York, smiler Kvamme. Internasjonal næring De 20 ansatte i DNB sin shipping- og offshoreavdeling i Bergen har som oppgave å betjene

rederiene på Vestlandet og i Nord-Norge, og driver i hovedsak med finansiering av skip og offshorefartøy. Med egne kontorer i London, New York, Singapore, Shanghai og Aten tilbyr banken utenlandsopphold, for å gi sine ansatte internasjonal erfaring. I dag har avdelingen i Bergen tre ansatte i Singapore og en i New York for kortere og lengre oppdrag. – Kundene blir mer og mer internasjonale og vi må følge dem ut, forteller leder for avdelingen, Knut Voraa. Han mener fordelene er store også når den ansatte vender tilbake til Bergen, med økt kompetanse, kulturforståelse og nettverk. Senior kundeansvarlig Kjell Erik Mjøs er blant dem som har tatt med seg erfaring hjem til Bergen etter sju lærerike år i Singapore. – Jeg fikk se hvordan andre gjør business og jobber med shipping, og hvordan forskjellige kapitalkilder fungerer og forandrer seg over tid. Jeg fikk også økt kulturforståelse og knyttet sterkere bånd til kollegaer, forteller Mjøs. Utenlandsopphold koster banken boutgifter og eventuelle skolepenger for barna. Men fordelene er større enn kostnadene, mener Voraa. – At medarbeiderne våre har internasjonal erfaring og nettverk, ser vi at kundene setter pris på, avslutter han.

www.maritimebergen.no

37


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

DEN KOMPLETTE MARITIME BERGENSKLYNGEN Mitt skip er lastet med... Sikkerhet (side 8)

Utslipp

Kompetanse (side 14/37) Last/Frakt (side 17)

Værruting (side 23)

Kraner

Rederi

Design

Samband Risiko

Pumpe Motor Drivstoff Bygging Daviter (side 10)

Skipregistrene

Dette skipet, et NVC-405-LNG er en type lasteskip som Rolls-Royce har designet for effektiv og sikker lasting/lossing.

Propeller

Finans

Bergensregionen har en sterk maritim posisjon i verdenssammenheng, og det regionale miljøet kan tilby alt som trengs for å bygge og drifte et skip.

Rederi Den norske handelsflåten kontrolleres i stor grad fra Bergen. Rederiene sees på som navet i den maritime klyngen som skaper aktivitet for verft, tjeneste- og utstyrsleverandører. (s. 5)

Pumper

Frank Mohn er verdens største pumpeprodusent til skip, plattformer og landanlegg, med mer enn 50 patenter på hydrauliske pumper for skip.

Samband Sikkerhet Med Telenor Maritime Radios løsninger for satelittMaritim næring har kontinuerlig fokus på sikkerhet. kommunikasjon kunne vi følge Hurtigruten minutt Piratsituasjonen er bare en av flere ting som påvirker global shipping (s. 8). Det brukes mye ressurser på å forebygge og håndtere kritiske situasjoner, og på Laksevåg tilbyr Falck Nutec trening med livbåtdrop.

Utslipp Utslipp av skadelige stoffer fra skip kan reduseres. Mulighet for tilkobling til landstrøm kan være et skritt i riktig retning. (s. 36)

Last/Frakt 90% av verdensfrakten går på kjøl. Dette er en miljøvennlig måte å forflytte varer på og sparer dessuten infrastrukturen på land. (s. 17)

Kraner Bergenske TTS er verdensledende på tunge løft, og produserer kraner og vinsjer for gods- og fartøyhåndtering på skip.

Kompetanse Det settes store krav til mannskapet for sikkerhet og god drift. 7 av 10 bedriftsledere mener bruk av sjøfolks erfaring er avgjørende for bedriftens utvikling. (s. 25)

for minutt.

Værruting

Detaljert informasjon om vær og vind er essensielt når man beveger seg på de store verdenshav. StormGeo supplerer rederiene med meterologisk informasjon for bedre og mer miljøvennlig navigasjon. (s. 23)

Risiko Norwegian Hull Club er blant verdens største

sjøforsikringsselskaper og forsikrer i overkant 8000 fartøyer fra sitt hovedkontor i Bergen. (s.25)

Design Skipsdesign blir stadig viktigere for å møte stren-

gere krav til ytelse, miljø og avanserte systemer. Tradisjonsrike LMG Marin er verdensledende på nye skipsdesign og miljøvennlige flytende farkoster.

Drivstoff Drift på LNG (naturgass) gir store miljøbesparelser

med NOx -reduksjon på opptil 90 % ved overgang fra dieselolje. Fra 2015 seiler verdens første batteriferje bygget på Fjellstrand over Sognefjorden.

Bygging

Verftene langs norskekysten hevder seg i verdensklassen med en internasjonal, konkurransedyktig spisskompetanse som ingen har klart å kopiere.

38

www.maritimebergen.no

Daviter VestDavit er en av Norges største produsenter

på daviter. Kranen blir brukt både til hiving/låring av båter og utsetting livbåter i utfordrende værforhold. (s. 10)

Skipsregistrene

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) feiret 25 år i 2012. Grunntanken ved NIS, med å bedre konkurransevilkårene for norskregistrerte skip, er like sterk i dag. Vår stemme teller internasjonalt! (s. 26)

Propeller Med thrustere (sidepropeller) kan store skip

navigere i vanskelige farvann, legge til kai uten slepebåt, eller holde en fast posisjon til havs med dynamisk posisjonering.

Motor Det produseres motorer i alle størrelser i Bergen. Frydebø Sabb Motor er blitt ledende leverandør av livbåtmotorer. Store gassmotorer produseres bl.a på Rolls-Royce sin motorfabrikk i Bergen. De reduserer drivstofforbruket, minimerer skadelige utslipp og møter strenge internasjonale miljøkrav.

Finans Shipping er kapitalkrevende og risikofylt,

og i tett kontakt med rederiene har det vokst frem et ledende finansmiljø i Bergen. Finanskompetansen styrkes gjennom det gavefinansierte professoratet fra Bergens Rederiforening på NHH. (s. 37)


ANNONSE

BEFALSSKOLEN FOR SJØFORSVARET TILBYR FØLGENDE LINJER:

Relevant jobb etter studiene?

Søk Sjøforsvarets skoler!

Operativ Navigasjon (Varighet 3+3 år) Opptakskrav: Fagbrev Matros

Skipsteknisk drift (Varighet 3+3 år)

Opptakskrav: Fagbrev Motormann

Ingeniør elektro og automasjon (Varighet 4+4 år)

Sjøforsvaret er alltid på jakt etter unge, dyktige mennesker som kan tenke seg en ufordrende hverdag om bord på marinens fartøyer. Blir du tatt opp til Sjøkrigsskolen eller Befalsskolen er du garantert en relevant jobb, et tilbud få kan konkurrere mot.

Den tekniske utdanningen på Sjøkrigsskolen gir bachelorgrad i militære studier, og tilfredsstiller også kravene til bachelor i ingeniørfag. Relativt små klasser sørger for tett oppfølging, og ulikheter for en fleksibel og variert skoledag. Ved endt skolegang får kadettene verdifull yrkeserfaring ved å jobbe på Sjøforsvarets avanserte fartøyer. – Sjøkrigsskolen er en unik plattform for læring og personlig utvikling. Det er en god kombinasjon av teoretisk undervisning og praksis som passer meg godt, forteller Anders Sørlie Dyngeland (20), som studerer marineingeniør maskin på første året. Utdanningen innen skipsteknisk maskin gir han mulighet til å løse ut høyeste maskinoffiser-sertifikat etter nødvendig fartstid om bord.

Flere bein å stå på

Både Sjøkrigsskolen og Befalsskolen kombinerer fagspesifikk utdanning med lederutvikling. Lederutdanningen utgjør det første året på Sjøkrigsskolen, og er felles for både teknisk-, forvaltning, og operativ bransje. – At vi får kanskje Norges beste lederutdanning til Narve Garsholi tillegg Skurtveit

ingeniørutdanningen gjør at jeg vokser på mange områder. Jeg lærer meg selv å kjenne gjennom andre og jeg føler at jeg har vokst på erfaringene. Fellesåret bidrar til at vi blir en sammensveiset gruppe hvor alle ønsker å bidra til det unike sosiale miljøet som vi har på Sjøkrigsskolen, sier Anders. Utdanningen ved Sjøforsvarets skoler er lønnet og forutsetter plikttjeneste tilsvarende utdanningens lengde. Den unike kombinasjonen av leder- og ingeniørutdanning gjør at offiserene er godt utdannet for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger både i og utenfor Forsvaret. Som skipsteknisk offiser vil Dyngeland også være kvalifisert for eventuelt å søke en mastergrad ved NTNU i Trondheim, institutt for marineteknikk, og ved University College of London.

For godt til å være sant

Teknisk utdanning tilbys både ved Sjøkrigsskolen Befalsskolen. Mens Sjøkrigsskolen krever generell studiekompetanse med fordypning i realfag, må man ha fagbrev for å være kvalifisert til Befalsskolen.

GreteSørlie VarpeDyngeland hadde Anders opprinnelig Nørgaardplanlagt å utdanne seg til ingeniør ved NTNU etter å ha fullført videregående skole. Han valgte å søke Sjøkrigsskolen for å utdanne seg til marineingeniør maskin etter å ha vært på besøk på skolen for å se på fasilitetene. – Jeg var faktisk ikke klar over at

Anders Sørlie Dyngeland

Sjøkrigsskolen hadde ingeniørutdanning. Det jeg setter mest pris på ved skolen er den tette oppfølgingen vi får av veiledere og lærere. Det stilles krav til oss elever og siden vi er så sammensveiset, så ønsker vi å hjelpe hverandre til å prestere godt.

Når Anders er ferdig med sin utdanning så venter en spennende jobb i en av Europas mest moderne mariner der han får relevante arbeidsoppgaver fra dag én. Ved å takke ja til skoleplassen på Sjøkrigsskolen har han skaffet seg et glimrende utgangspunkt for både en militær og en sivil karriere. – Sjøforsvarets skoler har høy anseelse i hele den maritime næringen. Det føles veldig bra å besitte en kompetanse som er såpass ettertraktet. Kan du nevne en arbeidsplass der det ikke er behov for kvalifisert personell til å håndtere maskineri eller elektriske installasjoner, spør Anders retorisk.

Opptakskrav: Skipselektriker, elektriker eller automatiker

Ingeniør elektronikk og data (Varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Fagbrev avionikk, automatiker, automatisering, elektriker, elektromontør, energimontør, energioperatør, heismontør, informatikk, ikt-driftsoperatør med grunnkurs elektro, produksjonselektriker, serviceelektroniker, signalmpnrøt, skipselektriker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker eller transformatoroperatør

Maritime sertifikater (Varighet 1+1 år)

Opptakskrav: Utdanning på fag- eller høgskolenivå som tilfredsstiller utdanningskravene til sertifikat for skipsteknisk drift nivå 1 (M1)

BACHELORPROGRAM FOR GJENNOMGÅENDE STUDIER VED SJØKRIGSSKOLEN Operativ Marine (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R1 + F1

Marineingeniør elektronikk og data (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1

Marineingeniør elektro og automasjon (varighet 4+4 år)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1 og fagbrev elektriker, automatiker eller skipselektriker

Marineingeniør maskin

(varighet 4+4 år) Opptakskrav: Generell studiekompetanse og R2 + F1

Varighet x+y år betyr x år skole og y år plikttjeneste

For mer informasjon om utdanning i Sjøforsvaret, se www.forsvaret.no


EXCELLENCE IN ELECTRIC EXCELLENCE IN ELECTRIC AT LUFTFOTO AT LUFTFOTO

“ZARATAN” - HULL NO: 104 “ZARATAN” - HULL NO: 104

ESVAGT - R.A.S. SUPPLY ESVAGT - R.A.S. SUPPLY

“GRAND CANYON” - HULL NO.89 “GRAND CANYON” - HULL NO.89

HULL NO. 114 HULL NO. 114

TOTAL SYSTEM INTEGRATOR TOTAL SYSTEM INTEGRATOR OF ELECTRICAL MARINE & OFFSHORE PROPULSION OF ELECTRICAL MARINE & OFFSHORE PROPULSION Get your vessels ready for the future, with our Quadro Drive® frequency converters. You will be at the Get your in vessels ready for theand future, with our Quadro frequency converters. You will at the forefront dynamics, flexibility “green energy saving”. Drive® Our products are designed for marine andbe offshore forefront in dynamics, flexibility and “green energy saving”. Our products are designed for marine and offshore applications, with a high level of reliability and long life. The pictures at the top shows some of Norwegian Electric applications, with a high of reliability long life. pictures at the showsdiesel some electric of Norwegian Electric Systems`deliveries. Thelevel “Grand Canyon” and contains the The worlds largest lowtop voltage systems. The Systems`deliveries. The “Grand Canyon” contains the worlds largest low voltage diesel electric systems. The “Zaratan” is the worlds first self-propelled jack-up rig with ring-net switchboard solution. NES is approaching “Zaratan” is the worlds firstend self-propelled rig with switchboard solution. NES isdesigns, approaching 1 billion NOK in DE systems of 2012. The jack-up main issues are:ring-net best technical solutions, cost saving high 1 billion NOK in DE systems end of 2012. The main issues are: best technical solutions, cost saving designs, high reduction in CO2 and NOx to the atmosphere, high fuel savings and great vessel dynamics. reduction in CO2 and NOx to the atmosphere, high fuel savings and great vessel dynamics.

SCOPE OF SUPPLY: SCOPE OF SUPPLY: • • • • • • • • • • • •

SYSTEM CALCULATIONS SYSTEM CALCULATIONS ENGINEERING ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT SWITCHBOARDS SWITCHBOARDS NORWEGIAN ELECTRIC MOTORS NORWEGIAN NORWEGIAN ELECTRIC ELECTRIC MOTORS GENERATORS NORWEGIAN ELECTRIC GENERATORS

• • • • • • • • • • • •

NORWEGIAN ELECTRIC TRANSFORMERS NORWEGIAN ELECTRIC TRANSFORMERS QUADRO DRIVE ® FREQUENCY TRANSFORMERS QUADRO DRIVE ® FREQUENCY TRANSFORMERS B.O.S.S. ® (Black Out Safety System) B.O.S.S. ® (Black Out Safety System) R.A.S. (Remote Assistance System) R.A.S. (Remote Assistance System) COMMISSIONING COMMISSIONING 24/7 SERVICE 24/7 SERVICE

WE MA K E G REAT VESSELS EVEN G REAT ER WE MA K E G REAT VESSELS EVEN G REAT ER

40

CONTACT

::

nes@norwegianelectric.com

::

www.norwegianelectric.com

::

Phone: +47 55 61 30 00

Maritim 2012  

Maritim Avis 2012, et spennende bilag til Bergens Tidende 17.10.2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you