Page 1


Faste steg Copyright Š Ventura forlag AS 2016 Sats og omslag: Kristian Kapelrud Alle foto: Idar Simonsen Skrift: Goudy Old Style 12/15 pt. Trykk og innbinding: DH Printing House, Latvia 1. opplag januar 2017 ISBN 978-82-8365-028-0 Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet fra Bibel 2011 Š Bibelselskapet. Ventura forlag AS 2312 Ottestad post@venturaforlag.no www.venturaforlag.no


I n n hold fastelavnssøndag .............. 5 1. søndag i faste ............. 7 mandag ................................ 10 tirsdag ................................... 13 onsdag .................................. 15 torsdag ................................. 18 fredag .................................... 21 lørdag .................................... 25 2. søndag i faste ........... 27 mandag ................................ 30 tirsdag ................................... 36 onsdag .................................. 39 torsdag ................................. 44 fredag .................................... 47 lørdag .................................... 50 3. søndag i faste .......... 53 mandag ................................ 57

tirsdag ................................... onsdag .................................. torsdag ................................. fredag .................................... lørdag ....................................

59 62 65 67 70

4. søndag i faste Maria budskapsdag ..... 73 mandag ................................ 77 tirsdag ................................... 79 onsdag .................................. 81 torsdag ................................. 83 fredag .................................... 86 lørdag .................................... 89 palmesøndag morgen ............................... 91 kveld ...................................... 94 mandag i påsken .......... 96 tirsdag i påsken ............. 98

onsdag i påsken ........... 100 skjærtorsdag morgen . 104 skjærtorsdag kveld .... 107 langfredag morgen .... 109 langfredag kveld ......... 113 Påskenatt .......................... 116 1. påskedag morgen ............................. 119 kveld ................................... 123 2. påskedag morgen ... 126 2. påskedag kveld ...... 130 tirsdag ................................ 133 onsdag ............................... 136 torsdag .............................. 139 fredag .................................. 141 lørdag ................................. 143

Om forfatteren ............... 146


Innledning De følgende tekstene er ment som en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og disiplene, på vei fra Galilea til Jerusalem, og en vandring med israelsfolket fra utferden fra Egypt mot det lovede land. Her finnes tekster både fra GT og NT, i tillegg til noen betraktninger fra eget liv, formet som bønner og samtaler med Herren. Les bibeltekstene i sin helhet før du leser betraktningene i boka. Ordet «faste» kan best forklares med forsakelse. Tradisjonen forteller at man sa farvel til «kjøttet» da man kom til fastelavn. Dagene før var det feiring med karneval, blåmandag og feitetirsdag, før askeonsdag med forsakelse og forberedelse til Jesu lidelseshistorie. I den gamle pakt fikk Moses oppdraget å føre folket ut fra Egypt og mot det lovede land. En vandring som varte i førti år. Ordet «påske» kommer fra det hebraiske ordet «pashar», som betyr å gå forbi. Straffen skulle gå folket forbi da engelen så blodet strøket på dørkarmene. Den siste og lengste delen av bibeltekstene omhandler påsketiden i kristen sammenheng. Jesus er offerlammet som resulterer i at straffen går oss forbi; «Det er påske for Herren!» Tanken med tekstene for fastetid og påske uten faste datoer, er at de skal være uavhengig av tidlig eller sein påske fra år til år. Påsketiden er ikke slutt med 2. påskedag. I kirkeåret er det påsketid helt fram til Kristi himmelfartsdag, inntil vi går pinsen i møte. Flere av tekstene ble skrevet til andaktsboka «Boker tov» i et samarbeid mellom Israelsmisjonen og Sambåndet forlag. En stor og hjertelig takk til min kjære kone, Bjørg, som har bidratt med bilder og gitt gode råd med teksten. Takk for støtte og oppmuntring i arbeidet! 4


1

fastelavnssøndag

L ø sepenge for a l le «For Gud er èn og èn mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle.» 1 Tim 2, 5–6A

For en del år tilbake fikk jeg være med å feire gudstjeneste i sykehuskapellet på et av sykehusene i Bergen. Så mye av tekst og tale husker jeg ikke. Men det som har festet seg i erindringen min, er den gode samtalen mellom en eldre dame som deltok i gudstjenesten og sykehuspresten. Da det var tid for nattverdfeiringen, innbød presten med de kjente ordene: «Kom, for alt er ferdig.» Så gikk han rundt og delte ut Jesu legeme og blod til de tilstedeværende. Da han kom fram til den eldre damen, så hun opp og spurte: «Koster det noe?» Presten så på henne med et vennlig smil og svarte etter en liten pause: «Ja det koster, men det er en som allerede har betalt prisen. Derfor kan du ta imot, gratis, fordi Jesus har betalt løsepengene for deg og alle som tar imot.» Det er vel ikke bare tilfeldig å assosiere nattverdoblaten med en mynt? Denne er det som gis oss fra han som selv sier: «Dette er mitt legeme ... som gis for dere.» Det er dette hele påskeevangeliet handler om, og som vi får muligheten til å forberede oss til hver fastetid og for resten av kirkeåret; «så ofte som dere spiser og drikker til minne om meg, slik at syndene deres kan bli tilgitt.» Kristus Jesus, han som ga seg selv 5


som løsepenge for alle, er den eneste og sanne mellommann mellom Gud og mennesker.» «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» Det er denne gjensidigheten Paulus skriver om til menigheten i Efesus; å være i Kristus, slik han er i meg.

6


1. sønd a g i fa ste


1

1. søndag i faste

H ør te du det i k ke? Beklager Gud! Jeg skulle gjerne trodd på deg dersom du hadde gitt en liten lyd om at du virkelig er til. Ærlig og oppriktig talt! Jeg trenger ikke se lynet blinke fra himmelbryn til himmelbryn, som om det skulle være ditt øyeblunk mot meg. Du trenger ikke vekke døde opp for min skyld for at jeg skal tro, men kanskje hvis du i det minste hadde gitt et lite tegn – et lite pip om at du er til, eller gripe inn mot all ondskapen i verden. Sa du pip? – I en ond verden? Jeg gråt sårt i en stall den første julenatt. Hørte du det ikke? Jeg gråt da en kjær venn ble lagt i graven. Hørte du det ikke? Jeg gråt over en by som ikke vet hva som bringer fred. Jerusalem. Jerusalem. Hvor gjerne jeg ville samle deg som hønemor samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke! Jeg ropte fra et kors: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var for at du skal slippe å bli forlatt. 8


Hørte du det ikke? Alt var for din skyld. Jeg har brakt Guds rike nær. Det er her! Hos den som er nedbøyd og sønderknust i sitt hjerte. Jeg er hos deg – og jeg er i all evighet!

Jesus er fange i Kaifas hus. Foto fra Hanegalkirken i Jerusalem.


1

mandag

Li ljene på m a rken Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. M att 6,25–34

10


Vakre blomster mellom torner og tistler. «Se liljene på marken.»

Før vandringen mot Jerusalem og påskens drama, er det godt å være sammen med Jesus i omgivelsene som også i dag er noe av det vakreste i Israel. Sletteprekenen, eller Bergprekenen, er balsam for kropp og sjel. Sitte ned og betrakte landskapet. Tenke tilbake og være der sammen med de mange tusen som lyttet til røsten med myndig tale. Dere har hørt det er sagt …, men jeg sier dere. Han hadde omsorg for at alle disse tusen måtte mettes. Både bespisningsunderet og oppfordringen til ikke å bekymre seg, kan være vanskelig for mennesker i all ettertid. Kanskje vi ser bare alt det negative rundt oss og bekymringene kommer snikende på oss? Det er da vi trenger å bli minnet om Jesu ord om liljene på marken. I gresk språk kommer to ord like etter hverandre: «krima» – «krisis». Fra kriminalitet til krise er veien kort. Det minner 11


om dom og nederlag og mye som gjør vondt. Men trengt innimellom dem finnes ordet «krinon», lilje; vakker vill blomst. «Se liljene på marken», sa Jesus. «Ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» I all sin skjønnhet fargelegger de omgivelsene. Ser du liljene på marken i ditt eget liv? Liljer mellom dom og nederlag. Mellom alt det vonde, finnes skatter. Se det store i det små! Gud planter liljer i våre liv. Vi er selv vakre liljer i en vond og mørk verden. Han har plantet oss til glede for andre og hverandre. La liljene få vokse og tråkk dem ikke ned. Herre! La din hage vokse fram som liljene på marken.

Kjæ rligh et en s h age Guds hage har en praktfull flora. Planter skapt for deg og meg. Tett ved inngangsporten vokser det fioler; tålmod og velvillighet. Lengre inne kjennes duften av syriner; glede, fred og sannhet. Midt i hagen, ved et kildevell, er gresset grønt med fagre rosetrær. Tro og håp har sine farger. Kjærlighetens roser er de røde. De skal aldri dø. 12


1

tirsdag

Fa r, som ser i det skju lte, sk a l l øn ne deg «Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.»  M att 6,6 Den nye oversettelsen av det gode gamle ordet «lønnkammer», har fått en litt prosaisk oversettelse. «Rommet ditt» har ikke den samme, gode meningen som den tidligere oversettelsen. Kanskje vi kan ta med oss en oppfordring fra Jesus om at vi trenger å gå på rommet; men ikke for å være der alene. Vår himmelske Far er der og ser i det skjulte. Vi er aldri alene. Og best av alt; han skal lønne deg. Vi trenger å være i stillheten, borte fra alt som forstyrrer, alt som fanger oppmerksomheten, og i denne sammenhengen; alle våre behov for å bli sett, slik Jesus advarer mot hyklerne som liker å vise seg for folk. Et oppriktig møte med vår himmelske Far, får vi i det skjulte, i lønnkammeret. Det er blitt fortalt at grunnbetydningen av det greske ordet, kan oversettes med et bombesikkert rom. Der kan ikke Satans brennende piler og ondskapen verken nå oss eller forstyrre oss. Der er vi alene med han som både er og ser i det skjulte. 13


I de fleste jødiske hjem finnes et slikt bombesikkert rom til vern mot angrep. Et rom hvor det nok mang en gang har steget bønner fra redde mennesker som søker Herren. Han skal verne sine! Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler hans øye følger meg.1

14


1

onsdag

Er du Gud s S øn n Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. M att 4,1–11

15


Faste steg – En vandring gjennom fastetiden og påskeuken  

Faste steg – En vandring gjennom påskeuken Av Idar Simonsen Tekstene i Faste steg er en vandring gjennom fastetiden, sammen med Jesus og dis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you