__MAIN_TEXT__

Page 1

TISKOVINA

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Učni kompleti za 1. triletje s spletno podporo za učitelja in učenca

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

OKOLJE

UMETNOST in šport

1 ANGLEŠČINA


Naša ulica se predstavi Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, pred tremi leti smo pričeli s snovanjem učnih gradiv Naša ulica. V sodelovanju z najboljšimi strokovnjaki in vami, učitelji praktiki, vztrajno sledimo jasno zastavljenemu cilju – ustvarjati gradiva, pri katerih upoštevamo sodoben pristop poučevanja, razvojno stopnjo otrok, pa tudi njihovo neformalno znanje. Učni sistem Naša ulica je sedaj na voljo v medpredmetni in predmetni različici. Posebna vrednost gradiv, ki vam zagotavljajo celostno podporo pri načrtovanju in izvedbi pouka, je v premišljeni didaktiki, ki omogoča diferenciacijo in odpira številne možnosti nadgradnje. Z raznovrstnimi, izvirnimi in domiselnimi nalogami boste uresničili učne cilje pri vseh učencih. Gradiva so za šolarje oblikovno in vsebinsko privlačna, saj vsebujejo veliko nazornih fotografij in igrivih ilustracij ter številne izzive, povezane z njihovim doživljajskim svetom. Veseli nas, da smo na pravi poti, kar potrjujejo pozitivni odzivi učiteljev, staršev in šolarjev, ki robotka Iksa in naše štiri junake vpletajo v zgodbe, z njimi računajo in raziskujejo okolje. Pridružite se pisani in vedoželjni druščini šolarjev, učiteljev in staršev z Naše ulice, kjer izzivov za radovedne glavce nikoli ne zmanjka. Andreja Kavčič

Mila, Brin, Svit in jaz smo radovedni junaki, ki otroke razveseljujemo in spodbujamo pri učenju ter igri doma in v šoli. Posebno mesto v gradivih ima naš prijatelj robotek Iks,

Vodja prodaje


Kaj prinaša Naša ulica? ● odlično kombinacijo tiskanih in elektronskih gradiv v medpredmetni in predmetni različici ● sodobna tiskana gradiva za učenca, ki smiselno povezujejo vse predmete ● spletni portal z e-vsebinami za učitelje in učence ● številna dodatna gradiva za učitelje za delo v razredu in pripravo na pouk ● vrhunsko oblikovanje z odličnimi in izvirnimi ilustracijami ter fotografijami

Zakaj uporabljati Našo ulico? ● gre za celostni učni sistem, ki vključuje vse učne cilje ter razvija kritično mišljenje in ustvarjalnost ● celovito poskrbi za opismenjenost otrok – potrjeno s strani učiteljev, ki Našo ulico že uporabljajo ● vse je združeno v enem gradivu – delovni zvezki za slovenščino vključujejo tudi odlomke iz književnosti ● učitelju prihrani čas, saj enostavno povezuje učne vsebine in cilje med predmeti ● kompleti so cenovno dostopni in vsebujejo številne didaktične pripomočke ● učitelji, ki uporabljajo Našo ulico, so navdušeni nad pridobljenim znanjem otrok

SLOVENŠČINA MATEMATIKA OKOLJe UMETNOST in šport ANGLEŠČINA

Marija Pisk, prof. – soavtorica učnih kompletov Naša ulica

»Prevladujoča ciljna naravnanost prvega triletja je opismenjevanje. Uspešnost opismenjevanja je pri posamezniku odvisna od zmožnosti dekodiranja posameznega znaka-črke in zmožnosti povezovanja branih glasov v zloge in nato v besede. Učeči mora zaznati povezavo med izgovorjenim (glasovi) in zapisanim (črke, zlogi, besede). Zajema vidno in slušno zaznavanje, ki je povezano z miselnim procesom, kot so pozornost, razumevanje in pomnjenje. Temu potem lahko v nadaljevanju sledi razumevanje prebranega. Dosledno smo upoštevali učni načrt in lahko zagotovimo, da vsebine vodijo k uresničevanju vseh ciljev za vsak razred.« 3


pregled učnih gradiv naša ulica 1. RAZRED PREDMETNA GRADIVA

DELOVNI ZVEZKI

MEDPREDMETNA GRADIVA

Slovenščina

1. zvezek september/oktober

Matematika

2. zvezek 3. zvezek november/december januar/februar

Spoznavanje okolja

4. zvezek marec/april

Glasbena umetnost

5. zvezek maj/junij

PREDMETNA GRADIVA

2. RAZRED

MEDPREDMETNA GRADIVA

Slovenščina

1. zvezek september/oktober

Matematika

2. zvezek 3. zvezek november/december januar/februar

Spoznavanje okolja

4. zvezek marec/april

Glasbena umetnost

5. zvezek maj/junij

PREDMETNA GRADIVA

3. RAZRED

Slovenščina

4

Matematika

Spoznavanje okolja

Glasbena umetnost


Učni sistem Naša ulica je zasnovan medpredmetno in po predmetih. Jedro sistema so delovni zvezki in e-vsebine na spletni strani www.nasaulica.si. Dopolnjuje jih pester izbor dodatnih gradiv, ki so bogato opremljena z obveznimi vsebinami, vajami, nazornimi fotografijami in igrivimi ilustracijami. Gradiva Naša ulica so delo slovenskih vrhunskih avtorjev, učiteljev praktikov in odličnih ilustratorjev.

1. RAZRED

UČBENIKI

DODATNA GRADIVA

berilo

bralni listi

POTREBŠČINE

delovni listi v štirih zvezkih (matematika, slovenščina in grafomotorika)

2. RAZRED

delovni listi za matematiko

berilo

delovni listi za slovenščino

3. RAZRED

berilo

učbenik za spoznavanje okolja

delovni listi za matematiko

delovni listi za slovenščino

delovni učbenik za angleščino

5


GRADIVA ZA 1. RAZRED MEDPREDMETNO GRADIVO • Komplet A vsebuje: priročno škatlo 5 medpredmetnih delovnih zvezkov kodo za dostop do portala www.nasaulica.si 3 zvezke s sistemom TakoLahko 40 link kock (v štirih barvah) 2 svinčnika HB, šilček, radirko, šablono flex mapo A4 z elastiko

• Komplet B vsebuje: 5 medpredmetnih delovnih zvezkov kodo za dostop do portala www.nasaulica.si mapo A4 z elastiko

Dodatna gradiva za 1. razred: • Junaki naše ulice, berilo Edinstveno berilo za 1. razred vsebuje tudi neumetnostna besedila, ki omogočajo otroku, da spoznava razlike med realnostjo in domišljijo. Pravljice in pripovedne pesmi nagajivke in uganke, izštevanke in šaljivke bodo bralna poslastica za vse, ki stopajo v svet črk in besed.

• Delovni listi v štirih zvezkih (matematika, slovenščina, grafomotorika) Delovni listi za ponavljanje in utrjevanje so odlični za delo v šoli in doma. Vključujejo raznovrstne križanke, izpolnjevanke, zavozlanke, skrivanke in druge izzive, naloge za spodbujanje mišljenja, opazovanja in povezovanja.

• Berem z Iksom, bralni listi Namen bralnih listov je postopno utrjevanje črk in zlogov, krajših in daljših besed ter razumevanje povedi in krajših besedil. V pomoč je bogato slikovno gradivo. Bralni listi vsebujejo tudi pojasnila in navodila, obenem pa so dovolj zahtevni, da so izziv tistemu, ki črke že pozna.

Učiteljica Mojca - III. OŠ Murska Sobota »Delovni listi olajšajo delo v razredu in doma. Všeč mi je, da so gradiva slikovno bogata, kar otroke dodatno pritegne. Izpostavila bi raznolikost nalog. Starši so pohvalili dodatna pojasnila in navodila. Odlična cena za kakovost.« 6


PREDMETNO GRADIVO • Komplet vsebuje: priročno škatlo 6 predmetnih delovnih zvezkov: matematika, slovenščina, spoznavanje okolja in glasbena umetnost kodo za dostop do portala www.nasaulica.si mapo A4 z elastiko urnik in šest nalepk

Slovenščina

Matematika

Spoznavanje okolja

Glasbena umetnost

učna tema v barvi predmeta

kratka in razumljiva navodila

vaje iz književnih besedil

nazorne ilustracije in bogato slikovno gradivo

7


GRADIVA ZA 2. RAZRED MEDPREDMETNO GRADIVO • Komplet vsebuje: priročno škatlo 5 medpredmetnih delovnih zvezkov kodo za dostop do portala www.nasaulica.si plastificiran stotični kvadrat (piši-briši) plasticifirane tiskane in pisane črke (piši-briši) plastični denar z vrečko delovne liste za začetno učenje angleščine mapo A4 z elastiko

Dodatna gradiva za 2. razred: • Zgodbe naše ulice, berilo Zgodbe naše ulice so raznolike tako kot njeni junaki. Vključene so hudomušne zgodbe, s katerimi se bodo mladi bralci zlahka identificirali, in srčne zgodbe, ki zastavljajo vprašanja o naših odnosih, spodbujajo razumevanje in nas opogumljajo k spremembam. V osupljivi svet naravoslovja in družboslovja vabijo neumetnostna besedila, v gledališko in glasbeno umetnost pa večpredstavnostni odlomki.

• Iksove zvezdice 2, delovni listi za slovenščino Delovni listi ponujajo vaje za razvijanje različnih vrst zmožnosti. Dodani so koristni napotki in cilji za reševanje nalog ter naloge za spodbujanje kritičnega mišljenja, opazovanja in povezovanja. Vsebujejo tudi krajša besedila za branje.

• Iksove zvezdice 2, delovni listi za matematiko Delovni listi za matematiko so namenjeni ponavljanju in utrjevanju doma in v šoli. Vsebujejo širok in zahtevnostno raznolik izbor računskih nalog. Vaje omogočajo čim večjo možnost za zapomnitve in dobre učne rezultate ter so oblikovane tako, da otroka usmerjajo v strategijo reševanja, kjer je to potrebno.

8


PREDMETNO GRADIVO • Komplet vsebuje: priročno škatlo 6 predmetnih delovnih zvezkov: matematika, slovenščina, spoznavanje okolja in glasbena umetnost delovne liste za začetno učenje angleščine plastificiran stotični kvadrat (piši-briši) plasticifirane tiskane in pisane črke (piši-briši) kodo za dostop do portala www.nasaulica.si mapo A4 z elastiko urnik

Slovenščina

Matematika

Spoznavanje okolja

Glasbena umetnost

miselni izzivi in raznolike naloge

učni cilji in medpredmetne povezave

naloge, ki otroke navajajo na natančno opazovanje

povzetek

9


GRADIVA ZA 3. RAZRED PREDMETNO GRADIVO • Komplet vsebuje: priročno škatlo 6 predmetnih delovnih zvezkov: matematika, slovenščina, spoznavanje okolja in glasbena umetnost kodo za dostop do portala www.nasaulica.si mapo A4 z elastiko plastificirano poštevanko (piši-briši) urnik in šest nalepk

Slovenščina

Matematika

Spoznavanje okolja

Glasbena umetnost

Dodatna gradiva za 3. razred: • Skrivnosti naše ulice, berilo Pisan in zanimiv je naš svet! S premišljenim izborom kanonskih in sodobnih avtorjev so besedila odlično izhodišče za smeh in pogovore o zahtevnejših temah. Skrivnosti naše ulice razkrivajo kratkočasne in angažirane zgodbe, nepričakovane zaplete in duhovite dialoge, predstavljajo prismuknjene junake, sitnobe, čemerneže in pogumneže, ki so s svojo posebnostjo dandanes še posebej dragoceni. Izpostavljena je gledališka, filmska in glasbena vzgoja, ščepec znanosti dodajajo neumetnostna besedila.

• Iksove zvezdice 3, delovni listi za slovenščino Delovni listi ponujajo vaje za razvijanje različnih vrst zmožnosti. Dodani so koristni napotki in cilji za reševanje nalog ter naloge za spodbujanje kritičnega mišljenja, opazovanja in povezovanja.

• Iksove zvezdice 3, delovni listi za matematiko Delovni listi za matematiko so namenjeni ponavljanju in utrjevanju doma in v šoli. Vsebujejo širok in zahtevnostno raznolik izbor računskih nalog. Vaje omogočajo čim večjo možnost za zapomnitve in dobre učne rezultate. Otroci si z vajo pridobivajo izkušnje za rutinsko računanje.

10


problemske naloge iz otrokovega sveta knjižne naslovnice spodbujajo nadaljnje branje in raziskovanje

problemske naloge iz otrokovega sveta

odlične in nazorne fotografije

• Reach for the Stars 3, delovni učbenik za angleščino Novo gradivo vključuje celostno učenje jezika. Učne teme niso naključno razporejene, pač pa so povezane v smiselno celoto. Dogodivščine, s katerimi se otroci srečajo v gradivu, so v vsaki stopnji prilagojene razvoju otrok v določeni starosti. Zgodbice, dogodivščine in prikupni junaki zagotavljajo dodatno motivacijo in zagotovijo čustveno in intelektualno vpletenost otrok. Delovni učbenik dopolnjujejo izjemne ilustracije in fotografije ter slušni posnetki na www.nasaulica.si

• Učbenik za spoznavanje okolja Učbenik ima smiselno strukturo, jasno sledi ciljem in se osredotoča na bistvo. Vsebuje razumljive in jasne razlage, vsakdanje primere, premišljene naloge in številne preproste poskuse. Učbenik obsega 7 poglavij, ki so razdeljena na podpoglavja (vsako podpoglavje je na dveh straneh). ključne teoretične vsebine

premišljen izbor nalog

11


Spletno izobraževalno središče Naša ulica Danes si ne znamo več predstavljati življenja brez tehnologije, ki je postala zvesta spremljevalka našega življenja. Učitelji jo uporabljate pri svojem delu, otroci jo spoznavajo in uporabljajo pri učnem procesu, bodisi v šoli ali doma.

Spletna stran Naša ulica: • je odlično dopolnilo za učitelja in učenca • je primerna za učenje in utrjevanje snovi v razredu in doma • ponuja kakovostna gradiva • deluje na osebnih in tabličnih računalnikih • ima listalnik (orodjarnica) • vsebuje videoposnetke in zvočne posnetke za  glasbeno umetnost • ponuja možnost tiskanja gradiv

Odlike spletne strani Naša ulica Varno in enostavno

Vse na enem mestu

Zabavno in poučno

Otrokova varnost je pomembna, zato je obisk Naše ulice zasnovan s skrbnostjo in odgovornostjo, sprehajanje po njej pa je enostavno. Naše vodilo je: čim manj klikov in čim več vsebin.

Zbrano na enem mestu: interaktivne naloge, delovni zvezki, delovni listi, predlogi in ideje, priprave in še mnogo več.

Učenci na zabaven način pridobijo veliko znanja, vsebine so zato igrive in hkrati poučne. Učitelj z vsebinami lahko popestri svoje delo, starši pa spremljajo učni razvoj svojega otroka.

Produkcijo prijaznih spletnih vsebin za otroke podpira tudi Center za varnejši internet.

PRIDRUŽI SE MI PRI REŠEVANJU NALOG na spletni strani www.nasaulica.si

Učiteljica Franja – OŠ Solkan »Učenci rešujejo interaktivne naloge tudi doma in s tem utrjujejo svoje znanje. Pri načrtovanju pouka nam je v veliko pomoč gradivo na spletni strani Naša ulica, ki je dostopno učiteljem.« 12


www.nasaulica.si

Spletne vsebine za učenca:

Spletne vsebine za učitelja:

Spletne vsebine za starše (učence):

• interaktivne naloge • videoposnetki (glasbena umetnost, slovenščina)

Gradiva za projekcijo: • e-delovni zvezki • interaktivne naloge • delovni listi za ponavljanje in utrjevanje • rešitve

• e-delovni zvezki z rešitvami • interaktivne naloge • videoposnetki (glasbena umetnost, slovenščina) • vaje iz grafomotorike • dodatni izzivi (dodatne vaje) • gradivo za tiskanje (urnik, šolski koledar, slike naših junakov idr.)

Dodatna podpora: • letne priprave • tedenski pregled vsebin • urne priprave • dodatni izzivi (dodatne vaje) • vaje iz grafomotorike • videoposnetki (glasbena umetnost, slovenščina) • gradivo za tiskanje (različni materiali)

AKTIVACIJSKA KODA ZA DOSTOP DO SPLETNIH VSEBIN Kako do e-vsebin? DOSTOP ZA UČITELJA − s kodo, ki jo pošlje založba

DOSTOP ZA UČENCA − UPORABA KOMPLETA

Dostop do e-vsebin je namenjen našim uporabnikom - učiteljem, ki gradiva Naša ulica uporabljajo skupaj z učenci pri pouku. Učitelji dostopate do e-vsebin s kodo, ki vam jo pošlje založba na vaš elektronski naslov.

Koda za učenca je v notranjosti kompleta/škatle.

Kontaktirajte nas natasa.stepec@dzs.si

DOSTOP ZA UČENCA − UPORABA POSAMEZNIH GRADIV Če se učitelji odločite za uporabo gradiv za posamezen predmet, nam sporočite število učencev. Poslali vam bomo aktivacijske kode za dostop do e-vsebin. Kontaktirajte nas natasa.stepec@dzs.si 13


CENIK  

Šifra

Naslov

Cena

0000030902

Naša ulica 1, medpredmetni komplet A

49,90 €

0000030911

Naša ulica 1, medpredmetni komplet B

37,90 €

0000031077

Naša ulica 1 - komplet gradiv samostojno po predmetih

39,90 €

9789610207061

Junaki naše ulice, berilo 1

13,90 €

9789610208495

Naša ulica 1, delovni zvezek za slovenščino 1. in 2. del

18,00 €

Matematika

9789610208488

Naša ulica 1, delovni zvezek za matematiko 1. in 2. del

19,20 €

Spoznavanje okolja

9789610208501

Naša ulica 1, delovni zvezek za okolje

9,90 €

Glasbena umetnost

9789610208518

Naša ulica 1, delovni zvezek za glasbeno umetnost

6,50 €

9789610207092

Naša ulica 1, delovni listi v štirih zvezkih: matematika (2), grafomotorika, slovenščina

8,90 €

9789610207412

Berem z Iksom, bralni listi

6,90 €

0000031061

Naša ulica 2, medpredmetni komplet

39,90 €

0000031078

Naša ulica 2 - komplet gradiv samostojno po predmetih

45,90 €

9789610207184

Zgodbe naše ulice, berilo 2

13,90 €

9789610208532

Naša ulica 2, delovni zvezek za slovenščino 1. in 2. del

18,00 €

Matematika

9789610208525

Naša ulica 2, delovni zvezek za matematiko 1. in 2. del

21,20 €

Spoznavanje okolja

9789610208549

Naša ulica 2, delovni zvezek za okolje

9,90 €

Glasbena umetnost

9789610208556

Naša ulica 2, delovni zvezek za glasbeno umetnost

6,50 €

9789610207191

Iksove zvezdice 2, delovni listi, matematika

6,90 €

9789610207764

Iksove zvezdice 2, delovni listi, slovenščina

6,90 €

0000031078

Naša ulica 3 - komplet gradiv samostojno po predmetih

45,90 €

9789610208358

Naša ulica 3, delovni zvezek za slovenščino 1. in 2. del

18,90 €

9789610208396

Skrivnosti naše ulice, berilo 3

13,90 €

9789610208334

Naša ulica 3, delovni zvezek za matematiko 1. in 2. del

21,80 €

9789610208372

Naša ulica 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja

10,90 €

9789610208389

Naša ulica 3, učbenik za spoznavanje okolja

13,90 €

9789610208402

Naša ulica 3, delovni zvezek za glasbeno umetnost

7,90 €

9789610208570

Iksove zvezdice 3, delovni listi, matematika

8,90 €

9789610208563

Iksove zvezdice 3 delovni listi, slovenščina

8,90 €

0000030945

Naša ulica, link kocke (40 kom)

6,00 €

0000030805

Naša ulica, zvezek TakoLahko A4 za pisanje P6

1,79 €

0000030813

Naša ulica, zvezek TakoLahko A4 za računanje R1

1,79 €

0000030821

Naša ulica, zvezek TakoLahko A4 splošni S1

1,79 €

0000031056

Naša ulica, zvezek TakoLahko A4 za pisanje (z vmesno črto) P3

1,79 €

Učni kompleti

1. razred

Slovenščina

Delovni in bralni listi

Učna kompleta

2. razred

Slovenščina

Delovni listi

Učni komplet

3. razred

Slovenščina

Matematika

Priporočamo

3. razred

Spoznavanje okolja

Glasbena umetnost Delovni listi

Link kocke, zvezki TakoLahko


BREZSKRBNO V NOVO ŠOLSKO LETO Z UČNIMI KOMPLETI NAŠA ULICA

ZAGOTOVLJENO ZADOVOlJSTVO

PRIHRANEK

PO

MERI IN

IZBIRI

Vsak učitelj, ki bo v šolskem letu 2017/2018 uporabljal komplet gradiv Naša ulica, prejme: svoj izvod delovnih zvezkov • aktivacijsko kodo za celoletni dostop do e-gradiv na www.nasaulica.si • mapo A4 • dodatna gradiva iz učnega kompleta Naša ulica

Vsak prvošolček, ki uporablja komplet Naša ulica, na prvi šolski dan prejme obesek s simpatičnim likom robotka Iksa.

Vsak razred lahko obišče robotek Iks (ročna lutka)

Učiteljica Ines – OŠ Tončke Čeč Trbovlje »Stik učenca z lutko robotka Iksa je bil neverjeten in tako je Iks postal naš prijatelj, ki z nami sodeluje v jutranjem krogu, pri motivacijah in učence spodbuja k reševanju nalog«. 15


ŽELITE SPOZNATI NAŠO ULICO? OBIŠČEMO vas NA ŠOLI! BREZ SKRBI, DZS ZA VAS POSKRBI! Prijavite vaš aktiv in se prepričajte o uporabnosti in kakovosti gradiv NAŠA ULICA. Predstavili vam bomo delovne zvezke, dodatna gradiva in elektronska gradiva na spletni strani www.nasaulica.si.

Vsak učitelj, ki nas povabi na individualno svetovanje, na šolo prejme: nosilno vrečko DZS • mapo A4 • blok A4 • kemični svinčnik • uporabno gradivo (urnik, nalepke, kazalke) • aktivacijsko kodo za enomesečni dostop do e-gradiv na www.nasaulica.si Aktiv učiteljev prejme praktično darilo – komplet delovnih zvezkov za posamezen razred.

Pokličite ali pišite: Alenka Korenjak, 01 30 69 823, alenka.korenjak@dzs.si

Naši šolski svetovalci vas obiščejo na šoli!

Andrej Kogoj andrej.kogoj@dzs.si 01/30 69 835, 031 320 947 (Štajerska, Prekmurje, Primorska, Koroška in del ljubljanske regije)

Uroš Vilhar uros.vilhar@dzs.si 01/30 69 836, 041 727 620 (Celjska in del ljubljanske regije in Dolenjska z Belo krajino)

Agata Vogrin agata.vogrin@dzs.si 01/30 69 879 (Gorenjska)

Profile for Izobraževalno založništvo DZS

Katalog Nasa ulica 2017  

Katalog učnih gradiv iz sistema Naša ulica za šolsko leto 2017/2018

Katalog Nasa ulica 2017  

Katalog učnih gradiv iz sistema Naša ulica za šolsko leto 2017/2018

Profile for vedez-dzs
Advertisement