Page 1

Bosbeste groeten uit Hertsberge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jaargang 9, nr. 2 – oktober 2011

Fluo! Met de helm geboren? Is je fiets O.K.? Waarom een kaarting, een kerstmarkt, een schoolfeest? De Lionsclub, afdeling Oostkamp De leesmama’s van L2 Sport buiten school Kerst in de Bosbes... oproep! Bebat Nieuws uit L4 Nieuws uit de ouderraad Facebook Data


1 Fluo Ook al gemerkt? Het wordt donker ’s morgens. Tot voor kort zwaaide ik vanop de moto vrolijk naar alle oud-leerlingen die dapper richting Oostkamp fietsen. Dan zwaaiden ze enthousiast terug, maar nu begint dat behoorlijk moeilijk te worden. De duisternis zorgt ervoor dat we elkaar pas laat zien! Gelukkig dragen ze allemaal fluojasjes! Met zo’n vestjes aan zijn ze immers zichtbaar tot op 150 m... zonder is dat hoogstens 60 m. Als je weet dat een auto die 90 km/u. rijdt, slechts stopt na 64 m (bij droog weer!), is het dragen van zo’n fluojasje een slim, veilig en best cool idee! In Italië, Spanje, Oostenrijk, Finland, Portugal, ... moeten fietsers verplicht zo’n jasje dragen. Bij ons niet maar zowel voetgangers en fietsers hebben er baat bij! ’t Licht aan jou... zorg dat je schittert! Omdat alle Bosbesjes ons erg nauw aan het hart liggen wil de school – in samenwerking met de politiezone “Het Houtsche” en de ouderraad – na de herfstvakantie opnieuw starten met de fluo-actie. Concreet zullen alle kinderen een spaarkaart krijgen die ze goed moeten bewaren in hun H/W – schriftje of agenda. Wekelijks zal er ’s morgens één fluocontrole zijn... dit kan gebeuren door leerkrachten, maar ook ouders en politieagenten zullen kijken wie zo’n flashy fluojasje draagt. Wie in fluo gekleed is krijgt een stempel op de spaarkaart... en wie een aantal stempels bijeen verzameld heeft, krijgt een klein aanmoedigingsgeschenkje... wie op het einde een volgestempelde kaart kan voorleggen krijgt als beloning een “schitterend” cadeau. Concreet

Start fluoactie Einde actie

 

Vanaf maandag 07 november. Tot 17 februari (krokusvakantie).


Fluospaarkaart:

Voorkant: 12 vakjes om te stempelen (de actie loopt over 13 weken), telkens als uw kind een fluojasje draagt. Achterzijde: 12 vakjes om te stempelen, als je kind met de fiets naar school komt en naast z’n fluojasje ook nog eens een veilige fietshelm draagt. Ps. Wie geen fluojasje heeft kan er gratis een exemplaar ontlenen op school!!!

2 Met de helm geboren? Het dragen van een fietshelm is een “wijs” idee. Het kan je leven redden! Een helm zal natuurlijk geen ongeval voorkomen – wat een fluojasje wel degelijk doet! – maar de helm beschermt je hoofd als je zou vallen met de fiets. Een getuigenis van een oud-leerling van “De Bosbes”, Mathieu Soete, Sparrendreef 3, 8020 Hertsberge. “De Bosbesbel rinkelde precies om halfvier. Ik fietste zoals steeds langs de veiligste weg naar huis. In de Vrijbosstraat liep het echter mis. Een jeep met aanhangwagen wou me voorbijsteken maar dat lukte niet erg goed want het is een nauw straatje. De auto reed voorbij maar ik kreeg een kwak van de aanhangwagen. Met fiets en al werd ik tegen een boom geslingerd. Ik bonkte met m’n hoofd tegen de stam. Gelukkig had ik een helm op. Die versplinterde wel in 30 – 40 stukjes maar aan mijn hoofd was er niets. Ik had een gebroken elleboog en wat schrammen en blauwe plekken maar zonder helm zou ik wellicht dit verhaal niet meer verteld kunnen hebben! Mijn advies en gouden raad: “beste fietser, draag steeds een helm... het kan je leven redden!” Groetjes Mathieu

! ! !

! ! !

Zorg voor een goede helm conform de Europese norm EN 1078. Een helm moet goed zitten. Met een lintmeter meet je 1 cm boven de wenkbrauwen de hoofdomtrek. Kies dan de bijhorende helm. De helm moet steeds recht op het hoofd staan (dus niet teveel naar voor of naar achter). Pas de kinband zo aan dat je voelt dat de helm lichtjes naar beneden trekt als je je mond wijd opent. De riempjes moeten zo aangepast worden dat ze net onder het oor samenkomen en daar een Y vormen. Na een val is de helm niet meer bruikbaar... ook al is er aan de buitenkant geen zichtbare schade vast te stellen. Een goede fietshelm gaat zo’n 3 tot 5 jaar mee. Daarna vervang je hem best door een nieuw exemplaar. Gebruik nooit een tweedehandshelm... je weet immers niet of de helm nog 100 % beschermt. De prijs van een nieuwe is bovendien niet zo hoog!


3 Is je fiets O.K.? Tijdens de tweede week van de fluo-actie zal de wijkagent gratuit ook eens de fietsjes van onze leerlingen onderzoeken naar mogelijke gebreken. Het doel is onze Bosbesjes duidelijk maken hoe belangrijk het wel is om een fiets te gebruiken die op en top in orde is! De fietsencontrole gaat (vermoedelijk) door op woensdag 16 november. Vooraf willen we u graag enkele tips meegeven. A

Wettelijk verplicht! • • • • • •

B

Doeltreffende remmen, vooraan en achteraan. Een goed functionerende bel. Een goed werkend wit of geel licht vooraan (mag ook op kledij gedragen worden). Een witte reflector vooraan, een rode achteraan. Een goed werkend rood licht achteraan. Gele of oranje reflecterende strook aan weerszijden van de banden en/of minstens 2 gele dubbelzijdige reflectoren per wiel.

Niet wettelijk verplicht... wel zeer warm aanbevolen! • • •

Fluojasje! Fietshelm! ... nog meer fluogadgets: rugzakovertrek, fluostrips, fluopoppetjes, sleutelhangers met reflectoren, ... Hoe meer je opvalt in het verkeer... hoe beter!


4 Waarom een kaarting, een kerstmarkt, een schoolfeest?

Basisscholen kunnen aan ouders slechts beperkt kosten aanrekenen. De kosten die een school maakt om de eindtermen te behalen moeten door de overheid worden gedekt. Daartoe krijgt de school een werkingsbudget. De overheid bepaalde dat er een maximumfactuur wordt opgelegd... d.w.z. dat de kosten die scholen aan de ouders kunnen aanrekenen beperkt zijn tot € 20 per kleuter en € 60 per lagere schoolkind. Voor meerdaagse uitstappen mag maximaal € 360 gevraagd worden tijdens de lagere schoolloopbaan.

In de Bosbes

M

aandelijks vragen we € 2 per kleuter en € 6 per lager schoolkind. Dit bedrag gebruiken we volledig om uitstappen te financieren. Dat betekent dat we per lager schoolkind € 60 spenderen voor uitstappen, voor het kleuter halen we nog eens € 10 uit het werkingsbudget zodat we per schooljaar per kleuter toch € 30 hebben voor reisjes.

H

et werkingsbudget zelf wordt natuurlijk gebruikt voor de schoolwerking: handboeken, knutselmateriaal, meubilair, energiekosten, sportdagen, sportactiviteiten, theaterbezoeken, verloningen van toezichten, didactisch materiaal, computers, herstellingen, sport- en spelmateriaal, papier, onderhoudsproducten, kuisploeg... een resem van uitgaven dus.


E

en studie van SSL geeft een zicht op het aantal activiteiten vóór en na de invoering van de maximumfactuur. De resultaten tonen dat in Vlaanderen zowel de sport-, de culturele als educatieve activiteiten afgenomen zijn in de basisscholen. Bij ons dus niet. Nochtans heeft onze school een extra nadeel... we liggen ver van sport- en culturele centra zodat de verplaatsingskosten hoog oplopen. Toch willen we ons aanbod aan activiteiten behouden... maar extra hulp is bijzonder welkom. De ouderraad heeft in het verleden meermaals financieel bijgesprongen. Zo helpen ze ondermeer het vervoer naar het zwembad betalen, maar ze springen ook bij voor het verblijf in het Atomium (L3), aankoop van soft- en hardware, aankoop refter- en klasmeubilair, ... waarvoor dank natuurlijk. Voorts zijn er natuurlijk extra inkomsten door onze kaarting en het schoolfeest. Onze kaarting bracht dit jaar om en bij € 1300,00 op, wat weerom onze Bosbesjes ten goede komt. Met de opbrengsten van diverse kaartingen en schoolfeesten betaalden we onlangs € 16 619,00 voor de afwerking van onze refter! Maar soms komt er ook steun vanuit eerder onverwachte hoek...

5 De Lionsclub, afdeling Oostkamp De Lionsclub heeft als doel en missie de geest van verstandhouding tussen alle volkeren te bevorderen. Ze doen dat o.a. door belangeloze hulpverlening en mensen tot actieve deelname aan het gemeenschapsleven aan te zetten. Concreet geeft de afdeling Oostkamp invulling aan deze missie door een aantal lokale projecten te ondersteunen. De Lionsclub is er zich van bewust dat onze school “De Bosbes” een breder maatschappelijk draagvlak heeft... een uniek ankerpunt is voor onze kleine, lokale leefgemeenschap. De kinderen zorgen er voor het ‘cement’ van het dorpsleven. Zij willen dus maar al te graag onze school steunen. Verwezenlijkingen: Hulp bij aankoop van een activ-board. Hulp bij de beveiliging van het computerlokaal. Hulp bij aanschaf vaste beamer en scherm in de refter. De leerlingen van de 6de klas namen in het voorjaar deel aan een affichewedstrijd, ingericht door de Lions Internationaal. Ieder kreeg een mooie prijs maar de school kreeg er bovenop een boekenbon t.w.v. € 250. Daarmee kochten we fluks een ganse reeks nieuwe leesboekjes voor het 2de leerjaar. Hartelijk dank Lions Club Oostkamp.


6 De leesmama’s van L2 Het technisch lezen wordt serieus getraind in het tweede leerjaar. Daarvoor hebben we trouwens op maandagmiddag een aantal leesmama’s en één leespapa ingehuurd. Die komen, gedurende een halfuurtje, intensief lezen met een klein groepje kinderen... dank u wel, papa van Jana en mama’s van Marius, Lien, Kimberly, Nils, Karel en Ludovic! Lezen is trouwens ondertussen een pak leuker geworden. Er werden zomaar eventjes 360 spiksplinternieuwe leesboekjes aangekocht! (Met o.a. de boekenbon van de Lionsclub). De boekjes vormen een lekkere portie leesvoor (van AVI-2 niveau t.e.m. AVI-9). Ze verschillen niet alleen in leesniveau maar ook in het aantal pagina’s en zijn bovendien prachtig geïllustreerd. De ouderraad zal trouwens ook voor juf Deborah (zorg) een hele reeks nieuwe leesboekjes kopen... dank-u-wel hoor!

7 Sport buiten school Juf Heike en meester Kurt hebben als lijfspreuk “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Naast de wekelijkse gym- en zwemlessen geven ze de leerlingen eveneens de kans om buiten de schooluren aan sport te doen.

A

Straatvoetbal in Moerbrugge:

C

Straatvoetbal in Hertsberge:

B

D

Veldrijden in Baliebrugge:

Veldlopen in Oostkamp:


Nog op het programma in 2011 -

16 november: unihockey in Ruddervoorde. Schaatsdag in het Boudewijnpark: 30 november.

Omdat de Bosbes de fairste ploeg was van het ganse straatvoetbaltornooi kreeg meester Kurt 4 lederen ballen cadeau. Chique!

8 Kerst in de Bosbes... een oproep! Elk jaar slaagt onze school er opnieuw in om in de kersttijd te fonkelen als één schitterende Hertsbergse ster. Grote kerstbomen sieren de speelplaats, lichtjes verlichten de contouren van de school, kortom “De Bosbes” ademt ieder jaar een hartverwarmende kerstsfeer uit. Dit kan echter pas na het werk van veel vrijwilligers, vandaar deze oproep!

Op zaterdag 10 december 2011 zullen we onze school omtoveren in een feeëriek kerstpaleis. Daarvoor zijn we op zoek naar mama’s en papa’s die ’s voormiddags een handje kunnen helpen. We zijn op zoek naar sterke papa’s omdat de kerstbomen nogal groot en zwaar zijn. Mama’s kunnen dan weer helpen om de bomen vol te hangen met speelgoedjes en cd’s. Afspraak om 09.00 uur op de speelplaats.


Misschien hebben uw kinderen ook wel ergens een speelgoedje dat niet meer zo nauw aan hun hart ligt. Breng het dan naar school... we hangen het dan op in één van de kerstbomen. Let wel, het speelgoed zal gedurende gans de kerstperiode buiten hangen. Dat betekent meteen dat het wellicht z’n bestaan in schoonheid zal eindigen! Ook oude cd’s en cd-roms schitteren graag in onze kerstbomen. Geef die ook af op school zodat ook zij kunnen bijdragen tot een fonkelende Bosbes.

Op zaterdag 14 januari 2012 wordt alles terug afgebroken; ook daarvoor zijn er vrijwillige mama’s en papa’s nodig. Afbreken is natuurlijk niet zo leuk als opbouwen, maar is echter even noodzakelijk.

9 Bebat Wij werken samen met Bebat... die oude batterijen recycleert en een nieuw leven geeft. Onze school is een inzamelpunt waar de batterijen worden opgehaald. Zo maken we onze kinderen reeds vertrouwd met selectieve afvalophaling en recyclage. Onze leerlingen mogen dus gebruikte batterijen meebrengen naar school om ze te deponeren in de tonnen. Zo gaan we op weg naar een beter milieu. Bovendien wordt ook de school er beter van, want we sparen voor mooie geschenken. Een kg opgehaalde batterijen staat immers voor 1 punt of 0.25 euro! Dit gebruiken we dan voor de aankoop van milieuvriendelijk materiaal (vb. spaarlampen) en/of didactische leermiddelen. Breng dus afgedankte batterijen naar school... je helpt er dus niet alleen het milieu mee, maar ook de Bosbes!


10 Nieuws uit L4

Op vrijdag

september verzorgden wij

leerjaar de startviering van de

met het

. Alles was in het thema van de

. Weten jullie welke kleuren in de

thuishoren? Los dan de rebus op!

+

s=d

- t - en

+

-k

-s a=e

wissel de eerste e en de g

+

z = gr

d = uw

+

-o

-k a=e

- aan

-

m b=g


11 Nieuws uit de ouderraad

De vormingsavond van 18 oktober behandelde het thema ‘Mindful opvoeden’. Het was een hele interessante uiteenzetting. De westerse mensen gaan nogal gejaagd door het leven. Dit zetten we over op onze kinderen. We moeten plannen, organiseren voor het werk, voor de kinderen, voor de vrije tijd … of we piekeren. Zo komen we zelden tot rust. We kregen enkele wijze tips om te leven in het hier en het nu. Als je dit probeert, kom je in de eerste plaats jezelf tegen. Het is goed om te relativeren. Weet ook dat de perfecte ouder of het perfecte kind niet bestaat. Gelukkig maar … Op de website vind je enkele foto’s. De kerstborrel tijdens het oudercontact van 21 december wordt traditiegetrouw georganiseerd door de ouderraad. Bij deze willen we jullie nu al vragen die datum in jullie agenda te noteren. Dan kan je op die avond genieten (zonder stress of gepieker) van het samenzijn, de lekkere drankjes, hapjes en wie weet ook de wintersfeer !

12 Facebook Dagelijks kun je op Facebook een actueel nieuwtje bekijken op onze facebookpagina. Word dus vriend van de Bosbes. Voor uitgebreide verslagen en reportages moet je wel op onze website terecht: www.vbshertsberge.be. Niet alleen op actua (dagdagelijks vers) maar ook op nieuws uit de klassen (op geregelde basis) kun je het reilen en zeilen in onze school volgen. Er ligt trouwens een schat van informatie (van kalender tot maandmenu) en interessante links op jou te wachten!


13 Data Ma 07 november Di 08 november Vr 11 november Ma 14 november

Begin fluoactie (tot 17 februari) + instap nieuwe peuters L3 + L4 op theaterbezoek Leeruitstap L5 + L6 (Ieper – Dranouter) Geen school (Wapenstilstand)

Vr 18 november

L5 + L6 op theaterbezoek Fietsencontrole Unihockey in Ruddervoorde Leeruitstap L3 + L4 (Diksmuide – Nieuwpoort)

Di 22 november

Visuscontrole K1

Ma 28 november

Ouderraad

Woe 30 november

Schaatsdag

Do 01 + vr 02 december

L3 naar het Atomium

Di 06 december

Hoog Heilig bezoek

Woe 07 december

Open peuterklas

Do 08 december

Schoolraad

Za 10 december

Kerst op de speelplaats (09.00 uur)

Woe 21 december

Oudercontact in alle klassen + kerstborrel (ouderraad)

24 december – 08 januari

Kerstvakantie

Ma 09 januari

Start 2de trimester + instap nieuwe peuters

Woe 16 november

Ook al te noteren! Eerste communie: do 17 mei 2012 Plechtige communie: za 19 mei 2012 Geen school: Woe 25 januari 2012: pedagogische werkdag 18 – 26 februari: krokusvakantie 01 – 15 april: paasvakantie Ma 30 april: vrije dag Di 01 mei: dag van de arbeid Woe 02 mei: pedagogische werkdag 17 – 20 mei: Hemelvaartweekend 26 – 28 mei: Pinksterweekend

En tenslotte met stip te noteren!!!

Zaterdag 02 juni “schoolfeest met Bosbesoptreden” Een feest van kleur (een musical voor de hele school) Het wordt een prachtig optreden van al onze leerlingen... en een aantal ouders!!! Meer nieuws volgt, maar kruis nu al zaterdag 02 juni 2012 aan...

Bosbeste groeten uit Hertsberge  
Bosbeste groeten uit Hertsberge  

Krantje oktober 2011

Advertisement