Page 1

voorjaars aanbieding

2018

Klement \

Hannah Arendt Het waagstuk van de politiek Aristoteles Metafysica Florentijn van Rootselaar Filosofisch veldwerk


#\

Feiten hebben een getuigenis nodig om herinnerd te worden; zonder betrouwbare getuigen vinden ze geen erkenning en dus ook geen veilig onderkomen in het domein van de menselijke aangelegenheden. Uit dit alles volgt dat een feitelijke bewering nooit boven alle twijfel verheven kan zijn. - Hannah Arendt – Liegen in de politiek

Š REUTERS/Lucas Jackson


KLEMENT

3

Het volk weet het echt beter Over liegen in de politiek

MARKETING \ → Promotie i.s.m. Filosofie Magazine → Boekhandelsbezoek door vertalers → Symposium “Het waagstuk van de politiek”

AUTEUR \ Hannah Arendt (1906-1975) was een van de meest invloedrijke politiek filosofen van de 20 e eeuw. Ze werd bekend door haar verslag van de rechtszaak tegen Adolf Eichmann. Haar publicaties over onder andere macht, totalitarisme en politiek zijn vandaag de dag nog steeds van grote invloed op de politieke filosofie.

INHOUD \

Hoe moeten we omgaan met liegende

politici? En wat mogen

we doen wanneer die politici de democratische rechtsstaat in gevaar brengen? Het waagstuk van de politiek bevat niet eerder in het Nederlands vertaalde essays en een uniek interview met Günter Gaus. Hannah Arendt fileert haarscherp niet alleen het gedrag van politici, maar ook dat van ons burgers.

Verschijningsdatum 1 mei 2018 Titel Het waagstuk van de politiek Ondertitel Over politieke leugens en burgerlijke ongehoorzaamheid Oorspronkelijke titel Lying in politics; On Civil Disobedience; Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache Auteur Hannah Arendt Vertalers Dirk De Schutter en Remi Peeters Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 112 pagina’s ISBN 9789086872350 Prijs € 19,99 NUR 730

9 789086 872350


#\

Ga niet op zoek naar je zelf, maar schep een nieuwe wereld. - Michael Puett, auteur van bestseller De Weg.


KLEMENT

5

Hoe herstellen we het contact met de wereld?

Grote filosofen van nu over leven in barre tijden MARKETING \ → Promotie in samenwerking met Filosofie Magazine → Boekpresentatie en interview met enkele denkers → Auteur is beschikbaar voor interviews en boekhandelsbezoek

MET VOORWOORD VAN STINE JENSEN

INHOUD \

Klimaatcrisis, fake news en de versnelling van ons leven – door deze ontwikkelingen is onze band met de wereld verbroken. Hoe moeten we met deze existentiële crisis omgaan? Florentijn van Rootselaar onderzocht deze vraag met filosofische kopstukken als Peter Sloterdijk, Martha Nussbaum, Tu Weiming, Michael Puett en Roger Scruton. Een zoektocht naar een nieuwe manier van luisteren, naar de wereld en onszelf. Levenskunst voor iedereen die zich druk maakt over onze toekomst.

AUTEUR \ Florentijn van Rootselaar is redacteur van Filosofie Magazine en jurylid van de Socratesbeker.

Verschijningsdatum 13 maart 2018 Titel Filosofisch veldwerk Ondertitel Hoe grote denkers ons de wereld opnieuw laten voelen Auteur Florentijn van Rootselaar Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 128 pagina’s ISBN 9789086872329 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789086872336 Prijs e-book € 9,99 NUR 730

9 789086 872329


6 KLEMENT

'De eerste filosofie' ontleed De complete Metafysica MARKETING \ → Online leeswijzer in samenwerking met www.filosofie.nl, met video's waarin aspecten van de Metafysica worden uitgelegd → Boekhandelsbezoek door vertaler

AUTEUR \ Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Niet alleen de filosofie, maar ook biologie, natuurwetenschappen, ethiek en politieke theorie zijn schatplichtig aan zijn werk.

Verschijningsdatum 29 mei 2018 Titel Metafysica Ondertitel Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ben Schomakers Auteur Aristoteles Vertaler Ben Schomakers Uitvoering gebonden, met stofomslag en leeslint Formaat 14 x 22 cm Omvang 560 pagina’s ISBN 9789086871513 Prijs € 59,99 ISBN e-book 9789086872343 Prijs e-book € 24,99 NUR 730

9 789086 871513

INHOUD \

De eerste volledige Nederlandse vertaling van een

van de meest invloedrijke filosofische boeken ooit. De Metafysica is het eerste en meteen het allerbelangrijkste boek uit de geschiedenis van de metafysica. De meesterlijk vertaalde en ingeleide teksten laten ons een werkelijkheid ervaren die we uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt van het bestaan. #\

Alle mensen, het is naar weten dat ze van nature streven - Aristoteles – Metafysica 980a21 Misschien wel de allerbelangrijkste tekst uit de geschiedenis van de westerse filosofie - Vertaler Ben Schomakers over de Metafysica


KLEMENT

7

Melancholie als glimp van een geslaagd leven Over verdriet in de eeuw van de glimlach MARKETING \ → Boekhandelsbezoek

INHOUD \

We moeten ons hoofd niet afwenden van ons verdriet. Verdriet kan ons inzicht geven in wie wij zijn, maar ook in wat een mens is. In dit prachtige essay komen verschillende, zeer herkenbare facetten van onze omgang met verdriet en melancholie aan bod: de moeizaamheid van de troost , het geheugen van het verlangen, het dwepen met het tragische en het vrije-onvrije verder leven na het verdriet. Een originele kijk op melancholie als hoopgevende bron van inzicht in de structuur van de ziel en het bestaan. #\

Verdriet is nooit een favoriet filosofisch onderwerp geweest, en dat is niet alleen jammer maar misschien ook gevaarlijk - Ben Schomakers

AUTEUR \ Ben Schomakers vertaalt, interpreteert en schrijft filosofische teksten.

Verschijningsdatum 27 februari 2018 Titel Het begin van de melancholie Ondertitel Over verdriet, verlangen en werkelijkheid Auteur Ben Schomakers Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 208 pagina’s ISBN 9789086872367 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789086872374 Prijs e-book € 9,99 NUR 730

9 789086 872367


8 KLEMENT

De paradoxen van ons bestaan ontrafeld

Scepticisme als smeermiddel van de rede MARKETING \ → Boekhandelsbezoek

AUTEUR \ Henri Oosthout is classicus, wiskundige en filosoof. Hij schreef o.a. Over muziek (2012), Klein filosofisch lexicon (2014), Mens in de kosmos (2015) en Kritische geschiedenis van de westerse wijsbegeerte (twee delen, 2015/2016)

Verschijningsdatum 27 maart 2018 Titel Het schandaal van de filosofie Ondertitel Hoofdlijnen van het sceptische denken van de Oudheid tot heden Auteur Henri Oosthout Uitvoering paperback Formaat 14 x 22 cm Omvang 336 pagina’s ISBN 9789086872404 Prijs € 21,99 ISBN e-book 9789086872411 Prijs e-book € 12,99 NUR 732

9 789086 872404

INHOUD \

Filosofische scepsis is een twijfel, een opschorting van oordeel op beredeneerde gronden. Het schandaal van de filosofie – een

magistraal standaardwerk over het scepticisme – neemt ons mee in de ontwikkeling van het denken van deze traditie. Een formidabele filosofische canon en een pleidooi voor het behoud van filosofische lichtvoetigheid en het vermogen tot (zelf-) relativering. Een nieuwe, verkorte editie van dit meesterwerk uit 2010 met een nieuw omslag. #\

Scepsis is de onbestemde toestand waarin een individu of een maatschappij verkeert wanneer traditionele overtuigingen wankelen en een nieuw wereldbeeld zich aandient - Henri Oosthout – Het schandaal van de filosofie


KLEMENT

9

Een van de grootste denkers van nu

Filosofische bruggenbouwer in de spotlights MARKETING \ → Boekhandelsbezoek → Symposium/studiedag “Charles Taylor”

INHOUD \

Charles Taylor is een van de sleutelfiguren in het hedendaagse debat over het zelf en de problemen van de moderniteit. Dit boek biedt een toegankelijke, actuele inleiding tot Taylors denken. Op boeiende wijze reconstrueren de auteurs het ambitieuze filosofische project dat zijn uiteenlopende werken verenigt. Aan de orde komen thema’s als het verband tussen identiteit, taal en morele waarden, democratie en multiculturalisme en het conflict tussen seculiere en niet-seculiere spiritualiteit. #\

Zijn ideeën vormen een krachtig tegengif voor denkstromingen die vanuit één mensof maatschappijvisie de samenleving willen veranderen - Stijn Latré over Charles Taylor in Trouw

AUTEUR \ Ger Groot doceert filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Guy Vanheeswijck doceert metafysica, cultuur- en godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en de K.U. Leuven.

Verschijningsdatum 8 mei 2018 Titel Charles Taylor Auteurs Ger Groot en Guy Vanheeswijck (red.) Uitvoering paperback Formaat 14 x 22 cm Omvang 288 pagina’s ISBN 9789086871988 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789086872459 Prijs e-book € 9,99 NUR 730

9 789086 871988


10 KLEMENT

Een inspirerende toekomstvisie Vaccin tegen het Trump-virus MARKETING \ → Boekhandelsbezoek

AUTEUR \ Jan Prij is econoom, filosoof, lekenpreker, eigenaar van het tekstbureau Zinnen Over Zin en redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Verschijningsdatum 17 april 2018 Titel God en geld Auteur Jan Prij Uitvoering paperback Formaat 14 x 22 cm Omvang 224 blz. ISBN 9789086872305 Prijs € 21,99 ISBN e-book 9789086872312 Prijs e-book € 12,99 NUR 730

9 789086 872305

INHOUD \

De veronderstelde tegenstelling tussen God en geld, tussen het ‘hogere’ en het ‘lagere’ berust op een misverstand, zowel over de aard van religie als ook over de aard van economie. Jan Prij nodigt ons in een passievol betoog uit om opnieuw te ontdekken waar religie, economie en politiek in wezen om draaien. Een

inspirerend, optimistisch pleidooi voor een nieuwe samenleving. Een samenleving waarin de hermeneutiek centraal staat: de kunst van het overbrengen, vertalen en vertolken. #\

We hebben volop in de hardware van de samenleving geïnvesteerd. Nu is het tijd te investeren in de software van de co-creatie, van het samen denken, van het verbindingen leggen. - Jan Prij


KLEMENT

Nederland \ VBK media

Herculesplein 96 \ 3584 AA Utrecht Postbus 13288 \ 3507 LG Utrecht t +31 (0)88 700 2600 \ f +31 (0)88 700 2999 www.uitgeverijklement.nl

SALESMANAGER RETAIL \ Vanessa van Hofwegen m +31(0)6 270 501 59 e vvanhofwegen@vbkmedia.nl

SALESMANAGER B2B \ Andrea Meijers m +31 (0)6 532 172 42 e ameijers@vbkmedia.nl

ACCOUNTMANAGERS RETAIL \ Jako van Gorsel t +31 (0)88 700 2646 e jvangorsel@vbkmedia.nl

ACCOUNTMANAGERS B2B \ Rudmer Koopal m +31 (0)6 295 652 70 e rkoopal@vbkmedia.nl

Erica Groen t +31 (0)88 700 2619 e egroen@vbkmedia.nl

Merel Prins m +31 (0)6 513 029 24 e mprins@vbkmedia.nl

Emiel Hendriks m +31 (0)6 200 381 53 e ehendriks@vbkmedia.nl

Quirin Scheele m +31 (6) 277 454 94 e qscheele@vbkmedia.nl

René Jansen m +31 (0)6 253 109 20 e rjansen@vbkmedia.nl Astrid Paagman m +31 (0)6 295 652 69 e apaagman@vbkmedia.nl René Slotboom m +31 (0)6 155 397 19 e rslotboom@vbkmedia.nl Mieke Touwen m +31 (0)6 195 505 83 e mtouwen@vbkmedia.nl Marjatta Vavrinek m +31 (0)6 132 805 96 e mvavrinek@vbkmedia.nl

KLANTCONTACTCENTRUM \ t +31 (0)88 700 2700 e verkoop@vbkmedia.nl PROMOTIE MARKETING \ t +31 (0)88 700 2919 e promotie@uitgeverijklement.nl

11


Bestellen en informatie \ 088 - 700 2700 of verkoop@vbkmedia.nl

Klement

Het is verwondering die mensen tot filosoferen heeft aangezet – Aristoteles levenskunst voor iedereen

over liegen in de politiek

Aanbieding Klement voorjaar 2018  
Aanbieding Klement voorjaar 2018