Najaarsaanbieding KokBoekencentrum 2018

Page 1

najaars aanbieding

2018

Troost

door Hella van der Wijst Silvester en de verdwaalde wolf Willeke Brouwer De mooiste gedichten van Joke Verweerd Anker in de storm Nieuwe roman van Lynn Austin


Om naar uit te kijken dit najaar


KOKBOEKENCENTRUM

#\

Wij zijn de grootste uitgever op het domein religie en hebben de passie de mooiste producten voor onze klanten te maken. – Wouter van der Meulen, uitgeefdirecteur KokBoekencentrum

Sinds 1 januari 2017 zijn de uitgeverijen Kok en Boekencentrum samengevoegd. Nu, na ruim een jaar hard werken, is het moment gekomen om ons als één sterk en breed uitgeefhuis te presenteren:

KokBoekencentrum blijft boeken en tijdschriften met inhoud maken voor mensen voor wie geloof, spiritualiteit en religieuze traditie van waarde zijn. Maar ook voor hen die een open en empathische houding ten aanzien van godsdienst en geloof hebben zonder zichzelf als gelovig te bestempelen, en voor diegenen die ervoor openstaan bij andere religieuze tradities kennis, inzicht, rituelen en vormen te onderzoeken. Dat doen we met producten in print, digitaal en audio. In fictie en nonfictie, voor kinderen, jongeren en millennials. Vertaald of oorspronkelijk Nederlands. Met uitgaven die qua thematiek goed aansluiten bij de christelijke markt, maar ook met producten die geen specifiek-christelijke inhoud hebben. Kortom: KokBoekencentrum is de marktleider in christelijke boeken, platforms en tijdschriften, die weet wat er in de post-religieuze samenleving gebeurt. We zijn onderdeel van Veen Bosch en Keuning uitgeversgroep, de grootste boekenuitgever van Nederland. Onze nieuwe uitgaven zullen verschijnen onder de nieuwe, gezamenlijke imprint KokBoekencentrum. De imprints Kok, Boekencentrum, Meinema, Callenbach en Jes! komen hierbij te vervallen. Het fictiefonds Mozaïek blijft bestaan. In deze aanbiedingscatalogus presenteren KokBoekencentrum, Mozaïek, Omniboek en Z&K met trots de titels die dit najaar verschijnen.

1


2 KOKBOEKENCENTRUM

Inhoudsopgave \ KOKBOEKENCENTRUM

3

NON-FICTIE \

79

JEUGD \

95

FICTIE \

147

VERSCHIJNINGSLIJST \


najaar

2018

voorjaars Non-fictie aanbieding 2018


#\

Het woord dat Ik u heden geef Het woord dat Ik u heden geef Is niet te hoog voor u het ligt niet buiten uw bereik. Het is niet in de hemel, zeg dus niet: wie haalt het voor ons uit de hemel. Het is niet over zee, zeg dus maar niet: wie haalt het voor ons van over zee. Het woord is dichtbij in je mond in je hart je kunt het volbrengen.

Foto: Bonnita Postma

4 KOKBOEKENCENTRUM


KOKBOEKENCENTRUM

5

Huub Oosterhuis Verzameld Alle liederen

MARKETING \ → Boekpresentaties in Nederland en Vlaanderen → 21 oktober Duizend stemmen zingen Oosterhuis, Spiegelzaal Eindhoven (overhandiging eerste exemplaar) → Interviews in landelijke media → 9 november recital Trijntje zingt Oosterhuis, Carré Amsterdam → 24 november zingen uit ‘Stilte zingen’, Dominicuskerk Amsterdam

INHOUD \

In dit liedboek zijn de teksten verzameld die Huub Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, om in de zondagse liturgie en in andere vormen van eredienst, bij doop, huwelijk en begrafenis te worden gezongen. Anders dan in het vijfentwintig jaar geleden verschenen Gezongen Liedboek is een aantal oudere teksten niet meer opgenomen; sommigen zijn herschreven. En zijn er veel nieuwe bijgekomen. Voor het eerst is het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis in deze unieke uitgave beschikbaar, die verschijnt ter gelegenheid van zijn 85e verjaardag.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Stilte zingen Ondertitel Liederen, gebeden, gezongen gedichten Auteur Huub Oosterhuis Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 12 x 20,5 cm Omvang 672 pagina’s ISBN 9789043530996 Prijs € 39,99 ISBN e-book 9789043531009 Prijs e-book € 19,99 NUR 306

9 789043 530996KOKBOEKENCENTRUM

7

Wat eenzaamheid echt is, oorzaken en oplossingen Hét probleem van deze tijd

MARKETING \ → Grote presentatie bij verschijning → Free publicity in landelijke media → Boekenlegger met 10 tips om eenzamen te helpen (set van 25 stuks bij afname van 5 exemplaren) 8 713791 046615

→ Postercampagne

INHOUD \

Eenzaamheid is maatschappelijk probleem nummer één. Dit boek brengt het probleem op een uitstekend wijze voor het voetlicht. Het doet verslag van een boeiende en schrijnende zoektocht naar de oorzaken en gevolgen, maar inspireert ook om te zoeken naar oplossingen. Voor dit boek interviewde de auteur ervaringsdeskundigen, filosofen, psychologen, beleidsmakers en mensen uit de praktijk, onder wie wetenschapper Anja Michielse, filosoof Ad Verbrugge en leken-benedictijn Wil Derkse.

AUTEUR \ Nels Fahner (Leiden) is freelance journalist en schreef eerder Droef gemoed. In gesprek met Antoine Bodar over depressie.

Verschijningsdatum 22 januari 2019 Titel Eenzaam Ondertitel Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen Auteur Nels Fahner Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 208 pagina’s ISBN 9789023955153 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789023955160 Prijs e-book € 9,99 NUR 740

9 789023 955153


#\

‘Oerewoet’ is een typisch woord van Hadewijch. Het betekent hartstocht, innerlijk woeden van de minnestorm, de intense bewogenheid die minne veroorzaakt.


KOKBOEKENCENTRUM

9

Mystieke liefdesgedichten helder vertaald en toegelicht

MARKETING \ → Inspiratie van Hadewijch voor geloven anno 2019 → Toegankelijke hertaling voor een breed publiek → Crosspromotie met Nieuwheilig.nu

INHOUD \

De middeleeuwse dichteres Hadewijch had slechts één thema waarover zij dichtte: de minne, de liefde. De minne vindt in God haar oorsprong en roept de hele natuur en elke ziel tot leven. Zij brengt de mens in verrukking en geeft hem een grootse opdracht: onvoorwaardelijk liefhebben. Er is in deze tijd behoefte aan rolmodellen die een appel doen om verantwoordelijkheid te nemen, niet de makkelijkste weg te gaan en met aandacht voor de natuur een inspirerend leven te leiden. Hadewijch is zo’n voorbeeld.

AUTEUR \ Over Hadewijch is weinig bekend. Zij leefde in de 13de eeuw en geldt als een van de grootste dichteressen uit onze literatuur. De vertaalster, drs. Agnes Hoffschulte, werkt en woont als pastoraal theologe in Deventer. Haar vertaling van Hadewijchs gedichten werd door kenners geprezen vanwege ‘de heldere hedendaagse taal en toch echt Hadewijch’.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Oerewoet Ondertitel Gedichten over minne en beminnen Auteur Hadewijch Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 14 x 22 cm Omvang 240 pagina’s ISBN 9789043530774 Prijs € 24,99 ISBN e-book 9789043530781 Prijs e-book € 12,99 NUR 301

9 789043 530774


#\

In dit boek vertel ik hoe in het filosofische denken het geloof in God afbrokkelde in de recente geschiedenis. En ik sta stil bij wat steeds meer hedendaagse filosofen de ‘comeback van God’ noemen. Is religie terug? Is God terug?


KOKBOEKENCENTRUM

11

Waarom blijven mensen geloven in God? Zelfonderzoek van een christelijke atheïst

MARKETING \ → Auteur beschikbaar voor interviews → Auteursfilmpje → Besprekingen in Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer → Samenwerking met nieuwheilig.nu en nieuwwij.nl

INHOUD \

Is geloven in God een keuze? In dit boek beschrijft filosoof en theoloog Gerko Tempelman zijn zoektocht naar een God die dood is verklaard door Nietzsche, en probeert hij een manier te vinden om in de postmoderne tijd religieus te kunnen zijn. Een toegankelijk geschreven boek over een actueel onderwerp, met veel persoonlijke ervaringen en voorbeelden.

AUTEUR \ Gerko Tempelman (1988) woont in Amsterdam, studeerde filosofie en theologie en is docent filosofie en ideeëngeschiedenis bij The School of Life, de Vrije Academie en de Volksuniversiteit. In 2013 startte hij in Amsterdam met de ‘Kerk voor atheïsten (en alle anderen)’.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel Ongeneeslijk religieus Ondertitel Een filosofisch pleidooi voor radicale theologie Auteur Gerko Tempelman Uitvoering paperback Formaat 14,5 x 21 cm Omvang 176 pagina’s ISBN 9789043529921 Prijs € 16,99 ISBN e-book 9789043529938 Prijs e-book € 9,99 NUR 707

9 789043 529921


#\

Ik ben werkelijk diep geraakt. Ik heb dus iets geschreven waar hij tevreden over is. – Luther


KOKBOEKENCENTRUM

13

Verzameld werk van Johannes Calvijn Een selectie in 2 delen

MARKETING \ → Samenwerking met Refo500 → Teksten van Johannes Calvijn voor het eerst ontsloten

AUTEUR \ Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en directeur van Refo500. Daarnaast is hij o.a. president van RefoRC (Reformation Research Consortium) en wetenschappelijk curator van de Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden. In 2016 verscheen onder zijn redactie Luther Verzameld, een uitgave die enthousiast werd ontvangen.

INHOUD \

Dat Jean Cauvin in Nederland al eeuwen Johannes Calvijn heet, zegt alles over de enorme invloed die de reformator de eeuwen door heeft gehad op de Nederlandse kerk en cultuur. Al vroeg verschenen vertalingen van met name zijn Institutie en zijn commentaren, maar tegelijk bleven veel van zijn kleinere werken onvertaald. Daar brengt Calvijn Verzameld nu verandering in. Een team van Calvijn-deskundigen presenteert hier een veelheid van voor het eerst of opnieuw vertaalde teksten, voorzien van een beknopte inleiding op elke tekst. Calvijn is meer dan ‘de man van één boek’ en hij is frisser, breder en actueler dan zijn portret doet vermoeden. Luther zag dat ook en uitte zijn tevredenheid over Calvijns werk. Wie Calvijn verzameld ter hand neemt, zal het snel met Luther eens zijn.

9789043526340

Verschijningsdatum 22 januari 2019 Titel Calvijn verzameld Auteur Herman J. Selderhuis Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 15 x 23 cm Omvang 1312 pagina’s (2 delen) ISBN 9789043530811 Prijs € 69,99 ISBN e-book 9789043530828 Prijs e-book € 29,99 NUR 700

9 789043 530811


14 KOKBOEKENCENTRUM

Dordtse Leerregels eindelijk in nieuwe taal

Verschijnt in verband met het jubileumjaar

AUTEUR \ Dr. W. Verboom (Harderwijk) is emeritus hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerde Protestantisme en houdt zich al vele jaren bezig met de betekenis van de belijdenisgeschriften voor nu. Eerder schreef hij een eigentijdse weergave van de Heidelbergse Catechismus.

INHOUD \ 9789023922292

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel De Dordtse Leerregels Ondertitel Een hertaling Auteur Dr. W. Verboom Uitvoering gebonden, flexcover Formaat 12 x 18 cm Omvang 128 pagina’s ISBN 9789023955351 Prijs ₏ 12,99 NUR 700

9 789023 955351

In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Deze synode nam het initiatief voor het opstellen van de Dordtse Leerregels, een belijdenisgeschrift waarin de leer van de uitverkiezing centraal staat en de leer van de Remonstranten bestreden wordt. Dit belijdenisgeschrift verscheen in 1619, maar is nog steeds inhoudelijk van grote waarde. Tegelijkertijd geldt dat het bij velen onbekend is. Dr. W. Verboom heeft daarom de tekst van de Dordtse Leerregels hertaald voor deze tijd en van kanttekeningen voorzien.


KOKBOEKENCENTRUM

15

Aansprekende Bijbelstudies

in januari 2019 als tv-serie

10.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN

AUTEUR \ Henk Binnendijk is een geliefde en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het geloof. Hij sprak op EO-Jongerendagen en spreekt nog steeds op conferenties en mannendagen. w

INHOUD \

Abraham, Isaak en Jakob en hun vrouwen waren gewone mensen. Ze leefden vierduizend jaar geleden en in een andere cultuur. Maar het waren wel mensen met dezelfde gevoelens, verlangens en onzekerheden als wij. Wie ook nog altijd Dezelfde is, is de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij beloofde u veel. Sommige beloften werden gedurende hun leven vervuld. Andere lagen in de toekomst. En ondanks hun tekortkomingen bleef Hij altijd achter hen staan.

#\

Ik hoop dat dit boek de lezer brengt bij het oude, levensechte boek, de Bijbel. – Henk Binnendijk

9789043528313

Verschijningsdatum 11 december 2018 Titel De God van Abraham, Isaak en Jakob Auteur Henk Binnendijk Uitvoering paperback met flappen Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789043530590 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789043530606 Prijs e-book € 9,99 NUR 700

9 789043 530590


16 KOKBOEKENCENTRUM #\

Dit is zeker een prachtig intellectueel en spiritueel boek, en een must read voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen de kerk en de seculiere cultuur. – Trouw over Geduld met God

MIDPRICE 50

€12,

9789023927662


KOKBOEKENCENTRUM

17

Een commentaar op deze tijd

Verrassend, scherpzinnig en humoristisch MARKETING \ → Auteursbezoek in voorjaar 2019 → Free publicity in landelijke media

INHOUD \

Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt. In Raak de wonden aan neemt Halík het verhaal van de ongelovige Thomasals basis voor veertien essays. Het bevat theologischfilosofische bespiegelingen over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht.

AUTEUR \ Tomáš Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomášek en Johannes Paulus II. Eerder verschenen Geduld met God (2014), De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017).

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel Raak de wonden aan Ondertitel Over niet zien en toch geloven Oorspronkelijke titel Dotkni se ran Auteur Tomáš Halík Uitvoering paperback Formaat 14,5 x 22,5 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789023954170 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789023954187 Prijs e-book € 12,99 NUR 707

9 789023 954170


18 KOKBOEKENCENTRUM

Bidden verrijkt je leven

Anselm Grün als gebedsmeester

AUTEUR \ Anselm Grün is benedictijner monnik en auteur van vele bestsellers op gebied van spiritualiteit en geloof.

INHOUD \ 9789043529310

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel School van het gebed Auteur Anselm Grün Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 11 x 19 cm Omvang 160 pagina’s ISBN 9789043529556 Prijs € 15,99 ISBN e-book 9789043529563 Prijs e-book € 7,99 NUR 707

9 789043 529556

Veel mensen vinden bidden moeilijk. In de dagelijkse hectiek vinden we de tijd niet, niet de juiste woorden, niet de juiste plek. Bidden is niet alleen spreken tot God, maar ook luisteren en je bewust zijn van Gods aanwezigheid. Vertrouwen, expressie, openheid, een goede omgeving en houding zijn essentieel. Anselm Grün leert ons God diep in ons te ontdekken. In dit boek zijn aanwijzingen en oefeningen te vinden die hierbij op weg helpen.


KOKBOEKENCENTRUM

19

Het leven als pelgrimsreis, aan de hand van God Pelgrimspsalmen in een nieuw licht

INHOUD \

De pelgrimspsalmen zijn liederen voor mensen die op de een of andere manier onderweg zijn. Ze verwoorden alle menselijke emoties, en vertellen verhalen over o.a. hoop (psalm 122), vreugde (psalm 126), teleurstelling (psalm 131) en vriendschap (psalm 133). Op een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten en de lessen die we er uit kunnen trekken. De vele voorbeelden en gespreksvragen (DoorVragen en DoorDoen) per psalm maken dit boek ook geschikt voor bijbelstudie. #\

Het leven is een ontdekkingsreis, een groeiproces, dat je met vallen en opstaan overkomt. – Jan Martijn Abrahamse

AUTEUR \ Jan Martijn Abrahamse (Ede) is een jonge theoloog en predikant. Hij is docent systematische theologie en ethiek aan de CHE en als research fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium. Begin januari 2018 promoveerde hij op de ambtstheologie van Robert Browne. Daarnaast is hij redacteur van het theologisch tijdschrift Soteria.

Verschijningsdatum 23 oktober 2018 Titel Breekbaar halleluja Ondertitel Onderweg met de pelgrimspsalmen Auteur Jan Martijn Abrahamse Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 176 pagina’s ISBN 9789043530316 Prijs € 16,99 ISBN e-book 9789043530323 Prijs e-book € 9,99 NUR 707

9 789043 530316


20 KOKBOEKENCENTRUM

Bekende bijbelteksten in een nieuw jasje Mooie teksten voor allerlei gelegenheden

AUTEUR \ Piet van Midden (Bergambacht) is emeritus-predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.

9789021170381

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel De lichtvoetige Bijbel Ondertitel Teksten die je lief zijn Auteur Piet van Midden Uitvoering gebonden, flexcover Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 152 pagina’s ISBN 9789023955672 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789023955689 Prijs e-book € 9,99 NUR 701

9 789023 955672

INHOUD \

De Bijbel heeft een zeggingskracht die boven alle boeken uitgaat. Sommige teksten doen iets met je. Dat geldt nog sterker wanneer ze opnieuw verwoord worden. Ds. Piet van Midden hertaalde een groot aantal bijbelteksten op een verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus. Je kunt ze lezen voor jezelf, bij de opening van een bijeenkomst, in een viering, of ze gebruiken om iemand een hart onder de riem te steken.


KOKBOEKENCENTRUM

21

Prachtige kerstbundel met verhalen en liedteksten van geliefd auteur

INHOUD \

Als een ster is Hij verschenen biedt een bundeling van recent geschreven teksten voor de tijd van advent en kerst, voor jong en oud. Korte en iets langere verhalen, afgewisseld door nieuwe en eerder ontstane liedteksten, die ook uitstekend als gedicht kunnen worden (voor)gelezen. Vooral in de poëtische bijdragen licht de ster van de geboren Verlosser steeds weer op.

AUTEUR \ Dr. André F. Troost publiceerde tal van dagboeken, verhalen, theologische boeken en liedbundels. Hij woont als emeritus predikant te Ermelo.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Als een ster is Hij verschenen Ondertitel Proza en poëzie voor advent en kerst Auteur André F. Troost Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789023955641 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789023956259 Prijs e-book € 6,99 NUR 713

9 789023 955641


22 KOKBOEKENCENTRUM LEZERSREACTIES: #\

Dit boek helpt enorm om moeilijk gedrag van anderen te begrijpen en daarop adequaat te reageren, zonder daarbij jezelf of anderen te beschadigen. #\

Een spannend boek met veel handreikingen en tips om anderen en ook jezelf te begrijpen. #\

Dit boek steekt met kop en schouders boven alle andere boeken over dit thema uit en is ook nog onderhoudend geschreven. #\

Een lezenswaardige wegwijzer voor alledag!


KOKBOEKENCENTRUM

23

Zo kun je omgaan met moeilijke mensen Vijf maanden in de Duitse bestsellerslijst

MARKETING \ → Auteursbezoek voor de media → Free publicity in landelijke media → Creatieve social media campagne → Boekenlegger met 10 overlevingstips (set van 25 stuks bij afname van 5 exemplaren) 8 713791 046561

INHOUD \

Grensoverschrijders, praatjesmakers, dominante mensen, negatievelingen, wraakzuchtigen, vermijders en energieverslinders: ze bedoelen het niet slecht. Toch kunnen ze ons het leven zuur maken, energie uit ons zuigen en het uiterste van ons vergen. Hoe kunnen we ons daar effectief tegen beschermen? En, als het even kan, zonder zelf een moeilijk mens te worden? In zijn boek introduceert psychotherapeut Jörg Berger beproefde strategieën voor de omgang met moeilijke mensen. Door de achtergrondinformatie over persoonlijkheidstypen, de tips en trucs en de voorbeelden uit de praktijk, is dit boek bijzonder leerzaam en waardevol voor de omgang met mensen in ons dagelijks leven.

AUTEUR \ Jörg Berger is psycholoog en vrijgevestigd psychotherapeut. Hij heeft veel boeken en artikelen op zijn vakgebied gepubliceerd, en begeleidt al meer dan vijftien jaar mensen die te lijden hebben onder moeilijke mensen. Daarnaast werkt hij met mensen die door anderen als gecompliceerd worden ervaren aan de verandering van hun gedragspatronen.

Verschijningsdatum 23 oktober 2018 Titel Hoe overleef ik moeilijke mensen? Oorspronkelijke titel Stachlige Persönlichkeiten Auteur Jörg Berger Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 160 pagina’s ISBN 9789023954477 Prijs € 16,99 ISBN e-book 9789023954484 Prijs e-book € 9,99 NUR 770

9 789023 954477


24 KOKBOEKENCENTRUM


KOKBOEKENCENTRUM

25

Het troostboek bij Ik mis je

Voor rouwenden en hun naasten MARKETING \ → Grote presentatie i.s.m. tv-programma Ik mis je → Auteursfilmpje → Social Media campagne

INHOUD \

Wat is troost en hoe werkt het? Waar vinden mensen die een dierbare moeten missen troost? Waarom is het delen van verdriet zo belangrijk? Wat moet je als naaste wel en vooral niet zeggen? Sinds drie jaar voert Hella van der Wijst voor het EOprogramma Ik mis je wekelijks een gesprek bij het graf van een geliefde. Dit levert unieke inzichten op in de manier waarop mensen in Nederland rouwen en doorleven. Daarvan is dit boek de weerslag. Troost bevat zo’n twintig ervaringsverhalen van mensen die geliefden verloren. Daarnaast geven rouwdeskundigen en wetenschappers vanuit unieke invalshoeken inzichten in de wondere wereld van verdriet en troost. Dit boek kan rouwenden troosten en omstanders helpen om te troosten.

AUTEUR \ Hella van der Wijst is journalist en presenteert voor de EO het tv-programma Ik mis je. Ze woont in het Gooi.

Verschijningsdatum 22 januari 2019 Titel Troost Ondertitel Als je iemand mist Auteur Hella van der Wijst Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de EO Uitvoering gebonden, flexcover Formaat 16 x 24 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789023955146 Prijs € 20,00 NUR 711

9 789023 955146


Medemens zijn is mededogen hebben met de ander je zonder voorbehoud openstellen voor die ander met zijn verhaal je naast die ander zetten met oren die horen ogen die zien kwetsbaar durven zijn vanuit eigen sterfelijkheid mens zijn medemens zijn laat de ander weten: je mag er zijn. Dat geeft moed, kracht in eenzaam lijden. Rita Renema


KOKBOEKENCENTRUM

27

Inspiratie voor mantelzorgers

Toegankelijke inhoud met mooie illustraties MARKETING \ → In samenwerking met Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders → Veel PR rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november 2018) → Met illustraties van Iris Boter → Met schrijfoefeningen, gedichten, recepten, tips, inspirerende verhalen

INHOUD \

Dit boekje staat vol recepten, gedichten, inspirerende verhalen, tips, illustraties en schrijfoefeningen voor mantelzorgers die zich geïnspireerd weten door het christelijk geloof. Even een moment voor jezelf, om op adem te komen en daarna vol nieuwe moed verder te gaan. Een prachtig cadeau voor mantelzorgers: als blijk van waardering en als bemoediging. Aan dit boek werkten o.a. mee: Rita Renema, André F. Troost, Tim van Iersel, Wout Huizing, Elisabeth van Windt, Wil Doornenbal en Wilco Kruijswijk.

AUTEUR \ Marije Vermaas-Boer (1984) is religiewetenschapper en contextueel theoloog. Zij schreef onder andere Beschuit zonder muisjes (2012), Inspiratieboek DANK (2014) en is eindredacteur van het tijdschrift Zin in zorg. Ze geeft lezingen en workshops en werkt onder meer voor organisaties in de zorg.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Met liefde zorgen Ondertitel Inspiratie voor mantelzorgers Uitgave in samenwerking met Reliëf Auteur Marije Vermaas (redactie) Uitvoering paperback Formaat 17 x 17 cm Omvang 128 pagina’s ISBN 9789023954446 Prijs € 12,99 NUR 897

9 789023 954446


28 KOKBOEKENCENTRUM

Prachtige, sprankelende meditaties Inspiratie voor iedere week

AUTEUR \ Marga Haas (Middelburg) is geestelijk verzorger in een hospice, schrijft columns voor diverse tijdschriften en spreekt door het hele land. (www.margahaas.nl)

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Parelduiken Ondertitel 52 bijbelse verrassingen voor het hele jaar Auteur Marga Haas Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang 112 pagina’s ISBN 9789023954453 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789023954460 Prijs e-book € 6,99 NUR 707

9 789023 954453

INHOUD \

Geïnspireerd door meditatie, de christelijke mystici en de deuken en barsten die zij in haar eigen leven opliep, presenteert Marga Haas oude bijbelteksten zo fris en sprankelend dat ze mensen van nu op een nieuwe manier aanspreken. Eerlijk, open en ontwapenend. Parelduiken bevat 52 korte overwegingen – een voor elke week op het ritme van het jaar. Ze geven stof tot nadenken en vragen erom herlezen te worden. #\

In heldere, korte stukjes worden belangrijke mystieke inzichten vertaald naar het gewone leven, zodat je een vermoeden van Leven krijgt. – Jean-Jacques Suurmond


KOKBOEKENCENTRUM

29

Hoe stiller je bent, hoe meer je kunt horen

PUUR! magazine zoekt dit najaar de rust MARKETING \ → POS-materiaal beschikbaar → Ambassadeursactie via betrokken community → Veel aandacht op Facebookpagina PUUR! Vandaag (10.000 likes)

INLCUSIEF BOOKAZINE

INHOUD \

Weinig is zo krachtig als stilte. Als je stil bent kun je veel meer horen, zelfs je eigen hart. PUUR! magazine gaat dit najaar op zoek naar de stilte. Stilte is zo waardevol: het kan nieuwe inzichten geven, nieuwe energie, nieuwe zin. Uit lezersonderzoek bleek dat stilte een van de thema’s is waar lezeressen belangstelling voor hebben. Alle reden dus voor een stilte-nummer, uiteraard met de onderwerpenmix waar PUUR! magazine om bekendstaat: interviews, inspiratie, bemoediging, DIY, ontspanning en praktische tips. Het gratis bookazine bij deze najaarseditie is Land van stilte van Tessa Afshar.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel PUUR! Magazine – nummer 2, 2018 Ondertitel Stilte Uitvoering magazine Formaat 21 x 28,5 cm Omvang 96 pagina’s en bookazine ISBN 9789043530446 ISBN voor 10 stuks 9789043530989 Prijs € 9,99 NUR 086

9 789043 530446KOKBOEKENCENTRUM

31

Leg je geloofsleven vast in deze journal

Full-color invulboek van Linette Trapman

AUTEUR \ Linette Trapman (Sliedrecht) is beeldend kunstenaar en geeft regelmatig workshops op het gebied van tekenen, schilderen, biblejournaling, bulletjournaling en handlettering. Ze hoopt dat ze met haar werk christenen mag bemoedigen en troosten in hun zoektocht naar de oneindige liefde van God.

INHOUD \

Een faith journal is een geloofsdagboek met liederen, gedichten, quotes en notitieruimte voor bijvoorbeeld Bijbelteksten, preken en beantwoorde gebeden en zegeningen. Ook is er veel ruimte voor eigen creativiteit, zoals handlettering en biblejournaling. Linette Trapman neemt je mee door het journal heen, met veel overtrekvoorbeelden en inspiratie. Een inspirerend PUUR! boek voor jouw tijd met God.

9789043527309

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel PUUR! Faith journal Ondertitel aanbidding, gebed, biblejournaling Auteur Linette Trapman Uitvoering gebonden Formaat 17 x 21 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789043530859 Prijs ₏ 17,50 NUR 713

9 789043 530859


32 KOKBOEKENCENTRUM

Verjaardags kalender van Wilma Veen Om het leven te vieren

Wilma Veen (Harderwijk) is in de eerste plaats kunstenares, maar daarnaast ook actief als auteur, presentatrice en spreekster. Sinds kort heeft ze haar eigen kledinglijn. Boeken van haar hand zijn Ik geluk jou, Ik lief jou en Ik schrijf mij.

INHOUD \ 9789043527309

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Ik vier jou Ondertitel Verjaardagskalender Auteur Wilma Veen Uitvoering spiraalband Formaat 14,5 x 34 cm Omvang 12 pagina’s ISBN 9789043530965 Prijs ₏ 12,50 NUR 014

9 789043 530965

Feestjes zijn er om te vieren. Maar de verjaardagskalender van Wilma Veen is op zichzelf al een feest. Ik vier jou biedt elke maand een prachtig schilderij, voldoende ruimte om alle verjaardagen en jubilea te noteren, en een inspirerende quote van Wilma Veen. Een cadeautje voor jezelf, of om iemand anders blij mee te maken.


KOKBOEKENCENTRUM

33

Genieten van genoeg

Leer de overvloed van elke dag te beleven MARKETING \ → Verwerking bij overige uitgaven van de Stiltelijn → Aandacht in media, o.a. Groot Nieuws Radio thema-uitzending → Inclusief verdiepende themaretraite

DEEL 5 IN ADEM-DEDAG-REEKS

INHOUD \

Dit is het vijfde deel in de Adem de dag-reeks, dit keer over overvloed. Overvloedig leven willen we allemaal. Maar wat is werkelijke overvloed en wanneer heb je voldoende? Hoe kom je uit de modus van tekort en leer je de overvloed van elke dag te zien en beleven? Teken – dicht – bid – mijmer – kleur – en mediteer jezelf richting een verzadigd leven waarin je kunt genieten van genoeg. De Adem de dag-reeks brengt verdieping door middel van creatieve verwerkingsopdrachten, mooie gebeden en praktische korte meditaties. Wortel in vrede, bloei in liefde. #\

Elk woord is raak. Door formaat en prijs een prachtig cadeautje! – Antoinette Schram, blogger boekenmening

AUTEUR \ Mirjam van der Vegt is naast auteur ook stiltetrainer en (landelijk) spreker. Ze schreef eerder de Stiltelijn, met recente titels als het Stiltedagboek en Adem de dag. Eerdere delen in deze serie: Balans, Moed, Faalkunst en Geliefd.

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Overvloed Ondertitel Genieten van genoeg Auteur Mirjam van der Vegt Uitvoering geniet Formaat 14 x 21 cm Omvang 32 pagina’s ISBN 9789023955832 (5 ex.) ISBN 9789023955825 (1 ex.) Prijs € 24,75 (€ 4,95 per ex.) NUR 707

9 789023 955832


Een stil moment Augustinus ISBN 9789043526432

9 789043 526432

Een stil moment Bonhoeffer ISBN 9789043526449

9 789043 526449

Een stil moment Kierkegaard ISBN 9789043527682

9 789043 527682

Een stil moment Blaise Pascal ISBN 9789043528405

9 789043 528405

Een stil moment Rust en stilte ISBN 9789043526463

9 789043 526463

Een stil moment Liefde en vriendschap ISBN 9789043526456

9 789043 526456

Een stil moment Troost en moed ISBN 9789043527668

9 789043 527668

Een stil moment Griekse filosofen ISBN 9789043527675

9 789043 527675

Een stil moment Romantische dichters ISBN 9789043527699

9 789043 527699

Een stil moment Joodse wijsheid ISBN 9789043528412

9 789043 528412

Een stil moment Thomas a Kempis ISBN 9789043529204

9 789043 529204

Een stil moment Anselm GrĂźn ISBN 9789043529211

9 789043 529211


KOKBOEKENCENTRUM

Een stil moment voor een inspirerende tekst

MARKETING \ → Full color geschenkboekjes → Inspirerende teksten met sfeervolle illustraties → Aantrekkelijke prijs

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Een stil moment Franciscus Uitvoering paperback met flappen Formaat 12 x 14 cm Omvang 160 pagina’s ISBN 9789043530576 Prijs € 9,99 NUR 707

#\

Doe eerst wat nodig is, doe dan wat mogelijk is en plotseling doe je wat onmogelijk is. – Franciscus van Assisi

9 789043 530576

Verschijningsdatum 16 oktober 2018

#\

Laten we beseffen dat Hij ons niet verhoort door een vloed van woorden, maar door een zuiver hart en tranen van berouw. Daarom moet ons gebed kort en zuiver zijn. – Benedictus van Nursia

Titel Een stil moment Benedictus Uitvoering paperback met flappen Formaat 12 x 14 cm Omvang 160 pagina’s ISBN 9789043530583 Prijs € 9,99 NUR 707

9 789043 530583

35


36 KOKBOEKENCENTRUM

Karl Barth (1886-1968)

50 inspirerende gebeden

KARL BARTH REVIVAL

AUTEUR \ Karl Barth wordt beschouwd als de belangrijkste en meest invloedrijke protestante theoloog van de 20e eeuw.

Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel U weet wie wij zijn Ondertitel 50 gebeden Oorspronkelijke titel Fünfzig Gebete Auteur Karl Barth Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 64 pagina’s ISBN 9789043530422 Prijs € 12,50 ISBN e-book 9789043530439 Prijs e-book € 7,99 NUR 700

9 789043 530422

INHOUD \

Naast een briljant theoloog was Karl Barth een bewogen pastor die zijn gemeente met preken en gebeden wist te onderwijzen en bemoedigen. In zijn gebeden blijkt zijn gave om het evangelie te vertalen naar een praktisch en spiritueel niveau. De gebeden nodigen uit tot vernieuwing van het eigen gebed. De door Barth zelf samengestelde bundel verschijnt bij zijn vijftigste sterfdag. #\

Lieve hemelse Vader, sta ons niet toe ons voor U te verbergen. Laat niet toe dat wij het zonder U willen doen. Toon ons hoe heerlijk U bent en hoe heerlijk het is op U te mogen vertrouwen. – Karl Barth


KOKBOEKENCENTRUM

37

De invloedrijkste theoloog van de 20e eeuw Een hernieuwde kennismaking

EEN NIEUWE GENERATIE ONTDEKT KARL BARTH

INHOUD \

De Zwitser Karl Barth (1886-1968) was een van de grootste theologen van de twintigste eeuw. Dit boek laat zien hoe de Duitse en Europese geschiedenis van die eeuw – de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van Hitler, de Duitse kerkstrijd – doorklinkt in het theologisch werk van Barth, die zich tegen het nationaalsocialisme verzette en na de Tweede Wereldoorlog de vanzelfsprekendheid bekritiseerde waarmee het Westen zich liet meeslepen in de Koude Oorlog-retoriek. Een mooi, toegankelijk overzichtswerk voor iedereen die Barth nader wil leren kennen.

AUTEUR \ Dr. K. Blei (Haarlem) is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 1987 tot 1997 was hij secretarisgeneraal van de Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds zijn emeritaat is hij HOVOdocent en -cursusleider theologie en religies.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd Auteur Karel Blei Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang 400 pagina’s ISBN 9789023955375 Prijs € 37,50 ISBN e-book 9789023955382 Prijs e-book € 19,99 NUR 704

9 789023 955375


38 KOKBOEKENCENTRUM

Zelden is het leven zó intens als in het zicht van de dood

AUTEUR \ Henk Veltkamp heeft jarenlang als geestelijk verzorger in een ziekenhuis gewerkt en leidt nu mensen op om anderen in hun laatste levensfase te begeleiden.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Dichtbij de horizon Ondertitel De kunst van het sterven Auteur Henk Veltkamp Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 Omvang 112 pagina’s ISBN 9789043530750 Prijs € 14,99 ISBN e-book 9789043530767 Prijs e-book € 8,99 NUR 749

9 789043 530750

INHOUD \

Dit boek is bedoeld als steun

in de rug voor wie met het naderend levenseinde te maken krijgt, van zichzelf of een ander. Het besteedt aandacht aan de praktische en psychologische aspecten van het sterven en behandelt ook de meer existentiële vragen rondom leven en dood. Het boek is niet alleen geschikt voor vrijwilligers en professionals in de zorg. Eenieder die met vragen zit over hoe te leven bij de naderende dood, vindt hier mooie gedachten en richtingwijzers.

#\

Wie leert te sterven, leert te leven. – Michel de Montaigne


KOKBOEKENCENTRUM

39

Intieme inkijk met de dood voor ogen Persoonlijk dagboek

INHOUD \

Toen Christiane Berkvens-Stevelinck in 2006 kanker kreeg, had ze er eerder al twee echtgenoten aan verloren. Ze wist de ziekte te verslaan, tot hij in 2017 terugkeerde – nu definitief. Tijdens de laatste maanden heeft ze haar gevoelens en ervaringen buitengewoon intiem opgetekend in een dagboek. Ze wenste in vrede te sterven en hoopte met haar dagboek anderen tot steun te zijn. Op 23 november 2017 overleed ze, 71 jaar oud. En nu ben ik aan de beurt laat zien hoe zij met haar ziekte en naderende dood omging.

AUTEUR \ Christiane Berkvens-Stevelinck was remonstrants predikant en actief als moederoverste.nl. Eerder schreef ze onder meer Wat ik je nog zeggen wilde. Over omgang met mensen met kanker, Een witte stok met gps. Spiritualiteit van de beperking en Het intieme van alleen leven. Spiritualiteit van de single.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel En nu ben ik aan de beurt Ondertitel Spiritualiteit van het sterven Auteur Christiane Berkvens-Stevelinck Uitvoering paperback met flappen Formaat 11,5 x 20 cm Omvang 80 pagina’s ISBN 9789021170688 Prijs € 9,99 ISBN e-book 9789021170695 Prijs e-book € 4,99 NUR 728

9 789021 170688


40 KOKBOEKENCENTRUM

Prachtige meditaties van ds. P.L. de Jong Over ouder worden en oud zijn

TIP DE KERKEN IN UW OMGEVING: MOOI EINDEJAARSGESCHENK NAMENS KERKENRAAD OF DIACONIE VOOR OUDERE GEMEENTELEDEN

AUTEUR \ Ds. Piet L. de Jong is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk en diende als laatste gemeente Rotterdam-Delfshaven. Hij publiceerde veel boeken, waaronder zijn onlangs verschenen biografie Sores en zegen.

9789023971542

Verschijningsdatum 2 oktober 2018 Titel Onze jaren zijn zeventig Ondertitel Meditaties over ouder worden Auteur Piet L. de Jong Uitvoering paperback Formaat 17 x 17 cm Omvang 128 pagina’s ISBN 9789023955658 Prijs € 7,99 ISBN e-book 9789023955665 Prijs e-book € 4,99 NUR 707

9 789023 955658

INHOUD \

Ouder worden is in de Bijbel duidelijk een thema. Niet alleen in de psalmen (bijvoorbeeld Psalm 90) maar ook in de oudtestamentische verhalen en in de brieven van het Nieuwe Testament. De Rotterdamse predikant ds. P.L. de Jong verzamelde een aantal bijzondere bijbelgedeelten over ouder worden en oud zijn en schreef daarover aansprekende meditaties. Hiermee biedt hij ouderen en ouder wordende lezers een boek dat hen helpt om God te vinden en te kennen in hun levensavond. Een mooi geschenk.


KOKBOEKENCENTRUM

41

Bijbelstudies voor de ontmoeting met de islam Met Gods ogen naar moslims kijken

AUTEUR \ Bernhard Reitsma (Ermelo) is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de kerk in de context van de islam. Hij woonde en werkte eerder in Libanon, waar hij de cultuur van het MiddenOosten leerde kennen. Van zijn hand verscheen o.a. Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God.

INHOUD \

Iedereen heeft zo z’n gedachten over de islam. Is de islam nu een bedreiging voor Nederland of een juist een verrijking van de samenleving? Staan christenen en moslims in een seculiere wereld zij aan zij of tegenover elkaar? We blijven vaak steken in onze gedachten. Maar heeft de Bijbel ons daarover ook iets te zeggen? Deze bijbelstudie-uitgave wil christenen inspireren om met Gods ogen naar moslims te kijken en hen stimuleren om na te denken over hun roeping in een multireligieuze wereld. Alleen zo kan de liefde van Christus, de ene God, hun houding bepalen. Met gespreksvragen voor kringen.

9789023971054

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Geen God dan de Here Ondertitel Bijbelstudies rond de omgang met moslims Auteur Bernhard Reitsma Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789023954699 Prijs € 10,99 ISBN e-book 9789023955818 Prijs e-book € 5,99 NUR 707

9 789023 954699


42 KOKBOEKENCENTRUM

Bijbelstudies over emoties

en de plek die ze hebben in ons (geloofs)leven

AUTEUR \ H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht. Van zijn hand verschenen eerder de boeken In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap, In gesprek. Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus en Opgeheven handen. Bijbelstudies over het gebed.

9789023950028

Verschijningsdatum 8 januari 2019 Titel Jezus huilde Ondertitel Bijbelstudies over emoties Auteur Ds. H.J. van der Veen Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789023955924 Prijs € 10,99 ISBN e-book 9789023955955 Prijs e-book € 5,99 NUR 707

9 789023 955924

INHOUD \

In dit boek verdiepen we ons in het emotionele leven van Jezus. Hij kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. In deze bijbelstudies vraagt de auteur zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Dit boek wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan. Met gespreksvragen voor kringen.


KOKBOEKENCENTRUM

43

Bijbelstudies over volharden in navolgen Het vervolg op In Zijn spoor

AUTEURS \ De schrijvers van dit boek zijn predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht.

9789023928294

INHOUD \

Gaan geloven is allesbehalve vanzelfsprekend. Hierin volharden nog veel minder, zeker in een tijd waarin velen afhaken. In Hebreeën 11 ontmoeten we mensen die volharden in hun geloof. Daar willen de auteurs van dit bijbelstudieboek van leren. In acht bijbelstudies wordt Hebreeën 11 vers voor vers behandeld. Deze bijbelstudies stellen allerlei aspecten van het geloven en van het volharden hierin aan de orde. De lezer doet die wijze inspiratie op bij mede-gelovigen die duizenden jaren eerder leefden. Zij worden op die manier metgezellen op de weg naar de toekomst. Alle bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Volhouden! Ondertitel Inspirerende voorbeelden van discipelschap Auteur Ds. L.W. den Boer, ds. G.J. Mink, ds. J.W. Sparreboom en ds. H.J. van der Veen Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789023955795 Prijs € 10,99 ISBN e-book 9789023955801 Prijs e-book € 5,99 NUR 707

9 789023 955795


44 KOKBOEKENCENTRUM

Goede voorbereiding op de doop Mooi geschenk aan doopouders

AUTEURS \ Eline en Bernard van Vreeswijk zijn samen ouders van vier kinderen. Eline werkt als stafwerker bij de HGJB. Bernard is predikant van de protestantse gemeente te Hattem.

INHOUD \ 9789023923947

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Door het water heen Ondertitel Voorbereiding op de doop Auteur Bernard en Eline van Vreeswijk Uitvoering gebonden Formaat 12,5 x 18 cm Omvang 48 pagina’s ISBN 9789023956211 Prijs ₏ 7,99 NUR 707

9 789023 956211

De doop van je kind is altijd een bijzondere gebeurtenis voor de ouders. Om de echte waarde van dat moment, het symbool en de belofte die je doet als ouders goed te begrijpen, is het belangrijk je erin te verdiepen. Daarbij wil het boek Door het water heen helpen. Het legt in zeven hoofdstukken uit waarom we onze kinderen dopen, wat de doop betekent en hoe we invulling kunnen geven aan de belofte die we als ouders doen. De auteurs weten het zo te verwoorden dat iedereen het begrijpt. Door het water heen is een waardevol geschenk aan doopouders en biedt een goede voorbereiding op de doopdienst.


KOKBOEKENCENTRUM

Wulfert Floor (1818-1876)

Jubileumeditie van de oefeningen, deel 3

9789043529679

INHOUD \

Ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van de geliefde prediker Wulfert Floor worden 75 oefeningen (preken) in drie delen uitgebracht. Een prachtige uitgave die de eenvoudige, maar geestelijk rijke inhoud van deze teksten toegankelijk houdt voor de huidige generatie. Wulfert Floor was landbouwer, maar heeft als spreker vele godsdienstoefeningen geleid. In deze driedelige editie zijn alle oefeningen gebundeld die na zijn dood in een tweetal manuscripten werden gevonden.

9789043530002

Verschijningsdatum 23 oktober 2018 Titel Rijpe tarwe Ondertitel Oefeningen deel 3 Auteur Wulfert Floor Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang 272 pagina’s ISBN 9789043530569 Prijs ₏ 22,99 NUR 707

9 789043 530569

45


46 KOKBOEKENCENTRUM

Dagboek bij het Liedboek

Dagboek voor leraren en leerkrachten

NU IN VOORDELIGE PAPERBACK!

INHOUD \

Dit dagboek bij het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk wil helpen het Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloofs- en gebedsleven. Het bevat 365+ verrassende en inspirerende meditaties en gedachten bij liederen.

AUTEUR \ Nienke van Andel (Houten) is theoloog en schreef een proefschrift over het redactieproces van het Liedboek.

HERUITGAVE MET NIEUW OMSLAG!

INHOUD \

Dit dagboek helpt leraren, leerkrachten en docenten het dagelijks moment met God vorm te geven. Het biedt overdenkingen voor vijf dagen in de week en 40 weken in het jaar en kan ook uitstekend gebruikt worden bij een weekopening of -sluiting of een vergadering met collega’s.

AUTEUR \ Drs. Rolf Robbe (Dalfsen) is publicist, neerlandicus en werkzaam aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Reeds verschenen Titel Iedere dag een nieuw begin Ondertitel Dagelijks op weg met het Liedboek Auteur Nienke van Andel (redactie) Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 384 pagina’s ISBN 9789023955627 Prijs € 17,99 NUR 709

Titel Bijna-elke-dagboek voor leraren Auteur Rolf Robbe Uitvoering paperback Formaat 15 x 15 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789023955191 Prijs € 14,99 ISBN e-book 9789023902225 Prijs e-book € 9,99 NUR 707

9 789023 955627

9 789023 955191


KOKBOEKENCENTRUM

47

Waarom zou je naar het klooster gaan? Actuele lessen uit Thomas’ wijsheid

EERSTE NEDERLANDSE VERTALING

AUTEUR \ Frank de Roo studeerde Latijn-Grieks in Turnhout en Rechten in Leuven. Hij werkt als zelfstandig vertaler Latijn. Op grond van oude handschriften kiest hij voor de schrijfwijze ‘Thomas Kempis’.

INHOUD \

Na De navolging van Christus kan de Dialoog met novicen Thomas’ belangrijkste werk worden genoemd. Het is een basiswerk voor de geschiedenis van de moderne devotie. Voor Thomas Kempis liep de veiligste weg naar God via voor het klooster. In dit boek besteedt hij uitvoerig aandacht aan het beslissende keuzemoment voor het klooster. Nog steeds ontvangen kloosters vele gasten die God en stilte zoeken en de wereld even laten voor wat die is. #\

Mocht ik maar waken over mijn wegen, en geen fouten begaan door mijn woorden. Mochten al mijn wegen maar altijd op Gods aanschijn gericht zijn.

9789043527408

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Dialoog met novicen Deel 1: De minachting van de wereld Auteur Thomas Kempis Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 12 x 21 cm Omvang 64 pagina’s ISBN 9789043530835 Prijs € 14,99 NUR 700

– Thomas Kempis 9 789043 530835


48 KOKBOEKENCENTRUM

De nieuwe hemel en nieuwe aarde Dissertatie

INHOUD \

Kan het spreken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden verrijkt door een dialoog tussen verschillende vakgebieden? Deze studie vergelijkt de opvattingen over de nieuwe schepping van drie befaamde theologen: systematisch-theologen Jürgen Moltmann en Karl Rahner, en bijbelstheoloog Gregory Beale.

Is Jezus de Zoon van God? Dissertatie

INHOUD \

­ e uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’ is op D veel verschillende manieren te interpreteren. In dit proefschrift zet Geurt Roffel systematisch uiteen hoe zes toonaangevende christologen Jezus Christus zien. Voor het vormen van zijn gedachten heeft hij zich laten inspireren door twee filosofen, Derrida en Gadamer. Hun zienswijze en benadering lopen als een rode draad door dit onderzoek.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018

Reeds verschenen

Titel De nieuwe hemel en nieuwe aarde Ondertitel Een interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jürgen Moltmann en Gregory Beale Auteur Raymond R. Hausoul Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang 410 pagina’s ISBN 9789023955597 Prijs € 29,90 NUR 700

Titel ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Ondertitel Antwoorden op de vraag of Jezus de Zoon van God is Auteur Geurt Roffel Uitvoering paperback Formaat 15 x 22 cm Omvang 314 pagina’s ISBN 9789023955610 Prijs € 22,50 NUR 704

9 789023 955597

9 789023 955610


KOKBOEKENCENTRUM

49

De refozuil en het RD: een spannend duo Sturend of gestuurd

MARKETING \ → Studie naar de positie en invloed van het Reformatorisch Dagblad in de reformatorische zuil

AUTEUR \ Martin Tijssen (1981) uit Scherpenisse is cultuurhistoricus en docent Burgerschap en Nederlands aan het Hoornbeeck College in Goes. Dit boek is een bewerking van de doctoraalscriptie die hij schreef ter afronding van de opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

INHOUD \

Het Reformatorisch Dagblad speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling van een kerkmuren overstijgend groepsgevoel en de verbeelding van een afzonderlijke gemeenschap binnen de natie. Ze vormde het boegbeeld van een netwerk dat later ook wel als zuil is aangeduid. Hoewel men deed voorkomen dat het bestaan van een bevindelijk gereformeerde gemeenschap ten grondslag lag aan het ontstaan van de krant, was eerder het omgekeerde het geval. Dit boek beschrijft op welke wijze het Reformatorisch Dagblad de bevindelijk gereformeerde groepsidentiteit gevormd en in stand gehouden heeft. De auteur stelt vragen bij de toekomst.

Verschijningsdatum 27 november 2018 Titel De krant en het pand Ondertitel Het Reformatorisch Dagblad en de ontwikkeling van de bevindelijk gereformeerde gemeenschap Auteur Martin Tijssen Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 144 pagina’s ISBN 9789023955474 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789023955511 Prijs e-book € 6,99 NUR 757

9 789023 955474


50 KOKBOEKENCENTRUM

Op zoek naar de betekenis van de evangeIiën Ondersteuning bij zelfstudie

INHOUD \ AUTEUR \ Prof. dr. Wim Weren is emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

Reeds verschenen Titel Rode draden in de evangeliën Auteur Wim Weren Uitvoering paperback Formaat 14,5 x 23,5 cm Omvang 290 pagina’s ISBN 9789023955238 Prijs € 28,95 NUR 707

9 789023 955238

Dit boek wil lezers activeren om zelf op zoek te gaan naar de zin en betekenis van teksten uit de evangeliën. Twee leesmodellen staan centraal: een literaire en een intertekstuele aanpak. Ook bevat iedere paragraaf vragen voor zelfstudie. De tekst wordt ondersteund door PowerPointpresentaties die online beschikbaar zijn. Het boek is bedoeld voor studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs, voor pastores, predikanten en catecheten, voor hen die zich in bijbelgroepen en leerhuizen verdiepen in een beter verstaan van de evangeliën.


KOKBOEKENCENTRUM

51

Nieuw materiaal bij succesvolle liedbundel

Op veler verzoek: voorspelen en intonaties

INHOUD \

De bundel Weerklank (2016) heeft zijn weg gevonden naar een scala aan gebruikers. Bij de liederen is nu, op veler verzoek, praktisch speelmateriaal voor allerlei momenten in de dienst geschreven. Vijf ervaren componisten leveren voorspelen van verschillende lengte, variërend van een korte intonatie tot een collectevoorspel. Omdat veel liederen uit Weerklank ook te vinden zijn in andere bundels, is het materiaal eveneens bruikbaar in gemeenten waar wordt gezongen uit bijvoorbeeld het Liedboek en Hemelhoog.

AUTEURS \ Aan de bundel werken mee: Gijsbert Kok, Jaap de Wit, Lennart Moree, Rien Donkersloot en Dick Sanderman.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel Weerklank Ondertitel Voorspelen en intonaties Auteur Dick Sanderman (redactie) Uitvoering gebonden Formaat 21 x 29,7 cm Omvang 400 pagina’s ISBN 9789023955788 Prijs € 125,00 NUR 709

9 789023 955788


52 KOKBOEKENCENTRUM

Aansprekende vieringen uit Iona Inspirerend en hedendaags

INHOUD \

Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en relativering, bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Vieren met de Iona Community Auteur Wild Goose Resource Group Vertaler Roel Bosch Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 80 pagina’s ISBN 9789023955771 Prijs ₏ 9,99 NUR 707

9 789023 955771

in de liturgie van de Iona Community. Roel Bosch vertaalde de vijftien meest recente orden van dienst, inclusief aanvullende teksten. Daarmee is deze uitgave een rijke bron aan liturgisch materiaal, met vieringen die in hun geheel of in gedeelten op veel plaatsen te gebruiken zijn.


KOKBOEKENCENTRUM

53

Alle liederen van Luther verzameld en hertaald Het erfgoed van Luther leeft

INHOUD \

De sleutelrol van Luther in de geschiedenis was de ontsluiting van Bijbel en kerklied in de volkstaal. Voor hem was muziek het voertuig van Gods Woord. De Bijbel is het levende Woord en het lied houdt dit geloof levend. Voor het eerst verschijnt nu de complete verzameling van de liederen die door Luther zelf zijn geschreven. Ze zijn waar nodig opnieuw vertaald, met als doel zijn erfenis levend te houden.

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Liederen van Luther Ondertitel Een levend document Auteur Commissie Liturgie en kerkmuziek ELK Uitvoering genaaid gebonden Formaat 11 x 18 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789023952121 Prijs ₏ 12,99 NUR 709

9 789023 952121


54 KOKBOEKENCENTRUM

God? Bijbel? Jezus? Liefde? Geloven? Zoeken naar een antwoord

AUTEUR \ Aad van Egmond studeerde theologie aan de Vrije Universiteit waar hij in 1986 promoveerde. Vanaf 1978 was hij verbonden aan de theologische faculteit van de VU, van 1991 tot 2002 als hoogleraar dogmatiek, dogmageschiedenis en symboliek.

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel Het christelijk geloof Ondertitel Een eigentijdse introductie Auteur Aad van Egmond Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21 cm Omvang 304 pagina’s ISBN 9789029728140 Prijs € 24,99 ISBN e-book 9789029728157 Prijs e-book € 12,99 NUR 700

9 789029 728140

INHOUD \

Dit boek wil ‘christelijk geloof’ op een toegankelijke en hedendaagse manier verhelderen. Deel 1 begint met Jezus en zijn achtergrond in het Oude Testament. Uittocht, schepping, profeten, priesters, psalmen , wijsheid – alles komt aan de orde. Deel 2 gaat over het Nieuwe Testament: wie was Jezus? Wat is het rijk dat hij kwam vestigen? Wat schrijven de apostelen? Ook deel 3 stelt vragen: ‘Wat betekent geloven in schepper, schepping, mens, Jezus, toekomst?’ Het boek neemt de lezer mee en zoekt antwoorden. #\

Onvoorwaardelijke liefde en volmaakte vrijheid: korter kan ik niet samenvatten waar het in de Bijbel om gaat. – Aad van Egmond


KOKBOEKENCENTRUM

55

50 jaar Sant’Egidio Strijd tegen armoede, voor vrede

INHOUD \

Hoe overleeft de solidariteit in tijden van globalisering? Kun je nog met hoop kijken naar de wereld van morgen? Daarover reflecteert Andrea Riccardi in dit interviewboek met theoloog Massimo Nero. Alles kan veranderen geeft een indringend beeld van de spiritualiteit en de ervaring van Sant’Egidio: een halve eeuw vriendschap met de armen in de periferie van Rome en de wereld. De concrete naastenliefde, de kunst van het vrede stichten en een visionaire reflectie op de grote vraagstukken vormen een kompas voor de toekomst. In het geloof dat niets onmogelijk is.

AUTEUR \ De Italiaanse historicus Andrea Riccardi (1950) is stichter van de Sant’Egidiogemeenschap. Wereldwijd wordt hij gezien als een van de meest gezagvolle katholieke leken. Hij was minister in het Kabinet-Monti (2011-2013) en ontving vele onderscheidingen en eredoctoraten.

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Alles kan veranderen Auteur Andrea Riccardi Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 288 pagina’s ISBN 9789043530514 Prijs € 24,99 ISBN e-book 9789043530521 Prijs e-book € 12,99 NUR 707

9 789043 530514


56 KOKBOEKENCENTRUM

De Pacificatie van 1917 De motieven, de strijd, de gevolgen

AUTEURS \ Joop van den Berg, Jan de Bruijn, George Harinck, Ernst Hirsch Ballin, Harm Kaal, Alexander van Kessel, Hans Krabbendam, Patrick van Schie, Margit van der Steen, Jeffrey Tyssens en Friso Wielenga

Verschijningsdatum 4 december 2018 Titel ‘Een christelijk-liberale synthese’ Ondertitel 100 jaar Pacificatie 1917-2017 Auteurs George Harinck, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam (redactie) Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 176 pagina’s ISBN 9789021170664 Prijs € 14,99 ISBN e-book 9789021170671 Prijs e-book € 9,99 NUR 697, 700

9 789021 170664

INHOUD \

Op 29 november 1917 stemde de Eerste Kamer voor een grondwetswijziging. Die loste twee slepende politieke problemen op: rechts verkreeg de algehele gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder lager en middelbaar onderwijs, en links het algemeen mannenkiesrecht. Was dit een hoogstandje in het sluiten van politieke compromissen, of de logische uitkomst van een geleidelijk proces? Waren er naast winnaars ook verliezers? Wat te denken van een ander politiek desideratum: het actief vrouwenkiesrecht?


KOKBOEKENCENTRUM

57

Verantwoording van een theoloog Existentieel en bewogen

AUTEUR \ Dr. A. van de Beek (Veenendaal) is emeritus hoogleraar theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

INHOUD \

De christelijke theologie draait om Christus en Hij is in deze wereld het meest zichtbaar aan het kruis. Daar, aan het kruis, leren wij God kennen. Van de Beek wordt niet moe om dit steeds weer aan de orde te stellen. Zijn lezers worden er soms wel moe van: altijd maar weer dat kruis. In dit boek legt Van de Beek uit dat zijn benadering juist pastoraal en missionair essentieel is. Een optimistisch verhaal stuurt juist de mensen die het evangelie het hardste nodig hebben met een kluitje in het riet. God is liefde, maar niet lief. Gelukkig maar dat Hij niet alles pikt.

9789021144832

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Altijd dat kruis Auteur Dr. A. van de Beek Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 144 pagina’s ISBN 9789021170626 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789021170633 Prijs e-book € 6,99 NUR 700

9 789021 170626


58 KOKBOEKENCENTRUM

Ruimte gevraagd voor nieuwe moed Kwetsbaar en open geloven

INHOUD \ Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Spelen met grenzen Ondertitel over contrastervaringen Auteur Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 128 pagina’s ISBN 9789021170640 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789021170657 Prijs e-book € 6,99 NUR 700

9 789021 170640

Grenzen vormen een fascinerend maar ook beangstigend onderdeel van het menselijk bestaan. Er zijn fysieke, imaginaire en morele grenzen, ze zijn er om juist wel of juist niet te overschrijden. In deze uitgave onderzoeken vrijzinnige theologen diverse grenzen, geïnspireerd door remonstrants hoogleraar Christa Anbeek en haar theologie van kwetsbaar leven. Ze laten een verfrissend geluid horen, zijn constructief, meerstemmig en veelkleurig en deinzen er niet voor terug over grenzen heen te gaan. Wat oprijst is een grenzeloos geloof, dat hoop, liefde en vrijheid op een eigen wijze omarmt.


KOKBOEKENCENTRUM

59

Serie Prediking Oude Testament Nieuw deel: Richteren

INHOUD \

Commentaar op een van de meest complexe Bijbelboeken uit het Oude Testament. Magdel Le Roux heeft gekozen voor een opzet waarin zij de verschillende dimensies – zoals de politieke, de sociaal-culturele, de economische, de godsdienstigideologische en de literaire – gelijke aandacht geeft. Het boek Richteren vertelt over de ongehoorzaamheid en de gruwelijkheid van de Israëlitische stammen, maar ook van het oneindige geduld, de genade, de liefde en de trouw van YHWH tegenover zijn ‘uitverkoren volk’.

AUTEUR \ Dr. Magdel Le Roux is hoogleraar Oude Testament en Bijbelse archeologie aan de Universiteit van Zuid-Afrika.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Richteren Auteur Magdel Le Roux Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 15 x 23 cm Omvang 640 pagina’s ISBN 9789043530798 Prijs € 59,99 ISBN e-book 9789043530804 Prijs e-book € 22,99 NUR 700

9 789043 530798


60 KOKBOEKENCENTRUM

Nederlandse zendingsgeschiedenis Tweede deel: 1917-2017

AUTEUR \ Prof. dr. Jan A.B. Jongeneel (Bunnik) is emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, honorair emeritus hoogleraar Missiologie van de Universiteit Utrecht en erelid van de International Association of Mission Studies.

9789023970187

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Nederlandse zendingsgeschiedenis Ondertitel Deel II: Ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven (1917-2017) Auteur Jan Jongeneel Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang 496 pagina’s ISBN 9789023955528 Prijs ₏ 42,50 NUR 704

9 789023 955528

INHOUD \

Al sinds de Verenigde Oost-Indische Compagnie en WestIndische Compagnie waaieren protestantse Nederlanders naar alle windstreken uit. Dat is zo gebleven in de postkoloniale periode. Predikanten, zendelingen en bijbelvertalers lopen voorop bij het nadenken over andere godsdiensten en geloven, en bij het ontmoeten van hun aanhangers. Het eerste deel van dit handboek besprak de ontwikkelingen tot de Eerste Wereldoorlog. Dit tweede deel behandelt de periode daarna.


KOKBOEKENCENTRUM

61

Sprankelende en verrassende inzichten Kanalen en wegen voor de Geest

INHOUD \

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) behoorde tot de invloedrijkste protestantse Nederlandse theologen van de twintigste eeuw. Het werk van deze geniale en uiterst oorspronkelijke theoloog wordt nu ontsloten en geannoteerd in zo’n tien delen, op initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Nu verschijnt deel VB over kerkorde, kerkrecht en ambt, onder redactie van D. van Keulen, P. van den Heuvel en J. Stelwagen.

Verschijningsdatum 11 december 2018 Titel Verzameld Werk Ondertitel Deel VB: Kerkorde, kerkrecht en ambt Auteur A.A. van Ruler Uitvoering gebonden Formaat 16 x 24 cm Omvang 900 pagina’s ISBN 9789023955399 Prijs € 59,90 NUR 700

9 789023 955399


62 KOKBOEKENCENTRUM

Herziene kerkorde van de Protestantse Kerk in handzame uitgave met register

INHOUD \

Verschijningsdatum 29 januari 2019 Titel Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland Auteur Protestantse Kerk in Nederland Uitvoering paperback Formaat 14,5 x 22,5 cm Omvang 512 pagina’s ISBN 9789023955573 Prijs € 23,99 ISBN e-book 9789023955580 Prijs e-book € 12,99 NUR 700

9 789023 955573

­ eze uitgave bevat de volledig herziene uitgave van de kerkorde D en bijbehorende regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland (bijgewerkt t/m november 2018). Hierin zijn opgenomen: • de kerkorde • de ordinanties • de overgangsbepalingen • de generale regelingen Dankzij een uitgebreide inhoudsopgave en het register is deze uitgave zeer toegankelijk.


KOKBOEKENCENTRUM

Alle gegevens van de Protestantse Kerk Predikanten en gemeenten

INHOUD \

Het Jaarboek van de Protestantse Kerk bevat alle gegevens over gemeenten en predikanten, de landelijke kerk en de dienstenorganisatie. Dankzij diverse registers is het mogelijk snel de gewenste gegevens te vinden. Nu geüpdatet tot september 2018.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2018-2019 Uitvoering paperback Formaat 14,5 x 22,5 cm Omvang 400 pagina’s ISBN 9789023955894 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789023955900 Prijs e-book € 9,99 NUR 532

9 789023 955894

63


#\

Iconische momenten uit de geschiedenis van de fotografie: van koningin Victoria tot de Amerikaanse Burgeroorlog, van Mata Hari tot de Congo.


OMNIBOEK

65

Een tijdmachine op papier

200 iconische foto’s ingekleurd MARKETING \ → Aandacht in Vlaamse en Nederlandse dagbladen → Besprekingen in historische media en online → Prachtig etalagemateriaal beschikbaar INTRODUCTIE­PRIJS

€35,TOT 1 JANUARI 2019

w

INHOUD \

Dit boek omspant een periode van meer dan honderd jaar wereldgeschiedenis, van koningin Victoria tot de moord op president Kennedy. Het toont de opkomst en ondergang van wereldrijken, mijlpalen van wetenschap, industrie en kunst, oorlogstragedies en vredestichters. Kortom: de levens van mannen en vrouwen die de geschiedenis hebben gevormd. Dit boek is een samenwerking tussen een getalenteerde Braziliaanse kunstenares en een vooraanstaande Britse historicus. Door de gekleurde beelden komt het verleden dichtbij. Het biedt een uniek perspectief op het verleden.

w

AUTEURS \ Dan Jones (1981) is een Britse upcoming historicus, journalist, tv-presentator en schrijver. Hij schreef zeven boeken. Marina Amaral (1994) is een Braziliaanse kunstenares, die op een historisch verantwoorde manier zwart-witfoto’s pixel voor pixel inkleurt.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel De tijd in kleur Ondertitel Beelden uit de wereldgeschiedenis 1850-1960 Oorspronkelijke titel The Colour of Time Auteur Dan Jones & Marina Amaral Vertaler Alexander van Kesteren Uitvoering gebonden Formaat 18,9 x 24,6 cm Omvang 432 pagina’s ISBN 9789401914352 Prijs € 39,95 NUR 370

9 789401 914352


#\

Michael Brooks is een magiër in de oude zin van het woord: zowel wetenschapper als kunstenaar. Hij gebruikt beide disciplines om een overtuigende, frisse blik op de kwantumwereld te werpen. Fantastisch. – Gwyneth Lewis, auteur van Sunbathing in the Rain #\

Onderhoudende, informatieve, en hoogst originele conversaties over onontgonnen natuurkunde, die eeuwen omspannen. Een gedurfd en succesvol experiment. – Ian Stewart, wiskundige #\

Michael Brooks is de leukste wetenschapsschrijver van vandaag. – The Independent #\

Een uitmuntend boek. – The Guardian


OMNIBOEK

67

Het beste non-fictieboek van het jaar? Monument voor een wonderlijke geleerde

MARKETING \ → De auteur is beschikbaar voor interviews → Voorpublicatie beschikbaar, vraag ernaar bij uw accountmanager → Aandacht in New Scientist → Diverse (online) besprekingen

VOOR DE LEZERS VAN UMBERTO ECO EN CARLO ROVELLI

→ Retailadvertenties

AUTEUR \ Michael Brooks (1970) is gepromoveerd kwantumfysicus en wetenschapsjournalist. Hij schreef zes boeken, waaronder 13x onverklaarbaar (Veen Media). Hij is adviseur van New Scientist en schrijft o.a. voor New Statesman, The Guardian en The Independent.

INHOUD \

Gerolamo Cardano was een uomo universale die leefde in de zestiende eeuw. Hij was gokker, uitvinder, astroloog, filosoof, jurist en medicus. Cardano was betrokken bij de ontdekking van zowel het complex rekenen als de kansberekening, en daarmee in feite de vader van de kwantumtheorie. Michael Brooks gaat in dit boek in gesprek met Cardano, en legt je en passant de basisbeginselen van de kwantumfysica uit. Een briljant boek, dat leest als een roman.

Verschijningsdatum 2 oktober 2018 Titel Cardano of het handboek van de kwantumastroloog Oorspronkelijke titel The Quantum Astrologer’s Handbook Auteur Michael Brooks Vertaler Catalien van Paassen Uitvoering paperback met flappen Formaat 15 x 23 cm Omvang 256 pagina’s ISBN 9789401913447 Prijs € 22,50 ISBN e-book 9789401913454 Prijs e-book € 9,99 NUR 320

9 789401 913447


MacMillan tekent mooie portretten van politici als Smuts, Clemenceau, Wilson, Lloyd George, Atatürk of Weizmann. De auteur legt voortdurend de link met het heden. Een fascinerende oefening.

Een heel lezenswaardig boek! – De Groene Amsterdammer

– De Morgen

MacMillans boek leest als een commentaar op de krant van vandaag. Haar boek heeft al vele prijzen gewonnen, en ze heeft ze allemaal verdiend. – The Washington Post

Een briljante mix van vertelling, analyse en soms laconiek commentaar; opgediend in een vlotte stijl en met een overvloed aan couleur locale, welgekozen citaten en treffende anekdotes.

Lees dat boek! – Bas Heijne in NRC Handelsblad

– Trouw

Magistraal (...) De grote kracht van het boek ligt in de tekening van de hoofdrol- en bijrolspelers, van de grote en kleine intriges (...) een sfeer, kortom, waarin getwist wordt over vrede. – De Tijd


OMNIBOEK

69

Magistraal boek over de vrede van 1919 Gedegen en genuanceerd

MARKETING \ → 100-jarige herdenking in 2019 → Advertentiecampagne → Aandacht in De Morgen en Knack

AUTEUR \ Margaret MacMillan is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Toronto. Zij is de achterkleindochter van de Britse premier David Lloyd George, die aanwezig was in Parijs in 1919. Dit boek won o.a. de Samuel Johnson Prize en de Hessell-Tiltman Prize.

INHOUD \

Na de Eerste Wereldoorlog kwamen mannen en vrouwen uit de hele wereld in Parijs bijeen voor de vredesbesprekingen. Wilson, Lloyd George en Clemenceau zaten aan de onderhandelingstafel, maar duizenden anderen kwamen ook: koningen, ministers, journalisten en lobbyisten voor uiteenlopende belangen: van de Armeense onafhankelijkheid tot gelijke rechten voor vrouwen. Dit boek vertelt het verhaal van hen die de wereldkaart opnieuw intekenden. Onmisbaar voor wie de wereld van vandaag wil begrijpen.

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel Het Verdrag van Versailles Ondertitel De vredestichters van Parijs 1919 Oorspronkelijke titel Peacemakers Auteur Margaret MacMillan Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang circa 700 pagina’s ISBN 9789401914529 Prijs € 29,99 ISBN e-book 9789401914536 Prijs e-book € 9,99 NUR 680

9 789401 914529


#\

Wat een verademing, dit boek. ★★★★ – NRC Handelsblad over Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis


OMNIBOEK

71

Socialistische revolutie in Nederland?

Troelstra’s mislukte machtsgreep van 1918 MARKETING \ → Aandacht in Historisch Nieuwsblad → Besprekingen in dagbladen en op diverse historische websites → Boekpresentatie bij Athenaeum boekhandel, Amsterdam

INHOUD \

November 2018. De Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Duitse matrozen gaan muiten, de Duitse keizer vlucht naar Nederland en in Rusland blijven de revolutionairen aan de macht. Ook in Nederland broeit het. Socialistische voormannen willen de monarchie afschaffen en beramen een machtsgreep. SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra roept op 11 november de arbeidersklasse op de macht te grijpen. Maar royalistische contrabewegingen organiseren een grootscheepse steunbetuiging voor koningin Wilhelmina. Troelstra ziet in dat hij zich vergist heeft en stort in. Had het ook anders kunnen aflopen?

AUTEUR \ Rob Hartmans (Assendelft) is historicus, journalist en vertaler. Hij publiceert regelmatig in NRC Handelsblad en Historisch Nieuwsblad en werkt aan een dissertatie over het weekblad De Groene Amsterdammer.

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel De revolutie die niet doorging Ondertitel De tragedie van Troelstra – november 1918 Auteur Rob Hartmans Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang circa 224 pagina’s ISBN 9789401913409 Prijs € 20,ISBN e-book 9789401913423 Prijs e-book € 9,99 NUR 680

9 789401 913409


#\

★★★★★ – NRC Handelsblad over Vikingen


OMNIBOEK

73

Hét ultieme boek over het legendarische Dorestad

Het Rotterdam van de vroege middeleeuwen MARKETING \ → Boekpresentatie bij heropening Museum Dorestad → Aandacht in (regionale) dagen weekbladen → Aandacht in Historisch Nieuwsblad en programma OVT INTRODUCTIE­PRIJS

€29,95 TOT 12 JUNI 2019

INHOUD \

De handelsplaats Dorestad lag in de vroege middeleeuwen op de splitsing van de Rijn en de Lek, ongeveer bij het huidige Wijk bij Duurstede. Deze havenplaats in het grensgebied van de Franken en de Friezen was een van de belangrijkste knooppunten in NoordwestEuropa. In dit prachtige en rijk geïllustreerde boek beschrijft bestsellerauteur Luit van der Tuuk de definitieve geschiedenis van deze handelsstad. Volledig in kleur, met veel kaarten, grafieken, foto’s en illustraties.

AUTEUR \ Luit van der Tuuk (Driebergen) is publicist en conservator van Museum Dorestad. Hij schreef vele succesvolle boeken, waaronder De eerste Gouden Eeuw (bekroond met de W.A. van Es-prijs), De Friezen, Vikingen en De Franken in België en Nederland.

Verschijningsdatum 8 januari 2019 Titel Dorestad onthuld Ondertitel De geschiedenis van een vroegmiddeleeuws handelscentrum Auteur Luit van der Tuuk Uitvoering gebonden Formaat 21 x 29,7 cm Omvang 320 pagina’s ISBN 9789401912334 Prijs € 35,NUR 684

9 789401 912334


n

k

08436 >

Het nieuwe boek van Luit van der Tuuk over de Vikingen is een nieuw hoogtepunt in de ontwikkeling van een realistischer Vikingbeeld. – NRC Handelsblad

Noormannen in de Lage Landen

NRC Handelsblad

9 789401 906821

omnBOvikingen0517-3eDRUK.indd 1

22-10-13 12:51

16-05-17 10:15

De Friezen De vroegste geschiedenis van het kustvolk, inmiddels tiende druk. ISBN 9789401901666

Vikingen Meer dan 3000 exemplaren verkocht van dit standaardwerk over de mythische Noormannen. ISBN 9789401906821

De Franken in België en Nederland Rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van de Franken in de Lage Landen. ISBN 9789401909129

9 789401 901666

9 789401 906821

9 789401 909129

Luit van der InTuuk 716 maakte Bonifatius met een vrachtvaarder de oversteek

de eerste

van Londen naar het Europese vasteland. In Dorestad, het Rotterdam van de achtste eeuw, ging hij van boord. Bonifatius had een duidelijke missie: hij wilde het evangelie verkondigen en een kerkelijke organisatie opbouwen. Zijn komst had grote gevolgen voor de ontwikkeling van Dorestad en Utrecht, en daarmee voor de vroege geschiedenis van Nederland. In 2016, precies dertien eeuwen na Bonifatius’ komst naar Nederland, stelde Luit van der Tuuk een fascinerende bundel samen met daarin behalve werk van eigen hand bijdragen van Kees Slijkerman, Gerard de Korte, Piet de Jong, Rebecca Onderstal, Henk Kroese, Anton Vernooij en Paul Post.

Gouden eeuw

Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede en beheerder van de web-

Handel en scheepvaart in de site dorestadonthuld.nl. Hij is befaamd vanwege zijn vroege middeleeuwen publicaties over de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen.

BONIFATIUS

ek.nl

Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum Dorestad en beheerder van de Noormannenwebsite Gjallar. Met zijn boek De eerste Gouden Eeuw won hij de W.A. van Es-prijs. Zijn veelgeprezen boek De Friezen beleefde herdruk op herdruk.

VIKINGEN

luit van der tuuk

Gouden eeuw

ad. Hij is ordwestin België

derbelichte periode uit de geschiedenis van de Lage Landen. De tekst is geïllustreerd met authentieke citaten en veel uniek beeldmateriaal. Een prachtig standaardwerk over de Vikingen in Nederland en België.

Luit van der Tuuk

het bes-

Luit van der Tuuk beschrijft de bontevan stoet van kooplieden, ballingen De vroegste geschiedenis en avonturiers die van de achtste tot de tiende eeuw onze landstreken het Nederlandse aandeden. Hij schetstkustgebied een kleurrijk beeld van deze even roerige als on-

Luit van der Tuuk

www.omniboek.nl

de eerste

d en de er is het ndel en d gelegd hrijft de hentieke

– Jaarboeken van Xanten, anno 837

In navolging van middeleeuwse monniken beschouwen we de Vikingen te vaak nog als duivelse plunderaars uit het noorden. In Vikingen: Noormannen in de Lage Landen wordt dit simplistische beeld genuanceerd.

NUR 684 ISBN 978 94 019 0682 1

Luit van der Tuuk

elsgeest. handelsp onge-

Be Friezen

ad

De heidenen hebben Walcheren verwoest en veel vrouwen in gevangenschap afgevoerd, samen met onmetelijke hoeveelheden rijkdommen van allerlei aard.

VIKINGEN

de

en

-

In totaal al meer dan 30.000 exemplaren verkocht! Luit van der Tuuk

-

e

De bestsellers van Luit van der Tuuk luit van der tuuk

et

nd,

74 OMNIBOEK

BONIFATIUS IN DORESTAD De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716

NUR 684 ISBN 978 94 019 0759 0

Onder redactie van

Luit van der Tuuk

www.omniboek.nl

omniBObonifatius0516.indd 1

26-10-16 08:46

De eerste Gouden Eeuw Verrassend beeld van de Nederlandse handel en scheepvaart in de middeleeuwen. ISBN 9789401908436

9 789401 908436

12-05-16 11:05

Bonifatius in Dorestad Een fascinerende bundel over Bonifatius’ aankomst en aanwezigheid in Dorestad en omgeving. ISBN 9789401907590

9 789401 907590

Radbod De ware geschiedenis van een van de belangrijkste en machtigste vorsten van de Lage Landen ooit. ISBN 9789401914239

9 789401 914239


OMNIBOEK

75

Vrijheidsstrijders of terroristen?

Nieuw deel in de serie ‘Waar & wanneer’ MARKETING \ → Auteur is beschikbaar voor interviews → Boekpresentatie → Besprekingen in dagbladen en in historische (online) media

AUTEUR \ Arne Zuidhoek (Utrecht) is zeeman, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij voer driemaal rond de wereld, maar is bekender als schrijver en tekenaar van maritieme geschiedenisboeken en schreef meer dan 75 boeken.

INHOUD \

Als de Spaanse overheerser in 1567 de Raad van Beroerten instelt, vinden veel calvinisten uit de Republiek een uitweg naar zee. Er ontstaat een grote vloot van anti-katholieke edelen, voortvluchtige hugenoten en zeelui. Wanneer Willem van Oranje ze officieel kapersbrieven overhandigt, worden de ‘piraten’, zoals Alva ze noemt, de marine van de Republiek. Dit boek verbeeldt naast de geschiedenis van de watergeuzen ook de situatie op zee: van de schepen en de tuigage aan boord tot de wapens en de uitrusting van de geuzen. Schitterend geïllustreerd in kleur, met kaarten en tijdlijnen.

9789401911368 9789401911344

Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel De watergeuzen: partizanen of piraten? Ondertitel 1568-1572 Auteur Arne Zuidhoek Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789401913942 Prijs € 15,NUR 680

9 789401 913942


76 OMNIBOEK

Het invloedrijke graafschap Holland

De heerschappij van Floris, Dirk, Willem en Jan MARKETING \ → Besprekingen op historische websites → Boekpresentatie → Aandacht in landelijke dagbladen

AUTEUR \ Henk ’t Jong (Dordrecht) is heraldicus en historicus, gespecialiseerd in middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis. Hij studeerde in Leiden en was onder andere grafisch ontwerper, heraldisch ontwerper en (strip)tekenaar. Op zijn blog apudthuredrech.nl schrijft hij over de vroege geschiedenis van Dordrecht en omstreken.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel De dageraad van Holland Ondertitel De geschiedenis van het graafschap 1100-1300 Auteur Henk ’t Jong Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang circa 352 pagina’s ISBN 9789020534863 Prijs € 22,50 ISBN e-book 9789020534870 Prijs e-book € 9,99 NUR 684

9 789020 534863

INHOUD \

In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit o.a. vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het bisdom Utrecht. Holland won al snel aan invloed, wat ook in de aangrenzende gebieden als Vlaanderen en Brabant niet onopgemerkt bleef. In een aanstekelijke stijl beschrijft Henk ’t Jong de hoogte- en dieptepunten van de graven van Holland: hun levens, de familiebanden, de oorlogen binnen en tussen de vorstendommen, de politiek van het graafschap en de ontwikkelingen op zowel landelijk als stedelijk gebied.


OMNIBOEK

77

De Republiek als geloofsparadijs

Herdenking van de Synode van Dordrecht MARKETING \ → Aandacht in Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad en Trouw → Boekpresentatie te Dordrecht → Advertenties in Oude Paden, Schrift en Kerkhistoriaal → Aandacht in historische (online) media

INHOUD \

In 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht bijeenkwam om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en contraremonstranten. De persoonlijke godsdienstvrijheid in de Republiek was aantrekkelijk voor de geloofsgemeenschappen die elders in Europa vervolgd werden. Al snel stroomde de Republiek vol met religieuze vluchtelingen en er ontstond een ware smeltkroes aan geloven. Op toegankelijke wijze vertelt Henk Florijn welke geloven en hun voormannen een stempel op de kerkgeschiedenis hebben gedrukt en wat hun positie was in de Republiek tijdens en na de Synode. Met afbeeldingen en registers.

AUTEUR \ Dr. Henk Florijn (Scherpenzeel) is theoloog en was jarenlang werkzaam als docent. Hij schreef meer dan 45 publicaties. Als kenner van de kerkgeschiedenis publiceerde hij in verschillende kerkhistorische bladen, en hij schreef verhalenbundels en romans.

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel Geloven in de Republiek Ondertitel Religies tijdens en na de Dordtse synode 1618-1619 Auteur Henk Florijn Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang circa 320 pagina’s ISBN 9789401912280 Prijs € 24,99 ISBN e-book 9789401912297 Prijs e-book € 9,99 NUR 685

9 789401 912280


78 OMNIBOEK

De ondergang van het Duitse keizerrijk

43 jaar Pruisische heerschappij in het Tweede Rijk MARKETING \ → Uniek boek in het Nederlands over het Duitse Keizerrijk → Aandacht in historische media → Diverse besprekingen in dagbladen → Samenwerking met Museum Huis Doorn

AUTEUR \ Uwe Klussmann (1961) is een Duitse historicus, gespecialiseerd in Duitse, Russische en Sovjetgeschiedenis. Joachim Mohr (1962) werkt voor Der Spiegel en is eindredacteur van Der Spiegel Geschichte themanummers.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Het Duitse Keizerrijk Ondertitel Van Bismarck tot Wilhelm II 1871-1918 Oorspronkelijke titel Das Kaiserreich Auteur Uwe Klussmann & Joachim Mohr Vertaler Henk Hardeman Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang circa 288 pagina’s ISBN 9789401913362 Prijs € 20,ISBN e-book 9789401913379 Prijs e-book € 9,99 NUR 686

9 789401 913362

INHOUD \

Onder Pruisische heerschappij ontwikkelde Duitsland zich binnen korte tijd tot een grootmacht. In minder dan een halve eeuw groeide het eens verbrokkelde land uit tot een economische en militaire supermacht. Het was een periode van snelle bevolkingsgroei, industrialisering en culturele bloei. Maar de Eerste Wereldoorlog maakte voorgoed een einde aan het Duitse Keizerrijk. Deze Nederlandse editie bevat een extra hoofdstuk over de verhoudingen tussen keizer Wilhelm II en zijn Nederlandse, Belgische en Luxemburgse koninklijke verwanten.


najaar

2018

voorjaars Jeugd aanbieding 2018


#\

Als je van graphic novels houdt is dit echt een serie die je moet blijven volgen! – Klas van juf Linda.nl

FEEST! HET 5E DEEL IN DE SILVESTERSERIE!


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

81

Help! Er loopt een wolf in IJsselbroek! Met veel paniek en actie

MARKETING \ → Backcard beschikbaar bij 5 exemplaren 9 789026 622892

→ Prijsvraag in de winkel: Wie vindt de verdwaalde wolf? → POS pakket voor prijsvraag 8 713791 040729

INHOUD \

Na de inbraken is de rust weergekeerd in IJsselbroek. Maar dan worden er schapen gedood, en is het niet duidelijk wie dat doet. Silvester en zijn vrienden maken een plan om de dader op te sporen. Zou het een roofdier zijn? En het blijft onrustig, want er komt een nieuwe woonwijk in het dorp. Sils vader gaat in een actiegroep. Een hilarische graphic novel met een spannend en actueel onderwerp: een wolf.

AUTEUR \ Willeke Brouwer is de auteur en illustrator van de succesvolle Silvester-serie. Ze is getrouwd en woont met haar man en drie kinderen in een boerderijtje uit 1870 op het platteland bij Zwolle.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Silvester en de verdwaalde wolf Auteur Willeke Brouwer Uitvoering gebonden Formaat 15 x 22 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789026622687 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789026622694 Prijs e-book € 9,99 NUR 283 Leeftijdsindicatie 9+

9 789026 622687


LEZERS EN MEDIA OVER DE OORLOG DIE MIJN LEVEN REDDE #\

Het boek boeit vanaf de eerste bladzijde. – Reformatorisch Dagblad #\

De schrijfster schrijft zo beeldend dat ik al op de eerste bladzijde helemaal in het verhaal zat. – Lezer #\

Een zeer ontroerend en aangrijpend verhaal over geloven in jezelf. – NBD Biblion


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

83

Zal Ada zichzelf kunnen overwinnen? Een oorlogsverhaal over hoop en strijd

MARKETING \ → Boektrailer beschikbaar → Aandacht in diverse relevante jeugdtijdschriften → A2 poster beschikbaar 8 713791 040644

9789026621857

INHOUD \

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang en Ada en haar broertje Jamie zijn vanuit Londen geëvacueerd naar het landgoed van Lady Thornton. Daar bereikt hun het bericht dat hun moeder is omgekomen bij een bombardement van de munitiefabriek waar ze werkte. Ada zelf moet geopereerd worden aan haar klompvoet. Gelukkig heeft ze Butter nog, de pony waar ze met veel plezier op rijdt. Hoelang duurt het nog tot Ada alles achter zich kan laten en vrede kan sluiten met haar verleden?

AUTEUR \ Kimberly Brubaker Bradley is een New York Times-bestsellerauteur. Eerder verscheen van haar De oorlog die mijn leven redde, waarmee ze de Newbery Honor, de Schneider Family Book Award en de Josette Frank Award won.

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel De oorlog die ik eindelijk won Oorspronkelijke titel The War I Finally Won Auteur Kimberley Brubaker Bradley Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 256 pagina’s ISBN 9789026622823 Prijs € 16,99 ISBN e-book 9789026622830 Prijs e-book € 9,99 NUR 283 Leeftijdsindicatie 10+

9 789026 622823


84 KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

Wat weet jij over muziek?

Muzikaal deel in 50 dingen-serie

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE: HET MENSELIJK LICHAAM - EXTREEM WEER - DE EERSTE WERELDOORLOG - DE TWEEDE WERELDOORLOG - HET HEELAL - UITVINDINGEN - VOETBAL

MARKETING \ → Van 1 september t/m 15 november eerste zeven delen € 10,- per stuk → Besprekingen in relevante jeugdtijdschriften → Cross-promotie met eerdere delen uit de 50 dingen die je moet weten-serie

AUTEUR \ Rob Baker is muziekdocent en gespecialiseerd in etnische muziek. Daardoor heeft hij een brede en diepgaande kennis van muziekstijlen, instrumenten en wereldwijde muziektradities.

Verschijningsdatum 27 november 2018 Titel Muziek Ondertitel 50 dingen je moet weten Oorspronkelijke titel 50 Things You Should Know About Music Auteur Rob Baker Uitvoering flexiback Formaat 19 x 25 cm Omvang 80 pagina’s ISBN 9789026622816 Prijs € 12,99 NUR 229 Leeftijdsindicatie 10+

INHOUD \

Wat voor soort muziekinstrumenten heb je allemaal? Welke muziekstijlen zijn er? Hoe heeft muziek zich ontwikkeld? Welke muziek wordt er wereldwijd gemaakt? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen kun je vinden in dit boek. Net als de andere delen van de 50 dingen-serie staat dit boek boordevol met mooie foto’s en interessante weetjes. In no-time ontwikkel je je tot een echte muziekexpert en kun je nog meer genieten van muziek. #\

Net als de andere titels uit de 50 dingen-serie, is dit boek gevuld met geweldige illustraties, interessante feitjes en informatie die goed te begrijpen is. – Lezersreactie op Goodreads.com over 50 dingen die je moet weten… Uitvindingen

9 789026 622816


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

85

De profeet die niet wilde luisteren naar God Prachtig prentenboek over Jona

INHOUD \

In dit (voorlees)boek met kleurrijke illustraties wordt het bekende Bijbelverhaal van Jona verteld. God vraagt Jona om aan de mensen in Nineve een belangrijke boodschap te vertellen. Maar Jona heeft geen zin en vlucht met een schip de andere kant op. Hij wordt door een enorme walvis opgeslokt. Zal God hem een nieuwe kans geven? En de mensen van Nineve? In het boek staan gespreksvragen om met de kinderen te praten over het verhaal.

9789026622755

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Het verhaal van Jona Oorspronkelijke titel Jonah and the Whale Auteur C.J. Leonard Illustrator Giuseppe di Lernia Uitvoering gebonden Formaat 28 x 23,5 cm Omvang 32 pagina’s ISBN 9789026622762 Prijs ₏ 8,99 NUR 224 Leeftijdsindicatie 4+

9 789026 622762


#\

Met een knipoog brengt Kirsten Boie een van de bekendste Bijbelverhalen tot leven, en laat ons zien dat er een tijd was waarin de drie grote wereldreligies ĂŠĂŠn waren.


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

87

Wie mag er mee in de ark? Het universele verhaal van Noach

AUTEUR \ Kirsten Boie is een bekende kinderboekenauteur in Duitsland. Ze won meerdere prijzen voor haar oeuvre en is in vele talen vertaald. Regina Kehn is een illustrator die al meerdere keren samenwerkte met Kirsten Boie. Haar kunstzinnige illustraties vertellen een verhaal op zich.

Verschijningsdatum 9 oktober 2018

INHOUD \

Wolf en haas verdringen zich voor de deur van de ark, de giraffe trapt bijna op meneer en mevrouw Slak en Noachs zoon Jafet smokkelt muggen en bijen mee op de ark. Na een lange periode vol water verschijnt er uiteindelijk toch een regenboog aan de hemel. De geschiedenis van Noach en de ark wordt vol humor en originaliteit naverteld in dit boek. De kleurrijke illustraties van Regina Kehn laten de ongelooflijke diversiteit van de natuur zien.

Titel Waarom muggen steken, slakken sla eten en er regenbogen zijn Oorspronkelijke titel Warum wir im Sommer Mückenstiche kriegen, die Schnecken unseren Salat fressen und es den Regenbogen gibt Auteur Kirsten Boie Illustrator Regina Kehn Uitvoering gebonden Formaat 22 x 30 cm Omvang 40 pagina’s ISBN 9789026622854 Prijs € 12,99 ISBN e-book 9789026622861 Prijs e-book € 8,99 NUR 224 Leeftijdsindicatie 6+

9 789026 622854


88 KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

Robin slaapt tussen de wilde dieren in Kenia

Een nieuw boek vol avonturen

AUTEUR \ Evelien van Dort (Gorssel) heeft vele kinderboeken op haar naam staan. Ze is regelmatig in Kenia geweest, en schrijft vol warmte over dit bijzondere land en de prachtige natuur.

9789026622519

INHOUD \ Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Kamperen in Kenia Ondertitel Robins reisavonturen - 2 Auteur Evelien van Dort Illustrator Els van Egeraat Uitvoering gebonden Formaat 15 x 23 cm Omvang 96 pagina’s ISBN 9789026622878 Prijs € 9,99 ISBN e-book 9789026622885 Prijs e-book € 6,99 NUR 282 Leeftijdsindicatie 8+

9 789026 622878

De ouders van Robin gaan voor een paar maanden in Kenia werken. Robin vindt dat helemaal niet leuk, hij kan zijn vrienden en vooral Anne niet missen. De reis verloopt heel anders dan hij verwacht. Robin heeft een supertijd in Kenia: hij helpt bij de opvang van zeeschildpadden, surft met dolfijnen en gaat met zijn vriend Paulo kamperen in een wildpark. Vita, de huishond wordt zijn allergrootste vriend. Zonder Vita wil Robin zelfs niet meer weg uit Kenia. Mag hij de hond houden?


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

89

Wil je alsjeblieft nog een verhaaltje voorlezen? Bijbelverhalen voordat je in slaap valt

INHOUD \

In deze kinderbijbel staan tien bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Onder andere het verhaal van Jozef, Daniël, Jona en de verloren zoon worden verteld. De verhalen brengen de kinderen dicht bij God en ze raken vertrouwd met de Bijbelse verhalen. Met deze verhalen kun je lekker slapen!

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel Slaap lekker Bijbel Oorspronkelijke titel Bedtime Bible Stories Auteur Vanessa Carroll Illustrator Fabiano Fiorin Uitvoering gebonden Formaat 21 x 29 cm Omvang 144 pagina’s ISBN 9789026622779 Prijs € 16,99 NUR 224 Leeftijdsindicatie 4+

9 789026 622779


90 KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

God houdt van ons, en laat dat zien in de Bijbel Bijbelverhalen vol dankbaarheid

KARTONBOEK MET LUIKJES

INHOUD \ Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Dank U wel Bijbel Oorspronkelijke titel My Thank You Bible Storybook Auteur Cecilie Fodor Illustrator Gavin Scott Uitvoering kartonboek met foamomslag Formaat 17,8 x 25,4 Omvang 24 pagina’s ISBN 9789026622786 Prijs € 12,99 NUR 224 Leeftijdsindicatie 2+

9 789026 622786

Abraham, Samuel, David, Jezus: allemaal laten ze iets zien van Gods liefde. In dit kleurrijke boek staan tien Bijbelverhalen over de liefde van God. Bij ieder verhaal worden kinderen uitgenodigd om God te danken. Door het openen van de flapjes naast de verhalen kunnen ze lezen waarvoor ze God kunnen danken. Op een speelse manier leren ze zodoende de liefde van God kennen.

#\

Dank U God dat U mij zoveel liefde geeft


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

91

Wie ligt daar in de kribbe? Het is het kerstkind Het verhaal van Jezus’ geboorte

INHOUD \

De reis naar Betlehem, de stal, het bezoek van de drie wijzen… Het verhaal van kerst blijft inspireren. In dit mooie cadeauboek vertelt Mirjam Florijn het verhaal op geheel eigen wijze. De prachtige platen brengen het verhaal tot leven. Een origineel boek om cadeau te geven en om samen te lezen.

#\

Kijk een groot licht! Alles gaat stralen! Niet bang zijn Maria! Ik ben een engel van God. Ik kom je wat vertellen. Jij krijgt een kindje in je buik. Een kindje van God en Hij heet Jezus.

AUTEUR \ Mirjam Florijn studeerde aan de kunstacademie en heeft haar eigen atelier (atelierpauw.nl). Ze heeft een geheel eigen manier van illustreren, die in heldere lijnen en mooie kleuren het verhaal terugbrengt tot de kern. Eerder verscheen van haar Lees je Bijbel, journal elke week.

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Het kerstkind Auteur en illustrator Mirjam Florijn Uitvoering gebonden Formaat 20 x 17 cm Omvang 32 pagina’s ISBN 9789026622793 Prijs € 12,99 NUR 224 Leeftijdsindicatie 4+

9 789026 622793


92 KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

De Bergrede van Jezus in verhalen en gedichten Voor kinderen en jonge mensen

AUTEUR \ Karel Eykman (Amsterdam) werd bekend met zijn kinderbijbel Woord voor Woord, maar schreef daarnaast vele andere boeken en gedichten.

9789021170398

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Vrij als de vogels Ondertitel Woorden van Jezus in verhalen van nu Auteur Karel Eykman Illustraties Margreet de Heer Uitvoering paperback Formaat 17 x 24 cm Omvang 144 pagina’s ISBN 9789023955030 Prijs ₏ 15,99 NUR 746

9 789023 955030

INHOUD \

De Bergrede bevat alles wat Jezus wilde voorleven. Het is geen preek, geen reglement of instructie van hoe je een goed mens wordt, maar een uitnodiging om te durven proberen. En opnieuw te beginnen als het niet lukt en blijven volhouden. Karel Eykman presenteert verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw vertalen. Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer verzorgt de illustraties. Een prachtig boek dat kinderen en jongeren helpt de boodschap van Jezus te begrijpen.


KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

93

Met weinig woorden veel zeggen Jongerendagboek voor doeners

Kort en krachtig is een uitgave in samenwerking met de werkgroep ‘Doeners in de kerk’.

INHOUD \

Je kunt met veel woorden heel mooie dingen zeggen over de Bijbel en het geloof. Maar je kunt het ook kort en krachtig doen. Tieners in de categorie ‘doeners’ spreekt dat laatste meer aan. Daarom is dit dagboek speciaal voor hen geschreven. Het dagboek volgt 52 (en meer) personen in de Bijbel die iets doen of ervaren in hun omgang met God. Kort en krachtig wordt belicht wat jij daar als tiener van kunt leren. Elke dag eindigt met een verwerking: een gebed, een doe-opdracht of een vraag (met keuzemogelijkheden voor het antwoord).

Aan het dagboek werkten mee: ds. Kees Brouwer (CGK), Leantine Dekker (HGJB), Gertjan Glismeijer, Marieke Griffioen (LCJ), Jacolien Hoek (HGJB), Aline Hogeboom, Gertjan de Jong (LCJ), ds. Jacob de Jong (CGK), Jeannet de Jong, Petra Kiks, ds. Bert-Jan Mouw (PKN), ds. Alfred Post (PKN), Marieke Post, ds. Jan Reijm (PKN) en Herman van Wijngaarden (HGJB, eindredactie).

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Kort & krachtig Ondertitel Dagboek voor doeners Auteur Herman van Wijngaarden en Marieke Griffioen (redactie) Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 18 cm Omvang 280 pagina’s ISBN 9789023955917 Prijs € 14,99 NUR 707

9 789023 955917


94 KOKBOEKENCENTRUM JEUGD

Al onze jeugdboeken in gratis magazine Met cadeautips en actieboeken!

BESTEL TIJDIG! OP = OP!

INHOUD \

Ideaal om uit te delen bij de kassa of te versturen naar scholen en kerken.

Verschijningsdatum 11 september 2018 Titel Boordevol boeken 2018 – 2019 (pakket 25 exemplaren) Ondertitel Kinder- en jeugdboeken van 0 tot en met 18 jaar Uitvoering geniet Omvang 32 pagina’s ISBN 8713791040323 Prijs gratis

8 713791 040323


najaar

2018

voorjaars Fictie aanbieding 2018


96 KOKBOEKENCENTRUM DE PERS OVER DOCHTERS VAN D ­ E KUST: #\

Wie een beetje was afgehaakt na Austins verhalen als In wonderland, kere terug op haar/zijn schreden: lezen, dit boek. – Nederlands Dagblad #\

Verlies de tijd met dit heerlijke boek! – Eva

ACTIE

Van 24 september t/m 24 december 2018 voor

€15,-

9789029725682


KOKBOEKENCENTRUM

97

Nieuw juweel van bestsellerauteur

Een vervolg op Dochters van de kust MARKETING \ → Promotie in EO Visie → A6-vooraankondiging beschikbaar op aanvraag → Interviews Eva en PUUR! Winter in juni

MEER DAN 10.000 EX. VERKOCHT VAN DOCHTERS VAN DE KUST

→ Blow-up bij afname van 10 ex. 8 713791 040736

→ A1-poster voor de boekhandel 8 713791 040743

→ A2-poster voor de boekhandel 8 713791 040750

→ Set van 25 bemoedigingskaarten 8 713791 040767

INHOUD \

Voor het eerst in haar carrière heeft Lynn Austin zich laten overhalen door haar fans en een vervolg geschreven op een oorspronkelijke standalone. In Anker in de storm leven we mee met Anna, die een privédetective inhuurt om meer te weten te komen over haar biologische moeder. Maar al snel ontdekt ze dat ze sommige geheimen beter met rust had kunnen laten. Als haar verloving dan ook nog eens sneuvelt door geroddel in de stad, vlucht ze in paniek naar haar grootmoeder Geesje.

Verschijningsdatum 2 november 2018 Titel Anker in de storm Oorspronkelijke titel Legacy of Mercy Auteur Lynn Austin Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 416 pagina’s ISBN 9789043530477 Prijs € 24,99 ISBN e-book 9789043530484 Prijs e-book €12,99 NUR 342

9 789043 530477


UIT BROEDER EZEL #\

Samen zouden ze de berg opgaan – de ezel en zij. Vanmorgen had hij voor haar klaargestaan in het witte ochtendlicht, het pakzadel als een puntdakje op zijn rug. Hij droeg haar tent en vannacht zou hij buiten die tent de wacht over haar houden. Ze deed niks verkeerd: ze had hem gehuurd, de rekening vooruit betaald (driehonderd euro voor tien dagen) en gehoorzaam geluisterd naar de man die haar uitlegde wat een ezel allemaal nodig had. Hij had haar een kaart van de omgeving gegeven waar de route op uitgestippeld stond. Zijn ezels liepen die route blind, beweerde hij, dus ze zou niet verdwalen, de ezel wist de weg.

8 713791 040996


MOZAÏEK

99

Fictiedebuut van een literair talent Een eigentijds sprookje

MARKETING \ → Voor liefhebbers van De acht bergen van Paolo Cognetti → Boekpresentatie → Leesfragment voor de beurzen → Backcard beschikbaar (vanaf 6 ex., zie linkerpagina) → Crosspromotie met Huis aan de Handelskade van Ria Borkent

INHOUD \

Om voor eens en altijd af te rekenen met haar verleden trekt Anna met een ezel de bergen in. Overnachten doet ze in een tentje in de wildernis. De ezel wordt haar trouwe metgezel. Maar wie leidt nu wie? En komt ze wel waar ze wil zijn? Hoe verder Anna loopt, hoe scherper het beeld wordt: van haar broertje voorover in het water, als een gevallen engel. Een verhaal over schuld en verzoening, verteld als een eigentijds sprookje.

AUTEUR \ Liesbeth Goedbloed (1981) is dichter, vertaler, columnist voor het ND en winkelbediende. Broeder Ezel is haar romandebuut. De auteur woont in Oud-Beijerland.

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Broeder Ezel Auteur Liesbeth Goedbloed Uitvoering gebonden met stofomslag Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789023955269 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789023955276 Prijs e-book € 9,99 NUR 301

9 789023 955269


100 KOKBOEKENCENTRUM

Zeeuwse visser overleeft twee uur in open zee Getuigenis van een wonderlijke redding MARKETING \ → Boektrailer → Boekpresentatie → Veel aandacht in Zeeuwse media → Online mediacampagne

AUTEUR \ Bo van Scheyen (1969) is Zeeuws journaliste en filmmaakster.

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Naar het hart van de zee Ondertitel De wonderlijke redding van een Zeeuwse visser Auteur Bo van Scheyen Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 192 pagina’s ISBN 9789023955306 Prijs € 17,99 ISBN e-book 9789023955313 Prijs e-book € 9,99 NUR 402

9 789023 955306

INHOUD \

In september 2015 slaat Robbie van Belzen, visserman en schipper op de ARM-14, midden op zee overboord. Twee uur lang weet hij boven water te blijven, honderden meters van de Deense kust. Wat hij ook doet, hij wordt niet gezien. Met zijn laatste krachten weet Robbie de aandacht te trekken. Een reddingsvliegtuig ziet opspattend water. De wonderlijke redding wordt een keerpunt in zijn leven. In Naar het hart van de zee heeft journaliste Bo van Scheyen dit waargebeurde verhaal in een romanvorm gegoten. Een meeslepend verhaal vol geloofsvertrouwen.


KOKBOEKENCENTRUM

101

Als je niet kunt ontkennen wie je bent

Aangrijpend verhaal over eenzaamheid en liefde MARKETING \ → Zeer gevoelig thema verwerkt in bevindelijke taal → Boekpresentatie met CvdK in Friesland → Brede aandacht in landelijke en kerkelijke media → Leesfragment voor de beurzen

INHOUD \

Als Mart van Buren op school wordt uitgescholden voor ‘homo’, moet hij de betekenis opzoeken in het woordenboek. Een tijdje later vertelt hij aan zijn ouders dat hij ook zo is, dat hij anders is. Daar moet verder maar niet over gesproken worden, vinden ze. Bovendien moet hij zich laten behandelen door een arts in Amsterdam. Gaandeweg ontdekt Mart dat hij zichzelf niet meer kan ontkennen. Het is het begin van een eenzame strijd. Is er voor hem als gelovig mens een begaanbare weg te vinden? Hoe kan hij de keuzes waar hij voor staat verantwoorden voor God en mensen? Een aangrijpend verhaal over eenzaamheid en liefde.

AUTEUR \ Teus Dorrepaal (1944) is lid van de Provinciale Staten van Friesland, oudonderwijsbestuurder en doorverteller van verhalen. Dorrepaal woont in Makkinga. Praat er maar niet over is zijn romandebuut.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel Praat er maar niet over Ondertitel Een leven van verwerping en aanvaarding Auteur Teus Dorrepaal Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 304 pagina’s ISBN 9789023955962 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789023955979 Prijs e-book € 9,99 NUR 402

9 789023 955962


#\

Een meeslepend verhaal dat je confronteert met de pijnlijke waarheid dat de geschiedenis zich elke generatie herhaalt, en tegelijk een krachtige, hoopvolle boodschap doorgeeft. – Australian Women’s Weekly


MOZAÏEK

103

Een roman over muziek, moederschap en dromen en de onverbrekelijke band tussen zussen

MARKETING \ → Crosspromotie met Lindsay Harrel, Twee zussen, een donorhart en een bucketlist → Aandacht op PUUR! Vandaag → A2-poster voor de boekhandel 8 713791 041009

INHOUD \

De gelukkige kindertijd van Nora en haar zusje Ida eindigt abrupt als hun vader overlijdt. De meisjes trekken in bij hun grootmoeder, die Nora aanmoedigt haar muzikale talent te ontwikkelen. Ida gaat als kindermeisje werken, hartstochtelijk verlangend naar een eigen gezin. Als Nora’s droom in duigen valt, komt ze met haar gezin dicht bij haar zus wonen, teleurgesteld en verbitterd. Ida, die waarschijnlijk nooit moeder zal worden, moet aanzien hoe Nora alles lijkt te hebben wat het leven de moeite waard maakt – maar er niets om geeft.

AUTEUR \ Louise Allan was werkzaam als arts, maar wijdt nu haar leven aan haar schrijfwerk. Allan woont in Tasmanië.

Verschijningsdatum 27 november 2018 Titel Het lied van zussen Oorspronkelijke titel The Sisters’ Song Auteur Louise Allan Vertaler Roeleke Meijer-Muilwijk Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 384 pagina’s ISBN 9789023955559 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789023955566 Prijs e-book € 12,99 NUR 342

9 789023 955559


104 KOKBOEKENCENTRUM #\

Dit is een verhaal vol emotie, dat snaren raakt van begin tot eind. – Historic Novel Society #\

Origineel! Met details over de Underground Railroad (ontsnappingsnetwerk voor slaven) zoals ik het nog niet eerder gelezen heb. – Marian Baay, lector

UIT DE EERSTE KROKUS: #\

De tranen prikten in haar ogen. Mattie kuste Samuel zachtjes op zijn ronde wangetje. ‘Ik hou van jou,’ fluisterde ze zachtjes in zijn oortje en drukte haar lippen nog één keer stevig op zijn hoofd. Bijtend op haar wang legde ze Samuel voorzichtig in de armen van haar oma.


KOKBOEKENCENTRUM

105

Roman over slavernij, moederschap en strijd

Voor liefhebbers van Een keukenmeidenroman MARKETING \ → Bestselling auteur → In Amerika nr. 1 Historical Fiction → Voor fans van Een keukenmeidenroman → Leesfragment voor de beurzen → Onlinecampagne in aanloop naar de krokusvakantie

INHOUD \

Als Lisbeth in de 19e eeuw geboren wordt bij rijke plantageeigenaren, wordt slavin Mattie weggehaald bij haar eigen baby om het meisje te voeden en te verzorgen. Terwijl Lisbeth opgroeit in twee werelden, wordt de band met Mattie steeds sterker. Rituelen ontwikkelen zich: zo zoeken ze elk jaar samen naar de eerste gele krokus van de lente. Ook groeit Lisbeths afkeer van de slavernij. Als Mattie jaren later ontsnapt, volgen we het verdere leven van Lisbeth. Op haar verlovingsfeest komt ze tot een schokkende ontdekking die haar wereld compleet op z’n kop zet…

AUTEUR \ Laila Ibrahim gebruikte haar ervaringen met multiraciale ontwikkelingspsychologie voor het verhaal van Mattie en Lisbeth. De eerste krokus is haar debuut. Ze heeft al een vervolg geschreven dat in Amerika is verschenen in 2017 onder de titel Mustard Seed.

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel De eerste krokus Oorspronkelijke titel Yellow Crocus Auteur Laila Ibrahim Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 Omvang 304 pagina’s ISBN 9789043530736 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789043530743 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789043 530736


106 MOZAÏEK

Een van Jouberts meest geliefde romans nu in midprice! MARKETING \ → Al meer dan 125.000 romans van Irma Joubert in Nederland verkocht!

MIDPRICE

€15,-

AUTEUR \ De Zuid-Afrikaanse Irma Joubert, voorheen geschiedenisdocent, is zowel in Nederland als internationaal een succesvol auteur van historische romans.

w 9789023977087 9789023953265

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Kronkelpad Oorspronkelijke titel Kronkelpad Auteur Irma Joubert Vertaler Dorienke de Vries Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 352 pagina’s ISBN 9789023955726 Prijs € 15,ISBN e-book 9789023930310 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789023 955726

INHOUD \

Lettie Louw is een zachtaardige, talentvolle jonge vrouw. Na haar studie keert ze terug naar het dorp waar ze opgroeide, om daar als huisarts aan de slag te gaan in de praktijk die ze van haar vader heeft overgenomen. Marco Romanelli, die ternauwernood het concentratiekamp overleefde, keert in 1945 terug naar zijn ouderlijk huis is NoordItalië. Zijn gezondheid is verwoest. In de hoop dat het warme, droge klimaat hem goed zal doen, vertrekt hij naar Zuid-Afrika en komt terecht in hetzelfde dorp als Lettie. Samen vinden zij liefde en geluk – maar dan breekt er polio uit… #\

Irma Joubert verstaat uitstekend de kunst historische gebeurtenissen te verweven in een boeiend verhaal over levensechte mensen. – Nederlands Dagblad


MOZAÏEK

107

Hoe blijf je eerlijk als het erom spant? Fictiedebuut van Ria Borkent

MARKETING \ → Crosspromotie met Liesbeth Goedbloed, Broeder Ezel

INHOUD \

Na de dood van haar man keert Sophie terug naar Nederland en betrekt ze een nieuwbouwappartement. De bewoners kiezen haar als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. Op een dag komt een gevelplaat naar beneden. Het wordt al snel duidelijk dat het om een constructiefout gaat. In het belangenspel dat losbarst probeert Sophie haar integriteit te bewaren. Vooral als ze de verantwoordelijke aannemer ontmoet, en ze niet vrij blijkt van gevoelens, beseft ze dat het niet eenvoudig zal worden. Een menselijk verhaal over integriteit als het erom spant.

AUTEUR \ Ria Borkent (1950) schreef talloze liederen, vertaalde de MatthaüsPassion in het Nederlands en werkte mee aan Psalmen voor Nu, diverse verhalenbundels en de kinderbijbel God wil bij mensen wonen. Huis aan de Handelskade is haar fictiedebuut. De auteur woont in Apeldoorn.

Verschijningsdatum 22 januari 2019 Titel Huis aan de Handelskade Auteur Ria Borkent Uitvoering paperback met flappen Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 144 pagina’s ISBN 9789023955283 Prijs € 13,99 ISBN e-book 9789023955290 Prijs e-book € 8,99 NUR 301

9 789023 955283


108 MOZAÏEK

Naar het land van de Vikingen Het spannende vervolg op Alya MARKETING \ → Verhaal van auteur geselecteerd voor de Vlaamse én Franse editie Vlaamse Filmpjes 2018 → Auteur is zeer actief op sociale media en op Hebban

AUTEUR \ Hay van den Munckhof (1949) stond 42 jaar voor de klas. Sinds zijn pensioen houdt hij zich bezig met het schrijven van verhalen en romans in het historische en fantasygenre. Dit voorjaar debuteerde hij met Alya. De auteur woont in Panningen.

gen.

INHOUD \ 9789023953593

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Alya’s keuze Auteur Hay van den Munckhof Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 240 pagina’s ISBN 9789023955870 Prijs € 16,99 ISBN e-book 9789023955887 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789023 955870

In Alya, het eerste deel van dit tweeluik, zond de emir Alya als tolk naar het christelijke Navarra. Haar gezantschap liep in een hinderlaag en Alya belandde als slavin in het land van de Franken. Na een barre tocht door Europa kocht een Friese veehouder haar voor zijn jonge vrouw Alfgarde. Bij haar vond Alya eindelijk wat rust. In Alya's keuze zet een drakenschip Alya’s leven opnieuw op de kop. Ze redt het leven van een jonge Viking en wordt meegevoerd naar zijn land, maar deze keer niet als slavin. Zou Alya nieuwe hoop vinden en een kans om haar vader en haar geboortestad Cordoba ooit nog terug te zien?


MOZAÏEK

109

Haar strijd tegen slavernij brengt Ann in groot gevaar Roman over de ‘ondergrondse spoorweg’

INHOUD \

Anns broer Jesse heeft zich aangesloten bij ‘de ondergrondse spoorweg’, een geheim netwerk dat slaven helpt te ontsnappen. Na een van zijn smokkeltochten komt Jesse thuis met de weggelopen slaaf Josiah – beiden hebben hoge koorts en zijn ernstig ziek. Ann verpleegt beide mannen zo goed als ze kan. Josiah duikt onder op Redfield Farm en Ann wordt zijn lerares, vriendin en vertrouweling. Dan breekt de tijd aan dat Josiah weer moet vluchten. Hij laat Ann een bewijs van zijn liefde achter, dat haar ernstig in gevaar brengt.

AUTEUR \ Judith Redline Coopey was meer dan twintig jaar geschiedenisdocent voordat zij haar leven aan het schrijven ging wijden. Ze heeft inmiddels vijf historische romans op haar naam staan.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Terug naar Redfield Farm Oorspronkelijke titel Redfield Farm Auteur Judith Redline Coopey Vertaler Gerda Bijzet Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 384 pagina’s ISBN 9789023955733 Prijs € 21,99 ISBN e-book € 12,99 Prijs e-book 9789023955740 NUR 342

9 789023 955733


110 KOKBOEKENCENTRUM

Van gebrokenheid naar herstel Hans Werkman verzameld

AUTEUR \ Hans Werkman (1939) schreef ongeveer 60 boeken, zoals Het hondje van Sollie (roman, 1999), Bijeen met man en muis (literatuurbeschouwingen, 2009), Bitterzoete overvloed (biografie van Willem de Mérode, 2011), Martje en de anderen (verzamelde verhalen, 2016). Werkman woont in Amersfoort.

Verschijningsdatum 22 januari 2019 Titel Duizend bunder Ondertitel Verzamelde gedichten Auteur Hans Werkman Uitvoering gebonden Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 224 pagina’s ISBN 9789023955344 Prijs € 19,99 NUR 306

9 789023 955344

INHOUD \

De gedichten van Hans Werkman gaan vaak over alledaagse dingen. In een toegankelijke stijl en op een relativerende toon schetst hij betekenisvolle beelden. Voor Duizend bunder bracht Werkman werk uit zijn dichtbundels en zijn ongepubliceerde gedichten bij elkaar. De titel is ontleend aan de ballade ‘Groninger Hogeland’: ‘Geef ons op de nieuwe aarde / duizend bunder nieuwe klei.’ Duizend bunder verschijnt bij Werkmans tachtigste verjaardag. #\

De poëzie van Hans Werkman is lichtvoetig en toont belangstelling voor het alledaagse detail: een lijsterbes, een straat, een tentamen. Er is een gang te bespeuren van gebrokenheid naar herstel. – Stevo Akkerman


KOKBOEKENCENTRUM

111

De mooiste gedichten van Joke in één band

Voor gebruik in kerk en persoonlijk leven MARKETING \ → Auteursfilmpje → Met gratis boekenlegger

INHOUD \

Bij vele gelegenheden schreef Joke Verweerd haar gedichten. In allemaal klinkt een warme stem. In deze bundel zijn haar mooiste gedichten verzameld, ingedeeld naar de seizoenen. Zeer geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook in de kerk en op de vereniging zal deze bundel zijn diensten bewijzen.

AUTEUR \ Joke Verweerd (1954) publiceerde diverse verhalen- en dichtbundels, geschenkboeken en een aantal succesvolle romans, zoals De wintertuin, Snoeitijd, Retour Rantepao en Vogelvlucht. Joke Verweerd woont in Nieuw-Vennep.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Seizoenen Ondertitel Een verzameling gedichten Auteur Joke Verweerd Uitvoering gebonden, met leeslint Formaat 12,5 x 20 cm Omvang 296 pagina’s ISBN 9789023955849 Prijs € 19,99 NUR 306, 714

9 789023 955849


112 MOZAÏEK

De beste kerstverhalen van Mozaïek-auteurs Plus twee fonkelnieuwe verhalen

MIDPRICE 50

€12,

AUTEUR \ In deze bundel zijn verhalen opgenomen van Ria Borkent, Iris Boter, Els Florijn, Irma Joubert, Lody B. van de Kamp, Arie Kok, Ineke Kraijo, Guurtje Leguijt, Cees Pols, Frans Willem Verbaas, Joke Verweerd, Nine de Vries en Helga Warmels.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel De beste kerstverhalen van Mozaïek Auteurs Joke Verweerd, Els Florijn, Frans Willem Verbaas e.a. Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 160 pagina’s ISBN 9789023955856 Prijs € 12,50 ISBN e-book 9789023955863 Prijs e-book € 7,99 NUR 303

9 789023 955856

INHOUD \

Kersttijd is verhalentijd. We lezen ze voor in het gezin, in de kerk of op de vereniging. Of we lezen ze zelf, haardvuur aan, kaas en wijn erbij. Bij Mozaïek presenteren we elk najaar een bundel met nieuwe verhalen. Dit jaar hebben we een keuze gemaakt uit de beste verhalen van onze fondsauteurs. Aangevuld met twee fonkelnieuwe verhalen.


MOZAÏEK

113

Als ratten in de val van de nazi’s

Zes kinderen in een grot hoog in de bergen

MIDPRICE 50

€12,

INHOUD \

Hoog in de Pyreneeën, winter 1943. Zes Franse kinderen moeten vanuit hun schuilplaats machteloos toezien hoe hun beschermers worden gefusilleerd. Daarna blazen de SS’ers de hangbrug op – hun enige ontsnappingsroute naar het dal. De kinderen zitten als ratten in de val. Samen moeten ze kou, honger en wanhoop trotseren. Hun onderlinge verschillen in afkomst, geloof en karakter moeten ze opzij zetten om samen de weg naar de vrijheid te vinden. Een aangrijpende roman over oorlog, vriendschap en de diepmenselijke wil om te overleven.

AUTEUR \ Gilbert Bordes (1948) was onderwijzer en journalist, voordat hij zich volledig aan het schrijven wijdde. Bordes is een vermaard auteur in Frankrijk; enkele van zijn romans werden verwerkt tot televisieseries.

Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel Winterkinderen Auteur Gilbert Bordes Uitvoering paperback Formaat 13,5 x 21,5 cm Omvang 320 pagina’s ISBN 9789023955757 Prijs € 12,50 ISBN e-book 9789023955764 Prijs e-book € 7,99 NUR 342

9 789023 955757


In Op zoek naar God vertelde ik Paul Young hoe moeilijk ik het vind om te geloven dat God bestaat. ‘Geloof je in liefde?’ vroeg hij toen. ‘Bid dan tot liefde, want God is liefde.’ – Dennis van der Geest

Door De uitnodiging leerde ik wat vergeving inhoudt en wat voor impact het heeft als er in je leven geen vergeving is. – Octavia Spencer, die Papa speelde in The Shack

Het is een boek dat ik iedereen die ik ken aanraad. Het daagt uit om alles waarvan je dacht dat het een zekerheid was, opnieuw te bekijken. – Sylvana Simons

God is altijd meer dan wij kunnen bedenken. Ik nodig iedereen uit nieuwe beelden te bedenken, en oude te laten vallen. – W. Paul Young


KOKBOEKENCENTRUM

115

10 jaar De uitnodiging Dat moeten we vieren!

MARKETING \ → Met een persoonlijke terugblik van Paul Young → Backcard, vanaf 6 ex. 8 713791 040781

LUXE JUBILEUM­ UITGAVE

€ 15,-

INHOUD \

In 2005 begon Paul Young, die drie verschillende baantjes had om te kunnen rondkomen, in zijn spaarzame vrije uren aan het schrijven van The Shack (De uitnodiging). Het was een kerstgeschenk voor zijn kinderen en hooguit een paar vrienden, maar het werd voor meer dan 20 miljoen mensen ter wereld een van de schokkendste en tegelijk meest liefdevolle boeken over God die zij zouden lezen. Deze luxe jubileumeditie verschijnt precies 10 jaar na de eerste Nederlandse druk.

AUTEUR \ W. Paul Young werd zelf totaal verrast door het overweldigende succes van De uitnodiging waarvan in Nederland al meer dan 50.000 exemplaren over de toonbank gingen. Ook schreef hij de romans De oversteek en Eva.

Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel De uitnodiging (jubileumeditie) Auteur W. Paul Young Uitvoering paperback met flappen Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 288 pagina’s ISBN 9789043530972 Prijs € 15,00 ISBN e-book 9789043515122 Prijs e-book € 9,99 NUR 302

9 789043 530972


116 KOKBOEKENCENTRUM

Een nooit vergeten oorlogsbelofte Ontroerende dual-time-roman MARKETING \ → Winactie via PUUR! Vandaag-community

AUTEUR \ Melanie Dobson schrijft dual-time-romans – romans met een verhaallijn in het heden en een in het verleden – en doet dat als geen ander. Eerder verschenen van haar De tragedie van Ladenbrooke Manor en Het geheim van Chateau d’Epines.

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Tot ik je vind Oorspronkelijke titel Catching the Wind Auteur Melanie Dobson Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 400 pagina’s ISBN 9789043530699 Prijs €22,50 ISBN e-book 9789043530705 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789043 530699

INHOUD \

Twee Duitse kinderen ontsnappen aan de Gestapo als hun ouders worden opgepakt. Ze komen terecht in Engeland, waar ze ieder hun eigen weg gaan, maar beloven elkaar weer te vinden zodra dat kan. Meer dan 70 jaar zoeken ze tevergeefs naar elkaar. Totdat er een journaliste op hun pad komt die nieuwe hoop biedt. #\

Dobson neemt haar lezers mee op een geweldige reis door de ondergrondse wegen van de WOII. Heden en verleden kruisen elkaar op onverwachte momenten en maken dit boek tot een mustread voor de liefhebbers van dit genre. – Publishers Weekly over Tot ik je vind


KOKBOEKENCENTRUM

117

Er wordt getrouwd in Ivy Hill! Laatste deel van populaire serie

Maand VAN DE

HISTORISCHE ROMAN

INHOUD \

Welkom terug in het pittoreske dorpje Ivy Hill. Jane Bell krijgt de kans om te trouwen, maar weigert haar herberg op te geven. Mercy Grove verlaat haar school en het lijkt erop dat ze als oude vrijster zal eindigen. Of zijn er misschien toch romantische verwikkelingen op komst? In dit laatste deel gaan dromen in vervulling.

#\

Een heerlijk, toegankelijk verhaal over het Engelse dorpsleven in de romantische Jane Austen-tijd.

9789029725750 9789029726955

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel De bruid van Ivy Green Oorspronkelijke titel The Bride of Ivy Green Auteur Julie Klassen Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 464 pagina’s ISBN 9789043530453 Prijs € 23,99 ISBN e-book 9789043530460 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

– Nederlands Dagblad over De dames van Ivy Cottage 9 789043 530453


#\

Het verhaal (‌) zet je stil, raakt je en biedt hoop, en heeft hierdoor alles wat een goed boek in zich moet hebben. Een aanrader dus! – Wereldvanboeken over Het lied van de feniks


KOKBOEKENCENTRUM

119

Rauw. Echt. Prachtig.

Actuele roman over vooroordelen

INHOUD \

Drie vrouwen komen ieder vanuit een ander standpunt in aanraking met racisme. Camille, moeder van drie kinderen, is tegen de fusie van twee scholen, omdat er dan gekleurde kinderen op ‘hun’ blanke school komen. De jonge Anaya wordt lerares op die school en loopt al snel tegen problemen aan vanwege haar huidskleur. Jen adopteert een meisje, maar haar droom om moeder te worden verandert al snel in een teleurstelling. Als hun levens samenkomen, ontdekken ze meer over zichzelf dan ze ooit hadden kunnen vermoeden.

AUTEUR \ Katie Ganshert werkte als lerares voordat ze haar baan opzegde om fulltime te kunnen schrijven. Ze won diverse prijzen en krijgt lovende recensies over haar werk. De kleur van je hart scoorde 4,57 van de 5 sterren op Goodreads.com.

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel De kleur van je hart Oorspronkelijke titel No One Ever Asked Auteur Katie Ganshert Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 368 pagina’s ISBN 9789043530880 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789043530897 Prijs e-book € 9,99 NUR 302

9 789043 530880


120 KOKBOEKENCENTRUM

Ariadne leert Paulus én God kennen Spannende nieuwe roman van Afshar

w 9789029725644 9789029727105

Verschijningsdatum 11 december 2018 Titel De dief van Korinte Oorspronkelijke titel The Thief of Corinth Auteur Tessa Afshar Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 416 pagina’s ISBN 9789043530491 Prijs € 22,99 ISBN e-book 9789043530507 Prijs e-book € 9,99 NUR 302

9 789043 530491

INHOUD \

Tessa Afshar is een meester in het tot leven brengen van de Bijbel. Ze vertelt verhalen van mensen die geraakt zijn door God en op Hem leren vertrouwen. In deze roman komt Ariadne erachter dat haar vader een beruchte dief is. Ze wil hem beschermen en komt in gevaarlijke situaties terecht. Een vriendschap met de apostel Paulus verandert hun leven. #\

Wat kan deze schrijfster toch mooi schrijven! Ze neemt je mee op reis door de Bijbel, zodat je het gevoel krijgt dat je er zelf bij bent. Geweldige aanrader! – Family Magazine over Engelenbrood


KOKBOEKENCENTRUM

Voor de vele Lynn Austin-fans

€15,-

INHOUD \

In haar klassieker Toevlucht combineert Lynn Austin alles waar zij zo goed in is: dit boek is een hedendaagse en Bijbelshistorische roman in een. De pas gescheiden Abby reist naar Israël om deel te nemen aan een archeologische opgraving. Ze stuit op een inscriptie van Leah, een van de christenen uit de eerste eeuw. Abby besluit het leven van Leah te reconstrueren. Zo verweven de mysteries uit het verleden zich met de verhalen van het heden.

Verschijningsdatum 25 september 2018 Titel Toevlucht Auteur Lynn Austin Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 384 pagina’s ISBN 9789043530613 Prijs € 15,ISBN e-book 9789029721622 Prijs e-book € 12,99 NUR 302

9 789043 530613

121


122 KOKBOEKENCENTRUM

Dit is geen doorsnee liefdesverhaal Nieuwe dubbelroman van Kingsbury MARKETING \ → Met geactualiseerde overzichtsflyer (set van 25 ex.) 8 713791 038849

€15,-

INHOUD \

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Elke nieuwe morgen & Na de regen Ondertitel dubbelroman Auteur Karen Kingsbury Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 528 pagina’s ISBN 9789043530866 Prijs € 15,NUR 302

9 789043 530866

Na het succes van Laatste dans & Toegift nu opnieuw een dubbelroman: Elke nieuwe morgen & Na de regen, twee opeenvolgende romans over de stugge rodeorijder Cody Gunner, die zich al zijn hele leven laat leiden door zijn woede voor zijn vader die hem in de steek liet. Tenminste: totdat hij de paardrijdster Ali ontmoet. Zij is in alles zijn tegenpool: ze geniet met volle teugen van elke dag die ze krijgt, want zij weet hoe kostbaar elke nieuwe morgen is.


KOKBOEKENCENTRUM

123

Aangrijpende roman over de Spaanse griep en over hoop in de donkerste tijden

MARKETING \ → A2-poster voor de boekhandel 8 713791 040774

INHOUD \

Philadelphia, 1918. Terwijl de Spaanse griep woedt, vindt de dertienjarige Maggie een baby zonder ouders die haar doet denken aan haar overleden babybroertje. Ze neemt het jongetje mee naar huis, waar hij wordt opgenomen in het gezin en zorgt voor wat vrolijkheid in een verdrietige tijd. Maar Maggie heeft niet de gehele waarheid verteld, en haar daad blijkt meer gevolgen te hebben dan ze ooit had kunnen overzien.

#\

Een boek dat alle zintuigen aanspreekt… een vlot leesbare roman. – Friesch Dagblad over Liefde komt uit de hemel

9789043527491 9789029726917

Verschijningsdatum 15 januari 2019 Titel Het tegendeel van verdriet Oorspronkelijke titel As Bright As Heaven Auteur Susan Meissner Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 432 pagina’s ISBN 9789043530675 Prijs € 22,99 ISBN e-book 9789043530682 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789043 530675


#\

Een inspirerende boodschap van hoop, optimisme en moed. – USA Today

untje p e t s n e v o b af het n a v n ie z ld e De wer ü ye va n London E en k e o z e b u h c Machu Pic ü

kijken e b n e n in b n ide va m a r y p e h c is t Een Egyp ü m me e w z t k a a N ü

n

ef e R r ie r r a B t Grea Duiken in het

ü

Met de ü

plona m a P in n e n n e stieren meer

a n het a e c la a P m a ckingh u B n a v r e k a Een bew ü lachen maken gen e r e d in n e s g kus in l e d m e e r v e Een knapp ü


KOKBOEKENCENTRUM

125

Reis om de wereld in 25 dromen Voor lezers van Karen Kingsbury

MARKETING \ → Crosspromotie met Het lied van zussen van Louise Allan → Leesfragment voor de beurzen → Weggeefactie met verrassingsbucketlist-pakket

INHOUD \

Megan heeft drie jaar geleden een harttransplantatie ondergaan. Ze hoopte dat dit het begin zou zijn van een nieuw en avontuurlijk leven, maar angst houdt haar nog steeds in zijn greep. Alles verandert wanneer Megan de bucketlist in handen krijgt van Amanda, het overleden meisje aan wie ze haar nieuwe hart te danken heeft. Samen met haar tweelingzus Crystal gaat Megan op wereldreis, klaar om alle punten op Amanda’s bucketlist af te vinken.

AUTEUR \ De schrijfstijl van Lindsay Harrel wordt vergeleken met die van Karen Kingsbury. Twee zussen, een donorhart en een bucketlist is de eerste roman van Harrel die in het Nederlands verschijnt.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Twee zussen, een donorhart en een bucketlist Oorspronkelijke titel The Heart Between Us Auteur Lindsay Harrel Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 352 pagina’s ISBN 9789043530637 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789043530644 Prijs e-book € 9,99 NUR 302

9 789043 530637


#\

Wat mij zo raakte in deze roman is het schrille contrast tussen de rauwe, dove Thor, die na alles wat hij heeft meegemaakt verslaafd is geraakt aan zijn eigen cider, en zijn spontane en charmante jongere broer Haakon. Ze zijn als dag en nacht, maar hebben elkaar vreselijk hard nodig. – Maaike Hoogendoorn, redacteur fictie


KOKBOEKENCENTRUM

127

Een verrassend nieuw fictiegeluid Talentvolle auteur met 3-delige serie

MARKETING \ → A2-poster voor de boekhandel 8 713791 040798

→ Voorpublicatie, set van 25 ex. 8 713791 040804

Maand VAN DE

HISTORISCHE ROMAN

INHOUD \

In De zoete geur van appelcider zet de komst van een jonge weduwe de verhoudingen tussen twee broers op scherp. Met veel talent verheft Joanne Bischof het simpele idee van een liefdesdriehoek tot een prachtig geschreven en meeslepende roman over broederschap, verleidingen en racisme in de Appalachen van eind negentiende eeuw. Uniek is het personage van een dove jongeman. Op een ontroerende manier brengt ze de stille wereld van deze ruwe man tot leven. Een gebaar zegt soms meer dan duizend woorden.

AUTEUR \ Joanne Bischof won vorig jaar met de korte roman The Lady and the Lionheart een Christy Award en diverse andere prijzen. Nu heeft ze getekend voor een 3-delige serie met als eerste deel De zoete geur van appelcider.

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel De zoete geur van appelcider Oorspronkelijke titel Sons of Blackbird Mountain Auteur Joanne Bischof Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 368 pagina’s ISBN 9789043530712 Prijs € 19,99 ISBN e-book 9789043530729 Prijs e-book € 9,99 NUR 342

9 789043 530712


128 KOKBOEKENCENTRUM

Verstrikt in een web van leugens

Kersverse thriller van Steven James MARKETING \ → Crosspromotie met Nummer 49 van Ted Dekker

w

9789043525688 9789043528702

Verschijningsdatum 13 november 2018 Titel Harteloos Oorspronkelijke titel Every wicked man Auteur Steven James Uitvoering paperback Formaat 16 x 24 cm Omvang 512 pagina’s ISBN 9789043530620 Prijs € 23,99 ISBN e-book 9789043530903 Prijs e-book € 9,99 NUR 332

9 789043 530620

INHOUD \

FBI-agent Patrick Bowers onderzoekt de zelfmoord van de zoon van een senator. Als hij het geheim achter deze daad probeert te ontrafelen en de eeuwenoude code probeert te achterhalen die licht op de zaak zou kunnen werpen, komt hij op een donker pad met vetes en dodelijke geheimen terecht. De mensen van wie hij houdt komen in gevaar. #\

Steven James geeft ook in zijn nieuwste thriller veel vaart, zet handig cliffhangers in en biedt volop actie. – Visie over Bloedrood


KOKBOEKENCENTRUM

129

Ontwaken in een andere wereld

Nieuwe serie Zegels van waarheid MARKETING \ → Crosspromotie met Harteloos van Steven James → Digitale voorpublicatie

INHOUD \

Ted Dekker levert een nieuwe thriller af in de stijl van de serie De Cirkel. De blinde Rachelle ondergaat een behandeling om van haar blindheid af te komen, maar er gaat iets mis. Ze wordt wakker in een andere wereld. Vanaf dan reist ze van de ene naar de andere wereld en volgen we haar zoektocht naar de Vijf Zegels van de Waarheid. Nummer 49 is het eerste deel in een tweeluik. #\

Een spannend, onvoorspelbaar en ongelooflijk verhaal! – Rebecca Koppejan, Boekhandel Smit

Verschijningsdatum 16 oktober 2018 Titel Nummer 49 Oorspronkelijke titel The 49th Mystic Auteur Ted Dekker Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 448 pagina’s ISBN 9789043530408 Prijs € 22,99 ISBN e-book 9789043530415 Prijs e-book € 9,99 NUR 332

#\

Sfeervol. Spannend. Snel. Surrealistisch. Ontdek Dekker! – BoekBloggenderwijs.nl

9 789043 530408


130 KOKBOEKENCENTRUM

Aangrijpende roman over vluchtelingengezin Nu voor een mooie prijs

€ 15,-

INHOUD \

Verschijningsdatum 11 december 2018 Titel Aan de andere kant van de bergen Auteur Elizabeth Musser Uitvoering paperback Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 416 pagina’s ISBN 9789043530651 Prijs €15,ISBN e-book 9789029723480 Prijs e-book € 9,99 NUR 302

9 789043 530651

Dit verhaal over een gezin op de vlucht is nog altijd actueel. Het dochtertje van Hamid is betrapt met een bijbel in haar bezit en sindsdien loopt het hele gezin gevaar. Kunnen hulpverleners het gezin op tijd in veiligheid brengen? tegen welke prijs?

#\

Een spannend, realistisch verhaal dat boeit tot het eind. – Eva


ZOMER & KEUNING

131

Gerda van Wageningen op haar best Historische omnibus

MARKETING \ → Nu gebundeld → Van de losse delen bijna 25.000 exemplaren verkocht

BESTSELLER

INHOUD \

De vlasteelt in de Hoeksche Waard was honderd jaar geleden een bron van grote welvaart. Het dorp ’s Gravendeel was landelijk bekend als centrum van de vlasteelt. Hoeve Sofie gaat over de jonge Nele, die plotseling weduwe wordt. In De vlasfabriek moet de aantrekkelijke, jonge en vooral rijke erfgename Sofie Los kiezen tussen haar hart en haar verstand. In Bloeiend vlas ten slotte wordt een stadsmeisje naar ’s-Gravendeel gestuurd om voor haar oudtante te zorgen. Daar wordt ze echter niet met open armen ontvangen.

AUTEUR \ De vlastrilogie heeft alles waar de lezers van Gerda van Wageningen zo van houden: geschiedenis, romantiek en heerlijke wendingen.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel De vlastrilogie Auteur Gerda van Wageningen Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang 608 pagina’s ISBN 9789401914604 Prijs € 17,50 NUR 344

9 789401 914604


d o o g l e e F


ZOMER & KEUNING

133

Feeling good aan het zwembad van de buurman Overwinteren in Zuid-Franse sfeer

MARKETING \ → Blogtournee → Hebban Leesclub

INHOUD \

Als Cleo de kans krijgt om een paar maanden in Zuid-Frankrijk te verblijven, grijpt ze die met beide handen aan. Ze heeft een rottijd gehad, dus ze kan de break best gebruiken. Het huis waarin ze gaat klussen grenst aan een huis met een gigantisch zwembad waar ze Facebook-foto’s gaat maken. Er lijkt toch niemand te wonen. Maar dat heeft ze mis. Deze feelgoodroman van Nederlandse bodem zal de harten van lezers veroveren zoals de buurman dat van Cleo verovert!

AUTEUR \ Marina Folkers is schrijfster van de feelgoodromans Sean en Faye en Zoektocht terug. Deze roman met Franse joie-de vivre is haar debuut bij Z&K.

Verschijningsdatum 4 december 2018 Titel Onder de sterren van Montpellier Auteur Marina Folkers Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 256 pagina’s ISBN 9789401913638 Prijs € 15,ISBN e-book 9789401913645 Prijs e-book € 9,99 NUR 340

9 789401 913638


134 ZOMER & KEUNING

José Vriens: al meer dan 30.000 romans verkocht Nieuwe familieroman van succesauteur

€15

AUTEUR \ José Vriens staat bekend om haar zeer realistische romans over de vreselijke dingen die achter de mooiste voordeuren spelen. Ze schrijft hierover met een souplesse en ook lichtheid waardoor haar boeken toch een positief gevoel geven: er is altijd hoop.

Verschijningsdatum 2 oktober 2018 Titel Spoken uit het verleden Auteur José Vriens Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 256 pagina’s ISBN 9789401913522 Prijs € 15,ISBN e-book 9789401913539 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 913522

INHOUD \

José Vriens is een van de populairste familieromanauteurs van Nederland. Deze nieuwe roman van haar hand gaat over de jonge Brianna. Die heeft haar leven op de rit, maar om dat zo te houden, moet ze wel een hoop wegstoppen. Dat kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Als ze samen met haar man Karst een dochter krijgt, komt er ineens een heleboel uit haar verleden naar boven. Dat leidt tot een bijna-breuk tussen Karst en Brianna, en tot nog meer heftige ontwikkelingen. Deze aangrijpende roman geeft een onthutsend realistisch beeld van thema’s als misbruik en verkrachting.


ZOMER & KEUNING

135

Ze voelt meteen dat het misgaat De nieuwe knecht is veel te leuk

€15

INHOUD \

Wanneer Julia de nieuwe knecht het erf op ziet komen, weet ze meteen dat het foute boel is. Ze voelt zich onweerstaanbaar tot hem aangetrokken! Maar ze is getrouwd, en de knecht is er om haar man Daan te helpen een nieuw paard te trainen. Deze roman van Mary Schoon gaat over hoe je in tweestrijd kunt komen te staan als je niet ongelukkig bent in je huwelijk, maar door omstandigheden ook niet meer echt gelukkig. #\

Het allerliefst zit ik te schrijven – Mary Schoon

AUTEUR \ Mary Schoon schreef de Tilly Tod trilogie en de historische romans Belofte aan een moeder, De liefde achterna en Bang hart. Ze heeft een voorliefde voor het verleden, maar een moderne schrijfstijl.

Verschijningsdatum 27 november 2018 Titel Tussen liefde en leugens Auteur Mary Schoon Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang 240 pagina’s ISBN 9789401914581 Prijs € 15,ISBN e-book 9789401914598 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 914581


136 ZOMER & KEUNING

Eeuwig jong! 100 jaar Joop ter Heul

Jubileumeditie Jopopinoloukico club gebundeld MARKETING \ → Advertentie in Boekenkrant → Online winactie → Samenwerking met lifestyleblogs

AUTEUR \ Cissy van Marxveldt (pseudoniem van Setske de Haan) ging met de boeken over Joop ter Heul de literatuurgeschiedenis in. De avonturen van Joop zijn losjes gebaseerd op Van Marxveldts eigen leven, zowel op de hbs als later in het huwelijk.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel Joop ter Heul omnibus Auteur Cissy van Marxveldt Uitvoering gebonden in linnenlook Formaat 15 x 23 cm Omvang 808 pagina’s ISBN 9789401912266 Prijs € 19,50 NUR 343

9 789401 912266

INHOUD \

Zeg je meisjesboek, dan zeg je Joop ter Heul. Zelfs een eeuw later zijn de Joop ter Heul-boeken nog een feest om te lezen. Grappig, lief en ontwapenend: ‘bakvisch’ Joop ter Heul blijft voorgoed een meisje, en ze blijft voorgoed om verliefd op te worden. De vier boeken in deze luxe cassette geven een ongeëvenaard beeld van het Nederland in de jaren twintig van de vorige eeuw. Met een nieuw voorwoord door Cissy van Marxveldt-biografe Monica Soeting en inclusief de geweldige pentekeningen van Hans Borrebach.


ZOMER & KEUNING

Voor elke gelegenheid een unieke kaart

137

Met de tijdloze illustraties van Hans Borrebach

â‚Ź10

INHOUD \

In dit kaartenboekje zitten 20 full colour ansichtkaarten met prachtige, originele illustraties van Hans Borrebach bekend van de boekomslagen die hij tekende voor onder anderen Cissy van Marxveldt, Leni Saris en Nel van der Zee. Een uniek cadeau: voor jezelf, of voor iemand anders. Eenmalige oplage.

Verschijningsdatum 20 november 2018 Titel 20 Vintage ansichtkaarten Auteur Hans Borrebach Illustrator Hans Borrebach Uitvoering paperback, gelijmd, met uitneembare ansichtkaarten Formaat 16,5 x 12 cm Omvang 40 blz (20 kaarten) ISBN 9789401914758 Prijs â‚Ź 10,NUR 371

9 789401 914758


138 ZOMER & KEUNING

Beste romanauteurs in één band Drie romans, twee korte verhalen

€17,50

INHOUD \

Verschijningsdatum 6 november 2018 Titel Jubileumomnibus 144 Auteur Diverse auteurs Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang 512 pagina’s ISBN 9789401914512 Prijs € 17,50 NUR 344

9 789401 914512

Jubileumomnibus 144 bevat drie romans van grote schrijfsters, die tot klassiekers mogen worden gerekend in het genre romantische fictie: Julia Burgers-Drost, Leni Saris en Karin Peters. De moderne twist zit in het staartje, de korte verhalen door Valentijn Verhalenwedstrijd-winnares Elsbeth de Jager en door Martin Scherstra.

#\

Makkelijk leesbare familieromans en verhalen. – NBD|Biblion over Jubileumomnibus 140


ZOMER & KEUNING

Tegenpolen in de Romanserie

INHOUD \

Twee heel verschillende romans in de Romanserie van oktober, namelijk deze van Clemens Wisse en Marleen Schmitz. Waar Wisse een romantisch historisch verhaal schrijft over een boerendochter die meent zomaar zelf te kunnen bepalen met wie ze trouwt, gaat het bij Schmitz over een weduwe die ineens het bedrijf van haar man moet gaan runnen. Ze voelt zich daar totaal niet voor toegerust. De een krijgt dus tegen haar wil de touwtjes in handen, de ander moet leren dat ze niet altijd de regie heeft.

Verschijningsdatum 25 september 2018

Verschijningsdatum 25 september 2018

Titel Trees van de Zonnehof Auteur Clemens Wisse Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 224 pagina’s ISBN 9789401912075 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401912082 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

Titel Late lente Auteur Marleen Schmitz Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 224 pagina’s ISBN 9789401912570 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401912587 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 912075

9 789401 912570

139


140 ZOMER & KEUNING

Indrukwekkend slotdeel van oorlogstweeluik

AUTEUR \ Ina van der Beek publiceerde in 2018 haar veertigste boek. Zij schrijft naast romans ook jeugdboeken en boekjes voor bijbelstudie. Haar romans kenmerken zich door de soepele stijl, ook als ze over aangrijpende onderwerpen schrijft.

gen.

INHOUD \ 9789401911603

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Blijvende herinnering Auteur Ina van der Beek Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789401911559 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401911566 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 911559

Nadat Ina van der Beek eerder dit jaar met Verdrongen herinnering terugkeerde naar de oorlog, probeert hoofdpersoon Jo in Blijvende herinnering juist door te gaan met het leven na de oorlog. Maar dat lukt niet als de oorlog nog overal om haar heen is. Haar man Kees is zelfs gelegerd in Indië. Gek genoeg is het moment waarop hij terugkeert het moment waarop het pas echt lastig wordt de herinnering te verdringen – en waarop het dagelijks leven simpelweg voortzetten onmogelijk wordt.


ZOMER & KEUNING

141

Wat als je nostalgie najaagt?

INHOUD \

De middelbareschoolreünie, wie is er niet een beetje huiverig en nieuwsgierig tegelijk? Greetje van den Berg verkent in deze roman wat er gebeurt als twee voormalige rivalen elkaar op de reünie weer ontmoeten. Ze waren destijds allebei verliefd op dezelfde jongen - maar de man die hij is geworden, heeft besloten zich niet te vertonen. Dat wakkert natuurlijk hun nieuwsgierigheid aan en ze besluiten samen op zoek te gaan. Het levert een roman op die de lezer net zo nieuwsgierig maakt als de vrouwen zelf.

AUTEUR \ Greetje van den Berg is de auteur van meer dan vijftig romans. Als zij aan een nieuw boek begint, doet ze dat vanuit haar eigen nieuwsgierigheid. Ze weet van tevoren net zomin hoe het afloopt als haar lezers dat weten – en dat houdt het tot het eind toe interessant.

Verschijningsdatum 30 oktober 2018 Titel Heimwee Auteur Greetje van den Berg Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789401911573 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401911580 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 911573


142 ZOMER & KEUNING

Twee moderne familieromans

INHOUD \

Olga van der Meer en Martin Scherstra zijn in de Romanserie bekende auteurs van familieromans waarin moderne gezinnen met elkaar clashen, misschien vooral doordat ze zich al te veel met elkaar bezighouden in plaats van met zichzelf. Dat levert wel fijne en erg herkenbare verhalen op, zoals ook het geval is met Niets te kiezen en Overstag.

Verschijningsdatum 20 november 2018

Verschijningsdatum 20 november 2018

Titel Niets te kiezen Auteur Olga van der Meer Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 224 pagina’s ISBN 9789401912549 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401912556 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

Titel Overstag Auteur Martin Scherstra Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 224 pagina’s ISBN 9789401912105 Prijs € 16,50 ISBN e-book 9789401912112 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 912549

9 789401 912105


ZOMER & KEUNING

143

Als de toekomst je toelacht Maar het heden in de weg zit

AUTEUR \ Simone Foekens schrijft familieromans in de Romanserie van Z&K en won in 2017 met haar roman Schelpenwit de Valentijnprijs.

INHOUD \

De jonge fysiotherapeut Annemieke heeft het goed naar haar zin in de praktijk waar ze werkt. Als ze plannen gaat maken om het ouderlijk huis te verlaten en op zichzelf te gaan wonen, vindt haar vriend Kees dat ze beter door kan sparen tot ze kunnen trouwen. Dat is niet het enige geschilpunt tussen hen. Kees heeft last van jaloezie, hij vindt het maar niets dat zijn vriendin ook mannelijke patiënten behandelt. Liever ziet hij dat zij die overdraagt aan een mannelijke collega, maar daar piekert Annemieke niet over. Kees wordt echter steeds dwingender.

9789401911498

Verschijningsdatum 8 januari 2019 Titel Verscheurd Auteur Simone Foekens Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789401914567 Prijs € 17,50 ISBN e-book 9789401914574 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 914567


144 ZOMER & KEUNING

120 roman van Gerda van Wageningen e

Topauteur van de historische streekroman MARKETING \ → Met leuke weggeefkaarten over zussenliefde → Crosspromotiefolder met alle romans van Gerda van Wageningen

AUTEUR \ Gerda van Wageningens nieuwe roman Zussenliefde brengt haar oeuvre op 120 romans. De auteur, van wie al meer dan drie miljoen boeken verkocht zijn, viert in september 2019 haar 40-jarig schrijverschap.

Verschijningsdatum 8 januari 2019 Titel Zussenliefde Auteur Gerda van Wageningen Uitvoering gebonden Formaat 14 x 21,5 cm Omvang 216 pagina’s ISBN 9789401913461 Prijs € 17,50 ISBN e-book 9789401913478 Prijs e-book € 7,99 NUR 344

9 789401 913461

INHOUD \

Het is 1918. De bakkerij van Jan de Man floreert. Zijn zus Martha helpt hem in de winkel en in de huishouding. Wanneer Jan zich verlooft, wordt Martha overbodig. Zelf heeft ze ook de leeftijd om aan een huwelijk te gaan denken. Meerdere kandidaten tonen interesse, maar geen van hen weet warme gevoelens in Martha wakker te maken. Dan ineens grijpt de Spaanse griep om zich heen, met veel doden tot gevolg. Zussenliefde is na Bakkersliefde het tweede deel in de bakkerstrilogie van Gerda van Wageningen.


KOKBOEKENCENTRUM

Pakketten Cantrell

sippi. Ame-

n een en.

‘Er zijn van die boeken waarvan je het echt jammer vindt dat je ze uit hebt. Het lied van de bomen, debuut van de Amerikaanse Julie Cantrell, valt voor mij in die categorie.’ – Nederlands Dagblad ‘Het verhaal is niet voorspelbaar en leest lekker weg. Mooi geschreven, een beetje poëtisch. … Ik ben benieuwd naar het vervolg. Zeker lezen!’ – Jente ‘Een heerlijk verrijkend boek.’ – Eva (vier sterren)

oudt.’

ISBN 978-90-239 9457 2

R 342

NUR 342

opmk.omsl-DansvdBergen.indd 1

van de

moerasland van Louisiana. Amanda’s wereld stort binnen korte tijd volledig in. Het kost het uiterste van haar krachten om niet in wanhoop ten onder te gaan. De niet-aflatende zoektocht naar Sarah wordt voor Amanda tegelijkertijd een persoonlijke zoektocht naar hoop en zin in tijden van ondraaglijk

BERGEN

verdriet en verlies.

uitgeverijmozaiek.nl NUR 342

Als Amanda Salassi als begeleidster meegaat met het schoolreisje van haar twaalfjarige dochter Ellie, wordt haar grootste angst bewaarheid: Sarah, de beste vriendin van haar dochter, verdwijnt spoorloos in het

Een hartverscheurend portret van liefde en moed in een gebroken wereld. Over Het lied van de bomen:

‘Er zijn van die boeken waarvan je het echt jammer vindt dat je ze uit hebt.’ – nederlands dagblad ‘Een heerlijk verrijkend boek.’ **** – Eva

Julie Cantrell woont met haar man en kinderen in Mississippi. Haar romans Het lied van de bomen en Dans van de bergen oogstten ook in Nederland veel lof.

VEDERLICHT

g van an je naar

Julie Cantrell woont met haar man en twee kinderen in Mississippi. Haar debuutroman Het lied van de bomen oogstte ook in Nederland veel lof en kent inmiddels een tweede druk.

Foto Jodie Westfall

echt

eheiische d van ande-

D ANS

JULIE CANTRELL

ns de aan n een

‘Het maakt niet uit hoe groot ze zijn, of welke vorm of kleur ze hebben – veren zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn zacht, teer. Maar ze hebben een verborgen eigenschap: ze zijn ijzersterk.’

DANS van de BERGEN

ente 1943. Millies huwelijk met dierenarts Bump is een kantelpunt in haar leven. Ze laat het Mississippi van haar jeugd achter zich en gaat met haar man op een ranch in de Rocky Mountains wonen. Maar haar herinneringen reizen met haar mee: Millie worstelt met een duister geheim, waarvan zelfs haar echtgenoot niet weet. Gelukkig ontmoet ze Kat, een bijzondere vrouw bij wie ze zich veilig voelt. Maar kan haar man het ook niet opvallend goed met Kat vinden? Millies wereld stort in. Met vallen en opstaan ontdekt ze dat er één ding sterker is dan haar verleden: haar toekomst.

JULIE CANTRELL

L

JULIE CANTRELL

VLICHT EDER mozaïek

| roman

nur 342

JULIE CANTRELL

9 789023 994572

www.uitgeverijmozaiek.nl

Mozaïek | Roman

9 7 8 9 0|2 3 Roman 996729 Mozaïek

18-03-13 09:41

22-04-14 16:19

Wingate en Brown Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel Cantrell – pakket najaar 2018 ISBN 9789023956228 Prijs € 25,-

9 789023 956228

Verschijningsdatum 9 oktober 2018 Titel Wingate en Brown – pakket najaar 2018 ISBN 9789043530941 Prijs € 20,-

9 789043 530941

145


146 KOKBOEKENCENTRUM

Pakketten Historische romans Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede

Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede

Jody Hedlund

Elizabeth Byler Younts was nog maar een jong meisje toen haar ouders de Amish gemeenschap achter zich lieten, maar bleef altijd trouw aan haar geloof en de Amish tradities. Haar romans baseert ze deels op de verhalen van haar grootouders. Eerder verscheen Aan zijn zijde en In haar hart

‘Een aanbeveling voor het boek uit een bekend tijdschrift’ – Krant

NUR 342

O n d e r h a ar

ON DER H A A R HOEDE

De Predikersbruid

Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede Onder haar hoede

HOEDE Roman

ISBN 978-90-886-5333-9 ISBN 978-90-886-5333-9

9 789088 653339

www.degrootgoudriaan.nl

Spanning 20 november 2018

Wanneer vijanden onverwachts aanvallen, krijgt Maviah, de bastaarddochter van een van de machtigste bedoeïensjeiks in Arabië, de opdracht koning Herodes om hulp te vragen. Maviah ontsnapt met de hulp van twee van haar vaders soldaten – Saba, die meer met zijn zwaard spreekt dan met zijn stem, en Juda, een Jood die de sterren leest. Een reis vol gevaren begint. Als het hen al zal lukken om de uitgestrekte en dodelijke zandvlakten te overleven, wacht hen een brute wereld waarin ze onderworpen zijn aan wrede koningen en keizers.

Titel Historische romans – pakket najaar 2018 Maar dan ontmoet Maviah een man van een heel ander kaliber – een raadselachtige leraar die spreekt over een koninkrijk zal triomferen en het zal ISBNdat uiteindelijk 9789043530934 winnen van welk koninkrijk dan ook. Zijn naam is Jeshua en zijn woorden zetten alles wat Maviah ooit geleerd heeft op zijn kop. Maar ondanks dat hem volgen Prijs € 25,een risicovolle onderneming is, is het misschien wel de enige kans voor Maviah om zichzelf en allen die haar dierbaar zijn te redden. Ted Dekker droomde er al jaren van om de wereld van Jezus te gebruiken voor een roman. Met een frisse blik beschrijft hij het leven van Jezus, door de ogen van een buitenstaander. Zo kon hij de kracht van Jezus opnieuw zien, en nadenken over de vraag: hoe wil Jezus dat wij ons leven leiden? De woorden van Jezus waren revolutionair en stonden lijnrecht tegenover de heersende opvattingen. In Anno Domini 30 laat Ted Dekker de wereld van Jezus opnieuw tot leven komen.

9 789043 530934

Ted dekker anno domini 30

mijn naam is maviah, dochter van rami bin malik. en zijn naam was jeshua. ik leerde hem kennen als de Gezalfde die GroteVerschijningsdatum macht zou schenken aan het handjevol mensen dat hem op zijn pad volGde.

anno domini

30 ro m a n

‘Anno Domini 30 is een genre op zichzelf.’ — New York Times ‘De koning van de christelijke thriller trapt de deur naar Bijbels-historische fictie open.’ — Publishers Weekly

Verschijningsdatum 20 november 2018

‘Anno Domini 30 is het soort boek waarvoor de term ‘sweeping epic’ is bedacht.’ — Booklist

NUR 302

DEKKER_AnnoDomino30_WT_02.indd 1

Titel Spanning – pakket najaar 2018 www.kok.nl ISBN 9789043530958 Prijs € 25,-

9 789043 530958

Ted dekker 10-08-15 09:56


najaar

2018

voorjaars Verschijnings-­ aanbieding lijst 2018


148 KOKBOEKENCENTRUM

Verschijningslijst \ najaar 2018

AUTEUR \ TITEL \ ISBN \ WINKELPRIJS \ PAGINA \

REEDS VERSCHENEN Andel, Nienke van (red.)

Iedere dag een nieuwe begin

9789023955627

€ 17,99

46

Roffel, Geurt

‘En wie ben ik volgens jullie?’

9789023955610

€ 22,50

48

Weren, Wim

Rode draden in de evangeliën

9789023955238

€ 28,95

50

Austin, Lynn

Toevlucht (midprice)

9789043530613

€ 15,00

121

Blei, Karel

Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

9789023955375

€ 37,50

37

Boer, ds. L.W. den, ds. G.J. Mink, Volhouden! ds. J.W. Sparreboom en ds. H.J. van der Veen

9789023955795

€ 10,99

43

Coenradie, Sigrid en Koen Holtzapffel

Spelen met grenzen

9789021170640

€ 12,99

58

Grün, Anselm

School van het gebed

9789043529556

€ 15,99

18

Haas, Marga

Parelduiken

9789023954453

€ 12,99

28

Hadewijch

→ Oerewoet

9789043530774

€ 24,99

9

Jongeneel, Jan

Nederlandse zendingsgeschiedenis II

9789023955528

€ 42,50

60

Joubert, Irma

→ Kronkelpad (midprice)

9789023955726

€ 15,00

106

Klussmann, Uwe en Joachim Mohr (red.) Het Duitse Keizerrijk

9789401913362

€ 20,00

78

Le Roux, Magdel

Richteren

9789043530798

€ 59,99

59

Midden, Piet van

→ De lichtvoetige Bijbel

9789023955672

€ 17,99

20

Munckhof, Hay van den

Alya’s keuze

9789023955870

€ 16,99

108

Redline Coopey, Judith

Terug naar Redfield Farm

9789023955733

€ 21,99

109

Reitsma, Bernhard

Geen God dan de Here

9789023954699

€ 10,99

41

Schmitz, Marleen

Late lente

9789401912570

€ 16,50

139

Tempelman, Gerko

→ Ongeneeslijk religieus

9789043529921

€ 16,99

11

Troost, André F.

Als een ster is Hij verschenen

9789023955641

€ 12,99

21

Veltkamp, Henk

Dicht bij de horizon

9789043530750

€ 14,99

38

Verboom, dr. W.

→ De Dordtse Leerregels

9789023955351

€ 12,99

14

Verweerd, Joke, Els Florijn, Frans Willem Verbaas e.a.

De beste kerstverhalen van Mozaïek

9789023955856

€ 12,50

112

Wijngaarden, Herman van en Marieke Griffioen (red.)

Kort & krachtig

9789023955917

€ 14,99

93

Wisse, Clemens

Trees van de Zonnehof

9789401912075

€ 16,50

139

SEPTEMBER 2018


KOKBOEKENCENTRUM

149

AUTEUR \ TITEL \ ISBN \ WINKELPRIJS \ PAGINA \

OKTOBER 2018

PUUR! magazine met bookazine

9789043530446

€ 9,99

29

Een stil moment: Benedictus

9789043530583

€ 9,99

35

Een stil moment: Franciscus

9789043530576

€ 9,99

35

Abrahamse, Jan Martijn

Breekbaar halleluja

9789043530316

€ 16,99

19

Barth, Karl

U weet wie wij zijn

9789043530422

€ 12,50

36

Beek, Ina van der

Blijvende herinnering

9789401911559

€ 16,50

140

Berg, Greetje van den

Heimwee

9789401911573

€ 16,50

141

Berger, Jörg

→ Hoe overleef ik moeilijke mensen?

9789023954477

€ 16,99

23

Bischof, Joanne

→ De zoete geur van appelcider

9789043530712

€ 19,99

127

Boie, Kirsten

Waarom muggen steken, slakken sla eten 9789026622854 en er regenbogen zijn

€ 12,99

87

Bordes, Gilbert

Winterkinderen (midprice)

9789023955757

€ 12,50

113

Brooks, Michael

→ Cardano

9789401913447

€ 22,50

67

Brouwer, Willeke

→ Silvester en de verdwaalde wolf

9789026622687

€ 12,99

81

Cantrell, Julie

Cantrell-pakket najaar 2018

9789023956228

€ 25,00

145

Commissie Liturgie en kerkmuziek ELK

Liederen van Luther

9789023952121

€ 12,99

53

Dekker, Ted

→ Nummer 49

9789043530408

€ 22,99

129

Dort, Evelien van

Kamperen in Kenia

9789026622878

€ 9,99

88

Eykman, Karel

Vrij als de vogels

9789021155030

€ 15,99

92

Floor, Wulfert

Rijpe tarwe

9789043530569

€ 22,99

45

Fodor, Cecilie

Dank U wel Bijbel

9789026622786

€ 12,99

90

Harrel, Lindsay

Twee zussen, een donorhart en een bucketlist 9789043530637

€ 19,99

125

Hausoul, Raymond R.

De nieuwe hemel en nieuwe aarde

9789023955597

€ 29,90

48

Jones, Dan en Marina Amaral

→ De tijd in kleur

9789401914352

€ 39,95

65

Jong, Henk ’t

De dageraad van Holland

9789020534863

€ 22,50

76

Jong, Piet L. de

Onze jaren zijn zeventig

9789023955658

€ 7,99

40

Kempis, Thomas

Dialoog met novicen

9789043530835

€ 14,99

47

Oosterhuis, Huub

→ Stilte zingen

9789043530996

€ 39,99

5

Robbe, Rolf

Bijna-elke-dagboek voor leraren

9789023955191

€ 14,99

46

Scheyen, Bo van

→ Naar het hart van de zee

9789023955306

€ 17,99

100

Veen, Wilma

Ik vier jou verjaardagskalender

9789043530965

€ 12,50

32

Vermaas, Marije (red.)

→ Met liefde zorgen

9789023954446

€ 12,99

27

Verweerd, Joke

Seizoenen

9789023955849

€ 19,99

111

Vriens, José

Spoken uit het verleden

9789401913522

€ 15,00

134


150 KOKBOEKENCENTRUM

Verschijningslijst \ najaar 2018

AUTEUR \ TITEL \ ISBN \ WINKELPRIJS \ PAGINA \

Wild Goose Resource Group

Vieren met de Iona Community

9789023955771

€ 9,99

52

Wingate, Lisa en Sharon Garlough Brown Wingate en Brown-pakket najaar 2018

9789043530941

€ 20,00

145

Young, W. Paul

→ De uitnodiging (jubileumeditie)

9789043530972

€ 15,00

115

Zuidhoek, Arne

De watergeuzen: partizanen of piraten

9789401913942

€ 15,00

75

Allan, Louise

→ Het lied van zussen

9789023955559

€ 19,99

103

Austin, Lynn

→ Anker in de storm

9789043530477

€ 24,99

97

Baker, Rob

Muziek (50 dingen die je moet weten-serie) 9789026622816

€ 12,99

84

Beek, dr. A. van de

Altijd dat kruis

9789021170626

€ 12,99

57

Berkvens-Stevelinck, Christiane

En nu ben ik aan de beurt

9789021170688

€ 9,99

39

Borrebach, Hans

→ 20 Vintage ansichten

9789401914758

€ 10,00

137

Carroll, Vanessa

Slaap lekker Bijbel

9789026622779

€ 16,99

89

Dekker, Ted

Spanning-pakket najaar 2018

9789043530958

€ 25,00

146

Diverse auteurs

Jubileumomnibus 144

9789401914512

€ 17,50

138

Dobson, Melanie

Tot ik je vind

9789043530699

€ 22,50

116

Dorrepaal, Teus

→ Praat er maar niet over

9789023955962

€ 19,99

101

Egmond, Aad van

Het christelijk geloof

9789029728140

€ 24,99

54

Florijn, Henk

Geloven in de republiek

9789401912280

€ 24,99

77

Florijn, Mirjam

Het kerstkind

9789026622793

€ 12,99

91

Goedbloed, Liesbeth

→ Broeder ezel

9789023955269

€ 19,99

99

Halík, Tomáš

Raak de wonden aan

9789023954170

€ 19,99

17

Hartmans, Rob

De revolutie die niet doorging

9789401913409

€ 20,00

71

Hedlund, Jody, Elizabeth Byler Younts en Lori Benton

Historische romans-pakket najaar 2018

9789043530934

€ 25,00

146

James, Steven

Harteloos

9789043530620

€ 23,99

128

Kingsbury, Karen Elke nieuwe morgen & Na de regen 9789043530866 dubbelroman

€ 15,00

122

Leonard, C.J.

Het verhaal van Jona

9789026622762

€ 8,99

85

Marxveldt, Cissy van

→ Joop ter Heul omnibus

9789401912266

€ 19,50

136

Meer, Olga van der

Niets te kiezen

9789401912549

€ 16,50

142

PKN

Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2018-2019

9789023955894

€ 17,99

63

Riccardi, Andrea

Alles kan veranderen

9789043530514

€ 24,99

55

Sanderman, Dick (red.)

→ Weerklank

9789023955788

€ 125,00

51

Scherstra, Martin

Overstag

9789401912105

€ 16,50

142

NOVEMBER 2018


KOKBOEKENCENTRUM

151

AUTEUR \ TITEL \ ISBN \ WINKELPRIJS \ PAGINA \

Schoon, Mary

Tussen liefde en leugens

9789401914581

€ 15,00

135

Tijssen, Martin

De krant en het pand

9789023955474

€ 12,99

49

Vegt, Mirjam van der

Overvloed (set van 5 exemplaren)

9789023955832

€ 24,75

33

Vreeswijk, Bernhard en Eline van

Door het water heen

9789023956211

€ 7,99

44

Wageningen, Gerda van

→ De vlastrilogie

9789401914604

€ 17,50

131

Afshar, Tessa

De dief van Korinte

9789043530491

€ 22,99

120

Binnendijk, Henk

De God van Abraham, Isaak en Jacob

9789043530590

€ 17,99

15

Folkers, Marina

Onder de sterren van Montpellier

9789401913638

€ 15,00

133

Harinck, George, Alexander van Kessel en Hans Krabbendam (red.)

‘Een christelijk-liberale synthese’

9789021170664

€ 14,99

56

Musser, Elizabeth

Aan de andere kant van de bergen (midprice) 9789043530651

€ 15,00

130

Ruler, A.A. van

Verzameld werk

9789023955399

€ 59,90

61

Borkent, Ria

Huis aan de Handelskade

9789023955283

€ 13,99

107

Bradley, Kimberly Brubaker

→ De oorlog die ik eindelijk won

9789026622823

€ 16,99

83

Fahner, Nels

→ Eenzaam

9789023955153

€ 17,99

7

Foekens, Simone

Verscheurd

9789401914567

€ 17,50

143

Ganshert, Katie

De kleur van je hart

9789043530880

€ 19,99

119

Ibrahim, Laila

→ De eerste krokus

9789043530736

€ 19,99

105

Klassen, Julie

De bruid van Ivy Green

9789043530453

€ 23,99

117

McMillan, Margaret

Het Verdrag van Versailles

9789401914529

€ 29,99

69

Meissner, Susan

Het tegendeel van verdriet

9789043530675

€ 22,99

123

PKN

Kerkorde en generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland

9789023955573

€ 23,99

62

Selderhuis, Herman J.

→ Calvijn verzameld

9789043530811

€ 69,99

13

Trapman, Linette

→ PUUR! Faith Journal

9789043530859

€ 17,50

31

Tuuk, Luit van der

→ Dorestad onthuld

9789401912334

€ 35,00

73

Veen, ds. H.J. van der

Jezus huilde

9789023955924

€ 10,99

42

Wageningen, Gerda van

Zussenliefde

9789401913461

€ 17,50

144

Werkman, Hans

Duizend bunder

9789023955344

€ 19,99

110

Wijst, Hella van der

→ Troost

9789023955146

€ 20,00

25

DECEMBER 2018

JANUARI 2019


152 KOKBOEKENCENTRUM

Nederland \

België \

Herculesplein 96 \ 3584 AA Utrecht Postbus 13288 \ 3507 LG Utrecht t +31 (0)88 700 2600 \ f +31 (0)88 700 2999 www.kokboekencentrum.nl

Katwilgweg 2 \ 2050 Antwerpen verkoop@vbku.be f +32 (0)3 355 2840 www.vbkbelgie.be

SALESMANAGER RETAIL \ Vanessa van Hofwegen m +31 (0)6 270 501 59 e vvanhofwegen@vbkmedia.nl

SALESMANAGER B2B \ Andrea Meijers m +31 (0)6 532 172 42 e ameijers@vbkmedia.nl

SENIOR ACCOUNTMANAGER \ Kim Hellemans m +32 (0)0494/523560 e khellemans@vbku.be

ACCOUNTMANAGERS RETAIL \ Jako van Gorsel m +31 (0)6 405 918 71 t +31 (0)88 700 2646 e jvangorsel@vbkmedia.nl

JUNIOR TRAFFIC MANAGER \ Maaike Schrijvers t +31(0) 888 700 2782 e mschrijvers@vbku.nl

ACCOUNTMANAGER \ Tom Van Den Corput m +32 (0)497/032615 e tvandencorput@vbku.be

ACCOUNTMANAGERS B2B \ Rudmer Koopal m +31 (0)6 295 652 70 e rkoopal@vbkmedia.nl

VERKOOP BINNENDIENST \ Hans Tubbax t +32 (0)3 355 2842 e htubbax@vbku.be

René Jansen m +31 (0)6 253 109 20 e rjansen@vbkmedia.nl

Merel Prins m +31 (0)6 513 029 24 e mprins@vbkmedia.nl

Marianne Poupaert t +32 (0)3 355 28 36 e mpoupaert@vbku.be

Astrid Paagman m +31 (0)6 295 652 69 e apaagman@vbkmedia.nl

Quirin Scheele m +31 (0)6 277 454 94 e qscheele@vbkmedia.nl

René Slotboom m +31 (0)6 155 397 19 e rslotboom@vbkmedia.nl

Alex Sieval t +31 (0)88 700 2769 e asieval@vbku.nl

Uitgeverij KokBoekencentrum

Emiel Hendriks m + 31 (0)6 200 381 53 e ehendriks@vbkmedia.nl

Mieke Touwen m +31 (0)6 195 505 83 e mtouwen@vbkmedia.nl

KLANTENCONTACTCENTRUM \ t +31 (0)88 700 2700 e verkoop@vbkmedia.nl

Marjatta Vavrinek m +31 (0)6 132 805 96 e mvavrinek@vbkmedia.nl

MARKETINGMANAGER \ Harma Nijhuis t +31 (0)88 700 2654 e hnijhuis@vbkmedia.nl

JUNIOR ACCOUNTMANAGER \ Bas van Offeren t +31 (0)88 700 2620 e bvanofferen@vbku.nl

MARKETEER \ Wendelmoed Knol t +31 (0)88 700 2649 e wknol@vbkmedia.nl PROMOTIE \ Frances Driessen t +31 (0)88 700 2652 e fdriessen@vbkmedia.nl Thyrze van Onna t +31 (0)88 700 2647 e tvanonna@vbkmedia.nl

VBK België

MARKETING \ Christine Van Steerteghem t +32 (0)3 355 28 44 e c.vansteerteghem@vbku.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.