Page 1

Pastoraat en Gemeenteopbouw Januari 2014 - nummer 1044 - Jaargang 91

Vieren verbindt Het gat in de kerk Boek en Bijbel Werkwoord Wat geloven wij?


Redactioneel doop in zijn dood met hem begraven om vervolWat gaapt er een kloof tussen de beleving van gens als opgewekten een nieuw leven te leiden. veel ouders die hun kind laten dopen en de beleDeze woorden wijzen op een diep geheim: de ving, die bijvoorbeeld de apostel Paulus oproept doop is het teken dat en hoe de gelovige met als hij in Romeinen 6 de doop verbindt met de God verbonden is op leven en dood. En deze verdood van Christus. Misschien had dat kleine broertje van onlangs dat goed begrepen toen zijn bondenheid zal zichtbaar worden in een nieuw leven. Op indrukwekkende wijze vieren elk jaar pasgeboren broertje gedoopt werd: hij kon het woord doop maar niet over zijn lippen krijgen en op 6 januari miljoenen orthodoxe christenen de doop van Jezus. Wie de ikoon van Jezus’ doop op zei steeds maar ‘dood’. In een doopgesprek gaat zich laat inwerken krijgt een vermoeden van de het onder meer om de vraag wat voor de ouders de doop zo bijzonder maakt, dat ze daarvoor hun nauwe verbinding van doop en dood en van de overgang van dood naar leven. Hier, bij Jezus’ kind de kerk binnen brengen en de doop laten doop in de Jordaan verschijnen de Vader met ondergaan. De behoefte om dankbaarheid voor zijn stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde het nieuw ontvangen leven jegens God te uiten Zoon, de Zoon, die ondergaat in het water en en het verlangen naar bescherming van God de Geest, die in de gestalte van een duif op hem voor het hun toevertrouwde, kwetsbare mensenneerdaalt, ten nauwste met elkaar verbonden. kind worden vaak genoemd. Evenals de behoefte De kerk noemde dat de heilige Drievuldigheid. om een christelijke opvoeding met de doop van Daarom heet deze gebeurtenis met recht Theohun kind te markeren. In schril contrast daarfanie – de Verschijning van God. Wie ooit in een mee staan de woorden die een dominee sprak orthodoxe kerk of klooster dit feest heeft mogen bij de doop van een koningskind: vandaag is uw meevieren, weet voor altijd dat de doop kind gestorven, begraven en weer van een kind of volwassene zoveel opgestaan. Zijn woorden riepen bij meer is dan een lieflijk en vertederend velen, zeker bij de vele gasten die gebeuren in een kerk, maar uitdrukniet zo thuis waren in hun bijbel, king is van dat wonderlijke geheim van bevreemde reacties op. Zulke woorGods liefde die aan de onze voorafgaat, den passen toch niet bij zo’n liefelijk van Jezus met wie wij verbonden zijn gebeuren als de doop van een kind? op leven en dood en van leven door Toch deed deze voorganger niets de dood heen. Zo vlak na de viering anders dan Paulus citeren. Wij die van Jezus geboorte opnieuw een groot gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn feest: de doop van de Heer. gedoopt in zijn dood. We zijn door de Richard Vissinga

2

OuderlingenBlad, januari 2014, nummer 1044


4

Drie koningen of vijf waarheden

18

Overwegingen bij de feesticoon ‘De doop van de Heer’ – Alfred Bronswijk

6

Macht en wijsheid

Mensen met een visuele beperking en de kerk – Bettie Woord

24

Twee begrippen, die om blijvende aandacht vragen – Jaap de Lange

10

14

29

Werkwoord Wat geloven wij? Opzet voor een of meerdere huiskamerbijeenkomsten – Gerry Kramer-Hasselaar

Het gat in de kerk Met een bezoekersproject op zoek naar de tussengeneratie – Anneke Wouda

Boek en Bijbel Over bijbelse verhalen en moderne literatuur – Evert Jan de Wijer

Vieren verbindt Hoe belevingsgericht is de kerkdienst? – Bert Altena

Open Oecumenische Gemeenschap

2 9 23 28 33

Redactioneel Gedicht Boeken Gejut Prikbord

In dit nummer Volgend nummer Thema: ‘Ouderlingen in soorten en maten’ Ouderlingen in de traditie

Categoriaal ouderling Toegespitst op een groep mensen in de gemeente. Wat zijn de werkzaamheden?

Het ambt van ouderling geworteld in de traditie

Ouderling met een bijzondere opdracht

Wijkouderling

Vanuit de gemeente ‘gezonden’ naar mensen in een bepaalde situatie

De meest bekende vorm: contact met de mensen in de wijk

Ouderling en ambtsopvatting

Functioneel ouderling

Visie op het ambt en de manier waarop het wordt vervuld

Gevraagd voor een specifieke taak. Wat zijn de vooren nadelen?

OuderlingenBlad, januari 2014, nummer 1044

3

Ouderlingenblad 1044, januari 2014  

Ouderlingenblad 1044, januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you