Page 1

najaar 2013

Uitgeverij Atlas Contact non-fictie


De nieuwe bestseller van Alain de Botton op pagina 8

Inhoud 4 Rudi Westendorp Oud worden zonder het te zijn

28 Trudy Dehue Betere mensen

8 Alain de Botton Het nieuws een gebruiksaanwijzing

30 Maarten Asscher Appels en peren

12 Steffie van den Oord Vonk

31 Angela Dekker Diplomaat van de tsaar

48 Reed Albergotti en Vanessa O’Connell Raddraaiers 50 Mireille Geus Zo schrijf je een kinderboek 52 Bill Bryson Een huis vol

14 Ileen Montijn Naar buiten!

32 Göran Rosenberg Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz

54 Ileen Montijn Hoog geboren

15 Kirsten van den Hul (S)hevolution

36 Lizzy van Leeuwen De hanenbalken

55 Jan Brokken De provincie

16 Edwin van Meerkerk De gebroeders Van Hogendorp

37 Jeroen van Baar De prestatiegeneratie

56 Arnold van Huis, Henk van Gurp en Marcel Dicke Het insectenkookboek

17 Martina Rosenberg Moeder, wanneer ga je nu eens dood

38 Alan Weisman Aftellen

18 Jan Brokken Blok 20 Diederik Jekel Bèta voor alfa’s 22 Esther Wittenberg Hemelse liefde

39 Margaret MacMillan 1914 40 Julian Barnes Wijsneus in de keuken 42 Sophie De Schaepdrijver Erfzonde van de twintigste eeuw De Groote Oorlog

57 Nigella Lawson Nigella’s kerst 58 Kofi Annan Interventies 59 Geert van Istendael en Benno Barnard Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders) 60 Verschijningskalender

24 Pieter Hoexum Kleine filosofie van het rijtjeshuis

44 Geert van Istendael Arm Brussel

25 Caroline Hanken Madame Vérité

45 Rudi Rotthier De naakte perenboom

26 Daniel C. Dennett Gereedschapskist voor het denken

46 Vali Nasr De aftocht van een wereldmacht

61 Koninklijke boeken 62 De acht van Atlas Contact


HÊt boek over onze oude dag – met als belangrijkste boodschap: we kunnen veel meer dan we denken!


rudi westendorp

Over mensen, bierglazen en wasmachines Wanneer een barman een glas bier wil schenken, maar in de aanloop naar de tap per ongeluk de bar aantikt, breekt een aantal glazen meteen in stukken. Soms is het glas nog nieuw. Een fabrieksfout, verkeerd afgeleverd. Maar het overgrote deel is gewoon oud, bij een geringe botsing gaat het al kapot. We spreken van materiaalmoeheid, een opeenstapeling van minuscule beschadigingen van de structuur. Het oude glas ziet er nog goed uit maar zal al bij summiere belasting breken, net zoals een oud elastiek bij uitrekking knapt. Het besef dat ‘dode’ zaken kunnen verouderen, is een essentiële stap om het verouderingsproces bij mensen te begrijpen. Veroudering treedt niet op als gevolg van leven, het is onlosmakelijk verbonden met het ‘zijn’. Het is een universeel principe: wasmachines, boeken, mensen – alles veroudert. En het proces bij een bierglas is niet wezenlijk anders dan dat bij een mens.

Oud worden zonder het te zijn Over vitaliteit en veroudering paperback 256 blz. ca. € 19,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2505 6 nur 770 januari 2014 ook als e-book

De oudste mens aller tijden is 122 gewor­ den. En de eerste die 135 wordt, is nu al geboren. Nog nooit hebben zoveel mensen zo’n hoge leeftijd bereikt. In dit boek ontrafelt Rudi Westendorp het hoe en waarom van deze ontzagwekkende mijl­ paal, die voor velen ook een angstig voor­ uitzicht is. Hij vertelt waarom ons lichaam eigenlijk maar voor veertig levensjaren is gebouwd. Maar ook hoe we de scherpe kanten van veroudering kunnen vermij­ den, wat we kunnen leren van mensen die extreem lang en gezond leven, hoe we ongemak en gebreken kunnen door­ staan en wat we moeten doen om baas over onze eigen toekomst te blijven. Oud worden zonder het te zijn is hét boek over hét onderwerp van de eenentwintigste eeuw. Het belicht onze levensloop van alle kanten – van biologie en genees­kunde tot zorg en maatschappij.

rudi westendorp is arts, hoogleraar ouderengenees­ kunde aan de Universiteit Leiden en oprichter en directeur van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Dit instituut biedt opleidingen aan, doet onder­ zoek en initieert ontwikke­ lingen die de kwaliteit van leven van ouderen verbete­ ren. Westendorp verschijnt zeer regelmatig in de media om zijn kennis uit te dragen, zo was hij in 2012 een van de geïnterviewden in de tv-serie Kijken in de ziel (Artsen) van Coen Verbraak.

Westendorp: ‘Een zeventigjarige komt nog maar net kijken. Hij zou nog minstens drie vijfjarenplannen moeten maken. Dus zeg hem: “Verras jezelf, verras ons. Dan hebben we iets om over te praten wanneer je vijfentachtig bent.”’ 7


Zodra we afgestudeerd zijn, is het nieuws onze leraar. Het nieuws bepaalt hoe we ons maat足 schappelijk leven inrichten en hoe we kijken naar bevolkingsgroepen buiten onze landsgrenzen. Het nieuws is de vormgever van onze politieke en sociale werkelijkheid. Revolutionairen weten dat als je de denkwijze van een volk wilt veran足 deren, je niet naar een museum, het ministerie van Onderwijs of naar bekende schrijvers gaat; je gaat direct naar het zenuwcentrum van de politiek: de nieuwsredactie.

9


alain de botton

Het nieuws een gebruiksaanwijzing paperback 192 blz. ca. € 17,95 geïllustreerd formaat 13,5 x 21 cm oorspronkelijke titel The News: An Instruction Manual (Hamish Hamilton) vertaling Jelle Noorman omslag Roald Triebels isbn 978 90 450 2546 9 nur 320 februari 2014 ook als e-book

Er zit doorgaans geen handleiding bij het nieuws, want het volgen wordt geacht een doodgewone, hoogst eenvoudige, voor de hand liggende en onopmerkelij­ ke bezigheid te zijn, net als ademhalen of met je ogen knipperen. Na een pauze van meestal niet langer dan een nacht (en vaak veel korter: als we ons erg ruste­ loos voelen, gaan we al na een minuut of drie, vier door de knieën) onderbreken we abrupt de dingen waar we mee bezig zijn om het nieuws te volgen. Waarom doen we dat? En wat doet al dat nieuws in de loop der jaren met ons? Aan de hand van de meest uiteenlopende nieuwsfragmenten, die Alain de Botton aan een grondiger analyse onderwerpt dan de schrijvers ervan zullen hebben beoogd, laat hij zien dat die universele en vanzelfsprekende gewoonte heel wat vreemder is dan we denken. Ook geeft hij een aantal tips om ons niet gek te laten maken door het nieuws. Zijn project is zowel instructief als utopisch: het werpt niet alleen de vraag op wat nieuws op dit moment is, maar ook wat het ooit zou kunnen zijn.

alain de botton (1969) debuteerde in 1993 met Proeven van liefde en schreef daarna De romantische school, De biograaf, Hoe Proust je leven kan veranderen en De troost van de filosofie. In 2011 ver­ scheen de bestseller Religie voor atheïsten. Het werk van Alain de Botton is in twintig talen vertaald.

Alain de Botton biedt een klein, maar bruikbaar handvat om het verschil te leren zien tussen vermaak, informatie en kennis

Wat pikken we er nou écht van op? 11


steffie van den oord

Vonk Een noodlottige liefde

steffie van den oord (1970) studeerde Cultuur­ geschiedenis en Literatuur­ wetenschap, en werkte voor de vpro-radio. Ze schreef een boek vol levensverhalen van honderdjarigen dat een bestseller werd: Eeuwelingen (30 000 exemplaren verkocht), Liefde in oorlogstijd, Westerbork Girl en Oud was ik toen ik jong was.

Anna Maria Vonk, moeder van vier kinderen, staat op het schavot met haar minnaar: de dichterlijke luitenant Behr. Ze zijn schuldig bevonden aan de moord op haar man. Het is 1713. De Grote Markt van Nijmegen stroomt vol. Vermoordde haar minnaar – een vrijbuiter – de vader van haar kinderen? Was zij medeplichtig? Driehonderd jaar later lezen de proces­ stukken van de ‘liefdesmoord’ als een shakespeariaans drama over verleiding en verraad. Met dwingende liefdesbrieven die dienden als bewijsstukken, en met geruchtmakende getuigenissen. En een met bloed ondertekende verklaring van de luitenant die Anna Maria Vonk moest verleiden om haar kinderen te verlaten. Steffie van den Oord vertelt dit nood­lottige liefdesverhaal en rechtbank­drama met verve. Vonk is historische non-fictie van het spannendste soort.

paperback met flappen 256 blz. ca. € 19,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Marry van Baar isbn 978 90 450 2479 0 nur 301 november 2013 ook als e-book

‘Eeuwelingen is bij vlagen zó schrijnend dat ik het boek even moest wegleggen. Groter compliment bestaat er niet.’ ­ — De Telegraaf ‘Hoe haal je de geschiedenis dichtbij? Door hem persoonlijk te maken. De verhalen van Van den Oord komen dichtbij.’ — nrc Handelsblad

Shakespeariaans drama over verleiding en verraad 13


Van villa tot vinex

ileen montijn

kirsten van den hul

Naar buiten!

(S)hevolution

Landelijk wonen in de 19e en 20ste eeuw

De eeuw van de vrouw

Buiten wonen is chic. De trek naar buiten is een van de grote sociale bewegingen van de vorige eeuw. Nog steeds is landelijk­ heid een geliefd thema in woonbladen en op de televisie. Naar buiten! maakt duidelijk dat het verlangen ernaar vooral een welvaartsverschijnsel is, al wordt het gepresenteerd als afkeer van de ‘jachtige stad’ en liefde voor de natuur. Montijn behandelt het wijdverbreide verlangen naar een huis met een tuintje, maar ook de minachting van de elite voor buitenwijken. Ze beschrijft hoe de boerderij een inspiratiebron werd – en bleef – voor het landelijke wonen: voor negentiende-eeuwse villa’s in cottagestijl, voor het hippe, verbouwde boerde­ rijtje van de jaren zeventig, en voor de boerderette van nu.

ileen montijn

naar buiten! landelijk wonen in de 19de en 20ste eeuw

paperback met flappen 208 blz. ca. € 21,95 geïllustreerd formaat 13,5 x 21 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2503 2 nur 320 november 2013

‘De zeldzame bronnen, Montijns ondogmatische houding en haar afkeer van horkerige taal maken Naar buiten! tot een verademing.’ — Bernard Hulsman in nrc Handelsblad ‘Naar buiten! zou verplichte kost moeten zijn voor stedelingen die van plan zijn zich in een quasiauthentieke of verbouwde boeren­ woning, prefab-boerderij of vissers­ villa te vestigen.’ — Historisch Huis

14

kirsten van den hul is arabiste, Oost-Europa­ deskundige, ad-columniste en (voormalig) vrouwen­ vertegenwoordiger voor de vn. Ze wil de eerste vrouwe­ lijke premier van Nederland worden.

ileen montijn is historica en columniste. Haar Hoog geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland (2012) werd enthousiast besproken en beleeft dit najaar zijn vierde druk.

Waarom mannen én vrouwen samen de wereld moeten veranderen

Vrouwen produceren meer dan de helft van al het voedsel, doen twee derde van het werk en nemen ruim 80 procent van alle aankoopbeslissingen. En toch is er geen land ter wereld waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen een feit is. De vrouwenemancipatie is niet voltooid, maar mislukt. Tijd voor revolutie, vindt Kirsten van den Hul. Ze vroeg honderden vrouwen en tientallen bekende Nederlanders op welk gebied zij de meeste verandering zouden willen zien. Ongelijke beloning, glazen plafonds, huiselijk geweld en het schoonheidsideaal bijvoorbeeld. Tijdens haar onderzoek bleek dat man­ nen en vrouwen meer van elkaar verschil­ len dan ze dacht, en dat juist daarin de oplossing schuilt. In (S)hevolution pleit ze voor een radicale koerswijziging. Sta op eigen benen, weet wat je kunt en ver­ tel dat ook. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt.

paperback 176 blz. ca. € 18,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Marry van Baar isbn 978 90 450 2316 8 nur 740/756 oktober 2013 ook als e-book

‘Ik ben niet boos. Ik ben niet tegen man­ nen. Ik geloof dat mannen en vrouwen samen de wereld moeten veranderen. Want we hebben veel om op te lossen. De economische crisis, werkloosheid, de milieuproblematiek, om maar wat te noemen. En wij staan nog steeds op het veld met een team van elf linksbenige spitsen, terwijl gemotiveerd talent op de bank blijft zitten. Tijd voor een (S)hevolution!’

15


edwin van meerkerk (1972) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte. Hij is verbon­ den aan de opleiding Algemene Cultuurweten­ schappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde eerder over Voltaire, Christiaan Huygens, de geschiedenis van Nijme­ gen, Franse vertalingen tijdens de Verlichting en Waalse predikanten. Van hem verscheen eerder de dubbelbiografie Willem v en Wilhelmina van Pruisen.

edwin van meerkerk

martina rosenberg

De gebroeders Van Hogendorp

Moeder, wanneer ga je nu eens dood

Botsende idealen in de kraamkamer van het koninkrijk

Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt

De laatste dagen van de Republiek – de eerste dagen van het Koninkrijk der Nederlanden: Gijsbert Karel van Hogen­ dorp was erbij, schreef mee aan de grond­ wet en haalde Willem I naar Nederland. Zijn broer, Dirk, was op dat moment generaal onder Napoleon. Hun rol in de geschiedenis van Nederland en de wereld is onderschat en hun levensbeschrijving voert langs de grote namen van hun tijd, het eind van de achttiende, begin van de negentiende eeuw: Immanuel Kant, George Washington, Napoleon. De gebroeders Van Hogendorp voegt een belangrijk nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedschrijving over Nederland en Europa van de pruikentijd tot en met de Belgische Revolutie in 1830, met prachtige beschrijvingen van Dirks protest tegen de slavernij, Gijsbert Karels goedkope soep voor de armen en hun vaders fatale speculaties op de beurs van Amsterdam.

De pers over Willem v en Wilhelmina van Pruisen: ‘De Nijmeegse historicus Edwin van Meerkerk schreef een fraai dubbel­ portret van Willem en Wilhelmina. Hij vertelt met gevoel voor drama en detail hun levensverhaal.’ — Nederlands Dagblad

Twee broers die Nederland veranderden

Je bent als kind niet opgeleid tot verpleger van je ouders

EDWIN VAN MEERKERK

de gebroeders

VAN HogeNdorP botsende idealen in de kraamkamer van het koninkrijk

paperback 320 blz. ca. € 29,95 geïllustreerd formaat 15 x 23 cm omslag Suzan Beijer isbn 978 90 450 1933 8 nur 680 oktober 2013 ook als e-book

martina rosenberg (1963) is schrijver en journalist. Na een langdurig verblijf in het buitenland keerde ze met haar familie terug naar Duits­ land en haar ouderlijk huis. Ze studeerde marketing en journalistiek en was jaren­ lang medewerker public relations bij het Rode Kruis. Martina Rosenberg is ge­trouwd en heeft een dochter.

Had ik toen vermoed wat ons jaren later te wachten stond, dan was ik met mijn hele hebben en houwen naar het eind van de wereld verdwenen. Volgens de Nederlandse regering moeten kinderen in de toekomst hun hulp­ behoevende ouders intensiever verzorgen. Wat voor verwoestende gevolgen dat kan hebben beschrijft Martina Rosenberg in dit boek. Zij trok met man en kind in bij haar ouders, in de hoop dat iedereen elkaar van dienst kon zijn. Grootouders passen op het kleinkind, de kinderen doen af en toe een boodschap voor de ouders. Maar dan dementeert Rosenbergs moeder, krijgt haar vader een hersenbloeding, en moet de dochter stap voor stap de orga­ nisatie van en de verantwoording voor het leven van haar ouders op zich nemen. Ze probeert wanhopig te voldoen aan alles wat er van haar wordt verwacht, en faalt, tot ze, na negen jaar, nog maar één ding denkt: Moeder, wanneer ga je nu eens dood. Dit onbarmhartig eerlijke verslag verwoordt de ergernis, de angst en het schuldgevoel van iedereen die ongewild de verzorger van zijn ouders wordt. Waar ligt de grens van wat je aan ‘moet’ kunnen?

Martina rosenberg

Moeder, wanneer ga je nu eens dood als de zorg voor je

ouders een beproeving wordt

paperback 256 blz. ca. € 21,95 formaat 13,5 x 21 cm oorspronkelijke titel Mutter, wann stirbst du endlich? (Random House Duitsland/Blanvalet Verlag) vertaling Gerrit Bussink omslag Suzan Beijer isbn 978 90 450 2529 2 nur 320/740 november 2013 ook als e-book

‘Een alarmerend boek.’ — Süddeutsche Zeitung

Der Spiegel-bestseller 16

17


jan brokken

De pers over De vergelding:

Blok De boekhandelaar van mijn vader In 1943, 1944 en de eerste maanden van 1945 was de toekomst verder weg komen te liggen dan de duur van een mensen­ leven. Maar in maart gloorde toch enige hoop: de geallieerden naderden. Vanaf dat moment zag hij zijn boekwinkel weer voor zich. De winkel zoals die worden moest. Helder, modern, lichtgevend, als een fakkel in de nacht.

Van jan brokken (1949) verscheen begin 2013 de bestseller De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog, waarvan inmiddels meer dan 65 000 exemplaren zijn verkocht.

‘Een juweeltje dat je in één adem uitleest.’ — Goodreads ‘Blok doet niet onder voor De vergelding. Een schitterend boek.’ — Gelly Talsma (Boekhandel van der Velde)

‘Voor wie opgroeide met romans als Oorlogs­winter, De aanslag en Soldaat van Oranje is het boek een openbaring. Na de mythe­­ vorming, nu de feiten. Na goed en fout, nu de gelaagde werke­ lijkheid. En dat alles verpakt als een spannende detective. [...] een meesterlijk boek dat direct een plaats op de literatuur­ lijsten verdient.’ — Jann Ruyters in Trouw ‘Niet eerder las ik een boek over de oorlog waarin ik mijn ouders zo nabij voelde. Terwijl die toch echt in een heel ander dorp opgroeiden.’ — Marja Pruis in De Groene Amsterdammer ‘Hij laat op fascinerende wijze zien hoe een trauma een kleine gemeenschap tot op de dag van vandaag verdeeld houdt.’ — Michel Krielaars in nrc Handelsblad **** ‘De vergelding geeft een indringend en gedetailleerd beeld van Rhoon in die laatste oorlogsjaren.’ — Marcel Hulspas in de Volkskrant ****

Jan Brokken schreef met Blok het levens­ verhaal van een boekverkoper, een Rot­ terdammer die met beide benen in de twintigste eeuw stond. Een man die tijdens zijn gevangenschap in een concentratie­ kamp kracht putte uit een tekening van zijn nieuwe winkelpui – een pui die er daadwerkelijk zou komen – en een man die na de oorlog onverwachte steun vond bij concullega’s en naaste relaties.

‘Ben door het verhaal heen gevlogen. Prachtig en ontroerend. En het is zo mooi gecomponeerd.’ — Maria Heiden

18

Een boekhandelaar in tijden van oorlog

meer dan 65 000 exemplaren verkocht

‘Ik heb zelden meegemaakt dat iemand in Nederland zó goed heeft ingezoomd op zo’n gebeurtenis en heeft laten zien hoe gecompliceerd alles was. Goed, fout, dat weten we wel, maar al die tinten daartussenin…’ — Wim Brands in vpro Boeken

gebonden 112 blz. ca. € 12,50 formaat 13,5 x 19,5 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2501 8 nur 301 oktober 2013 ook als e-book

‘De vergelding laat op een buitengewoon indringende manier zien dat goed en fout voor, tijdens en na de oorlog geen kwestie is van lelieblank versus pikzwart. Bij nader inzien ontwaar je een enorm scala aan tussentinten.’ — Jaap Goedegebuure in fd ‘De Tweede Wereldoorlog haalt het beste in Nederlandse auteurs naar boven. Zij leveren unieke prestaties wanneer ze zich over deze oorlog buigen. Aan het illustere rijtje van Harry Mulisch en W.F. Hermans mag nu Jan Brokken worden toegevoegd. [...] Met De vergelding schreef hij een indruk­ wekkend boek.’ — Simon Rozendaal in Elsevier


diederik jekel

Bèta voor alfa’s diederik jekel (1984) is een wetenschapsjournalist met een missie: wetenschap begrijpbaar maken, een combinatie van ‘begrijpelijk’ en ‘grijpbaar’. Hij is daarom een graag geziene gast bij De Wereld Draait Door, en coördineerde de spin-off De Wereld Leert Door. In 2012 werd hij genomineerd voor ‘nerd van het jaar’. Hij debuteerde in 2011 met Zeven rampen die niet gaan gebeuren.

Wetenschap, en dan vooral de bètaweten­ schap, kan onveranderlijk op ontzag rekenen, en zelfs op wat vrees. Welden­ kende mensen die graag boeken lezen en flink kunnen discussiëren over politiek en maatschappij, deinzen terug zodra een formule in beeld komt. Dat hoeft niet. Diederik Jekel, die zich snel ontpopt heeft tot een van de allerbeste leraren van Nederland, legt de belang­ rijkste natuur- en sterrenkundige proble­ men uit aan de hand van voorbeelden die iedereen kan begrijpen en herkennen: het snoertje van een kop­telefoon, een voorbijrijdende auto, sneeuw­vlokjes, een kam, het weerbericht en de enorme kracht van de liefde. Wetenschap wordt zo een verhaal dat iedereen kan lezen, begrijpen en navertellen.

paperback 352 blz. ca. € 19,95 geïllustreerd formaat 13,5 x 21 cm omslag Herman van Bostelen isbn 978 90 450 2514 8 nur 320 februari 2014 ook als e-book

Geheel vrij van formules!

Scan de code met een smartphone, klik de code aan en bekijk de informatie

21


Een onweerstaanbaar mooi debuut over twee oude mensen en hun verboden liefde

esther wittenberg

Hemelse liefde Het geheim van een priesterpaar

paperback 144 blz. ca. € 16,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Marry van Baar isbn 978 90 450 2442 4 nur 320 februari 2014 ook als e-book

Zeven jaar na zijn priesterwijding wordt Jan verliefd op Threes. ‘Jij bent even priesterlijk als ik,’ zegt hij tegen haar. Het is 1963 en ze kiezen, tegen alle gebo­ den in, voor een gezamenlijk priester­ schap én een geheime relatie. Jan en Threes werken als priester­ arbeiders in de fabriek, huren hun eigen kerk, zetten zich in voor verschoppelingen. Ze wonen in één huis maar zwijgen over de precieze aard van hun verhouding. Wel protesteren ze openlijk tegen het verplichte celibaat. Het bisdom laat ze begaan, totdat ze 81 en 85 jaar oud zijn; dan wordt Jan uit zijn ambt gezet. Eindelijk voelen Jan en Threes zich vrij om te vertellen over hun liefde en hun leven. Een getuigenis die ook gaat over een kerk die steeds meer van de mensen vervreemdt. Esther Wittenberg tekende hun aangrijpende levensverhaal op.

esther wittenberg (1976) is historica en redacteur bij nrc Handelsblad. Eerder schreef ze voor het Brabants Dagblad en gaf ze ge­­schie­denis­les.

‘Niemand kan het priesterschap uit mijn ziel halen, of de liefde voor Threes uit mijn hart.’

23


caroline hanken pieter hoexum

Madame Vérité

Kleine filosofie van het rijtjeshuis

pieter hoexum (Meppel, 1968) deed een opleiding aan de kunstacademie en studeerde filosofie. In 2001 won hij de Jan Hanlo Essay­ prijs Klein, in 2003 verscheen van hem het boek Gedenk te sterven. De dood en de filosofen. Hij publiceert regelmatig artikelen in onder andere Trouw, De Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine.

24

‘Je hebt thuis genoeg te doen, loop niet weg,’ raadde Michel de Montaigne de lezers van zijn Essays aan. Sinds enkele jaren houdt Pieter Hoexum zich aan deze wijze raad, ook al bewoont hij niet zoals Montaigne een kasteel op het Franse platteland, maar een rijtjeshuis in een buitenwijk. Vanuit de verte of uit de hoogte zien deze buitenwijken er misschien saai en troosteloos uit en geven ze aanleiding tot even hoogdravende als zwaarmoedige beschouwingen, maar Hoexum houdt beide benen op de grond, wandelt door zijn huis en omstreken en beziet alles vanaf ooghoogte. Hij verwondert zich over een molshoop in zijn achtertuin en het hekje in zijn voortuin. In deze persoonlijke en lichtvoetige aantekeningen gaat het over ‘huiselijke aangelegenheden’ zoals verhuizen en buren, over de badkamer, de zolder en de schuur, en over heimwee, gewoontes en rituelen. En natuurlijk over rijtjeshuizen.

Een waarzegster in de kringen rond Napoleon

De stoep en de badkamer, het schuurtje en de heimwee – ‘gewoon’ gelukkig in een buitenwijk

Kleine filosofie van het

rijtjeshuis pieter hoexum paperback 192 blz. ca. € 19,95 formaat 14 x 20 cm omslag Theo Baart / Suzan Beijer isbn 978 90 450 2510 0 nur 730 januari 2014

Met De koning is dood, over een Franse hofdame tijdens de Revolutie, en Door een Hollandse winter (genomi­ neerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2011), over een Franse gravin die voor de Franse troepen uit vlucht, heeft caroline hanken bewezen dat zij de geschiedenis op weergaloze wijze tot leven kan wekken.

Een jonge vrouw, opgevoed in een benedictijner klooster, komt tijdens de naweeën van de Franse Revolutie naar Parijs. Op straat houdt ze zich in leven met handlezen en kaartleggen. Algauw verwerft ze een bemiddelde clientèle onder de nieuwe elite van het napoleon­ tische hof; zelfs Joséphine de Beauhar­ nais raadpleegt haar. Haar faam als de beroemde waarzegster mademoiselle Lenormand reikt tot ver over de grenzen. Ze weet ook de belangstelling van koning Willem I te wekken. Maar dit komt haar duur te staan. Voor een Brusselse recht­ bank formuleert madame Vérité dan een opmerkelijk modern en moedig pleidooi. Ze is, zo beweert zij, een ‘arts voor de ziel’.

‘Zo lees ik geschiedenis het liefst: dicht op de huid van de mensen en met veel ruimte voor de verbeelding.’ — Tewin van den Bergh, boekhandel Bouwman

paperback 256 blz. ca. € 19,95 formaat 14 x 21 cm met 25 zwart-witillustraties omslag Nanja Toebak isbn 978 90 450 2555 1 nur 320 januari 2014 ook als e-book

25


daniel c. dennett

Gereedschapskist voor het denken Win voortaan elke woordenstrijd! paperback 448 blz. ca. € 29,95 formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel Intuition Pumps and Other Tools for Thinking (W.W. Norton) vertaling Miebeth van Horn, Annoesjka Oostindiër, Daniëlle Stensen omslag Herman Houbrechts isbn 978 90 450 2527 8 nur 730 oktober 2013 ook als e-book

Hoe word je zo slim als Daniel Dennett? In zijn wetenschappelijke carrière heeft Dennett zich op talrijke terreinen bege­ ven: psychologie, biologie, computer­ wetenschap, natuurkunde, Dennett heeft erover geschreven en gesproken. Dit boek is een staalkaart van zijn kun­ nen, en ook een handreiking aan de lezer: op basis van voorbeelden en beelden laat hij zien hoe je scherper kan denken en hoe je ideeën overtuigender over het voetlicht kan krijgen. Die voorbeelden gaan van sprinkhanen die priem­getallen begrijpen tot en met het spelletje ‘steen papier schaar’: Dennett biedt een strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met die vaardigheid aan de onderhandeltafel een stevigere positie kan veroveren.

‘Als een van de grote denkers van deze tijd is Daniel Dennett een bron van inspiratie voor collegawetenschappers, voor studenten uit verschillende disciplines, evenals voor een breed algemeen publiek.’ — Jury Erasmusprijs ‘Dit is hét boek van Dennett om mee te beginnen.’ — The Guardian

daniel c. dennett is een Amerikaanse filosoof, gespe­ cialiseerd op het gebied van bewustzijn en kunstmatige intelligentie. Ons bewustzijn verklaard, De evolutie van de vrije wil en De betovering van het geloof zijn enkele van zijn bekendste boeken. Hij werd beroemd in Nederland dank­ zij zijn bijdrage aan Een schitterend ongeluk. In 2012 ontving hij de Erasmusprijs voor zijn wetenschappelijk werk.

27


Van de auteur van De depressie-epidemie, het boek dat het nationale debat over depressie beïnvloedde trudy dehue

Betere mensen Over gezondheid als keuze en koopwaar

trudy dehue, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, beïnvloedde met De depressie-epidemie het nationale debat over depressie. Het boek werd acht keer herdrukt, bekroond met de nwo Eureka Prijs 2009, en leidde ertoe dat ze te gast was in Zomergasten.

Voerde de overheid tot voor kort bewust­ zijnscampagnes over stoornissen, nu wil ze bezuinigen op de geestelijke gezond­ heidszorg. Leek het brein ons recentelijk nog te bepalen, momenteel leren boeken, tijdschriften en zelfs levensmiddelen­ fabrikanten ons dat we ons brein zelf kunnen verbeteren. Deze ‘leefstijl­politiek’ is geïnspireerd door nieuwe ontwikkelin­ gen in de samenleving en de wetenschap, die Trudy Dehue met weten­schaps­ sociologische blik doorgrondt. De individuele verantwoordelijkheid voor succes en falen is groter dan ooit, zodat ook de behoefte aan hulp paradoxaal genoeg alleen maar zal toenemen. Betere mensen breekt een lans voor meer waarden dan alleen zelfverbetering. Met John Stuart Mill houdt Trudy Dehue een pleidooi voor ándere in plaats van normale of betere mensen, omdat, zoals Mill het zei, de voor­ uitgang anders slechts één kant op gaat.

paperback 224 blz. ca. € 19,95 formaat 14 x 21 cm omslag Nanja Toebak isbn 978 90 450 2557 5 nur 320 november 2013 ook als e-book

De pers over De depressie-epidemie: ‘Onthutsend.’ — Vrij Nederland ‘Een intellectuele verademing.’ — De Standaard

nrc Handelsblad plaatste De depressie-epidemie op zijn lijst van de 15 beste boeken uit de eenentwintigste-eeuwse non-fictieliteratuur 29


maarten asscher (1957) is schrijver, jurist en directeur van Athenaeum Boekhandel. Hij werkte eerder als uitgever, kunstambtenaar, recensent en columnist voor onder andere Vrij Nederland en het tv-programma Buitenhof. In 2005 publiceerde hij onder meer een roman (Het uur en de dag) en in 2009 een boek over Neder­ land (H2Olland. Op zoek naar de bronnen van Nederland).

30

maarten asscher

angela dekker

Appels en peren

Diplomaat van de tsaar

Lof van de vergelijking

De ballingen van de Russische Revolutie

Geheel ten onrechte heeft de historische vergelijking een ongunstige reputatie. Historische gebeurtenissen en het werk van schrijvers en kunstenaars krijgen meer diepgang wanneer je ze vergelijkenderwijs benadert. In de bundel Appels en peren betoogt Maarten Asscher dat vergelijkin­ gen, juist wanneer ze zogenaamd ‘mank gaan’, ons treffende inzichten opleveren. Hij illustreert zijn pleidooi met een twin­ tigtal stukken, onder meer over de beide zonen Hamlet en Telemachus, zelfmoord, Oscar Wilde, het literair engagement, de Joodse identiteit, de Middellandse Zee, de Tweede Wereldoorlog en het huwelijk. Appels en peren is een prikkelend en veelzijdig boek, waarin de meest uiteen­ lopende onderwerpen en figuren op het terrein van de geschiedenis, kunst en literatuur in één blik worden gevangen.

‘Verrassende invalshoeken... zwierige, elegante stijl.’ — de Volkskrant ‘Soms lichtvoetig, dan weer melancholisch, maar altijd trefzeker.’ — De Morgen

Een spannende kijk op geschiedenis, kunst en literatuur

Over de sporen van de Russische adel in Nederland

Appels en peren lof vAn de vergelijking Maarten asscher

paperback 224 blz. ca. € 21,95 formaat 14 x 21 cm omslag Paula Rego isbn 978 90 450 2522 3 nur 320 oktober 2013 ook als e-book

angela dekker (1959) schreef reportages over het post-Sovjettijdperk voor onder andere Vrij Nederland en nrc Handelsblad. Op basis van haar research wer­ den enkele documentaires gemaakt voor de vpro-tele­ visie. In Verloren verleden (2007) drong ze door tot de rijkgeschakeerde wereld van Russen in Parijs.

Toen in Rusland de revolutie uitbrak, kreeg de Russisch gezant in Den Haag een zenuwinzinking en vertrok de eerste secretaris naar Washington om de Ame­ rikanen tegen de bolsjewieken te mobili­ seren. Paul Poustochkine, de tweede secretaris, moest het fort in Den Haag bewaken. Hij schreef zijn memoires om greep te krijgen op wat hem en zijn wereld was overkomen, op wat hij was verloren en wat er nog restte. Angela Dekker ging op zoek naar wat er nog ove r is van de Russische emigrégemeenschap in Den Haag, het ‘Russisch strandgoed’, zoals de vluchtelingen van de Revolutie zijn genoemd. En ze vond de verhalen over Soldaat Dudewski, die een Scheveningse koffiejuffrouw trouwde, over de kamerheer van de tsaar die een Russische tearoom begon, en de zoon van een graanhandelaar uit Krasnodar die de galerie Kunst van Onzen Tijd begon. Klein Rusland in Den Haag.

A nge l a Dek k er

De ba l li ngen va n de Russisch e r evolu t i e

paperback 192 blz. ca. €18,95 geïllustreerd formaat 13,5 x 21 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2499 8 nur 680 oktober 2013 ook als e-book

De pers over Verloren verleden: ‘We hadden Geert Mak, Frank Westerman, Judith Koelemeijer en Annejet van der Zijl. Angela Dekker kan aan dit illustere lijstje toe­ gevoegd worden.’ — Historisch Nieuwsblad

31


Hij is ook bezorgd over haar, dat merk je, overdreven bezorgd, zou je kunnen vinden. Wees voorzichtig als je fietst en als je zwemt, schrijft hij alsof ze een klein kind was. Ze zijn nu bijna een jaar onafgebroken samen geweest, nadat ze bijna twee jaar on­afgebroken van elkaar gescheiden waren geweest, als je dat nu zo kunt noemen. Ja, van elkaar gescheiden is misschien niet de juiste term als de plaats waar je van elkaar gescheiden bent het selectie­ perron van Auschwitz-Birkenau is.

EEN KORT OPONTHOUD OP DE wEg vaN aUscHwiTz

gÖRaN ROsENbERg


göran rosenberg

‘Rosenbergs boek over de verschrikkingen in de afgelopen eeuw verdient een plaats in de wereldliteratuur.’ — Respons (Zweeds literair tijdschrift) ‘Göran Rosenberg herschiep het leven van zijn Pools-Joodse vader, die na de hel van Auschwitz niet was opgewassen tegen het paradijselijke Zweedse Södertälje. Een beklemmend verhaal over wreedheid en bureaucratische onverschilligheid, maar ook een ontroerende poging om te begrijpen waarom zijn vader hem in de steek liet.’ — Laura Starink, auteur van Duitse wortels ‘Rosenbergs taal is als Scandinavisch design: eenvoudig, zonder opsmuk en rechttoe rechtaan. Zijn zinnen zijn van een innemende helderheid. Door het gebruik van herhalingen bewerkstelligt hij een bijna elegische stemming, een verlangende, weemoedige grond­ melodie, die het boek uittilt boven het niveau van “alleen maar” het overlevingsverhaal van zijn vader: hier ontstaat grote literatuur. Soms is Rosenbergs boek doortrokken van woedend verdriet, venijnige humor, waarmee hij zich vastbijt in het onrecht dat zijn vader is aangedaan en dat hij niet loslaat voordat hij het heeft ontrafeld en in al zijn weerzinwekkendheid heeft blootgelegd.’ — Frankfurter Allgemeine Zeitung

34

Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz göran rosenberg (1948) is geboren in het Zweedse Södertälje. Hij is een toon­ aangevende schrijver, jour­ nalist en documentairemaker in Zweden. Voor Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz kreeg hij de presti­ gieuze literaire August-Prijs 2012.

‘Waar ben jij eigenlijk op de trein gestapt? Zoveel stations die niemand zich meer herinnert, zoveel oorden die niet meer bestaan. Zoveel treinen, waartussen je kiezen kan. Zoveel treinen die te vroeg en voor altijd zijn gestopt.’ Göran Rosenberg was twaalf jaar toen zijn vader zelfmoord pleegde. Zijn ouders hadden Auschwitz overleefd, en waren in Zweden een nieuw bestaan aan het opbouwen. Maar zijn vader verdroeg dat nieuwe leven niet. Vijftig jaar later gaat Rosenberg op zoek naar die bijna onbekende vader. Het wordt een reis langs zijn jeugdherinneringen, maar ook verder terug, naar het leven van zijn vader in het voormalige getto van Łód , in het werkkamp van de firma Büssing bij Braunschweig, en in het vernietigings­ kamp Auschwitz.

Het boek is een bestseller in Zweden (meer dan 100 000 exemplaren verkocht) en wordt vertaald in meer dan tien talen. paperback 352 blz. ca. € 21,95 formaat 13,5 x 21 cm oorspronkelijke titel Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (Bonniers) vertaling Jasper Popma omslag Suzan Beijer isbn 978 90 450 2285 7 nur 320 januari 2014 ook als e-book

35


lizzy van leeuwen is cultureel antropoloog en schrijfster. Ze deed jaren­ lang onderzoek naar het postkoloniale tijdperk, en met name de rol van Neder­ land in Indonesië: Ons Indisch erfgoed (2008) was daarvan het resultaat. Ze schrijft onder andere voor De Groene Amsterdammer. Haar stuk over de Indische roots van Geert Wilders was geruchtmakend.

lizzy van leeuwen

jeroen van baar

De hanenbalken

De prestatiegeneratie

Zelfmoord op het platteland

Een pleidooi voor middelmatigheid

Ze praten er niet graag over, boeren, maar hun leven en hun werk worden steeds moeilijker. Het is een pijnlijke vraag: is de boerderij nog van deze tijd? Boeren zijn bang voor de toekomst. En sommigen zijn zo bang dat ze zelfmoord plegen. Maar zelfmoord is nog steeds een enorm taboe op het Hollandse platteland, dus blijft het een verborgen probleem. Lizzy van Leeuwen ging op onderzoek uit, en krijgt, als een van de eersten, contact met nabestaanden. Ze laat zien dat de hulpverlening in Nederland op schok­ kende wijze tekortschiet – in Amerika zijn ze veel verder met preventiestrategieën. De hanenbalken is behalve geschied­ schrijving ook een pleidooi voor meer openheid.

‘Een pijnlijk proces is in Ons Indisch erfgoed precies en genuanceerd beschreven. Dat is een belangrijke verdienste van Van Leeuwen.’ — Sylvia Dornseiffer

Requiem voor de boer

Jeroen van Baar

De

prestatie generatie EEn plEidooi voor middElmatighEid

paperback 288 blz. ca. € 21,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Roald Triebels isbn 978 90 450 2512 4 nur 740/320 januari 2014 ook als e-book

paperback 128 blz. ca. € 15,00 formaat 12,5 x 20 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2356 4 nur 740/564 januari 2014 ook als e-book

Twintigers blinken aan alle kanten uit. Op de universiteit volgt iedereen een ‘excellente’ studie, op de arbeidsmarkt wemelt het van de high potentials en op Facebook steken ze elkaar de loef af met indrukwekkende foto’s en verhalen. Met alles wat ze doen willen ze de top bereiken. Maar als er zoveel mogelijkheden zijn en de keuze altijd perfect moet zijn, hoe kun je dan tevreden zijn met wat je kiest? In De prestatiegeneratie onderzoekt Jeroen van Baar waar deze drang naar excelleren vandaan komt. Met humor, herkenbare voorbeelden en psychologi­ sche inzichten schetst hij een beeld van zijn generatie en de rat race waarin zij leven. Hij analyseert opvoeding, opleiding, vriendschappen en relaties en concludeert: een middelmatig leven stemt veel tevre­ dener dan een bestaan vol topprestaties.

jeroen van baar (1990) groeide op in Apeldoorn. Na drie jaar op een university college en twee jaar als master­student neuro­weten­ schappen weet hij nog steeds niet wat hij wil worden. In zijn vrije tijd houdt Jeroen zich bezig met muziek, volleybal, schrijven, Facebook en uitgaan.

‘Intelligente gedachtegang, meeslepende schrijfstijl.’ — AD

Een genadeloze spiegel voor twintigers – én hun ouders 36

37


De wereld mét ons margaret macmillan

alan weisman

1914

Aftellen

Hoe Europa de vrede liet varen voor de Eerste Wereldoorlog

e rd

ka e

op

st at

st

la

om

ek

ze

to

op

ee

n

On

aa

ns

Onze laatste kans op een toekomst op aarde

aFTellen alan weisman paperback 448 blz. ca. € 29,95 formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel Countdown (Little, Brown) vertaling Rogier van Kappel omslag Zeno isbn 978 90 450 1841 6 nur 949 november 2013 ook als e-book

Elke vier dagen groeit de wereldbevolking met bijna een miljoen mensen. Welke druppel zal de emmer doen overlopen? Weisman reisde de hele wereld over om erachter te komen of het mogelijk is een wereld mét ons in stand te houden. In cultuur, religie, wetenschap, poli­ tiek: overal liggen nog mogelijkheden, zoals Weisman in dit inspirerende en urgente boek laat zien.

De pers over De wereld zonder ons: ‘De wereld zonder ons is fascinerend, te meer omdat Weisman er niet in het wilde weg op los speculeert, maar probeert zo dicht mogelijk bij de nu beschikbare kennis en ervaring te blijven.’ — nrc Handelsblad ‘Gewoon prachtig was De wereld zonder ons van Alan Weisman, dat haarscherp toonde hoe de mens de aarde verziekt door ons even weg te denken.’ — de Volkskrant ‘Intrigerend boek.’ — Trouw ‘Alan Weisman geeft in De wereld zonder ons een fascinerend antwoord op de bedrieglijk simpele vraag wat zou er gebeuren als de stekker werd uitgetrokken en de mens van de aardbol verdween. Voortreffelijk.’ — De Standaard

38

alan weisman is journalist en geeft ook les aan de jour­ nalistenopleiding van de universiteit van Arizona. Hij schreef onder meer voor The Atlantic Monthly, The New York Times en The Los Angeles Times Magazine. Van De wereld zonder ons werden wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

margaret macmillan werkt aan Oxford University als docent en onderzoeker op het gebied van internationale geschiedenis. Haar vorige boek, Parijs 1919, werd rijkelijk bekroond in GrootBrittannië, met onder andere de Samuel Johnson Prize.

Aan het begin van de twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange periode van welvaart, vooruitgang en vrede was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later begon voor Europa de bloedigste periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën verwoestte en aan het slot waarvan we onze wereldwijde invloed ook nog eens kwijt waren. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk gebeurd? In een fascinerende reconstruc­ tie laat Margaret MacMillan zien dat het niet alleen technologische en politieke ontwikkelingen, maar ook momenten van menselijke zwakheid waren die ertoe geleid hebben dat Europa op het pad richting rampspoed terechtkwam.

Het begin van de grote oorlogen

De pers over Parijs 1919: ‘Steunend op een onwaarschijnlijke hoeveelheid archiefmateriaal, brieven, rapporten, memoires, memoranda schreef MacMillan dit boek zonder maar één ogenblik de greep op de ingewikkelde kwesties te verliezen. Levendig, beeldend en analytisch.’ — nrc Next ‘MacMillan tekent mooie portretten en legt voortdurend de link met het heden. Een fascinerende oefening.’ — De Morgen

gebonden 848 blz. ca. € 59,95 geïllustreerd formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel The War that Ended Peace (Random House) vertaling Inge Kok omslag Zeno isbn 978 90 450 2446 2 nur 680 november 2013 ook als e-book

39


julian barnes

Wijsneus in de keuken gebonden 160 blz. ca. € 18,95 geïllustreerd formaat 13,5 x 19,5 cm oorspronkelijke titel The Pedant in the Kitchen (Atlantic Books) vertaling Ronald Vlek omslag Roald Triebels isbn 978 90 450 2532 2 nur 320 oktober 2013 ook als e-book

Wie zelf kookt, weet dat er werelden van verschil bestaan tussen recept en eind­ product. Of het gerecht op tafel nu tot triomf of teleurstelling leidt – bij het lezen van het kookboek heerst vooral twijfel. Hoe groot precies is een ‘klontje’? Is een ‘toefje’ meer of juist minder dan een ‘klod­ der’? Hoe groot is een middelgrote ui? En wat is het verschil tussen ‘fijnsnijden’ en ‘fijn­hakken’? De keukenwijsneus wil het allemaal weten en zoekt het tot in de puntjes uit, wat zijn kookkunsten niet altijd ten goede komt. Met onnavolgbare zelfspot doet Julian Barnes verslag van zijn jarenlange zoek­ tocht naar gastronomische precisie en culinaire verrukking.

‘Het grappigste stuk culinaire proza dat je ooit zult lezen.’ — The Times ‘Iedereen die houdt van eten, moet Wijsneus in de keuken lezen. Je zult erdoor bakken met geld besparen die anders waren opgegaan aan kookboeken en keuken­gereedschap.’ — Daily Express

Wijsneus in de keuken is de perfecte troost voor iedereen die ooit uit frustratie een kookboek door het keuken­raam wilde smijten, en een must-read voor alle liefhebbers van Barnes.

Voor zijn roman Alsof het voorbij is won julian barnes in 2011 de Man Booker Prize. Van deze roman zijn in Neder­land en België inmiddels meer dan 50 000 exemplaren verkocht. In het voorjaar van 2013 ver­ scheen Hoogte­­verschillen.

‘Een geestig meesterwerk en scherpzinnig.’ — The Herald Tribune

41


sophie de schaepdrijver

‘De Schaepdrijvers ontideologisering van de Belgische geschiedenis kan alleen maar toegejuicht worden.’ — Vrij Nederland

Erfzonde van de twintigste eeuw

De Groote Oorlog

Notities bij 1914-1918

Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog

Sophie De Schaepdrijvers De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België in de Eerste Wereldoorlog (1997) werd in 1999 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord: het boek bood een vernieuwende blik op een oorlog die het hedendaagse België heeft gevormd. Erfzonde van de twintigste eeuw biedt een selectie uit het ‘oorlogswerk’ van de schrijf­ ster sinds 1997. Deze uit het Engels en Frans vertaalde artikelen gaan over front­ schrijvers, bezettingshumor, oorlogsdag­ boeken, geweld, kitsch en troost: een wereldoorlog van onderop bekeken.

Op 4 augustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobili­ seerd, een klein en weinig op oorlog voorbereid buurland binnen. En zo begon voor België de Groote Oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet. In België verliep de Eerste Wereldoorlog op twee fronten: in de modder van de IJzer en in het bezette land. Loopgraven én bezetting, gifgas én dwangarbeid, of twee oorlogen in één: 1914-1918 was voor België, wellicht meer nog dan voor andere landen in Europa, de erfzonde van de twintigste eeuw. Sinds de publicatie van De Groote Oorlog in 1997 heeft het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België een stroomver­ snelling gekend. Deze heruitgave biedt een nieuwe inleiding.

Over de Franse vertaling van De Groote Oorlog, La Belgique et la Première Guerre Mondiale: ‘Admirably lucid and confident.’ — The English Historical Review

paperback 272 blz. ca. € 22,50 formaat 16 x 24 cm omslag Toni Mulder isbn 978 90 450 2548 3 nur 680 oktober 2013 ook als e-book

‘[This book] deserves a wide audience. Impressive on the war itself, De Schaepdrijver’s book also shows how profoundly the war shaped twentieth-century Belgium.’ — The Journal of Modern History

sophie de schaepdrijver doceert Europese geschiede­ nis aan Penn State Universi­ ty (usa). Zij is curator van de historische tentoonstelling Brugge in Oorlog, die in okto­ ber 2014 in Brugge zal wor­ den geopend, werkt samen met het Stadsarchief Aalst aan de honderdjarige her­ denking, en presenteert de driedelige documentaire Brave Little Belgium (Canvas, 2014).

‘De Schaepdrijver maakt in haar indrukwekkende werk een einde aan mythes.’ — Het Parool

paperback 366 blz. ca. € 19,95 formaat 16 x 24 cm omslag Toni Mulder isbn 978 90 450 2550 6 nur 680 oktober 2013 ook als e-book

‘Een brok magistrale geschied­ schrijving van een meesterlijk de pen hanterende Sophie De Schaepdrijver.’ — Vrij Nederland ‘Een zeldzaam historisch meester­ werk.’ — Humo

42

43


rudi rotthier geert van istendael

De naakte perenboom

Arm Brussel

geert van istendael (1947) is schrijver, essayist, dichter en vertaler. Van hem verscheen onder meer de everseller Het Belgisch labyrint. In 2012 publiceerde hij samen met Benno Barnard de bestseller Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders), waarvan meer dan 15 000 exemplaren zijn verkocht.

44

De hoofdstad van Europa verandert ra­zend­snel. De bevolking groeit ziender­ ogen. Werkloosheid en armoede stijgen schrikbarend. De auto is de tiran van de stad. Brussel was tientallen jaren tweetalig, Brussel is een halve eeuw multicultureel. Ook dat is veranderd. Brussel is nu de stad van de hyperdiversiteit. De Brusselaars proberen elke dag opnieuw op een beschaafde manier samen te leven. Meer dan ooit wil dit boek laten zien: Brusselaar, waar je ook vandaan komt, dit is jouw stad, met haar verleden, haar ontstellende gebreken, haar kleine deug­ den, haar schaarse boeken en haar ontel­ bare verhalen. In 1992 verscheen de klassieker Arm Brussel voor het eerst. In 2002 bezorgde Geert van Istendael een nieuwe, geheel herziene uitgave. Ook deze editie is grondig bijgewerkt.

‘Van Istendael op zijn best. […] Op elke bladzij ontmoet de lezer een geëngageerde journalist en een begenadigd auteur.’ — Standaard der Letteren

Op reis met Spinoza

Een onmisbare handleiding voor de bezoekers van Brussel en zijn inwoners

Geert van Istendael

Arm Brus sel

paperback 264 blz. ca. € 21,95 met zwart-witfoto’s formaat 13,5 x 21 cm omslag Zeno isbn 978 90 450 2518 6 nur 323 oktober 2013 ook als e-book

rudi rotthier (1957) werk­ te tot 1989 als journalist voor de Vlaamse krant De Morgen, sindsdien is hij een fervent reiziger. Eerder verschenen van hem De koranroute, waar­ voor hij de Bob den Uyl-prijs ontving, en God, Darwin en natuur (2009), dat hij schreef over de vermaarde reisschrij­ ver Redmond O’Hanlon.

Jaren geleden las Rudi Rotthier een onbegrijpelijk boek waarin de schrijver zich verzette tegen berouw en zich hard maakte voor de idee dat vrijheid en inzicht samenvallen. Die schrijver was Spinoza, het betreffende boek was Ethica. Rotthier gaat in De naakte perenboom op zoek naar Spinoza, naar de betekenis van zijn werk, en naar het land waarin dat werk ontstond, Nederland. De ontdek­ kingsreis leidt van de woonplaatsen van Spinoza naar Almere (‘de meest spinozis­ tische stad van Nederland’), naar Wad­ dinxveen (het dieptepunt van het land), naar Deventer en Zwolle. Terwijl hij reist langs rechte wegen ontdekt en toont Rotthier zijn wellicht kronkelige versie van Spinoza, iemand die de mislukking een kans gaf, en met de mislukking de democratie.

Rudi Rotthier De naakte perenboom op reis met spinoza

paperback 352 blz. ca. € 21,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Zeno isbn 978 90 450 2552 0 nur 508 oktober 2013 ook als e-book

Over De koranroute: ‘Een uiterst actueel, toegankelijk, bij vlagen ontroerend maar toch vooral verontrustend boek […] Zijn stijl is zuiver, onopgesmukt en in al zijn eenvoud doeltreffend.’ — Juryrapport Bob den Uyl-prijs

45


vali nasr

De aftocht van een wereldmacht De falende buitenlandpolitiek van Amerika

vali nasr was de belangrijk­ ste adviseur van diplomaat Richard Holbrooke. Momen­ teel is hij hoofd van de Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Washington. Eerder schreef hij onder andere het veel­ geprezen The Shia Revival.

Aan de onder­ handelings­tafel met Hillary Clinton en Richard Holbrooke

Vali Nasr werkte als diplomaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de eerste regering-Obama. In een genade­ loos portret laat hij zien dat die regering de kans had om de relaties in het MiddenOosten te verbeteren, maar dit naliet. Diplomatieke reuzen als Richard Hol­ brooke en Hillary Clinton dolven het onderspit tegen de lobby’s van het Penta­ gon en de inlichtingendiensten. Onder­ tussen breidden China en Rusland hun invloed in het Midden-Oosten rustig uit. Nasr neemt ons mee achter de schermen van het ministerie, aan de onderhande­ lingstafel, en maakt pijnlijk duidelijk dat Amerika consequent alle adviezen van de leiders in het Midden-Oosten in de wind sloeg. Nauwgezet onthult hij dat de binnen­ landse politieke reacties voor Obama belangrijker waren dan internationale veiligheid op lange termijn.

paperback 400 blz. ca. € 34,95 formaat 13,5 x 21 cm oorspronkelijke titel The Dispensable Nation (Doubleday) vertaling Guus Houtzager omslag Roald Triebels isbn 978 90 450 2485 1 nur 680 november 2013 ook als e-book

‘[…] een vernietigend beeld van de buitenlandse politiek van de eerste regering-Obama [...] De aftocht van een wereldmacht is een moedig boek. De belangrijkste boodschap is: diplomatie is lastig en heeft een prijs, maar die prijs is nog veel hoger als je de diplomatie opgeeft.’ — The New York Times

47


reed albergotti en vanessa o’connell

Raddraaiers De grootste samenzwering in de sportgeschiedenis Albergotti en O’Connell waren de eerste journalisten met wie Floyd Landis sprak over zijn dopinggebruik paperback 464 blz. ca. € 24,95 geïllustreerd formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel Wheelmen (Gotham Books) vertaling Ralph van der Aa, Jan van den Berg, Gert-Jan Kramer omslagontwerp Roald Triebels isbn 978 90 450 2476 9 nur 740/480 oktober 2013 ook als e-book

Zonder het onderzoek van Albergotti en O’Connell was er misschien geen dopingschandaal geweest

Wat gebeurt er als een sportheld de grenzen van de moraal opzoekt? Lance Armstrong was een sporticoon. Zevenvoudig winnaar van de Tour de France, ex-kankerpatiënt: een internatio­ naal symbool van veerkracht en moed. Maar in januari 2013 stortte het lucht­ kasteel in elkaar. Armstrong bekende dopinggebruik en beschreef zijn ‘mythi­ sche, perfecte verhaal’ aan Oprah Win­ frey als ‘een grote leugen’. In Raddraaiers onthullen Wall Street Journal-journalisten Reed Albergotti en Vanessa O’Connell hoe Armstrong en zijn team stap voor stap een internationale organisatie optuigden van ploegleiders, renners, artsen, wetenschappers en spionnen. Aan de hand van interviews met alle hoofdrolspelers, van materiaal­ man tot dopingofficial, laten ze zien hoe blinde competitiedrift het gebruik van doping dagelijkse kost maakte en leidde tot de grootste samenzwering in de sportgeschiedenis.

reed albergotti en vanessa o’connell van de Wall Street Journal hadden een internationale scoop toen Floyd Landis, voormalig ploeggenoot van Lance Arm­ strong, hen dopinggebruik bekende en Armstrong er openlijk van beschuldigde. Dit interview was het begin van hét dopingschandaal, de neergang van de us Postal­ ploeg en de ontluistering van Lance Armstrong. Drie jaar lang interviewden zij iedereen, elke ploegleider, elke arts die erbij betrokken was, inclusief Lance Armstrong zelf.

‘Terwijl de chauffeur deed alsof hij de motor van de teambus repareerde, deel­ den de teamdokters zakken met bloed uit. Er stonden codenamen op die de renners voor zichzelf hadden gekozen. Sommigen gebruikten de naam van hun huisdier, anderen gebruikten een bijnaam. [Floyd] Landis gebruikte zijn eigen naam. Hij was te bang dat hij het bloed van een team­genoot zou krijgen toegediend, een vergissing die hem het leven kon kosten.’

49


mireille geus

Zo schrijf je een kinderboek In twintig stappen eer dan één miljoen Neder­landers schrijven in hun vrije tijd. Voor al deze mensen is er de praktische boeken­ serie De Schrijf­bibliotheek, die wij maken in samen­werking met het tijd­schrift Schrijven Magazine. Ieder deel uit De Schrijf­bibliotheek behandelt een specifiek onderdeel van het creatief schrijven. Dit najaar verschijnt het eerste deel van De Schrijf­bibliotheek nieuwe stijl. Wat verandert er? De boeken worden nóg toe­gankelijker en prak­ tischer, met veel schrijf­oefeningen en verhelderende voorbeelden. En de vormgeving wordt speelser, nog meer toe­gesneden op de primaire doelgroep (vrouw, 30 tot 55 jaar).

Honderdduizenden Nederlanders en Vlamingen dromen van een carrière als kinderboekenschrijver. Voor hen schreef bekroond auteur en schrijfcoach Mireille Geus Zo schrijf je een kinderboek. In twintig stappen loodst ze de lezer door het schrijf­ proces. Van de voorbereiding op het schrijven tot het schrijven zelf. Van het ontvouwen van de plot en het schetsen van de personages tot de laatste scène. Natuurlijk staan in dit boek ook veel schrijf­oefeningen en voorbeelden uit de jeugdliteratuur. Op de laatste bladzijde geeft Mireille de pen door aan de lezer, zodat die kan beginnen aan een eigen kinderboek. mireille geus is schrijfster van kinder­ boeken en schrijf­coach. Daarnaast schreef ze toneelstukken voor kinderen en teksten voor Sesamstraat. Ze kreeg tweemaal de jeugd­literatuurprijs Vlag en Wimpel toe­ gekend, haar boek Big werd bekroond met de Gouden Griffel en genomineerd voor de Deutsche Jugend Buchpreis. Voor het tijd­ schrift Schrijven Magazine verzorgt ze de rubriek ‘Tekstuur Kidlit’, waarin ze verhalen ingezonden door lezers van commentaar voorziet.

paperback 128 blz. ca. € 14,95 formaat 14 x 20 cm omslag Sander Pinkse isbn 978 90 457 0592 7 nur 624 oktober 2013 ook als e-book

51


bill bryson

Een huis vol

Rijk geïllustreerde, full colour editie van de bestseller

Een geïllustreerde geschiedenis van het dagelijks leven Oorlogen, hongersnoden, de Industriële Revolutie, de Verlichting – ze zijn allemaal aanwezig in je banken en ladekasten, zitten verstopt in de plooien van je gordijnen, in de donzige zachtheid van je kussens, in de verf op je muren en in het water van je leidingen.

bill bryson (1951) werd geboren in Iowa. Een expe­ ditie leidde hem naar Enge­ land, waar hij besloot te blij­ ven. Hij schreef enkele jaren voor The Times en The Independent. Van Bryson versche­ nen onder meer Het verloren continent, Tegenvoeters en Een kleine geschiedenis van bijna alles, waarvan meer dan 125 000 exemplaren zijn ver­ kocht.

Een huis vol doorgrondt de geschiedenis van huiselijke vanzelfsprekend­heden aan de hand van een reis door Brysons eigen huis: de badkamer wordt de geschiedenis van de hygiëne, de keuken van het koken, de slaapkamer van seks, dood en slapen.

‘Bryson doorspekt die [verhalen] met vaak bizarre maar meestal ook onthullende, nu eens wonderlijke en dan weer amusante anekdoten. […] Mede door zijn milde humor is Bryson een begenadigd en altijd charmerend verteller.’ — De Standaard ‘Hoogst smakelijk opgediend, laat dat maar aan deze auteur over.’ — Trouw

gebonden 544 blz. ca. € 49,95 geïllustreerd formaat 19 x 26 cm oorspronkelijke titel At Home. A Short History of Private Life (Doubleday) vertaling Inge Kok en Peter Diderich omslag Zeno isbn 978 90 450 2525 4 nur 320 november 2013

53


Herexploitatie

Midprice

ileen montijn jan brokken

Hoog geboren

De provincie

250 jaar adellijk leven in Nederland Wie van adel is, is erfelijk belast met een wereld van tradities en mythen, waar bui­ tenstaanders maar moeilijk in doordrin­ gen. Toch zijn veel mensen gefascineerd door het verschijnsel adel. Al was het maar omdat deze bevolkingsgroep, die ooit onbewust aan de top van de samenleving stond, nog steeds beschikt over oneven­ redig veel geld en invloed. Ileen Montijn schrijft over de beeld­ vorming en de werkelijkheid daarachter, over de levenswijze van de adel en de opvattingen die daarbij horen. En over de kritiek op adellijke voorrechten en pretenties, die 250 jaar geleden opbloeide en sindsdien nooit meer helemaal is verstomd. Hoog geboren is een boek over hoogmoed en deemoed, eergevoel en nostalgie, helden en zwarte schapen.

‘Boeiende en vermakelijke studie. Haar elegante pen laat naast fascinatie soms lichte ironie door­ klinken. Een lezenswaardig pracht­ boek.’ — Algemeen Dagblad ‘Hoog geboren is een imponerend, maar vooral genuanceerd boek. Het is een studie die men, mocht het in een rijtuig passeren, eerbiedig groet. Met de pet in de hand.’ — nrc Handelsblad

54

In 1984 debuteerde Jan Brokken met De provincie, waarmee hij de toon zette voor de rest van zijn werk. In De provincie heeft de hoofdpersoon zich voorgenomen zijn geboorteland voorgoed te verlaten, tot hij hoort dat een jeugdvriend de mooiste vrouw van het dorp, een begaafd violiste en getalenteerde verleidster, om het leven heeft gebracht. Hij keert terug naar zijn dorp, waar zich een klassiek noodlots­ drama ontspint. De provincie is een scherp portret van een dorpsgemeenschap waarin vriendschap en haat, liefde en jaloezie de hoofdthema’s vormen.

‘Hier treedt een schrijver aan die er geen enkele moeite mee heeft zijn verhaal tot op de laatste pagina spannend te houden. Een over­ tuigend debuut.’ — Trouw

paperback 448 blz. € 19,95 formaat 15 x 23 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2536 0 nur 320 november 2013

Pet af voor Ileen Montijn

Debuutroman met alle ingrediënten van zijn latere bestsellers

paperback 172 blz. ca. € 12,50 formaat 13,5 x 19,5 cm omslag Roald Triebels isbn 978 90 450 2534 6 nur 301 november 2013 ook als e-book

‘Het gemak waarmee Jan Brokken helder en beeldend een wereld oproept die meer dan één aspect in zich draagt is bewonderens­ waardig.’ — de Volkskrant Van jan brokken (1949) verscheen begin 2013 de bestseller De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog. Brokken is beschikbaar voor lezingen. Zie www.janbrokken.nl.

55


Midprice

Midprice

nigella lawson

arnold van huis, henk van gurp en marcel dicke

Nigella’s kerst

Het insectenkookboek

Eten, familie, vrienden, feestjes Praktisch én inspirerend, overladen met heerlijke stap-voor-staprecepten en bemoedigende adviezen. Nigella’s kerst laat de stress van de feestdagen verdwijnen en brengt het plezier in het koken terug.

Insecten zijn lekker en gezond. Een groot deel van de wereldbevolking eet ze als delicatesse. In Mexico vinden ze bijvoor­ beeld gepofte mieren heerlijk en in Japan smullen ze van wespen. Insecten zijn niet alleen een smakelijk en veelzijdig ingre­ diënt in de keuken, ze zitten ook vol eiwitten. Bovendien is het kweken van insecten veel duurzamer dan de productie van vlees. In Nederland en België kun je sprink­ hanen, meelwormen en buffalowormen voor culinair gebruik kopen. Het insectenkookboek leert je hoe je daar heerlijke gerechten mee kunt maken. Maar het boek is veel meer dan alleen een recepten­ verzameling: het bevat ook tal van wetens­ waardigheden over het eten van insecten in andere landen en culturen en laat top­ koks, kwekers en voedingsdeskundigen aan het woord.

‘Dit boek doorbreekt op een speelse maar beslist niet oppervlakkige wijze een taboe. Dat vraagt om navolging.’ — Louise O. Fresco ‘Ik geloof er heilig in. Je moet het verhaal achter insecten vertellen. Dan zijn sprinkhanen en meel­ wormen ineens helemaal niet meer zo raar.’ — Pierre Wind

Recepten met sterrenstatus

‘Nigella’s kerst is hét boek dat je moet hebben voor de feestdagen.’ — Delicious ‘Een boek boordevol heerlijke recepten.’ — Margriet ‘Nigella’s kersteten komt bij ons gewoon het hele jaar door op tafel.’ — vpro Gids

arnold van huis is hoog­ leraar tropische entomologie aan Wageningen University. henk van gurp is kook­ docent aan de Rijn IJssel Vakschool Wageningen.

gebonden 192 blz. € 17,50 formaat 21 x 25,5 cm omslag Caroline Zeevat isbn 978 90 450 2559 9 nur 320 oktober 2013

marcel dicke is hoogleraar entomologie aan Wageningen University.

nigella lawson (1960) is een culinaire en literaire sensatie en wordt beschouwd als een van de beste en invloed­rijkste foodwriters van dit moment. Ze geniet een sterstatus als kok, als schrijfster en als televisie­­­persoonlijkheid.

paperback 280 blz. ca. € 15,00 formaat 18,9 x 14,6 cm oorspronkelijke titel Nigella Christmas (Chatto & Windus) vertaling Henja Schneider omslag Zeno isbn 978 90 450 2560 5 nur 440 oktober 2013 ook als e-book

Vertaalrechten onmiddellijk verkocht aan Amerika Tweede plaats bij prestigieuze Gourmand World Cookbook Awards! 56

57


Herexploitatie

Midprice

kofi annan

benno barnard en geert van istendael

Interventies

Een geschiedenis van België

Een leven met oorlog en vrede

Voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders)

Na veertig jaar in dienst te zijn geweest van de Verenigde Naties geeft Kofi Annan nu zijn kijk op de politiek voor en na 11 september 2001, de Amerikaanse invasies in Irak en Afghanistan, en de ontwikke­ lingen in Rusland, Afrika en het MiddenOosten. Annan vertelt openhartig over de persoonlijke chemie tussen de onder­ handelaars, en hij plaatst al deze ontwik­ kelingen in het kader van de wereld­ politiek: dat maakt van Interventies een even spannend als belangrijk boek.

Benno Barnard en Geert van Istendael vertellen tientallen spannende, verbijsterende en ontroerende verhalen over de geschiedenis van België, waarin het wemelt van de dappere helden en angstwekkende schurken.

‘Annan geeft fascinerende inkijkjes in de werelddiplomatie op momenten van grote crisis.’ — nrc Handelsblad

gebonden 448 blz. ca. € 25,formaat 15 x 23 cm oorspronkelijke titel Interven­tions (Penguin) vertaling Ralph van der Aa, Miebeth van Horn, Annoesjka Oostindiër, Daniëlle Stensen omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 450 2561 2 nur 320 november 2013 ook als e-book

58

‘Eerlijk, open en belangrijk. De wereld heeft dit soort stemmen nodig.’ — The New York Review of Books kofi annan (1938) werkte vanaf de jaren zestig voor de Verenigde Naties. In 2001 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij schreef dit boek met vn-medewerker Nader Mousavizadeh.

‘Een zo behapbaar, spannend en geestig boek schrijven over de geschiedenis van België voor iedereen vanaf elf jaar? Weinigen zullen het Barnard en Van Istendael nadoen. Ons oordeel: ****’ — Jelle Van Riet, De Standaard ‘Wat vind ik dit boek leuk!!! Ik lees het echt met zoveel plezier. Het voelt bijna als een verboden plezier, omdat het eigenlijk voor kinderen is geschreven. Maar man man man, wat is het spannend.’ — Thierry Baudet ‘Het geeft veel achtergrond en context, maar is nooit uitleggerig. Kinderen worden niet onderschat. Bovendien is het erg vlot en met veel humor geschreven.’ — Jozefien van Beek, De Morgen ‘Puur liefdewerk, ter lering en vermaak.’ — Herman Jacobs, Knack

meer dan 15 000 exemplaren verkocht Geert van Istendael Benno Barnard

een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders)

paperback met flappen 320 blz. ca. € 17,50 met tekeningen van Judith Vanistendael formaat 17 x 24 cm omslag Zeno isbn 978 90 450 2562 9 nur 680 oktober 2013 ook als e-book

59


Verschijningskalender augustus Marc van Dijk De paus van Amsterdam Michael Foley Lang leve het gewone Judith Koelemeijer Hemelvaart Daniel Levitin Ons muzikale brein Alexander Reeuwijk Reizen tussen de lijnen

september Stephen Emmott Tien miljard Lieve Joris Op de vleugels van de draak Paul Theroux Laatste trein naar Zona Verde Paul van der Velde Westers boeddhisme Anja Vink Van deze kinderen ga je houden

oktober

Julian Barnes Wijsneus in de keuken Jan Brokken Blok

Sophie De Schaepdrijver Erfzonde van de twintigste eeuw De Groote Oorlog

Ian Buruma 1945

november

Alan Weisman Aftellen

januari Jeroen van Baar De prestatiegeneratie

Angela Dekker Diplomaat van de tsaar

Kofi Annan Interventies

Caroline Hanken Madame Vérité

Daniel C. Dennett Gereedschapskist voor het denken

Jan Brokken De provincie

Pieter Hoexum Kleine filosofie van het rijtjeshuis

Mireille Geus Zo schrijf je een kinderboek

Jeroen Brouwers Over Godfried Bomans Bill Bryson Een huis vol (geïllustreerde editie)

Arnold van Huis, Henk van Gurp en Marcel Dicke Het insectenkookboek

Trudy Dehue Betere mensen

Kirsten van den Hul (S)hevolution

Margaret MacMillan 1914

Geert van Istendael Arm Brussel

Ileen Montijn Naar buiten! Hoog geboren

Geert van Istendael en Benno Barnard Een geschiedenis van België voor nieuws­ gierige kinderen (en hun ouders) Nigella Lawson Nigella’s kerst

Reed Albergotti en Vanessa O’Connell Raddraaiers

Edwin van Meerkerk De gebroeders Van Hogendorp

Maarten Asscher Appels en peren

Rudi Rotthier De naakte perenboom

60

Vali Nasr De aftocht van een wereldmacht Steffie van den Oord Vonk Martina Rosenberg Moeder, wanneer ga je nu eens dood Simon Schama De geschiedenis van de Joden - deel 1

Lizzy van Leeuwen De hanenbalken Göran Rosenberg Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz Rudi Westendorp Oud worden zonder het te zijn

februari

14 september 2013: afscheidsfeest voor Beatrix oktober 2013: thema Vorst & Volk in Maand van de Geschiedenis november 2013: viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

jutta chorus

jan hoedeman & remco meijer

Beatrix

Willem-Alexander

Dwars door alle weerstand heen Van prins tot koning

meer dan 15 000 exemplaren verkocht

‘Meeslepend en ontroerend. Zonder meer het beste boek over Beatrix ooit.’ — Annejet van der Zijl

‘De nauwgezetheid waarmee Chorus haar werk heeft gedaan, laat weinig twijfel over de vraag of ze de waarheid benadert.’ — Trouw ‘Prachtig boek.’ — Matthijs van Nieuwkerk, dwdd

Alain de Botton Het nieuws een gebruiksaanwijzing

‘Een zeldzaam inkijkje in het privéleven van de Oranjes.’ — Jan Hoedeman en Remco Meijer, de Volkskrant

Diederik Jekel Bèta voor alfa’s

‘Soepel geschreven portret, aangenaam vrij van gewichtigdoenerij en geheimzinnigheid.’ — de Volkskrant ****

Esther Wittenberg Hemelse liefde

‘Een heerlijk boek.’ — Jeroen Pauw, vara

‘Zorgvuldig en leesbaar Beatrixboek.’ — Marc Chavannes, nrc Handelsblad ****

‘Een haarscherp beeld van Beatrix.’ — De Groene Amsterdammer

‘Completer beeld van prins Willem-Alexander.’ — Elsevier

meer dan 15 000 exemplaren verkocht

‘Journalistiek vakwerk, het verhaal van the making of the king waar niemand omheen kan.’ — de Volkskrant ****

‘De biografie is vooral een geslaagde beschrijving van de prins als mens van vlees en bloed, die worstelt met het feit dat hij als koning is geboren, maar er niet voor wegloopt.’ — De Telegraaf ‘Een verrassend goed beeld van de man die zo vertrouwd lijkt, maar van wie we eigenlijk weinig weten.’ — Margriet paperback 392 blz. € 19,95 formaat 15 x 23 cm omslag Marry van Baar isbn 978 90 450 2454 7 nur 698 reeds verschenen ook als e-book

paperback 344 blz. € 19,95 formaat 13,5 x 21 cm omslag Bart van den Tooren isbn 978 90 254 3202 7 nur 698 reeds verschenen ook als e-book

61


Bestsellers

Bestsellers

De acht van Atlas Contact

Beatrix

De vergelding

Jij bent je brein

Ghana ga weg

Hoogteverschillen

De laatkomer

jutta chorus

jan brokken

taiye selasi

julian barnes

dimitri verhulst

isbn 978 90 254 3202 7

isbn 978 90 450 2271 0

dick swaab en jan paul schutten

isbn 978 90 254 3588 2

isbn 978 90 254 4142 5

isbn (ppb) 978 90 254 4146 3 isbn (geb) 978 90 254 4126 5

isbn 978 90 450 2362 5

‘Meeslepend en ontroerend. Zonder meer het beste boek over Beatrix ooit.’ — Annejet van der Zijl ‘Een zeldzaam inkijkje in het privéleven van de Oranjes.’ — de Volkskrant

‘Brokken wist een even spannende als pijnlijke ‘Het leest als een trein. geschiedenis bloot te Ook voor volwassenen. Een lekkere leesbare leggen, die, zo toont hij samenvatting van hoe overtuigend aan, diepe sporen naliet in de levens het brein in elkaar zit. van de betrokkenen. [...] Met veel humor.’ **** Nederland mag Brokken — nrc Handelsblad dankbaar zijn voor dit subliem vertelde oorlogs- ‘Schitterend gedaan, verhaal in vijftig tinten ook voor volwassenen grijs.’ — vpro gids boeiend.’ **** — De Standaard ‘Het boek overstijgt moeiteloos de anek­dotiek en geeft een prachtig inzicht in hoe de oorlog kleine dorps­gemeenschappen ontregelde. Prachtige non-fictie.’ **** — Het Nieuwsblad 62

‘Een droomdebuut […] Selasi maakt de beloftes meer dan waar.’ **** — nrc Handelsblad ‘Dé literaire sensatie.’ — Opzij ‘Selasi's vertelstijl en -vorm maken haar tot een auteur van wereldformaat.’ — De Morgen

Pier en oceaan Leef vanuit je winnaar gouden verbeelding stephen r. covey boekenuil 2013 oek de jong

isbn 978 90 470 0621 3

‘De perfecte opvolger isbn 978 90 254 4093 0 voor Alsof het voorbij ‘Zonder twijfel een van ‘Sommigen noemen hem is.’ **** — De Standaard die weinige Nederlandse ‘Een roman die alle een managementgoeroe, schrijvers van wie we ik zie hem meer als zintuigen prikkelt, ‘Een cocon van rouw, over een eeuw nog zullen geschreven zoals een levenscoach.’ — Remco ontreddering in zeggen: die moeten we oude meester schildert.’ Claassen, Management lezen. […] De laatkomer — Juryrapport Gouden Team fragmenten.’ **** is een mooi voorbeeld Boekenuil — nrc Handelsblad van wat hij kan.’ ‘Laat je inspireren. Covey ‘Klassieke literatuur, die was een voorloper als — Wim Brands niet aan de toevallige het gaat om persoonlijk omstandigheden van de leiderschap.’ — Esta ‘Een lachtranen veroortijd refereert, maar aan zakende treurmars in wisselende toonaarden. iets dat er altijd zal zijn.’ (…) De laatkomer doet — nrc Handelsblad vaak onbedaarlijk lachen en kan even later onverwacht naar de keel grijpen.’ — **** De Standaard

63


Uitgeverij Atlas Contact Nederland Prinsengracht 911-915 1017 kd Amsterdam Postbus 13 1000 aa Amsterdam t 020 524 98 00 f 020 627 68 51 www.atlascontact.nl Twitter @AtlasContact www.facebook.com/atlascontact verkoop binnendienst Thea Bon t 020 524 98 02 tbon@atlascontact.nl accountmanager Joyce in ’t Zandt m 06 29 56 52 66 jintzandt@atlascontact.nl publiciteit Cindy Eijspaart t 020 524 98 26 m 06 15 24 90 52 ceijspaart@atlascontact.nl Marjet Knake t 020 524 98 23 m 06 11 38 03 70 mknake@atlascontact.nl

België vbk belgië Katwilgweg 2 2050 Antwerpen f 03 355 28 40 verkoop binnendienst Hans Tubbax t 03 355 28 42 verkoop@vbku.be Marianne Poupaert t 03 355 28 36 marketing en publiciteit Melanie Elst t 03 355 28 43 m 04 94 03 86 92 m.elst@vbku.be verkoop Kim Hellemans t 03 355 28 39 m 04 94 52 35 60 khellemans@vbku.be Suzy Mertens m 0478 32 49 12 smertens@vbku.be Tom Van Den Corput m 0497 03 26 15 tvandencorput@vbku.be

marketing Ellen van Dalsem t 020 524 98 20 evandalsem@atlascontact.nl hoofd marketing en verkoop Rianne Blaakmeer t 020 524 98 49 m 06 45 10 09 89 rblaakmeer@atlascontact.nl

Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde verkoopprijs, omvang en verschijningsmaand een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact bv, alsmede de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag. Fotografie auteurs © Merlijn Doomernik (p. 15, 16, 18, 22, 24, 25, 30, 36, 37, 45), © Alan Edwards (p. 40), © Julian James (p. 53), © Rob Judges (p. 39), © A.E Landes (p. 42), © Bart Lasuy (p. 44), © Annaleen Louwes (p. 4, 13, 20), © Tessa Posthuma de Boer (p. 14), © Ad Prins (p. 29), © Vincent Starr (p. 8), © Bill Steen (p. 38), © Bettina Strauss (p. 27) Vormgeving brochure Comma-S ontwerpers

Nonfictie najaar 2013  
Nonfictie najaar 2013