Page 1

KLEUR HET KERSTVERHAAL

Vier het verhaal van de geboorte van Jezus met dit bijzondere kerstkleurboek. Lees en kleur de pagina’s vol prachtige illustraties en patronen en laat het kerstverhaal op kleurrijke wijze tot leven komen.

KERSTVERHAAL

jackson j french

ISBN 978 90 435 2733 0 NUR 476

KLEUR HET

www.kok.nl

KOKT_1609_Kleurhetkerstverhaal_OS_zondersticker.indd 1

19-09-16 16:58


KLEUR HET

KERSTVERHAAL

met teksten van Antonia Jackson en illustraties van Felicity French

KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 1

13-07-16 16:31


Voor Alex, met liefde A.J. Voor mijn oma’s, Ella en Frances, die mij altijd steunden, liefhadden en bemoedigden F.F.

2016 © Uitgeverij Kok, Utrecht Postbus 13288, 3507 LG Utrecht www.kok.nl Oorspronkelijk verschenen onder de titel Lion Nativity Coloring Book bij Lion Hudson, Oxford, Engeland. © 2016, Tekst Antonia Jackson © 2016, Illustraties Felicity French Vertaling Aart de Bonte Vormgeving omslag en binnenwerk Spaansenmedia ISBN 978 90 435 2733 0 NUR 476 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 2

13-07-16 16:31


Dit boek is van

KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 3

13-07-16 16:31


KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 4

13-07-16 16:31


KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 5

13-07-16 16:31


In het stadje Nazaret, in Galilea, is de jonge Maria bezig om haar bruiloft met Jozef de timmerman voor te bereiden. Op een dag verschijnt de engel Gabriël aan Maria. Hij zegt: ‘Vrede zij met jou! God heeft jou gezegend, je krijgt een baby.’ Maria antwoordt: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd.’ Dan zegt Gabriël: ‘God zal ervoor zorgen. De baby zal Gods zoon zijn, en je moet hem Jezus noemen. Hij brengt de zegen van God naar deze wereld.’ ‘Ik zal doen wat God van mij vraagt,’ zegt Maria.

KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 6

13-07-16 16:31


KOKT_1606_Kleurhetkerstverhaal_BW_02.indd 7

13-07-16 16:31


KLEUR HET KERSTVERHAAL

Vier het verhaal van de geboorte van Jezus met dit bijzondere kerstkleurboek. Lees en kleur de pagina’s vol prachtige illustraties en patronen en laat het kerstverhaal op kleurrijke wijze tot leven komen.

KERSTVERHAAL

jackson j french

ISBN 978 90 435 2733 0 NUR 476

KLEUR HET

www.kok.nl

KOKT_1609_Kleurhetkerstverhaal_OS_zondersticker.indd 1

19-09-16 16:58

Kleur het kerstverhaal - Antonia Jackson.9789043527330  

‘Kleur het kerstverhaal’ is een prachtig kleurboek voor de kerstperiode. Lees het kerstverhaal en kleur, samen met je kind, de tekeningen en...

Kleur het kerstverhaal - Antonia Jackson.9789043527330  

‘Kleur het kerstverhaal’ is een prachtig kleurboek voor de kerstperiode. Lees het kerstverhaal en kleur, samen met je kind, de tekeningen en...