Page 1

14 topvoetballers over hun sport en hun inspiratie

Gerrit-Jan van Heemst

Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh d Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong noh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert en Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos va Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Terwijl veel kerken het zwaar te verduren hebben, komen Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden steeds meer profvoetballers ervoor uit christen te zijn. ardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan Dat valt niet altijd mee in een wereld waarin geld en Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den bewondering een prominente plaats innemen. Het vraagt Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij moed, toewijding en soms ook een stuk opoffering. van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels Veertien topvoetballers, de meesten nu actief, anderen de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar ex-profs, vertellen openhartig over hun inspiratie en de Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh manier waarop ze in het leven staan. d Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Voor alle voetballiefhebbers biedt dit boek een unieke Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo blik in de binnenkamer van de topsporter. Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong t den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin n Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels Gerrit-Jan van Heemst (1978) schreef voor het AD Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan en VI en won in 2009 met De dag van Pim en Pierre e Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob voorDos hetSantos besteSilva sportboek. Mulenga Niels de Jong Geertde denpublieksprijs Ouden Leonardo Folkert Velten Jan van Dijk Joop revaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred son Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van k Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong noh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert en Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos va Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey ng Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos s Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey ng Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos NUR 707/489 ISBN 978 90Joop 435 2291 5 s Silva Folkert Velten Jan van Dijk Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey pong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong t den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin 789043 522915 n Diermen Jaan de Graaf 9Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels e Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan e Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga kokBOgodopdemiddenstip0514.indd Niels de Jong Geert den1 Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop

Met ver

god op de middenstip

halen ob Mule nga, Stefan d e Vrij en Evande r Sno

van Jac

God op de middenstip 14 voetballers over geloof & topsport

Gerrit-Jan van Heemst 27-05-14 13:16


God op de middenstip 14 voetballers over geloof & topsport

Gerrit-Jan van Heemst

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 3

27-05-14 13:23


Voor Casper en Willem-Jan, mijn neven

Š 2014 Uitgeverij Kok, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht www.kok.nl Vormgeving: Garage-bno, Kampen ISBN 978 90 435 2291 5 NUR 707/489 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft zich de nodige moeite getroost om de rechten van gebruikte illustraties te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 4

27-05-14 13:23


Inhoud Stefan de Vrij 6 Kevin van Diermen  12 Jaan de Graaf  16 Jeffrey Sarpong  21 Evander Sno  27 Eyong Enoh  33 Fred Benson  40 Jacob Mulenga  46 Niels de Jong  53 Geert den Ouden  60 Leonardo Dos Santos  67 Folkert Velten  74 Jan van Dijk  82 Joop Korevaar  89

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 5

27-05-14 13:23


Stefan de Vrij (1992) Stefan, leuk dat je ook een bijdrage aan deze bundel wilt leveren. Je had aanvankelijk even bedenktijd nodig om te bepalen of je dat wel wilde. Waarom was dat? ‘Toen ik net doorbrak, een aantal jaar geleden, werd er door sommige media gelijk op mijn afkomst gewezen. Ik ben geboren en getogen in Ouderkerk aan den IJssel en dat is een nogal strenggelovig dorp. Daardoor kreeg ik onmiddellijk het stempel van “ultragelovige jongen” opgeplakt, terwijl dat niet zo is. Ik ben wel religieus maar beleef het christelijk geloof op mijn eigen manier. Ik vind het dan ook vervelend als mensen gaan denken dat ik een soort modelgelovige ben. Dat ik als het ware in één adem met het geloof word geïdentificeerd. Ik houd gewoon niet zo van zulke beeldvorming en wilde daarom even goed overwegen wat ik wilde. Dat is alles.’

Hoe zou jij je geloofsbeleving dan typeren? ‘Ik sta er vrij relaxed in, denk ik. Ik ben op een relatief vrije manier opgevoed door mijn ouders. We gingen op zondag wel naar de kerk, maar nooit twee keer per zondag. En ook de lagere school waarop ik uiteindelijk terechtkwam, was niet zo streng wat betreft het geloof. Ik zat eerst op een andere school, maar zowel mijn ouders als ik vonden dat die wel erg streng in de leer was. Toen hebben we besloten van school te veranderen. Dat zegt wel wat over hoe wij er thuis in stonden en staan.’

Is het voetballen op zondag ooit een probleem voor jou geweest? ‘Nee, nooit. Tegenwoordig speel ik met Feyenoord vaak op zondag en ik heb daar geen moeite mee. Ik ben nu eenmaal profvoetballer en in de eredivisie worden wedstrijden vaak op zondag gespeeld. Zondag is daarom voor mij een dag waarop ik mijn werk moet uitvoeren. En ook vroeger, als

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 6

27-05-14 13:23


7

Foto © john de pater/Feyenoord media

Stefan de Vrij

jeugdspeler op Varkenoord, hadden we soms op zondag een wedstrijd of een toernooi. In die tijd bepaalden mijn ouders natuurlijk nog veel meer voor mij, maar zij vonden het prima dat ik zo nu en dan op zondag voor Feyenoord uitkwam. Het is nooit een issue geweest bij ons thuis.’

Jouw ouders zagen de zondag niet als een dag waarop een mens moet uitrusten? ‘Kijk, ik heb van God het talent gekregen om op een bepaald niveau voetbal te spelen. En je talenten moet je benutten, zo staat het in de Bijbel. Dat was de manier waarop wíj naar het voetballen op zondag keken. Ik wist al vroeg dat ik prof wilde worden, daar heb ik ook veel tijd en energie ingestoken. Dan is het toch prachtig dat je dat doel op een gegeven moment ook bereikt?’

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 7

27-05-14 13:23


8

GOD OP DE MIDDENSTIP

Zeker. Maar in het voetbal gebeuren soms ook dingen die haaks lijken te staan op het geloof. Zijn er weleens dingen voorgevallen waaraan jij je als jonge speler hebt gestoord? ‘Er schiet me iets te binnen uit mijn tijd op Varkenoord. Ik was een jaar of vijftien en vond dat er soms wat veel gevloekt werd op en rondom het veld. Toen we een keer aan het einde van het seizoen een gesprek hadden met de hele selectie en de trainers, heb ik dat ook gezegd. We kregen allemaal de mogelijkheid om ons zegje te doen en ik heb dat vloeken toen aangekaart. Ik zei dat ik het niet altijd even prettig vond om al die vloeken te horen. De trainers gaven toen aan dat de andere spelers in dat opzicht meer rekening met mij zouden kunnen houden.’

De jongens zullen je wel een zeurpiet hebben gevonden toen je met je klacht kwam… ‘Nee, juist niet! Vooraf aarzelde ik een beetje om het zeggen, maar er was juist alle begrip voor. Sommige jongens kwamen naar me toe en vroegen of ik hén misschien had bedoeld. In dat geval wilden ze hun excuses aanbieden, zeiden ze. En ze beloofden dat ze er in de toekomst op zouden gaan letten, wat ik natuurlijk erg waardeerde. En ook de trainers keken er op een heel prettige manier tegenaan. Ze zeiden dat het goed was dat ik dit punt had aangekaart.’

Hoe vond jij over het algemeen de sfeer op Varkenoord? Was de reactie van je trainers en medespelers illustratief voor de gang van zaken bij de Feyenoordjeugd? ‘Ik heb Varkenoord altijd een heel prettige, veilige omgeving gevonden. Ik kwam er als jongen van tien en heb er veel jeugdelftallen doorlopen. De sfeer is natuurlijk anders dan bij Spirit, mijn voormalige amateurclub in Ouderkerk aan den IJssel. Bij Feyenoord heerst een topsportklimaat en niet iedereen is daar tegen opgewassen. Maar ik heb het altijd wel goed kunnen vinden met mijn medespelers en trainers in de Feyenoord-jeugd. Ik ben er erg trots op dat ik al zo lang voor een grote club als Feyenoord speel.’

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 8

27-05-14 13:23


Stefan de Vrij

9

Je bent zelfs uitgegroeid tot international en maakt een behoorlijke kans om volgend jaar met Oranje mee te gaan naar het wereldkampioenschap in Brazilië. Neem jij een bijbel mee in je sporttas als Louis van Gaal je selecteert voor dat toernooi? ‘De bijbel zelf laat ik thuis, maar ik heb wel een klein boekje waarin bepaalde Bijbelteksten zijn opgenomen en worden uitgelegd. Ik lees er geregeld in en neem het ook mee als ik op pad ben. Met Feyenoord dus, maar ook met Oranje. Ik vind het dan prettig om elke dag even een Bijbelse tekst te lezen en goed tot me door te laten dringen. Om even helemaal los te komen uit de drukte van alledag en een moment voor mezelf te hebben. Dat zijn dan stukjes uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ik vind die boeken allebei heel waardevol.’

Heb je veel kennis van de Bijbel? Bezoek je bijvoorbeeld een Bijbelkring om over je geloof te praten? ‘Ik ben inderdaad een tijd bij een groep voor jongvolwassenen geweest. En als tiener ging ik elke week naar catechisatie. Ik vind het best leuk en zinvol om met leeftijdsgenoten over het geloof te spreken. Je kan aangeven waar je zelf mee zit en hoort van anderen hoe zij erin staan. Dat kan je inzicht vergroten en dat vind ik fijn. Het is namelijk niet altijd makkelijk om te geloven en je aan de tien geboden te houden. Maar ik heb wel het idee dat ik mijn best ervoor doe.’

Bijvoorbeeld door op het veld geen schurk op voetbalschoenen te zijn? Je staat bekend als een faire verdediger die situaties graag voetballend oplost. ‘Ik ben inderdaad niet het type speler dat een andere voetballer bewust uit de wedstrijd trapt of slaat. Dat is mijn spel niet en dat wíl ik ook niet, want Fair Play heb ik gewoon hoog in het vaandel staan. Ik doe het op mijn manier en met die speelstijl heb ik het tot Feyenoord 1 en Oranje geschopt. Dat neemt alleen niet weg dat ik in sommige situaties ietsjes harder zou kunnen zijn. Mijn trainer, Ronald Koeman, wijst me daar ook geregeld op.’

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 9

27-05-14 13:23


10

GOD OP DE MIDDENSTIP

Heb je de ambitie om ooit in een grote competitie te spelen? Je werd vorig seizoen al nadrukkelijk in verband gebracht met Europese topclubs, waar het er stevig aan toegaat. ‘Ik denk dat elke voetballer het wel in zich heeft om hogerop te willen spelen. Op dit moment ben ik alleen helemaal met Feyenoord bezig. Maar mocht het ooit een keer tot een overgang komen, dan nog blijf ik een voetballer die het niet van het uitdelen van ellebogen zal moeten hebben. Er is de afgelopen tijd in de media best veel over mijn spel gepraat, wat er natuurlijk ook bij hoort als je profvoetballer bij Feyenoord bent. Ik vond het op een gegeven moment alleen een beetje vervelend worden dat ik mezelf steeds maar weer moest verdedigen tegen het feit dat ik niet hard genoeg zou zijn. Dat is dus die beeldvorming waar ik het eerder over had. Ik wil daar zelf verder niet te veel meer op ingaan.’

Is je vriendin eigenlijk gelovig? ‘Nee, dat is ze niet. Maar dat vind ik geen onoverkomelijk bezwaar. Ze weet goed dat ik wél geloof en respecteert mijn keuze volledig. Op mijn beurt geef ik haar de ruimte om níet te geloven. Al moet ik wel zeggen dat ze ervoor openstaat om in zich in de toekomst meer in het geloof te gaan verdiepen. Dat vind ik toch wel fijn.’

Hoe zie je je kerkelijke toekomst voor je? Je kunt momenteel niet vaak naar de kerk gaan, maar als je met voetballen gestopt bent, heb je die mogelijkheid wel. ‘Tja, zo ver denk ik op dit moment nog niet vooruit. Maar ik zal inderdaad meer in de kerk te vinden zijn dan nu. Ik vind alleen dat het aantal keren dat je in de kerk komt, niet bepalend is voor hoe gelovig je bent. Je kan in mijn ogen ook een goede gelovige zijn als je zo nu en dan in de kerk komt. Wat ik al zei: wij gingen vroeger thuis ook maar één keer per zondag, terwijl vrijwel het hele dorp twee keer in de kerk te vinden was. Ik heb daardoor echt nooit het idee gehad dat ik minder serieus met het geloof bezig was.’

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 10

27-05-14 13:23


Stefan de Vrij

11

Je staat er gewoon op een relaxte manier in? ‘Ja, dat is eigenlijk wat ik steeds probeer aan te geven. Ik probeer het voor mezelf zo prettig mogelijk te houden. En ook voor anderen, trouwens. Geloven is voor mij niet voldoen aan een hoop strakke regels, waarbij er verder helemaal niets mag. Ik put gewoon vertrouwen en hoop uit de gedachte dat er een God bestaat die ons wil leren een goed mens te zijn.’

Ten slotte nog even dit: je bent de enige international die aan deze bundel wilde meewerken. Snap je dat mensen veel waarde hechten aan de mening van een voetballer die waarschijnlijk op het WK in Brazilië te bewonderen is? ‘Ha, ja, ik snap wel hoe het werkt! Maar laat ik eerst maar eens opgeroepen worden!’

Stefan de Vrij zit in mei 2014 bij de selectie van spelers voor Oranje.

kokBWgodopdemiddenstip0514.indd 11

27-05-14 13:23


14 topvoetballers over hun sport en hun inspiratie

Gerrit-Jan van Heemst

Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh d Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong noh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert en Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos va Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Terwijl veel kerken het zwaar te verduren hebben, komen Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden steeds meer profvoetballers ervoor uit christen te zijn. ardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan Dat valt niet altijd mee in een wereld waarin geld en Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den bewondering een prominente plaats innemen. Het vraagt Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij moed, toewijding en soms ook een stuk opoffering. van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels Veertien topvoetballers, de meesten nu actief, anderen de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar ex-profs, vertellen openhartig over hun inspiratie en de Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh manier waarop ze in het leven staan. d Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Voor alle voetballiefhebbers biedt dit boek een unieke Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo blik in de binnenkamer van de topsporter. Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong t den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin n Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels Gerrit-Jan van Heemst (1978) schreef voor het AD Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan en VI en won in 2009 met De dag van Pim en Pierre e Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob voorDos hetSantos besteSilva sportboek. Mulenga Niels de Jong Geertde denpublieksprijs Ouden Leonardo Folkert Velten Jan van Dijk Joop revaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred son Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van k Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong noh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert en Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos va Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey ng Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos s Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey ng Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos NUR 707/489 ISBN 978 90Joop 435 2291 5 s Silva Folkert Velten Jan van Dijk Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey pong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels de Jong t den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan de Vrij Kevin 789043 522915 n Diermen Jaan de Graaf 9Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga Niels e Jong Geert den Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop Korevaar Stefan e Vrij Kevin van Diermen Jaan de Graaf Jeffrey Sarpong Evander Sno Eyong Enoh Fred Benson Jacob Mulenga kokBOgodopdemiddenstip0514.indd Niels de Jong Geert den1 Ouden Leonardo Dos Santos Silva Folkert Velten Jan van Dijk Joop

Met ver

god op de middenstip

halen ob Mule nga, Stefan d e Vrij en Evande r Sno

van Jac

God op de middenstip 14 voetballers over geloof & topsport

Gerrit-Jan van Heemst 27-05-14 13:16

fragment God op de middenstip - Gerrit Jan van Heemst