Fictie najaar 2014

Page 1

Onno Kosters

Vangs t

ARMANDO Ter plekke de ultrakorte verhalen tot nu toe

ROMAN

NICO DIJKSHOORN

Constellaties Roelof ten Napel

ROSEMARY’S BABY IRA LEVIN

ROMAN

DE TRANEN VAN KUIF DEN DOLDER

lydia davis Het eind van het verhaal roman

het

vlinder effect

Phili P snijder de volcontinu

KADDiSJ voo en

roman

DiMiTRi VERHULST

ERNEST HEMINGWAY AFSCHEID VAN DE WAPENEN

MET EEN VOORWOORD VAN JAN VANTOORTELBOOM

ROM AN

HART ZUUR NORA EPHRON

Eva MEnassE

Quasikristallen RoMan

Emma Donoghue Kikker Muziek

FICTIE NAJAAR 2014

Margot Vanderstraeten

De blanke gave Ellen Deckwitz


ADRIAAN VAN DIS IK KOM TERUG De grote afwezige in de romans van Adriaan van Dis treedt uit de schaduw. Ik kom terug is een

roman over een bijna honderdjarige moeder, in een familiegeschiedenis die van leugens aan elkaar hangt.

ZIE DE APARTE FOLDER


INHOUD

Armando 24 Ter plekke

Ira Levin Rosemary’s baby

48

P.F. Thomése De onderwaterzwemmer

32

Roel Bentz van den Berg Het naderen van een brug

Ben Lerner 10:04

30

Gonzalo Torné Echtscheiding in de lucht

42

Eva Menasse Quasikristallen

38

Margot Vanderstraeten Het vlindereffect

16

Mariska Mourik Laat de honden niet

28

Dimitri Verhulst

20

Haruki Murakami Luister naar de wind/ Flipperen in 1973

54

Carlijn Vis Het Marktplaatsmeisje

26

22

Haruki Murakami After Dark De opwindvogelkronieken

56

Roanne van Voorst De verhuizing

Roelof ten Napel Constellaties

12

Poëzie bij Atlas Contact

21

Lionel Shriver Big Brother

57

Diederik Stapel & A.H.J. Dautzenberg De Fictiefabriek

40

William Styron Het duister zichtbaar

49

Philip Snijder De volcontinu Het geschenk

14

Paul Theroux De vrouw van de reiziger

44

18

Hanna Bervoets Efter

4

Pauline de Bok De jaagster

29

Lydia Davis Het eind van het verhaal

50

Nico Dijkshoorn De tranen van Kuif den Dolder

59

Adriaan van Dis Ik kom terug

2

Emma Donoghue Kikkermuziek

52

Nora Ephron Hartzuur

46

Mark Haddon Het rode huis

58

Ernest Hemingway 47 Afscheid van de wapenen Marc-Marie Huijbregts In stukjes

8

Kazuo Ishiguro Vergeten reus

53

Jannetje Koelewijn Heilbrons hel

34

Lezen-voor-je-lijst-wijzer 60 Auteursbezoek & activiteiten

61

Nieuws 62 3


HANNA BERVOETS


‘En terwijl ze klonken en dronken en Bax de jongens op hun schouders klopte, voelde Pete dat ze het allemaal voelden: de

opwinding, de energie van het nieuwe. In de vergaderkamer hadden ze zich nog ingehouden, maar later – in het restaurant, in de taxi’s en Skybar – hadden ze hun energie op z’n beloop gelaten, sloeg de opwinding om in extase die zich in steeds nieuwe rondjes,

steeds nieuwe glazen vertaalde. Allemaal waren ze tot het einde toe gebleven; Bax, Mike, Louis, Mira van hr en de jongens van Wageningen, ze hadden geroepen en gedanst, de liedjes uit de

muziekcomputer meegezongen, armen om elkaars nek geslagen,

omdat ze wisten: wij gaan alles anders maken, wij, de jonge honden van Fizzler, wij samen.

Die nacht kon hij niet slapen.

Hij knipte de lichten aan en schudde Katinka wakker – voor zijn gevoel behoedzaam maar ze schoot meteen rechtop. “Wat? Wat is er?”

“We hadden stafpresentatie.”

“Dat weet ik lief. Was het gezellig?

Pete knikte, pakte Katinka’s handen en kneep in haar warme, zachte vingers.

“We gaan pillen tegen verliefdheid Mensen geloven watontwikkelen.”’ ze willen geloven. Dat ze

de liefde in de hand hebben. Hun eigen liefde, de liefde van anderen. Dat ze kunnen kiezen voor wie die anderen vallen, kunnen kiezen voor wie zijzelf vallen. Misschien kan dat ook allemaal. Misschien heeft het altijd gekund. Maar was er een kleine blauwe pil voor nodig om dat de mensen te doen geloven.HANNA BERVOETS

EFTER Efter speelt in een nabije toekomst waarin artsen en wetenschappers de liefde als psychische aandoening zijn gaan beschouwen. De medische industrie springt gretig op de nieuwe diagnose in. Er openen klinieken tegen liefdesverslaving. En farmaceut Fizzler wil als eerste een geneesmiddel tegen verliefdheid op de markt brengen: Efter. In Efter volgen we negen personages die ieder op hun eigen manier met de introductie van het medicijn te maken krijgen. De pr-man die Efter in de markt moet zetten, een pubermeisje dat voor het eerst verliefd wordt, een journaliste die onraad ruikt.Allemaal hebben ze een eigen agenda, allemaal worstelen ze met eigen problemen en twijfels, allemaal proberen ze orde te scheppen in een steeds chaotischer werkelijkheid. Wat zij niet weten, is dat hun individuele keuzes en beslissingen een noodlottige reeks gebeurtenissen in gang zetten. Hanna Bervoets schreef een gelaagde, schrijnende roman over de verhalen die we vertellen om met onszelf en elkaar te kunnen leven. Het oudste verhaal van allemaal – De Liefde – wordt in Efter grondig herschreven.

Over Alles wat er was: ‘Een hallucinatoire trip. Eten of gegeten worden, dat is de vraag in dit compromisloze kunstwerk.’ – Marja Pruis, De Groene Amsterdammer

PA PE R BAC K 320 BLZ. CA. ¤ 19,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O M S LAG VRUCHTVLEES I S BN 978 90 254 4342 9 N U R 301 E- BO O K CA. ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN O KTO B E R 2 01 4

HANNA BERVOETS is een van de meest toonaangevende auteurs van dit moment. Haar grootste successen behaalde ze met de romans Lieve Céline en Alles wat er was. • Volgens Das Magazin behoort Bervoets tot de tien schrijvers die de komende tien jaar hun stempel op de Nederlandse letteren zullen drukken • Lieve Céline werd bekroond met de Opzij Literatuurprijs • Lieve Céline werd succesvol verfilmd • Shortlist Opzij Literatuurprijs met Alles wat er was • 10.000 verkochte exemplaren Alles wat er was • Amerikaanse vertaalrechten Alles wat er was verkocht

7‘Ik ben dertien en sta thuis halverwege de trap. Het is een houten

open trap met een dik touw als leuning. Ik laat mezelf naar beneden vallen terwijl ik mijn voet zo buig dat ik met mijn enkel de grond

raak. Ik probeer mijn been, enkel of knie te breken. Als er maar iets

breekt zodat ik niet naar de gymles hoef. Ik kan het niet, net voor ik op de grond kom vang ik mezelf toch op. Ik doe poging na poging maar het lukt niet.’

‘Op verjaardagsfeestjes van de familie van mijn Moeder was het niet ongebruikelijk dat alle neefjes en nichtjes een toneelstukje

instudeerden dat ze aan het eind van het feest opvoerden. Vaak

waren het tv-programma’s die we naspeelden. Zo ook een keer het Journaal. We hadden een nieuwslezer en acteerden de reportage:

een ontvoering, waarbij ik ontvoerd was. Ik zit vastgebonden aan

een tafelpoot en probeer los te komen, terugkijkend moet ik dat op een totaal nichterige manier hebben gedaan. Stel je voor: Jessica Lange met King Kong. Terwijl ik kronkelend en gillend aan de

tafelpoot gebonden lig, zie ik de monden van mijn Ooms en Tantes openvallen en mijn Vader die kijkt en zegt dat het tijd wordt om op te ruimen. De afschuw en schrik in zijn ogen. Die middag hadden we allemaal wat geleerd.’

9MARC-MARIE HUIJBREGTS

IN STUKJES ‘Hij is altijd bijzonder persoonlijk in zijn manier van theatermaken. Noem het confronterend, ontroerend, uitdagend, grillig of ontwapenend, ’t maakt niet uit,’ schreef Het Parool naar aanleiding van Marc-Marie Huijbregts’ meest recente theatershow Florissant. Wat voor zijn shows geldt gaat eens te meer op voor In stukjes. Ook hier put Marc-Marie uit zijn herinneringen en ervaringen – maar hier is het niet het spel met het publiek, maar kan hij op papier vertellen wat avond aan avond in een zaal te confronterend zou zijn. Voor In stukjes kijkt Marc-Marie Huijbregts in de spiegel – voorbij de verhulling van zijn theatrale alter ego. Zo ontstaat een eerlijk, bij vlagen hilarisch en aangrijpend zelfportret – vol zelfspot, maar ook vol pesterige humor.

11

PA PE R BAC K 144 BLZ. CA. ¤ 14,99 FOR M AAT 12,5 X 20 CM O M SLAGO N TW E R P MARC-MARIE HUIJBREGTS OM S LAG FOTO MARC DE GROOT ISBN 978 90 254 4447 1 N U R 303 E- BO O K ¤ 12,99 VERSCHIJNT IN O KTOBE R 2 01 4

MARC-MARIE HUIJBREGTS (1964) trad op bij de Comedytrain toen hij in 1999 het Camarettenfestival won en naast de Juryprijs de Publieks- én Persoonlijkheidsprijs ontving. Sindsdien maakt hij zeer succesvolle soloprogramma’s voor theater, zoals recentelijk Florissant; hij werd meermaals genomineerd en ontving de vscd Cabaretprijs Poelifinario. Bij het grote publiek werd Marc-Marie bekend door zijn acteerwerk in films en tv-series en zijn optreden bij De Wereld Draait Door. In 2009 won hij de Beeld en Geluid Award in de categorie tv-persoonlijkheid van het jaar. 11


ROELOF TEN NAPEL


DEBUUT VAN EEN 21-JARIGE WISKUNDIGE DAT UITDAAGT EN TOT NADENKEN STEMT

CONSTELLATIES Een vrouw kan niet slapen en verbergt dit voor haar vriend. Een man herinnert zich hoe hij met zijn broer een vogel begroef en iemand staat oog in oog met een wolf, al vraagt hij zich af of dat kan. In Constellaties wordt de grens tussen een individu en zijn omgeving onder druk gezet. Waar een mens ophoudt en iets of iemand anders begint – zij het een vader, broer, plant, vriendin of kat – blijkt minder helder dan gedacht. Personages worden opgevoerd, ontwikkeld, vernoemd en herschreven. Telkens weer moeten ze bepalen waar ze zich bevinden om te leren wie ze zijn. In schaarse bewoordingen en uitermate precies, bijna meetkundig, taalgebruik beschrijft Ten Napel relaties met of tot anderen en de grond waarop ze zichzelf vormen. ‘Hij zit buiten. Ik sta bij het raam. We hebben een kersenboom in de tuin. Hij heeft een kruk gepakt en is er ongeveer twee meter vanaf gaan zitten. Zijn blik, hij kijkt naar de kersen alsof ze mateloos interessant zijn. Niet zoals hij naar de televisie kijkt, maar met oprechte interesse. Ik kan me slecht voorstellen wat hij denkt.’

Constellaties Roelof ten Napel

13

PA PE R BAC K 176 BLZ. ¤ 19,99 FO R M AAT 12,5 X 20 CM O M S LAG VRUCHTVLEES I S BN 978 90 254 4399 3 N U R 303 E- BO O K ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN O KTO B E R 2 01 4

ROELOF TEN NAPEL (1993) groeide op in Friesland. Hij woont inmiddels in Utrecht, waar hij wiskunde studeert. Hij won de landelijke finale van de Kunstbende en maakte veel indruk tijdens de schrijf­wedstrijd Write Now.


PHILIP Phili P snijder de volcontinu

PA PE R BAC K 224 BLZ. CA. 造 19,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O M S LAG SUZAN BEIJER ISBN 978 90 254 4424 2 N U R 301 E- BOO K 造 14,99 VERSCHIJNT IN OKTOB E R 2 01 4

SNIJD


JDER

DE VOLCONTINU Een jongetje van tien is getuige van de commotie rond de geboorte van zijn zusje; een zestienjarige jongen blowt zich een psychose in; een vijftigjarige man wordt verantwoordelijk voor het levenseinde van een verre neef. De mannelijke ik-figuur in De volcontinu duikt weliswaar op in verschillende levensfasen, maar is steeds een buitenstaander wiens gevoelswereld en wijze van observeren verwant zijn aan die van de naamloze verteller uit Zondagsgeld, Retour Palermo en Het geschenk – boeken die vooral spelen in de kinderjaren en vroege volwassenheid. In De volcontinu staan steeds ervaringen centraal die onuitwisbare sporen nalaten in de persoonlijkheid van deze ik. Philip Snijder excelleert ook hier in geestigpijnlijke en scherpe momentopnames van een leven aan de zijlijn.

Over Retour Palermo: ‘Perfecte timing en rake observaties van de hoofdpersoon.’ – hp/de Tijd ‘De beelden beklijven, een geschenk.’ **** de Volkskrant ‘Spannend en aan­ grijpend, een mooie, subtiele roman.’ **** nrc Handelsblad

Het geschenk nu in midprice PA P ER BACK 256 BLZ. ¤ 12,50 FO R MAAT 13,5 X 21 CM O MSLAG NANJA TOEBAK I SB N 978 90 254 4450 1 N UR 301 O KTO B ER 201 4 E-B O O K ¤ 9,99

PHILIP SNIJDER (1956) debuteerde in 2007 overtuigend met Zondagsgeld, dat genomineerd werd voor de Academica Debutantenprijs en inmiddels elf keer is herdrukt. In 2011 verscheen de roman Retour Palermo, in 2012 gevolgd door Het geschenk.


OVER HET ONDERHUIDS PRIKKELDRAAD DAT ZELFBESCHERMING HEET

HET VLINDER­ EFFECT Na tien jaar keert Angela Gutmann terug naar Mumbai, waar zij en haar zoon in het luxueuze Taj Mahal Hotel verbleven toen dat door terroristen werd bestormd en bezet. In het vliegtuig weer huiswaarts raakt ze in gesprek met de bizarre, naar spiritualiteit hunkerende Jane, die haar enkele confronterende vragen voorlegt: Bestaat troost echt? Wie is de mens als hij geen herinneringen zou hebben? Kun je heimwee hebben naar jezelf? Algauw blijkt niet alleen een vijfsterrenhotel een glimmende façade te bezitten waarachter een warrig maar efficiënt kluwen van geheime gangen en connecties schuilgaat. Bij de mens is dat niet anders.

Over Mise en place (zie ook de Olympus-folder): ‘Margot Vanderstraeten schrijft zoals een zwarte weduwe de liefde bedrijft: meedogenloos.’ – Knack ‘Met enorme precisie en oog voor detail kleurt ze haar personages in. […] Dit dwingt enorme bewondering af.’ – fd

het

vlinder effect

‘Margot Vanderstraeten schreef een roman waar alles tot in de puntjes klopt.’ – De Standaard ‘Een meesterwerk.’ – Liberales

roman

‘Dit is een roman om op te eten. Vanderstraeten is een toptalent, net als haar chef-kok Werner.’ – Boek

Margot Vanderstraeten

PA P ER BACK 256 BLZ. CA. ¤ 19,99 FO R MAAT 13,5 X 21 CM O MSLAG SUZAN BEIJER I SB N 978 90 254 4429 7 NUR 301 E-B O O K ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN O KTO B ER 2014

MARGOT VANDERSTRAETEN (1967) heeft grote bekendheid verworven met haar reportages en interviews voor De Standaard en voor De Morgen. Haar debuut als schrijver was de roman Alle mensen bijten, die lof ontving van pers en lezers en in 2003 werd bekroond met de Debuutprijs. Mise en place werd in 2010 genomineerd voor de Halewijnprijs.


MARGOT VANDERSTRAETEN 17


OVER HET HUISELIJK VERKEER TUSSEN LEVENDEN EN DODEN

HET NADEREN VAN EEN BRUG ‘Mark was al maanden vermist, en de wereld was verdeeld in mensen die de hoop dat hij ooit nog levend en wel boven water zou komen inmiddels hadden opgegeven en zij die dat nog niet hadden gedaan.’ Twee mensen zijn voorgoed onbereikbaar voor elkaar geworden: de een verstrikt in de tussenwereld van een nabestaan, op doortocht naar wat hij ‘de werkvloer van de werkelijkheid’ noemt – de ander in ballingschap binnen de muren van een huis dat zich tegen haar heeft gekeerd. Bij het zoeken naar een uitweg blijkt dat niet alleen het leven maar ook de dood een gene zijde heeft. Het naderen van een brug is een intense roman over liefde, rouw, acteren, de valkuilen van het bewustzijn en de veerkracht van de menselijke ziel – én de vraag in hoeverre wij echt aanwezig kunnen zijn in ons eigen leven en dat van een ander.

‘[Roel Bentz van den Berg] beschikt over het zeldzame vermogen om al schrijvend uit het niets een sensatie te grijpen die je herkent, maar die je nooit zo onder woorden had kunnen brengen.’ – jury Jan Hanlo Essayprijs 2007

PA P ER BACK 356 BLZ. CA. ¤ 21,99 FO R MAAT 14 X 21 CM O MSLAG TESSA VAN DER WAALS I SB N 978 90 254 4422 8 N UR 301 E-B O O K ¤ 18,99 VERSCHIJNT IN FEB RUA R I 2015

ROEL BENTZ VAN DEN BERG studeerde filosofie en publiceerde De luchtgitaar, De overdaad, Zapdansen, Engelen in regenjas, en in 2004 de roman Dagen van vertrek, die evenals De overdaad de longlist van de ako Literatuurprijs haalde. Voor Zapdansen ontving hij de Jan Hanlo Essayprijs Groot.


19

ROEL BENTZ VAN DEN BERG


DIMITRI VERHULST ‘Zonder twijfel een van die weinige Nederlandstalige schrijvers van wie we over een eeuw nog zullen zeggen: die moeten we lezen.’ - Wim Brands

DIMITRI VERHULST - BOEKENWEEK 2015

ZIE DE APARTE FOLDER


Poëzie bij atlas contact

ELLEN DECKWITZ

MET ONNO KOSTERS, MICHA HAMEL, ALBERTINA SOEPBOER EN VELE ANDEREN POËZIEWEEK 29 JANUARI T/M 4 FEBRUARI

ZIE DE APARTE FOLDER


ROM AN

PA PE R BAC K 320 BLZ. 造 22,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O M S LAG VRUCHTVLEES ISBN 978 90 254 4463 1 N U R 301 E- BOO K 造 18,99 VERSCHIJNT IN JA NUA R I 2 01 5

ROANNE V VOORST


EEN GEESTIG DEBUUT OVER EEN EIGENTIJDS PROBLEEM

DE VERHUIZING Als Freek de Maaker op een lenteochtend ontwaakt, weet hij dat hem de moeilijkste taak uit zijn leven staat te wachten. Er rest hem één dag waarin hij alles goed moet maken wat er in het verleden fout ging. Als veiligheidscoördinator is het zijn taak om de wijk leefbaar en veilig te maken – een baan waarvoor hij zich al zes maanden dag en nacht inzet. Freek moet op deze dag indruk maken op de ambtenaren van het justitieel departement zodat hij promotie kan maken, en ook moet hij zijn grote liefde terug zien te winnen. In de hoogste flat van de achterstandswijk Frederiksoord overziet hij de flats van zijn buren, de satellietschotels, de groenstroken, de rondrijdende scooters en de overvolle afvalbakken; hij ontwikkelt een plan. De verhuizing is behalve een psychologisch portret van een welzijnswerker ook een boek dat op zeer geestige wijze inzicht biedt in de huidige en politieke tijdgeest, waarin stadswijken schoon, modern en veilig moeten worden – en dat vaak niet zijn.

Over Jullie zijn anders als ons: ‘Een boek dat zich laat lezen als een lange reportage, maar […] ook een kundig overzicht van onderzoek en theorievorming. Dat doet ze in levendig proza, nuchter en zonder vooroordelen, maar evenmin behept met politieke correctheid.’ **** – de Volkskrant

E VAN ROANNE VAN VOORST (1983) is journalist en antropoloog. Ze schrijft zowel non-fictie als fictie. In 2010 debuteerde zij met Jullie zijn anders als ons. Jong en Allochtoon in Nederland. In 2013 schreef zij het korte verhaal ‘Een e-mail vol herinneringen’, waarmee ze de juryprijs won van de schrijfwedstrijd Indische Bladzijde. In 2014 promoveerde ze cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. Ze woont en werkt in Amsterdam en soms in Indonesië.

23


ARMANDO Ter plekke de ultrakorte verhalen tot nu toe

ARMANDO


DE IDEALE MANIER OM KENNIS TE MAKEN MET DE ‘ANDERE’ ARMANDO: DE SCHRIJVER VAN INDRUK­ WEKKENDE VERHALEN

TER PLEKKE DE ULTRAKORTE VERHALEN TOT NU TOE Dat Armando niet alleen een internationaal bekend beeldend kunstenaar is, maar ook een groot dichter en prozaschrijver werd eens te meer duidelijk toen hij na tien jaar zwijgen zich weer als dichter manifesteerde. Gedichten 2009 werd alom geprezen en bekroond met de vsb-Poëzieprijs 2010. Vanaf 2003 publiceerde Armando zes bundels met ultrakorte verhalen over mede­mensen en de thema’s die hem bij uitstek interesseren: de vergankelijkheid en de melancholie, de macht en de onmacht, de fascinatie voor het kwaad en de schoonheid ervan. Ter gelegenheid van de 85e verjaardag van deze intrigerende schrijver en als eerbetoon aan zijn bijzondere oeuvre werden De haperende schepping, Het wel en wee, Gedoe, Soms, Nee en Eindelijk in één bundel samengebracht – tezamen met meer dan 100 nieuwe verhalen.

‘De meest zware en ernstige onderwerpen brengt Armando op een lichte en altijd geestige manier. Het is de toon waarop die ook het kleinste stukje proza van zijn hand tot iets bijzonders maakt.’ – Trouw

PA PE R BAC K 496 BLZ. CA. ¤ 25,FO R M AAT 15 X 23 CM OMS LAG FOTO © ANTON CORBIJN OMS LAG O NTWE R P SUZAN BEIJER IS BN 978 90 254 4419 8 N U R 303 E- BOO K ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN S E PT E M B E R 2 01 4

‘Het literaire werk van Armando is een mooi voorbeeld van een groot klein oeuvre. Klein, omdat het in taal en thematiek sterk afgebakend is. Groot omdat de inzet waarmee die afgebakende wereld wordt geëxploreerd, aan monomanie grenst.’ – nrc Handelsblad ‘Armando gaat te werk zoals oude sagen en mythen: keihard over sommige onontkoombaarheden en tegelijkertijd magisch en sprookjesachtig.’ – nrc Handelsblad ‘Armando laat zijn proza intiem klinken.’ – de Volkskrant ‘Als prozaïst is Armando op z’n best als hij zomaar voor zich uit kan mijmeren.’ – Haagsche Courant

25


PA PE R BAC K 256 BLZ. CA. 造 18,99 FO R M AAT 12,5 X 20 CM O M S LAG VRUCHTVLEES ISBN 978 90 254 4417 4 N U R 301 E- BOO K 造 14,99 VERSCHIJNT IN OKTOB E R 2 01 4


EEN ROMAN OVER DE ONMOGELIJKHEID EEN GEORDEND LEVEN TE LEIDEN

CARLIJN VIS

HET MARKTPLAATSMEISJE Anna speurt op Marktplaats naar interieurs die op het hare lijken, in de hoop een man te vinden die bij haar past. Sinds ze op zichzelf woont in Amsterdam is haar leven stabiel: een leuk flatje, twee keer per week naar de sportschool en een baan waar ze naar hartenlust structuur in de bedrijfsvoering probeert aan te brengen. Kroon op haar werk is het vaatwasschema. Anna wil geen mannen meer in haar leven die de boel overhoop kunnen halen, daarom verricht ze op internet grondig voorwerk of maakt ze aan de hand van de inhoud van boodschappenkarretjes in de supermarkt een profielschets. Door haar theorie dat ze via Marktplaats een gelijkgestemde kan vinden, komt ze in contact met wonderlijke types. Maar is liefde wel te vinden met een theorie? Het Marktplaatsmeisje begint als een herkenbaar verhaal over de beperkingen van sociale media, maar verandert langzaam in een donker sprookje over vertrouwen en intimiteit.

Over Vrij spel: ‘Een mooi portret van een boeiende vrouw die geschiedenis heeft gemaakt. Een intrigerend ooggetuigenverslag van de Engelandvaart.’ – Nederlands Dagblad ‘Een prachtige roman over het verzet, de Tweede Wereldoorlog, angsten en vrijheid.’ – Marie Claire

CARLIJN VIS (1983) schrijft voor nrc.nl, nrc.next, de Volkskrant, Het Parool, hp/De Tijd en Marie Claire. In 2012 debuteerde ze met de historische roman Vrij spel, gebaseerd op het verzetsleven van haar oma. Het boek werd genomi­ neerd voor De Bronzen Uil en is vier keer herdrukt.

27


MARISKA MOURIK LAAT DE HONDEN NIET Een Franse ex-militair zoekt naar een rampgebied om levens te redden. Een Nederlandse journalist reist af naar Darfur. Een hulpverleenster moet na een traumatische ervaring Sudan verlaten. Rond deze drie personen kneedt Mariska Mourik een roman in de traditie van John Le Carré, waarin de frustraties van de humanitaire hulp en de machinaties van de internationale politiek een explosief mengsel vormen.

PA PE R BAC K 480 BLZ. CA. ¤ 24,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O M S LAG NANJA TOEBAK ISBN 978 90 254 4426 6 N U R 301 E- BOO K ¤ 18,99 VERSCHIJNT IN OKTOB E R 2 01 4

In Frankrijk zijn presidentsverkiezingen. Een raadsman in het Elysée waakt over de reputatie van het nieuwe staatshoofd. Een Afrikaanse dictator ziet kans om de oude koloniale machthebber onder druk te zetten. In Tsjaad verdwijnt een groep hulpverleners. De journalist gaat op onderzoek uit en ontdekt dat zij de speelbal zijn geworden van politieke en strategische belangen. In het spel tussen grotere machten is een mensenleven bijzaak. Laat de honden niet het vlees bewaken, zo luidt een Afrikaans spreekwoord. MARISKA MOURIK (1958) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Zij schreef scenario’s voor televisieseries. Eerder verschenen de roman De ijszee op en een non-fictieboek. Haar onderzoek naar de ware gebeurtenissen tijdens de Mount Everest-expeditie in 1984 las als een thriller.


T

HET DRAMA VAN WOII EN KOUDE OORLOG VERTELD AAN DE HAND VAN EEN DUITS JACHTVELD

PAULINE DE BOK

DE JAAGSTER Steeds vaker keert de oude Duitse jaagster Luise Zingg terug naar haar vroegere jachtveld aan het IJzeren Gordijn. Gezeten in een hut verliest ze zich in herinneringen aan haar jeugd in de oorlog, een dubbelleven als spionne en de liefde voor een Stasi-officier. Ook de jonge Nederlandse Merel Alvarez bevindt zich in het moerasgebied aan de voormalige grens. Ze is na de dood van haar moeder naar het Wendland gekomen om te ontsnappen aan het leven in de stad. Voor het eerst steekt ze een spade in de grond en bindt ze de strijd aan met de natuur. Ze raakt zo in de ban van het verhaal over de oude Luise dat ze zelf leert jagen en haar dossier licht. De spoken van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog winnen terrein en de levenslopen van de twee vrouwen raken meer en meer verstrengeld.

DE JAAGSTER

Van De Boks vorige boek Blankow werden in Duitsland meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

‘Een boek vol doorgefluisterde geschiedenis, vol verbijsterde levens, een schitterend voorbeeld van slow journalism.’ – Geert Mak

29

‘Voor wie iets van de ddr en van de Duitse geschiedenis wil begrijpen, is dit een onmisbaar boek.’ – Cees Nooteboom

PA P ER BACK 288 BLZ. CA. ¤ 21,99 FO R MAAT 13,5 X 21 CM O MSLAG MARRY VAN BAAR I SB N 978 90 254 4091 6 N UR 301 E-B O O K ¤ 18,99

Schrijver en vertaler PAULINE DE BOK woont gedeeltelijk in het oosten van Duitsland. In 2006 publiceerde ze Blankow, of het verlangen naar Heimat. Het boek werd genomineerd voor de M.J. Brusseprijs, verscheen in Duitse vertaling en werd bekroond met de Annalise-Wagner-Preis. In november 2012 behaalde ze een Duits jachtdiploma, verwierf een jachtakte en sindsdien gaat ze regelmatig als jager op pad.

VERSCHIJNT IN O KTO B ER 2014


BEN LERNER ROMAN

PA PE R BAC K 304 BLZ. CA. ¤ 19,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O OR S PR O NK E LI J K E TIT E L 10:04 (FARRAR, STRAUS & GIROUX) V E RTA L IN G ARTHUR WEVERS O M S LAG ZENO IS BN 978 90 254 4275 0 N U R 302 E- BOO K ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN OKTOB E R 2 01 4

‘Wat een ontdekking, deze auteur.’ – Marja Pruis, De Groene Amsterdammer


10:04 In het afgelopen jaar heeft de verteller uit 10:04 literaire roem vergaard, heeft hij te horen gekregen dat hij een hartafwijking heeft, en is hij door zijn beste vriendin gevraagd om bij haar een kind te verwekken. In een New York dat bedreigd wordt door naderend onweer worstelt hij met vragen over sterfelijkheid, en met het vooruitzicht op vaderschap in onzekere tijden. 10:04 is een even hilarische als intelligente roman over seks, vriendschap, herinnering en kunst. Met een meta-fictieve knipoog naar Teju Cole, W.G. Sebald en Paul Auster wisselt Lerner voortdurend van plaats met zijn verteller en ik-personage – en toont op meesterlijke wijze aan dat we onszelf vormgeven door verhalen over onszelf te vertellen. Ben Lerners tweede roman spettert van intelligentie, vertelplezier en originaliteit.

Over Vertrek van station Atocha: ‘Origineel, bevreemdend en knotsgek.’ **** – de Volkskrant ‘De debuutroman van Ben Lerner is een korte maar virtuoze en bij vlagen hilarische verkenning van taal, identiteit, perspectief, van de auteur zelf en omstanders. Lerner laat ons achter met een knagende honger naar meer.’ **** – nrc Handelsblad ‘In tijden heb ik niet zo vaak keihard moeten lachen bij het lezen van een boek. Het is verleidelijk om hele stukken voor te lezen, of te citeren. Maar lees het gewoon zelf maar.’ – Marja Pruis in De Groene Amsterdammer

BEN LERNER (1979) is romancier, criticus en gelauwerde dichter. Zijn debuut Vertrek van station Atocha werd in 2011 alom onthaald als een van de mooiste romans van het jaar; de vertaalrechten zijn aan tien landen verkocht. De roman is bekroond met de Believer Book Award en genomineerd voor vijf andere literaire prijzen. Lerner woont en werkt in Brooklyn.

31


VOORJAAR 2015 VERSCHIJNT DE NIEUWE ROMAN VAN

P.F. THOMÉSE DE ONDERWATERZWEMMER Bij het oversteken van de rivier

hem terug, ergens in West-Afrika,

De onderwaterzwemmer gaat over

oorlogsjaar – raakt de veertienjarige

hem de kans wordt geboden het

het verlangen om die schuld uit te

naar bevrijd gebied – in het laatste jongen Tin van Heel zijn vader

kwijt. Pas dertig jaar later vindt hij

aan een heel andere rivier, waar

verlies met één gewelddadige klap goed te maken.

verlies en schuld daarover, en over wissen en het verlies ongedaan te maken.


NACHTRIVIER Wellseind, 1944

De vader en de zoon komen tevoorschijn uit het rijshout en laten hun bleke, met reuzel ingevette lichamen stil als zilvervissen in het duistere water glijden. Stroomopwaarts, in de verte, wordt

de onderkant van de nacht al blauw, ze mogen wel opschieten.

Hun bundel kleren hebben ze met hun koppelriem op hun hoofd

gebonden, hun klompen drijvend aan een touwtje achter zich aan. Zijn vader verdwijnt meteen; zonder eerst te waarschuwen laat hij

zich opslokken door de rivier. De jongen wil het uitschreeuwen van de kou, die zich met vissentandjes in hem vastbijt, vermant zich

bijtijds en laat zich, verdoofd, door de stroming meevoeren. Als ze ons horen, richten ze blind op het geluid. En zodra er een begint

te schieten, gaan ze allemaal los. Ook aan de overkant, waar onze

bevrijders zitten, als het goed is. Dan komen we in kruisvuur terecht.

Vlakbij (maar waar?) hoort hij hem. Hij hoort hijgen – toch? Hij ziet hem niet meer, hij ziet helemaal niets meer. Het kan evengoed zijn eigen hijgen zijn waar hij naar luistert. [‌]

(Uit: De onderwaterzwemmer)

33


JANNETJE KOELEWIJN ‘… dus wat ik graag zou willen, is een voorbeeld stellen. Een klinkende naam, een tot de verbeelding sprekende figuur die in de fout is gegaan. Of in de fout líjkt te zijn gegaan. Dat maakt mij in principe niet veel uit, als we er maar een overtuigend verhaal bij hebben. En dan... aan de schandpaal.’


35


EEN REALISTISCHE, RAZENDSNELLE ROMAN OVER DE WERELD VAN DE HAUTE FINANCE EN DE VERNIETIGENDE KRACHT VAN DE MEDIA


JANNETJE KOELEWIJN

HEILBRONS HEL Waar rook is, is vuur. Cor Heilbron, topman van een groot internationaal bedrijf, wordt verdacht van handel met voorkennis. Er is geen bewijs, maar één ding staat vast: Heilbron moet hangen. In zijn val sleept hij een overmoedige journaliste mee. De officier van justitie is intussen op zoek naar een nieuwe vrouw.

Jannetje Koelewijn

De hemel bestaat niet Over het leven van mijn ouders

Heilbrons hel is een ijzersterke roman over mannen met geld en mannen die de wet moeten handhaven, en wat er gebeurt als hun wegen elkaar kruisen. Met humor en een feilloos gevoel voor menselijke zwakheden laat Jannetje Koelewijn zien dat niets is wat het lijkt. Over De hemel bestaat niet:

Over Heilbrons hel:

sentimenteel, vaak grappig, menigmaal

wakker en ik moest verder lezen) in één

‘Het boek is licht van toon, nooit ‘Schitterende kroniek van de grote sociale veranderingen sinds de Tweede Wereldoorlog.’ – de Volkskrant

aangrijpend, en bovenal uiterst vaardig geschreven.’

– Maarten ’t Hart in nrc Handelsblad ‘Zondagavond zat ik voor het eerst

sinds lange tijd weer met biggelende

In oktober verschijnt de midprice-editie van De hemel bestaat niet. Zie de non-fictiebrochure.

tranen bij een boek.’

‘Vanaf vanmorgen vijf uur (ja, ik werd

ruk uitgelezen. Het is heel aanstekelijk geschreven, menigmaal grappig tot

hilarisch en zeer herkenbaar. Zoals die

Heilbron wordt neergezet, in één woord geweldig.’

– Brian de Graaf, medewerker fiod

– Bert Keizer in Trouw

PA PE R BAC K 320 BLZ. CA. ¤ 19,99 FO R M AAT 15 X 23 CM OMS LAG ROALD TRIEBELS IS BN 978 90 254 4434 1 N U R 301 E- BOO K ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN O KTOBE R 2 01 4

JANNETJE KOELEWIJN interviewde voor nrc Handelsblad jarenlang toponder­nemers. In 2011 verscheen De hemel bestaat niet, over het leven van haar ouders. Van dat boek werden bijna 30.000 exemplaren verkocht. Heilbrons hel is haar romandebuut. 37

37


EVA MENASSE Eva MEnassE

Quasikristallen RoMan

PA PE R BAC K 400 BLZ. CA. 造 22,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE TI T E L QUASIKRISTALLE (KIEPENHEUER & WITSCH) VE RTA LI NG ANNEMARIE VLAMING OM S LAG ZENO IS BN 978 90 254 4255 2 N U R 302 E- BOO K 造 18,99 VERSCHIJNT IN OKTOB E R 2 01 4


DERTIEN KANTEN VAN EEN VROUW BEZONGEN IN DERTIEN SEQUENTIES

QUASI­ KRISTALLEN Wat weten we echt over onszelf? En wat weten anderen over ons? In dertien hoofdstukken ontleedt Eva Menasse de biografie van een vrouw. Aan het begin van de roman is Xane Molin veertien jaar oud en beleeft ze een dramatische zomer; aan het eind is ze oma en probeert ze nog één keer het roer om te gooien voor de jaren die haar nog resten. Vanuit de perspectieven van verschillende mensen die haar kennen – onder anderen een jeugdvriendin, een huisbaas, de echtgenoot, de minnaar – toont Menasse Xane als moeder en dochter, als vriendin, als huurster en als patiënte, als vage kennis en ontrouwe echtgenote. Een gedurfd vrouwenportret waarin als terloops de vragen naar waarneming en waarheid worden gesteld.

‘Net als in de popmuziek bestaat dit literaire werk uit sequenties waaruit één geheel, één album ontstaat.’ – Neue Zürcher Zeitung ‘Kristalhelder proza […] grote literatuur.’ – Die Zeit ‘Femme fatale, drama queen, intellectueel: het hele caleidoscoop van het leven van een strijdbare vrouw.’ – Der Spiegel ‘Een belangrijke roman.’ – Marcel Reich-Ranicki in de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

EVA MENASSE (Wenen, 1970) werkte onder andere bij het Oostenrijkse tijdschrift Profil en bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Haar literaire oeuvre is in Duitsland bij zowel lezers als critici zeer succesvol, en onder andere bekroond met de Heinrich-Böll-Preis. Quasikristallen stond maandenlang op de Spiegelbestsellerlijst; er zijn in één jaar tijd meer dan 100.000 exemplaren van verkocht. Menasse woont in Berlijn.

39


PA PE R BAC K 320 BLZ. 造 21,99 FOR M AAT 13,5 X 21 CM OM S LAG ONTWE R P MARRY VAN BAAR I S BN 978 90 254 4269 9 N U R 322 E- BO O K 造 18,99 VERSCHIJNT IN S E PT E M B E R 2 01 4

DIEDERIK STAPEL & A.H.J. DAUTZENBERG


HET AFPELLEN VAN EEN UI

DE FICTIE­ FABRIEK Een jaar lang schreven A.H.J. Dautzenberg en Diederik Stapel elkaar brieven. Het is een bewogen periode. Stapel probeert zijn leven weer betekenis te geven na zijn wetenschappelijke val, Dautzenberg worstelt nog altijd met (de gevolgen van) zijn maatschappelijk engagement. De twee pellen elkaar langzaam af, zoeken steun bij elkaar en verkennen de kracht van fictie. Ook proberen ze een theatervoorstelling van de grond te krijgen. De Fictiefabriek is een bevrijdingsroman in brieven en tegelijkertijd een even boeiende als bonte verzameling bekentenissen, essays, ideeën, observaties en weermiddelen. Het is een boek dat geen precedent heeft in de Nederlandse literatuur. Een bevlogen ode aan de verbeeldingskracht, in een tijd dat opschonend realisme en fantasieloos populisme worden vereerd.

A.H.J. DAUTZENBERG (Heerlen, 1967) is econoom en schrijver. In korte tijd werd hij een belangrijke stem in de Nederlandse literatuur én in het maatschappelijk debat. Hij publiceerde onder meer de succesvolle romans Extra tijd en Samaritaan. Begin 2014 verscheen zijn verhalenbundel En dan komen de foto’s. Dautzenberg is ook bekend van zijn spraakmakende rubriek ‘Dautzenberg leest’ in nrc Handelsblad en van zijn toneeltekst De Wet. DIEDERIK STAPEL (Oegstgeest, 1966) is psycholoog. Hij was jarenlang werkzaam in de universitaire wereld als (hoog)leraar, onderzoeker en bestuurder. In september 2011 kwam er een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke loopbaan toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. Stapel publiceerde eerder het veelbesproken en geprezen boek Ontsporing.

41


GONZALO TORNÉ

PA PE R BAC K 384 BLZ. CA. ¤ 21,99 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE TI T E L DIVORCIO EN EL AIRE (RANDOM HOUSE MONDADORI) V E RTA LI N G ARIE VAN DER WAL O M S LAG ROALD TRIEBELS IS BN 978 90 254 4330 6 N U R 302 E- BO O K ¤ 18,99 VERSCHIJNT IN JA NUA R I 2 01 5


‘EEN VERNIETIGEND PLEIDOOI TEGEN HET HUWELIJK’ (EL PAÍS)

ECHTSCHEIDING IN DE LUCHT Het tweede huwelijk van Juan-Marc staat op instorten. De net iets te zware veertiger zoekt zijn toevlucht op Facebook en in meelijwekkende drinkgelagen in het nachtleven van Barcelona. In een poging om te begrijpen hoe hij in deze midlifecrisis is beland, komt Juan-Marc uit bij zijn eerste huwelijk – dat hem bijna het leven kostte. Hij viel toen voor de veel dommere maar ook veel knappere Helen, maar na de bruiloft begon de ellende. In een heerlijke, van zelfspot doordrenkte klaagzang laat hij zien hoezeer de echtelieden elkaars leven tot een emotionele hel maakten. Hoe meer pijnlijke anekdotes Juan-Marc opdist, hoe sterker de vraag zich opdringt: zijn we beter af alleen?

De Spaanse pers over Torné: ‘In een paar jaar tijd heeft Gonzalo Torné zijn naam gevestigd als de beste schrijver van zijn generatie.’ – Revista de Letras ‘Het is maar heel zelden dat we getuige kunnen zijn van de opkomst van een schrijver van het niveau van Gonzalo Torné.’ – El Mercurio ‘Een van de interessantste auteurs van de nieuwe generatie.’ – El País

GONZALO TORNÉ (1976, Barcelona) won de Premio Jaén de Novela in 2010 voor zijn roman Hilos de sangre. Echtscheiding in de lucht is zijn derde roman en werd, samen met De vlucht van Jesús Carrasco, in Spanje onthaald als een van de beste boeken van 2013.

43


PA PE R BAC K 384 BLZ. CA. 造 21,99 FOR M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE T I T E L MR. BONES (HAMISH HAMILTON) VE RTA LI NG AUKE LEISTRA O M S LAG ROALD TRIEBELS I S BN 978 90 254 4439 6 N U R 304 E- BO O K 造 18,99 VERSCHIJNT IN O KTO B E R 2 01 4

PAUL THEROUX


‘DE SINISTERE WAARHEID ACHTER DE KEURIGE FAÇADES’

DE VROUW VAN DE REIZIGER VERHALEN In De vrouw van de reiziger richt Paul Theroux zijn vizier op de elite – en alles wat zich daar aan het oog van de wereld onttrekt. Een gerenommeerde kunstverzamelaar geniet van het vernietigen van zijn topstukken; twee jongens moeten hulpeloos toekijken terwijl hun vader de totale oorlog verklaart aan de wasberen die hun landhuis teisteren; een jonge kunstenaar tracht bij een bekende doch achterbakse roddelaarster in het gevlij te komen. Theroux toont ons de mens die gedreven wordt door verlangens, wraaklust en zijn eigen demonen. Paul Theroux is al zijn hele loopbaan op zoek naar de ‘sinistere waarheid achter de keurige façades’ (Hans Bouman), en hij is er niet milder op geworden met het klimmen der jaren. In De vrouw van de reiziger zien we de meest duistere, verzengende, verontrustende kant van de wereldberoemde reisschrijver.

Over De Benedenrivier: ‘Paul Theroux overtreft zichzelf […] Spannend en meeslepend, misschien wel Theroux’ beste roman sinds The Mosquito Coast.’ **** – de Volkskrant ‘Een overweldigende roman.’ – nrc.next

Het leven van PAUL THEROUX (1941) bestaat uit reizen en schrijven. Zijn reisoeuvre bevat titels als China per trein, Dark Star Safari, De oude Patagoniëexpres en De laatste trein naar Zona Verde. Naast talloze reisboeken schrijft Theroux regelmatig fictie. Zijn meest recente bestseller De Benedenrivier (2012) is nu leverbaar in Olympus.

45


EEN VAN DE EERSTE EN BESTE VECHTSCHEIDINGSROMANS

NORA EPHRON HARTZUUR MET EEN VOORWOORD VAN MARJA PRUIS

Wanneer Rachel Samstat zeven maanden zwanger is ontdekt ze dat haar echtgenoot, Mark, verliefd is op een andere vrouw. Het feit dat de vrouw in kwestie aartslelijk is, biedt geen troost. Voedsel daarentegen wel, aangezien Rachel met het schrijven van kookboeken haar geld verdient. En terwijl ze probeert Mark afwisselend terug te winnen en luidkeels dood te wensen, kookt en bakt ze haar hartzeer van zich af. Nora Ephron benadert de ondergang van een huwelijk – gebaseerd op haar eigen scheiding van journalist Carl Bernstein – met een bewonderenswaardige gevatheid en zwarte humor. Ruim dertig jaar na verschijnen heeft Hartzuur niets ingeboet aan ruggengraat, woede en hilariteit.

HART ZUUR NORA EPHRON

‘Ik heb meer exemplaren van dit boek aan vrienden cadeau gegeven dan van welk boek ook… Hartzuur is de perfecte, bitterzoete, waanzinnig grappige, veel-te-waargebeurde bekentenisroman.’ – Nigella Lawson ‘Grappig en ontroerend; het bewijs dat goed kunnen schrijven de allerbeste wraak is.’ – Chicago Tribune

PA PE R BAC K 176 BLZ. CA. ¤ 15,00 FO R M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE T IT E L HEARTBURN (KNOPF) V E RTA L IN G EVA WOLFF O M S LAG MARINKA REUTEN IS BN 978 90 204 1425 7 N U R 302 E- BOO K ¤ 9,99 VERSCHIJNT IN O KTOBE R 2 01 4

NORA EPHRON was stagiaire in het Witte Huis (‘ik ben vermoedelijk de enige jonge vrouw die ooit in het Witte Huis heeft gewerkt die Kennedy niet geprobeerd heeft te versieren’), werd later journalist, maar ze is vooral bekend geworden als schrijfster en regisseuse van films als You’ve Got Mail, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle. Ze overleed in 2012 op 71-jarige leeftijd.


S-

DÉ GROTE AMERIKAANSE ROMAN OVER DE EERSTE WERELDOORLOG, EINDELIJK WEER IN HET NEDERLANDS VERKRIJGBAAR

ERNEST HEMINGWAY

AFSCHEID VAN DE WAPENEN

MET EEN VOORWOORD VAN JAN VANTOORTELBOOM In zijn semi-autobiografische roman uit 1929 vertelt Ernest Hemingway het onvergetelijke verhaal van een Amerikaanse ambulancechauffeur aan het Italiaanse front en zijn liefde voor een Engelse verpleegster. Tegen de achtergrond van de onverbiddelijke oorlog schetst Hemingway een portret van hun onmogelijke liefde met een intensiteit die ongeëvenaard is in de moderne literatuur. Afscheid van de wapenen is een van de allermooiste anti-oorlogsromans ooit geschreven. Met deze herziene uitgave is Hemingways meesterwerk nu voor het eerst sinds 25 jaar weer verkrijgbaar in het Nederlands. Het voorwoord is geschreven door Jan Vantoortelboom, auteur van Meester Mitraillette.

‘Bijna perfect, dat boek – nee, dat is gewoon perfect. Die mengeling van oorlog en een liefdesrelatie is exceptioneel, en het zit vol ruige mannenpraat waarin de echo van een voorbije oorlog doorklinkt.’ – Philip Roth ‘Een ontroerend en prachtig boek.’ – The New York Times bij de verschijning van de eerste editie in 1929

47

ERNEST HEMINGWAY AFSCHEID VAN DE WAPENEN

MET EEN VOORWOORD VAN JAN VANTOORTELBOOM

PA P ER BACK 320 BLZ. CA. ¤ 15,00 FO R MAAT 13,5 X 21 CM O O RS PRONK ELIJK E TI TEL A FAREWELL TO ARMS (SCRIBNER) V ERTA L I N G KATJA VRANKEN O MSLAG MARINKA REUTEN I SB N 978 90 204 1417 2 N UR 302 E-B O O K ¤ 9,99 VERSCHIJNT IN O KTO B ER 2014

ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), auteur van onder andere De zon gaat op en De oude man en de zee, kreeg in 1954 de Nobelprijs voor de Literatuur. Hemingway was pas dertig jaar oud toen hij Afscheid van de wapenen schreef. Hij beroofde zichzelf in 1961 van het leven.


BESTSELLER VAN DE BABYBOOMGENERATIE

IRA LEVIN ROSEMARY’S BABY

Rosemary en Guy Woodhouse, pas getrouwd en waanzinnig gelukkig, betrekken een appartement in een stijlvol oud gebouw in New York. Ze horen dat het pand een slechte naam heeft omdat er in het verleden lugubere dingen zijn gebeurd. Maar het jonge, optimistische stel legt deze waarschuwing naast zich neer. Ze raken snel bevriend met een wat ouder, ietwat opdringerig echtpaar. Hun geluk is compleet wanneer Guy een rol krijgt op Broadway en Rosemary in verwachting raakt. Totdat Rosemary ontdekt dat er met hun buren iets eigenaardigs is. Ze maakt zich ernstig zorgen over het welzijn van haar baby. Maar niemand, zelfs Guy niet, gelooft haar. Is Rosemary gewoon een overbezorgde, kersverse moeder, of is er werkelijk iets aan de hand?

‘De ragfijne lijn tussen geloof en ongeloof is foutloos getekend.’ – The New York Times ‘Een duister, briljant verhaal van moderne duivelarij.’ – Truman Capote

ROSEMARY’S BABY IRA LEVIN PAP E R BAC K 256 BLZ. CA. ¤ 15,FOR M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE T IT E L ROSEMARY’S BABY VERTA LI NG ELSE HOOG OMSLAG MARINKA REUTEN IS BN 978 90 204 1423 3 N U R 302 E-B O O K ¤ 9,99 VERSCHIJNT IN OKTOBE R 2 01 4

IRA LEVIN (1929-2007) schreef onder andere A Kiss Before Dying en De jongens uit Brazilië. Rosemary’s baby verscheen in 1967 en werd meteen een bestseller. De roman is meerdere keren verfilmd, onder anderen door Roman Polanski, en verschijnt binnenkort als miniserie van de Amerikaanse zender nbc, met Zoe Saldana als Rosemary.


MOEDIG TROOSTRIJK BOEK OVER EEN ONGRIJPBARE ZIEKTE

WILLIAM STYRON HET DUISTER ZICHTBAAR MET EEN VOORWOORD VAN JOOST ZWAGERMAN Naast drankzucht is depressie wellicht de grootste bezoeking voor wereldberoemde Amerikaanse schrijvers. In de zomer van 1985 werd bij William Styron een depressie in een vergevorderd stadium geconstateerd. Deze uitte zich in apathie, wanhoop en het ontbreken van het vermogen om te praten of lopen. Styrons worsteling bereikte het hoogtepunt toen hij op het punt stond zelfmoord te plegen. Nog net op tijd werd hij opgenomen in een inrichting voordat het duister bezit van hem nam. In dit moedige boek registreert Styron minutieus en meedogenloos zijn ziekte, maar ook zijn herstel. Hij kijkt zijn eigen demonen recht in de ogen in een relaas dat uiterst herkenbaar zal zijn – ook voor de gelukkige lezer die niet aan depressies lijdt.

‘Een onrustbarend en tegelijk dapper boek.’ – Joost Zwagerman

49

‘Meeslepend […] Het biedt de troost van een gedeelde ervaring.’ – The New York Times

PA P ER BACK 112 BLZ. CA. ¤ 12,50 FO R MAAT 13,5 X 21 CM O ORS PRONK ELIJK E TI TEL DARKNESS VISIBLE V ERTA L I N G ANNEKE BOK OMS LAG MARINKA REUTEN I SB N 978 90 204 1432 5 NUR 302 E-B O O K ¤ 9,99 VERSCHIJNT IN O KTO B ER 2014

WILLIAM STYRON (1925-2006) schreef onder andere Sophie’s keuze en De bekentenissen van Nat Turner. Voor deze laatste roman won hij in 1968 de Pulitzerprijs.


LYDIA DAVIS lydia davis Het eind van het verhaal roman

PA PE R BAC K 256 BLZ. CA. 造 24,99 FOR M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE T I T E L THE END OF THE STORY (FARRAR, STRAUS & GIROUX) VE RTA LI NG PETER BERGSMA O M S LAG MARJO STARINK I S BN 978 90 254 4344 3 N U R 302 E- BO O K 造 18,99 VERSCHIJNT IN NOVE M B E R 2 01 4


EVEN BRILJANT ALS HAAR ZEER KORTE VERHALEN: DE ENIGE ROMAN VAN LYDIA DAVIS

HET EIND VAN HET VERHAAL Hoe geneest een vrouw van haar obsessie voor een man? Door de verhouding die eraan ten grondslag lag te ontrafelen en er zo orde in aan te brengen. Vol frisse moed begint de naamloze vertelster van Het eind van het verhaal aan haar reconstructie. Maar gaandeweg realiseert ze zich dat de begeerde orde een illusie is. Want hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen? En wat weten we eigenlijk over onszelf? Met mededogen, humor en schijnbare openhartigheid probeert ze te bepalen welke uit haar verleden opgediepte verhalen echt zijn, en welke verzonnen. En stuit daarbij op verkeerd gelabelde dozen, problemen met de thuiszorg en een uitje naar de jaarmarkt. Het eind van het verhaal verscheen twintig jaar geleden in Amerika. Alles wat de succesvolle korte verhalen van Lydia Davis zo briljant maakt – haar scherpte, haar observatievermogen, haar laconieke stijl – schittert ook in haar enige roman. Een Nederlandse vertaling kon dan ook niet uitblijven.

‘Niet alleen prachtig maar ook een buitengewone en uiterst moderne prestatie.’ – The New York Observer Over De verzamelde verhalen van Lydia Davis: ‘Hier hebben we een schrijver zo krachtig als Kafka, zo subtiel als Flaubert, en zo bepalend voor een tijdperk, op haar eigen manier, als Proust.’ – The Guardian ‘Haar frisse, filosofische en scherpe aanpak tilt haar mijlenver uit boven de middenmoot.’ **** – De Standaard ‘De verhalen tonen een superieur inzicht in de menselijke geest en in relaties. Davis is een begrip, maar je krijgt amper grip op haar. Dat is het plezier, de rijkdom en kracht van Davis’ verhalen.’ – nrc Handelsblad

LYDIA DAVIS (1947) schreef diverse verhalenbundels, die onder andere voor de National Book Award werden genomineerd. Deze werden gebundeld als De verzamelde verhalen van Lydia Davis, waarmee ze in één klap internationaal doorbrak. Davis vertaalde ook een groot aantal Franse auteurs, onder wie Flaubert, Proust en Foucault. In 2013 werd haar oeuvre bekroond met de Man Booker International Prize.

51


ELEGANT, EROTISCH EN AANGRIJPEND VERHAAL OVER LIEFDE EN BLOEDVERGIETEN

EMMA DONOGHUE KIKKERMUZIEK

Zomer 1876: San Francisco is in de greep van een ongekende hittegolf en een pokkenepidemie. Door het raam van een saloon wordt een jonge vrouw doodgeschoten, Jenny Bonnet. Haar vriendin Blanche Beunon, een Franse revuedanseres, zet alles op alles om Jenny’s moordenaar voor het gerecht te brengen – als hij haar tenminste niet eerder te pakken krijgt. Maar wanneer Blanche probeert de feiten boven tafel te krijgen, blijkt het leven van Jenny veel duisterder dan het in eerste instantie leek. Er ontspint zich een verhaal over bohemiens en vrije liefde; over jaloerse mannen en ijzige vrouwen, en over beschadigde kinderen. Kikkermuziek is een filmische, prikkelende, duistere roman voor de lezers van Sarah Waters, Kate Atkinson en Hilary Mantel.

Emma Donoghue Kikker Muziek

‘Een indrukwekkend, meeslepend boek.’ – The Guardian ‘Donoghue heeft deze betoverende roman gevuld met onweerstaanbaar levensechte figuren.’ – The Washington Post ‘Heel anders dan haar bestseller Kamer, maar even dreigend en even meeslepend.’ – Publishers Weekly ‘Dit is zo’n boek waar je ’s nachts voor wakker blijft en waar je ook nog eens wijzer van wordt.’ – Cosmopolitan

PA PE R BAC K 432 BLZ. CA. ¤ 22,99 FOR M AAT 13,5 X 21 CM O O R SP R O N KE L IJ KE T I T E L FROG MUSIC (LITTLE, BROWN) VERTA LI NG MANON SMITS O M SLAG ZENO IS BN 978 90 254 4402 0 N U R 302 E- BOO K ¤ 18,99 VERSCHIJNT IN O KTOBE R 2 01 4

EMMA DONOGHUE is geboren in Dublin en woont in Canada. Haar internationale bestseller Kamer stond op de shortlist van zowel de Man Booker International als de Orange Prize. Binnenkort wordt de roman verfilmd met Brie Larson in de hoofdrol. Haar romans zijn in meer dan 40 talen verschenen. Van Kamer zijn meer dan 30.000 exemplaren verkocht.


E

K

53

TIEN JAAR NA LAAT ME NOOIT ALLEEN: DE NIEUWE ROMAN VAN EEN GROOTMEESTER

KAZUO ISHIGURO VERGETEN REUS ‘Mijn volgende roman speelt

wanneer is het beter om gewoon te

Laat me nooit alleen en De rest van

ongewone tijd en plaats. […] Ik

Paris Review, 2008

roman over verloren herinneringen,

zich af in een, laten we zeggen,

heb al heel lang willen schrijven

vergeten?’ – Kazuo Ishiguro in The

over hoe samenlevingen bepaalde

In maart 2015 verschijnt Vergeten

ook collectief vergeten. […] En

het oeuvre van de schrijver van o.a.

dingen collectief onthouden – maar

reus, een subliem nieuw boek in

de dag – een hartverscheurende liefde, wraak en oorlog.

De Nederlandse vertaling

verschijnt tegelijk met de Engelse en Amerikaanse edities.

KAZUO ISHIGURO is geboren in Nagasaki in 1954. Op vijfjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Engeland. De romans van Kazuo Ishiguro zijn met talloze prijzen bekroond en in meer dan dertig talen vertaald. Ishiguro woont in Engeland.DE EERSTE TWEE ROMANS VAN HARUKI MURAKAMI, NU EINDELIJK IN NEDERLANDSE VERTALING

HARUKI MURAKAMI LUISTER NAAR DE WIND FLIPPEREN IN 1973

‘Perfect proza bestaat niet. Net zomin als perfecte wanhoop.’ Zo luiden de allereerste zinnen die Haruki Murakami op papier zette. In 1979 debuteerde hij, toen 30 jaar oud, met de roman Luister naar de wind. Naar eigen zeggen kreeg hij het idee ervoor tijdens een baseballwedstrijd. Een jaar later verscheen Flipperen in 1973. ‘En sindsdien ben ik niet meer opgehouden,’ vertelde hij in een interview aan Paul Theroux. ‘Het is mijn passie, het is mijn grote liefde. Ik heb nog nooit een writer’s block gehad. Ik heb nooit iets anders willen doen.’ Samen met De jacht op het verloren schaap vormen deze twee oerwerken de Trilogie van de Rat. De eerste twee romans zijn onmiskenbaar Murakami. Onbeantwoorde liefde, meisjes met (dit keer) een vinger te weinig, westerse popsongs, onpeilbaar diepe putten, gekwelde katten — alles wat de Murakamifan bekend voorkomt is al in deze twee vroege werken aanwezig. En ook de jonge Murakami slaagt er als geen ander in om de lezer op het verkeerde been te zetten.

Meer dan 40.000 exemplaren verkocht

OMNIBUSUITGAVE PAPERBACK 272 BLZ. CA. ¤ 19,99 FORMAAT 13,5 X 21 CM OORSPRONKELIJKE TITEL KAZE NO UTA O

KIKE/1973 NEN NO PINBORU (KODANSHA) VERTALING JACQUES WESTERHOVEN OMSLAG VRUCHTVLEES ISBN 978 90 254 4437 2 NUR 302 E-BOOK ¤ 14,99 VERSCHIJNT IN JANUARI 2015

‘Hoe kan iemand toch, boek na boek, het ene meesterwerk na het andere maken?’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung ‘Murakami lezen is “het andere” aanvaarden, in proza van een verbeeldingskracht die onze ratio vaak te boven gaat, maar niet ons gevoel.’ – Jeroen Vullings in Vrij Nederland ‘Roman na roman sloopt Haruki Murakami de muren tussen echt en verzonnen, vervreemding en vertrouwen. Hij […] zet alle logica op losse schroeven, en laat droom en werkelijkheid vervloeien. […] Even verfrissend als verslavend.’ – Humo Na jarenlang alleen in het Japans verkrijgbaar te zijn geweest, zullen deze romans na de Nederlandse vertaling over de hele wereld verschijnen.

De Japanse schrijver HARUKI MURAKAMI (1949) schreef onder andere de romans De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren, Norwegian Wood en de trilogie 1q84. Zijn werk wordt in meer dan 40 landen uitgegeven en is bekroond met meerdere prijzen.

55


Midprice

HARUKI MURAKAMI AFTER DARK

PA PE R BAC K 224 BLZ. ¤ 15,00 FO R M AAT 13,5 X 21 CM

‘Wie in After Dark begint, zuigt vast als in een warm moeras: wie zich eruit wurmt, komt enkel dieper vast te zitten. Murakami heeft de gave de lezer met enkele simpele streken van zijn pen voor lange tijd bezig te houden. Hij intrigeert en prikkelt!’ – Het Financieele Dagblad

VERTA LI NG JACQUES WESTERHOVEN OMS LAG VRUCHTVLEES IS BN 978 90 254 4441 9 N U R 302 E- BOO K ¤ 9,99 O KTOB E R 2 01 4

DE OPWINDVOGEL­ KRONIEKEN ‘Een van de absolute hoogtepunten uit de Japanse literatuur van de twintigste eeuw, waarin Murakami het volledige spectrum van zijn literaire kwaliteiten etaleert. Een gedurfde en rijke roman.’ – The New York Times Book Review

PA PE R BAC K 896 BLZ. ¤ 17,50 FO R M AAT 15 X 23 CM VERTA LI NG JACQUES WESTERHOVEN OMS LAG VRUCHTVLEES IS BN 978 90 254 4442 6 N U R 302 E- BOO K ¤ 12,99 NOVE M B E R 2 01 4


Midprice

‘HET IS EEN ENORM TABOE: IEMAND VAN WIE JE HOUDT ZEGGEN DAT-IE TE DIK IS. SHRIVER SCHREEF ER EEN SCHITTEREND BOEK OVER.’ – LINDA

LIONEL SHRIVER BIG BROTHER Wanneer Pandora haar oudere broer Edison van het vliegveld in Iowa ophaalt, herkent ze hem niet. De ooit slanke, hippe New Yorkse jazzpianist is talloze kilo’s aangekomen. Wat is er gebeurd? Algauw worden Pandora en haar man knettergek van Edisons walgelijke eetgewoontes en betweterige monologen. En dan stelt haar man een ultimatum: Edison eruit, of ik eruit. Met Big Brother richt Lionel Shriver haar scherpe pen op een van de grootste problemen van de westerse samenleving: vetzucht. ‘Een frisse ideeënroman en een

‘Ze raakt je lachspieren én je hart.

haar best.’ **** – De Standaard

die je ontroert, maar ook treft als

pageturner in een. Dit is Shriver op

‘Zowel hilarisch als tragisch.’

57

Tot aan die briljante slotwending, een mokerslag.’ **** – Het Parool

**** – de Volkskrant

PA P ER BACK 416 BLZ. CA. ¤ 15,00 FO R MAAT 13,5 X 21 CM V ERTA L I N G MAARTEN POLMAN O MSLAG ZENO I SB N 978 90 254 4444 0 N UR 302 E-B O O K ¤ 9,99

LIONEL SHRIVER publiceerde onder andere Dat was het dan (genomineerd voor de National Book Award) en de succesvol verfilmde internationale bestseller We moeten het even over Kevin hebben, die bekroond werd met de Orange Prize. In 2009 overleed Shrivers oudere broer Greg aan de gevolgen van obesitas.

VERSCHIJNT IN N OV EMB ER 2014


Midprice ‘ALLEDAAGS EN SPECTACULAIR TEGELIJK.’ – VPRO GIDS

MARK HADDON HET RODE HUIS Na het overlijden van hun moeder brengen broer Richard en zus Angela samen met hun gezin een week door op het Engelse platteland. Met maaltijden, kaartspelletjes bij het haardvuur en wandelingen in de regen. En oud zeer dat naar boven komt drijven. Het kookpunt wordt bereikt als Richard in een storm vermist raakt. De familie moet onder ogen zien dat ze op elkaar zijn aangewezen.

‘Prachtige, associatieve zielsportretten.’ – Dagblad van het Noorden ‘Haddon is een fabelachtige schrijver [met] een onovertroffen begrip voor het menselijk tekort. […] Het rode huis bewijst dat.’ – The Spectator GEBOND E N 268 BLZ. CA. ¤ 15,00 FOR M AAT 15 X 23 CM VERTA LI NG HARRY PALLEMANS OMS LAG NANJA TOEBAK IS B N 978 90 254 4443 3 N U R 302 E-BOO K ¤ 9,99 VERSCHIJNT IN OKTOBE R 2 01 4


Midprice

NICO DIJKSHOORN

DE TRANEN VAN KUIF DEN DOLDER

Wie was Kuif den Dolder? Niemand minder dan de beste voetballer die Nederland nooit gekend heeft. Nico Dijkshoorn gaat in een roman op zoek naar het geheim van deze bijzondere figuur. Hij reist af naar Uffelte en spreekt met mensen die Kuif ooit gekend of gezien hebben, kleurrijke figuren als Kuitje Ruwiel, Zweep Dukels, Bokke Roet en de mysterieuze Anneke Veldkamp. ‘Als je nou eens een keer echt een verhaal wilt schrijven, moet je naar Drenthe en over Kuif den Dolder schrijven,’ fluisterde ooit iemand Nico Dijkshoorn in. De tranen van Kuif den Dolder is een écht verhaal geworden.

‘Dijkshoorn schetst met veel gevoel voor romantiek en humor een verrukkelijk beeld van de wereld van Kuif den Dolder. Leuker zal een boek over voetbal nooit worden.’ – Algemeen Dagblad ‘De roman is een aaneenschakeling van prachtige, herkenbare voetbalromantiek, een hilarische variant van Kick Wilstra voor volwassenen.’ – Dagblad van het Noorden

59

NICO DIJKSHOORN ROMAN

DE TRANEN VAN KUIF DEN DOLDER

PA P ER BACK 192 BLZ. CA. ¤ 10,FO R MAAT 12,5 X 20 CM O MSLAG LOUDMOUTH I SB N 978 90 254 4461 7 NUR 301 E-B O O K ¤ 7,99 VERSCHIJNT IN O KTO B ER 2014


Lezen-voor-je-lijst-wijzer OORLOG EN NOODLOT Mensen en hun Het waargebeurde De fatale keuzes verhaal van een jonge werkelijkheid verzetsvrouw van het nieuwe Zuid-Afrika

isbn 9789045027487

isbn 9789025437312 isbn 9789025437855

isbn 9789025444525

DUISTERE KANTEN

ANDERE TIJDEN

Het Nederland van vroeger

Hoe schuldgevoel een leven kan ontwrichten

Familieroman en geschiedenisboek in ĂŠĂŠn

Hilarische ode aan een tragische jeugd

Wat als alles wat er was er niet Spannende roman meer is? over het ontstaan van het leven en de herkomst van het kwaad

isbn 9789025443689 isbn 9789046703861 isbn 9789025443733

Op zoek naar een verloren vriendin

isbn 9789025443719

LEVEN EN DOOD? Kun je schuld hebben aan het noodlot?

isbn 9789045020068

Bloedstollende zeiltocht van vader Adembenemend en dochter boek over het verlies van een kind

isbn 9789045028279 isbn 9789046704530

isbn 9789025443078 isbn 9789046703557


VERSCHIJNINGSKALENDER

SEPTEMBER

Adam Foulds In de wolfsmuil Armando Ter plekke Haruki Murakami Kafka op het strand Henk Spaan Oude vrienden Diederik Stapel & A.H.J. Dautzenberg De Fictiefabriek Luc De Vos Paddenkoppenland David Wagner Leven OKTOBER

Hanna Bervoets Efter

Ernest Hemingway Afscheid van de wapenen Marc-Marie Huijbregts In stukjes Jannetje Koelewijn Heilbrons hel Ben Lerner 10:04 Ira Levin Rosemary’s baby Eva Menasse Quasikristallen Mariska Mourik Laat de honden niet Haruki Murakami After Dark Roelof ten Napel Constellaties

NOVEMBER

Lydia Davis Het eind van het verhaal Adriaan van Dis Ik kom terug Onno Kosters Vangst Haruki Murakami De opwindvogelkronieken Lionel Shriver Big Brother JANUARI

Ellen Deckwitz De blanke gave Haruki Murakami Luister naar de wind/ Flipperen in 1973 Gonzalo TornĂŠ Echtscheiding in de lucht

Pauline de Bok De jaagster

Philip Snijder De volcontinu Het geschenk

Nico Dijkshoorn De tranen van Kuif den Dolder

William Styron Het duister zichtbaar

Emma Donoghue Kikkermuziek

Paul Theroux De vrouw van de reiziger

Roel Bentz van den Berg Het naderen van een brug

Nora Ephron Hartzuur

Margot Vanderstraeten Het vlindereffect

Dimitri Verhulst Mevrouw Verona daalt de heuvel af

Mark Haddon Het rode huis

Carlijn Vis Het Marktplaatsmeisje

Dimitri Verhulst Godverdomse dagen op een godverdomse bol

Roanne van Voorst De verhuizing FEBRUARI

61


© Uitgev

Donnerwijzer De zoorguders voor jelt soms va mee niet

Bij Donner kun je alles vinde Al meer dan honderd jaar een begrip in Rotterdam

Liefde voor boeken

De beste service

De beste Nederlandse literatuur

Filmedities

De boekv

Houden v

Des ad

R

Nieuwe ideeën

Populair- lijk wetenschappe

De leukste cadeaus Mooi ingepakt

‘Zeer persoonlijke, belangrijke en herkenbare verhalen over de ouderenzorg, die noodgedwongen steeds meer op naasten leunt.’ – Margriet AC14 affiche ABRI VERT Kroonenberg.indd 1

Van ‘The world of stories’ naar een beter verhaal De beste vertaalde romans

Geschiedenis

Een fijne sfeer

Uren dolen

U asso

25-04-14 10:15

AC14 affiche A0 Scheltemawijzer 3.indd 5

maandag 19 mei 2014 Stadsschouwburg Amsterdam Kaartverkoop via www.ssba.nl

VLUCHT ZO N DER E I N DE

‘Een onderhoudend en onthullend boek.’ – de Volkskrant

Liefde die wetten, grenzen en gevangenismuren overstijgt. AC14 affiche A2 Christine Otten 4.indd 1

ontwerp Studio Jaap van der Zwan / tekening Peter van Hugten

AC14 flyer A5 Joseph Roth A

Hommage aan Joseph Roth

Geert Mak Pierre Bokma Anna Drijver Tommy Wieringa Joke van Leeuwen e.a.

regie Johan Simons

i.s.m. de Münchner Kammerspiele

29-04-14 15:32 AC14 affiche A2 Joseph Roth A.indd 1

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EEN SUCCESVOLLE BOEKHANDELAAR

24-04-14 12:26

‘Dek e

T


© Uitgeverij Atlas Contact

ijzer

e alles vinden

rip in Rotterdam

Liefde voor boeken

Enthousiasme

De leukste boekverkopers

andse

Houden van

n

hun klante

Deskundig advies Nieuwe ideeën

Reisboeken

of stories’ verhaal

Geschiedenis

Uren dolen

Bestsellers

Uniek assortiment

24-03-14 16:59

63 3

r

24-04-14 12:26

‘Dekkers is bioloog van beroep en genie van nature.’ – Times Literary Supplement

DIMITRI VERHULST SCHRIJFT BOEKENWEEKGESCHENK 2015


UITGEVERIJ ATLAS CONTACT NEDERLAND

VERKOOP BINNENDIENST

MARKETING

Prinsengracht 911-915 1017 kd Amsterdam Postbus 13 1000 aa Amsterdam t +31 (0)20 524 98 00 f +31 (0)20 622 36 97 www.atlascontact.nl Twitter @AtlasContact www.facebook.com/ atlascontact

Bart Jeroen Kiers t 020 524 98 05 bjkiers@atlascontact.nl

Martine van As t 020 524 98 61 mvanas@atlascontact.nl

ACCOUNTMANAGER

HOOFD MARKETING

Caspar Dullaart m 06 51 15 46 78 cdullaart@atlascontact.nl

en leveringen zijn de Algemene

EN VERKOOP

voorwaarden van Atlas Contact bv,

PUBLICITEIT

Vincent Merjenberg t 020 524 98 71 vmerjenberg@atlascontact.nl

Rianne Blaakmeer t 020 524 98 49 m 06 45 10 09 89 rblaakmeer@atlascontact.nl

omvang en verschijningsmaand een voorbehoud gemaakt. Op offertes

alsmede de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.

32, 35) © Robin de Puy (p.4) © Marc de Groot (p.8), © VERKOOP

VBK BELGIË

Hans Tubbax t 03 355 28 42 verkoop@vbku.be

Kim Hellemans t 03 355 28 39 m 0494 52 35 60 khellemans@vbku.be

Vé Bobelyn t 03 355 28 32 m 04 95 58 97 68 vbobelyn@vbku.be

wordt voor de vermelde verkoopprijs,

© Annaleen Louwes (p.2, 14,

VERKOOP BINNENDIENST

DIRECTEUR

making van titels in deze prospectus

FOTOGRAFIE AUTEURS

BELGIË

Katwilgweg 2 2050 Antwerpen t 03 355 28 30 f 03 355 28 40 www.facebook.com/vbkbelgie

Vanwege de vroegtijdige bekend-

Marianne Poupaert t 03 355 28 36 verkoop@vbku.be MARKETING EN PUBLICITEIT

Els Wouters t 03 355 28 34 m 04 86 80 51 53 ewouters@vbku.be

Suzy Mertens m 0478 32 49 12 smertens@vbku.be Tom Van Den Corput m 04 97 03 26 15 tvandencorput@vbku.be

Merlijn Doomernik (p.12, 21,

22, 28) © Tom van Nuffel (p.17), © Pauline Bijleveld (p.19) ©

Alex de Groot (p.20) © Anton

Corbijn (p.24) © Jelmer de Haas (p.26) © Jan Banning (p.29) ©

Dirk-Jan Visser (p.30) © Ekko

von Schwichow (p.38) © Merlin Daleman (p.40) © Steve

McCurry (p.44) © Theo Cote (p.50) © Jane Brown (p.53)

VORMGEVING BROCHURE

Loudmouth