Page 1

Wim ter Horst

Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze, bemoedigende en meditatieve teksten over troost en moed. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2766 8 | NUR 707

9 789043 527668

Een stil moment Troost & moed

Ik noem hen engelen. Vreemden of vage bekenden die er ineens zijn, niets voor zichzelf vragen, hun hart openen, geborgenheid verschaffen, uitkomst bieden en weer achter de horizon verdwijnen.

Een stil moment...

Een stil moment Troost & moed

De omlijsting van ons lot mogen we zelf niet kiezen. Wel geven we er de inhoud aan. Wie het avontuur wil, zal het ook beleven – naar de maat van zijn moed. Wie het offer wil, zal geofferd worden – naar de maat van zijn zuiverheid. Dag Hammarskjöld


Een stil moment Troost & moed

Samenstelling: Arthur van Essen en Piet van der Schoof


Š 2016 Uitgeverij Kok Postbus 13288, 3507 LG Utrecht www.kok.nl Omslagontwerp en boekverzorging: Flashworks.nl, Kampen ISBN 978 90 435 2766 8 NUR 707 Bijbelcitaten NBG 1951 tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Van:

Voor:


“

Als een verloren schaap heb ik rondgezworven. Maar ik hoop dat ik op de schouders van mijn herder, de bouwer van dat lichtend huis, naar U zal worden

�

teruggebracht.

Augustinus


“

Moed dient om de kwaliteit van dat alledaagse leven te verbeteren. Die veranderingsgezinde en op het alledaagse leven gerichte moed is geen momentopname, maar een proces, geen momentane schittering maar langdurige toewijding. Mary Daly

�


“

Als u door water trekt ben ik bij u, Als u door rivieren trekt overspoelen ze u niet. Moet u door vuur heen dan zult u zich niet branden En de vlammen verwonden u niet. Jesaja 43:2-3

�


Niets is zo in strijd met de

hoop als achterom kijken,

dat wil zeggen: uw

hoop

stellen op dingen die vervliegen en voorbij gaan. Nee, onze hoop moet gericht zijn op wat nog niet gegeven is, maar – wanneer het gegeven wordt – nooit meer

voorbijgaat.

Augustinus


Wim ter Horst

Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze, bemoedigende en meditatieve teksten over troost en moed. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2766 8 | NUR 707

9 789043 527668

Een stil moment Troost & moed

Ik noem hen engelen. Vreemden of vage bekenden die er ineens zijn, niets voor zichzelf vragen, hun hart openen, geborgenheid verschaffen, uitkomst bieden en weer achter de horizon verdwijnen.

Een stil moment...

Een stil moment Troost & moed

De omlijsting van ons lot mogen we zelf niet kiezen. Wel geven we er de inhoud aan. Wie het avontuur wil, zal het ook beleven – naar de maat van zijn moed. Wie het offer wil, zal geofferd worden – naar de maat van zijn zuiverheid. Dag Hammarskjöld

Een stil moment Troost & moed.9789043527668  

‘Een stil moment… Troost & moed’ is een geschenkboekje met bemoedigende en troostrijke quotes. Prachtig vormgegeven en met zorg uitgekozen c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you