Page 1

De orthodoxie aanbidt nog de staart van de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnentrok. Kierkegaard

Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze, prikkelende en contemplatieve teksten van Kierkegaard. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2768 2 | NUR 707

9 789043 527682

Een stil moment Kierkegaard

Een stil moment...

Een stil moment

Kierkegaard

Als de zee stil en diep doorzichtig is, prijzen wij haar helderheid. Zo gaat het ook met de ziel. Als zij slechts één ding wil, wordt zij stil en transparant. Kierkegaard


Een stil moment

Kierkegaard


Š 2016 Uitgeverij Kok Postbus 13288, 3507 LG Utrecht www.kok.nl Omslagontwerp en boekverzorging: Flashworks.nl, Kampen ISBN 978 90 435 2768 2 NUR 707 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Van:

Voor:


“

Het is geen kunst om spitse spreuken op papier te zetten, maar zo gauw je ze tot werkelijkheid moet maken, wordt het moeilijk. En een spreuk is altijd een eenzijdigheid; als het op daden aankomt, zul je ook de andere kant van de medaille moeten bezien.

�


“

In elke generatie leven er een paar mensen die bestemd zijn om voor alle anderen geofferd te worden.

�


Ik heb het tragische met het komische in mij verenigd; ik zeg geestigheden, het volk lacht – en ik moet wenen.


“

Er is een vogel die

regenprofeet genoemd wordt, en zo ben ik. Telkens als er een onweer dreigt boven een generatie, komen er individuen

�

zoals ik er een ben.


De orthodoxie aanbidt nog de staart van de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnentrok. Kierkegaard

Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze, prikkelende en contemplatieve teksten van Kierkegaard. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2768 2 | NUR 707

9 789043 527682

Een stil moment Kierkegaard

Een stil moment...

Een stil moment

Kierkegaard

Als de zee stil en diep doorzichtig is, prijzen wij haar helderheid. Zo gaat het ook met de ziel. Als zij slechts één ding wil, wordt zij stil en transparant. Kierkegaard

Een stil moment Kierkegaard.9789043527682  

‘Een stil moment… Kierkegaard’ is een geschenkboekje met quotes van de Deense filosoof en theoloog Kierkegaard. Prachtig vormgegeven en met...