Page 1

Plato

Een stil moment... Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze levenslessen van Griekse filosofen: praktisch, spitsvondig, diepzinnig. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2767 5 | NUR 707

9 789043 527675

Een stil moment Griekse filosofen

De wereld is een theater waar de slechtste mensen de beste plaatsen hebben.

Een stil moment Griekse filosofen

Wat heeft het voor zin als iemand slim is, maar het niet aan anderen uit kan leggen?

Aristoteles


Een stil moment

Griekse filosofen

Samenstelling: Rens de Ronde


Š 2016 Uitgeverij Kok Postbus 13288, 3507 LG Utrecht www.kok.nl Omslagontwerp en boekverzorging: Flashworks.nl ISBN 978 90 435 2767 5 NUR 707 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Van:

Voor:


“

Hoop is het enige dat alle mensen bezitten. Thales

�


“

In het ongeluk is het een

troost iemand te zien

�

die nog ongelukkiger is. Thales


Superieur aan de kracht

van mensen of paarden is wijsheid. Xenophanes


Plato

Een stil moment... Teksten voor elke dag: inspirerend en rustgevend

Wijze levenslessen van Griekse filosofen: praktisch, spitsvondig, diepzinnig. Een boek om te koesteren, om bij je te dragen, om mee te leven, om... cadeau te doen. ISBN 978 90 435 2767 5 | NUR 707

9 789043 527675

Een stil moment Griekse filosofen

De wereld is een theater waar de slechtste mensen de beste plaatsen hebben.

Een stil moment Griekse filosofen

Wat heeft het voor zin als iemand slim is, maar het niet aan anderen uit kan leggen?

Aristoteles

Een stil moment Griekse filosofen.9789043527675  

‘Een stil moment… Griekse filosofen’ is een geschenkboekje met quotes van filosofen als Plato en Aristoteles. Prachtig vormgegeven en met zo...