Page 1

Boekenweek 2013 Nelleke Noordervliet schrijft het Boekenweekessay 2013

‘Indrukwekkend beeld van de Nederlandse onderklasse rond 1900, maar vooral van de moeizame worstelingen van enkelen om aan hun lot te ontsnappen.’ – nrc Handelsblad

‘Opzienbarend. Met geweldige taferelen aan de vooravond van de Franse Revolutie […] zulk ongehoord spektakel dat je mond van verbazing openvalt.’ – Vrij Nederland

Jeroen Brouwers – Bezonken rood

Carlijn Vis – Vrij spel

‘Een prachtig, verschrikkelijk en aangrijpend boek.’ – Trouw

‘Een indrukwekkende roman over het verzet, de Tweede Wereldoorlog, angsten en vrijheid.’ – Marie Claire

€ 17,50 | isbn 978 90 254 4053 4 ISBN 978-90-254-4053-4 februari 2013

ISBN 978-90-254-4064-0

€ 12,50 | isbn 978 90 254 4064 0 | maart 2013

ISBN 978-90-254-4065-7 € 15,00 | isbn 978 90 254 4065 7 | maart 2013

9 789025 440534 > 9 789025 440640 >

Haar beroemde debuut in een speciale editie – 11e druk € 15,00 | isbn 978 90 457 0576 7 ISBN 978-90-457-0576-7 januari

9 789045 705767 >

ISBN 978-90-254-3785-5

€ 19, 95 | isbn 978 90 254 3785 5 reeds verschenen

Schatplicht gaat over de actualiteit 9 789025 440657 > van het verleden en de historiciteit van het heden. Over inspiratie en fascinatie, over de valse troost van vroeger en het belang van helden, over wetenschap als vorm van verbeelding, maar ook over de eis van ‘echtheid’ in verhalen. Uit al deze stukken blijkt de functie van fictie: een seismograaf van de werkelijkheid.

ISBN 978-90-457-0415-9

€ 19,95 | isbn 978 90 457 0415 9 | april 2013

9 789045 704159 >

Uitgeverij Atlas Contact Prinsengracht 911-915 1017 KD Amsterdam Postbus 13 1000 AA Amsterdam t 020 524 98 00 f 020 627 68 51 www.atlascontact.nl verkoop fictie Bart Jeroen Kiers t 020 524 98 05 bjkiers@atlascontact.nl verkoop non-fictie Thea Bon t 020 524 98 02 tbon@atlascontact.nl vertegenwoordiging fictie Caspar Dullaart m 06 51 15 46 78 cdullaart@atlascontact.nl

9 789025 437855 > vertegenwoordiging non-fictie Joyce in ’t Zandt m 06 29 56 52 66 jintzandt@atlascontact.nl

VBK België Katwilgweg 2 2050 Antwerpen f 03 355 28 30

publiciteit non-fictie Cindy Eijspaart t 020 524 98 26 m 06 15 24 90 52 ceijspaart@atlascontact.nl

verkoop binnendienst verkoop@vbku.be Hans Tubbax t 03 355 28 42

Marjet Knake t 020 524 98 23 m 06 11 38 03 70 mknake@atlascontact.nl publiciteit fictie Vincent Merjenberg t 020 524 98 71 vmerjenberg@atlascontact.nl

Marianne Poupaert t 03 355 28 36 verkoop buitendienst Willy Coolens m 04 799 05 978 willy.coolens@telenet.be marketing en publiciteit Melanie Elst t 03 355 28 43 m 0494 03 86 92 m.elst@vbku.be


Boekenweekessay 2013

Jan Brokken – De vergelding

Vrij man – nu van € 19,95

Marja Vuijsje – Ons kamp

Een dorp in tijden van oorlog

‘Een fenomenaal boek dat veel meer vertegenwoordigt dan een familiekroniek. Het is ook een cultuur- en ideeëngeschiedenis, een sociologie van de Joodse emancipatie, het verhaal van de Jodenvervolging en een psychologisch portret van de overlevenden.’ – Elsbeth Etty in nrc Handelsblad

voor € 15,00! Eens te meer wordt duidelijk dat de oorlog niet alleen voor militairen maar juist ook voor gewone mensen verstrekkende gevolgen had.

‘Verlichting, maatschappelijke beroering, persoonlijk leven, het is allemaal boeiend, empathisch en met veel gevoel voor detail beschreven. [...] Misschien is dat wel de ultieme boodschap van deze bijzondere historische roman: dat we niet alleen de geschiedenis maar ook de mens nooit helemaal leren kennen.’ – Trouw

Nieuw!

Rudy Kousbroek

Het Oostindisch kampsyndroom

ISBN 978-90-467-0398-4

€ 17,50 | februari 2013 | isbn 978 90 467 0398 4 ISBN 978-90-450-2271-0

€ 19,95 | isbn 978 90 450 2271 0 | januari 2013

9 789046 703984 > Arnold Karskens – Het beestmensch

Chris van der Heijden Blokker sr., Jan > Blokker jr. en Bas 9 Jan 789045 023960 Blokker – Nederland in twaalf moorden

c a non tische neiging in de geschiedOv er de schrijving en laat hij zien dat sch a duw

zi de

isbn 978 90 457 0550 7 ISBN 978-90-457-0550-7

Actieperiode: van 20 februari t/m 20 april 2013

va n de

ge schi eden is ISBN 978-90-450-2366-3

die neiging in onze geglobaliseerde wereld volstrekt achterhaald is. Een pleidooi voor een geschiedschrijving met zelfspot.

Nieuw!

Veel Nederlanders denken, of hopen, of horen dat ze deel uitmaken van een volk dat altijd tolerant, nuchter en gastvrij is geweest. Dus worden ze niet graag herinnerd aan Nederlandse moorden die het gevolg waren van onverdraagzaamheid, hysterie of vreemdelingenhaat. Toch zijn die er geweest. Minstens twaalf. Hoe kan dat? Omdat niets zo wispelturig en veranderlijk is als de volksaard.

s

25 jaar

Goedkoop 9 Hans 789045 022482 –>De laatste man

der Meer – Kinderschrik > 9 Vonne 789025van 432072

‘Een verhaal over herinneren en vergeten; hij geeft een unieke inkijk in de belevingswereld van knil-militairen tijdens de terugtrekking uit Nederlands-Indië.’ – GeschiedenisBeleven.nl

€ 15,00 | isbn 978 90 450 2373 1 | maart 2013

9 789045 023731 >

‘Zonder in (voor)oordelen te vervallen behandelt Montijn met een soepele, nuchtere stijl […] alle denkbare aspecten van de historie en het leven van deze groep. ****’ – Het Parool

€ 29,95 | isbn 978 90 254 3207 2 | reeds verschenen

ISBN 978-90-450-2373-1

9 789045 023663 >

250 jaar adellijk leven in Nederland

€ 18,95 | isbn 978 90 450 2248 2 | reeds verschenen

‘De twaalf moordverhalen zijn leerzaam, leesbaar en sappig.’ – Nederlands Dagblad

r ij v ch e

9 789046 704073 > Ileen Montijn – Hoog geboren

ISBN 978-90-254-3207-2

€ 12,50 | isbn 978 90 450 2366 3 | maart 2013

9 789045 705507 >

€ 19,50 | isbn 978 90 467 0407 3 | januari 2013

ISBN 978-90-450-2248-2

ha p

Voor meer informatie zie: CPNB.nl

dit essay kijkt Chris van der z wa rte InHeijden naar de nationalis-

rsc

Nelleke Noordervliet gaat op reportage door het verleden, door de achterbuurten en in de herenhuizen, tot aan de schildersateliers en dichtersstulpjes. Ze ontmoet de Heren xvii van de voc, in de bloeitijd van de zeventiende eeuw; de patriotten in de revolutionaire jaren van de achttiende eeuw, Albert Verwey en koningin Wilhelmina aan het eind van de negentiende eeuw. Schaamte over ons koloniaal verleden en trots op onze handelsmacht wisselen elkaar af. Waarom hebben we de neiging nu eens de wijsvinger te heffen, en dan weer de middelvinger?

chr is va n de r h e ijde n

ISBN 978-90-467-0407-3

‘Belangrijk boek dat gelezen moet worden door iedereen die het belangrijk vindt dat oorlogscriminelen ter verantwoording worden geroepen.’ – Efraim Zuroff, chef nazi-jager Simon Wiesenthalcentrum

Over de donkere bladzijden van de geschiedenis De behoefte om de gouden tijden van ons land in één adem te noemen met de zwarte bladzijden heeft een geschiedenis. Waar zijn we trots op geweest en waarvoor hebben we ons geschaamd?

60 jaar herdenking watersnoodramp 1 februari 1953 – 2013 ‘Een indrukwekkend oral history-boek.’ – de Volkskrant ry

ISBN 978-90-450-2396-0

9 789045 022710 >

De zwarte canon

De ramp

Zesde druk | Longlist Libris Geschiedenisprijs Meer dan 10.000 verkocht € 15,- | isbn 978 90 450 2396 0 | maart 2013

De leeuw en zijn hemd

Kousbroeks belangrijkste boek, over ons koloniale verleden, de wandaden, de Japanse kampen en de nasleep. ‘Monumentaal. Een indrukwekkend en meeslepend boek met prachtige polemische en melancholische passages.’ – Vrij Nederland

Kees Slager

‘Over misbruik in de kerk is veel geschreven. Maar literatuur belicht de emoties achter het schandaal. […] Mooi boekje.’ – Trouw

4e druk! ISBN 978-90-457-0574-3

ISBN 978-90-204-1262-8

€ 14,95 | isbn 978 90 457 0574 3 | reeds verschenen

€ 12,50 | isbn 978 90 204 1262 8 | reeds verschenen

Zie voor meer informatie de aanbiedingsfolder voorjaar 2013 non-fictie

9 789045 705743 >

9 789020 412628 >

Boekenweekfolder_lowres  
Boekenweekfolder_lowres