Brushlettering voor iedereen - oefenschrift 2 - Carla Kamphuis

Page 1

BRUSHLETTERING VOOR IEDEREEN OEFENSCHRIFT

zowel voor links- als rechtshandigen

VERSLAAFD AAN BRUSHLETTERING? H A A L J E H A RT O P M E T H E T TWEEDE OEFENBOEK! In dit boek vind je weer van alles over brushlettering: uitleg over hoe je ook als linkshandige prachtig kunt brushletteren, hoe je je handschrift vormgeeft door van letter naar woord te gaan en met dikke en dunne lijnen te werken en hoe je je brushlettering een eigen karakter geeft door je letters te laten bouncen of gebruik te maken van flourishing. Natuurlijk staat dit boek ook weer boordevol oefenpagina’s en kun je meteen aan de slag met je brushpennen! Daarnaast biedt het heel veel ideeën ter inspiratie: voor verjaardagskaarten, voor mooie posters met inspirerende quotes, maar ook voor uitnodigingen, lieve kaartjes en voor je bulletjournal.

NUR 400

9 789043 920766 www.kosmosuitgevers.nl

Utrecht/Antwerpen

ISBN 978 90 4391 988 3

ISBN 978 90 4391 990 6

CARLA KAMPHUIS


BRUSHLETTERING VOOR IEDEREEN

Het

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 1

van:

10-08-18 13:18


Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 2

10-08-18 13:18


INL E ID ING Je kunt weer aan de slag met brushlettering in Oefenschrift 2! In dit boek vind je nog meer oefeningen voor zowel de smalle als de wat bredere brushpennen. De inhoud is veelzijdig met een modern brushlettering alfabet, veel quotes uit de boeken Kleur! en Quotes!, mooie krullen in het hoofdstuk ‘Flourishing’ en oefenbladen voor de dagen van de week als inspiratie voor je bulletjournal. Dat is fijn oefenen. Veel plezier!

www.carlakamphuis.com instagram @carlakamphuis share with #carlakamphuis

3

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 3

10-08-18 13:18


OEFE NM E TH OD E Bij alle oefeningen is er al een deel van de oefening voorgeschreven. Probeer de grijze teksten over of na te schrijven met je brushpennen. Af en toe staan er aanwijzingen over de letters. Een bolletje is je startpunt, een doorgetrokken lijn betekent een dikke lijn, en een stippellijn betekent een dunne lijn. Bij elk bolletje stop je even, til je je pen iets op, en verleg je je hand voordat je weer verder schrijft. Probeer dit jezelf goed aan te leren. TIP: Bij brushlettering kun je als basis aanhouden dat alle lijnen die je naar beneden schrijft, dik zijn (downstrokes) en alle lijnen naar boven dun (upstrokes).

4

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 4

10-08-18 13:18


13

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 13

10-08-18 13:18


Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 29

10-08-18 13:19


T IPS

& T R I C KS

SPATIË R ING Spatiëring is de ruimte tussen je letters en hiermee kun je mooi variëren! Probeer de letters bijvoorbeeld eens meer uit elkaar te schrijven. Dit betekent dat je de lus achter je letter nog langer maakt voordat je aan de volgende letter begint. TIP: De langere lussen tussen de letters zijn bijna nooit rechte lijnen.

37

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 37

10-08-18 13:19


Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 39

10-08-18 13:19


44

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 44

10-08-18 13:19


Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 70

10-08-18 13:19


95

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 95

10-08-18 13:19


www.kosmosuitgevers.nl

www.craftlab.nl

Illustraties, foto’s en tekst en ontwerp: Carla Kamphuis Vormgeving omslag en binnenwerk: Marieke Oele Š 2018 Carla Kamphuis/Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, onderdeel van VBK | media ISBN 978 90 4392 076 6 NUR 476 Alle rechten voorbehouden / All rights reserved Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

Binnenwerk werkboek 2 brushlettering.indd 96

10-08-18 13:19


BRUSHLETTERING VOOR IEDEREEN OEFENSCHRIFT

zowel voor links- als rechtshandigen

VERSLAAFD AAN BRUSHLETTERING? H A A L J E H A RT O P M E T H E T TWEEDE OEFENBOEK! In dit boek vind je weer van alles over brushlettering: uitleg over hoe je ook als linkshandige prachtig kunt brushletteren, hoe je je handschrift vormgeeft door van letter naar woord te gaan en met dikke en dunne lijnen te werken en hoe je je brushlettering een eigen karakter geeft door je letters te laten bouncen of gebruik te maken van flourishing. Natuurlijk staat dit boek ook weer boordevol oefenpagina’s en kun je meteen aan de slag met je brushpennen! Daarnaast biedt het heel veel ideeën ter inspiratie: voor verjaardagskaarten, voor mooie posters met inspirerende quotes, maar ook voor uitnodigingen, lieve kaartjes en voor je bulletjournal.

NUR 400

9 789043 920766 www.kosmosuitgevers.nl

Utrecht/Antwerpen

ISBN 978 90 4391 988 3

ISBN 978 90 4391 990 6

CARLA KAMPHUIS