Page 1

21mm 642 ideeen om te tekenen NL – last modified: May 8, 2018 7:53 AM

Lekker doodlen wanneer je wilt. Hoe teken jij een appelboom, leuke ideeën en originele tekenopdrachten die in willekeurige volgorde zijn uit te voeren – wel 642 om precies te zijn. Voor iedereen die creatief bezig wil zijn, voor wie worstelt met een blokkade of als de inspiratie gewoon even op is.

642 ideeën om te tekenen laat de creativiteit weer stromen. Hup! Aan de slag! Wereldwijd al ruim 1 miljoen exemplaren verkocht in maar liefst 12 talen!

NUR 400 I S B N 978-90-43 978-90-43920-50-6

9

789043 920506

www.kosmosuitgever s.nl

ideeën om te tekenen

een snorkel of een garnalencocktail? Dit boek staat boordevol

ideeën om te tekenen


642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 1

08-05-18 11:16


www.kosmosuitgevers.nl

Oorspronkelijke titel: 642 THINGS TO DRAW JOURNAL Voor het eerst gepubliceerd bij Chronicle Books LLC, San Francisco, California. Vertaling: Dagmar Jeurissen Omslagontwerp: Eloise Leigh Vormgeving binnenwerk: Eloise Leigh Zetwerk Nederlandstalige editie: Teo van Gerwen Design Š2010 Chronicle Books Š2018 voor de Nederlandse taal: Kosmos uitgevers, Utrecht/Antwerpen ISBN 978 90 439 2050 6 NUR 400 Alle rechten voorbehouden / All rights reserved Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 2

08-05-18 11:16


een deegrol

een hangmat

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 3

08-05-18 11:16


een anker

een stinkdier

een bureaustoel

Van Goghs oor

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 4

08-05-18 11:16


een huis vol mensen

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 10

08-05-18 11:16


een ballon

hoofd in de wolken

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 18

08-05-18 11:16


een watertoren

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 27

een surfplank

08-05-18 11:16


een bot

een glas melk

een theepot

onkruid

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 39

08-05-18 11:16


de Olympische Spelen

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 106

08-05-18 11:16


een doorleefd gezicht

een lelijk eendje

642ThingstoDraw_PMS411-NL.indd 138

08-05-18 11:16


21mm 642 ideeen om te tekenen NL – last modified: May 8, 2018 7:53 AM

Lekker doodlen wanneer je wilt. Hoe teken jij een appelboom, leuke ideeën en originele tekenopdrachten die in willekeurige volgorde zijn uit te voeren – wel 642 om precies te zijn. Voor iedereen die creatief bezig wil zijn, voor wie worstelt met een blokkade of als de inspiratie gewoon even op is.

642 ideeën om te tekenen laat de creativiteit weer stromen. Hup! Aan de slag! Wereldwijd al ruim 1 miljoen exemplaren verkocht in maar liefst 12 talen!

NUR 400 I S B N 978-90-43 978-90-43920-50-6

9

789043 920506

www.kosmosuitgever s.nl

ideeën om te tekenen

een snorkel of een garnalencocktail? Dit boek staat boordevol

ideeën om te tekenen

642 ideeën om te tekenen  
642 ideeën om te tekenen