__MAIN_TEXT__

Page 1

GEHAAKTE Gehaakte mandala’s

MANDALA’S

GEHAAKTE MANDALA’S In mandala’s kun je al je creativiteit kwijt: afwisselen met haaksteken, diverse kleurcombinaties maken en variëren met haakgarens. In Gehaakte mandala’s staan 30 mandalapatronen van de beste haakontwerpsters. Alle patronen zijn stapsgewijs beschreven, met handig haakschema in kleur. Haak deze kleurrijke mandala’s! Met voorbeelden om de gehaakte mandala’s te gebruiken voor leuke accessoires, zoals oorbellen of dromenvanger!

Met ontwerpen van o.a. Arne & Carlos

NUR 474 Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen


GEHAAKTE

MANDALA’S

Utrecht/Antwerpen

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 1

01-05-17 15:40


Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl

www.craftlab.nl Oorspronkelijke titel: Mandalas au crochet © Les éditions de saxe 2016

ISBN 978 90 4391 959 3 NUR 474

Ontwerpen: Arne & Carlos, Kristel Salgarollo, Camille Ritalechat, Zess, Sandrine Cadoret, Brigitte Boulay, Sophie Quintin, Mélanie Barbé Arroyo, Catherine Hugues, Catherine Sottiaux, Élodie Gressel, Myriam Cotte, Evelyne Bonnardel, Christelle Barbat, Erika Forest, Valérie Simon, Bérénice Moissinac Massenat, Christine Lange, Martine Van de Putte, Yolande Fau, Christelle Mosnier, Véronique Tonnoir, Isabelle Massacrier, Eve Deroide. Vormgeving omslag: ID for you, Martine Bouwman Vertaling en redactie: Vitataal Zetwerk: DeZrIJ Fotografie: Didier Barbecot

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

© 2017 voor de Nederlandse taal: Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 80

01-05-17 15:44


INHOUD ONZE WINNAAR....................................... 4 Windroos 4 ARNE & CARLOS........................................ 6 Bries 8 Breva 10 Mauka 12 KRISTEL SALGAROLLO............................ 16 Nirta 18 Sirocco 20 Farou 24 Joran 26 Bora 28 CAMILLE van het blog ritalechat.com....... 31 Hegoa 32 Libeccio 34 Pampero 36 JESSICA van het blog zess.fr..................... 38 Aquilon 38 Harmattan 40 Vandavel 42 ONZE HAAKSTERS Fรถhn 46 Passaat 50 Solano 52 Moesson 54 Pruga 58 Tivano 60 Chinook 62 Bergwind 66 Cycloon 68 Mistral 70 Matanuska 72 Zefier 76 TECHNIEKEN.............................................. 78

S2S NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 2

01-05-17 15:40


D

e afgelopen jaren zijn er veel kleurboeken met mandala’s verschenen en ze worden almaar populairder. Deze boeken bieden ontspanning en ze bevorderen meditatie en de persoonlijke expressie. Arne & Carlos en Kristel Salgarollo, onze geweldige ontwerpers, en de inspirerende Zess en Camille, hebben kleur gegeven aan de van oorsprong witte gehaakte kleedjes en een reeks prachtige gehaakte mandala’s voor je ontworpen. Als reactie op een wedstrijd in ons webzine Saxe (lejournaldesaxe.com) ontvingen we vele gehaakte creaties van onze lezers. Sommige daarvan staan in dit boek. We bedanken alle deelnemers en feliciteren de uiteindelijke winnares, Sandrine Cadoret! Haar prachtige mandala vind je op de volgende bladzijde.

ALGEMENE TIPS VOOR ALLE PATRONEN

- Je kunt garen kiezen van wol, katoen of synthetisch materiaal, maar gebruik voor hetzelfde project wel altijd garen met dezelfde dikte. - Ga voor een mooie overgang van de kleuren als volgt te werk, tenzij anders staat vermeld: begin met een nieuwe kleur door een opzetlus te maken en haak direct daarna in de vorige toer de steek die in de beschrijving staat, bijvoorbeeld een dubbel stokje (Let op: de diagrammen in dit boek gaan uit van deze methode.) Je kunt ook de nieuwe draad aanhechten op de vorige toer en beginnen met lossen, die dan de eerste steek vervangen (haak bijvoorbeeld 4 lossen in plaats van het eerste dubbele stokje).

AFKORTINGEN aanh. aanhechten beg. begin beginl. beginlosse(n) bg. boog, bogen cl. cluster driestk. drievoudig stokje dstk. dubbel stokje diagr. diagram doorh. doorhalen herh. herhalen hstk. half stokje hv. halve vaste

keerl. keerlosse(n) l. losse mid. midden, middelste omsl. omslag, omslaan onafgem. onafgemaakt(e) opn. opnemen st. steek samengeh. stk. samengehaakte stokjes samengeh. dstk. samengehaakte dubbele stokjes stk. stokje tr. toer(en)

v. vaste volg. volgende voorg. voorgaande Clusters en groepen: Een groep bestaat uit een aantal steken die in dezelfde steek zijn gehaakt. Een cluster bestaat uit een groep steken die in dezelfde steek of in een aantal opeenvolgende steken zijn gehaakt en die aan de bovenkant samen afgehaakt zijn.

S3S NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 3

01-05-17 15:40


NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 6

01-05-17 15:40


© foto Victoria Paillet

ARNE & CARLOS

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 7

01-05-17 15:40


MAUKA Legenda

Knip de draad af.

Hecht de draad aan.

Ontwerp: Arne & Carlos

1 losse: 1 omsl., doorh.

WERKWIJZE

MATERIAAL 1 halve vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st. en lus.

Haak met petrol 8 l. en sluit tot een ring met 1 hv. 1e toer (petrol): 7 l. (= 1e dstk. en 3 l.), herh. 7x *1 dstk., 3 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 4e l. van het beg. Knip de draad af. 2e toer (roze): aanh. in een bg., herh. 8x *3 samengeh. dstk. in een bg., 1 stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., 5 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in het 1e dstk. Knip de draad af. doorh. door 2 lussen*. 3e toer (geel): haak *1 v., 1 stk., 2 dstk., 1 stk. en 1 v.* in elke bg. van de STEKEN dubbel stokje: omsl., dubbel 1 st. opn., 1 omsl., doorh. stokje, door de st., herh. *1 voorg. omsl., tr. Sluit de tr. met 1 hv. in de v. van het beg. Knip de draad af. Losse,1halve vaste, vaste,2stokje, stokje, drievoudig doorh. door 2dubbele lussen*.stokjes: zie de legenda voor de bijbehorende ➜ vervolg op blz. 14 3 samengehaakte symbolen ❋❋ Schachenmayr Merino Extra Fine 120 (100% merinowol, 50 g/120 m): petrol (nr. 00169), roze (nr. 00137), geelde(nr. 00121), hemelsblauw 1 vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st., 1 omsl., doorh. 2 lussen. (nr.door 00165), rood (nr. 00131), azalea (nr. 00139) ❋❋ Haaknaald 3,5 mm

1 drievoudig stokje: 3 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*.

3 samengehaakte dubbele stokjes: haak 3 onafgem. dstk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 4 lussen. Petrol

Diagramme du grand mandala

Finitions

Hemelsblauw

Roze

Rood

Geel

Azalea

18 17

16

grand-mandala_diagramme 15 14

13 12 11 10 9 8 7 6

5 4

3 2 1

S 12 S Légendes Couper le fil. 12 NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd

01-05-17 15:40


Diagramme du grand mandala

Finitions 18 17

16

15 14

13 12 11 10 9 8 7 6

5 4

3 2 1

Legenda Knip de draad af. Hecht de draad aan. 1 losse: 1 omsl., doorh. 1 halve vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st. en lus. 1 vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen. 1 stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 dubbel stokje: 2 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 drievoudig stokje: 3 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 3 samengehaakte dubbele stokjes: haak 3 onafgem. dstk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 4 lussen. Petrol

Hemelsblauw

Roze

Rood

Geel

Azalea

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 13

S 13 S 01-05-17 15:40


Š foto Audrey Michel

S 16 S NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 16

01-05-17 15:41


NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 17

© foto Victoria Paillet

KRISTEL SALGAROLLO

01-05-17 15:41


SIROCCO

Le

Ontwerp: Kristel Salgarollo

MATERIAAL

WERKWIJZE

❋❋ Lana Grossa Cool Wool (100% merinowol, 50 g/160 m): groen (nr. 588), geel (nr. 419), lichtgeel (nr. 2002), zachtgroen (nr. 540), oranje (nr. 418), roze (nr. 594), lichtgroen (nr. 509), rood (nr. 417), donkergroen (nr. 471), framboos (nr. 2007), donkerrood (nr. 514), heldergroen (nr. 53) en wijn­ rood (nr. 2026) ❋❋ Haaknaald 3 of 3,5 mm

Tip: haal de bolletjes een voor een tevoorschijn, zodat je niet ontmoedigd raakt door het aantal. Dit patroon haak je in verschillende stappen: Middendeel: maak een magische ring met groen. 1e toer (groen): 1 l., 12 v., sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad niet af. 2e toer (groen): 6 l. (= 1e stk. + bg. van 2 l.), herh. 11x *1 stk., 2 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 3e van de 3 beginl. Knip de draad af.

STEKEN Diagramme de la partie centrale

Losse, halve vaste, vaste, half stokje, stokje, dubbel stokje, drievoudig stokje, samengehaakte steken, reliëfsteek voor: zie de legenda voor de bijbehorende symbolen

22 20

21

18

19

17 16 15

14 13 12 11 10 8

9

7

6 5 4

3 2 1

S 20 S Légendes NL-Mandalas au crochetCouper new 001-080-Elixyz-N.indd 20 le fil.

Coloris tilleul

Coloris rouge

01-05-17 15:41


2

msl., .,

Legenda

Groen

Knip de draad af. 1 magische ring met het uiteinde van de draad. 1 losse: 1 omsl., doorh. 1 halve vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st. en lus. 1 vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen. 1 half stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st.,1 omsl., doorh. door 3 lussen. 1 stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 dubbel stokje: 2 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 2 samengehaakte stokjes: haak 2 onafgem. stk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 3 lussen. 2 samengehaakte dubbele stokjes: haak 2 onafgem. dstk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 3 lussen. Neem de door het symbool aangegeven st. op. Groen Groen

Rood Rood

Geel Geel

Donkergroen Donkergroen

Lichtgeel Lichtgeel

Framboos Framboos

Zachtgroen Zachtgroen

Donkerrood Donkerrood

Oranje Oranje

Heldergroen Heldergroen

Roze Roze

Wijnrood Wijnrood

Lichtgroen Lichtgroen

Rood

Geel herh. 12x *1 v. in 1 Donkergroen 3e toer (geel): bg. van de voorg. tr., 5 l. (= basisketting), 3 keerl., 5 Lichtgeel stk. langs de basisketting*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip Framboos de draad af. Zachtgroen 4e toer (lichtgeel): herh. 12x *1 v.Donkerrood in 1 bg., 5 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. KnipOranje de draad niet af. Heldergroen 5e toer (lichtgeel): herh. 12x *1 stk. in 1 v., 5 stk. in de volg. bg.* (Let op: Roze Wijnrood vervang het hele 1e stk. door 3 l.), sluit de tr. met 1 hv. in de 3e van de 3 beginl. Knip de draad af. Lichtgroen 6e toer (zachtgroen): herh. 24x *haak [1 stk., 2 l. en 1 stk.] in dezelfde st., sla 2 st. over*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 7e toer (oranje): herh. 12x *2v. in 1 bg., haak [1 hv., 3 l., 2 samengeh. stk., 3 l., 1 hv., 4 l., 2 samengeh. dstk., 4 l., 1 hv., 3 l., 2 samengeh. dstk., 3 l. en 1 hv.] tussen de 2 stk., 2 v. in de volg. bg., 1 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 8e toer (roze): herh. 12x *1 v. in de samengeh. dstk., 3 l., 1 v. in de samengeh. stk., 3 l., 1 v. in de l. tussen de 2 groepen v., 3 l., 1 v. in de samengeh. stk., 3 l.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad niet af. 9e toer (roze): 1 l., herh. 12x *1 v. in de v., 5 l., sla 2 bg. over, 4 samengeh. stk. in de volg. v., 5 l., sla 2 bg. over*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e l. Knip de draad af. 10e toer (lichtgroen): herh. 12x *1 v. in de v., 5 stk. in de mid. st. van de volg. bg., 1 v. in de samengeh. stk., 5 stk. in de mid. st. van de volg. bg.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 11e toer (groen): herh. 24x *1 v. in het mid. van de groep stk., haak [2 stk., 3 l. en 2 stk.] in de volg. v.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 12e toer (rood): herh. 24x *1 v. in de v., 2 v., haak [4 l., 1 dstk., 4 l., 1 hv., 4 l., 1 dstk. en 4 l.] in de volg. bg., 2 v.*, sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 13e-22e toer: haak om het hele werk heen volgens het diagr. Knip de draad af. ➜ vervolg op blz. 22

omsl., msl.,

blijft ijft opop

de laatste aatste luslus

S 21 S NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 21

01-05-17 15:41


MOESSON MATERIAAL

STEKEN

❋❋ Kleuren versie A: geel, lichtturkoois, rood ❋❋ Kleuren versie B: donkergroen, donkerblauw, beige, blauw ❋❋ Haaknaald in een bijpassende maat

Losse, halve vaste, vaste, stokje, dubbel stokje, drievoudig stokje, viervoudig stokje, samengehaakte steken, ‘omgekeerde Y’: zie de legenda voor de bijbehorende symbolen

Version A

VERSIE A

Version A

18 17

18

16

15

14

17

13 12 11

14

15

16

13

10

12

9

11

8

10 7

9

86 5 47 3

6 5 2

4 1

2

1

3

Legenda Knip de draad af.

Kleuren versie A

1 magische ring met het uiteinde van de draad.

Geel

1 losse: 1 omsl., doorh.

Lichtturkoois

Légendes 1 halve vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st. en lus.

Rood

vaste: Couper1 le fil. 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen.

formée avec l’extrémité du fil. S 54 S1 boucle 1 stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. lussen*. 1 maille airdoor : 1 2jeté, écouler la boucle sur le crochet.

1 dubbel stokje: 2 omsl., 1 st. opn., 1 maille coulée : piquer le crochet dans11omsl., m., 1doorh. jeté door de st., herh. *1 omsl., doorh. doorles 2 lussen*. et écouler toutes boucles sur le crochet. NL-Mandalas au crochet1 new 001-080-Elixyz-N.indd 54omsl., drievoudig stokje: 3

1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl.,

Coloris version A Coloris jaune Coloris turquoise clair Coloris rouge

01-05-17 15:43


Version A

18 17

14

15

16

13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3

2

1

Legenda

Ontwerp: Evelyne Bonnardel

Knip de draad af. 1 magische ring met het uiteinde van de draad. 1 losse: 1 omsl., doorh. 1 halve vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door st. en lus. 1 vaste: 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen. 1 stokje: 1 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 dubbel stokje: 2 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 drievoudig stokje: 3 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*. 1 viervoudig stokje: 4 omsl., 1 st. opn., 1 omsl., doorh. door de st., herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen*.

Kleuren versie A Geel

WERKWIJZE

Lichtturkoois VERSIE A Maak Roodmet geel een magische ring. 1e toer (geel): 3 l. (= 1e stk.), 23 stk., sluit de tr. met 1 hv. in de 3e l. van de 1e st. Knip de draad af. 2e toer (lichtturkoois): herh. 5x *1 v., 12 l., sla 3 stk. over*, 1 v., 6 l., sluit de tr. met 1 vrdstk. in de 1e st. Knip de draad niet af. 3e toer (lichtturkoois): 1 l., 6 v. in 1 bg., herh. 5x *haak [6 v., 1 l. en 6 v.] in de volg. bg.*, 6 v. in de 1e bg., 1 l. en sluit de tr. met 1 hv. in de 1e st. Knip de draad af. 4e-18e toer: volg het diagr. Knip de draad af.

3 samengehaakte dubbele stokjes: haak 3 onafgem. dstk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 4 lussen. 3 samengehaakte drievoudige stokjes: haak 3 onafgem. driestk. (de laatste lus blijft op de haak), doorh. door 4 lussen. Insteken in de aangegeven st. ‘omgekeerde Y’: 1 omsl., 2 samengehaakte dstk. (= 2 onafgem. dstk., doorh. door 3 lussen), herh. *1 omsl., doorh. door 2 lussen* tot je 1 lus overhebt.

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 55

S 55 S 01-05-17 15:43


TECHNIEKEN

DE BASISSTEKEN OPZETLUS

DE VASTE (V.)

La maille serrée Chaînette de base

 La maille serrée Basisketting Duw met de duim

Stap 1: houd de haak achter de draad en beweeg hem in de richting van de pijl. Stap 2: houd de verkregen lus met de duim vast. Maak 1 omsl. om de haak­ naald (zie tekening). Stap 3: trek de omsl. door de lus. La bride Stap 4: trek het uiteinde van draad naar beneden om de lus te verkleinen.

DE LOSSE (L.)

1 m. air Nœud initial

La maille air

aille coulée

1 l. om het werk te keren

Stap 1: 1 l. om het werk te keren (= keerl.), insteken (zie tekening). Stap 2: 1 omsl., doorh. door de st. (zie de pijl). Stap 3: 1 omsl., doorh. door beide lussen. Stap 4: de v. is klaar. Herh. stappen 1 tot en met 3.

HET STOKJE (ST.) 

 La bride

 3 m. air pour remplacer la 1re br. Chaînette de base

3 l. in plaats van het 1e stk.

La maille air



Trek naar beneden

1 m. air pour tourner le travail.

Basisketting 3 m. air

3 l.

1 l. Opzetlus

Stap 1: 1 omsl. (volg daarbij de richting van de pijl). Stap 2: haak de 1e l. door de omsl. door de opzetlus te trekken. Stap 3: trek de omsl. door de opzetlus (= 2e l.). Stap 4: herh. dit zo vaak als nodig is.

Stap 1: haak 3 l. in plaats van het 1e stk., 1 omsl., insteken in de st. die door de pijl wordt aangegeven. Stap 2: 1 omsl., doorh. door st. (zie de pijl). Stap 3: 1 omsl., doorh. door 2 lussen. Stap 4: 1 omsl., doorh. door de laatste 2 lussen op de haak. Het stokje is klaar. Herh. stappen 1 tot en met 4 voor de volgende stokjes.

m-serree

DE HALVE VASTE (HV.)noeud-initial La maille coulée

KLEURENWISSELING OP EEN TOER

 

Stap 1: insteken in de 1e st., zie de pijl. Stap 2: 1 omsl., doorh. door st. en lus in de richting van de pijl.

m-serree

S 78 S NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 78

Haak  met de nieuwe kleur (b) de laatste stap van een steek in de oude kleur (a), haak het gewenste aantal steken met (b), en laat intussen (a) aan de verkeerde kant van het werk meelopen. Ga verder met (a) vanaf het gewenste punt. Haak zo verder. Let op: als je net als bij breien veel steken met een andere kleur moet haken, kun je bij elke kleurwisseling beter opnieuw aanhechten, om lange lussen te voorkomen. Het is belangrijk om je methode aan te passen aan de situatie. Kies de han­ digste oplossing.

m-air

br

01-05-17 15:44


La double br.

HET DUBBELE STOKJE (DSTK.) 

2 omsl.

La double br.

2 jetés

4 m. air pour remplacer la 1re double br.

4 l. in plaats van het 1e dstk.

Chaînette de base

Basisketting

Stap 1: haak 4 l. in plaats van het 1e dstk., 2 omsl., insteken (zie de pijl). Stap 2: 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen. Stap 3: 1 omsl., doorh. door 2 lussen. Stap 4: 1 omsl., doorh. door de laatste lussen op de haak La triple bride Stap 5: het dubbele stokje is klaar. Herh. stappen 1 tot en met 4.

HET DRIEVOUDIGE STOKJE (DRIESTK.) La triple bride

3 omsl.

2 

3 jetés

5 l. in plaats van het 1e driestk.

1

4

3 

 2

4

3

5 m. air pour remplacer la 1re triple br. Chaînette de base

Basisketting

1

m. de support

Steunlosse

Stap 1: haak 5 l. in plaats van het 1e driestk., 3 omsl., insteken in de 7e l. vanaf de haak (zie de pijl). Stap 2: 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen op de haak (zie pijl 1). Stap 3: herh. 2x *1 omsl., doorh. door 2 lussen door 2 lussen op de haak* (zie pijlen 2 en 3). Stap 4: 1 omsl., doorh. door de 2 laatste lussen op de haak (zie pijl 4). Stap 5: het drievoudige stokje is klaar. Herh. stappen 1 tot en met 4. double-br Let op: om viervoudige of vijfvoudige stokjes te haken pas je hetzelfde principe toe, maar dan met 4 omslagen voor het viervoudige en 5 omslagen voor het vijfvoudige stokje, voordat je de haaknaald insteekt.

RELIËFSTEKEN VOOR, BIJVOORBEELD HET RELIËFSTOKJE VOOR 

 

triple-br

Stap 1: 1 omsl., steek de haak vanaf de voorkant om de steel van de steek uit de voorg. toer (of rij). Stap 2: 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen op de haak (zie de pijl). Stap 3: 1 omsl., doorh. door de laatste 2 lussen op de haak (zie de pijl). Stap 4: het reliëfstokje voor is klaar. Aan de achterkant van het werk vormt zich een ribbel. Het gehaakte stokje ligt vóór het werk. Let op: voor de andere reliëfsteken voor geldt altijd hetzelfde principe. Steek de haak altijd vanaf de voorkant om de steel van de steek heen, zodat de nieuw gehaakte steek aan de vóórkant ligt.

RELIËFSTEKEN ACHTER, BIJVOORBEELD HET RELIËFSTOKJE ACHTER double-br 

triple-br br-relevee-devant Stap 1: 1 omsl., steek de haak vanaf de achterkant om de steel van de steek uit de voorg. toer (of rij). Stap 2: 1 omsl., doorh. door de st., 1 omsl., doorh. door 2 lussen op de haak. Stap 3: 1 omsl., doorh. door de laatste 2 lussen op de haak (wat langer dan normaal). Stap 4: 1 reliëfstokje achter is klaar. Aan de voorkant van het werk vormt zich een ribbel. Het gehaakte stokje ligt áchter het werk. Let op: voor de andere reliëfsteken achter geldt altijd hetzelfde principe. Steek de haak altijd vanaf de achterkant om de steel van de steek heen, zodat de nieuw gehaakte steek aan de áchterkant ligt.

S 79 S

NL-Mandalas au crochet new 001-080-Elixyz-N.indd 79

01-05-17 15:44


GEHAAKTE Gehaakte mandala’s

MANDALA’S

GEHAAKTE MANDALA’S In mandala’s kun je al je creativiteit kwijt: afwisselen met haaksteken, diverse kleurcombinaties maken en variëren met haakgarens. In Gehaakte mandala’s staan 30 mandalapatronen van de beste haakontwerpsters. Alle patronen zijn stapsgewijs beschreven, met handig haakschema in kleur. Haak deze kleurrijke mandala’s! Met voorbeelden om de gehaakte mandala’s te gebruiken voor leuke accessoires, zoals oorbellen of dromenvanger!

Met ontwerpen van o.a. Arne & Carlos

NUR 474 Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen

Profile for Veen Bosch & Keuning uitgeversgroep

Gehaakte mandala's  

In Gehaakte mandala’s staan 30 haakontwerpen van o.a. Arne & Carlos. Met de duidelijke haakbeschrijvingen en haakschema’s kan iedereen deze...

Gehaakte mandala's  

In Gehaakte mandala’s staan 30 haakontwerpen van o.a. Arne & Carlos. Met de duidelijke haakbeschrijvingen en haakschema’s kan iedereen deze...

Profile for vbku