Page 1


EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 1

26-04-13 11:32


Eline’s Huis Agenda 2014 is een uitgave van Tirion Uitgevers Postbus 13288 3507 LG Utrecht www.tirion.nl www.elinepellinkhof.blogspot.com • Concept, vormgeving, styling en omslag: Eline Pellinkhof • Opmaak: Antoinette van Schaik (www.avormgevingendtp.nl) • Fotografie: Joost de Wolf (www.jdwfotografie.nl) en Eline Pellinkhof • Fotografie omslag: Hans Guldemond (www.hansguldemond.nl) • Redactie: Hanny Vlaar ISBN 978 90 4391 579 3 NUR 11

© 2014 Tirion Uitgevers, Utrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this diary may be reproduced in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.

EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 2

Een aantal van de foto’s in deze agenda is afkomstig uit het boek ‘Eline’s Buitenhuis’ (ISBN 978 90 4391 531 1). Alle andere foto’s zijn van nieuwe projecten, speciaal voor deze agenda gemaakt en van hoekjes uit Eline’s eigen huis. Nieuwe projecten zijn gemaakt door: • Eline Pellinkhof (elinepellinkhof.blogspot.nl) • Nelleke Petit (hetgehaaktesprookjesland.blogspot.nl) • Arda Meijburg (ards-catch22.blogspot.nl) • Frences Lich (scrappenenbeppen.blogspot.nl) • Antoinette van Schaik (antoinettevanschaik.blogspot.nl) • Margot de Boks (handmadebymargaretha.blogspot.nl) • Sanne Rongen (scrapcardsandstuff.blogspot.nl) Met dank aan: Hanny Vlaar Petra Hoeksema (bypetra.nl/blog) Helga Teunissen (www.helgateunissen.blogspot.nl) Elly van Trappen (www.t-scrap-ateljeetje.blogspot.nl) Jolanda van Noordenburg Jorine Tieleman (www.ma-ak.nl) Peet Roeven (scrapalbum.blogspot.nl) Verkooppunten Eline’s Huis materialen en boeken: www.bypetra.nl www.yourzoap.nl www.t-scrap-ateljeetje.nl Alle Eline’s Huis materialen zijn geproduceerd door Marianne Design (www.mariannedesign.nl).

26-04-13 11:32


door Margot uitleg achter in deze agenda

EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 3

26-04-13 11:32


Belangrijke dagen 2014 Nieuwjaar 1 januari Valentijnsdag 14 februari Begin carnaval 2 maart Goede vrijdag 18 april Pasen 20 en 21 april Koningsdag 26 april Dodenherdenking 4 mei Bevrijdingsdag 5 mei Moederdag 11 mei Hemelvaartsdag 29 mei Pinksteren 8 en 9 juni Vaderdag 15 juni Prinsjesdag 16 september

Dierendag 4 oktober Halloween 31 oktober Sint-Maarten 11 november Sinterklaas 5 december Kerstmis 25 en 26 december Oudjaar 31 december Zomertijd: in de nacht van 29 op 30 maart (een uur vooruit) Wintertijd: in de nacht van 25 op 26 oktober (een uur achteruit)

Schoolvakanties 2014 Kerstvakantie Alle regio’s: Voorjaarsvakantie Regio noord: Regio midden en zuid: Meivakantie Alle regio’s: Zomervakantie Regio noord: Regio midden: Regio zuid: Herfstvakantie Regio noord: Regio midden en zuid: Kerstvakantie Alle regio’s:

21 december 2013 – 5 januari 2014 22 februari 1014 – 2 maart 2014 15 februari – 23 februari 2014 26 april – 5 mei 2014 5 juli – 17 augustus 2014 19 juli – 31 augustus 2014 12 juli – 24 augustus 2014 11 oktober – 19 oktober 2014 18 oktober – 26 oktober 2014 20 december 2014 – 4 januari 2015

bo = basisonderwijs, vo = voortgezet onderwijs Met uitzondering van de zomervakantie zijn bovenstaande data adviesdata van de overheid. Neem voor de exacte data contact op met de school.

EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 4

26-04-13 11:32


week 07

10 maandag

11 dinsdag

12 woensdag

EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 20

26-04-13 11:33


EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 91

26-04-13 11:37


December week 52

22 maandag

23 dinsdag

24 woensdag

EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 116

26-04-13 11:39


EHA 2014 bw 172x172 HR.indd 121

26-04-13 11:40

9789043915793 eline's agenda inkijkexemplaren  
9789043915793 eline's agenda inkijkexemplaren  

Na de succesvolle Eline's huisagenda van 2013, hebben Eline Pellinkhof en haar team weer creatief uitgepakt! De huisagenda van 2014 bevat we...