Mijn Bijbels ABC-Coby Poelman en Sanne Miltenburg. ISBN 9789401915977

Page 1

N

W

daar tussenin kom je meer letters tegen. Je leest over Paulus en Noach zijn schip, Tomas en Jona, een duif en een kip.

M

De K is van kinderen, de F is van feest, je ziet op de plaatjes waarover je leest. Zo leer je door rijmpjes van A tot Z over de Bijbel in jouw alfabet.

K

G

M

W

B

Mijn Bijbels

De A is van Adam, de Z is van zegen,

Q

YL G A

H

T D R Z G T E Y F V W C N Z I O L H S L T U

I F

D H B N

O

Y

S

E

O X Y G Z

L

U

P

J

A S T Q

NUR 224 ISBN 978 90 266 2280 9

9 789026 622809

L

G

V

Van Adam tot Zegen Coby Poelman-Duisterwinkel & Sanne Miltenburg


M

C

X

K

H

A L V

W

M

Q

L

G A

S

J

K

Y

R

Q F

P

N

Z

GY

BY W S

X

N

B

G

W

D

R

G

I

N

F

L

O

E

F

N

H

O

E

X

O

B

U L M D

T A R

G

Z

UP

I

V

T

S H

T

D O Y Z

I

V

A

D

L

J

S T P Q N

C L G

V


I B

R

C

F

A

M

T

G

Z

J

Z B

J X

G

N

R

N

O

G

D S

I W

K

G L

D U

L

X K G D M H R N P S L GY A

H

F

A

Q

E

O E

G

V

D W

I

O

T

L

S B

M

A

V

P

H

U N

H T G

Q Z

M Q Y Y C V AMijn Bijbels ABCMijn Bijbels

Van Adam tot Zegen Coby Poelman-Duisterwinkel & Sanne Miltenburg

KokBoekencentrum Uitgevers • Utrecht


A


De A is van Adam, hij was de eerste man. God zag dat het goed was en Hij genoot er van.


B


De B is van Bijbel, daarin lees je over God, wat Hij zei en wat Hij deed en over zijn gebod.


C


N

W

daar tussenin kom je meer letters tegen. Je leest over Paulus en Noach zijn schip, Tomas en Jona, een duif en een kip.

M

De K is van kinderen, de F is van feest, je ziet op de plaatjes waarover je leest. Zo leer je door rijmpjes van A tot Z over de Bijbel in jouw alfabet.

K

G

M

W

B

Mijn Bijbels

De A is van Adam, de Z is van zegen,

Q

YL G A

H

T D R Z G T E Y F V W C N Z I O L H S L T U

I F

D H B N

O

Y

S

E

O X Y G Z

L

U

P

J

A S T Q

NUR 224 ISBN 978 90 266 2280 9

9 789026 622809

L

G

V

Van Adam tot Zegen Coby Poelman-Duisterwinkel & Sanne Miltenburg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.