Page 1

Wat & Hoe Taalgids - Hongaars.indd 1

11-07-2013 14:48:48


Hongaars.indd 1

Vertaling Zoltรกn J. Huszti

30-04-14 09:40


Hongaars.indd 2

Wat & Hoe: wat anders!? Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl

Leverbaar in de serie Wat & Hoe: • Wat & Hoe Reisgidsen • Wat & Hoe Onderweg • Wat & Hoe Select • Wat & Hoe Taalgidsen Kijk voor meer informatie op: www.watenhoe.nl

30e druk, 2014 © Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen Technische realisatie en productie: LINE UP boek en media bv Omslagontwerp: De Weijer Design BNO bv, Baarn Vormgeving: The Enschedé Font Foundry Illustraties: Monique van den Hout ISBN 978 90 215 5587 4 NUR 507 Alle rechten voorbehouden / All rights reserved Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Wij zouden het zeer waarderen wanneer u geconstateerde onjuistheden ons wilt doorgeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij een volgende druk. Uw opmerkingen kunt u zenden aan: info@watenhoe.nl

30-04-14 09:40


3

Woord vooraf  6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Handig om te weten...  7 Beknopte grammatica  7 Uitspraak  10 Handige rijtjes  12 Datum, tijd en getallen  17 Persoonlijke gegevens  25

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Praktische zaken  27 Bank  27 Post  28 Telefoon  29 Internet  33 Foto en video  34 Het weer  36 Veiligheid  38

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Ontmoetingen  40 Algemeen  40 Iemand aanspreken  41 Zich voorstellen  43 Elkaar begrijpen  49 Hobby’s  50 Een mening geven  51 Een compliment geven  53 Iets aanbieden  53 Uitnodigen  54 Iets afspreken  55 Iemand versieren  56 Afscheid nemen  58

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Onderweg  62 De weg vragen  62 Douane  65 Bagage  67 De auto  68 Verkeersborden  68 Het benzinestation  72 Pech en reparaties  72

Inhoud

Hongaars.indd 3

Inhoud

30-04-14 09:40


Inhoud

4

Hongaars.indd 4

4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

De fiets  75 Vervoermiddel huren  75 Liften  79 Inlichtingen  80 Openbaar vervoer  82

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Overnachten  91 Accommodatie zoeken  91 Bij de receptie  92 Kamperen  93 Hotel/appartement/huisje  97 Klachten  100 Vertrek  101

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Eropuit  103 Bezienswaardigheden  103 Sport en recreatie  106 Aan het water  107 In de sneeuw  110 Wandelen en bergbeklimmen  111 Fitness en wellness  112

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Winkelen  114 Algemeen  115 Levensmiddelen  117 Kleding en schoenen  118 Kapper  120 Afrekenen  122

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Eten en uitgaan  124 In het restaurant  124 Bestellen  125 Klachten  134 Afrekenen  135 Uitgaan  136 Kaartjes reserveren  139

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Gezondheid  141 De dokter roepen  141 Klachten van de patiënt  141 Het consult  143 Recept en voorschriften  150 De tandarts  151

30-04-14 09:40


In moeilijkheden  153 Om hulp vragen  153 Ongelukken  154 Er is iemand vermist  156 Verlies en diefstal  157 Aanranding  158 De politie  159

5

Woordenlijsten  161 Nederlands – Hongaars  161 Hongaars – Nederlands  214

Inhoud

Hongaars.indd 5

10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

30-04-14 09:40


Woord vooraf

6

Hongaars.indd 6

Woord vooraf Deze volledig herziene editie van de vertrouwde Wat & Hoe H ­ ongaars is weer flink verbeterd. De hele tekst is ingrijpend gewijzigd en aangepast aan de moderne toerist. U kunt nu bijvoorbeeld vragen of er draadloos internet is, een telefoonoplader lenen of informeren hoe u uw foto’s op een USB-stick kunt zetten. Achter in de gids is een ‘omgekeerde’ woordenlijst opgenomen. Hierin kunt u heel eenvoudig een onbekend woord op de menukaart, op een verkeersbord of bij de bushalte opzoeken. En natuurlijk kan uw gesprekspartner snel aanwijzen wat hij bedoelt. In veel hoofdstukjes is ook een alfabetische lijst van termen opgenomen. Dankzij de vernieuwde vormgeving biedt deze taalgids u nog beter uitkomst in verschillende situaties. Met de gids in de hand zult u er zeker in slagen om duidelijk te maken wat u bedoelt. Met de duidelijke zinnetjes zult u in de meest voorkomende gevallen een eenvoudig gesprek kunnen voeren. Per situatie vindt u een groot aantal mogelijke antwoorden (met de Nederlandse vertaling), die u aan uw gesprekspartner kunt voorleggen. Bovendien kunt u, aan de hand van de beknopte grammatica, deze gids ook gebruiken als een eerste hulpmiddel bij het leren van het ­Hongaars. Ook kunt u met behulp van de woordenlijst achterin gemakkelijk eigen zinnen maken. Wat & Hoe-taalgidsen zijn er in de volgende talen: Afrikaans Arabisch Braziliaans Bulgaars Catalaans Chinees Mandarijn Deens Duits Engels Fins Frans

Fries Grieks Hebreeuws Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Kroatisch Noors Pools Portugees

Roemeens Russisch Slowaaks Spaans Thai Tsjechisch Turks Vietnamees Zweeds

Deze Wat & Hoe-taalgidsen zijn ook als app verkrijgbaar: Duits Engels

Frans Italiaans

Spaans

30-04-14 09:40


7

1.1 Beknopte grammatica

„„ Het lid woord

Het bepaalde lidwoord (de, het) is a voor een medeklinker en az voor een klinker. Het onbepaalde lidwoord (een) is egy. „„ Zelfstand ige naamwoorden

De meervoudsuitgang na een klinker is -k, na een medeklinker komt er nog een tussenklank bij; bijv. autó, autók auto, auto’s, ház, házak huis, huizen, gyermek, gyermekek, kind, kinderen, bor, borok wijn, wijnen, sör, sörök bier, bieren. Geen meervoud na telwoorden, bijv. öt ház vijf huizen, sok ház vele huizen. Voor een bezitsuitgang is de meervoudsuitgang -i; bijv. ház huis, házak huizen, házam mijn huis, házaim mijn huizen.

Beknopte grammatica

Het Hongaars behoort, anders dan de meeste in Europa gesproken talen die tot de Indo-Europese taalfamilie behoren, tot de Fins-Oegrische taalfamilie. Zoals de naam al zegt is het Hongaars verwant aan het Fins, en aan enkele kleinere talen die allemaal in de voormalige SovjetUnie worden gesproken. De dagelijkse woordenschat is overwegend van niet Indo-Europese oorsprong; en dat is de reden dat u zonder enige kennis van het Hongaars nauwelijks iets van die taal kunt begrijpen. Het is ook niet mogelijk u op deze plaats een stoomcursus Hongaars te geven, de bedoeling is dat u met behulp van deze inleiding de voorbeeldzinnen beter kunt gebruiken. Geef de moed niet op, Hongaren spreken lang niet altijd vreemde talen en zullen de moeite die u neemt om ze in hun eigen taal tegemoet te komen, erg waarderen! De meest in het oog vallende kenmerken van het Hongaars: – geen voorzetsels (bij, in, op enz.) en bezittelijke voornaamwoorden (mijn, jouw, zijn/haar enz.) maar achtervoegsels en achterzetsels; bijv. ház huis házam mijn huis, házamban in mijn huis, a ház mögött achter het huis; – in een woord komen meestal alleen diepluidende (a, á, o, ó, u, ú) of hoogluidende klinkers (e, é, i, í, ö, ő, ü, ű) voor; – de bezitter staat voorop en zijn bezit krijgt een bezittelijk achtervoegsel; bijv. János háza het huis van Jan; – geen grammaticaal geslacht; ook geen aparte woorden voor hij en zij.

Handig om te weten...

Hongaars.indd 7

1 Handig om te weten...

30-04-14 09:40


27

2.1 Bank Waar is hier ergens een bank/een wisselkantoor?

Hol van itt a közelben bank/pénzváltóhely? hol wan iet-t a kuzelben bank/peenzwaaltoohej?

Kan ik hier deze ... inwisselen?

Beválthatom itt ezt a ...-t? bewaalthatom iet-t est a ...-t?

Kan ik hier pinnen?

Fizethetek itt bankkártyával? fiezethetek iet-t bank-kaartjaawal?

Kan ik hier met een creditcard geld opnemen?

Vehetek itt fel pénzt hitelkártyával? wehetek iet-t fel peenst hietelkaartjaawal?

Hoeveel provisie moet ik betalen?

Mennyi jutalékot kell fizetnem? menj-njie joetaleekot kel-l fiezetnem?

Praktische zaken

Waar moet ik tekenen?

Hol kell aláírnom? hol kel-l alaa-iêrnom?

Kan ik kleinere biljetten krijgen?

Kaphatnék kisebb bankjegyeket? kaphatneek kiesjeb-b bankjedjeket?

Ik zoek een geldautomaat

Egy pénzautomatát keresek edj peenza-oetomatát keresjek

Wat is het minimum/maximum?

Bank

Hongaars.indd 27

2 Praktische zaken

Mi a legkisebb/legnagyobb összeg? mie a lek-kiesjeb-b/leĝnadjob-b us-seĝ?

Mag ik ook minder opnemen?

Kevesebbet is felvehetek? kewesjeb-bet iesj felwehetek?

Dit zijn de gegevens van mijn bank in Nederland/België

Ezek a bankom adatai Hollandiában/Belgiumban ezek a bankom adata-ie hol-landiejaaban/belĝijoemban

Dit is mijn bankrekeningnummer

Ez a bankszámlám száma ez a banksaamlaam saama

30-04-14 09:40


40

3 Ontmoetingen 3.1 Algemeen „„ Dank u wel

Ontmoetingen

Bedankt/dank u wel

Köszi/köszönöm (szépen) kusie/kusunum (seepen)

Geen dank/graag gedaan

Nincs mit/szívesen nientsj miet/siêwesjen

Heel hartelijk dank

Nagyon szépen köszönöm nadjon seepen kusunum

Erg vriendelijk van u

Roppant kedves öntől rop-pant kedwesj unteul

Het was me een waar genoegen

Igazán nincs mit ieĝazaan nientsj miet

Dank u voor de moeite

Köszönöm a fáradozását kusunum a faaradozaasjaat

Algemeen

Dat had u niet moeten doen

Hongaars.indd 40

Nem kellett volna nem kel-let-t wolna

Dat zit wel goed, hoor

Szóra sem érdemes soora sjem eerdemesj

„„ Pardon Pardon

Bocsánat botsaanat

Sorry!

Elnézést elneezeesjt

Sorry, ik wist niet dat ...

Elnézést, nem tudtam, hogy ... elneezeesjt, nem toet-tam, hodj ...

30-04-14 09:40


65

északra ...-tól/től eesakra ...-tool/teul

Nem tudom, nem vagyok ismerős errefelé Rossz helyen jár Vissza kell mennie ...ig A táblák alapján onnan eltalál Ott kérdezze meg újra egyenesen balra jobbra befordulni követni átmenni a kereszteződés az utca a jelzőlámpa az alagút ‘elsőbbségadás kötelező’ tábla az épület a sarkon a folyó a felüljáró a híd a vasúti átjáró/a sorompó a(z) ... irányába mutató tábla a nyíl

Ik weet het niet, ik ben hier niet bekend U zit verkeerd U moet terug naar ... Daar wijzen de borden u verder Daar moet u het opnieuw vragen rechtdoor linksaf rechtsaf afslaan volgen oversteken de kruising de straat het verkeerslicht de tunnel het verkeersbord ‘voorrangskruising’ het gebouw op de hoek de rivier het viaduct de brug de spoorwegovergang/de spoorbomen het bord richting ... de pijl

Kérem az útlevelét! Kérem a zöld kártyáját! Kérem a forgalmi engedélyét! Kérem a vízumát! Hova utazik? Mennyi ideig marad? Van elvámolni való Önnél? Kérem, nyissa ki ezt! Vegye le az övét! Vegye le a cipőjét! Mi van ebben? Saját maga csomagolta be a táskáját?

Uw paspoort, a.u.b. De groene kaart, a.u.b. Het kentekenbewijs, a.u.b. Uw visum, a.u.b. Waar gaat u naartoe? Hoe lang bent u van plan te blijven? Hebt u iets aan te geven? Wilt u deze openmaken? Doe uw riem af Doe uw schoenen uit Wat zit hierin? Hebt u uw tas zelf ingepakt?

Douane

4.2 Douane

Onderweg

Hongaars.indd 65

ten noorden van

30-04-14 09:40


110

Csak engedéllyel Fürdeni tilos Horgászni tilos Horgászóhely Szörfölni tilos Veszélyes

Alleen met vergunning Verboden te zwemmen Verboden te vissen Viswater Verboden te surfen Gevaar

6.4 In de sneeuw

Eropuit

Kan ik hier skiles nemen?

Van itt síoktatás? wan iet-t sjiêoktataasj?

voor beginners/(half)gevorderden

Kezdőknek/(fél)haladóknak kezdeuknek/(feel)haladooknak

Hoeveel kost een skiles?

Mennyibe kerül egy síóra? mennyibe kerül egy sjiêoora?

Hoe groot zijn de groepen?

Mekkorák a csoportok? mek-korák a tsjoportok?

Ik wil graag een abonnement voor de skilift

Bérletet szeretnék a sílifthez beerletet seretneek a sjiêliefthez

voor ... dagen/weken

… napra/hétre … napra/heetre

In de sneeuw

Moet ik een pasfoto inleveren?

Hongaars.indd 110

Kell hozzá igazolványkép? kel-l hoz-zaa ieĝazolwaanjkeep?

Waar kan ik een pasfoto laten maken?

Hol tudok igazolványképet csináltatni? hol toedok iĝazolwaanjkeepet tsjienaaétatnie?

Ik wil graag bergschoenen huren/kopen

Hegymászó bakancsot szeretnék bérelni/vásárolni hedjmaasoo bakantsjot seretneek beerelnie/waasjaarolnie

Kan ik hier ski’s huren/kopen?

Bérelhetek/vásárolhatok itt síléceket? beerelhetek/waasjaarolhatok iet-t sjiêleetseket?

Verhuurt/verkoopt u ook skischoenen?

Árulnak/bérbe adnak síbakancsot is? aaroelnak/beerbe adnak sjiêbakantsjot iesj?

30-04-14 09:40


226

K

Hongaars.indd 226

kiad verhuren kiadó te huur kiállítás tentoonstelling kiárusítás opruiming, uitverkoop kicserél verwisselen kicsi klein kicsit een beetje kiejt uitspreken kifestőkönyv kleurboek kificamít verzwikken kígyó slang (dier) kígyóuborka komkommer kijárat uitgang kikötő haven kilátás uitzicht kiló kilo kilométer kilometer kilométerszámláló kilometerteller kint buiten kinyit openen kipufogókönyök uitlaatpijp kirakat etalage király koning királynő koningin kirándulás excursie, tocht, uitstapje

kirándulás a természetbe natuurexcursie kis klein kis táska tasje kisgyerek kleinkind kiskanál theelepel kismotor brommer kitisztít stomen (reinigen) kitölt invullen kitűnő voortreffelijk kiürítés ontruiming kiütés huiduitslag kiváló uitstekend klíma klimaat köbméter kubieke meter kockacukor klontje kockázat risico kocog joggen kocsi auto kocsi wagon köd mist

koffeinmentes cafeïnevrij koffer koffer köhögés hoest kóla cola kolbász(féle) worst kölcsönad lenen (aan) kölcsönöz lenen (aan/van) kölcsönvesz lenen (van) köldök navel kolléga collega kölni eau de toilette kolostor klooster költségek onkosten komoly erg komp pont, veerboot koncert concert kondom condoom konnektor stopcontact könnyű gemakkelijk könnyűbúvár-felszerelés duikuitrusting

könnyűbúvársport duiksport kontaktlencse contactlens kontaktlencse-fertőtlenítőszer contactlensvloeistof

kontaktlencse-folyadék lenzenvloeistof

köntös ochtendjas konyak cognac konyha keuken könyök elleboog könyv boek könyvesbolt boekhandel könyvtár bibliotheek konzervdoboz blikje konzervnyitó blikopener konzulátus consulaat köptető hoestdrank kör cirkel korán vroeg korcsolyázás schaatsen körforgalom rotonde kórház ziekenhuis kormány fietsstuur kormány(kerék) autostuur kormányfej balhoofd kormányház stuurhuis

30-04-14 09:40


környék omgeving, streek köröm nagel körömlakk nagellak körömreszelő nagelvijl körömvágó nagelschaartje körséta rondrit korsó karaf körte peer körülbelül ongeveer körutazás rondreis körutazás hajóval cruise kóser koosjer kóstol, (meg-) proeven köszönöm bedankt, dank u wel koszorúér kransslagader kosztüm kostuum kötél touw kötelező vereist, verplicht kötés verband követ volgen következő volgende követség, (nagy-) ambassade közben tijdens közbenső leszállás tussenlanding közel dichtbij középen midden közlekedés verkeer, vervoer közlekedési lámpa verkeerslicht közlekedési tábla verkeersbord kozmetika cosmetica kozmetikai szalon schoonheidssalon

közönséges gewoon központ centrum központi fűtés centrale verwarming

közvetlen rechtstreeks, onmiddellijk

krém crème krumpli aardappel kukac apenstaartje kulacs veldfles kulcs sleutel kulcscsont sleutelbeen külföld buitenland külföldi buitenlands kullancscsipesz tekenpincet

Hongaars.indd 227

küllő spaak különösen bijzonder külső uiterlijk (gezicht) külső gumi buitenband külső visszapillantó tükör

227

buitenspiegel

külsőleg uitwendig kunyhó hut (niet op schip) kutya hond l

láb voet láb(szár) been labda bal lábfej voet lábikra kuit (lichaamsdeel) lábos koekenpan lábujj teen lágy zacht lágyék lies lakás flat lakik wonen lakókocsi caravan lakosság bevolking lakosztály appartement lámpa lamp lánc ketting láncos kerékpárzár kettingslot láncvédő kettingkast lány meisje lánya dochter laptop laptop lárma lawaai lassú langzaam látnivaló bezienswaardigheid látogat bezoeken látogató(k) visite látszerész opticien (winkel) lavina lawine láz koorts le naar beneden lé sap leánytestvér zus lebarnul bruin worden légiforgalmi társaság

L

luchtvaartmaatschappij

30-04-14 09:40


Wat & Hoe Taalgids - Hongaars.indd 1

11-07-2013 14:48:48

Inkijkexemplaar 'Wat & Hoe Taalgids Hongaars'  
Inkijkexemplaar 'Wat & Hoe Taalgids Hongaars'  

Wat & Hoe Taalgids Hongaars is de beste tolk voor op reis. Met ruim 4.000 woorden en zinnen kom je altijd uit je woorden. Vlot de rekening v...