Merenkurkun melontakartta- Kvarkens paddlingskarta

Page 11

J Gubbgrund N 63°08.11’ E 21°33.13’

1

J Vasa – Vaasa 1 2 3 4 5 6

Gubbgrund N 63°08.11’ Rastplats, simstrand E 21°33.13’ Taukopaikka, uimaranta Gerby strand/Gerbyn ranta N 63°08.09’ Startplats, parkering, simstrand E 21°33.35’ Lähtöpaikka, pysäköinti, uimaranta Nagelskär/Kynsiluoto N 63°07.94’ Utfärdshamn, rastplats, eldplats, torrdass, simstrand E 21°32.62’ Retkisatama, taukopaikka, nuotiopaikka, käymälä, uimaranta Brändö/Palosaari N 63°06.27’ Startplats, båtramp, kiosk i närheten E 21°35.34’ Lähtöpaikka, veneluiska, kioski lähellä Top Camping N 63°06.04’ Campingområde med stugor och tältplatser (avgift), kiosk, simstrand, vattenpost, grillplats E 21°34.23’ Leirintäalue, jossa maksullisia mökkejä ja telttapaikkoja, kioski, uimaranta juomavettä, grillikatos Fiskarstranden/Kalaranta N 63°05.47’ Startplats, båtramp, vattenpost, butik och restauranger i närheten E 21°36.31’ Lähtöpaikka, veneluiska, juomavettä, kaupat ja ravintolat lähellä

2

Gerby strand/ Gerbyn ranta N 63°08.09’ E 21°33.35’

3

Merenkurkun melontakartta

Nagelskär/ Kynsiluoto N 63°07.94’ E 21°32.62’

4

6

5 Top Camping N 63°06.04’ E 21°34.23’

Kvarkens paddlingskarta

Brändö/ Palosaari N 63°06.27’ E 21°35.34’

Fiskarstranden/ Kalaranta N 63°05.47’ E 21°36.31’

Teckenförklaring – Merkkien selite Världsarvsinfo Maailmanperintöinfo

Torrtoalett Kuivakäymälä

Parkering Pysäköinti

Café Kahvila

Landstigning/Rastplats Maihinnousu/Taukopaikka

Restaurang Ravintola

Rastplats Levähdyspaikka

Inkvartering Majoitus

Eldplats Tulentekopaikka

Vattenpost Vesipiste

Grillplats Grillikatos

Simstrand Uimapaikka

Småbåtshamn Pienvenesatama

Naturstig Luontopolku

Båtramp Veneluiska

Utsiktstorn Näkötorni

Hyrestuga Vuokramökki

Fyr Majakka

Tältplats Telttapaikka

HSR sopterminal PSS roskapiste

Vindskydd Laavu

Världsarvsområde Maailmanperintöalue

Ödestuga/Fiskarbastu Autiotupa/Kalamaja

Naturskyddsområde, landstigning förbjuden 1.5-31.7 Luonnonsuojelualue, maihinnousukielto 1.5-31.7.

0 m

1000 m

2000 m

3000 m

Skala – Mittakaava 1 : 50 000 ©Maanmittauslaitos, lupa nro 1108/MML/09 Pohjakartta ©Maanmittauslaitos lupanro 1108/MML/09

Kartans koordinater är noterade enligt

Kartan koordinaatit on ilmoitettu

Denna karta baserar sig på uppgifter erhållna 2009 och kan innehålla inexaktheter och småningom föråldrade uppgifter. Kom ihåg att denna paddlingskarta inte ersätter ett giltigt sjökort!

mukaisesti. Tämän kartan tiedot ovat vuodesta 2009. Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai epätarkkuuksista. Tämä melontakartta ei korvaa virallista merikarttaa!

WGS84/EUREF89 -systemet.

WGS84/EUREF89 –järjestelmän

Österbottens Turism rf

Pohjanmaan Matkailu ry

Rådhusgatan 30, 65100 Vasa Tel 06-325 1125 office@botniatourist.com www.turismosterbotten.fi/kvarken

Raastuvankatu 30, 65100 Vaasa Puh 06-325 1125 office@botniatourist.com www.matkailupohjanmaa.fi/merenkurkku

Foton/Kuvat: Casse Klaucke/Heli-Foto, Bertel Backholm

Uppdaterad/Päivitetty 12/2009 Layout: Mainostoimisto Heikki Järvinen, Vaasa 12/2009


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.