Merenkurkun melontakartta- Kvarkens paddlingskarta

Page 1

mm Paddla i 220 Kvarken

Kansio_006 Kvarkens paddlingskarta omfattar 2 kartblad, där lämpliga start- och rastplatser för kanotister i världsarvet Kvarkens skärgård presenteras. Skala 1:50 000

Melo Merenkurkussa

Merenkurkun melontakartta sisältää 2 karttalehteä, joissa esitellään Merenkurkun maailmanperintöalueen melojalle soveltuvat lähtö- ja taukopaikat. Mittakaava 1:50 000 (Valsörarna/Valassaaret)

N 63°26.13’ E 21°04.14’

313 mm

25

Ebbskäret

Kvarkens skärgård är det enda

Merenkurkun saaristo on

finländska naturarvet på

Unescon maailmanperintölistalla

Unescos världsarvslista

Suomen ainoa luonnonperintökohde


A

23 Västersbådan

A Björkö/Valsörarna – Björkö/Valassaaret

Landstigning tillåten hela året, övernattning tillåten 1.8-30.4. Maihinnousu sallittu ympäri vuoden, yöpyminen sallittu 1.8.-30.4.

Maihinnousu ja liikkuminen luontopolulla sallittu ympäri vuoden. Yöpyminen sallittu 1.8.-30.4.

Maihinnousu satamassa ja liikkuminen luontopolulla sallittu ympäri vuoden. Yöpyminen sallittu 1.8.-30.4.

Maihinnousu sallittu ympäri vuoden, yöpyminen sallittu 1.8.-30.4.

1 Svedjehamn N 63°21.57’ Bra startplats, parkering, torrdass, sommarcafé med WC, hamn, båtramp, naturstig, simstrand E 21°17.90’ Hyvä lähtöpaikka, pysäköinti, kuivakäymälä, kesäkahvila ja WC, satama, veneluiska, luontopolku, uimaranta 2 Långgrund N 63°21.67’ Rastplats, vindskydd med eldplats, torrdass, tältplats, världsarvsinfo. “Slalomrutten” mellan De Geer-moränerna. E 21°15.75’ Levähdyspaikka, grillikatos, kuivakäymälä, telttapaikkoja, maailmanperintöinfo, “Slalomreitti” (pienveneväylä maailmanperintösaariston läpi) 3 Stora Segelsören N 63°21.43’ Flytbrygga, rastplats, världsarvsinfo E 21°14.42’ Ponttonilaituri, taukopaikka, maailmanperintöinfo 4 Segelsörens sund/salmi N 63°21.12’ Vandringsledens bro, vassbevuxet område, genomfart möjlig vid högvatten E 21°14.39’ Vaellusreitin silta, kaislikkoja, läpikulku mahdollinen korkean veden aikana 5 Sondasören N 63°20.11’ Rastplats, tältplatser. Ö med spår av svedjebruk E 21°13.18’ Tauko- ja telttapaikkoja. Saari, jossa näkyy kulotuksen jälkiä 6 Slåttskäret N 63°20.41’ Kanotbrygga, rastplats, vindskydd, eldplats, torrdass E 21°12.07’ Kanottilaituri, levähdyspaikka, laavu, nuotiopaikka, kuivakäymälä 7 Dinas fårskär N 63°19.06’ Grund och vassbevuxen skärgård, landstigning på obebyggda områden, genomfart möjlig E 21°14.96’ Matalaa, kaislikkoja, maihinnousu autioissa saareissa, läpikulku mahdollinen korkean veden aikana 8 Tippagrund N 63°18.17’ Rastplats, tältplats E 21°16.82’ Tauko- ja telttapaikkoja 9 Hässjeören N 63°17.78’ Grunt vatten, delvis igenväxt, klipphäll, rast- och tältplats öster om mynningen E 21°14.36’ Osittain umpeen kaislottuneita alueita, kallioita, tauko- ja telttapaikkoja joensuun itäpuolella 10 Borgarörfjärden Oenhetlig skärgård, stora flyttblock, landstigning på obebyggda områden Rikkonainen saaristo, isoja lohkareita, maihinnousu autioissa saareissa 11 Klobbfjärden Oenhetlig skärgård, stora flyttblock, landstigning på obebyggda områden Rikkonainen saaristo, isoja lohkareita, maihinnousu autioissa saareissa 12 Klobbskat N 63°18.32’ Fiskehamn, bra startplats, parkering, restaurang med butik och WC, båtramp. Kikanbergets naturstig och utkiksplats E 21°5.61’ Kalasatama, lähtöpaikka, pysäköinti, ravintola, wc, kauppa läheisyydessä, veneluiska. Kikanbergetin luontopolku ja näköalapaikka 13 Finngrundet N 63°18.45’ Sommarrestaurang, uthyrningstugor, bastu E 21°6.07’ Kesäravintola, vuokramökkejä, sauna

24 Östergårds (Valsörarna/Valassaaret) Landstigning och vandring längs naturstigen tillåten hela året, övernattning tillåten 1.8-30.4.

25 Ebbskäret (Valsörarna/Valassaaret) Landstigning vid båthamnen och vandring längs naturstigen tillåten hela året, övernattning tillåten 1.8-30.4 26 Malskärsören Landstigning tillåten hela året, övernattning tillåten 1.8-30.4

Ebbskäret

24

(Valsörarna/Valassaaret)

N 63°26.13’ E 21°04.14’

23 Östergårds

(Valsörarna/Valassaaret)

N 63°25.14’ E 21°04.78’

14 Panike N 63°19.41’ Fiskehamn, båtramp E 21°8.34’ Kalasatama, veneluiska 15 Rotörskatan (Kvicksund) N 63°19.57’ Brygga, rastplats, tältplatser, naturstig, eldplats E 21°9.45’ Laituri, levähdyspaikka, telttapaikkoja, nuotiopaikka, luontopolku 16 Wargis N 63°19.15’ Tältplatser, eldplats, torrdass, naturstig, hyresstuga (bokning Terranova 020 564 5281) E 21°10.43’ Telttapaikkoja, nuotiopaikka, kuivakäymälä, luontopolku, vuokratupa (varaus Terranovasta 020 564 5281) 17 Kropponbådan N 63°21.50’ Fin och skyddad rastplats E 21°13.25’ Hieno suojainen taukopaikka 18 Tribbonskäret/ Björsskäret N 63°22.49’ Grunt område, genomfart möjlig vid högvatten E 21°11.40’ Matalaa, melominen mahdollinen korkean veden aikana.

22

25

Malskärsören N 63°24.98’ E 21°08.02’

19

Kalkbådan N 63°23.33’ E 21°10.58’

20

Äggrund N 63°23.40’ E 21°13.15’

21 18

Segelsörens sund/salmi N 63°21.12’ E 21°14.39’

Tribbonskäret/ Björsskäret N 63°22.49’ E 21°11.40’

Västersbådan N 63°22.06’ E 21°04.10’

Storbådan (Lappörarna) N 63°23.41’ E 21°15.50’

4

Stora Segelsören N 63°21.43’ E 21°14.42’

Kropponbådan N 63°21.50’ E 21°13.25’

3

17 19 Kalkbådan N 63°23.33’ Karg omgivning, öppen för vind E 21°10.58’ Karu ympäristö, altis tuulelle 20 Äggrund N 63°23.40’ Rastplats, skyddad vik E 21°13.15’ Taukopaikka, suojainen lahti 21 Storbådan (Lappörarna) N 63°23.41’ Rastplats, fiskarbastu, torrdass E 21°15.50’ Taukopaikka, kalamaja, kuivakäymälä 22 Västersbådan N 63°22.06’ Tältplatser, fiskarbastu, toalett E 21°04.10’ Tauko- ja telttapaikkoja, kalamaja, kuivakäymälä. 23 Östergårds (Valsörarna/Valassaaret) N 63°25.14’ Rastplats, tältplatser, naturstig. Landstigning i den mindre, östra viken. E 21°04.78’ Telttapaikkoja, luontopolku. Melojille maihinnousu itäisessä lahdessa. Levähdyspaikka majakan luona. 24 Ebbskäret (Valsörarna/Valassaaret) N 63°26.13’ Båthamn, rastplats, eldplats, torrdass, tältplatser, naturstig, HSR sopterminal E 21°04.14’ Venesatama, levähdys- ja telttapaikkoja, nuotiopaikka, kuivakäymälä, luontopolku, PSS roskapiste 25 Malskärsören N 63°24.98’ Ankringsplats, rast- och tältplatser E 21°08.02’ Ankkurointi, tauko- ja telttapaikkoja

6

15

2

Slåttskäret N 63°20.41’ E 21°12.07’

Rotörskatan (Kvicksund) N 63°19.57’ E 21°9.45’

Finngrundet

N 63°21.67’ E 21°15.75’

1

5

13 N 63°18.45’

Långgrund

Svedjehamn N 63°21.57’ E 21°17.90’

Sondasören N 63°20.11’ E 21°13.18’

E 21°6.07’

Panike

14 N 63°19.41’ E 21°8.34’

Wargis N 63°19.15’ E 21°10.43’

12 Klobbskat N 63°18.32’ E 21°5.61’

11

Klobbfjärden

7

16

Dinas fårskär N 63°19.06’ E 21°14.96’

10 Borgarörfjärden 9 Hässjeören N 63°17.78’ E 21°14.36’

8

Tippagrund N 63°18.17’ E 21°16.82’


B

B Replotfjärden/Raippaluodon selkä 1 2 3 4 5 6

Finnkorsskatan N 63°22.32’ E 21°20.61’ Vikarskat N 63°22.08’ E 21°22.56’ Finnhamnen N 63°21.98’ E 21°24.75’ Ritgrund N 63°25.52’ E 21°30.62’ Yttre Rödgrund N 63°22.14’ E 21°34.11’ Övre Rödgrund N 63°22.00’ E 21°34.57’

7 8 9 10 11 12

Rastplats Taukopaikka Fiskehamn, brygga, utedass, vattenpost, parkering, bra startplats Kalasatama, lähtöpaikka, pysäköinti, laituri, kuivakäymälä, juomavettä Rastplats, tältplatser, fiskarbastu, vandringsled till Vikarskat hamn Tauko- ja telttapaikkoja, kalamaja, luontopolku Vikarskatin satamalle Fyr, brygga, utedass, grilltak, HSR sopterminal Majakka, laituri, kuivakäymälä, grillikatos, PSS roskapiste Klippigt område, tidigare brytning av rödgranit Kalliosaaria, ent. punagraniitin lohkomispaikka Rastplats, tältplatser Tauko- ja telttapaikkoja

Hermansbådan N 63°21.90’ Rastplats, tältplatser E 21°34.88’ Tauko- ja telttapaikkoja Själören N 63°19.92’ Rastplats, naturstrand E 21°34.92’ Taukopaikka, luonnonranta Båsjälsören N 63°20.80’ Rastplats, tältplatser E 21°32.89’ Tauko- ja telttapaikkoja Norra Hålbådan N 63°20.40’ Rastplats, fiskarbastu E 21°28.91’ Taukopaikka, kalamaja Lågrevet N 63°19.84’ Rastplats, fiskarbastu E 21°27.46’ Taukopaikka, kalamaja Vithällgrund N 63°17.87’ Holme med fina rast- och tältplatser, brygga, torrdass E 21°24.71’ Hieno saari, jossa tauko- ja telttapaikkoja, kuivakäymälä

4

1

Finnkorsskatan N 63°22.32’ E 21°20.61’

2

Ritgrund N 63°25.52’ E 21°30.62’

Vikarskat N 63°22.08’ E 21°22.56’

5

3

10

11

Vithällgrund N 63°17.87’ E 21°24.71’

6

Finnhamnen N 63°21.98’ E 21°24.75’

9

12

Yttre Rödgrund N 63°22.14’ E 21°34.11’

Lågrevet N 63°19.84’ E 21°27.46’

Båsjälsören N 63°20.80’ E 21°32.89’

7

Norra Hålbådan N 63°20.40’ E 21°28.91’

8

Själören N 63°19.92’ E 21°34.92’

Hermansbådan N 63°21.90’ E 21°34.88’

Övre Rödgrund N 63°22.00’ E 21°34.57’


C

1 12

Hålörskatan/ Björkören N 63°17.14’ E 21°11.14’

2

Björkören N 63°16.28’ E 21°06.91’

Vistan N63°16.20’ E 21°13.43’

3

6

Gräsbådan N 63°15.92’ E 21°14.43’

5 Ledörens sund/salmi N 63°15.38’ E 21°18.57’

4 Rudskärsfjärden N 63°14.88’ E 21°18.00’

11 Krokörarna N 63°12.69’ E 21°08.64’

10

C Vallgrund

Kalvholmen N 63°10.71’ E 21°13.90’

1 Hålörskatan/Björkören N 63°17.14’ Sund, infart till grävd kanal till Västerfjärden E 21°11.14’ Salmi, kaivettu kanava Västerfjärdenille 2 Vistan N 63°16.20’ Rastplats, simstrand, torrdass, parkering E 21°13.43’ Taukopaikka, uimaranta, kuivakäymälä, pysäköinti 3 Gräsbådan N 63°15.92’ Rastplats, fd fårbete E 21°14.43’ Taukopaikka, ent. lammaslaidun 4 Rudskärsfjärden N 63°14.88’ Grunda och vassbevuxna områden, landstigning på obebyggda områden E 21°18.00’ Matala ja kaislarantainen alue, maihinnousu autioissa saareissa 5 Ledörens sund/salmi N 63°15.38’ Grunt och vassbevuxet, grävda kanaler med möjlig genomfart E 21°18.57’ Matala ja kaislarantainen, läpikulku mahdollinen kaivettuja väyliä pitkin 6 Hörnbådan N 63°15.65’ Rastplats E 21°18.91’ Taukopaikka 7 Fort Sommarö/ Hålören N 63°09.53’ Rastplats, simstrand, torrdass, eldplats, tältplatser, vandringsled med fornminnen E 21°18.31’ Levähdys- ja telttapaikkoja, uimaranta, kuivakäymälä, nuotiopaikka, luontopolku ja muinaismuistoja 8 Sommarösund N 63°10.23’ Startplats, hamn, parkering, simstrand, utedass, butik på promenadavstånd E 21°16.49’ Lähtöpaikka, satama, pysäköinti, uimaranta, kuivakäymälä, kauppa lähellä 9 Bullerås N 63°10.31’ Hamn, simstrand, utedass E 21°13.77’ Satama, uimaranta, kuivakäymälä 10 Kalvholmen N 63°10.71’ Startplats, hamn med båtramp, parkering E 21°13.90’ Lähtöpaikka, pysäköinti, satama ja veneluiska 11 Krokörarna N 63°12.69’ Hamn, lotsstation, parkering E 21°08.64’ Satama, pysäköinti, luotsiasema 12 Björkören N 63°16.28’ Rastplats, tältplatser, grunt men farbart vatten E 21°06.91’ Tauko- ja telttapaikkoja, matalaa aluetta

9 Bullerås N 63°10.31’ E 21°13.77’

8 Sommarösund N 63°10.23’ E 21°16.49’

7 Fort Sommarö/ Hålören N 63°09.53’ E 21°18.31’

Hörnbådan N 63°15.65’ E 21°18.91’


D 2

3

1

11

Skalörarna/ Norra Fjärdsgrund N 63°17.28’ E 21°20.10’

Västra Harrbådan N 63°17.01’ E 21°33.96’

4

Södra Fjärdsgrund N 63°16.88’ E 21°20.39’

12

Holverskärsströmmen

Gåsskärsbottnen N 63°16.59’ E 21°34.83’

13

Stekhålet N 63°16.32’ E 21°36.11’

14

Storgrynnan N 63°15.12’ E 21°37.27’

Södra Fjärdsgrund N 63°16.45’ E 21°20.62’

5

6

Båtgrund N 63°14.69’ E 21°29.31’

Replot gästhamn/ vierasvenesatama N 63°14.12’ E 21°26.64’

8

Norra Vallgrund hamn/satama N 63°11.11’ E 21°19.59’

7

10

9

Lars Björkasskär N 63°10.81’ E 21°24.18’

Fjärdskäret N 63°12.28’ E 21°29.38’

Bergskär N 63°12.16’ E 21°27.78’

D Replot/Iskmo – Raippaluoto/Iskmo 1 Skalörarna/ Norra Fjärdsgrund N 63°17.28’ Bro, båtled under landsvägen E 21°20.10’ Silta, veneväylä maantien alla 2 Södra Fjärdsgrund N 63°16.88’ Bra startplats, parkering, hyresstugor på andra sidan vägen E 21°20.39’ Lähtöpaikka, pysäköinti, vuokramökkejä tien toisella puolella 3 Södra Fjärdsgrund N 63°16.45’ Bro, båtled under landsvägen E 21°20.62’ Silta, veneväylä maantien alla 4 Holverskärsströmmen Tidigare båtled, genomfart möjlig Entinen veneväylä, läpikulku mahdollinen 5 Båtgrund N 63°14.69’ Rastplats, tältplatser E 21°29.31’ Tauko- ja telttapaikkoja 6 Replot gästhamn/vierasvenesatama N 63°14.12’ Gästhamn, bra startplats, parkering, simstrand, servicehus med WC, dusch, bastu och tvättmaskin, sommarrestaurang E 21°26.64’ Vierasvenesatama, hyvä lähtöpaikka, pysäköinti, uimaranta, palvelutalo ja WC, sauna, suihku ja pesukone, kesäravintola 7 Bergskär N 63°12.16’ Friluftsområde E 21°27.78’ Virkistysalue 8 Fjärdskäret N 63°12.28’ Bra startplats, parkering, utedass, grillplats, simstrand E 21°29.38’ Hyvä lähtöpaikka, pysäköinti, grillikatos, käymälä, uimaranta 9 Lars Björkasskär N 63°10.81’ Bastu, grilltak, torrdass, tältplatser, brygga, HSR sopterminal E 21°24.18’ Levähdys- ja telttapaikkoja, grillikatos, kuivakäymälä, laituri, PSS roskapiste 10 Norra Vallgrund hamn/satama N 63°11.11’ Småbåtshamn med båtramp, simstrand, torrdass E 21°19.59’ Pienvenesatama, veneluiska, kuivakäymälä, uimaranta 11 Västra Harrbådan N 63°17.01’ Rastplats på sydostsidan E 21°33.96’ Taukopaikka kaakossa 12 Gåsskärsbottnen N 63°16.59’ Bro, genomfart under landsvägen E 21°34.83’ Silta, veneväylä maantien alla 13 Stekhålet N 63°16.32’ Bro, genomfart under landsvägen E 21°36.11’ Silta, veneväylä maantien alla 14 Storgrynnan N 63°15.12’ Rastplats, tältplatser E 21°37.27’ Tauko- ja telttapaikkoja


E

14

13

Svingrund/ Långgrund N 63°27.19’ E 21°43.22’

Mickelsörarnas naturstation/ Mikkelinsaarten luontoasema N 63°27.62’ E 21°46.39’

11

Kisbocken N 63°26.80’ E 21°46.41’

12

Fassgrund N 63°26.78’ E 21°46.97’

10 9

8

Norra Håpören N 63°26.48’ E 21°49.72’

Stora Höuvan N 63°25.94’ E 21°47.52’

Trutören N 63°23.21’ E 21°38.94’

7

Kockskäret N 63°23.69’ E 21°45.01’

E Köklot/Mickelsörarna – Kaukaluoto/Mikkelinsaaret

6 5

Keskar N 63°21.82’ E 21°44.75’

Holmströmsbådan N 63°20.21’ E 21°38.75’

4

3

1

2

Norrskat N 63°19.14’ E 21°39.83

Furuskärsskatan N 63°18.42’ E 21°38.00’

Storströmmen N 63°18.93’ E 21°41.24’

Yttre Håpören N 63°19.99’ E 21°45.44’

1 Norrskat N 63°19.14’ Småbåtshamn, startplats, båtramp E 21°39.83 Pienvenesatama, lähtöpaikka, veneluiska 2 Furuskärsskatan N 63°18.42’ Rastplats på södra sidan E 21°38.00’ Taukkopaikka saaren eteläpuolella 3 Storströmmen N 63°18.93’ Bro, genomfart möjlig under vägen till Värlax E 21°41.24’ Silta, veneväylä Värlaxin maantien alla 4 Yttre Håpören N 63°19.99’ Rastplats, tältplatser E 21°45.44’ Tauko- ja telttapaikkoja 5 Holmströmsbådan N 63°20.21’ Rastplats på södra sidan E 21°38.75’ Taukkopaikka saaren eteläpuolella 6 Keskar N 63°21.82’ Fin tjärn, steniga stränder E 21°44.75’ Hieno lampi, kivisiä rantoja 7 Kockskäret N 63°23.69’ Rastplats på södra sidan E 21°45.01’ Taukopaikka saaren eteläpuolella 8 Trutören N 63°23.21’ Skyddad rastplats, tältplatser, jungfrudans E 21°38.94’ Suojainen taukopaikka, telttapaikkoja, jatulintarha 9 Stora Höuvan N 63°25.94’ Mickelsörarnas högsta punkt 17,6 m ö.h. E 21°47.52’ Mikkelinsaarten korkein kohta 17,6 m mpy. 10 Norra Håpören N 63°26.48’ Fiskehamn, rastplats, tätplats, fiskehus (övernattning mot betalning 050-5579196) E 21°49.72’ Kalasatama, tauko- ja telttapaikkoja, kalamaja (maksullinen yöpyminen 050-5579196) 11 Kisbocken N 63°26.80’ Rastplats, grillplats, torrdass, tältplatser, HSR sopterminal E 21°46.41’ Levähdyspaikka, nuotiopaikka, kuivakäymälä, telttapaikkoja, PSS roskapiste 12 Fassgrund N 63°26.78’ Rastplats E 21°46.97’ Taukopaikka 13 Mickelsörarnas naturstation/ Mikkelinsaarten luontoasema N 63°27.62’ Brygga, torrdass, grilltak, bastu, tältplatser, HSR sopterminal, Forstsstyrelsens naturstation med E 21°46.39’ sommarcafé och logi, vandringsled Taukopaikka, laituri, kuivakäymälä, grillikatos, sauna, kesäkahvila, telttapaikkoja, luontopolku, PSS roskapiste, Metsähallituksen luontoasema, jossa kesäkahvila ja majoitus 14 Svingrund/Långgrund N 63°27.19’ Smalt sund, genomfart möjlig E 21°43.22’ Kapea salmi, läpikulku mahdollinen


F

F Västerö-Österö

1 Brudsund/ Hällgrund N 63°17.24’ Bro, båtramp E 22°03.11’ Silta, veneluiska 2 Särkimo N 63°17.80’ Startplats, brygga, parkering, toaletter, bra startplats, vattenpost E 22°0.90’ Lähtöpaikka, laituri, pysäköinti, käymälä, juomavettä, kauppa lähellä 3 Snögrund/Sandgrynnan N 63°19.60’ Rastplats, tältplats E 21°57.50’ Tauko- ja telttapaikkoja 4 Sandskatan N 63°20.97’ Startplats, parkering, torrdass, eldplats, simstrand, världsarvsinfo E 22°00.43’ Lähtöpaikka, pysäköinti, käymälä, nuotiopaikka, uimaranta, maailmanperintöinfo 5 Granholmen N 63°20.82’ Restaurang, logi, bastu, vattenpost, simstrand, kanoter att hyra E 22°00.60’ Ravintola, majoitus, sauna, käymälä, juomavettä, uimaranta, kanootteja vuokrataan 6 Söderskatan N 63°20.07’ Vandringsleden rastplats, fiskarbastu, tältplats, torrdass, eldplats E 21°56.53’ Luontopolun levähdyspaikka, kalamaja, telttapaikkoja, kuivakäymälä, nuotiopaikka 7 Jätterholmen N 63°20.78’ Simstrand, rastplats och eldplats längs vandringsleden lite söderut E 21°57.10’ Uimaranta, levähdys- ja nuotiopaikka luontopolun varrella 8 Equity N 63°21.55’ Minnesmärke (Equity), rastplats E 21°57.79’ Muistomerkki (Equity), telttapaikkoja 9 Mastviken N 63°22.16’ Stenig strand. Ödestuga, torrtoalett, rast- och eldplats norrut längs vandringsleden. E 21°58.66’ Luontopolun taukopaikka, nuotiopaikka, kivinen ranta. Etelässä parempi hiekkaranta, autiotupa luontopolun varrella. 10 Ryssberget N 63°22.89’ Höga klippor, Kvarkens högsta punkt 29,3 m ö.h. skeppsvrak, ingen landstigning E 21°59.39’ Korkeat kalliot. Merenkurkun korkein kohta 29,3 m mpy. Ei maihinnousua.

11

12

17

Jöusan/ Västerviken N 63°25.75’ E 22°05.15’

14

Rysskallan N 63°23.75’ E 22°04.37’

Västerskatan N 63°23.76’ E 22°00.74’

15

Västerskatan N 63°23.72’ E 22°00.69’

Stora Grisselskäret N 63°23.15’ E 22°07.08’

18 13

10 Ryssberget N 63°22.89’ E 21°59.39’

8

Österö/ Stråkaviken N 63°23.04’ E 22°01.58’

Stora Kalkskär N 63°22.58’ E 22°11.18’

Equity N 63°21.55’ E 21°57.79’

9

7

Mastviken N 63°22.16’ E 21°58.66’

16

Grusgrund N 63°21.39’ E 22°04.30’

Jätterholmen N 63°20.78’ E 21°57.10’ Sandskatan N 63°20.97’ E 22°00.43’

4 Söderskatan N 63°20.07’ E 21°56.53’

5

6

3 Snögrund/ Sandgrynnan N 63°19.60’ E 21°57.50’

2

Särkimo N 63°17.80’ E 22°0.90’

1

Brudsund/ Hällgrund N 63°17.24’ E 22°03.11’

Granholmen N 63°20.82’ E 22°00.60’

11 Västerskatan N 63°23.72’ Rastplats, fina klippor E 22°00.69’ Taukopaikka, hienot kalliot 12 Västerskatan N 63°23.76’ Små öar, rastplatser E 22°00.74’ Pieniä saaria, taukopaikkoja 13 Österö/Stråkaviken N 63°23.04’ Startplats, hamn, parkering, sommarkiosk, toalett, simstrand, vattenpost. Butik i närheten. E 22°01.58’ Lähtöpaikka, pienvenesatama, pysäköinti, kesäkioski, käymälä, roskapiste, uimaranta, juomavettä. Kauppa kävelyetäisyydellä 14 Rysskallan N 63°23.75’ Rastplats, djävulsåker E 22°04.37’ Taukopaikka, pirunpelto 15 Stora Grisselskäret N 63°23.15’ Fint på södra spetsen, klippor, tältplats E 22°07.08’ Hienot kalliot eteläpäässä, telttapaikkoja 16 Grusgrund N 63°21.39’ Rastplats, simstrand, toalett, långgrunt E 22°04.30’ Taukopaikka, uimaranta, käymälä, matalaa 17 Jöusan/Västerviken N 63°25.75’ Skyddad vik, hamn, rastplats, fornminnen, tältplats E 22°05.15’ Suojainen satama, taukopaikka, muinaismuistoja, telttapaikka 18 Stora Kalkskär N 63°22.58’ Rastplats, tältplats, HSR Sopterminal E 22°11.18’ Tauko- ja telttapaikkoja, PSS roskapiste


G 1

3

Snärörarna N 63°16.37’ E 21°52.68’

Furuskäret N 63°16.57’ E 21°38.13’

2

Petsmo hamn/satama N 63°13.78’ E 21°44.59’

G Köklot/Kvevlax – Kaukaluoto/Koivulahti 1 2 3

Furuskäret N 63°16.57’ Fiskehamn, gästbrygga, startplats, simstrand och utedass i närheten E 21°38.13’ Kalasatama, vieraslaituri, lähtöpaikka, uimaranta ja kuivakäymälä lähellä Petsmo hamn/satama N 63°13.78’ Simstrand, utedass, parkering. Butik på gångavstånd E 21°44.59’ Uimaranta, kuivakäymälä, pysäköinti. Kauppa lähellä Snärörarna N 63°16.37’ Rastplats, tältplatser E 21°52.68’ Tauko- ja telttapaikkoja

Kvarkens paddlingskarta Merenkurkun melontakartta Teckenförklaring – Merkkien selite

0m

Världsarvsinfo Maailmanperintöinfo

Småbåtshamn Pienvenesatama

Torrtoalett Kuivakäymälä

Naturstig Luontopolku

Parkering Pysäköinti

Båtramp Veneluiska

Café Kahvila

Utsiktstorn Näkötorni

Landstigning/Rastplats Maihinnousu/Taukopaikka

Hyrestuga Vuokramökki

Restaurang Ravintola

Fyr Majakka

Rastplats Levähdyspaikka

Tältplats Telttapaikka

Inkvartering Majoitus

HSR sopterminal PSS roskapiste

Eldplats Tulentekopaikka

Vindskydd Laavu

Vattenpost Vesipiste

Världsarvsområde Maailmanperintöalue

Grillplats Grillikatos

Ödestuga/Fiskarbastu Autiotupa/Kalamaja

Simstrand Uimapaikka

Naturskyddsområde, landstigning förbjuden 1.5-31.7 Luonnonsuojelualue, maihinnousukielto 1.5-31.7.

1000 m

2000 m

3000 m

Skala – Mittakaava 1 : 50 000 ©Maanmittauslaitos, lupa nro 1108/MML/09 Pohjakartta ©Maanmittauslaitos lupanro 1108/MML/09

Kartans koordinater är noterade enligt

WGS84/EUREF89 -systemet.

Denna karta baserar sig på uppgifter erhållna 2009 och kan innehålla inexaktheter och småningom föråldrade uppgifter. Kom ihåg att denna paddlingskarta inte ersätter ett giltigt sjökort! Kartan koordinaatit on ilmoitettu

WGS84/EUREF89 –järjestelmän mukaisesti.

Tämän kartan tiedot ovat vuodesta 2009. Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai epätarkkuuksista. Tämä melontakartta ei korvaa virallista merikarttaa!


H

3

Särkimo kanal N 63°16.89’ E 21°59.95’

2

1

Öskata bro/silta N 63°15.80’ E 22°04.93’

Nabben N 63°14.37’ E 22°02.49’

H Maxmo 1 2 3

Svedjehamn

Mickelsörarna/Mikkelinsaaret Österbottens Turism rf Rådhusgatan 30, 65100 Vasa Tel 06-325 1125 office@botniatourist.com www.turismosterbotten.fi/kvarken

Pohjanmaan Matkailu ry Raastuvankatu 30, 65100 Vaasa Puh 06-325 1125 office@botniatourist.com www.matkailupohjanmaa.fi/merenkurkku

Foton/Kuvat: Casse Klaucke/Heli-Foto, Bertel Backholm Uppdaterad/Päivitetty 12/2009 Layout: Mainostoimisto Heikki Järvinen, Vaasa 12/2009

Nabben N 63°14.37’ Startplats, hamn, parkering, båtramp, restaurang, WC, bastu E 22°02.49’ Lähtöpaikka, pienvenesatama, pysäköinti, veneluiska, ravintola, WC, sauna Öskata bro/silta N 63°15.80’ Båtramp, parkering E 22°04.93’ Veneluiska, pysäköinti Särkimo kanal N 63°16.89’ Sund, bro - man kan paddla genom hela vägen till Norrbrunnen och ändå till Kimholmsströmmen E 21°59.95’ Salmi ja silta - melominen mahdollinen Norrbrunnenin kohdalta Kimholmsströmmenin kohdalle


I

I Vasa/Sundom – Vaasa/Sundom

1 Långrundshålet (Pirunreikä) N 63°09.14’ Sund/grävd kanal E 21°30.91’ Salmi, kaivettu kanava 2 Kopparfuruskär N 63°08.03’ Rastplats, grillplats, torrdass, brygga, HSR sopterminal E 21°26.10’ Levähdyspaikka, laituri, grillikatos, käymälä, PSS roskapiste 3 Mastören N 63°07.53’ Rastplats, skyddad vik E 21°23.90’ Taukopaikka, suojainen lahti 4 Granskär N 63°07.38’ Restaurang, WC, bastu, världsarvsinfo E 21°28.28’ Taukopaikka, ravintola, WC, sauna, maailmanperintöinfo 5 Andören N 63°06.61’ Rastplats E 21°29.99’ Taukopaikka 6 Rönnbuskören N 63°05.87’ Rastplats E 21°31.23’ Taukopaikka 7 Öjen N 63°04.77’ Startplats, rastplats E 21°31.38’ Lähtöpaikka, taukopaikka

1

Kopparfuruskär N 63°08.03’ E 21°26.10’

8 Kronvik N 63°03.43’ Simstrand, toalett, parkering, startplats E 21°31.56’ Lähtöpaikka, pysäköinti, käymälä, uimaranta 9 Algrund (söder om/eteläpuolella) N 63°03.61’ Rastplats E 21°28.42’ Taukopaikka 10 Stavas Svedjeskär N 63°04.98’ Rastplats E 21°27.41’ Taukopaikka 11 Lövhilsfladan norra/pohjoinen N 63°05.16’ Sund, infart norrifrån E 21°23.89’ Salmi, pohjoinen portti 12 Hålona N 63°04.78’ Rastplats, mycket stenigt område E 21°24.86’ Taukopaikka, kivinen alue 13 Granö hamn/satama N 63°04.75’ Startplats, småbåtshamn, parkering E 21°25.22’ Lähtöpaikka, pienvensatama, pysäköinti 14 Lövhilsfladan södra/eteläinen N 63°04.73’ Sund, infart söderifrån E 21°24.20’ Salmi, eteläinen portti 15 Granfladan N 63°04.57’ Rastplats E 21°24.26’ Taukopaikka 16 Munsmo fårskäret N 63°05.24’ Rastplats, brygga E 21°19.24’ Taukopaikka, laituri

Långgrundshålet (Pirunreikä) N 63°09.14’ E 21°30.91’

2 3

Mastören N 63°07.53’ E 21°23.90’

Granskär N 63°07.38’ E 21°28.28’

4

5

11

Lövhilsfladan norra/pohjoinen N 63°05.16’ E 21°23.89’

6 16

17

Munsmo fårskäret N 63°05.24’ E 21°19.24’

Rackelbådan N 63°04.34’ E 21°19.49’

12 Lövhilsfladan södra/eteläinen N 63°04.73’ E 21°24.20’

14

Hålona N 63°04.78’ E 21°24.86’

13 15

18

Annskäret N 63°03.68’ E 21°19.40’

20

10

7

Granfladan N 63°04.57’ E 21°24.26’

Öjen N 63°04.77’ E 21°31.38’

9

Tjärnasströmmen N 63°02.12’ E 21°24.71’

N 63°02.52’ E 21°21.16’

22 Ritgrundhålet

23 N 63°0.62’

E 21°26.39’

24

Bärgrund N 63°00.04’ E 21°22.47’

Algrund N 63°03.61’ E 21°28.42’

8

19 Långskäret

Penikarströmmen N 63°1.24’ E 21°26.61’

Rönnbuskören N 63°05.87’ E 21°31.23’

Stavas Svedjeskär N 63°04.98’ E 21°27.41’

Granö hamn/satama N 63°04.75’ E 21°25.22’

Båtskäret N 63°02.79’ E 21°22.97’

21 17 Rackelbådan N 63°04.34’ Rastplats E 21°19.49’ Taukopaikka 18 Annskäret N 63°03.68’ Rastplats, skyddad vik E 21°19.40’ Taukopaikka, suojainen lahti 19 Långskäret N 63°02.52’ Startplats, småbåts/fiskehamn, båtramp, parkering, vattenpost E 21°21.16’ Lähtöpaikka, pienvenesatama, pysäköinti, veneluiska, juomavettä 20 Båtskäret N 63°02.79’ Rastplats E 21°22.97’ Taukopaikka 21 Tjärnäsströmmen N 63°02.12’ Grävd kanal, rastplats och grillplats i närheten E 21°24.71’ Kaivettu kanava, tauko- ja nuotiopaikka lähellä 22 Penikarströmmen N 63°1.24’ Smalt sund, bro E 21°26.61’ Kapea salmi, silta 23 Ritgrundhålet N 63°0.62’ Smalt sund, bro E 21°26.39’ Kapea salmi, silta 24 Bärgrund N 63°00.04’ Rastplats, tältplats E 21°22.47’ Taukopaikka, telttapaikka

Andören N 63°06.61’ E 21°29.99’

Kronvik N 63°03.43’ E 21°31.56’


J Gubbgrund N 63°08.11’ E 21°33.13’

1

J Vasa – Vaasa 1 2 3 4 5 6

Gubbgrund N 63°08.11’ Rastplats, simstrand E 21°33.13’ Taukopaikka, uimaranta Gerby strand/Gerbyn ranta N 63°08.09’ Startplats, parkering, simstrand E 21°33.35’ Lähtöpaikka, pysäköinti, uimaranta Nagelskär/Kynsiluoto N 63°07.94’ Utfärdshamn, rastplats, eldplats, torrdass, simstrand E 21°32.62’ Retkisatama, taukopaikka, nuotiopaikka, käymälä, uimaranta Brändö/Palosaari N 63°06.27’ Startplats, båtramp, kiosk i närheten E 21°35.34’ Lähtöpaikka, veneluiska, kioski lähellä Top Camping N 63°06.04’ Campingområde med stugor och tältplatser (avgift), kiosk, simstrand, vattenpost, grillplats E 21°34.23’ Leirintäalue, jossa maksullisia mökkejä ja telttapaikkoja, kioski, uimaranta juomavettä, grillikatos Fiskarstranden/Kalaranta N 63°05.47’ Startplats, båtramp, vattenpost, butik och restauranger i närheten E 21°36.31’ Lähtöpaikka, veneluiska, juomavettä, kaupat ja ravintolat lähellä

2

Gerby strand/ Gerbyn ranta N 63°08.09’ E 21°33.35’

3

Merenkurkun melontakartta

Nagelskär/ Kynsiluoto N 63°07.94’ E 21°32.62’

4

6

5 Top Camping N 63°06.04’ E 21°34.23’

Kvarkens paddlingskarta

Brändö/ Palosaari N 63°06.27’ E 21°35.34’

Fiskarstranden/ Kalaranta N 63°05.47’ E 21°36.31’

Teckenförklaring – Merkkien selite Världsarvsinfo Maailmanperintöinfo

Torrtoalett Kuivakäymälä

Parkering Pysäköinti

Café Kahvila

Landstigning/Rastplats Maihinnousu/Taukopaikka

Restaurang Ravintola

Rastplats Levähdyspaikka

Inkvartering Majoitus

Eldplats Tulentekopaikka

Vattenpost Vesipiste

Grillplats Grillikatos

Simstrand Uimapaikka

Småbåtshamn Pienvenesatama

Naturstig Luontopolku

Båtramp Veneluiska

Utsiktstorn Näkötorni

Hyrestuga Vuokramökki

Fyr Majakka

Tältplats Telttapaikka

HSR sopterminal PSS roskapiste

Vindskydd Laavu

Världsarvsområde Maailmanperintöalue

Ödestuga/Fiskarbastu Autiotupa/Kalamaja

Naturskyddsområde, landstigning förbjuden 1.5-31.7 Luonnonsuojelualue, maihinnousukielto 1.5-31.7.

0 m

1000 m

2000 m

3000 m

Skala – Mittakaava 1 : 50 000 ©Maanmittauslaitos, lupa nro 1108/MML/09 Pohjakartta ©Maanmittauslaitos lupanro 1108/MML/09

Kartans koordinater är noterade enligt

Kartan koordinaatit on ilmoitettu

Denna karta baserar sig på uppgifter erhållna 2009 och kan innehålla inexaktheter och småningom föråldrade uppgifter. Kom ihåg att denna paddlingskarta inte ersätter ett giltigt sjökort!

mukaisesti. Tämän kartan tiedot ovat vuodesta 2009. Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai epätarkkuuksista. Tämä melontakartta ei korvaa virallista merikarttaa!

WGS84/EUREF89 -systemet.

WGS84/EUREF89 –järjestelmän

Österbottens Turism rf

Pohjanmaan Matkailu ry

Rådhusgatan 30, 65100 Vasa Tel 06-325 1125 office@botniatourist.com www.turismosterbotten.fi/kvarken

Raastuvankatu 30, 65100 Vaasa Puh 06-325 1125 office@botniatourist.com www.matkailupohjanmaa.fi/merenkurkku

Foton/Kuvat: Casse Klaucke/Heli-Foto, Bertel Backholm

Uppdaterad/Päivitetty 12/2009 Layout: Mainostoimisto Heikki Järvinen, Vaasa 12/2009


K

2

4

Sillgrund N 62°59.90’ E 21°19.60’

3

5

Skiten N 62°55.97’ E 21°18.28’

6

Högskäret N 62°59.13’ E 21°23.44’

1

Krokskärsfladan N 62°56.00’E 21°23.53’

7

8

Stenskäret N 62°59.61’ E 21°25.18’

Bockören N 62°53.85’ E 21°24.30’

Fjärdsbådan N 62°52.53’ E 21°14.88’

K Malax/Petalax – Maalahti/Petolahti 1 2 3 4 5 6 7 8

Åminne N 62°58.43’ Startplats, toalett, småbåtshamn med båtramp, parkering, simstrand E 21°29.24’ Sommarrestaurang, grill, museum och stugby/camping i närheten Stenskäret N 62°59.61’ Smalt sund E 21°25.18’ Kapea salmi Högskäret N 62°59.13’ Brygga, rastplats, tältplats, grillplats, toalett, HSR service E 21°23.44’ Tauko- ja telttapaikkoja, laituri, grillikatos, kuivakäymälä, PSS roskapiste Sillgrund N 62°59.90’ Skyddshamn, rastplats E 21°19.60’ Suojasatama, taukopaikka Skiten N 62°55.97’ Skyddshamn, rastplats, hyresstuga E 21°18.28’ Suojasatama, taukopaikka, vuokramökki Krokskärsfladan N 62°56.00’ Smalt sund, grävd kanal E 21°23.53’ Kapea salmi, kaivettu kanava Bockören N 62°53.85’ Startplats, fiskehamn, parkering E 21°24.30’ Lähtöpaikka, satama, pysäköinti Fjärdsbådan N 62°52.53’ Rastplats, fårbete E 21°14.88’ Taukopaikka, ent. laidunmaa

Åminne N 62°58.43’ E 21°29.24’


L

Fäliskär (Rönnskär)

Bergö Geren

Halsön


M

M Rönnskären 1 2 3 4

Bergö geren N 63°01.19’ Unikt, mycket stenigt område, ingen landstigning E 20°52.37’ Ainutlaatuinen alue, rikkinäinen saaristo täynnä siirtolohkareita, ei maihinnousua Fäliskär N 63°03.71’ Forstsstyrelsens naturstation med logi, kök och utställnings/möteslokal, strandbastu (förhandsbokning Terranova 020 564 5281) E 20°48.34’ Brygga, toalett, tältplats, eldplats, naturstig, båk, HSR sopterminal Metsähallituksen luontoasema, jossa majoitustilaa, keittiö, kokoustilaa, rantasauna (varattava Terranovalta 020 564 5281) Laituri, levähdyspaikka, telttapaikkoja, kuivakäymälä nuotiopaikka, PSS roskapiste, pooki Lillsanden N 63°05.41’ Hamn, rastplats (privata hus) E 20°49.80’ Satama, taukopaikka (talot yksityiskäytössä) Storskär N 63°06.87’ Fiskeläge, rastplats, tältplats, fornminnen, naturstig E 20°48.35’ Kalastajayhdyskunta, tauko- ja telttapaikkoja, luontopolku, muinasmuistoja

4

Storskär N 63°06.87’ E 20°48.35’

3

Fäliskär N 63°03.71’ E 20°48.34’

2

Bergö geren N 63°01.19’ E 20°52.37’

1

Lillsanden N 63°05.41’ E 20°49.80’


N

N Malax skärgård – Maalahden saaristo 1 Malaxkallan N 63°03.46’ Skyddshamn, hyresstuga (bokning 06-3654705, nycklarna på ön) E 21°04.98’ Suojainen satama, vuokramökki (varaus 06-3654705, avaimet saaressa)

1 Malaxkallan N 63°03.46’ E 21°04.98’


O 1 O Bergö gaddarna

1 Rågskär N 62°57.60’ Stuga för uthyrning (förhandsbokning) Cyrraso - ulappakämppä E 20°57.19’ Vuokramökki: Cyrraso - ulappakämppä

Rågskär N 62°57.60’ E 20°57.19’


P

11 Norrsund N 62°59.48’ E 21°11.79’

9 Ytterbådan 62°58.56’ E 21°06.81’

10 Bredhällan N 62°58.31’ E 21°09.35’

8 Bergo gästhamn/ vierassatama N 62°56.83’ E 21°10.68’

7

6

Kobberget N 62°54.29’ E 21°01.42’

P Korsnäs/Bergö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Skaglet N 62°55.73’ E 21°10.77’

Bredskär/Strömsgrund N 62°52.00’ Startplats, parkering (restaurang, simstrand, världsarvsinfo på andra sidan bron) E 21°14.09’ Lähtöpaikka, pysäköinti, laituri (ravintola, uimaranta, maailmanperintöinfopiste sillan toisella puolella) Molpehålet N 62°50.86’ Smalt sund E 21°13.65’ Kapea salmi Lisasgrynnan N 62°49.36’ Rastplats, vandringsled E 21°13.02’ Taukopaikka, luontopolku Halsön N 62°51.27’ Rastplats, tältplatser, eldplats, fiskarbastu E 21°08.11’ Tauko- ja telttapaikkoja, nuotiopaikka, kalamaja Molpehällorna/Moikipää N 62°53.51’ Forstsstyrelsens naturstation med logi, bastu, kök och mötesutrymmen E 21°05.51’ (förhandsbokning Terranova 020 564 5281) Brygga, toalett, tältplats, grillplats, naturstig med minnesmärke Metsähallituksen luontoasema, jossa majoitustilaa, sauna, keittiö ja kokoustilaa (varattava Terranovalta 020 564 5281) Laituri, kuivakäymälä, telttapaikkoja, nuotiopaikka, luontopolku Kobberget N 62°54.29’ Fiskeläge, rastplats, stuga, utkikstorn, brygga E 21°01.42’ Kalastajayhdyskunta, taukopaikka, mökki, näköalatorni, laituri Skaglet N 62°55.73’ Fiskehamn, parkering, startplats, båtramp E 21°10.77’ Lähtöpaikka, pienvenesatama, pysäköinti, veneluiska Bergö gästhamn/vierassatama N 62°56.83’ Gästhamn, toalett, parkering, startplats, vandringsled i närheten E 21°10.68’ Vierassatama, lähtöpaikka, pysäköinti, kuivakäymälä, luontopolku lähellä Ytterbådan N 62°58.56’ Startplats, fiskehamn, parkering, båtramp, vattenpost, toalett E 21°06.81’ Lähtöpaikka, kalasatama, pysäköinti, veneluiska, käymälä, juomavettä Bredhällan N 62°58.31’ Startplats, småbåtshamn, parkering, sommarcafé, wc, simstrand, butik i närheten E 21°09.35’ Lähtöpaikka, pienvenesatama, pysäköinti, kesäkahvila, wc, uimaranta, kauppa kävelyetäisyydellä Norrsund N 62°59.48’ Tältplatser, rastplats, brygga (fd camping) E 21°11.79’ Telttapaikkoja, taukopaikka, laituri (ent. leirintäalue)

5

Molpehällorna/ Moikipää N 62°53.51’ E 21°05.51’

4

Halsön N 62°51.27’ E 21°08.11’

1 Bredskär N 62°52.00’ E 21°14.09’

Molpehålet N 62°50.86’ E 21°13.65’

2

3

Lisasgrynnan N 62°49.36’ E 21°13.02’