Page 1

z a

z d r a v i j i

I S S N 13 3 2-2 3 2 x ko l o v oz /r u j a n 2 0 0 8 .

Ž i v o t BR O J 61 / g o d i n a X I

Plutanjem protiv stresa opustite se i osjetite svoju kreativnost i unutarnju snagu

Godišnji odmor

Spolno prenosive bolesti opreza nikad dosta

kontakt s poslom svedite na razumni minimum

Prehrana i tjelovježba promijenite postojeće navike i usvojite nove

Gnojne infekcije šake moguća posljedica katkad jedva vidljivih ozljeda

Bol boli ne zanemarite je

MEdiCiNSKi LEK SiKoN • vodiČ Kroz PrEtr aGE • BiL jNa L jEK arNa

B E S P L ATA N P R I M J E R A K

v o d i »


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 1


RijeË urednice Jedva čekam godišnji! Rečenica koju u posljednje vrijeme često čujemo, ne samo od drugih nego je i sami izgovaramo. Srećom, ja već sitno brojim i dok vi budete čitali ove retke, već ću osjećati sve blagodati mediteranskog podneblja i maksimalno ih iskorištavati. Da to ne ostane samo na tome, odlučila sam i da neću ništa raditi! Kad to kažem, onda svakako mislim na uredski posao i na sve one moguće „zaostatke“ koje obično nosimo sa sobom kući. Moram priznati da to inače ne radim i, vjerovali ili ne, posao mi baš ne nedostaje. Iako znam da me „čeka“ kad se vratim, pokušavam ne misliti na njega, ne umarati se novim zadacima, nego toliko očekivani godišnji odmor nastojim iskoristiti za sebe. A posao, budite sigurni, neće uteći. Zašto rezimirati sve što loše radimo samo na kraju godine, u očekivanju nove koja bi nam trebala donijeti čuda? Sad je pravo vrijeme da razmislite i okrenete novu stranicu u životu. Sad imate vremena. Posložite neke stvari, zbrojite dva i dva, donesite odluku i krenite u realizaciju. Čini se nemogućom misijom, ali ako ne pokušate, zauvijek će vas pratiti poguban osjećaj da je to nemoguće, koji će vas i dalje kočiti da nešto poduzmete. Unatoč „fjaki“ i manjku energije, dajte sve od sebe i pokrenite unutarnju snagu. Sigurno vam je ne manjka, samo je trebate osvijestiti.

Carmen Rivier-Zurak, dr. med. Glavna urednica

2 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


Sadræaj IZDAVA»

Oktal Pharma d.o.o. Utinjska 40, 10020 Zagreb www.oktal-pharma.hr

LIJEČENJE BOLI.........................

DIREK TOR

Branko Parag, mr. pharm.

04

prof. dr. sc. Vida Demarin, doc. dr. sc. Vanja Bašić Kes

KOŽA I LJETO..............................

08

dr. sc. Ivana Nola

52

PREHRANA I TJELOVJEŽBA . ..........................

Suzana Tomašević, dipl. ing.

62

GODIŠNJI ODMOR ILI UMOR......................................

Ozren Podnar, prof.

REDAKCIJA I MARKETING

Utinjska 40, 10020 Zagreb tel: 01/6595 768 • faks: 01/6595 700 E-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr www.vasezdravlje.com

GL AVNA UREDNIC A

Carmen Rivier-Zurak, dr. med.

ANTIPERSPIRANTI I DEODORANTI.............................

12

Melita Smolek, dr. med.

MANUALNA TERAPIJA................

16

mr. sc. Dunja Barak-Smešny, Tonći Šitić, vft

POMOĆNIK GL AVNE UREDNICE

Ozren Podnar, prof.

SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI....

18

mr. sc. Sandra Kovačević

LEK TORIC A

Sandra Zanki, prof.

STRU»NI KOLEGIJ

prof. dr. sc. Zijad DurakoviÊ, internist prof. dr. sc. Davor MiliËiÊ, kardiolog prof. dr. sc. Boæidar »urkoviÊ, fizijatar mr. sc. Mladen DobroviÊ, estetski kirurg Sanja GreguriÊ-Mateπa, dr. med. dermatovenerolog doc. dr. sc. Radoslav Herman, ginekolog mr. sc. Kreπo Zurak, otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata prof. dr. sc. Josip GrguriÊ, pedijatar mr. sc. Dubravko Smu, kirurg prim. dr. sc. Kreπimir »avka, radiolog prof. dr. sc. Zdravko MandiÊ, oftalmolog prof. dr. sc. Maja Relja, neurolog

NUTRITIVNA POTPORA ANOREKSIJI ...............................

24

SMETNJE SPAVANJA..................

PRAVILA ORALNE HIGIJENE.....................................

70

Marija Sović, dr. stom.

ŠUM NA SRCU U DJEČJOJ DOBI .........................

74

Ljiljana Podrug, dr. med., Smiljana Podrug, dr. med.

MEDICINSKI LEKSIKON mučnina i povraćanje..................

78

VODIČ KROZ PRETRAGE dijagnostika spolno prenosivih bolesti.......................

80

doc. dr. sc. Željko Krznarić, dr. sc. Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas, mr. pharm.

KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST - KOMPLIKACIJE..........

34

Anka Dorić, dr. med.

prim. dr. sc. Draško Pavlović

LJETNE NEZGODE......................

38

BILJNA LJEKARNA citrusi..........................................

Marina Gradinac, dr. med.

GNOJNE INFEKCIJE ŠAKE..........

40

DIZ AJN I PRIPREM A Z A TISAK

PLUTANJEM PROTIV STRESA....

48

mr. sc. Darko Jurić

82

dr. sc. Stribor Marković

VI PITATE - MI ODGOVARAMO.....

84

STRUČNE ZANIMLJIVOSTI.........

86

PREDSTAVLJAMO KNJIGE .........

88

Dinko Vidović, dr. med.

HAND dizajn studio ©eferova 2, 10000 Zagreb tel/faks: 01/ 2333 489, 2333 490

66

Ozren Podnar, prof.

TISAK

rotooffset - Tiskara MeiÊ M. ©enoe 25, 10020 Zagreb tel: 01/6570 964

NAKL ADA

90.000

kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 3


prof. dr. sc. Vida Demarin, dr. med., spec. neuropsihijatar, doc. dr. sc. Vanja Bašić Kes, spec. neurolog, Klinika za neurologiju - Centar za bol, KB Sestre milosrdnice, Vinogradska c. 29, Zagreb

Tema broja

LIJEČENJE BOLI

Kako se riješiti boli Bol je vrlo čest i subjektivan osjećaj, koji treba objektivizirati kako bi se olakšalo praćenje terapijskog učinka

Bol je najčešći razlog dolaska pacijenta liječniku. U većini slučajeva uzrok mu je poznat, no u katkad je nepoznat ili ga je nemoguće odstraniti. Bol je subjektivan osjećaj, pa ga svaka individua osjeća na svoj način. Za ocjenu jačine boli koristi se nekoliko subjektivnih i objektivnih skala. Najpoznatija je vizualna analogna skala (VAS), koja se sastoji od linije dužine 10 cm na čijim su krajevima označeni ekstremi boli, a bolesnik treba označiti mjesto na liniji koje odgovara intenzitetu boli. Skala se boduje mjerenjem udaljenosti od točke „odsutnosti boli“ do točke koju je bolesnik označio. Numerička skala ocjenjuje jačinu boli na skali od 0 do 10, pri čemu 0 označava odsutnost boli, a 10 najjaču moguću. Taj način objektivizacije boli važan je za praćenje učinka terapije kod bolesnika. Prije početka terapije bolesniku treba uzeti anamnezu, obaviti klinički pregled i po potrebi učiniti dijagnostičku obradu. Nakon toga liječnik donosi odluku o načinu liječenja bolesnika. 4 | Vaše zdravlje #61

Klasifikacija bola Prema načinu nastanka, bol se dijeli na nociceptivnu, neuropatsku i psihogenu, a prema lokalizaciji na bol u trbuhu, glavi, nogama, leđima itd. Vremenski se dijeli na akutnu i kroničnu. Akutna bol zaštitni je mehanizam organizma koji ima ograničeno trajanje, a prestaje nakon sanacije ozljede ili oštećenja. Obično je vezana uz ozljedu ili bolest. Za razliku od akutne, kronična bol traje dulje od četiri mjeseca, tj. i dulje od vremena cijeljenja ozljede. Bolesnici s kroničnom boli imaju velike probleme s nesanicom, a često su prisutni i psihički poremećaji, poput tjeskobe i depresije.

kolovoz /rujan2008.


LIJEČENJE BOLI

KRONIČNI BOLNI SINDROMI Prema terminologiji Međunarodne udruge za istraživanje boli (IASP International Association for the Study of Pain), neuropatska bol definira se kao stanje uzrokovano primarnim oštećenjem ili disfunkcijom živčanog sustava. Ako se oštećenje dogodilo na razini perifernoga živčanog sustava, tada se govori o perifernoj neuropatskoj boli, a u slučaju oštećenja središnjega živčanog sustava govori se o centralnoj boli. Najčešći oblici neuropatske boli su dijabetička i alkoholna polineuropatija, postherpetička neuralgija, neuralgija trigeminusa, centralna bol koja je posljedica multiple skleroze ili preboljeloga moždanog udara.

Polineuropatije Čest uzrok neuropatske boli su polineuropatije, skupina bolesti koja nastaje zbog oštećenja perifernih živaca, osobito na donjim dijelovima ekstremiteta. Karakterizira ih oštećenje tijela živca, tj. aksona (npr. u dijabetesu, u oštećenju toksinima) ili mijelinske ovojnice (npr. u akutnoj ili kroničnoj upalnoj polineuropatiji, leukodistrofijama ili GuillanBarreovu sindromu). Najčešći oblici polineuropatije su dijabetička i alkoholna polineuropatija. Uzroci nastanka su brojni. Najčešće se polineuropatija javlja uz neku sistemsku bolest (poput dijabetesa ili konzumacije alkohola), a od ostalih uzroka može se navesti djelovanje toksičnih supstancija (nikotin, olovo, živa, alkohol), pritiska (koštana izraslina ili osteofit, protruzija diska među kralješcima, priraslice nakon operacije), traume, infektivnog agensa (difterija, lepra, virusne infekcije, HIV infekcije), pojava u sklopu sistemskih bolesti (reumatoidni artritis, nodo-

kolovoz /rujan2008.

zni arteritis), zbog metaboličkog poremećaja (šećerna bolest, nedostatak vitamina B12, hiperinzulinizam, porfirija, hepatalna i renalna insuficijencija), neoplastičke infiltracije, paraneoplastičnih stanja te genskih poremećaja (CharcotMarie-Tooth). Simptomi polineuropatije su šaroliki i uključuju motoričke, osjetne i vegetativne smetnje. Bolesnik može imati slabost u nogama, pa čak i potpunu oduzetost u najtežim slučajevima. Zbog poremećene inervacije na mišićima se vremenom razvija hipotrofija i atrofija, koje rezultiraju smanjenjem grube mišićne snage. Karakteristika polineuropatije su osjetni podražajni fenomeni, koji uključuju mravinjanje, žarenje, pečenje, utrnulost, osjećaj stezanja. Vrlo je tipična bolna osjetljivost živčanih završetaka u mišićima na pritisak. Bol je češća noću, a može se pogoršati dodirivanjem zahvaćenog područja. Ako bolest napreduje, javljaju se znaci gubitka osjeta, tipično po distribuciji „čarapa i rukavica“. Zbog poremećaja osjetnih živaca javljaju se i smetnje hoda. Bolesnici ne mogu noću spavati. Zahvaćanje autonomnoga živčanog sustava manifestira se pojavom mokraćne i crijevne inkontinencije, impotencije ili pada krvnog tlaka nakon naglog ustajanja (posturalne hipotenzije). Simptomi se najprije javljaju na donjim (distalnim) dijelovima udova zato što su najprije zahvaćena najduža živčana vlakna. U nekim slučajevima mišićna slabost, a rjeđe poremećaj osjeta, zahvaća proksimalna područja, tj. rameni obruč ili zdjelični pojas. Razvoj simptoma može biti akutan ili kroničan. Akutan tijek bolesti karakteriziran je naglom pojavom opće slabosti i klonulosti na koje se nadovezuju smetnje osjeta i motorički ispadi. Neurološki simptomi dostižu vrhunac nakon jedan

Tema broja

do dva tjedna bolesti. Nekoliko dana ili tjedana simptomi stagniraju i nakon toga se polako počinju povlačiti. Dijagnostika uključuje detaljnu anamnezu, klinički pregled te dijagnostičke pretrage poput laboratorijskih pretraga, radiološke obrade i elektromioneurografije. Elektromioneurografija je metoda pomoću koje se mjerenjem živčane provodljivosti utvrđuje prisutnost neuropatije i otkriva koji je točno živac zahvaćen te tip pretežito pogođenih vlakana (senzorni ili motorički). Ta pretraga može dati odgovor i na pitanje jesu li nastupila oštećenja tijela živca ili mijelinske ovojnice. Laboratorijske pretrage uključuju sedimentaciju, kompletnu krvnu sliku, šećer u krvi, jetrene enzime, elektrolite, ureju, kreatinin, B12, folnu kiselinu, reuma faktor te antinuklearni faktor. Ako te pretrage ne daju odgovor, rade se pretrage koje uključuju kontrolu hormona štitnjače, rtg srca i pluća, UZV abdomena, kontrolu mokraće i krvi na toksične tvari, elektroforezu lipoproteina, obradu likvora i na kraju biopsiju mišića, odnosno živca. Dijabetička polineuropatija - Javlja se u oko 65 posto oboljelih od šećerne bolesti. Prvi simptomi uglavnom se javljaju poslije pedesete godine, iako mogu nastupiti i prije. Znaci polineuropatije prisutni su u trećine bolesnika i prije negoli se utvrdi metabolički poremećaj. Bolest se prepoznaje po karakterističnim simptomima, koji uključuju trnce i osjećaj žarenja u prstima ruku i nogu. Oboljeli imaju osjećaj mravinjanja i žarenja u stopalima, koje je osobito prisutno u mirovanju i noću. Osjet dodira, boli ili temperature promijenjen je u području koje pokrivaju rukavice ili čarape.

Vaše zdravlje #61 | 5


Tema broja

LIJEČENJE BOLI

va uporaba u liječenju polineuropatija nesvrsishodna. Fizikalna terapija uključuje kineziterapiju, kojoj je cilj sprječavanje pojave kontraktura, poboljšanje snage mišića, vježbanje osjeta i poboljšanje hodanja. Program vježbi potrebno je prilagoditi svakom bolesniku individualno.

Akutna herpes zoster infekcija u području prsnog koša

Zahvaćanje autonomnoga živčanog sustava praćeno je patološkim promjenama krvnog tlaka, poremećenom funkcijom crijeva i mjehura te smetnjama erekcije i ejakulacije u muškaraca. U rijetkim slučajevima, neuropatija može blokirati anginoznu bol u prsima koja upozorava na srčanu bolest i infarkt miokarda. Liječenje dijabetičke polineuropatije uključuje normalizaciju metaboličkih funkcija. Vrlo je važna i redukcija tjelesne težine. Bolna dijabetička polineuropatija liječi se antiepilepticima i antidepresivima. Od antidepresiva najčešće se koriste triciklički antidepresivi (amitriptilin, imipramin, desipramin itd). Najučinkovitiji je amitriptilin u dozi do 60 mg/dan. Lijek se uvodi u liječenje tako da se počinje sa 10 mg/dan navečer, a zatim se doza postupno povećava. Inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina, venlafaksin i duloksetin, pokazali su se učinkovitim i imaju manje nuspojava nego triciklički antidepresivi. Gabapentin i pregabalin su antiepileptici koji imaju najbolji učinak na liječenje bolne dijabetičke polineuropatije, dobro se podnose i imaju malo nuspojava. U najtežim slučajevima treba razmisliti i o uvođenju opioida. Najčešće korišteni 6 | Vaše zdravlje #61

su oksikodon u obliku tableta ili fentanil i buprenorfin u obliku flastera. Liječenje bolne dijabetičke polinuropa­ tije iznimno je složeno te je potrebno veliko strpljenje bolesnika i liječnika. Alkoholna polineuropatija - U više od 80 posto alkoholičara razvija se alkoholna polineuropatija perifernog tipa. Bolest počinje postupno, a karakterizirana je pojavom mravinjanja u stopalima, noćnim žarenjem tabana i pojačanim znojenjem. Može se javiti i slabost mišića, ali slabijeg intenziteta nego kod drugih oblika polineuropatije. Točan uzrok se ne zna, iako se pretpostavlja da važnu ulogu u nastanku ima deficitarna prehrana. Liječenje se sastoji u apsolutnoj apstinenciji od alkohola i prehrani bogatoj vitaminima B skupine. Od nemedikamentoznih oblika liječenja polineuropatija vrlo učinkovitim pokazali su se akupunktura, laser i TENS (transkutana nervna električna stimulacija), koji u 80 posto bolesnika s bolnom, dijabetičkom polineuropatijom dovodi do ublažavanja ili prestanka bolova. Bolesnicima s ostalim oblicima polineuropatije koji nemaju bolove daju se vitamini iz skupine B (B1 i B12) , iako su brojne studije pokazale da je njiho-

Za regeneraciju ovojnice i aksona živca te potpuno iščezavanje simptoma treba oko šest do 12 mjeseci, ovisno o uzroku i težini same polineuropatije. Nažalost, postoje određeni oblici čiji simptomi ne mogu potpuno iščeznuti, pa je cilj terapije ublažiti simptome i poboljšati kvalitetu života bolesnika.

Postherpetička neuralgija (PHN) Predstavlja bol koja se javlja mjesec dana nakon cijeljenja krasta nastalih tijekom infekcije herpes zosterom i traje dulje od četiri mjeseca nakon infekcije. Njezine glavne karakteristike su jaki, razarajući bolovi praćeni poremećajem spavanja, anoreksijom, znojenjem, umorom, konstipacijom i smanjenim libidom. Oboljeli se žale na žarenje, paljenje, pečenje i grčeve u zahvaćenom području. Bol je najčešće lokalizirana u području prsnog obruča, iako se može javiti i u području oka, ekstremiteta ili na bilo kojem drugom mjestu na kojem je prije toga bio herpes zoster. Jedna od karakteristika je i paroksizmalna pojava bolova, koji su često gotovo neizdrživi. U zahvaćenom području javlja se anestezija, tj. bolesnik ne osjeća dodir na tom dijelu tijelu. Oboljeli mogu osjećati alodiniju, tj. bol čak na dodir plahte ili odjeće. Rizični čimbenici za nastanak PHN-a su starija životna dob, jaki intenzitet akutne boli i teške promjene na koži. Rizik nastanka nije povećan u imunokompromitiranih bolesnika. kolovoz /rujan2008.


LIJEČENJE BOLI

U liječenju PHN-a koriste se četiri skupine lijekova - antidepresivi, antikonvulzivi (gabapentin i pregabalin), opioidi te topički pripravci (5-postotni lidokain ili kapscainska krema). U oboljelih je važno osigurati analgeziju (ublažavanje boli), smanjiti depresiju, zabrinutost i nesanicu. Osim lijekova, koriste se i druge metode liječenja, poput akupunkture, TENS-a, lasera, blokade bolnih točaka anestetikom, itd. Unatoč svim navedenim metodama liječenja, više od 50 posto bolesnika trpi jake bolove.

bamazepina (600 - 1800 mg/dan). Uz antiepileptik jako učinkovit način liječenja neuralgije trigeminusa je akupunktura. U najtežim slučajevima, kad lijekovi i akupunktura ne djeluju, može se pokušati s neurokirurškim liječenjem. Neurokirurške metode liječenja su mikrovaskularna dekompresija (odvajanje krvne žile od živca), termokoagulcija ganglija i stereotaktična radiokirurgija. Ako je posrijedi sekundarni oblik neuralgije, treba liječiti uzrok bolesti.

Neuralgija trigeminusa Glavna značajka bolesti je jaka i oštra bol, poput strujnog udara, u području petoga moždanog živca (nervus trigeminus). Obično su zahvaćena druga i treća grana živca koje se nalaze u području srednje trećine lica i brade. Bol se javlja spontano ili je isprovocirana dodirom (npr. pranje zubi, dodir itd.). Bolest je primarna ako nema patološkog supstrata ili je posljedica bliskog kontakta između krvne žile u mozgu i trigeminalnog živca, a sekundarna je posljedica tumora u području stražnje lubanjske jame ili multiple skleroze. Dijagnoza se postavlja isključivo na temelju opisa boli i neurološkog pregleda. Ne postoje laboratorijski nalazi, elektrofiziološka ili radiološka pretraga koji bi potvrdili dijagnozu neuralgije. Oprez - Bolesnici s boli u području lica trebaju se obvezno javiti neurologu kako bi se učinila odgovarajuća dijagnostička obrada, postavila dijagnoza i donijela odluka o najboljem načinu liječenja boli u licu. U liječenju neuralgije trigeminusa lijek izbora je antiepileptik karbamazepin u dozi od 200 do 1200 mg na dan. U slučaju da postoji kontraindikacija za njegovu primjenu, može se pokušati s nekim drugim antiepileptikom, poput oksikarkolovoz /rujan2008.

Fantomska bol Ova vrsta boli javlja se nakon amputacije ekstremiteta. Bolesnici opisuju žareću, paleću, poput grča jaku bol. Katkad se bol opisuje kao sijevajuća, probadajuća i trgajuća. Može se javiti spontano ili nastaje zbog emocionalnog stresa, tijekom mokrenja, kašljanja ili spolnog odnosa. Liječenje fantomske boli uključuje lijekove koji se koriste i za liječenje drugih oblika neuropatske boli (antidepresivi, antiepileptici), ali važno mjesto zauzimaju i fizikalna terapija, TENS i akupunktura.

Multipla skleroza (MS) Multipla skleroza je kronična neurološka bolest uzrokovana brojnim demijelinizacijskim promjenama središnjega živčanog sustava. Klinička slika uključuje smetnje vida, motoričku slabost,

Tema broja

spasticitet (grčeve), poremećaj mokraćnog mjehura i crijeva, ali i simptome poput poremećaja spavanja, umora i boli. Prema nekim istraživanjima, 40 do 85 posto oboljelih od multiple skleroze pati od nekog oblika akutne ili kronične boli. U oboljelih valja razlikovati akutnu i kroničnu bol. U akutnu bol spadaju: neuralgija trigeminusa; Lhermittov sindrom, tj. bol koja se javlja pri savijanju vrata prema naprijed (fleksija), a uzrokovana je demijelinizacijom osjetnih živaca u stražnjem dijelu leđne moždine; bolni tonički napadaji; optički neuritis. Kronični bolni sindrom predstavlja centralnu bol koja nastaje zbog primarnog oštećenja ili disfunkcije središnjega živčanog sustava, bol kao posljedica spazama, kronična bol u leđima i glavobolja. Liječenje boli - Neuralgija trigeminusa uglavnom se liječi antiepileptikom karbamazepinom, a bolni spazmi antiepilepticima gabapentinom, karbamazepinom ili klonazepamom). Benzodiazepini i baklofen koriste se za liječenje spazmi. Muskuloskeletna bol i bol u križima liječe se nesteroidnim antireumaticim ili acetaminofenom. S obzirom na to da se multipla skleroza liječi kortikosteroidima koji mogu dovesti do osteoporoze, bol povezana s nastankom osteoporoze liječi se lijekovima za osteoporozu, kalcijem i vitaminom D.

Otkriti uzrok, pa liječiti Bolesnici s akutnom i kroničnom boli trebaju se javiti liječniku obiteljske medicine koji će procijeniti potrebu dodatnoga specijalističkog pregleda (neurologa, internista, kirurga, neurokirurga, itd) ili će odmah ordinirati terapiju. Kad se utvrdi pravi uzrok boli, tj. postavi odgovarajuća dijagnoza, bolesnik se može uputiti u jednu od ambulanti za bol.

Vaše zdravlje #61 | 7


dr. sc. Ivana Nola, dr. med., spec. dermatovenerolog, Poliklinika Nola, Folnegovićeva 1c, Zagreb, tel: 01/4675 333, www.poliklinika-nola.hr

Dermatologija

KOÆA I LJETO

Izbjegnite moguće nevolje Kako u svemu, tako i u slučaju kože, samo redovitost i kontinuitet mogu pridonijeti zadovoljavajućim rezultatima životu mogu dovesti do pojave prekanceroza i karcinoma kože, odnosno do zloćudnih promjena madeža.

Kako se zaštititi Koža lica - Barem uvečer kožu lica treba oprati sindetom (preparatom za pranje bez sapuna), nanijeti hranjivo mlijeko za čišćenje, zatim termalnu vodu u spreju, a tek onda hidratantnu hranjivu kremu. Osobe s osjetljivom kožom trebale bi nekoliko puta tijekom dana kožu lica, vrata i dekoltea, a prema potrebi i ostalih dijelova tijela, posprejati termalnom vodom koja osvježava i umiruje moguće iritacije. Kosa - Sunce i more isušuju kosu, koju također valja zaštititi. Na tržištu postoje posebno formulirana ulja za kosu u spreju sa zaštitnim faktorom. Noge - Tijekom cijele godine, a posebno ljeti, poželjno je njegovati i noge. Njega se sastoji od slanih kupki koje donose olakšanje u potkoljenicama. Kako bi se omekšala koža stopala, nakon slane kupke valja ih barem petnaestak minuta umočiti u uljnu kupku, i nakon toga dodatno nanijeti kremu za njegu stopala. Za poticanje cirkulacije preporučuje se naizmjenično namakanje nogu u toploj i hladnoj vodi. Svako godišnje doba zahtijeva specifičnu njegu kože, a s obzirom na pojačano izlaganje suncu u ovo vrijeme, slijede upute što učiniti da se izbjegnu moguće nevolje u koje naša koža može zapasti tijekom ljeta. Zbog pojačana znojenja kod većine osoba pore se začepe, pa koža ne može disati, a nakon izlaganja suncu i toplom vjetru, kupanja u moru i češćeg tuširanja postaje hrapava i suha. U nekim slučajevima razvije se i alergija na sunce ili se pojave estetski neprihvatljive mrlje na koži lica. Neke osobe imaju vrlo nezgodne madeže, zbog kojih se ne smiju uopće izlagati suncu ili sunčanje trebaju svesti na najmanju moguću mjeru, isključivo u doba dana kad je sunce slabijeg intenziteta. Najstrašnije što našu kožu može zadesiti tijekom ljeta su sunčane opekline, što izaziva oštećenja koja kasnije u

8 | Vaše zdravlje #61

Kreme za samotamnjenje - U posljednje vrijeme su „in“. Na kožu se nanose nakon peelinga vrlo oprezno i jednakomjerno. Zatim treba dobro oprati ruke i kožu tijela osušiti prije odijevanja. Valja biti pažljiv prilikom odabira kreme, jer neke od njih daju smećkastu boju, a ne žućkastu ili crvenkastu, tako da pigment u kremi treba prilagodi boji tena. Kreme za samotamnjenje koje nemaju zaštitni faktor ne pružaju zaštitu prilikom izlaganja suncu, stoga se tijekom dana preko njih mora nanijeti krema sa zaštitnim faktorom. Sunčane opekline - Prijeko je potrebno zaštititi kožu. Za tijelo se preporučuje mlijeko koje se brzo upija i istodobno ima odgovarajući zaštitni faktor te svakako izbjegavati sunčanje između 11 i 17 sati. Pritom ne smijemo

kolovoz /rujan2008.


KOÆA I LJETO

zaboraviti ni na njegu i zaštitu usana, što također uključuje zaštitni faktor. Sunčane pjege - Osobe sklone pojavi mrlja na licu trebaju kožu intenzivno štititi kremama za zaštitu od sunca s visokim faktorom, uz korištenje krema za izbjeljivanje. Nekad se kreme za izbjeljivanje nisu preporučivale ljeti, no danas postoje proizvodi za izbjeljivanje kože koji sadrže i zaštitni faktor. Kreme za izbjeljivanje obično se propisuju u paru - dnevna krema sa zaštitnim faktorom i noćna za izbjeljivanje, uz primjenu posebnog peelinga svaku drugu do treću večer. Tijekom jeseni i zime preporučuje se peeling posebno namijenjen uklanjanju mrlja u specijalističkoj ordinaciji. Kako su mrlje posljedica reakcije kože na ultraljubičaste zrake, ova vrsta peelinga ne liječi, ali umanjuje i do 80 posto mrlja i ujedno sprječava nakupljanje hiperpigmentacija. Alergijske reakcije - Određeni broj osoba tijekom izlaganja suncu razvije alergiju. U slučaju blaže reakcije mogu pomoći šumeće tablete kalcija, oblozi termalne vode i neutralni losioni za tijelo. No, kod težih oblika alergije valja potražiti liječničku pomoć, odnosno savjet dermatologa koji će odrediti kako na vrijeme pripremiti kožu za sljedeće ljeto. U malom broju slučajeva, bez obzira na poduzete mjere, nema rezultata, pa tim osobama jedino preostaje boravak u hladu, uza sve dodatne mjere zaštite od sunca. Atipični ili displatični madeži - Osobe s takvom vrstom madeža trebaju se obvezno jednom godišnje podvrgavati dermatološkom pregledu, uz preventivno operativno odstranjivanje madeža koji ispunjavanju kriterije za takav zahvat. Tkivo svakog madeža koji se operativnim putem odstrani mora se poslati na patohistološku analizu, čiji nalaz određuje intenzitet praćenja dotične osobe. Valja još jednom istaknuti kako je njega kože iznimno bitna tijekom cijele godine, a ne samo neposredno uoči ljetne sezone. Razlika je samo u specifičnostima u odnosu na atmosferske prilike kojima je od sezone do sezone izložena. Kako u svemu, tako i u slučaju kože, samo redovitost i kontinuitet mogu pridonijeti zadovoljavajućim rezultatima.

Dermatologija

Dodatna njega za sve tipove kože Umirujući hidratantni serum s termalnom vodom Avène pravi je koncentrat termalne vode Avène, čiji je učinak pojačan patentiranim sustavom liposoma koji upijaju vodu i mijenjaju njezinu difuziju, pa se cijeli proces odvija postupno i optimalno. Zahvaljujući originalnoj formuli djelatih tvari, ovaj serum koži daje elastičnost te pruža idealnu ravnotežu i osjećaj baršunaste ugode.

Mogućnosti primjene su različite: • za dodatno vlaženje kože tijekom ljetnih mjeseci • nakon blažih opeklina od sunca • nakon boravka u toplom i vjetrovitom podneblju koje isušuje kožu • uvijek kad koža izgleda suha i umorna • nakon manjih kozmetičkih ili bilo kojih drugih zahvata praćenih iritacijom kože.

Od 14.07.2008. Poliklinika Nola na novoj adresi:

Folnegovićeva 1c, Zagreb tel: 01/4675 333 • faks: 01/4618 595 e-mail: info@poliklinika-nola.hr www.poliklinika-nola.hr

kolovoz /rujan2008.

Serum predstavlja dodatnu njegu za sve tipove kože - suhu, mješovitu i masnu. U slučaju masne kože, tijekom ljetnih mjeseci može se koristiti i samostalno. Nanosi se ujutro i uvečer na kožu lica i vrata, ostavi nekoliko minuta da se upije, nakon čega se nanosi dnevna ili noćna krema.

Vaše zdravlje #61 | 9


Anja Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

NEPENTES

Tajna propolisa na vašoj koži Jedinstvena kombinacija standardiziranog propolisa RS-97 i dekspantenola pruæa kompleksnu njegu kože u ljetnim uvjetima Dolaskom ljeta mnogi od nas ne mogu dočekati odlazak na plažu i izležavanje na suncu, pritom lako zaboravljajući na štetne učinke sunčeva zračenja. Već i nakon kratkotrajna boravka na suncu pod utjecajem UVA zraka dolazi do razlaganja kolagenih vlakana i elastina, što za posljedicu ima starenje kože i pojavu bora. Štoviše, koža postaje dehidrirana, suha i rožnata, jer sunčeve zrake ubrzavaju proces epidermalne keratoze ili orožnjenja površnog epidermalnog sloja (neke keratoze, npr. senilna ili aktinična, koja nastaje zbog djelovanja sunca, ubrajaju se u prekancerozne promjene). Remeti se i funkcija stanica odgovornih za proizvodnju melanina, što dovodi do razvoja nepravilnih hiperpigmentacija kože, koje većini ljudi predstavljaju manji ili veći estetski problem. Budući da ti učinci nisu odmah vidljivi, o njima baš i ne vodimo računa i na neki način se zavaravamo da ne postoje ili „neće baš nas“. Već nakon kratkog vremena provedenog na suncu i djelovanja UVB zraka javlja se crvenilo kože (eritem), kao posljedica širenja krvnih žila i povećanja protoka krvi. U ekstremnijim slučajevima UVB zrake mogu izazvati ozbiljne opekline i plikove.

Jedinstvena kombinacija Linija ApiPanten nova je i jedinstvena ponuda preparata namijenjenih njezi kože nakon izloženosti nepovoljnim

ApiPanten pjena

10 | Vaše zdravlje #61

ApiPanten gel

ApiPanten emulzija

ljetnim utjecajima. Jedina na tržištu sadrži jedinstvenu kombinaciju standardiziranog propolisa RS-97 i dekspantenola. Ovaj izuzetan sastav omogućuje kompleksnu njegu kože izložene štetnom djelovanju ultraljubičastog zračenja. Propolis - Propoplis je proizvod biljnog podrijetla. Prerađuju ga pčele, a sadrži mnoge biološki aktivne kemijske spojeve, kao što su flavonoidi, seskviterpeni, steroidi, aminokiseline i vitamini. Od svih apiterapeutika, propolis ima najširi spektar djelovanja. Smatra se da čak za dvjesto puta izaziva povećanje regenerativne aktivnosti kože. Propolis RS-97, sastavni dio ApiPanten linije proizvoda, karakterizira standardiziranost, to jest uvijek jednak sadržaj i djelovanje te visok stupanj pročišćenosti, što i do 10 puta smanjuje mogućnosti pojave alergijske reakcije. Najvažniji učinci propolisa na koži su: • stimulacija regeneracije epidermisa i jačanje strukture kolagenih vlakana • antioksidativna svojstva (flavonoidi u propolisu vežu slobodne radikale) • zaštita lipidne barijere kože i normalizacija njezine pH vrijednosti • smanjivanje crvenila i umirujuće djelovanje • antibakterijsko i protuupalno djelovanje • lokalno anestetičko djelovanje (flavonoidi propolisa sprječavaju sintezu prostaglandina, koji utječu na razvoj upale i boli). Dekspantenol - Prijeko je potreban za pravilnu funkciju epitela kože, ali i za rast kose i noktiju. Više od 50 godina dekspantenol se dodaje u različite kreme, masti i pjene za liječenje kože. Poznat je i kao vitamin B5, a sadrži i derivate pantotenske kiseline koji su važni za stanični metabolizam.

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 11


Melita Smolek, dr. med., Oktal Pharma

Promo

PIERRE FABRE - AVÈNE

Bakterije na nišanu Uvođenje posebnih deodorantnih proizvoda u svakodnevnu higijenu ima za cilj sprječavanje nastanka neugodnih mirisa

Jeste li znali da nedavne epidemiološke studije pokazuju kako 96 milijuna Europljana smatra da ima osjetljivu kožu? Osjetljiva koža čest je problem koji se javlja u tri razine osjetljivosti: • nasljedno (genetski) uvjetovana osjetljivost • normalna koža koja je postala osjetljiva zbog djelovanja vanjskih činitelja • koža koja je pretjerano osjetljiva bez vidljivih razloga. Jedna od osobina osjetljive kože je pretjerano reagiranje, bez jasnih uzroka, na unos nekih prehrambenih namirnica, psihološke stresne čimbenike i vanjske čimbenike, kao što su promjene klime, onečišćenje zraka i slično. Normalna koža obično ne reagira na njih.

12 | Vaše zdravlje #61

Iako se pojam osjetljive kože obično povezuje s kožom lica, i koža tijela može biti osjetljiva i pokazivati različite reakcije zbog promjene vremena i godišnjih doba, utjecaja tvrde vode i slično. Zato je važno posvetiti jednaku pozornost osjetljivoj koži tijela, kao što to činimo s osjetljivom kožom lica. Kad je riječ o osjetljivoj koži, osobitu pozornost treba posvetiti dnevnoj higijeni. Jedan od osjetljivih predjela tijela je pazušna regija. Zbog uklanjanja dlačica iz pazušne regije (najčešće brijanjem), koža je izložena stalnoj mehaničkoj iritaciji, a zbog vlažnosti te regije zacjeljivanje manjih površinskih ranica može biti otežano i praćeno osjećajem nelagode, zatezanja i pečenja. Uz estetske, pazušna regija brije se i zbog higijenskih razloga, jer je upravo ondje naglašen razvoj neugodnih tjelesnih mirisa. U pazušnoj regiji prisutne su dvije vrste žlijezda koje igraju veliku ulogu u perspiraciji, to jest stvaranju i izlučivanju znoja te posljedičnom nastanku neugodna mirisa. Jedna vrsta su ekrine žlijezde žlijezde znojnice, koje su vrlo brojne. Naime, na cijeloj površini tijela ima ih oko tri milijuna i pod kontrolom su parasimpatičkoga živčanog sustava. Iako prisutne duž cijele površine tijela, ipak su najbrojnije u pazušoj regiji, na dlanovima, tabanima, čelu i trbuhu. Predstavljaju dio termoregulacijskog sustava jer izlučivanjem znoja hlade površinu tijela. Znoj je tekućina bez mirisa, koja se sastoji od vode, ureje, mliječne kiseline i soli. Drugu vrstu žlijezda u pazušnoj regiji nazivamo apokrine ili mirisne žlijezde. Manje su brojne nego žlijezde znojnice i smještene su gotovo isključivo u toj regiji. Tekućina koju izlučuju sastoji se od lipida, proteina i hormona, što uz toplinu i vlažnost u pazušnoj regiji omogućuje razvoj bakterija koje se hrane tim sastojcima. Razgradni produkti koje oslobađaju bakterije odgovorni su za nastanak neugodnih tjelesnih mirisa. Najčešća bakterijska flora u pazušnoj regiji koja dovodi do nastanka neugodnih mirisa je Corynebacterium xerosis.

Kako izbjeći neugodan miris Na prvome mjestu treba istaknuti važnost redovite higijene kojom se bakterije uklanjaju s kože. U tome pomaže

kolovoz /rujan2008.


PIERRE FABRE - AVÈNE

i uklanjanje dlačica iz pazušne regije, jer se time smanjuje površina na kojoj se može zadržavati vlaga i obitavati bakterija. Treće je uvođenje u svakodnevnu higijenu posebnih deodorantnih proizvoda s ciljem sprječavanja nastanka neugodnih mirisa. Dvije su osnovne vrste deodorantnih proizvoda: • Deodorant u pravom smislu riječi (od lat. de = ukla­ njanje i odor = miris) - prikriva, smanjuje ili sprječava nastanak neugodnog mirisa djelujući na bakterijsku floru, bez utjecaja na rad žlijezda znojnica i mirisnih žlijezda. Svojim sastojcima onemogućuju bakterije u razgradnji osnovnih sastojaka izlučevina mirisnih žlijezda. Dakle, ne smanjuju znojenje nego samo ne dopuštaju da se stvore neugodni mirisi. • Antiperspirant (od lat. perspiratio = znojenje) - smanjuje proizvodnu znoja tako što djeluje adstringentno, odnosno sužava otvore izlaznih kanalića mirisnih i znojnih žlijezda. Tim učinkom smanjuje se vlažnost u pazušnoj regiji i ukupna količina znoja, što znači da ima manje tekućine koju bakterije mogu razgrađivati, čime se smanjuje mogućnost nastanka neugodnih mirisa. Kad govorimo o osjetljivoj koži pazuha, osobito onoj koja teško podnosi brijanje, deodoranti imaju prednost pred antiperspirantima, jer su blažeg sastava i manje iritiraju kožu. Uz to, učinak sužavanja otvora žlijezda u pazušnoj regiji može dodatno iritirati osjetljivu kožu.

Bakterijama “vezane ruke” Avène dermatološki laboratoriji razvili su posebnu formulu za dnevnu deodorantnu njegu - Avène deodorant za osjetljivu kožu. Riječ je o deodorantu u pravom smislu te riječi, čija je formula bogata termalnom vodom Avène, koja umiruje kožu i djeluje protuiritacijski. Osnovni sastojak, deolit, čine pentilen-glikol i dimetil-fenilpropanol, sastojci koji djeluju na bakteriju Corynebacterium xerosis i sprječavaju razgradnju sastojaka znoja, pa tako i nastanak neugodnih mirisa. U tome im pomaže kompleks koji upija mirise, a čine ga cink-ricinoleat, lizin i propilen-glikol. Uz to što je jednim dijelom samostalan, deolit je organiziran i u kompleks pod nazivom Spherulites®. Riječ je o lamelarnoj strukturi organiziranoj poput ovojnica luka, u kojoj se nalaze naizmjenični slojevi deolita i vode, što nakon nanošenja na kožu osigurava dugotrajno i postupno oslobađanje deolita i omogućuje produljeni učinak.

kolovoz /rujan2008.

Promo

Zadovoljstvo rezultatima Kako bi se u praksi dokazao učinak Avène deodoranta za osjetljivu kožu, provedeno je nekoliko testova. Šezdeset i šest žena s osjetljivom kožom koristilo je proizvod 15 dana, primjenjujući ga samo jednom dnevno. Rezultati nakon testnog razdoblja: - 97 % žena smatra da je pakiranje u roll-on bočici vrlo praktično - 97 % žena smatra da roll-on aplikator dobro radi i ostavlja dovoljnu količinu deodoranta na koži (ni previše, ni premalo) - 90 % žena smatra da je parfem, dodan proizvodu, diskretan i nije prejak - 90 % žena zadovoljno je deodorantnim učinkom proizvoda u samo jednoj primjeni. Odlično ocijenjen učinak na koži: - 99 % žena imalo je osjećaj mekoće i ugode na koži nakon nanošenja - 93 % žena navelo je osjećaj svježine - 100 % žena navelo je zaštitu kože i izostanak iritacije nakon nanošenja.

Mehanizam djelovanja - Nakon nanošenja na kožu, slobodni deolit počinje djelovati odmah i ne dopušta bakterijama da razgrađuju znoj. U tome mu pomaže kompleks koji upija mirise. Istodobno, počinje razgradnja ovojnica Spherulites® kompleksa, čime se postupno oslobađa još deolita koji djeluje tijekom dana. Kod izrazito jakog znojenja i za jako vrućih dana, Avène deodorant za osjetljivu kožu potrebno je nanositi i nekoliko puta dnevno, jer ga prejako znojenje može isprati s kože. Važno je napomenuti da ne sadrži aluminijeve soli, jer nije antiperspirant i ne ostavlja bijele tragove na odjeći i koži. Ne sadrži ni konzervanse niti alkohol. Sve ga to čini pogodnim za primjenu odmah nakon brijanja pazušne regije, čak i kod osoba koje imaju vrlo osjetljivu kožu. Blagog je i nenametljivog mirisa te na koži ostavlja osjećaj svježine.

Vaše zdravlje #61 | 13


Alenka Jajac Knez, dr. med., „Jadran” galenski laboratorij d.d. Rijeka

Promo

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ

Dječja koža pod povećalom Pretjerano suha, osjetljiva i oštećena dječja koža zahtijeva posebnu njegu i tretman proizvodima koji će ubrzati proces njezine obnove Bebe i djeca nisu „ljudi u malom”, oni su veličanstven i poseban svijet u svakom pogledu, svijet koji raste i razvija se. Kako moramo strpljivo čekati prve riječi i veselje prvog koraka, tako treba dati vremena i dječjoj koži da se razvije do potpunog anatomskog i funkcionalnog integriteta. S obzirom na to da je drukčija i osjetljivija od kože odraslog čovjeka, treba je znati njegovati i liječiti. Tjelesna površina novorođenčeta velika je u odnosu na njegovu masu. Površinski sloj kože puno je nježniji, a potkožno masno tkivo tanje. Aktivnost žlijezda lojnica i znojnica nije još u potpunosti razvijena. Sadržaj lipida je manji, a vode malo veći. Zbog svega toga mehanizam termoregulacije puno je osjetljiviji, koža se lakše isušuje i podložnija je negativnim učincima sunčeve svjetlosti i mehaničkih podražaja, infekcijama... Mogući problemi - Ako se redovita higijena provodi neodgovarajućim sredstvima za pranje i njegu, mijenja se pH kože, što rezultirati njezinom suhoćom, a zatim crvenilom i boli. Kontakt dječje kože s mokraćom i stolicom također mijenja pH i oštećuje površinski sloj kože, čemu potpomažu probavni enzimi, bakterije i gljivice kojima je takav medij idealna podloga za umnožavanje. Posljedično se razvija pelenski osip, karakteriziran crvenilom kože, perutanjem, vlažnim osipom, a u težim slučajevima i ranicama. Razlog promjena na koži može biti i atopijski dermatitis kao posljedica urođene sklonosti alergijskim reakcijama. Promjene se najčešće nalaze na koži lica, vlasišta, stražnjem dijelu vrata i pregibima zglobova, a u ozbiljnijim slučajevima mogu biti i generalizirane. Takva koža zahtijeva posebnu njegu i tretman proizvodima koji će ubrzati proces obnavljanja.

Pantexol krema brzo djeluje zbog brzog otpuštanja ljekovite supstancije, lako se upija i po potrebi ispire s kože. Preporučuje se primijeniti je za: • njegu iznimno suhe i osjetljive dječje kože • njegu nježne kože lica prilikom i nakon izlaganja djeteta suncu i vjetru • za njegu oštećene dječje kože, nakon atopijskog dermatitisa ili drugih stanja, pri čemu je potrebna njezina regeneracija (o tome se posavjetujte s pedijatrom). Svakodnevnoj njezi bebine i dječje kože pogodovat će i Pantexol losion, koji uz d-pantenol, sadrži i vitamin E, glicerin i bademovo ulje koji dodatno njeguju kožu. Možete ga nanijeti na cijelo tijelo, a on će brzo prodrijeti u kožu hraneći je, prevenirajući njezino isušivanje i održavajući je zdravom. Preporučuje se koristiti ga nakon večernjeg kupanja bebe i nakon povratka s mora, kad je koža suha i sklona perutanju. Pantexol mast nakon nanošenja stvara zaštitni sloj, polagano otpuštajući aktivnu supstanciju, pa ima dugotrajan učinak. Pomaže regeneraciju nježne dječje kože, pa je posebno pogodna za: • zaštitu pelenske regije i tretman pelenskog osipa • brže zacjeljivanje ogrebotina i oštećene kože djece, ali i odraslih • tretman posebno suhe i raspucale kože • njegu iritirane kože oko bradavica.

Vitamin B5 - bitan čimbenik njege Pretjerano suha, osjetljiva i oštećena dječja koža zahtijeva posebnu njegu i tretman proizvodima koji će ubrzati proces obnavljanja njezina oštećena površinskog sloja. Jedan od važnih činitelja za pravilnu funkciju kože je pantotenska kiselina (vitamin B5), koja stimulira njezinu regeneraciju, a u obliku d-pantenola, koji dobro prodire u kožu, nalazi se u Pantexol masti, kremi ili losionu.

14 | Vaše zdravlje #61

Pantexol proizvodi prikladni za njegu i tretman kože i u odraslih kolovoz /rujan2008.


Marijana Ćudina, mr. pharm., Oktal Pharma

MERZ

Promo

Vratite suncem

izgubljeni sjaj

Unatoč njegovu blagotvornom učinku, sa suncem treba biti oprezan. Pretjerano izlaganje može uzrokovati povišenu temperaturu, opekline drugog stupnja, dehidraciju, neravnotežu elektrolita, infekciju i šok. Pa čak i kratkotrajno izlaganje prejakom suncu može nepovoljno djelovati na našu kožu, kosu i nokte. Osim što pod djelovanjem sunca koža postaje suha i perutava, pa zahtijeva dodatnu njegu, kao odgovor na pretjerano izlaganje sunčevim zrakama javljaju se crvenilo i sunčane opeklina, koje nisu poput uobičajenih opeklina. Kad “izgorite” na suncu, na vašoj koži događa se kemijska reakcija koja uzrokuje svrbež, crvenilo, dehidraciju, bolove, a u težim slučajevima i plikove. Nakon četiri do sedam dana koža se smiruje i počinje “guliti”, što je prirodan način na koji se tijelo rješava odumrlih stanica. Međutim, opekline mogu uzrokovati i oštećenja u stanicama kože koja se ne mogu popraviti! Sunce izbjeljuje kosu, koja zbog njegova djelovanja postaje isušena, lomljiva i pojačano osjetljiva. Zato je preporuka zaštititi kožu tjemena i kosu izvana upotrebom sredstava za sunčanje s visokim zaštitnim faktorima, koja blokiraju sunčeva zračenja i sprječavaju oštećenje tjemena, te upotrebljavati pokrivala za glavu. Uz to, ljeti kosu ne bi trebalo izlagati kemikalijama, odnosno bojati je, jer se na taj način povećava rizik od njezina oštećenja. Možemo zaključiti da učinci sunca i slane vode nisu osobito blagotvorni za kosu, pa nerijetko povratak s ljetovanja zahtijeva hitan posjet frizerskom salonu radi uklanjanja ispucanih i rascvjetanih vrhova. Zbog jakog isušivanja tijekom ljeta, slični problemi javljaju se i s noktima, koji postaju krhki i lomljivi te zahtijevaju pojačanu njegu.

Njega izvana - potpora iznutra Opisane promjene na koži, kosi i noktima ne zahtijevaju samo njegu izvana, nego i prehranu iznutra. Jedinstvenom i pomno odabranom kombinacijom 14 hranjivih tvari, Merz Spezial Dražeje pridonose poboljšanju kvalitete strukture kože, kose i noktiju. Zdrava i svježa koža - Merz Spezial dražeje posjeduju aktivnu formulu s dragocjenim vitaminima B kompleksa, koji dokazano blagotvorno djeluju na izgled i mekoću kože. Vitamin A sprječava isušivanje kože, a vitamini C i E, kao antioksidansi, neutraliziraju štetno djelovanje slobodnih radikala na stanice kože i tako sprečavaju prijevremeno starenje tih stanica. Nova formula Merz Spezial dražeja obogaćena je cinkom, mineralom u tragovima, koji sudjeluje u popravku oštećenja DNA i RNA molekula, stvaranju enzima i održavanju zdravoga imunološkog sustava. Čvrsta i blistava kosa - Obnova strukture kose moguća je jedino iznutra. Ako je kosa opskrbljena važnim tvarima u korijenu, rezultat je zdravija, jača i još ljepša kosa. Sastojci odgovorni za održavanje zdrave strukture kose u Merz Spezial dražejama su biotin, vitamin A, folna kiselina i pantotenska kiselina, poznata i kao faktor koji sprječava nastajanje sijedih vlasi i održava boju kose. Lijepi i nelomljivi nokti - Djelujući iznutra, biotin, željezo, pantotenska kiselina i proteini soje s prisutnim aminokiselinama u Merz Spezial dražejama osiguravaju lijepe i čvrste nokte. kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 15


mr. sc. Dunja Barak-Smešny, dr. med, spec. fizijatar, privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Albaharijeva 7, Rijeka Tonći Šitić, viši fizioterapeut, Dom zdravlja Zagreb - zapad, Vrabečak 4, www.fizioterapeut.net

Fizikalna medicina

MANUALNA TERAPIJA

Zglobovi ponovno u funkciji Ponavljanje istih pokreta ili ozljeda može „zarobiti“ meniskoid između dvije zglobne površine, što remeti funkciju zgloba U narodu poznata kao namještanje zglobova, manipulativna tehnika stara je koliko i čovječanstvo. Svaka civilizacija imala je svoje metode, koje je sa znanjem o ljekovitim travama prenosila s generacije na generaciju. Obje su dugo bile temelj službene medicine, a sada ih različite grupe zdravstvenih djelatnika nazivaju kiropraktikom, osteopatijom ili manualnom terapijom, kako glasi službeni izraz u našoj medicini. Bez obzira na činjenicu da tehnika ima svoje korijene u empiriji, moramo biti zahvalni svim onim spretnim „nadriliječnicima“ koji su je, uspješno pomažući ljudima kroz stoljeća, prenijeli sve do današnjih dana. Danas su tehnologija i laboratorijski rad omogućili detaljnije proučavanje tih postupaka, pa su dostupna tumačenja o tome što se događa kad se „namjesti“ zglob kod kojeg je rengenski nalaz obično negativan. Uveden je pojam „igre zgloba”, koji je temelj tretmana u manualnoj medicini.

Što je „igra zgloba“ Igra zgloba osjećaj je elastične popustljivosti na kraju pasivnog pokreta u zglobu (mogućnost laganog klizanja jedne zglobne površine u odnosu na drugu), no sve još uvijek unutar fiziološkog pokreta. Valja prije svega pojasniti pojmove pokreta u zglobu. Uz aktivni i pasivni pokret, u zglobu postoji i komponenta pasivne elastičnosti koju nazivamo “igrom zgloba”, a posjeduje je bilo koji zglob. Ako elastičnosti nema, govori se o funkcionalnoj blokadi zgloba, a ako je riječ o zglobu kralježnice, o segmentalnoj disfunkciji intervertebralnog (između kralježaka) zgloba.

Kako se gubi elastičnost Sinovijalna ovojnica zgloba posjeduje dodatni jezičac tkiva koji strši u zglobni prostor i naziva se “meniskoid”. On stvara veću sukladnost između zglobnih površina da bi se zglob bolje i simetričnije pokretao. Ponavljanje istih pokreta (primjerice, pri radu ili sportu), ozljede (pad ili trzaj) može dovesti do zarobljavanja meniskoida između odgovarajuće dvije zglobne površine, što remeti normalno klizanje između njih.

Postupci manualne terapije Manualna medicina je disciplina koja počinje dija­ gnostičkim postupcima. Ispitivač provjerava i ocjenjuje prisutnost potpune funkcije zgloba, uključujući i igru zgloba, te jesu li eventualne popratne tegobe vezane isključivo uz zglobni fenomen. Terapijskim postupcima prethodi priprema, a sastoji se od masaže i specifične tjelovježbe (gimnastike) koja se naziva postizometrička relaksacija. Nakon toga se izvode terapijski postupci, to jest odgovarajući mobilizacijski ili manipulacijski zahvati (tehnike) radi uspostave pune fiziološke mobilnosti zgloba. Pripremne tehnike - Upotrebljavaju se uvijek prije tretmana mobilizacije i(li) manipulacije, a katkad su i same dovoljne kao tretman: • specifične masaže (površinske, frikcijske ili dubinske) - specifične masaže za koje su osposobljeni samo neki fizioterapeuti • rastezanje i valjanje kože i(li) duboko položenoga veziv­ nog tkiva - da bismo rastezali i valjali kožu, potrebne

Zarobljavanje meniskoida na rubu zglobnog međuprostora (teorija o funkcionalnom bloku zgloba po Wolfu, 1975.): a) vrh meniskoida u normalnom položaju; b) pomicanje meniskoida između zglobnih površina - tvrdi rub tiska hrskavicu, stvara svoj otisak i biva zarobljen; c) nakon tretmana - udubljenje ostaje kratko vrijeme (njegovo izravnavanje pruža samo manji otpor ponavljanju fenomena); d) povratak meniskoida u normalan položaj

16 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


MANUALNA TERAPIJA

Ispitivanje vratnoga i lumbalnog dijela kralježnice

Postizometrična relaksacija

su istrenirane ruke vještog liječnika ili fizioterapeuta koji poznaje anatomiju i fiziologiju ljudskog tijela. U pravilu se izvode palčevima i kažiprstima ruku. • refleksoterapija, tretman triger točaka i akupresura - refleksne zone (triger točke) tretiraju se palčevima, laktovima ili posebnim štapićima tako da se pritisak na željenoj točki zadrži određeno vrijeme (30 sekundi do jedne minute) ili se željeno mjesto pritišće kružnim pokretima. Za postizanje

kolovoz /rujan2008.

željenog učinka uvijek se kombinira nekoliko točaka. • postizometrična relaksacija (PIR) - koristi se isključivo kod napetog mišićja, jer joj je cilj relaksacija željenog mišića, što se postiže korištenjem izometričke kontrakcije dotičnog mišića udaha, izdaha, pogleda i opuštanja. Izvodi se tri puta uzastopce po 20-ak sekundi. Pacijenta se poduči kako pravilno provoditi vježbu i preporučuje mu se da je svakodnevno provodi i kod kuće. Terapijski postupci - Izrazi manipulacija ili mobilizacija kralježnice opisuju terapijske postupke kojima se uklanja prolazna funkcijska blokada (poremećaj funkcije, patološki nalaz na zglobu). Pojam mobilizacija označava zahvat pri kojem se pasivnim pokretanjem dostiže zglobni otpor u fiziološkoj granici, da bi se zatim ponovnim ljuljanjem zgloba u opsegu pokreta nastojala uspostaviti fiziološka elastičnost. Pojam manipulacija označava nagli trzaj­ni pokret kojim se zglob dovodi preko granice fiziološke pokretljivosti, s tim da je pokret još uvijek unutar anatomskih odnosa. Služi uspostavljanju normalne funkcije zgloba.

Tko se bavi manualnom medicinom Njome se bavi liječnik specijalist u okviru čijeg je interesa sustav organa za kreta-

Fizikalna medicina

Manipulacija na vratu

Mobilizacija na lumbalnoj kralježnici

nje (lokomotorni sustav). To su primarno fizijatri, zatim ortopedi i neurolozi, a uz njih velik dio terapijskih postupaka provode i viši fizioterapeuti. Nakon postavljanja dijagnoze, pristupa se terapijskim zahvatima. Da bi stekli znanja i vještine iz tog područja, liječnici i viši fizioterapeuti polaze odgovarajući obrazovni program.

Vaše zdravlje #61 | 17


mr. sc. Sandra Kovačević, dr. med., spec. ginekologije i porodništva, Klinika za ginekologiju i porodništvo KB-a Merkur, Zajčeva 19, Zagreb

Ginekologija i porodništvo

SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI

Opreza nikad dosta Učestalost spolno prenosivih bolesti u stalnom je porastu, posebno kod mladih ljudi sklonih mijenjanju partnera

Najčešći razlozi traženja pomoći ginekologa su upale. Kako ih se većina prenosi spolnim putem, nazivamo ih spolno prenosivim bolestima. Ženski spolni sustav je anatomski i funkcionalno nedjeljiv, ali ga, radi lakše preglednosti, ipak dijelimo na gornji i donji. U gornji dio svrstavaju se tijelo maternice, jajovodi i jajnici, a upala u tom dijelu manifestira se kao endometritis (upala sluznice maternice), salpingitis (upala jajovoda), ooforitis (upala jajnika) ili parametritis i pelveoperitonitis (upala okolnih struktura). Najčešće se upalni procesi događaju zajedno, tako da govorimo o tzv. zdjeličnoj upalnoj bolesti, koja nastaje uzlaznim širenjem infekcije iz donjega genitalnog trakta. Infekcije donjega genitalnog sustava izazivaju pojačan iscjedak, svrbež, žarenje i peckanje, a mogu biti vulvi-

18 | Vaše zdravlje #61

tis (upala stidnice), vaginitis ili kolpitis (upala rodnice) i cervicitis (upala vrata maternice). Kako infekcije stidnice i rodnice najčešće idu zajedno, govorimo o vulvovaginitisu. U današnje vrijeme najveću pozornost posvećujemo klamidijskoj infekciji koja, ako se na vrijeme ne liječi, za posljedicu može imati neplodnost, te o infekciji HPV virusom koja, ne kontrolira li se, može dovesti do karcinoma vrata maternice. Učestalost spolno prenosivih bolesti u stalnom je porastu, posebno kod mladih ljudi sklonih mijenjanju partnera. Zbog njihove povezanosti sa zdjeličnim upalama i posljedičnom neplodnošću, premalignim i malignim bolestima, mogućim poremećajima u trudnoći, porođaju i babinju te nastanka upale kod novorođenčeta, od velikog su javnozdravstvenog značaja. Stoga je neobično

kolovoz /rujan2008.


SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI

Najveću pozornost posvećujemo klamidijskoj infekciji koja, ako se na vrijeme ne liječi, za posljedicu može imati neplodnost, te infekciji HPV virusom koja, ne kontrolira li se, može dovesti do karcinoma vrata maternice

Ginekologija i porodništvo

se sastoji u uništavanju parazita i jaja pomoću permetrina, piretrina (Bubil) ili lindana (Milinor) u obliku šampona. Odjeća i posteljina moraju se raskužiti. U trudnoći se terapija smije provesti samo jednom.

Infekcije rodnice važno upoznati široku populaciju o svim mogućim rizicima, načinima prenošenja, zaštiti i mogućnostima preventive i liječenja.

Infekcije stidnice Mogu biti primarne i sekundarne. Sekundarne, koje su mnogo češće, nastaju širenjem iz rodnice. S obzirom na uzročnika, primarne infekcije mogu biti virusne, bakterijske i parazitarne. Virusne infekcije - Najčešće virusne infekcije su šiljasti kondilomi koji nastaju infekcijom niskorizičnim tipovima 6 i 11 Humanog papilloma virusa (HPV). Liječenje je simptomatsko, premazivanjem 25-postotnim podofilinom, elektrokauterizacijom električnim nožem ili uništavanje tekućim dušikom (krioterapija). Liječenje uzroka do danas nije moguće, ali kao preventiva iznimno je važno četverovalentno cjepivo, djelotvorno protiv infekcije nisko rizičnim tipovima 6 i 11, ali u visoko rizičnim tipovima 16 i 18 koji mogu izazvati karcinom vrata maternice. Na našem tržištu dostupno je pod tvorničkim imenom Gardasil. Važno je spomenuti i Herpes genitalis, spolno prenosivu bolest koju uzrokuje Herpes simplex virus tipa 2 u 90 posto slučajeva i tipa 1 u 10 posto slučajeva. Nakon infekcije na koži se javljaju bolni mjehurići, koji prskaju, zbog čega nastaju ranice koje brzo zacjeljuju. No, može doći i do bakterijske superinfekcije, što otežava zacjeljivanje. Uz lokalne, kod primoinfekcije prisutni su i opći simptomi, poput povišene temperature i povećanja limfnih čvorova. Kod recidiva,

kolovoz /rujan2008.

koji obično nastupa u slučaju pada imuniteta, javljaju se samo lokalni simptomi. Liječenje je također simptomatsko, mastima i/ili tabletama koje sadrže aciklovir (Virolex, Aciklovir). Bakterijske upale - U njih spada bartolinitis, upala Bartollinijeve žlijezde smještene u donjoj trećini velikih usana. Infekciju s razvojem apscesa do veličine kokošjeg jajeta može izazvati nekoliko vrsta bakterija. Liječenje je kirurško, otvaranjem apscesa skalpelom uz obveznu antibiotsku zaštitu. Ako se upala često ponavlja, terapijski izbor potpuno je odstranjenje žlijezde. U posljednje vrijeme ponovno se govori o sifilisu, čija je pojavnost u porastu. Uzročnik je bakterija Treponema pallidum. Nakon inkubacije od tri do šest tjedana, nastaje tvrd i bezbolan čir na stidnici ili u rodnici koji spontano prolazi nakon nekoliko tjedana. Ako se ne liječi u početnom stadiju, za dva do šest mjeseci prelazi u sekundarni stadij s pojavom povećanih limfnih čvorova, širokih kondiloma i bezbolnih čireva na koži sluznice. U početnom primarnom stadiju uspješno se liječi visokim dozama eritromicina ili doksiciklina. Parazitarne upale - U njih spadaju stidne uši (Phthirius pubis) koje se prenose u stidne dlake i vrlo su zarazne (nakon prvog odnosa 90 posto partnera je inficirano). Uši se hrane krvlju, a jaja odlažu uz folikul dlake, što izaziva alergijsku reakciju i jak svrbež. Svrab, koji je najžešći tijekom noći, izaziva S. scabiei, kojem pogoduje topla koža, pri čemu se kreće i do 3 cm po minuti. Liječenje

Nastaju unosom uzročnika izvana ili porastom broja organizama koji su dio fiziološke flore rodnice zbog promjene kiselosti rodnice pod utjecajem različitih čimbenika. Zdrava rodnica, odnosno fiziološki iscjedak, ima pH od 3,8 do 4,2. Normalnu kiselost rodnice održavaju epitelne stanice rodnice u kojima se pod utjecajem estrogena iz glikogena stvara mliječna kiselina, čemu dodatno pridonose i laktobacili. Nastupi li stanje smanjene razine estrogena i laktobacila, narušava se kiselost rodnice i razvija se upala. Takva situacija nastaje u pretpubertetu, za vrijeme i nakon menstruacije u svakom ciklusu, tijekom postmenopauze, uzimanja antibiotika, kod dijabetesa, trudnoće ili uzimanja kontracepcijskih pilula. Najčešće upale rodnice su bakterijska vaginoza, trihomonijaza i kandidijaza. Bakterijska vaginoza - Riječ je o sindromu koji predstavlja neravnotežu između smanjena broja laktobacila i povećana broja anaeroba, posebno Gardnerelle vaginalis . Karakterizira je rjeđi, mliječno-sivkasti iscjedak koji miriše na pokvarenu ribu. Liječenje obaju partnera provodi se metronidazolom ili klindamicinom. Trihomonijaza - Trihomonas vaginalis nalazimo u rodnici, cerviksu, mokraćnoj cijevi i mokraćnom mjehuru, stoga govorimo o urogenitalnoj trihomonijazi. Prisutna je kod 20 do 25 posto žena koje dođu na rutinski pregled ginekologu. Najčešća je u reproduktivnom razdoblju i trudnoći. Karakterizira je obilVaše zdravlje #61 | 19


Ginekologija i porodništvo

SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI

nakon analize kulture stanica s tetraciklinima i njihovim pripravcima. Mikoplazme i ureaplazme - To su mikroorganizmi između bakterija i virusa koji se mogu naći u 30 do čak 90 posto žena bez simptoma. Njihova uloga u upalama ženskoga spolnog sustava još nije razjašnjena, tako da je upitna i potreba njihova liječenja.

ni žuto-zeleni pjenušavi iscjedak neugodna mirisa. Liječenje je isto kao i za Gardnerellu, uz obveznu istovjetnu terapiju za partnera. Kandidijaza - Prisutna je kod 20 do 25 posto žena bez kliničkih znakova upale. Nalazimo je u slučaju antibiotske terapije, dijabetesa, trudnoće, kod uzimanja kortikosteroidne terapije i svih stanja smanjena imuniteta. Osim promijenjene kiselosti rodnice pod prethodno navedenim uvjetima, može se dobiti i spolnim putem te preko zahodske daske, mokrog ručnika, na bazenu... Infekcija je klinički vidljiva pojavom obilna bijelog, sirasto grudastog iscjetka uz svrbež i pečenje vanjskog spolovila. Liječi se lokalno i

20 | Vaše zdravlje #61

sistematski antimikoticima, s tim da je poželjno u terapiju uključiti i partnera. Klamidija - Uzročnik je takozvane tihe upale koja se može proširiti i na gornji dio genitalnog sustava bez simptoma. Nalazi se u vratu maternice 12 do 18 posto žena reproduktivne dobi, a znatno češće (30 do 40 posto) kod onih pogođenih neplodnošću zbog začepljenja jajovoda i izvanmaternične trudnoće. Klamidija uzrokuje upalu u cervikalnom kanalu, zbog čega smanjuje kvalitetu cervikalne sluzi, što olakšava prodor drugih bakterija i virusa. Kad su prisutni simptomi, karakterizira ih gnojni iscjedak, krvarenja nakon odnosa i upala sluznice rodnice. Liječenje se provodi

Humani papilloma virus (HPV) - Prenosi se spolnim putem. Dosad je otkriveno više od 150 tipova, koji su prema promjenama koje mogu izazvati podijeljeni u podgrupe niskog, srednjeg, visokog i neodređenog tipa, odnosno rizika. Tipovi niskog rizika izazivaju već spomenute genitalne bradavice, a HPV srednjeg, visokog i neodređenog tipa mogu izazvati promjene prekanceroznog tipa i karcinom na vratu maternice. Infekcija HPV virusom nije trajna. U većine žena dolazi do spontanog nestajanja virusa bez razvoja bolesti, a kod određenog broja može doći do promjena na stanicama, čemu pogoduje pušenje, uporaba kontracepcijskih sredstava, infekcije drugim spolno prenosivim uzročnicima, promiskuitet i stanje loše ishranjenosti, odnosno smanjena imuniteta. Liječenja nema, pa se preporučuje zdrav život, uzimanje antioksidansa, izbjegavanje stresa i redovito PAPA testiranje.

kolovoz /rujan2008.


BIOCLIN

Promo

Bioaktivni

princip koji liječi Martina Bonevski, mr. pharm., Oktal Pharma

Bilo da ste majka koja brine o intimnom zdravlju svog djeteta ili sebe same, ili slobodna žena koja upoznaje privlačnog partnera, važno je odgovorno se ponašati u intimnom životu. To jednostavno dugujete sebi i svojim najmilijima. Stoga je nužno pridržavati se načela intimne higijene i njege, te obvezno, barem jednom godišnje, obaviti ginekološki pregled.

Blokirani patogeni Bioaktivni pristup prevenciji i liječenju vaginalnih tegoba uključuje blokiranje vezivanja patogenih mikroorganizama za tkivo te podržavanje imunološkog odgovora. Upravo na tome temelji se linija Multi-Gyn proizvoda, to jest na principu patentiranog 2QR (to cure = liječiti) kompleksa, koji istodobno uključuje regulaciju i optimizaciju vaginalnog pH koji podržava normalnu vaginalnu floru. Stoga se Multi-Gyn proizvodi koriste ne samo u prevenciji nego i kao pomoć u terapiji vaginalnih tegoba - učinkovito uklanjaju simptome poput pojačana iscjetka i neugodna mirisa, trenutno umiruju svrbež, peckanje i iritaciju intimnog područja te smanjuju vaginalnu suhoću. Prirodnog su podrijetla, bez hormona i sigurni za primjenu tijekom trudnoće.

Uloga u prevenciji spolno prenosivih bolesti Multy-Gyn Actigel - Ovaj bioaktivni gel s kiselim pH (4,1) uspostavlja ravnotežu vaginalne flore, pa je idealan za prevenciju i terapiju bakterijskih vaginoza s obzirom na to da patogeni mikroorganizmi ne mogu živjeti u kiselom okruženju. Uz to, 2QR kompleks blokira prianjanje patogena za tkivo na siguran i prirodan način, sprečavajući infekciju. Multi-Gyn Actigel trenutno ublažava iritaciju i svrbež te pomaže u uklanjanju simptoma pojačana iscjetka, iscjetka neugodna mirisa i drugih iritacija. Multi-Gyn irigator i šumeće tablete za vaginalno ispiranje Nakon nezaštićenoga spolnog odnosa i na kraju menstruacije obvezno je ispiranje. Ispiranjem se uklanjaju ostaci alkalne sperme i krvi, zbog čega se ponovno uspostavlja normalna vaginalna flora. Studije su dokazale da HIV i HPV virusi trebaju najmanje četiri sata da se “zakače” za tkivo. Ako se prije toga isperu, postoji realna šansa da se prevenira infekcija. Multi-Gyn Liquigel - Alternativa je Multy-Gyn Actigelu. Liquigel ima pH 6,0 i najčešće ga koriste žene vrlo osjetljiva tkiva intimne regije. Ujedno je idealan lubrikant kod spolnih odnosa i sredstvo za vlaženje u slučaju suhoće rodnice.

kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 21


22 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 23


doc. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., spec. internist-gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i Centar za kliniËku prehranu Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12 dr. sc. Darija Vranešić Bender, dipl .ing. biotehnologije, Vitaminoteka d.o.o. ; Dina Ljubas, mr. pharm., Centar za kliniËku prehranu Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb

Interna medicina

POREMEĆAJI HRANJENJA

Začarani krug Oboljeli od anoreksije nervoze nerijetko zahtijevaju hospitalizaciju i početak odgovarajućeg procesa hranjenja Povjesničari medicine nisu suglasni u ocjeni jesu li poremećaji u prehrani tipični za urbano industrijsko i postindustrijsko društvo u posljednjih stotinjak godina ili su bili prisutni u cijeloj ljudskoj povijesti. Ipak, ne može se poreći da su unatrag nekoliko desetljeća privukli golemu pozornost. Brojnim empirijskim dokazima suvremena nutricionistička znanost ipak potkrepljuje stajalište o povećanoj učestalosti tijekom dvadesetog stoljeća i prvih godina trećeg milenija. Količina hrane koju ljudi jedu nije jednoznačno određena biološkim činiteljima nego na nju u velikoj mjeri utječu društveni, kulturološki i psihološki pritisci. Problem poremećaja u prehrani, kako ga danas razumijemo, za većinu zemalja zapadne Europe jedva da je postojao do 18. stoljeća. Naime, model prehrane tadašnjih ljudi bio je povezan s nesigurnošću opstanka općenito, odnosno s nedostatkom i neredovitošću opskrbe hranom. Strah od pretilosti bio je nepoznat, a mršavljenje je postalo aktualno tek u 20. stoljeću. Možemo uočiti korelaciju s društvom obilja u kojem se danas nalazimo, kad samokontrola apetita pred pojedince postavlja vrlo velike zahtjeve. Porast učestalosti anoreksije i bulimije, koji muče manjinu, čini se da je, pak, u vezi s promjenama širih društvenih standarda koji vrijede za većinu. U posljednjih dvadesetak godina poremećaji u prehrani uzimaju golem zamah. Poremećaji hranjenja, poput anoreksije i bulimije, progresivne su bolesti, nalik na ovisnost, a neke ozbiljne komplikacije, koje su rezultat bolesti, mogu dugo ostati nezamijećene. Ako se ne liječe, poremećaji hranjenja mogu imati katastrofalne posljedice na psihičko i tjelesno zdravlje. Nažalost, katkad dovode i do smrtnog ishoda. Međutim, potraži li se pomoć na vrijeme, mogu se u znatnom postotku zaliječiti i oporavak može biti potpun.

Pojavnost anoreksije nervoze Adolescenti, a posebno adolescentice, postaju svjesni da svojim načinom života i prehranom mogu utjecati na izgled tijela i počinju eksperimentiranja s hranom. Poremećaji prehrane obično se javljaju u ranoj adolescenciji, dakle u školskoj dobi, i jedan su od ozbiljnih

24 | Vaše zdravlje #61

zdravstvenih problema, koji osobito pogađa adolescentice. Iako učestalost varira, najčešće se navodi da jedan do dva posto adolescentica i mladih žena u razvijenim zemljama obolijeva od anoreksije ili bulimije nervoze, pa se bulimija smatra jednim od glavnih zdravstvenih problema u SAD-u. Poremećaji hranjenja pogađaju sve mlađe djevojke. Izražena želja za mršavošću, povezana s pokušajima provođenja dijete, sve je učestalija u adolescenciji i ranoj odrasloj dobi kod žena zapadne kulture. U istraživanju koje je provedeno u Velikoj Britaniji, 60 posto djevojaka između 17 i 18 godina pokušava promijeniti oblik i težinu tijela jer se osjeća debelo. Podaci istraživanja provedenog na uzorku srednjoškolki u Hrvatskoj pokazuju da 50 posto djevojaka i 16 posto mladića provodi dijetu. Čak 49 posto djevojaka vjeruje da je njihova idealna tjelesna masa manja od sadašnje. Utvrđeno je da već u osnovnoj školi osam posto djevojčica u dobi od 11 godina provodi dijetu, a taj se postotak penje na 29 u dobi od 14 godina.

Pridruženi poremećaji i komplikacije Anoreksija nervoza kronična je bolest s čestim pogoršanjima, koju karakterizira izražen strah od debljanja i iskrivljena percepcija vlastitog tijela. Stopa smrtnosti iznosi približno četiri do osam posto. Anoreksiju često prate psihijatrijski poremećaji i malnutricija, odnosno opća pothranjenost organizma. Dolazi do slabljenja mišićne funkcije, posebice na razini kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Još jedna važna komplikacija anoreksije je pojačan rizik od osteopenije (smanjenja broja koštanih stanica) i osteoporoze (smanjenje gustoće koštane mase), a obično se javlja nakon pet godina trajanja bolesti. U djevojaka i žena koje dobiju na tjelesnoj masi, bez obzira na to je li postignuta normalizacija menstrualnog ciklusa, povećava se gustoća koštane mase. Izražen strah od debljanja često paralizira oboljele te nisu u stanju normalizirati tjelesnu masu oslanjajući se isključivo na unos hrane. Vrlo je teško postići dovoljno povećanje energetskog unosa kako bi se zabilježio

kolovoz /rujan2008.


POREMEĆAJI HRANJENJA

porast tjelesne mase. Dobitak na tjelesnoj masi dodatno je otežan zbog povećanja vrijednosti potrošnje energije (ili bazalnog metabolizma) na početku hranjenja. Naime, tijekom gladovanja snižava se vrijednost energetske potrošnje, a ubrzo nakon početka hranjenja povisuje se za 10 posto. Bez obzira na takvo povišenje vrijednosti energetske potrošnje, većina stručnih skupina koje se bave terapijom anoreksije prednost daje oralnom hranjenju, a ne hranjenju putem sonde, naravno kad je to moguće. Razlog tome su moguće psihološke nuspojave kod tih bolesnika, čije je psihičko stanje ionako već narušeno. Kao korisna nadopuna energetskog unosa mogu se koristiti enteralni pripravci, bilo da se uzimaju oralno ili putem sonde.

Indikacije za enteralnu prehranu Enteralna prehrana prikladna je ne samo za pothranjene bolesnike, nego i za sve one koji nemaju odgovarajući nutritivni unos te su stoga izloženi malnutriciji (pothranjenosti). Uvođenjem odgovarajuće nutritivne potpore u liječenje anoreksije nervoze najviše će profitirati teško pothranjene bolesnice (indeks tjelesne mase /BMI/ niži od 16 - 18), bolesnice s naglim gubitkom do 20 posto tjelesne mase, s umjerenom slikom pothranjenosti i sustavnim upalnim odgovorom te one sa slikom teškoga upalnog zbivanja (primjerice, teška sepsa). Istodobno, znatan boljitak bilježi se u slučaju nutritivne potpore u pothranjenih bolesnika kod kojih se planira operativni zahvat bez obzira na indikaciju. Bolesnici koji mogu normalno jesti, ali ne jedu (zbog smanjena apetita ili anoreksije) te oni koji ne jedu iz drugih razloga (nemogućnost unosa hrane, opstrukcija ili poremećaj pokretljivosti gornjega probavnog sustava) moraju se razmakolovoz /rujan2008.

Interna medicina

trati kao potencijalni kandidati za enteralnu nutritivnu intervenciju.

Nutritivna potpora kod anoreksije nervoze Američko društvo Society for Adolescent Medicine (SAM) objavilo je smjernice za hospitalizaciju oboljelih od anoreksije, u kojima stoji kako treba hospitalizirati oboljele koji teže manje od 75 posto prosje­ čne idealne tjelesne mase koja odgovara njihovoj dobi, spolu i tjelesnoj visini. Oboljeli od anoreksije nervoze nerijetko zahtijevaju hospitalizaciju kako bi se počeo odgovarajući proces hranjenja. Iako je moguća primjena nazogastrične sonde, većina oboljelih od može se hraniti oralno. Cilj terapije je postupno povišenje energetskog unosa, uz smanjenje potrošnje kako bi se postigla pozitivna ravnoteža. Preporučuje se energetski unos od 130 posto vrijednosti bazalnog metabolizma koja može biti izmjerena ili izračunata putem Harris-Benedictove formule. Obično se počinje sa 1200 do 1400 kcal/dan, a energetski unos postupno se povećava za 100 do 200 kcal, kako bi se postigao dobitak na tjelesnoj masi. Smjernice za dijetoterapiju anoreksije nervoze prikazane su u tablici. Ovisno o funkcionalnom statusu bolesnika i preferencijama, kod anoreksije se može primijeniti enteralna formula kao oralni suplement ili putem sonde (prekonoćno hranjenje nazogastričnom sondom). Preporučuje se standardna polimerna formula, koja sadrži 1 - 1.5 kcal/ml, dodatak prehrambenih vlakana i mikronutrijenata u vrijednostima koje zadovoljavaju preporučene dnevne doze. Autori studije objavljene u časopisu American Journal of Psychiatry 2002. godine navode pozitivan učinak prekonoćnog hranjenja putem nazogastrične Vaše zdravlje #61 | 25


Interna medicina

POREMEĆAJI HRANJENJA

Smjernice za dijetoterapiju anoreksije nervoze Energetski unos A

1.3 x izmjerena vrijednost potrošnje energije u stanju mirovanja (REE)

B 1.3 x vrijednost bazalnog metabolizma izračunata putem HarrisBenedictove formule: a) izračun putem Harris-Benedictove formule: BM (kcal) = 655 + 9.56 x TM + 1.85 x V - 4.67 x D (TM = tjelesna masa /kg/; V = visina /cm/; D = dob /godine/) b) prilagodba za hipermetaboličko stanje: (1.84 x BM izračunat formulom - 1435) 1.3 (1.84 x BM izračunat formulom - 1435) C

u početku se obično propisuje 1200 - 1400 kcal na dan

D dodatni energetski unos potreban je kod pojačane tjelesne aktivnosti E

energetski unos povisuje se postupno za 100 - 200 kcal Makronutrijenti

A

Bjelančevine a) minimalni unos - 0.8 g/kg tjelesne mase b) 15 - 20 % ukupnoga energetskog unosa c) odabir bjelančevina visoke biološke vrijednosti

B Ugljikohidrati a) 50 - 55 % ukupnoga energetskog unosa b) poticati unos netopljivih prehrambenih vlakana radi prevencije i terapije konstipacije C

Masti a) 25 - 30 % ukupnoga energetskog unosa b) poticati postupno povišenje unosa masti c) osigurati unos esencijalnih masnih kiselina Mikronutrijenti a) uvrstiti multivitaminsko-mineralni pripravak koji zadovoljava 100 % RDA b) imati na umu da pripravak koji sadrži željezo može pogoršati stanje konstipacije

sonde na povišenje tjelesne mase oboljelih od anoreksije. Korištenje nazogastrične sonde za uspostavu ponovnog hranjenja kod anoreksije predmet je kontroverzi koje počivaju i na kliničkim i na etičkim temeljima. Nazogastrično hranjenje smatra se prisilnim hranjenjem, a kliničke su spoznaje usmjerene na činjenicu da prisilno hranjenje može povisiti izglede za pogoršanje bolesti i negativno se odraziti na dugoročni ishod bolesti. Ipak, autori studije smatraju kako je to najpogodniji način za uspo-

26 | Vaše zdravlje #61

stavu ponovnog hranjenja jer osigurava visok energetski unos i optimalno povišenje tjelesne mase. Nadalje, većina oboljelih pokazuje usporeno pražnjenje želuca i smanjenu pokretljivost crijeva, što predisponira pojavu psiholoških i fizioloških smetnji pri konzumaciji veće količine hrane u kratkim vremenskim intervalima, koje su potrebne za postizanje porasta tjelesne mase.

Refeeding sindrom Tijekom prva dva do tri tjedna ponovne uspostave hranjenja kod anoreksije nervoze moguća je pojava refeeding sindroma, bez obzira na protokol hranjenja koji se primjenjuje. Riječ je o stanju kod kojeg dolazi do ozbiljnih elektrolitskih poremećaja, od kojih je najznačajnija hipofosfatemija, te do sniženja razine kalija i magnezija. Te fluktuacije elektrolita uzrokuju metaboličke, neuromuskularne i hematološke poremećaje, pa valja pažljivo pratiti razinu elektrolita (uključujući i fosfor) tijekom nutritivne terapije kod anoreksije. Katkad se primjenjuje i dodatni unos fosfora kako bi se izbjegao refeeding sindrom.

Multidisciplinarni pristup Klinička prehrana bolesnika s anoreksijom nervozom obuhvaća sve oblike prehrane bolesnika, tj. uobičajenu peroralnu prehranu, dijetne modifikacije i pripravke te enteralnu i parenteralnu prehranu. U užem smislu klinička prehrana obuhvaća enteralnu i parenteralnu prehranu. Enteralna predmnijeva unos komercijalnih nutritivnih otopina, prije svega u želudac ili početni dio tankog crijeva putem hranidbenih sondi. Smjernice za terapiju anoreksije nervoze uključuju multidisciplinarni pristup bolesti s naglaskom na dijetoterapiji, psihoterapiji i psihotropnim intervencijama. U kliničkoj praksi, bolesnice se uglavnom hrane konvencionalnim načinom - oralno uz primjenu enteralnih pripravaka. Ovisno o funkcionalnom statusu bolesnika i preferencijama, kod anoreksije se može primijeniti i enteralna formula kao oralni suplement ili putem sonde (prekonoćno hranjenje nazogastričnom sondom). U početku intenzivnijeg nutritivnog liječenja nužan je nadzor zbog mogućih poremećaja, prije svega ravnoteže elektrolita.

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 27


Ana Lazić, dipl. ing. biologije, Ro.Ra. Natura d.o.o.

Promo

RO.RA. NATURA

Simbioticima

protiv crijevnih patogena

Unošenjem prijateljskih bakterija u probavni sustav smanjit ćemo brojnost patogena i očuvati dobro zdravlje crijeva Mnogima najomiljenije godišnje doba, ljeto, ujedno je i vrijeme najveće opasnosti od trovanja hranom. Visoke temperature stvaraju idealne uvjete za razvoj bakterija, virusa i parazita, koji se u hrani, piću i zraku razvijaju velikom brzinom. Najčešće “ljetne” bolesti uzrokovane zagađenom hranom su salmoneloze, čiji je uzročnik bakterija roda Salmonella. Primarno je stanište tih bakterija probavni sustav čovjeka, a kako su salmonele uvjetni patogeni, zbog narušena odnosa broja nepatogenih bakterija i brzog vremena umnožavanja patogena, u nepovoljnim uvjetima brzo se naseljavaju u stjenci crijeva. Time izazivaju upalne promjene sluznice gastrointestinalnog sustava, koje se manifestiraju kao akutni gastroenteritis praćen mučninom, bolovima u trbuhu, proljevom i povišenom tjelesnom temperaturom. Pored bakterija ( Escherichia sp ., Campylobacter, Clostridium sp.), značajne su i crijevne viroze izazvane virusima roda Rotavirus. U kombinaciji sa stresom, kao posljedicom visokih temperatura i narušenim elektrolitskim statusom često rezultiraju iznenadnom pojavom nespecifičnih ljetnih dijareja (proljeva).

Ugrožen opstanak zdravih bakterija Probiotičke bakterije vrsta su bakterija prisutnih u mnogim prirodnim namirnicama, no živežne namirnice bogate probioticima sve su rjeđe u suvremenoj prehrani. Današnja je hrana većinom konzervirana kako bi se spriječilo umnožavanje štetnih mikroorganizama, što dovodi do ugrožavanja opstanka i mnogih za zdravlje važnih bakterija. Budući da je zdrava i uravnotežena gastrointestinalna bakterijska flora iznimno važna za proces probavljanja

28 | Vaše zdravlje #61

hrane, kao i za opće zdravlje i vitalnost organizma, treba je kvalitetnim izborom hrane održavati u prirodnoj ravnoteži. U svim slučajevima promjene ravnotežnog statusa crijevne mikroflore moguće je povećati broj pozitivnih bakterija u odnosu na količinu uvjetnih patogena, i to zahvaljujući specifičnoj prirodnoj dopuni prehrani koja sadrži živu, gastrorezistentne probiotičke bakterije, odabrane prebiotike, vitamine i oligoelemente. Na taj način osigurat ćemo pravilnu i zdravu probavu kod djece i odraslih, spriječiti zatvor ili meku stolicu, spriječiti i tretirati crijevne upale i infekcije te svesti na najmanju moguću mjeru posljedice terapije antibioticima.

Nema druge doli nadopuniti izvana Kvalitetan i djelotvoran proizvod spada u kategoriju simbiotika, odnosno dodatka prehrani koji ujedinjuje prisutnost probiotika (isključivo humani sojevi vitalnih bakterija, vrsta postojećih u gastrointestinalnom sustavu čovjeka) i prebiotika (vlakana, odnosno selektivne hrane pozitivnih probiotskih bakterija). Laktobakterije (bifidobakterije), koje se najčešće koriste u probiotičkim proizvodima, imaju ograničenu trajnost, jer su visoko osjetljive na promjene pH vrijednosti, temperature i vlažnosti, dakle svih parametara podložnih promjenama tijekom prolaska kroz gastrointestinalni sustav. Budući da je brojnost laktobakterija u crijevima i njihova brojčana nadmoć u odnosu na potencijalne patogene od najvećeg značenja za uspješnost terapije, treba ih zaštititi tehnološkim postupcima stvaranja dvostrukih ovojnica oko probiotika. Tako će one biti visoko bioraspoložive i djelotvorne te će do crijeva stići netaknute i u maksimalnom broju, kako bi ih mogle kolonizirati te osigurati prirodnu mikrobiološku ravnotežu i zdravlje crijeva.

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 29


30 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 31


Marijana Ćudina, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

SOLVAY

Nadutost pod kontrolom Sastav i količina plinova u probavnom sustavu mogu varirati, ovisno o načinu prehrane i individualnim činiteljima Plinovi u probavnom sustavu normalna su pojava, a iz tijela se odstranjuju podrigivanjem ili kroz otvor debelog crijeva. Količina plinova koji uđu u debelo crijevo ili tamo nastanu u prosjeku iznosi sedam do 10 litara dnevno. Prosječna količina odstranjenog plina obično iznosi samo 0,6 litara, a ostatak se apsorbira kroz crijevnu sluznicu. Podrijetlo plinova u probavnom sustavu može biti trojako: progutani zrak, plinovi stvoreni bakterijskom aktivnošću i plinovi koji prijeđu iz krvotoka u probavni sustav. Većinu plinova u želucu čine dušik i kisik, koji potječu iz progutanog zraka. Najveći dio tih plinova izbacuje se podrigivanjem. U tankom crijevu obično se nalazi malo manja količina plinova nego u želucu, a većinom se sastoje od zraka koji prođe iz želuca u crijeva. Najveći postotak plinova u debelom crijevu posljedica je bakterijske aktivnosti. U njih ubrajamo ugljični dioksid, metan i vodik. Kad se metan i vodik u prikladnom omjeru pomiješaju s kisikom iz progutanog zraka, katkad nastaje prava eksplozivna smjesa. Sastav i količina plinova u pojedinim dijelovima probavnog sustava mogu varirati, ovisno o načinu prehrane i individualnim činiteljima, jer određena vrsta hrane i neka medicinska stanja mogu pogodovati toj neugodnosti. U namirnice koje u debelom crijevu stvaraju veću količinu plinova nego neke druge spadaju grah, kupus, luk, cvjetača, kukuruz, brokula, šparoge te hrana koja jako nadražuje, primjerice ocat. Neke od tih vrsta, npr. brokule i šparoge, sadrže rafinozu i prikladan su medij za bakterije koje stvaraju plinove, osobito zbog toga što sadrže ugljikohidrate koji fermentiraju, a slabo se apsorbiraju. Sposobnost razgradnje ugljikohidrata je individualna. Klasični primjer je šećer laktoza prisutan u mli-

32 | Vaše zdravlje #61

ječnim proizvodima. Odrasle osobe uglavnom imaju ograničenu sposobnost probavljanja laktoze, stoga konzumacija većih količina mlijeka i mliječnih proizvoda kod odraslih osoba često izaziva nadutost, vjetrove, grčeve ili proljev. I neki laksativi sadrže topljiva vlakna i mogu uzrokovati veću količinu plinova, osobito tijekom prvih nekoliko tjedana korištenja.

I tome ima pomoći Liječnik može preporučiti nekoliko mjera radi suzbijanja neugodnih plinova i olakšavanja tegoba. Pristup ovisi o osobi, tipu simptoma i uzroku. Glavna preventivna mjera svakako je izbjegavanje hrane koja uzrokuje ili otežava simptome. Liječnik može preporučiti i terapiju poput dimetikona (antiflatulansa), aktivnog ugljena ili drugih lijekova, ovisno o slučaju i uzroku. Pacijentima s pretjeranim umnožavanjem bakterija propisuju se antibiotici. Osobama koje muče nadutost i vjetrovi, kao jedno od dobrih terapijskih rješenja može se preporučiti Pankreoflat®, obložene tablete koje sadrže jedinstvenu kombinaciju djelatnih sastojaka: pankreatin i dimetikon. Pankreatin je ekstrakt dobiven iz svinjske gušterače. Sadrži probavne enzime koji pospješuju razgradnju masti, bjelančevina i ugljikohidrata te zaustavljaju proces fermentacije i nastanak plinova. Dimetikon je kemijska supstancija koja rastvara mjehuriće plina u crijevima, koji se nakon toga apsorbiraju ili eliminiraju prirodnim putem. Zahvaljujući jedinst venom dvostrukom sastavu, Pankreoflat® brzo i djelotvorno rješava simptome poremećene probave, poput nadutosti, vjetrova i osjećaja težine u želucu.

kolovoz /rujan2008.


ROHA

Promo

Probudite

uspavana crijeva Marijana Ćudina, mr. pharm., Oktal Pharma

O opstipaciji govorimo kad kretnje crijeva postane manje učestalo, stolica tvrda i suha, a njezino pražnjenje otežano i bolno. Neki od glavnih uzroka opstipacije su: • suženje ili blokada dijela crijeva ili rektuma, što onemogućuje prolaz stolice • smanjenje ili nepostojanje peristaltike crijeva, što usporava prolaz stolice • pojačana dehidracija stolice, koja tada tvori tvrdu masu čije je odstranjivanje otežano • uzimanje premale količine tekućine i vlaknastih tvari hranom • psihosomatska opstipacija, povezana s nelagodom ili nepo­ znavanjem okoline u kojoj se nalazimo. Velik broj slučajeva opstipacije može se spriječiti pravilnom prehranom. Najprije treba primijeniti pravilo ‘’duple petice’’, što znači uzimati dnevno pet vrsta voća i pet vrsta povrća. Uz to, valja uzimati što više proizvoda od punovrijednih žitarica, a smanjiti unos mesnih prerađevina, masnoća, proizvoda od rafiniranog brašna i mliječnih proizvoda. Neke namirnice koje su i u narodnoj medicini poznate kao sredstva za poticanje probave su jabuke, bademi, datulje, avokado, cikorija, šljive, laneno sjeme, grožđe, mango, papaja, ananas, smokve i drugo. Namirnice koje treba izbjegavati su banane, čokolada, riža, kolači, grickalice, ribane jabuke, mlijeko, bijeli kruh i pecivo te čajevi bogati taninima, jer uzrokuju tvrđu stolicu i usporavaju kretnje crijeva. Ostale mjere uključuju jačanje fizičke aktivnosti, izbjegavanje dugog sjedenja i uzimanje mnogo tekućine. Preporučuje se dvije do tri litre dnevno, pri čemu dio te količine unosimo kroz hranu, a ostatak neposrednim pijenjem. Najbolje je piti vodu, ali u obzir dolaze i sokovi od voća i povrća.

Kad sve zakaže Ako i nakon primjene svih spomenutih mjera problem opstipacije niste riješili, preporučuje se uzeti biljni laksativ. Jedna od najpoznatijih i najdulje primjenjivanih biljaka s laksativnim djelovanjem je sena. Njezine aktivne supstancije su senozidi, koji se uz pomoć crijevne flore aktiviraju u debelom crijevu i potiču izlučivanje vode i elektrolita. Djelovanje nastupa osam do 12 sati nakon uzimanja, pa je takav pripravak dobro uzeti navečer prije spavanja kako bi olakšavajući laksativni učinak nastupio ujutro. U ljekarnama je dostupno nekoliko oblika standardiziranoga biljnog laksativa na bazi sene, poznatijeg pod nazivom Bekunis, pa svatko može izabrati oblik koji mu najviše odgovara: biljni čaj, instant čaj za brzu pripremu ili dražeje. kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 33


prim. dr. sc. Draško Pavlović, dr. med., spec. internist - nefrolog, Zavod za nefrologiju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb

Interna medicina

KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST - KOMPLIKACIJE

Što očekivati kad bubrezi zataje Komplikacije prisutne već u početku, s napredovanjem kronične bubrežne bolesti postaju sve brojnije i teže

srce - k ardiovaskularna bolest kosti - o steomalacija - o steitis fibrosa - depoziti kalcija i fosfata - ubrzana koštana pregradnja

paratireoidne žlijezde - s ekundarni hiperparatireoidizam

krv - hiperfosfatemija - hipokalcemija - anemija - disbalans elektrolita - dislipidemija

tijelo u cjelini - k alcifikacija - k alcifilaksija - s vrbež (pruritus) - m etabolički sindrom

• anemija je prisutna kod gotovo svih bolesnika • od endokrinološko-metaboličkih poremećaja najčešći su poremećaji metabolizma kalcija i fosfora te sekundarni hiperparatireoidizam i koštane bolesti • kardiovaskularne komplikacije vrlo su česte i prisutne kod većine bolesnika u završnom stadiju bubrežnog zatajenja, tj. u onih u kojih je prijeko potrebno nadomjesno liječenje dijalizom ili transplantacijom bubrega. Uz dobro poznate čimbenike rizika za srčane bolesti, poput visokoga krvnog tlaka, pušenja i debljine, upravo je kronična bubrežna bolest (KBB) najveći rizik za brojne kardiovaskularne komplikacije. Od svih komplikacija najčešće su anemija, poremećaj metabolizma minerala, odnosno koštana bolest i kardiovaskularne komplikacije. Srećom, mnoge se mogu smanjiti ili izbjeći (npr. uremijska koma) metodama nadomještanja bubrežne funkcije. Za prevenciju i liječenje nekih potrebno je i dodatno liječenje.

Utjecaj kronične bubrežne bolesti na tjelesne organe i tijelo kao cjelinu

Patološke promjena na organima bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću (izvor www.cybermed.hr)

U završnom stadiju bubrežnog zatajenja (uremiji) uglavnom slijede klinički poremećaji na brojnim organskim sustavima, tako da možemo reći kako nema organa ili sustava u kojem se ne događaju manji ili veći poremećaji. Već u ranoj fazi kronične bubrežne bolesti javljaju se mnoge komplikacije, koje su sve brojnije i teže što više napreduje propadanje bubrežne funkcije: • bolesnici često imaju izražen svrbež kože i brojne oguljotine (ekskorijacije) na koži • oštećenje neuromuskularnog sustava koje se manifestira grčevima mišića, osjećajem slabosti u ekstremitetima i gubitkom osjeta, a u najtežem obliku dolazi do oštećenja središnjeg živčanog sustava te gubitka svijesti i kome • mučnina i povraćanje, gubitak apetita, ulkusna bolest i krvarenja iz probavnog sustava klinička su manifestacija oštećenja probavnog sustava • zbog poremećaja imunološkog sustava povećana je sklonost infekcijama 34 | Vaše zdravlje #61

Anemija Anemija (slabokrvnost, malokrvnost) se javlja vrlo rano, te je možda i najčešća komplikacija. Njezin je najvažniji uzrok smanjena mogućnost sinteze eritropoetina, hormona koji se stvara u bubregu i ima važnu ulogu u eritropoezi, tj. stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Kod bolesnika u završnom stadiju bubrežnog zatajenja anemiji pridonose i neki drugi čimbenici, kao što je prisutnost inhibitora eritropoeze, sklonost krvarenju, skraćen vijek eritrocita ili, još rjeđe, intoksikacija aluminijem ili hemoliza. Ipak, nedostatak eritropoetina najčešći je uzrok, pa kad govorimo o bubrežnoj anemiji, mislimo ponajprije na anemiju kao posljedicu nedostatka eritropoetina. Kad je riječ o simptomima bubrežne anemije, teško je razlikovati one koji su posljedica samog bubrežnog zatajenja od simptoma anemije. Vrtoglavica, slabost, umor i malaksalost jače su izraženi kod bolesnika s jačom anemijom. Nelagodan osjećaj lupanja srca (palpitacija), ubrzanje srčanog ritma (tahikardija) i otežano disanje (zaduha, dispneja) također su jače izraženi kod bolesnika s anemijom. Ono što je najvažnije je da je anemija u

kolovoz /rujan2008.


KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST - KOMPLIKACIJE

Koštana bolest

bolesnika s KBB-om povezana s kardiovaskularnim komplikacijama, povećanim smrtnim rizikom i povećanom hospitalizacijom oboljelih. Zbog svega navedenoga, liječenje anemije od velike je važnosti. Uspješnim liječenjem ne samo da se ispravlja anemija, sprječavaju komplikacije i smrtnost bolesnika, nego se poboljšavaju kvaliteta života, mentalne funkcije, fizička sposobnost i seksualna funkcija. Nekad se bubrežna anemija liječila učestalim transfuzijama krvi, posebno kod bolesnika na dijalizi. Potkraj osmog desetljeća prošloga stoljeća u kliničku primjenu uveden je eritropoetin, lijek dobiven u laboratoriju posebnom tehnikom. Po svojoj strukturi i učinku vrlo je sličan eritropoetinu koji se stvara u bubregu. Danas postoji nekoliko oblika u laboratoriju sintetiziranog eritropoetina, pa govorimo o lijekovima koji stimuliraju eritropoezu (LSA). Prva generacija LSA eritropoetina, epoetin alfa i beta, primjenjuje se putem injekcija koje se daju bolesnicima na dijalizi jednom do tri puta tjedno intravenski ili, mnogo češće, pod kožu (supkutano). Lijek se daje i nekim bolesnicima koji još nisu na dijalizi. Druga generacija LSA ima dulji poluživot, a samim time i dulju aktivnost. Takav je darbepoetin alfa, lijek koji je nedavno registriran i u našoj zemlji. Primjenjuje se jednom tjedno ili svaka dva tjedna

kolovoz /rujan2008.

Interna medicina

Ultrazvučni prikaz povećane doštitne žlijezde

intravenski ili, mnogo češće, pod kožu. U grupu novih LSA ubraja se i CERA, lijek koji ima isti učinak i dugi poluživot, pa se primjenjuje svakih dva ili četiri tjedna. Danas, kad raspolažemo učinkovitim lijekovima za ispravljanje bubrežne anemije, ne smijemo zaboraviti na važnost nadopune nedostatka željeza. Naime, radi poboljšanja učinka liječenja eritropoetinom, u mnogih bolesnika valja primijeniti i preparate željeza. Uspješno liječenje anemije eritropoetinom jedan je od najvećih napredaka u liječenju bolesnika s KBB-om, posebno onih u završnom stadiju bubrežnog zatajenja, odnosno onih u kojih se provodi nadomjesno liječenje dijalizom i trans­ plantacijom.

Bubrezi imaju važnu ulogu u metabolizmu minerala. S jedne strane bubrezi su mjesto izlučivanja kalcija i fosfora, a s druge ciljni organ za djelovanje nekih hormona (npr. parathormona - PTH) i najvažnije mjesto stvaranja aktivnog metabolita vitamina D (1,25 dihidroksivitamina D3 - kalcitriola). Kalcitriol je hormon čija je uloga u metabolizmu kalcija i fosfora nezamjenjiva. Zbog smanjene bubrežne funkcije, fosfor se zadržava u krvi (hiperfosfatemija), a u bubrezima se stvara manje kalcitriola, pa se posljedično razvija hipokalcemija, tj. smanjuje koncentracija kalcija. Hiperfosfatemija, hipokalcemija te nedostatak kalcitriola uzroci su povećanog stvaranja parathormona, hormona koji se stvara u doštitnim (paratireoidnim) žlijezdama. Parathormon djeluje na koštane stanice i, kad ga ima u suvišku u krvi, što je često u bolesnika s uznapredovalom kroničnom bubrežnom bolešću, dovodi do razgradnje kostiju. Posljedica je metabolička bolest kosti, poznata pod imenom renalna osteodistrofija (naziv se u stručnoj medicinskoj literaturi prvi put spominje 1943.). Katkad se u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću događa upravo obrnuto, tj. iz nepoznatog razloga stvara se manje parathormona. Međutim, posljedica je ponovno koštana bolest koju karakterizira usporena pregradnja kosti i pojava patoloških kalcifikacija.

Vaše zdravlje #61 | 35


Interna medicina

KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST - KOMPLIKACIJE

Danas, kad znamo da posljedica poremećaja metabolizma minerala nije samo koštana bolest nego su to i patološke kalcifikacije krvnih žila i srčanog mišića (miokarda), govorimo o sindromu, u koji se ubrajaju poremećaj metabolizma kalcija, fosfora, parathormona i vitamina D, patološke promjene kostiju (renalna osteodistrofija u užem smislu) te patološke kalcifikacije krvnih žila i mekih tkiva. Bolesnici s KBB-om i poremećajem metabolizma minerala dugo mogu biti bez simptoma. U onih s dugotrajnim poremećajem počinju se javljati bol u kostima, rupture tetiva, patološki prijelomi kostiju, slabost mišića natkoljenica (teže ustajanje, teži uspon uza stube, otežano hodanje...) i svrbež. Zbog patološkog nakupljanja kalcija u malim krvnim žilama očne spojnice (konjunktive), ti bolesnici često imaju i crvene oči. Određivanje koncentracije parathormona korisno je u dijagnostici poremećaja metabolizma minerala, kao i ultrazvučni pregled vrata, jer se tom metodom otkrivaju povećane paratireoidne žlijezde. Radiološkim pretragama mogu se vidjeti tipične patološke promjene na kostima.

Prepoznati na vrijeme poželjno, ali teško izvedivo Staro je pravilo u medicini: bolje spriječiti, nego liječiti. Tako je i u bolesnika

36 | Vaše zdravlje #61

s KBB-om poželjno na vrijeme otkriti i spriječiti poremećaj metabolizma kalcija i fosfora. Nažalost, u kliničkoj praksi to je često teško postići. Hiperfosfatemija se može spriječiti i ispraviti dijetom (izbjegavati hranu bogatu fosforom - meso i mliječne prerađevine) i vezačima fosfata, tj. lijekovima koji smanjuju apsorpciju fosfora. Od vezača fosfata danas se najčešće rabi kalcijev karbonat. Posljedica liječenja kalcijevim karbonatom može biti hiperkalcemija, uz povećan rizik nastanka patoloških kalcifikacija. Sevelamer hidroklorid je relativno novi vezač fosfata, koji uz ispravak hiperfosfatemije ispravlja i poremećaj lipida (dislipidemiju), vrlo čest metabolički poremećaj u bolesnika s KBB-om. Kod većine bolesnika sa smanjenom bubrežnom funkcijom indicirana je uporaba preparata vitamina D. U početnim stadijima bolesti poželjno bi bilo odrediti razinu vitamina D, 25 hidroksikolekalciferola, a u bolesnika s nedostatkom vitamina D nadoknaditi manjak primjenom ergokalciferola ili kolekalciferola. U kasnijim stadijima indicirana je primjena aktivnog metabolita vitamina D, kalcitriola, koji smanjuje aktivnost doštitne žlijezde i povoljno utječe na metabolizam kosti. Prije nekoliko godina u kliničku su primjenu ušli novi preparati vitamina D, koje zovemo analozi vitamina D (kod nas je registriran parikalcitol). Njihovo djelovanje slično je djelovanju kalcitriola, ali

imaju i selektivno djelovanje na receptore vitamina D u stanicama doštitnih žlijezda. Prema rezultatima nekoliko studija, učinci primjene analoga vitamina D vrlo su dobri. Nova mogućnost liječenja sekundarnog hiperparatireoidzma je primjena kalcimimetika, lijekova koji djeluju na doštitne žlijezde čineći ih osjetljivijima na niže razine kalcija. Tako se i kod bolesnika sa sniženom razinom kalcija, često prisutnom u bolesnika s KBB-om, može spriječiti i liječiti poremećaj funkcije doštitnih žlijezda. Lijek je u uporabi u Europi i SAD-u, a uskoro bi trebao biti dostupan i našim bolesnicima. Prvi rezultati njegove kliničke primjene vrlo su ohrabrujući. Moguća je i istodobna primjena vitamina D, što dodatno povećava terapijske mogućnosti. Poremećaj metabolizma minerala i anemija među najvažnijim su uzrocima brojnih kardiovaskularnih komplikacija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću. Zato je vrlo važno pravodobno i učinkovito liječenje anemije i poremećaja metabolizma kalcija i fosfora, što će spriječiti kardiovaskularne komplikacije, smanjiti smrtnost i, što je vrlo važno, znatno podići kvalitetu života oboljelih.

U SLJEDEĆEM BROJU: Metode nadomještanja bubrežne funkcije

kolovoz /rujan2008.


Izvor i obrada: Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba, Mirogojska cesta 16, Zagreb, tel: 01/4696 164, faks: 01/4678 016, e-mail: gerontologija@stampar.hr

INKONTINENCIJA

Javno zdravstvo

Test poremećaja mokrenja Zbog moguće pojave 4N2 u gerijatriji (nepokretnost, nestabilnost, nesamostalnost, nekontrolirano mokrenje), liječnicima obiteljske medicine preporučuje se da testiraju svoje gerijatrijske osiguranike. Pokraj svakog pitanja zaokružite jedan odgovor, a rješenja potražite u tumaËenju odgovora. Imate li česte upale mokraćnog mjehura (osjećaj pečenja, učestalo mokrenje)?

DA

NE

Otječe li vam katkad nehotično mokraća? • pri smijanju, kihanju ili kašljanju • prilikom naprezanja • prilikom ležanja • uvijek • ponekad, npr. za vrijeme prehlade

DA DA DA DA DA

NE NE NE NE NE

Prekidate li zbog potrebe za mokrenjem noćno spavanje?

DA

NE

Upotrebljavate li zaštitu za intimno rublje zbog nehotičnog bježanja mokraće?

DA

NE

Idete li češće od pet puta dnevno na toalet?

DA

NE

Osjećate li često nesnosan nagon za mokrenjem, iako ste se neposredno prije pomokrili?

DA

NE

Je li vam teško zaustaviti mlaz mokraće kad čujete da voda teče iz pipe?

DA

NE

Kaplje li vam mokraća još malo nakon što je voda prestala teći iz pipe?

DA

NE

Jeste li imali terapijske zahvate na mokraćnom mjehuru ili bolujete od bolesti prostate?

DA

NE

Bolujete li od sljedećih bolesti: • šećerna bolest • multipla skleroza • moždani udar • bolesti leđne moždine • Alzheimerova bolest • Parkinsonova bolest?

DA DA DA DA DA DA

NE NE NE NE NE NE

Jeste li imali više od jednog poroda?

DA

NE

kolovoz /rujan2008.

Tumačenje odgovora • pozitivan odgovor na manje od 3 pitanja: kod sljedećeg posjeta svom liječniku pokažite ovaj upitnik. Odmah počnite primjenjivati Kegelove vježbe! • pozitivan odgovor na 3 do 5 pitanja: što je moguće prije pokažite ovaj upitnik svom liječniku i porazgovarajte s njim. On će poduzeti odgovarajuće mjere za otkrivanje uzroka teškoća i provesti odgovarajuće liječenje. Odmah počnite primjenjivati Kegelove vježbe! • pozitivan odgovor na više od 5 pitanja: odmah pokažite liječniku ovaj upitnik i posavjetujte se s njim kako bi se što prije otkrio uzrok problema, počelo odgovarajuće liječenje i umanjile smetnje. Odmah počnite primjenji­ vati Kegelove vježbe!

Kegelove vježbe Kegelove vjeæbe nazvane su prema dr. Arnoldu Kegelu, ginekologu koji ih je osmislio. Pomažu ojačati mišiće dna zdjelice, koji onda bolje podržavaju mokraćnu cijev, pa se koriste u liječenju inkontinencije, a u žena nakon poroda oporavljaju tonus mišića. Uključuju voljno stezanje pubokokcigealnog mišića koji zaustavlja mlaz mokraće. Za razlikovanje tog mišića od ostalih treba pokušati zaustaviti mlaz mokraće dva do tri puta prilikom mokrenja. Kad se jednom spozna koji su to mišići, nije poželjno često zadržavati mokraću, jer to može voditi mokraćnoj infekciji. Izvođenje vježbi • stezanje mišića i zadržavanje u stisnutom položaju uz sporo brojanje do tri • opuštanje mišića uz sporo brojanje do pet • ponovno stezanje mišića te postupno zadržavanje stisnutog mišića uz brojanje do deset Rezultati su vidljivi za šest do osam tjedana. Kako bi se ostvario učinak, vježbe treba izvoditi tri puta dnevno i redovito. Drugim riječima, trening mišića zdjeličnog dna bilo kad i bilo gdje (za obavljanja kućnih poslova, stajanja u redu u trgovini, vožnje dizalom, gledanja televizora, telefoniranja...). Vaše zdravlje #61 | 37


Marina Gradinac, dr. med., Oktal Pharma d.o.o.

Javno zdravstvo

LJETNE NEZGODE

Mnogo užitka, ali i opasnosti Ljeto je vrijeme kad kočnice popuštaju, a oprez kvari užitak. Stoga su nezgode katkad nezaobilazan suputnik

Ljeto je već u punom jeku i mnogi od nas već su na dugo iščekivanom odmoru. Odmor je nužan za fizičku i psihičku obnovu, pridonosi očuvanju radnoga potencijala i prevenciji bolesti u čijoj podlozi se krije svakodnevni stres. To je vrijeme opuštanja, slobodnih aktivnosti, ali i sitnih ludosti, kad kočnice popuštaju, a oprez postaje smetnja koja kvari užitak. Stoga su nezgode katkad nezaobilazan suputnik, koji može pokvariti cijeli odmor.

Putovanje - Osobama osjetljivima na vožnju već je i putovanje na godišnji odmor prava mora. Za put odaberite laganu i udobnu odjeću i obuću. Ako patite od mučnine, ne krećite praznoga želuca, ali ni pretrpanoga. Svakako će pomoći tablete ili narukvice protiv mučnine, koje djeluju na principu pritiska na akupresurne točke. Tijekom vožnje gledajte u daljinu, po mogućnosti što dalje ispred sebe. Ako put traje dulje od dva sata, napravite kraću stanku i razgibajte se. Primjerena brzina vožnje, bez naglog kočenja i svladavanje zavoja manjom brzinom dodatno će olakšati putovanje. Svakako sa sobom ponesite malo hrane i osvježavajućih napitaka (nezaslađeni sokovi, voda), jer su na putu uvijek moguće neočekivane situacije, poput kvara na vozilu, prometne nezgode ili zastoja u koloni. Nakon dolaska na odredište dobro je raspitati se gdje je ambulanta. Putna ljekarna s prijeko potrebnim lijekovima obvezni je dio prtljage, ali dobro je znati kome se obratiti za slučaj ozbiljnijih problema. 38 | Vaše zdravlje #61

Jedan od češćih problema tijekom ljetovanja posljedica je pretjerana izlaganja suncu. Zbog želje za što bržom preplanulošću, prekomjerno se izlažemo suncu, što najčešće završi sunčanim opeklinama. Kako biste to izbjegli, potrebno je: • tijelo izlagati suncu do 10 i poslije 16 sati • obvezno koristiti kremu za zaštitu od sunca s faktorom zaštite prilagođenim tipu kože (npr. Avene Sun) - nanijeti je prije i nakon svakog kupanja, kao i prilikom boravka u sjeni (zbog refleksije UV zraka) • koristiti šešir i sunčane naočale • prvih dana sunčanja više se kretati, a ne nepomično ležati • vrijeme najintenzivnijeg sunčeva zračenja provesti u sjeni, uživajući u prekrasnom pogledu na pučinu, dobrom štivu, ugodnom ćaskanju ili sportskim aktiv­ nostima • djecu do šest mjeseci ne izlagati suncu, a djecu do godine dana zadržati u sjeni, odjevenu u laganu odjeću. Ako ipak „izgorite“, od pomoći mogu biti hladni oblozi ili sredstva u obliku gela koja hlade, uz to pijte dovoljno tekućine, a u slučaju eventualnih bolova uzmite analgetik. Opasnija od sunčanih opeklina svakako je sunčanica, koja nastaje zbog izravnog izlaganja suncu i manifestira se glavoboljom, povišenom temperaturom, povraćanjem i dehidracijom. Takvu osobu treba smjestiti u zamračenu, klimatiziranu prostoriju, stavljati joj hladne obloge na glavu i dati sredstvo za snižavanje temperature i ublažavanje glavobolje (paracetamol, ibuprofen). Svakako treba nadoknaditi izgubljenu tekućinu (hladni čaj, voda), a u slučaju povraćanja i oralnu rehidracijsku tekućinu.

Toplotni udar sličan je sunčanici, ali ne nastaje nužno kao posljedica izravna izlaganja suncu. Do njega dolazi u uvjetima povišene temperature i visokog postotka relativne vlažnosti zraka, kao i kod pregrijanosti i dugotrajna mišićnog rada. Može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti toplinom. Zbog otkazivanja

kolovoz /rujan2008.


LJETNE NEZGODE

termoregulacijskih mehanizama dolazi do naglog porasta temperature iznad 40°C, koža je suha i vrela, disanje otežano, rad srca ubrzan (160 do 180 otkucaja u minuti), krvni tlak nizak, a javljaju se vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, grčevi, nesiguran hod, gubitak svijesti… Pretjerana toplina denaturira proteine, destabilizira fosfolipide i lipoproteine, što može dovesti do kolapsa kardiovaskularnog sustava, konvulzija i kome, a u najtežem slučaju i do smrti. Posebno osjetljive skupine su djeca i starije osobe. Osnovni vid prevencije je unos dovoljne količine tekućine. U slučaju toplotnog udara potrebno je što brže početi snižavati temperaturu (uklanjanja suvišne odjeće, smještaj osobe u rashlađenu prostoriju, hlađenje kože, unos tekućine, itd.) i neodgodivo potražiti liječničku pomoć.

Hvali more, drž’ se kraja - Morska obala pruža izvanredne klimatske uvjete za odmor, oporavak, pa i liječenje. Morski zrak ima više kisika, a njegovo neprestano gibanje djeluje tonizirajuće na cijeli organizam, osobito na živčani sustav. Plivanje je jedna od najzdravijih tjelesnih aktivnosti koja aktivira cijelo tijelo. Ipak, treba se pridržavati nekih pravila: • nikad ne ulazite u vodu neposredno nakon jela i konzumiranja alkoholnih pića • ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti i ne udaljavajte se suviše od obale, posebice ako plivate sami • djeca predškolske dobi ne smiju biti u vodi bez nadzora - utapanja se događaju i u plićaku…

Ozljede - Oštar kamen, koraljni greben, krhotine stakla, klizavo dno prekriveno algama mogu biti izvor ozljeda, najčešće oguljotina, ubodnih i reznih rana. Prva pomoć uključuje obveznu dezinfekcikolovoz /rujan2008.

Javno zdravstvo

ju rane (gotova antiseptička otopina u obliku spreja, npr. Octenisept), a daljnji postupak ovisi o samoj rani. Duboke ubodne rane treba zbrinuti liječnik, a površne je nakon dezinfekcije dovoljno prekriti sterilnom gazom ili ostaviti da se suše na zraku. Ako se rana inficira, svakako konzultirajte liječnika. U slučaju uboda morskoga ježa, najbolje je bodlje izvaditi sterilnom iglom i mjesto uboda dezinficirati. Ako je zahvaćena veća površina, obradu prepustite liječniku. Ne zaboravite ni na negostoljubive stanovnike mora. Meduze i vlasulje izazivaju crvenilo i bol, a mogu se razviti i vrlo burne upalne reakcije, kad treba zatražiti liječničku pomoć.

Insekti i zmije - Ako ste osjetljivi na ubod komarca, ne zaboravite sredstva koja odbijaju insekte (repelente), zaštitne mreže na prozorima i električne aparate u sobi u kojoj spavate. Slatko voće na plaži može privući pčele i ose, pa budite na oprezu. Iako su se zmije povukle pred civilizacijom, treba biti na oprezu u nenaseljenim i nepristupačnim područjima.

Trovanje hranom - Kad je hrana posrijedi, valja biti na oprezu. Poželjno je izbjegavati kremaste kolače i sladoled, osim ako nije industrijski proizveden i kontroliran. Namirnice treba dobro oprati i jesti svježe pripremljenu hranu. Ne zaboravite da izvor trovanja mogu biti i ribe i školjke.

Dehidracija - Valja paziti na dovoljan unos tekućine, posebice kad je riječ o dojenčadi i maloj djeci. Iako majčino mlijeko zadovoljava sve djetetove potrebe do dobi od pet mjeseci, ako su vanjske temperature vrlo visoke (više od 30°C), dobro je djetetu ponuditi vodu. Nije na od­met provjeriti i kvalitetu vode u mjestu u kojem boravite. Vaše zdravlje #61 | 39


Dinko Vidović, dr. med., spec. opće kirurgije, Klinika za kirurgiju KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb

Kirurgija

GNOJNE INFEKCIJE ©AKE

Oprezno i s manjom ozljedom Teži oblici infekcija posljedica su nepravodobna ili nedovoljno radikalna liječenja, što može rezultirati i invalidnošću Infekcije šake najčešće nastaju zbog minimalnih, katkad jedva vidljivih ozljeda kakve obično zanemarujemo. Iako iznimno rijetko, širenje infekcije moguće je i krvnom strujom s drugoga udaljenog mjesta. Uzročnici upala su bakterije, najčešće gram-pozitivne, kao što su Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans i betahemolitički streptokok. Anaerobne i gram-negativne bakterije nalazimo češće kod oboljelih od šećerne bolesti, intravenskih ovisnika i nakon ugriza. Infekcije imaju prilično karakterističnu kliničku sliku, pa uz anamnezu i fizikalni pregled drugi dijagnostički postupci nisu potrebni, osim ako se sumnja na istodobnu infekciju kosti, prijelom ili strano tijelo u mekom tkivu. Lokalno se uočavaju tipični znakovi akutne upale (crvenilo, oteklina, bol), a u uznapredovalom stadiju i znatno širenje upale limfnim putovima (limfangitis) i regionalnim limfnim čvorovima (limfadenopatija). U početku se upala uspijeva zaustaviti antibioticima, no vrlo često potrebno je kirurški intervenirati, katkad i radikalno.

Paronihija Riječ je o infekciji mekog tkiva oko nokta. Često je uzrokujemo neprimjerenim rezanjem noktiju ili kidanjem zanoktica. Oko nokta se javljaju crvenilo, bol i oteklina koji brzo napreduju. U ranoj fazi upala se može liječiti anitibioticima, no u uznapredovaloj, koja je praćena gnojnim iscjetkom, jedina je opcija kirurško liječenje koje uključuje široko otvaranje gnojne kolekcije uz rub nokta, kao i uklanjanje dijela nokta te primjenu peroralnih antibiotika (slika 1). Valja spomenuti i manje opasne gljivične infekcije u tom području, koje uzrokuju kroničnu upalu, najčešće u osoba snižena imuniteta i onih čije su ruke stalno izložene djelovanju vlage, primjerice perača posuđa. Uzročnik je najčešće gljivica Candida albicans, koja se uglavnom uspješno liječi izbjegavanjem vlage, pravilnom njegom ruku i lokalnom primjenom antimikotika. U najtvrdokornijim slučajevima, kad je nokat prilično uništen, valja ga odstraniti i propisati oralne (na usta) antimikotike.

40 | Vaše zdravlje #61

Panaricij (potkožno gnojenje) To je najčešća infekcija šake. Ozljeda koja predstavlja ulazna vrata bakterijama može biti golim okom nevidljiva, ali dostatna da izazove žestoku upalu, posebice kod oboljelih od šećerne bolesti i bolesnika koji uzimaju supresore imuniteta. Pod utjecajem bakterija, razvija se potkožna gnojna naslaga (apsces), koja se očituje oteklinom prsta, crvenilom, izrazitom boli na dodir, ali i tipičnom spontanom kucajućom boli u vršku prsta (slika 2). Liječenje podrazumijeva rez na prstu, uz prekidanje vezivnih pregrada prsta u kojima se nalazi gnojno žarište (apsces). Tijekom kirurške intervencije uzimaju se i bris za bakteriološku kulturu i antibiogram te se propisuju antibiotici. Zanemarivanje i nepravodobno liječenje potkožnog panaricija neizbježno dovodi do težih oblika upale, kao što su tetivni i koštani panaricij. Tetivni panaricij (slika 2) gnojna je upala tetivne ovojnice prsta, koja izaziva četiri tipična znaka: polusavijen prst (prst u semifleksiji), vretenasto zadebljanje prsta, izrazitu bolnost kod pokušaja pasivnog istezanja te bolnost kod dodirivanja volarne (donje) strane prsta. Takve pacijente treba hospitalizirati i liječiti kirurški otvaranjem tetivne ovojnice, ispiranjem gnojnog sadržaja i intravenoznom primjenom antibiotika. Zahvaljujući osebujnoj anatomskoj građi palca i malog prsta, ovaj oblik panaricija može se preko ovojnica njihovih tetiva proširiti s jedne na drugu stranu i uzrokovati opsežnu gnojnu upalu vezivnog tkiva šake (flegmona) u obliku slova V, odakle se gnojni upalni proces može proširiti i dalje ispod tetiva u području ručnog zgloba. Takav oblik zahtijeva radikalno kirurško liječenje, rez na šaci, ali i na ručnom zglobu te visoke doze antibiotika. Koštani panaricij nastaje zbog neliječenoga potkožnog panaricija. Dijagnosticira se rengenskom slikom koja otkriva upalni proces u članku prsta. Tijekom pregleda kod takvih pacijenata katkad se otkriva i fistulozni otvor na koži koji komunicira s gnojnim žarištem u kosti iz kojeg curi gnoj. Liječenje podrazumijeva radikalan kirurški pristup s odstranjenjem svih upalom razorenih dije-

kolovoz /rujan2008.


GNOJNE INFEKCIJE ©AKE

lova članka prsta, što nerijetko znači i amputaciju članka prsta. Potom se primjenjuju antibiotici intravenozno. Suprotno prethodnom obliku, kod zglobnog panaricija ne treba odmah kirurški intervenirati. Liječenje se sastoji od imobilizacije oboljelog prsta i intravenske primjene antibiotika. Tek ako ni nakon poduzetih konzervativnih mjera nema poboljšanja, pristupa se artrotomiji (kirurškom otvaranju zgloba) te odstranjenju gnojne kolekcije i drenaži zgloba, uz primjenu antibiotika.

Slika 1 - Paronihija

Slika 2 - Tetivni panaricij

Interdigitalna flegmona Upala između prstiju koja nastaje širenjem potkožnog apscesa preko malih crvolikih (lumbrikalnih) mišića u prostor između prstiju. Liječenje je isključivo kirurško, uz primjenu antibiotika.

Infekcija dubokih prostora šake i sredine dlana Obično nastaje zbog izravne traume i bakterijske kontaminacije. Može se očitovati kao difuzna upala potkožnog tkiva ili kao gnojna kolekcija (apsces). Liječenje podrazumijeva radikalno odstranjenje svakoga nekrotičnog žari-

kolovoz /rujan2008.

Slika 3 - Infekcija šake nakon ugriza mačke

šta i obveznu hospitalizaciju radi intravenozne primjene antibiotika. Kao uzrok infekcija šake valja spomenuti i ugriz, pri čijem liječenju uvijek valja

Kirurgija

uzeti u obzir miješanu bakterijsku floru (aerobi i anaerobi). Zanimljivo je da je učestalost težih oblika infekcije veća nakon ugriza čovjeka (30 posto) nego nakon ugriza psa (3 posto). Ugrizi često zahvaćaju kožu iznad malih zglobova šake te mogu prodrijeti u tetivu ili zglob. U početku se osjeća podnošljiva bol, blaga oteklina, a nakon šest do 12 sati od ozljede stvara se gnojni iscjedak u rani te javljaju jaki bolovi i oteklina. Upalni proces širi se na cijelu ruku putem limfnih žila u limfne čvorove pazuha, što se očituje crvenim tračcima po koži i otečenim limfnim čvorovima koje se može napipati u pazuhu. Kod upala uzrokovanih ugrizom važni su kirurška obrada rane, neodgodiva primjena antibiotika širokog spektra i antitetanusnog cjepiva. Kod ugriza životinja treba uzeti u obzir i mogućnost zaraze bjesnoćom (slika 3). Infekcije šake relativno su čest problem, jer šaka je često izložena manjim ili većim ozljedama. Teži oblici infekcija uvijek su posljedica nepravodobna ili nedovoljno radikalna liječenja, što za posljedicu može imati teži stupanj invalidnosti kao što su trajno ukočeni zglobovi ili gubitak dijela ekstremiteta. Stoga valja istaknuti potrebu što ranijeg odlaska liječniku, već i kod blagih simptoma.

Vaše zdravlje #61 | 41


Promo

ROHA

I ožiljak treba njegu Marijana Ćudina, mr. pharm., Oktal Pharma

Koža je najveći ljudski organ veličine, 1,5 do 2 m2. S pravom je nazivamo i ogledalom čovjeka. Njezin izgled govori ne samo o općem stanju organizma, nego upućuje i na neke naše navike. Gotovo svakodnevno koža je izložena brojnim vanjskim utjecajima i ozljedama. Većinom je riječ o manjim površinskim ozljedama poput ogrebotina i porezotina, koje vrlo brzo zacijele ne ostavljajući nikakve tragove. U tim slučajevima oštećenje nije duboko, odnosno ne oštećuje se bazalna membrana koja predstavlja granicu između površinskog (epidermisa) i dubljeg sloja (dermisa) kože. Ako oštećenje zahvati dublje slojeve kože, tada ona ne cijeli bez posljedica, nego ostaje vidljiv trag - ožiljak.

Ispravno od početka Ožiljci najčešće ne zahtijevaju nikakav poseban tretman. No, u određenim slučajevima može doći do poremećaja cijeljenja i stvaranja „nefizioloških“ ožiljaka koji neizostavno zahtijevaju terapiju (hipertrofični ožiljci, atrofični ožiljci, keloid). Prva linija izbora u terapiji „nefizioloških“ ožiljaka je primjena lokalnih preparata, gelova ili flastera kad god je to moguće. Druge mogućnosti u tretmanu i njezi ožiljaka su injekcije kortikosteroidnih lijekova, operativni zahvati uklanjanja, krioterapija (smrzavanje tekućim dušikom), dermoabrazija, zatim uporaba lasera i druge. Preporučuje se sve invazivne metode kombinirati s lokalnim sredstvima, gelovima ili flasterima. Samo liječnik može prema tipu ožiljka odrediti koji je način uklanjanja ožiljka najbolji za pacijenta. Važno je da njega ožiljka od početka bude ispravna jer ako se održava mekim i gipkim, veće su šanse da će ožiljak biti elastičan, mekan i manje vidljiv.

Jednostavno i učinkovito Contractubex® gel već godinama se pokazuje kao vrlo djelotvorno sredstvo u njezi ožiljaka. Sadrži tri aktivne supstancije - ekstrakt luka, heparin i alantoin, koji združenim djelovanjem postižu učinak smanjenja vidljivosti i tvrdoće ožiljka. Iako je jednostavan za uporabu, postupak primjene zahtijeva visok stupanj uključenosti pacijenta. Naime, ožiljku ne samo da treba vremena da se formira, nego ga treba dugo i na specifičan način njegovati. Međutim, vizualni (kozmetski) i funkcionalni (vezani uz sposobnost pokreta) rezultati koji se mogu ostvariti pravilnom i pravodobnom uporabom vrijedni su truda. Contractubex® gel ima izrazito dobru podnošljivosti čak i nakon dugotrajne primjene. 42 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 43


44 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 45


46 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


Intervju: Sunčica Bulat Wuersching, dr. med., Kuća zdravlja d.o.o., Poljička 31, Zagreb Razgovarala: Dunja Antonović

ALOA VERA

Intervju

Zlatni rudnik fitonutrijenata U čemu je tajna Aloe vere, pradavne biljke i zašto se preporučuje upravo kozmetika čija je ona glavna sastavnica

Tko su potrošači kozmetike na bazi Aloe vere i koje se potrebe kože mogu njome zadovoljiti? To su prije svega osobe koje posebno zanimaju tzv. antiaging proizvodi za ublažavanje početnih finih linija i bora, tonifikaciju kože koja je izgubila čvrstoću i smanjenje podočnjaka. Aloe vera je prije svega biljka koja ima snažan učinak na vlaženje kože. Znajte da 86 posto žena i 38 posto muškaraca koristi kreme za vlaženje lica.

Koje su osnovne karakteristike proizvoda koji sadrže Aloe veru? Takvi proizvodi povećavaju količinu kisika u koži, pa potpomažu njezinu regeneraciju. Aloe vera losioni često se koriste i za čišćenje kože. Mnogi kozmetički proizvodi s Aloe verom pojačani su vitaminom E i kolagenom kako bi održali kožu elastičnom i dobro hidratiziranom. Oko 75 posto žena brine se o tome kako zadržati vlažnost kože, a 31 posto ih lice i tijelo tretira tom vrstom proizvoda i više od sedam puta tjedno.

Brojni su kozmetički proizvodi s Aloe verom. Kako ih grupirati? U dvije osnovne grupe: kozmetički i SunCare proizvodi. Kozmetička linija sadrži kreme za lice, „anti-aging“ kreme za lice, kreme za tijelo, deodoranse, serum, gel za tuširanje, šampon, gel za intimnu njegu i, najnovije, kozmetičke rupčiće natopljene Aloe verom. Svi ti proizvodi sadrže različite koncentracije biljke i ostalih vrijednih sastojaka. Međutim, prije svega treba istaknuti Aloe vera dermogel, s 98-postotnom visokom koncentracijom, koji je idealan za različite tipove oštećekolovoz /rujan2008.

nja kože, poput oštećenja od sunca, crvenila izazvanog trenjem ili znojenjem, prištića, zatim za tretiranje kože poslije brijanja ili depilacije. Gel pruža umirujući učinak i može poslužiti za cijelu obitelj. Dodajmo tome činjenicu da 80 posto žena prednost daje proizvodima za zaštitu kože temeljenim na prirodnim sastojcima.

Što je s Aloe vera SunCare proizvodima? Od proizvoda za zaštitu od sunca na bazi Aloe vere razlikujemo mlijeko za sunčanje s različitim SPF faktorom zaštite (SPF - 6, 15, 30 i 50), gel i mlijeko za njegu kože poslije sunčanja. Ovisno o namjeni, i ti proizvodi sadrže različite postotke čiste Aloe vere (od 10 do 40 posto).

Zašto preporučujete kupnju kozmetike, osobito one temeljene na Aloe veri, u ljekarnama? Iz jednostavna razloga jer kupac u ljekarni istodobno može dobiti stručni savjet vezan uz njegu kože i odabir optimalnog preparata, te na taj način izbjeći pogrešan odabir.

Stječe se dojam da je kozmetika na bazi prirodnih sastojaka pomalo pomodna? Nikako. Ako uzmemo, primjerice, Aloe veru, možemo reći da je ona vrlo popularna biljka, koja se od davnine koristi kao narodni lijek. Tako je bilo prije 4000 godina, prije 50 godina, a tako je i danas. Jednostavno, ona ima blagotvorne učinke na ljudsko zdravlje, pa i na zdravlje kože. Aloe vera bogat je izvor više od 200 prirodnih nutrijenata: 20 aminokiselina, osam enzima, biljnih sterola, mono i polisaharida, antioksidansa, vitamina A, C, E i B, glikoproteina itd. Ona je doslovce zlatni rudnik korisnih fitonutrijenata i zato je preporučujemo. Vaše zdravlje #61 | 47


mr. sc, Darko Jurić, instruktor zdravlja i nutricionist, Villa Astra, V. C. Emina 11, Lovran, mob: 098/9832 427, faks: 051/294 589, www.lovranske-vile.com

Kultura tijela

ANTISTRES PROGRAM

Plutanje oslobađa od stresa Duboko opuštanje uz plutanje utječe na fiziološke i biokemijske hormonalne promjene praćene smanjenjem stresa va, od najmanje do najviše aktivnih. Kad je mozak uključen u mentalne radnje, kao što su učenje, javni govor ili razgovor, proizvodi beta-valove. Sljedeća kategorija su alfa-valovi, koji su prisutni dok se odmaramo, primjerice nakon obavljenog posla. Slijede theta-valovi, povezani s dubokom opuštenošću, a posljednja kategorija su deltavalovi, koji su aktivni dok spavamo, ali nisu neuobičajeni ni za vrijeme plutanja.

Ključ je u theta-valovima

Plutanje je posebna vrsta terapije koju je izumio i promovirao dr. John C. Lilly. Šezdesetih godina prošloga stoljeća razvio je sustav u kojemu osoba pluta u zvučno izoliranoj komori bez svjetla, u visoko koncentriranoj otopini Epsomove soli i vode. O psihofiziološkim učincima tog tretmana provedena su mnoga istraživanja, od kojih je jedno od najvažnijih analiza više od tisuću opisa iskustava. To istraživanje pokazalo je da je više od 90 posto korisnika doživjelo plutanje kao opuštajuće. Duboko opuštanje plutanjem utječe na fiziološke i biokemijske hormonalne promjene praćene smanjenjem stresa. Normaliziraju se fiziološke vrijednosti, primjerice vrijednosti krvnog tlaka, broj otkucaja srca i napetost mišića. Stabiliziraju se i normaliziraju vrijednosti hormona adrenalina, noradrenalina, kortizola i aldosterona, kao i hormona koji ne utječu na razinu stresa, kao što su lutein i testosteron. Bez sumnje, plutanje je terapeutsko i obrazovno sredstvo, jer snažno utječe na mnogim razinama. Pretpostavlja se da je plutanje djelotvorno zahvaljujući utjecaju na električne moždane valove. Postoje četiri kategorije tih valo-

48 | Vaše zdravlje #61

Theta-valovi proizvode se u stanju duboke meditacije, a pokazalo se da ih pojačava plutanje. Dok smo u thetastanju, dolazimo u doticaj s kreativnom unutarnjom snagom i ulazimo u stvarnost živopisnih predodžbi. Za plutanja osoba se nalazi u antigravitacijskom stanju, jer gusta otopina Epsomove soli pridonosi iskustvu vrlo sličnom bestežinskom stanju. Istraživanja su pokazala da zbog gravitacije većinu tereta podnosi naš središnji živčani sustav. To rezultira zdravstvenim problemima, kao što su napetost u mišićima leđa i zglobova, što se u konačnici odražava na držanje tijela. Oslobađanjem tijela od gravitacije, plutanjem, možemo ublažiti mnoga bolna stanja, osloboditi mozak od materijalnih stvari i koncentrirati se na povećanje svjesnosti. Naš mozak ima dvije polutke koje rade na različit način. Desna radi intuitivno, a lijeva se bavi analiziranjem i detaljima. Istraživanja pokazuju da plutanje sinkronizira rad dviju polutki, što osobi omogućuje da s lakoćom komunicira i donosi odluke bez mnogo dvojbi. Budući da su hormoni naš kemijski mozak, zahvaljujući njima možemo iskusiti široku paletu osjećaja, od sreće i oduševljenja do uzbuđenosti, nemira, tuge i depresije. Svatko od nas izlučuje različitu količinu hormona potrebnih za nastanak tih stanja. Endorfini, poznati i kao hormoni sreće, kod trudnica se proizvode do osam puta više od normalne razine kako bi fetus osjećao blaženstvo, ali i da bi majka lakše podnijela trudnoću. Plutanje se katkad naziva i iskustvom „povratka u maternicu“, jer potiče tijelo na proizvodnju endorfina.

kolovoz /rujan2008.


ANTISTRES PROGRAM

Kultura tijela

Otpustite li otpor, steći ćete unutarnji mir i biti sposobni jasno vidjeti svoju situaciju. Nakon toga možete poduzeti potrebne korake kako biste djelotvorno riješili situaciju. Otpuštanje je unutarnja radnja koja uklanja otpor, što zauzvrat donosi oslobađanje od straha i uznemirenosti. U trenutku otpuštanja čini se kao da se sve mijenja. Kad strah, napetost i uznemirenost nestanu, postajete kreativni i sposobni otkriti rješenja koja inače nikad ne biste prije uočili - postajete prirodno učinkoviti.

Oslobođena životna energija Iz holističke perspektive, život je u svakom trenutku ono što i treba biti. Okolnosti koje su nas dovele u sadašnje stanje ne možemo promijeniti, a borbom i opiranjem stanju u kojem se naš život nalazi stvaramo napetost, strah i uznemirenost, što gotovo uvijek pogoršava situaciju. Qi, životna energija, blokirana je i ne može normalno protjecati. Svijet oko nas mijenja se nevjerojatnom brzinom. Ne samo da imamo sve manje i manje vremena za prilagođavanje tim promjenama, nego ni fizički ne možemo pratiti taj tempo. Stoga se rađa prirodna tendencija otporu, što rezultira napetošću. U znanstvenim krugovima to se naziva kronično stanje stresa niske razine. Pod neprestanim stresom tijelo ne može upravljati svim funkcijama. Stres se sastoji od biokemijskih nečistoća nakupljenih u stanicama i organima, koje stvaraju dodatni stres, pa tijelo vremenom postaje doslovce prekrcano toksinima. Kako bismo potaknuli proces čišćenja, moramo se opustiti na svim razinama - tjelesnoj, emocionalno-mentalnoj i duhovnoj. Kad se opustimo na tjelesnoj razini, uslijedit će opuštanje i na svim ostalim razinama. Plutanje nam pomaže da počnemo taj proces zaustavljanjem neprekidnih vanjskih podražaja. Naime, tijekom tretmana nema vanjskih pritisaka i potrebe za stalnim prilagođavanjem vanjskim događajima, pa tijelo svu energiju može usmjeriti svom obnavljanju. Tada ćemo osjećati protok zdravlja, snage, otkrivenja, entuzijazma i neizmjerna zadovoljstva življenjem. Nadopunom terapije plutanjem posebnim tjelovježbama, nutricionizmom i mentalnim radom otvara se put jasnoće i transformacije prema cjelovitosti. Programi koji kombiniraju plutanje i sinergiju ostalih tret­ mana nalaze se u ponudi Ville Astra od 15. lipnja 2008. godine.

kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 49


Verica Gašparević Ivanek, mr. pharm., Agram 89 d.o.o.

Promo

AGRAM 89

Znanjem protiv suvišnih kilograma Cilj je svake zdrave dijete umjereno smanjiti unos, a povećati potrošnju kalorija te postupno gubiti na tjelesnoj težini Iako je ljeto u punom zamahu, nikad nije kasno za finalno dotjerivanje ili održavanje figure stečene odricanjima za stolom ili preznojavanjem u fitness centrima. Svake sezone iznova se pojavljuju nova dijeta i/ili proizvodi s revolucionarnim obećanjima. Ipak, treba imati na umu upozorenje znanstvenika da, osim debljine, i mršavljenje može biti opasno za zdravlje jer svaka rigorozna dijeta dovodi do gubitka mišićne mase i osiromašenja organizma esencijalnim tvarima.

Tajna je u bazalnom metabolizmu Čarobna pilula za mršavljenje koja bi omogućila zadržavanje starih navika i istodobno skidanje kilograma još nije otkrivena. Debljanje je, kao i mršavljenje, spor proces, i to zbog složenosti metabolizma koji ovisi o naslijeđu, hormonalnom statusu i, ponajviše, životnim navikama. Hoćemo li se debljati ili pak mršavjeti, ovisi o stanju našeg bazalnog metabolizma. Bazalni metabolizam je energija potrebna za održavanje svih funkcija u organizmu u mirovanju. Mijenja se tijekom života, a najznačajnije usporava nakon četrdesetih. Što je sporiji, to je organizmu potrebno manje kalorija za normalno funkcioniranje, što vremenom vodi u pretilost. Rijetki obroci, gladovanje, depresija, dodatni su razlozi za njegovo usporenje. Zato se nemojte začuditi kad čujete da netko malo jede, a ipak se deblja. Stručnjaci nude odgovor: mršavite pametno! Cilj je svake zdrave dijete umjereno smanjiti unos, a povećati potrošnju kalorija te postupno gubiti na težini. Težište je ubrzati bazalni metabolizam, a načina je bezbroj. Pravilna prehrana, fizička aktivnost i kozmetičke metode uspješno ubrzavaju bazalni metabolizam, a sve je više studija koje dokazuju nespornu ulogu nekih nutrijenata, kako u pospješivanju mršavljenja, tako i u očuvanju zdravlja tijekom i nakon dijete. Pri izboru namirnica prednost se daje svježem sezonskom povrću i voću, s naglaskom na raznovrsnoj i niskokaloričnoj prehrani. Obroci moraju biti mali, ali redoviti. Tjelesna aktivnost potpomaže jačanje mišićne mase, čime se ubrzava 50 | Vaše zdravlje #61

metabolizam, ali i povećava koncentracija endorfina koji popravljaju raspoloženje.

Odabir primjerene suplementacije Ako razmišljate o nekom sredstvu za pomoć pri mršavljenju, važno je izabrati djelotvoran proizvod i prikladan onome što želite postići! Prednost imaju prirodna sredstva za mršavljenje. Općenito se svim osobama na redukcijskoj dijeti sugerira povećan unos antioksidansa (vitamini C, A i E, mineral selen, likopen i drugi), jer se tijekom mršavljenja povećavaju štetni oksidacijski procesi u organizmu, pa su povećane potrebe za njima. Izbor drugih suplemenata ovisi o vašim prehrambenim navikama. Ako ste ovisnik o slatkom, birajte kombinaciju minerala kroma i hidroksilimunske kiseline u preparatu Mega Citrimaks, koji reguliraju metabolizam šećera. Hidroksilimunska kiselina inhibira enzim koji pretvara suvišne ugljikohidrate u masti. Neke osobe imaju urođen višak tih enzima, pa ubrzano pretvaraju ugljikohidrate u masti, pri čemu receptori istodobno mjere razinu glikogena, čiji nedostatak signaliziraju mozgu kao glad. Stoga imaju istodobno jaku potrebu za ugljikohidratima i slatkim. Prema jednom istraživanju, hidroksicitrat i dijeta od 1200 kcal dovele su do znatnog gubitka tjelesne mase, a bez osjećaja gladi. Toj grupi pripada i aminokiselina fenilalanin, koja se nalazi u nekim proizvodima za mršavljenje. Ako u prehrani dominiraju masniji obroci, prirodnu pomoć mogu pružiti tvari koje pospješuju izlučivanje masti iz organizma. Bolji učinak pokazala su životinjska vlakna u odnosu na ona biljnog podrijetla. Kitozan iz ljuštura račića znatno smanjuje apsorpciju masti iz crijeva, a veće doze smanjuju ukupni kolesterol u krvi, ali povećavaju HDL (dobri) kolesterol, što je potvrđeno dugoročnijim studijama. U nekim studijama kitozan smanjuje porast krvnog tlaka nakon obroka bogatih natrijem i pomaže pri zarastanju rana. Zasigurno najpopularniji preparat je aminokiselina L-karnitin, ključna za potrošnju masti radi dobivanja energije. U organizam se vrlo malo unosi hranom. Najviše kolovoz /rujan2008.


AGRAM 89

Promo

je ima u crvenom mesu, ali često je deficitarna. Dodatnim unosom pojačava se trošenje masti u organizmu, ali i jačanje mišića, osobito ako se kombinira s nekom tjelesnom aktivnošću. Izvanredni rezultati postižu se uzimanjem 500 do 1000 mg L-karnitina pola sata prije umjerene tjelesne aktivnosti, čime se odgađa umor i produljuje vrijeme aktivnosti. A masti se tope... Važno je paziti da se uzima samo L-karnitin renomiranih tvrtki, jer neke u proizvode stavljaju i štetni d-karnitin. Ako je vaša prehrana kompleksna ili je potrebna snažnija potpora mršavljenju, za preporučiti su kombinirani preparati s više nutrijenata koji maju sinergistično djelovanje. Formula za mršavljenje Diet Fuel sadrži aminokiselinu fenilalanin za suzbijanje gladi i podizanje raspoloženja te kofein iz guarane za mobilizaciju masti. Već spomenuti L-karnitin pospješuje potrošnju masti uz očuvanje mišićne mase, krom regulira metabolizam glukoze, a hidroksilimunska kiselina regulira metabolizam šećera. I brojni drugi nutrijenti danas se koriste kao prirodna pomoć mršavljenju, kako za podizanje raspoloženja (fenilalanin, gospina trava), tako za ubrzanje bazalnog metabolizma (sinefrin iz naranče, kofein, zeleni čaj). Najčešće je riječ o tzv. termogenim kombinacijama aktivnih tvari koje povećavaju potrošnju kalorija razvijanjem tjelesne topline!

Ostale metode… U novije vrijeme preporučuje se kromoterapija (terapija bojama), opuštajući tretman koji se koristi energijom boja vidljivog spektra za stimulaciju stanica našeg organizma. Za učinkovito smanjenje težine preporučuju se i tretmani elektrostimulacije u kombinaciji s infracrvenim zračenjem (VIP Body kombinirani tretman). Zagrijavanje potkožnog tkiva uzrokuje širenje kapilara i povećanje prokrvljenosti, što aktivira međustanični metabolizam i pospješuje regeneraciju tkiva. Taj tretman u trajanju od 30 minuta uzrokuje gubitak 900 kalorija, a ista količina kalorija izgubi se tijekom 45-minutnog trčanja maratona. Za sve koji žele manualni pristup, tu su kombinirane masaže s preparatima na bazi klorofila, namijenjene čak i osobama s proširenim venama te preparatima na bazi termalnih soli koji stimuliraju bazalni metabolizam i uklanjaju tekućinu u suvišku. U procesu mršavljenja najučinkovitiji je mulitidisciplinarni pristup u centrima u kojima grupa stručnjaka (liječnici, farmaceuti, nutricionisti, kineziolozi, kozmetičari) najprije napravi uvid u fizičko i zdravstveno stanje klijenta, a nakon toga preporuči individualni program. Vrlo je važno da u istom centru osoba može provesti preporučenu tjelesnu aktivnost i tretmane, a da je istodobno pod kontrolom stručnjaka. Jedan od takvih centara je i Health and wellness centar Twintime. kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 51


Suzana Tomašević, dipl. ing. nutricionistica, Nutrivita - nutricionističko savjetovalište i dijetoterapija, Vlaška 68/II, Zagreb, tel: 01/4617 027, www.nutrivita.hr

Nutricionizam

PREHRANA I TJELOVJEŽBA

Gladovanje ne znači mršavljenje Vježbom izgrađujete mišiće, a kad uz to uzimate manje kalorija nego što potrošite, smanjuje se i masni omotač

Snaga prehrane leži u izgradnji mišićne mase, porastu energije, a gubljenju masnog tkiva. Zato je inteligentna redukcija tjelesne težine sinergija između pravilno uravnotežene prehrane, dovoljne količine vode i neizostavne tjelesne aktivnosti. Svaki obrok trebao bi sadržavati odgovarajuću ravnotežu makronutrijenata - bjelančevina, ugljikohidrata i masnoća u omjeru 30 posto - 40 posto - 30 posto koja izaziva povoljnu hormonalnu reakciju, osobito u proizvodnji glukagona, inzulina i eikosanoida. Bez obzira na izvor bjelančevina, njihova ispravna količina ovisi o tri čimbenika: tjelesnoj težini, postotku masnoće u tijelu i tjelesnoj aktivnosti. Nije teško zaključiti da opskrba bjelančevinama mora biti individualno prilagođena te da izrada jelovnika zahtijeva nutricionističko znanje i praksu. Osobito treba pripaziti na izbor i količinu unosa ugljikohidrata, jer nisu svi jednako ravnopravni. Povoljni su složeni ugljikohidrati, koji imaju nizak glikemijski indeks

52 | Vaše zdravlje #61

- polako ulaze u krvotok, postupno podižu razinu šećera (glukoze) u krvi i potiču umjerenu inzulinsku reakciju. Nepovoljni su jednostavni ugljikohidrati, koji u pravilu imaju visok glikemijski indeks - brzo ulaze u krvotok, brzo podižu razinu šećera u krvi i izazivaju pretjeranu inzulinsku reakciju, zbog čega se javlja stalna potreba za hranom, stanje poznato pod nazivom inzulinska rezistencija. Kako bi obrok bio potpun, ne smijemo zaboraviti masnoće. Masnoće iz obroka u želucu oslobađaju hormon kolecistokinin, koji šalje impuls u središnji živčani sustav i nalaže sitost, dakle znak da treba prestati s hranjenjem. Stoga ne živite u strahu od masnoća, jer su one ključne za stvaranje eikosanoida. Ipak, birajte nezasićene masnoće, poput maslinova, lanenog ili ribljeg ulja. Čini se nemoguće, no dobra je vijest da se možete pravilno hraniti čak i ako jedete “s nogu”, samo što treba znati što, kako i kada jesti. Polugotove, uravnotežene formule na bazi izolata sojinih bjelančevina su “fast food”, ali na poželjannačin. U kombinaciji s klasičnim obrocima, idekolovoz /rujan2008.


PREHRANA I TJELOVJEŽBA

Nutricionizam

Pomoćno sredstvo - zeleni čaj

alno su rješenje zbog svoje praktičnosti, brze pripreme, ali i nutritivnog sastava i dobra okusa.

Samoinicijativna dijeta ne daje rezultate Vrlo je raširen stav da će se gladovanjem ili drastičnim rezanjem jelovnika riješiti problem viška kilograma. Tu taktiku iskuša najveći dio onih koji sami kreću u rat protiv debljine. Izgladnjivanje znači samo smanjen dotok energije i pad vitalnosti. Zato je od velike važnosti naučiti razliku između apetita i gladi. Preskakanje doručka, kako bi se uštedjelo na kalorijama, nije uspješan pristup mršavljenju. Propustimo li doručak, nadoknadit ćemo ga popodnevnim i večernjim prejedanjem. Ispravno uravnotežen obrok i njegova pravilna raspodjela tijekom dana logično su rješenje za pametnu prehranu. Nikad ne treba dopustiti da prođe više od četiri sata, a da nismo uzeli hranu, pa makar to bio i komad voća. Tko god je bio na drastičnoj dijeti, snosio je i drastične posljedice u vidu gubitka vode i mišićne mase, a time i aerobne snage.

Mišićno tkivo sagorijeva kalorije Svi aktivni ljudi trebaju više bjelančevina nego što nalažu preporučene dnevne količine od 0,8 g/ kg tjelesne težine. Uzimanjem bjelančevina čuvamo mišićnu masu, a optimalna doza je 1,6 g/kg tjelesne mase dnevno. Oni koji su odabrali niskokaloričnu dijetu posebno bi trebali pripaziti na unos bjelančevina, jer se one tada koriste za proizvodnju energije umjesto da izgrađuju i popravljaju mišićnu strukturu. Ljudi koji počinju s programom tjelovježbe trebaju dodatne količine bjelančevina za izgradnju mišićne mase.

kolovoz /rujan2008.

Zeleni čaj za redukciju tjelesne težine koristi se ponajviše otkako je u American Journal of Clinical Nutrition objavljen članak u kojem stoji da kofein (50 mg) i katehini iz čaja (30 mg), ako se piju dva do tri puta dnevno, mogu uz odgovarajuću prehranu pokrenuti proces termogeneze, što može rezultirati povećanom potrošnjom kalorija i do četiri posto. Upravo je to razlogom zašto mnoge tvrtke dodaju zeleni čaj u razne preparate za mršavljenje. Budući da brojne studije idu u prilog zelenom čaju, nema nikakva razloga da se on ne koristi kao dobro pomoćno sredstvo u redukciji tjelesne težine. Posebno se preporučuje za vrijeme treninga i neposredno nakon njega, a ujedno služi i kao izvrstan antioksidans.

Vježbanje će pomoći u procesu mršavljenja, ali samo onda ako se potroši više kalorija nego što se unese. Osim što pomaže održati postignuto stanje, vježbanje oslobađa od stresa, pomaže da se bolje osjećamo, ubrzava metabolizam i povećava želju za pravilnom prehranom. Ima i onih koji se žale da unatoč satima vježbanja nisu skinuli ni kilogram. To je najčešće stoga što se nakon vježbanja velikodušno nagrađuju kalorijama koje su potrošili. Drugi činitelj koji utječe na učinkovitost vježbanja u smislu mršavljenja odnosi se na količinu vježbanja u odnosu na sveukupni zbir dnevnih aktivnosti. Jedan sat naporno trenirati, a ostatak dana provesti ležeći u krevetu neće donijeti željene rezultate. Ako želite vježbanjem smršavjeti, najbolji je tip vježbanja onaj kojim razvijate mišiće. Za razliku od aerobnih vježbi, koje ponajprije sagorijevaju kalorije tijekom treninga, a vrlo malo nakon nje-

ga, treninzi snage ubrzavaju metabolizam tijekom cijelog dana i noći. Naime, mišićno tkivo aktivno sagorijeva kalorije, pa što je veća mišićna masa, troši se više kalorija. U istraživanjima na muškarcima i ženama koji su vježbali tri puta tjedno u razdoblju od 12 tjedana, brzina metabolizma povećala se za 15 posto i skinuli su dva kilograma masnog tkiva bez izgladnjivanja. Vježbom izgrađujete mišiće, a kad uz to uzimate manje kalorija nego što potrošite, smanjuje se i masni omotač.

Struktura važnija od same težine Vizualna procjena i tjelesna težina, a pogotovo indeks tjelesne mase (ITM ili BMI - Body Mass Index) nisu realni pokazatelji tjelesne kompozicije. Vaganje nakon treninga je puko zavaravanje, jer pruža samo jednu beznačajnu brojku, a ne pokazuje sastav tjelesne težine. Naime, tijekom napornog vježbanja može se izgubiti i do 2,5 kg, što nije otopljeno salo, nego izgubljenu tekućinu. Zato je mnogo važnije izmjeriti postotak masnoga tkiva u odnosu na mišićnu masu prije nego što započnete s bilo kakvim programom mršavljenja, pa tek s tim podatkom odredite odgovarajući cilj - težinu koju želite postići. Redukcija težine mnogo je složenija od vježbanja i izbjegavanja masnoća u prehrani. Kako biste uz vježbanje zdravo i uspješno skinuli višak masnoga tkiva, obratite pozornost na sljedeće: • Koliko jedete? - za svaku hranu postoji određena porcija, tj. jedinica serviranja. • K a d a je d ete? - o b il a n o b r o k nakon vježbanja neće rezultirati mršavljenjem. • Zašto jedete? - uživanje u hrani zbog dosade, depresije, stresa ili usamljenosti opasan je uzrok debljanja. Vaše zdravlje #61 | 53


Nutricionizam

PREHRANA I TJELOVJEŽBA

Ono što ste pojeli prije vježbanja može pomoći ili naškoditi treningu. Uzimanje hrane s mnogo šećera neposredno prije treninga također može imati negativan učinak. Koncentrirana doza šećera (neovisno o tome je li riječ o voću, voćnim sokovima ili slatkim gaziranim napicima i slatkišima) naglo povećava razinu šećera u krvi te simultano potiče gušteraču na izlučivanje visokih količina inzulina.

Dosegnite idealan puls Bez obzira na to koju vrstu vježbanja odabrali, dobro je znati da je važno tjelesnu aktivnost prilagoditi individualnim sposobnostima. Ako imate bilo kakav zdravstveni problem, pa bila to i prekomjerna tjelesna težina, poželjno je prilagoditi vrstu i intenzitet tjelesne aktivnosti. Mjerenje intenziteta treninga relativno je jednostavno - treba postići 70 do 85 posto brzine otkucaja srca u odnosu na maksimum koji dobijete ako od 220 oduzmete svoje godine (na primjer: ako imate 35 godina, vaš maksimum pulsa iznosi 129,5).

Ključna uloga hormona rasta Valja istaknuti kako su hormoni jedan od najznačajnijih metaboličkih čimbenika koji određuju sastav, oblik i izgled tijela, pa tako i brzinu rasta (ili gubitka) skeletne mišićne mase, ali i masnoga tkiva.

54 | Vaše zdravlje #61

Promijenite prehrambene navike i pokušajte usvojiti sljedeće: • crveno meso (junetina, svinjetinja) zamijenite bijelim mesom peradi i ribom • punomasno mlijeko i mliječne proizvode zamijenite obranim (do 1,5% m.m.) • kor istite maslinovo ulje ili mješavinu ulja, ali u razumnoj količini • izbacite hranu prženu u dubokoj masnoći • prednost dajte povrću i voću • slatkiše zamijenite suhim voćem i orašastim plodovima • konzumirajte kruh od cjelovitog brašna • umjesto sokova i gaziranih napitaka, pijte čistu, izvorsku vodu

Hormon rasta (somatotropin) najmoćniji je hormon za trošenje pohranjenih tjelesnih masnoća. Oslobađa se iz hipofize, a tijekom anaerobnih aktivnosti ključna je hormonalna promjena u procesu tjelovježbe, koja pruža dvojaku prednost: trošenje masnoga tkiva i stvaranje mišićne mase. No, svakako treba napomenuti da se anaerobno vježbanje odvija tek kad se dosegne razina koja prelazi 90 posto maksimalnog broja otkucaja srca, što je

prilično naporno. Tipičan primjer izrazito mišićavih i vitkih osoba su sprinteri i plivači. Hormon rasta oslobađa se i tijekom spavanja, neposredno prije REM faze (Rapid Eye Movement - faza brzih pokreta očiju). Što je san kvalitetniji, to će se tijekom spavanja izlučiti više hormona rasta.

Što i kad večerati Za večeru prednost treba dati hrani s visokim udjelom bjelančevina. Naime, anaboličke reakcije koje stimulira hormon rasta u organizmu, impliciraju potrebu unosa bjelančevina, kako bi noćna sinteza bjelančevina imala gradivne elemente za izgradnju mišićne mase. Večernji obrok nikako ne smije biti bogat jednostavnim ugljikohidratima, tj. ne smije sadržavati namirnice s visokim glikemijskim indeksom, koje postižu učinak provokacije inzulina, jer posljedično dolazi do pretvorbe glukoze (šećera) u mast, koja se u ovom slučaju odvija tijekom noći. Kako je inzulinska osjetljivost najniža tijekom noći, tada je i mogućnost pretvorbe ugljikohidrata u masnoće vrlo visoka. Vezano uz inzulin, ne preporučuje se večerati poslije 19.30, jer će do 22 sata koncentracija inzulina porasti, što će rezultirati smanjenom sekrecijom hormona rasta. No, mnogi treniraju upravo u večernjim satima!

kolovoz /rujan2008.


Vedrana Kuzmić Vrbanović, mr. pharm., „Jadran” galenski laboratorij d.d. Rijeka

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ

Promo

Uzmite dobre masnoće Omega-3 kiseline dokazano smanjuju rizik od srčanog udara i preveniraju mogućnost nastanka plaka i krvnog ugruška Iako bi načelno masnoće trebalo izbjegavati, nisu sve masnoće iste. Kad govorimo o nezasićenim masnim kiselinama, posebno o omega-3, treba istaknuti njihovu pozitivnu uloga u zdravlju, zbog koje su ih nakon otkrića nazivali vitaminom F. Brojnim stručnim i znanstvenim radovima objavljenim posljednjih godina, u kojima se objašnjava način njihova djelovanja i pozitivni učinci, zajednička je preporuka za većim unosom dviju najvažnijih omega-3 masnih kiselina - eikosapentaenske (EPA) i dokosaheksaenske (DHA). To se može postići ako u prehranu uključimo veće količine plave ribe, ali i uzimanjem specijalnih dijetetskih proizvoda koji sadrže omega-3 kiseline. Omega-3 kiseline, popularno nazvane dobre masnoće, dokazano smanjuju rizik od srčanog udara, povoljno djeluju na poremećeni srčani ritam, visoki tlak, smanjenje koncentracije kolesterola i triglicerida, a preveniraju i mogućnost nastanka plaka i krvnog ugruška. Posebno se preporučuju osobama koje su već imale srčani infarkt jer smanjuju broj fatalnih aritmija i kardiovaskularnih smrti. Štoviše, riblje ulje, pa tako i omega-3 kiseline, među rijetkim su prirodnim supstancijama koje je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila kao sredstvo koje sma­ njuje rizik od koronarne srčane bolesti. Dokazano je da će rezultati uzimanja statina, lijekova koji smanjuju povećane koncentracije kolesterola i triglicerida, biti još bolji ako se istodobno uzimaju i omega-3 kiseline. Podjednako uspješno koriste ih i osobe koje boluju od reumatskih bolesti, posebno reumatoidnog artritisa. Potvrđeno je smanjenje upalnih reakcija u zglobovima, pratećih simptoma te uzimanja lijekova protiv bolova.

kolovoz /rujan2008.

Omega-3 kiseline uzimaju se i tijekom liječenja psorijaze, dermatitisa te Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa. S obzirom na to da različite bolesti zahtije­ vaju različito doziranje, treba se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom. Ako doza nije dovoljna, neće se postići ni očekivani rezultati. Kako su na tržištu uglavnom prisutni proizvodi sa 300 mg omega-3 kiselina u jednoj kapsuli, često je potrebno uzeti nekoliko kapsula tijekom dana. Zato se iznimno cijene proizvodi koji sadržavaju veće količine i ispravan omjer omega-3 kiselina.

Pouzdano i prirodno Novost na našem tržištu su VITALIA MegaOmega-3 kapsule, koje sadržavaju pročišćeno i posebno snažno riblje ulje s čak 55 posto omega-3 kiselina (33 posto EPA i 22 posto DHA). Tako je u usporedbi s uobičajenim proizvodima osigurana dvostruka količina, tj. čak 550 mg nezasićenih omega-3 masnih kiselina u samo jednoj kapsuli. Zato su MegaOmega-3 kapsule pouzdana i snažna prirodna pomoć osobama s povećanom koncentracijom masnoća u krvi (triglicerida i kolesterola) i povišenim krvnim tlakom, te srčanim bolesnicima, a neizostavna je i njihova primjena u liječenju autoimunih i degenerativnih bolesti. Savjet za kraj: smanjite prekomjernu tjelesnu težinu, unos masne hrane i soli, jedite plavu ribu (izbjegavajte prženu), više voća i povrća, lagano vježbajte i obvezno prestanite pušiti. U protivnom, niti jedan lijek ili dijetetski proizvod neće biti potpuno uspješan.

Vaše zdravlje #61 | 55


Promo

AMO / COOPERVISION

Oči širom otvorene Sanja Pogačić, dr. med., Oktal Pharma

Uza zaštitne naočale i nositelji leća mogu bez straha zaroniti u živopisne morske dubine, plivati, surfati ili skijati na vodi Kontaktne leće ljeti su mnogo praktičnije od naočala. Osiguravaju prirodan izgled, široko vidno polje, jednostavnije nošenje sunčanih naočala... Ako već možete birati, savjetujemo da na ljetovanje ponesete zamjenske meke leće (npr. Proclear ili Biofinity - silicon hidrogel leća za produljeno nošenje) jer ćete u slučaju njihova gubitka pri ruci uvijek imati rezervne. Pa ipak, najbolja opcija za sigurno i ugodno ljetovanje su dnevne kontaktne leće - Frequency 1 Day (pakiranje 30 komada), koje imaju UV filtar i jednostavne su za korištenje - ujutro ih stavite, a navečer bacite. Tako se ne morate opterećivati održavanjem kontaktnih leća, uvijek su nove i čiste i bez korištenja otopina, a oči zdrave.

Kontaktne leće i vodeni sportovi Plivanje uz kontaktne leće - Svakako, ali uvijek sa zaštitnim naočalama. Mnogi nositelji leća žmire dok plivaju zbog straha od njihova gubitka. Uz zaštitne naočale možete širom otvoriti oči, pa i zaroniti te uživati u morskim dubinama... No, sigurno ste osjetili kako morska ili vodovodna voda na lećama izaziva iritaciju očiju. Uz to, ono što ne vidimo, a također smeta, su mikroorganizmi iz vode koji se zadržavaju na površini leće i mogu uzro-

kovati različite očne infekcije. Dođe li do kontakta leća s vodom, isperite ih što prije otopinom za njegu. Ronjenje - Kontaktne leće mogu vam omogućiti uživanje u ljepotama podmorja, naravno uz obvezno nošenje maske za ronjenje. U tom slučaju ne zaboravite često treptati, jer koncentrirano gledanje bez treptanja može uzrokovati probleme kao što su suhoća oka, što izaziva neugodu i privremeno zamućenje vida. Surfanje i skijanje na vodi - Prilikom surfanja i skijanja na vodi poželjno je nositi kontaktne leće sa zaštitom od ultraljubičastih zraka. Poželjne su i naočale koje će zaštititi oči i kontaktne leće od morske vode, a ujedno ćete izbjeći neugodan osjećaj pečenja i suhoće.

I leće trebaju predah Vrlo je važno da u ljetnoj torbici nosite otopinu za njegu leća jer ćete moći brzo reagirati zatreba li vam (strano tijelo u oku, osjećaj suhoće, pečenje, potreba dodatnog ovlaživanja leće). Nakon plivanja, sunčanja i ostalih “napornih” ljetnih aktivnosti, meke leće potopite u Complete MPS ili Oxsysept Comfort B12 otopinu, a tvrde i polutvrde u Total Care otopinu. Complete MPS višenamjenska je otopina namijenjena čišćenju, dezinfekciji i čuvanju mekih kontaktnih leća te zaštiti očiju od suhoće i nadraženosti tijekom dana, a dostupna je i u praktičnom putnom pakiranju od 120 mL.

Savjet za kraj Ne zaboravite tijekom godišnjeg odmora redovito skidati i njegovati leće. Neprekidno nošenje leća koje nisu namijenjene produljenom nošenju može rezultirati i neželjenim posljedicama - crvenim i upaljenim očima. Uz svakodnevnu njegu, vaše kontaktne leće postat će neizostavan pratitelj bezbrižna ljetovanja.

56 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 57


Mirna Bradić Hammoud, dr. med., spec. oftalmolog, Poliklinika Ghetaldus oftalmologija, Jarun, Park prijateljstva bb, Zagreb, tel: 01/5545 362

Promo

POLIKLINIKA GHETALDUS - KUTAK ZA VAŠE OČI

Nevidljivi prozorčići u svijet Nošenje kontaktnih leća ima svoje prednosti, ali i mane. Upoznajte se s njima i donesite ispravnu odluku Kontaktne leće medicinski su proizvod, nevidljiva očna pomagala koja se stavljaju na površinu rožnice oka. Služe ispravljanju refrakcijskih pogrešaka oka (kratkovidnosti, dalekovidnosti, astigmatizma i staračke dalekovidnosti ili presbiopije), a izrađene su od specijalnih vrsta materijala (nalik na plastiku ili gel).

Kontaktne leće - da ili ne Kako bismo vam pomogli u odluci, nabrojat ćemo dobre i loše strane nošenja kontaktnih leća, a konačnu odluku prepustiti vama i vašem oftalmologu. Prednosti kontaktnih leća • vidna oštrina i široko vidno polje - naočale ne mogu nadmašiti kontaktne leće u vidnoj oštrini, a omogućuju vam neograničenu širinu vidnog polja, koje okviri naočala smanjuju, što je osobito važno za vozače • prirodan izgled - kako se potreba za korekcijom vida najčešće javlja u osjetljivo tinejdžersko doba, teret nošenja naočala obično je prenaporan za mlade, pa su kontaktne leće često najprihvatljivije rješenje • ne podliježu modnim trendovima - ne morate prema trendovima mijenjati dioptrijske okvire, a istodobno sebi možete priuštiti sunčane naočale bez potrebe ugradnje dioptrijskih stakala • nema crvenih otisaka na nosu i ušima - naočale često nažuljaju nos i uši, a uz kontaktne leće tih neugodnosti nema • nema zamagljivanja - u zimskim danima leće se pri ulasku u toplu prostoriju ne magle • mogućnost bavljenja sportom bez ograničenja - uz kontaktne leće bavljenje sportom postaje pravo zadovoljstvo • nova boja očiju - kontaktnim lećama možete privremeno, po želji mijenjati boju očiju Mane kontaktnih leća • redovito održavanje - svakodnevna briga o lećama se podrazumijeva i zahtjevnija je od održavanja naočala, pa kontaktne leće nisu za osobe koje nemaju i/ili ne žele steći naviku svakodnevnog održavanja i higijene leća

58 | Vaše zdravlje #61

• redovito kupovanje sredstava za njegu leća - redovita higijena leća zahtijeva posebne tekućine za njihovo održavanje, stoga morate biti spremni izdvojiti mjesečni iznos za kupnju kvalitetnih sredstava za njegu leća • redovita kontrola - kako bi se izbjegle bilo kakve neželjene pojave, treba posjetiti oftalmologa najmanje jednom godišnje, ili mu se odmah javiti u slučaju bilo kakvih teškoća tijekom nošenja.

Vrste kontaktnih leća Izbor kontaktnih leća zaista je bogat i raznovrstan, kako prema materijalu, tako i prema duljini nošenja. Prema materijalu od kojeg su napravljene, kontaktne leće dijelimo na tvrde (danas gotovo napuštene), tvrde plinopropusne (tzv. polutvrde) i meke.

Tvrde plinopropusne kontaktne leće - Načinjene su iz čvrstog materijala na bazi silikona i fluorsilikona. Njihov je promjer manji od promjera šarenice, lakše su za održavanje od mekih kontaktnih leća, a vid je oštriji. Ova vrsta leće traje jednu do dvije godine, često i mnogo dulje. Plinopropusnost novih materijala vrlo je visoka. Neke studije pokazale su da se nošenjem RGP leća može spriječiti porast kratkovidnosti kod djece i tinejdžera te su one prvi izbor kod te dobne skupine. Za privikavanje na RGP kontaktne leće potrebna su dva do tri tjedna.

Meke kontaktne leće - Većinom su izrađene od polihema ili silikon hiodrogel materijala, koji u svom sastavu imaju velik postotak vode. Nalik su na želatinu, a promjer im je veći od promjera šarenice, pa se oblikom prilagođavaju oku. Ugodnije su za nošenje, a ovisno o duljini trajanja postoje različite vrste. • Godišnje (konvencionalne) kontaktne leće namijenjene su nošenju godinu dana, uz svakodnevno skidanje i odgovarajuću njegu. Materijali od kojih su izrađene imaju manji postotak vode, pa se danas ova vrsta mekih kontaktnih leća nosi rjeđe nego zamjenske. • Zamjenske kontaktne leće nose se određeno razdoblje, nakon čega se bacaju (nakon dva tjedna, mjesec dana ili tri mjeseca, ovisno o uputi proizvođača) i zamijene novim parom. Mogu biti obične sferne (plus ili

kolovoz /rujan2008.


POLIKLINIKA GHETALDUS

minus dioptrije), torične, multifokalne ili u boji. Ovisno o proizvođaču, u kutiji ih može biti dva, četiri ili πest komada iste dioptrije. • Purevision kontaktne leće su nova generacija mekih leća proizvođača Baush&Lomb, koje su izrađene od silikonhidrogel materijala koji propušta pet puta više kisika od materijala od kojih su zamjenske leće prije rađene. Ove leće prilagođene su ljudima koji veći dio dana provode ispred računala i/ili u klimatiziranim prostorima, jer održavaju vlažnost oka čak i u tim za oko nepovoljnim uvjetima. Zbog toga su smetnje poput crvenila i umora očiju na kraju dana ili osjećaja pijeska u očima svedene na minimum ili ih uopće nema. Također, ove leće daju bolju vidnu oštrinu i kontrast od tradicionalnih, čak i u uvjetima slabije osvijetljenosti (noćna vožnja). • Leće za produljeno nošenje mogu se nositi bez skidanja određeno razdoblje i tijekom noći! Izrađene su od silikonhidrogel materijala koji imaju veliku propusnost kisika. • Dnevne kontaktne leće mijenjaju se svaki dan, ne zahtijevaju njegu i optimalan su način nošenja leća - par leća koji se ujutro stavi na oči, navečer se skida i baca. U kutiji ima 30 komada iste dioptrije! Soft Lens Daily Disposable dnevne leće proizvođača Baush&Lomb prikladne su za korištenje na godišnjem odmoru, za boravka na moru, bavljenja sportom i za osobe koje leće nose samo povremeno.

Promo

• Leće nikad ne nosite dulje od preporučenog roka trajanja, što propisuje proizvođač. • Ne vlažite leće slinom, jer ona sadrži različite vrste mikroorganizama. • Za njegu leća koristite samo proizvode koje vam je preporučio liječnik i pridržavajte se navedenih uputa. • Otopinu za leće svakodnevno mijenjajte. Odstajala otopina pravo je hranilište mikroorganizama. • Redovito čistite i mijenjajte posudicu za leće. • Ni leće niti posudicu ne smijete ispirati običnom vodom! • Kontrolni pregled obavite barem jednom godišnje, a u slučaju iritacije ili crvenila oka skinite leće i odmah potražite savjet oftalmologa. • Pazite da kreme, losioni ili šminka ne dospiju u oko s lećama. Leće se na oči stavljaju prije šminkanja! • U pričuvi uvijek imajte odgovarajuće naočale koje će omogućiti normalan vid u slučaju gubitka ili oštećenja leća, crvenila ili upale oka… Očni pregled za nošenje kontaktnih leća možete obaviti u svim ordinacijama Poliklinike Ghetaldus.

Način rukovanja • Prije rukovanja lećama uvijek dobro operite i osušite ruke. Nokti moraju biti kratko podrezani, jer se dugim noktima može ozlijediti oko ili oštetiti leća. • Kako bi se izbjegla zamjena leća, uvijek počnite rukovati desnom. • Leće prije spavanja skinite, osim ako vam liječnik nije drukčije savjetovao.

kolovoz /rujan2008.

PureVision leće za: • kratkovidnost • dalekovidnost • astigmatizam • presbiopiju

Vaše zdravlje #61 | 59


60 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 61


Ozren Podnar, prof.

Psihologija

GODIŠNJI ODMOR

Što odmor čini (ne)ugodnim Godišnji odmor nikako ne treba propustiti, a kontakt s poslom tijekom odmora potrebno je svesti na razumni minimum

Za dobro su zdravlje promjene sredine i odmor iznimno bitni, pa u ovo doba godine stotine tisuća naših zemljaka kreće na put u potragu za tim blagodatima. Bitno je da se sklonimo od rutine i nađemo u drukčijem okruženju od uobičajenoga, jer ćemo tako oživjeti vlastita osjetila izlažući ih novim poticajima i iskustvima. Iako vrlo malo ljudi predviđa da će im odmor biti neugodan, postoje stvari koje nepovoljno utječu na njegovu kvalitetu. Čak i industrija turizma znanstveno proučava godišnje odmore i utvrđuje pojedinosti koje ih čine više ili manje ugodnima. Jedno se austrijsko istraživanje, objavljeno 2005., pozabavilo aspektom duševnog blagostanja godišnjih odmora. Tjedan dana nakon povratka s odmora ispitan je 191 radnik, koji je odgovorio na pitanja vezana uz trajanje odmora, prevaljenu razdaljinu, vremensku zonu, klimu, broj obroka, društvene i sportske aktivnosti, poznanstva, zdravstvene tegobe, razmirice i drugo. Također su uzeti u obzir vrsta i težina posla te dob sudionika u istraživanju. Dobrovoljci su zamoljeni da ocijene osobni osjećaj okrijepljenosti, odnosno iscrpljenosti u usporedbi s razdobljem prije odmora. Neki su od rezultata, objavljenih u reviji Journal Of Travel Medicine, bili neočekivani i naizgled nelogični.

62 | Vaše zdravlje #61

Istraživanje je pokazalo da odmor pruža veći osjećaj oporavka što je posao mentalno zahtjevniji. Na oporavak povoljno djeluju i topla klima, obilje slobodnog vremena koji putnik ima za sebe i svoje potrebe, količina tjelesnih aktivnosti, kvaliteta spavanja i upoznavanje novih ljudi. Međuljudski su se sukobi negativno odrazili na odmorenost, ali u maloj mjeri (2 posto), a zdravstveni problemi tijekom praznika, broj odspavanih sati i broj obroka nisu imali nikakva utjecaja. Neočekivana je bila spoznaja da na stupanj oporavka od rada ne utječe trajanje praznika kao ni daljina odredišta na koje se putuje. Nekad se vjerovalo da dulji praznici pružaju veći i temeljitiji oporavak, jer tada osoba ima više vremena za opuštanje i rekreaciju.

I kratak je odmor dobar? Istodobno, drugo istraživanje poručilo je da je oporavak najveći u prvih sedam dana, točnije između trećeg i sedmog dana. Taj podatak u opreci je s uvriježenim shvaćanjem da je potreban trotjedni odmor u komadu za optimalno okrepljenje od radnih napora. Možda je ipak bolje godišnji odmor razbiti na tri do četiri dijela od po sedam do deset dana?

kolovoz /rujan2008.


GODIŠNJI ODMOR

Oni koji odu na odmor i žele u cijelosti raskinuti spone s poslovnim obvezama, osiguravaju se tako što nadređenima lažu o dostupnosti na destinaciji na kojoj provode praznike. Primjerice, kažu da tamo kamo idu nema signala mobilne telefonije, priključka za internet i telefona u sobi. Češće na taj način lažu muškarci od žena.

Zrnca mudrosti o odmoru • Ići na odmor nije posljedica lijenosti i neodgovornosti, nego bitna medicinska potreba. Propuštanje odmora škodi i zdravlju i posljedično poslovnim interesima. • Svake godine pođite na dulji odmor u trajanju od barem dva tjedna. Kraći odmori mogu samo zaliječiti umor. • Boravite u prirodi, jer će vam ona već nakon dva dana izoštriti osjetila otupjela u gradskoj sredini. • Nemojte odsjedati kod rodbine, jer bi vam to moglo izazvati stres, unatoč mogućoj uštedi. • Nemojte se vraćati s odmora samo dan prije povratka na posao ili školu, jer biste tada pretrpjeli šok zbog nagle promjene okoline i životnog ritma.

Postoji, međutim, i alternativno tumačenje ovog fenomena. “Moguće je da do najvećeg oporavka u prvih sedam dana dolazi samo kad je osoba svjesna da joj slijedi još dva-tri tjedna podalje od obveza. Tko zna da se mora vratiti u poslovni žrvanj već nakon prvog tjedna, možda ne bi iskusio blagotvoran učinak godišnjeg odmora”, ocjenjuje bečki psihijatar George Ivanschitz. Iznenadila je i spoznaja da sloboda u odabiru dnevnih aktivnosti također nije imala veze s blagodatima godišnjeg odmora. To znači da odmor može biti jednako dobar ako se odvija prema rasporedu koji određuje netko drugi, primjerice turistička agencija ili suputnici, odnosno domaćini. Zaključak je da najbolji učinak ima odmor koji provodimo u toplom podneblju s dragim osobama te ako smo odvojeni od obveza, bavimo se tjelesnom aktivnošću, upoznajemo nove ljude i imamo dovoljno vremena za vlastite potrebe.

Pogubni radni praznici Odvojenost od uobičajenih obveza bitan je sastojak okrepljujućih praznika, ali mnogima je vrlo teško “otkvačiti” se od kolovoz /rujan2008.

posla čak i kad je kilometrima daleko od radnog mjesta. Statistike iz Europske unije, SAD-a i Kanade pokazuju da više od trećine radnika propušta otići na odmor. U SAD-u je taj postotak posljednjih godina varirao između 27 i 30 posto, a glavni su razlozi osjećaj krivnje zbog izbivanja s posla i strah od otkaza zbog ispadanja iz radnog ritma. Europljani su odgovorniji prema vlastitom zdravlju nego Amerikanci, pa provode dulje vrijeme na odmoru, no 23 posto Britanaca ovoga će ljeta odustati od odmora ili zbog osjećaja da će posao poći naopako bez njihova prisustva, da će nešto važno propustiti budu li odsutni ili da će im nadređeni zamjeriti, iako na odmor imaju pravo. Ipak, ni odlazak na odmor ne znači poštedu od rada, što se više odnosi na muškarce nego na žene. Trećina muških zaposlenika ostaje u kontaktu s poslodavcem ili radi na nekom projektu dok je na odmoru, u usporedbi s četvrtinom žena. Liječnici i psiholozi upozoravaju da oni koji odustaju od godišnjih odmora riskiraju više od onih koji ostaju na raspolaganju poslodavcima cijelo vrijeme. Štoviše, propuštanje odmora dugoročno škodi i zdravlju i poslu.

Psihologija

„Rad do krajnjih granica može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, pa onda i izbivanje s posla zbog bolovanja. Razumljivo je da sezona godišnjih odmora stvara usko grlo u mnogim tvrtkama, ali nekorištenje odmora nije rješenje te poslodavci moraju osigurati svakom radniku nesmetano punjenje baterija”, tvrdi dr. Ivanschitz. Nije loše da se javite na posao nekoliko puta tjedno tijekom odmora, ali unaprijed se pobrinite da ne budete rob nadređenom ili strankama u vrijeme kad biste se trebali oporavljati od napora. Zato stručnjaci radnicima preporučuju da dovoljno rano obavijeste nadređene o planiranim terminima za odmor i usklade se s kolegama. Uvježbavanje suradnika tako da može obavljati dio vaših poslova dok vas nema također je dobra zamisao. Klijentima dajte alternativni broj telefona, ostavite odgovarajuću poruku na sekretarici i programirajte automatski odgovor na e-mailu tako da ljudi znaju da ste odsutni i kome se mogu obratiti u tom razdoblju. Time ćete si pomoći da na povratku ne naiđete na prekrcan spremnik dolaznih poruka. Ni nošenje posla sa sobom ne oslobađa od stresa, nego ga samo prenosi na drugu lokaciju. “Mobiteli, dlanovnici i prijenosna računala mogu stvoriti elektronski lanac oko vrata radniku na odmoru. Umjesto rada, na praznicima je poželjnije pravodobno planiranje i rješavanje obveza unaprijed te koordinacija sa suradnicima i klijentima”, navodi Diana Parducci, psihologinja medicine rada u Milanu. Ako ste, pak, samostalni poduzetnik, rezervirajte putovanje za razdoblje mrtve sezone i pravodobno obavijestite kupce i dobavljače. A ako ste obvezni ispuniti važan rok isporuke, dovršenja projekta ili prezentacije, u tom razdoblju nije idealno otići na odmor. “Pomaknite odmor za dane nakon datuma kad morate obaviti nešto važno na poslu. Kasnije je bolje nego prije”, zaključuje prof. Parducci.

Vaše zdravlje #61 | 63


Carmen Rivier-Zurak, dr. med., Anja Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

SIGMAPHARM

Uho na udaru ljeta Tijekom ljeta uši nisu pošteđene tegoba, a njihovu nastanku osobito pogoduju visoke ljetne temperature i pojačana vlaga Za razliku od ostalih dijelova tijela, njega uha neopravdano se zanemaruje, stoga nije naodmet podsjetiti na moguće posljedice. Ceruminalni čep - Cerumen ili ušna mast prirodna je izlučevina ceruminalnih žlijezda u zvukovodu. S obzirom na to da se sastoji od 50 posto vode i 50 posto krutih tvari i soli, dok je svjež, u polutekućem je stanju i svijetložute boje, a stajanjem se stvrdnjava i postaje tamniji. Stvara se postupno i fiziološki odstranjuje tijekom spavanja postrance ili žvakanja. No, u nekim situacijama dolazi do poremećaja koji za posljedicu imaju njegovo nakupljanje i stvaranje ceruminalnog čepa. Neki od mogućih razloga su: • pojačano izlučivanje ceruminalnih žlijezda (hipersekrecija) • mehanički razlozi (sužen ili nepravilno zavijen zvukovod) koji ometaju otjecanje • smanjeno izlučivanje ceruminalnih žlijezda (hiposekrecija), što je svojevrsni paradoks: od osušenog sekreta stvara se tanka naslaga ispod koje nastaje novi sloj cerumena, koji ne može iscuriti iz uha, pa se s vremenom stvara čep sa strukturom lukovice. Kad ceruminalni čep dođe u doticaj s vodom (tuširanje, kupanje, ronjenje), nakuplja vodu i bubri, što dovodi do slabljenja sluha i osjećaja pritiska i začepljenosti uha. Ono što u tom slučaju nikako ne smijete upotrijebiti su štapići s vatom, jer tako možete još dublje potisnuti nabubrelu nakupinu u koštani dio zvukovoda, a u slučaju “snažnije ili nespretnije” intervencije, čak oštetiti kožu i izazvati upalu ili prsnuće bubnjića. Kako biste izbjegli sve moguće neugodnosti, preporučujemo CERUSTOP, sterilnu uljnu otopinu s dubinskim djelovanjem za čišćenje uha pomoću koje ćete na siguran i medicinski prihvatljiv način otopiti stvrdnutu ušnu mast

64 | Vaše zdravlje #61

te omogućiti lakše ispiranje uha i uklanjanje ljuskica i ostale nečistoće. Cerustop se bez bojazni može primijeniti kod djece i odraslih. Valja biti oprezan jedino ako se sumnja na prsnuće bubnjića ili kad znate da ono već postoji, jer je u tim slučajevima primjena kontraindicirana, kao i zbog upalnog procesa u zvukovodu. Svrbež uha - Iako može biti neugodan i tvrdokoran. Kori­ steći se različitim mehaničkim postupcima kako biste ga ublažili, dodatno iritirate već osjetljivu kožu, a moguće su i manje ozljede, što pogoduje razvoju upale kože zvukovoda. Neki od razloga nastanka tog simptoma su: • atrofija ceruminalnih žlijezda sa smanjenjem izlučivanja cerumena (fiziološka - poodmakla dob i patološka) • učestale gnojne upale srednjeg i vanjskog uha - dovode do poremećaja prirodne pH ravnoteže i mikrobne flore na koži zvukovoda, s posljedičnom suhoćom • hormonalne promjene (žene u klimakteriju) i metabolički poremećaji (dijabetes, hipovitaminoza). Upala zvukovoda (otitis externa) - Upale zvukovoda najčešće su u ljetnim mjesecima zbog češćeg izlaganja vodi koja ispire zaštitni cerumen i smanjuje kiselost kože, što pogoduje razmnožavanju bakterija. Ostali uzroci upale mogu biti različiti mehanički podražaji (ozljede čačkalicom, štapićem za uši), kemijski podražaji (ukapavanje različitih sredstava bez konzultacije s liječnikom) ili gljivice i bakterije koje se mogu naseliti nakon ukapavanja nesterilnih sredstava, nečistim rukama ili zbog smanjene imunološke otpornosti). NORMISON kapi pojačavaju otpornost na vanjske podražaje i služe zaštiti i njezi uha. Sadrže izopropanol, koji dezinficira i suši kožu zvukovoda, pantenol, koji štiti epitel uha i octenu kiselinu, koja normalizira kiseli zaštitni omotač kože zvukovoda. Preporučuju se nakon kupanja radi sprječavanja učestalih upala i kod pojačana svrbeža.

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 65


Ozren Podnar, prof.

Psihologija

SPAVANJE

Kad dan zamijeni noć Ljeto je razdoblje kad se mnogima remeti san zbog duljih dana, putovanja i izazova koje donose noćni provodi

Spavanje je jedna od aktivnosti koju podrazumijevamo kao normalnu. Ipak, poremećaj sna neugodna je pojava koja nas često prisiljava na odlazak liječniku opće prakse ili improviziranje vlastitog liječenja. Problemi sa spavanjem mogu biti posljedica pojačana stresa u životu ili neke otprije prisutne bolesti, no i varijacije u količini dnevnog svjetla mogu izazvati smetnje s usnivanjem, buđenjem i kvalitetom sna. Za razliku od naših pradavnih predaka, koji su živjeli na afričkim savanama, na području vrlo malih oscilacija količine dnevnog svjetla unutar godine, ljudi su u međuvremenu naselili i daleki sjever i krajnji jug, suočavajući se s radikalnim promjenama u duljini dana. Ljetni mjeseci lipanj, srpanj i kolovoz na našim geografskim širinama donose mnogo dnevnog svjetla, jer dan traje gotovo 16 (sredinom lipnja) do 14 sati (potkraj kolovoza). Budući da svjetlo suzbija pospanost, ljeti obično spavamo manje nego zimi. U tamnom dijelu godine spavamo dulje, imamo manje energije i podložniji smo depresiji, jer tama potiče i pospanost i depresiju. Ljeto je, dakle, vrijeme za upijanje što više dnevnog svjetla radi „punjenja baterija“, no u tom razdoblju okolnosti poput putovanja i društva vuku nas u neredovitost spavanja. 66 | Vaše zdravlje #61

Faze spavanja Normalno se spavanje odvija u nekoliko ciklusa, a svaki se sastoji od pet prepoznatljivih faza: sanjivost, lagani san, dublji san, duboki san i faza brzog micanja očima (REM). U fazi sanjivosti, koja traje pet do deset minuta, moždana se aktivnost smanjuje za 50 posto. Ako se osoba u toj fazi probudi, može imati osjećaj da nije spavala. U razdoblju laganog sna moždana aktivnost oscilira, a mišići se naizmjenično opuštaju i napinju. Kucanje srca se usporava, a temperatura pada. Tijelo se priprema ući u dublji san. U iduće dvije faze, dubljeg i dubokog sna, prevladavaju moždani delta valovi, koji su spori. Tijekom faze dubokog sna elektromiogram (krivulja koja bilježi električnu aktivnost u stimuliranim mišićima) bilježi spore valove visoke amplitude. Prve četiri faze zajedno pripadaju non-REM spavanju, jer se u njima ne događaju brzi pokreti očiju. Zanimljivo je da se uoči REM spavanja redoslijed faza ponavlja u obrnutom smjeru, tako da nakon četvrte faze opet slijedi

kolovoz /rujan2008.


SPAVANJE

treća i druga, pa san nakon najdublje faze opet postaje plićim. U REM fazu spavanja (faza brzog micanja očima - Rapid Eye Movement) ulazimo za oko 90 do 120 minuta od početka spavanja. Moždana se aktivnost pojačava, slijede intenzivni snovi, a većina mišića se paralizira. Zbog toga se, za razliku od ostalih faza spavanja, u ovoj ne okrećemo u postelji. Medicina smatra da je mišićna ukočenost zaštitni mehanizam koji sprječava tijelo da izvodi pokrete o kojima sanjamo.

Spavanje u pogrešno vrijeme Katkad moramo biti budni u vrijeme kad tijelo traži san, i obrnuto. Ako nam se to događa povremeno, brzo se privikavamo. No, prilagodba je napornija ili čak nemoguća ako je poremećaj ritma spavanja kroničan. Neki poremećen ritam imaju vlastitom krivnjom, primjerice zbog slabe organizacije vremena ili čestih izlazaka ili zabava koje se protežu do kasno u noć. Druga su ugrožena skupina ljudi koji rade u promjenjivim smjenama, bilo da je riječ o liječnicima, bolničarkama, novinarima, pilotima, stjuardesama ili zaštitarima. Osobe s takvim životnim okolnostima često su budne u razdobljima kad imaju potrebu za spavanjem, a spavaju u vrijeme kad bi trebali biti budni. Ciklus spavanja može biti i kronično poremećen tako da osoba “zamijeni

kolovoz /rujan2008.

dan za noć”. Riječ je o poremećaju zvanom sindrom pomaknute faze spavanja, a obilježava ga kasnije usnivanje, tipično oko tri sata ujutro, i kasnije buđenje, između 11 i 13 sati. Postoje i drastičniji slučajevi u kojima osoba usniva tek pred jutro, a budi se poslijepodne. Ukupan broj odspavanih sati može biti u granicama normale, ali se spavanje u cijelosti odvija u atipično vrijeme. Takav ritam nije zdrav jer osoba propušta sunčevo svjetlo i blagodati koje ono donosi. Sunčevo je svjetlo bitno za brojne fiziološke procese u organizmu, od poticanja proizvodnje vitamina D, važnog za kosti, do visokog raspoloženja, otpornosti na stres, imuniteta i visokog libida.

Što se događa ako ne spavamo Najčešći poremećaj sna je nesanica, nemogućnost spavanja tijekom cijele ili većeg dijela noći. Jedna noć bez sna ne utječe mnogo na naše zdravlje. Ali nakon jedne ili više neprospavanih noći osjećamo se pospano, umrtvljeno i(li) razdraženo, teže nam je koncentrirati se i trpimo smetnje raspoloženja. Iako je jedna neprospavana noć potencijalno povoljna za raspoloženje, zbog čega je to jedna od pomoćnih tehnika za brzo ublažavanje depresije, kronični manjak sna djeluje nepovoljno na sve funkcije organizma. Osobito je riskantno kad neispavane osobe voze, rukuju strojevima ili elektricitetom. Broj poginulih

Psihologija

Prekomjerno spavanje Prekomjerno spavanje ili hiper­ s omnija nal ič je je ne s anice. Pretjerana pospanost tijekom dana nije zdravstveni problem ako se javlja sporadično, primjerice zbog velikih napora prethodnog dana ili nespavanja. No, kronična hipersomnija može nastati zbog određenih lijekova, poremećene (obično oslabljene) funkcije štitnjače ili depresije. Atipična depresija izaziva veliku pospanost, zajedno sa žudnjom za slatkim u popodnevnim i večernjim satima te osjećaj težine u udovima. Iako se po nazivu ne bi reklo, atipična je depresija jednako česta kao i tipična, ali je u psihijatriji nešto kasnije prepoznata pa je zato dobila “rezervno” ime.

na cestama bio bi mnogo manji kad bi za upravljač sjedali samo odmorni i naspavani vozači. Većina uzroka slabog i nedostatnog sna prilično je očigledna i moguće ih je utvrditi bez posjeta liječniku. U njih spadaju neudoban krevet, previsok ili prenizak jastuk, obilan objed prije spavanja

Vaše zdravlje #61 | 67


Psihologija

SPAVANJE

ili glad, uzimanje pića s kofeinom prije spavanja, buka ili previsoka temperatura u prostoriji. No, kronična nesanica može imati i ozbiljnijih, dubljih uzroka kao što su anksioznost i depresija, iako neki tipovi depresije povećavaju, a ne smanjuju potrebu i sposobnost spavanja. Anksioznost (tjeskoba, uznemirenost, zabrinutost, napetost i dr.) gotovo uvijek narušava san, jer se osobi po glavi roje negativne misli, kojih se snagom svoje volje ne može riješiti. I tipična depresija ometa san. U pravilu osoba utone u san, ali se probudi usred noći i potom više ne može zaspati, ili joj to uspije tek pred jutro.

Samopomoć Imate li tegoba s usnivanjem, postoji nekoliko mjera koje možete poduzeti kako biste normalizirali spavanje. • Najbolje je ići na počinak i buditi se uvijek u isto vrijeme. To nije lako ljeti, a mladima ni u koje doba godine jer tu su izlasci i zabave. Možda je doista uputnije biti prisutan na zabavi, jer biste se u suprotnome grizli što ste otišli kući, što bi vam zdravlju naškodilo više nego neredovito spavanje. No, ako vam je do urednog sna, vrijedi pravilo: održavati pravilan ritam budnosti i sna!

68 | Vaše zdravlje #61

• Uredite krevet po svom ukusu. Neka bude optimalno tvrd ili mekan, a jastuk visok koliko vama odgovara. • Temperatura prostorije treba biti umjerena. Osobito je teško zaspati po visokoj temperaturi. • Svjetla trebaju biti utrnuta, a zvukovi stišani na minimum. • Prije spavanja izbjegavajte obilnu, prženu ili masnu hranu te kavu i druga kofeinska pića. • Prije spavanja popijte mlako mlijeko ili čaj od kamilice, mente ili gospine trave. • Ne čitajte i ne gledajte napete ili intelektualno zahtjevne sadržaje barem dva sata prije spavanja. • Ako vas nešto muči, a navečer ne možete ništa poduzeti, napišite na papir od čega se sastoji problem i odlučite razmišljati o tome sutradan. • Ako nikako ne možete zaspati, ustanite i obavite neki ne osobito naporan poslić. Tako ćete umanjiti tjeskobu i ujedno uvećati izglede da vas uhvati pospanost u idućih 30 do 90 minuta. Ne uspijete li svladati nesanicu uz tehnike samopomoći, tada je nužno posjetiti liječnika, obaviti potrebne preglede, analizirati lijekove koje uzimate, uobičajenu prehranu, životni stil i ostalo.

Mogu li lijekovi pomoći? Iako se tablete za spavanje, koje su istodobno i lijekovi za smirenje, desetljećima koriste protiv nesanice, imaju mnogo nedostataka. Ispočetka djeluju vrlo učinkovito, brzo donoseći san, ali se mozak vremenom na njih navikava i zahtijeva sve veće doze za jednak učinak. Prekid uzimanja sredstava za smirenje izaziva apstinencijsku krizu čiji su simptomi slični simptomima anksioznosti. Stoga ih se preporučuje uzimati samo u kriznim razdobljima, kad osoba nikako drukčije ne može zaspati. Alkohol ima vrlo sličan učinak sredstvima za smirenje, ali je njegov ovisnički potencijal još veći nego kod lijekova. Umjesto sredstava za smirenje mnogima koristi valerijana u kapima ili pastilama, koju je moguće kombinirati s čajem od mente, kamilice ili gospine trave uoči spavanja. Protiv nesanice mogu pomoći i antidepresivi, konkretno oni koji, uz to što ublažuju depresiju, još i sediraju. To čine drukčijim mehanizmom od sredstava za smirenje te ne izazivaju naviku i ovisnost. Treba ih uzimati dugoročno, a ne prema potrebi, radi brzog usnivanja.

kolovoz /rujan2008.


Vedrana Kuzmić Vrbanović, mr. pharm., „Jadran” galenski laboratorij d.d. Rijeka

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ

Promo

Opustite se prirodno Iako ne postoji jedinstvena definicija stresa, svi se slažu da se ne može izbjeći. Zato se opustite i ne dopustite mu da prevlada Stres, tjeskoba, nesanica, razdražljivost, pad koncentracije, preopterećenost i napetost mogu od našeg života učiniti vrlo nesigurnu luku. Simptomi koji prate ta stanja vrlo su slični i isprepleteni. Uglavnom se opisuju kao glavobolja, nesanica, ukočen vrat i ramena, ubrzan rad srca, znojenje, bolovi u želucu, proljev… Uz fizičke znakove, mogu se javiti nesanica, frustracija, gubljenje živaca, osjećaj nesigurnosti, nemoći i beznađa, iscrpljenost, prevelika zabrinutost te sumnja u svoje mogućnosti. Sve to odražava se na naše ponašanje, radne učinke i na kraju na zdravlje.

Kumulativni učinak stresa U osnovi svega najčešće je stres. Brojni su njegovi uzroci: neaktivan životni stil, kronični zdravstveni problemi, loša emocionalna stanja, okolina u kojoj živimo, nesigurnost ili veliki pritisci na poslu, siromaštvo, usamljenost, pubertet, starenje, promjene uhodanih navika itd.. Ako je količina stresa u našem životu velika, njegovi negativni učinci se kumuliraju i mogu pogoršati zdravlje, sve do po život opasnih razina. Dokazana je povezanost stresa i slabljenja imuniteta, tako da nas stresne situacije čine osjetljivijima i na mnoge infekcije. Iako ne postoji jedinstvena definicija stresa, svi se slažu da se ne može izbjeći. Zato ga treba ozbiljno shvatiti i pronaći načine kako ublažiti njegove loše učinke. Aktivnosti poput hodanja, vožnje bicikla ili plivanja mogu znatno smanjiti stres, kao i jačinu naše reakcije. Pomoći može razgovor s prijateljima ili obitelji o onome što nas muči, a ne treba zanemariti ni pozitivan utjecaj smijeha,

kolovoz /rujan2008.

ali i plača. Sve to vodi jednom cilju - treba se opustiti i ne dopustiti stresu da prevlada.

Poznata od davnine Valerijana je biljka od davnine poznata kao sigurno i neškodljivo sredstvo za prirodno opuštanje. Ublažava nervozu i napetost, uz nju se lakše i brže zaspi, a smanjuje se i buđenje tijekom noći. Pomaže kod poremećene koncentracije i pamćenja, znojenja i ubrzana lupanja srca, ublažava umor i psihičku iscrpljenost. Hmelj smiruje tijekom dana i pomaže čvršćem i duljem spavanju tijekom noći, a matičnjak ublažava nemir i razdražljivost, pa je dobar pratilac valerijane i hmelja. Prema brojnim znanstvenim studijama, kombinacija ekstrakata tih biljaka pokazala je najbolje učinke. Kod čak 94 posto pacijenata koji su imali probleme sa spavanjem, nemirom i napetošću odgovor je bio izvrstan ili vrlo dobar. Utvrđeno je i da te biljke ne izazivaju navikavanje, pa zato nema ni apstinencijske krize. Dobra su alternativa sintetskim lijekovima kod stanja koja nisu kronična. VITALIA Valeral kapsule prirodni su proizvod koji sadržava kombinaciju standardiziranih ekstrakata valerijane, hmelja i matičnjaka, biljaka koje opuštaju i donose ravnotežu. Namijenjene su podjednako ženama i muškarcima, mlađima i starijima, onima koji osjećaju nemir, napetost, razdražljivost, izloženi su stresu te imaju teškoća sa spavanjem. Opustite se, jer zdravlje je najvažnije.

Vaše zdravlje #61 | 69


Marija Sović, dr. stom., privatna stomatološka ordinacija, Klovićeva 8, Zagreb, tel. 01/2333 888, 091/5049 311

Stomatologija

ORALNA HIGIJENA

Zdrav osmijeh vrijedan je truda Pranje zubi oko 30 minuta nakon konzumacije hrane obveza je koju ne bismo smjeli izbjeći čak i kad nismo kod kuće Bez sumnje, zdravi i lijepi zubi preduvjet su općeg zdravlja i zadovoljstva čovjeka. No, lijepog osmijeha nema bez mnogo uloženog truda i vremena. Samo se svakodnevnom njegom, pravilnom prehranom i redovitom stomatološkom kontrolom mogu spriječiti ne samo najčešća oboljenja zubi, karijes i parodontoza, nego i mnogo ozbiljnija oboljenja. Kad je pravo vrijeme za početak - Majke, koje obično vode dijete stomatologu, najčešće pitaju kad mu treba početi prati zube. Odgovor je - čim niknu. Naime, prvi zubići peru se vlažnom gazom ili namočenim štapićem za uši, a nakon 24 mjeseca starosti dijete se postupno navikava na prihvaćanje oralnih higijenskih navika, ovisno o njegovu stupnju razvoja i interesu. Vrlo je bitan uzor iz okoline. Tako dijete već zarana zapaža kako roditelji, prije svega majka, te braća ili sestre svakodnevno peru zube, pa ih često želi oponašati, isprva kroz igru s četkicom za zube. To svakako valja iskoristiti, pa majka u toj fazi treba nježno prati dječje zubiće, najprije samo četkicom i vodom, uz postupno uvođenje paste za zube raznih okusa kako bi to djetetu bilo zanimljivije. Pritom ga valja učiti da zubnu pastu ne guta nego pljucka van. Što nam je potrebno - Uz zubnu pastu i četkicu za zube, za održavanje zdravlja i čistoće zubnih ploha nužno je korištenje konca i interdentalnih četkica. Za pranje zuba treba izabrati četkicu od umjetnih vlakana koja se, za razliku od prirodnih, lako održavaju i brzo suše te nisu podložna razvoju bakterija. Vlakna četkice ne smiju biti previše tvrda, da ne bi oštećivala zubnu caklinu i zubno meso, nego srednje tvrda ili meka, kako bi uz čišćenje istodobno bilo moguće i masiranje zubnog mesa. Nakon uporabe četkicu za zube valja temeljito oprati i dobro osušiti te je mijenjati svaka tri mjeseca, ili, za lakše pamćenje, s promjenom godišnjih doba. Koliko često - Zube je najbolje prati nakon svakog obroka, a najmanje dva puta dnevno - poslije doručka i prije odlaska na spavanje. No, vrlo je važno znati da se ne smiju prati neposredno nakon jela. Tada je zbog povišene kiselosti u usnoj šupljini zubna caklina posebno osjet-

70 | Vaše zdravlje #61

ljiva, pa se zbog čišćenja četkicom može oštetiti. Stoga, osobito nakon konzumiranja jela koja sadrže šećer ili kiselinu (primjerice kolača i voća) s pranjem zuba treba pričekati najmanje 30 minuta. Kako i koliko dugo - Postoje različite metode četkanja zubi, ovisno o uzrastu i stanju usne šupljine. U dogovoru sa stomatologom, svaka osoba treba naučiti metodu četkanja koja je najprimjerenija stanju zuba i zubnog mesa. Zube treba prati temeljito, malim kružnim pokretima od zubnog mesa prema zubu, najprije vanjsku, zatim unutarnju površinu zuba, a zatim i grizne plohe svih zubi. Prilikom pranja laganim kružnim pokretima četkicom treba istodobno masirati zubno meso i ne zaboraviti očetkati jezik, na kojem se također nakupljaju štetne bakterije. Pranje treba trajati oko tri minute. Prehrana - Osim o higijeni, zdravlje zuba uvelike ovisi i o načinu prehrane. Njihov glavni neprijatelj je šećer, koji se tijekom konzumacije pretvara u mliječnu kiselinu zbog znatnog porasta kiselosti u ustima, što posebno pogoduje rastu štetnih bakterija. Stoga se preporučuje šećer u prehrani svesti na razumnu mjeru i ne konzumirati ga između glavnih obroka. Posebno treba izbjegavati slatkiše poput čokolade, lizalica, karamela, bombona i guma za žvakanje, jer što su slatkiši slađi i ljepljiviji, to se dulje zadržavaju u ustima i povećavaju opasnost od kvarenja zuba. Za zdravlje zuba mnogo je bolje konzumirati slatko jednom dnevno, i to u kombinaciji s jednim od glavnih obroka, nego izolirano više puta na dan. Uz to, poželjno je steći naviku da se nakon slatkog pojede neka od namirnica koja prirodno čisti zube, primjerice jabuka ili mrkva. Naime, sirovo voće i povrće zahtijeva snažnije i dulje žvakanje, koje samo po sebi pridonosi boljem čišćenju usne šupljine i smanjuje rizik od oboljenja zuba. Opasnost za zube predstavlja ne samo polagano jedenje slatkog, nego i polagano pijuckanje zaslađenih pića, čajeva i kave, a opasnost vreba i od pravih malih bombi prirodnog šećera (datulje, smokve, grožđice i med). Za razliku od prirodnog šećera, umjetna sladila ne sadrže ugljikohidrate, pa ne škode zubima.

kolovoz /rujan2008.


ORALNA HIGIJENA

Stomatologija

Oral Care savjetuje... MEDICINSKE ZUBNE ČETKICE ELGYDIUM CLINIC - postoperativne četkice • 7/100 - ultramekana

• 15/100 - supermekana

• 20/100 - mekana

Preporuka: koristiti prvih sedam dana nakon operativnog zahvata u usnoj šupljini.

Preporuka: koristiti drugi i treći tjedan nakon operativnog zahvata u usnoj šupljini.

Preporuka: koristiti četvrti tjedan nakon operativnog zahvata u usnoj šupljini, sve do prelaska na četkicu za svakodnevnu higijenu zuba.

ELGYDIUM CLINIC X ANTIPLAK Četkice za zube za pojačani antiplak učinak posebno praktična za osobe koje su nedavno prestale nositi ortodontske bravice

• mekana • srednje tvrda

ZUBNE ČETKICE ZA SVAKODNEVNU HIGIJENU ELGYDIUM CREATION Četkice za svakodnevno četkanje zubi, za sve osobe koje imaju zdravu usnu šupljinu

• mekana • srednje tvrda • tvrda

ELGYDIUM WHITENING Četkica za pojačan učinak izbjeljivanja, koja nježno i učinkovito uklanja zubne naslage

• mekana • srednje tvrda

ELGYDIUM SENSITIVE

NAGRADNI KUPON

Četkica za osjetljive zube, zubne vratove i zubno meso > vrlo mekana četkica čije su dlačice obrađene specijalnom tehnologijom - svaka dlačica raspršena je na mnogo sitnih, što omogućuje nježno, ali temeljito čišćenje zubnih naslaga

Odaberite jednu od prikazanih četkica iz linije Pierre Fabre Oral Care koja vam najviše odgovara, upišite njezin naziv na označeno mjesto i pošaljite nam kupon!

Nagrađujemo prvih 20 čitatelja koji pošalju ispravno popunjen kupon! Četkica koju ste naveli na kuponu stići će na vašu adresu!

Ispunjeni kupon pošaljite na adresu:

ŽELIM ČETKICU ...

Oktal Pharma d.o.o.

Ime i prezime

za Pierre Fabre Oral Care

Adresa Poštanski broj i grad

Utinjska 40 10020 Zagreb


Stomatologija

RUBRIKA

Na pitanja odgovara: Marija SoviÊ, dr. stom., privatna stomatoloπka ordinacija, KloviÊeva 8, Zagreb, tel. 01/2333 888, 091/5049 311

Protefix stomatoloπka ordinacija Postoje li neki stomatološki zahvati koje bi trudnice trebale izbjegavati? Neovisno o tome postoje li teškoće sa zubima ili ne, u trudnoći je poželjno posjećivati stomatologa svaka dva do tri mjeseca. Naime, trudnica koja se brine o zdravlju svojih zubi, provodi redovitu i pravilnu higijenu usne šupljine, liječi upalne promjene u ustima i na najmanje krvarenje obraća se stomatologu, te redovito kontrolira i liječi zube, neće imati više karioznih zuba negoli prije trudnoće. Prema tome, izgovor da je netko zbog trudnoće izgubio zub nije prihvatljiv. No, postoje određeni postupci koji bi se trebali izbjegavati. Naime, iako su za rengensko snimanje u stomatološke svrhe doze zračenja minimalne, a i sam objekt snimanja udaljen od maternice, tijekom trudnoće valja izbjegavati izlaganje rengenskim zrakama, posebno u prvih 12 tjedana trudnoće. Ako je snimanje nužno, potrebno ga je obaviti uza sve mjere zaštite majke i ploda (olovna pregača) i po mogućnosti digitalnim rengenskim tehnikama čija su zračenja u odnosu na klasične rengenske uređaje manja i do 95 posto. Što se tiče lokalne anestezije, iako je uvriježen stav da tijekom trudnoće treba izbjegavati uzimanje lijekova, pa tako i primjenu lokalne anestezije, posebno u prvim tjednima kad je plod iznimno

osjetljiv na vanjske utjecaje, ne postoje dokazi da su lokalni anestetici koji se rabe u stomatologiji štetni za plod u ranoj fazi trudnoće. Štetne mogu biti velike količine anestetika. Vađenje zuba potrebno je obaviti uz prethodni dogovor ginekologa i stomatologa. Treba izbjegavati lijekove poput aspirina, pogotovo u kasnoj trudnoći, jer mogu izazvati komplikacije pri porodu te poslijeporođajno krvarenje kod majke. Ako su potrebni antibiotici, najsigurniji su oni iz penicilinske skupine, a nakon 20. tjedna trudnoće, uz kontrolu liječnika, odnosno ginekologa, dopušteni su i ostali antibiotici, osim tetraciklina, koji se ne smije uzimati jer može izazvati trajnu obojenost zubi djeteta, kao i smetnje u rastu kose i noktiju. Što se tiče izbjeljivanja zuba, štetni učinak na majku i plod još uvijek nije dovoljno ispitan, pa ga je bolje odgoditi nakon trudnoće. Koje su plombe najkvalitetnije i najdugotrajnije? Dugotrajnost plombe, osim o kvaliteti materijala, ovisi o kvaliteti i preciznosti izrade stomatologa. Osobno prednost dajem bijelim kompozitnim ispunima (plombama), koje estetskom komponentom više zadovoljavaju zahtjeve suvremenog čovjeka. Uz to, takvi materijali zbog drukčijeg sustava vezanja

za zub (kemijsko vezivanje), za razliku od amalgama (mehaničko vezivanje plombe za zub), osiguravaju puno bolje hermetičko zatvaranje zuba. Biste li preporučili i kome uporabu električne zubne četkice? Električnu zubnu četkicu preporučujem starijim i bolesnim osobama te djeci, a ostalima ipak preporučujem klasičnu zubnu četkicu, uz obvezno korištenje zubnog konca. Kad je nužno izvaditi zubnu pulpu i kako se to izvodi? Zubnu pulpu potrebno je izvaditi u slučaju kad je zubni karijes toliko uznapredovao da je zahvatio i zubnu pulpu. U tom slučaju u zub se prethodno 14 do 20 dana stavi lijek koji umrtvi živac u zubu, ili se zubna pulpa odstrani uz pomoć lokalne anestezije. Nakon toga kanal zuba temeljito se očisti i napuni odgovarajućom pastom za punjenje korijenskih kanala. Tek nakon tih pripremnih radnji pristupa se izradi plombe. U kojim je slučajevima potrebno vaditi zdrave osmice i na koji način se to izvodi? Zdrave osmice potrebno je izvaditi u slučaju kad one svojim položajem narušavaju sklad ostalih zuba u čeljusti. Vađenje osmica izvodi se u lokalnoj anesteziji.

Poštovani čitatelji, imate li pitanja vezanih uz stomatologiju, možete ih uputiti na adresu Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, s naznakom Za Protefix stomatološku ordinaciju. Na vaša pitanja odgovara doktor stomatologije.

72 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 73


Ljiljana Podrug, dr. med., spec. školske medicine, Smiljana Podrug, dr. med., spec. školske medicine, Sportska poliklinika Nova, H. D. Genschera 14, Vinkovci

Školska medicina

ŠUM NA SRCU

Najčešće bez panike Iako je vrlo malo šumova znak srčane patologije, važno je razlikovati fiziološki od patološkog šuma i stvarne mane srca

Šum na srcu u dječjoj dobi jako je česta pojava. Ipak, najčešće su posrijedi nedužni srčani šumovi (tzv. fiziološki, bezazleni ili neorganski šumovi), osim u novorođenačkoj dobi, kad mogu upućivati na srčanu grešku. Samo 2,7 posto svih srčanih šumova u dječjoj dobi rezultat su stečenih ili prirođenih bolesti srca, a samo u jednog djeteta od troje koje su uputili liječnici primarne zdravstvene zaštite dječjem kardiologu nađe se organska bolest srca. Rezultati dosadašnjih ispitivanja su različiti. Ukupna pojavnost srčanog šuma u dojenačkoj dobi kreće se između dva i 57 posto, a kod školske djece između šest i 90 posto. U novorođenačkoj dobi nađe se prirođena srčana mana u 0,6 do 0,8 posto djece, a u školskoj u 0,37 do 0,39 posto (u jednog djeteta od 270 pregledanih). Mnogi šumovi otkriju se tijekom sistematskih pregleda (predškolskih, školskih ili pri upisu na neki sport). 74 | Vaše zdravlje #61

Djeca koja imaju određene simptome, poput probadanja ili bolova u prsnom košu, otežanog disanja ili čestih plućnih infekcija, upućuju se na obradu radi isključenja srčane greške.

Tonovi kraći, šumovi dulji Srčani tonovi i šumovi su zvučni fenomeni koje zapaža ljudsko uho stetoskopom postavljenim na površinu prsnog koša iznad područja srca. Srčani tonovi (njih četiri) kratka su trajanja i nastaju zbog rada valvularnog aparata srca i protoka krvi kroz pretklijetke i klijetke. Proizvodi ih naglo usporenje krvne struje u srcu i krvnim žilama, što dovodi do vibracija srčanih struktura i okolnih tkiva. Srčani šumovi su dulji, a nastaju zbog turbulencije krvne struje. Šum se pojavljuje ako je protok velik, prokolovoz /rujan2008.


ŠUM NA SRCU

Školska medicina

mjer srčane ili žilne strukture malen, a viskoznost krvi snižena, neovisno o tome postoji li ili ne bolest krvnožilnog sustava.

Fiziološki i organski Šum na srcu može biti fiziološki (neorganski, bezazleni) i organski (patološki). U literaturi se još nalazi i naziv fukcionalni šum, pod kojim neki autori podrazumijevaju fiziološki šum, a neki misle da je to podvrsta organskog šuma. U drugu podskupinu ubrajaju se svi šumovi koji su posljedica bolesti koje sekundarno zahvaćaju srce. Takve šumove često susrećemo kod ubrzana rada srca zbog povišene temperature, pojačana rada štitne žlijezde ili jake anemije, dakle u patološkim stanjima s povišenom brzinom strujanja istisnog volumena krvi. Najčešći fiziološki šum u djece pred­ školske i školske dobi je Stillov šum, koji katkad nestaje u pubertetu, a može ostati i do odrasle dobi. Drugi po učestalosti je pulmonalni šum, koji se nalazi u djece s deformacijama prsnog koša. Oba su šuma sistolička, a dijastolički šumovi uglavnom su patološki (rijetko fiziološki - u školskog djeteta uz ozbiljnu anemiju ili usporen rad srca). Iako je vrlo malo šumova znak srčane patologije, važno je razlikovati fiziološki od patološkog šuma koji postoji uz stvarne mane srca, što nije lako. Problem nastaje kod sumnje na mane koje nemaju gotovo nikakve simptome ili su mini-

kolovoz /rujan2008.

malni (npr. atrijsko-septalni defekti, prolaps mitralne valvule, hemodinamski beznačajan ductus Botalli). Međutim, potencijalna šteta koja bi mogla nastati previdima navedenih dijagnoza nije velika, jer se ta stanja ili greške ipak otkriju, a da u međuvremenu ne nastanu trajne posljedice. Jedan od češćih nefizioloških šumova koji može upućivati na patološku anomaliju je šum na vršku srca koji upozorava na prolaps mitralne valvule. Prolaps mitralne valvule (PMV) javlja se u ranoj školskoj dobi (14 posto) i najčešće otkrije pri sistematskom pregledu. Ukupna pojavnost u djece iznosi od jedan do 11 posto. Primarni prolaps nastaje kao posljedica primarne bolesti vezivnog tkiva nepoznatog uzroka, a sekundarno kao posljedica bolesti vezivnog tkiva poznatog uzroka.

Sindrom PMV-a, osim samog prolapsa, čine i subjektivne smetnje, kao što su osjećaj probadanja oko srca, strah kod napora i uzrujavanja ili lupanje srca. Katkad se javljaju i poremećaj rada srca (aritmije), vrtoglavice, glavobolje i pojačano znojenje. Većina djece nema nikakvih subjektivnih smetnji. Djeca s PMVom su asteničke konstitucije i mršava, a 20 posto ih ima skoliozu. Osim auskultacijskog nalaza, jako je važan ehokardiografski nalaz koji će potvrditi organicitet mitralnog prolapsa. Dijagnostika uključuje i EKG, iako aritmije nisu česte. Najznačajnije komplikacije su mitralna insuficijencija i aritmije. Liječenje u većini slučajeva nije potrebno, osim što roditelje oboljele djece treba educirati i savjetovati. U slučaju izloženosti djeteta fizičkim i psihičkim naporima sa subjektivnim tegobama,

Vaše zdravlje #61 | 75


Školska medicina

ŠUM NA SRCU

preporučuju se niske doze propranolola. Potreba za operativnim zahvatom je iznimno rijetka. Prije nekih zahvata, poput vađenja zuba, operacije tonzila ili vegetacija, nužna je zaštita antibioticima radi sprječavanja bakterijskog endokarditisa. Ako nema kratkotrajnih gubitaka svijesti ili supraventrikularne ili ventrikularne tahikardije, PMV nije zapreka bavljenju sportom. Ako postoji neki od tih znakova, treba smanjiti intenzitet na najnižu razinu. Prognoza djece s PMV-om je odlična i većina godinama ostaje bez simptoma.

Kako postupiti s djetetom koje ima šum Liječnik primarne zdravstvene zaštite (obiteljski liječnik, pedijatar, specijalist školske medicine) prepoznaje šum kao fiziološki na temelju poznavanja djeteta, podataka od roditelja i fizikalnog pregleda. Svaka sumnja da djetetove smetnje upućuju na organicitet srčanog šuma predstavlja indikaciju za upućivanje djeteta pedijatriju kardiologu na kardiološki i ehokardiografski (UZV) pregled te ostale dijagnostičke pretrage. Posljednjih 25 do 30 godina dopler-ehokardiografija omogućila je dijagnostičku procjenu naravi srčanog šuma, a uvođenje kodiranog protoka u boji definiranje organskog karaktera šuma za koji se prije mislilo da je bezazlen. Glasnoća šuma nije jedini kriterij za patologiju šuma, jer promjena jačine i osobina već postojećeg šuma može biti važna u diferencijalnoj dijagnozi. Kako već i najmanja dvojba liječnika u pravilu izaziva veliku zabrinutost roditelja, treba im objasniti da dijete s nedužnim srčanim šumom treba smatrati zdravim i da su mu u tom slučaju dopuštene sve tjelesne aktivnosti te da ne treba očekivati da će se npr. u pubertetu razviti srčana greška.

Posljedice pogrešaka u procjeni značenja šuma na dječjem srcu a) ako se bezazleni šum proglasi organskim - psihološko opterećenje roditelja i djeteta - ograničenja fizičkih aktivnosti i izbora zanimanja - separacija u školi b) ako se organski (patološki) šum proglasi bezazlenim - obično se događa kod djece koja nemaju smetnji, a šum je slabog intenziteta (atrijski septalni defekt, blagi oblici stenotičnih mana, mitralni prolaps) - nema većih posljedica jer su to uglavnom hemodinamski kompenzirana stanja koja liječnik kad-tad otkrije, a mala je mogućnost nastanka većih oštećenja.

Važnost sistematskih pregleda Pri redovitom sistematskom pregledu učenika u petom razredu osnovne škole, fizikalnim pregledom i auskultacijom srca određivana je učestalost srčanih šumova. Dio djece poslan 76 | Vaše zdravlje #61

kolovoz /rujan2008.


ŠUM NA SRCU

je na pregled pedijatru, na čiju su preporuku upućena na daljnju dijagnostičku obradu (laboratorijsku, EKG i UZV srca). Djeca su na sistematskom pregledu bila bez roditelja, stoga je roditeljima naknadno objašnjena važnost daljnje obrade šuma na srcu, jer nije očekivati da će 11-godišnjak moći objasniti roditelju da nije teško bolestan iako mu je otkriven šum na srcu. Uz dobru suradnju dobili smo i povratnu informaciju o daljnjoj obradi šuma za koji smo procijenili da nije sa sigurnošću nedužan. Na uzorku od 927 učenika petih razreda osnovne škole, postotak srčanih šumova iznosio je 22 posto, i bio je češće otkriven u dječaka nego u djevojčica. Većina šumova koje smo auskultatorno otkrili bila je bezazlena, a sumnja na organicitet u određenom broju slučajeva bila je udružena s određenim, ranije opisanim subjektivnim smetnjama, na temelju čega je indicirana daljnja obrada. U vrlo

kolovoz /rujan2008.

Školska medicina

Šum na srcu u dječjoj dobi veoma je česta pojava. Ipak, najčešće je riječ o nedužnim srčanim šumovima (tzv. fiziološki, bezazleni ili neorganski šumovi), osim u novorođenačkoj dobi, kad mogu upućivati na srčanu grešku malom postotku (0,8 posto) otkrivena je srčana mana (PMV) koja nije opasna za život djeteta i uglavnom ne zahtijeva liječenje. Sistematski pregled na kojem auskultatorno otkrivamo šum na srcu veoma je bitan, jer jakost šuma nije uvijek proporcionalna nalazu UZV-a, tako da nekad i šum manjeg intenziteta može dati pozitivan nalaz UZV-a, a daljnjom obradom kod djece se otkrije povišen titar antistreptokoknih antitijela (AST titar) i asimptomatska streptokokna infekcija koja može oštetiti srce.

Vrlo je važno procijeniti koju djecu poslati na daljnju obradu, a koju ne, u čemu svakako pomaže višegodišnje iskustvo u auskultaciji tisuća zdravih srca, uz dobru obiteljsku anamnezu te uvid u ranije preboljele bolesti i trenutne smetnje. Iako bezazlene srčane šumove ne treba ni pratiti ni liječiti, važnost kvalitetna auskultatornog nalaza na srcu je nezamjenjiva, jer može otkriti i nešto što se ne smije prečuti. Jedan kolega, dječji kardiolog, rekao je: „To može čuti samo nježno i pažljivo uho.“

Vaše zdravlje #61 | 77


Medicinski leksikon

RUBRIKA

Tekst preuzet iz knjige Medicinski leksikon uz suglasnost izdavaËa MOSTA d.o.o., 10 000 Zagreb, MajeviËka 12a, tel: 01/3025 196, 3690 770, www.naklada-mosta.hr

Mučnina Obiljeæja

Uzrok

Pridruæeni simptomi

pojavljuje se nekoliko sati nakon obilnog obroka i traje 1-2 dana

pretjerana ili nepravilna prehrana s posljedičnom otežanom probavom

prisutna je kontinuirano s periodima posebne naglašenosti koji se izmjenjuju s periodima parcijalne remisije

Pretrage

Dijagnoza

glavobolja, somnolencija, astenija, katkad abdominalni bolovi

liječnički pregled

Loša probava, Dispepsija

žučna insuficijencija ili prisutnost kamenaca u žučnom mjehuru

gorak okus u ustima prvenstveno ujutro, glavobolja, pospanost nakon jela, katkad bolovi ili prave žučne kolike s povraćanjem

hepatobilijarni ultrazvuk (jetra, žučni mjehur i žučni vodovi), kolecistografija

Kolecistopatija

pojavljuje se nekoliko sati nakon uzimanja određenog lijeka

promjena probavnih procesa inducirana od strane lijeka

težina i bolovi u želucu, opća slabost

nijedna

Intoksikacija lijekovima

u akutnom obliku pojava je iznenadna, u kroničnom obliku je perzisten­tna

neurovegetativna neravnoteža inducirana lezijom labirinta u unutarnjem uhu

akufeni (osjećaj neugodnih zvukova u ušima), redukcija sluha, napadi vrtoglavice

otološki pregled, otovestibularne pretrage

Akutni ili kronični labirintitis

pojavljuje se prvenstveno ujutro da bi se tijekom dana smirila

insuficijentna želučana i žučna sekrecija s atrofijom sluznice želuca i dvanaesnika

inapetencija, mršavljenje, abdominalni bolovi, anemija

hepatobilijarni ultrazvuk, pretrage krvi (krvna slika, transaminaze, gamaGT, proteinogram, alkalna fosfataza)

Kronični alkoholizam

perzistirajuća i često vrlo intenzivna mučnina

stanje kronične intoksikacije zbog smanjenog izluči­v anja metabolita (dušičnih spojeva, proteina) od stra­ne bubrega

glavobolja, pospanost, arterijska hipertenzija, perikarditis, dispne­ja, gastrointestinalna i kožna krvarenja, difuzni edemi, anemija s bljedilom kože, anoreksija, svrbež kože

pretrage krvi (krvna slika, ureja, kreatinin, mokraćna kiselina, klirens kreatinina, proteinogram, elektroliti, kalcij), pretrage mokraće, ultrazvuk bubrega

Kronična renalna insuficijencija

perzistirajuća i često vrlo intenzivna mučnina posebno kod pojedine hrane (meso)

stanje kronične intoksikacije i insuficijentna sekrecija žuči

inapetencija i katkad povraćanje žuči, mršavljenje, bljedilo kože zbog anemije, u uznapredovalim oblicima ascites, tendencija krvarenja, mentalna konfuzija

pretrage krvi (krvna slika, transaminaze, gamaGT, alkalna fosfataza, proteinogram, bilirubin, ureja, kreatinin, mokraćna kiselina), hepatobilijarni ultrazvuk, biopsija jetre

Kronična hepatopatija

pojavljuje se prvenstveno u prva tri mjeseca

neurovegetativna i hormonalna neravnoteža

povraćanje čak i natašte, pojačano lučenje sline (hipersalivacija)

test trudnoće

Trudnoća

78 | Vaše zdravlje #61

Bilijarna kalkuloza (žučni kamenci)

Ciroza jetre

kolovoz /rujan2008.


RUBRIKA

Medicinski leksikon

Povraćanje Izazivajući čimbenici

Uočeni simptomi

Što učiniti

Bolest

pogrješke u prehrani (obilni obroci, kontraindicirana hrana, itd.), stanja psihofizičkog stresa

mučnina, žgaravica, pečenje i bolovi u želucu, kisele regurgitacije (povrat kiselog sadržaja iz želuca)

lijekovi protiv kisele sekrecije želuca

Æelučani ili duodenalni ulkus

nekoliko sati nakon obroka ili natašte

pogrješke u prehrani, stanja psihofizičkog stresa

mučnina, jetrene kolike, glavobolja

spazmolitici

Æučni ili jetreni kamenci Kolecistitis

alimentarno

nekoliko sati nakon obroka

obilan obrok

težina u želucu

digestiv

Loša probava

bilijarno (žuč) ili vodenasto

za vrijeme ili nekoliko sati nakon obroka ili natašte

nijedan

mučnina, opća slabost, katkad žutica (ikterus)

dijeta, konzultirati liječnika

Insuficijencija jetre Akutni ili kronični hepatitis

alimentarno ili vodenasto

nakon obroka ili natašte

nijedan

mučnina, arterijska hipertenzija, kožni edemi

dijeta, konzultirati liječnika

Insuficijencija bubrega

bilijarno ili fekaloidno

na tašte

nijedan

abdominalni bolovi, vrućica, bljedilo kože

hitno se javiti liječniku

Peritonitis Akutni apendicitis

alimentarno

nekoliko sati ili odmah nakon uzimanja „toksične” namirnice ili lijeka

„pokvarena” hrana, toksični lijek

katkad abdominalni bolovi

prekinuti uzimanje lijeka

Intoksikacija hranom ili lijekom

vodenasto

iznenadna pojava nakon koje slijedi jaka glavobolja

stanje stresa ili snažna emocija

smetnje vida, a kasnije jaka glavobolja

lijekovi protiv migrene

Migrena

alimentarno ili vodenasto

iznenadna pojava

nijedan

glavobolja, neurološke smetnje (paraliza, smetnje vida, itd.), katkad vrućica i konvulzije

hitno se javiti liječniku

Tumori mozga

alimentarno ili mukozno (sluzavo)

nepravilno pojavljivanje

stanje stresa, snažne emocije, krize anksioznosti ili depresije

anksioznost ili depresija, nesanica

anksiolitik, sedativ

Psihogeno povraćanje Anksioznost Depresija

alimentarno ili vodenasto

u prva 3 mjeseca trudnoće

nijedan

mučnina

vitamin B6

Trudnoća

alimentarno ili vodenasto

za vrijeme putovanja u automobilu, zrakoplovu ili na brodu

zavoji na cestama, valovito more, visina

pojačano slinjenje, mučnina, znojenje

lijekovi protiv mučnine

Kinetoze (mučnina u automobilu, zrakoplovu, na moru)

alimentarno ili vodenasto

iznenadna pojava

pokreti glave

nagluhost, zujanje u ušima

specijalistički pregled

Labirintitis Kronični otitis

vodenasto

iznenadna pojava

trauma glave

glavobolja, gubitak svijesti, smetnje vida

hitan odlazak u bolnicu

Moždano krvarenje zbog traume glave

Obiljeæja

Trajanje

alimentarno (od hrane) ili kiselo (kiseli sadržaj)

za vrijeme ili 2-3 sata nakon obroka

alimentarno ili vodenasto

kolovoz /rujan2008.

Gastroduodenitis

Meningitis

Vaše zdravlje #61 | 79


Anka Dorić, dr. med., spec. transf. med., Imunološki zavod Zagreb, Rockefellerova 3a; stručna suradnica Savjetovališta za spolne bolesti VirogenaPlus, mob: 098/444 217

VodiË kroz pretrage

RUBRIKA

Dijagnostika

spolno prenosivih bolesti

Važno je razlikovati probirne testove, kojima se otkrivaju različite bolesti i spolne infekcije, od specifičnih dijagnostičkih testova Kako spolno prenosive infekcije mogu prijeći u ozbiljne bolesti s dalekosežnim posljedicama, važno je što prije potražiti stručnu pomoć i obaviti potrebnu dijagnostiku, koja je posljednjih godina evoluirala s obzirom na biotehnološka dostignuća laboratorijske medicine. Važno je razlikovati tzv. probirne testove, kojima se otkrivaju razne bolesti i spolne infekcije, od specifičnih i potvrdnih dijagnostičkih testova.

Probirnim testovima se na velikom broju ljudi u kratkom vremenu može otkriti postojanje bolesti već na početku, kad još nije nanijela veće štete. Posebnih pravila o dinamici testiranja na uzročnike za većinu spolno prenosivih bolesti nema, tako da se testiranje iz krvi i različitih briseva u većini zemalja Europe, pa i kod nas, najčešće provodi prema pojedinačnim potrebama i željama. Idealno bi bilo kad bi se probiri na neke od njih provodili u sklopu rutinskih zdravstvenih pregleda jednom godišnje ili svakih nekoliko godina. Probirna testiranja osobito su važna u prevenciji i liječenju nekoliko najčešćih spolno prenosivih infekcija (HPV-a, klamidijskih infekcija, ali i hepatitisa B i C), ne samo zbog njihove visoke učestalosti u svijetu, nego i ozbiljnih posljedica. Tako je poznato da: onkogeni tipovi HPV virusa mogu uzrokovati karcinom vrata maternice, ali i druge karcinome; bakterija chlamidia trahomatis najčešći je uzrok neplodnosti i izvanmaterničnih trudnoća, problema s prostatom i drugih bolesti; virusi hepatitisa B i C mogu uzrokovati cirozu i karcinom jetre. Navedene zaraze često su kronične i godinama mogu postojati u tihoj formi, pojedinačne ili zajedno više njih u jedne te iste osobe, koja širi zarazu kao zdravi kliconoša. Sretna okolnost je da se ove infekcije vrlo lako dokazuju testi-

ranjem molekularnim kvalitativnim i kvantitativnim DNA testovima koji su visoko osjetljivi i visoko specifični, te genotipizacijom. Ti testovi relativno se lako i brzo izvode, a metode uzimanja uzorka relativno su bezbolne i mogu se ponavljati u svrhu ranog otkrića i kontrole po potrebi. Dobro bi bilo raditi ih jednom godišnje ili u određenim intervalima svakih nekoliko godina, ovisno o tome 80 | Vaše zdravlje #61

koliko je osoba i/ili veza monogamna, tj. promiskuitetna. Osjetljivost molekularnih testova u otkriću HPV-a i klamidijskih infekcija iznosi oko visokih 97 posto.

Gonoreja, mikoplazme i ureaplazme - Slični testovi koriste se i u dijagnostici gonoreje te nespecifičnih upala mokraćne cijevi i vrata maternice uzrokovanih ureaplazmama i mikoplazmama. Gonoreja se dijagnosticira iz briseva u kulturi bakterija na posebnim podlogama. Moderna PCR tehnologija danas je i za nju dijagnostička metoda izbora. Prema preporukama stručnih društava, svi zdravi, spolno aktivni muškarci i žene, koji mijenjaju više od jednog partnera godišnje, trebali bi se povremeno, a najmanje jednom godišnje testirati na klamidiju i gonoreju. Testiranje se obavlja iz briseva vrata maternice ili mokraćne cijevi, ali se može raditi i iz uzorka mokraće. Za ispitivanje je dovoljna mala količina uzorka mokraće (najbolje jutarnje) nakon što ispitanici nisu mokrili najmanje dva sata. Katkad, kod kroničnih upala spolnih organa, brisevi i nalaz mokraće mogu dati lažno uredne rezultate, što ima za posljedicu lažno negativne nalaze, pa se dijagnostika mora dopuniti dodatnim testiranjima. HPV - Dijagnoza spolnih infekcija humanim papilloma virusima (HPV) postavlja se pregledom golim okom, pod lupom ili pomoću kolposkopa u žena te peniskopa u muškaraca. Područja sumnjiva na HPV lezije premazuju se tri do petpostotnom octenom kiselinom, nakon čega tkivo u kojem je prisutna HPV infekcija pobijeli. Metoda izbora za dokaz HPV infekcije na vratu maternice u žena i drugim lokalizacijama je dokaz virusne DNA u uzorku ili obrisku tkiva metodom PCR i genotipizacijom. Naime, sam HPV virus ne može se dokazati Papa testom, jer je on samo probirni test kojim se otkrivaju abnormalne promjene na stanicama, a nije test kojim se može dokazati virusni DNA. Herpes - Osim kliničke slike i anamneze, dijagnoza herpesa zahtijeva mikrobiološke i citološke pretrage (dokaz kolovoz /rujan2008.


RUBRIKA

VodiË kroz pretrage

virusne infekcije iz dna lezije - Tzankov test), a sve češće radi se i dokaz HSVDNA PCR metodom. Virus iz lezije može se dokazati direktnom imunoflorescencijom, a iz seruma bolesnika moguće je dokazati akutnu infekciju praćenjem dinamike titra antitijela tzv. parnog seruma (dva uzorka iste osobe uzeta u razmaku od dva tjedna).

nog kontakta. Rezultat testa može biti HIV negativan (serogenativan ili nereaktivan) i HIV pozitivan (seropozitivan ili reaktivan). U slučaju pozitivnog nalaza, koji upućuje na kontakt s virusom, testiranje se mora ponoviti u duplikatu iz novog uzorka krvi, a pozitivan rezultat potvrditi potvrdnim testiranjima.

Sifilis - Dijagnosticira se pretragama krvi i likvora, mikroskopiranjem u tamnom polju, serološkim testiranjima na antitijela i direktnim dokazom uzročnika PCR metodom.

Tko se treba testirati

Trihomonas vaginalis - Dijagnosticira se mikroskopiranjem tzv. nativnog preparata ili se kultivira na posebno obogaćenim podlogama. Spolne infekcije kvascima iz roda Candida - Mogu se dokazati već u tzv. nativnom preparatu pod mikroskopom, nalazom spora i pseudohifa, i u kulturi. Nalaz u mokraći, stolici i ispljuvku treba pažljivo interpretirati, jer je kandida tzv. komenzal, što znači da se u malim količinama nalazi prirodno u ljudskom tijelu.

HIV infekcija - Dijagnostika se obavlja testiranjem krvi u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama pomoću testova za otkriće protutijela na virus HIV-a (elisa i Western-Blot) i testovima za dokaz virusne DNA i RNA. Elisa test poželjno je učiniti najranije dva do tri mjeseca nakon rizičnog kontakta i ponoviti ga nakon šest mjeseci od rizič-

• muškarci koji su u prošlosti od 70-ih godina do danas imali homoseksualne spolne odnose • žene koje su živjele ili su u vezi s promiskuitetnim muškarcima, biseksualnim osobama, muškarcima koji su radili u inozemstvu (pomorci i dr.) • osobe koje su primale transfuziju krvi više puta (osobito u stranim zemljama) prije 1987. godine, kad je počelo testiranje krvi na HIV • osobe koje su imale odnose s osobama iz gore navedenih grupa • bolesnici oboljeli od hemofilije • osobe koje su imale veći broj spolnih partnera (promiskuitetne osobe) i nepoznatih partnera • osobe koje su imale druge spolne bolesti, gljivične infekcije spolnih organa i usne šupljine, česte recidive genitalnog herpesa, herpes zostera, tuberkulozu, nejasne uzroke upale pluća, psorijazu i druge bolesti i neobjašnjive poremećaje imuniteta • intravenski ovisnici i njihovi partneri • zdravstveni radnici koji dolaze u kontakt s potencijalno zaraženim tjelesnim tekućinama i izlučevinama

Dijagnostički vodič s interpetacijom nalaza za virusne hepatitise (iste autorice) možete pročitati na web stranici

http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/699/ kolovoz /rujan2008.

Vaše zdravlje #61 | 81


dr. sc. Stribor Marković, fitoaromaterapeut, Centar Cedrus, www.centarcedrus.hr

Biljna ljekarna

RUBRIKA

Citrusi - slatka slagalica zdravlja Kad je brodski liječnik Richard Woodal prvi put uspješno izliječio skorbut limunom, citrusi su postali zvijezde u usponu Razlog planetarne popularnosti su dvije grupe proizvoda koji se dobivaju iz citrusa: pulpa ploda zbog sočnog sadržaja koji služi u proizvodnji pića i hrane te eterična ulja.

Pulpa ploda

Citrus plod

Pišući za Vaše zdravlje, još nikad nisam imao „slađu” zadaću doli pisati o citrusu, svestranom i svima poznatom rodu agruma. Stoga će i ovaj članak imati drukčiju i slobodniju formu od prijašnjih, kako ne bih strogim kemijskim, terapijskim i farmakološkim podjelama pokvario dojam ovoga lijepoga biljnoga roda.

Povijest citrusa Ljudi su vrste roda citrus počeli kultivirati prije najmanje 4000 godina, uglavnom zbog iste namjene kao i danas: sočne, kiselo-slatke pulpe ploda koja krijepi i daje snagu. Premda danas u rod citrus ulaze mnoge vrste, povjesničari i biolozi uspjeli su identificirati kako su najstariji citrusi roditelji svih drugih uzgojenih vrsta Citrus medica (citronovac) i Citrus reticulata (mandarina) te još dvije manje poznate vrste. Križanjem navedenih vrsta nastale su sve druge, danas popularne vrste, poput naranče, tangerine, bergamota, grejpa, limuna, kumkvata. Svi citrusi potječu iz Azije, a uzgojem su ih ljudi proširili najprije na područje Bliskog istoka i Mediterana, pa zapise o njima nalazimo na grčkim i rimskim freskama, jednako kao i u prvim japanskim pjesmama. Kad je brodski liječnik Richard Woodal prvi put uspješno izliječio skorbut limunom, citrusi su postali zvijezde u usponu, premda prate ljude od začetaka civilizacije.

82 | Vaše zdravlje #61

Vjerojatno je izlišno trošiti riječi na poznate sokove koji nas prate na policama trgovina. Osim u sokovima, pulpa se nalazi u marmeladama i drugim proizvodima, poput “Jaffa” keksa, koji su dobili naziv po izraelskom kultivaru slatke naranče. No, pulpa budi i druge interese proizvođača, pa se tako ekstrakti pulpe mogu naći i u kozmetičkim proizvodima. Sok vrsta citrus nije tek puka otopina šećera i kiseline. U njima se nalaze velike količine vitamina (poput vitamina C i provitamina A) i minerala. Povrh tih prehrambenih spojeva, sok sadrži i vrlo kompleksnu smjesu flavonoida i kumarina. Činjenica da ti spojevi poboljšavaju opće stanje organizma nagnao je industriju da čak osmisli dodatke prehrani koji sadrže bioflavonoide citrusa. Premda ih ne treba shvatiti kao lijek, oni na dulje staze, baš kao i pravilna prehrana, mogu pomoći prije svega kod krvožilnih bolesti. Da sokovi citrusa nisu samo šećerna vodica, pokazalo se i u vrlo neugodnom srazu lijekova i soka grejpa. Smrtni slučaj mladića koji je popio bezazleni lijek protiv alergije i potom naiskap popio veću količinu soka grejpa, izazvao je zanimanje medicine, tako da su uskoro bili objavljeni brojni primjeri interakcija lijekova sa sokom grejpa. Ovaj, sada već klasični primjer da spojevi iz soka mijenjaju djelovanje lijekova i mogu im pojačati nuspojave, doveli su do ozbiljnijeg promatranja utjecaja hrane na lijekove te potaknule farmaceutsku industriju da pronađe lijekove uz koje se neće događati tako tragični problemi. Citrusi - hvala vam. Bez vas bismo znali puno manje o ponašanjima lijekova u organizmu.

Eterična ulja Gledali na njih samo kao na mirise, ili ih koristili kao lijekove, ne može se reći da rod citrus nije produktivan, jer daje čak tri glavne grupe eteričnih ulja.

kolovoz /rujan2008.


RUBRIKA

Biljna ljekarna

Grupa ulja iz usplođa (kore) ploda - Uljaste točkice kore plodova citrusa, koje pucaju tijekom otvaranja, izvor su eteričnog ulja svima dragih mirisnih nota. Za razliku od većine drugih eteričnih ulja koja se dobivaju destilacijom vodenom parom, ulja citrusa dobivaju se prešanjem usplođa jer se tako zadržavaju najbolja mirisna svojstva (eterična ulja citrusa proizvedena destilacijom daleko zaostaju u mirisnim i terapijskim svojstvima). Originalni način dobivanja, razvijen na jugu Italije, bio je iznimno zahtjevan. Plodovi su se ručno rezali, vadila se pulpa, a potom se usplođe kratko sušilo i prešalo u posebnim aparatima koji su na svojim stjenkama imali morsku spužvu iz koje se cijedilo ulje. Takav način proizvodnje danas je samo uspomena, premda je takvo ulje najkvalitetnije. Današnji industrijski procesi daju ulja slabije kvalitete, što je nagnalo jednoga talijanskog autora da grubo zaključi kako smo se „srozali s plemenitog na zadovoljavajuće“. Ipak, ne treba biti toliko nepravedan. Danas najkvalitetnija eterična ulja dolaze iz tipa proizvodnje koji uključuje prethodno odvajanje usplođa od pulpe i uz minimalno korištenje vode. Ipak, treba izrazito paziti na kvalitetu, jer su mnoga eterična ulja citrusa, pogotovo gorke naranče, limuna i bergamota, gotovo u pravilu patvorena. Najčešće se patvore sintetskim spojevima, te pročišćenim uljem slatke naranče koje je najjeftinije. Eterična ulja citrusa u velikim se količinama koriste u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. U aromaterapiji se koriste kod probavnih, cirkulacijskih i problema živčanog sustava te završavaju u recepturama protiv celulita i ispucalih kapilara, nervoze i nesanice, loše cirkulacije i probave.

„Petit grain“ grupa - Mali plod, što u originalu znači ovaj naziv, su ulja citrusa koji su se nekoć dobivala destilacijom vršaka grana s listovima i mladim plodovima, a danas se dobivaju destilacijom listova. Neki pod nazivom „petit grain“ najčešće misle na eterično ulje listova gorke naranče, premda se i petit grain drugih vrsta citrusa mogu naći na tržištu (mandarine, limuna, bergamota). Uz to što se rabe u parfumeriji i kozmetici, ova ulja uglavnom su dobri spazmolitici, pa se koriste kod bolnih i ukočenih mišića te nervoze. Neroli grupa - To je grupa ulja dobivenih iz cvjetova citrusa, premda je kao i kod petit graina poznata upravo gorka naranča. U fizički zahtjevnom poslu branja i destilacije dobiva se mala količina eteričnog ulja iznimna mirisa. Ono je vrlo skupo i često se patvori sintetskim mirisima. Uglavnom se koristi u kozmetici i parfumeristici. kolovoz /rujan2008.

Za sjajnu i

lepršavu kosu

Citrus (Citrus medica L.), podrijetlom iz jugoistočne Azije, danas raste na obalama Mediterana. Plod citrusa bogat je aminokiselinama, ugljikohidratima (fruktoza, saharoza, glukoza) i vitaminima P (flavonoidi - hesperidin i derivati). Ekstrakt citrusa, proizveden u Centru za istraživanja Laboratorija Klorane, zaštićen je patentom Pierre Fabre DC, a odabran je zbog svojih zaštitnih i revitalizirajućih svojstava. Klorane revitalizirajući šampon s ekstraktom citrusa sadrži ekstrakt citrusa bogatog vitaminima, aminokiselinama i ugljikohidratima. Pomaže uklanjanju kalcija iz korijena dlake, štiti od slobodnih radikala, zaglađuje kutikulu vlasi, hrani kosu te joj vraća energiju i sjaj. Dodatak provitamina B5 povećava elastičnost kose. Šampon neutralizira učinak tvrde vode na kosu, ostavljajući je nakon pranja lepršavom i sjajnom. Namijenjen je za čestu uporabu i za sve članove obitelji. Prikladan je za kosu koja se brzo masti. Vaše zdravlje #61 | 83


Pitanja moæete slati na adresu Oktal Pharma, Utinjska 40, 10020 Zagreb ili na e-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr s naznakom - VI PITATE, MI ODGOVARAMO

Vi pitate, mi odgovaramo

RUBRIKA

Protokol hiposenzibilizacije isti je za djecu i odrasle. Zbog opasnosti od anafilaktičkog šoka, preporučuje se navedeno liječenje provoditi u centrima koji mogu pružiti neodgodivu kardiorespiratornu resuscitaciju (oživljavanje).

živaca. Za takva stanja ne postoji uzročna nego samo simptomatska terapija. Preporučujem da upotrebljavate Pruriced kremu dva puta dnevno (može se mazati i dulje vrijeme jer nema štetnih sastojaka, poput kortikosteroida). U slučaju jačeg svrbeža, možete uzeti blaži sedativ ili antihistaminik koji će ublažiti simptome.

DERMATOLOGIJA

NUTRICIONIZAM

doc. dr. sc. Teodora Gregurek-Novak, dr. med., spec. dermatovenerolog, Zagreb

Suzana Tomašević, dipl. ing. nutricionistica

Je li svako voće zdravo? Je li zdravo jesti previše voća? Što mislite o genetski modificiranom i prskanom voću?

Terapija se kod djece primjenjuje nakon pete godine i traje kontinuirano najmanje tri godine. Provodi se potkožnim (supkutanim) injekcijama, a postoji i sublingvalna (pod jezik) imunoterapija, koja je prihvatljivija u dječjoj dobi.

Navršio sam 52 godine. Već više od 20 godina patim od alergije na vodu. Alergijska reakcija ne manifestira se pojavom urtikarije, nego prilično jakim svrbežom nakon tuširanja, koji nije uvijek istog intenziteta. Koristio sam različite tekuće i tvrde sapune, no reakcija je uvijek ista. Dovoljno je da se tuširam samo vodom, bez sapuna. Katkad se svrbež javlja i prilikom znojenja. Pronašao sam rješenje - moram napuniti kadu vodom, biti u vodi petnaestak minuta i svrbeža gotovo i nema. Gore navedeni simptomi bi se smanjili ili potpuno nestali ljeti, nakon kupanja u moru. Sve do ove godine nisam imao svrbež, bez obzira na to kakvim sam se sapunom prao. Međutim, od ovog ljeta svrbež se ponovno javlja, zasad u manjoj mjeri. Molio bih vas za savjet ili možda „recept“ za izlječenje. Vrlo malo sam čitao o simptomima sličnim mojima.

Postupak hiposenzibilizacije provodi se tri do pet sezona, ovisno o izboru alergena, tj. proizvođaču. Obično se daje jedna potkožna injekcija svaki tjedan do jedna svaki mjesec. Postupak hiposenzibilizacije treba započeti nekoliko mjeseci prije očekivanog početka sezone polenacije (presezonska), tako da se do početka polenacije postigne takozvana doza održavanja,

Ž. L.

Generalno gledano, osim velike količine vode, vitamina, minerala i vlakana, voće karakterizira i velika količina fitokemikalija kojima se danas pripisuju snažna antikancerogena svojstva. No, nutricionistička preporuka glasi: hranu iz svih skupina prehrambene piramide treba konzumirati u preporučenim količinama, a nipošto je ne dijeliti na zdravu i nezdravu. Bit je u raznolikosti i umjerenosti. Preporuka za voće glasi: dvije do tri različite porcije dnevno, s tim da jedna porcija predstavlja jedan komad svježeg voća, pola šalice kompota ili četvrtinu šalice suhog voća. Tek kad je prehrana uravnotežena i pravilna, onda je ona jedan od preduvjeta za dobro zdravlje i nesmetano funkcioniranje organizma.

Prema detaljnom opisu tegoba koji ste dali, moram reći kako vaše tegobe nisu alergijske naravi, jer se svaka alergijska manifestacija pokazuje i vidljivim promjenama na koži. Možda je riječ o neurogenoj ili vaskularnoj reakciji (spominjete i znoj), koja nije alergijskog tipa nego je posrijedi oslobađanje acetilholina na okrajinama

Svaka namirnica može se deklarirati zdravom ako je higijenski ispravna. Djelovanje hrane na organizam uvelike ovisi o vrsti i količini unesene hrane. Tako nekome svježa, neoguljena jabuka izuzetno odgovara, a drugome može prouzročiti tegobe u vidu poremećaja probave ili čak alergijske reakcije.

ALERGOLOGIJA dr. sc. Mirjana Kljaić Turkalj, dr. med., spec. pedijatar - alergolog, Zagreb

Alergična sam na peludi trava i korova, pri čemu se osobito izdvaja ambrozija. Simptomi su začepljenost nosa i suzenje očiju. Koristim tablete Claritin, sprej Tefan i kapi Cromoglicin. Tijekom redovitih kontrola, u razgovoru s drugim pacijentima, doznala sam da postoji mogućnost hiposenzibilizacije, koja se provodi injekcijama. Stoga me zanima sljedeće: koliko dugo se provodi hiposenzibilizacija, u kojim razdobljima godine i koliko se često primaju injekcije (tjedno, mjesečno, kvartalno ili godišnje)? A. R. Hiposenzibilizacija je oblik uzročne terapije protiv alergija i jedina djeluje na poremećeni imunološki odgovor. Temelji se na koncepciji da toleranciju prema uzročnom alergenu iz okoline mogu inducirati visoke koncentracije alergena koje se daju tijekom dugog razdoblja. Modificiranim alergenima - alergoidima, može se nakon nekoliko primjena postići terapijski učinak.

84 | Vaše zdravlje #61

koja se može davati i tijekom polenacije i nakon nje.

V. M.

kolovoz /rujan2008.


RUBRIKA

Nema nikakve sumnje da dobrobit voća uvelike nadmašuje hipotetske negativne učinke mikroskopskih tragova pesticida kojima se tretira, i čija je uporaba ipak zakonom kontrolirana. Uz to, uvijek možete odabrati ono iz biološkog uzgoja. Što se tiče genetski modificirane hrane, zasad nijedno istraživanje nije uspjelo dokazati bilo kakav štetan utjecaj na ljudsko zdravlje.

OTORINOLARINGOLOGIJA mr. sc. Krešo Zurak, dr. med., spec. otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata, Zagreb

Na sistematskom pregledu otkriven mi je čvor u štitnjači i postavljena sumnja na papilarnu neoplazmu. Upućena sam otorinolaringologu na operativni zahvat. Molim vas recite mi kome da se javim i što sve trebam pripremiti za operaciju? M. Š. Kao i za svaki operativni zahvat, traži se niz općih pretraga o vašem zdravstvenom stanju kako biste mogli pristupiti operaciji u općoj endotrahealnoj anesteziji. Detaljan popis pretraga dobit ćete prilikom dogovora s otorinolaringologom koji će obaviti operativni zahvat. No, kako su dosadašnje pretrage pokazale da je kod vas posrijedi sumnjiva papilarna neoplazma štitnjače, preporučujem dodatno učiniti ultrazvuk vrata, s osvrtom na limfne čvorove vrata i eventualnu ciljanu citološku punkciju sumnjivih limfnih čvorova. Na preoperativnom pregledu otorinolaringolog će vam preporučiti u kojoj je kliničkoj ustanovi najbolje napraviti navedenu pretragu. Potvrdi li se sumnja, operativni zahvat sastoji se od odstranjenja režnja štitnjače u kojem se nalazi sumnjivi čvor, intraoperativne biopsije kojom se potvrđuje dijagnoza, a zahvat se završava odstranjenjem cijele štitnjače. Ako su prisutni i metastatski limfni čvorovi na vratu, potrebna je i disekcija vratnih limfnih čvorova. Bolesnici kojima se potvrdi dijagnoza papilarnog karcinoma, nakon završetka kirurškog liječenja upućuju se na dodatnu onkološku obradu i liječenje.

PSIHIJATRIJA Mladen Haupert, dr. med., spec. psihijatar, Zagreb

Trideset četiri su mi godine. Posljednje tri godine imam problema s hernijom, probavom, bolovima u donjem dijelu prsnog koša te povremeno izrazite bolove u vratnom dijelu i lijevoj ruci. Nakon svih mogućih pretraga utvrđeno je da je posrijedi psihosomatski problem. Trenutno uzi-

kolovoz /rujan2008.

Vi pitate, mi odgovaramo

mam Praxiten koji mi donekle pomaže. Postoji li nešto bolje? D. L. Tegobe koje opisujete, a nakon završene dijagnostičke obrade, mogu se svrstati u skupinu takozvanih psihosomatskih poremećaja, koji se definiraju kao tjelesne bolesti ili reaktivna stanja u čijem je nastanku bitnu ulogu odigrao psihogeni čimbenik. Pritom treba uzeti u obzir i biološku genetsku predispoziciju, koja uz specifično strukturiranu osobnost, nepovoljan sociokulturni milje i dugotrajni utjecaj stresogenog činitelja (najčešće emocionalne naravi), obično dovodi do stanja takozvane kronične anksioznosti, koja za posljedicu može imati razvoj psihosomatskog poremećaja. Liječenje ovisi o težini kliničke slike. Obično je dugotrajno i podrazumijeva kontroliranu kombinaciju psihofarmaka (anksiolitici) i, najčešće, psihodinamski orijentirane psihoterapije. U vašem slučaju svakako preporučujem posjetiti nadležnog psihijatra.

ŠKOLSKA MEDICINA Ljiljana Podrug, dr. med., spec. školske medicine, Vinkovci

Moje pitanje odnosi se na rast. Naime, 16 mi je godina i visok sam oko 182 cm. Htio bih narasti još i više, pa me zanima bi li bilo pametno da koristim tekući hormon rasta u superiornoj brizgalici? Znate li možda kolika je cijena tog proizvoda? XY Prema krivulji centilne distribucije visine za dječake (mladiće) vaša visina ne da nije dovoljna za dob, naprotiv ide u smjeru gornje granice za dob, koja iznosi 188 cm (najniža visina za vašu dob je 159 cm!). Željela bih samo istaknuti da se nijedna terapija ne daje samo zato što bi netko htio biti viši. O hormonskoj terapiji odlučuju isključivo medicinski stručnjaci, specijalisti pedijatri i endokrinolozi.

Molim vas odgovorite mi na što bi mogli upućivati povišeni urati kod djeteta starog 11 godina i može li razlog biti pretjerano konzumiranje čokolade i slatkiša. Dijete nije pretilo i bavi se sportom. Zabrinuta mama Povišeni urati u krvi katkad se javljaju ako se konzumira puno mesa. Međutim, važno je znati i neke druge vrijednosti koje se određuju u krvi i mokraći. Premalo je podataka na temelju kojih bih mogla pretpostaviti o čemu je riječ i dati vam precizan i detaljan odgovor.

Vaše zdravlje #61 | 85


StruËne zanimljivosti

RUBRIKA

Neke su tipkovnice prljavije od zahoda Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 1. svibnja 2008.

Istraživanje provedeno u Londonu pokazalo je da neke uredske tipkovnice skrivaju više opasnih bakterija nego zahodske daske. Istraživači iz potrošačke organizacije Which? analizirali su površine tipkovnica iz londonskih ureda te utvrdili kako se 12 posto testiranih tipkovnica može smatrati opasnima za zdravlje jer, među ostalim, sadrže i bakterije odgovorne za trovanje hranom. Na jednoj je tipkovnici otkriven peterostruko veći broj bakterija nego na zahodskoj dasci u tom uredu. Mikrobiolog dr. Peter Wilson s londonskog University Collegea kaže kako su tipkovnice često dobar pokazatelj stanja bakterijske populacije nosa i crijeva njihovih vlasnika. Izgledi za prisutnost bakterija na tipkovnicama veći su kod osoba koje imaju lošije higijenske navike ili običavaju jesti za uredskim stolom.

Isključite televizor dok djeca jedu Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 9. srpnja 2008.

Djeca koja jedu pokraj uključenog televizora unose više kalorija nego inače, objavili su kanadski znanstvenici sa Sveučilišta u Torontu Njihovo istraživanje pokazalo je da uključeni televizor u prosjeku dovodi do konzumacije dodatnih 228 kalorija po obroku. Znanstvenici vjeruju da odvraćanje pozornosti koje uzrokuje praćenje televizijskog programa slabi sposobnost kontrole količine konzumirane hrane. Istraživanje je provedeno uz sudjelovanje isključivo ispitanika dječje dobi tako da nije dokazan takav utjecaj gledanja televizije i na odrasle osobe.

Utjecaj virusa na rizik za rak pluća? Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 27. travnja 2008.

Dva nova istraživanja pokazuju da infekcije humanim papiloma virusom (HPV) i ospicama mogu pojačati utjecaj konzumacije duhana na rizik obolijevanja od raka pluća. Američki znanstvenici sa Sveučilišta Louisville napominju kako je HPV poznati uzrok raka vrata maternice, a vjeruje se i da je povezan s razvojem karcinoma glave i vrata. Njihovo je istraživanje poka86 | Vaše zdravlje #61

zalo i da je učestalost infekcije HPV-om znatno veća kod osoba oboljelih od raka pluća. Druga studija, provedena u Izraelu u Medicinskom centru Soroka, pokazala je da je infekcija virusom ospica prisutna kod 54 posto pacijenata oboljelih od raka pluća. Istraživači ne vjeruju da je virus koji uzrokuje ospice sam po sebi karcinogen. Prema njihovu mišljenju riječ je o sposobnosti tog virusa da dodatno utječe na oštećenja DNK koja su već prouzročena pušenjem. Obje studije provedene su na relativno malenom broju ispitanika, te znanstvenici pozivaju na daljnja istraživanja.

Veza između magnezija i moždanog udara Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 17. ožujka 2008.

Muškarci koji unose više magnezija u organizam imaju manji rizik od moždanog udara. Finski znanstvenici analizirali su prehrambene navike 26.556 muških pušača, prosječne starosti od 50 do 69 godina. Uz prehrambene navike, znanstvenici su proučavali i razinu tjelesne aktivnosti te krvnog tlaka. Nakon gotovo 14 godina istraživanja, rezultati su pokazali 15 posto manji rizik od moždanog udara u muškaraca koji su unosili najveće količine magnezija (prosječno 589 mg dnevno), u usporedbi s onima koji su unosili najmanje magnezija (373 mg dnevno). Znanstvenici smatraju da je za pozitivno djelovanje magnezija zaslužna njegova sposobnost da smanji visoki krvni tlak, što je rizični čimbenik za moždani udar. Izvor: Archives of Internal Medicine.

Kad se najbolje spava? Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 22. siječnja 2008.

Istraživanje koje je naručio britanski hotelski lanac Travelodge sugerira da 80 posto ljudi najbolje spava u noći s petka na subotu. Nasuprot tome, 60 posto od 3500 odraslih ispitanika izjavilo je kako najlošije spava u noći s nedjelje na ponedjeljak. Četvrtina ispitanika priznala je da katkad zbog toga ponedjeljkom traži slobodan dan na radnom mjestu. Polovica sudionika istraživanja zbog lošeg sna ima teškoća s koncentracijom, trećina ih zbog toga ulazi u konflikte s nadređenima i suradnicima, a petina ih i zadrijema na radnom mjestu. Ranije prikupljeni podaci sugeri-

raju da čak 23 milijuna Britanaca svake noći izgubi jedan sat sna jer se užasava sutrašnjeg odlaska na posao, najčešće zbog loših međuljudskih odnosa ili nužnosti stizanja nekoga zadanog roka.

Fizički aktivne osobe manje izložene riziku obolijevanja od raka Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 10. srpnja 2008.

Istraživanje provedeno u Japanu pokazalo je kako fizički aktivne osobe imaju u prosjeku 13 do 16 posto manje izglede da će oboljeti od raka. Fizička aktivnost imala je izraženiji pozitivan učinak na prevenciju raka kod žena, piše American Journal of Epidemiology. U istraživanju znanstvenika iz Nacionalnog centra za rak sudjelovalo je 80.000 ispitanika u dobi od 45 do 74 godine. Za potrebe studije praćena je sva dnevna fizička aktivnost ispitanika, a ne isključivo tjelovježba i bavljenje sportom. Istraživači napominju kako je fizička aktivnost u najvećoj mjeri povezana sa smanjenjem rizika obolijevanja od raka debelog crijeva, jetre, gušterače i želuca.

Utjecaj kave na plodnost žena Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 8. srpnja 2008.

Pretjerana konzumacija kave kod žena koje imaju teškoća s plodnošću može dodatno smanjiti izglede za začeće, tvrde nizozemski znanstvenici. Prateći više od 9000 žena koje su sudjelovale u postupcima za umjetnu oplodnju istraživači sa sveučilišta u Nijmegenu izračunali su da dnevna konzumacija više od četiri šalice kave izglede za prirodno začeće smanjuje za prosječno 26 posto. Znanstvenici napominju kako su njihovi nalazi ograničeni samo na žene koje su već imale teškoća s plodnošću. U istraživanju je utvrđeno i da konzumacija alkohola najmanje tri puta tjedno ima sličan učinak kao i pretjeran unos kofeina, a pušenje makar jedne cigarete dnevno i prevelika tjelesna masa imaju znatno izraženiji negativan utjecaj na plodnost. Znanstvenici procjenjuju da 36-godišnjakinja koja puši, pije previše kave i alkohola te ima preveliku tjelesnu masu, nakon tri neuspješna ciklusa in vitro fertilizacije ima samo 5 posto izgleda za prirodnu trudnoću. Žena te dobi koja ima normalnu tjelesnu masu, ne puši i ne pretjeruje s konzumacijom kofeina i alkohola, ima nakon tri neuspješna kolovoz /rujan2008.


RUBRIKA

ciklusa in vitro fertilizacije oko 15 posto izgleda za prirodno začeće.

Čip prati razvoj raka pluća Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 6. srpnja 2008.

Znanstvenici s Harvarda razvili su tehniku koja omogućuje praćenje i genetsku identifikaciju stanica karcinoma koje cirkuliraju krvotokom i šire metastaze. Istraživači vjeruju da će to olakšati otkrivanje mutacija stanica karcinoma te omogućiti konstantno prilagođavanje terapije za svakog pacijenta pojedinačno, znatno povećavajući izglede za uspjeh liječenja. Praćenje svih ključnih promjena omogućuje čip koji sadrži antitijela sposobna za brzu identifikaciju stanica karcinoma u krvi. Testiranja provedena na 27 pacijenata s rakom pluća pokazala su da čip otkriva 99 posto svih cirkulirajućih stanica raka te 92 posto ciljanih genetskih mutacija.

Nova metoda utvrđivanja rizika za dijabetes Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 9. srpnja 2008.

Istraživači sa Sveučilišta u Kaliforniji otkrili su kako protein koji se proizvodi u jetri može godinama unaprijed predvidjeti rizik obolijevanja od dijabetesa.

kolovoz /rujan2008.

StruËne zanimljivosti

Studija provedena uz sudjelovanje 519 osoba starijih od 70 godina pokazala je kako povišena razina proteina po imenu fetuin-A upućuje na 2,5 puta veći rizik za pojavu dijabetesa tipa 2 u sljedećih šest godina. Fetuin-A proizvode stanice jetre, a vjeruje se da je uključen u metabolizam glukoze i kalcija. Istraživači vjeruju da bi krvni test utemeljen na praćenju prisutnosti fetuina-A znatno pridonio pravodobnom ciljanom poduzimanju mjera za potpunu prevenciju dijabetesa tipa 2 i kod osoba srednje životne dobi, piše Journal of the American Medical Association.

noga krvnog tlaka, a u mnogim slučajevima hipertenzija ostaje nedijagnosticirana i netretirana. Istraživači vjeruju da je povišeni krvni tlak povezan s većim rizikom za demenciju jer smanjuje dotok krvi obogaćene kisikom do mozga.

Krvni tlak povezan s demencijom

Prateći zdravlje 12.200 parova podvrgnutih tretmanima za neplodnost istraživači su uočili kako izgledi za uspješno začeće padaju nakon što muški partner prijeđe 35. godinu života. Izgledi za očinstvo još su manji za muškarce starije od 40 godina. Znanstvenici vjeruju da su uzrok tome oštećenja DNK u spermijima. Potvrđeno je i da su za žene starije od 35 godina manji izgledi za začeće i veći izgledi za spontani pobačaj, dodaju istraživači iz pariškog Centra Eylau. Na veći rizik za spontani pobačaj utjecala je i starija životna dob oca. Prema prikupljenim podacima, parovi u kojima je partner bio stariji od 40 godina imali su samo 10 posto izgleda za uspjeh postupka intrauterine inseminacije, a trećina trudnoća završavala je spontanim pobačajem.

Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 8. srpnja 2008.

Kontrola krvnog tlaka od srednje životne dobi može znatno smanjiti kasniji rizik za razvoj demencije, pokazalo je novo istraživanje. Rezultati koje su u stručnom časopisu Lancet Neurology objavili istraživači s londonskog Imperial Collegea sugeriraju da lijekovi namijenjeni kontroli krvnog tlaka mogu za 13 posto smanjiti izglede za pojavu demencije. Primjenom tih nalaza na populaciju Velike Britanije proizlazi da je na taj način moguće spasiti 15.000 života godišnje, vjeruju stručnjaci za vaskularnu demenciju. Procjenjuje se da u razvijenim zemljama prosječno četvrtina odraslih osoba pati od poviše-

I muškarcima otkucava „biološki sat” Izvor: www.pliva zdravlje.hr Objavljeno: 7. srpnja 2008.

Francuski znanstvenici tvrde da, uz žene, i muškarci imaju tzv. biološki sat koji počinje otkucavati sredinom 30-ih godina života.

Vaše zdravlje #61 | 87


Predstavljamo knjige

RUBRIKA

ZDRAVI ŽIVOT U POSLOVNOM SVIJETU Milna Tudor i tim

DRUGO STANJE Sandra Babac

PORUKE TIJELA Tatjana Rutonjić

Jedinstvena knjiga! Poticaj za donošenje najbolje životne odluke - one o ravnoteži poslovnog i privatnog u životu. Idealna knjiga za dar - sebi, prijatelju, partnerima... Knjiga je rezultat dvogodišnjeg rada autorice Milne Tudor i suradnika (Mira Armour, Željko Marinić, Majda Rijavec, Goran Tudor, Predrag Zarevski). U tom razdoblju prikupljene su vrijedne spoznaje i podaci o mnogim važnim činiteljima zdravog života na poslu i uopće. Ovo je prva takva knjiga kod nas, a po konceptu i šire u regiji i Europi. Nastala je zahvaljujući dubokom razumijevanju položaja zaposlenih i menadžera, posebnog i poštenog nastojanja da se njezinim člancima i porukama pomogne svima nama. Brinemo li o sebi, doživjet ćemo stotu (tj. doživjet ćemo sigurnih 10 do 15 godina više negoli drugi koji o sebi ne mare). Knjiga je pisana korisnički, stručno i zanimljivo, a gradivo nesebično dolazi iz prve ruke (malo od svega toga i sami smo iskusili).

Knjige na temu trudnoće i porođaja uglavnom su ili prestručne ili udaljene od naše zbilje, a ovim izdanjem prvi će se put na našem tržištu objediniti trudničko-porođajna iskustva majki i očeva koji se nisu libili podastrijeti svoju intimu. Među njima ima mnogo medijski eksponiranih, ali i običnih ljudi. Svaka je priča za sebe malo remek-djelo, ne nužno uvijek i u književnom smislu. Ono što je najbitnije jest da su priče tople, emotivne, jednostavne i iznad svega - iskrene. Poučno su štivo za sve buduće majke i očeve, a ciljana publika su trudnice. Ovakva sabrana iskustva iz prve ruke bit će im dragocjena pomoć na putu koji im slijedi. Knjiga ne dijeli savjete, ona je jednostavno zapis i slika stanja u sustavu rađanja, bez obzira na vrijeme i mjesto. Stoga ne sumnjam da će postati svojevrsna lektira i za sve zaposlenike u bolnicama na odjelima ginekologije, neonatologije, babinjača, itd. Ovo je definitivno knjiga na „duže staze“, koja nema rok trajanja i koja je, s obzirom na temu, svevremenska. Knjiga je humanitarnog karaktera, jer Profil daje pet posto od prodaje ove knjige u dobrotvorne svrhe. Sandra Babac

Drevne kulture razvile su metode otkrivanje bolesti na temelju držanja, tzv. posture tijela, promjene raspoloženja te promjena nastalih na različitim dijelovima tijela. Polazilo se od pretpostavke da je svaki i najmanji dio tijela svemir u malom te da se u svakom njegovom dijelu odražava cjelokupno psihofizičko stanje pojedinca. Razvojem civilizacije, te su se metode dopunjavale, mijenjale i prilagođavale.

Format: 14,5 x 20,5 cm Broj stranica: 304 stranice / meki uvez Nakladnik: Profil International d.o.o.,

Format: 14,5 x 19 cm Broj stranica: 88 stranica / meki uvez Nakladnik: Planetopija d.o.o., Ilica 70, 10

Goran Tudor

Format: 15,5 x 23,5 cm Broj stranica: 260 stranice / tvrdi uvez Nakladnik: M.E.P. - centar menadžerske

knjige, Ul. grada Vukovara 226 G, 10 000 Zagreb, www.manager.hr Prodaja: Knjigu možete kupiti pouzećem kod nakladnika na tel. 01/5509 805 ili faks 01/5509 894, putem e-maila mep@ manager.hr ili u svim boljim knjižarama po punoj cijeni te putem web stranice www.manager.hr uz 10 posto popusta. Izdanje: 2007. Cijena: 195 kuna

88 | Vaše zdravlje #61

Teslina 14, 10 000 Zagreb, www.profil.hr

Prodaja: Profil i Vaše zdravlje daruju

vam poseban 15-postotni popust. Naručite knjigu na narudzbe@profil.hr ili na besplatni telefon 0800 200196. Profil multimedijalne knjižare: Megastore Zagreb, Bogovićeva 7; Superstore Split, Joker centar / 2. kat; Superstore Rijeka, Tower Centar / 4. kat; Store Slavonski Brod, Supernova centar. Izdanje: 2008. Cijena: 119 kuna

U ovoj knjizi opisane su različite tjelesne posture i što bi one mogle značiti na tjelesnoj, mentalnoj i duhovnoj razini. Zatim pokazuje kako se u određenim dijelovima tijela nakupljaju različite emocije te kako ih iscijeliti. Na kraju govori o tome što nam govore razni dijelovi tijela kad se naruši energetska ravnoteža. Knjiga je zamišljena i tako da poslije bude poticaj za daljnje proučavanje sebe, okoline i međusobnih utjecaja.

Nataša Ozmec

000 Zagreb, www.planetopija.hr Prodaja: Knjigu možete kupiti u

Planetopijinoj knjižari u Ilici 72 (tel./fax: 01/4846 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske. Možete je naručiti i putem interneta na www.planetopija.hr. Izdanje: Biblioteka „Tijelo i pokret Makronove“, ISBN: 978-953-257-081-6 Cijena: 85 kuna

kolovoz /rujan2008.


Vaše zdravlje 08/2008  
Vaše zdravlje 08/2008  

TEMA BROJA: Bol boli - ne zanemarite je

Advertisement