Page 1

Ett fördjupande magasin från nyhetstidningen Världen idag

TEMA

Jesus till barnen

Kyrka och hem har nycklarna

Så når vi barnen med Jesu kärlek FAMILJ

FILM

SÖNDAGSSKOLAN

STUDIER

Hos Furehills är Jesus i centrum

Barn viktiga i 1800-talsväckelse

En kraft som berört Sverige

Föräldrar är viktigast för tron


Erb

juda

nde !

Prova Världen idag

en månad gratis! Jag skulle vilja inbjuda dig att prova på Världen idag. Du får tidningen gratis under en hel månad. Du förbinder dig inte till att fortsätta, men får möjligheten att prova en tidning som sticker ut från mängden. Som prenumerant på Världen idag kan jag lova dig mycket intressant och angelägen läsning. Genom att prenumerera på Världen idag ger du dessutom stöd åt en offensiv opinionsbildning för kristna värderingar. Lukas Berggren Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare Världen idag Varmt välkommen att prova – du också! Provmånaden innebär att du får tidningen hemskickad tre dagar i veckan. Dessutom får du tillgång till vår e-tidning (utkommer fyra gånger i veckan) och allt på varldenidag.se samt vårt nyhetsbrev som distribueras via e-post.

Världen idag är en tydlig, saklig och varm kristen nyhetstidning i mediebruset. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och torsdag som pappers- och e-tidning, samt varje lördag som e-tidning. Vi finns ständigt på webben!

Posta talongen kostnadsfritt eller kontakta oss via tel: 018-430 40 00 eller e-post: info@varldenidag.se Du kan även anmäla din provmånad på vår hemsida prova.varldenidag.se

4 Jag beställer en gratis provmånad på Världen idag q Namn................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Postadress ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... Telefon (obligatoriskt) .....................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.nr. behöver vara med för att prenumerationen ska sättas igång.

E-post .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fyll i e-post så får du tillgång till vårt nyhetsbrev.

Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-06-30 för hushåll i Sverige som inte haft tidningen de senaste sex månaderna. Prenumerationen avslutas automatiskt när provmånaden gått ut. För våra prenumerationsvillkor samt vår personuppgiftspolicy, se www.varldenidag.se/kundtjanst

Svarspost Kundnummer 901204700 758 00 Uppsala


Layout: Julia Nordh Camilla Lindmark Hörlin Grafisk form: Jonas Bergkvist Omslagsfoto: istockphoto Tryckeri: V-TAB © 2019

Om Världen idag Världen idag är en riks­ täckande och obunden nyhetstidning på kristen grund. Den startade som veckotidning i september 2001, blev tredagarstidning i maj 2004 och blev fyra­ dagarstidning i september 2018. Tidningen kommer ut på måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar. Och ständigt på webben. Världen idag är en allkristen tidning och har läsare från en stor bredd av kyrkor, med tyngdpunkt bland frikyrkorna. Den största andelen läsare till­ hör pingströrelsen. Tidningen har 900 aktieägare och ordfö­ rande i styrelsen är Per-Olof Eurell. Lukas Berggren är vd, ansvarig utgivare och chefredaktör. Ledarskribenter på Världen idag är Olof Edsinger, Per Ewert, Stefan Gustavsson, Stefan Swärd, tidningens opinionsredaktör Isabelle Waldenvik och tidning­ ens chefredaktör Lukas Berggren. Andra frek­ venta skribenter är bland annat Ulf Cahn, Joakim Lundqvist, Lina Nielsen, Berit Simonsson, Tomas Sandell, Roar Sörensen och Hans Weichbrodt.

Kontakt Postadress: Världen idag, Box 6420, 751 36 Uppsala

Att våra barn ska få uppleva tron på Jesus så att de aldrig vill lämna honom. Den bönen och längtan förenar nog alla kristna föräldrar och alla kristna församlingar i det här landet. Och för att nå det målet arbetar en armé av hjältar – tusentals barnledare i Sveriges kyrkor – outtröttligt. Ofta i motvind. Frukten av arbetet är förvisso påtaglig och oöverskådlig och det arbete som utförs ovärderligt för oss som tror på kraften i evangeliet. Motbilden är den alltför strida ström av unga som lämnar kyrkan, och kanske även tron. Här kan vi antingen konstatera att detta är priset vi får betala i en hårt sekulariserad tid, en tid där både skola, media och samtidskultur ofta drar de unga bort från Gud.  Eller också tar vi upp kampen och funderar över hur vi kan återta initiativet. Med just den inställningen möts barnledare från alla kyrkor

även i år till konferensen ”Jesus till barnen” . Som ett tema lyfter man fram en ibland bortglömd komponent: föräldrarna. Forskning och erfarenhet antyder nämligen hemmens avgörande betydelse för att nå bestående frukter av tron i de ungas liv. I det här magasinet kan du läsa om fajten för de ungas tro på Jesus. Varför lämnar så många kyrkan och hur stoppar vi den trenden? Församlingar och föräldrar delar med sig av både kamp och tips för att nå framgång i vårt gemensamma uppdrag, nämligen att förmedla den levande tron på Jesus till våra dyrbara barn och unga.

Jonas Adolfsson redaktionschef

Innehåll.

4

BARN SPELADE NYCKELROLL I 1800-TALSVÄCKELSE

20

HELA FAMILJEN VILL FÖLJA JESUS

Foto: Mattias Backlund

Redaktör: Karin Nytomt Jonas Adolfsson

Den glömda kraften

26

SÖNDAGSSKOLAN BLEV HELA FAMILJENS FRÄLSNING

36

Mejl: kundtjanst@varldenidag.se Hemsida: varldenidag.se

Världen idag Närbild Jesus till barnen

Foto: Privat

Telefon: 018-430 40 00 (9–11, 14–16)

BANKERYDS-KYRKA SER 450 UNGA SOM DEL AV FÖRSAMLINGEN

Foto: Andreas Joakimson

Ansvarig utgivare: Lukas Berggren

Foto: Simon Frisk

Det här magasinet är en sektion av nyhets­ tidningen Världen idag.

3


Barn spelade nyckelroll i 1800-talsväckelse Spelfilm. Under 1840-talets roparrörelse var det barnen som predikade omvändelse. Deras väckelserop fick avgörande betydelse för framväxten av frikyrkorörelsen. – Vi behöver räkna med barnen, i Guds rike sitter de inte på avbytarbänken tills de blir myndiga, säger Maria Viklund, projektledare bakom filmen Barfota rop.

U

nder roparrörelsen använde Gud barn och unga som väckelsebärare. Väckelsen kom i en tid av utbrett supande, extrem torka, missväxt och fattigdom. – Denna viktiga epok blev startskottet för 1800-talets stora väckelserörelse. Barnen fick övernaturligt mod och det

4

Roparflickan Lena Svensdotter från backstugan Källeberg i Ljunga socken i Småland. (Bild från tidningen ”Tidens tecken” i slutet av 1800-talet.)​

ändrade riktningen på den svenska historien, säger Maria Viklund. Genom filmen Barfota rop vill hon ge dagens barn mod och samtidigt väcka de vuxnas förväntan och beredskap. Hon tror att ropar-

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Barnens viktiga roll i 1800-talets roparväckelse uppmärksammas i filmen Barfota rop. ”Det är dags att lyfta på locket till skattkistan”, säger filmens projektledare, Maria Viklund och påpekar att barnen kan bli nycklar för Gudsriket i vår tid. Foto: Simon Frisk

Världen idag Närbild Jesus till barnen

5


Prova vårt digitala planeringsverktyg på skatten.nu/demo

EFTERTANKEMATTA PÅ KÖPET!

Bli abonnent på

skatten.nu

Ange kod VÄRLDENIDAG vid beställning (gäller nya abonnenter t.o.m. 15/04-2019)

Redskap för att barnen i Sverige ska få en egen relation med Jesus! 16 barnskivor - Med lovsånger & berättelser för hela familjen 4 st DANSA dvd:er med dansrörelser och singback Funkar lika bra hemma som på familjegudstjänsten eller i söndagsskolan BÖRJA PRENUMERERA NU! NYHET! Snart egen digital plattform Tel: 0302-690021 • /barnskivor order@barnskivor.se • www.barnskivor.se 6

Alexandra Hyllerud Jesus till barnen Världen idag Närbild


rörelsen har något att berätta för oss i Sverige i dag, i en situation med andlig torka, ensamhet och psykisk ohälsa. – Det är dags att lyfta på locket till skattkistan. Det går som en röd tråd genom Bibeln och historien att Gud använder de oväntade. En hel del av dem är barn. Roparrörelsen förekom på flera platser i Sverige mellan 1840 och 1843. Människor vallfärdade till roparnas möten och hela socknar omvände sig. I en socken ledde det till att 70 personer förstörde sina hembränningsapparater, berättar Maria. Men enligt konventikelplakatet var det förbjudet för lekmän att ha offentliga, religiösa samlingar, och motståndet blev hårt. – Många präster var också försupna och hade en stark maktposition. Med hjälp av poliser, läkare och landshövdingemyndigheter tystade de ropen, förklarar Maria. Många av roparna blev fängslade och utsattes för kränkningar. Man utgick ifrån att de var psykiskt sjuka. – Det beskrivs att deras ansikten sken och

glänste. Efter behandlingen fick de en mer livlös blick och blev friskförklarade. Det var ett sorgligt martyrskap, men i spåren av detta upphävdes konventikelplakatet, frikyrkorörelsen tog fart och Sverige kom på fötter. Maria Viklund är med i ledningsgruppen för King´s Kids, en organisation som vill göra barnen delaktiga i missionsuppdraget genom att utrusta dem. Och där har hemmet en stor betydelse. – Vad är viktigare för barnen än att leva med en närvarande förälder? Men vi är ofta väldigt upptagna, kanske visar vi bort barnen precis som Jesus lärjungar gjorde. Jesus uträttade mycket under tre år, men han stannade upp när barnen kom, säger Maria. För oss som föräldrar kan det handla om att sitta kvar vid middagsbordet en stund eller att inte sätta på radion när vi skjutsar barnen. Och när vi ber tillsammans kanske barnen får ord från Gud. – Lyssnar vi? Det kanske är något viktigt.

●●●

Det är dags att lyfta på locket till skattkistan. Det går som en röd tråd genom Bibeln och historien att Gud använder de oväntade. En hel del av dem är barn.

Ingrid Byström

Maria Viklund tillsammans med två av sina barn, Lova och Saraliv. Lova Viklund, som spelar huvudkaraktären Ophelia i filmen Barfota rop, fick hela början på filmmanuset till sig en dag när hon låg på klipporna vid havet. Foto: Ingrid Byström

Världen idag Närbild Jesus till barnen

7


Här laddar Sveriges kristna barnledare tillsammans Barnledarkonferens. Den fjärde ekumeniska barnledarkonferensen hålls i år på Livets ord i Uppsala. Marina Andersson och Olof Edsinger är pionjärerna som för några år sedan beslutade sig för att göra verklighet av den vision de upptäckte var gemensam.

O

lof och jag träffades 2012 och vi upplevde båda en kallelse att nå Sveriges barn med Bibelns berättelser, berättar Marina Andersson, välkänd barnpastor från Gränna. Olof Edsinger, som tillsammans med Marina Andersson och ytterligare ett dussin personer sitter i ledningsgruppen för barnledarkonferensen, är i dag generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen men har en lång bakgrund i en motsvarande roll för Salt – barn och unga i EFS. – Vi var delaktiga i varsitt söndagsskolprojekt och någonstans där fann vi varandra i visionen. Om vi ska nå Sveriges barn med evangeliet behöver vi stå tillsammans, säger han. Den första barnledarkonferensen ägde rum i Jönköping 2013 och samlade runt 1 000 deltagare. Två år senare var det dags för en ny konferens i samma stad och då samlade man närmare 1 400 deltagare. 2017 samlades man i 8

Stockholm och även vid det tillfället deltog mer än 1 000 personer. Nu har konferensen alltså flyttat ytterligare några mil norrut, till Sveriges fjärde största stad Uppsala. – Vi gästas åter igen av en stor mängd ideella ledare och i år gör vi en utvidgning. Fredagen blir en ledardag och till den har vi bjudit in gäster från organisationen Orange i USA. Guds ljus är gult och föräldrarnas kärlek till sina barn symboliseras av det röda hjärtat. När man blandar gul och röd färg blir resultatet orange, vi måste tänka att hemmet och kyrkan står tillsammans, säger Marina Andersson. Även Olof Edsinger ser fram emot att få lyssna till de amerikanska gästerna. – Det känns väldigt fint att få lyssna in någon annan utifrån. Orange är spännande då de har jobbat mycket med dessa frågor, säger han. Ekumeniken är en viktig del av barnledarkonferensen. Programmet erbjuder olika seminarier men också såväl mässa i Uppsala domkyrka som familjegudstjänst på Livets Ord. Även en festkväll med mat och underhållning är inplanerad på lördagskvällen. – Den här konferensen har en helt unik bredd, frågan är om det finns någon annan ledarkonferens i Europa som har en sådan bredd. Men trots detta är det inget kompromissbygge, vi har en frimodig inriktning och inser att vi behöver varandra, säger Olof Edsinger.

●●●

Frågan är om det finns någon annan ledarkonferens i Europa som har en sådan bredd. Men trots detta är det inget kompromissbygge Olof Edsinger

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Barnledare från olika kyrkor i hela landet strålar samman i konferensen ”Jesus till barnen”. Foto: Markus Holmström

Världen idag Närbild Jesus till barnen

9


Även om konferensen handlar om Jesus till bar– Vi har pratat om att församlingarna behönen är den tänkt som en helg för de vuxna. Utan ver tänka 0 till 25 år och ha en strategi för hela ideellt arbetande ledare som helhjärtat brinner det åldersspannet, det helhetstänkandet är en för att ge den unga generationen evangeliet nyckel, säger Olof Edsinger. är det inte lätt att bedriva barn och ungdomsverksamhet. Barnledarkonferensen Marina Andersson bjuder på ett citat som är därför tänkt som eldsjälarnas manar till eftertanke: egen helg. – Barnen är dagens kyrka och – Vår längtan är att nå alla morgondagens ledare. Sveriges barn med evangBibeln skildrar hur Jesus alleliet. Då är det oerhört tid mötte barnen med respekt, viktigt att ibland ha fokus han såg inte ned på deras tro. Tvärtom så talade han om på ledarna, om man ska nå barn behövs ledare, barnen som en förebild och säger Marina Andersson. manade de vuxna att tro som Vår vision handlar också ett barn. om en helg där man får möta – En sak som är oerhört viktig är Fo to också vår lärjungainriktning, Jesus Herren, det är där det startar, :S te v e De b e np o r t säger ju att vi ska göra alla människor säger Olof Edsinger. till hans lärjungar. Om vi i kristenheten inte ser Tiden går fort och liten blir snabbt stor. Barnet till att ungdomarna är delaktiga, om vi inte tar som nyss gick i söndagsskolan har plötsligt blivit barnens tro på allvar, blir de i stället åhörare på tonåring och många ungdomsledare funderar läktaren, säger Marina Andersson. över hur man vägleder till den personliga relationen med Jesus när så mycket annat i den här Ola Karlman världen pockar på uppmärksamheten.

JesusButiken.se BIBLAR, NT OCH BIBELBERÄTTELSER PÅ MÅNGA OLIKA SPRÅK

●●●

Barnen är dagens kyrka och morgondagens ledare. Marina Andersson

Solution Expertise AB Hjälper dig med: Affärssystem • Kravspecifikation Upphandling • Införande • Utvärdering Tel 076-860 50 19

Mangabibel

Barnbibel

Apostlagärningarna i mangaform

Barnbibel på albanska och engelska

Målarbok Målarbok på thailändska

Streetbibeln Innehåller Nya Testamentet och starka livsberättelser

Boken om Jesus Boken om Jesus finns på flera olika språk

Telefon: 046-571 67 www.jesusbutiken.se

NE Resounding AB, Box 4, 247 27 Genarp, info@jesusbutiken.se, tel: 046-571 67

10

Allt inom plåtslageri och ventilation

0370-70411 • 0708370411 Jesus till barnen Världen idag Närbild


De vill inspirera Sveriges barnledare att tänka orange USA-besök. Deras arbete finns redan i 15 länder runt om i världen och hemma i USA lockar deras konferens 8 000 besökare varje år. Organisationen Orange besöker även Sverige, våren 2019, och medverkar vid konferensen Jesus till barnen i Uppsala. – Vi tror att kyrkor och familjer borde jobba hand i hand, säger Mike Jeffries från Orange. I mitten av 90-talet var Reggie Joiner med och grundade North Point Community Church i Atlanta, USA. Samtidigt föddes grunden för Mike Jeffries Orange familjearbe- Foto: Privat te. Tio år senare hade så många kyrkor tagit efter deras idéer att de gjorde Orange till en egen organisation. Namnet Orange handlar helt enkelt Terry Scalzitti om att beskriva att Foto: Privat två enheter kan ha större inflytande än vad en av dem skulle haft på egen hand. Idén går ut på att röd (som representerar hemmet) och gul Aaron Bauer (som representerar Foto: Privat ljuset från kyrkan) tillsammans blir just orange. – När kyrkans ledare samarbetar med föräldrar så maximeras effekten. Tusentals kyrkor över hela världen är ”orangea”, vilket helt enkelt innebär att de prioriterar att föräldrar och kyrkan jobbar ihop, säger Mike Jeffries. Orange förser i dag kyrkor med ledarskapsträning och undervisningsmaterial för unga, från förskoleelever till Världen idag Närbild Jesus till barnen

Röd (=hemmet) och gul (=ljuset från kyrkan) blir tillsammans orange och en kraft som gemensamt kan överföra tron till en ny generation. Foto: istockphoto

studenter, och tränar små grupper av ledare i hur de bäst ska leda sina respektive grupper. Orange har med tiden blivit en angelägenhet långt utanför USA. Nyligen besökte de exempelvis Hongkong, och varje år kommer besökare från hela världen till organisationens egen konferens i Atlanta. En trio från Orange besöker också 2019 års stora barnledarekonferensen i Uppsala. – Barnen och ungdomarna i Sverige är som andra barn och ungdomar över hela världen: de vill ha svaren på alla livets mysterium, de vill känna att någon bryr sig. När jag besöker konferenser runt om i Europa så märker jag att tonåringar behöver bli påminda om att det är okej att tro på hoppet som de känner inom sig. Trots att samhället försöker gömma det hoppet eller täcka för de här känslorna, så kan bara Gud vara svaret.

Terry Scalzitti, som arbetar som pastor hemma i USA, är organisationens huvudtalare under Uppsalakonferensen. Medverkar gör även Aaron Bauer, familjepastor i Terry’s Church, och Mike Jeffries själv. – Vi hoppas kunna få kyrkor, ledare och föräldrar att förstå att kyrkorna och familjerna borde vara partners som riktar barnen till Gud både i kyrkan och i hemmet. Vi kommer ge några praktiska exempel på hur man kan göra det i vardagslivet. Klart är att trion från Orange är redo att inspirera Sverige. – Vi ser fram emot att träffa nya vänner som delar samma passion för Jesus som vi gör. Vi lär oss så mycket om vad som för oss samman genom att förstå hur Gud arbetar i ert land, säger han. Mattias Backlund 11


I alla åldrars församling behöver vi både släppa fram barnen och ta vara på de äldres erfarenhet. Det menar Ingela Wahl, nationell ledare för King´s Kids. Foto: lightstock

I alla åldrars församling ka Kings Kids. Att skapa mötesplatser där kristna kan berika varandra över generationsgränserna. Med den längtan arbetar Ingela Wahl, nationell ledare för organisationen King´s Kids. – Det har alltid varit Guds strategi att föra sitt rike vidare genom att vi talar om det med våra barn och delar med oss av våra andliga erfarenheter till dem, säger hon.

F

örsamlingen behöver medvetet fundera över hur alla åldrar kan mötas och samspela, mer än vi gör i dag, menar Ingela Wahl. Det handlar inte först och främst om att fira gudstjänst, där vi sitter bakom varandra i bänkraderna, utan om att finna mötesplatser där vi kan få utbyte av varandra, exempelvis i smågrupper. – I kyrkan gör vi som i övriga samhället, vi delar gärna upp generationerna. Men tänk om vi 12

●●●

Det är viktigt att respektera och förstå barnens andliga kapacitet. Ingela Wahl

kan bjuda in de äldre till ungdomssamlingarna eller tvärtom. Vi behöver släppa fram de yngre och deras nya, fräscha idéer för att vi inte ska stelna. Att ta vara på de äldres erfarenheter kan exempelvis handla om mentorskap, coachning och rådgivning, säger Ingela. Hon tycker absolut inte att de som är äldre ska känna: ”Nu har jag gjort mitt”. I Guds rike blir vi inte pensionerade. I stället kan vi uppmuntra och utrusta de unga och se att vi har en viktig roll i deras andliga utveckling. – Vi kan ge vidare till den yngre generationen hela livet, utifrån våra gåvor och vår förmåga. Är du krasslig så kanske du ändå kan be specifikt för några barn. Du är inte passé, utan fortfarande meningsfull och viktig, säger Ingela. Hennes erfarenhet är att även barnen kan bidra med mycket mer än att bara vara gulliga och sjunga några sånger. – Det är viktigt att respektera och förstå barnens andliga kapacitet. De har också möjlighet till en full relation med Gud och vi behöver Jesus till barnen Världen idag Närbild


kan alla vara med och bidra hjälpa dem att utveckla sin potential, säger hon. King´s Kids arbetar mycket med att stärka familjer och ge dem gemensamma andliga erfarenheter. En viktig del i detta är att stärka föräldrarna i deras roll, eftersom de har mycket större chans att influera sina barn än vad en barnledare i kyrkan har. Ingela brukar använda sig av något hon kallar Pippi Långstrump-logik. På samma sätt som Pippi säger: ”Jag är ett barn och det här är mitt hem, alltså ett barnhem”, så kan en förälder (utifrån Ordspråksboken 22:6) säga: ”Jag har barn och Gud har sagt att jag ska leda mina barn, alltså är jag en barnledare.” – Föräldrarna ska inte abdikera och lägga över ansvaret för sina barn på ledarna i kyrkan. Det är lätt att tänka att man inte kan tillräckligt mycket, men du behöver inte veta allt. Det handlar om att vara öppen och låta barnen få del av din gudsrelation. Ni kan vandra tillsammans i att upptäcka vem Gud är, bearbeta vardagssituationer och be tillsammans för saker som sker. Världen idag Närbild Jesus till barnen

King´s Kids har bland annat en ledarskola för hela familjen, med undervisning och gemensam outreach, där familjerna går ut och delar evangeliet på gator och torg. – En viktig uppgift för församlingen är att skapa tillfällen och miljöer där det blir naturligt för familjerna att göra saker tillsammans, säger Ingela. Men om alla åldrar ska trivas tillsammans gäller det att ge och ta. Ingela citerar Görel, 71 år: ”Alla generationer måste vara generösa, men de äldsta mest. De är ”gammalkristna” och överlever även om allt inte blir efter deras smak. Det är viktigare att de yngre trivs. De överlever kanske inte som kristna om de inte får det någorlunda på sitt sätt.” Ingela Wahl har även skrivit böckerna ”Alla åldrars församling” och ”Familjen – ett team”, den senare om familjen som en väg till församlingsförnyelse.

●●●

En viktig uppgift för församlingen är att skapa tillfällen och miljöer där det blir naturligt för familjerna att göra saker tillsammans.

Ingrid Byström 13


Fakta. Elins tre bästa tips för bibelläsning över generationsgränserna

​Foto: Istockphoto

1. Ta hjälp av frågor till texten. 2. Bjud in den helige Ande. 3. Kort och spontant är lika bra som långt och planerat. Fånga tillfället!

Upptäck Bibeln tillsammans i hemmet Redskap. Att samlas över generationsgränserna och samtala kring Guds Ord. Är det ens möjligt? undrar kanske någon. – Absolut, menar Elin Redin som är en av skaparna till materialet ”Hemmakyrka” – ett redskap för bibelläsning i hemmet. När Elin Redin, bosatt i Skillingaryd, Småland, blev mamma till sina två pojkar, började en längtan växa på insidan att förmedla vidare den tro som hon och maken delar. – Det som händer i hemmet är väldigt viktigt, det är ju vår primära missionsstation om man ska använda stora ord, säger hon. – Som förälder vill man inget hellre än att barnen ska få med sig det som man själv har hittat i Jesus, och när pojkarna blev äldre så kände jag en växande iver att hitta vägar för att upptäcka Bibeln tillsammans. Elin arbetar till vardags inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) Sydöst, som koordinator för Salt, EFS arbete med barn och ungdomar. Där har hon ett stort kontaktnät och många års erfarenhet av att på olika sätt nå den unga generationen. – Jag lyfte frågan vad vi inom EFS skulle kunna 14

göra på detta område, och resultatet blev en liten arbetsgrupp som nu tagit fram ”Hemmakyrka” – ett konkret redskap för att stora och små ska kunna samlas kring och samtala om Bibeln. Hemmakyrka är en metod för att läsa Bibeln över generationsgränserna i hemmet, primärt på exempelvis hemgruppssamlingar men också tillsammans som familj. Det är uppbyggt på sju samlingar, alla med sin grund i Johannes evangelium, där man tillsammans samtalar om det man läst utifrån olika frågekort. Det finns även en spelplan och förslag på praktiska saker, lekar och annat man kan göra för att anpassa och levandegöra Bibeln. – Vi alla lär oss på olika sätt , så tanken är att man kan plocka de idéer som passar just sin grupp eller familj, förklarar Elin. – Jag tror på att samlas kring Ordet och att hitta ett språk för tron. Att dessutom göra det över generationsgränserna är en nyckel, tror jag, för andligt välmående. Svårigheten, med barn som tjoar och inte vill sitta still, kan såklart vara att hitta tiden och lugnet för att läsa Bibeln tillsammans. Men jag tror det är bra att inte ha för höga ambitioner utan tänka att även den lilla stunden gör skillnad. Vår önskan är att Hemmakyrka kan få vara en hjälp på vägen. Eva Anderås

Elin Redin. Foto: Privat

●● Hemmakyrka, som släpps under våren, ges ut av EFS Budbäraren tillsammans med Salt och har arbetats fram av Elin Redin, Rakel Brandt och Sofia Ödman.

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Hjälp en muslim bli frälst! Just nu har vi enorma möjligheter att ge Jesus till muslimer – vi når många flyktingar och migranter.

Ge

100 kr

i månaden!

Global Gemenskap har lång erfarenhet av arbete bland arabisktalande muslimer, flyktingar och migranter. Vi tror att det bästa för muslimer är att de blir kristna – och det är också det bästa för Sverige.

Vittnesbörd ”Idag är jag frälst och jag har tagit emot Jesus Kristus i mitt liv som min Herre. Jag har lärt mig att förlåta och älska alla. Församlingen har blivit min familj. Jag fann i alla fadern, modern, systern, brodern som jag förlorade när jag var ung”. /Essam från Syrien

För 100 kr kan vi • • • •

Genom socialt arbete i Sverige ge mat eller kläder för de behövande. Genom evangelisation ge en Arabisk-Svensk NT till arabisktalande person. Ge 4 uppföljningsböcker i lärjungeskap till ny frälsta. Genom kristna program nå vi flera tusen tittare på Facebook och TV i arabvärlden.

Gör så här

Maila dina kontaktuppgifter och vilket belopp du vill ge till info@globalgemenskap.se eller anmäl dig på holyworks.org/index.php/fa-information Du kan också skicka en engångsgåva till bankgiro: 5007-2396 eller via Swish: 1232624989

Centrumkyrkan, Sundbyberg Global Gemenskap Kavallerivägen 30 3tr, 174 58 Sundbyberg www.holyworks.org www.arabisk.centrumkyrkan.se


Helhetstänk kring barn i Söderhöjdskyrkan Nytt material. För att barn och unga ska få en stabil tro på Gud behövs ett helhetstänk. Det ansåg ledarna i Söderhöjdskyrkan som nu tagit fram ett material där Equmenias Växa i troplan varit en viktig inspiration. – Det är som en slags karta och kompass, säger Ann-Sofie Jägerskog, barnledare i församlingen.

A

tt skapa en gemensam syn på barn- och ungdomsverksamheten, att bidra till en transparens internt och externt samt att sätta det egna engagemanget i ett större sammanhang – det är syftet med Söderhöjdskyrkans material ”Röda tråden”. Materialet är inspirerat av ungdomsorganisationen Equmenias ”Växa i tro”-plan, men har en egen prägel. Tanken med materialet är inte att ge barn- och ungdomsledarna i församlingen en färdig mall att utgå ifrån, utan att vara en slags karta och kompass för arbetet i de olika åldersgrupperna. Målet är att barnen och ungdomarna ska ledas till en tro som bär och till en social gemenskap. – För varje åldersgrupp har vi tagit fram ledord för hur det kan ta sig i uttryck, berättar Ann-Sofie Jägerskog, barnledare i församlingen. När det gäller 0–2-åringarna handlar det exempelvis om att skapa en bekant och välkomnande miljö och att låta barnen ha en självklar 16

plats i församlingen. När det gäller 3–7-åringarna handlar det om att belysa vem Gud är och att se varandra. – Det kan innebära att man väljer en bibelberättelse om vem Gud är, i stället för en ”svår” liknelse, säger Ann-Sofie Jägerskog. När det gäller 8–12-åringarna handlar det bland annat om att ge en större förståelse för bibelberättelserna och att skapa en naturlig övergång från barngruppen till tonårsgruppen. Och när det gäller 13–15-åringarna handlar det om att uppmuntra till en relation med Jesus och introducera engagemang i församlingen. Även för 16–19-åringar och ”20+are” har församlingen en särskild plan. – Här handlar det bland annat om att bearbeta tron, säger Ann-Sofie Jägerskog. Materialet började församlingen använda för omkring ett och ett halvt år sedan, men har nyligen satts på pränt i ett häfte. Ann-Sofie Jägerskog tror inte att barnen märkt någon skillnad sedan materialet började användas, men hon tror att barn- och ungdomsledarna har fått en känsla av vart de är på väg. – Jag tror att vi som ledare får en ännu tydligare bild av vart vi är på väg och att vi är med och bygger något viktigt, säger hon. Söderhöjdskyrkan är en EFK-församling belägen på Södermalm i Stockholm. Församlingen har omkring 60 barn. Materialet finns tillgängligt på Söderhöjdskyrkans hemsida. Sara Andersson

●●●

För varje åldersgrupp har vi tagit fram ledord för hur det kan ta sig i uttryck. Ann-Sofie Jägerskog

Söderhöjdskyrkans (EFK) barnmaterial Röda tråden är inspirerad av Equmenias ”Växa i tro-plan”.

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Karta och kompass. Det vill Söderhöjdskyrkan i Stockholm ge sina barnledare genom ”Den röda tråden”, ett material man tagit fram med inspiration från Equmenias ”Växa i tro-plan”. Foto: istockphoto

Världen idag Närbild Jesus till barnen

17


En hjälp i att överföra sin tro till barnen. Det är idén med skriften ”Det bästa du har” som ges ut av EFS. Foto: Istockphoto

Hjälp att förmedla tro till barnen Föräldrastöd. Hur ska man hjälpa sina barn att få en stabil tro? Ett redskap för att lyckas är ”Det bästa du har” – en skrift som getts ut av EFS. I häftet varvas samtalsfrågor och tips med forskning och statistik. Föräldrars tro är viktigast för ett barns utveckling av en egen tro – det visar en amerikansk undersökning som återges i ”Det bästa du har”. Skriften är framtagen av EFS barn- och ungdomsorganisation, Salt, och är tänkt att vara en hjälp för föräldrar, och andra vuxna, som vill förmedla sin tro till barn. Materialet kan användas enskilt eller i samtalsgrupp och är indelat i tio kapitel. Exempel på kapitel är ”Att be tillsammans”, ”Församlingen” och ”Min egen tro”. Exempel på samtalsfrågor är ”Hur kom du själv till tro?” och ”Vilka människor, attityder och sammanhang tror du utövar störst inflytande över dina barn?”. Häftet riktar sig främst till den som har barn 18

mellan noll och tolv år och går att beställa på Salts hemsida. Materialet är framtaget av bland annat Olof Edsinger och prästen och författaren Sussie Kårlin. Sara Andersson

Samtalsfrågor, tips, forskning och statistik varvas i materialet ”Det bästa du har”. Foto: Julia Nordh

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Visste Du... att idén att Gud skapade genom evolution är en viktig orsak till avkristningen av den unga generationen i vårt land? Tror du oss inte? Fråga då några unga vuxna varför de lämnat sin kristna tro! Detta kunde ha varit anledningen till att Genesis finns. Men det är det inte. Det är för att evolutionsteorin är ett vetenskapligt luftslott, och någon behöver förklara varför. Någon behöver också visa att Bibeln inte är någon sagobok. Genesis gör det!

I varje nummer finns sidor för dig som arbetar med barn och ungdomar i skola och kyrka. Läs, hämta argument och inspiration. Var med och vaccinera Sveriges unga mot materialismens och ateismens osanningar och mot kyrklig otro. Prenumerera och följ oss. All information hittar du på genesis.nu. Sveriges unga generation har rätt att få veta sanningen om sitt ursprung! Genesis redaktion MAGASINET

VETENSKAP | URSPRUNG | SKAPELSETRO

Inspirerande läsning för alla åldrar! Kristna böcker som uppmuntrar, utmanar, griper tag och berör!

Vårböcker Handla enkelt i webbutiken

www.semnos.com

Världen idag Närbild Jesus till barnen

19


Hela familjen Furehill vill följa Jesus Vittnesbörd. Hos familjen Furehill i Mullsjö har Jesus en central plats i hemmet och i livet – något som är en självklarhet för både barnen och föräldrarna. – För oss är inte Gud en detalj utan hela grunden. Gud har gjort oss törstiga och då kan vi inte missa att dra med barnen, säger Josefine Furehill.

I

en villa i Mullsjö bor Josefine och Jonas Furehill och deras tre barn – Fredrika, 13, Cornelia, 11, och Fabian, 8 år. Här märks det tydligt att tron har en central plats. I en ram finns ett bibelord för veckan uppskrivet. – Det genomsyrar verkligen allting, medger Jonas och berättar att familjen varje dag har stunder där alla sitter ner och lyssnar till Gud och delar med sig om de till exempel fått till sig någon bild. – Kan vi inte gå till en gudstjänst en söndag, så försöker vi ha en egen längre stund hemma med lovsång och bibelläsning, berättar han. Både Josefine och Jonas är uppvuxna i kristna familjer och vet vad det kan betyda att tidigt få lära känna Jesus. – Jag tror det är viktigt att det finns med från början och att det inte är något som man tänker att man ska ta senare i livet. Vi är så glada för den här vägen som Jesus gett oss och för att våra barn också tror på Gud, säger Jonas. Paret har många egna erfarenheter att dela med sig av, både från sin egen barndom och från sina barn. Ett tips de särskilt vill lyfta fram är att lyssna till barnen. – Gud talar genom barnen. Det profetiska finns 20

där om man bara lyssnar och tar till sig, redan från innan de kan prata, säger Josefine. – De bilder som barnen visar oss när de är små, är på riktigt om man bara vill lyssna, förklarar hon. Men det krävs också att man som förälder tar ansvar och sätter gränser, menar de. Allt från vilka böcker man läser, till mobiltelefoner, tv och tv-spel. Här har familjen Furehill valt att sätta Bibeln före exempelvis läsning av vissa böcker. – Man måste våga vara förälder och våga gå på den vägen som den helige Ande leder, säger Josefine och fortsätter: – Vi har inte gett plats för så mycket av världen utan har gjort mer plats för Jesus. Ta tid med varandra och håll borta det som tar tid från dig. Som förälder måste du också själv välja bort saker först för att visa vägen, det gäller att själv vara ett föredöme. – Om man får i sig mindre av världen får det plats mer av Jesus, tillägger Cornelia. Och paret Furehill ser inte denna livsstil som någon uppoffring – snarare tvärtom. – Det är inget konstigt eller något svårt, det är inget som kostar något utan det är något som barnen själva väljer, framhåller Jonas. Han nämner även det faktum att paret valt att ha hemmabarn fram till skolstart och han tror att det varit positivt också för deras tro. Äldsta flickan, Fredrika, håller med om att detta varit en plusfaktor för henne. – Jag har känt att Gud älskar mig och vill ta tid med mig och lyssna på mig precis som mina föräldrar gjort, förklarar hon. – När man är hemma blir man tankad med rätt saker, fyller lillebrorsan Fabian i.

●●●

Kan vi inte gå till en gudstjänst en söndag, så försöker vi ha en egen längre stund hemma med lovsång och bibelläsning. Jonas Furehill

Jesus till barnen Världen idag Närbild


”För oss är inte Gud en detalj utan hela grunden”. Om det är familjen Furehill överens (fr. vänster: Jonas, Josefine, Fabian, Cornelia och Fredrika) Foto: Mattias Backlund

Rent praktiskt innebär familjens varma tro många gemensamma aktiviteter, exempelvis när de åker på kristna konferenser tillsammans. Och då är det just tillsammans som gäller. – Går vi på ett barnmöte så går vi ihop. Vi ser det inte heller som en vuxenkonferens utan som en konferens för alla. Vi gillar inte att barnen ska gå i väg och ha sin gudstjänst, vi är ju ett folk. Vi delar det som familj på något sätt, vi behöver lära känna Jesus tillsammans och vi får dela de här upplevelserna tillsammans.

Mattias Backlund Världen idag Närbild Jesus till barnen

Varje dag håller familjen andakter tillsammans, med både bibelläsning, lovsånger och delande av upplevelser, tankar och berättelser. Foto: Mattias Backlund 21


Krönika.

P

likten framför allt var den förre kungens valspråk. Den nuvarande valde För Sverige – i tiden som sitt. Plikt som drivkraft är inte i tiden. Lust är det däremot. Kanske ett passande valspråk för vår tid vore ”Lusten framför allt”? Niklas Skeri skriver i UNT: ”vi lever i en lustkultur. Det är i alla fall en samtidsspaning jag tycker mig kunna göra. Vi har skämt bort våra barn med lust och ”lite extra”. Ser man på varje enskilt tillfälle är det förstås trevligt, men ser man helheten får i alla fall jag en bild av att barn lätt blir höga på lust”. Jag funderar över i vilken utsträckning plikt var drivkraft i tidigare generationers kyrkliga engagemang? Och vad som händer om den drivkraften inte längre finns? Vad lockar barn och unga som är ”höga på lust” att följa Jesus? Vad motiverar till engagemang i kyrka och församling?

En ny generation kommer sannolikt inte engagera sig av plikt. Tack och lov? Men vilka drivkrafter kommer då att leda till engagemang? Om vi lever i en lust-kultur, vad är det i så fall som inger lust till barn och unga att bli efterföljare till Jesus och att vara aktivt delaktiga i hans församling? Kanske är äkthet en nyckel. För barn och unga som i familjen ser att Gud är en realitet i vardagslivet, någon som man räknar med i smått och stort, blir trons liv självklart. Barn och unga som ser att orden om Gud inte är tomma utan ärliga och naturliga kommer att leva i detta. Det är som med det mesta; barn gör inte som vi säger utan som vi gör. 22

Om våra barn inte väljer samma väg som vi, så behöver det så klart inte vara ett underkännande av vårt sätt att leva som efterföljare till Jesus. Varje människa gör sina egna val. Inte alla de som följde Jesus när han gick på jorden blev kvar på den inslagna vägen. Jesus liknelse om sådden visar på en rad olika saker som kan beröva oss vår tro: till exempel att man aldrig riktigt förstår evangeliet, att förlöjligande eller förföljelse får oss att lämna tron eller att omvärldens bekymmer och materialismens lockelser kväver den. Men våra barns val kanske ändå kan säga något om vilka trons drivkrafter de sett i sin omgivning under uppväxten? Att föra vidare tro kräver flera faktorer som vi många gånger har brist på i dag i vår vardag: närvaro, tid och äkthet. Många kyrkligt aktiva föräldrar är väl bekanta med söndagsdilemmat; hur mycket ska jag pressa på för att barnen/tonåringen ska följa med till gudstjänst/söndagsskola? Hur mycket ska lusten styra och hur mycket handlar det om att hjälpa barn att utveckla självdisciplin och fatta beslut som man vet är bra oavsett hur jag känner för stunden? Vilka strängar spelar jag på, och vilka signaler ger jag, medvetet och omedvetet, om vilka drivkrafter som styr mina val och mina prioriteringar? Guds syn på saken skymtar fram i Jes 7:15 där det står så här om Guds son: ”Grädde och honung ska han äta tills han lärt sig att förkasta det onda och välja det goda”. Det verkar alltså som att det finns en tid då den vuxne måste ta sitt ansvar och se till att barnet får till sig det som är gott och nyttigt, men att avsikten är att barnet ska utveckla en

Foto: istockphoto

Kjell Karlsten: Äkthet i tron – inte plikt – gör intryck på nästa generation.

●●● Att föra vidare tro kräver flera faktorer som vi många gånger har brist på i dag i vår vardag: närvaro, tid och äkthet.

Jesus till barnen Världen idag Närbild


egen förmåga att göra goda val. (En del av oss kämpar hela livet med att hantera det där med att välja rätt…) Men hur ser vi till att signalera och förmedla rätt drivkraft och rätt motivation? Framtidens Jesus-efterföljare behöver andra drivmedel än plikt. De av oss som är föräldrar, ledare och förebilder behöver leva och uppvisa dessa. Och jag tror att äkthet trumfar plikt alla dar i veckan. Kanske kokar allt ner till att kärleken är den enda drivkraft som håller. Bibeln säger något om det i 1 Joh 4:10, 19. Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud utan att han älskade oss och sände sin son som försoVärlden idag Närbild Jesus till barnen

ningsoffer för våra synder. Vi älskar därför att han först älskade oss. När varken plikt eller prestation, lojalitet eller tradition längre håller, så består kärleken som drivkraft. I Frälsningsarméns ”Mission Statement” slås fast: Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. Det är det enda drivmedel som håller ända in i evigheten (1 Kor 13).

Kjell Karlsten Frälsningsarmén

23


TV-program som påverkar en hel generation Med media som verktyg når vi barnen i Tanzania med bibelns budskap. Läs mer om hur du kan vara med och göra skillnad på ibra.se.

Ge en gåva via SWISH 9000761

24

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Söndagsskolan

–- en gammal historia

​År 1951 firade söndagsskolan i Sve-

ip ik

sju miljoner invånare, vilket innebar att nästan alla barn gick i söndagsskola. Söndagsskolan har präglat en hel generation i Sverige, och de bibliska berättelserna har därmed influerat kulturliv, litteratur och konst.

​Trots flera decennier av hård sekularisering fortsätter söndagsskolan att vara en viktig faktor för alla barn och familjer som berörs. Någon statistik över det totala antalet barn i söndagsskolan finns inte längre och inte heller någon ungefärlig översikt. Helt klart är dock att antalet är betydligt lägre än för 70 år sedan. I dag använder sig många församlingar av konceptet att bedriva söndagsskola i en lokal intill samtidigt

Fo to: Ist o c kp h o t

2019

Världen idag Närbild Jesus till barnen

R

o

rige 100 år och då hade den också sin storhetstid. 486 000 barn och 38 000 ledare samlades varje söndag för att lära sig mer om Bibeln och den kristna tron. Sveriges befolkning uppgick på den tiden till drygt

ik e s.

​År 1851 grundade Per Palmqvist, som var pionjär inom baptistsamfundet, den första svenska söndagsskolan i Stockholm. I den amerikanska traditionen riktade sig söndagsskolan till alla åldrar medan dess motsvarighet i Sverige i första hand vände sig till målgruppen barn. Utvecklingen av barnbiblar tog fart under de närmast följande åren. Antalet titlar ökade från 1860 och framåt.

t Ra

1951

er

1851

ob

hamnade i kriminalitet. Skolkonceptet spreds fort, och omkring femtio år senare undervisades omkring 1 250 000 barn varje vecka i brittiska söndagsskolor. Raikes söndagsskola föregick de allmänna statliga skolorna, och ses som föregångaren till det nuvarande engelska skolsystemet.

: Fo to

W

ia

​ öndagsskolan, en central del av vår S moderna kyrkohistoria, kom till Europa på 1780-talet. Grundaren av den första söndagsskolerörelsen anses vara Robert Raikes, på 1780-talet i Glouchester, England. Syftet med söndagsskolan var bland annat att, med hjälp av det kristna budskapet, förhindra att barn från slummen

Från 1860 och framåt tog utvecklingen av barnbiblar fart. Bibliska berättelser för småskolan, 3 uppl. 1902 och Bibliska berättelser och samtal, 16 uppl. 1946.

ed

1780

som förmiddagsgudstjänsten pågår i kyrksalen. Ledare upplever att många föräldrar, trots sekulariseringen i vårt land, alltjämt är positivt inställda till de kyrkliga barnverksamheterna och de värderingar de står för, även om föräldrarna själva inte är bekännande kristna. Ibland kan annan tid än söndag förmiddag passa bättre in i familjens livspussel, det finns exempel på samlingar som liknar söndagsskolan men äger rum på vardagar. 25


Ivan och Eva Antblad samlade kvarterets barn i den söndagsskola som paret startade i Åsa i Halland på 1970-talet. På bilderna delar de ut paket och berättar om evangeliet på en julfest. Foto: Privat

Söndagsskolan blev hel Resultat. I det lilla samhället Åsa i Hallands län bjöd paret Eva och Ivan Antblad, i slutet av 1970-talet, in kvarterets alla barn till söndagsskola. Det ingen visste då var att det skulle bli startskottet på en frälsningsresa för, i dag, tre generationer kristna i Ewa och Ingemar Ahlgrens familj.

E

va och Ivan Antblad är pensionärer sedan många år tillbaka, men det är med fortsatt iver som de tjänar Gud i Frillesås, söder om Kungsbacka där de nu är bosatta. Barn och unga är något som alltid legat dem speciellt varmt om hjärtat, och 26

●●●

Vi hjälpte Svea att få fart på samlingarna igen och varje söndag morgon så körde vi runt i kvarteren och hämtade upp de barn som ville följa med till söndagsskolan. Ivan Antblad

det var den passionen som fick söndagsskolan i det lilla samhället Åsa att blomstra i slutet av 70–talet. – Det var 1977 och vi hade precis flyttat till Åsa, berättar Eva. – Där kom vi i kontakt med en äldre dam, Svea, som var en flitig evangelist som ofta knackade dörr i grannskapet. Hon hade även en söndagsskola för barnen, men den hade legat lite i stiltje ett tag. I två års tid hade hon bett att det skulle komma en barnfamilj till Åsa som kunde hjälpa henne, så när vi flyttade dit blev vi hennes bönesvar. – Vi hjälpte Svea att få fart på samlingarna igen och varje söndag morgon så körde vi runt i kvarteren och hämtade upp de barn som ville följa med till söndagsskolan, berättar Ivan. Jesus till barnen Världen idag Närbild


Den söndagsskola som Ivan och Eva Antblad (till vänster) startade på 1970-talet har resulterat i att Ingemar och Eva Ahlgren (till höger) och deras fyra barn och nio barnbarn i dag är frälsta och engagerade i kyrkan. Foto: Anders Antblad

la familjens frälsning – Föräldrarna, som de flesta själva inte var troende, var väldigt positiva till det vi gjorde och skickade gärna i väg sina barn med oss. Ingen verkade tycka att det var konstigt eller märkvärdigt på något sätt. På den tiden var det inte så noga med bilbälten och säkerhet utan så många barn som rymdes i Ivan och Evas två bilar fick åka med. Allt som oftast var det drygt ett 20-tal barn som samlades och tillsammans sjöng sånger, pysslade och läste Bibelns berättelser. Några som valde att skicka med sina två äldsta barn var Ewa och Ingemar Ahlgren. – På den tiden var vi själva inte frälsta, men vi tycket att Antblads var ett par sköningar och vi fick ju dessutom sovmorgon på söndagarna då Världen idag Närbild Jesus till barnen

barnen åkt i väg, berättar Ingemar med glimten i ögat. – Vi var nyinflyttade i området där Antblads bodde, och både de och Svea hade varit väldigt välkomnande, berättar Ewa. – Jag har nog alltid trott att Gud finns, men jag hade inte mött Jesus på den tiden. Men det började hända något i mig med det att barnen gick till söndagsskolan. Det var speciellt vår dotter Ann-Sofi, som då var fyra år, som väckte något i mitt mammahjärta. Hon kom ofta hem och berättade vad de pratat om på samlingarna och sjöng de ljuvliga kristna sångerna. Jag blev väldigt nyfiken. I väldigt mycket har hon gått före oss. – Det var något som vi egentligen längtade efter men som vi inte förstod då, säger Ingemar.

●●●

Hon [Ann-Sofi 4 år] kom ofta hem och berättade vad de pratat om på samlingarna och sjöng de ljuvliga kristna sångerna. Jag blev väldigt nyfiken. Ewa Ahlgren

27


Söndagsskolan i begynnelsen. Längst bak sitter Ivan Antblad och Svea. Bland barnen finns även några av Antblads samt Ahlgrens barn. Foto: Privat

– Antblads bad för oss under många års tid och talade om Gud på ”rätt” sätt. Det påverkade oss såklart. Efter fem år i Åsa flyttade Ahlgrens till Horred, men förblev i Antblads hjärta och böner. Och visst hade många frön såtts i god jord, för det dröjde inte länge innan både Ingemar och Ewa blev härligt frälsta, då de kom i kontakt med en liten husförsamling, som kallades för Gemenskapen. Sedan dess har åren med Jesus bjudit på såväl under och mirakler som missionsresor, bibelskola och tjänande i den lokala församlingen. Numera bor Ewa och Ingemar i Uppsala sedan 27 år och alla deras fyra barn och nio barnbarn är troende och engagerade inom kyrkan. Det som började med en iver i Antblads hjärta att nå barnen i Åsa har i dag resulterat i tre generationer aktiva kristna i familjen Ahlgren. Ivan och Eva träffar fortfarande på många av de, i dag vuxna, barn som de sjöng, pysslade och

läste Bibelns tillsammans med i söndagsskolan. Flera av familjerna bor i Frillesås med omnejd. – Vi har träffat Ahlgrens många gånger genom åren och senast sommaren 2018 då de hade vägarna förbi. Det var en sådan glädje att se dem och höra hur de har det, berättar Ivan. – Vi är själva inte engagerade just i söndagsskolan längre, men ber ofta för alla barnen här i samhället och har en sådan nöd för dem, säger Eva. Eva Anderås

Läs teologi med oss i höst! Integrerat prästprogram

Gå bibelskola med oss i höst!

Magister- och masterprogram Själavårdsprogram Församlingsutvecklingsoch entreprenörsprogram johannelund.nu

Ettårig bibelskola med två spår: Församling och KRIK johannelund.nu

28

Jesus till barnen Världen idag Närbild


investera i din

l a K

e s l le

Lär känna din kallelse Gör kallelsekompassen Teol.se/kallelsekompassen

Världen idag Närbild Jesus till barnen

plugga teologi på distans

Läs vidare till en Bachelorexamen i Florida, USA genom vårt unika samarbetsavtal

Ansök på Teol.se/ansokan Frågor? Maila till kansli@teol.se eller ring 018-777 1520

29


Sju välsmakande bitar för ett gott kristet liv Den andliga kostcirkeln. En blandad kost är viktig för att vi och våra barn ska må bra och kroppen ska få vad den behöver. På samma sätt är det med vår andliga mat. Barnpastorn Marina Andersson undervisar ofta om den andliga kostcirkeln.

biten och basen i näringen. Som familj kan vi fundera över hur vi använder Bibeln och hur vi blir en bibelläsande familj. I vår familj har vi en Bibel i köket, som vi läser i efter frukost och när vi summerar dagen vid kvällstéet. Vi äter Guds Ord och det blir en naturlig del i vardagen.

Gemenskap

M

Den andliga kostcirkeln är Tårtbit nummer två handlar om ett verktyg som kan använgemenskap och att varje individ das både i kyrkans barnska bli sedd och bekräftad. verksamhet och i den krist– Jag upplevde att Gud sade: na familjen. Den kom till ”Om människor inte trivs komr Marina Andersson när hon i n a mer de inte och då får de ingen A n d ers so n var nybliven småbarnsmamma. bibelundervisning.” – Jag hade fått en kostcirkel av BVC– I familjen behöver vi kommunicera med varandra och kanske hitta på något sköterskan. En dag under min personroligt tillsammans för att stärka gemenliga andakt upplevde jag hur Gud kom skapen. Efteråt brukar vi undra varför med sin närvaro i köket och gav mig en vi inte gör det lite oftare, säger Marina. annan kostcirkel, säger hon. Kött, grönsaker, frukt, rotfrukter, mjölk, bröd och matfett ersattes av sju Bön och lovsång Med den tredje biten går vi djupare och andra delar. bygger en relation med Jesus genom Bibeln lovsång och bön. Den första tårtbiten hon fick – Jesus vill att vi ska uppmuntra var Bibeln. barnen till lovsång. I Psalm 8:3 står – Det är den första det: ”Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt”. När barnen lovsjunger förlorar den a

30

onde sin makt. – Hemma hos oss låter vi bönen finnas med som en naturlig puls och behöver inte tänka: ”Oj, nu ska vi ha familjeandakt.”

Lek och tävling – Leken är en viktig del i både hem och kyrka. Tävlingen skapar ett spänningsmoment och en härlig stämning i gruppen, om vi gör det på ett positivt sätt. – En pojke berättade att det bästa på sommarlovet var när familjen spelade spel en hel kväll i förtältet. Det var inte den dyraste resan, men de hade tid tillsammans, säger Marina.

Sång, musik och kreativitet – Gud har skapat oss för att skapa och det händer något positivt i våra liv när vi svarvar en vas, bygger en koja, dansar en dans eller skriver en sång. Vi kanske behöver utvärdera om vi kan offra något för att ha tid att spela musik, påta i trädgården eller laga middag ihop.

Församlings- och missionskunskap – Om vi inte berättar för barnen om församlingen förstår de inte varför de ska vara med. Det kristna livet handlar om att tänka större än sig själv och ge till andra. Jag lärde mig ganska tidigt att Jesus till barnen Världen idag Närbild


Så n kr g, m ea u tiv sik ite t

p a k ns

G

Bön &

lovs ån

g

g lin äv &t

Fö mi rsam s si l on ings sk un - & sk ap

e m e

k Le

nlig Perso se evel l p p u guds

Bibeln

&

Foto: Istockphoto, illustration: Julia Nordh

ge tionde. Vi kan också samtala om att vi ger till mission i olika länder, menar Marina.

– I familjen kan vi ge och ta emot förbön. En förälder kan också be sina barn om förbön.

Personlig gudsupplevelse

Utifrån de sju delarna i den andliga kostcirkeln kan vi fundera över om vi behöver förändra vissa rutiner och göra en nyprioritering. Inom pingströrelsen har man tagit fram materialet ”Leva livet” utifrån kostcirkeln, som en hjälp för församlingarnas barnverksamhet. En annan viktig sak i samband med detta är hur vi kan skapa en trygg miljö och förebygga kränkningar och över-

– När Gud skulle ge mig den sjunde tårtbiten blev det först precis tyst. Sedan talade han om att vi kan ha jättebra bibelundervisning, men om den inte leder till en personlig tro och gudsupplevelse så blir det inte hållbart. Ger vi utrymme för personliga gudsmöten i familjen och församlingen? Det är viktigt att barnen inte bara får höra om Jesus utan att de själva får uppleva och ta emot honom. Världen idag Närbild Jesus till barnen

grepp, både psykiska, fysiska, sexuella och andliga. Inom pingströrelsen finns policyn Trygg församling och man håller även Frälsningsarméns kurs I trygga händer. – Det handlar mycket om maktstrukturer av olika slag. När det gäller andliga övergrepp behöver vi fundera över hur vi hanterar bönesituationer och hur vi uttrycker oss. Säger vi: ”Gud sa” eller: ”Jag upplevde att Gud sa”. En del tycker att det är fantastiskt med profetiska budskap, andra tycker att det är läskigt, säger Marina Andersson. Ingrid Byström 31


Vi säljer

både små och stora fastigheter – villor fritidshus – skogs-/jordbruksfastigheter Stockholm/Mälardalen/Jämtland

Kontakta din mäklare! Sam Westergård, registrerad mäklare Tel 0708-84 88 89 – Box 47133, 100 74 Stockholm sam@westergarden.se • www.westergarden.se

Rustas – för att möta vår tids utmaningar Teologiska program | Pastors- och ledarprogram Terminen för socialt och diakonalt arbete | Fristående kurser

www.altutbildning.se

Ansök senast 15 april!

Bokrea hos Reformedia.se ! NYH ETapril en 1

I butik d

179 kr

”Vaughan Roberts har skrivit denna nyttiga och lättlästa bok, som hjälper oss att förstå hur alla Bibelns böcker hänger ihop. Roberts visar hur de alla berättar en enhetlig berättelse i harmoni.” Joel MacInnes, lärare på Bibelskola Väst och äldste i Centrokyrkan, Pingst

99 kr för 50 st

REA! 139 kr 198 kr

TRAKTAT: Jesus. Vem, varför, vad då?

Köp i dag i din bokhandel eller på reformedia.se 32

Jesus till barnen Världen idag Närbild


​Foto: Lightstock

Varför lämnar unga kyrkan? Analys. Vi gläds över alla barn i kyrkans scouter, hobbygrupper och läger. Några år senare sörjer vi över att de släppt kontakten. Ska det bli en ändring på det så måste vi se till att blanda generationerna mer, säger Carl-Henric Jaktlund. Trenden är tydlig, unga lämnar kyrkan lagom när de går ut i vuxenlivet. Frågan är varför och vad vi kan göra åt det. Carl-Henric Jaktlund har under flera år fördjupat sig i ämnet, skrivit en bok och rest runt och talat i många sammanhang. Han har också samtalat med många unga om varför de lämnat kyrkan. Vad säger de unga? – Det varierar väldigt och svaren stannar ofta vid saker som är kopplade till lokala förutsättningar och brister eller fel där, säger Carl-Henric Jaktlund. – Men de förklaringarna skiljer sig så mycket åt att det är svårt att lära sig något generellt av det, det är bättre att lyfta blicken och fundera över helheten. Vad är det då som gått fel? – Faktum är att det kanske finns en problematik i starten av kyrkornas barn- och ungdomsarbete egentligen. Det låter kanske konstigt för det finns så mycket gott i det, men det finns Världen idag Närbild Jesus till barnen

även baksidor. – Banden mellan generationerna klipps av, unga leder unga och hamnar bredvid övriga församlingslivet. Det byggs två olika kulturer i samma kyrka och där går något viktigt förlorat. En aspekt som Jaktlund också lyfter är att de äldre går miste om de ungas entusiasm, och tvingas inte heller att tänka nytt. Tonåren är ofta en känslornas tid även i fråga om tron, och den blir nära förknippad med upplevelser, dramatik och kompisar. – Sedan blir man 23, hormonerna lägger sig och man tänker bredare. Tron hålls inte uppe av läger och konferenser och kompisarna skingras. Man får en helt annan verklighet. Därför behövs äldre att relatera till. – De unga behöver hjälp att förstå vikten av ett eget beslut, att tron gäller för mitt liv oavsett vad kompisarna gör. Hur ska vi förändra? – Hitta sätt så att alla generationer möts, se till att barnen är med en stund i gudstjänsten innan de går till söndagsskolan. Jobba för att äldre ska vara ledare åt yngre. Där kan de finnas med sin erfarenhet och säga var man går vilse, var det är öken och var det finns vatten. – De unga behöver hjälp till tro i tonåren, och sen hjälp från tonåren för att bevara tron vidare, säger Carl-Henric Jaktlund. Kerstin Schönström

Carl-Henric Jaktlund. Foto: Carl-Henric Jaktlund

●● Jesus gick vidare och kyrkan står kvar skrevs av Carl-Henric Jaktlund för tio år sedan, men är lika aktuell nu. 33


I samarbete med:

När innehållet avgör

Upprop för Israel

Gör Din stämma hörd om relationen Sverige-Israel! Under det gångna året har jag åkt runt i landet och hållit föredrag om Sionismen och Israels moderna historia. Jag har talat med många Israelvänner, både på plats, runtom i vårt avlånga land, och på telefon. Det som har varit slående är Israelvänners stora frustration över den kyliga officiella relationen mellan Sverige och Israel. Många har uttryckt stor besvikelse över regeringens ensidiga hållning gällande konflikten i Mellanöstern. Även media har fått kritik över en ofta snedvriden rapportering. Därför gör vi, på Keren Kajemet – Israelfonden, nu ett upprop av solidaritet med Israel. Detta sker i nära samarbete med Vänskapsförbundet Sverige Israel och Himlen TV7. Som den äldsta Sionistiska organisationen, grundad 1901 i Basel och 1910 i Stockholm, ser vi på Keren Kajemet - Israelfonden det som vår uppgift att bana vägen för en sådan manifestation av solidaritet med staten Israel, Mellanösterns enda demokrati. Sveriges regering och riksdag samt svenska medier bör få kunskap om att det finns breda grupper inom det svenska samhället som inte godtar den ensidiga och snedvridna bild och svartmålning av Israel, som det dagligen ges uttryck för. Nu finns chansen för dig att göra sin stämma hörd! Visa din solidaritet med Israel genom att delta i denna manifestation. Låt din stämma bli hörd genom ett konkret uttryck av solidaritet. Plantera 3 träd i ditt namn i Israel! Att plantera träd är ett starkt uttryck av solidaritet. Vårt mål är att överräcka en namnlista på alla manifesterande personer till Israels ambassadör Ilan Ben Dov i samband med Israels nationaldag den 9 maj och i förlängningen till riksdag och regering. När Du ger minst 3 träd (300 kr) kommer ditt namn med på Solidaritetslistan och du får ett unikt Solidaritetsdiplom. Vi vill uppmana alla att delta i vår kampanj och göra sin stämma hörd i solidaritet med Israel och dess invånare! Använd bankgiro 5816-5515 eller swishnr 1236837678 om Du vill ge en donation via denna solidaritetskampanj. Märk betalningen ”Solidaritet”. Självklart kan Du även stödja våra övriga projekt för att få Negevöknen att blomstra. För mer information besök www.kkl.nu. Ett varmt tack till Dig som hjälper oss att fortsätta vårt angelägna miljöarbete!

Lars Adaktusson om trädplantering i Negev: ”Jag vet vad trädplantering betyder för att få öknen att blomstra, så det här är en viktig satsning som jag gärna stödjer.”

Alf Svensson: ”Att stödja trädplantering i Israel är att stödja demokrati.”

Göran Persson om trädplantering: ”Ett utomordentligt, praktiskt uttryck för solidaritet, både till idén om en stat och detta ansvarstagade för miljön.”

Max Federmann Keren Kajemet, Israelfonden Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bg: 5816-5515 • Swishnr: 1236837678


Dit pappan går verkar barnen gå, visar en amerikansk undersökning. Foto: Freely Photos

Undersökning: Tron formas hemma Studie. Föräldrarna är den viktigaste faktorn för ett barns trosutveckling. Det visar en amerikansk undersökning och enligt en annan undersökning är speciellt pappans kyrkodeltagande viktigt för barnens tro. Vad har betytt mest för din kristna tro? Den frågan ställdes till ungdomar från några av USA:s största protestantiska samfund i en undersökning som redovisas i boken Faith begins at home. Den här undersökningen visar att mamman är den viktigaste faktorn för både pojkars och flickors tro. På andra plats kommer pappan och på tredje plats kommer pastor/präst. Sedan är det lite mer jämnt mellan de olika faktorerna: På fjärde plats kommer kyrkans ungdomsgrupp – men här är mor- och farföräldrar

av lika stor betydelse för pojkarna. På femte plats kommer mor- och farföräldrar – men här är vänner av lika stor betydelse för flickorna. Därefter kommer konfirmationsundervisning och sedan Bibeln. Vänner kommer sist när det gäller pojkarnas tro. En annan undersökning, som uppges komma från Promise Keepers och Baptist Press, visar att föräldrarnas kyrkogång har stor betydelse för barnens trosutveckling. Och här verkar pappans församlingsdeltagande vara viktigare än mammans. Ifall båda föräldrarna går till kyrkan blir 72 procent av barnen troende i vuxen ålder, visar undersökningen. Ifall bara pappan går till kyrkan blir 55 av barnen troende och ifall bara mamman går till kyrkan blir 15 procent troende. Om ingen av föräldrarna går till kyrkan blir sex procent troende. Sara Andersson

72

Så många procent av barnen blir troende om båda föräldrarna går till kyrkan, enligt en undersökning från Promise Keepers och Baptist Press.

Vi hjälper er med kameraövervakning, inbrottslarm, brandindikeringar och passagesystem. Vi tar även hand om service och tillsyn av befintliga system.

Personlig service är vår styrka

SäkerhetsUnion AB

Tel: 08-37 10 65 • E-post: info@sakerhetsunion.se

www.sakerhetsunion.se Världen idag Närbild Jesus till barnen

35


Bankeryds-kyrka ser 450 unga som del av församlingen Integration. Relationer. Så lyder den formel som kopplar samman den stora församlingen med de bortåt 500 barn och unga som finns med i Bankeryds Missionskyrkas olika verksamheter. – Vi är inte den perfekta församlingen på något sätt, men vi har ett engagemang och ett hjärta för barn och ungdomar, förklarar pastor Mikael Celinder.

I

Bankeryds Missionskyrka sjuder det av aktivitet veckorna igenom. Här varvas tonårsverksamhet med scouter, konfa, körer och söndagsskola. Biljardbord, mysiga soffgrupper och en caféhörna för de lite äldre, samsas med spel, leksaker och böcker för de yngre. Totalt betjänas mellan 450–500 barn och ungdomar genom olika sorters kontinuerlig verksamhet. – Mycket handlar om att det finns en relation, säger Mikael Celinder, pastor i församlingen sedan förra året. – Vi tänker inte först och främst att det är en metod vi jobbar med, utan med och genom relationer. Det är nog det som i grund och botten knyter ihop församlingen och barn- och ungdomsarbetet. Vi är inte den perfekta församlingen på något sätt, men vi har ett engagemang och ett hjärta för barn och ungdomar. Det finns 36

en stark ambition att förena barn- och ungdomsarbetet med församlingen i stort, förklarar han. Barn-och ungdomsaktiviteterna rullar på enligt sitt schema, ofta på vardagskvällar när majoriteten av församlingen inte är i lokalerna. Trots det finns en tydlig vilja hos församlingen att relatera till det som sker där. Det tar sig uttryck genom förbön, omsorg och ett stort stöd för ledarna. – Här har vi länken som är så viktig för att barn- och ungdomsverksamheten inte ska bli en egen separerad del, menar Mikael. Han framhåller att församlingen inte är ett externt stöd för barn- och ungdomsarbetet utan snarare så görs arbetet gemensamt. Rollerna kan givetvis se olika ut, men samtidigt anses de lika värdefulla. Therese Axelsson, som är ungdomsledare i församlingen sedan flera år tillbaka, berättar hur de når fram till de unga med budskapet om Jesus på ett sätt som resulterar i personlig tro. – Vår vision handlar om att söka och upptäcka Gud i kärlek och gemenskap. Vi vill skapa en trygg plats där man får möta Gud och vi ser en längtan hos barnen att lära sig mer – en nyfikenhet till att vilja växa i tron.

●●●

Vi ser en längtan hos barnen att lära sig mer – en nyfikenhet till att vilja växa i tron. Therese Axelsson, ungdomsledare i församlingen

Mikael nickar överensstämmande och påminner samtidigt om utmaningen att inte separera verksamheten och budskapet. Jesus till barnen Världen idag Närbild


UV-scout är en av grenarna i Bankeryds Missionskyrkas livaktiga barnverksamhet som omfattar bortåt 500 unga. (Bilden är dock inte från församlingens UV-läger). Foto: Andreas Joakimson

Världen idag Närbild Jesus till barnen

37


●●●

Ser man på våra unga ledare så har det ofta börjat med en egen positiv erfarenhet.

Något som genomsyrar verksamhetens arbete är möjligheten att själv få vara delaktig och växa in i den egna ledarrollen. Man jobbar aktivt med de unga som själva vill vara ledare. – Att få växa i sitt ledarskap blir något betydelsefullt som man tar med sig senare i livet. Man märker hur de yngre barnen ser på de äldre och

vill följa efter. Även de yngre ges utrymme att kliva fram och ta plats. Man ska inte tro för lite om dem, betonar Therese. – Ser man på våra unga ledare så har det ofta börjat med en egen positiv erfarenhet. Det har lagt en grund som sedan handlar om att man vill ge vidare en sådan erfarenhet till de yngre, säger Mikael. Både Therese och Mikael uppmuntrar till att våga tänka och tala positivt om ledarskap. Pratar man om det som att någon ”måste ta över” ges en bild av ledarskap som församlingen kanske egentligen inte har. – Vi ser på ledarskap som något oerhört fint att få vara involverad i, både i den lokala församlingen men även i Guds stora församling. Grunden läggs hos barnen och då behöver vi tillsammans odla en positiv bild av vad ledarskap innebär.  Emelie Rynningsjö

Fotnot: Bankeryds Missionsförsamling tillhör Svenska Alliansmissionen

Barn, tweens och tonåringar. I Bankeryds Missionskyrka känner många unga sig hemma och som en del av den stora församlingen. (Bild från GF Vinter 2018) Foto: Mikael Good

38

Foto: Andreas Joakimson

Foto: Emelie Rynningsjö

Mikael Celinder, pastor i församlingen

– Evangeliet är något vi berättar och undervisar om, men också något man behöver leva i och få erfara själv. Vi vill att det vi gör får bli ett uttryck för ett helt liv. Vi bygger någonting som vi ber, tror och hoppas ska ge en stabil grund, som inte står och faller med att man sitter i en viss lokal, utan leder till en tro som håller att leva i ut vardagen. Ett bra tips till andra församlingar när det kommer till arbete med barn och ungdomar, handlar enligt Mikael om att vara överlåten gruppen man arbetar med, oavsett vilka åldrar det rör. – Alla åldersgrupper är viktiga och behöver känna att man möter dem på deras villkor. En nyckel är också att kristen tro ska kunna läras genom att höra och se, både genom ord och handling.

Övre bild: Tavla i Missionskyrkan om barnens centrala plats i Guds församling. Nedre bild: UV-scout erbjuds i Bankeryds missionskyrka (på bilden UV-scouter från många kårer). Jesus till barnen Världen idag Närbild


Oavsett vart du ska har vi början. PINGSTSKOLORNA.SE

ALLMÄN - BIBEL - FÖRSAMLING - MISSION - MUSIK - MEDIA - SOCIALT ARBETE

TRE BÖCKER OM SKAPELSETRON! Köp enstaka böcker eller hela paketet för 140 kr! Frakt tillkommer!

NYHET!

29:-

89:-

32 sidor fyllda med bra argument

november

· UPP 22:1–5

· LUK 12:4–7

· PS 116:1–9

3

I Guds mn trygga fa

är krisför att du i olifår lida ibland Kanske du Många kristna kanske retad. människor. tror på Gud. miljarder ten? Du blir för att de efter lever flera världen lider att de är or levt och På vår jord ka delar av dödade för många människ fler. Fastän vi alltid till och med ännu Före oss har . Så har det Många blir det kanske oss var kallas martyrer oss kommer vår skapare, kristna. De rädkänner Gud, räknade! jorden. behöver vara är så många hårstrån är varit här på om att vi inte och med våra mig. Från Däremot Bibeln talar och en. Till liten del av (Luk 12:4). alltså varje för sådant allra fulaste vi älskar hoHan känner Från den da, inte ens betyder att vill Gud. Det upp till håret. och vänlihonom. Vi tårna och den finaste ska vi frukta förlora till att för makt tanken har all är rädda och elakaste nom och behöver och tro ser vad vi hans vilja. och bevara men vi får gaste. Han leva efter fatta det, oss, bära hand om Vi kan inte i himlen. sig till Gud vill ta i sin hand. oss hem detta Lilla jag tills han tar jag trygg. och sprida det. sina barn på det blir alla vi vara med När jag tänker alla folk och Till dess får trygga famn. vidare till som stora ont budskap Guds många miljofår vila i underbara rädd för allt finns det vill jag ändå Jesus. vår jord. Än Ibland blir för att djävulen om Gud och länder på och rädd hört talas med jag tänJesus går som inte har händer i världen bort från Gud. Då får ner dem. för or en dag får berätta och att han locka människ Du och jag har makten och all ka på att Gud för djävulen oss. MARIE LIND att sätta stopp och där ska kommer med Gud ska vi få leva ondska. Då finnas. inget ont HELGONS

DAG ”VÅRT

EVIGHETSHO

PP” · HES

37:12–14

G

156 sidor med 58 bilder/illustrationer

N DA

29:-

insidan

KLURIGT LURIGT & ___

___

___ JESUS SÄGER: ALLA ___ OCH MED E. JA, TILL ÄR RÄKNAD PÅ ERT HUVUD

___

___

___

KRISTEN

T

Å

S

___

H R

Å

R N

Sara och Arvid på änglajakt

– Vad är det, Arvid? Varför är du så tyst? Sara knuffar sin bror i armen där de sitter i bussen på väg hem från skolan. – Det är inget, mumlar han tillbaka. – Slipp då, säger Sara och rycker på axlarna. När mamma kommer hem en stund efter barnen lägger hon också märke till att Arvid är extra tyst, men hon vet att det är bäst att vänta. Dessutom har hon fullt upp med att lyssna på Sara. Hon babblar på om allt som hänt under dagen. – Dags för tvärflöjten! karta plockar mamma fram avbryter mamma papper, penna och efter en stund. Öva den Sara och Arvids biblar. först innan du sätter dig med Europakartan. – Se efter på vilka ställen Visst är det på torsdag det talas om ängdu har prov? lar i Bibeln. Ni kan använda bibel-appen också – Mm, men mamma, om ni behöver. då måste du lyssna när jag spelar. Sara och Arvid letar och antecknar. När de – Jag kommer! Börja du. söker i appen hittar de över 200 bibelställen Sara hinner inte mer än där det står om en eller lämna köket förrän flera änglar. det kommer från Arvid: – Vad ska vi med det .elmbv.se här till? undrar Sara – Finns änglar på riktigt, som inte vet något om NING • droppen mamma? nummer BARNTID vad Arvid detta i SK berättat för – Jaa, vad tänkte du? medverkande mamma. Vi vet ju redan LISK LUTHER att det står om änglar bilder, sidan • EVANGE distribution är tryck och –anges Viktor säger att det inte finns i Bibeln. AB Där inget annatfrån Pixaby.com några ängTrydells Tryckeri utgivare ansvarig lar. Och när jag sa att bilderna tagna – På söndag är det den det visst gjorde det, l.com Regina Svensson helige Mikaels dag 6 Ingrid Appell utges av son@hotmai ISSN 1654-9457 skrattade han åt mig och och bibeltexterna handlar regina_svens Luthersk Mission 8,9 David Stenlund frågade om jag trodEvangelisk om änglar. Och du Persson Vänner 10 Birgerde på tandtrollen och jultomten har rätt Sara, vi vet ju Bibeltrogna n Commons, Årgång 67 också. kr prenumeratio redan att det står en 12 Wikimedia Termin 150 form massa om änglar i Bibeln. Helår 280 kr är publicerade Jim Padgett Viktor bor granne med familjen ner till och grafisk redaktör Alla ”artiklar” resp. författare, och går i Lundmark En ängel täppte till . Över fem prenumeratio av 16 Ingeborg samma klass som Arvid. ger mängdrabatt Inese PJohansson lejonens gap när Daniel med tillstånd n 24 förlag. Artiklar, samma adress 79-0 blev kastad i lejongroSolhemsgata 40 illustratör och kopieras – Du låter arg, säger mamma r! Postgiro: 19 pen, en ängel besökte pyssel bilder får ej 43144 Mölndalbv.se provexempla sånger och och tittar på Maria och berättade att Inese P Johansson tillstånd. Beställ gratis 3,13,15 15 Arvid. droppen@elm utan tidningens får kopieras. hon skulle bli mamma till Jesus … Så för oss 0722457707 nsansvarig Pysseluppgifter – Klart jag blir arg! Jag istent prenumeratio är svaret enkelt: ja, det 073-4036722 är väl ingen barnredaktionsass finns änglar. Men hur Joint by PizzaDude Ingrid Einarsson 296 38 Åhus : Johansson rumpa Henny heller. Tandtroll och tomtar 6 A, Rubriktypsnitt bevisar vi det för dem Havsvägen är ju påhitt. som inte tror på Jesus? i redaktionen gmail.com – Mamma, kom då! einarssons@ – Vi får väl visa dem ropar Sara från varRosa Westmark alla ställen som det dagsrummet intill. Carolina Henriksson står om änglar i Bibeln, kommer det snabbt Mamma suckar och vänder från Sara. sig mot Arvid. – Efter tvärflöjtslektionen – Ja, om det vore så enkelt, sätter vi din syssäger mamma ter i arbete. Jag kommer med en suck. Men varför strax! ska de tro på de bibelSagt och gjort. Efter tvärflöjt verser som det står om och Europaänglar om de inte tror på !

T TILL VÄNSTER

FÄRLÄGG

SPARVEN

EFTER EXEMPLE

EFTER ALLA SÖNDAGEN

är mer rädda! Ni rvar. Var inte många spa värda än LUK 12:7

Sjöåkravägen 40 A 564 31 Bankeryd

28 sidor om omvända ateisters tro

bibelns ord om Jesus, ja, när de till och med tror En vecka senare sitter att hela Bibeln är ett påhitt? Sara och Arvid på Jesus sa en gång bussen igen. Arvid är lika att om man inte tror på tyst denna gång. det som står i Gamla – Vad är det med dig egentligen? testamentet, så hjälper det inte ens om en död Du är så tyst på bussen jämt. människa kommer tillbaka till livet och säger att Sara buffar på Arvid och det är sant. Tron på Jesus försöker få honom skapar en visshet, en att prata, men det hjälper säkerhet, om saker som inte. man inte ser. – Jag tänker, svarar han När Arvid lagt sig på kvällen bara och fortsätter tittar mamma in: att titta ut genom fönstret. – Känner du dig fortfarande arg? Denna gång är mamma – Njae, inte så värst. Men hemma före bartänk om alla trodnen och mellanmålet de på Bibeln, mamma står redan framdukat … när de öppnar dörren. - Ja, tänk vad annorlunda allt skulle vara då. – Mamma, fröken sa att Men tyvärr är det ju inte Viktor hade änglaså och vi kan väldigt vakt i går. Tror hon på sällan övertyga någon till Gud då? att tro. Tron är en gåva – Va!? Vad har hänt med från Gud. I Bibeln står det: Viktor? ”Av nåden är ni frälsta Saras spetsar öronen och genom tron, inte av er själva. tittar ivrigt på ArGuds gåva är det.” vid. Detta låter spännande! – Jag har fått den gåvan, säger Arvid och Mamma skrattar åt Saras lägger sig tillrätta för att iver. sova. – Det är bäst du berättar om Viktor först, så tar vi fröken sen.

2019 Nr 1

DNING UNGDOMSTI

Hongkong För Gud iSIDA 4 [INTERVJU]

Vila i nåden

[VAD ÄR DET VI SJUNGER?]

SIDA 6

hela livet Tron förändrade TRO] SIDA 22 [MIN VÄG TILL

Tjänande

än sig själv och någon annan våra med­ sitt fokus på och r En tjänare harvi kallade att tjäna Gud tjänande komme som kristna är som Jesus gjorde. Ditt och för Guds rike. människor, precis både för dig, för andra få konsekvenser

drSppen

14

Mail: bergmans.media@telia.com Mobil: 070-228 10 32 Webshop: www.bergmansmedia.se

4

5

Världen idag Närbild Jesus till barnen

39


​Foto: Sara Danstål

Relationer nyckel när Livet Outreach. Relationsbyggande och en långsiktig målbild. Det är viktiga nycklar när församlingen Livets ord sträcker sig ut till barn i såväl problemtyngda Gottsunda som i Mellanösterns flyktingläger.

D

et är lördag i Gottsunda, en av Uppsalas invandrartäta ”förorter”, där liv och rörelse, glada familjer och lekande barn ofta måste dela utrymme med kriminalitet, gängbråk och polis-

40

Melissa Asplund​

utryckningar. Dörrarna till Lördagskul, församlingen Livets Ords utåtriktade arbete bland barn och familjer i Gottsunda, har precis slagit upp. Det råder ett mindre glädjekaos när barnen ivrigt ska välja vilken workshop de vill ha i dag; pyssel, spel, lego, dans eller bakning. Det råder inga tvivel om att barnen, och en del föräldrar, har längtat och gillar att komma hit. – Lördagskul har funnits här i drygt 20 år, berättar Melissa Asplund som sedan två år leder arbetet. – För många familjer är detta en trygg plats att komma till. Visionen med arbetet har flera aspekter, dels att nå ut med evangeliet men också Jesus till barnen Världen idag Närbild


Genom konceptet ”Happy Kids” har Livets ord betjänat barn i flyktingläger, bland annat i Jordanien, Uganda och Indien och nu senast i Irak. Foto: Sara Danstål

​Foto: Sara Danstål

Många barn från muslimska hem deltar i ”Lördagskul” i stadsdelen Gottsunda. Här får de bland annat pyssla och höra om Guds kärlek. Foto: Livets Ord

ts ord når Gottsundas barn att ge dem något roligt att göra och se fram emot. För många finns inte möjlighet till fritidsaktiviteter etcera. Vi vill också att Lördagskul ska vara en karaktärsdanande plats där människor uppmuntras i att se och tänka på andra.

En väldigt viktig del och nyckel i arbetet är de hembesök som görs i ett 70-tal familjer inför varje Lördagskul. Här bygger man regelbundet relationer med såväl barnen som föräldrarna vilket skapar ett viktigt förtroende.

Förutom workshops inkluderar Lördagskul även en samling med lovsång och någon som delar ur Bibeln. De allra flesta barn kommer från muslimska hem, men är inte främmande för att sjunga med i lovsångerna eller få förbön. – Vi har flera gånger fått se direkta bönesvar då barnen upplevt att till exempel rädsla och smärta försvunnit, berättar Melissa.

Att en utgivande och osjälvisk livsstil vittnar enormt om Jesus kärlek, är något som även Tammy Holm, ansvarig för söndagsskoleverksamheten på Livets Ord, instämmer i. Hon håller även i trådarna för Happy Kids, ett humanitärt arbete som församling gör bland utsatta barn. Insatser har gjorts i Jordanien, Uganda och Indien och för tillfället ligger fokus på flykting-

Världen idag Närbild Jesus till barnen

Tammy Holm

41


Det är kul när Livets ords volontärer sträcker sig ut med evangeliet till barn. Foto: Gabriel Granberg

läger i Irak där hundratals barn bor och lever. – Happy Kids är inte evangelisation i direkt form utan vi fokuserar på att möta grundläggande behov hos barnen och genom våra liv och vårt agerande vittna om Jesus, berättar Tammy. – Självklart kommer vi med lek och skoj, men en viktig del är att se och bekräfta barnen och ge dem redskap att bli hela människor. Vi arbetar med så kallade Nurture groups, ett koncept från ”Back 2 Back Ministries” i USA. Gruppsamlingarna är ett verktyg för barn som gått igenom olika trauman att bearbeta och uttrycka sina känslor och upplevelser och på så sätt bli välmående, självgående och fungerande personer – en nyckel till att bygga sunda relationer. 42

Oavsett om man delar evangeliet direkt eller indirekt genom praktiska handlingar, är trygga relationer och förtroendebyggande en nyckel för att nå in till barnen – och deras föräldrar. Varje litet frö som sås är viktigt då det kan ge resultat på lång sikt. – Genom åren har barn och vuxna blivit frälsta. Andra vittnar om hur Lördagskul hjälpt dem att fatta bra beslut senare i livet, att hålla sig undan kriminalitet till exempel, berättar Melissa. – Människor vet att vi är kristna och ser hur vi lever, det sänder ett budskap om Jesus, säger Tammy. Eva Anderås

●●●

Vi har flera gånger fått se direkta bönesvar då barnen upplevt att till exempel rädsla och smärta försvunnit. Melissa Asplund

Jesus till barnen Världen idag Närbild


Madeleine & Peter Wallgren:

Rekommenderas av bl a Stanley Sjöberg (Se web­ sidan).

På 400-talet kom läran om eviga straff till kyrkan. Men om vi granskar Bibelns grundtext finner vi en beskrivning som ger verklig rättvisa åt Guds kärleksnatur. Vi ska se hur de tidigaste kyrkofäderna före Augustinus uppfattade Guds domar som kärleksfull fostran och upprättelse och jämföra med dagens omfattande material av NDU:er. Vi går igenom begreppen Gehenna, eldsjön, den rike mannen och Lasarus, domen mellan “fåren och getterna” och mycket annat. Förvänta aha-upplevelser! Inbunden 414 sid, 220:-

“Vilket djupgående arbete ni har gjort! Vilket engagemang! Vilken klarsyn! Verk­ ligt imponerande! Min första tanke när jag läste boken var: Varför har inte fler upptäckt samma saker?”... Bente Jarl

Tidens fullbordan

“Här i Tidens fullbordan är det så många pusselbitar som har lagts på plats. Ja, det är den mest spännande och intressanta bok jag läst på de senaste 20­30 åren...” Lars Jalmestig Nils Ibstedt:

M o P Wallgren:

Uppenbarelseboken

Tolkningar av Uppenbarelseboken med illus­ trationer av författaren. Vi har flera titlar av Nils, samtliga som fina presentböcker. Inbunden 696 sidor, 250:-

de inte räknat med genom att studera st som bibellä rare tt tveka på målet: tt någon ska vara Herren. Samtid igt cka, som fienden

äkarna föreslo g,

krävande, både

n vi hittills sett, boken.

Gud lärde mig

ll botten med na sanningen.

W allgren, Madeleine: Cancer och vad

ärde mig

Madeleine Wallgren:

Avslöja manipulativa människor och förstå deras sätt att tänka! Ett studium med många självupplevda exempel och vad Bibeln har att säga. A5-format mjukpärm 233 sid, 175:-

Cancer och vad Gud lärde mig Madeleines egen väg till hälsa istället för läkarnas råd. Ny upplaga med forskarnas rön om tumörers beroende av våra traumatiska upplevelser. A5 mjukp 147 sid, 150:M o P Wallgren: Prövningar

Prövningar är heliga stunder, fulla av möjlig­ heter bara man ser dem från rätt perspektiv.

Kommande

Kontrollmänniskan i församlingen

A5-format mjukpärm 218 sid, 150:-

Madeleine Wallgren:

Maria Woodworth-Etter

Om förra sekelskiftets märkligaste apostel. A5-format mjukpärm 172-176 sid, 139:-

Howard Storm:

Så upplevde jag döden

En konstprofessors och tillika ateists upplevelse av sin död. En av de mest innehållsrika NDUer som publicerats och oerhört spännande. Howard har delat sin upplevelse i många TV­pro­ gram. Storpocket 165 sid, 139:-

Bestseller

M o P Wallgren:

Sårad och orättvist behandlad

Hur man överlever svek från sina bästa vänner. A5-format mjukpärm 177 sid, 150:-

John G Lake:

Rick Joyner:

Äventyr med Gud

Lake (1870-1935) var en framgångsrik affärsman och forskarpersonlighet som övergav allt och blev Guds ambassadör. Mirakler följde honom. Mahatma Ghandi sade: “Dr Lakes helandetjänst kommer till slut att tas emot av hela världen.” A5 häfte 64 sid, 80:-

Det fanns två träd i lustgården Skillnaden mellan naturlig visdom och den andliga visdom som kom­ mer från Gud.

A5-format 165 sid, 150:-

Peter Wallgren:

M o P Wallgren:

Skapelsens två dimensioner och Johannesevangeliets tecken

Självförtroende och självkänsla i Kristus

Vi behöver lära oss andligt lyssnande. Och förstå Guds plan. I Johannes evangelium gör Jesus 10 tecken med profetisk betydelse.

I Kristus finner vi allt. Han kan bli vårt liv, så att vi får hans självkän­ sla och självförtroende.

A5 häfte 68 sid, 80:-

Gåvor och mängdrabatter i webshopen till våra kunder Fler böcker i vår webshop! Även antikvariat, video, CD. Saknar du internet Världen idag Närbild Jesus till barnen begär du broschyr.

A5 mjukp 184 sid, 150:-

Faktura utan avgift. Portot varierar med vikten. Vanligast 36 - 48:-

Vingårdens förlag

Lärkv 26, Perstorp

Webbutik: www.vingarden.org eller mejla: post@vingarden.org eller ring: 0435-35 705 (ibland äv helg)


Vuxennärvaro för att hjälpa barn på nätet Risker. Det krävs en högre närvaro av vuxna på nätet för att förstå barnens verklighet. Det menar Gabriel Ekbeck vid Frälsningsarmén och Hanna Simonsson, organisationsutvecklare inom Oas-rörelsen.

H

anna Simonsson som arbetat med Oas-rörelsens arbete för barn ser behovet av själavård för både barn och föräldrar på exempelvis det område som gäller internet. − Det handlar inte bara om att fånga upp en människa i kris, det är något ständigt pågående i livet: att någon tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner, säger Hanna Simonsson och syftar på vad många barn utsätts för och är med om på nätet. Det som för några år sedan var typiska tonårsfrågor som: pornografi på nätet, psykisk ohälsa, våld och mobbning, sjunker alltmer i åldrarna. Gabriel Ekbeck menar därför att även om vuxenvärlden skulle önska att slippa ta samtalet om pornografi med en tioåring, kanske det är just det som är nödvändigt. − Förut gick barnprogram klockan sex på kvällen och vuxenprogram klockan tio, men på nätet ligger allt öppet och tillgängligt. Många Youtubers (personer som lägger ut videor på Youtube) berättar väldigt transparant om sin psykiska ohälsa eller övergrepp de varit med om. 44

Det är kanske riktat till äldre tonåringar, men problemet är att nioåringar sitter och tittar på det, förklarar Gabriel Ekbeck som arbetar med ett socialt media­projekt inom Frälsningsarmén som en del av samfundets trygghetsarbete med barn. Både Gabriel Ekbeck och Hanna Simonsson tror att öppenhet, samtal och framför allt vuxennärvaro är en framkomlig väg för att hjälpa barnen på nätet. De tror dock att föräldrar och andra vuxna runt barn behöver vägledning om hur man kan göra detta på bästa sätt, på barnets nivå. − Vi frågar hur det var på fotbollsträningen eller i skolan, men kanske inte alltid hur de haft det ”på Youtube”. Eller vem de chattat med, vilka bilder de sett eller vad någon kommenterat, säger Gabriel Ekbeck. Hanna Simonsson håller med och tror att om samtalet om nätet kan vara lika pågående och levande som alla andra samtal om barnens vardag, är det troligare att de berättar när något går fel. Förbud och frånvaro skapar däremot större otrygghet och fler barn som inte vågar berätta när de är med om något obehagligt eller till och med olagligt på nätet. − Det sker olyckor i trafiken, men vi förbjuder inte barn från att cykla ändå, säger Gabriel Ekbeck. Han menar på att det finns forskning som visar att barn som har internetvana klarar sig bättre på nätet än de som inte har det. Precis som i trafiken behöver de vuxna vara med barnen på nätet och

​Foto: sarah Howling/Istockphoto

Gabriel Ekbeck arbetar med ett socialt mediaprojekt inom Frälsningsarmén som är en del av samfundets trygghetsarbete med barn. Foto: Privat

Jesus till barnen Världen idag Närbild


visa ”hur man går över vägen” eller ”att inte cykla mot rött ljus”. − Man kan inte bara ge barnen en surfplatta när de är tolv och tro att de ska klara sig. Man behöver gå med dem och ”lära dem” hur man gör och vad man ska tänka på, säger Gabriel Ekbeck. Hanna Simonsson betonar också vikten av att inte lägga skulden på barnet om något händer, då finns risken att de inte vågar berätta nästa gång de är med om något. Om ett barn inte berättar, kan man se signalerna genom att barnet utvecklar ett dåligt mående och får psykiska besvär. Då får man pröva olika vägar för att få barnet att känna förtroende och öppna upp sig. − När man väl når barnet och lyssnar utan att lägga skuld, är det viktigt att ge väldigt tydliga ramar för vad som är okey och inte backa som vuxen. Då upplever barnen en enorm lättnad Världen idag Närbild Jesus till barnen

och de kan säga att det är som en sten som lättar, berättar Hanna Simonsson. Hon tror också att man inte ska vara rädd som familj eller församling att erbjuda barnen en stund av stillhet, men att man ibland behöver träna på det om man inte är van. − Vi tror ibland att allt måste vara så häftigt. Vi har godisbön och popcornbön och partyhits och visst det kan vara kul. Men på våra barnmöten har vi märkt en enorm längtan efter stillhet och förbön. Båda återkommer också till att nätet, som vuxenvärlden ibland avfärdar som en låtsasvärld, i allra högsta grad är en verklighet för barnen. Därför har alla vuxna som har barn omkring sig allt att vinna på att lära sig mer om appar, Youtube och olika sociala medier. Anna Karlsson

Hanna Simonsson är organisationsutvecklare inom Oasrörelsen och har i många år arbetat med barn inom Oas. Foto: Privat

45


Krönika.

Maria Furusand: Tron på Jesus och livet med honom måste få ta plats i våra vardagsliv, i våra hem.

E

n gång när jag var ute och föreläste, provocerade det jag sa åhörarna lite mer än annars. Jag sa nämligen att det välanvända ordspråket från Ords 22:6 inte är helt sant. Det är kung Salomo, visheten själv, som säger: ”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Men hur kan jag, en pastor, säga att något som står i Bibeln inte är sant? Varje förälder vet att vi kan göra allt för att leda våra telningar in på rätt väg – skapa goda förutsättningar, vara bra förebilder och göra så gott vi kan. Det gäller läxläsning, val av fritidsaktiviteter, vilket fotbollslag vi håller på, vilken bil som är bäst och så vidare. Men vi kan aldrig välja åt våra barn, eller bestämma över dem. Det gäller alla livets områden. Även det, om de ska fortsätta på vägen tillsammans Jesus. Det är en smärtsam erfarenhet många i våra församlingar har gjort, att deras barn valt en annan väg än den man som förälder mest av allt önskat. Men, bara för att vi kan konstatera att alla inte väljer att följa Jesus i vuxen ålder, betyder det att vi ska lägga ner och kapitulera? Nej, verkligen inte! Tron på Jesus och livet med honom måste få ta plats i våra vardagsliv, i våra hem. Att prata om tron, läsa Bibeln, be tillsammans, lovsjunga och allt det som hör kristenlivet till måste finnas där livet händer, som en möbelreklam säger. Det är inte bara något som ska hända i kyrkan en söndag förmiddag nu och då, utan även en regnig torsdagkväll eller en stressig måndagmorgon. Runt köksbordet mitt i mid46

dagsätandet, vid sängkanten före läggdags, i tv-soffan med fredagsmyset, i bilen på väg till träningen. Där livet händer, helt enkelt. När vi föräldrar leder våra barn och tonåringar in på den rätta vägen, ökar chansen stort att de faktiskt själva väljer den framöver, om de får upptäcka, se och erfara att det är på riktigt att vara en Jesu lärjunge. Därför vill jag både uppmuntra och utmana varje förälder att fortsätta att leda de egna barnen och tonåringarna på den väg de bör gå. För det är där, i vardagslivet, som grunden för en tro läggs, som håller från barndomen, genom tonårstiden och hela vägen in i vuxenlivet. Och du mamma eller pappa, kom ihåg att du är viktigast för ditt barn eller tonåring. Ingen ledare i kyrkan, ingen pastor eller präst, inget läger eller konferens kan ta den uppgiften.

●●● Därför vill jag både uppmuntra och utmana varje förälder att fortsätta att leda de egna barnen och tonåringarna på den väg de bör gå.

Maria Furusand pastor

Världen idag Närbild


Bra kommunikation och ett nära samarbete med våra kunder är viktigt för oss. Vi åtar oss uppdrag i Norra Östergötland, Sörmland och Närke.

Rågvägen 3, 612 94 • Finspång Anders Rising 0706-84 80 97 www.skogsvardstjanst.se

- Röjning - Markberedning - Planteringsuppdrag - Försäljning av skogsplantor I samarbete med

Henriks VVS AB

VVS-installationerna utföres av

Henriks VVS www.henriksvvs.se 0733-44 93 23

Rasbo Yrestahed, 755 96 UPPSALA • E-post: info@henriksvvs.se Världen idag Närbild Jesus till barnen

47


Årets största händelse

av resor till Israel! 16-23/10

Konferens med bibelföredrag, förbönssamlingar, lovsång med israeliskt-svenskt team, talare från messianska församlingar i Israel. Föredragshållare: Dan Johansson, KG Larsson, Hans Weichbrodt Lovsångsledare: Stefan Järnsand

Boende på Hotell Dan Panorama i Tel Aviv vid Medelhavet. Helpension, inklusive två dagars utfärder.

Pris 18 300 kr med avresa från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn. 18 500 kr med avresa från Oslo.

Frågor och bokning King Tours AB Brobacken 10C 443 30 Lerum 0431-830 89 info@kingtours.se www.kingtours.se Jesus till barnen Världen idag Närbild

Profile for Världen idag AB

Världen idag Närbild – Jesus till barnen  

Ett magasin om hur vi kan hjälpa och vägleda barnen till en personlig relation med Jesus.

Världen idag Närbild – Jesus till barnen  

Ett magasin om hur vi kan hjälpa och vägleda barnen till en personlig relation med Jesus.