Adoptoi monumentti

Page 1

Haluatko hoitaa muinaishautaa? Innostutko maalaustalkoista?

muinaisjäännös tai rakennus!

1


MISTÄ ON KYSE? Kiinnostavatko muinaisjäännökset tai vanhat rakennukset? Haluaisitko tehdä jotakin konkreettista niiden hyväksi? Adoptoi monumentti -toiminta rohkaisee jokaista oman ympäristönsä arvostamiseen ja vaalimiseen. Se tarjoaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoitajana. Hoitotoiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Adoptoija ei omista kohdettaan, vaan huolehtii siitä, tarkkailee sen kuntoa, voi tutkia kohteen historiaa ja järjestää halutessaan paikalla erilaisia tapahtumia. Toiminta käynnistyi Pirkanmaan maakuntamuseossa vuonna 2009. Tuolloin allekirjoitettiin ensimmäiset muinaisjäännösten hoitosopimukset. Vuosina 2013–2015 toiminta on laajentunut koskemaan myös rakennus­ perintöä.

2


Näetkö tässä röttelön vai korvaamatonta kulttuuriperintöä? 3


Pälkäneen rauniokirkko on vaikuttava muinaisjäännös. Adop­ toijat hoitavat kirkkomaan ketoa ja seuraavat kirkon kuntoa.

Säilyäkseen kulttuuriympäristö4tarvitsee arvostusta ja aika ajoin myös huolenpitoa.


MITEN? Toiminta perustuu adoptoijaporukan ja Pirkanmaan maakuntamuseon väliseen sopimukseen. Sopimuksessa voidaan määritellä hoitajille oikeus käyttää rakennusta tai muinaisjäännöksen ympäristöä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Pirkanmaan maakuntamuseo huolehtii neuvotteluista omistajien kanssa. Kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon sen kunto sekä hoitajaporukan resurssit. Sopimukset solmitaan toistaiseksi voimassaoleviksi, mutta työn ei tarvitse olla loputon urakka. Mikäli alkuperäinen hoitaja haluaa lopettaa hoitotyön, voidaan kohteelle etsiä uusi adoptoija. Kohteet esitellään hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.adoptoimonumentti.fi. Sivuilla on myös toimintaan liittyvät ajankohtaiset uutiset sekä ilmoitukset hoitotalkoista ja muista tapahtumista.

5


KUKA? Rakennuksen tai muinaisjäännöksen adoptoija voi olla esimerkiksi yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Jotkut ovat perustaneet yhdistyksen varta vasten hoitokohteensa ympärille. Osaan kohteilla järjestettävistä hoitotapahtumista tai talkoista voi osallistua kuka tahansa. Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakko­ tietoja kulttuuriympäristöasioista tai rakennusalan erikoistaitoja. Kiinnostus ja innostus riittävät pitkälle, ja kulttuuri­ ympäristön hoitotyötä oppii parhaiten tekemällä! Maakuntamuseossa työskentelee kulttuuriperinnön hoidon ammattilaisia: arkeologeja, rakennustutkijoita ja perinnerakennusmestari, joiden asiantuntemus on adoptoijien käytettävissä. Museo järjestää myös koulutustapahtumia ja retkiä, joiden puitteissa voi oppia lisää kulttuuriperinnön hoidosta sekä tavata muita adoptoijia.

6


Adoptointi sopii harrastukseksi koko perheelle. Myös lapset voivat osallistua moniin hoitotöihin.

7 Hoitotyö sujuu mukavimmin yhdessä talkoillen. Adoptoijat Reuharinniemen lapinrauniolla.


Liian lähellä seinää kasvava kasvillisuus pitää seinän kosteana. Kosteusvaurio on helppo ehkäistä kitkemällä.

Rakennusperinnöstä huolehtiminen säilyttää myös vanhoja 8 työtapoja. Perinteisen punamultamaalin voi keittää itse.


MITÄ TEHDÄÄN? Hoitoporukka seuraa kohteensa kuntoa ja tekee tarvittaessa hoitosuunnitelman mukaisia hoito- ja kunnostustoimia. Hoitotoimista ilmoitetaan vuosittain Pirkanmaan maakuntamuseolle. Adoptoinnin tarkoituksena on myös tehdä kulttuuriympäristön kohteita tunnetuksi. Kohteille voidaan esimerkiksi suunnitella ja pystyttää opastauluja. Muinaisjäännösten hoidossa tärkeää on tehdä kohde helpommin havaittavaksi. Hoitoon kuuluukin usein kasvillisuuden kitkemistä, niittoa, vesakon poistoa ja roskien siivoamista. Rakennusperinnön hoidossa pienillä ja yksinkertaisilla hoito- ja kunnostustöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi katon ja vesikourujen puhtaina pitäminen, kasvillisuuden raivaaminen seinustoilta, maalaus, punamultaus ja ikkunoiden kunnostus sopivat adoptoijien tehtäväksi. Rakennuksen kunnon tarkkaileminen estää mahdollisia vaurioita kehittymästä vakaviksi.

9


MILLAISEN RAKENNUKSEN VOI ADOPTOIDA? Ympäristössämme on paljon historiallisia kohteita, jotka sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä, näkyvillä paikoilla. Usein huolenpidon tarpeessa ovat erityisesti käytöstä pois jääneet rakennukset. Adoptoitavaksi sopii asumaton rakennus tai rakennelma. Kohteen olisi hyvä olla maisemallisesti merkittävä ja kooltaan pienehkö, jolloin hoitotoimetkin pysyvät kohtuullisina. Sopiva kohde voisi olla esimerkiksi kylätalo, mökki, torppa, koulu, mylly, asema, laululava, kioski, lato, aitta, kappeli, maitolaituri, uimahuone, muuntaja, silta tai makasiini. Pienikin kohde voi olla merkittävä! Tiedätkö tarkoitukseen sopivan rakennuksen tai rakennelman? Ehdota sitä Pirkanmaan maakuntamuseolle: puh. 03 5656 5141 tai adoptoimonumentti@tampere.fi

10


Laululava voisi sopia kuoron tai pienen orkesterin adoptiokohteeksi?

Pienikokoiset, mutta kaupunki­ kuvassa merkittävät kioskit ­v oisivat sopia asukasyhdistysten hoidettaviksi.

Tuulimyllyt ovat maaseudun katoavaa rakennusperintöä. 11 Hyvin hoidettu mylly on upea maamerkki ja lähiympäristönsä ylpeyden aihe.


Rautakautisia kalmistoalueita hoidettiin Kulttuuriympäristön hoidon leirillä perinteisesti niittämällä.

Kasvit peittävät ja niiden juuret 12voivat vaurioittaa muinais­ jäännöstä. Pispalan Pulteriaidan adoptoijat hoitotalkoissa.


MILLAISEN MUINAISJÄÄNNÖKSEN VOI ADOPTOIDA? Pirkanmaalla on runsaasti erilaisia muinaisjäännöksiä tuhansia vuosia vanhoista kivikauden asuinpaikoista ensimmäisen maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin. Kaikki muinaisjäännökset ovat lailla rauhoitettuja, eikä niihin saa kajota ilman lupaa. Muinaisjäännökset ovat usein vaikeasti havaittavissa ja huonosti tunnettuja, eikä niiden merkitystä aina ymmärretä. Adoptoitaviksi soveltuvat vaikkapa linnavuoret, kiviaidat, röykkiöhaudat, pyyntikuopat, muinaiset asuinpaikat, polttokenttäkalmistot ja puolustusvarustukset. Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä voit tarkistaa, sijaitseeko asuinpaikkasi läheisyydessä muinaisjäännöksiä. Ehdota kiinnostavaa kohdetta Pirkanmaan maakuntamuseolle! Katso kohteita myös hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.adoptoimonumentti.fi

13


MIKSI LÄHTEÄ MUKAAN? Oman käden jälki Menneisyyden jälkien lukutaito

Konkreettinen tekeminen Mielekäs harrastustoiminta Rakkaan rakennuksen säilyminen Hyvä mieli!

14


Pispalan pulteriaidalle pystytettiin syksyllä 2013 juhlallisin menoin komeat infotaulut.

15

Kulttuuriympäristöretkellä Osmonpuiston laululavalla.


TERVETULOA MUKAAN! Etsimme uusia adoptoitavaksi soveltuvia kohteita ja niille hoitajia.

Ota yhteyttä! Pirkanmaan maakuntamuseo puh. 03 5656 5141 adoptoimonumentti@tampere.fi www.adoptoimonumentti.fi

Adoptoi monumentti myös Facebookissa ja Twitterissä

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.