VapaaBoomari 5/2019

Page 10

M

TEKSTI EERO PITKÄSALO KUVAT EERO PITKÄSALO, JANNA AHPONEN, ARI-PEKKA HILDÉN

SPARRAUSTA JA URAHAAVEILUA

MISTÄ ON BOOMIN MENTOROINTI TEHTY?

Ilmaisia lounaita ei pitäisi teoriassa olla olemassa. Tämän jutun luettuasi saatat olla kuitenkin toista mieltä.

Kuten Boomin toiminta kokonaisuudessaan, myös mentorointi on kehittynyt huomattavasti 2010-luvulla. Siinä missä joitain vuosia sitten mentorointi kuului valmiiksi kiireisen koulutuspoliittisen vastaavan pöydälle, on projektilla jo muutaman vuoden ollut oma toimihenkilö. Koska tyypillinen mentorointiprojektiin hakenut on loppuvaiheen opiskelija, ei tähän suureen kehitykseen ole suuremmin kiinnitetty huomiota, kun mentoroitavat siirtyvät työelämään. Mistä mentoroinnissa on kyse? Kaikessa lyhykäisyydessään kokenut mentori siirtää omaa karttunutta hiljaista tietoaan kokemattomalle aktorille – mentoroitavalle. Tämä tapahtuu projektin yhteisten tapahtumien sekä mentorointiparin välisten tapaamisten kautta. Aktorille tämä tarjoaa tukea työelämään siirtymisessä, oman urasuunnittelun kanssa sekä oman paikan löytämisessä, kun puolestaan mentori saa nuoremman sparrailukumppanin ja tuoreita näkökulmia niin ammatillisiin kuin muuhunkin elämään liittyviin seikkoihin. Boomi tarjoaa projektille alustan ja antaa mentorointiparille vapaat kädet toteuttaa asioita omalla tavallaan. Yhteisissä tapaamisissa voi jakaa parhaita käytäntöjä ja verkostoitua muiden projektilaisten kanssa.

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.