VapaaBoomari 1/2022

Page 10

TEKSTI Helmi Kullas KUVAT Matilda Kääntä

Alumnihaastattelu: Matilda Kääntä

Urapolkua eteenpäin - oma onni edellä

M

atilda Kääntä on entinen boomari, nykyinen taiteilija ja taideyrittäjä. Tampereen yliopistossa vuodet 2013–2018 viettänyt Kääntä muistelee opiskeluvuosia lämmöllä. Omien sanojensa mukaan opiskeluaikana tuli ”aika täysillä oltua ja mentyä”. Opiskelujen ohella Kääntä toimi muun muassa vuoden 2014 hallituksessa juhlavastaavana lukuisten muiden ”boomi-hommien” lisäksi. Johtamista pääaineenaan lukenut Kääntä teki töitä pankki- ja henkilöstöaloilla, kunnes siirtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Mitä Kääntä oppi pankkityöstä ja millainen merkitys ensimmäisellä vakituisella työpaikalla on? Entä mistä idea taideyritys Retee Artsin perustamiseen tuli ja miten hän tasapainottaa vapaa-aikaa ja työtä arjessaan?

10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.