Page 1

VÄNSTERHÄNT Vänsterpartiet Västmanlands medlemstidning

Nr 1 2016

V i Köping fixar feministfestival s. 6 Möt nya styrelsen s. 4

Fira 1 maj med Ali Esbati s. 16

Landstingsgruppen vill träffa dig s. 12


Innehåll

Ledare Först vill jag börja med att tacka för

2-3

Ledare

10-11 12-13 14-15 16

Samernas kamp

4-5 Presentation av DS 6-7 8 mars 8-9 Internationell feministträff

Landstinget rapporterar Feministträff för män Fira 1 maj med V

fortsatt förtroende. Jag blev oerhört glad när jag på Distriktsårskonferensen i Sala blev omvald som ordförande för Vänsterpartiet Västmanland. Tillsammans med en mindre och till stor del ny styrelse ser jag fram emot nya uppgifter och utmaningar. Efter hemkomsten från konferensen blev jag knockad av hög feber. Alltså säng liggande I några dagar. Det gav mig tid till lite tankar och funderingar. På oss vänsterpartister i länet. Dom flesta av oss är vad man kallar ”fritidspolitiker”. Det innebär att vi under dagtid förvärvsarbetar, med allt vad det innebär. Kanske jobbar vi 7-16 på fabriken, i butiken eller inom

Vänsterhänt ges ut av Vänsterpartiet Västmanland

Ansvarig utgivare: Birgitta Hedblom Redaktör: Tess Lundin Medarbetare #1/16: Sofia Telfer, Anders Ericsson, Nidia Åman Omslagsfoto: Tess Lundin Adress: Vänsterpartiet Västmanland, Slottsgatan 6, 722 11 Västerås Telefon: 021-13 27 93 Hemsida: http://vastmanland. vansterpartiet.se

2

Foto: Sofia Telfer


vården. Sen hem och sköta hem och familj. Laga mat och kanske natta barn. Sedan börjar ”fritiden”.  Vi kanske läser mail, nämndhandlingar eller handlingar inför kommunfullmäktige, sätter ihop en dagordning inför nästa styrelsemöte osv. Vart vill jag komma med det här?

mig på kvinnodagen. Det är för mig ingen dag för att fira kvinnor. Det är däremot en dag att uppmärksamma och protestera mot våld, förtryck och orättvisor mot kvinnor. Från hedersvåld och könsstympning till kroppsfixering och duktighetsideal.

Jo, till att dom flesta av oss är just ”fritidspolitiker”. Hur gärna vi än vill så kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Därför måste vi hjälpas åt; samarbeta, byta idéer och våga ta hjälp av varandra. Ingen ska behöva dra ett lass man inte mäktar med. Ingen ska behöva gå in i väggen. Ensam är inte stark. Men tillsammans är vi starka. Tillsammans klarar vi allt.

En dag att lyfta frågorna som handlar om att kvinnor över hela världen ska ha samma rättigheter och möjligheter som män,en dag att visa att kvinnor får sämre lön och sämre vård än män. Så till nästa år hoppas jag innerligt att jag slipper få ett ”Grattis alla tjejer”-mail.

Nyligen var det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Då fick jag ett mail från en manlig vän,som gratulerade

3


Presentation av nya Distrikt Vi har ställt fyra frågor till alla i distriktsstyrelsen: 1. Vad har du för sysselsättning? 2. När gick du med i Vänsterpartiet? 3. Varför har du valt att engagera dig i partiet? 4. Vilka är dina förhoppningar inför det kommande året? Birgitta Hedblom, ordförande, Köping 1. Sysselsättning Frukt och grönt ansvarig på butik. 2. Gick med i partiet 2010 3. Jag har valt att engagera mig för att kunna vara med och påverka till ett mer feministiskt samhälle, där man och kvinna är jämlika. 4. Tror väldigt mycket på sammansättningen av den nya styrelsen. Både nya och ”gamla” styrelsemedlemmar. En bra mix av folk och en mindre och tajtare styrelse.

Christine Bagger, ledamot, Skinnskatteberg 1. Sjukpensionär samt har ett litet småbruk

2. Gick med i partiet 2011

3. Jag kände att det var det enda rätta att engagera sig då man inte kommer långt med att bara sitta på Facebook och skriva. Man måste ut i levande livet och möta folk. 4. Svår fråga men jag vill försöka stärka banden mellan partiföreningarna i länet.

4

Nidia Åman, ledamot, Västerås 1. Jag jobbar som boendestödjare. 2. Jag gick med i partiet år 2000 3. Jag vill påverka samhället och världen eftersom vi behöver vara aktiva för att motverka de ökande klyftorna i samhället. Vad gäller globalt handlar det om att motverka klimatförändringar och värna kvinnors rättigheter. 4. Jag kan bidra med min erfarenhet och stödja de nya förmågorna samt att vara en del av mångfalden i partiet.

Pia Boiardt, ledamot, Fagersta 1. Gymnasielärare 2. 2005 3. Jag vill vara med och påverka samhällsutvecklingen för jämlikhet, jämställdhet, miljömedvetna val; ett socioekonomiskt hållbart samhälle. 4. Göra partiet starkt internt genom bättre nätverkande mellan våra olika partiföreningar, och att vi utåt ses som ett trovärdigt parti inom många politiska frågor. Att vår politik blir tydlig för allmänheten.


tsstyrelsen

Helen Lindblom, ersättare, Köping 1. CNC-operatör på Sandvik i Köping/ arbetssökande eftersom företaget stänger 2017. 2. Jag gick med i partiet 2014.

Annica Lindholm, ledamot, Hallstahammar 1. Aktiv pensionär 2. Inträde år 1975 mycket på grund av kärnkraftsfrågan som då var högaktuell samt jämställdhetsfrågor. 3. Klasskillnaderna fortfarande stora och den ”lilla människan röst” viktig! Jämställdheten på väg men mycket kvar att göra. Miljöperspektivet hur kan vi mer påverka det? 4. Att styrelsen utvecklas tillsammans med hela länet på ett ömsesidigt sätt som inger förtroende och därmed ”bygger” partiet vidare.

Lars Lithammer, ledamot, Västerås

Reijo Tarkka, ersättare, Hallstahammar

3. Det var dags för mig att börja engagera mig. Klasskillnaderna och orättvisorna ökar i samhället, främlingsfientligheten ökar, jämlikheten och solidariteten minskar. Jag vill vara med och skapa ett bättre samhälle där alla människor är lika mycket värda och ingen hamnar utanför. 4. Jag hoppas jag får lära mig mycket nytt i distriktsstyrelsen. Jag hoppas att styrelsen kan bli ett bra och aktivt team, där det händer mycket.

Åsa Forss, ersättare, Sala 1. Jag är häst/stallskötare i ett inackorderingsstall med ungefär 30 hästar. 2. Gick med i Ung Väster på slutet av 1980-talet och i Vänsterpartiet i mitten av 1990-talet. 3. Jag har valt att engagera mig för att jag blev less på att se hur Sverige kommer längre och längre in på en väg som gör mig arg och rädd. Jag kunde inte sitta hemma och bara se på. 4. För min egen del ser jag fram emot att lära mig massor om hur det går till i en distriktsstyrelse. För styrelsens del hoppas att vi kommer att kunna hjälpa till att öka samarbetet mellan kommunerna i vårt distrikt - det tror jag skulle kunna inspirera och skapa massor av bra idéer att arbeta med under 2016.

5


V i Köping styrde upp 8 mars i förväg för att hjälpa kvinnojour En av fem kvinnor i Sverige har, vid något tillfälle, utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det gör att behovet av resurser hos kvinnojourer är stort. När V i Köping skulle anordna en feministfestival bestämde de sig snabbt för att samla in pengar till den lokala kvinnojouren. – Vi  vill uppmärksamma internationella kvinnodagen genom att arrangera en typ av förfest, men vi vill också betona allvaret i ojämställdhet så vi tänkte att vi skulle hjälpa den lokala kvinnojouren eftersom de gör bra och viktigt arbete, säger Håkan Eklund, en av arrangörerna av feministiska festivalen. Under  festivalen  uppträdde  bland andra Västerås feministiska kör som sjöng kampsånger, Kerstin Kobran Poeten Serénus med Spoken Word och punk- och proggbandet Halva mänskligheten. Tusentals kvinnor och barn söker skydd hos kvinnojourer varje år, men många av dem avvisas också på grund av brist på utrymme. Bostadsbrist och ekonomisk ojämlikhet mellan  könen  förstärker  kvinnors utsatthet för mäns våld. Att se hur olika sakområden hänger ihop med varandra är därför en förutsättning för att kunna lyckas föra en feministisk politik.

6

V:s politik mot våld mot kvinnor • Handlingsplan mot sexuellt våld. Vänsterpartiet till stärka det förebyggande arbetet och att det psykosociala stödet för de som blivit utsatta för sexuellt våld. Därför kräver vi att regeringen tar initiativ till att skapa handlingsplaner mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder. • Bryt med destruktiva maskulinitetsnormer. Våldsbeteende är inte biologiskt betingat eller ärftligt. Våld mot kvinnor bygger på maktstrukturer och viljan att underordna och kontrollera. Förtrycket är socialt skapat av oss människor och därför också möjligt att förändra. • Haverikommission. Vänsterpartiet har under flera års tid lagt förslag till riksdagen om att tillsätta en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man. En liknande lagstiftning infördes 2007 när det gäller barn som dödats av närstå­ende. • Stärk kvinnojourerna. Genom kvinnors ideella arbete i kvinnojourer kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser ibland brister. I årets statsbudget finns pengar avsatta för att kunna ge kvinnojourerna stabilare och mer långsiktig finansiering. Det är ett resultat av Vänsterpartiets krav på och förhandlingar med regeringen. • Näthat och nätombudsman. Hat och hot finns i samhällets alla miljöer, även på internet. Näthatet som till stor del drabbar kvinnor, har under de senaste åren brett ut sig och blivit alltmer vanligt. Vänsterpartiet föreslår därför att det ska inrättas en nätombudsman (NätO).


Del av Västerås feministiska kör som tog ton under festivalen.

V i Västerås bjöd på bio, dans & musik ”Martha och Niki” lockade feminister till Elektra på 8 mars. Filmen handlar om kvinnornas kärlek till dansen och varandra; om deras utmaningar och förhoppningar om framtiden. Efter filmen höll systrarna Rechael Kambugu  och  Diana  Kambugu  i en  dansworkshop.  I  Jungle Fever utmanas en att dansa samtidigt som en vågar vara sig själv. Kvällen avslutades med sångerskan Tina  Wilhelmsson.  2015  fick  hon Västerås stads kulturstipendie med motiveringen att hon ”använder visor och ett engagerande scenspråk som medel för att skapa ett mer jämlikt samhälle”.


Internationell feministträff med kvinnonätverket I slutet av januari åkte Västmanlands kvinnonätverk till Stockholms internationella feministforum. Forumets syfte var att belysa och inspirera hur det går att förändra genom aktivism. Detta gjordes genom att deltagarna fick ta del av kvinnors berättelser om aktioner från fyra kontinenter i form av föredrag och diskussioner. Berättelserna skiljde sig åt mellan de olika världsdelarna och länderna , men den röda tråden var patriarkatets, kapitalismens och nyliberalismens grepp om kvinnors situation. Strävanden efter rättvisa och jämlikhet i Europa kan se annorlunda ut än på andra kontinenter, men vi har en gemensam nämnare som är kvinnors underordning och utsatthet. Kvinnors kamp i Sverige kan handla om rätt till arbete, rätt till heltid, mäns våld mot kvinnor och lika lön för lika arbete. På andra håll i världen är grundläggande behov, som till exempel tillgång till vatten eller strävan efter fred, i fokus. De multinationella gruvföretagen är till exempel ett stort problem i Sydamerika och Centralamerika eftersom de i sin jakt efter maximal vinst förstör naturen och hotar själva livet för invånarna och hela ekosystemet. I den kampen har kvinnor en ledande ställning. Samma kamp mot gruvföretag förs också av samiska kvinnor i Skandinavien. Oavsett kontinent och problem så spelar kvinnors roll som ledare en mycket stor roll. När kvinnor inte har en plats vid bordet förstärks kvinnoförtrycket i ett samhälle. Kampen måste då föras

8

och stärkas utanför de formella beslutsfattande strukturerna. Det finns ljuspunkter och hopp om en bättre framtid om vi agerar tillsammans. Ett gott exempel på det hittar vi i norra Syrien. Sedan fem år tillbaka har där bildats tre självstyrande autonoma regioner med

”Det finns ljuspunkter och hopp om en bättre framtid om vi agerar tillsammans. Ett gott exempel på det hittar vi i norra Syrien.”

samlingsnamnet Rojava. Området bebos av flera olika folkgrupper som har gått samman och påbörjat en demokratisk process som utgår från folket. Det har man gjort genom att fastställa en stadga som innehåller uppemot hundra artiklar som är rättesnören i processen. Själva stadgan kallas Rojava, och dess yttersta syfte är frihet, demokrati, enhet, mångfald och jämställda villkor åt alla. Gemensam huvudstad för de tre regionerna är Kobane, där det parallellt har uppstått en kvinnorevolution, vilket har lett till att trettio procent av stadens ledande

råd är kvinnor. Det pågår ett demokratibygge i syfte att uppnå ökad jämlikhet mellan könen i Kobane. När IS försökte inta staden, organiserade sig kvinnorna till en väpnad kamp för att skydda sig själva. I alla tre regionerna pågår utbildning för kvinnor i syfte att de ska kunna nå beslutsfattande positioner i samhället. De tre regionerna har flera yttre fiender. Värst är Assads regeringsarmé som med stöd av Ryssland har bombat den egna befolkningen, samt IS som försökt att invadera området samtidigt som Turkiet inte har lyft ett finger för att hjälpa till, trots att området ligger vid den turkiska gränsen. Under pågående krig har tusentals kvinnor mördats och våldtagits, tusentals barn har förlorat sina mänskliga rättigheter och flera miljoner människor är på flykt. Det som jag upplevde som beundransvärt under feministkonferensen var att alla berättelser innehöll en gnista av hopp, och genom aktioner har framgång uppnåtts.

Nidia Åman

Distriktsledamot Vänsterpartiet Västmanland


Vad tycker du om konferensen? Malin Larsson – Den känns intressant och aktuell. Det är viktigt att få ett internationellt perspektiv på dagens problematik utifrån politik och makt. Allt från förtryck, korruption eller könsstympning till fredsprocesser och fackliga organisationer. Flera spännande diskussionen trädde fram i forumet ”kvinnor mot fundamentalism”. De djupgående diskussionerna gav en känsla för aktivisternas vardag. Vilka problem och politiska motgångar en kvinnlig aktivist kan möta. Hur kvinnorna i panelen arbetar för att nå lösningar eller delmål på vägen. Exempelvis hur politiker ska återfå trovärdighet i Afghanistan. Ett annat intressant exempel var projekt Ciudad Mujer, ett kvinnocenter i El Salvador. Centret hjälper och stödjer kvinnor i deras livssituation. Utbildning, juridisk hjälp, läkare och psykologer är exempel på den kostnadsfria hjälp kvinnorna får.

Tess Lundin – Den är fängslande! Jag tror på devisen ”gräv där du står”, men för att göra det på ett bra sätt i solidaritet med kvinnor världen över så krävs även förståelse för hur olika frågor och platser påverkar varandra. Konferensen har lyckats utmärkt med att sätta ljus på globala processer med hjälp av lokala berättelser. ”Världen är en, ingen kontinent kan lämna den andra. Världen är en, det kan inte Europa ställa sig utanför. Vi bör omfamna varandra”, sa Ndeye Khady Ndiaye, kvinno­rättskämpe från Senegal. Det var en viktig kritik att ta med sig som svensk, ­tycker jag. Hur Sverige och EU reagerar mot flyktingkrisen är fullkomligt oförsvarbart och bryter mot deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det gör mig illamående att vi har en regering som påstår sig vara feministisk, men som samtidigt arbetar aktivt för en inhuman flyktingpolitik.

Helen Lindblom – Det är alltid kul att åka iväg på större arrangemang som t ex feministkonferensen. Det socialistiska forumet förra hösten var också kul. På sådana arrangemang får man chansen att höra vad andra har för erfarenheter, och jag tycker att man lär sig väldigt mycket. Efter en konferens kommer jag hem med nya kunskaper, tankar och idéer, och med ny energi, som jag förhoppningsvis kan dela med mig av till andra. Ju mer jag lär mig, desto lättare blir det dessutom att argumentera mot höger-politiken och för en socialistisk och feministisk politik.

9


Samer kämpar för ett hållbart Sverige Av Tess Lundin

Vänsterpartiet motionerade 2014 om utökade rättigheter för samer i Sverige, men förslaget fick avslag i riksdagen förra året. På internationella feministkonferensen berättar Marie Persson från Sametinget vilka utmaningar samerna ställs inför när svenska staten dikterar deras villkor. den internationella kvinnokonferensen området. Marie Persson, representant i Stockholm. Hon delar scenen med i Sametinget för Landspartiet Svenska Blanca Chancoso; aktivist och urfolkssamer, beskriver ett gruvtillstånd som kvinna från Ecuador. delades ut av svenska staten och som förstör hennes samhälles land, – Vi [samer] har mer gemensamt med försörjning och kultur. Trots den stora ursprungsbefolkningar i hela världen än påverkan dessa gruvindustrier har på med svenskar i allmänhet, säger Marie. samernas liv så har de själva inte något att säga till om angående tillstånden. Hon förklarar att anledningen till det är att deras värden och leverne ofta är Marie reser runt i Sverige för att prata likartade. De har en stark respekt för om samernas utmaningar och den här moder jord och lever ett liv där de är i gången  deltar hon  i ett  seminarium  på mycket beroende av den omkringliggande naturliga miljön. – Det ligger som en död hand över

FN har bekräftat att urfolk har rätt att besluta om gruvindustrier ska få tillgång till deras land eller inte. Norge har nyligen tecknat ILO-konventionen 169 som ger samer rätt till verkligt självbestämmande i landet. Vänsterpartiet  motionerade  2014  om att  utöka det  samiska  självstyret  i

Rennäringen är ett starkt argument samer kan använda sig att för att få sina rättigheter respekterade, men för de samer som livnär sig på annat sätt, som Marie och hennes grannar, är det ännu svårare att få gehör.

10


”Sverige är det ledande gruvlandet i Europa. Vi är en tung aktör och därför har vi ett ansvar att kräva att staten respekterar grundläggande rättigheter”

Marie Persson

Sverige, lyfta frågor som berör gruvbrytning och en jämställd rennäring, ta fram en vitbok om statens övergrepp mot samer och att regeringen skulle ta nya initiativ för att  ratificera  ILO  169.  Den  svenska riksdagen röstade dock nej till samtliga punkter. Alla riksdagspartier, utom Vänsterpartiet, var eniga i avslaget. Trots att samerna har sitt eget parlament i Sverige kan de inte verkställa lagar som är relevanta för deras samhällen. De kallar det en ”dysfunktion­ell regering”. Istället är de underkuvade den svenska statens vilja.

Marie Persson. – Många människor vet förmodligen

inte om att Sverige är det ledande gruvlandet i Europa. Vi är en tung aktör och därför har vi ett ansvar att kräva att staten respekterar grundläggande rättigheter, internationella konventioner, deklarationer och ramverk. Men det gör man inte i dag. Sverige tycker om att presentera sig själv som en förebild inom dessa områden, men misslyckas och man får också konstant kritik för detta, säger Marie.

Hon  är  övertygad  om  att  hållbarhet – Det är svårt att få våra värderingar inte kan uppnås om inte alla berörda erkända, säger Marie. människor inkluderas när samhällen byggs. Hon understryker att det samiska Hon förtydligar att dessa värden inne- folkets kamp för sina rättigheter kommer fattar samernas anslutning till naturen, att gynna resten av landet också. som de är helt beroende av för att överleva, bokstavligt och kulturellt. När –  När vi kämpar för mark, långa och tunga gruvtillstånd delas ut vatten och hållbar försörjtill företag belastas samernas ning  gynnas alla. vatten, mat, kultur och hälsa hårt.

11


Framgångar blandas med utmaningar för landstinget Västmanlands landsting når resultatmålet för året vilket vi är ensamma om i landet. Vi står dock inför stora utmaningar med en hög kostnadsutveckling och omfattande investeringsbehov. Underskottet för Västmanlands sjukhus, primärvården och psykiatrin fortsätter. En orsak till den höga kostnadsutvecklingen i landstinget är hyrpersonalen som inte bara är dyr, men även skapar mer stress för den fasta personalen och riskerar att försämra patientsäkerheten.

Inom Vänsterpartiets landstingsgrupp har vi beslutat oss för att utse några profilfrågor att arbeta med inför nästa val. Vi har valt arbetsförhållanden för personal och psykiatri som de viktigaste men naturligtvis kommer vi även att driva andra frågor. Vi har redan börjat träffa fackliga företrädare för olika personalgrupper.

Vi arbetar för att minska beroendet av hyrläkare/sköterskor. Västmanland deltar just nu i ett nationellt projekt som går ut på att gemensamt ”Vänsterpartiet är starkt inom lands- Landstingsfrågor­ fasa ut hyrläkare inom tinget, men vi behöver bli bättre på tend­ erar att hamna i psykiatrin i hela landet. att lyfta fram vårt arbete. Därför bjuskymundan i politiken Vi jobbar också för att der vi in oss till alla partiföreningar i och det vill vi ändra ta tillvara personal med distriktet för att prata landstingspopå.  Vänsterpartiet  är litik – gärna kombinerat med någon vårdkompetens  från starkt inom landstinget utåtriktad verksamhet.” andra  länder  för  att och vi behöver bli klara bemanningen. bättre på att lyfta fram vårt arbete. Därför bjuder vi in oss till alla Regionfrågan har tagit mycket tid i anspråk partiföreningar i distriktet för att prata landsdet senaste året och vi har lyckats se till tingspolitik - gärna kombinerat med någon att de mindre partierna får inflytande i den utåtriktad verksamhet. nya organisationen som införs januari 2017. Nästa fråga är den om storregion som vi Ring eller mejla oss! som parti har tagit ställning mot då vi tycker att  förslaget  om  sex  landsting  och  regiHans Jansson, landstingsråd oner,  är  odemokratiskt. Besök gärna vår Tele: 072-153 00 83 hemsida vastmanland.vansterpartiet.se och E-post: hans.jansson@ltv.se läs uttalandet om storregionsfrågan som distriktsårskonferensen nyligen antog. Karin Thorborg, ersättare i landstingsstyrelsen. Tele: 076-496 90 23 Vårt samarbete med Socialdemokraterna och E-post: karin.emilia.thorborg@ltv.se Miljöpartiet fungerar bra. Arbetet är indelat i olika ansvarsområden där Vänsterpartiet Heidi-Maria Wallinder, politisk sekretefokuserar på psykiatri, forskning, regional rare. Tele: 021-17 69 89 eller 073-389 82 utveckling och jämställdhetsfrågor. 43 E-post: heidi-maria.wallinder@ltv.se

12


Andra nyheter från landstinget  Vi har lyckats få igenom ambulansdirigering och primärvårdsakut i egen regi.  Vi tar även steg för att föra tillbaka läkemedelsförsörjningen (apoteket) i egen regi på sjukhuset.  Vi har nyligen antagit ett dokument för vår viljeinriktning inom jämställdhetsområdet. Den ska bli vår plattform att arbeta ifrån resten av mandatperioden och vi kommer att bevaka att den arbetas in i den kommande regionplanen.  Digitaliseringen har ökat tillgängligheten till vårdinrättningarna. Man kan bland annat läsa sin egen journal på nätet, boka tid och förnya recept.  Vi står inför stora investeringsbehov. Sjukhusbyggnaderna är gamla och omoderna och håller inte alltid för miljökraven. En upprustning är nödvändig om vi ska kunna fortsätta operera.  Kostenheten som ansvarar för maten på sjukhuset har fått flera nationella priser.  Kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och resenärerna är nöjda.  Vi har beslutat om en ny forsknings- och innovationsfond som ska ta tillvara personalens idéer om förbättringar.  Den senaste medarbetarenkäten visar glädjande nog att landstingets anställda överlag trivs bättre än tidigare.

Hyckleri om lönesänkningar Lars Calmfors med flera aviserar att ingångslönerna är för höga. I 25 år har han kämpat för att sänka vanligt folks ingångslöner. Han är dock inte intresserad av att sänka sin egen lön på 167.000:- per månad. Stefan Lundborg Vänsterpartiet, Köping

13


Vänstermän på feministträff När jag fick höra att Lars Ohly skulle komma till Västerås för att prata feminism, med bara män, blev jag glad. Många gånger har jag känt att jag, eftersom att jag är man och inte kan veta hur det är att vara kvinna, känner att jag har frågor som jag inte alltid törs ventilera. Det var inte längesedan jag öppnade ögonen för orättvisorna och för en konflikträdd själ är det inte alltid lätt att ställas till svars.

men det finns en kamp som aldrig beskrivs – kampen mellan könen. Och där var vi igång. Lars ­berättade­ om Grupp 8 och om hur Vänsterpartiet äntligen lyckades få in feminism som Jag tänkte att i en en grundval ­tillsammans grupp med bara män med socialismen under kanske jag skulle kunna ”Är vi för jämställdhet kongressen 1996. ge mig in i de debatter är vi för individuell Samtidigt ­berättade föräldraförsäkring.” där jag annars trivs han hur det var när bäst som flugan på han fick upp ögonen väggen. Och så kändes Lars Ohly för ojämlikheten och det! Även om det aldrig hur han började ifråga­ blev några hätska sätta sig själv. diskussioner kände jag ändå att jag fick klarhet i väldigt mycket, speciellt när Lars gjorde historiska kopplingar till alla de problem vi ser idag. Trots att flera inbjudningar till träffen hade gått ut var vi endast fem män från hela länet som mötte Lars. Det i sig vittnar om att träffar som den här behövs mer än någonsin. Självklart fanns det en besvikelse, både i våra och Lars ögon, men samtidigt kände jag att det kunde ge mer tillfälle för diskussion än föreläsning. Lars ställde frågan: Är det någon som vet hur det kommunistiska manifestet börjar? En av deltagarna svarade – Det går ett spöke genom Europa… – Just det! utropade Lars, hela manifestet handlar om klasskamp,

14

Lars Ohly besökte Västerås i februari.


Vi diskuterade hur feminismen ser ut idag och Lars gjorde hela tiden återkopplingar till historien. Någonstans går det upp för oss att feminismen, liksom demokratin, är en fråga som vi måste vinna igen och igen. När vi hör någon som säger ”Men, vi har ju kommit så långt, kan vi inte lugna oss lite!” måste vi poängtera att så inte är fallet. Det spelar ingen roll hur jämställt vårt land är i förhållande till andra länder. Det är fortfarande ojämställt Och så länge det är så måste vi, som vänsterpartister och feminister, ta ton.

och med att det är genetiskt att hannar i djurriket föredrar leksaksbilar medan honor gillar dockor. Det irriterar mig att folk som jag umgås med verkar tro att det fanns leksaksbilar redan innan den första människan föddes. Beteenden som vi antar är "naturliga" leder oss vidare in på mäns övergrepp på kvinnor. Redan i unga åldrar blir det så tydligt när en sätter på sig genusbrillorna. ”Han drog mig i håret", säger flickan ”Han är nog bara kär i dig", säger den vuxne. Varför förstår vi inte att vi på det viset romantiserar våld och förmedlar att flickors gränser och kroppar inte behöver respekteras?

En sak som intresserade mig extra mycket är varför de kvinnodominerande yrkena är så lågt betalda. Lars menar att när kvinnor började arbeta ”Feminismen, liksom utanför hemmet var demokratin, är en fråga Lars avslutar diskusdet i första hand sionen med att berätta som vi måste vinna igen om hur mycket han för att bidra till och igen.” hushållskassan. tycker om ordspråk. Det Kvinnans yrke sågs går alltid att hitta något som en bisyssla, en bra för en given situation. hobby. Det var mentaliteten som lade Men! Det finns ett ordspråk han hatar; ”Kärlek börjar alltid med bråk”. grunden för de stora löneskillnader vi ser mellan män och kvinnor idag. Förhoppningen är att den här diskussionen och de klarheter vi fick med Det förde oss vidare in på föräldraoss ska ge ringar på vattnet och mod ledigheten där det ojämna uttaget att säga ifrån. Och jag hoppas, nästa mellan män och kvinnor bidrar gång Lars kommer och hälsar på, att till en ojämställd arbetsmarknad vi kan vara några fler som diskuterar. med lägre löner för kvinnor. – Är vi för jämställdhet är vi för Som män och vänsterpart­ister måste vi individuell föräldraförsäkring, bli bekväma med att agera feministiskt. säger Lars med eftertryck. Hur ska vi annars kunna stå Under slutet av eftermiddagen diskute- upp för jämställdheten? rade vi vikten av att inte särskilja könen från att bebisen tar sitt första andetag. Det finns så mycket som antas vara medfött och aldrig ifrågasätts. En del Anders människor i min omgivning menar till Ericsson

15


Vi samlas på Fiskartorget i Västerås kl 14 söndag 1 maj. I år är riksdagsledamoten Ali Esbati huvudtalare.

2016

Fira 1 maj med Vänsterpartiet

Vänsterhänt nr1 2016  
Vänsterhänt nr1 2016  
Advertisement