Page 1

VÄNSTERHÄNT Vänsterpartiet Västmanlands medlemstidning

4/2015

Har du idéer om hur V kan bli bättre? Motionera! s. 4-5 Kallelse till distriktsårskonferensen s.4 Nominera ombud till kongressen s.5 Var med och förbättra tillgängligheten s.14

s a r i t n a s Barbro

0 1 . s s p i istiska t


Innehåll

Ledare

2-3 4 5 6-7 8 9 10 11 12-13 14 14

Jag har en fin och klok vän. Han är poet och jobbar på Fabriken. Han är musiker och Vänsterpartist.

15

Ledare Kallelse till DÅK:en Kongressen i Örebro Höstkonferensen med miljö i fokus Stämningsfull feministfest Möt Karin Thorborg Barbros antirasistiska tips Kamrater om Vänsterdagarna Hur organiserar vi oss? Träff för nya medlemmar Vill du vara med och förbättra tillgängligheten?

Håkan heter han. En av hans senaste dikter lyder så här: ? Vad har du gjort med din själ, Socialdemokrat ? Har du stängt i ditt land, Socialdemokrat

Klimat och klass hänger ihop

Vänsterhänt ges ut av Vänsterpartiet Västmanland

Ansvarig utgivare: Birgitta Hedblom Redaktör: Tess Lundin Medarbetare #4/15: Sofia Telfer, Nidia Åman, Anders Ericsson Omslag: Tess Lundin Adress: Vänsterpartiet Västmanland, Slottsgatan 6, 722 11 Västerås Telefon: 021-13 27 93 Hemsida: http://vastmanland.vansterpartiet.se

2

Foto: Sofia Telfer


Palme våndas i graven Människor drunknar i haven Men du har stängt i ditt land, Socialdemokrat Vart vill jag då komma

med det här? Jo, till att Socialdemokraterna och Miljöpartister vill stänga gränsen till Sverige; för medmänniskor på flykt. Dom vill stänga Öresundsbron så att ingen

människa på flykt ska kunna komma över bron till Sverige. Dom vill ha en paus. En PAUS!

Självklart måste vi hjälpa! Allt annat är i mina ögon inhumant. Hur kan man säga NEJ?

Hur kan man säga att Sverige behöver en paus när vuxna och barn flyr krig och terror, när dom flyr för sina Birgitta Hedblom liv? Ordförande VänsterFör en vänsterpartist partiet Västmanland med ett stort rött hjärta låter det absurt.

3


Din kallelse till årsmötet Vänsterpartiet Västmanland håller årskonferens lördagen den 12 mars i Sala. Konferensen är öppen för åhörare och börjar kl. 10.00 och pågår till kl. 16.00. Information om lokal kommer i ett senare utskick. Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och kommer bestå av 32 ombud från partiföreningarna som valts på medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktsårskonferensen (DÅK:en) behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,ekonomiska berättelse såväl som landstingsgruppens rapport.

Årskonferensen ska även välja distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. De som nomineras ska först vara tillfrågade. Deadline för nomineringar är 20 februari. Nomineringar för ordförande, styrelse och revisorer skickas till vasiliki.tsouplaki@vasteras.se

Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Nominering till valberedningen skickas till vastmanland@vansterpartiet.se

Alla medlemmar i distriktet har rätt att lägga fram förslag till beslut för att förbättra verksamheten.

DÅK:en 2016 kommer hållas i Sala

Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 30 januari, helst via e-post till vastmanland@vansterpartiet.se Det går också bra att skicka dem till

4

Vänsterpartiet Västmanland, Slottsgatan 6, 722 11, Västerås.

Enligt Vänsterpartiets stadgar ska kvinnor vara representerade med 50 procent. Nominera gärna med detta i åtanke så underlättar du för valberedningen.


Kongress 2016 i Örebro 5-8 maj är det dags för Vänsterpartiets kongress! I kongressen deltar 225 ombud valda av medlemmarna, partistyrelsens ledamöter, revisorer, programkommission, valberedning samt partiets ledamöter av riksdagen och europaparlamentet. Dessutom inbjuds en partiveteran från varje distrikt. Från Västmanlands distrikt ska 6 ombud väljas. Sista dagen att nominera ombud till valberedningen är 3 februari. Den nominerade ska redan vara tillfrågad och du skickar din anmälan till vasiliki.tsouplaki@vasteras.se

- Partstyrelsens förslag till Ekologiskt-ekonomiskt punktprorgram - Ps förslag till kongressordning - Ps beslut om stadgeändringar - Programkommissionens förslag till förändringar av partiprogrammet Alla dokument och annat som berör kongressen hittar du på www.vansterpartiet.se/kongress2016

Där kan du även hitta information om hur du skriver en motion. Motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast den 5 februari 2016. Motioner skickas med e-post till Enligt Vänsterpartiets stadgar ska kvinnor motioner@vansterpartiet.se vara representerade med 50 procent. Nominera gärna med detta i åtanke så Om du vill att distriktsstyrelsen ska underlättar du för valberedningen. ställa sig bakom motionen skickar du motionen till vastmanland@vansInför kongressen kan du som enskild terpartiet.se senast 9 januari. medlem motionera på:

Foto: Tess Lundin

5


Höstkonferens med miljö i fokus Närmare 40-tal partikamrater från Västmanlands föreningar samlades på Lovisagården i Västerås 14 november för höstkonferens där vikten av att synas i sociala medier, integrera flyktingar i skolan och rykande heta klimatfrågor stod på agendan. Dagen inleddes av Jens Holm, Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson som förläste om partiets rödgröna omställningsprogram Eko-Eko. Det ska visa hur välfärd och rättvisa kan uppnås inom ekologiskt hållbara gränser. Programmet ska bli utgångspunkten för hur Vänsterpartiet hanterar frågor kring ekologi och ekonomi. Världens blickar är just nu riktade mot klimatfrågan där den stora frågan handlar om den globala uppvärmningen som inte får stiga över två grader. Det är alltid svåra konflikter i miljömål berättar Jens och menar att mijlöhänsynen nu måste börja väga tyngst och vara överordnande för att vi ska klara målen. Han berättade vidare att av 16 uppsatta mål till år 2020 så är bara två mål uppfyllda idag. - Den tidigare regeringen gjorde alldeles för lite i klimatfrågan och det är ytterst allvarligt, menar han. -Vi kan göra mycket och det handlar om att divestera, lägga upp en strategi och börja plocka bort. Resurserna finns. Vi bör bland annat prata mer om vikten av gemensamt ägande som är bra för miljön. Privata bolag är så mycket svårare att styra åt gemensam miljöpolitisk målsättning. Vi måste ha en prioordning Jens tycker också att vi bör titta närmare på miljöskadliga subventioner, inte ge statsbidrag och skattereduceringar till sådant som flyg - och reseavdrag. Det finns mängder av subventioner som går åt helt fel håll, menar Jens.

6

-Även om det ibland kan vara rimligt med subventioner Foto: Anders Ericsson som är miljöskadliga måste vi ha en prioordning. Höj blicken för skatteväxling, men inte på arbete och jobbskatteavdrag, fortsätter han. - Det ökar bara klyftan mellan fattig och rik. Billigare ekomat genom intäkter från rött skatteavdrag är ett exempel som gynnar alla. Bilen måste bort som norm För att vi ska minska bilåkandet så måste bilen bort som norm. Parkering ska inte vara en utgångspunkt för att kunna bygga fler bostäder. I Västerås har till exempel en norm på 0.7 parkeringsplats per bostad. Det är fel tycker Jens som gärna vill se bilen sist i prioritering vid bostadsbyggen. - Det finns andra bättre färdsätt; att ta cykeln är underskattat. Vänsterpartiet vill bygga ut infrastrukturen för cyklister. Sol, vind och vågkraft är på gång att byggas ut mer. Jens själv tycker att solceller är mest intressant. Sopor är en annan miljöbov att brottas med, även i Västerås. Tittar man på Mälarenergi så köper de in stor del utländska sopor till förbränning för att få mer energi och tjäna på det, men det är helt fel affärsmodell, menar Jens. -Vid förbränning bildas dioxin som samlas i askan och som man inte kan bli av med och det är


”Vi bör bland annat prata mer om vikten av gemensamt ägande som är bra för miljön.” Jens Holm

ett stort miljöproblem. - Vi lever i oroliga tider, men det är samtidigt viktigt att inte dra förhastade beslut utan att hålla huvudet kallt och jobba mot gemensamma mål.

Efter lunch var det dags för Tess Lundin, Västmanlands politiska sekreterare, att ge partikamraterna en inblick i sociala medier. Hon berättade om vikten av sociala mediers verkan och hur vi kan nå ut med vår politik. -Allt färre personer läser papperstidningar, främst från arbetarklassen som är vår målgrupp. Idag ar det extremhögern som dominerar online i Sverige och det behöver vi vara en motkraft till, säger Tess.

Riksdagsledamoten Daniel Riazat kom på eftermiddagen för att prata om partiets skolpolitik. Foto: Tess Lundin

Att använda sociala medier är ett effektivt och billigt sätt att nå ut till många, menar hon. En tanke Tess har är att vi kan decentralisera ansvar för konton så att fler personer kan använda dessa och posta relevant innehåll från där dom befinner sig och på så sätt synas mer utåt. -En större plattform där fler kan bidra gör det lättare för utomstående att få vetskap om vad vi gör inom partiet. Det är svårt för enskilda funktionärer att hålla i alla trådar då en inte alltid har informationen, tiden eller möjligheten att vara på plats, säger hon. Dagen avslutades med vår skolpolitiska talesperson Daniel Riazat som med inlevelse och stor passion bland annat pratade om hur vi bäst kan tillgodose flyktingars integration i skolan. -Det är så mycket resurser som flyktingar redan bär med sig när dom kommer hit som vi inte tar tillvara på och använder, säger Daniel. Det var en intressant dag med många reflektioner att ta med sig hem och spinna vidare på.

Sofia Telfer

7


Stämningsfull feministfest Det märktes att det var en feministfest som anordnats på restaurang Å2 kvällen den 14 november. De utklippta feministsymbolerna som dinglade från taket och de upptejpade skämten om patriarkatet på toalettdörrarna gav sin ledtråd, men det var den avslappnande stämningen som talade det tydligaste språket.

Alice Newzella och Helena Morin posar i fotobåset. Foto: Tess Lundin

En av feministerna på plats var Alice Newzella. Hon menar på att det är lätt att känna att hon kan vara sig själv på feministfester. - Dom tenderar att vara annorlunda, säger hon. -Det är så otroligt skönt att slippa klumpiga raggningsrepliker, taffsande och ’tävlingar’ i vem som kan se snyggast ut på dansgolvet. Allt det där typiska nattklubbsbeteendet som handlar om ‘den manliga blicken’. Det var Vänsterpartiet Västerås som hade anordnat festen för att visa att feminism är centralt för partiet. Alla feminister var välkomna och det visade sig bli en salig blandning av människor.

8

För musiken stod den feministiska DJ-gruppen ’Flickrummet’. För dig som vill prova på livet som DJ så tar gruppen emot intresseanmälningar på info@flickrummet.se

Foto: Tess Lundin


Möt Karin Thorborg I september valdes vänsterpartisten Karin Thorborg till nytt landstingsråd med ansvar för jämställdhet, regional utveckling och IT. Hon har även uppdraget som ordförande för Tärna folkhögskolas styrelse. Västeråsaren och pensionerade läraren Karin Thorborg ersätter Juha Rundgren som avled i somras. Därmed är hon tillbaka i landstingspolitiken där hon 1994 inledde sin parlamentariska bana, bland annat som vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Sedan dess har hon varit politiskt aktiv på alla nivåer, som riksdagsledamot åren 2002-2006 och som ledamot av Västerås kommunfullmäktige 2010-2014. I riksdagen satt hon med i Trafikutskottet och EU-nämnden. Som kommunpolitiker var hon bland annat ordinarie ledamot i Tekniska nämnden och engagerad i Cykelrådet samt Västmanlandsmusiken. De frågor som ligger henne varmast om hjärtat är kultur, utbildning, klimat och jämställdhet. - Det här ska bli en spännande uppgift att ta itu med, inte minst eftersom landstinget står inför stora utmaningar, säger Karin Thorborg.

Karins korta rapport från SKL:s kongress SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kongress hölls i Karlstad 11-12 november och hade temat ”Vi vässar välfärden”. Under kongressen behandlades 79 förslag till beslut. De rödgröna hade kommit överens om hur vi skulle rösta innan, men då flertalet delegater från S och Mp var frånvarande förlorade vi ett antal motioner. Den allvarligaste förlusten var motion 67 som handlar om Valfrihet i välfärdssystemet. Motionen är bland annat undertecknad av Elisabeth Unell och Carola Gunnarsson från Västmanland och propagerar för ökad privatisering. Där fick vi reservera oss. Motionerna, svaren och inriktningsdokumentet går att läsa på SKL:s hemsida.


Barbros antirasistiska tips Rasism har funnits länge i Sverige och den tar sig i uttryck på många olika sätt. I och med Sverigedemokraternas framgångar blir den grövre och allt mer accepterad. Barbro delar här med sig av sina bästa tips för att bekämpa rasism. Genom Sverigedemokraterna (SD) har rasism miska argument. normaliserats i Sverge. Exempel på det är när människor pratar om flyktingar i volymer. - Värdera inte människor - Asylrätten är en individuell rätt, den är inte efter nytta. beroende av hur många andra som får asyl, Skyddssäger Barbro, för att tydliggöra det absurda att bediskutera människor som nummer. hov är skyddsHon beskriver Refugee Welcomerörelsen som behov ett hopp och bevis på att det finns en handoavsett lingskraft i Sverige som vi behöver bli bättre vilken nytta på att ta vara på. Hur ska vi då bemöta du kan göra. rasism? Barbros tips är att använda berättelser. De ska innehålla en känsla och en lärdom. Hon uppmuntrar Det skapar trovärdighet. Vänsterns berättelse istället vänsterpartister att diskutera välfärdsom solidaritet är starkare än rasisters frågor. Asylsökande hänger inte ihop med lägsplittringspolitik, vilket kan inspirera någon re pension och så vidare. Stark välfärd skapar att engagera sig. tvärtom god integration, vilket gynnar alla. - Med fakta kan du tala om varför någon bor- -Vi behöver sätta blåslampa på sossarna och de göra något, med ”Med fakta kan du tala om Miljöpartiet, fortkänsla motiverar du sätter Barbro för att varför någon borde göra någon att agera. Båda poängtera att vi har behövs, menar Barbro. något, med känsla motive- en viktig funktion att fylla för att se till att rar du någon att agera.” Hon varnar dock för det är vår maktanaatt diskutera frågor på lys förblir aktuell. Barbro Sörman SD:s vilkor. Ju mer vänstern och - Diskutera inte flyktingpolitik med SD. Så högern närmar sig varandra, desto mer vinfort de får en fråga som inte handlar om det är ner SD:s maktanalys mark. Vänstern har en de som Bambi på hal is, säger hon och berät- mycket viktig roll att spela för att förhindra tar att SD vill att vi ska prata flyktingpolitik den utvecklingen. då de vinner på att vi debatterar deras profilfråga, oavsett hur bra våra poänger är. Tess Lundin Hon avråder främst från att använda ekono-

10


Kamrater tycker till om Vänsterdagarna Under Vänsterdagarna i Malmö, deltog över 1100 vänsterpartister från hela landet i mängder av seminarium. Fem deltagare från Västmanland reflekterar här över sina upplevelser.

- Det har varit fantastiskt att träffa alla partikamrater, men också att se det stora engagemang som frivilliga Malmöbor lägger ner på att hjälpa de flyktingar som kommer till Malmö C. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som står upp för en generös flyktingpolitik både i ord och handling, säger Linn Wegemo, ordförande för Västerås partiförening.

- Det är ingen riktig valfrihet att bara kunna välja mellan olika hemtjänstföretag. Det som är viktigt för de äldre är att det inte är en massa olika människor som kommer hem till dem, men det kan de inte välja. Politiken behöver sätta stopp för visstidsanställningarna, så att de äldre kan få besök av personal de känner sig trygga med, säger Agneta Hermansson, kommunfullmäktigeledamot, efter att ha varit på seminariet ”Har vi skapat en välfärdsfabrik?”.

Landstingsfullmäktigeledamoten Niklas Strand var på seminariet ”Att kommunicera i majoritet” . - Vi gör ju väldigt mycket bra i landstinget, men vi måste bli bättre på att berätta om det, säger han.

- Klimatet kan inte vänta på kapitalismens avskaffande. Vi måste genomföra en ekologisk omställning på en gång, säger Harri Åman, kommunfullmäktigeledamot, efter att ha varit på seminariet ”En rödgrön ekologisk omställning.”

-Jag har valt bra seminarier om jämlik sjukvård, New Public Management och förskolan, säger Distriktsstyrelseledamoten Stefan Lundborg från Köping som även imponerades av organiseringen av Vänsterdagarna: -Det var fantastiskt genomförda dagar av Malmövänstern. Det visar att med tusen medlemmar klarar man allt.

Distriktsstyrelseledamoten Nidia Åman kommenterar seminariet ”Hur bryter vi det sociala arvet”. - För att bryta det sociala arvet behöver kulturen vara tillgänglig för alla. Även arbetare ska känna stolthet över sina yrken och vi behöver fler från arbetarklassen som beskriver sin verklighet inom kulturen, säger hon.

11


Hur organiserar vi oss? Årets Socialistiskt Forum i Stockholm hade temat ’organisering’. Diskussionerna handlade bland annat om den senaste tidens uppblossande vänsterrörelser i södra Europa, vad som krävs för att stärka den i Sverige och hur vi kan organisera människor som är främmande för hur en gör och vad det kan innebära. I panelen ”Strategins återkomst?” satt Ali Esbati, riksdagsledamot för V, Johanna Mårtensson från Socialdemokratiska studentförbundet och Håkan Blomqvist från tidningen Tidsignal. Under deras diskussion framkom flera perspektiv och idéer kring hur vänstern skulle kunna vara mer strategisk i Sverige. De kom överens om att organisering är en förutsättning för att få igenom sina strategier. För att lyckas med organisering är det viktigt att ha ett gemensam mål kring en fråga. Vi kan se på Syriza, Podemos eller Corbyn som exempel. Deras gemensamma nämnare handlar om att de anpassar sig till världen som den ser ut. Syrizas framgång beror på en kollapsad och korrupt socialdemokrati. Corbyn har haft annorlunda strategiska frågeställningar som utgår i att välfärdsstaten är större än politiken och Podemos bildades ur protest-

Ali Esbati och Johanna Mårtensson. Foto: Tess Lundin

12

rörelsen mot nedskärningar, korruption och social ojämlikhet. De vill alla ha en förändring i det politiska samhället och kan peka på exakt det som folket anser vara oroväckande. Och ”Socialism är de bygger opinion inte stranden vi genom att bygga simmar till. frågorna på gräsSocialism är när rotsnivå. Ali povi simmar.” ängterar att det inte Håkan Blomqvist går att ta recept från andra länder rakt av. Vi måste anpassa oss till den svenska kontexten för att lyckas. För det är ju så, att du aldrig är starkare vid förhandlingsbordet än vad du är på golvet. Häri ligger vikten av organisering. När Ali Esbati talar om organisering hävdar han bland annat att det finns en akademisk sjuka inom vänstern, att vi diskuterar små meningsskiljaktigheter när vi egentligen måste hitta de största gemensamma nämnare som vi sedan kan bygga breda folkrörelser utifrån. Det är vanligt att frågor analyseras så hårt att vi alla hittar olikheter i dem vilket i slutänden kan göra att frågan inte ens lyfts upp. Att strategier innebär prioriteringar - visst, men att inte ta strid är inte en strategi. Håkan Blomquist, professor och skribent på Tidssignal, ser ett exempel i flyktingkrisen. När lilla Alan Kurdi flöt i land i Grek-


land växte en glöd i det svenska folket som vi inte sett på väldigt länge. Ett tag var det många som trodde att det här kunde vara en vändning. Äntligen kanske folket började se annorlunda på vad Natasa Strjkovic, Mediha Ahmadi och Daniel Katebi. Foto: Tess Lundin som faktiskt händer i världen. Efter ett tag mensamma nämnarna och understödja unbörjade dock glöden avta. dergrupperna med argument. Vi kan ses i föreningsform men vi behöver inte bara vara Regeringen klippte av den flyktingpolitik vänsterpartister. Vi kan träffas i andra konsom särskilde oss, som många av oss var stellationer; på arbetet, i fotbollsklubben, på stolta över. Här anser Håkan att det hade befest eller i studiecirkeln. hövts ett politiskt ledarskap, ett ledarskap som tog vara på den glöd som var och byggAtt organisera ”underifrån” var ett återkomde politik kring den. Hade det funnits ett ledmande tema även under andra seminarier. arskap som stöttade kraften i folket kunde vi Under namnet ”Organisera mera - och flera!” ha fått till ordentliga åtgärder för att vara del medverkade Natasa Stojkovic (som organiseav en lösning. rar papperslösa), Daniel Katebi (som organiserar i Akalla) och Mediha Ahmadi (nationell Johanna Mårtensson från Socialdemokratisprojektledare Fritidsforum). ka Studentförbundet var negativ till sitt eget partis version av strategi. ”Att bygga affärsDe tyckte det var viktigt att vi sänkte tröskplanen för Sverige” känns inte socialistiskt larna för att få nya människor att engagera menar hon. Hon anser att det viktigaste är att sig i en rörelse. Det kan handla om att träffas lyssna på folket och hitta lösningarna. Inte att under enkla och trevliga former, kanske anförsöka hitta svaren själva. Vidare pratar hon ordna en kulturkväll till exempel. Då brukar om att hitta organiseringen på lokal nivå. Att människor ta med sig sina vänner och så blir bygga den underifrån, inte att försöka stöpa det en snöbollseffekt som gynnar rörelsen. något från toppen och ner. Under diskussionen fortsätter panelen att prata om socialism och dess innebörd. Håkan Blomquist menar att socialism inte kan finnas i en bestämd form. Att vi måste överge den tanken. ”Socialism är inte stranden vi simmar till. Socialism är när vi simmar”. Med denna liknelse menar han att socialism är en praktik; något vi gör. Socialism är inte ett mål i sig. För att kunna organisera oss måste vi i första hand välja ut de frågor som är aktuella för målgruppen. Sedan måste vi hitta de ge-

Mediha Ahmadi poängterade att det är viktigt att fråga vad olika målgrupper av människor vill göra istället för att anordna något en tycker att folk borde komma till och sen undra varför ingen kom. Av egna erfarenheter hade de märkt att om de först utgick från en enskild fråga som människor kunde engagera sig i på ett enkelt sett, och som berörde dem personligen, då växte ofta intresset och resulterade i ett bredare politiskt engagemang.

Anders Ericsson

13


Träff för nya medlemmar Är du ny medlem i partiet? Vill du förbättra dina kunskaper om vår ideologi och organisation? Då är du välkommen på utbildning i partilokalen i Västerås 16 januari! Vänsterpartiet får ständigt nya medAnmäl ditt deltagande senast 10 januari lemmar och för oss är det viktigt att alla till vastmanland@vansterpartiet.se ska känna sig välkomna i partiet. Därför ordnar vi nu en träff för nya medlemmar Välkommen! där en kan lära sig mer om vår ideologi och hur vi jobbar. Vänsterpartiets vikarierande gruppledare i Västerås, Anna Maria Romlid, kommer att hålla i träffen 16 januari kl. 12.00 - 15.00.

Vill du vara med och förbättra tillgängligheten? Alla medlemmar i Vänsterpartiet ska kunna vara aktiva och delta i partiets verksamhet. En ökad tillgänglighet är en förutsättning för att alla medlemmars kunskap, kompetens, erfarenhet och arbetsinsats ska kunna tas tillvara på och för att fler personer med funktionsnedsättningar ska vilja aktivera sig i Vänsterpartiet.

14

Ett tillgängligt Vänsterparti handlar inte bara om möjligheter att vistas i våra lokaler, men även om att förstå och ta del av vår information. Vi vill att tillgänglighetsarbete ska vara en inte-

grerad del av vår verksamhet. Därför startar vi nu en arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor. Är du intresserad av dessa frågor? Eller har du förslag på hur vi kan göra förbättringar? Hör av dig till oss på vastmanland@vansterpartiet.se


Klimaträttvisa kräver att rika länder går före Klimat och klass hänger ihop. Det överhängande klimathotet handlar för många människor om mer än miljön i sig; det handlar om den egna familjens försörjning. Extrem värme blir allt vanligare och har redan orsakat dödsfall, missväxt, brist på el och färskvatten samt omfattande skogsbränder även i Västvärlden. Att vi lyckas stoppa klimatförändringarna är med andra ord en fråga om överlevnad. För den enskilde spelar det mycket stor roll var man är född och bor. De fattigaste i världen, främst kvinnor, har allra svårast att anpassa sig eftersom de har mindre resurser. Samtidigt har de bidragit minst till utsläppen som orsakat problemen. De fattigaste människorna i de fattigaste länderna drabbas hårdast av klimatförändringarna då infrastrukturen där de bor oftast är undermålig. Det handlar främst om torka jordskred och översvämningar som förstör de fattigas bostäder och omgivning. Amazonas regnskog i Sydamerika håller exempelvis på att torka ut, vilket medför stora konsekvenser för hela planeten, men främst för invånarna i och kring djungeln. Ett annat exempel är Andernas glaciärer som håller på att försvinna, vilket minskar vattenflöden ner mot städerna. Lima i Peru, har stor brist på vatten och de fattigaste som inte har råd att köpa mineralvatten drabbas mycket hårt när det inte finns något annat vatten. Klimattoppmöten handlar om hur vi kan ställa om eftersom problemet fortfarande är någorlunda hanterbart. Vänsterpartiet vill ha bindande avtal. Det kräver dock att rika länder tar sitt ansvar som största påverkare genom att minska sina egna utsläpp och stöttar fattiga länder i deras åtaganden. Tyvärr lider de stora klimatförhandlingar ofta av en konflikt i denna fråga där rika länder vill att

fattiga länder tar lika stort ansvar utan att de får några medel för detta. Ett bra sätt att åstadkomma resultat är att några stater vågar gå före och visa att det är möjligt att göra förändringar. Där kan Sverige spela en viktig roll om vi bara vågar mer. Då kan vi inte sälja Vattenfalls brunkolsanläggningar vidare, vi måste ta ansvar för att avveckla dem. Vänsterpartiets mål med klimatpolitiken är en omställning av transporter, livsmedelsproduktion och tung industri samtidigt som välfärdsstaten kan behållas. Men den viktiga frågan är inte vad en omställning kostar, utan vad det i längden kostar att inte ställa om. Det uppskattas finnas 75% chans att klara 2 gradersmålet, men ju senare utsläppsminskningen görs i tiden, desto hårdare blir inbromsningen, speciellt för fattiga människor. Klimatavtal för en solidarisk ekonomi kräver att vi har internationella överenskommelser och regler som skyddar utsatta grupper och lokala marknader. Eftersom kapitalet är globalt så måste också lagstiftningen och överenskommelser överskrida gränserna. Åtgärder och lagar måste göra det lättare för utsatta grupper att föra sin egen talan och kunna ta kontroll över sina villkor. Klimaträttvisa kräver med andra ord att vi tar hänsyn till klass. Både inom och över gränser.

Nidia Åman

15


B

Porto Betalt

Avsändare: Vänsterpartiet Västmanland, Slottsgatan 6, 722 11 Västerås

God Jul och ett Gott Rött År önskar Vänsterpartiet Västmanland!

Vänsterhänt 4/2015  
Vänsterhänt 4/2015  
Advertisement