ZwembadBranche #40

Page 1

ZWEMBAD branche SEPTEMBER 2013 - JAARGANG 9 - NUMMER 40


Beweegbare zwembadbodems en keerwanden

Trotse leverancier van het Olympisch Aquatic Center - London en ruim 520 andere projecten over de hele wereld. Variopool werkt volgens de laatst gestelde NEN norm 13451 paragraaf 11 beweegbare zwembadbodems en keerwanden.

www.variopool.nl


Thuis in Zwembaden

• • • • •

Turn-key realisatie techniek Service & Technisch Beheer Garanties op energie- en waterverbruik Gegarandeerde besparingsconcepten 40 jaar kennis & ervaring

WWW.HELLEBREKERS.NL Nunspeet

T +31 (0)341 25 26 88

Oss

T +31 (0)412 62 51 50

Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 80 90


Never a dull moment... Komkommertijd is een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat velen op vakantie zijn. Het is een fase dat er weinig gebeurt en weinig wordt ondernomen, men wacht tot iedereen weer op z’n plek is. Vaak wordt er in zo’n periode elk jaar weer hetzelfde nieuws gebracht of nieuws wat eigenlijk weinig nieuwswaarde heeft. De kranten en journaals moeten immers ook weer vol. Het nieuws wat er dan is, wordt vaak afgedaan als onbelangrijk: ‘heeft men niks beters om over te schrijven?’. Maar niet deze zomer. We gingen de zomer in met een conflictsituatie naar aanleiding van de nieuwe zwemlesmethode van de KNZB. Tijdens de zomer werd de zwemvaardigheid van onze kinderen bediscussieerd na een aantal tragische verdrinkingsgevallen en kwam het Mulier Instituut met een mooie nieuwe publicatie over het zwemmen in Nederland waar vanuit de media veel aandacht voor was. Vervolgens ontstond net toen de zomer haar laatste adem uitblies commotie over een mogelijk KNZB diploma waarmee tegelijk de toekomst van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ onderwerp van gesprek was. We werden overstelpt met meningen, ervaringen, onderzoeken, tegenstellingen, vooruitzichten. Het zijn immers allemaal onderwerpen die onze branche raken en die dus zeker nieuwswaarde hebben. Onderwerpen die leven. Onderwerpen waar wij als branche ons hart voor maken, zo blijkt ook uit de vele reacties die wij kregen. Ook voor de buitenbaden was er geen sprake van komkommertijd. Integendeel, er was volop reuring. Na een aantal slechte zomers op rij konden we eindelijk weer eens genieten van heerlijke zomerse dagen. Weken achter elkaar werden gekenmerkt door mooi weer. Zelfs een aantal tropische dagen die bij uitstek geschikt waren voor een verfrissende duik in het zwembad. Velen hebben dit dan ook gedaan. En zelfs toen we dachten dat de zomer erop zat, kregen we nog een paar mooie dagen. Extra dagen waardoor het seizoen nog beter kon worden afgesloten.

Komkommertijd was het ook niet voor ZwembadBranche. Het zomerreces is vaak een moment van rust. Rust die wij gebruiken om aandacht te besteden aan nieuwe initiatieven. Zo hebben we onze eigen ZwembadBranche App ontwikkeld. Met deze App kun je nu ook het laatste nieuws uit de zwembranche eenvoudig en snel op je mobiel lezen. Tevens vind je er vacatures, speciale aanbiedingen en een overzicht van leveranciers in de zwembranche. Daarnaast gaan we in maart een congres organiseren voor de zwembranche. ‘Slimmer ondernemen in de zwembranche’ gaat het heten. Verschillende mensen binnen en buiten de branche vertellen daar hun geheim achter het succes. Een niet te missen congres voor iedereen die graag geïnspireerd wil worden en zijn eigen onderneming eens onder de loep wil nemen. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via zwembadbranche.nl/congres. Komkommertijd? Nee, de afgelopen zomer was het zeker geen komkommertijd. Het was een drukke zomer waarin veel gebeurde. De zwembadbranche is en blijft een branche waar het leeft. Waar mensen werken met passie voor het vak. En ja, waar emotie is willen deze ook nog wel eens hoog oplopen. Terecht of onterecht. Maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een levenlang zwemplezier voor iedereen. En dit zorgt nog wel eens voor discussie, maar dat geeft op zich niet. Zolang het ons maar verder brengt, anders leidt het alleen maar tot onnodige onrust. In iedergeval kun je zeggen dat de zwembadbrache bruist. Of zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: ‘never a dull moment!’

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • facebook.com/zwembadbranche

4

zwembadbranche


8

22

Bestuursconflict zorgt voor tweespalt in zwembranche

INHOUD 24

Zwemvaardigheid onder druk? 34

30

Zeg Het Met Foto’s

37

Pompen of verzuipen

Nieuwe Zwemwaterwet legt verantwoordelijkheid bij manager

EasySwim ‘Meer dan een zelfdrijvend zwempakje’ 54

46

Een frisse blik 44

40

38

Sportfondsen Nederland maakt werk van systeemgericht toezicht

Beursnieuws 55

ZWEMREDE E E E2014 Kort nieuws - uit het water

Zwemrede 2014

Overzicht leveranciers zwembadbranche ZWEMBADBRAnCHE

5


Facebook.com/zwembadbranche Heb je onze Facebookpagina al gezien? Naast al het nieuws uit de branche gebruiken we facebook vooral voor onze fotowedstrijd ‘Zeg het met foto’s’. In deze rubriek tonen wij altijd leuke foto’s uit de branche. Onlangs hebben wij de spelregels iets veranderd. Wij bepalen nu niet meer welke foto wint, maar dat mogen jullie doen! Wij plaatsen alle inzendingen op onze facebookpagina en de foto met de meeste stemmen wint. Eerlijker kan het niet. Kijk voor de inzendingen en winnaar van deze uitgave op pagina 30

Twitter @zwembadbranche


Blijf op de hoogte ZwembadBranche verschijnt als magazine vijf keer per jaar, maar doet daarnaast nog veel meer. Je kunt dagelijks onze berichten lezen op www.zwembadbranche.nl, praten met de redactie via Twitter, meedoen aan onze fotowedstrijd op Facebook of in contact komen met collega’s op LinkedIn.

ZwembadBranche groep op LinkedIn

ZwembadBranche App Heb jij hem al gedownload, onze eigen ZwembadBranche App? Lees nu ook al het laatste nieuws uit de zwembranche eenvoudig en snel op je mobiel. Naast nieuws vind je er vacatures, speciale aanbiedingen en een overzicht van (bijna) alle leveranciers in de zwembranche.

Ben jij al lid van onze groep op LinkedIn? In onze groep zitten op dit moment 990 professionals uit de zwembadbranche, hiermee zijn wij de grootste netwerkgroep in de branche. Het doel van deze groep is de interactie. Er worden op dit moment diverse discussies gevoerd en zijn er vele leden die door middel van een antwoord of visie reageren op de meest uiteenlopende discussies. Dit kan een reactie zijn op de actualiteit of iets van praktische aard. De ene keer doet de disussie meer stof opwaaien dan een andere keer, maar reactie komt er! Bij 1.000 leden hebben wij voor alle leden een leuke aanbieding, dus meld je collega vandaag nog aan!

Tot 1 januari 2014 kunnen alle zwembaden gratis hun vacatures uploaden via zwembadbranche.nl/adverteren/vacature-abc. Deze zullen dan worden getoond in een speciale vacature sectie van de app. Scan bovenstaande QR-code met je mobiel en download de ZwembadBranche App vandaag nog, of kijk op www.zwembadbranche.nl/app

ZWEMBADBRAnCHE

7


Bestuursconflict Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zorgt voor tweespalt in zwembranche

8

zwembadbranche


Begin september is er weer media aandacht voor de zwemlesmethode van de KNZB. De Volkskrant schrijft dat de KNZB komt met een concurrent van het traditionele Zwem ABC. In juni leidde de media aandacht al tot de nodige commotie, de publicatie in de Volkskrant lijkt de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Het woord crisis valt niet, maar de taal die wordt geuit is een stuk fermer. Mervyn Stegers, de voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, geeft aan verrast te zijn door dit initiatief en vraagt zich af of de KNZB dan nog wel past binnen het bestuur. Erik de Winter, directeur a.i. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, laat weten dat het zeer reÍel is dat het platform verder gaat zonder de KNZB wanneer men deze plannen doorzet. Een eerdere poging om partijen bij elkaar te brengen moet helaas door persoonlijke omstandigheden worden geannuleerd. Het conflict is hiermee nog niet opgelost en de impasse is nog steeds een feit. Hoewel De Winter geen problemen ziet in een platform zonder de KNZB, is de onrust in de branche wel degelijk voelbaar. Kees van Zanten laat namens de verenigde zwembaden weten, dat dit laat zien waar zij voor waarschuwden. Eigenbelang prevaleert boven collectief belang. Dit doorkruist ook de samenwerking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ waar men goede hoop op had. Alleen een vrijwillig vertrek van de KNZB kan de situatie volgens Van Zanten redden, alle andere scenario’s leiden tot een onwerkbare situatie. Ook de reacties in de LinkedIn groep laten beroering zien. Het leek er even op dat na een onstuimige periode in 2004 de rust was weergekeerd met de oprichting van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Maar de perikelen na 2011, mede op bestuursniveau, leiden steeds weer tot commotie en vooral ook tot veel vragen. Pogingen

worden ondernomen om de betrokkenheid met de achterban te vergroten, maar het blijft fragiel. Alles bij elkaar maakt dat het platform wordt verlamd in haar kerntaak: het dienen van branchebelangen. Activiteiten komen in het gedrang en verschillende medewerkers met kennis en een netwerk hebben het platform verlaten of zijn onzeker over hun toekomst. Na alle commotie van de afgelopen jaren lijken nu de vragen met of zonder KNZB, wel of geen nationaal diploma, licentiesysteem ja of nee de overhand te krijgen. Maar eigenlijk gaat het om de vraag: waar heeft de branche nu behoefte aan? Juist in deze tijd is een luisterend oor nodig, een partij die een vuist kan maken en die namens de branche kan spreken. Kan het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hier aan voldoen? Hier zijn de meningen over verdeeld, maar hoe je er ook tegenaan kijkt een ding staat vast: onrust is nooit goed. Zeker in deze roerige tijden is er behoefte aan rustiger vaarwater. Op 18 september is het bestuur bij elkaar gekomen, net na de druk van deze uitgave, laten we hopen dat hier deze vraag centraal stond en dat de branche krijgt waar het recht op heeft: een partij die in samenwerking met de branche de belangen oprecht kan bedienen.

Reacties uit de branche Om een beter beeld te krijgen van deze situatie vroegen we een aantal betrokkenen naar hun visie. Erik de Winter (directeur a.i. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ), Erwin van Iersel (directeur Optisport) en Bert Lavrijsen (directeur Laco Nederland B.V.) geven aan hoe zij tegen de situatie aankijken. Wij hebben de KNZB ook gevraagd om een reactie, maar zij wilden nu nog niet reageren aangezien de zwemlesmethode nog in een pilotfase zit. Tevens heeft men in grote getale gereageerd op de discussie in onze LinkedIn groep, hieruit hebben we een selectie gemaakt.

zwembadbranche

9


ZwembadBranche Congres 2014:

Slimmer ondernemen in de zwembranche

Wat maakt iemand succesvol? Talent? Kruiwagens? EĂŠn gouden idee? Als jij op 12 maart2014 bij het ZwembadBranche Congres bent, onthullen we de geheimen van succes voor jou. Ondernemers van verschillende komaf vertellen openhartig hoe jij jouw onderneming (nog) succesvoller maakt.

meld je aan op zwembadbranche.nl/congres


Erik de Winter - directeur a.i. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

‘Ik acht de kans zeer reëel dat een verdere samenwerking met de KNZB niet meer mogelijk is’ Erik de Winter draait er niet omheen. De ontwikkelingen rondom het KNZB diploma hebben geleid tot onenigheid binnen het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. “Nu de KNZB komt met een eigen zwemdiploma, komt er een concurrent voor het Zwem-ABC op de markt. Iedereen zal begrijpen dat het dan onmogelijk is als beide partijen wel in het bestuur zitten, maar in de praktijk een verschillende diplomalijn vertegenwoordigen die niet met elkaar overeenkomen. Ik zie een voortzetting van de samenwerking dan ook somber in als de KNZB daadwerkelijk overgaat tot een eigen diploma.” De BREZ normering is voor De Winter niet heilig, maar wijzingen van deze norm vragen om een zorgvuldige discussie. “Zo’n 3 jaar geleden hebben we de normen met elkaar opnieuw vastgesteld. En dat is goed, het getuigt van professionaliteit wanneer je met elkaar hier steeds weer opnieuw naar kijkt. De tijden kunnen nou eenmaal veranderen, of er zijn nieuwe inzichten die vragen om een herformulering.” Tot zover geen enkel probleem wat de Winter betreft. “Maar zolang we met elkaar hebben afgesproken dat we deze BREZ norm hanteren, gaan we daar niet aan tornen. De KNZB geeft aan dat het nieuwe KNZB diploma niet voldoet aan deze norm en dan krijgen kinderen bij afzwemmen niet ons nationaal zwemdiploma.” Wanneer het platform niet zelfstandig een diploma zou uitgeven maar meer als ‘keuringsdienst’ toezicht zou houden, zou het een andere discussie zijn. Maar De Winter acht de kans niet reëel dat het die kant opgaat. “Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik verwacht niet dat we als bestuur hiertoe besluiten. Met de VSG en Recron zitten we gelukkig op een lijn, we houden vast aan ons nationale diploma waarbij de zwemvaardigheid voorop staat en inderdaad hierin past niet het KNZB diploma waar de nadruk meer lijkt te liggen

op de zwemsport. Ik merk ook vanuit de branche dat men deze opvatting deelt.” Hoewel er wel eens geluiden zijn geweest dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ te weinig luisterde naar de achterban, merkt De Winter op dat hierin inmiddels grote slagen zijn gemaakt. “We hebben veel energie gestoken in de relatie met onze achterban. Zo hebben we onze beleidsplannen gedeeld met een vertegenwoordiging van zwembaden, zwemscholen en exploitatiemaatschappijen. Daarnaast is een stuurgroep vanuit de achterban opgericht voor de implementatie van het licentiesysteem.” De Winter betreurt het dan ook dat er een kink in de kabel is gekomen, net nu het juist de goede kant opgaat. “Ruzie maken is natuurlijk nooit goed. Hoewel we nu geen activiteiten stopzetten, zal het hoe dan ook van invloed zijn. Neem bijvoorbeeld de uitrol van het licentiesysteem, deze loopt nu mogelijk vertraging op. Het is linksom of rechtsom natuurlijk niet goed voor de branche.” Of dit uiteindelijk betekent dat de KNZB uit het bestuur zal stappen, kan De Winter nog niet zeggen. “Ik weet niet zo goed hoe de KNZB er precies tegenaan kijkt, maar ik acht de kans zeer reëel dat een verdere samenwerking met de KNZB niet meer mogelijk is.” Dat dit het einde betekent van het platform ontkent De Winter stellig. “Ook zonder de KNZB zijn wij met de vertegenwoordiging van de VSG en Recron prima in staat om als platform de branche te bedienen. Uiteindelijk heeft de zwembranche er niks aan als we nu de stekker eruit trekken.”

ZWEMBADBRAnCHE

11


Bert Lavrijsen - directeur Laco Nederland B.V.

‘We moeten daarom blijven hameren op het belang van het nationaal zwemdiploma’ Voor Bert Lavrijsen (directeur Laco Nederland B.V.) staat het vast: het nationaal zwemdiploma ABC is een verworven goed, waar we echt zuinig op moeten zijn. Wat niet wil zeggen dat vernieuwing uit de weg moet worden gegaan. “Integendeel, ik sluit mijn ogen zeker niet voor nieuwe inzichten en nieuwe methodes. Maar dan wel binnen het nationaal zwemdiploma.” Lavrijsen vindt ook dat we absoluut niet aan de BREZ normering moeten komen omdat daarmee de kwaliteit van het zwemdiploma is geborgd. “Straks gaan zwemscholen, verenigingen of andere zwemlesgevers in kleine zwembadjes, die niet voldoen aan de BREZ normen, ook een eigen aangepast zwemdiploma uitgeven. Ik vind dat niet wenselijk, dat moet je als Nationaal Platform Zwembaden | NRZ ook zeker niet willen. We moeten daarom blijven hameren op het belang van het nationaal zwemdiploma. Een nationaal zwemdiploma waar het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voor garant staat, zij bewaken de kwaliteit.” Het licentiesysteem vindt Lavrijsen dan ook een goed instrument om de kwaliteit te borgen. Hiermee wordt aangegeven dat het zwembad en de zwemles voldoen aan de kwaliteitseisen. Zo weet je als ouders wat je mag verwachten van de zwemles en het diploma van je kind. Lavrijsen betreurt dan ook de huidige discussie erom heen over eindtermen, termijnen en de opleidingsweg. “Natuurlijk zijn er genoeg nieuwe elementen te bedenken. Interessante onderdelen die het zwemmen aantrekkelijker maken. Maar deze zie ik meer als nevenproducten in te brengen in de opleidingsweg en niet als vervanging van het zwemdiploma waarbij de zwemveiligheid voorop staat. We hebben met z’n allen hard gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardig diploma, dit moeten we vooral niet opgeven.” Lavrijsen merkt verder op dat de timing niet gunstig is, nu het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zich in wat minder rustig vaarwater begeeft. Daarnaast stroken de belangen van het

12

zwembadbranche

platform en de KNZB niet met elkaar. “Als je kijkt naar de strategische uitgangspunten van de KNZB dan hechten zij veel meer belang aan zwemmen als sport en het betrekken van de zwemverenigingen in het geven van elementaire zwemtechnieken via de crawlmethodieken hierbij. Vanuit dat oogpunt is het een begrijpelijke keuze. Maar het platform zwembaden staat met een nationaal zwemdiploma voor het borgen van de zwemveiligheid en zwemvaardigheid, hetgeen heeft geresulteerd in het huidige Zwem-ABC. Uiteraard houd je discussies over lesmethodes. Nu gaat het vooral over de schoolslag en dat deze moeilijker is om aan te leren. Ik betwijfel dat, maar vind dat eerlijk gezegd ook minder rellevant. We hebben nu geen behoefte aan een welles-nietes discussie, maar aan een helder en duidelijk standpunt. Niemand heeft belang bij tweedeling in de markt.” Zelf ziet Lavrijsen ook wel dat ouders en kinderen niet altijd gemotiveerd zijn om het gehele Zwem-ABC te doorlopen. Maar de oplossing zit volgens hem dan niet in het ontwikkelen van een eigen zwemdiploma. “Recent hebben we een vernieuwd lesprogramma geïntroduceerd. Op een afwisselende en spannende manier leren kinderen zwemmen. Er is daarbij ook meer aandacht voor het gedifferentieerd lesgeven en vooral de communicatie richting ouders. Uiteindelijk moeten de zwemlessen leuk zijn en de ouders zich betrokken voelen.” Dit vergt een andere benadering door en van de zwemonderwijzer, daar is Lavrijsen zich van bewust. Bijscholing is dan ook aan de orde.“Maar ik geloof zeker dat we beter hier onze tijd en energie in kunnen steken dan in de hele discussie die we nu met elkaar voeren over een nieuw zwemdiploma. Het zou voor de gehele branche erg jammer zijn als deze discussie leidt tot een diversiteit aan diploma’s en versplintering van de markt, die voor ouders en kinderen nog meer onduidelijkheid geven. Daar zijn we als branche niet bij gebaat.”


Erwin van Iersel - algemeen directeur Optisport

‘Hoewel wij achter het huidige Zwem-ABC staan, is dit diploma voor ons niet heilig’ “Positief kritisch”, zo kijkt Erwin van Iersel (algemeen directeur Optisport) aan tegen de nieuwe zwemlesmethode van de KNZB. “Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen, je kunt nou eenmaal niet steeds bij het oude blijven.” Lang hoefde Van Iersel dan ook niet na te denken toen de KNZB vroeg of Optisport mee wilde werken aan een pilot. “Al snel werd mij duidelijk dat de nieuwe lesmethode van de KNZB ook garant staat voor zwemveiligheid. Terecht wijst de KNZB op de ingewikkelde coördinatie die we bij de schoolslag vragen van jonge kinderen. De crawl daarentegen is op die leeftijd een stuk makkelijker.” Van Iersel erkent dat de schoolslag langer vol te houden is dan de borst- of rugcrawl. “Ik weet van mijzelf dat ik de borstcrawl hooguit 5 minuten volhoud, de schoolslag veel langer. Maar als ik kijk naar de zwemles van de KNZB heb ik geen enkele reden om aan te nemen dat zij hierbij de zwemveiligheid tekort doen. Wij willen daarom graag in de praktijk kijken hoe het uitpakt.” Wanneer de resultaten van de pilot positief zijn, overweegt van Iersel om het KNZB diploma ook in te voeren. Mits het past in het nieuwe zwemlesprogramma dat men eind dit jaar introduceert. “Voordat wij vernamen van de KNZB lesmethode werkten wij al aan een nieuw plan voor de zwemlessen dat veel meer geënt is op de beleving van het kind. Natuurlijk merken wij ook dat de kinderen na het behalen van het zwemdiploma niet meer zo vaak terugkomen. Wij delen deze zorg van de KNZB. Vanuit Optisport willen we daarom dat kinderen plezier beleven tijdens hun zwemlessen, maar ook daarna als het diploma op zak is. Het B-programma voor na het diploma is bedoeld om kinderen meer warm te laten lopen voor de zwemsport en vroegtijdig talentjes te kunnen signaleren. Ook onze ervaring is dat er nu nog wel eens talentjes onopgemerkt blijven. Uiteindelijk drijven zij wel boven. Maar hoe ouder ze dan zijn, hoe meer kostbare

jaren verloren zijn gegaan.” De nieuwe lesmethode van de KNZB sluit daarmee dus mooi aan op de vernieuwing van het zwemonderwijs die Optisport al voor ogen had. Welk diploma hier uiteindelijk aan wordt gekoppeld laat Van Iersel nog in het midden. “Ik houd alle opties open, voor ons staat centraal dat de zwemles weer een feestje wordt en dat er commitment is vanuit de ouders. Uiteindelijk wordt dat beloond met een zwemdiploma die voldoet aan de vastgestelde eindtermen. Maar wij kiezen voor een diploma dat het beste past bij onze uitgangspunten.” Van Iersel erkent dat wanneer dit betekent Optisport kiest voor een ander diploma dan het Zwem-ABC dit voor het Nationaal Platform Zwembaden | NPZ een verlies betekent van 30.000 zwemdiploma’s. “Men heeft al aangegeven dit zeer te zullen betreuren, maar hoewel wij achter het huidige Zwem-ABC staan, is dit diploma voor ons niet heilig.” Wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor de toekomst van het Nationaal Platform Zwembaden | NPZ, is volgens Van Iersel nog onduidelijk. “Dit doet het platform geen goed. Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van een zwemdiploma wordt geborgd. Maar dit hebben we keurig vastgelegd in de BREZ norm, hiervoor hebben we geen platform nodig. Ik ben dan ook benieuwd hoe lang het nog in deze vorm zal blijven bestaan. De toekomst zal het uitwijzen.”

zwembadbranche

13


Reacties vanuit de branche

Nadat wij die in juni 2012 een open brief richting het bestuur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hebben geschreven, is er veel gebeurd. Samen met het platform kijken we in de vorm van een gebruikersgroep naar de beleidsplannen die de koers moeten gaan bepalen. Daarnaast hebben we een toelichting gegeven op de open brief. Dit zien wij zeker als een positieve ontwikkeling. Maar ons andere punt van kritiek, de bestuurlijke setting van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, blijft een ondergeschoven kindje. Hierin zien wij dat er nog weinig concrete stappen worden genomen, terwijl dit voor ons wel heel zwaar weegt. Niet onterecht nu blijkt dat de ontwikkelingen rondom de zwemlesmethode van de KNZB laten zien waar wij zo bang voor waren. De huidige setting laat toe dat het eigenbelang kan prevaleren boven het collectief belang, hetgeen nu heeft geleid tot een conflictsituatie in het bestuur. Hiermee wordt het positieve proces dat wij waren opgestart bruut doorkruist. Dit doet de branche geen goed. Voor de toekomst betekent dit dat alleen wanneer de KNZB vrijwillig uitreedt, het een werkbare situatie blijft. Alle andere scenario’s zouden resulteren in een onhoudbare situatie waarbij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voor ons geen betrouwbare partner meer is om onze belangen te bedienen. Kees van Zanten Vakspecialist A accommodaties en zwembaden bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg Wat houd ik toch van die zwemwereld. Zoals in ieder goed huwelijk blijft geen gelegenheid onbenut om elkaar eens lekker in de haren te vliegen. Om vervolgens na de wedstrijd weer samen een biertje te pakken. Op zich is diversiteit in zwemdiploma’s en de daaraan gekoppelde opleiding niet nieuw. We kennen allen de historie en huidige diversiteit in de markt. En ook de reguliere onderwijssector doet hieraan mee. Jenaplan, Montessori, Dalton zijn voorbeelden uit het basisonderwijs. Maar het reguliere onderwijs wordt afgerond met dezelfde toets die is gefundeerd op eindtermen en competenties, in het basisonderwijs de CITO-toets. Misschien kunnen we hier een voorbeeld aan nemen. (…) Ted Verbeek ZwemConsult Jammer dat de KNZB op deze manier haar discutabele strategie vorm probeert te geven. Zeker ook daar zij met haar bestuursrol in de NPZ mede (KNZB/VSG/Recron bestuur) verantwoordelijk is voor het ZwemABC. Die postitie is nu wel onhoudbaar. Ook ik blijf, zonder ogen te sluiten voor nieuwe ontwikkelingen, bij ZwemABC. Marjon Van Vilsteren-Van Oostveen Business unit manager maatschappelijk vastgoed, sport en recreatie. Wij als zweminstructeurs kijken met een ander oog naar de verrichtingen van een kind dan de ouder. Kinderen worden niet langer vastgehouden dan noodzakelijk is. Het gaat

14

zwembadbranche


om de zwemveiligheid van het kind, uithoudingsvermogen en een goede techniek spelen daarbij een grote rol zodat het kind genoeg bagage beheerst voor een levenlang zwemplezier! Ik steun de NRZ en dus het zwem ABC. Maar ik vind al jaren dat de NRZ landelijk veel meer moet doen aan voorlichting via media en scholen. (…) Daniël Brinkman Hoofd Zwemzaken bij Zwem en Sportcentrum de Koekoek (…) Maar om even terug te komen op het eigenlijke onderwerp, denk ik dat de impact minder groot zal zijn dan de hele heisa doet vermoeden. In het zwem ABC worden de crawlslagen immers al aangeleerd en vele zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen hebben in een vroeg stadium al de basis van de crawl in hun programma zitten, vaak al voor de schoolslag. Het één sluit het ander immers niet uit? Laten we vooral open blijven staan voor nieuwe impulsen, het goede behouden en de rest na ondervinding weer van tafel vegen. Erik Snijders Allround Zweminstructeur (…) Plezier blijkt al een basis te zijn voor een stap verder, zwemmen in clubverband. En praten we nu over een kortstondige ‘zwemvaardigheid’ of met veel plezier werken aan zwemveiligheid? Met een (publicitair) ‘zorgvuldige’ aandacht voor de ‘breedtesport’, creëer je vanzelf ‘topsport’. Frits van der Werff Eigenaar Sportinstituut Frits van der Werff Het doet mij persoonlijk goed dat de KNZB initiatief neemt in dat waar zij (voorheen) hun expertise hebben. Misschien vinden zij dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zich meer en meer zijn gaan richten op ‘certificaten’ voor zwembaden en steeds meer de weg zijn kwijt geraakt en hun doelen verkeerd kiezen? Ik weet het niet, u? Wie weet worden ‘ze’ wakker en komt er toch nog een goede samenwerking. 1 ding is zeker, als het NPZ nu nog niet begrijpt, tja! Dit initiatief van de KNZB is niet voor niets gekomen he. Robert Sneek Boosheid, bezorgdheid, twijfel en enthousiasme. Het artikel ‘Crawl voor Schoolslag’ roept veel emoties op. Mooi om te merken dat er naast een politieke-, nu ook een inhoudelijke discussie op gang komt over het zwemonderwijs! Diegene die behoefte heeft aan wat inhoudelijke bespiegelingen attendeer ik graag op het vanmiddag verschenen artikel van het Expertise Centrum Zwemonderwijs, te lezen via www.expertisecentrumzwemonderwijs.nl/crawl-voor-schoolslag/ Marcel Jagersma (…) Er zijn simpelweg te veel beunhazen op de markt welke niet aan de minimale eisen voldoen en de consument een rad voor de ogen draaien als het gaat om opleidingstijd, kwaliteitsborging en kosten. Als de KNZB haar plannen doorzet behoort ze wat ons betreft tot de laatste categorie en geeft het zichzelf een brevet van onvermogen als het stelt dat schoolslag te

moeilijk is om aan te leren aan het jonge kind. Want dan ben je simpelweg niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Henk Cuperus Eigenaar zwemschool Wetterwille (…) Ik heb er een hard hoofd in dat de zwembadbranche hier samen uit gaat komen. Hiervoor zijn teveel tegenstrijdige belangen. Die waren vooral financieel ingegeven, maar nu blijkbaar ook nog qua doel (plan KNZB). Ik blijf het een treffend voorbeeld vinden dat er zwemscholen zijn die roepen naar ouders dat je een kind niet alleen zwemvaardig, maar ook zwemveilig kunt krijgen in een ‘badkuip’. Als een rijschoolhouder met een grote parkeerplaats zoiets zou beweren... Ilija Melisie Manager Twentebad & Hengelo Sport Het is duidelijk afkomstig van een trainer. Vooral dat competitie-element en dat we ‘veel talent hebben in Nederland’. Inderdaad is de Borstcrawl een veel natuurlijkere zwemslag. Het zal ook wel prima gaan, het aanleren ervan…dat doen we al lang...maar ermee beginnen? Dorien de Koning Eigenaar Zwemschool Dorien (…) Jacco Verhaeren wil de zwemles leuker en natuurlijker maken, en terecht! Maar daarvoor heb je in de eerste plaats enthousiaste en goed opgeleide zwemonderwijzers nodig. Elja Talens Bedrijfsleider Stichting Recreatieoord Electra Laat de KNZB eerst eens komen met een compleet programma inclusief eindtermen voor ze de publiciteit opzoeken met hun bekende wedstrijdzwemmers en overal onrust en onduidelijkheid kweken onder de klant en binnen de beroepsgroep. Als we weten wat de plannen nu echt inhouden kunnen we wat mij betreft verder praten. Ik zal de laatste zijn die de ogen sluit voor nieuwe ontwikkelingen, maar wil wel graag eerst een gefundeerd oordeel kunnen vormen voor ik mijn mening geef. (…) Eduard Tromp Eigenaar Zwemonderneming VIZ (…) Om meer kids te verleiden om te kiezen voor zwemmen zou het goed zijn als de zwembadbranche (wij dus) wat meer energie zouden steken in het onderwerp ‘zwemmen is gezond’, want dat is gewoon zo. Zwemmen is misschien zelfs wel gezonder dan voetbal of tennis... Los daarvan lijkt het mij goed om zwemonderwijs op verschillende manieren aan te bieden, maar het eindresultaat moet wel gelijk zijn. Als mensen willen gaan wedstrijdzwemmen moeten ze de aangeleerde zwemtechnieken op latere leeftijd maar verder verfijnen. We gaan ook geen verschillende rijbewijzen maken voor kids die later F1-coureur willen worden. Maarten Keuten Onderzoeker TU Delft

zwembadbranche

15


pssst heb jij het al...

een gratis abonnement op ZwembadBranche www.zwembadbranche.nl/abonnement

We hebben de slag superieur te pakken

Uw professionele partner voor de complete installatie en onderhoud van zwembaden. Van waterzuivering, desinfectie tot en met luchtbehandeling. Ontwerpen, installeren en realiseren. Een specialisme waarvan we de slag superieur te pakken hebben.....van A tot Z, van advies tot zwembad. Apeldoorn | Almere | Amersfoort | Almelo | info@hollandertechniek.nl


Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Juni 2005 Oprichting Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

1 2

2011 Licentiesysteem

3 4

Juni 2012 Open brief verenigde zwembaden

Februari 2013 Bijeenkomst Bestuur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

11 12

Juli 2013 Conictsituatie Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

December 2012 Licentiesysteem vanaf 2013 ingevoerd

9 10

April 2013 Bijeenkomst gebruikersgroep concept beleidsplannen

September 2012 Wijziging directie Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

7 8

Januari 2013 Aanstelling Erik de Winter als directeur a.i. Bijeenkomst gebruikersgroep

Februari 2012 Weerstand licentiesysteem

5 6

Oktober 2012 Toelichting open brief verenigde zwembaden

April 2006 Aanstelling Ronald ter Hoeven als directeur

Juni 2013 Media maakt melding van zwemlesmethode KNZB

13 14

September 2013 Media maakt melding van KNZB zwemdiploma Bestuursvergadering Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

ZWEMBADBRAnCHE

17


Juni 2005 - Oprichting Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Na bestuurlijke onrust in 2004, die leidt tot het ontslag van directeur Ton Gericke, wordt de stichting Nationaal Platform Zwembaden | NRZ opgericht in juni 2005. De belangrijkste bestuurlijke wijzigingen zijn dat het Ministerie eruit stapt en de Recron erin stapt. Tevens wordt gekozen voor een breder profiel en takenpakket door het toevoegen van taken als exploitatie, wet- en regelgeving en promotie van het product ‘zwemmen’. Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bestaat nu uit vertegenwoordigers vanuit: • RECRON (vertegenwoordigd door met name de bedrijfsgroep zwembaden), • Vereniging Sport en Gemeenten (vooral gemeentelijke zwemaccommodaties) • Koninklijke Nederlandse Zwembond (met name vanuit haar verantwoordelijkheid voor zwemonderwijs en het stimuleren van recreatief zwemmen bij de zwemvereniging). De door deze partijen afgevaardigde bestuurders zijn, zoals vastgelegd in de statuten, verantwoording verschuldigd aan de organisatie die zij vertegenwoordigen. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ kent verder een landelijk bureau onder leiding van een directeur.

April 2006 - Aanstelling directeur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Ronald ter Hoeven wordt aangesteld als directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en is verantwoordelijk voor het landelijk bureau dat onder zijn leiding staat.

2011 - Licentiesysteem Uit onderzoek in opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ blijkt dat het vertrouwen bij de consument is gedaald en moet worden teruggewonnen. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ initieert daarom een licentiesysteem voor aanbieders van zwemlessen om daarmee de kwaliteit van de lessen, en het behaalde diploma, te borgen. Een kader dat tevens onderdeel uitmaakt van een continu proces van kwaliteitsbewaking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als controleur van het nationaal zwemdiploma.

Februari 2012 - Weerstand Licentiesysteem Na een lange periode van ontwikkeling van het licentiesysteem ontstaat er intern weerstand tegen de invoering van dit systeem. In februari komen alle betrokken partijen bij elkaar en na een constructief overleg bestaat er consensus, men besluit uiteindelijk toch tot invoering.

Juni 2012 - Open brief verenigde zwembaden Tijdens de uitvoering komt een van de bestuurspartijen terug op het standpunt en lijkt het licentiesysteem te gaan sneuvelen.

18

zwembadbranche

Tevens onstaat er een verschil van inzicht tussen het bestuur en de directie over het beleid. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen schrijft een groep managers van zwembaden een open brief richting het bestuur waarin men hun zorgen uit. Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ laat als reactie hierop weten dat men een afvaardiging hiervan wil uitnodigen om een toelichting te geven. Het bestuur blijft echter van mening dat het licentiesysteem er zal komen. Men verwacht dat voor het einde van 2012 een systeem zal worden ingevoerd dat gedragen wordt door de sector, uitvoerbaar is en de instemming heeft van het bestuur. Een eventueel op hande zijnde crisis wordt stellig ontkend. Maar de zwembranche reageert verdeeld op de invoering van het licentiesysteem, sommigen vragen zich af of hiermee de bewegingsruimte van de zwembaden wordt beperkt. De hele discussie heeft nogal wat voeten in aarde en aan de vooravond van de implementatie lijkt het licentiesysteem ten gronde te zijn gericht.

September 2012 - Wijziging directie Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Het verschil in inzicht over het te voeren beleid heeft als gevolg dat het bestuur en de directie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ uit elkaar gaan. Dit leidt tot het ontslag van de directieleden Ronald ter Hoeven en Marcel Jagersma

Oktober 2012 - Toelichting open brief verenigde zwembaden In oktober gaat een delegatie van de verenigde zwembaden die een open brief hebben geschreven op bezoek bij het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Gesproken wordt over de eerder geuite zorgen met betrekking tot het licentiesyseem en de bestuurlijke setting waardoor de achterban het bestuur niet ter verantwoording kan roepen. Men vindt dat bestuurspartijen middels het vetorecht het eigenbelang kan laten prevaleren boven het collectief belang, hetgeen de branche vleugellam maakt. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ geeft aan een nieuw beleidsplan te zullen opstellen.

December 2012 - Licentiesysteem vanaf 2013 ingevoerd In een interview in ZwembadBranche #36 laat Mervyn Stegers (voorzitter Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) weten dat het proces rondom het licentiesysteem inderdaad even stil heeft gelegen, maar dat het niet is afgeblazen. Het grote obstakel was de onduidelijkheid over de intentie, maar inmiddels is met alle betrokken partijen gesproken en wordt op basis daarvan nog een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd zodat het vanaf 2013 kan worden ingevoerd. Tevens geeft Stegers aan dat er een gebruikersgroep komt van verschillende betrokkenen uit de zwembranche om het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ te adviseren.


Januari 2013 - Aanstelling directeur a.i. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Per 1 januari wordt Erik de Winter aangesteld als directeur a.i.. De Winter is daarnaast adjunct directeur NISB waarmee de samenwerking tussen beide organisaties wordt versterkt. In een interview in ZwembadBranche #37 geeft De Winter aan dat het licentiesysteem nog steeds van kracht is en dat hij grote waarde hecht aan het betrekken van de achterban. De Winter doelt hiermee onder meer op de gebruikersgroep.

Januari 2013 - Bijeenkomst gebruikersgroep Snel daarna voegt De Winter de daad bij het woord en in een bijeenkomst met de gebruikersgroep, bestaande uit diverse stakeholders waaronder de verenigde zwembaden die een open brief hebben geschreven, exploitatiemaatschappijen en zwemscholen, gaat men het gesprek aan. Centraal staat de vraag welke dienstverlening de branche verwacht van het platform. Deze uitkomsten dienen als input voor de beleidsplannen voor het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Februari 2013 - Bijeenkomst bestuur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ In navolging op het gesprek in oktober 2012 komt een kleine delegatie van de verenigde zwembaden bijeen bij het bestuur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ om de voortgang te bespreken. Men laat weten tevreden te zijn met het proces rondom de nieuwe beleidsplannen. Punt van kritiek blijft de bestuurlijke setting, hierin ziet men geen verbetering .

April 2013 - Bijeenkomst gebruikersgroep concept beleidsplannen De gebruikersgroep geeft hun input ten aanzien van het eerste concept van het beleidsplan. De input dient als basis voor het tweede concept dat zal worden besproken in oktober.

Juni 2013 - Media maakt melding van zwemlesmethode KNZB

bestuur afstand te nemen van het initiatief. Wederom hebben geen van de partijen het over een crisis. Kees van Zanten slaat als vertegenwoordiger namens een grote groep zwembaden wel een kritische toon aan. In juni 2012 hebben zij al hun ongenoegen geuit in een open brief en deze ontwikkelingen geeft weinig vertrouwen. Met verbazing heeft men het statement gelezen van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ waarop men als bestuur afstand neemt van een initiatief van een van de partijen uit het bestuur, een paradox waaruit men concludeert dat er weinig onderling vertrouwen is en geen goede basis voor een constructieve samenwerking. Men heeft daarom de VSG gevraagd om het vertrouwen in het bestuur te herstellen. Van Zanten en zijn achterban hebben ondertussen in de gebruikersgroep mee kunnen denken over de nieuwe beleidsplannen, maar het punt van kritiek blijft de bestuurlijke setting. Men geeft aan dat het geduld nu begint op te raken en dat er iets moet veranderen.

Juli 2013 - Conflictsituatie Nationaal Platform Zwembaden | NRZ Na de bestuursvergadering van 26 juni laat De Winter weten dat het bestuur de wijze en het moment betreuren waarop het initiatief van de KNZB in de publiciteit is gekomen. Daarnaast constateert men dat de zwemlesmethode niet zal voldoen aan de eindtermen van het Zwem ABC zoals vastgelegd in de BREZ 2.0, hetgeen kan leiden tot het uitgeven van een eigen diploma door de KNZB. De andere bestuurspartijen RECRON en VSG kunnen zich niet verenigen met het feit dat de KNZB een eigen methode met eigen eindtermen en mogelijk een eigen diploma ontwikkelt. Zij houden vast aan de BREZ 2.0 eindtermen passend bij het huidige Zwem ABC. Van Zanten meldt tevens dat in navolging op de vraag van de verenigde zwembaden aan de VSG het vertrouwen te herstellen, in de bestuursvergadering door de VSG bestuursleden aan de KNZB is gevraagd om op te stappen. Echter dit weigert de KNZB. De Winter geeft aan dat op korte termijn op bestuursniveau van alle participanten een ultieme poging wordt ondernomen om tot een oplossing te komen voor het ontstane conflict.

Eind mei berichten het Eindhovens en het Limburgs Dagblad over de nieuwe zwemlesmethode van de KNZB die beter zou passen bij deze tijd en generatie. In de branche ontstaat direct een discussie over de zwemveiligheid, de status van het Zwem-ABC en de rol van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Jan Kossen (directeur KNZB) laat aan ZwembadBranche weten de commotie te betreuren maar geeft aan dat het niets zegt over hun rol in het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Men suggereert dan ook niet per definitie een eigen diploma, maar ziet het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als partij die het diploma zou kunnen toetsen. Erik de Winter licht toe dat men op voorhand niet uitsluit dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zal toetsen, hetgeen ook zou passen binnen de nieuwe beleidsplannen. In een officieel statement laat men wel weten als

zwembadbranche

19


Specialist in kassa, verhuur en

Maakt complexe processen eenvoudig

toegangscontrole en uw partner in totaaloplossingen:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kassa Webkassa Toegangscontrole Reserveringssysteem Leerlingvolgsysteem Lockers Incasso (SEPA) Ledenadministratie www.vconsyst.nl

@VConsyst

energiebesparing in een handomdraai WWW.VARIODECK.NL


‘Beleven’

Een rondje speuren op internet levert een reeks van artikelen op. Zo introduceerde Playmobil de half augustus gehouden speeldagen onder het thema ‘samen spelen en beleven staan centraal in de zomervakantie’. Over cultuur in Apeldoorn wordt geschreven: ‘CODA wil voor een groot en breed publiek een cultuurhuis zijn waar in een bibliotheek, archief en museum ervaren en beleven centraal staan.’ Om maar te zwijgen over de gemeente Goes, want ‘In Goes is altijd iets te beleven’. En auto’s worden in reclames steeds minder aangeprijsd met hun technische specificaties, maar in bijzondere omgevingscontexten neergezet waarbij de stalen rossen bijna menselijke eigenschappen worden toegekend. In winkelcentra staan steeds meer panden die bedoeld zijn om goederen te verkopen leeg. Hoewel een deel hiervan is te verklaren door de online verkoop, zijn ook andere oorzaken hiervoor aan te wijzen. Eén daarvan is dat zich steeds meer seinen aftekenen dat we in onze huidige maatschappij aan het einde komen van materiële genoegdoening. De waarden die we toeschrijven aan goederen veranderen. Zoals ook de waarden die we toeschrijven aan relaties en het leven langzaam maar zeker een andere, naar het zich laat aanzien een belangrijkere plek, krijgen. In diverse vakliteratuur worden verschillende stadia beschreven. Zo was het aan het winnen van grondstoffen te danken dat onder andere het huishouden vereenvoudigd werd, deels door de industriële producten die als gevolg van elektriciteit hun intrede deden,zoals de stofzuiger (jaren 60), de wasautomaat (jaren 70) en de afwasmachine (jaren 80). Vanuit de introductie van industriële producten kwam de focus op service te liggen. Het begrip garantie deed zijn intrede. De verkoper stond ervoor in dat het geleverde product zou voldoen aan de specificaties. Inmiddels vinden we dit als consument een vanzelfsprekendheid en is dat zelfs wettelijk geregeld. Over de fase waarin we nu aanbelanden bestaan verschillende meningen. Wel is duidelijk dat consumenten op zoek zijn naar ervaringen die blijvende veranderingen teweeg brengen. Het gaat hierbij om bij de consumenten aan te sluiten bij de individuele waardesystemen en hen werkelijk te raken. Imagineering is een instrument om dat te kunnen bewerkstelligen. Eén van de daarbinnen gehanteerde technieken is experience marketing. Deze marketingtechniek speelt in op het ontwikkelen van zingeving, voelen, denken, handelen en tot stand brengen van een relatie met het product of dienst. Eén van de toonaangevende specialisten van experience marketing is de Bernd Schmitt, professor aan Columbia University in New York. Hij beschreef een 10-tal regels om deze marketingtechniek tot een succes te kunnen maken. 1. Ervaringen ontstaan niet zo maar. Ze moeten worden gepland en hierbij is het belangrijk om creatief te zijn. Verras, interesseer en inspireer en durf op zijn tijd te provoceren. De omgeving moet zo af en toe worden wakker geschud.

2. Ga primair uit van jouw consument. En denk daarna aan de kenmerken en voordelen van jouw bedrijf. 3. Word obsessief over de details van de ervaring van jouw consument. Bedenk daarbij dat tevredenheid in de traditionele modellen de relatie naar zingeving, voelen, denken, handelen en tot stand brengen van een relatie met het product of dienst wordt gemist. Je hebt dus meer nodig om jouw gasten langdurig aan het bedrijf te binden. 4. Vind een eend voor jouw merk: in het kader van mijn opleiding tot imagineer bezochten we met de groep cursisten in 2007 Las Vegas, waarbij we in Bellagio verbleven. Naast de voor een hotel bekende welkom-uitingen trof ik op het bed een aantal los neergelegde chocoladeletters ‘B’ aan. Althans, ik dacht dat dat een onderdeel van mijn welkom was want de daarop volgende dagen trof ik die letters weer aan als mijn bed was opgemaakt. Juist zo’n klein detail is voor mij bepalend voor de totale beleving aan Bellagio. Het is de uitdaging voor elk bedrijf om zo’n kleine ‘trigger’ te vinden en te gebruiken dat bijdraagt aan een positieve ervaring. 5. Denk altijd vanuit een consumentenrelatie, niet vanuit een productrelatie. Houd hierbij rekening met de sociaal-culturele context waarin jouw gasten zich bewegen. 6. Streef naar ‘holistische ervaringen’ die zintuigen prikkelen, een beroep doen op de emotie, een uitdaging zijn van het intellect, aansluiten bij de levensstijlen en kunnen bijdragen tot sociale identiteit. 7. Zorg dat jouw uitingsvormen, reclames en datgene wat je communiceert via (sociale) media), overeenkomt met de (beoogde) ervaringen van jouw gasten. En zet hierbij passende instrumenten in om zingeving, voelen, denken, handelen en tot stand brengen van een relatie met het product of dienst te bereiken. 8. Gebruik en combineer kenmerken van verschillende stijlen of stromingen van jouw gasten in jouw marketing. Experimenteer, wees creatief en betrouwbaar. 9. Overweeg het gebruik van nieuwe of andere media en volg kritisch wat het effect is op de beleving van jouw dienst. Kunnen in een andere context ervaringsgerichte strategieën worden benut die (beter) aansluiten op jouw doelen? 10. Wees dynamisch en communiceer dat zowel in- als extern. Veel organisaties zijn te bescheiden, te langzaam en te bureaucratisch. Dynamiek kan worden geassocieerd met het extatische, de gepassioneerde en het creatieve. Laat deze geest ademen in jouw organisatie en kijk hoe dingen veranderen.

Eduard Leurs Wil je reageren op de column van Eduard, mail naar eduard.leurs@belevingsspecialist.nl of via twitter @EduardLeurs

zwembadbranche

21


Zwemvaardigheid onder druk? Op woensdag 21 augustus werd in zwembad ‘De Krommerijn’ het boek ‘Zwemmen in Nederland. De zwemsport in al zijn facetten nader belicht’ gepresenteerd. Bij de presentatie waren er vele bekende gezichten uit de zwemwereld. Vanwege recente, tragische verdrinkingsongevallen waren ook de media sterk vertegenwoordigd. In Zwemmen in Nederland wordt gesteld dat de zwemvaardigheid in Nederland nog steeds op een hoog niveau staat. 94 procent van de kinderen haalt minimaal één zwemdiploma. Wat dat betreft is ons land uniek in de wereld. Maar het is niet alleen hosanna. Verschillende ontwikkelingen maken dat de zwemvaardigheid momenteel aan erosie onderhevig is. De belangrijkste daarvan zullen we kort noemen. Het Zwem-ABC is sinds 1998 de standaard voor zwemlessen en het marktaandeel van deze leerlijn is ongeveer 95 procent. Het Zwem-ABC is opgezet als een ongedeelde leerlijn met twee tussentijdse examens (diploma A en B). Na afronding van het Zwem-ABC is het kind ‘een echte vriend van het water geworden’ en kan het zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. Maar het grootste deel van de kinderen stopt na het behalen van diploma B. En de signalen zijn dat steeds minder kinderen de complete leerlijn afronden. De kosten voor de lessen spelen daarbij een rol. Gemiddeld heeft een kind ongeveer 70 klokuren nodig om het complete ZwemABC af te ronden. Een klokuur zwemles kost gemiddeld € 10,00. Bij een gezin met meerdere kinderen kunnen de kosten zo hoog oplopen. Ook kan de voor de zwemlessen benodigde tijd botsen met belangen en interesses van andere gezinsleden. Afhankelijk van het aantal lessen per week en de duur van een les is een kind negen tot achttien maanden bezig met het complete Zwem-ABC en dat legt voor veel gezinnen een aanzienlijk beslag op de beschikbare tijd. Verder is het velen niet duidelijk wat de meerwaarde van het behalen van het volledige Zwem-ABC is. 16 procent van de Nederlanders van 15-80 jaar meent dat diploma C vereist is om een kind veilig te laten zwemmen. Veel ouders van nu hebben vroeger ook alleen diploma A en B gehaald en weten niet dat het diploma B van nu heel anders is dan het diploma B van toen. Verder bleek dat er in 2012 bij 43 procent van de gemeenten nog schoolzwemmen is, maar de verwachting is dat dit in de nabije toekomst zal dalen. De huidige economische recessie noopt gemeenten tot bezuinigen en het schoolzwemmen hoort niet tot de kerntaken van een gemeente. Hoewel er in Nederland een sterke traditie is de kinderen op zwemles te doen, is de gang naar het zwembad minder vanzelfsprekend voor allochtone gezinnen – 20% haalde de zwemdiploma’s alleen

22

zwembadbranche

door schoolzwemmen, onder autochtonen was dat 7% (2007) – en voor gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). Het afschaffen van het schoolzwemmen zal met name deze groepen treffen. Sommige gemeenten kennen nog wel een vangnetregeling. Maar de landelijke vangnetregeling, die voor allochtonen zeker effect had, was in 2006 al stopgezet.

Dalend zwembadbezoek Maar om goed te kunnen zwemmen telt niet alleen het halen van een diploma. Voor zelfredzaamheid in het water is het nodig dat met enige regelmaat het zwembad of het strand wordt opgezocht. De reddingsbrigades merken in hun dagelijkse praktijk aan de stranden dat steeds meer kinderen niet (meer) goed kunnen zwemmen. Of ze hebben (nog) geen diploma, of het ontbreekt hen aan conditie om tegen een kleine stroom in te zwemmen. Een andere aanwijzing dat de geoefendheid afneemt, is dat het aantal bezoeken aan openbare zwembaden daalt. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat er in 2009 79 miljoen bezoeken waren en dat is het laagste aantal sinds 1988, het eerste jaar dat het CBS het driejaarlijkse zwembadbezoek uitvoerde. Verder komt naar voren dat het deel van de Nederlandse bevolking van 6-79 jaar dat zwemt nauwelijks verandert, terwijl de algemene sportparticipatie sinds 1979 wél aanzienlijk is gestegen (AVO 1979-2007, OBiN 2006-2012). De zwemsport weet niet te profiteren van de toegenomen populariteit van sport. Een ander punt is dat de zwemparticipatie weliswaar onveranderd is, maar dat het aantal zeer frequente zwemmers afneemt en het aantal zwemmers dat af en toe het water opzoekt toeneemt. Al met al daalt het aantal bezoeken aan openbare zwembaden.

Mogelijke oplossingen • Het Zwem-ABC is een begrip in de branche. Toch is de grote meerderheid van de bevolking niet overtuigd van de meer-


waarde van het completeren van de gehele leerlijn. Met gerichte voorlichting kan de noodzaak van het voltooien van de gehele leerlijn duidelijk worden gemaakt. Mogelijk dat dan over belemmeringen zoals de kosten, de tijdsinvestering van ouders en kinderen en de knelpunten in het afstemmen van de verschillende wensen binnen het gezin heen kan worden gestapt. • Dat de KNZB komt met een nieuwe zwemmethode met waarschijnlijk een ander diploma is groot nieuws. Of de nieuwe zwemmethode dé oplossing is voor het verbeteren van de zwemvaardigheid onder kinderen valt te bezien, maar het is zeker een interessante ontwikkeling. De achterliggende visie van beide leerlijnen verschilt nogal. Bij het Zwem-ABC staan zwemvaardigheid en zelfredzaamheid voorop. Bij de KNZB gaat het ook om zwemvaardigheid, maar de bond wil tevens bereiken dat kinderen meer plezier beleven aan het zwemmen zodat zij langer actief blijven in het zwemmen en vaker in het zwembad komen. Daarmee hoopt de bond de toevoer naar de kweekvijver voor toptalenten te stimuleren. Hoe zal het nieuwe zwemdiploma worden ontvangen binnen de branche en door ouders en hun kinderen? Vanwege de bekendheid en het grote draagvlak binnen de branche heeft het Zwem-ABC vooralsnog een voorsprong in de concurrentiestrijd, maar de KNZB wil die strijd graag aangaan. • Voor de zwemvaardigheid biedt het schoolzwemmen een belangrijke impuls. Kinderen kunnen gemakkelijk leren in een klassikale omgeving. Wat dat betreft is het goed om zwemlessen op te nemen in het curriculum van het bewegingsonderwijs, maar dat betekent niet dat het schoolzwemmen in de traditionele vorm zo moet blijven. In het licht van de bezuinigingen past het dat overheid, zwembad, school en ouders samen kijken naar nieuwe vormen van schoolzwemmen. Dat kan bijvoorbeeld door zwemlessen aan te bieden in de bso. Een andere mogelijkheid is aan ouders een bijdrage te vragen voor de zwemlessen. Dat hoeft niet per se een geldbedrag te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld ook (bij toerbeurt) helpen bij het vervoer naar en van het zwembad. • Om de zwemparticipatie en zwemfrequentie te stimuleren en zo de geoefendheid te verhogen, moet de branche het zwemmen sterker in de markt te zetten. Toegangsprijs en de reisafstand zouden geen belemmeringen mogen zijn voor een bezoek aan het zwembad. Zwemmen kan innovatiever worden vermarkt. Bekende promotionele acties zoals de Nationale Zwem4daagse kunnen daar zeker een rol in spelen.

Daarbij kan een beroep worden gedaan op aansprekende figuren, zoals onze medaillekanonnen. Als het gaat om het in de markt zetten van een sport kunnen de hardloop- en fitnessbranche als voorbeeld dienen.

Tot besluit Nederland heeft een rijke zwemtraditie en sterk ontwikkelde zweminfrastructuur. Die zullen niet gemakkelijk verloren gaan, ook niet in tijden van recessie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Toch vormen de geschetste ontwikkelingen een serieuze bedreiging voor de zwemvaardigheid. Hoewel er binnen de zwembranche een grote diversiteit aan aanbieders en afnemers is, mag dat geen reden zijn voor overheden, ondernemers, scholen en ouders om de handen niet ineen te slaan. Iedereen heeft belang bij een gezonde branche en een goed ontwikkelde zwemvaardigheid.

Harold van der Werff - Mulier Instituut

Figuur 1 Het vereiste diploma om kinderen veilig te kunnen laten zwemmen, personen van 15-80 jaar, 2008 en 2013 Bron: Sportersmonitor 2008 en Nationaal Sportonderzoek 2013 (Voorjaarsmeting)

100 80 60 40 20 0

Tenminste zwemdiploma A

Tenminste zwemdiploma B

Tenminste zwemdiploma C

Ik vind het niet nodig dat kinderen een zwemdiploma halen om veilig te kunnen zwemmen

Voor Zwemmen in Nederland is veelvuldig gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Zwemmonitor. Respondenten van die vragenlijst maakten kans op een in company training naar keuze, verzorgd door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Deze training is gewonnen door het Helperzwembad in Groningen.

ZWEMBADBRAnCHE

23


24

zwembadbranche


Sportfondsen Nederland maakt werk van systeemgericht toezicht Na een geslaagd proefproject zijn inmiddels zo’n dertig zwembaden binnen Sportfondsen Nederland bezig met systeemgericht toezicht. Een manier van handhaven die de toezichtlast verminderd en meteen de kwaliteit van de organisatie op een hoger niveau brengt met als resultaat: minder administratieve rompslomp en daardoor tijd over voor de klant. Ook een aantal externe partijen doen mee. Vier direct betrokkenen leggen uit hoe zij aankijken tegen het verankeren van kwaliteit in bedrijfsprocessen, het belang van het Digitaal Logboek en hoe interne audits aanzetten tot kritisch denken en het spreiden van verantwoordelijkheden. Henk Meijer, senior technisch coördinator binnen Sportfondsen Nederland, legt meteen de vinger op de zere plek. In veel zwembaden regeert volgens hem de waan van de dag. Binnen Sportfondsen Nederland, en daarbuiten. Iedereen heeft zijn handen vol aan het dagelijks werk, van de zwembadmanager tot de medewerkers aan de rand van het bassin. “Alles wat er tussendoor komt, wordt al gauw over het hoofd gezien en uitgesteld. Een onwenselijke ontwikkeling, zeker gezien de toegenomen aansprakelijkheid voor managers.’’

Risico’s afwegen Precies daarom is Sportfondsen Nederland gestart met het systeemgericht toezicht. De bijbehorende trainingen en interne audits zijn in volle gang. Systeemgericht toezicht rekent af met de vaak te vrijblijvende werkwijze uit het verleden. Of zoals Sandra Linders, kwaliteitsmanager bij Sportfondsen Nederland, het zegt: “We kiezen voor een meer planmatige manier van werken. In deze tijd kun je het als professionele branche niet meer verkopen dat je bedrijfsprocessen uitsluitend stuurt op onderbuikgevoelens of ervaring. Je moet zorgvuldig alle risico’s afwegen, afwijkingen tijdig signaleren en vervolgens gerichte acties ondernemen. De geheugensteuntjes van het systeem zijn daarbij een onmisbaar instrument.’’ Meer dan voorheen ligt bij systeemgericht toezicht de focus op het verbeteren van de interne en externe processen in het zwembad. De digitale informatie maakt het volgens Meijer mogelijk om slagvaardiger te opereren. ‘’In de oude situatie was alle informatie verzameld in allerlei mappen, vaak verdeeld over allerlei functionarissen. Een deel van de informatie zat bij de manager, een ander deel bij het hoofd zwemzaken of bij de technische dienst. Een goede bewaking van vervolgacties bij geconstateerde

afwijkingen en incidenten was daardoor niet goed mogelijk. Er was vaak wel een plan van aanpak. Maar het was niet altijd duidelijk wat de status van deelprocessen nu precies was.’’

Pioniers Michiel van Mierlo, accommodatiemanager bij Sportfondsen Hellevoetsluis, hoefde niet overtuigd te worden van de voordelen van systeemgericht toezicht. Al geruime tijd had Van Mierlo zijn zaken gebundeld in een eigen digitaal systeem. Hellevoetsluis hoort daarmee tot de pioniers van het project, vertelt Van Mierlo enthousiast. “Je bent van een heleboel administratieve rompslomp af. Het nieuwe systeem is overzichtelijker, efficiënter en biedt alle noodzakelijke geheugensteuntjes om op het juiste moment actie te ondernemen. Het systeem werkt ook breder dan voor het zwembad alleen. Ook je horeca en je sportzaal kun je er op termijn bij betrekken. De nadruk ligt voorlopig op de bedrijfsvoering rond het zwembad, omdat daar de risico’s het grootst zijn.’’ Van Mierlo is blij met het Digitale Logboek en de waarschuwende mails bij het uitblijven van acties na geconstateerde afwijkingen of incidenten. “Als manager ben je van een heleboel kopzorgen af. Het systeem is heel praktisch opgezet en gaat verder dan enkel registratie. Ook staat precies beschreven welke acties je bij een klacht of ongeval naar bijvoorbeeld ouders van bezoekers of de eigen medewerkers moet ondernemen. Zoals er ook een actueel register beschikbaar is met alle eisen, wetten en regels op het gebied van veiligheid en hygiëne. Alle verantwoording ligt vast en is duidelijk voor iedereen.’’ Als voorbeeld noemt Van Mierlo iets kleins als schaafwondjes bij een jonge bezoeker. “Maar het wordt groot als het vier keer in de week gebeurt. Dan weet je dat het hoog tijd is voor een veiligheidscontrole van het tegelwerk.’’ Ook

zwembadbranche

25


ENERGIEZUINIGE ZWEMBADTECHNIEK

De Koninklij ke weg tot het perfecte zwembadwater:

Ind ividuel le oplossing voo r het exclusi eve zwe mb ad gevoel: Kom ple et adv ies en pla nning Com for tab el en ene rgie zuin ig Perfekte techniek


als instrument richting bestuurders en inspectie biedt het systeemgericht toezicht meerwaarde, zo benadrukt Van Mierlo. “Het systeem legt bijvoorbeeld alle details van het calamiteitenplan vast, net als het oefenen van BHV of het ontruimingsplan. In één oogopslag is duidelijk hoe en wanneer alles besproken is en wie daarvoor heeft getekend.’’

Leercirkel De nieuwe manier van werken stimuleert volgens Van Mierlo het kritisch nadenken van medewerkers, op elk niveau in de organisatie. “Het is een leercirkel en biedt ook inzicht aan bijvoorbeeld teamleiders, het hoofd zwemzaken en de technische dienst.’’ In Hellevoetsluis maakt het systeemgericht toezicht deel uit van elke vergadering van het managementteam. ‘’Het is meteen duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het bedrijfsproces. Het is niet enkel de manager meer die de vinger aan de pols houdt. De betrokkenheid van medewerkers neemt toe.’’ Van Mierlo ziet nog wel de nodige verbeterpunten. ”Het inloggen zou simpeler moeten. En de te raadplegen informatie kan nog meer worden toegespitst op de functie. Teamleiders hebben nu nog te maken met de nodige ruis, voordat ze bij de informatie komen die voor hen interessant is.’’ Het zijn volgens Meijer kinderziektes van een systeem dat nog volop in ontwikkeling is. In een voortdurende dialoog tussen de accommodaties en Sportfondsen Nederland wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van het systeem. “Het systeem is deels een standaardproduct en geen maatwerk. Maar als opmerkingen vanuit de praktijk een brede basis hebben, gaan we vanzelfsprekend nadenken en het systeem op onderdelen aanpassen.’’ Systeemgericht toezicht is volgens Meijer beslist geen dwangbuis. “Je gaat in deze opzet altijd op zoek naar de reden van een melding en spreekt de verantwoordelijke medewerker aan. Maar per taak en per situatie wordt gekeken wat acceptabel is.’’ Ook bij systeemgericht toezicht blijven de wettelijke eisen van het Keurmerk Veilig & Schoon het leidende principe. De interne audits gaan volgens Meijer een stap verder. “We kijken niet alleen naar het eindresultaat, maar beoordelen ook de manier waarop de naleving van de eisen is gewaarborgd.’’ Meijer gelooft volledig in de toekomst van systeemgericht toezicht. “Met het Digitaal Logboek als hulpmiddel en interne audits wordt de veiligheid van gasten en medewerkers nog beter geborgd.’’

Linders hoopt dat het systeemgericht toezicht in de nabije toekomst kan worden uitgerold binnen de overige accommodaties van Sportfondsen Nederland. Of dat lukt is een open vraag. “Sportfondsen Nederland staat voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Als één van onze accommodaties minder presteert, werkt dat ook door op het grote geheel. De economische omstandigheden zijn echter niet in ons voordeel. Met name een aantal kleinere accommodaties heeft te maken met krimpende budgetten en de benodigde software moet wel worden betaald.’’

‘Meteen verzekerd van alle actuele wet- en regelgeving’ Het systeemgericht toezicht van Sportfondsen Nederland en Stichting Zwembadkeur trekt de nodige belangstelling van andere beheerders en verhuurders van binnensportaccommodaties. In de gemeente Echt-Susteren doet bijvoorbeeld Stichting Menswel Sport mee. In zwembad In de Bandert zijn ze druk bezig met de implementatie van het digitale systeem. Manager John Vinclair spreekt van een weloverwogen besluit. “Sinds twee jaar beschikken wij over het Keurmerk Veilig & Schoon. Daar zijn we blij mee. Maar wel moet je als manager bij een papieren systeem constant alert zijn of iedere medewerker het logboek invult. De kans dat je steken laat vallen is altijd aanwezig. Daarom zochten wij naar een waterdicht systeem en dat hebben wij nu gevonden.’’ Als vaste bezoeker van de door Sportfondsen Nederland georganiseerde technische kennisdagen was de keuze voor Vinclair niet moeilijk. ‘’Je kent de mensen die het systeem hebben opgezet en je weet dat ze altijd voor kwaliteit gaan.’’ Behalve Vinclair bezochten ook twee medewerkers van de technische dienst en de verantwoordelijke functionaris voor het Keurmerk Veilig & Schoon de door Sportfondsen georganiseerde implementatie-trainingen. Eind dit jaar hoopt men in Echt-Susteren het digitale systeem volledig in de bedrijfsvoering te hebben geïntegreerd. ‘’Dan zijn we meteen verzekerd van alle actuele wet- en regelgeving die het systeem biedt, in plaats van op allerlei websites te bladeren om te zien of we iets gemist hebben.’’ Op termijn ziet Vinclair nog meer voordelen. “Behalve zwembaden, beheren en verhuren wij ook andere accommodaties waarvoor je dit kwaliteitssysteem kunt gebruiken. Ik ben blij dat we knoop hebben doorgehakt en voor systeemgericht toezicht hebben gekozen.’’

Kwaliteit Volgens Linders maakt systeemgericht toezicht het zwembaden ook mogelijk om zich meer te concentreren op hun kernactiviteit: het aantrekken van bezoekers en het verhogen van de klanttevredenheid. ‘’Klanten verwachten simpelweg dat een zwembad Veilig & Schoon is. Daar zit de winst niet in. Door zaken slimmer en efficiënter aan te pakken gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog en win je tijd die je kunt inzetten voor datgene waar het werkelijk om gaat: zorgen voor tevreden klanten.’’

zwembadbranche

27


Beter & veilig leren zwemmen met EasySwim Pro! Modern zwemonderwijs, afgestemd op het jonge kind. • Volledige bewegingsvrijheid • Hoge veiligheid • Ideaal bij aanleren zwemslagen • Perfect voor gebruik in diep water, ook in het voortraject

Voor meer informatie: Drie Essen Trading B.V. | e info@drie-essen-trading.nl | i www.drie-essen-trading.nl

RECREATIE VAKBEURS

vast Noteer al da! n in uw age

Dé vak beurs voor de recreatiebranche

Hardenberg 5, 6 en 7 november 2013 Gorinchem 25, 26 en 27 november 2013 Venray 4, 5 en 6 februari 2014 Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

www.evenementenhal.nl

T 0523 - 28 98 98

E hardenberg@evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.


VConsyst: Eenvoudige oplossingen voor uw zwembad

Kennis delen is samen succes hebben Efficiency is een veel gebruikte term als het gaat om bedrijfsvoering. Maar hoe borg je efficiency en hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich kunnen richten op datgene waar het om gaat: de klant. VConsyst is een bekende speler in het leveren van totaaloplossingen voor kassa, reserveringen en toegangscontrole voor zwembaden. Het doel van VConsyst is processen eenvoudiger te maken door de inzet van software, met oog voor uw personeel en klanten, want daar draait het tenslotte om.

2013 de ISO 9001-, ISO 14001- en VCA**-certificeringen. VConsyst doet dit niet voor de buitenwereld, maar uit de heilige overtuiging dat hiermee haar kernwaarden beter kunnen worden geborgd in een omgeving die een continue verbetering en een borging daarvan eist. “Wij beseffen dat we nog niet op alle vlakken zijn waar we willen zijn, maar we hebben vertrouwen dat onze passie en focus ons steeds dichter bij onszelf en de klant brengt”, aldus Berends.

Kennis delen Constante uitdaging “Waarom doen we wat we doen? Waarom zetten we ons elke dag weer in? Hoe doen we wat we doen? … De antwoorden op deze vragen zijn voor ieder bedrijf van wezenlijk belang om echt succesvol te zijn. Zo ook bij VConsyst”, zegt Willem Berends, adjunct-directeur. “Het verbeteren van processen is de constante uitdaging waar VConsyst voor staat. In deze complexe wereld willen we graag weer terug naar de eenvoud. Gemak dient immers de mens, en dus ook de klant. Er komen steeds nieuwe technologieën, nieuwe wensen en nieuwe regels. Het is dus meer dan zinvol om processen kritisch te blijven volgen. Er is altijd een mogelijkheid, soms zelfs een noodzaak deze te verbeteren en te vereenvoudigen. In deze aanpak laat VConsyst zich leiden door hun kernwaarden: betrouwbaarheid, duurzaamheid, innovatie en partnerschap.”

Beheersbare exploitatie Zwembaden kennen verschillende processen zoals kassa-, toegangscontrole- en reserveringssystemen. “Onze intelligente, ontwikkelde software beheert en stuurt deze systemen aan. Dat bespaart zwembaden tijd en geld, maar ook milieubesparingen kunnen worden gerealiseerd. Het vereenvoudigen van processen klinkt simpel, maar dat is het in de praktijk niet. Ze staan nooit op zichzelf en vragen om expertise op verschillende niveaus.” Ook is het van belang om eigen processen in kaart te hebben en te verbeteren. Daarom behaalde VConsyst in het voorjaar van

Hoewel software een grote rol speelt, begint een oplossing altijd bij de klant. Door te luisteren en mee te denken biedt VConsyst de juiste oplossingen. Aan de wieg van elke oplossing staat dan ook een intensieve samenwerking; de wisselwerking met de klant is daarom cruciaal. Berends vertelt: “Daarom willen we in de komende edities de wisselwerking verder uitbouwen in de vorm van artikelen en columns in ZwembadBranche. Door het delen van onze kennis en visie op gemak, eenvoud en kostenbeheersing, willen wij nog beter samen kunnen werken met de branche. We willen ook met anderen in gesprek komen om te weten wat er nog meer in de markt speelt. Om zo te zorgen dat onze oplossingen nog beter tegemoet komen aan de wensen en behoeften binnen de branche. Daarbij staan we zeker open voor feedback. In de volgende ZwembadBranche gaan wij uitgebreid in op online verkoop binnen de zwembadbranche.” Voor meer informatie: www.vconsyst.nl

ZWEMBADBRAnCHE

29


Zeg het met foto’s In deze rubriek tonen wij de leukste foto’s uit de branche. Hierbij kun je denken aan foto’s van een evenement bij jou in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief.

Heb je een leuke foto? Stuur hem in! Vermeld bij de foto een korte omschrijving. Wij plaatsen alle foto’s op facebook.com/zwembadbranche De foto met de meeste stemmen wint. De winnende foto wordt op een groot canvas doek geprint. Mail uw foto’s naar info@zwembadbranche.nl

SUBTRoPISCH ZWEMPARADIJS MoSAQUA - GUlPEn

Recreatieoord de Warande - oosterhout

Zwemschool - Spaarnwoude

Geert Vos Bad - Erica

Zwembad Wasbeek - Sassenheim


Zwembad De Heerenduinen - IJmuiden

Helperzwembad - Groningen

Zwembad De Heerenduinen - IJmuiden

Zwembad Poelmeer - oegstgeest

Zwembad de Peppel - Ede

Zwemschool De Startsprong - Houten

Zwembad ‘De Wetering’ - Houten

Sportcomplex de Sypel - Harderwijk

Zwembad Schuagt - Krimpen a/d lek


erkend door:

Sociaal Fonds Recreatie

okSta to rt i be n r!

Beroepsopleidingen oktober/november 2013 Managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid Sector Sport en Recreatie

Verdiepingsdagen Instructeurs! Laat je bijscholen in je vakgebied voor maar € 95,- (ex. 21% BTW)!

S no okt tar ve ob t in m er be / r!

• Instructeur Zwem ABC - Differentiatie • Lifeguard/Toezichthouder - (bijna) Verdrinking • Zwemmen met Medische Indicatie - Parkinson • Ouder & Kind - Survival voor peuters

Instructeur Zwem ABC & Lifeguard

Locaties: Aalsmeer - Almelo - Amsterdam - Broek op Langedijk - Den Haag - Eindhoven - Harderwijk - Heerenveen Houten - Roosendaal - Sittard - Velp Gld. - Zuidlaren

• Aqua Fitness - Werken op muziek • Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen - Autisme • Fifty Fit - Variaties in de praktijk S no okt tar ve ob t in m er be / r!

no St ve art m in be r!

In de nieuwe Zwemwaterwet wordt de verantwoordelijkheid en daarmee ook de aansprakelijkheid voor de exploitatie volledig bij de manager gelegd. Een goed georganiseerde en gedocumenteerde bedrijfsvoering beperkt het managersrisico tot een minimum. Hoe zet je deze verantwoording om in de dagelijkse praktijk. Hiertoe is de managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid, speciaal voor de sector Sport en Recreatie, ontwikkeld. Ervaren zwembadmanagers en veiligheidsdeskundigen begeleiden de manager om te komen tot een zo groot mogelijke risicoloze exploitatie van de eigen accommodatie. 3 daagse managementopleiding: cursusdata 31 oktober 2013, 30 januari en 30 oktober 2014.

Instructeur Doelgroepen

Ouder & Kind - Zwemmen met Medische Indicatie - Aqua Fitness Instructeur - Fifty Fit - Evenementenorganisatie Kinderen met Leer- en/of Gedragsproblemen - Zwemmen met aanstaande moeders

Voor meer informatie, inschrijven, planning of lesdata: www.nbz.nl of bel 073-6124061


Leône drijft door!

Is dit flauw of slecht om te zeggen of te vragen? Zwemmen staat vaak in de belangstelling. Of het nu over de nieuwe diploma’s gaat die de KNZB wil gaan uitgeven, over schoolzwemmen of over het grote aantal kinderen dat niet het gehele Zwem A, B en C behaalt. Maar helaas ook door het grote aantal verdrinkingsgevallen van de afgelopen zomer. Omdat zwemles geven en alles wat daar om heen zit mijn vak is, kan ik het niet nalaten mijn column aan deze onderwerpen te wijden. Deze week las ik het verdrietige verhaal van Jolanda in de rubriek ‘Praat Mee’ in Margriet. Ze ging naar het afzwemmen van haar neefje en in een onbewaakt ogenblik verloor ze haar dochtertje van tweeënhalf jaar in de overvolle kantine uit het oog. “Tot dat ene onomkeerbare moment. Niet meer dan een minuut. Weg was ze”, schrijft Jolanda. “Het schuldgevoel was onmetelijk groot en de pijn intens”. Daarbij schrijft zij dat er opmerkingen waren, waarin doorklonk ‘Had toch opgelet, je weet als moeder toch dat er water is…’. Vreselijk en onbegrijpelijk. Toch zou ik Jacco Verhaeren graag willen vragen om in dit geval aan die moeder uit te leggen wat hij bedoelt met: “Zwemles wordt gezien als iets om niet te verdrinken. Maar ik zie het als sport”. Is dit flauw of slecht om te vragen? Ik denk van niet. Kinderen zijn een kostbaar goed. Maar ze zijn ook kwetsbaar. Kinderen zou je het liefst tegen alle nare dingen in hun leven willen beschermen. Dus is en blijft veiligheid de belangrijkste reden waarom je wilt dat jouw kind leert zwemmen. Dat zwemmen ook heel veel plezier kan geven, kan ik beamen. Dat wedstrijdsport leuk is en misschien ook belangrijk is, wil ik geloven. Maar veiligheid niet als eerste doel voor het leren zwemmen te zien, vind ik een ‘beetje dom’. En ik begrijp ook niet goed dat Jacco Verhaeren dat zegt. In zijn functie als technisch directeur van de KNZB zou hij toch beter moeten weten. Schoolzwemmen afschaffen in een tijd waarin kinderen meer moeten bewegen wegens de gevaren van overgewicht begrijp ik niet. Een tijd waarin steeds meer ouders het helaas niet voor elkaar krijgen om er voor te zorgen dat hun kind leert zwemmen. Ik hoop dat ik het verkeerd zie en dat er niet gewacht wordt tot er nog meer kinderen verdrinken. Waar ik overigens ook weinig van begrijp is dat er scholen zijn die met schoolzwemmen stoppen omdat de cognitieve vakken belangrijker zijn. Bij een inspectiebezoek of CITO is het noodzakelijk voor een school om hoog te scoren. Dus dan maar stoppen met schoolzwemmen? Vaak zijn het

dezelfde kinderen die moeite hebben met leren zwemmen die niet zo heel goed zijn op school. Mocht je verdrinken, dan heb je in ieder geval een goede CITO score. Is dit flauw of slecht om te zeggen? Als laatste wil ik het vroegtijdig afhaken van ouder na het A en/of B diploma nog benoemen. Misschien niet van levensbelang, of toch wel? Op dit moment is er op de ZwembadBranche LinkedIn groep een interessante discussie gaande hierover. Interessant, omdat ik suggesties zie langskomen waar ik zelf niet aan gedacht heb, maar waar zwembaden goede ervaringen mee hebben. Ik noem er een paar: • Zorg dat kinderen met plezier naar de zwemlessen gaan en vertrekken. • Ouders moeten het doorgeven op het moment dat ze voor B of C willen stoppen (Heerenduinen IJmuiden). • Gratis C diploma (TwenteBad Hengelo) • Een kind zal alleen om B en C gaan zeuren als het de zwemles echt leuk vindt. Hier is de motivator dus ‘plezier’. Volgens mij zijn angst bij de ouder en plezier bij het kind de belangrijkste motivatoren. Geld buiten beschouwing gelaten (Kees van Zanten Hardenberg). • Ouders het niet op kunnen brengen om telkens te wachten en zich vervelen tijdens de lessen van hun kind. Denk eens aan zaken als: goede horeca voorziening, met een gratis kopje koffie, een drietal dagbladen op tafel en gratis gebruik van Wifi (Johnnie Jonkers). • Organiseer een ‘Programma van Ontvangst’ met beelden van de A, B en C lessen en de verschillen. Leg uit wat je visie is, ga op prettige en duidelijke wijze met de klanten om en geef niet alleen een foldertje mee bij de receptie. • Reageer niet pas als er klachten komen, dan ben je te laat. Neem zelf contact met de ouder op als het niet zo soepel gaat met een kind. Hoeveel ouders zijn zorgvuldig benaderd voor het afhaken en met hoeveel ouders is contact opgenomen na het afhaken? Welke antwoorden kwamen daar uit?

Leône Hamaker Wil je reageren op de column van Leône, mail naar leone@leonehamaker.nl of via twitter @leonehamaker

ZWEMBADBRAnCHE

33


Pompen of verzuipen Het technisch beheer in het zwembad verandert snel. Nog niet zo lang geleden liep een zwembadmachinist rond met de vetspuit. Vandaag de dag is er de maintenance operator. Hij beschikt over een iPad en is hooggeschoold en beheerst de meest ingewikkelde processen. Maar is de zwembadbranche hier voldoende op voorbereid? De uitdaging is groot: de zwembadbranche staat onder zware financiële druk en tegelijkertijd stelt de samenleving steeds hogere (veiligheids)eisen aan het zwembad. Deze druk vanuit de samenleving is volgens mij logisch te verklaren. De oude en nu nog van kracht zijnde Whvbz (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) dateert van 1969. De veiligheidseisen waren toen compleet anders dan nu. Daarmee vertel ik niets nieuws. Maar wat je eigenlijk nooit hoort, op welk beleidsniveau dan ook: hoe logisch het is dat er gewoon geld bij moet, als de lat hoger wordt gelegd en het belang van veiligheid toeneemt. Natuurlijk zijn er mooie verhalen. Te pas en te onpas hoor je dat een andere werkwijze winst oplevert. Het kan allemaal met gesloten beurs geregeld worden, zeggen ze. Wat mij betreft horen die opmerkingen thuis in het ‘wishful thinking-dossier’.

Kostenstijging De lokale overheden zitten voor wat betreft de zwembaden echter niet te wachten op een kostenstijging. Grote kostenverhogende transitiedossiers zoals de WMO, de AWBZ, de jeugdzorg en participatiewet vragen de komende jaren alle aandacht en geld. De klassieke grootbudget vragers, van theaters tot zwembaden, staan zo goed als zeker achterin de rij. Je ziet nu al dat veel gemeenten geld opzij zetten. Niet voor het zwembad. Maar wel om te voorkomen dat de minimale zorgvraag waar zij binnenkort verantwoordelijk voor zijn, straks niet meer geleverd kan worden. Met andere woorden: de benodigde financiën voor een kwaliteitsverbetering in een zwembad moeten, aanvullend, vanuit de Rijksoverheid komen. Maar ook de Rijksoverheid, met als toezichthouder de provincies of RUD’s (regionale uitvoeringsdienst), maakt een terugtrekkende beweging. Twee belangrijke toezichthouders hebben onlangs het schip verlaten. John Vente (provincie ZuidHolland) heeft bestuurlijk en organisatorisch veel betekend voor de zwembadbranche. Cees Collé (provincie Gelderland) behoorde met zijn vakinhoudelijke kennis tot de sterkste spelers in het veld. Het is een groot verlies voor de branche dat hun kwaliteiten niet binnen het overheidsapparaat zijn behouden.

Integriteit In het verlengde daarvan de volgende opmerking: ik vind het bijzonder dat, bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving in de zwembadbranche, de markt altijd wordt gevraagd met voorstellen te komen. Waarom die vraag? Omdat simpelweg de inhoudelijk kennis bij de overheid ontbreekt. Dit gebeurt nu inhoudelijk met de nieuwe zwemwaterwet (expertgroep). Eerder was dat het

34

zwembadbranche


geval met de ophangingen (NEN en praktijkrichtlijn), de opslag van chemicaliën (BRL K903/08) en de legionella preventie (P 55.1). Zonder ook maar te twijfelen aan de integriteit van de deelnemers aan deze projectgroepen, moet je wel de vraag willen blijven stellen hoe onafhankelijk deze ingevlogen marktpartijen zijn en welk belang zij dienen. Je bespreekt het kerstdiner tenslotte ook niet met de kalkoen. Op het kostenaspect van de nieuwe zwemwaterwet wordt nog gestudeerd. Maar één ding is zeker, het extra beheer in de accommodaties als gevolg van al die nieuwe regels heeft tot dusver veel geld gekost.

Duizendpoot Laat het geld even rusten en kijk naar de beschikbare kennis en kunde, die andere belangrijke voorwaarde om een zwembad veilig te runnen. Ik daag mijn oude werktuigbouwkundige studievrienden wel eens uit een vak onderdeel te noemen dat niet in een zwembad wordt toegepast. Of het nu gaat om een absorptie koelmachine, elektrolyse, langelierindex, regeltechniek, rvs ophangingen of absoluut vochtgehalte enthalpie: allemaal komt het in het zwembad voor. Een zwembadmachinist of technisch medewerker is in principe een duizendpoot die van alle technische markten thuis is. Deze duizendpoot zie je de laatste jaren eerder rondlopen met een iPad dan met de vetspuit. Ze heten dan ook geen machinist meer. Ze worden maintenance operator genoemd. Het is maar de vraag of al die logboeken nu worden ingevuld om eventuele bestuurlijke aansprakelijkheid af te wenden, of om vast te stellen dat technische processen naar behoren werken. Ik ben van mening dat ze alle twee belangrijk zijn. In ieder geval heb je voor het invullen van logboeken op zich geen kennis nodig.

Zinkende Titanic Waar het om gaat is dat met de informatie uit onder andere de logboeken de technische processen gestuurd moeten worden, en zo mogelijk verbeterd. We hebben antwoorden nodig op vragen uit de dagelijkse praktijk. Spoelen we voldoende terug? Verbruiken we niet te veel chemicaliën? Is de relatieve vochtigheid in de zwemzaal binnen de gewenste bandbreedte? Is terug levering van WKK stroom wel rendabel? Die aandacht voor het optimaliseren

van processen is noodzakelijk. Zeker gezien de eerder genoemde terugtredende landelijke overheid als kenniscentrum. Met in het spoor daarvan een terugtredende provinciale overheid als toezichthouder (vervallen van middelvoorschriften). Of een terugtredende lokale overheid, als het om financiën gaat. Samengevat, het wordt allemaal wel heel erg complex. Ondanks al die veranderingen probeert de zwembadmachinist, met vaak minimale middelen, het zwembad zo veilig mogelijk te houden. Als u me toestaat, het lijkt soms wel wat op de machinekamer van de zinkende Titanic. Ook toen werkten de machinisten met man en macht door. Het was pompen of verzuipen, en in hun geval tegen beter weten in. In die context is het dan ook onbegrijpelijk dat verenigingen, op basis van bijna nul technische expertise, een zwembad mogen runnen. Op basis van financiële overwegingen nemen lokale overheden hiermee een groot, en volgens mij onverantwoord, veiligheidsrisico. Voor wie het nog niet duidelijk is, het werk en de verantwoording van technische diensten wordt in mijn beleving zwaar onderschat. Zeker in relatie met de mogelijke risico’s en de procesvoering in een zwembad. Natuurlijk gaat het op veel locaties goed. Maar gezien alle ontwikkelingen in de branche is er een verbeter- en verdiepingsslag nodig. De kennis van de zwembadmachinist moet worden verbreed. Alleen een werktuigbouwkundige opleiding is niet genoeg. Je moet ook basiskennis hebben van microbiologie en chemie om een zwembad goed te besturen. Daarnaast moeten de risico’s in een zwembad, op basis van een risicoanalyse, goed worden ingeschat. Dus risico = kans x effect. Niet domweg lijstjes afvinken, maar de diverse processen zorgvuldig sturen. Er is nog een lange en belangrijke weg te gaan. Een weg die geld kost, er moeten namelijk centen bij. Want met pompen alleen, zo is mijn overtuiging, redden wij het niet meer in de machinekamer.

Chris van Veluwen Wil je reageren op de column van Chris, mail naar: c.vanveluwen@sfn.nl

zwembadbranche

35


downloaden www.zwembadbranche.nl/app


column Toen mij werd gevraagd om in een column te reageren op het artikel over de KNZB-plannen in de Volkskrant (VK) van 3 september zei ik direct ‘ja’. Ik kreeg ook bijna direct weer spijt. Is er nog iets aan toe te voegen? Of het oude wijn in een nieuwe zak? Ik besloot het erop te wagen en nam een duik in de artikelen, uitzendingen en webdiscussies. Ik ben gelukkig niet verdronken. Raakte hier en daar wel eens verstrikt in alle uitspraken over methoden, tijdsduur, doelen en zwemdiploma’s. En de appels en de peren die worden vergeleken. Weet iemand nog waar het om gaat?

nou wel of niet wordt aangeleerd in de nieuwe methode. In het Dagblad van het Noorden las ik dat pottenkijkers bij de pilots niet gewenst zijn. We moeten dus nog even wachten op meer duidelijkheid. Maar ik denk dat de schoolslag er niet bij hoort. Als je een nieuw zwemdiploma wilt neerzetten, dan moet er natuurlijk wel verschil zijn. De VK stelt vast dat de KNZB komt met een concurrent van het traditionele zwemdiploma. Ik vind dat jammer. Ik zie genoeg kansen om de methode van de KNZB te gebruiken om op te leiden voor het Zwem-ABC. Ik vermoed zelfs dat er in veel zwembaden al op een soortgelijke manier wordt gewerkt.

Wolk Een woordenwolk kan zorgen voor een frisse blik en orde. Ik heb de teksten uit de dagbladen geknipt, geplakt en er ‘Wordle’ op losgelaten. Dat levert een mooi plaatje op. De grootste woorden in de wolk zijn het vaakst genoemd. Gemakshalve ga ik er van uit dat die dus ook het belangrijkst zijn.

Kinderen De kinderen vallen direct op, zij worden het meest genoemd. Gelukkig maar, zij staan centraal. Jammer genoeg gaat slechts een procent van de kinderen na het halen van een zwemdiploma door met zwemmen (bij een zwemvereniging). Volgens de zwembond komt dat omdat de zwemles te lang duurt (ouders zijn blij dat het klaar is) en de kinderen veel te weinig plezier beleven. De KNZB wil graag dat meer kinderen lid worden van een zwemvereniging. Daarom moet er wat gebeuren. Dus heeft de KNZB een nieuwe methode ontwikkeld.

Schoolslag of borstcrawl Die nieuwe methode moet het leren zwemmen weer leuk maken. Helaas is die methode gereduceerd tot een discussie over de beginslag. De kop van het VK artikel luidt: ‘leer kind eerst crawl’. Op feestjes is het al vaste prik ‘Titeke, wat vind jij? Schoolslag of borstcrawl?’ Lastig om even snel een antwoord te geven. Ik ben er ook wel klaar mee. Leren zwemmen is voor mij zorgen voor een brede basis, zodat kinderen zich prettig voelen in water. Bij de introductie van het Zwem-ABC noemden we dat het voortraject. Hoe breder het voortraject, hoe gemakkelijker een kind de technieken van de zwemslagen kan leren. Waar je dan mee begint? Kinderen die durven maken al vanzelf een asymmetrische beenbeweging en komen vooruit. Begin je dan met de borstcrawl? Zo ja, dan is er in de methode van de KNZB niets nieuws onder de zon. Dit gebeurt in verreweg het grootste deel van alle zwemlessen. En als je het dan echt wilt weten. Het aanleren van een techniek begint voor mij met de enkelvoudige rugslag. Makkelijke slag, snel resultaat. En die moeilijke schoolslag gaat dan ook meteen een stuk gemakkelijker. Plezier is vooral beleving. Het ontstaat volgens mij als iets lukt, er variatie is, je zelf mag uitproberen. Praten over de beginslag gaat daar helemaal aan voorbij.

Maanden Hoe lang het duurt om het KNZB-diploma te halen is nog onduidelijk. In mei werd in dagblad De Limburger gesproken over 8 maanden. De VK zegt dat het papiertje in tien maanden te halen moet zijn. Er wordt dan twee keer per week zwemles gegeven. Het blijft gissen naar het totaal aantal lesuren. Ik krijg de indruk dat de nieuwe lesmethode van de KNZB qua tijdsduur nauwelijks zal verschillen van de ‘traditionele’ zwemles (40 à 50 uur). Als je ouders het gevoel wilt geven dat hun kind sneller een diploma haalt, moet je het volgens mij ergens anders zoeken. Veel zwembaden en zwemscholen experimenteren met succes met de verdeling van 50 uur over een langere lesduur en/of een hogere frequentie per week.

Gemist Het verrast me dat de ouders niet uit de woordenwolk springen. Ik mis ook begrippen die te maken hebben met het waarom van het leren zwemmen. Want daar gaat het toch werkelijk om? In de VK werd Jacco Verhaeren geciteerd: “Zwemles wordt gezien als iets om niet te verdrinken. Maar ik zie het als sport”. Hier blijkt de eenzijdige blik, het eigenbelang. Niet voor niets komen de woorden KNZB en zwembond in de woordenwolk beide prominent naar voren. Dat is mooi voor de organisatie, maar volgens mij niet voor het doel dat ze nastreven. Ik denk dat je zwemmen als ‘niet verdrinken’ en ‘sport’ niet los van elkaar kunt zien. Is het niet zo dat je het één (het (zelf)vertrouwen om niet te verdrinken) nodig hebt om het ander (leuk sporten) te willen? Hier zie ik het gezamenlijk belang, hier zou het volgens mij om moeten gaan. Ouders willen graag dat hun kind leert zichzelf te redden. Daarom gaan kinderen op zwemles. Wat een prachtige uitgangspositie. We hebben een Zwem-ABC ontwikkeld, met vaardigheden die bij het gewenste doel horen. Gelukkig maken ook de rug- en borstcrawl onderdeel van dit diploma. Iedereen heeft er belang bij dat kinderen de vaardigheden op een plezierige manier leren. Hoe kun je dit plezier bevorderen? Waar kunnen we verder verbeteren? Laten we daar eens een boom over opzetten. Gezamenlijk.

Titeke Postma Zwemdiploma De KNZB gaat er echter van uit dat door te kiezen voor de borstcrawl als beginslag, het plezier zal groeien. Ik ben er nog niet achter of de schoolslag

Wil je reageren op de column van Titeke, mail naar: info@propulztp.nl

zwembadbranche

37


Nieuwe Zwemwaterwet legt verantwoordelijkheid volledig bij manager In de nieuwe Zwemwaterwet wordt de verantwoordelijkheid, en daarmee ook de aansprakelijkheid, voor de exploitatie volledig bij de manager gelegd. Een goed georganiseerde en gedocumenteerde bedrijfsvoering beperkt het managersrisico tot een minimum. Maar hoe zet je deze verantwoording om in de dagelijkse praktijk? Reden dat de managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid, speciaal voor de sector Sport en Recreatie, is ontwikkeld. Ervaren zwembadmanagers en veiligheidsdeskundigen begeleiden de manager om te komen tot een zo groot mogelijke risicoloze exploitatie. De persoonlijke (en vaak negatieve) gevolgen voor de manager en medewerkers bij ongevallen en calamiteiten, mede als gevolg van uitspraken van rechtbanken en acties van verzekeringsmaatschappijen, maken duidelijk dat aandacht voor de interne veiligheid steeds belangrijker wordt. Hierbij is het aan de verantwoordelijke manager om aan te tonen dat, ten aanzien van de veiligheid van bezoekers en medewerkers, daadwerkelijk wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving en in het verlengde daarvan het functioneren van hun accommodatie. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Zwemwaterwet waarmee de overheid door middel van algemeen geformuleerde doelvoorschriften de verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering volledig bij de manager of exploitant legt.

De aansprakelijkheid van de manager Voorheen kon de manager nog wel eens terugvallen op de waarnemingen van gespecialiseerde Inspecteurs. Maar nu diezelfde overheid zich steeds meer terugtrekt en algemene opsporingsambtenaren een oordeel vellen, wordt simpelweg verlangd dat je als manager zelf onmiskenbaar aantoont dat aan alle eisen is voldaan. Met andere woorden, de eisen die gesteld worden aan het kennisniveau van de huidige manager worden steeds zwaarder. En van enige vrijblijvendheid, of het excuus dat men niet wist dat er wet- of regelgeving bestond, is al lang geen sprake meer. Belangrijk is dus dat de manager de volledige exploitatie goed geregeld heeft en door middel van documentatie dit ook kan aantonen. Gelukkig heeft deze medaille nog een andere kant. Een veilige en goed onderhouden en (intern) gecontroleerde accommodatie levert in de praktijk ook voordelen op. Minder ongevallen en calamiteiten, een betere en efficiĂŤntere bedrijfsvoering en daarmee weer lagere bedrijfskosten. En, niet onbelangrijk, indien er onverhoopt

38

zwembadbranche

toch een ongeval of calamiteit optreedt voorkomt men met een goede aantoonbare borging de beschuldiging van opzettelijke nalatigheid.

Risico’s minimaliseren Omdat de verantwoordelijkheid van de manager de volledige exploitatie van de accommodatie omvat, is het belangrijk de complete bedrijfsvoering zodanig te structureren zodat geen onderwerp waarvoor men wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld aan de aandacht ontsnapt. Minstens zo belangrijk is dat deze bedrijfsvoering ook in al haar facetten gedegen wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Een managementvolgsysteem is hierbij een onmisbaar instrument. Dit volgsysteem zorgt ervoor dat alle bedrijfsonderdelen aan bod komen. Knelpunten worden gesignaleerd en vastgelegd en de waarschuwingen blijven terugkomen totdat het probleem is opgelost. De bedrijfsonderdelen die voldoen aan alle eisen worden ook als zodanig geregistreerd. In geval van een ongeval of calamiteit kan men op het managementvolgsysteem terugvallen om aan te tonen wat men heeft gedaan om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Een onmisbare assistent dus die de risico’s van de verantwoordelijke en moderne manager tot een minimum beperkt.

Managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid Maar hoe zet je nu als manager deze verantwoording om in de dagelijkse praktijk? Hiervoor is voor de sector Sport


www.fsb-cologne.com en Recreatie, en met name zwembaden, een managementopleiding ontwikkeld. In deze opleiding komen alle belangrijke (branchespecifieke) onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen worden toegelicht door een ervaren zwembadmanager en veiligheidsdeskundige die beiden iedere bijeenkomst aanwezig zijn. De praktijkvoorbeelden van deze deskundigen zorgen voor inzicht in de dagelijkse toepasbaarheid. De onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn veiligheid, wet- en regelgeving, installaties en laboratoriumanalyses, keuringen, onderhoud, training en opleiding personeel, registreren en analyseren. Na de input van de deskundigen gaat de manager ook zelf aan de slag met deze materie. Hiervoor geldt als uitgangspunt zijn eigen accommodatie. De manager kan zelf aangeven welke onderdelen of procedures voor zijn accommodatie belangrijk zijn om als eerste te behandelen. Voor de procedurele afhandeling en vastlegging hiervan is een jaarabonnement op een managementvolgsysteem inbegrepen. Naar aanleiding van de eerste uitwerkingen worden rapporten opgesteld door de cursusleiding. Deze worden in de tweede bijeenkomst behandeld. Daarnaast worden vragen beantwoord en ervaringen uitgewisseld. Met deze basis gaat de manager verder aan de slag met het uitwerken van de overige procedures voor zijn accommodatie. Hiervan vindt op de derde en afsluitende bijeenkomst een evaluatie plaats. Tevens wordt de eindrapportage van de deelnemer beoordeeld door de cursusleiding. Bij voldoende beoordeling ontvangt de cursist het certificaat ‘Managementopleiding Wet en Aansprakelijkheid’. De periode waarin deze drie bijeenkomsten plaatsvinden is verdeeld over één jaar. Gedurende deze periode kan de manager voor feedback terugvallen op de cursusleiding. Deskundige begeleiding is dus een heel jaar inbegrepen. Deze nieuwe managementopleiding is ontwikkeld door de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs in samenwerking met AquaBasiC. Voor meer informatie: www.nbz.nl

RECREATIE. SPORT. ZWEMBADEN.

KEULEN, 22 T/M 25 OKTOBER 2013 INTERNATIONALE VAKBEURS VOOR RECREATIERUIMTE, SPORT- EN ZWEMBADACCOMMODATIES

TIJD EN GELD BESPAREN! Nu online registreren en kaarten kopen.

www.fsb-cologne.com Bezoek de gelijktijdig plaatsvindende aquanale. Meer informatie op www.aquanale.com

RS Vision Expo BV Excl. Vertegenwoordiging van Koelnmesse in Nederland Weena 246 | 3012 NJ Rotterdam Tel: 00 31 (0) 10 - 2064850 Fax: 00 31 (0) 10 - 2019555 tickets@koelnmesse.nl www.koelnmesse.nl www.rsvisionexpo.nl


Roel Driessen: “Het zwempakje zien we als een hulpmiddel, het valt of staat met de manier waarop je het gebruikt.� 40

zwembadbranche


EasySwim ‘Meer dan een zelfdrijvend zwempakje’ De EasySwim Pro is een veilig en comfortabel zelfdrijvend zwempak speciaal ontwikkeld voor de zwemles. De flexibele drijvers ter hoogte van schouders, borst en rug vervangen de traditionele drijfmiddelen. Maar het is meer dan een zwempak, zo laten Roel Driessen en Tim Slegers van Drie Essen Trading weten. “Het is een alomvattend concept waardoor kinderen op een natuurlijke manier, die beter aansluit bij hun beleving en ontwikkeling, leren om zich in het water (voort) te bewegen.” Doordat de flexibele drijvers in het zwempakje zijn verwerkt biedt het een ideale combinatie van gebruiksgemak en voordelen ten opzichte van andere drijfhulpmiddelen. De kinderen hebben zo een volledige bewegingsvrijheid waardoor ze het zogenoemde watergevoel sneller en beter kunnen ontwikkelen, een belangrijke basis voor het aanleren van de diverse zwemslagen. Dit wordt nog eens extra versterkt doordat de gehele zwemopleiding in diep water wordt volbracht. Hiermee leren kinderen op een natuurlijke manier om zich in het water (voort) te bewegen.

specifiek afgestemd op de wijze waarop jonge kinderen leren. Zo stimuleren wij het gebruik van stuurkaarten, het werken in groepjes en het werken in diep(er) water. Maar daarnaast besteden wij ook veel aandacht aan het implementeren van aspecten vanuit het ErvaringsGericht Onderwijs. Elk kind leert weer anders en vraagt weer een andere benadering. Het zwempakje zien we als een hulpmiddel, maar het valt of staat met de manier waarop je het gebruikt.”

Training en bijscholing Totaalconcept Het zwempakje zorgt ervoor dat een kind zich in het water veilig en zelfverzekerder voelt. Een belangrijk element volgens Roel Driessen. “Kinderen leren zo zich gemakkelijker te bewegen dan bij conventionele drijfmiddelen, zodat ze sneller en met meer plezier technieken aanleren. Maar ze leren ook makkelijker watergevoel te ontwikkelen. Daarnaast is een stapsgewijze en soepele overgang gerealiseerd tussen het zwemmen met en zonder pak. Dit alles bij elkaar is belangrijk om het leren zwemmen voor kinderen leuker te maken. Uiteindelijk moeten kinderen plezier beleven aan water, dan komt het zwemmen vanzelf. Het zwempakje ondersteunt daarbij, maar het gaat uiteindelijk om de manier waarop je het pak gebruikt.” In 2007 is Drie Essen Trading op de markt gekomen met EasySwim. In de loop der tijd is het pak voortdurend doorontwikkeld. “In 2010 hebben we het tweedelige pak geïntroduceerd. In de praktijk stuitte het pak aan een stuk nog wel eens op ongemakken wanneer kinderen het uit moesten trekken. Nu is het tweedelig en is dit probleem verholpen. Dit heeft geleid tot een hulpmiddel dat veel praktischer in gebruik is, wat door veel gebruikers met een hoog enthousiasme is ontvangen. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te blijven vernieuwen.” Voor Driessen zelf is dit niet vreemd. Sinds zijn ouders de zwemschool begin jaren negentig oprichtten staan Claartje en Martin Driessen voor modern zwemonderwijs door vernieuwing en innovatie. Inmiddels zijn de zonen Driessen aangesloten en gaan zij op dezelfde voet verder. “We blijven de ontwikkelingen volgen. De lesmethodiek die wij met de EasySwim voor ogen hebben is modern zwemonderwijs,

Reden ook dat vanuit Drie Essen Trading veel aandacht wordt besteed aan de implementatie. Het stopt niet bij de levering, zo benadrukt Slegers. “Wij vinden het belangrijk dat het gebruik van de pakjes optimaal wordt benut en dat kan alleen maar als je ook veel tijd en energie steekt in de zwemles er om heen.” Met het introductiepakket verzorgt Drie Essen een gratis introductieworkshop op locatie. Tevens zijn er bijscholingsmomenten zoals de scholingsdag ‘Leren Zwemmen met EasySwim’, bedoeld als vervolg op de introductieworkshop, en de ‘Update Zwemles met EasySwim’, voor baden die er al enige tijd mee werken en graag hun kennis willen opfrissen. “Daarnaast zien wij ook graag met eigen ogen hoe het gaat en we beperken ons dan niet tot de zwemles. We werpen altijd een blik op het geheel: de organisatie, communicatie, planning, indeling. Al deze facetten bepalen uiteindelijk het succes.” Voor Slegers zijn het allemaal radartjes die tezamen bepalen of de kinderen plezier beleven aan de zwemles. Driessen erkent dat ouders ook een rol spelen, maar vindt dat we zeker ook naar onszelf moeten kijken. “Het feit dat landelijk het aantal kinderen dat doorgaat tot aan het C-diploma de laatste jaren afneemt, ligt niet alleen aan de ouders. Wanneer kinderen echt plezier beleven aan de zwemles en het kind wordt benaderd op een manier die bij hem of haar past, wordt er niet zo gauw opgegeven na een A of B-diploma.” Daarbij speelt communicatie richting de ouders ook een belangrijke rol, zo benadrukt Driessen. Veel ouders weten niet eens wat het belang is van het gehele Zwem-ABC. “Als ouders hun kinderen opgeven voor zwemles geven wij meteen aan dat dit betekent dat zij daarmee beginnen aan een traject tot aan het

zwembadbranche

41


Duurzaam en snel uw zwembad renoveren? www.zwembadrenovatie.eu

1/2 pagina zbb.indd 1

04-02-13 09:30

Made in France 25 jaar actief in de professionele zwembaden. Specialist op het gebied van reiniging en innovatieve assortimenten, Marktleider in 2012 bij professionele bodemzuigers in Europa, actief over de hele wereld met referenties in vrijwel alle grote steden en sinds kort ook intensief actief op de Nederlandse markt

Zorgeloos gebruik

Innovatie

Scherpe prijs

Optimaal bedieningsgemak


C-diploma. Weten ouders wat ze kunnen verwachten. Dit wil nog niet zeggen dat alle kinderen tot hun C-diploma gaan, maar met een score van 90% ben ik tevreden.”

Peutersurvival Sinds kort is het assortiment uitgebreid met een variant voor de peuter, zo vult Slegers aan. Steeds meer zwembaden starten met peutersurvival om kinderen de vaardigheden die nodig zijn om verdrinking te voorkomen al op jongere leeftijd aan te leren. “Ook hier beginnen de kinderen met de drijfpakjes waarna ze geleidelijk leren om zich te redden zonder een pakje. Natuurlijk leer je de kinderen nog geen zwemslagen, maar wel hoe ze boven moeten komen na een val in het water en zich naar de rugligging kunnen draaien om gemakkelijker te kunnen ademhalen en terug te peddelen naar de kant en zo op hun eigen zwemwijze te overleven. Hierbij vormen de pakjes wederom een hele goede ondersteuning om de peuters vertrouwd te laten maken met het water.” Het voordeel van peutersurvival is volgens Slegers dat je ook weer een product hebt waarmee je kinderen aan je bindt. “Met peutersurvival haal je kinderen al op jonge leeftijd naar het zwembad. Hierna kunnen ze doorgaan met zwemles en na het zwem-ABC zijn er nog genoeg andere mogelijkheden om het zwembad interessant te houden voor kinderen.” Daarnaast ziet Driessen het voordeel dat peuters onder schooltijd naar het zwembad kunnen komen. “Door het wegvallen van schoolzwemmen ontstaat er voor zwembaden een leegte in het programma. Omdat peuters nog niet leerplichtig zijn, kunnen zij op deze daluren komen. Uiteindelijk wil je als zwembad natuurlijk gedurende de dag zoveel mogelijk activiteiten op het programma hebben staan.”

hoog zijn. Hier willen we niet op inleveren.” De missie wordt daarom vooral om de zwemlessen in het buitenland aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd het zwemonderwijs naar een hoger plan te tillen. De eerste stappen zijn al gezet in Finland en met succes. “Recent hebben we in Finland een pilot gedaan. We zijn tevreden over de resultaten. Hoewel men gewend was dat de lat iets lager lag, is er wel behoefte aan een hoger niveau van zwemonderwijs. Bij lesaanbieders, maar ook bij de ouders. We zijn begonnen op 3 locaties en nu zitten we al op 10. Onze ambitie is om ook in andere landen het concept uit te rollen. Hiervoor werken we nu aan een landenanalyse. Net als bij de zwemles van de kinderen geldt ook hier dat het belangrijk is naar het land zelf te kijken. Elk land is weer anders en vraagt om een andere aanpak. Maar ons doel blijft steeds hetzelfde: modern zwemonderwijs, afgestemd op het jonge kind waarbij het plezier centraal staat. We hopen dat steeds meer kinderen dit met behulp van de EasySwim Pro zo kunnen ervaren.” Voor meer informatie: www.easyswim.com

Internationaal Met de pakjes voor peuters heeft Driessen Trading het concept verder uitgebreid, waardoor de marktpositie in Nederland is verstevigd. Met een dekking van 25 % aan zwembaden die de EasySwim enthousiast gebruiken is Driessen zeker tevreden. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan en het buitenland lonkt. “Dit jaar hebben we onze vleugels over de landsgrenzen heen uitgeslagen. Ook buiten Nederland willen we graag ons concept introduceren. Natuurlijk zal dat niet gaan zonder slag of stoot. In de ons omringende landen heerst een hele andere zwemlescultuur. Nederland is één van de weinige landen waar de diploma eisen zo

Tim Slegers: “Wij vinden het belangrijk dat het gebruik van de pakjes optimaal wordt benut, dat kan alleen als je veel tijd en energie steekt in de zwemles er om heen“ ZWEMBADBRAnCHE

43


beursnieuws

FSB Aquanale Van 22 tot 25 oktober 2013 zal de Aquanale beurs weer plaatsvinden tezamen met de FSB beurs. Beide beurzen worden nu al geruime tijd in dezelfde week georganiseerd waardoor je gelijk met de Aquanale ook kan rondkijken op de FSB. Een groot deel van het zwembaden aanbod op Aquanale sluit naadloos aan bij de zwembad gerelateerde bedrijven die aan de FSB deelnemen. Aquanale richt zich vooral op de zwembad- en wellnessbranche. Freizeit, Sport & Bäder, beter bekend als FSB, is een internationaal ontmoetingsplatform voor de ondernemers en beleidsmakers uit de leisurebranche. Het aanbod van de beurs is gericht op openbare zwembaden. Maar daarnaast ook op openbare ruimtes, sportvelden, speeltuinen en de bouw en beheer van sportaccommodaties. De beurzen zijn weer net als voorgaande jaren groots opgezet om de ongeveer 1.000 exposanten uit de sport, zwembad, sauna en wellness-sector en meer dan 25.000 vakbezoekers te verwelkomen in Keulen.

Hal 10.1 - 10.2: Aquanale & FSB Voor de zwembranche zullen vooral de aangrenzende hallen 10.1 en 10.2. de moeite waard zijn. Doordat de beurs de belangrijke thema’s ten aanzien van de zwembranche van zowel Aquanale als FSB heeft gecentreerd in twee hallen naast elkaar wordt een bezoek aan de beurs nu nog interessanter. De exposanten van FSB en Aquanale presenteren in beide hallen hun nieuwste producten, innovaties en diensten en voorzien iedereen van de nodige informatie. Door beide hallen te koppelen wil de Koelnmesse een geïntegreerde en overzichtelijke weergave van de zwembranche creëren. Deze uitgebreide presentatie van alles wat te maken heeft met zwembaden maakt het mogelijk voor beursbezoekers die hiermee te maken hebben, en alles wat daar bij komt kijken, om gemakkelijk een breed spectrum te zien aan producten en diensten. Zonder lange afstanden te hoeven lopen. Beide beurzen zijn weer verdeeld in thema’s die te herkennen zijn aan de pictogrammen en verschillende kleuren waardoor het fungeert als een logisch geleidingssysteem voor bezoekers om zo nog meer uit een beursbezoek te halen. Aquanale is dit jaar onderverdeeld in zes thema’s, maar voor de zwembranche zijn vooral de thema’s ‘Een hele wereld van zwemplezier’ en ‘Sterke prestaties voor helder water’ interessant. Het eerste thema heeft betrekking op bouw en planning, installatiesystemen, engineering, waterbehandeling,

44

ZWEMBADBRAnCHE

waterattracties, zwembad architectuur, toegangscontrole systemen. Het tweede thema gaat over zwembad technologie: waterbehandeling, filtersystemen, meet-en regeltechniek, pompen, zonne-dempers, installatiesystemen, lichttechniek. Bij FSB kunt u terecht voor alles over openbare zwembaden. Alle exposanten hiervan treft u aan in de hal aansluitend aan die van Aquanale.

Raamprogramma Zoals u gewend bent is er dit jaar ook weer een interessant raamprogramma opgezet. Nieuw in dit programma is de Internationale Europese Zwembad Award, gepresenteerd door de Europese Unie van Zwembad en Spa Verenigingen (ELISA). De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Aquanale beurs op 24 oktober. De Europese Pool Award gaat naar de winnaars in drie categorieën: zwembad, overdekte zwembaden en whirlpool faciliteiten. In elke categorie zullen drie kandidaat-projecten worden gepresenteerd. Een onafhankelijke jury bestaande uit hoofdredacteurs van de internationale media zal de winnaar kiezen. Tevens vindt voor de vijfde keer op rij het ‘Zwembad en Wellness Forum’ plaats. Een inmiddels vertrouwd forum waar bezoekers worden bijgepraat middels workshops en lezingen over innovatieve en trendsettende onderwerpen. Experts en insiders zullen hun kennis in presentaties en discussiegroepen delen.

Meer informatie FSB en de vakbeurs Aquanale leveren voor de zwembranche synergie in overvloed waardoor u een bezoek aan Keulen optimaal kunt benutten. Net als voorgaande edities kunnen bezoekers van Aquanale met hun toegangsbewijs ook dit jaar weer de FSB beurs bezoeken en vice versa. Alle informatie over de beurzen Aquanale en FSB zoals openingstijden, reisinformatie, exposanten, het raamprogramma vindt u natuurlijk op de website. Verder hebben de beurzen de online acitiveiten uitgebreid met eigen kanalen op Youtube en flickr. Hier kunt u vele foto’s en filmpjes terugvinden over de beurs, de exposanten en bezoekers. Kijk voor meer informatie op de website van de beurs. Wilt u dus op de hoogte blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de zwembranche, dan is een bezoek aan de Aquanale en FSB in Keulen zeker de moeite waard. www.aquanale.com - www.fsb-cologne.com


column

Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen….

Recreatie Vakbeurzen Hardenberg Deze Recreatie Vakbeurs in Hardenberg wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd. Alles op het gebied van inrichting van de openbare en recreatieve ruimte wordt tijdens deze vakbeurs getoond. Van leveranciers van speel- en sporttoestellen tot automatisering, bewegwijzering, projectinrichting en de nieuwste chalets. Met de laagdrempeligheid onderscheidt Recreatie Vakbeurs Hardenberg zich van andere vakbeurzen. Het succes van deze vakbeurs is te danken aan de regionale insteek en de gemoedelijke sfeer. De beurs begint op dinsdag 5 en duurt t/m donderdag 7 november dagelijks van 13:00 tot 21:00 uur.

Gorinchem Deze Recreatie Vakbeurs in Gorinchem wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Net als de beurs in Hardenberg wordt ook hier alles op het gebied van inrichting van de openbare en recreatieve ruimte getoond. Met edities in Hardenberg, Gorinchem én Venray (4 t/m 6 februari 2014) wordt zo een landelijke dekking gecreërd. Na het succes van de afgelopen editie zal de Recreatie Vakbeurs ook in 2013 tegelijkertijd plaatsvinden met Horeca Inspiratie Gorinchem. De beurs begint op maandag 25 en duurt t/m woensdag 27 november dagelijks van 13:00 tot 21:00 uur.

Voor meer informatie www.evenementenhal.nl/hardenberg www.evenementenhal.nl/gorinchem

In eerdere columns heb ik er al eens aandacht aan besteed: de enorme bezuinigingen in Nederland en de gevolgen hiervan voor zwembaden. Onlangs bleek uit onderzoek van het Mulier Instituut dat 1 op de 8 zwembaden met sluiting wordt bedreigd. Mijn collega Kitty en ik weten er alles van. De afgelopen maanden zijn we door heel Nederland gereisd om zwembaden die in zwaar weer zitten te bezoeken en tips te geven aan werknemers / Ondernemingsraden. Op welke manier kunnen medewerkers ervoor zorgen dat het bad misschien toch openblijft? En als sluiting echt niet anders kan: wat gaan we dan regelen voor de mensen die hun baan verliezen? Een goed sociaal plan, waarbij met ontslag bedreigde medewerkers kunnen rekenen op een goed vangnet, is hierbij wat ons betreft een must. Vaak is het verhaal bij met sluiting bedreigde zwembaden hetzelfde. De gemeente heeft minder geld tot hun beschikking en maakt politieke keuzes. Wijkcentra, bibliotheken en zwembaden krijgen vervolgens veelal te horen dat er geen of minder geld beschikbaar is. Kleine zwembaden, oude zwembaden, buitenbaden maar soms ook relatief nieuwe zwembaden worden dan plots met sluiting bedreigd. Over de gevolgen voor het personeel wordt vaak te weinig nagedacht. Laat staan wat de sluiting betekent voor het zwemonderwijs in Nederland. Wat Abvakabo FNV betreft moeten we nú kiezen voor goede zwembaden en voor goed zwemonderwijs voor onze kinderen. We moeten voorkomen dat er nóg meer zwembaden sluiten, en honderden ervaren krachten op straat komen te staan. Over de trend om baden over te laten nemen door vrijwilligers zijn we behoorlijk kritisch. Natuurlijk is het prettig als een bad open kan blijven omdat vrijwilligers de boel draaiende houden. Maar is dat goed voor de kwaliteit? Er stonden immers niet voor niets eerst gediplomeerde professionals aan de rand van het bad. Abvakabo FNV maakt zich hard voor zwembaden die met sluiting worden bedreigd. In ieder geval door te proberen een goed vangnet te regelen voor medewerkers. Een goede werkgever is dat wat ons betreft verplicht. Wordt ook jouw bad met sluiting bedreigd? Merk je dat er als gevolg van bezuinigingen lessen verdwijnen? Laat het ons dan vooral weten via een mail aan recreatie@abvakabo.nl. Jouw input helpt ons om betere afspraken te maken. Om inzicht te krijgen in wat deze bezuinigingen voor invloed hebben op jouw werk hebben we een enquête opgesteld. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk medewerkers uit zwembaden onze enquête invullen. Dit kan via www.abvakabofnv.nl/vragenlijstzwembaden Aan de hand van de uitkomsten van de enquête kunnen we werkgevers en gemeenten laten zien wat voor invloed de bezuinigingen hebben op jouw werk.

Sander Wesdorp Wil je reageren op de column van Sander, mail naar: recreatie@abvakabo.nl

ZWEMBADBRAnCHE

45


5+1 Kadotip voor de feestdagen

UIT HET WATER

Op zoek naar een leuk kado voor de feestdagen? Geef het boek ‘Het Nieuwe Overdekte Strand’ kado. Een leuk, leerzaam en informatief studieboek voor iedereen die te maken heeft met spelen in, rond en met het water. Het Nieuwe Overdekte Strand is een kritisch herziene versie, aangevuld met veel nieuwe spelen en ideeën. Maar liefst 470 pagina’s met vakmatige tips over methodiek, veiligheid en materialen. Een echte schatkist dus. Op elke bladzij een verrassing, ideeën, een experiment, een proefje, een mop, een raadsel,een doorkijkje naar wat er allemaal zou kunnen. Aansporingen om zelf aan de slag te gaan.

46

ZWEMBADBRAnCHE

Vooraankondiging Symposium Zwembaden 2014 Elke twee jaar organiseert het Post Academisch Onderwijs (PAO) in samenwerking met de TU Delft, Hellebrekers technieken, Sportfondsen Nederland en ZwembadBranche het Symposium Zwembaden.

Anders! Het boek staat voor ‘Anders’! Een andere benadering, een andere manier van denken. Anders met mensen omgaan, klant- en deelnemergericht werken, anders lesgeven, andere zwemdiploma’s. En daaruit voortvloeiend een andere opleiding van de zwemonderwijzers. Het boek bestaat uit 5 delen: achtergrondinformatie, spelen met groepen, bijzondere activiteiten/ projecten, materiaal en materiaalgebruik, waar kan ik het terugvinden en een uitgebreid register.

De 4 hoofdthema’s tijdens het aanstaande Symposium Zwembaden in 2014 zijn: • Inhoudelijke stand van zaken van de voorgenomen Bhvbz wijzigingen • Juridisch kader en consequenties van de voorgenomen Bhvbz wijzigingen • Duurzaam ondernemen is meer dan energiebesparing • Nieuwe technische ontwikkeling in de zwembadbranche

Voor wie?

Noteer 6 februari 2014 alvast in uw agenda.

Het Nieuwe Overdekte Strand is een studie- en doeboek speciaal bedoeld voor zwemlesgevenden en aankomend zwemlesgevenden bij zwembaden en verenigingen, activiteitenbegeleiders bij zwembaden en verenigingen. Maar ook voor docenten en cursisten Sport en Bewegen en Recreatie, vakleerkrachten LO en leden van animatieteams van campings en bungalowparken met een zwembad. Kortom eigenlijk voor iedereen die te maken heeft met spelen in, rond en met het water. Het Nieuwe Overdekte Strand kost € 48,75 en is in elke boekhandel of via www.hetnieuweoverdektestrand.nl te koop. Voor de feestdagen geldt een speciale actiekorting, bij afname van 5 boeken in één bestelling krijgt u 1 boek kado.


GEZOCHT accommodaties die worden opgeleverd in 2014 onverminderd hard doorgaat. Het lijkt ons daarom interessant om te zien hoe de branche zich ontwikkeld met deze nieuwe projecten en welke innovaties worden toegepast. Duurzaamheid speelt natuurlijk een belangrijke rol, niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook vanuit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de vorm waarin de accommodatie wordt gebouwd is interessant. Niet alleen qua bouwtechnische kenmerken, maar ook in welke omgeving de accommodatie komt te staan. Om u hierin meer inzicht te geven -en u alvast te laten weten wat u in 2014 kunt verwachten- willen wij deze bouwprojecten in de komende uitgave van ZwembadBranche toegelichten. Van sommige projecten zullen wij in 2014 een reportage maken rond het moment van ingebruikname met een terugblik op het traject ervoor.

UIT HET WATER

Het begint inmiddels een heuse traditie te worden, het overzicht van nieuwe accommodaties die in 2014 zullen worden opgeleverd. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende interessante nieuwbouwprojecten of renovaties beschreven nadat deze waren opgeleverd en het openingsfeest had plaats gevonden. Maar wanneer de oplevering een feit is, heeft het project al een lange tijd achter de rug van voorbereiding, inwinnen van advies, schetsen, begroten, strijd en nog eens begroten, kosten bewaken en - niet te vergeten - het bouwen zelf. In de komende uitgave willen wij daarom graag een overzicht geven van projecten die in 2014 zullen worden opgeleverd. Projecten waar op dit moment hard aan wordt gewerkt om het komend jaar de zwembadbranche te verrijken. Het mogen verschillende projecten zijn. De ĂŠĂŠn heeft juist besloten om te vervangen, de andere om uit te breiden en een derde kiest voor een renovatie. Maar allen hebben gemeen dat zij in een voortdurend proces zitten, dat, terwijl u dit leest,

Dus wordt er momenteel hard gewerkt aan uw nieuwe accommodatie? Tip de redactie op info@zwembadbranche.nl

ZWEMBADBRAnCHE

47


Extra cursusdagen in Amsterdam en Oirschot

Cursus: ‘Online Marketing in 1 Dag’ Wil je meer rendement uit internet halen? En wil je dat zelf regelen? Schrijf je dan in voor onze cursus: ‘Online Marketing in 1 Dag!’ Uit onderzoek blijkt, dat inzetten op internet het hoogste rendement op je marketing investering oplevert. Tijdens deze 1-daagse Online Marketing Cursus, leer je hoe je dit rendement kunt optimaliseren. Eenvoudig, praktisch en aan de hand van het iMarketingCylus model.

Programma De cursus wordt verzorgd door gediplomeerde experts op het gebied van o.a. Analytics, zoekmachinevindbaarheid, Google adverteren en social media. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Succesvol ondernemen via internet • Het opzetten van een goede (mobiele) website • Omgaan met, en interpreteren van, statistieken • Gratis en betaalde bezoekers via Google • Digitaal communiceren met klanten

UIT HET WATER

Reacties van cursisten

48

ZWEMBADBRAnCHE

• Compleet nuttig! Bruikbare info, rede tot denken én ontwikkelen! Marcel van Vendeloo - Sportcomplex de Sypel • Het is een zeer leerzame dag! Veel zin om er mee aan de slag te gaan. Ingrid den Hollander - Stichting Polderbad • Uitvoering overtrof de verwachting, wellicht nog duidelijker de onderwerpen beschrijven in de uitnodiging. Cor Speelman - Zwembad De Heerenduinen

Locatie, data en tijden Donderdag 17 oktober, van 10 - 15 uur, Sloterparkbad - Amsterdam Donderdag 24 oktober, van 10 - 15 uur, Laco sportcentrum Oirschot De exacte locaties zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zullen tijdig bekend worden gemaakt. De locaties zijn zowel per auto als met het OV goed bereikbaar.

Tarief en aanmelden Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Hidden Profits en Marketingclub.nl. Deelname aan deze Online Marketing Cursus kost slechts € 149,-. Bij de cursus is een lunch inbegrepen. Ook voor water, koffie & thee in de zaal wordt gezorgd. We raden wel aan om schrijfgerei of je tablet computer en visitekaartjes mee te nemen! Compleet cursusprogramma en aanmelden: www.zwembadbranche.nl/marketingcursus


Aquaglide Challenge Track: het spannendste spel op het water ‘Eén op de negen zwembaden wordt vanwege bezuinigingen met sluiting bedreigd’, kopte de nrc•next enige tijd geleden. Er zijn talloze manieren om deze dreiging het hoofd te bieden zoals meer duurzame of sobere zwembaden, lagere operationele kosten. Maar zorgen deze oplossingen ervoor dat er meer gasten naar het zwembad komen? Een wedstrijdbad, dat met een Aquaglide Challenge Track wordt omgevormd tot een attractie die beleving biedt en daardoor gasten trekt, is een mogelijke oplossing. Met de Aquaglide wordt een spectaculair parcours op het water gecreëerd. Kinderen en volwassenen worden uitgedaagd om te klimmen en klauteren op trampolines, glijbanen en klimstructuren.

UIT HET WATER

De volgorde van de losse onderdelen is zelf te bepalen. Bovendien kunnen de verschillende onderdelen eenvoudig worden opgebouwd en weer opgeborgen. Zo verandert een wedstrijdbad in een handomdraai in een recreatiebad aangezien het al past in een 25meterbad. De aanschaf valt bovendien mee aangezien het een geringe investering is voor een product van deze kwaliteit en veiligheid. Belangrijk, zeker nu veel zwembaden steeds minder te besteden hebben. Verder hebben de producten een lange levensduur – van gemiddeld vijf jaar – en zijn ze EN-gecertificeerd. Gecertificeerde producten zijn niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om de veiligheid in het zwembad te garanderen. Kortom, een Aquaglide Challenge Track is een oplossing die zwembaden in staat stelt om aantrekkingskracht te creëren door zich te onderscheiden van andere attracties in de omgeving. Er is iets te beleven in het zwembad. Voor meer informatie: www.watergamesandmore.com

ZWEMBADBRAnCHE

49


Veilig zwemplezier voor baby’s met BabyDobber Eindelijk is er een oplossing voor elk zwembad dat ouders de mogelijkheid wil bieden om op een veilige en ontspannen manier te genieten van waterpret met hun baby: de BabyDobber. Want zwemmen met baby’s zorgt voor veel plezier, maar is ook een grote verantwoordelijkheid. De BabyDobber is een drijvend designzitje voor in het zwembad, waarin een baby heerlijk ontspannen kan zitten en met het water kan spelen. De BabyDobber geeft een nieuwe dimensie aan babyzwemmen: geen gedoe meer met opblaasbare babyzwemringen, waarbij spelen met het water voor de baby niet mogelijk is.

Ranking the pools II Social media spelen een steeds grotere rol, ook in de zwembranche. Maar hoeveel accommodaties maken al gebruik van deze nieuwe media. Wie zit er op Twitter of Facebook met hoeveel volgers of likes? Om te weten hoe actief de branche is, hebben wij in april de eerste ‘Ranking the pools’ samengesteld. Elk half jaar wordt bijgehouden welke veranderingen er in de lijst zijn opgetreden. De volgende ranking zal in november bekend gemaakt worden.

Aanmelden Sta je al in de eerste lijst, dan hoef je niets te doen. Je wordt automatisch meegenomen in de volgende rankings. Sta je nog niet in de lijst, mail dan jouw twitteraccount en facebookpagina naar info@zwembadbranche.nl en wij nemen je mee in de lijst van november.

UIT HET WATER

De ranking is gemaakt op basis van drie meetpunten: het aantal volgers op Twitter, het aantal Fans op Facebook en de IPM score op Facebook. Voor alle scores krijg je een ranking. Door alle rankings bij elkaar op te tellen en te delen door drie krijg je een overall score.

50

zwembadbranche

Met de BabyDobber bieden zwembaden gasten een unieke service en plezierige ervaring, met veel voordelen. Het is geschikt voor kinderen tot 11 kg, is lichtgewicht en ijzersterk. De BabyDobber is zeer stabiel, biedt baby’s goede ondersteuning en is ontworpen en gecertificeerd volgens de zeer strenge veiligheidsstandaard EN 13138-3. Minder dan 10% van alle beschikbare babyzwemringen zijn daadwerkelijk gecertificeerd en dus veilig in gebruik. Bovendien is er voor zwembaden een verrijdbaar en handig opbergsysteem beschikbaar, met ruimte voor drie BabyDobbers. Koppel de opbergsystemen aan elkaar om zes of negen BabyDobbers op te kunnen bergen. Als zwembadmanager, badmeester of toezichthouder wilt u toch niets liever dan gasten die een geweldige tijd hebben en hun ervaringen met anderen delen? Met BabyDobber bezorgt u uw gasten onbezorgde veilige waterpret. Voor meer informatie www.babydobber.com, onder zakelijk, of bel +31 (0)88 0302701.


Kinderen op zwemles. Voor de meeste ouders betekent dit vaak een benauwde omgeving, zuchtende collega ouders in de kleedkamer die zich hardop afvragen wanneer hun kind nou eindelijk mag afzwemmen en waar velen van besluiten om maar tot B gaan omdat hun kind echt niet verder wil. Maar het betekent ook vooral dat hun geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld. Het lijkt er vaak op dat de zwemles geen feestje is, maar een verplicht nummertje. Jammer, want het kan anders. Zwemmen kan voor kinderen wel een feestje zijn. Een stap op weg naar zwemveiligheid en een levenlang zwemplezier. Het feestje begint vaak bij de ouders, maar dit gaat niet altijd vanzelf. Het platform Zwemouders wil daarom zwemouders met elkaar in verbinding brengen: hoe maak je er een feestje van? Wat zijn de ervaringen van andere zwemouders, waar moet je op letten, wat mag je verwachten en hoe help jij je kind wanneer het totaal geen zin heeft. Via Facebook en Twitter (#zwemouders) brengen wij zwemouders in contact om ervaringen te delen en houden wij hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar ook informeren onze deskundigen de zwemouders graag over het motiveren van kinderen en beantwoorden zij alle vragen tijdens het twitterspreekuur. Weet jij zwemouders die hun ervaringen en vragen willen delen? Zwemouders kunnen ons volgen op Facebook, ervaringen tweeten via @zwemouders en met zwemouders in contact komen door #zwemouders.

Inhoud Introductie: toelichting op de onderstaande onderwerpen - met praktijkvoorbeelden - gegeven door een ervaren zwembadmanager en een veiligheidsdeskundige. Daarbij wordt regelmatig via een managementvolgsysteem verduidelijkt hoe men dat voor iedere accommodatie en organisatie kan bewerkstelligen en daarmee ook voldoende waarborgen zijn in te bouwen. Deelnemers ontvangen daarbij tevens een eigen inlogaccount voor hun accommodatie op het managementvolgsysteem. Via dit systeem verkrijgen zij toegang tot de volgende opleidingsprocedures: Algemeen: interne risico analyse/inventarisatie, inschakelen van medewerkers, acties management, wie is verantwoordelijk, eigen procedures. Veiligheid: ongevallenregistratie, bezoekersgroepen en activiteiten, routing, aanduidingen, oefeningen, werkvoorschriften, klachten, gebruiksvoorschriften. Wet- en regelgeving: Zwemwaterwet, horeca, attracties, speeltoestellen, zwembadvoorzieningen, milieu, corrosie, productaansprakelijkheid, Arbo. Installaties en laboratoriumanalyses: zwemwaterzuivering, temperatuur en ventilatie, licht, geluid, waterleidinginstallatie, doseerinrichtingen, zwemwaterkwaliteit, Legionella, bronwater. Keuringen, onderhoud en training/opleiding personeel: periodieke herhaling, installatie en gebruiksvoorschriften, documentatie, inschakelen van externe partijen. Registreren en analyseren: logboeken, overige registraties, gegevens analyses, verbeteringen, instructies, eigen controleprocedures. Opdrachten: de manager gaat in zijn eigen accommodatie aan de slag middels diverse opdrachten. Evaluatie: behandeling van de door deelnemers verkregen eindrapportage middels opdrachtbevindingen, conclusies en plannen van aanpak. Wat is hierbij de rol en taak van de manager en wat kan en mag je van de eigenaar van de accommodatie verlangen? En hoe nu verder... Cursusdagen: donderdag 31 oktober 2013, 30 januari 2014 en 30 oktober 2014. Voor wie: locatiemanagers, -coördinatoren, diensthoofden en teamleiders. Inclusief: jaarabonnement managementvolgsysteem (Ambla System) en feedback door cursusleiding gedurende de gehele opleidingsperiode van 1 jaar. Prijs: € 1.500 all-in (exclusief BTW). In company: voor gemeenten met meerdere baden en grotere organisaties is in company ook mogelijk. Na voldoende beoordeling van de eindrapportage en plan van aanpak ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid’. Voor meer informatie: www.nbz.nl

PS. Ons netwerk aan deskundigen breiden we graag uit. Dus wil jij jouw expertise en ervaring delen en als deskundige meedoen aan dit platform, mail dan naar info@zwemouders.nl

ZWEMBADBRAnCHE

UIT HET WATER

#zwemouders

3-daagse Managementopleiding Wet & Aansprakelijkheid

51


Wintertijd Challenge 2013: Doet uw zwembad al mee? In de nacht van 26 op 27 oktober 2013 gaat de klok weer een uur terug en is het dus weer tijd voor de Wintertijd Challenge van Spieren voor Spieren. Het doel van Spieren voor Spieren is om deze nacht op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland met zoveel mogelijk mensen 1 uur en 1 seconde te gaan sporten. Met elkaar kunnen we zo in deze nacht tijd winnen voor kinderen met een spierziekte. De challenge vindt plaats in het extra uur om 02.00 uur ’s nachts, tijdens het teruggaan van de klok van zomertijd naar wintertijd. Door met elkaar te bewegen wil Spieren voor Spieren in deze nacht zoveel mogelijk geld op halen voor een nieuw expertise centrum voor spierziekte onderzoek bij kinderen. Spierziekte is helaas nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen in Nederland en daar wil Spieren voor Spieren iets aan doen.

Zwembaden ZwembadBranche is aangesloten als mediapartner van dit evenement. Hiermee wil Susanne Post (uitgever ZwembadBranche) dit evenement ook goed onder de aandacht brengen bij zwembaden. “De Wintertijd Challenge is een goed doel die wij van harte ondersteunen. Tot nu zijn er al meer dan 100 sportaccommodaties door heel Nederland die zich hebben aangemeld voor deze bijzondere nationale sportnacht. Hieronder vallen tientallen zwembaden. Dat is een mooi begin, maar dit aantal kan natuurlijk hoger. Voor zwembaden is dit immers een mooi evenement om aan deel te nemen.”

wintertijd

challenge

Promotieondersteuning

UIT HET WATER

Voor de promotie van de Wintertijd Challenge in uw zwembad kunt u gebruik maken van de ondersteuning vanuit Spieren voor Spieren. Zodra u uw zwembad heeft ingeschreven ontvangt u van Spieren voor Spieren onder andere een eigen eventpagina op www.wintertijdchallenge.nl, inclusief inschrijfmodule, en een eigen campagnepagina met een overzicht van het aantal deelnemers en het opgehaalde sponsorgeld. Maar ook een template voor flyers en posters. Tevens voorziet Spieren voor Spieren in digitale en promotionele ondersteuning.

52

ZWEMBADBRAnCHE

Voor meer informatie: www.wintertijdchallenge.nl.

SPORT MEE! wintertijdchallenge.nl

HOOFDSPONSOR


column

Inspireren tot leren! Wat een heerlijke zomer hebben we gehad. Zo veel zon en hitte nodigde uit tot tripjes naar strand, meer of zwembad waar we massaal genoten hebben van de verkoeling en het zwemmen. Maar dit heeft ook minder leuke gevolgen gehad. De Reddingsbrigade heeft aan de bel getrokken naar aanleiding van het oplopend aantal (bijna-) verdrinkingen. Dit heeft tot veel aandacht in de media geleid. De noodkreet van de Reddingsbrigade wordt allereerst in verband gebracht met de teruglopende zwemveiligheid van de jeugd. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van het Mulier Instituut dat onlangs is gepubliceerd. Zij concluderen dat de zwemkwaliteit in Nederland daadwerkelijk achteruit gaat. Deels doordat steeds minder kinderen hun C-diploma halen, maar ook doordat kinderen van laagopgeleide en allochtone ouders minder vaak zwemles volgen. Ook wordt het afschaffen van het schoolzwemmen genoemd.

eigen situatie. Bijvoorbeeld met het verhaal van de laarsjes. ‘Een kleuter zit op de grond met laarsjes. De leidster ziet hem en zegt: zal ik je even helpen? en doet zijn laarsjes aan. Ze zet de kleuter rechtop en ziet dat zijn laarsjes verkeerd om zitten. Ze zet hem weer op de grond, doet zijn laarsjes uit en wisselt ze om. Dan zet ze de kleuter weer rechtop. De kleuter zegt: het zijn niet mijn laarsjes! De juf doet de laarsjes weer uit en de kleuter zegt: ze zijn van mijn broertje en ik mocht ze vandaag aan. De juf doet de laarsjes weer aan en vraagt het kind waar zijn handschoenen zijn. Die zitten in mijn laarsjes…’ Waarschijnlijk moet je een beetje lachen, maar het kan je wel aan het denken zetten. Los jij zaken waar je tegenaan loopt met kinderen direct op of neem jij eerst de tijd om te kijken? De achterliggende gedachte is: op wat voor manier lossen we problemen op? Zijn we in staat om dingen te overzien? Nemen we op sommige momenten even afstand?

Terwijl de kranten hierover berichten besluit de KNZB om ook de pers op te zoeken en maakt bekend dat zij in 2014 een eigen diploma uit gaan geven op basis van een zwemlesmethode die nog in ontwikkeling is. De KNZB heeft nog geen concreet lesplan of diploma eisen, maar wel zal de borstcrawl centraal staan en niet de schoolslag. Dit levert nogal wat vragen en onrust op in de branche. Er wordt gevreesd voor een lagere zwemveiligheid wanneer de focus wordt gelegd op de borstcrawl. Sommigen proberen hun gelijk te halen aangaande de methodische keuzes die zij maken. Dit leidt helaas tot een verharding van tegenstellingen en is daarom niet wenselijk. Want waarom zouden we discussiëren? Je hoeft het niet uit te leggen aan hen die het begrijpen. Je kunt het niet uitleggen aan hen die het niet begrijpen. Is het niet veel interessanter om door elkaars bril te kijken? Daarom een uitnodiging aan Jacco V. en bestuurders van KNZB: kom eens kijken in één van de vele zwembaden waar de laatste jaren hard is gewerkt aan modernisering van het zwemonderwijs. Waar kinderen met plezier opgeleid worden tot zwemveilige, zwemvaardige en sportieve zwemmers in een opleiding die breed wordt gedragen door de instanties die zwemonderwijzers opleiden en bijscholen. Waar kinderen met veel plezier in groepjes mogen (samen) werken met materiaal of stuurkaarten. Waar wordt aangesloten bij het motorisch leren van de kleuter en waarbij lesgevers invoelend zijn naar de beleving van de kinderen in hun groep.

Het vertellen van verhalen mag opnieuw aandacht krijgen. Vroeger leerden we over moraal en waarden uit sprookjes en mythologie. Tegenwoordig kunnen we verhalen makkelijk bij elkaar brengen via Smartphone, Facebook en Linked-in. Verhalen om elkaar te bereiken, te spiegelen, te inspireren en om van elkaar te leren. Grappige, moeilijke of ontroerende voorvallen die we kunnen delen om daarmee de kwaliteit van het zwemonderwijs te bewaken en verhogen. Om er samen voor te zorgen dat alle kinderen in Nederland met plezier worden opgeleid naar zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Daarin zie ik een uitdaging voor de zwembranche: een gezamenlijk initiatief ontwikkelen om de zorgwerkende vermindering van de zwemveiligheid te keren. Alle neuzen dezelfde kant op, alle handen ineengeslagen en gezamenlijk de schouders eronder!

Zou het een idee zijn om elkaar dáár eens over te vertellen? Elke zwemonderwijzer heeft een schat aan verhalen over bijzondere kinderen of gebeurtenissen in de zwemles. Zulke verhalen over ‘good practice’ kunnen we gebruiken om elkaar aan te zetten tot overdenking, tot reflecteren op eigen gedrag of tot inspiratie voor de volgende les die we gaan geven. Een verhaal vertellen of horen en daarna pas betekenis eraan geven, de waarde erin ontdekken en dit vertalen naar

In eigen kring kunnen we ook verhalen delen. Dat begint vaak al in het klein. Vroeger heb ik menig boek voorgelezen aan mijn zonen en tegenwoordig mag ik op herhaling bij mijn kleinzoon die dol is op boekjes. Wanneer hij bij ons is duurt het niet lang voordat hij naar de stapel prentenboeken loopt en mij commandeert: “oma!, zitten!, sjezen!”( = lezen). We lezen over Barbapapa die op reis gaat, over Woezel en Pip die naar het bos gaan en over Dribbel die naar de boerderij gaat . Samen lezen we dat het paard hihihinnikt, de koe boehoeboeht en de poes miauauauwt! En we lezen veel in zijn nieuwe favoriete prentenboek: ‘Bebi in de buik’. Is dat niet een leuk voorbeeld van éérst het verhaal vertellen en daarna pas betekenis geven aan..?

Claartje Driessen Wil je reageren op de column van Claartje, mail naar: claartje@drie-essen.nl

zwembadbranche

53


column

zwemrede E E E2014 “Delen is het nieuwe hebben!”, dat is de titel van de Trendrede 2014. Deze doorkijk naar onze toekomst wordt sinds 2010 samengesteld door een team van vooraanstaande toekomstdenkers. Omdat ook in onze branche de komende jaren veel gaat veranderen, probeer ik maar eens een vrije vertaling naar ons werkveld te maken. Het roer is om, de organisaties die het de afgelopen jaren in onze branche voor het zeggen hebben gehad staan op springen. Door interne weerstand, stroperige financieringsstromen en tegenwerkende instanties wordt de innovatie nog even tegengehouden. Toch bruist het in onze branche al lang, de komende jaren komt ongetwijfeld de ommekeer.

Stuwmeer aan innovatie Natuurlijk kunnen we ook in de zwembranche spreken van crisis, minder middelen, minder bezoek, meer concurrentie en de traditionele organisaties die invloed aan het verliezen zijn. Toch is de werkelijke reden voor de crisis het gebrek aan vertrouwen dat zand in de draaiende motor strooit. Gelukkig wordt er in hoog tempo van onder af vertrouwen opgebouwd door kleine ondernemingen die dicht bij de klant staan. Het nieuwe tijdperk gaat zich in onze branche richten op het aanpassen van de regels en het creëren van open samenwerkingen tussen individuen, gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, verenigingen en bedrijfsleven. Er is ook in onze branche een stuwmeer aan nieuwe ideeën en innovaties aanwezig. Om het te laten stromen zullen we bestaande structuren, systemen en regels moeten oprekken en veranderen. Vele decennia was onze branche overzichtelijk: gemeentelijke zwembaden een exploitant en een horizontaal geprogrammeerd activiteitenaanbod. De ware verandering is het in twijfel trekken en afbreken van ons ingesleten gedrag dat we de afgelopen tientallen jaren binnen dit paradigma hebben ontwikkeld. De jonge generatie zwembranche medewerkers is vertrouwd met stroomversnellingen en wil een wereld bouwen die aansluit bij de huidige netwerkstructuur. Het zwembad als kern van een groot netwerk van aanbieders van activiteiten en met een diversiteit aan klanten. Een broeinest aan activiteiten die gelijktijdig door verschillende mensen op verschillende plekken worden uitgevoerd. Kortom een dynamiek die continu om verandering en aanpassing vraagt. Steeds minder wordt gehecht aan bezit, de mens is een sociaal dier en wil delen. Het delen van zwemvoorzieningen, medewerkers en activiteiten van binnen en buiten de branche zal dan ook de oplossing zijn. Denkend aan de zwembranche zie ik veel nieuwe ideeën en initiatieven, helaas worden die op dit moment nog vaak tegengewerkt door bestaande regels en structuren.

bewegingen en geen PR-bureau’s die het verhaal moeten verkopen. Het individu maakt verbinding met gelijkgestemden en passeert de vaak voorgekookte systemen. Er is steeds meer aandacht voor vakmanschap en persoonlijke drijfveren. We zijn op zoek naar de kern en komen los van kwartaalberichten en verantwoordelijkheidsprotocollen. Je vraagt aan de toekomstige medewerker niet meer: “wat wil je worden”, maar “wie wil je zijn”. De gebruiker van het zwembad gaat de activiteiten zelf invullen. Zelforganisatie is het logische vervolg op de individualiseringsgolf. In het zwembad wordt een flexibel en tijdelijk aanbod gecreëerd door de gebruiker. Of nog verder, de gebruiker creëert zijn eigen hardware op de manier die voor hem op dat moment het meest geschikt is. Zelforganisatie is de bronenergie van onze maatschappij. De instituten die we in het leven riepen om de belangen van individuen te bundelen worden bedreigd in het voortbestaan. Financiering wordt georganiseerd door slimme verbindingen te leggen, waardoor wederzijdse waarde wordt gecreëerd. Sturen op eigen kracht betekent niet dat bijvoorbeeld in ons geval de gemeente mensen laat aanmodderen en alleen noodverbanden aanlegt. Het begint met wat mensen kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. De gemeente zal ook in onze branche steeds vaker vragen: “wat kun je zelf regelen en waar heb je hulp bij nodig?” Vanuit zelforganisatie worden in onze branche verrassende activiteiten voor verrassende doelgroepen in verrassende accommodaties tot stand gebracht.

Vloeibare systemen Er ontstaan vloeiende en dynamische organisaties die zich op een geven moment vormen en ook eenvoudig weer worden afgebroken. We moeten in de zwembranche het pad van de strategische vergezichten, toekomstbestendige oplossingsrichtingen, vaste patronen en returns on investments verlaten. Wie verbindingen tot stand wil brengen heeft met name sociale vaardigheden nodig. We stoppen met rechtlijnige en overgestructureerde organisaties, de onderliggende behoefte wordt om regels (tijdelijk) links te laten liggen om in optimisme en vertrouwen te zoeken naar nieuwe stroomrichtingen. Onze opdracht is op te maken wat maakbaar is en te accepteren wat niet maakbaar is. Op naar het ‘Que Sera’ gevoel. Het grote loslaten gaat beginnen, nu al hoeven twintigers geen auto meer en dertigers geen carrière meer. We gaan van controleren naar improviseren, ook de gemeente laat de controle klos en legt die neer bij der zelforganiserende burger. We gaan dwarsverbinden vanuit eigen kracht en een gedeeld gevoel van richting naar creatie van dynamische verbindingen. De crisis is over als je durft te kijken door de bril die een krachtig weefsel ziet dat dankzij vele dwarsverbindingen beschikt over kracht en innovatief vermogen. Zet die bril op en laten we zorgen voor een sterke zwembranche.

Zelforganiserende dwarsverbindingen Het grote verhaal van de toekomst wordt verteld in kleine zinnen en wordt gefluisterd van mens tot mens. De manier waarop we de zwembranche organiseren zal veranderen, minder directe sturing vanuit overkoepelende 54

zwembadbranche

Ronald ter Hoeven Wilt je reageren op de column van Ronald? @ronaldterhoeven


leveranciersindex UW BEDRIJF IN DEZE INDEX? Vanaf € 155,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. let op! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

ADVIESBUREAU'S Eyeview Systems BV. IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

Novum Nexu

Venus 149 6922 LZ DUIVEN tel. 06 45004670 info@novumnexu.com www.novumnexu.com

Sportfondsen Nederland NV Postbus 12324 1100 AH Amsterdam ZO tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

Vogel Kathodische Bescherming B.V. Postbus 1150 3330 CD Zwijndrecht tel. 078-610 04 00 fax 078-610 04 80 info@vogel-kb.nl www.vogel-kb.nl

ANTI SLIP Slipstop Benelux B.V. Schaverijstraat 29 3534 AS Utrecht tel. 030 243 66 33 fax 030 243 10 84 info@slipstop.nl www.slipstop.nl

AFDEKDEKENS Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variodeck BV

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.n

AUTOMATISERING

BETONHERSTEL

Compudienst/LVP B.V.

Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV

Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Vogel Kathodische Bescherming B.V. Postbus 1150 3330 CD Zwijndrecht tel. 078-6100400 fax 078-6100480 info@vogel-kb.nl www.vogel-kb.nl

Plan Plan Internet BV Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

AQUAJOGGING ARTIKELEN Aquajogging ‘de Buffel’ Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 fax 0412 451370 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

BODEMZUIGERS Hexagone Benelux

Postbus 176 4900 AD Oosterhout tel. 0162 460107 fax 0162 463142 mvd@myhexagone.com www.hexagone-benelux.nl

DOSEERAPPARATUUR Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 499460 fax 0180 497516 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

DRENKELINGENDETECTIE SYSTEEM Eyeview Systems BV.

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS

Leverancier Poseidon DDS IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

EWAC Medical

Variopool BV

Dulleweg 16 1721 CT Broek op Langedijk tel. 0226 313457 fax 0226 313543 info@ewac.com www.ewac.com

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

ENERGIEBESPARING ENER-G Nedalo BV Postbus 4 3640 AA Mijdrech tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

EXPLOITATIES Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

Laco Nederland

Slibbroek 33 5081 NR Hilvarenbeek tel. 013-5052079 fax 013-5054038 info@laco.eu www.laco.eu

Sportfondsen Nederland NV Postbus 12324 1100 AH Amsterdam ZO tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

NEDERLAND

FILTERSYSTEMEN Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

GOLFSLAG MACHINES Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

ZWEMBADBRAnCHE

55


INFRAROOD CABINES

KEURINGEN

Interhiva b.v.

Vincotte Nederland

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

INSTALLATIETECHNIEK

KLEUTERBADJES

Hellebrekers Technieken

Aqua Drolics

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Hollander Techniek

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Van Egdom BV

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Zephir- Objects BV Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-object.nl

KLEDINGLOCKERS Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Anthonetta Kuijlstraat 47 3066 GS Rotterdam tel. 010 7144 844 fax 010 7144 845 info@less-energy.nl www.ledzwembadverlichting.com

WaterVision B.V.

Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 5387959 fax 035 5330551 info@watervision.nl www.watervision.nl

LEERLINGVOLGSYSTEEM Internet Zwemscore Module Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

MEET- & REGELTECHNIEK Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Lutz-Jesco Nederland B.V. Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

ProMinent Verder B.V.

Postbus 47 7050 AA Varsseveld tel. 0315 76 00 60 info@kupan.nl www.kupan.nl

Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

Wels Techniek

Leerkotte b.v.

Pro Water B.V.

KEERWANDEN

VConsyst

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

LED VERLICHTING

Wels Techniek

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Inducon Zwembadtechniek b.v. Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

56

Lotec

Less Energy B.V.

ZWEMBADBRAnCHE

Kupan BV

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

EVA Optic B.V.

Grote Kranerweerd 13 8064 PE Zwartsluis tel. 038 33 75 067 info@evaoptic.nl www.evaoptic.nl

Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 0031-742915150 fax 0031-742915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

ONDERWATER REPARATIES Orka Duikservice & Zwembadreparatie De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN Belevingsspecialist

Blamanstraat 23 2692 DL ‘s-Gravenzande tel. 06 53592727 info@belevingsspecialist.nl www.belevingsspecialist.nl

NBZ

Het Sterrenbeeld 15a 5215 MK ’s-Hertogenbosch tel. 073 612 40 61 fax 073 612 44 57 info@nbz.nl www.nbz.nl

OZON ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

RVS ZWEMBADEN HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 GSM 06 51594806 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

SANITAIRE CABINES Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Kupan BV

Postbus 47 7050 AA Varsseveld tel. 0315 76 00 60 info@kupan.nl www.kupan.nl

Leerkotte b.v.

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl


leveranciersindex SAUNA'S

TOEGANGSCONTROLE

Interhiva b.v.

Compudienst/LVP B.V.

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

SAUNA AROMA’S StoombadAroma.nl B.V. Chr. Huygensstraat 20 3281 ND Numansdorp tel. 085 4890439 info@stoombadaroma.nl www.stoombadaroma.nl

SPEELTOESTELLEN Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Zephir- Objects BV Voltastraat 3b 4004 KA Tiel tel. 0344 631 253 info@zephir-objects.nl www.zephir-object.nl

STOOMBAD AROMA’S StoombadAroma.nl B.V. Chr. Huygensstraat 20 3281 ND Numansdorp tel. 085 4890439 info@stoombadaroma.nl www.stoombadaroma.nl

STOOMCABINES Interhiva b.v.

Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Watergames & More

Van Egdom BV

WATERBEHANDELING

Zilvold BV

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Hellebrekers Technieken Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V.

TUBE SENSATIONS Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

UV-DESINFECTIE Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

VEILIGHEIDSINSPECTIES Vincotte Nederland Postbus 6869 4802 HW Breda tel. 076 5712288 fax 076 5874760 info@vincotte.nl www.vincotte.nl

VLOEREN Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Slipstop Nederland Postbus 472 3800 AL Amersfoort tel. 033 4634127 fax 033 4619633 info@slipstop.nl www.slipstop.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

KWB Zwembadinstallaties

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl Robbertsmatenstraat 15 8081 HL Elburg tel. 0525 686822 fax 0525 686133 mail@zilvoldhf.nl www.zilvoldhf.nl

WATERGLIJBANEN Variopool BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Watergames & More

Lotec

wiegand.maelzer B.V.

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com Postbus 68 4286 AL Almkerk tel. 0183 40 60 66 mk@wiegand-maelzer.nl fd@wiegand-maelzer.nl www.wiegand-maelzer.nl

WATERMONITORING Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

WATERSPEELTOESTELLEN Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ZWEMBADBRAnCHE

57


Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WHIRLPOOLS Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

WKK-INSTALLATIE ENER-G Nedalo BV Postbus 4 3640 AA Mijdrech tel. 0297 29 32 00 fax 0297 28 59 30 info@energ.nl www.energ.nl

ZON BELEVING Eyeview Systems BV.

Leverancier Suntech (geen bruiningsapparatuur) IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

ZONNECOLLECTOREN

ZWEMBADACCESSOIRES

Inducon Zwembadtechniek b.v.

Variopool BV

Bathoorn 3 9411 SE Beilen tel. 0593 332181 inducon@inducon.nl www.inducon.nl

SunDisc Solar Systems B.V. Bark 59 9606 RC Kropswolde tel. 0598 35 21 26 fax 0598 35 21 46 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

ZOUTELEKTROLYSE Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Wels Techniek

ZONNEAPPARATUUR

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Interhiva b.v.

Zilvold BV

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Robbertsmatenstraat 15 8081 HL Elburg tel. 0525 686822 fax 0525 686133 mail@zilvoldhf.nl www.zilvoldhf.nl

ZwembadBranche is een onafhankelijk en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche. ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van ‘Gericht Gratis Verspreiding’ verspreid. Jaargang 9 - nummer 40 september 2013 Redactie: ZwembadBranche Postbus 74 • 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 info@zwembadbranche.nl

58

ZWEMBADBRAnCHE

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variopool.nl www.variopool.nl

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Van Egdom BV

ZWEMBADEN AANLEG Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

ZWEMBADEN ONDERHOUD Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

ZWEM-DRIJFPAK

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

EasySwim

Drie Essen Trading BV Meerbosweg 7 5469 PL Erp tel: 06 24107997 fax: 0413 213821 info@drie-essen-trading.nl www.drie-essen-trading.nl

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Optima Kids

Kamille 11 8101 HR Raalte tel: 0572-853153 mob: 06-53453147 info@optimakids.com www.optimakids.com

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 mob: 06 51594806 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van Leisure Media & Consultancy Group (LMCG). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Van dorp Zwembaden

Uitgeverij & Acquisitie: LMCG • Postbus 74 • 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227593433 • info@lmcg.nl Hoofdredactie: Susanne Post Tekst: Ben van den Aarssen Vormgeving & Opmaak: LMCG / Wijn Design Coverfoto: Vasaleks / shutterstock.com ISSN: 1871-0360 Mediapartner:


Matern Creativbテシro

ZWEMBASSINS IN ROESTVRIJ STAAL R

SB

W R I J S TA L E N Z

E

MB

RVS zwembaden

O INS IN DE HO

G

www.hsb.eu

hsb benelux Dr. Scheiber-Str. 28 // A- 4870 Vテカcklamarkt // Mobil: +32 (0) 473 -71 66 59 Fax: +32 (0)15 - 55 32 04 // E-Mail: delouker@hsb.eu

ASS

ST

STV

H EK WA L I T E I T VA N

OE

Colofon

IDEEテ起 WORDEN WERKELIJKHEID


Lotec geeft water vorm.

WATERPROOF

WATERPROOF

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY by

www.lotec.nl

Van therapiebad tot zwembad Historie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds 1867 geven wij met geavanceerde nieuwe technologieën vorm aan water. Doordachte en efficiënte oplossingen die uw watermanagement naar nieuwe hoogtes stuwen. Als geen ander weten wij welke verantwoordelijkheden daaruit voortvloeien. De waterkwaliteit van uw zwembad is tenslotte onlosmakelijk verbonden aan onze reputatie. Een reputatie die alleen waarde heeft als we deze in de dagelijkse praktijk weten waar te maken. Ontdek Waterproof H2O Technology, ontdek Lotec. LOTEC BV | Boven Zijde 12, 5626 EB, Eindhoven | T +31 (0)40 243 00 21 | F +31 (0)40 245 53 90 | info@lotec.nl | www.lotec.nl