Page 1

Volg ons via

@zwembadbranche

30 ZBB#30.indb 1

ZWEM B A D branche

visie toekomst arbeidsmarkt zwembadbranche nationaal zwembadcongres [zwem]baden in beweging zwemstuurkaarten: hype of kans? nieuwe techniek doseren bicarbonaat 20-09-11 15:25


Variopool BV is gespecialiseerd in het ontwerpen,

Keerwanden

leveren, installeren en onderhouden van beweegbare zwembadbodems, keerwanden, waterglijbanen en zwembad accessoires.

Glijbanen

Accessoires

Variopool, kracht door ervaring. Meer dan 450 referenties over de gehele wereld Beweegbare bodems

ZBB#30.indb 2

Wij werken volgens de in Nederland

Variopool BV • Haarspit 3

gestelde W.H.V.B.Z laatste versie en conform

1724 BG Oudkarspel

de Europese norm NEN 13451 paragraaf 11

T: 0226 - 333 000

beweegbare zwembadbodems en keerwanden. De

F: 0226 - 333 099

waterglijbanen zijn ontworpen volgens de NEN 1069

info@variopool.nl • www.variopool.nl 20-09-11 15:25


EcZWjmWj[hd_[j lWdp[b\ifh[a[dZmWj[h_i$ EcZWjmWj[hd_[j lWdp[b\ifh[a[dZmWj[h_i$ 6VclViZg`jcijbZi]ZiWadiZdd\c^Zio^ZclVi Zg^co^i#IdX]^hY^Z^c[dgbVi^Z^ckZaZh^ijVi^ZhkVc 6VclViZg`jcijbZi]ZiWadiZdd\c^Zio^ZclVi \gddiWZaVc\hdbhoZa[haZiiZga^_`kVcaZkZchWZaVc\# Zg^co^i#IdX]^hY^Z^c[dgbVi^Z^ckZaZh^ijVi^ZhkVc <Zaj``^\`jcijgZ`ZcZcdeEgdLViZgWk!kddgZZc \gddiWZaVc\hdbhoZa[haZiiZga^_`kVcaZkZchWZaVc\# gj^bVhhdgi^bZcibZZiVeeVgVijjgkVcidebZg`ZcVah <Zaj``^\`jcijgZ`ZcZcdeEgdLViZgWk!kddgZZc =Zna!Adk^WdcY!<dZc@jcioZ#D[]Zicj\VVidb gj^bVhhdgi^bZcibZZiVeeVgVijjgkVcidebZg`ZcVah Yg^c`lViZg!egdXZhlViZg!V[kValViZgd[olZbWVY" =Zna!Adk^WdcY!<dZc@jcioZ#D[]Zicj\VVidb lViZg!bZidcoZVeeVgVijjg`jcijkg^_lZaZa`Z Yg^c`lViZg!egdXZhlViZg!V[kValViZgd[olZbWVY" YZc`WVgZeVgVbZiZgcVjl`Zjg^\bZiZc!odlZadca^cZ lViZg!bZidcoZVeeVgVijjg`jcijkg^_lZaZa`Z Vah]VcYbVi^\#OdYVijegZX^ZhlZZilVikddgZ]### YZc`WVgZeVgVbZiZgcVjl`Zjg^\bZiZc!odlZadca^cZ lViZgj^cYZ`j^e]ZZ[i# Vah]VcYbVi^\#OdYVijegZX^ZhlZZilVikddgZ]### lViZgj^cYZ`j^e]ZZ[i#

FheMWj[h8$L$rBWdi_da[im[]*r-++)7;>[d][berD[Z[hbWdZrmmm$fhemWj[h$dbr_d\e6fhemWj[h$db FheMWj[h8$L$rBWdi_da[im[]*r-++)7;>[d][berD[Z[hbWdZrmmm$fhemWj[h$dbr_d\e6fhemWj[h$db

We hebben de slag superieur te pakken hollander techniek. Uw professionele partner voor de complete installatie en onderhoud van zwembaden. Van waterzuivering, desinfectie tot en met luchtbehandeling. Plus de complete elektrotechnische installaties en de gebouwautomatisering. Een specialisme waarvan we de slag superieur te pakken hebben…Van A tot Z, van aanleg tot zwembad.

ZBB#30.indb 3

20-09-11 15:25


Waarom? Omdat ik het zeg...!? Alle scholen zijn weer begonnen en het echte leven is volop aan de gang. Dus gaat de wekker weer vroeg en is het in de ochtend een drukke bedoening. Maar ook de schema’s van voetbal, tennis en zwemmen zijn weer uit de kast gehaald. De regel ‘jong geleerd, is oud gedaan’ wordt bij ons feilloos toegepast en zonder enig tegenstribbelen. De jongens vinden het heerlijk om te bewegen. ‘Prima’ denk ik dan, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Sporten maakt een belangrijk onderdeel uit van de opvoeding én het onderwijs. Bewegingsonderwijs lijkt een pretvak, maar het is van grote waarde voor nu en later. Maar wat schetst mijn verbazing? Laatst kwam mijn oudste met een briefje van school thuis waarin stond dat wegens een tekort aan gediplomeerde gymdocenten – je moet daar tegenwoordig een apart briefje voor hebben- er één keer in de twee weken wordt gegymd in plaats van elke week. De andere week wordt er gezwommen. Voor zolang als het duurt.... Begrijp mij niet verkeerd, het is een goed teken dat docenten tegenwoordig gediplomeerd moeten zijn voor het geven van bewegingsonderwijs. Voorbij is de tijd dat je juf alleen maar even haar gymschoenen pakte en een fluitje om deed. Bewegingsonderwijs is een serieus vak. Maar als dit betekent dat er te weinig docenten zijn die gymles kunnen geven en scholen niet zomaar hiervoor mensen kunnen aannemen, schiet het wat mij betreft door. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? De afgelopen jaren is bewegen één van de speerpunten van de verschillende kabinetten. Kabinetten komen en gaan, maar de aandacht voor de gezondheid en het belang van bewegen blijft onveranderd. Logisch, het aantal mensen met overgewicht neemt alleen maar toe. Met allerlei gezondheidsrisico’s als gevolg. Maar wat levert ons dit nu echt op? Ik zie vooral allerlei ingewikkelde maatregelen en bezuinigingen. Ik zie dat zwembaden moeten sluiten, dat schoolzwemmen wordt afgeschaft, bewegingsonderwijs wordt ingekort,

subsidies voor mensen met een minimaal inkomen wordt ingetrokken. Hoezo meer bewegen? Het wordt tijd dat we dit speerpunt nu eens daadwerkelijk omzetten in daadkracht. Eén van de lessen uit de pedagogie is dat ‘omdat ik het zeg’ niet werkt. Kinderen leren niet door ze te vertellen wat ze moeten doen, ze moeten het ervaren. Confucius zei het 2500 jaar geleden al: "Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken". Dus beste minister Schippers: het helpt echt niet om jaar in jaar uit alleen maar te vertellen dat je meer moet bewegen. Ik geef toe, als moeder van drie kinderen lijkt het soms erg aantrekkelijk om gewoon simpelweg te zeggen: ‘waarom? omdat ik het zeg...!’ Ik weet alleen ook dat het misschien even indruk maakt, maar op lange termijn gaat het echt niet werken. Het stimuleren van bewegen, vooral op jonge leeftijd, is noodzakelijk om het speerpunt nu eens echt kracht bij te zetten. Uit betrouwbare bron weet ik dat er voor de komende 3 jaar 10 miljoen extra wordt vrijgemaakt om het sporten in Nederland, zowel in de breedte als in de top, naar een hoger plan te tillen. Kan ik rekenen op interessante maatregelen waarmee het bewegen echt wordt gestimuleerd? Meer aandacht voor schoolzwemmen bijvoorbeeld? Het is maar een idee...

info@zwembadbranche.nl • twitter.com/zwembadbranche • zwembadbranche.nl/linkedin

4

zwembadbranche

ZBB#30.indb 4

20-09-11 15:25


8

10

Visie toekomst arbeidsmarkt Erwin van Iersel

INHOUD 13

Visie toekomst arbeidsmarkt Bert Lavrijsen

#accommodatiezaken

14

16

18

Nationaal Zwembadcongres 2011

Zwemstuurkaarten: hype of kans?

Haags project zweminstructeur: veel enthousiasme, geen banen

20

24

34

Kort nieuws - uit het water

@ronaldterhoeven 37

Eigentijds zwemonderwijs is....

42

Bicarbonaat in zwemwater 47

Beurskalender

Overzicht leveranciers zwembadbranche ZWEMBADBRANCHE

ZBB_30_P1-5.indd 5

5

20-09-11 15:41


Fun-Tec brengt plezier in ieder zwembad, recreatiepark, speeltuin of camping. Samen met de uitvinders van SprayGrounds速 is Fun-Tec de partij om een spetterend wateravontuur bij uw accommodatie te installeren. Door de toepassing van de recent ontwikkelde OMNIPOD速 technologie zijn de elementen makkelijk uitwisselbaar binnen uw waterspeeltuin en ook makkelijk afneembaar voor de winterperiode. Kijk op www.fun-tec.nl voor meer informatie!

Fun-Tec Waterspeeltuinen Eindhoven (NL)

T: 040 243 00 21

ZBB#30.indb 6

Ternat (B)

T: 02 582 45 49

20-09-11 15:25


Visie toekomst arbeidsmarkt zwembadbranche ‘‘De huidige regelgeving is veel te knellend.

‘‘We zitten eigenlijk in een soort spagaat.

Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken en bepalen of ze de voorkeur geven aan extra geld voor een betere ziektekostenverzekering, meer pensioen voor later, een leaseauto nu, of extra vrije dagen.’’

De vitaliteits-programma’s van de overheid zijn erop gericht om mensen langer actief te houden. Fiscale voordelen als prikkel zijn nodig om dat mogelijk te maken. De regering is bereid om dat in principe te faciliteren. Aan de andere kant hebben we te maken met vakbonden die zich conservatief opstellen.’’

Erwin van Iersel

Bert Lavrijsen

zwembadbranche

ZBB#30.indb 7

7

20-09-11 15:25


tweeluik

‘Meer leuke banen, meer centen, meer waardering, meer vrijheid’ Goed gekwalificeerde medewerkers aan je organisatie binden. Op een flexibele arbeidsmarkt is het moeilijker dan ooit. Zeker nu oudere en loyale krachten op weg naar de uitgang zijn. Erwin van Iersel, algemeen directeur van Optisport noemt het een van de grootste uitdagingen die voor hem in het verschiet liggen. De instrumenten die ter beschikking staan: meer doorgroeimogelijkheden, meer scholing, incentive fees en bovenal waardering. ‘Een klap op de schouder zegt vaak meer dan honderd euro extra.’

Erwin van Iersel

Optisport 8

zwembadbranche

ZBB#30.indb 8

20-09-11 15:25


In feite is het simpel, zegt Van Iersel. ‘Mensen moeten het naar hun zin hebben.’ Bij Optisport, met meer dan 150 sporten recreatievoorzieningen marktleider in de leisurebranche, maken ze er werk van. A great place to work, met die wervende titel is de ambitie benoemd. De Optisport Academy, het eigen kennisinstituut, heeft onlangs 20 nieuwe zweminstructeurs afgeleverd. De cursisten waren afkomstig uit het hele land en werkzaam in de meest uiteenlopende functies, van horeca tot schoonmaakdiensten. Na de interne opleiding zijn ze breder inzetbaar en heeft hun loopbaanontwikkeling een impuls gekregen. Ondertussen wordt de belangstelling van nieuwe kandidaten geïnventariseerd. Het rekruteren in eigen rangen is volgens Van Iersel een prima manier om de gevolgen van de dreigende vergrijzing op te vangen. ‘We creëren ons eigen aanbod.’ Ook op hogere niveaus in de organisatie wordt geïnvesteerd in betere carrièreperspectieven. Onlangs heeft Van Iersel samen met een accommodatiemanager nog een persoonlijk ontwikkel plan opgesteld, met lonkende vooruitzichten op doorgroei binnen Optisport. Heel bewust heeft hij zelf het gesprek gevoerd. ‘Ik wil weten wat er leeft bij onze medewerkers, de mensen die samen deze organisatie maken.’

Groepsgevoel Het investeren in kennis moet op termijn resulteren in een betere dienstverlening, en daardoor hogere rendementen. In de visie van Van Iersel moeten daar niet alleen aandeelhouders en leidinggevenden van profiteren. Onlangs keurde de ondernemingsraad een innovatief voorstel met die strekking goed. De uitdaging voor de medewerkers: ideeën leveren die meer inkomsten genereren in de zomerperiode, voor een seizoensbedrijf als Optisport geen overbodige luxe. Alle accommodaties zijn uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen aan de prijsvraag. De vijf prijswinnaars krijgen een lang weekeinde Mallorca aangeboden. Het hele team gaat mee. ‘Op die manier versterk je meteen het groepsgevoel. In de eigen accommodatie en met collega’s van andere vestigingen.’ Het ligt in de bedoeling om van de prijsvraag een jaarlijks fenomeen te maken. Een stap verder gaat een regeling om een fors deel van de extra winst terug te laten vloeien naar de medewerkers. ‘Iedereen die bijdraagt aan het succes van de organisatie deelt mee, naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren en ongeacht de functie. We willen 30 procent delen met de medewerkers. Voor de manager is er als voortrekker een hoger percentage.’

Tijdschrift Een nieuw personeelsblad moet de onderlinge banden eveneens versterken. Van Iersel gelooft in de formule. ‘Een mooi tijdschrift, vol met verhalen over wat er leeft binnen de organisatie. Met vooral medewerkers die aan het woord komen. Herkenbare verhalen. Met onderwerpen die dichtbij liggen. Verhalen die het waard zijn om verteld te worden aan collega’s in andere accommodaties. Het blad wordt bezorgd op het thuisadres, zodat anderen ook over ons kunnen horen en lezen.’ Teambuilding staat ook centraal op de Optisport Challenge Day die zaterdag 24 september in Breda wordt gevierd. ‘Samen gezellig sporten, met naderhand een groot feest.’

Kansen Natuurlijk zijn het geen initiatieven waarmee de demografische ontwikkelingen kunnen worden omgebogen. De uitstroom van oudere medewerkers laat zich niet tegen houden. Omgekeerd moeten jaarlijks tussen de 200 en 300 nieuwe medewerkers, vaak op tijdelijke basis, in dienst worden genomen. De recessie biedt in de visie van Van Iersel vooral kansen aan Optisport. ‘Gemeenten zijn actief op zoek naar nieuwe beheersvormen voor hun zwembaden en andere accommodaties. Voor ons is dat een interessante ontwikkeling. Vergeet niet dat ongeveer de helft van alle baden bij gemeenten in eigen beheer is. Wij laten zien dat het ook anders en goedkoper kan, door slimmer te programmeren en commerciële activiteiten te ontwikkelen. Ook hebben wij het voordeel dat we een andere en goedkopere CAO kunnen hanteren.’

Vrijheid De nieuwe pensioendata, zoals de overheid die wil invoeren, zijn voor Optisport geen probleem. ‘Op dit moment werken we niet mee als iemand na zijn pensionering nog graag in dienst blijft. Het komt twee tot drie keer per jaar voor dat we zo’n verzoek moeten afwijzen. Maar straks komt dat anders te liggen. Ik zie niet zoveel problemen. We hebben een grote variatie aan functies, waarin oudere medewerkers voor meerwaarde kunnen zorgen. Als toezichthouder of als spil in nieuw te ontwikkelen concepten voor gastvrijheid.’ Wel pleit Van Iersel voor meer flexibiliteit bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. ‘Zeker gezien de toenemende individualisering is meer vrijheid nodig. We evolueren naar maatafspraken in ons personeelsbeleid. De huidige regelgeving is veel te knellend. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken en bepalen of ze de voorkeur geven aan extra geld voor een betere ziektekostenverzekering, meer pensioen voor later, een leaseauto nu, of extra vrije dagen.’

zwembadbranche

ZBB#30.indb 9

9

20-09-11 15:26


tweeluik

‘De flexibele arbeidsmarkt komt eraan!’ Nieuwe afspraken tussen werkgever en werknemer zijn nodig om de vergrijzing het hoofd te bieden. Dat zegt Bert Lavrijsen, directeur van Laco dat zo’n veertig sport- en vrijetijdscentra in Nederland exploiteert. In de nabije toekomst voorziet Lavrijsen een heel ander personeelsbeleid in de zwembaden. Veel meer gericht op flexibiliteit en individualisering. Met diensten die door afgeslankte organisaties steeds vaker zullen worden ingekocht. ‘We staan aan de vooravond van een heuse revolutie.’ Lavrijsen gelooft niet in bedreigingen. Wel in kansen. En in tijdig anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Een resultaatgerichte en winstgevende organisatie is zijn hoofddoel. Een kostenbewuste houding hoort daarbij. Continuïteit en zekerheid bieden aan de medewerkers, lang was dat een vanzelfsprekende zaak. De recessie zet alles op losse schroeven. De vergrijzing zorgt voor extra complicaties. Maar een bedreiging, nee, zo kijkt Lavrijsen niet tegen de vergrijzing aan. Wel is het een ontwikkeling die Laco noodzaakt om haar positie in de markt te herdefiniëren. ‘We zullen manieren moeten vinden om oudere werknemers in een gewijzigde arbeidsorganisatie aan ons te binden. We hebben het over een gigantisch potentieel aan kennis en ervaring. Vaardigheden die je kunt inzetten om de kwaliteit van de organisatie verder te verbeteren. Individueel maatwerk is nodig om daar een succes van te maken. Maar om dat daadwerkelijk te realiseren is meer bandbreedte tussen werkgever en werknemer nodig.’

Spagaat De huidige wet- en regelgeving werkt volgens Lavrijsen niet mee. ‘We zitten eigenlijk in een soort spagaat. De vitaliteitsprogramma’s van de overheid zijn erop gericht om mensen langer actief te houden. Fiscale voordelen als prikkel zijn nodig om dat mogelijk te maken. De regering is bereid om dat in principe te faciliteren. Aan de andere kant hebben we te maken met vakbonden die zich conservatief opstellen. Eigenlijk is dat een vreemde ontwikkeling. Vakbonden zijn er ooit gekomen om de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren. En nu er breed draagvlak is voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zijn ze niet bereid om iets in beweging te zetten.’

betekent het dat juist dure uren betaald moeten worden, waar geen arbeidsprestatie tegenover staat. We zijn verplicht om onze dure en ervaren krachten bezoldigd naar huis te sturen. Dit is volledig in tegenspraak met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet, om juist langer te werken.’ Lavrijsen hoopt dat de vakbonden binnenkort uit hun loopgraven komen. Brancheorganisaties als Recron moeten daar volgens hem een voortrekkersrol in spelen. ‘We moeten de inzetbaarheid van oudere medewerkers vergroten. Ze kunnen een cruciale rol spelen in de kennisoverdracht binnen organisaties. In andere, nieuwe functies die de werkdruk voor hen verminderen. Zodat ze enerzijds functioneel kunnen blijven werken, en aan de andere kant hun ervaring en kwaliteiten kunnen doorgeven aan de jongeren.’

Winstgevend Lavrijsen kan de vergrijzing niet los zien van de huidige recessie. Samen gaan deze twee factoren volgens hem het personeelsbeleid de komende jaren een geheel ander aanzien geven. Om de exploitatie van accommodaties winstgevend te houden, worden in de nabije toekomst steeds meer diensten uitbesteed. ‘Het aantal vaste medewerkers zal dalen. Steeds vaker zullen specialisten worden ingehuurd. ZZP-ers die op een flexibele arbeidsmarkt lessen en doelgroepactiviteiten komen geven, op een moment dat er functioneel behoefte aan is. Vanuit de markt gaan er steeds meer personal trainers komen die dit voor eigen risico gaan invullen. Het is een ontwikkeling die in feite al in gang is gezet en in de nabije toekomst enkel intensiever gaat worden. In bijvoorbeeld de fitnessbranche is het inhuren van instructeurs al de gewoonste zaak van de wereld. De zwembaden gaan naar mijn vaste overtuiging volgen.’

Dure uren De huidige CAO-afspraken zijn volgens Lavrijsen door de tijd achterhaald. Met name de arbeidstijdverkorting voor oudere werknemers is hem een doorn in het oog. ‘Met de nu geldende afspraken stoot je mensen uit het arbeidsproces. Voor een werkgever

10

Inhuren Natuurlijk blijft Laco investeren in de kwaliteit van de eigen medewerkers. Met succes is een eigen E-learning programma gelanceerd. Wekelijks brengen medewerkers op die manier hun

zwembadbranche

ZBB#30.indb 10

20-09-11 15:26


BERT LAVRIJSEN Laco

vaardigheden op een hoger plan. Meteen worden zij geïnformeerd over promotionele acties en nieuwe marketingformules, waarmee de accommodaties van Laco zich krachtig in de markt bewegen. Volgens Lavrijsen blijven ook de visie en kernwaarden onveranderd. ‘We willen onze klanten altijd meer geven dan ze verwachten. Dat zal altijd onze stelregel blijven en daar worden onze medewerkers voortdurend op getraind.’ Tezelfdertijd wordt het kostenaspect steeds belangrijker. Met het oog op de continuïteit en rentabiliteit van de organisatie is het outsourcen van functies een aantrekkelijke optie. Een ontwikkeling die volgens Lavrijsen nog maar in de kinderschoenen staat. Met grove streken schildert hij het toekomstig personeelsbeleid in de zwembadwereld. ‘Waarom zou je bepaalde werkzaamheden met eigen mensen blijven doen, als je ze ook kunt inhuren en aan dezelfde of hogere kwaliteitseisen blijft voldoen? Precies zo met de diverse specialismen binnen de zwembaden. Binnen vijf tot tien jaar is het normaal dat je dit soort functies via een bureau inhuurt, op een moment dat er vraag naar is. Linksom of rechtsom, de vaste kosten voor organisaties moeten een stuk omlaag.’

Continuïteit In de visie van Lavrijsen blijft de romp van de organisatie altijd intact. ‘Natuurlijk moet je de ruggengraat van een organisatie overeind houden. Goed management en ervaren medewerkers blijven nodig, om de kwaliteit en financiële continuïteit van je organisatie veilig te stellen. Maar in het uitvoerende gedeelte, de routinematige werkzaamheden en het werk dat uitgevoerd wordt door specialisten, zullen we steeds vaker kiezen voor flexibele oplossingen.’ De komende jaren moet volgens Lavrijsen de noodzakelijke jurisprudentie worden opgebouwd om de precieze bandbreedte tussen werkgevers en werknemers te bepalen. ‘Nu komt het nog te vaak voor dat werkgevers worden afgestraft met ellenlange procedures bij de kantonrechter. Mediation bij geschillen zou een steeds belangrijkere rol moeten gaan spelen. De geheimhouding hiervan moet vaker worden opgeheven. De afspraken moeten onderdeel kunnen zijn van verdere samenwerking of beschikbaar zijn voor verdere procedures. We hebben helderheid nodig, om het nieuwe personeelsbeleid gestalte te geven. Een goed HR beleid moet hoog in het vaandel blijven staan. Goede medewerkers zijn en blijven immers de belangrijkste krachten voor een succesvolle Laco-organisatie.’

zwembadbranche

ZBB#30.indb 11

11

20-09-11 15:26


www.fsb-cologne.com inteRnatiOnale vaKbeuRS vOOR RecReatieRuimte, SPORt- en ZwembadaccOmmOdatieS

Keulen, 26 t/m 28 OKtObeR 2011

RecReatieRuimte – betteR city, betteR life Net zoals de Expo Shanghai 2010 biedt de FSB 2011 nieuwe mogelijkheden om aan de actuele eisen voor de stadsontwikkeling tegemoet te komen. Beleef veelzijdige en innovatieve oplossingen voor de toekomst in vorming van belevings-, ontmoetings- en ontspanningsplekken in de stedelijke ruimtes. SPORt – SPORt gOeS gReen Op de FSB 2011 staan duurzame voorbeelden en concepten voor de sportaccommodaties van vandaag en morgen centraal. “Greenbuilding” is het centrale sleutelthema voor materialen en bouwstoffen, energiebezuiniging evenals milieubewust sportcomplexmanagement met positieve ecologischeen energiebalansen. Zwembaden – RecReatie vOOR alle geneRatieS De FSB 2011 speelt in op de veranderende eisen door de demografische ontwikkeling. Bovendien is duurzaamheid voor sport- en zwembadaccommodaties een bijzonder aandachtspunt. Daarnaast profiteert u van de unieke synergie-effecten met de tegelijkertijd plaatsvindende Aquanale 2011 in aangrenzende hal.

Zwembaden

geld beSPaRen.

RecReatie

SPORt

tijd en e.com kopen. nu kunt u tickets via www.fsb-cologn bezoek de gelijktijdig plaatsvindende . aquanale, 26 t/m 29 oktober 2011 om meer informatie op www.aquanale.c

RS Vision Expo BV Excl. Vertegenwoordiging van Koelnmesse in Nederland Weena 246 | 3012 NJ Rotterdam Tel: 00 31 (0) 10 - 2064850 | Fax: 00 31 (0) 10 - 2019555 tickets@koelnmesse.nl www.koelnmesse.nl | www.rsvisionexpo.nl AdvZwembadbrche-190x117,5.pdf

1

19-09-11

15:59

RZ-FSB-Anz-NL-200x123-ZwembadBranche.indd 1

03.08.11 15:31

Meer dan dertig jaar ervaring • De grootste vloot warmtekrachtinstallaties van Europa • Service maakt het verschil 0297 - 29 32 00 • www.ener-g.nl • sales@ener-g.nl

ZBB#30.indb 12

20-09-11 15:26


column

accommodatiezaken # Dit is de meest gebruikte hashtag in mijn tweets van het afgelopen jaar. Ga ik het hier over hebben in mijn eerste column in ZwembadBranche? Moet ik het over sluiting van zwembaden hebben of over het belang van de zwemsport in het algemeen? Ik heb er toch even over moeten nadenken of ik wel de geschikte persoon ben om een column te schrijven in ZwembadBranche. Wat betekent dat eigenlijk? Moet je kritisch zijn of moet je mensen uit de branche prikkelen met een mening over hoe het er voor staat of dat het anders kan? Moet ik lezers overtuigen van bepaalde gebeurtenissen of moet ik mijn ergernissen uiten over zaken waar ik het niet mee eens ben? Eigenlijk kan alles wel in een column, het levert altijd wel weer een discussie op. Niet iedereen hoeft het eens te zijn, er zijn altijd wel voor- en tegenstanders. Ik ben van mening dat ik namens de KNZB een uitgesproken mening heb over diverse zaken binnen de zwemsport en met name over het beheer en gebruik van accommodaties. Dus waarom niet! Ik wil deze column dan ook graag gebruiken om mijn mening te ventileren over allerlei #accommodatiezaken in het bijzonder en de #zwemsport in het algemeen. Alle reacties zijn dan ook van harte welkom! Er is genoeg aan de hand binnen de zwembranche als het gaat om accommodatiezaken. Wat me opvalt is, dat gemeente met één of meerdere zwembaden die aan vernieuwing of vervanging toe zijn, nu wel heel makkelijk het slot op het hek gooien. Of het nu gaat om buitenbaden of binnenbaden, het

belang van zwemwater voor de verschillende doelgroepen is te groot. Met z’n allen na schooltijd of in de vakantie op naar het zwembad. Handdoek en een fles drinken met aluminiumfolie eromheen in de tas, bal tussen ‘de stieken’ van je fiets en de hele dag lol hebben met je vriendjes. De buurman die al jaren zijn baantjes trekt op woensdagochtend met zijn zwemmaatjes voor zijn gezondheid. Wat te denken van al die leszwemmers die hun heil in een andere gemeenten moeten zoeken. Zwemverenigingen, reddingsbrigades, triathlon verenigingen, gehandicaptensport en duikclubs: worden zij de dupe van bezuinigingsmaatregelen van diverse gemeenten? Natuurlijk is het weer slecht geweest in de maanden juli en augustus voor de buitenbaden, maar in april was het prachtig weer en was er geen buitenbad open! Gemeenten moeten gaan nadenken over het belang van het zwembad in haar gemeente. Hoe het eventueel anders kan? Blijf je het doen, zoals je het al jaren hebt gedaan, dan worden de cijfers zeker niet rooskleuriger. Nee, het moet anders en het kan anders! Zorg voor een goede accommodatie met een verantwoorde exploitatie tegen een betaalbare prijs. Maak hiervoor afspraken en werk samen met diverse organisaties. Kijk vooral naar de kosten van het personeel. Waarom zetten we geen vrijwilligers in? Maak de rol van verenigingen groter! Overkappen van het buitenbad voor 2/3 van het jaar. Warmwater zwemmers centreren op 1 locatie in de stad, zodat er niet in 3 baden gestookt hoeft te worden. Maak keuzes en ga het anders doen dan je altijd hebt gedaan. Zo zijn er diverse mogelijkheden om je zwembad te behouden als gemeente zijnde, maar je moet het wel willen! Ook KNZB-verenigingen hebben te maken gehad met sluiting van hun zwembaden. Het is dan ook door het enthousiasme van de vereniging en lokaal initiatief gelukt om samen met de KNZB en experts het bad in Franeker open te houden. Zie artikel op website van ZwembadBranche. De KNZB daagt dan ook iedereen uit de zwembadbranche uit tot samenwerking voor het belang van de zwembaden en de zwemsport in Nederland.

marcel de visser Projectleider Accommodatiezaken KNZB Reacties: marcel.de.visser@knzb.nl of via twitter @marceldevisser

zwembadbranche

ZBB#30.indb 13

13

20-09-11 15:26


Nationaal Zwembadcongres 2011

[zwem]baden in beweging Een titel die op zich niets zegt, je kunt nog er alle kanten mee op. Dat is natuurlijk precies de bedoeling omdat op het moment dat de vooraankondiging van het Nationaal Zwembadcongres de deur uit gaat en het congres een ‘motto’ moet krijgen, de inhoud nog niet vast staat. De titel geeft wel aan dat de zwembadbranche niet stil staat. De thema’s die tijdens het Nationaal Zwembadcongres 2011 de revue passeren hebben een bepaalde hardnekkigheid om terug te keren, maar zijn daardoor niet minder actueel. Uiteraard worden ze nu vanuit een eigentijds perspectief, ‘met de bril van 2011’ bekeken, want iedere tijd kent zijn eigen benadering van de onderwerpen. ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen’. Deze uitspraak van de Duitse filosoof Hegel ligt aan de basis van het congresthema. Tijdens het Nationaal Zwembadcongres worden de zwembaden als maatschappelijke onderneming in historisch perspectief geplaatst. Wat was, is en wordt de rol, de functie van de zwembaden in de samenleving en wat is daarmee de legitimiteit voor het beroep op de publieke financiering wat door de zwembaden wordt gedaan? De legitimiteit van uitgaven van publieke middelen kan worden vertaald als maatschappelijke waarde. Uit de laatste berichtgevingen en onderzoeken blijkt dat ruim 10% van de zwembaden met sluiting wordt bedreigd. Daar komt nog bij dat we niet echt weten of dit het hele verhaal is of slechts het topje van de ijsberg? Op dit moment loopt hiervoor een grootschalig onderzoek ‘De zwemmonitor’, dat in opdracht van VSG door het Mulier Instituut wordt uitgevoerd. Op het congres wordt een inkijk in de stand van zaken gepresenteerd.

14

Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijke problemen vragen om maatschappelijke oplossingen. Op het Nationaal Zwembadcongres 2011 staat ook het maatschappelijk ondernemen centraal. Een eigentijds en maatschappelijk verschijnsel is het sportbedrijf, een professionele organisatie opgericht om maatschappelijke doelen te realiseren en bedrijfsmatig te opereren om dit doel te bereiken. (Financiële) winst is voor sportbedrijven een middel om maatschappelijke doelen te realiseren, bij commerciële partijen is dit een doel op zich. Maatschappelijk ondernemen is daarmee een oxymoron, namelijk twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken en toch een begrip vormen. Op het Nationaal Zwembadcongres lichten verschillende sportbedrijven hun keuzes ten aanzien van zwembadexploitaties in relatie tot de maatschappelijke waarde toe en plaatsen dit in een breder perspectief.

zwembadbranche

ZBB#30.indb 14

20-09-11 15:26


Tegenstellingen en vraagstukken Aan de ene kant worden zwembaden gesloten, terwijl er ook nieuwe baden gebouwd worden en bestaande baden rigoureus worden gerenoveerd. Hierbij wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met de toekomstige maatschappelijke waarde. Een aantal vraagstukken daarbij is: past het bad bij de omgeving, hoe maak je het onvergelijkbare vergelijkbaar en hoe kom je tot maximale waarde? Het minimaliseren van exploitatie- en energiekosten is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook deze vraagstukken komen op het Nationaal Zwembadcongres aan de orde.

Zwemba(n)d Op dag twee van het Nationale Zwembadcongres wordt er onder andere ‘gewerkt aan een Zwemba(n)d.’ Dit is het thema van het plenaire ochtendgedeelte. Een zwembad is een lokale maatschappelijke instelling en gedeeltelijk vergelijkbaar met andere maatschappelijke instelling zoals de bibliotheek, musea of het theater. Anders dan deze instellingen maken zwembaden weinig of geen gebruik van vrijwilligers. Het betrekken van vrijwilligers bij het zwembadwerk kan voor zwembaden een aantal voordelen hebben, zowel financieel als in de relatie met de lokale samenleving. Waarom zou je het doen? En wie wil je als vrijwilliger (en wie niet)? Wat moet je dan regelen? En zijn er eigenlijk wel mensen die vrijwilligerswerk willen doen? De verenigingen hoor je tenslotte altijd klagen over een gebrek aan vrijwilligers. Kortom, een divers en actueel programma waarbij u zich kunt laten inspireren en ideeën opdoen of uw ideeën kunt aanscherpen in de diverse workshops. André van Kesteren Beleidsadviseur en consulent zwembaden Vereniging Sport en Gemeenten

Het Nationaal Zwembadcongres 2011 ’[Zwem]baden in beweging’ vindt plaats op woensdag 16 november en donderdag 17 november in Hotel van der Valk Duiven. Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.sportengemeenten.nl bij de landelijke bijeenkomsten. Informatie over de Zwemmonitor en het project Waterdicht is te lezen op de vernieuwde website www.zwemvaardigheid.nl. Wilt u weten wat Waterdicht inhoudt? Kijk dan vanaf 1 oktober op www.zwemvaardigheid.nl naar het inspirerende filmpje (zie impressie hieronder) over het belang van registratie en waarom alle kinderen in Nederland moeten kunnen zwemmen! Heeft u een mening of wilt u meepraten over zwemvaardigheid in Nederland? Volg dan @zwemvaardigheid op Twitter.

zwembadbranche

ZBB#30.indb 15

15

20-09-11 15:26


Zwemstuurkaarten: hype of kans? Het gebruik van zwemstuurkaarten tijdens de zwemlessen is niet nieuw. Wel lijkt het alsof deze kaarten de laatste tijd steeds meer aan populariteit winnen. Is het een hype of juist een kans? Een ding is duidelijk: een belangrijk impuls is gegeven door het ErvaringsGericht Zwemonderwijs. De zwemstuurkaart staat voor een andere manier van lesgeven, veel meer gericht op het doen en ervaren. Een filosofie die naadloos aansluit bij het nieuwe zwemonderwijs.

Zwemstuurkaarten zijn waterbestendige illustraties waarop de eindtermen van het A, B en C diploma op een vrolijke en heldere manier zijn afgebeeld. Kinderen zien meteen welke oefening zij in het water moeten uitvoeren. Doordat de zwemmertjes in spé zo zelfstandig oefeningen kunnen doen is het makkelijker om lessen op maat aan te bieden. Per groepje kan immers aan de hand van de aanwijzingen op de kaarten zelfstandig gewerkt worden aan de benodigde eindtermen. Vervolgens kan meer aandacht worden gegeven aan kinderen die sommige eindtermen nog niet beheersen, zonder dat dit anderen belemmert.

ontwikkelen en dat die ontwikkeling per kind optimaal is. Er wordt aandacht geschonken aan de initiatieven die kinderen zelf nemen, een rijk ingerichte omgeving en een inlevende dialoog van de zwemonderwijzer. In de vorige uitgave van ZwembadBranche werd het ErvaringsGericht Zwemonderwijs al nader toegelicht door Marcel van Herpen. Daarnaast zijn zwemstuurkaarten ook zeer geschikt voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs bijvoorbeeld met ADHD, een vorm van autisme of een verstandelijke beperking. Maar het biedt ook ondersteuning bij kinderen die doof of slechthorend zijn of de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Elke les een feestje Inlevende dialoog Het leerproces van de leerlingen komt op die manier centraal te staan en niet de techniek. Het kind staat niet in een rij langs het water te wachten, maar werkt samen in een groepje in het water. Het gebruik van zwemstuurkaarten tijdens de zwemles ondersteunt daarmee het principe van het ErvaringsGericht Zwemonderwijs. Bij deze vorm van onderwijs streeft de zwemonderwijzer er immers naar dat kinderen zich met plezier

16

De eerste ondernemers die zwemstuurkaarten op de markt brachten waren Claartje Driessen, Peter Verberne en Anja van Raam. Claartje Driessen is eigenaar van zwemschool Drie Essen, één van de koplopers op het gebied van ErvaringsGericht Zwemonderwijs, en ziet de stuurkaarten als een onmisbare tool voor de zwemlessen. Bij elke zwemles van de Drie Essen maken de zweminstructeurs dan ook gebruik van deze illustratieve kaarten. Enthousiast vertelt Driessen: “Het begon allemaal in

zwembadbranche

ZBB#30.indb 16

20-09-11 15:26


2006 toen we een moderniseringsslag binnen het zwemonderwijs doorvoerden. ‘Modern Zwemonderwijs’ noemden we dat toen.” Maar nadat Claartje Driessen in contact kwam met Marcel van Herpen, zag zij al snel de overeenkomsten met het ErvaringsGericht Onderwijs. “Er zijn grote parallellen, de manier waarop men bij dit onderwijs aankijkt tegen lesgeven sluit naadloos aan op onze visie op zwemles. Sindsdien heet het bij ons dan ook ErvaringsGericht Zwemonderwijs. De grote verandering ten opzichte van het traditionele zwemonderwijs in die tijd was de aandacht voor het pedagogische aspect. Er werd vaak gekeken naar de motorische kant van het zwemonderwijs om het rendement te verhogen, terwijl de pedagogische kant nog wel eens werd vergeten. Maar een goede effectieve zwemles staat of valt met het plezier van de kinderen. Tijdens elke les staat het kind centraal. De zweminstructeurs spelen daarin een bepalende rol, zij brengen immers dit plezier over”. De stuurkaarten zijn daarbij volgens Driessen van grote waarde. “Deze kaarten maken het voor de instructeurs mogelijk om kinderen zelfstandig aan het werk te zetten en de lessen te differentiëren. Het geeft kinderen richting, omdat ze weten waar ze aan toe zijn, maar ook vrijheid. Kinderen hoeven niet meer klassikaal allemaal hetzelfde te doen of lang te wachten wanneer andere kinderen extra aandacht krijgen. Daarnaast kun je eindeloos variëren om elke les weer tot een feestje te maken. Dicht bij het kind blijven daar draait het steeds weer om”. Op de vraag of Driessen een kentering ziet in het zwemonderwijs, antwoordt de vakvrouw stellig: “Ik zie dat het ErvaringsGericht Zwemonderwijs de zweminstructeur, die met passie werkt, raakt. Voor mij een belangrijk teken dat de komende jaren deze ontwikkeling in een stroomversnelling zal raken.”

Niet luisteren, maar ervaren Een andere bekende speler in het veld is Leône Hamaker. Hamaker werkt al 20 jaar met zwemstuurkaarten, maar heeft recent haar eigen zwemstuurkaarten geïntroduceerd. Hieraan voorafgaand heeft zij grondig onderzoek gedaan naar de gewenste uitvoering. “Het idee bestond al langer, maar het zoeken naar de juiste illustraties en materialen heeft nog wel wat voeten in aarde gehad”. Maar Hamaker, gepassioneerd als zij is, had het er graag voor over. “De belangrijkste reden om veel energie te stoppen in dit project is mijn geloof in deze manier van lesgeven. De zweminstructeur moet kunnen uitdagen, vragen, voordoen, kinderen laten voordoen, corrigeren (niet teveel) en hulp bieden op een wijze die past bij de kinderen en weinig opvallend is. Daar horen ook passende didactische werkvormen bij. Klassikaal werken, werken in groepen en vrij werken wisselen elkaar daarbij af. Niet luisteren, maar ervaren: dat is mijn motto. Zwemstuurkaarten maken dit mogelijk en spelen daarmee een belangrijke rol bij de vernieuwing in het onderwijs. Doordat er minder tijd nodig is voor het geven van uitleg, zal de arbeid in de zwemlessen

omhoog gaan. Ook kunnen lessen nu gemakkelijker op maat worden aangeboden. Iedere leerling kan op ieder willekeurig moment van de les naar de zwemstuurkaart kijken om de instructie opnieuw tot zich nemen. Het leerproces van de leerlingen komt op die manier centraal te staan en er is meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind”, zo benadrukt Hamaker. Ook Hamaker ziet de toekomst positief in, maar vraagt zich nog wel af of de veranderingen snel zullen gaan. “Ik zie wel overduidelijk een beweging waarbij er meer aandacht is voor het kind zelf. Je ziet dit in het reguliere onderwijs, maar ook bij andere sporten zoals voetbal. Ook in de zwembadbranche zie ik dat steeds meer betrokkenen geloven in deze pedagogische benadering. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan.” Hoewel dit voor een professional als Hamaker eigenlijk van minder groot belang is. “Het weerhoudt mij er niet van het verhaal te blijven vertellen. En elke instructeur die daarmee zijn voordeel doet en elk kind dat hier vervolgens van profiteert, is wat mij betreft winst. Elke stap is er weer een.”

Ervaringen uit de praktijk Inmiddels werkt al een ruim aantal zwembaden met zwemstuurkaarten. In zwembad het Streekbad in Hoogkarspel is men dit jaar voor het eerst begonnen. Marieke Blauw (bedrijfsleider Streekbad Hoogkarspel) ziet de toegevoegde waarde nu al. “Al vanuit mijn opleiding kreeg ik het motto ‘Praatje-plaatje-daadje’ mee en daar geloof ik nog steeds in. Kinderen moeten vooral ook kunnen zien wat je ze uitlegt. Daarbij bieden de kaarten de mogelijkheid om goed te kunnen differentiëren tijdens je lessen. Je kunt een grote groep veel eerder opsplitsen en oefeningen op maat bieden.” Blauw was positief verrast door de zelfstandigheid van haar kinderen. “De kinderen gingen meteen serieus aan de slag, zonder te klieren. Ik had niet verwacht dat ze al zo snel hiermee zelfstandig aan de slag zouden kunnen.” In Zwembad Afrikaanderplein in Rotterdam ervaart men dat je met zwemstuurkaarten meer aandacht kunt geven aan die kinderen die dit nodig hebben zonder dat dit nadelig werkt voor de rest van de groep. Bij Afrikaanderplein maakt het werken met zwemstuurkaarten onderdeel uit van het werkplan. Elke dag worden de benodigde kaarten klaargelegd, afgestemd op de zwemlessen. Miralem Music (Vakspecialist B zwembad Afrikaanderplein): “Tijdens de lessen worden bijvoorbeeld circuitjes uitgezet passend bij het niveau van de lessen. Zelfstandig gaan de kinderen hier dan mee aan de slag. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, worden even apart genomen. Zwemstuurkaarten bieden daarmee de juiste ondersteuning om meer te kunnen halen uit de zwemlessen en zo het rendement te verhogen.”

zwembadbranche

ZBB#30.indb 17

17

20-09-11 15:26


interview

Haags project zweminstructeur: veel enthousiasme, geen banen Zestien enthousiaste kandidaten met een sportieve inslag werden vanuit het Werkgeversservicepunt Den Haag opgeleid tot allround zweminstructeur. Zonder uitzondering mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel een vast dienstverband er voor de deelnemers niet in lijkt te zitten, wordt het project door alle betrokkenen als een succes gezien. Een bericht uit de regio Haaglanden. Het begon in november 2010 met een vraag, er was een structureel tekort aan gediplomeerd personeel in de zwembaden in Den Haag en omstreken. Oorzaak: de vergrijzing, maar ook de zuigkracht van het nieuwe bad in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, de sportieve ontmoetingsplek die volgend jaar geopend wordt. Jaarlijks zijn er voor de ruim twintig baden in de regio Haaglanden zo’n 150 nieuwe medewerkers nodig. Maar waar haal je die vandaan? Het Werkgeversservicepunt kwam met het aanbod: kandidaten met een uitkering die stonden te trappelen om aan de slag te gaan. Niet een groep die gemakkelijk te bemiddelen is, aldus projectleider Peggy Borstlap. ‘Laag opgeleid, al langer zonder betaald werk, voor het merendeel met een allochtone achtergrond en vaak met een meervoudige problematiek.’

Afknapper De opleiding tot zweminstructeur werd verzorgd door de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) en bestond uit drie onderdelen: lifeguard voor zwembaden, instructeur in het Zwem ABC en MFA+ (EHBO). Kortom, een allround opleiding van ruim zes maanden. ‘Een pittige opleiding die van de deelnemers de nodige inspanning vraagt’, vindt Borstlap. Het enthousiasme bij de deelnemers was groot. Het aantal uitvallers gering. Slechts enkelen haakten af. ‘Een heel acceptabel percentage’, aldus Borstlap. ‘In dit soort trajecten valt soms bijna de helft af.’ Nog een opmerkelijk feit: het waren in dit geval juist de deelnemers met een autochtone achtergrond die voortijdig stopten. ‘Meestal is het andersom.’ Naast het opdoen van theoretische kennis werd veel aandacht besteed aan de praktijk. De cursisten liepen stage in één van de Haagse zwembaden. Op maandag 21 juni vond in het restaurant van zwembad Overbosch de feestelijke uitreiking van het diploma plaats. Niet iedereen is al geslaagd. Sommigen moeten nog een deel van hun stage doen of hun theoretische

18

kennis bijspijkeren. Dat gebeurt binnenkort. Ondanks een vanuit het Werkplein aangeboden workshop solliciteren is het de deelnemers nog niet gelukt om een vaste baan te vinden. Wel doet een aantal van hen ervaring op als invalkracht via uitzendbureau Tempo-Team. Gezien de bezuinigingen bij de gemeente Den Haag lijkt een vaste aanstelling voorlopig een utopie. Borstlap vindt dat het zwakke punt van het traject. ‘Meestal bieden wij deelnemers via werkgevers een baangarantie, nu dus niet. Juist voor deze doelgroep is dat een afknapper.’

Zelfbeeld Henny Everstein van zwemclub Zuiderpark onderschrijft de woorden van Borstlap. Everstein was stagebegeleider van enkele deelnemers, onder andere van de uit Irak afkomstige Anas Aljawad. ‘Het was een groep die er helemaal voor ging. Ook voor ons was het leuk om met zulke gemotiveerde deelnemers iets te bereiken.’ De uit een echte zwemfamilie afkomstige Everstein legde haar hele ziel en zaligheid in de stagebegeleiding. ‘Mijn man is zweminstructeur en mijn zoon ook. Het is bij ons een uit de hand gelopen passie.’ Iemand als Anas Aljawad had ze een vaste baan gegund. ”In zijn eigen land is hij altijd al met zwemmen bezig geweest. Hij kan ook heel goed met kinderen omgaan. We zitten hier in een volksbuurt, met veel allochtone kinderen. Hij spreekt Arabisch, in dit geval een groot voordeel. Hij bereikt die kinderen veel gemakkelijker.’ Aljawad investeerde veel in zichzelf. Behalve de opleiding tot zweminstructeur leerde hij Nederlands en haalde hij zijn diploma EHBO. Voor het zelfbeeld van de deelnemers was het project volgens Everstein van onschatbare waarde. ‘Het zijn vaak mensen die eenzaam zijn, met weinig vrienden.’ Juist daarom zou een vaste baan ook meer dan welkom zijn. ‘Maar door de bezuinigingen zit dat er niet in. Terwijl er aan de andere kant zoveel vraag is naar gediplomeerd personeel. Heel erg jammer.’

zwembadbranche

ZBB#30.indb 18

20-09-11 15:26


Fluitend Natuurlijk zijn er ook positieve uitzonderingen. Zoals Manolito Visser. Via het uitzendbureau komt hij in zwembad Overbosch gemiddeld aan zo’n 30 uur in de week. ‘Ze lopen hier met me weg.’ Eind vorig jaar stond Visser er heel anders voor. ‘Geen werk, het ging slecht me. Nergens kon ik iets vinden dat me aansprak.’ De kans om deel te nemen aan de opleiding tot zweminstructeur greep hij met beide handen aan. ‘Ik ben dolblij dat dit op mijn pad kwam. Ik ben gek op kinderen. Ik heb er zelf drie. En ik geef graag les. Voor mij is er niets mooier dan kennis overdragen.’ Visser, in het verleden schilder en verkoopmedewerker, heeft zijn bestemming gevonden. ‘Ik ging fluitend naar de cursus.’ Voor het moment is hij meer dan tevreden met zijn werk als oproepkracht in Overbosch. Natuurlijk hoopt hij op meer. ‘Ik heb al gesolliciteerd in het nieuwe bad in Ypenburg.’

Investeringen Voor Lianne Friemann, docente bij de NBZ, was het project een sprong in het diepe. ‘De deelnemers waren vooral mannen. We hadden slechts twee vrouwen in de cursus. Meestal is het andersom. Er waren ook veel verschillende nationaliteiten in de groep. Het betekende in het begin veel aftasten, meer dan bij

andere startende groepen. Eigenlijk was het één grote ontdekkingsreis.’ Ook de Haagse baden moesten volgens Friemann wennen. ‘A anvankelijk gingen de hakken in het zand. De beeldvorming was negatief.’ Samen met de ook nauw bij het project betrokken Rob Henneman moest Friemann het nodige zendingswerk verrichten. ‘Het was natuurlijk een groep die niet direct uit de zwemwereld afkomstig was. Daardoor was intensieve begeleiding nodig. Er is veel tijd geïnvesteerd in de groep. Dat verklaart voor een deel ook wel de aanvankelijke scepsis.’ Onderling waren de leden van de groep vanwege de cultuurverschillen het ook niet altijd eens. ‘En iedereen zei de dingen recht voor zijn raap.’ Van meet af aan werd Friemann wel gegrepen door het enthousiasme. ‘Ze wilden graag leren. Ik had geen moeite om ze bij de les te houden. Bijna niemand heeft ooit een les verzaakt. Dat zegt wel hoe ze erin stonden.’ Mooie anekdotes waren er ook in overvloed. Een voorbeeld. ‘Midden in de les komt er een jongen naar me toe en vraagt of hij naar huis mag. Bleek zijn vrouw in het ziekenhuis te liggen. Ze stond op het punt van bevallen. Natuurlijk heb ik die jongen snel naar huis gestuurd.’ Friemann hoopt dat alle investeringen niet voor niets zijn geweest. ‘Het zou mooi zijn als ze nu in het nieuwe seizoen meer uren krijgen. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze verdienen het.’

zwembadbranche

ZBB#30.indb 19

19

20-09-11 15:26


column

Spoedcursus? De Volkskrant, het AD, NrC, jeugdjournaal, rTL4 en vele andere media doken deze zomer ineens op de spoedcursus. De spoedcursus is een vorm om kinderen in korte tijd zwemveilig te maken. Veel vragen passeren de revue, houden kinderen het wel vol, kunnen ze een half jaar later nog wel zwemmen, kan iedereen het geven, moet er een basisniveau zijn? Allemaal vragen waar de afgelopen decennia over gediscussieerd is. Om bij het begin te beginnen komen we terecht in de jaren ’80. Op verschillende plekken in Nederland ontstond in navolging van de autorijscholen de spoedcursus. Kinderen konden in een korte tijd via een intensief programma leren zwemmen. Terecht werden er vele kritische kanttekeningen geplaatst. Toch bleek de nieuwe aanbiedingsvorm resistent tegen de kritische houding. Jarenlang waren er plaatsten in Nederland die een dergelijke vorm aanboden. In de 21e eeuw is er hernieuwde belangstelling voor de spoedcursus. Mede door het afnemend aantal kinderen en de toenemende concurrentie op de zwemlesmarkt, zoekt de markt naar onderscheidend vermogen. Wie de marketingboekjes van Nima goed heeft doorgelezen, weet dat onderscheidend vermogen middels de P van product één van de mogelijkheden is. Met de hernieuwde belangstelling komen ook de geluiden die ik eerder noemde weer bovendrijven. Wat kunnen we nu zeggen over belastbaarheid van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar? Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, zie ik dat ze inderdaad in staat zijn uren achtereen te spelen. Rennen, springen, klimmen, het houdt niet op. Bij ons is ook geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat spoedcursussen niet geschikt zijn voor kinderen. Het zou interessant zijn om eens het effect van deze fysieke inspanning op het dagelijks leven van kinderen te mogen onderzoeken. Over groepsgrootte is in het kader van het 10-puntenplan van VSG door onder meer Thamar Henneken een onderzoek gedaan. Uit literatuur werd geconcludeerd dat jonge kinderen met name leren door kopieergedrag en ervaren. Ook een omvangrijke proef in diverse zwembaden leidde tot dezelfde conclusie. De claim dat kleine groepen leidt tot sneller resultaat lijkt hiermee niet terecht. Een laatste discussie wordt gevoerd over de vraag of een spoedcursus wel leidt tot zwemveiligheid voor de langere termijn. Bij mijn weten is er geen onderzoek gedaan naar deze vraag. Ik denk dat stoppen met zwemmen na het behalen van het diploma eigenlijk nooit verstandig is. Blijven zwemmen leidt altijd tot meer veiligheid. Om te zorgen dat kinderen blijven zwemmen is, los van de aanbiedingsvorm, plezier tijdens de zwemlessen een cruciale factor. Of er meer of minder plezier bij een spoedcursus wordt beleefd, is niet te bepalen. Wel denk ik dat met name de zwemonderwijzer met zijn vakmanschap en passie een enorm belangrijke rol speelt. Mag je dan uiteindelijk concluderen dat de zwemonderwijzer bepalend is voor het succes van de zwemlessen? Ja dat mag, als we de vakmensen in onze branche laten doen waar ze goed in zijn zullen veel kinderen graag terugkomen in het zwembad. En volgens mij is dat waar iedereen gelukkig van wordt, volle zwembaden met vrolijke kinderen. Wilt u reageren op mijn column? @ronaldterhoeven

20

zwembadbranche

ZBB#30.indb 20

20-09-11 15:26


Matern Creativbテシro

IDEEテ起 WORDEN WERKELIJKHEID ZWEMBASSINS IN ROESTVRIJ STAAL R

SB

W R I J S TA L E N Z

E

RVS zwembaden

ASS

ST

STV

H EK WA L I T E I T VA N

OE

MB

INS IN DE HO

OG

www.hsb.eu

hsb benelux Dr. Scheiber-Str. 28 // A- 4870 Vテカcklamarkt // Mobil: +32 (0) 473 -71 66 59 Fax: +32 (0)15 - 55 32 04 // E-Mail: delouker@hsb.eu ZBB#30.indb 21

20-09-11 15:26


zeg het met foto’s In deze rubriek ‘Zeg het met foto’s’ tonen wij de leukste foto’s uit uw zwembad. Hierbij kunt u denken aan foto’s van een evenement bij u in het zwembad of zomaar een mooie of grappige foto uit het archief. Heeft u een leuke foto? Stuur hem in! Vermeld bij uw foto een korte omschrijving. Uit alle inzendingen wordt één foto geselecteerd die op een groot canvas doek wordt geprint. Mail uw foto’s naar info@zwembadbranche.nl wInnende foTo: optisport de ronde venen

zwem- en golfbad aquarena

Sportbedrijf drachten ZBB#30.indb 22

Twentebad - hengelo

zwembad de dôbe - Terschelling 20-09-11 15:26


zwembad zwembad ‘de hoevert’

zwem- en Golfbad aquarena

zwembad ‘het zwet’ - wormer

zwemonderneming barbara

zwem- en golfbad aquarena

Sportfondsen rotterdam noord

50-jarig jubileum de welle ZBB#30.indb 23

buitenbad van Stichting zwembad de zeehond

zwem- en golfbad aquarena 20-09-11 15:26


Aquajogging de Buffel fabriceert innovatieve zwemplank, 2KICKBOARD

UIT HET WATER

Daan Slee, een fanatieke banenzwemmer, merkte op dat bij gebruik van bestaande zwemplankjes bij het banenzwemmen zijn bovenlijf vaak ‘op slot’ schiet. Daarom ontwikkelde hij een zwemplank, de 2kickboard, waar bij het trainen van de benen minder verkramping in nek en schouder ontstaat. Dit bevordert de zwem- en waterpoloresultaten. De 2kickboard is een innovatieve, flexibele zwemplank voor zwemmers en waterpolo-spelers. De zwemplank bestaat uit 2 stevige schuimplaten die verbonden zijn met een flexibele stuk rubber. De zwemplank heeft een fijne grip aan de bovenzijde. Tijdens het trainen kunnen daarom de onderarmen in verschillende houdingen worden geplaatst.

24

De voordelen van de 2 kickboard boven het gebruik van een normale zwemplank bij echte fanatieke banenzwemmers is: • Minder Blessures: 2Kickboard’s ontwerp zorgt voor een ontspannen houding van de arm-en schouderspieren. Nooit meer spierverzuring of krampen. • Hoog drijfvermogen: Het grotere oppervlak van de 2Kickboard zorgt voor meer stabiliteit en meer drijfvermogen tijdens de training. • Geschikt voor diverse oefeningen: Krachttraining, oefeningen ter verbetering van uw technische vaardigheden en evenwichtsoefeningen. • Speciale hand en vinger ergonomie voor een stevige grip: Door het innovatieve ontwerp kunt u uw handen en vingers goed positioneren waardoor er een stevige grip mogelijk is. • Gemakkelijk mee te nemen: Gewoon vouwen! Past in elke sporttas. De zwemplank is al door diverse banenzwemmers, wedstrijdzwemmers en waterpoloërs uitgetest. ‘Nederland loopt qua innovaties op zwemgebied altijd voorop’, aldus Geert van den Over, eigenaar van Aquajogging de Buffel. Hij verwacht dan ook dat de zwemplank dan ook Nederland snel zal veroveren. Voor meer informatie over dit product www. 2kickboard.com of www. aquarunner.nl of neem contact op met Aquajogging de Buffel 0412-451128 of via info@aquarunner.nl

Canon van de zwembaD Branche

Vrijwel elk zichzelf respecterend vakgebied heeft er een. Een canon. De zwembadbranche heeft ’m nog niet. Daarom hoog tijd voor een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten uit de -Nederlandse- zwembadbranche. De waan van de dag is verleidelijk. Elke nieuwe trend klinkt even veelbelovend in de oren en je moet af en toe stevig in je schoenen staan om niet in alles mee te gaan. De opkomst van aquafitness, automatisering, zoutelektrolyse, leerlingvolgsystemen, drijfmiddelen,

zwembadbranche

ZBB#30.indb 24

20-09-11 15:26


Marcel van Herpen schoolt docenten NBZ

Het docentenkorps van de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs wordt elk half jaar intern geschoold. Deze scholingstrajecten zijn er om de kwaliteit en uniformiteit van de beroepsopleiding te bevorderen. Daarnaast komen ook nieuwe ontwikkelingen binnen de zwembadbranche aan bod die mogelijk in de beroepopleiding kunnen worden geïntegreerd. Zaterdag 10 september kwamen 24 docenten en overige kaderleden van NBZ naar Houten voor een bijscholing over ErvaringsGericht Zwemonderwijs. Marcel van Herpen, projectleider van het expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs, verzorgde een lezing over dit actuele onderwerp. Na de presentatie stond de vraag “hoe kan binnen de beroepsopleiding ErvaringsGericht Onderwijs een plek krijgen” centraal. Het onderwerp werd enthousiast ontvangen door alle kaderleden en maakte deze dag tot een succes.

Nieuwe opleiding Instructeur ‘Gezonde Levensstijl’ in Aalsmeer Banen- Stagemarkt werkt In de opleiding Instructeur ‘Gezonde Levensstijl’ staat niet het afvallen maar het aanleren van een gezond levenspatroon centraal. Deze activiteit kan daarom zonder tussenkomst van een diëtist door een zwembad worden aangeboden. De opleiding geeft de instructeur theoretische inzichten in de combinatie van voeding, bewegen en psychologische aspecten. Daarnaast krijgt hij voldoende praktische input zodat hij in het eigen zwembad zowel de praktijklessen als de theoretische informatie kan verzorgen aan de doelgroep. Deze opleiding wordt voor het eerst gegeven in Aalsmeer. De 4 daagse cursus start op vrijdag 14 oktober. Overige lesdata zijn 11 november, 2 en 16 december.

Sinds een jaar is op de site van de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs de Banen- Stage markt online. Als grootste opleider in Nederland voor basisberoepsopleidingen in de zwembadbranche wordt NBZ regelmatig benaderd door organisaties die op zoek zijn naar goed geschoold personeel. Een logische stap, via NBZ komen immers jaarlijks veel gecertificeerde toezichthouders, zweminstructeurs en doelgroepinstructeurs op de arbeidsmarkt. Daarnaast weten ook cursisten, oud-cursisten en toekomstige cursisten de Nationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs te vinden als ze op zoek zijn naar een baan of stageplaats. NBZ opende daarom een jaar geleden een gratis digitale Banen-Stagemarkt als service naar haar cursisten en werkgevers in de zwembadbranche.

Voor meer informatie, data locaties en inschrijven: www.nbz.nl

Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen die bepalend zijn geweest in de historie van het vak/de branche willen wij een bescheiden bijdrage leveren aan het historisch bewustzijn van de huidige en toekomstige generaties in de zwembadbranche. Wij willen in eerste instantie een lijst maken met de

markantste ontwikkelingen en momenten uit de afgelopen driekwart eeuw. Deze lijst zullen wij vervolgens voorleggen aan een commissie van wijze mannen en vrouwen die hem van commentaar en aanvullingen hebben voorzien. De lijst zal als naslagwerk terug te vinden zijn in het novembernummer van ZwembadBranche.

UIT HET WATEr

stuurkaarten, de introductie van socialmediamarketing, enz.; stuk voor stuk ontwikkelingen die door menigeen zijn bestempeld als een radicale omwenteling in het vak.

Helpt u mee? Geef u tips en ideeën door en werk mee aan ‘De canon van de ZwembadBranche.’ Mail uw inzendingen naar info@ zwembadbranche.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 25

25

20-09-11 15:26


Geïnteresseerd in de sportieve omgeving van Laco?

TE KOOP aangeboden in het zuiden van het land zwemschool, met sauna, stoombad, beauty salon, diverse massage mogelijkheden en een kleine gezellige bar, inclusief O/G. Op 700 m2. De vraagprijs bedraagt € 465.000,- KK.

Laco beheert en exploiteert zo’n veertig sport- en vrijetijdscentra met een breed productaanbod. Door ruim 20 jaar ervaring en een heldere visie en werkwijze is Laco een zeer betrouwbare partij voor gemeentes en overheden op het gebied van beheer en exploitatie. Wat kan Laco voor u betekenen: • Interim-management • Financiële dienstverlening • HRM • Marketing en productontwikkeling • Bouw & Techniek • Publiek Private Samenwerking

Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met Bart Brinkman, van Klaassen Horecamakelaardij BV, tel. 073 5216166

Feest Graafsebaan 111 • 5248 NL Rosmalen bart@klaassenbv.nl www.klaassenbv.nl

Tip voor de

klaassen.indd 1

dagen

Slibbroek 33, 5081 NR Hilvarenbeek Tel.: (013) 50 52 079, www.laco.eu

20-09-11 14:26

www.hetnieuweoverdektestrand.nl ZBB#30.indb 26

Laco Nederland B.V.

PRODUCTIE- EN HANDELSONDERNEMING

Aquajogging De Buffel Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel info@aquarunner.nl aquajoggen • zwemles • aquafitness • waterpret

speelmaterialen • zwembadinrichting • duikmaterialen • toebehoren

Bekijk onze compleet vernieuwde website:

www.aquarunner.nl tel. +31(0)412-451128

20-09-11 15:26


GEZOCHT accommodaties die worden opgeleverd in 2012 onverminderd hard doorgaat. Het lijkt ons daarom interessant om te zien hoe de branche zich ontwikkeld met deze nieuwe projecten en welke innovaties worden toegepast. Duurzaamheid speelt natuurlijk een belangrijke rol, niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook vanuit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de vorm waarin de accommodatie wordt gebouwd is interessant. Niet alleen qua bouwtechnische kenmerken, maar ook in welke omgeving de accommodatie komt te staan. Om u hierin meer inzicht te geven -en u alvast te laten weten wat u in 2011 kunt verwachten- willen wij deze bouwprojecten in de komende uitgave van ZwembadBranche toegelichten. Van sommige projecten zullen wij in 2012 een reportage maken rond het moment van in gebruikname met een terugblik op het traject ervoor.

UIT HET WATEr

Net als vorig jaar willen wij een overzicht maken van nieuwe accommodaties die in 2012 zullen worden opgeleverd. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende interessante nieuwbouwprojecten of renovaties beschreven nadat deze waren opgeleverd en het openingsfeest had plaats gevonden. Maar wanneer de oplevering een feit is, heeft het project al een lange tijd achter de rug van voorbereiding, inwinnen van advies, schetsen, begroten, strijd en nog eens begroten, kosten bewaken en –niet te vergeten- het bouwen zelf. In de komende uitgave willen wij daarom graag een overzicht geven van projecten die in 2012 zullen worden opgeleverd. Projecten waar op dit moment hard aan wordt gewerkt om het komend jaar de zwembadbranche te verrijken. Het mogen verschillende projecten zijn. De één heeft juist besloten om te vervangen, de andere om uit te breiden en een derde kiest voor een renovatie. Maar allen hebben gemeen dat zij in een voortdurend proces zitten, dat, terwijl u dit leest,

Dus wordt er momenteel hard gewerkt aan uw nieuwe accommodatie? Tip de redactie op info@zwembadbranche.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 27

27

20-09-11 15:26


Verkiezing ‘Zwembad van het Jaar’ in volle gang! In augustus is de tweede editie van de verkiezing van Zwembad van het Jaar van start gegaan. Ook dit jaar zorgt de verkiezing voor veel positieve publiciteit voor de zwembaden die actief aan de verkiezing deelnemen. Veel zwembadbezoekers brengen hun stem uit en maken daarmee kans op mooie prijzen zoals een reis voor 2 personen naar IJsland, Ecamp campingvakanties en de nieuwe Ipad2. De verkiezings-periode loopt tot en met 29 oktober 2011. Op 8 november wordt dan bekend gemaakt welke zwembaden de Gouden, Zilveren, Bronzen en Groene Zwembad Awards hebben gewonnen!

Ter inspiratie een paar leuke acties die in 2010 werden ondernomen: • Een zwembad had een ‘stemhokje’ ingericht naast de kassa met daarin een computer waarop men direct kon stemmen. • Een zwembad kreeg zendtijd in het TV-programma van Paul de Leeuw. • Medewerkers van een zwembad gingen gekleed in zwemkleding de lokale weekmarkt op om flyers uit te delen. • Een zwembad bekleedde de totale entreeruimte met posters en flyers. • Een zwembad vroeg bij de kassa het e-mailadres van bezoekers, bracht een stem uit zodat de bezoeker alleen nog maar de stem hoefde te bevestigen.

Goede doel

Ook in 2011 bruist het van de creativiteit, zo heeft het personeel van Sportcentrum De Swaneburg uit Coevorden onlangs een ‘planking’ sessie gehouden, hierbij werd zowel in het water (zie foto) als daarbuiten in de meest vreemde posities foto’s gemaakt met een duidelijke boodschap: stem op ons zwembad. Een overzich van de leukste acties die dit jaar worden ondernomen worden gepubliceerd in de volgende uitgave van ZwembadBranche.

Dit jaar heeft de verkiezing van Zwembad van het Jaar 2011 zich verbonden aan het Ronald McDonald Centre, het sportcentrum voor gehandicapte kinderen en jongeren. Iedere stem die in de eerste 24 uur van de verkiezing werd uitgebracht, leverde € 0,10 op voor het Ronald McDonald Centre. In totaal werden er op de eerste dag 1.751 stemmen uitgebracht, waarmee € 175,10 werd opgehaald voor het Ronald McDonald Centre. Veel lokale en regionale media hebben inmiddels aandacht besteed aan de zwembaden waarop gestemd kan worden. Dit leverde deze zwembaden natuurlijk ook veel stemmen op. Ten opzichte van vorig jaar is duidelijk dat het belang van social media sterk is toegenomen. Veel zwembaden gebruiken Twitter om met hun bezoekers te communiceren en gebruiken dit middel om de verkiezing onder de aandacht te brengen. Via Twitter praten media, zwembaden, recreatieve zwemmers maar ook ook topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk over de verkiezing, hun favoriete zwembad en werden er oproepen gedaan om stemmen uit te brengen.

Creativiteit loont

UIT HET WATER

Zwembaden die op creatieve wijze stemmen werven voor de verkiezing worden beloond. Er zijn dit jaar maar liefst 3 Zilveren Zwembad Awards uit te reiken aan de zwembaden met de leukste, origineelste en effectiefste acties.

28

Tussenstand Gedurende de verkiezingsperiode wordt regelmatig een tussenstand bekend gemaakt. Op 5 september jl. is de eerste tussenstand gepubliceerd. Op basis van deze tussenstand konden de zwembaden zien hoe ze er voor staan in de strijd om de prestigieuze Zwembad Awards. De Zwembad van het Jaar Verkiezing is een initiatief van Ikzwem.nl in samenwerking met onder meer KNZB, Recron, NPZ/NRZ, ZwembadBranche, Variopool, Icelandair, Ecamp en Drukland. Meer informatie op www.zwembadvanhetjaar.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 28

20-09-11 15:26


Buffercapaciteit van zwembadwater onderschat De buffercapaciteit, ook wel genoemd alkaliteit, is bepalend voor een juiste en stabiele pH-waarde. Deze juiste en stabiele pH waarde is wederom bepalend voor een adequate desinfectie van het zwembadwater.

Belang buffercapaciteit

Maak kennis met en nieuwe aquafitness producten en ervaar ze zelf tijdens de BECO Aquafitness Experience op zaterdag 5 november 2011 in het Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend. Er zijn veel aquafitness producten op de markt verkrijgbaar, maar wat kun je er nu eigenlijk mee? Of hoe kun je deze het best gebruiken? Zomaar twee vragen die bij een aankoopbeslissing de kop op steken. En hoe weet je zeker dat deze niet uiteindelijk in de kast belanden omdat de inspiratie van de instructeur op is of omdat het product niet voldoet aan de verwachting? Met de BECO Aquafitness Experience wil Zwembadmaterialen.nl de instructeurs kennis laten maken met de nieuwste aquafitness producten en hen zelf de producten laten ervaren in het water. Tijdens deze praktijkmiddag zullen zes verschillende producten behandeld worden in een aantal korte workshops. Deze workshops worden gegeven door BECO aqua college instructeurs. Zij zijn zeer kundig en onderlegd op het gebied van sporten in het water. Daarnaast hebben zij ook succesvol aquafitness producten ontwikkeld. Als leverancier van zwembadmaterialen hopen wij aquafitness instructeurs met deze praktijkmiddag te inspireren en hun handvaten en oefeningen aan te reiken voor aquafitness producten.

Waardoor word de buffercapaciteit beĂŻnvloedt? Met name door turbulentie en hoge temperatuur zal de buffercapaciteit laag zijn. Hier wordt letterlijk het van nature in water opgeloste CO2= HCO3- uitgedreven. In praktisch alle zwembaden in Nederland is de focus voornamelijk gericht op pH, vrij-en totaal chloor, terwijl men de buffercapaciteit (bijna) niet meet of bewaakt. De buffercapaciteit kan eenvoudig gemeten worden, zowel discontinu als continu. De meting gebeurt middels een fotometrische meting. Bij een te lage buffercapaciteit dient men deze te verhogen door middel van dosering van natriumbicarbonaat. Met een simpele berekening kan snel de juiste hoeveelheid gecalculeerd worden. Langzaam lijkt het besef door te dringen dat de basis voor goed zwembadwater wellicht met name bepaald wordt door de juiste buffercapaciteit.

UIT HET WATEr

BECO Aquafitness Experience

Indien de buffercapaciteit afwijkt van de ideale waarde (minimaal1 mmol= 60 mg HCO3-) dan zal de pH bij minimale hoeveelheden zuur of loog sterk gaan variĂŤren. Deze sterke pH schommeling is zeer onwenselijk, zeker als men in ogenschouw neemt dat een optimale desinfectie uitsluitend plaatsvindt in het smalle gebied tussen pH 7,2-7,6. Daarnaast bepaalt de buffercapaciteit in hoge mate of zwembadwater agressief is ten opzichte van metaal en kalkhoudende materialen, zoals voegwerk.

Voor meer informatie: www.prowater.nl

De BECO Aquafitness Experience vindt plaats op zaterdagmiddag 5 november 2011 in het Spurd-Leeghwaterbad in Purmerend. Het programma begint om 13.00 uur en zal tot 17.30 uur duren. Deelname is gratis. Aquafitness instructeurs van zwembaden en zwemscholen kunnen deelnemen. Het is wel noodzakelijk om in te schrijven. Download hiervoor het inschrijfformulier op de website. Voor meer informatie: www.zwembadmaterialen.nl/bae

zwembadbranche

ZBB#30.indb 29

29

20-09-11 15:26


Pure PraktijkPassie is het thema van de Praktijkdag Zwemonderwijs, waarbij zwemonderwijzers zelf ervaren (in het water), live het effect op kinderen bekijken en toepasbare studiesessies volgen. Creativiteit en variatie in werkvormen, spelelementen en organisatievormen: daar draait het om. Op donderdag 8 december 2011 organiseert NPZ Scholing & Training voor het eerst de ‘Praktijkdag Zwemonderwijs’ in Sport- en evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein.

nieuw: Praktijkdag Zwemonderwijs met Pure PraktijkPassie Volg de voorbereiding op twitter via #PDZO

De Praktijkdag Zwemonderwijs geeft zwemonderwijzers een uitbreiding van het repertoire met praktische lesideeën, handvatten, oefeningen en organisatievormen. Deelnemers verruimen de kennis met nieuwe methoden en inzichten. Als deelnemer krijg je de tools om de zwemles afwisselender, uitdagender, persoonlijker en leuker te maken. Het effect zal ook bij de kinderen zijn terug te zien.

UIT HET WATEr

Workshops door mensen die zelf met de voeten in het water staan

30

Tijdens de Praktijkdag Zwemonderwijs leer je van collega-zwemonderwijzers én workshopleiders als Claartje Driessen, Leône Hamaker, Anja van Raam, Natasja Hertwig, Peter Verberne, Henrica Bergsma, Jessica Schouten, Katrien Lemahieu, Michael van den Beld, Willem Verwoerd, Hinke van der Veen, Channa van Kuyen, John van Susteren, Mariska Hol, Maddy Wattel en Thamar Henneken. De workshops worden aangeboden in drie verschillende vormen: • praktijkworkshop in het water; • interactieve kijkles langs de rand van het zwembad; • direct toepasbare studiesessie. De Praktijkdag Zwemonderwijs wordt gehouden op 8 december in het Sport- en Evenementencomplex Merwestein, te Nieuwegein. De dag start om 08:45 uur en sluit af met een verrassing rond 18:15 uur. Er zijn 4 rondes waarin workshops gevolgd kunnen worden.

Meld je vandaag nog aan Deelname aan de Praktijkdag Zwemonderwijs vraagt een investering van € 295,- p.p. exclusief BTW. De prijs is inclusief deelname catering gedurende de hele dag: koffie, thee, dranken, lunch en afsluitend een hapje en drankje. Deze praktijkdag komt in aanmerking voor subsidie bij het Sociaal Fonds Recreatie. Voor meer informatie over deze dag, alle workshops en het programma scan de QR code rechtsbovenin de foto of kijk op www.npz-nrz.nl/scholing.

zwembadbranche

ZBB#30.indb 30

20-09-11 15:26


Menno Stokman, nieuwe Bedrijfsgroepmanager zwembaden/sauna’s en thermen van rECrON Menno Stokman is onlangs aangesteld als de nieuwe Bedrijfsgroepmanager zwembaden/ sauna’s en thermen van de RECRON, hij volgt hiermee Martin Holterman op. Stokman is hiervoor werkzaam geweest bij het Kenniscentrum Recreatie, ZKA Consultants & Planners en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. In zijn vorige ‘leven’ heeft hij kennis gemaakt met een groot aantal bedrijven uit de vrijetijdssector, waaronder diverse zwembaden. Zelf is Stokman regelmatig in het zwembad te vinden. Zijn dochter van 5 is sinds een aantal maanden begonnen met zwemles, waardoor hij nu vanuit twee invalshoeken naar de branche kijkt. Enerzijds als gebruiker en anderzijds vanuit zijn nieuwe rol als bedrijfsgroepmanager. Toch kan hij het één niet los zien van het ander. ‘De positie van de zwemsector staat onder druk. De markt krimpt en aanbieders dreigen te verdwijnen. RECRON wil daarom inzetten op het waarborgen van de maatschappelijke positie van het zwemmen in Nederland. Deze is uniek in de wereld.’ Stokman ziet mogelijkheden om via de lobby van RECRON te zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat,

met zo weinig mogelijk belemmerende regels. Daarnaast wil hij zich inzetten op het behoud van accommodaties en het verbeteren van hun rendement, door ze meer marktgericht te laten ondernemen. Enerzijds door middel van kostenbesparing en het aanbieden van collectieve diensten zoals gezamenlijke inkoop van energie en niet geheel onbelangrijk de RECRON cao. Anderzijds door het helpen bij het in kaart brengen van de klant en het inspelen op hun behoeften, zodat de inkomsten vergroot worden. De RECRON Innovatie Campagne is hierbij een handig middel waarmee RECRON inzicht biedt in de Nederlandse verblijfs-en dagrecreatie. ‘Deze methodiek kunnen we ook toepassen bij zwembaden en wellnessbedrijven. Hoe meer je immers weet van de klant, hoe beter je keuzes kunt maken en kunt inspelen op specifieke klant-behoeften.’ Dit geldt overigens ook voor de RECRON zelf, Stokman wil zijn branchevereniging meer pro-actief laten werken naar de zwembadbranche toe, al dan niet in samenwerking met partners als het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Heeft u een vraag voor Menno Stokman, stel hem in onze groep LinkedIn, waar hij inmiddels ook bij is aangesloten. Mailen kan natuurlijk ook stokman@recron.nl

UIT HET WATEr

Eerste WaterClimbing voor Twentebad Hengelo Het TwenteBad in Hengelo is het eerste bad in Nederland met een zes meter hoge klimwand. De WaterClimbing is feestelijk geopend met een klimwedstrijd. Alle kinderen moesten één voor één zo snel mogelijk naar boven klimmen en dan in het water springen. De drie snelsten gingen door naar de finale waar ze nog een keer tegen elkaar moesten strijden. De winnaar kreeg een gratis jaar abonnement op het Twentebad. WaterClimbing staat synoniem voor klimmen direct boven het water. De klimwanden zijn tot wel zeven meter hoog. Er wordt geklommen zonder veiligheidskabel. Wie de bovenste greep bereikt springt in het bassin. Degenen van wie de krachten eerder zijn uitgeput vallen veilig in het water. Kijk voor meer informatie én filmpjes op www.watergamesandmore.com zwembadbranche

ZBB#30.indb 31

31

20-09-11 15:26


Wereldprimeur voor Tolhuisbad

Grofweg zijn er vier stappen te doorlopen: Bassin laten afkoelen en leeg laten lopen, oude

vloer eruit, nieuwe vloer erin, bassin vullen en op temperatuur brengen. Van de 14 dagen voor de totale installatie kost het installeren van de beweegbare bodem slechts vier dagen. Men kwam hierdoor al snel op het idee dat de winst vooral viel te behalen aan de ‘waterkant’. Variopool had nog niet eerder een installatie gedaan in een vol bassin, maar zag hier wel mogelijkheden. Er werd een plan uitgewerkt, waarbij de nieuwe bodem in de fabriek volledig in elkaar werd gezet. Vervolgens werd de vloer weer gedemonteerd en in een aantal stukken naar het Tolhuisbad gebracht. Daar hadden duikers inmiddels de oude vloer gedemonteerd en uit de

oude bodem eruit

nieuwe bodem erin

UIT HET WATER

In augustus is er in Het Tolhuisbad, in Dokkum een nieuwe beweegbare zwembadbodem geïnstalleerd. Op zich niets bijzonders, al was er toch sprake van een wereldprimeur. Het is namelijk de eerste keer dat deze installatie in een vol bassin heeft plaats gevonden. Tijdens een brainstorm sessie zijn de specialisten van het Tolhuisbad, Optisport en Variopool op dit idee gekomen. Normaal duurt een dergelijke installatie 14 dagen. Middels deze brainstorm wilde men kijken hoe de installatietijd kon worden verkort

32

ruimte afgevoerd. De nieuwe vloer kon vervolgens naar binnen worden gebracht en door dezelfde duikers worden gemonteerd. Door deze nieuwe aanpak hoeft het bassin niet leeg. Dit scheelt niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Denk maar aan de kosten voor het lozen van het zwembadwater op het riool en de tijd die het vullen en verwarmen van het bassin kost na installatie. Na Dokkum is in Diemen op een zelfde manier een beweegbare zwembadbodem geïnstalleerd. Voor meer informatie www.variopool.nl

montage

Het Grote Social Media Spel Workshop en teambuilding in één LinkedIn, twitter, facebook, foursquare… Natuurlijk heb je ervan gehoord, maar wat kun je er nou echt mee? Jij hebt gewoon helemaal niets met social media. En voor je werk heb je het ook niet nodig. Of toch…? Er is maar één manier om er echt achter te komen of social media jou iets te bieden hebben: door ermee te experimenteren. En dat kan gelukkig heel leuk zijn, vooral als je het doet in de vorm van het Grote Social Media Spel. Het Grote Social Media Spel is door communicatieadviseur Mariana Oud bedacht en ontwikkeld als tool voor organisaties om social media op een speelse manier te verkennen. Het is een stoomcursus, workshop en teambuilding in één, geschikt om te spelen in groepen van 6 tot 30 deelnemers. Dit najaar verzorgt Mariana Oud voor onze lezers een workshop Social Media. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan op onze website www.zwembadbranche.nl. Hier vind je ook wanneer de workshop plaatsvindt en waar.

zwembadbranche

ZBB#30.indb 32

20-09-11 15:26


column

Abvakabo FNV maakt zich hard voor personeel in de zwembaden Vanaf 1 september jl. is Daniëlle Wiek bestuurder van Abvakabo FNV voor de recreatiebranche. Daniëlle Wiek volgt Michel Jansma op die na een aantal jaar dienst binnen de recreatiebranche een stapje terug heeft gedaan. Daniëlle Wiek is nu verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging en cao onderhandelingen in de geprivatiseerde zwembaden (cao recreatie). Zij is niet nieuw binnen de sector. Van september 2002 tot september 2003 was zij ook al actief binnen de sector.

Gezamenlijke CAO Er is, in tien jaar tijd, veel gebeurd in de sector. Ruim tien jaar geleden hebben de werkgevers van de cao Sport, Recreatie en Ontspanning (kortweg SRO) aansluiting gezocht bij de werkgeversvereniging Recron. Vanaf dat moment was er geen sprake meer van een eigen cao voor de bad- en zweminrichtingen, maar een gezamenlijke cao samen met de verblijfsrecreatie. Een ingrijpende ontwikkeling waar de medewerkers het vandaag nog steeds over hebben. Nu tien jaar later staat de zwemwereld volledig op zijn kop. Jarenlang zorgvuldig opgebouwde faciliteiten worden door gemeenten met een pennenstreep doorgehaald. Gemeenten moeten keuzes maken over de verdeling van het beschikbare geld. Niet zelden wordt dan de keuze gemaakt om een belangrijk deel van onze opvoeding, namelijk het krijgen van zwemles, stop te zetten. Schoolzwemmen wordt stopgezet, zwembaden worden gesloten en het personeel wordt aan de kant gezet. Het in stand houden van een zwembad kost nu eenmaal geld. De keuze om investeringen in zwemfaciliteiten stop te zetten betekent een besparing op korte termijn. Gemeenten dreigen uit het oog te verliezen dat zwemmen gezond is (‘natte gym’), het voorkomt dat kinderen van ouders met een smalle beurs buiten de boot vallen en kinderen van allochtone ouders worden bijvoorbeeld via schoolzwemmen beter bereikt.

Sociaal plan Gemeenten (als subsidieverleners) en werkgevers van de zwembaden zullen zich bewust moeten worden dat zij, wanneer zij de maken krijgen met bezuinigingen of zelfs sluiting van het zwembad, contact met de bond moeten opnemen om te spreken over een sociaal plan. Een veel gehoord misverstand is dat er alleen een sociaal plan opgesteld moet worden om

mensen te ontslaan. Een sociaal plan is juist bedoeld om alle mogelijke sociale consequenties voor de werknemers op te vangen, dus voor zowel de werknemers die mogen blijven werken als ook voor de werknemers wiens werkzaamheden door de bezuinigingen op de tocht komen te staan. Een gemeente die besluit om het schoolzwemmen stop te zetten, raakt een groot aantal werknemers. In eerste instantie de werknemers die direct betrokken zijn bij het geven van de lessen schoolzwemmen, maar ook andere werknemers die indirect betrokken zijn en activiteiten ontwikkelen om het schoolzwemmen mogelijk te maken. In de cao Recreatie is in artikel 5 lid 3, opgenomen dat de werkgever bij onder andere inkrimping van de activiteiten, sluiting dan wel een reorganisatie anderszins, waarbij meer dan tien werknemers betrokken zijn, overleg moet voeren met de vakverenigingen. Dit zijn niet alleen de werknemers voor wie het werk definitief komt te vervallen, maar ook de werknemers die als gevolg van de bezuinigingen te maken krijgen met veranderingen in hun werkpakket of een aanpassing van hun normale werkrooster. In de cao Recreatie is tevens geregeld, dat wanneer de plannen gevolgen hebben voor de werknemers, dat dan de werkgever in overleg met de vakvereniging een sociaal plan zal opstellen. Werkgevers proberen regelmatig aan deze verplichting, om een sociaal plan te moeten opstellen, te ontkomen. Dat is absoluut een gemiste kans voor deze werkgevers, met gevolgen voor de werknemers. Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door een reorganisatie. Met het sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen zowel voor de vertrekkers als voor de blijvers. Abvakabo FNV heeft veel ervaring in het opstellen van sociale plannen en met name in het beperken van de sociale gevolgen voor werknemers. Zij kunnen u dan ook goed voorzien van informatie

Kitty van den Hoven Beleidsmedewerker recreatie - Abvakabo FNV Reacties: recreatie@abvakabo.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 33

33

20-09-11 15:26


interview Bert Lans, hoofd technische dienst van Sportbedrijf Arnhem:

‘Eindelijk een goede techniek voor het doseren van bicarbonaat in zwemwater’ Het doseren van natriumwaterstofcarbonaat (bicarbonaat) aan zwemwater luistert nauw. In zwembad de Grote Koppel in Arnhem kunnen ze erover meepraten. Na een jarenlange zoektocht hebben ze bij Sportbedrijf Arnhem de oplossing gevonden. Onlangs werd een proef met de Lotec Bicarbonaatcel succesvol afgesloten. Hoofd technische dienst Bert Lans vertelt over losse tegels in de zwembadvloer, ultrasoon onderzoek, locatie van injectiepunten, het belang van continu doseren en kennisdelen. ‘We zijn als branche een stuk professioneler geworden.’

Het verhaal in Arnhem begint ongeveer acht jaar geleden. Help, een gat in het bad! Dat was de noodkreet van Bert Lans en zijn team. Plots lieten de tegels in het recreatiebad los. Met alle gevolgen van dien. Natuurlijk wezen alle vingers eerst naar de bouwer van het bad. Ten onrechte, zo bleek later na onderzoek door C-mark. Alle relevante waterkwaliteitsparameters werden onder de loep genomen. De uitkomst: het bicarbonaatgehalte was verontrustend laag met een forse kalkagressiviteit als direct gevolg. Lans weet nog als de dag van gisteren hoe het eruit zag. ‘Het cement werd gewoon opgegeten en veranderde in los zand. En op los zand kun je niet bouwen’.

Inlaatpunten De onderzoekers van Kema werden ingeschakeld om de totale bouwkundige schade aan de zwembadvloer in beeld te brengen. Ultrasoon onderzoek liet niets aan het toeval over. Vooral rond de inlaatpunten in het bad werd de grootste schade vastgesteld. Een geluk bij een ongeluk: voor 2005 was juist een grote renovatie in de Grote Koppel voorzien. In zijn zoektocht naar mogelijke oplossingen voor het juist doseren van bicarbonaat viel Lans van de ene verbazing in de andere. Zoveel opties, zoveel mogelijkheden. Door de bomen zag hij bijna het bos niet meer. Stad en land belde hij af. Hij stak zijn licht op bij tal van leveranciers en collega’s. Maar nooit had Lans het gevoel dat hij dichter bij zijn doel kwam. ‘Niemand kon onderbouwen welke oplossing de beste was. Iedereen deed het op eigen wijze. Direct doseren in de buffer, in een druppelvat, in de goot of direct in het bad’.

34

zwembadbranche

ZBB#30.indb 34

20-09-11 15:26


Vertrouwen Na vele jaren dolen volgde in maart 2010 een doorbraak. Het voortdurende kennisdelen met leveranciers en onderzoekers van C-mark leidde tot een proef met een door Lotec ontwikkelde doseercel. In overleg met C-mark werd gekozen voor het wedstrijdbad van de Grote Koppel als proefbassin. Eén systeem met een relatief beperkte omvang en goed te monitoren. Zonder veel moeite werd de bicarbonaatcel aangesloten op de bestaande installatie. De proef werd gestart onder het motto ‘no cure, no pay’. Volgens Lans een gezonde manier om samen te werken en de proef te starten. ‘Het getuigde van vertrouwen in het product’. In de praktijk bleek de doseercel nog kinderziektes te vertonen. In de beginperiode werkte alles nog niet optimaal, maar in de praktijk hebben we samen gezocht naar modificaties. Die hebben we gevonden en toegepast.

Meetproces Ruim een jaar werd er proefgedraaid met de nieuwe opstelling voor bicarbonaatdosering. De pioniers in de Grote Koppel werkten daarbij nauw samen met specialisten van Lotec en C-mark. Draagvlak creëren binnen het team behoorde volgens Lans tot de grote opgave. Alle medewerkers van de technische dienst kregen vanuit C-mark een cursus ‘bicarbonaat meten’ aangeboden. Geen overbodige luxe. ‘Deze analyse is arbeidsintensief en ingewikkeld. Met weken waarin om het uur een monster moest worden genomen’. Het zijn investeringen die zichzelf terugverdienen. ‘Bicarbonaatdosering is voor velen een onbekend fenomeen. In deze proefperiode hebben we echter een totaalbeeld van het gehele proces gekregen. Als organisatie zijn we hierdoor op een hoger niveau gekomen’.

Vernuftig Dit voorjaar werd de proef definitief als geslaagd beschouwd. Inmiddels is de Lotec Bicarbonaatcel voor het wedstrijdbad van de Grote Koppel aangeschaft. Voor komend jaar staat het apparaat op de begroting voor het recreatiebad. Lans is blij dat zijn zoektocht tot een einde is gekomen. Hij ziet louter voordelen en noemt het apparaat vernuftig. ‘Het benodigde bicarbonaat wordt, automatisch en zeer nauwkeurig, in de juiste hoeveelheid aan het zwembadwater toegevoegd. De voorraad is voldoende voor een langere periode en verstoppingen door afzettingen behoren tot het verleden. Handmatig toedienen, zoals tot nu toe in veel baden gebeurt, hoeft niet meer.’ Met de bicarbonaatcel wordt de branche volgens Lans weer een stuk professioneler. ‘Tot op heden was het toedienen van bicarbonaat vooral een gevoelskwestie. Nu hebben we eindelijk, met een gedegen praktijkonderzoek, aangetoond hoe en waar het beste bicarbonaat gedoseerd kan worden’.

Voor de sector Zwembaden zoeken wij een:

Manager Zwembaden m/v Sportspectrum is een dynamisch bedrijf dat sportaccommodaties in Alphen aan den Rijn en omstreken exploiteert. Eén van de belangrijkste taken is het stimuleren van sport en bewegen. Sportspectrum is georganiseerd in 4 sectoren, te weten: Bewegen (sportstimulering), Zwembaden, Faciliteiten en het ServiceCentrum. Elk onderdeel heeft een eigen manager; samen met de directie vormen zij het managementteam. Als zwembadmanager ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de twee Alphense zwembaden; zwemen recreatiebad De Hoorn en het in het voorjaar van 2012 te openen zwembad AquaRijn. De organisatie in de zwembaden is verdeeld in verschillende segmenten, te weten: • Zwemzaken (particuliere instructie en schoolzwemmen), • Doelgroepen (alle doelgroepen inclusief recreatief- en banenzwemmen) • Kassa/Horeca. Voor de dagelijkse aansturing word je in de segmenten ondersteund door een coördinator. Wij verwachten een coachingsgerichte aanpak. Jij ondersteunt, luistert, vraagt, peilt en vertaalt de gevoelens van de medewerk(st)ers. Hierdoor ben jij in staat met succes te werken aan de ontwikkeling van de medewerk(st)ers en het leerproces te faciliteren. Kortweg komt het neer op voorwaarden scheppen, delegeren, coachen, bevorderen individuele ontwikkeling medewerkers en de voorbeeldfunctie vervullen. Daarnaast heb je een eigen visie op sport en bewegen. Natuurlijk beschik je ook over: • aantoonbare managementervaring in de Leisure branche • een markt- en klantgerichte instelling • kennis van de markt voor sport en bewegen Ben jij onze teamspeler met sterke communicatieve eigenschappen? Dan ben jij de manager die wij zoeken. Reageer vóór 10 oktober a.s. naar Monique Hogeland, personeelsadviseur mhogeland@sportspectrum.nl

Sportspectrum, Dillenburg 3, 2404 EV Alphen aan den Rijn telefoon: 0172 - 474 985, info@sportspectrum.nl www.sportspectrum.nl

ZBB#30.indb 35

20-09-11 15:26


        

  





   



   

                           

      

 

                 

            

   

 

         

         

        

             

               

   ZBB#30.indb 36

20-09-11 15:26


column

Eigentijds zwemonderwijs is........ je als een vis in het water voelen De snelheid van leren wordt een steeds belangrijker criterium bij het zwemonderwijs. Oplossingen hiervoor werden tot nu meestal gezocht in leerlijnen, hulpmiddelen, aantal lessen en duur van de lesmomenten. De focus bij eigentijds zwemonderwijs is anders, hierbij wordt meer gekeken naar het individuele kind. Het kind moet blij naar de zwemles komen en nog vrolijker weggaan omdat wéér iets is gelukt of beter ging. Voor pedagogische aspecten was tot nu toe nog niet zo heel veel aandacht. Maar het welbevinden van het kind heeft een grote, positieve invloed op het leerproces. Het leren zwemmen moet plaatsvinden in een veilige setting. De zwemonderwijzer moet altijd in de nabijheid van de kinderen zijn en bijna de gehele les in het water. Maar het betekent ook dat je de kinderen niet steeds lengtebanen laat zwemmen, want daarmee verbreek je te lang het contact. Eigenlijk komt het neer op kinderen bewegingservaring op te laten doen in de juiste volgorde en op het juiste moment. Oftewel: klittenband. Het moderne zwemonderwijs baseert zich op dit klittenbandeffect. Iedere nieuwe ervaring plak je op een bestaande ervaring. Dus besteed veel tijd aan het opdoen van ‘doelgerichte leerervaringen’. Welke doelgerichte leerervaringen dit zijn, kan je lezen in je je leerlingvolgsysteem. Dus een paar stappen overslaan, zodat het dan sneller gaat, werkt niet. Sterker nog, het vertraagt. In het instructiebad kurken om doen omdat een kind dan alvast met de techniek kan beginnen, werkt ook niet. Een kind moet actief leren drijven. Het is nuttig om de visie op het leren zwemmen vast te leggen in een werkplan. Hierin kan staan in welke volgorde de stof wordt aangeboden en waarom voor deze volgorde gekozen is. En hoe de didactische en pedagogische aspecten vorm krijgen. Dit wordt nu veelal overgelaten aan de lesgevers zelf. Het is beter om hier intensief met elkaar over te praten en te kijken of je kunt komen tot ‘meer dezelfde uitgangspunten binnen het team’. Vraag je met elkaar eens af: Hoe kijken wij

naar een kind? Hoe willen wij dat met hen wordt omgegaan? Welk gedrag vinden wij acceptabel van elkaar naar de kinderen toe en andersom? De tendens is om meer aandacht te besteden aan de beleving van het kind bij het leren zwemmen. Motorisch leren hangt nauw samen met hoe een kind zich voelt. Een kind dat zich niet op zijn gemak voelt of bang is, kan nauwelijks moeilijke stappen maken. Dit kan het leerproces in grote mate vertragen. Bij zwemonderwijs is de rol van de zwemonderwijzer bepalend. Hij of zij zorgt er voor dat het kind zich veilig voelt, maar vooral gewaardeerd voelt. Zelfs als je iets nog niet beheerst. Heel fijn als je iets moeilijks moet leren. Belangrijkste voorwaarde voor eigentijds zwemonderwijs is dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Bied daarvoor afwisselende oefenstof aan die net boven of op het niveau van het kind ligt, met veel variatie aan opdrachten en uitvoeringswijzen. Zorg dat een kind niet gefrustreerd raakt. Iedere les moeten alle kinderen in de zwemles succeservaringen hebben en met een goed gevoel naar huis gaan. Ook de lesgever moet zich – om goed te kunnen ontwikkelen- goed, veilig en gewaardeerd voelen door kinderen, collega’s en leidinggevenden. Denk overigens niet dat jij helemaal moet veranderen als zwemonderwijzer of dat je het allemaal niet goed doet. Zo makkelijk kom je er niet van af……. Bij eigentijds zwemonderwijs is vooral de benadering van het kind veranderd. Er moet een klimaat in de zwemles ontstaan waar ieder kind zich thuis voelt. Dit kun je herkennen als kinderen spontaan en ontspannen zijn en plezier met elkaar hebben. Zich letterlijk als een vis in het water voelen.

Leône drijft door!

Leône Hamaker Reacties: leone@leonehamaker.nl of via twitter @leonehamaker

zwembadbranche

ZBB#30.indb 37

37

20-09-11 15:26


Komt er een minima probleem voor zwembaden? Zoals iedereen weet is de regering, en daarbij provincies en lokale overheden, flink aan het bezuinigen. Volgens een landelijk politiek blad komt de klap van de bezuinigingen voor de gemeenten vooral in 2012. Anno 2011 worden kortingen bij de minima doelgroep van de zwembaden verminderd en worden financiële eigen bijdragen en zelfverantwoordelijkheid door de overheid gestimuleerd.

Een praktisch voorbeeld is de stadspas in Utrecht, de zogenaamde U-pas. De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners in de regio Utrecht met een laag inkomen (minima). U-pashouders krijgen met de pas korting op sport, recreatie en cultuur. Voor 1 juni 2011 had Sportfondsen IJsselstein B.V. een constructie waar de bezoeker met deze pas 25% investeert in de zwemlessen en 75% werd aangevuld door het ‘U-pas bureau’. Doordat het U-pas bureau een gesubsidieerde instelling is, wordt hier natuurlijk ook gekort. Daardoor was het eerste aanbod nog lager dan het aanbod waar Sportfondsen IJsselstein met het U-pas bureau uiteindelijk mee in zee is gegaan. Vanaf 1 juni 2011 is er een flinke wijziging doorgevoerd. De 75% korting wordt 60% korting voor de minima. Het gerestitueerde percentage voor het zwembad wordt 30%, zodat het zwembad zelf 10% voor de minima mag gaan betalen. Volgens verschillende ondersteunende instanties (Sportfonds, Stichting Leergeld) voor de minima is er volgend jaar in 2012 nog minder geld

beschikbaar voor deze groep, of wordt er in zijn geheel geen subsidie meer gegeven aan deze instanties door de overheid. Als zwembadorganisatie zou je jezelf af kunnen vragen wat de impact is op uw locatie betreffende de minima doelgroep. Kan het zijn dat ze (waar dat nog actief is) het schoolzwemmen afwachten, waar de investering relatief minder is? Of kiest de minima ervoor om de zwemles over te slaan en zich meer te richten op de fundamentele behoeften zoals wonen, eten en drinken? Of worden ze gestimuleerd om te gaan werken en blijven ze zwemmen omdat daar een prioriteit ligt? In IJsselstein merk ik dat de minima bezoekers met de U-pas geschrokken zijn van deze wijziging en het merendeel die ik heb gesproken overweegt om te stoppen. Een lichte contradictie, aangezien onze overheid staat voor onder andere veiligheid én gezondheid.

Bob van Soest

Locatiemanager Sportfondsen IJsselstein B.V

Inspiratie?

38

Zit er verborgen schrijftalent in de zwembadbranche? Wij zijn benieuwd en -onder voorwaarden- bereid één en ander te testen, met de kans dat jouw bijdrage (column) in ons magazine en op onze site wordt gepubliceerd.

• Rechten kunnen niet worden ontleend. Inzendingen worden automatisch eigendom van ZwembadBranche.

Voorwaarden • Inzendingen per e-mail (bijdrage opslaan in .doc formaat)

• Slechts serieuze en in correct Nederlands aangeleverde bijdragen worden beoordeeld. Over inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

• Anonieme bijdragen en pseudoniemen worden niet geaccepteerd. Dat geldt ook voor bijdragen die eerder, in welke vorm dan ook, elders zijn gepubliceerd.

• Onderwerpen alleen met betrekking tot vernieuwende, ‘best practices’ en zakelijke aspecten uit de zwembadbranche.

• Onderteken duidelijk met naam, adres en telefoonnummer. Bij eventuele plaatsing worden alleen naam, bedrijfsnaam en woonplaats vermeld.

• Maximale lengte van 750 woorden.

• Een vergoeding is niet aan de orde.

Je kunt je bijdrage sturen naar info@zwembadbranche.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 38

20-09-11 15:26


lezerscolumn

Technische dienst van groot belang voor zwembaden Een ieder in de zwembadwereld zal inmiddels op de hoogte zijn van de risico´s met betrekking tot plafonds, luchtkanalen en andere hangende onderdelen in zwembaden. In diverse steden in Nederland zijn luchtbehandelingkanalen, en in Steenwijk een geheel plafond, naar beneden gevallen ten gevolge van scheurvormende spanningscorrosie van roestvaststalen draadeinden. Dit soort incidenten wordt al langere tijd vanuit heel Europa gemeld, waarbij ook helaas slachtoffers vielen. In Uster (Zwitserland) waren 12 doden en 19 zwaargewonden te betreuren. De stand van zaken momenteel is dat austenitische roestvaststaal soorten (zoals 304 en 316 AISI typen) voor kritische onderdelen niet meer worden getolereerd. Spanningscorrosie is te onvoorspelbaar en de risico´s zijn te groot. Er zijn honderden baden geïnspecteerd en gebleken is dat in 20% van de gevallen snelle actie noodzakelijk was. De situatie was veelal identiek aan die in Steenwijk. In 30% van de gevallen was op langere termijn actie noodzakelijk. Ook zwak verzinkte ophangelementen die zwaar verroest zijn, moeten namelijk vervangen worden. Als eerste moet ik wel toegeven dat in de loop der jaren enige verbetering waar te nemen valt betreffende de betrouwbaarheid van bevestigingen van plafonds, ventilatiekokers, invalidenliften, balustrades, lichtarmaturen, duikplanken, afdekdeken rollen, leidingen in kruipruimten en zo meer. Maar nog immer verbaas ik mij over het feit dat ik nog steeds roestvaststalen bevestigingen signaleer, zelfs in nieuw gebouwde zwembaden. Wanneer ik hier bezwaar over maak vanwege het onbetrouwbare karakter van dit materiaal in het milieu van binnenzwembaden, wordt dit niet altijd in dank afgenomen. Maar de bewuste roestvaststalen bouten in de constructie van het gebouw worden een paar maanden later wel vervangen. Extra kosten: soms meer dan € 100.000. In kruipruimten kunnen de stalen bevestigingen van de grote fragiele kunststof waterleidingen zo hevig doorgeroest zijn dat iedere aanraking tot gevolg kan hebben dat leidingen in omvang van 20 á 30 centimeter breken, waardoor je dreigt te verdrinken in de schacht tijdens de inspectie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil nu eindelijk onder meer wettelijke bepalingen laten gelden over AOX (adsorbeerbare organische halogeenverbindingen) en opleidingen eisen voor personeel van zwembaden. Ik hoop dat hier iets uitkomt, maar tot op heden heeft het ministerie nog niet eens voor elkaar gekregen dat roestvaststaal verboden is voor bevestigingen in gebouwen waar trekbelastingen op

kunnen heersen. In Duitsland is roestvaststaal verboden om in constructies en als bevestigingen van plafonds te gebruiken, over Europese samenwerking gesproken! Maar waar ik mij nog het meeste aan erger is het feit dat in sommige zwembaden geen technische dienst meer aanwezig is. Dat een (jonge) manager aan mij vraagt: ‘Weet u hoe of dat zandfilter gespoeld moet worden?’ Of: ‘Het licht doet het niet meer in de machinekamer, zou dat soms aan de zekeringen kunnen liggen want ik heb wel licht in mijn kantoor’. Sommige weten nauwelijks waar de machinekamer is of waar ik boven het plafond kan komen voor inspectie. Zwembaden die door stichtingen gerund worden, schenken over het algemeen meer aandacht aan de technische toestand van de zwembaden. De stichtingen laten ook regelmatig controleren of het plafond e.d. nog in een betrouwbare toestand verkeren. In flagrante vergelijking tot sommige gemeenten die vaak moeten bezuinigen en besluiten dat de technische man eruit moet. In de gemeente waar ik mag bivakkeren worden de zwembaden zelfs door vrijwilligers gerund. Maar een zwembad is een must in ons waterrijke land en daar hoort een technische dienst bij die het zwembad constant in een optimale toestand laat verkeren. Met deze mensen kan ik dan ook communiceren hoe de toestand van het zwembad is, wat de vrij en gebonden chloor cijfers zijn en of de maximum waarden van legionella eenheden wel eens overschreden zijn. Of er al eens een plafondinspectie heeft plaatsgevonden en of er al een of twee keer iets naar benden gevallen is tengevolge van materiaalbreuk. En als klap op de vuurpijl: waarom corrodeert het roestvaststaal hier zo extreem, zou dat soms met de luchtbehandeling te maken kunnen hebben?

Jaap van Duyn

Cobra Consultancy

zwembadbranche

ZBB#30.indb 39

39

20-09-11 15:26


Leest u wel eens één van de volgende vakbladen? ik ken het blad niet ik ken het blad wel, maar lees het nooit

ik ken het blad wel en lees het soms ik ken het blad en lees het regelmatig

Uit het onderzoek is grofweg het volgende profiel van de lezers van ZwembadBranche samen te stellen. Onder onze lezers zitten net iets meer mannen (56%) dan vrouwen (44%). De gemiddelde leeftijd is 47,5 jaar. De meeste lezers zijn werkzaam in gemeentelijke accommodaties (22%) of accommodaties van exploitatiemaatschappijen (22%). ZwembadBranche wordt gemiddeld door 6 mensen meegelezen. Gemiddeld besteedt men 22 minuten aan een uitgave. Daarna komt het in 42% van de gevallen in de personeelsruimte. Toch is er nog een groep lezers (10%) die de papieren uitgave weggooit nadat ze het gelezen hebben (wij zijn momenteel aan het achterhalen welke lezers dit zijn).

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Nieuwsbrief NPZ-NRZ

Recreactie

Recreatiespiegel

Aquavision

Bezoekt u wel eens één van de volgende websites? ik ken de site niet ik ken de site wel, maar bezoek hem nooit

Een ruime meerderheid (88%) van de lezers is bekend met onze digitale uitgaven, maar slechts 35% van de lezers wil uitsluitend deze digitale uitgave ontvangen. De overige 65% geeft de voorkeur aan de papieren versie. Naast de papieren en digitale versie hebben wij ook een digitale nieuwsbrief. Deze wordt goed gelezen (9% helemaal en 40% grotendeels). De voorkeur gaat hierbij uit naar een maandelijkse nieuwsbrief (51%). De website wordt in 22% van de gevallen nooit bekeken, de overige 78% beoordeelt de site met rapportcijfer 6,9.

ik ken de site wel en bezoek hem regelmatig

100%

80%

60%

40%

20%

0% website KNZB

website NISB website NPZ-NRZ

website VSG

website Recron

Is uw accommodatie actief op social media? Ja nee 100%

Op het gebied van social media valt er nog wat terrein te winnen, zo blijkt uit ons onderzoek. Zoals hiernaast valt af te lezen is Hyves voor de accommodaties met 28% het meest gebruikte sociale netwerk. Op de voet gevolgd door Twitter, met 27%. Ook persoonlijk is nog lang niet iedereen actief op social media. Hier is de verdeling wel iets anders 40% van de lezers is zelf actief op Facebook, 34% op Hyves en 34% op LinkedIn. Twitter is privé het minst populair, slechts 24% van de lezers is actief op Twitter.

80%

60%

40%

20%

0%

40

Twitter

LinkedIn

Facebook

Hyves

zwembadbranche

ZBB#30.indb 40

20-09-11 15:26


Resultaten lezersonderzoek 2011 algemene opmerkingen over de gedrukte uitgaven van ZwembadBranche Prettig om even doorheen te bladeren en je voordeel er mee te doen met leuke items die eventueel toepasbaar zijn in de eigen situatie. (leuk als ideeënbus) | Soms lijkt het nog erg veel op een ‘reclame’ blaadje | Ik vind het prettig dat er een branche blad/tijdschrift is die mij informeert en op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in ons werkveld. | Niet overgaan op alleen de digitale versie! | Zoals eerder benoemd. Zou alleen een digitale versie niet voldoende zijn? Scheelt een boel kosten en men leest wat men wil lezen. | Prima blad, goed opgezet. Goeie info, leest goed. | Ik lees de uitgave alleen online, belangrijke zaken worden uitgeprint. Meer info over opleidingen en scholing enz. | Ga zo door | Keurig verzorgd. | Interviews met producenten van nieuwe snufjes lijken meer een advertentie dan een objectief kijkje op het product... die objectiviteit verwacht ik wel ondanks de advertentie inkomsten elders in het blad | Nette verschijning | Het blad ziet er altijd keurig verzorgd uit | Ik vind het een keurig verzorgd blad, en lees het ook helemaal door. Toch mis ik soms enige diepgang in de artikelen, maar misschien wordt dan het artikel te lang en het hierdoor weer slecht leesbaar. | Objectief zijn, minder artikelen die een verband hebben met een adverteerder. Dit komt ook de kwaliteit van een artikel ten goede. | Ik vind het een heel goed blad leuke foto´s mooi papier en interessante artikelen. Vooral omdat ik in Duitsland woon en werk ben ik blij dat ik zo toch nog op de hoogte blijf. | Ik mis uitstraling van professionaliteit, het is meer een funblad met nuttige informatie. | Ziet er goed en verzorgd uit | Het blad is te gericht op 1 bond er zijn veel meer zwemorganisaties in het land | Internet uitgave/ artikelen behouden, deze bereiken meer mensen dan het blad. Slaat ook makelijker op en neemt minder plek in. Tijdschriftexemplaar nodigt meer uit tot lezen en bladeren. | Vooral mee door gaan, veel mensen willen toch een bladzijde in hun handen voelen. | Leest fijn, professioneel opgemaakt. Ik vind het iedere keer weer fijn als er een nieuw exemplaar in de bus ligt. Ga zo door! | Destijds dat ik het elementair heb overgenomen heeft niemand mij uitgelegd wat ZwembadBranche inhoudt. Kreeg het elke keer op een vergadering in mijn handen geduwd zonder uitleg. Heb altijd aangenomen dat de ZwembadBranche een reclameboekje is. Nu begrijp ik, dat het meer inhoud heeft. Mijn excuses daar voor. Wil het graag blijven ontvangen. | Het is een goed blad voor de branche en ziet er verzorgd uit. | Gedrukt exemplaar vind ik prettig. Neem ik mee in de auto en als ik ergens wachttijd heb, is dit prettige en nuttige lectuur. | Lever ze digitaal | Het is vooral gericht op mensen in zwembaden en minder op de vrijwilligers in de vereniging. | Ga zo door! | Ziet er altijd netje uit. | Goed verzorgd, blad duidelijk gericht op de zwembadbranche | Een gedrukte versie is leuk om te lezen, kan je overal meenemen en dus op elk moment van de dag lezen.

De gemiddelde waardering voor het magazine is hiernaast weergegeven. Het is een cijfer gebaseerd op 334 reacties en daarmee een cijfer waar wij best trots op zijn! Voor nog meer resultaten, zoals welke items worden nu het meest gelezen of welke nieuwe items ziet men graag, verwijzen wij u graag door naar onze website. Wij willen iedereen bedanken die aan dit lezersonderzoek hebben meegewerkt en hopen dat jullie ons kritisch blijven volgen.

zwembadbranche

ZBB#30.indb 41

41

20-09-11 15:26


3823

abonnees op de gratis gedrukte uitgave meld je aan voor een gratis abonnement

4605

abonnees op onze gratis digitale nieuwsbrief meld je aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief

593

in de LinkedIn-groep

12-13 oktober

Dag van de Openbare Ruimte Houten, Nederland De achtste editie van de Dag van de Openbare Ruimte vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2011. In Expo Houten bezoeken gedurende twee dagen naar verwachting ruim 3.000 ge誰nteresseerden de aanwezige leveranciers op het gebied van openbare ruimte. De beursvloer biedt plaats aan leveranciers uit de sectoren Groen, Openbare verlichting, Straatmeubilair, Speeltoestellen, Bestrating, Stedelijk waterbeheer en Advies. De laatstgenoemde sector staat vanwege het gemak voor de bezoeker bij elkaar in een gedeelte van hal 3 onder de noemer Advies, Ontwerp en Beheer. Alle productgerichte leveranciers staan - net zoals in de openbare ruimte - door elkaar heen in de beurshallen. Daarnaast kunt u deelnemen aan verschillende seminars die u voorzien van actuele informatie. Voor meer informatie: www.dagvandeopenbareruimte.nl

volg ons op LinkedIn via zwembadbranche.nl/linkedin

364

volgers op Twitter

volg ons op Twitter via @zwembadbranche

ZWEM B AD branche BLIJF OP DE HOOGTE

ZBB#30.indb 42

20-09-11 15:26


beursnieuws

18 - 21 oktober

26 - 29 oktober

Barcelona, Spanje

Keulen, Duitsland

Over enkele weken gaat Piscina Bcn, dé internationale Swimming Pool Show, weer van start. Van 18 tot 21 oktober 2011 laat deze beurs in Fira Barcelona weer eens zien de grootste nationale en Europese beurs te zijn in zwembaden, wellness en aquatische voorzieningen. Met haar 10 jarig bestaan heeft de Piscina duidelijk bewezen bepalend te zijn voor zowel Spanje als de internationale markt. Tijdens de vorige beurs in 2009 heeft een groot aantal bezoekers zich laten inspireren door een breed aanbod aan producten en diensten op het gebied van zwembaden, sporten, gezondheid, het schoonhouden van zwembaden, accessoires en een interessant raamprogramma. In totaal stonden 508 bedrijven uit 33 landen de ruim 16.000 bezoekers te woord. Bijna de helft van deze bezoekers (40%) was internationaal en kwam uit 110 verschillende landen. Met recht mag de beurs zich daarmee een belangrijke internationale speler noemen in de zwembadbranche. Ook dit jaar kan de bezoeker weer een breed aanbod aan internationale bedrijven verwachten. Uiteraard wederom weer aangevuld met verschillende nevenactiviteiten. Zo wordt onder meer het 3e Ibero-American Congress on Sports and Recreational Facilities (CIDYR) gehouden. Een benchmark forum dat deskundigen en bedrijven van meer dan 23 Ibero-Amerikaanse landen bij elkaar brengt. Dit congres richt zich op afgestudeerden in de bewegings- en sportwetenschappen, managers en bouwers van sportfacilitieten, clubs, adviesbureaus, ingenieursbedrijven, architectenbureaus en alle professionals die betrokken zijn bij het onderhoud van sport faciliteiten en de bevordering van sport. Tevens wordt de Piscina BCN 2011 Award uitgereikt aan het bedrijf met het meest innovatieve initiatief op het gebied van duurzaamheid voor zwembaden, wellness en aquatische voorzieningen. Naast een breed aanbod aan producten en diensten en een boeiend raamprogramma biedt een bezoek aan Piscina Bcn ook nog eens een mooie kans om de stad Barcelona te verkennen. Dit tezamen maakt voor de professional in de zwembadbranche een bezoek aan deze toonaangevende beurs meer dan waard.

Van 26 t/m 29 oktober worden in Keulen de beurzen Aquanale en FSB georganiseerd. Beide beurzen worden nu al geruime tijd in dezelfde week georganiseerd. Bij Aquanale ligt de focus vooral op de zwembad- en wellnessbranche. Hierbij richt het zwembad gedeelte zich voornamelijk op de kleinere projecten zoals privébaden en kleine openbare baden die men bijvoorbeeld veel terugvindt in hotels en saunacentra. Belangrijke pijlers van deze editie van de beurs zijn partnerland Italië, het vierde Swimming Pool and Wellness Forum, zwemvijvers en natuurbaden, solaria en het zwembadbouw servicepunt. Dit servicepunt is een plein waar bezoekers worden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zwembadbouw. Italië is het eerste partnerland waarmee de beurs gaat werken. De voornaamste reden om met een partnerland te werken is kennisuitwisseling. Italië heeft diverse producenten van zwem-, sauna- en spaproducten en biedt daarmee een breed scala aan bedrijven die zich ook presenteren op de beurs. Tevens zullen in het raamprogramma experts uit Italië hun kennis delen met de markt. Een groot deel van het zwembaden aanbod op Aquanale sluit naadloos aan bij de zwembad gerelateerde bedrijven die aan de FSB deelnemen. Om dit nog eens extra te benadrukken zal er een ‘Water Boulevard’ worden ingericht. Deze boulevard verbindt de twee beurzen met elkaar om zo een nog betere synergie tussen beide evenementen te creëren. Bezoekers van Aquanale kunnen immers met hun toegangsbewijs ook (gratis) de FSB beurs bezoeken en vice versa. Een ander gezamenlijk initiatief is het ‘Swimming Pool and Wellness Forum’ dat dit jaar voor de vierde keer zal plaatsvinden. Belangrijk thema dit jaar is de Europese wet- en regelgeving (EN 15288 en aanpassing van DIN 19643). De nieuwe norm is inmiddels al in 32 landen ingevoerd, maar de meeste baden zijn nog onbekend met de consequenties hiervan. Deze nieuwe norm heeft invloed op nieuwe, maar ook op bestaande accommodaties. Andere thema’s zijn marketing, web 2.0 en natuurbaden & zwemvijvers.

Piscina

Voor meer informatie: www.salonpiscina.com

Aquanale

Voor meer informatie: www.aquanale.com

zwembadbranche

ZBB#30.indb 43

43

20-09-11 15:26


RECREATIE VAKBEURS

Dé vakbeurs voor de recreatiebranche

Hardenberg 8, 9 en 10 november 2011 13.00-21.00 uur Gorinchem 29, 30 november en 1 december 2011 13.00-21.00 uur

www.evenementenhal.nl

26 - 28 oktober

FSB

Keulen, Duitsland Freizeit, Sport & Bäder, beter bekend als FSB, is een internationaal ontmoetingsplatform voor de ondernemers en beleidsmakers uit de sport- en leisurebranche. Het aanbod van de beurs zal onder andere gericht zijn op inrichting van openbare ruimtes, sportvelden, speeltuinen en de bouw en beheer van sportaccommodaties én natuurlijk openbare zwembaden. FSB wordt dit jaar georganiseerd van 26 t/m 28 oktober. Onder het motto ‘kijk en doe mee’ zijn er diverse demopleinen ingericht. Een compleet ingerichte openbare speelruimte, een skatepark, een zwembad voor aquafitness demonstraties, ‘FIBA – World of Basketball’, ‘Soccer and more’. U kunt zelfs actief meedoen aan de activiteiten die op de demopleinen worden gepresenteerd. Zo maakt u uw bezoek aan de beurs een stuk interactiever. Brazilië is het eerste partnerland waarmee de beurs gaat werken. De voornaamste reden om met een partnerland te werken is kennisuitwisseling. Brazilië staat de komende jaren in het middelpunt van de sport. Zo zullen er achtereenvolgens het WK voetbal 2014 en de Olympische Spelen van 2016 plaatsvinden. Ook bij het IAKS congres zullen experts uit Brazilië hun kennis delen met de markt. Het IAKS congres, naast de beurs een belangrijke ontmoetingsplek, wordt dit jaar alweer voor de 22e keer georganiseerd. In de voorgaande jaren is dit congres uitgegroeid tot één van de grootste internationale bijeenkomsten in de branche. Naast de inbreng van Braziliaanse cases staan duurzaamheid, nieuwe concepten voor sport en leisure, topsport centra, ontwikkelingen in opkomende markten en internationalisatie van wet- en regelgeving centraal. Behalve het IAKS congres en het Swimming Pool and Wellness Forum worden er ook specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Zo organiseert het Bundesverband Deutscher Schwimmmeister een symposium rond het thema ‘Behoud van zwembaden’. Net als bij ons worden er ook in Duitsland steeds meer zwembaden gesloten. Doel van dit symposium is dan ook om te kijken welke stappen men moet maken om deze negatieve trend te doorbreken. Voor meer informatie: www.fsb-cologne.com

Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

ZBB#30.indb 44

Ons evenement. Uw moment. 20-09-11 15:26


beursnieuws

16 en 17 november

8 - 10 november

Hotel van der Valk, Duiven

Hardenberg, Nederland

Zwembaden bevinden zich momenteel in roerig vaarwater. De vraag ‘Moet het anders of moet de stop er uit?’ staat voor veel gemeenten nummer één als het om de exploitatie van zwembaden gaat. De exploitatie uitbesteden of juist weer terug in gemeentelijke handen? Het zwembad in de verkoop doen of een nieuw zwembad bouwen? Dat zijn dilemma’s die kunnen leiden tot alternatieve keuzes. Welke oplossingen en keuzes kan een gemeente maken en welke voorbeelden en alternatieven zijn er al ontwikkeld? Op het Nationaal Zwembadcongres 2011 kunt u kennismaken met een scala aan ideeën over de exploitatie van uw zwembad. Vanuit verschillende perspectieven worden voorbeelden aangedragen hoe u de maatschappelijke functie van uw zwembad kunt behouden en tegelijkertijd de exploitatie kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door (intergemeentelijke) samenwerking of de inzet van vrijwilligers. Dit alles gericht op zowel buiten- en binnenbaden, seizoensexploitaties en jaarexploitaties.

Deze vakbeurs wordt dit jaar alweer voor de tiende keer georganiseerd. Daarmee wordt dit jaar een jubileum gevierd. Ruim tweehonderd exposanten tonen in Evenementenhal Hardenberg hun producten en/of diensten aan relaties, bezoekers en andere genodigden. Alles op het gebied van inrichting van de openbare- en recreatieve ruimte wordt tijdens deze vakbeurs getoond. Van leveranciers van speel- en sporttoestellen tot automatisering, bewegwijzering, projectinrichting en de nieuwste chalets. Met de laagdrempeligheid onderscheidt Recreatie Vakbeurs zich van andere vakbeurzen. Het succes van deze vakbeurs is te danken aan de regionale insteek en de gemoedelijke sfeer. Noord-Oost Nederland reist af naar Recreatie Vakbeurs Hardenberg en ZuidWest Nederland bezoekt de Recreatie Vakbeurs in Gorinchem. Daarmee biedt de beurs een volledig landelijke dekking. Let op! Dit jaar zijn de openingstijden van de vakbeurs gewijzigd en zijn de openingstijden gelijk aan die van Gorinchem, namelijk van 13.00 tot 21.00 uur.

Nationaal Zwembadcongres

Voor meer informatie: www.sportengemeenten.nl

Recreatie Vakbeurs

Voor meer informatie: www.evenementenhalhardenberg.nl

29 november - 1 december

Recreatie Vakbeurs Gorinchem, Nederland Deze vakbeurs wordt dit jaar alweer voor de zevende keer georganiseerd. Ruim hondervijfenzeventig exposanten tonen in Evenementenhal Gorinchem hun producten en/of diensten aan relaties, bezoekers en andere genodigden. Voor meer informatie: www.evenementenhalgorinchem.nl

ZWEMBADBRANCHE

ZBB_30_ZBBBeurs.indd 45

45

20-09-11 15:41


Foto: F1 Online

Float away! Biedt uw gasten deze nieuwe wellnesservaring, want floating is het antwoord op stressverschijnselen als gevolg van drukte en irritatie, evenals bepaalde ziektebeelden. In het lichaamswarme sole-water kan de gast gewichtloos zweven. Ospa heeft speciaal voor de zeer hoge hygiëne-eisen die worden gesteld aan het water in floating-baden een uitgekiende behandelingstechniek ontwikkeld, die het sole-water voor elke gast steeds opnieuw perfect behandeld. OspaBlueControl®-Float regelt en bewaakt daarbij de waterkwaliteit en de sole kan steeds weer opnieuw worden gebruikt. En dat is heel economisch. Ospa – de techniek die rendement oplevert.

Wij sturen u graag kosteloos onze brochure toe. Wels Techniek • 6604 LV Wijchen Tel.: 024-3445066 • www.welstechniek.nl • info@welstechniek.nl Ospa Schwimmbadtechnik • www.ospa.nl • ospa@ospa.nl ZBB#30.indb 46 Fachanzeige_Floating_NL_20110218.indd 1

20-09-11 09:55 15:26 18.02.11


leveranciersindex UW BEDRIJF IN DEZE INDEX? Vanaf € 150,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@zwembadbranche.nl Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. Let op! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

ADVIESBUREAU'S IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

Sportfondsen Nederland NV NEDERLAND

ANTI SLIP slipGRIP Products:

Cronjéstraat 3 1501 PW Zaandam tel. 075 6707904 mobiel 06 54392344 e mail: info@slipgrip.eu www.slipgrip.eu

Slipstop Nederland Postbus 472 3800 AL Amersfoort tel. 033 4634127 fax 033 4619633 info@slipstop.nl www.slipstop.nl

AROMATHERAPIE Sauna & Poolcare b.v. J.F. Kennedylaan 73 5555 XC Valkenswaard tel. 040 204 74 77 fax 040 204 75 55 info@sauna-poolcare.nl www.sauna-poolcare.nl

BEWEGINGSBANKEN

EXPLOITATIES

Compudienst/LVP B.V.

Slender You Nederland b.v.

Laco Nederland

Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Plan Plan Internet BV Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@ppibv.nl www.planplaninternet.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

V Consyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Eyeview Systems BV.

Postbus 12324 1100 AH Amsterdam ZO tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

AUTOMATISERING

AQUAJOGGING ARTIKELEN Aquajogging ‘de Buffel’ Vinkelsestraat 80 5383 KM Vinkel tel. 0412 451128 fax 0412 451370 info@aquarunner.nl www.aquarunner.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

BEWEEGBARE ZWEMBADBODEMS EWAC Medical Dulleweg 16 1721 CT Broek op Langedijk tel. 0226 313457 fax 0226 313543 info@ewac.com www.ewac.com

Variopool BV

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 info@variopool.nl www.variopool.nl

Ebweg 62-64 2991 LT Barendrecht tel. 0180 55 77 44 fax 0180 55 77 72 info@slenderyou.nl www.slenderyou.nl

BRUININGSLAMPEN JK-NEDERLAND B.V. Vareseweg 55 3047 AT Rotterdam tel. 010 462 29 33 fax 010 245 99 29 info@jk-nederland.nl www.jk-nederland.nl

Slibbroek 33 5081 NR Hilvarenbeek tel. 013-5052079 fax 013-5054038 info@laco.eu www.laco.eu

Sportfondsen Nederland NV Postbus 12324 1100 AH Amsterdam ZO tel. 020 355 05 55 fax 020 355 06 66 info@sportfondsen.nl www.sportfondsen.nl

NEDERLAND

FILTERSYSTEMEN

SunVision Nederland B.V.

Van Egdom BV

DOSEERAPPARATUUR

GOLFSLAG MACHINES

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Lotec

Voltastraat 1 1704 RP Heerhugowaard tel 072 5710690 fax 072 5714379 info@sunvision.nl www.sunvision.nl

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

DRENKELINGENDETECTIE SYSTEEM Eyeview Systems BV.

Leverancier Poseidon DDS IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

Variopool BV Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 info@variopool.nl www.variopool.nl

ETHERISCHE OLIËN Sauna & Poolcare b.v. J.F. Kennedylaan 73 5555 XC Valkenswaard tel. 040 204 74 77 fax 040 204 75 55 info@sauna-poolcare.nl www.sauna-poolcare.nl

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

INFRAROOD CABINES Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Tylö Nederland Kernweg 27 1627 LH Hoorn tel. 0229 562 161 fax 0229 562 169 info@tylosauna.nl www.tylosauna.nl

INSTALLATIETECHNIEK Hollander Techniek Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

KWB Zwembadinstallaties Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

zwembadbranche

09:55

ZBB#30.indb 47

47

20-09-11 15:27


Lotec

Kupan BV

Postbus 11 7020 AA ZELHEM tel. 0314 62 10 41 fax 0314 62 38 32 info@kupan.nl www.kupan.nl

Pro Water B.V.

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

Van dorp Zwembaden

Leerkotte b.v.

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

KEERWANDEN Variopool BV

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 info@variopool.nl www.variopool.nl

KLEUTERBADJES Aqua Drolics

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Fun-Tec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@fun-tec.nl www.fun-tec.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

KLEDINGLOCKERS Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

48

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

LED VERLICHTING TK-Control

Witte Paal 332W 1742 LE Schagen tel. 0224 227 673 fax 0224 227 695 info@tk-control.com www.tk-control.com

WaterVision B.V.

Vlierberg 9 3755 BS Eemnes tel. 035 5387959 fax 035 5330551 info@watervision.nl www.watervision.nl

Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 0031-742915150 fax 0031-742915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Het Sterrenbeeld 15a 5215 MK ’s-Hertogenbosch tel. 073 612 40 61 fax 073 612 44 57 info@nbz.nl www.nbz.nl

LUCHTBEH. / VERSTUIVERS

OZON

Sauna & Poolcare b.v.

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

MEET- & REGELTECHNIEK

REINIGING & DESINFECTIE

Hydrochemie-Conhag B.V.

Sauna & Poolcare b.v.

Postbus 26 2980 AA Ridderkerk tel. 0180 49 94 60 fax 0180 49 75 16 info@lutz-jesco.nl www.lutz-jesco.nl

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 63 48 88 fax 0345 61 10 50 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Kupan BV

Leerkotte b.v.

De Wieken 3 5571 RD Bergeijk tel: 06-12383670 info@zwembadreparatie.nl info@duikservice-orka.nl www.zwembadreparatie.nl

NBZ

Lutz-Jesco Nederland B.V.

Hermeta Projectbouw B.V.

Orka Duikservice & Zwembadreparatie

Internet Zwemscore Module

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

SANITAIRE CABINES

ONDERWATER REPARATIES

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

J.F. Kennedylaan 73 5555 XC Valkenswaard tel. 040 204 74 77 fax 040 204 75 55 info@sauna-poolcare.nl www.sauna-poolcare.nl

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 GSM 06 51594806 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

Postbus 11 7020 AA ZELHEM tel. 0314 62 10 41 fax 0314 62 38 32 info@kupan.nl www.kupan.nl

LEERLINGVOLGSYSTEEM Dr. A.F. Philipsweg 15 F 9403 AC Assen tel. 0592 333 600 fax 0592 333 601 info@zwemscore.nl www.zwemscore.nl

Myrtha Pools

J.F. Kennedylaan 73 5555 XC Valkenswaard tel. 040 204 74 77 fax 040 204 75 55 info@sauna-poolcare.nl www.sauna-poolcare.nl

RVS ZWEMBADEN HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 243 08 85 fax 074 242 25 18 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

Loggere Metaalwerken b.v. Postbus 5000 4803 EA Breda tel. 076 524 08 30 fax 076 520 72 55 info@loggere.com www.loggere.com

SAUNA'S Interhiva b.v.

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Tylö Nederland Kernweg 27 1627 LH Hoorn tel. 0229 562 161 fax 0229 562 169 info@tylosauna.nl www.tylosauna.nl

SAUNA AROMA'S Sauna & Poolcare b.v. J.F. Kennedylaan 73 5555 XC Valkenswaard tel. 040 204 74 77 fax 040 204 75 55 info@sauna-poolcare.nl www.sauna-poolcare.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 48

20-09-11 15:27


leveranciersindex SPEELTOESTELLEN

UV-DESINFECTIE

Aqua Drolics

Hydrochemie-Conhag B.V.

Sportlaan 9 6583 CS Best tel. 0499 39 35 40 fax 0499 39 37 44 www.aquadrolics.nl

Fun-Tec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@fun-tec.nl www.fun-tec.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

STOOMCABINES Interhiva b.v.

Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Tylรถ Nederland Kernweg 27 1627 LH Hoorn tel. 0229 562 161 fax 0229 562 169 info@tylosauna.nl www.tylosauna.nl

TOEGANGSCONTROLE Compudienst/LVP B.V. Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 43 28 416 fax 033 46 10 933 info@syx.nl www.syx.nl

TUBE SENSATIONS Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

VERLICHTING/KUNSTSTOF VEZEL TK-Control

Witte Paal 332W 1742 LE Schagen tel. 0224 227 673 fax 0224 227 695 info@tk-control.com www.tk-control.com

VLOEREN Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV

KWB Zwembadinstallaties

Watergames & More

Lotec

WATERMONITORING

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ProMinent Verder B.V. Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 677 9280 fax 030 677 9288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv

A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Slipstop Nederland

Van dorp Zwembaden

Postbus 472 3800 AL Amersfoort tel. 033 4634127 fax 033 4619633 info@slipstop.nl www.slipstop.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

WATERBEHANDELING Caldic Nederland Postbus 21122 3001 AC Rotterdam tel. 010 4136420 fax 010 7117223 info@caldic.nl www.caldic.com

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.com

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

WATERSPEELTOESTELLEN Fun-Tec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@fun-tec.nl www.fun-tec.nl

Watergames & More

Postbus 172 2665 ZK Bleiswijk mobiel 06 29556662 paul@watergamesandmore.com www.watergamesandmore.co

WHIRLPOOLS Interhiva b.v.

WATERGLIJBANEN Van dorp Zwembaden Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Variopool BV

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 info@variopool.nl www.variopool.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Van Egdom BV

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

ZON BELEVING Eyeview Systems BV.

Leverancier Suntech (geen bruiningsapparatuur) IJsselstraat 45 5347 KG Oss tel. 0412 450382 fax 0412 450389 info@eyeviewsystems.nl www.eyeviewsystems.nl

zwembadbranche

ZBB#30.indb 49

49

20-09-11 15:27


ZONNEAPPARATUUR

ZOUTELEKTROLYSE

ZWEMBADEN AANLEG

JK-NEDERLAND B.V.

Hydrochemie-Conhag B.V.

Hollander Techniek

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 511 52 11 fax 010 511 52 74 info@hycon.nl www.hycon.nl

Hapro Professional

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Ebweg 62-64 2991 LT Barendrecht tel. 0180 55 88 00 fax 0180 55 77 72 info@haproprofessional.nl www.haproprofessional.nl

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

SunVision Nederland B.V. Voltastraat 1 1704 RP Heerhugowaard tel 072 5710690 fax 072 5714379 info@sunvision.nl www.sunvision.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

SunDisc Solar Systems B.V. Fivel 82 8032 MV Zwolle tel. 038 45 51 799 fax 038 45 51 793 info@sun-disc.nl www.sun-disc.nl

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl Robbertsmatenstraat 15 8081 HL Elburg tel. 0525 686822 fax 0525 686133 mail@zilvoldhf.nl www.zilvoldhf.nl

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 info@variopool.nl www.variopool.nl

ZwembadBranche is een onafhankelijk, betrouwbaar en informatief magazine voor de professionele zwembadbranche. ZwembadBranche is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de zwembadbranche en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in deze branche. ZwembadBranche wordt, vijf keer per jaar, op basis van Gericht gratis verspreiding verspreid. Jaargang 7 - nummer 30 september 2011 Copyright: ZwembadBranche is een uitgave van LMCG. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ZwembadBranche is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. zwembadbranche

ZBB#30.indb 50

Strijkviertel 9 3454 PG De Meern tel. 030 666 2104 fax 030 666 1904 info@vanegdom.nl www.vanegdom.nl

HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A- 4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Wels Techniek

Bijsterhuizen 31-09 6604 LV Wijchen tel.: 024-3445066 fax 024-3441147 info@welstechniek.nl www.welstechniek.nl

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 42 70 42 fax 0342 41 33 49 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

ZWEMBADEN ONDERHOUD Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV

Staarten 8 5281 PL Boxtel tel. 0411 614 140 fax 0411 684 455 info@kwb.nl www.kwb.nl

A.G. Bellstraat 11 7903 AD Hoogeveen tel. 0528-277377 fax 0528-262804 info@kreeft.nl www.kreeft.nl

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 243 00 21 fax 040 245 53 90 info@lotec.nl www.lotec.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim

Drie Essen Trading BV Meerbosweg 7 5469 PL Erp tel: 06-43728957 fax: 0413-213821 :drie-essen@drie-essen.nl www.easyswim.eu

Myrtha Pools

ZWEMBADACCESSOIRES Variopool BV

50

Van Egdom BV

KWB Zwembadinstallaties

ZilvoldHF BV

ZONNECOLLECTOREN

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Galileistraat 20 1704 SE Heerhugowaard tel. 072 5721005 fax 072 5715510 GSM 06 51594806 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

ZwembadBranche is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. ZwembadBranche behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Hoofdredactie: Susanne Post Uitgeverij & Acquisitie: LMCG Postbus 74 • 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227593433 • fax +31 (0) 227 595628 info@lmcg.nl Redactie: ZwembadBranche Postbus 74 • 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 • fax +31 (0) 227 595628 info@zwembadbranche.nl

Postbus 424 7400 AK Deventer tel. 0570 635 222 fax 0570 636 902 info@deventer.vdi.nl www.vdi.nl

Vormgeving & Opmaak: Wijn Design tel. +31 (0) 224 540 135 info@wijndesign.nl Coverfoto: Laco sportcentrum Glanerbrook © Leisure Media & Consultancy Group ISSN: 1871-0360 Mediapartner:

coLofon

Vareseweg 55 3047 AT Rotterdam tel. 010 462 29 33 fax 010 245 99 29 info@jk-nederland.nl www.jk-nederland.nl

Van dorp Zwembaden

20-09-11 15:27


Colofon

Is uw zwembad aan renovatie toe?

ZBB#30.indb 51

WWW.ZWEMBADRENOVATIE.EU 20-09-11 15:27


Van therapiebad tot tropisch zwemparadijs

Uw professionele partner voor de complete installatie, renovatie en onderhoud van zwembaden.

www.lotec.nl lotec2011.indd 521 ZBB#30.indb

18-04-11 15:27 14:55 20-09-11

ZwembadBranche #30  

30e editie van het magazine voor professionals in de zwembranche (september 2011)