Page 1

fit!magazine NOVEMBER 2016 - JAARGANG 15 - NUMMER 64


UNLEASH THE ATHLETE INSIDE YOU

MULTIDRIVE (PATENT AANGEVRAAGD)

KRACHT

UITHOUDINGSVERMOGEN

BEHENDIGHEID

Van een koude start tot op hoge snelheid sprinten, Technogym’s nieuwste niet gemotoriseerde product, met MULTIDRIVE reactieve weerstand, combineert kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid in één training. Meer informatie: technogym.com/skillmill

SNELHEID


voorwoord

Denk aan Carlos!

‘I have a dream’ Toen Martin Luther King dit zei, leek zijn droom onmogelijk. Maar decennia later verwelkomde het Witte Huis de eerste zwarte President, een memorabel moment uit de geschiedenis. Onder het motto ‘Yes we can’ heeft Barack Obama zijn land de afgelopen jaren mogen dienen. Maar ik weet nog goed hoe het begon, kippenvel bij zijn overwinningsspeech. Als je wat wilt bereiken kan het echt! Hetzelfde kippenvel kreeg ik bij het lezen van het boek ‘Waar een wiel is, is een weg’ van Jaap Bressers. Jaap schrijft hierin zijn levensvisie nadat hij door een tragisch duikongeluk verlamd raakt. Op innemende wijze vertelt hij waar het eigenlijk om draait in het leven. Het was voor hem een harde leerschool, maar van een ambitie als succesvolle zakenman is hij uiteindelijk ‘s lands eerste sit-down comedian geworden. Hij reist nu het land door met lezingen en vertelt op humoristische, maar pakkende, wijze wat de kern is van ons bestaan.

Hoe hij dit heeft bereikt? Bovenal door niet groots te denken, maar klein te doen. Illustrerend is zijn ervaring met broeder Carlos in het ziekenhuis net na het ongeluk. Terwijl alle verplegers en artsen hem goed verzorgen, is er één verpleger die het net iets anders doet. Iets dat voor Jaap het verschil maakt tussen leven en dood. Heeft hij iets geweldigs gedaan, een medische handeling waardoor de gevolgen van het ongeluk minder zijn geworden? Nee, wat Carlos deed maakte geen verschil in wat Jaap nu lichamelijk wel of niet kan. Maar wat hij heeft gedaan is voor Jaap wel bepalend geweest voor wat hij nu heeft bereikt. Wat heeft hij dan gedaan? Uiteraard was Jaap net na het ongeluk ontredderd: zou

hij ooit nog kunnen lopen? kunnen werken? een ‘normaal’ leven kunnen leiden? Deze gedachten zorgden vaak voor totale paniek. Maar waar de andere verplegers en artsen zich op dat soort momenten druk maakten om de slangetjes en de piepjes van de monitor, legde Carlos een arm om zijn schouder - waar hij nog steeds gevoel had- en zei: ‘it’s okay!’. Een troostend gebaar, een gevoel van medeleven. Een klein gebaar met grote gevolgen. Voor Jaap was het heel belangrijk, maar hebben we allemaal niet zo’n klein gebaar nodig? We zien het om ons heen vaak genoeg. Een gezonde leefstijl is voor velen niet makkelijk. We verzinnen van alles: technische hoogstandjes, mooie apparaten, succesvolle schema’s. Natuurlijk is hier niks op tegen. Maar dit alles is niks waard zonder oprechte aandacht, wie of wat je ook bent. Echt weten wie je leden zijn, waar ze naartoe willen, hoe ze dat willen bereiken, wat ze belemmert. Persoonlijke aandacht, dat maakt het verschil. En hoe moeilijk is dat? In een tijd waarin de verschillen steeds groter worden, is aandacht voor elkaar de enige verbindende factor. Dit geldt voor het binden van klanten, maar het gaat veel verder zo beschrijft Jaap ook in zijn boek: ‘Aandacht maakt alles mooier’. Obama zal binnenkort na 8 jaar het Witte Huis verlaten. Het is voorbij, het volk heeft gesproken en een nieuw tijdperk breekt aan. Rest mij nog een belangrijk advies voor de nieuwe President Donald Trump: denk aan Carlos! Ambitieuze plannen zijn niks waard als de ‘menselijke maat’ ontbreekt. Oftewel: gebruik je hoofd, maar bovenal je hart. Een goed advies voor ons allemaal.

info@fitmagazine.nu • twitter.com/fitmagazine • facebook.com/fitmagazine fit!magazine 3


sauna - stoom - zwembaden - hydromassage - whirlpool www.dutchwellnessdesign.com - tel. +31 (0)6 52371025


IN DIT NUMMER

7

10

22

16

46

50

‘Schat aan informatie om bedrijfsvoering te toetsen’

32

Need 2 know, Nice 2 know

10

Social Media Top 50

44

Leveranciersindex

16

‘Het gaat om aandacht, kwaliteit en flexibiliteit’

46

‘Fitness kan zoveel meer voor de gezondheidszorg betekenen’

22

‘Samen­werken is ook netwerken delen’

50

Muziek in het fitnesscentrum: rechtenvrij of beschermd?

7

Een abonnement op Fit!magazine is gratis voor iedeeen die actief is in de fitnessbranche. Meer informatie over een abonnement of een adreswijziging doorgeven? Surf naar www.fitmagazine.nu/abonnement Fit!magazine verschijnt vijf keer per jaar. Hoofdredacteur Susanne Post Redactieraad o.l.v. Ronald Wouters Adverteren? Bel. +31 (0)227 593433 of fitmagazine@lmcg.nl

Redactieadres Postbus 74, 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 - info@fitmagazine.nu twitter.com/fitmagazine facebook.com/fitmagazine Vormgeving Tekstbureau Fotografie Druk

LMCG / Wijn Design Ben van den Aarssen Kenneth Stamp Zalsman B.V.

Copyright Fit!magazine is een uitgave van LMCG, Postbus 74, 1777ZH Hippolytushoef. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Fit!magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Fit!magazine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Coverfoto iStockphoto.com © shironosov

fit!magazine 5


YOUR BIKE YOUR RIDE Wat maakt BODY BIKE de beste indoor cycle? Oog voor detail: er zijn geen zwakke plekken. Toen we de nieuwe BODY BIKE SMART reeks ontwierpen, was perfectie voor alle aspecten het doel. Van design tot functionaliteit. We weten het zeker: deze bikes kunnen alles aan.

NIEUW: DE SMAR T+ DE BESTE INDOOR BIKE VAN DIT MOMENT SMART CHARGE Laad je telefoon op door te fietsen. BODY BIKE INDOOR CYCLING APP Gebruik je telefoon om je trainingsresultaten weer te geven. SMART CONNECTIVITY ANT+ en Bluetooth: verbind met apps en training systemen. SMART ADJUSTMENTS Gemakkelijk in te stellen voor jouw perfecte rit. ACCURATE WATT MEASUREMENT Directe krachtmeting. Geen schattingen. SMART POWER POSITION Geoptimaliseerd voor maximale power output. SMART BUILD Vakmanschap van de eerste tekening tot eindproduct.

Elzenweg 37 | 5144 MB Waalwijk | +31 (0)416 67 51 01 | info@studion.nl | www.studion.nl


Fitness Markt & Trend Rapport

‘Schat aan informatie om bedrijfsvoering te toetsen’ Het Fitness Markt & Trend Rapport staat centraal op het door Fit!Vak georganiseerde minicongres ‘Benchmarken met kengetallen’ op vrijdag 2 december in Houten. Ook worden dan dwarsverbanden gelegd met algemene sportonderzoeken, uitgevoerd door onder andere het Mulier Instituut. Behalve Jan Middelkamp verzorgen ook medeauteurs Paul Hover en Peter Wolfhagen presentaties. De fitness sector in zowel Nederland als België blijft zich in hoog tempo ontwikkelen en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Fitness Markt & Trendrapport. Ondernemers in de fitnessbranche verwachten de komende jaren omzetgroei, minder uitval, meer aanmeldingen, ruimere openingsuren en een toename van het aantal groepslessen. Auteur Jan Middelkamp is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Eindelijk kunnen we benchmarken met kengetallen van bijna honderd clubs.’’

Uniek marktonderzoek Nederlandse en Belgische fitness sector In historisch perspectief is sprake van een baanbrekend marktonderzoek. Het laatste relevante door het Mulier Instituut uitgevoerde onderzoek naar de stand van zaken in de fitness sector dateert alweer van vier jaar geleden. Natuurlijk verschijnen er met de nodige regelmaat internationale publicaties over ontwikkelingen in de branche, zowel in Europees verband als wereldwijd. Nederland en België komen er qua aandacht

fit!magazine 7


19,7%

van de bevolking ouder dan 15 jaar heeft een fitnessclub abonnement.

B

NL

1.900

16.9 miljoen inwoners. € 38.400 bruto nationaal inkomen per inwoner.

fitnessclubs

810

11.3 miljoen inwoners.

8,2%

fitnessclubs

van de bevolking ouder dan 15 jaar heeft een fitnessclub abonnement.

€ 34.100 bruto nationaal inkomen per inwoner.

doorgaans bekaaid vanaf. Ook zijn dergelijke onderzoeken steevast in de Engelse taal gesteld. En ze zijn duur. Het gevolg laat zich raden, zegt Middelkamp. “Ze bereiken de clubs niet.’’

Inzicht Als bestuurslid van brancheorganisatie EuropeActive zag Middelkamp de noodzaak om actuele data te verzamelen voor zowel de Nederlandse als Belgische markt. Met steun in de rug van sponsor Life Fitness Benelux is dat gelukt. “Het is ons streven om het marktonderzoek jaarlijks te herhalen.’’ Het rapport 2016 is tot stand gekomen door twee soorten onderzoek. Een literatuurstudie bracht 78 kwalitatieve publicaties aan het licht die in het kort worden beschreven. Ook een uitgebreid surveyonderzoek maakte deel uit van de aanpak. Alle circa 1.900 clubs in Nederland en 810 clubs in België kregen een online vragenlijst toegestuurd. Gevraagd werd om een terugblik op het jaar 2014, de

8 fit!magazine

stand van zaken in 2016 en een kijkje in de toekomst naar het jaar 2018. Over de respons (93 reacties) valt te twisten. Middelkamp benadert het positief. “Nooit eerder, met een uitzondering in 2008, reageerden zoveel clubs op een dergelijk onderzoek.’’ Natuurlijk zijn er kanttekeningen. “Met name vanuit de grote ketens krijg je relatief weinig respons en worden de data niet uitgesplist naar afzonderlijke clubs.’’ Een zekere relativering is daarom volgens Middelkamp op zijn plaats. “Het is zeker geen representatief beeld van de totale sector. Wel geeft het een goed inzicht in de stand van zaken en kunnen we eindelijk benchmarken met kengetallen van bijna honderd clubs. Er is enorm veel data verzameld, in zo’n vijftig tabellen en figuren. Een schat aan informatie waar je als ondernemer je eigen bedrijfsvoering aan kunt toetsen.’’

Kansen Natuurlijk wil Middelkamp best tipjes van de sluier oplichten. De significante verschillen tussen


Uit de vergelijking ontstaat een interessant beeld. De investeringen voor eenmanszaken lijken erg stabiel in de jaren 2014-2018. Bij de overige organisaties is de stijgende tendens niet te missen; van zo’n € 32.000,- in 2014 stijgt de gemiddelde investering naar meer dan € 35.000,- in 2016. Voor 2018 is de verwachte stijging zelfs nog duidelijker en loopt het gemiddelde investeringsbedrag op naar bijna € 40.000,-. €45.000 €39.717

€35.000

Overige organisaties

€35.291

minder ruimte om te investeren. Bij de meeste clubs in dit deel van de markt gaat het dus niet goed. De noodzaak om te herpositioneren is groot.’’

€31.935 €25.000

€15.000

€19.773

€20.636

€19.818

Eenmanszaak

€5.000 2014

2016

2018

Figuur 2.33: gemiddelde investeringen per vestiging per jaar voor eenmanszaken en overige organisaties.

74

Bedreigingen Nog een opvallende uitkomst in het onderzoek is het geringe vertrouwen in de toekomst van virtual fitness. Omgekeerd wordt wel veel verwacht van wearable technology. Middelkamp ziet het als een bevestiging van de economische kansen voor Fitness 2.0. “Fitnessondernemers moeten buiten hun eigen club durven denken.” Een andere bijzondere ontwikkeling is de alsmaar toenemende groei op de Europese markt. Europa is ondertussen de Verenigde Staten voorbij gestreefd als het gaat om totale omzet en het aantal clubs (50.000). “Wel hebben de Amerikaanse clubs in totaal meer leden. Ze zijn door de bank genomen groter.” Zijn er dan helemaal geen negatieve geluiden in de branche? Jazeker wel, zegt Middelkamp. Ook de grootste bedreigingen worden in het rapport benoemd. “Angst is er vooral voor een eventuele BTW-verhoging in de nabije toekomst. Maar ook de concurrentie van nieuwe clubs in de buurt en vestigingen van budgetclubs wordt gevreesd.’’

Nederland en België als het gaat om marktpenetratie bijvoorbeeld. In ons land is bijna één op de vijf (19,7 %) inwoners van vijftien jaar en ouder lid van een fitnessclub. Bij onze zuiderburen ligt dat percentage met 8,2% aanmerkelijk lager. Een leuk detail: bijna de helft van de leden in België sport bij BasicFit. Het optimisme in de sector is groot, met een verwachte groei van de investeringen van gemiddeld 35.000 euro per club (2016) naar straks 40.000 euro. Ook de kansen worden volgens Middelkamp duidelijk benoemd. “Met name wordt ingezet op personal 2. DE CL UBS IN BEEL D: HE T A A NBOD training, functional training, small group training en outdoor fitness.’’ Opvallend is dat de low budget clubs, met een abonnement onder de dertig euro per maand, het meest verwachten te investeren. De Het hardcover rapport is te bestellen via budgetclubs worden daarbij gevolgd door de clubs in www.blackboxpublishers.com het hogere segment, met een abonnement vanaf zestig euro. De investeringen in het middensegment Jan Middelkamp is samen met Paul Hover en Peter (abonnement van dertig tot 2.8 zestigKansen euro) blijven Wolfhagen auteur van het boek Fitness Markt & en bedreigingen daarbij achter. Middelkamp heeft wel een idee hoe Trend Rapport 2014 - 2016 - 2018. Hij promoveert dat komt. “Dat deel van de markt staat onder druk, aan de Universiteit in de Om te achterhalen welke bedreigingenmomenteel door de ondernemers en RadBoud managers worden gezien, is aan respondenten gevraagd om een cijfer te geven aan een lijst van opgenoemde bedreigingen. door de invloed van de budgetclubs. Zowel de prijzen gedragswetenschappen en ismogelijke development Een 1 betekent dat de respondent het geen belangrijke bedreiging vindt voor zijn bedrijf, een 3 betekent als de inkomsten zijn gedaald. Dan is er vanzelf directeur bij de HDD Group. dat het een redelijke bedreiging vormt en een 5 betekent dat het als een belangrijke bedreiging voor het bedrijf wordt gezien.

BTW

verhoging wordt door clubs als grootste bedreiging gezien.

3,39

Btw-verhoging

3,14

Opening van nieuwe clubs in de buurt

2,5

Prijsdaling bij directe concurrenten

2,42

Budgetclubs

2,34

Personal training studio’s

2,32

Macro-economie in het algemeen

2,08

Boutique clubs

2,07

Ketenvorming

1,84

Outdoor aanbod (zoals bootcamp)

1,66

Training apps (gratis) Thuis fitness

1,4

Figuur 2.40: bedreigingen voor de toekomst.

fit!magazine 9


SPORTCITY

MEEST ACTIEF OP ALLE SOCIAL MEDIA IN FITNESSBRANCHE SportCity is de tiende winnaar van onze social media competitie. Een uitzonderlijke prestatie aangezien zij de eerste winnaar zijn die op alle drie de onderdelen op de eerste plaats zijn geĂŤindigd. Hiermee laten zij Laco Glanerbrook en Club Pellikaan Amersfoort deze keer achter zich. De top drie hebben overigens allemaal al een keer eerder deze competitie gewonnen en tonen daarmee aan structureel goed bezig te zijn met hun social media. 10 fit!magazine


In de top 50 zitten voornamelijk bedrijven die een goede Likealyzer score behalen. Deze score wordt voornamelijk behaald door interactie, een belangrijke graadmeter in deze ranking. Het is daarbij ook steeds minder relevant welke aantallen fans of volgers je hebt. Het ranken van de deelnemende clubs is een zorgvuldig proces. Als we de winnaar SportCity even buiten beschouwing laten heeft Laco Glanerbrook met 3.652 het meeste aantal aantal volgers op Twitter en Train More met 7.528 het grootste aantal Facebook fans. Toch is het beide clubs deze keer niet gelukt om SportCity van de eerste plek te houden. Met 10.658 fans heeft SportCity veruit het meeste aantal volgers op Facebook. Maar het aantal fans geeft slechts het potentiële publiek weer. Je hebt niks aan fans als ze niet in de doelgroep vallen en niet bereikt worden.

Interactie, interactie, interactie! Zoals de grafieken laten zien, zitten de meeste consumenten en dus leden op Facebook. Ga je beginnen met Social Media, start daar dan vooral mee. Richt je daarbij met name op de interactie. Op internet vind je diverse artikelen die je kunnen helpen om leuke updates/ berichten te plaatsen. Veel bedrijven fixeren zich volledig op het aantal fans dat ze hebben en schenken weinig tot geen aandacht aan de vervolgstappen: hoe gaan we de dialoog aan met deze fans? Uiteindelijk moet het doel zijn om interactie te hebben met de fans, lees klant. De dip die je kunt zien in de lijn bij Facebook wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van een aantal grote spelers in de lijst. Hun pagina’s zijn niet meer terug te vinden op Facebook en konden daarom ook niet worden meegenomen in deze ranking. Als je de lijn met het gemiddeld aantal

fans/volgers bekijkt zie je dat Twitter de slag op social media nu ook zichtbaar verliest. De vraag is dan ook of je hier ook actief moet blijven of dat je op zoek moet gaan naar een alternatief als Snapchat of Instragram.

Likealyzer Net als bij de vorige ranking hebben wij ook deze keer de de likealyzer score* gebruikt. Wanneer je de URL van jouw zakelijke Facebookpagina invoert in LikeAlyzer krijg je een pagina met een analyse van jouw Facebook pagina. Een cijfer en tips en aanbevelingen om de interactie met je Facebook fans te verbeteren. Naast interactie kijkt deze tool ook naar andere zaken zoals reactietijd op vragen. Het is dus een aanrader om dit voor jouw pagina te doen en om te kijken hoe je jouw score kunt verbeteren, zodat je de volgende keer nog beter scoort in onze ranking.

Berekening

Absoluut aantal fans/volgers

Gemiddeld aantal fans/volgers

Twitter top 15 SportCity Laco Glanerbrook Jawi Sportcentrum Club Pellikaan Apeldoorn Life Style Vitae Coronel Sports Bootcamp Team Sjahto Wouter van Aalst | Pers. Training Lifestyle Centre Max Health Club B.V. Fitland Zeeland Club Pellikaan Amersfoort Dynamic Fit Lifestyle Centrum We Fitness

Facebook top 15 8788 3652 2117 1715 1587 1485 1463 1300 1300 1256 1241 1232 1188 1140 1134

SportCity Train More Sports World Amsterdam Bootcamp Team LifeCity Arendse health club Calisthenics Nederland I-Fitness Berchem Laco Glanerbrook Sportcentrum Aerofit Club Pellikaan Maastricht fresh fitness Fitness365 Fitnesscentre FIT2GO Club Pellikaan Tilburg

De ranking is gemaakt op basis van drie meetpunten: het aantal volgers op Twitter, het aantal Fans op Facebook en de LikeAlyzer score. Voor alle scores krijg je een ranking. Door alle rankings bij elkaar op te tellen en te delen door drie krijg je een overall score.

Likealyzer score top 15 10658 7528 6391 5850 5341 4592 4364 3733 3686 3350 3331 3219 3062 3057 3022

SportCity Better Bodies Zundert Club Pellikaan Amersfoort Fitland d’r Pool Kerkrade Sportcentrum de Tuunte MSM sport en voedingscoaching Club Pellikaan Goirle Medisports Living Well Health & Fitness Fitland Oss Sport & Healthcenter The Chariot Active Health Center Leidschenveen Sportclub Exercise YOUR LIFE sportsclub Sportstudio Sansi

93 87 87 87 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 83

fit!magazine 11


ALLE KANALEN VIA 1 SYSTEEM BEDIENEN MET DE GYM APPS COMMUNICATIE COCKPIT

Geen dubbel werk en fouten meer Koppeling met Facebook en Twitter Zeer eenvoudig in gebruik KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.GYM-APPS.NL


=

=

Juni Nov. Bedrijf 1 6 SportCity 2 33 Laco Glanerbrook 3 1 Club Pellikaan Amersfoort 4 13 Club Pellikaan Apeldoorn 5 12 Bootcamp Team 6 8 Club Pellikaan Goirle 7 7 Sportcentrum de Tuunte 8 18 Club Pellikaan Maastricht 9 4 Max Health Club B.V. 10 3 Calisthenics Nederland 11 9 Sportcentrum Aerofit 12 25 Club Pellikaan Tilburg 13 11 Fitland Sittard 14 10 Vivelli Healthclub 15 5 Club Pellikaan Breda 16 14 MSM sport en voedingscoaching 17 20 Fitland d’r Pool Kerkrade 18 2 Lifestyle Centre 19 16 Living Well Health & Fitness 20 21 Life Style Vitae 21 19 Jawi Sportcentrum 22 27 Medisports 23 26 Sport & Healthcenter The Chariot 24 45 Sportcentrum Hoorn 25 31 Tesqua Health- & Racketcentre 26 35 Sports World Amsterdam 27 17 Fitland Zeeland 28 29 My35’ 29 22 Health Club el futUro 30 32 Sportclub Exercise 31 40 Coronel Sports 32 64 Trivium Sport & Dance 33 54 Health- Racket- Wellness club Trifora 34 24 Healthcenter Zuid 35 30 Health & Sports Club Vouershof 36 34 Train More 37 28 Snowworld Healthclub 38 79 Fitness Factory 39 15 Plaza Sportiva Health Club 40 88 Sportstudio Sansi 41 41 LifeCity 42 38 Dynamic Fit 43 37 Sportschool Ursus 44 76 Healthclub Heijenoord 45 56 Fit Focus 46 48 Better Bodies Zundert 47 71 YOUR LIFE sportsclub 48 50 Sport & Fitness Geldermalsen 49 39 Medico Vision Amsterdam 50 63 Popping Sport

Plaats Leiderdorp Geleen Amersfoort Apeldoorn Den Haag Goirle Winterswijk Maastricht Den Haag Leiden Hengelo gelderland Tilburg Sittard Wijchen, Haps Breda Staphorst Kerkrade Raalte Gorinchem Weert Alphen aan den Rijn Etten-Leur Eibergen Hoorn Ede Amsterdam Goes Blerick Tilburg Voorburg Huizen Etten-Leur Enschede Rotterdam Geleen Div. Locaties Zoetermeer/Landgraaf Laren (GLD) Groningen Nootdorp A’foort, A’dam en Baarn Alkmaar Leeuwarden Arnhem Venlo Zundert Voorschoten Geldermalsen Amsterdam Emmen

8788 3652 1188 1715 1463 661 661 783 1241 659 615 701 1058 425 712 542 389 1256 461 1587 2117 375 490 660 535 817 1232 233 266 201 1485 537 345 366 246 574 339 880 878 525 631 1140 412 337 324 69 186 213 536 389

10658 3686 2835 2714 5850 2125 2006 3331 2277 4364 3350 3022 2217 2670 2900 1863 2153 2613 1982 1305 1339 1891 1650 2366 1938 6391 1366 2260 2477 2465 1940 1372 2167 2785 1936 7528 2176 1367 1907 975 5341 1759 2399 1896 1292 2207 1552 1604 1990 1599

Interactie Score 15,05% 93 9,96% 81 10,69% 87 6,45% 79 6,79% 72 14,16% 85 14,01% 86 5,91% 74 3,43% 77 3,23% 75 3,85% 76 6,15% 75 6,77% 76 10,34% 82 4,59% 73 3,92% 86 6,87% 87 2,91% 69 6,00% 85 3,75% 83 10,53% 79 12,32% 85 10,55% 84 5,24% 69 11,61% 77 2,13% 58 6,88% 78 6,42% 83 5,01% 79 7,95% 84 3,04% 65 5,69% 80 6,46% 75 2,62% 69 4,86% 81 0,81% 54 2,16% 72 1,17% 70 1,78% 61 9,23% 83 2,45% 41 2,33% 60 0,71% 61 4,22% 70 10,84% 79 12,46% 87 5,35% 84 12,03% 78 1,36% 57 11,38% 67

Staat jouw bedrijf er niet tussen? WEL aangemeld? Dan heeft jouw bedrijf het niet gered bij de eerste 50. Kijk op facebook.com/fitmagazine voor de hele lijst. fit!magazine 13


Nieuwe merknaam, nieuw certificeringsysteem Als ik deze column schrijf, hebben we zojuist de tweede regiomeeting afgerond waarin we toelichting geven bij de nieuwe merknaam voor Fit!vak en het nieuwe certificeringsysteem voor de professionele sport- en beweegbranche. Voor Fit!vak en de branche een strategisch enorm belangrijke stap in de verdere professionalisering. Op vrijdag 2 december beslissen de leden van Fit!vak over de merknaam en het certificeringsysteem. Om hen weloverwogen en goed geïnformeerd te kunnen laten besluiten, organiseren we regiomeetings in het land. Ik ben zelf een enorm pleitbezorger van regiomeetings. Het zijn bijeenkomsten waarin we horen wat er leeft in de regio, wat wensen, verwachtingen en zorgen van onze leden zijn, en wat zij verwachten van hun branchevereniging. Die meetings geven ons inspiratie en energie. En dat is deze keer niet anders. De feedback die fitnessondernemers ons geven als het gaat om de nieuwe merknaam en het nieuwe certificeringsysteem is overwegend positief. Ze vertellen zelfs dat ze dit proces zien als een frisse herstart of doorstart van de branchevereniging én van de branche. Er liggen veel kansen in onze sector die beter kunnen worden benut als er één kwaliteitskeurmerk voor de gehele commerciële sport- en beweegbranche komt. Er is nu zoveel versnippering en diffuse communicatie, dat van een sterke merkbeleving van de branche(vereniging) amper sprake is. Dat willen we daadkrachtig

aanpakken en veranderen. Dat doen we niet alleen, daar hebben we professionals in merkontwikkeling en marketing voor in de arm genomen. Externe deskundigen die ons adviseren hoe we wensen en eisen van Fit!vak en haar leden - dus van de branche - kunnen vertalen naar een succesvolle marktintroductie. Daarmee geven we zelf ook een signaal af dat past bij de slag die we nu voor de volledige branche maken: de lat hoger leggen en verder professionaliseren. Dat onze leden in de eerste twee regiomeetings overwegend positief reageren, sterkt ons in de overtuiging dat we de juiste stappen maken. Het liefst zou ik de plannen met al onze leden willen bespreken. Ik hoop dan ook dat de komende regiomeetings én onze algemene ledenvergadering op vrijdag 2 december goed worden bezocht. We staan op een heel belangrijk punt in de ontwikkeling van onze branche en daar willen we alle leden bij betrekken. Temeer omdat de spin-off voor de branche(vereniging) - dus voor u - groot kan en zal zijn. Want de nieuwe merknaam en het nieuwe kwaliteitskeurmerk zullen ook resulteren in een uitrol van nieuwe marketingcommunicatie. Eigentijds, ambitieus, verbindend. Ik nodig u van harte uit voor de regiomeetings en de algemene ledenvergadering op 2 december. Om mee te praten, om mee te denken, om mee het beleid vorm te geven en om deelgenoot te zijn van een boeiend proces dat de commerciële sport- en beweegbranche toekomstproof maakt.

COLUMN ‘Van jongs af aan speelt sport een centrale rol in mijn leven. Nog dagelijks geniet ik ervan om, ook profes­ sioneel, met sport bezig te zijn. Om met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan mensen te inspireren hun levensstijl te veranderen en ze plezier te laten beleven aan bewegen. Uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet en nog mooier is het om dat dan ook te mogen uitdragen.’ Ronald Wouters (MSBI) directeur Fit!vak. Wil je reageren op zijn column? mail naar r.wouters@fitvak.com

14

14 fit!magazine


Android Wear is a trademark of Google Inc.


16 fit!magazine

Geert Ramakers Health First en Ad Meisen Matrix Fitness


Health First Club, Eindhoven

‘Het gaat om aandacht, kwaliteit en flexibiliteit’ In Eindhoven en omstreken staat Geert Ramakers bekend als een personal trainer die het beste uit sporters haalt. Sinds deze zomer heeft Ramakers zijn eigen Health First Club. Een premium club met een unieke sfeer en stoere uitstraling. Een plek die inspireert en motiveert. Ramakers: ‘In mijn beleving gaat het bij een succesvolle club om aandacht, kwaliteit en flexibiliteit.’ Geert Ramakers wist precies wat hij wilde: een kleinschalige club in het hogere segment, met de focus op personal training. Maar ook een club met alle mogelijkheden voor zelfstandig sporten, individuele trainingen op basis van een persoonlijk trainingsschema of trainen in kleine groepen. Met Health First, aan de Stratumsedijk in Eindhoven, realiseerde Ramakers zijn droom. De locatie kwam na lang zoeken op zijn pad, dankzij een bevriende relatie. Dit was precies wat hij zocht. Niet te groot, te klein of te duur. Op een centraal punt in de stad. Met achter de zaak voldoende ruimte om te parkeren. Veel lichtinval aan de voorkant. Een binnenhuisarchitect zorgde voor de rest. De blauwgroene plafonds ademen een warme, maar stoere sfeer. De spiegels in de trainingsruimte zijn groter dan groot en bestrijken bijna de hele wand. Trainen bij Health First geeft een echte kick! Over de toestellen is goed nagedacht, met fitnessleverancier Matrix Fitness als partner. Geen ruimte die is volgestopt met loopbanden, maar logische keuzes die aansluiten bij wat de klant van de club verwacht: ingericht op prestatie, inspiratie en fun. Bij zulke beslissingen is het volgens Ramakers belangrijk om de juiste partner te vinden, hoeveel ervaring je in de branche ook hebt. ‘’Je hebt als startende ondernemer goede mensen om je heen nodig die je begeleiden.’’

Nichemarkt Ramakers is opgegroeid met en tussen sporters. Zijn ouders hadden al een mooie club in Veldhoven. Zich toeleggen op fitness en later personal training, was voor hem een vanzelfsprekende zaak. “Als klein ventje stond ik al loopbanden aan te duwen.” Tot op de dag van vandaag is hij nauw betrokken bij Basic-Fit aan de Aalsterweg in Eindhoven, een club waar hij jaren het personal training management voerde. Op afstand heeft hij nog steeds de touwtjes in handen. Ramakers is trots op wat er bij die Basic Fit-locatie bereikt is. Meer kwaliteit, meer leden, een gezond businessmodel. “Basic-Fit is ook goed”, zegt hij. “Maar ik heb altijd al een club met een eigen sfeer willen neerzetten. Een plek waar je in alle rust kunt trainen, met meer persoonlijke aandacht en meer faciliteiten voor de klant.’’ Al snel kwam hij in contact met Matrix Fitness die hem terzijde stond bij het betreden van wat nog steeds een nichemarkt is. Natuurlijk heeft iedereen de mond vol van boutique clubs en andere kleinschalige fitnessstudio’s met een hoge klantwaarde. Hoe je je in een dergelijke markt positioneert en een verdienmodel kunt realiseren, is vaak nog een onbeantwoorde vraag. “Ze hebben me op de goede momenten de juiste kritische vragen gesteld.” fit!magazine 17


Voorbereidingen Een inspirerende tour langs een aantal toonaangevende clubs in het land hoorde bij de voorbereidingen. HealthCity in Vught, Vondelgym en Changing Life Hub in Amsterdam, overal kon Ramakers in de keuken kijken. Niet om concepten blind te kopiëren. Wel om te ontdekken welke onderdelen het best zouden werken in zijn club. Gaandeweg werd het scala aan plannen en ideeën bijgeschaafd en herleid tot de kern: waarom komen de mensen naar mijn club en wat verwachten ze? Het antwoord was volgens Ramakers duidelijk. “Ik wilde niet het zoveelste studiootje voor personal training zijn waar je enkel op afspraak terecht kunt. In mijn beleving gaat het om aandacht, kwaliteit en flexibiliteit, met trainingsuren op het moment dat het de klant het beste schikt, met altijd een trainer in de buurt die je graag helpt.’’ Vanuit Matrix Fitness werd het basisidee van Ramakers kritisch tegen het licht

18 fit!magazine

gehouden. Hoe zat het kostenpatroon precies in elkaar en zou het ook beheersbaar zijn in de toekomst? Waren de kleine lettertjes in het huurcontract geen valkuil? De abonnementenstructuur, hoe kon die hem het beste vooruit helpen? En welke toestellen heb je nodig? Ramakers kijkt met voldoening terug op die intensieve aanloopperiode. “Goede afspraken maken aan de voorkant, dat neem je mee gedurende de rest van de rit.’’ Waarin Matrix Fitness zich onder meer onderscheidt, is de mogelijkheid tot financieren van al hun equipment, zelfs bij start-ups. Ramakers: “Wat me vooral aansprak, was het alles-in-één pakket. Eén prijs voor alle toestellen en andere dingen die je nodig hebt. Dat maakt het meteen overzichtelijk en voorkomt dat je later voor onplezierige financiële verrassingen komt te staan. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar. Met die heldere kostenstructuur weet ik precies waar ik aan toe ben.’’


Samen sparren Natuurlijk was het geen dictaat dat werd opgelegd. Het was samen sparren, in de meest brede zin van het woord. Naast marktkennis was ook de financiële steun volgens Ramakers een doorslaggevende factor. “Banken staan nu eenmaal niet te springen om in onze branche te investeren. Zeker niet als het om innovatieve concepten gaat.’’ De deugdelijke voorbereiding betaalt zich ondertussen in alle opzichten uit. In juli opende Health First haar deuren, midden in de traditioneel rustige zomerperiode. Ruim vijftig leden meldden zich binnen de kortste keren aan, deels bestaande klanten van Ramakers en anderen die in het verleden weleens onder hem hadden getraind. Ook heeft Ramakers een start gemaakt met de opbouw van zijn team, inclusief een interne opleiding. “Zodat ze dezelfde visie op training en klantcontact hebben als ik.’’ Na het stormachtige begin zet de groei zich voort. Ramakers is blij dat hij de stap heeft gezet. Health First is volgens hem een

succesverhaal en de flexibele abonnementen helpen daarbij. “Voor wie vaak komt trainen, wordt de personal trainer steeds goedkoper of zelfs gratis.’’ Accountmanager Ad Meisen was vanuit Matrix Fitness direct betrokken bij de voorbereidingen van Health First. Meisen is blij dat hij zijn steentje heeft kunnen bijdragen. “Wij hebben al veel unieke clubs geholpen met hun inrichting en Health First hoort daar zeker bij.’’ Meisen is onder de indruk van de ondernemersvaardigheden van Ramakers. “Je merkt dat fitness en personal training hem met de paplepel zijn ingegoten. Van zo’n deskundige en enthousiaste trainer zijn wij graag de betrouwbare partner. Naast het leveren van de toestellen geloof ik dat onze meerwaarde met name ligt in onze kennis, ervaring en nauwe samenwerking. Op die manier werken wij bij ieder project aan een gezamenlijk succes. Je ziet al snel een wederzijdse betrokkenheid ontstaan, ook als de club eenmaal op de rails staat en draait.’’ fit!magazine 19


Het middensegment in de mangel Onlangs is het Fitness Markt en Trend Rapport 2014 - 2016 - 2018 uitgebracht, waarin vooral wordt ingezoomd op de Nederlandse en Belgische fitnessmarkt. Een waardevol boek met een schat aan informatie. Informatie die de individuele ondernemer kan helpen bij het maken van de juiste keuzes. Soms kan die informatie confronterend zijn en legt één simpele statistiek een enorm pijnpunt bloot. Een van die statistieken gaat over retentie en de conclusie is hard: lowbudget clubs hebben een hogere retentie dan een fitnessclub in het middensegment. De klant kent geen genade en kiest voor of de goedkopere of de duurdere fitnessclub om te sporten.

Per segment is het jaarlijkse klantbehoud zichtbaar. zouden weerstaan, maar zijn opgeslokt door goedkopere aanbieders. Het toverwoord is en blijft Bij lowbudget clubs is dat jaarlijks 74%, in het onderscheidend vermogen. Alleen ervaart de klant midden segment 66% en in het hogere segment dat onderscheid maar niet en maakt andere 77%. Het is niet verrassend dat de retentie in het DE FI T NESS SEC T OR IN BEEL D keuzes. Een ding is zeker, binnen de fitnessbranche hogere segment beter is dan binnen het lowbudget hebben we het hier niet over een probleem in de en middendegment. De klant betaalt meer, maar marge. Veruit het ervaart ook meer waarde grootste deel van de voor de prijs die Figuur 1.1: er 2008 2013 schets van algemene fitnessclubs bevindt zich tegenover staat. marktontwikkelingen inzake drie segmenten (Algar, 2015a). in dat middensegment. Blijkbaar zijn mensen Premium Zo’n 55% van de clubs nog steeds bereid meer hanteert een prijs tussen te betalen, mits daar een rapport van Algar (2015a) over ontwikkelingen in het de € 30- tot € 50,- en kwaliteit tegenover ddensegment wordt visueel gemaakt welke verschuivingen er Middensegment staat ervaart dagelijks een staat. Een product of onder druk Midden laatste jaren plaatsvinden binnen de segmenten (laag, midden segment enorme druk van bovendienst wordt pas duur hoog). Kort samengevat staat het middensegment onder druk en onderaf uit de markt. prijs hoger is dan nuit het hogere, maar vooral vanuitals het de lagere segment. Dat is geen ontwikeling de waarde die de klant Budget die van de ene op de eraan toeschrijft. andere dag heeft Marktpositie plaatsgevonden, maar What’s new? zoals bijna altijd als een Niks nieuws onder de 77 branches speelt dit ook en ook sluipmoordenaar terrein heeft gewonnen. Het zon, want in andere 74 De druk binnen het middensegmentplaatje wordt frequent geraphiernaast geeft het weer: het al langer. We zijn de faillissementen van 66 66 porteerd, onder meer Instituut in het Trendrapport middensegment zit in de mangel en wordt letterlijk onverwoestbare geachte ketens als V&D, DAdoor en het Mulier 2012, voor wat betreft de invloed op klantenbehoud. Zie hiervoor weggedrukt, totdat het volledig is verdwenen. Geen Schoenenreus toch niet vergeten? Winkelketens, figuur 1.2. Hover en anderen (2012) laten zien dat het middenrooskleurig, maar wel een realistisch vooruitzicht. waarvan werd gedacht datsegment ze iedere storm wel een lager klantenbehoud (retentie) laat zien, zelfs lager dan het lowbudget segment.

20 fit!magazine


M

80

77

74 66

70

De druk binnen het middens

66

porteerd, onder meer door h

60

2012, voor wat betreft de inv

50

figuur 1.2. Hover en anderen

40

dan het lowbudget segment

segment een lager klantenbe

30 20 10 0 < € 30

€30-40

€40-50

> €50

Figuur 1.2: retentiecijfers per segment (Hov

In de tabel hierboven worden fitnessclubs ingedeeld aan de hand van de abonnementsprijs:

Resultaat = Bezoeken x Programma Is het perspectief dan alleen maar negatief? Zeker niet! Er zijn gelukkig meer dan voldoende voorbeelden van fitnesscubs in het middensegment die uitstekend renderen. Die ook concurrentie hebben, maar desondanks een goed bestaansrecht hebben. Het succes van deze clubs is nooit toe te schrijven aan toeval, maar aan een uitgedachte strategie die dagelijks wordt uitgevoerd. Binnen deze strategie staat er één ding centraal: de klant. Wat is de reden dat een klant voor ons heeft gekozen en op welke manier helpen we de klant om dat te bereiken wat hij/zij wil? De klant is op zoek naar een persoonlijk resultaat en de clubs stelt alles in het werk om dat te bereiken. De twee doorslaggevende variabelen zijn hierbij een regelmatig bezoek aan de fitnessclub, gecombineerd met een doelgericht programma. Deze werkwijze is het best samen te vatten in de formule: Resultaat = Bezoeken x Programma Om de klant te helpen de club regelmatig te bezoeken heeft de club continu gepland contact met de klant. Dat geplande contact staat altijd in het teken van het programma en de instructeur heeft volop mogelijkheden om de motivatie van de klant op peil te houden. Die motivatie kan beïnvloed worden door variatie aan te brengen, andere

< 30 euro per maand: 30-50 euro per maand: > 50 euro per maand:

lowbudget segment middensegment hoger segment

doelgerichte items aan het programma toe te voegen, een luisterend oor te zijn. Zo’n manier van werken vereist creativiteit, discipline en een efficiënte manier van tijd besteden. De geplande contactmomenten dienen nooit saai te zijn en voor iedere klant waardevol. Dat betekent dat moet worden nagedacht over een begeleidingsrouting met menu-items gericht op elk type sporter, ervaren en onervaren, jong en oud, groepslesser of juist individueel ingesteld. Het kunnen 1 op 1 contacten zijn, maar ook prima in kleine groepjes worden uitgevoerd. Deze menu-items worden gepubliceerd op een menu-kaart die voor iedere klant prominent zichtbaar is in de club. Het laat zien hoe de club denkt en geeft de klant een beeld van alle keuzemogelijkheden. Een fitnessclub heeft zo enorm veel te bieden, maar verstopt veel doelgerichte activiteiten en ontneemt hiermee zichzelf een grote kans om het verschil te maken. En clubs die het verschil niet maken, laten de klant links liggen. Stop met afwachten en neem het initiatief om klanten écht te helpen.

COLUMN Lennaert Noordman is eigenaar van NHN Support. NHN Support is aanbieder van het softwarepakket ClubPlanner. ClubPlanner helpt fitnesscentra bij het meer grip krijgen op de instroom van nieuwe leden en het behouden van bestaande leden. Wil je reageren op zijn column? Mail dan naar lennaert@nhnsupport.nl fit!magazine 21


‘Samen­werken is ook netwerken delen’ Zeeland wil in 2025 de meest gezonde provincie van het land zijn. Het is een ambitie die nieuwsgierig maakt. Dat bleek ook tijdens het onlangs gehouden werkbezoek van Fit!vak en het Kenniscafé Sport Live! in Terneuzen. De insteek: slimme samenwerkingsvormen in de sport. In Zeeuws-Vlaanderen lukt dat. Gastheer Pim Lexmond van Bodyline Healthcenter weet wel hoe dat komt. “In een kleine gemeenschap heb je elkaar nodig. Hier bestaat een diepgewortelde bereidheid tot samenwerking.’’

22 fit!magazine


Lexmond was de eerste in een reeks boeiende sprekers die zijn licht liet schijnen over het samen optrekken en elkaar versterken van fitness­ ondernemers, gemeenten, sport­verenigingen, scholen, huisartsen, het bedrijfsleven en andere partners op de gezondheidsmarkt. In reuzenstappen beende Lexmond door de geschiedenis van zijn bedrijf dat in de meest uiteenlopende domeinen actief is. “We zijn nooit door geld gedreven geweest. Wel resultaat­gericht.’’ In de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen met 107.000 inwoners heeft Bodyline een prominente marktpositie verworven. Terloops liet Lexmond imponerende cijfers de revue passeren. “We hebben afspraken met de veertig meest belangrijke bedrijven in de regio.’’ Bewust kozen ze er bij Bodyline voor om een ingezette samenwerking met zorgverzekeraar Achmea los te laten. Te log en te weinig innovatief, vond Lexmond. “Daar zijn we teveel ondernemer voor.’’ Lexmond wilde de ontwikkelingen niet mooier voorstellen dan ze zijn. Een groot strategisch masterplan is er nooit geweest. “We hebben gewoon gedaan en gevolgd wat we dachten.’’ Natuurlijk wilde de zaal meer weten. De extra klanten op jaarbasis in al die vitaliteits­programma’s bijvoorbeeld, hoe zat het daar mee? Het gaat bij Bodyline om 450 mensen, waarin volgens Lexmond de voorbije jaren veel is geïnvesteerd. “Maar pas sinds kort is het een verdienmodel.’’

Inkoopcombinatie Adviseur Johan Morcus van Witte Boussen Verzekeringen behoort richting zakelijke markt tot de belangrijkste partners van Bodyline. Als professioneel verzekeraar is Morcus voorzitter van de Stichting BGZC, één van de grootste zorg collectiviteiten van Zuidwest-Nederland. Door clustering van meer dan vijfhonderd aangesloten bedrijven, inclusief zo’n tweehonderd ZZP’ers, is de stichting uitgegroeid tot een inkoopcombinatie die met haar volume scherpe tarieven kan bedingen. Voor een fitnessondernemer is dat een interessant podium, zegt Morkus. “Het gaat om krachtenbundeling, met een eerste focus op ziektekosten.’’ Zijn tip aan de fitnessbranche: ga niet als individueel ondernemer de markt op. “Kijk in het netwerk van bedrijven.’’ De positieve effecten van

de door Bodyline en multinational Dow Chemical ontwikkelde gezondheids­programma’s zorgden er voor dat andere bedrijven graag aanhaakten. Henny Martens, arbeids- en organisatiedeskundige/ kwaliteitsmanager bij Dow, lichtte het Project Gezondheid Werkt toe. Allereerst werd ingezet op het beter benutten van de polisvoorwaarden in de zorgverzekering. Uiteindelijk gaat het volgens Martens om gezondheidswinst en zelfredzaamheid. “De individuele gezondheidsscore is toegenomen. In totaal 85 procent van de deelnemers maakte het traject af.’’

Ziekteverzuim Directeur John Smael van ProSano Bedrijven, nog zo’n voortrekker in Zeeuws-Vlaanderen, noemt het in de markt zetten van vitaliteitsprogramma’s een kwestie van lange adem. ProSano heeft een totaalpakket zorgdiensten samengesteld dat helpt om organisaties gezond en vitaal te houden. “Je moet langdurig investeren, in tijd en geduld.’’ Harde cijfers kunnen volgens Smael het proces versnellen. “Als het ziekteverzuim met 1% daalt, wordt het ook voor kleinere bedrijven interessant.’’ Martens maakte daarbij een kanttekening. “Je moet het causale verband tussen dalend ziekteverzuim en het gezondheidsprogramma kunnen aantonen. De wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog vaak.’’ Met cijfers moet je hoe dan ook oppassen, zegt Smael. “Je moet niet continu met cijfers goochelen. Het is beter om bij de HR-functionaris een enthousiast verhaal te vertellen.’’

Regisseur Wat bij elke slimme samenwerking volgens Morcus ook van belang is:”Je hebt een regisseur nodig”. Lexmond onderstreept het belang van een dergelijk persoon die zaken in beweging krijgt, netwerken aan elkaar knoopt en processen bewaakt. “Maar het is ook belangrijk dat je eigen team gecoacht wordt in het omgaan met de zakelijke klant. Dat vraagt andere vaardigheden dan die je nodig hebt bij reguliere bezoekers.’’ Smael wees op nog een andere succesfactor. “Samenwerken betekent ook dat je bereid moet zijn om netwerken te delen.’’ Wat volgens hem ook van belang is: een omslag bij alle betrokken partijen van curatief denken naar preventieve actie. Als voorbeeld noemt Smael de status die het fit!magazine 23


CONGRES

MENEER REIMERS

JAAP BRESSERS

GUIDO THYS Donderdag 16 maart, Cantharel Apeldoorn ZWEMBADBRANCHE.NL/CONGRES


Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vaak heeft. “Veel werkgevers laten het uitvoeren omdat het moet. Je moet hen zien te overtuigen dat het iets toevoegt. Dat je als gezonde organisatie werkelijk iets hebt aan een dergelijk onderzoek en helpt bij het duurzaam inzetbaar houden van je mensen.’’

Bewegingsarmoede In het Kenniscafé behoorde directeur Chris Dingemanse van basisschool De Oude Vaart tot de meest gepassioneerde sprekers. Dingemanse vertelde over het tot stand komen van Active Kids, een samen met Bodyline en andere partijen ontwikkeld sportprogramma dat de bewegingsarmoede van de kinderen in de wijk te lijf gaat. De Oude Vaart trekt daarin samen op met een andere school in dezelfde achterstandswijk. “Als concurrenten van elkaar, hebben we de handen ineen geslagen.’’ Voor Dingemanse is dat geen punt. “Het gaat om de toekomst van de kinderen.’’ De schooldirecteur kwam in actie vanwege de motorische achteruitgang bij zijn leerlingen en het overgewicht bij veel kinderen. “Ze kunnen geen koprol meer maken of touwklimmen.’’ In het kader van Active Kids verzorgen instructeurs van Bodyline gymlessen op school en worden drukbezochte sportlessen gegeven ná schooltijd. Het ultieme doel: kinderen laten doorstromen naar reguliere sportclubs. De eerste resultaten zijn hoopgevend, hoewel volgens Dingemans het lidmaatschapsgeld een barrière blijft. “De weerstand zit bij de ouders, niet bij de kinderen.’’ De Terneuzense wethouder Jack Begijn voelde zich aangesproken. “Sport is ook een economische portefeuille.’’

Professionalisering In de gemeente Veere op Walcheren timmeren ze aan de weg met Sportdorp Oostkapelle, een samenwerkingsverband tussen drie sportverenigingen, twee basisscholen, de dorpsraad, een welzijnsorganisatie en de gemeente. In het 2.500 inwoners tellende Oostkapelle bloeien de verenigingen en neemt het sportaanbod toe. Initiatiefnemer Jaap Keijmel noemt meer slagkracht en professionalisering bij de deelnemende verenigen als grote voordelen. “We richten ons met de sportactiviteiten trouwens ook op toeristen.’’ Als stip aan de horizon ziet Keijmel een omnivereniging, waarin de huidige voetbalclub en tennisvereniging participeren. “De samenwerking wordt geïntensiveerd en zal uiteindelijk leiden tot een fusie.” Willy de Nooijer van FysioFitness De Driehoek draait als buurtsportcoach mee in het project. “Als commerciële aanbieder van beweegactiviteiten.’’ Vanuit de zaal riep dat vraagtekens op. Commerciële aanbieders gaan er toch volgens veel gemeenten met het geld van door? In Zeeland leeft dat onderscheid niet, legde directeur Patrick Vader van SportZeeland uit. “Het maakt niet uit wie de beweegactiviteit aanbiedt. Het kan een vereniging óf een fitnesscentrum zijn. En je kan per slot van rekening afspraken maken over de tarieven.’’ Wethouder Begijn zit in Terneuzen op hetzelfde spoor. “Commerciële partijen hebben de expertise in huis. Ze brengen zaken in beweging.’’ Willemijn Baken van Kenniscentrum Baken was blij met alle lokale voorbeelden. “De fitnessondernemer moet niet in zijn eigen domein blijven zitten. Het is tijd om het schaakbord te keren en met andere partijen op het gebied van zorg, welzijn, sport en bewegen een gezamenlijke ambitie te formuleren.’’ fit!magazine 25


Making fitness professionals successful. hddgroup.com


Ziet Den Haag de fitness eigenlijk wel? Als het huidige kabinet de rit uitzingt, zijn er op 15 maart 2017 weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. De meeste politieke partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma’s bekendgemaakt. Een mooie aanleiding om eens iets dieper te duiken in de Haagse kijk op ondernemerschap in het domein van sport, bewegen, fitness en vitaliteit. Toen ik het overzicht van de diverse verkiezingsprogramma’s las, gemaakt door Kenniscentrum Sport (zoek op ‘verkiezingsprogramma’ op www. allesoversport.nl ), vielen mij wat dingen op.

Kracht van sport op politieke agenda Laat ik positief beginnen. In bijna alle partijprogramma’s is er aandacht voor de positieve maatschappelijke en economische waarden van sport en bewegen. In vergelijking met het verleden staat het onderwerp weer hoger op de politieke agenda, vooral in relatie tot preventie en behoud van gezondheid. Aan onze fijnmazige sportvereniging-structuur wordt terecht veel maatschappelijke kracht toegekend. Daarnaast is er aandacht voor meer bewegingsonderwijs, het tegengaan van de ‘downside’ van de sport zoals doping en matchfixing, en het organiseren van topsportevenementen in Nederland. De kracht van sport staat op het netvlies van politiek Den Haag.

Ondernemerschap nauwelijks in beeld Maar over de hele linie genomen, vind ik het een eenzijdige blik. Waar is de aandacht voor het ondernemerschap in de sport? Voor de enorme impact die de commerciële sport- en beweegaanbieders in Nederland inmiddels hebben? Voor het versterken en uitbouwen van publiek-private partnerships? Volgens mij gaat het om én-én. Prima dat er geïnvesteerd wordt in de (grotendeels) vrijwillig georganiseerde sport. En tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de commerciële sportaanbieders. Het ene sluit het andere niet uit. Sterker nog,

volgens mij gaat alleen een solide én-én aanpak leiden tot de broodnodige doorbraken op diverse maatschappelijke issues. Van de partijprogramma’s die Kenniscentrum Sport analyseerde was er slechts één die expliciet oog heeft voor commerciële sportondernemers. En hoewel deze column niet bedoeld is als stemadvies geef ik u toch even de naam van de betreffende partij: D66.

Maak het samen zichtbaar Nu kunt u als fitnessondernemers met z’n allen verwijtend kijken naar de landelijke politiek, zo van: waarom bent u er niet voor ons?! Maar daar schieten we volgens mij weinig mee op. Wat veel beter werkt, is die positieve kracht van de sportcommercie zichtbaar maken. En eventuele knelpunten bij het nog beter benutten van dit sportondernemerschap aankaarten bij politici (dit geldt zowel lokaal als landelijk). Met concrete aansprekende praktijkvoorbeelden, want daar zijn bestuurders erg gevoelig voor. Ik doe dus vooral een appèl op u. Maak de impact, het belang, het succes van de fitnessbranche zichtbaar en leg een collectieve ambitie neer bij diezelfde landelijke politiek!

Vergeet de gemeenteraad niet Hoewel de partijprogramma’s inmiddels zijn vastgesteld, heeft nu nog voldoende tijd om aandacht te vragen voor uw ideeën, initiatieven en wensen in het kader van het collectieve belang. Pas na de verkiezingen wordt er onderhandeld over een regeerakkoord. Ik roep u daarom op om uw invloed te gebruiken, uiteraard door 15 maart te gaan stemmen, maar vooral door de kracht van sportondernemerschap zichtbaar te maken bij de landelijke politiek. En realiseer uzelf: de lokale verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden vaak geënt op de landelijke lijn. Dus ook al u alleen in uw eigen vestigingsplaats meer impact wilt hebben, investeer dan ook uw contacten met de lokale en landelijke politiek. Samen bereikt u meer dan alleen.

COLUMN Remco Boer is directeur Kenniscentrum Sport. Het Kenniscentrum Sport en Fit!vak zijn in het zelfde gebouw gevestigd in Ede en zoeken elkaar steeds meer op voor samenwerking en uitwisseling van kennis. Wil je reageren op zijn column? mail naar remco.boer@kcsport.nl

fit!magazine 27


NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN... Er komen steeds meer kansen voor fitnessondernemers om nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Drie ondernemers vertellen Body-Fit, de hoe zij met succes het (basis)onderwijs (ALCIS Health Club programma) en mensen met een nietNieuwegein, rolde aangeboren hersenletsel (als samen met SportID het onderdeel van de Fitness­ ALCIS programma uit bij 4Daagse) hebben negen basisscholen in benaderd. Nieuwegein. Frank Kersbergen fitnessinstructeur, personal trainer en gewichtsconsulent bij Body-Fit, raadt fitnesscentra aan om een samenwerking met een lokale gemeentelijke uitvoeringsorganisatie aan te gaan. “SportID Nieuwegein is uitvoerder en ontwikkelaar van sport- en

beweegactiviteiten om meer inwoners van Nieuwegein structureel in beweging te krijgen. Dit doet SportID in opdracht van de gemeente Nieuwegein en in samenwerking met partners. Ik kan het ieder fitnesscentrum aanraden om in het ALCIS programma met een lokale sportmakelaar samen te werken. Ze hebben de contacten met het basisonderwijs en kunnen daar deuren openen die voor ons moeilijker te openen zijn, omdat we toch worden gezien als een commercieel bedrijf. SportID bracht ons in contact met de basisscholen in

programma. Drie basisscholen met zo’n 240 leerlingen in de bovenbouw hebben uiteindelijk ingeschreven. Wat belangrijk was, is dat de scholen op maat werden begeleid. Leerkrachten hadden geen omkijken naar het programma. We zijn begonnen met een algemene introductieles in een sporthal - die we kregen gesponsord - voor alle 240 leerlingen en de leerkrachten. In samenwerking met een studio hebben we een dansles gegeven. De volgende drie lessen hebben we per school verzorgd, met medewerking van lokale

sportverenigingen. De laatste les was een bootcamp. Voor onze beweegprofessionals was het een leerzaam traject. Ze gingen nu niet met volwassenen, maar met kinderen aan de slag. Dat vraagt om een andere voorbereiding en benadering. Dat hebben ze als heel leuk ervaren. Dat we het ALCIS programma hebben aangeboden aan basisscholen, heeft ons veel goodwill en een groter netwerk bezorgd. Kinderen, ouders, leerkrachten en naschoolse opvang hebben ons centrum (beter) leren kennen. De relatie

laagdrempelige activiteiten georganiseerd, van 55plus yoga, stoelyoga tot workshop Nordic Walking. Als Fit!vak Preventiecentrum hebben we al langer een aanbod voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Omdat we wisten dat Annemarie en Edwin van der Sar ons centrum dit jaar wilden bezoeken, hebben we ervoor gekozen om tijdens de Fitness4Daagse een inloopmiddag voor deze doelgroep te organiseren. Dat werd een succes, uiteraard ook vanwege de aanwezigheid van Edwin van der Sar. Voor de oudere

klanten is hij nog altijd de bekende doelman van Ajax, terwijl jongere klanten met NAH vooral benieuwd waren naar de inspiratie van Annemarie van der Sar.

SGZ Sport & Wellness in Zevenbergen nam deel aan het ALCIS project en bracht zo honderden kinderen van drie basisscholen in beweging. De ervaringen en reacties zijn zo positief, dat het leefstijlcentrum in 2017 de kinderen van liefst veertien basisscholen in de gemeente Moerdijk wil helpen aan een gezondere leefstijl. Piet de Jong: “We hebben basisscholen in de gemeente Moerdijk benaderd met de vraag of ze interesse hadden om deel te nemen aan het ALCIS

Motion Fysiotherapie en Preventie in Uithoorn organiseerde tijdens de Fitness4Daagse een inloopmiddag voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De bijeenkomst werd tot tevredenheid van Caroline Smeets van Motion heel drukbezocht, mede door de aanwezigheid van Annemarie en Edwin van der Sar. “We wilden dit jaar tijdens de Fitness4Daagse ook ‘andere doelgroepen’ mobiliseren om deel te nemen. We hebben allerlei

28 fit!magazine

Leermomenten? Ik wil er twee noemen. Volgende keer zou ik eerder Facebook en andere social media inzetten om de Fitness4 daagse onder de aandacht te brengen. Daar zijn we nu - omdat we uiteindelijk pas laat hadden besloten om mee te doen met de Fitness4daagse - te laat mee begonnen, terwijl het wel


Nieuwegein. We hebben bij één basisschool het volledige ALCIS programma met educatiemomenten en sportlessen gedraaid en bij acht andere scholen een vertaling van het programma. De inhoud hebben we mede op basis van wensen en ideeën van de scholen bepaald. Voor onze fitnessprofessionals was het een nieuwe ervaring en leerzaam om met kinderen uit het basisonderwijs te werken. Dat is niet onze doelgroep, maar we hebben wel de kennis in huis om ze een plezierige beweegles te geven. En

waarom zouden fitnessprofessionals geen rol kunnen hebben in het beweegonderwijs? Ik zie daar wel een toekomst voor onze branche. Fitnesscentra kunnen zeker leuke en uitdagende beweeglessen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs verzorgen. Op die wijze dragen wij bij aan een fittere en gezondere jeugd in ons land. Die maatschappelijke rol past ons. We gaan nu met SportID in overleg om gedurende het hele jaar 2017 beweeglessen te gaan verzorgen voor het basisonderwijs.”

met stakeholders zoals de gemeente is verder versterkt. We hebben samengewerkt met sportverenigingen. Al die contacten zorgen ervoor dat we ons hebben kunnen positioneren als een leefstijlcentrum met betrokken professionals die met een leuk programma ook kinderen kunnen enthousiasmeren om te sporten en bewegen. Ook de kinderen die worden gepest omdat ze te dik zijn of minder goed kunnen bewegen, hadden lol in de lessen omdat ze op hun eigen niveau konden deelnemen. De reacties zijn zo

positief, dat we in gesprek zijn om volgend jaar als enige centrum alle veertien basisscholen in de gemeente Moerdijk te betrekken bij het ALCIS programma. Dat is goed voor ons netwerk en onze positie.”

krachtige mediakanalen bleken om mensen te bereiken. En ten tweede zou ik meer patiënten willen bereiken die klant zijn bij onze fysiotherapeuten. Ik had eerder onze fysiotherapiecollega’s erbij moeten betrekken, zodat we slimmer combinaties kunnen maken. Er zijn meer mensen naar de diverse workshops gekomen dan we hadden verwacht. Dat heeft nog niet direct geleid tot nieuwe inschrijvingen, maar het is voor de beeldvorming van ons centrum wel goed geweest: mensen met NAH weten dat ze bij ons terecht

kunnen en dat wij zijn ingericht voor deze doelgroep. Wij hebben de kennis en faciliteiten om hen optimaal te begeleiden en laten sporten en bewegen. Die boodschap is goed overgekomen dankzij de inloopmiddag.”

1 2 3 fit!magazine 29


Wat doe jij als je klant een hartstilstand krijgt?

Snel handelen vanaf de eerste minuut Makkelijk te bedienen door iedereen Altijd klaar voor gebruik Overal mee naartoe te nemen Zekerheid zonder grote investering

Huur je AED voor 1 euro per dag op www.cariphy.com/aed-huren


Wakker worden! 2017 komt eraan en dus is het weer tijd voor het jaarlijkse terugkijken en het voorspellend vooruit kijken. Heeft het afgelopen jaar gebracht wat je ervan verwacht had, of toch niet? Om vervolgens de focus te verschuiven naar komend jaar: Wat gaan we doen en wat hopen we te bereiken. De feestdagen bieden gelegenheid afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en bieden een schaars moment van rust dat zich goed leent voor bezinning en het maken van plannen. Een beetje vroeg misschien, maar in deze column wil ik graag wat tips meegeven die kunnen helpen bij deze jaarlijkse overdenking.

Gevoel vs realiteit Bij het terugblikken op het (bijna) afgelopen jaar spelen 2 invloeden een belangrijke rol. Het gevoel en de harde cijfers. De pragmatisch ingestelde mens zal misschien propageren dat alleen cijfers tellen, maar dat is wat mij betreft niet het geval. Al is het natuurlijk wel zo dat cijfers - mits juist geïnterpreteerd - niet liegen. Ik zou het gevoel en de cijfers op een gelijk niveau willen waarderen. Het één is niet belangrijker dan het ander. Het verschil is dat cijfers objectief zijn en het gevoel subjectief. Bij een terugblik maakt het ook niet uit waar je mee begint. Je kunt ervoor kiezen eerst de cijfers naast de begroting van 2016 te leggen. Waar wijkt het af in positieve zin en waar is de begroting niet gehaald? Klopt het gevoel met de cijfermatige kant van de zaak. Een eenvoudig voorbeeld. Als je het gevoel hebt dat de club voor jouw klanten echt het

verschil maakt maar uit cijfers blijkt dat het ledenverloop 40% is, dan klopt er iets niet. In dit geval klopt het gevoel niet met de kille cijfers en is er dus alle reden dit nog eens goed onder de loep te nemen. Bepaal van tevoren welke aspecten je tegen het licht wilt houden en werk ze stuk voor stuk af. Zo krijg je een realistisch en compleet overzicht van de prestaties.

En dan eerst… Nadat je hebt bepaald waar goed is gepresteerd en waar wat minder, wordt het tijd om vooruit te gaan kijken. En de eerste vraag die je wat mij betreft zou moeten beantwoorden is: wat is mijn droom ook alweer? Waarom doe ik wat ik doe? Ondernemers zijn snel geneigd – ook aan zichzelf - het ‘what’ te verkopen in plaats van het ‘why’. Daar bedoel ik mee dat veel fitnessclubs bijvoorbeeld afslankpakketten verkopen in plaats van te verkopen dat zij DE partij zijn die de consument helpt verantwoord af te slanken. Voel de nuance en laat deze zin even rustig door jouw hoofd gaan. Het is namelijk een wezenlijk verschil of je een product of dienst verkoopt of een gedachte of ideaal. En dat heeft weer direct invloed op de bedrijfsvoering.

Alles begint bij een idee Als je weer scherp hebt waarom je de dingen doet die je doet, kun je ook spiegelen waar je zaken kunt verbeteren. Je zult zo ook kansen herkennen. Je krijgt een hernieuwde focus en de prioriteiten worden weer duidelijk. Je kunt de verbeteringen beter niet alleen bepalen. Betrek de medewerkers bij dit proces. Om verbeteringen succesvol door te voeren heb je hen nodig. Je hebt immers draagvlak bij

de medewerkers nodig. Zonder draagvlak is elke gewenste verandering gedoemd te mislukken. Begin ermee om de medewerkers te overtuigen van de noodzaak van verbeteringen. Houd een brainstorm sessie met stakeholders. Neem ze mee in jouw ideeën en motivatie. Zorg dat ze jouw beweegredenen ook kennen en gaan delen. Jouw droom kennen. Pas dan zullen ze echt met je gaan werken aan de onderneming en komen doelen veel sneller binnen bereik.

Concreet maken Zodra je op een rijtje hebt wat je wilt en hoe je dit samen met medewerkers kunt realiseren, is het tijd om concrete doelen te formuleren. Ook dit doe je samen met medewerkers. Maak op basis van de doelen een begroting voor het komend jaar zodat je de voortgang goed kunt volgen. Zodat jij, en de stakeholders, te allen tijde weten hoe ver je staat in het behalen van de doelstellingen. Als je op deze manier te werk gaat, weet je zeker dat je eind 2017 geen verrassingen hebt en bovendien is de kans dat je bereikt wat je wilt bereiken vele malen groter dan afgelopen jaar.

Wakker worden Waarom is de titel van deze column dan ‘Wakker worden!’? Veel van wat ik hierboven heb opgeschreven lijkt misschien vanzelfsprekend. Dat is het helaas voor veel ondernemers niet. Die worden opgeslokt door de dagelijkse handel en wandel en vergeten structureel momenten van reflectie in te bouwen. Tegen die ondernemers wil ik zeggen: word wakker! Als je niet op een dergelijke manier aan je onderneming werkt, laat je echt veel te veel liggen.

COLUMN René Wantzing is Consultant bij Greinwalder & Partner. Hij houdt zich vooral bezig met het optimaliseren van het rendement bij fitness ondernemingen. Als voormalig manager en ondernemer hebben de veranderingsprocessen die hier vaak bij nodig zijn, geen geheimen voor hem. Wil je op zijn column reageren? Mail dan naar: rene.wantzing@greinwalder.com. fit!magazine 31


Needto know Nice

Sporten voor Spieren: geweldige opbrengst Wintertijd Challenge Op meer dan 100 locaties is in de nacht van 29 op 30 oktober gesport voor kinderen met een spierziekte. De Wintertijd Challenge is één van de grootste sportieve goede doelen acties in Nederland. Nergens anders wordt er in 1 seconde, plus het uur winst

door het verzetten van de klok, zo’n grote sportieve prestatie neergezet. Dit is het enige moment in het jaar dat er tijd gewonnen kan worden voor kinderen met een spierziekte.

Voorlopig eindbedrag In totaal is er een prachtig bedrag van € 164.627,opgehaald. In Eindhoven werd het voorlopige eindbedrag bekend gemaakt door niemand minder dan onze ambassadeur Pieter van den Hoogenband. Inmiddels is het bedrag opgelopen tot € 181.761,00 opgehaald. En er kan nog steeds gedoneerd worden op wintertijdchallenge.nl, het bedrag zal dus nóg verder oplopen!

Besteding De opbrengst van de Wintertijd Challenge komt ten goede aan de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Willemina Kinderziekenhuis te Utrecht. Sinds 1 april 2008 kunnen kinderen met (het vermoeden van) een spierziekte terecht in het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Wil jij volgend jaar weer meedoen? Kijk voor meer informatie op www. wintertijdchallenge.nl

32 fit!magazine


Leden Fit!vak beslissen over nieuwe merknaam en certificeringsysteem De leden van Fit!vak beslissen vrijdag 2 december 2016 tijdens de algemene ledenvergadering over de nieuwe merknaam en het certificeringsysteem van de branchevereniging. Met één kwaliteitskeurmerk voor de commerciële sport- en beweegbranche wil Fit!vak een heldere consumentencommunicatie over kwaliteit realiseren. Het betekent dat de naam Fit!vak zal gaan verdwijnen. Als je als fitnessconsument een afweging moet maken waar en bij wie je wilt gaan sporten en bewegen, dan zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Veel aanbieders, verschillende prijssegmenten, vele (succes)beloftes en acties, een ‘oneindig aantal’ namen van lessen en programma’s. Bovendien kent de fitnessbranche meerdere uitingen van keurmerken: het lidmaatschapsschild van Fit!vak, Keurmerk Fitness en FITNED.NL. Deze drie keurmerken zijn onvoldoende bekend en worden mede daardoor ook niet herkend en erkend door consumenten en andere stakeholders.

Heldere communicatie Om consumenten te helpen een afgewogen keuze te kunnen maken binnen het aanbod in de markt, streeft Fit!vak naar heldere communicatie over kwaliteit in de branche. Dat vraagt om een eenduidig, nieuw kwaliteitskeurmerk. De eerdergenoemde drie keurmerken zullen als kwaliteitslabels hier onderdeel van worden. Het nieuwe kwaliteitskeurmerk krijgt in principe dezelfde naam als de nieuwe naam van de brancheorganisatie. De naam Fit!vak zal gaan verdwijnen, mede omdat het nooit dezelfde merkbeleving heeft gekregen als kwaliteitskeurmerken in andere branches. Denk bijvoorbeeld aan BOVAG (brancheorganisatie van ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden) en ANVR (brancheorganisatie voor reisondernemingen). Binnen het nieuwe kwaliteitskader krijgen bedrijven meer mogelijkheden om zich individueel te positioneren en profileren met hun specifieke aanbod en kwaliteiten. Dit geeft consumenten een beter idee van het aanbod van de ondernemer en de kwaliteiten die daarbinnen worden geboden. Een centrum dat

zich met luxe wil positioneren, zal hoog willen scoren op andere onderdelen dan een personal trainer die bootcamp trainingen aanbiedt.

Eén kwaliteitskeurmerk Fit!vak wil daarom in 2017 één kwaliteitskeurmerk voor de commerciële sport- en beweegbranche. Primair gericht op consumenten, maar ook herkenbaar voor andere stakeholders. Zo kan structureel worden gewerkt aan kwaliteitsbeleving, imago en inzichtelijkheid van het bijzonder diverse aanbod. Het traject om tot een nieuw kwaliteitskeurmerk te komen, bestaat uit drie delen: merkontwikkeling, een inhoudelijk deel (certificeringsysteem: het vaststellen van welke kwaliteiten op welke manieren gemeten en geregistreerd worden), en communicatie om te borgen dat het kwaliteitsmerk zijn doelen bereikt (positionering). Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 december 2016 in Houten spreken de leden zich uit over de voorstellen, zodat in 2017 de implementatie van een nieuw keuring- en positioneringsysteem kan plaatsvinden. De algemene ledenvergadering van Fit!vak vindt op vrijdag 2 december plaats van 09.00 tot 12.00 uur in EXPO Houten. Aansluitend (12.45-15.30 uur) is er een minicongres: Benchmarken met kengetallen. Paul Hover, Jan Middelkamp en Peter Wolfhagen laten ondernemers en fitnessprofessionals zien hoe ze de meest recente marktinformatie kunnen gebruiken om hun eigen fitnessclub en product(en) te verbeteren. Meer informatie en aanmelden: www.fitvak.com fit!magazine 33


Needto know Nice Nieuwe BODY BIKE SMART gelanceerd in Ziggo Dome Tijdens Les Mills LIVE 2016 op 15 oktober in de Ziggo Dome werd de nieuwe BODY BIKE SMART en SMART+ gelanceerd. Toen BODY BIKE International de nieuwe BODY BIKE SMART reeks ontwikkelde, was perfectie van alle aspecten het ultieme doel: van design tot functionaliteit. De nieuwe SMART bikes kunnen hierdoor alles aan.

SMART+ Er zijn verschillen tussen de BODY BIKE SMART en de SMART+. De SMART+ heeft een Bluetooth en ANT+ wireless verbinding. Daarnaast genereer je met SMART Charge op de BODY BIKE SMART+ energie met elke pedaaldraai die je maakt. Hoe sneller leden fietsen, hoe meer energie ze genereren om hun smartphone op te laden. Kijk voor meer informatie over de BODY BIKE SMART en SMART+ op www.studion.nl en www.body-bike.com. Download de nieuwe BODY BIKE app nu via de App store op jouw mobiel.

YOUR BIKE YOUR RIDE

IMAGINE THE PERFECT RIDE 34 fit!magazine


Technogym introduceert CLIMB EXCITE® Technogym heeft onlangd de CLIMB EXCITE® geintroduceerd. Een uitbereiding van de Excite Line, die de aard van het trap beklimmen zo verandert dat beginners er met gemak gebruik van kunnen maken. Maar ook gevorderde sporters kunnen zichzelf uitdagen en worden geconfronteerd met hun zwaarste test ooit. Uniek is de SPLIT STEP TECHNOLOGIE, waarmee een comfortabele toegang voor gebruikers van alle lengtes wordt gegarandeerd. De lage Courtesy Step™ voorkomt teenknelling. Daarnaast biedt het een breed scala aan oefeningen en trainingsopties zonder de gebruiker het gevoel te geven op een podium te staan. CLIMB EXCITE® is ook nog eens ruimtebesparend. Met de laagste hoogte (1.89m), de kleinste voetafdruk (slechts 1 m²) en de beste verhouding tussen klimruimte en voetafdruk, wordt slimmer gebruik gemaakt van de trainingsruimte en meer ruimte vrijgemaakt voor meer of andere apparatuur en sporters. Een training met CLIMB EXCITE® is effectief dankzij de speciaal ontworpen High Intensity Training Routines ‘B-Side’, ‘Sweat It Out’ en

‘Body Buster’. Dit zijn de doelgerichte Routines waarin allerlei oefeningen zijn opgenomen om het onderlichaam te trainen, het uithoudingsvermogen te verbeteren, het cardiosysteem te versterken en de spieren te activeren. CLIMB EXCITE® beschikt over de gloednieuwe UNITY 3.0-interface waarmee exploitanten toegang krijgen tot een onbeperkt aantal Android-compatibele apps, die beschikbaar zijn in de Technogym App Store. Met UNITY 3.0 kunnen eindgebruikers zich onderdompelen in virtuele steeds wisselende landschappen, van ‘s werelds hoogste bergen tot de hoogste gebouwen. Maar ook meetrainen met hun vrienden en oneindige trappen samen beklimmen. Zoals met alle producten van de Excite Line, worden de verzamelde trainingsgegevens op CLIMB EXCITE® automatisch opgeslagen in de gebruikers profielen in de mywellness cloud en kan dit worden bekeken vanuit de UNITY 3.0-console of via elk ander persoonlijk console. Voor meer informatie www.technogym.nl fit!magazine 35


Needto know Nice

Nieuw: Polar A360 met Les Mills sportprofielen Vanaf nu kun je met de Polar A360 Fitness Tracker je Les Mills groepslessen bijhouden met specifieke Les Mills sportprofielen. In Polar Flow kun je kiezen uit meer dan 100 sportprofielen, waaronder de Les Mills groepslessen zoals BODYPUMP, BODYATTACK en Les Mills GRIT. Na de les kun je via Polar Flow je workout delen op social media met een foto die je gemaakt hebt en een Les Mills logo. Hoe gaaf is dat! De Polar A360 draait volledig om jouw fitte levensstijl. Het is een waterdicht sporthorloge met een ingebouwde hartslagmeter, Polarâ&#x20AC;&#x2122;s persoonlijke trainingsbegeleiding en 24/7 activiteitsmeting. Smartwatch functies zoals inkomende meldingen van je smartphone op je pols en een kleuren touchscreen maken de Polar A360 compleet. Draag â&#x20AC;&#x2DC;m altijd en overal. Net als jij, altijd klaar voor actie. Voor meer informatie www.polar.com

36 fit!magazine


Merklancering FT-Club Door de groeiende belangstelling voor intensieve begeleiding en meer beleving ontstaan doorlopend nieuwe fitnessformules, veelal met Functional Training als basis. Ter ondersteuning van ondernemers die zich richten op Functional Training als verdienmodel, heeft Greinwalder & Partner samen met de experts van Perform Better een totaaloplossing ontwikkeld onder de merknaam FT-Club. Het concept bestaat uit een sterke Corporate Identity en uitstraling, ondersteuning op bedrijfseconomisch gebied, expertise op gebied van (online) marketing, inrichting van de club en een speciaal trainingsconcept voor een brede doelgroep.

Oplossing voor diverse situaties Het concept FT-Club biedt support voor clubs die al over de nodige materialen beschikken voor functional training en hun profiel willen aanscherpen met een club-in-club oplossing. Daarnaast is het concept ontwikkeld voor startende Personal Trainers die als specialist de fitnessmarkt willen betreden en met name behoefte hebben aan planning, bedrijfseconomische en ondernemerstechnische ondersteuning. Maar FT-Club biedt ook kansen voor fitnesscentra die een nieuwe doelgroep binnen de regio willen bedienen via een spits gepositioneerde satellietclub. Via een dergelijke strategie kan de toetreding bemoeilijkt worden van potentiële nieuwe concurrenten die dit marktsegment gaan bedienen.

FT-Club wordt dan ook als specialist in Functional Training gepositioneerd.

Advies op maat Er komen bij de implementatie van een product in de praktijk veel vragen en uitdagingen op ondernemers af. Wat is een geschikte locatie, wie helpt bij de bedrijfsplanning, hoe wordt een goed prijsbeleid opgezet, hoe organiseer je (de aanloop naar..) de opening. Voor dergelijke vragen binnen het concept FT- Club is Greinwalder & Partner als wereldwijd marktleider op gebied van marketing en consulting de sparringpartner. De experts van Perform Better geven, op basis van de bestaande situatie, de indeling van de FT-Club vorm. Een op maat gemaakte 3D-visualisatie maakt de uiteindelijke inrichting concreet. Aan de hand van het inrichtingsvoorstel wordt de trainingsruimte optimaal ingedeeld. Met de visual kan al tijdens de voorverkoopfase reclame gemaakt worden. 

Trainingsconcept voor brede doelgroep Bij FT-Club draait alles om Small Group PT, kleine groepslessen onder begeleiding van een Performance Coach waarbij de oefeningen worden aangepast aan verschillende doelgroepen en niveaus. Daarmee worden niet alleen de fitness-freaks bereikt, maar de volledige brede markt. Vier modules richten zich op verschillende doelen: mobility voor beweeglijkheid – movement met actieve beweging – strength voor meer kracht en burn voor verbetering van conditie. Ben jij een ondernemer met passie voor fitnesstrends en gewend aan een werkwijze met een hoge mate van kwaliteit en intensieve begeleiding? Meld je dan nu aan als pilot club.    Voor meer informatie www.ft-club.nl

Een sterk merk Merken maken producten en diensten duidelijk herkenbaar en uniek. Een sterk merk schept identiteit en verbindt een bedrijf met de doelgroep. De naam FT-Club zorgt ervoor dat men snel gevonden wordt, alleen al door de naam op zich en omdat de aanbieder als de beste oplossing wordt gezien. fit!magazine 37


Needto know Nice

Matrixlearningcenter.com Net geleverd en het staat te schitteren in de fitnessruimte: een nieuwe Connexus Functional trainingswand of S-Drive Performance Trainer. En dan? Dan begint het pas, want hoe ga je deze – en ook andere fitnesstoestellen – optimaal benutten? Hoe zorg je ervoor dat je instructeurs exact weten wat de mogelijkheden zijn voor de leden en dat er steeds weer een uitdagende work-out gecreëerd kan worden?

De oplossing: Matrix Learning Center Want kiezen voor Matrix Fitness betekent kiezen voor meer dan alleen premiumapparatuur. Matrix ontwikkelde het Matrix Learning Center. Een digitaal platform met een scala aan leermiddelen voor fitnessondernemers, personal trainers en

38 fit!magazine

instructeurs. Alles op het gebied van producttrainingen, webinars, workshops en tips & tricks op één plek verzameld, voor jou. Te raadplegen wanneer het jou en je team uitkomt. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de unieke Exercise Library met meer dan 175 video’s van oefeningen voor oneindig veel inspiratie. matrixlearningcenter.com: 24/7 beschikbaar met steeds weer nieuwe content. Dit is slechts een van de vele tools waarop Matrix Fitness bijdraagt aan het succes van de club. Voor meer informatie bel 030 24 45 435 of www.matrixlearningcenter.com


BODYPUMP 100: HET GROOTSTE LEDEN EVENT VAN HET JAAR. Elke week krijgen miljoenen mensen spierpijn van het ‘rep effect’ van BODYPUMP. Er zijn wereldwijd meer dan 50.000 gecertificeerde BODYPUMP instructeurs en 15.000 clubs met BODYPUMP op het programma. En dat worden er steeds meer. Clubleden kiezen voor BODYPUMP omdat het werkt: resultaten worden behaald en de motivatie blijft. Althans dat zeggen de onderzoeken. De combinatie tussen kracht en cardio maakt het voor iedereen toegankelijk en het feit dat je gemiddeld 430 calorieën verbrandt, is een populaire factor.

En wat betekent dat voor clubs? BODYPUMP heeft de afgelopen 25 jaar een grote groep fans over de hele wereld verzameld als ‘the original barbell class’. Elke drie maanden komt er een nieuwe release, met nieuwe muziek en moves die samen zijn gesteld door het expert team van Les Mills International. Fitness professionals, creative directors, university onderzoekers, doctors, sport wetenschappers en muziek professionals werken elke dag, achter de schermen aan de nieuwe release. Allemaal redenen waarom BODYPUMP zo populair is en op 14 januari 100 kaarsjes uitblaast.

Tijd voor een feestje! Op 14 januari viert Les Mills dus de 100e release en álle clubs zijn uitgenodigd om het samen te vieren! Waarom? Les Mills clubs kennen de voordelen van lanceringsevenementen als geen ander en weten dat een feestelijke herlancering vaak voor veel

aandacht zorgt. De 100e release brengt een grote groep mensen op de been en als club is dit dé kans om je connectie met de clubleden te versterken én nieuwe clubleden naar de club te ‘lokken’. Samen vier je namelijk een mooi programma met een feestelijke lancering. De marketingmaterialen om dit op en rondom de club te promoten liggen voor het oprapen. Het biedt clubs de kans om iedereen die BODYPUMP kent, maar het nog niet doet op jouw club, uit te nodigen voor een onvergetelijke experience. BODYPUMP 100 is dus hét moment om als club mee te liften op de exposure van deze mijlpaal. Stel je voor dat er wereldwijd duizenden clubs op dezelfde dag, hetzelfde feestje vieren? Dat wordt één groot feest!

Wat kun je verwachten van BODYPUMP 100? Les Mills gaat de 100ste release van BODYPUMP groots vieren met een internationale lancering van BODYPUMP 100 op zaterdag 14 januari 2017. In aanloop naar 14 januari 2017 wordt er door Les Mills Benelux zoveel mogelijk promotie gemaakt voor BODYPUMP via social media. Elke BODYPUMP licentiehouder ontvangt een promotiepakket voor de lancering van BODYPUMP 100 op 14 januari. Als BODYPUMP licentiehouder lift je de komende maanden dus maximaal mee op het BODYPUMP 100 jubileum. Voor meer informatie bel 0416 34 97 25 of mail naar info@lesmills.nl. fit!magazine 39


foto’s Wildest! Fotografie

Stay ahead of the competition: how? Afgelopen oktober was er weer het fitness & health festival ‘Les Mills LIVE’. Een fitness hotspot vol workouts, workshops en de fitness experiences. Naast Les Mills workouts zoals BODYBALANCE, BODYCOMBAT en GRIT waren er ook workshops van onder meer personal trainer Guy van der Reijden en Vivian Reijs. De dag werd waardig afgesloten met ‘Legendary, the festival’ in de Ziggo Dome met dj’s als The Partysquad, Lucas & Steve en Brennan Heart. Voor clubeigenaren en -managers was er een experience event met als thema: ‘How to stay ahead of the competition’. Hoe kun je jouw club onderscheiden van de concurrenten? Tijdens het event zijn tools en praktische tips aangereikt door professionals om direct met dit thema in de club aan de slag te gaan. Spraakmakende sprekers als Emma Barry (Director Group Fitness Programmering bij de Amerikaanse fitnessketen Equinox), Peter Heerschop (cabaretier) en Jan Middelkamp hielden een inspirerend betoog.

40 fit!magazine


Customer journey Jan Middelkamp beet het spits af en nam de deelnemers mee op reis met zijn customer journey. Recent onderzoek naar klantenbinding vertaalde hij naar de route die je als club met een klant doorloopt. Maar vooral ook naar de zwakke momenten. Wanneer merk je dat je een klant gaat verliezen. Op welke signalen moet je letten en wat moet je dan doen? Oftewel: Hoe onderscheid je jezelf ten opzichte van de rest waardoor je je klanten echt weet vast te houden. Jan Middelkamp is een bekende in de fitnessbranche. Bij verschillende grote ketens heeft hij naam gemaakt, momenteel is hij Business Development Director van de HDD GROUP en CEO van BlackBoxPublishers (een marktplaats die fitness professionals helpt om vakkennis met elkaar te delen). Daarnaast reist hij de hele wereld over om zijn onderzoek en concepten te delen.

It’s not fitness, it’s life! Nadat Middelkamp zijn verhaal had afgerond kondigde hij Emma Barry groots aan, en hij zei geen woord te veel. Als geen ander weet Barry hoe je je moet onderscheiden en welke rol innoveren daarbij speelt. In de fitnessbranche is Barry een bekende speler als ‘Director of Group Fitness Programming’ voor de luxe lifestyle keten Equinox, een van de grootste toonaangevende fitnessketens in Amerika die opereert vanuit vijf verschillende merken: Equinox Fitness, Yoga PURE, PURE Fitness, Blink Fitness en SoulCycle. Klanten binden is haar tweede natuur, zij heeft fitness gemaakt van sport tot een cult: It’s not fitness, it’s life. Soul Cycle is een goed voorbeeld van klanten die niet betalen voor een uurtje fietsen, maar voor een beleving. De sfeer, de instructrices, de accommodatie, de ontvangst, de wijze van reserveren van je les: alles draait om experience.

zit ook in kleine dingen. Iemand iets aanleren is het mooiste wat er is, zo heeft ook Heerschop zelf ondervonden als gymleraar. Die blik van mensen die zich dat realiseren, ‘ik heb iets geleerd’, is onbetaalbaar. Als maar 1 iemand iets kan doorvertellen wat jij op hem of haar hebt overgebracht, is de missie geslaagd. Aan de hand van mooie anekdotes, met uiteraard de portie humor die je van hem als bekend cabaretier gewend bent, weet Heerschap de gevoelige snaar te raken.

Lancering Body Bike Tot slot was er nog de lancering van de nieuwe BODY BIKE en IMMERSIVE workout. Zonder innovatie is er natuurlijk geen experience. Ook BODY BIKE International heeft daarom de afgelopen jaren niet stilgezeten. De BODY BIKE is nog verder doorontwikkeld met een mooi eindresultaat: de BODY BIKE SMART en de BODY BIKE SMART+. Tezamen met de body bike wordt een IMMERSIVE workout in een setting van muziek, digitale snufjes en 360° cinema een ultieme fitness ervaring. Als je daar niet gelukkig van wordt!

Geluksgevoel Tot slot het woord aan Peter Heerschop die op nuchtere wijze na het verhaal van Emma Barry de zaal weer even met beide voeten op de grond zette. Want waar draait het nu uiteindelijk om: Wat zou jou gelukkig maken? Natuurlijk zou Heerschap ook wel blijven als de instructrice een jonge vlotte dame was, maar uiteindelijk gaat het om het creëren van een geluksgevoel. En dit, zo benadrukte Heerschop, fit!magazine 41


Needto know Nice De totaaloplossing voor de startende ondernemer en club-in-club-toepassingen

word pilotclub

reserveer nu je regio!

www.ft- club.nl Tel. +31 (6) 282 46 319 Tel. +32 (473) 80 35 63 info@greinwalder.com


Fitnessondernemer zijn: wat doe ik mezelf aan… Inmiddels kennen we allemaal de positieve verhalen waar ik ook in mijn vorige blogs over schreef. Fitness is de grootste sport van Nederland, bewegen als medicijn en steeds meer mensen omarmen en respecteren fitness. Fitness is populairder dan ooit tevoren. Toch publiceerde Rabobank Nederland begin van dit jaar de branchecijfers, meer dan de helft van de sportscholen draaide in 2015 rode cijfers! Wat maakt ons fitnessondernemers nu zo anders dan andere ondernemers of mensen die gewoon voor de veilige weg kiezen en een baan in loondienst de voorkeur geven boven zelf ondernemen. Als fitnessondernemer run je een bedrijf dat ‘s ochtends vroeg al opengaat en ‘s avonds laat pas sluit. In de weekenden moet er ook gewoon gewerkt worden en als je dan ziet dat de helft van deze bedrijven ook nog eens rode cijfers draait, wat is dan de motivatie om een dergelijke toko te runnen? Het klinkt allemaal mooi ‘bewegen als medicijn’, maar we moeten de huisarts smeken om doorverwijzingen. En ook nog eens hopen dat de zorgverzekeraar eens een keer onze kant op kijkt en samenwerken met een bureaucratische organisatie zoals de gemeente. Toch is fitness nog nooit zo populair geweest en is het aanbod nog nooit zo divers en flexibel geweest. Wij fitnessondernemers hebben de gave te kunnen blijven innoveren, in te blijven spelen op kansen in de branche en te blijven geloven in ons zelf. Wij hebben immers een groep klanten die veeleisend is. Wij fitnessondernemers geloven in ons product en wil je overleven binnen deze branche, moet je dit ook blijven uitstralen. Waar men in de theorie veelvuldig inzoomt op de 5 P’s van een onderneming, ligt de focus in de praktijk op de 5 D’s. Het begint allemaal met een droom(1), een eigen centrum of een eigen gym. Deze droom dient vervolgens omgezet te worden in daden, namelijk het doen(2). Je moet maar de durf (3) hebben om in een branche werkzaam te zijn waar meer dan de helft rode cijfers draait, je gemiddeld zo’n 70 uur per week open moet zijn en de consument kritischer is dan ooit te voren. Om succesvol te worden in deze business moet je doorzettingsvermogen (4) hebben, kan je niet doorzetten en raak je van slag van tegenslagen dan wordt het heel erg lastig in deze branche. Tot slot dien je na te denken(5) over innovaties, kansen en klantenbehoefte. Maar als dit lukt heb je het mooiste en meest innoverende beroep van de wereld: fitnessondernemer!

COLUMN Thomas Verheij is Personal trainer, winnaar NextGym award, algemeen directeur Formupgrade, Physique Preventiecentrum en X-Fitt en bestuurslid bij Fit!vak. Wil je reageren op zijn column? mail naar thomas@formupgrade.nl

fit!magazine 43


UW BEDRIJF IN DEZE INDEX? Vanaf € 250,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@fitmagazine.nu Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. Let op! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

AUTOMATISERING Compudienst/LVP B.V.

Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

CARDIO APPARATUUR Life Fitness (Atlantic) BV Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

MoveToLive Benelux

ADVIESBUREAU’S Greinwalder Marketing | Consulting Hoge Weere 12 1689 CG Zwaag tel 06 28246319 fax 084 7569153 info@greinwalder.com www.greinwalder.com

APPS Gym Apps

Paardskerkhof 14 5223 AJ ‘s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@gym-apps.nl www.gym-apps.nl

AEROBICMATERIALEN

Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Technogym Benelux B.V.

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com

Studion

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675101 fax 0416 660066 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

44 fit!magazine

Oudezijds Achterburgwal 55-1 1012 DB Amsterdam tel. 020 7165215 info@virtuagym.com virtuagym.com/fitmagazine

GROEPSFITNESS PROGRAMMA’S Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

Les Mills

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 349725 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

Krankcycle - Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

Megawalk Nederland Trompstraat 16 7482 VX Haaksbergen Tel. 053 5740518 Tel. 06 24727676 info@megawalk.nl www.megawalk.nl

MoveToLive Benelux

FITNESSCIRKELS eGym

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 marketing@matrixfitness.nl www.egym.nl

Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

Virtuagym

FITNESS SOFTWARE Comped Software Kolenbrander 38 7463 DG Rijssen tel. 0548-613646 fax 084-7113088 info@comped.nl www.comped.nl

Polar Nederland Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.nl

Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Polar Nederland Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.n

HYDROMASSAGE Dutch Wellness Design

Pentislaan 1A 2111 AC Aerdenhout tel. 06 52371025 info@dutchwellnessdesign.com www.dutchwellnessdesign.com

INFRAROOD CABINES Dutch Wellness Design

Pentislaan 1A 2111 AC Aerdenhout tel. 06 52371025 info@dutchwellnessdesign.com www.dutchwellnessdesign.com

KLEDINGLOCKERS Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074-2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

KLIMAATBEHEERSING ALF International BV

Postbus 274 4760 AG Zevenbergen tel. 0168 335478 fax 0168 324074 www.alf-international.nl info@alf-international.nl

KRACHT APPARATUUR eGym

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 marketing@matrixfitness.nl www.egym.nl

Life Fitness (Atlantic) BV Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

MoveToLive Benelux Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Technogym Benelux B.V.

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com


leveranciersindex

MARKETING Hidden Profits

Plotterstraat 22 1033 RX Amsterdam tel. 020 3458183 fax 084 7486972 info@hiddenprofits.nl www.hiddenprofitsmarketing.nl

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN SL!M

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675100 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

RVS ZWEMBADEN HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

SANITAIRE CABINES Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074-2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

SAUNA'S / STOOMCABINES Dutch Wellness Design

Pentislaan 1A 2111 AC Aerdenhout tel. 06 52371025 info@dutchwellnessdesign.com www.dutchwellnessdesign.com

SOFTWARE Cariphy

Van Coehoornstraat 5 5916 PH Venlo tel. 085 487 5900 info@cariphy.com www.cariphy.com

Polar Nederland

Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.nl

TEST & MEETAPPARATUUR

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Lotec

THP2 Europe BV

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

Healthcheckshop.nl

Pro Water B.V.

Torenstraat 53 9201 JS Drachten tel. 0512 354156 Total Health & Performance Plan www.thp2.eu mob. 06 81325148 www.thp2.eu info@thp2.eu Torenstraat 53 9201 JS Drachten tel. 0512 354156 mob. 06 81325148 www.healthcheckshop.nl info@healthcheckshop.nl

WATERMONITORING Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 2915150 fax 074 2915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

TOEGANGSCONTROLE

WHIRLPOOLS

VConsyst

Dutch Wellness Design

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Syx Automations

Pentislaan 1A 2111 AC Aerdenhout tel. 06 52371025 info@dutchwellnessdesign.com www.dutchwellnessdesign.com

pomaz bv

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

ZWEMBADEN AANLEG Hellebrekers Technieken B.V. Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Postbus 174 5660 AD Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

HSB Benelux

UV-DESINFECTIE

ZONNEAPPARATUUR

Lotec

Hydrochemie-Conhag B.V.

JK-Nederland B.V.

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 4328416 fax 033 4610933 info@syx.nl www.syx.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

ProMinent Verder B.V.

Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 6779280 fax 030 6779288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

WATERBEHANDELING Hellebrekers Technieken B.V. Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Stuttgartstraat 22 3047 AS Rotterdam tel. 010 4622933 fax 010 2459929 info@jk-nederland.nl www.jk-nederland.nl

Hapro Professional

Turfschipper 25 2292JC Wateringen tel. 0174 272374 info@haproprofessional.nl www.haproprofessional.nl

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

ZOUTELEKTROLYSE

ZWEM-DRIJFPAK

Hydrochemie-Conhag B.V.

EasySwim Nederland

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

Meerbosweg 7 5469 PL Erp tel: 06 24107997 fax: 0413 213821 info@easyswim.com www.easyswim.com

fit!magazine 45


Tekst en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Audrey Friedel

46 fit!magazine


‘Fitness kan zoveel meer voor de gezondheidszorg betekenen’ Berry traint om zijn zware rugklachten te verbeteren, net als Henk. Johan en Patty hebben COPD en komen twee keer in de week om oefeningen te doen. Rik is licht verstandelijk gehandicapt en sport bij het Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training om zijn dagritme weer op de rit te krijgen. Chantal heeft een burn-out en probeert weer energie op te doen. De meeste mensen die bij het Centrum voor Bewegen sporten, hebben een aandoening waar zij door middel van fitness beter mee kunnen leven. Geert van Dijk, directeur bij Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training in Veenendaal spreekt uit eigen ervaring. Na een ernstig ziekte was hij zelf enkele jaren verlamd. Hij wijdt zijn genezing aan het sporten. Voor zijn ziekte was hij in goede fysieke conditie. “Iemand die zijn lichaam goed kent, weet wat hij kan en waar zijn grenzen liggen. En kan daardoor beter herstellen”, aldus van Dijk. Nu traint hij voor een duurloop van 138 kilometer in Oostenrijk volgend jaar. In het Centrum voor Bewegen, Onderzoek & Training ziet hij iedere dag mensen die door op de juiste manier te trainen hun gezondheid verbeteren. Er zijn 3 redenen waarom zij voor fitness kiezen, aldus Van Dijk. “Fitness is laagdrempelig, vaak kun je de hele dag en soms wel 24 uur per dag terecht en het is relatief goedkoop.” Toch ziet hij in zijn branche nog veel kansen om de sport te verbeteren.

Strenger voor elkaar zijn Van Dijk: “Wij zijn een centrum waar bedrijfsartsen, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, huisartsen en ook andere disciplines met elkaar samenwerken. Dat zien wij als toegevoegde waarde, maar dat zie je lang niet overal. Binnen de fitnessbranche zouden we veel strenger voor elkaar kunnen zijn. We moeten de kaders met elkaar veel scherper stellen en investeren in onderzoek, opleiding en kennis om zo het vertrouwen te winnen van de gezondheidspartners en zorgverzekeraars. Aan de andere kant zouden de professionals in de gezondheidszorg en de zorgverzekeraars onze trainingsprogramma’s op basis van onderzoek en wetenschap beter mogen waarderen.” In Veenendaal

werkt het Centrum voor Bewegen met een speciaal en persoonlijk programma. “Wanneer iemand bij ons start met trainen, doen wij eerst onderzoek. Onderzoek naar inspanningstolerantie, een ademgasanalyse, we brengen de fysieke aspecten voor de training in kaart, meten de hartslag en bijvoorbeeld hoeveel vetten en suikers iemand gebruikt. Op basis daarvan stellen we vast waar iemand staat wanneer hij begint. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek stellen we een trainingsprogramma samen. Het is dure apparatuur, maar door dit onderzoek bereiken we veel betere resultaten en vinden we aanknopingspunten voor samenwerking met de zorg.

Sleutel met persoonlijk trainingsprogramma Marco Gaasbeek, trainer, vertelt: “We slaan deze gegevens ook op in een speciaal softwareprogramma. Zo kunnen we volgen hoe mensen sporten, wat daarvan de resultaten zijn en hoe we bij kunnen sturen. Alle gegevens van het onderzoek zetten we in de software van Technogym. Op basis daarvan maken we trainingsprogramma’s. Mensen krijgen een geheugenstick mee. Aan de ene kant kun je daarmee jouw eigen programma en resultaten downloaden en aan de andere kant registreert de sleutel in de fitnessapparatuur wat je doet en hoe je het gedaan hebt. Die gegevens gaan weer terug in de database, zodat je die kunt bespreken met de sporter en de training, daar waar nodig, bij kunt stellen.” Van Dijk schets het voordeel van deze methode. “Neem bijvoorbeeld mensen met een burn-out. De gemiddelde duur van de uitval is acht tot negen fit!magazine 47


Erkende instructeurs zijn geen vanzelfsprekendheid Klanten van fitnesscentra gaan er automatisch van uit dat ze worden begeleid door erkende en vakkundige instructeurs en trainers. Dat zou ook zo moeten zijn. Maar de praktijk wijst uit dat er ook nog centra zijn met instructeurs die niet de gewenste opleiding en het vereiste diploma hebben. Om klanten duidelijk te maken in welke centra ze wél op vakkundige begeleiding door gekwalificeerde instructeurs kunnen rekenen en welke centra wél kwaliteit bieden, heeft Fit!vak een officieel register voor trainers: FITNED.NL

FITNED.NL is bestemd voor instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Fitnesscentra met gecertificeerde medewerkers kunnen zich eveneens inschrijven. Zij krijgen onder meer een FITNED.NL raamsticker en banner, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van centra die zich niet op basis van kwaliteit kunnen of willen profileren. Schrijf je als centrum dus in bij FITNED.NL en ontvang een banner, zodat ook jouw klanten weten dat je kwaliteit biedt.

* Informeer naar de voorwaarden tel. 085 - 48 69 100 of info@fitvak.com - meer informatie: www.FITNED.NL en www.fitvak.com

2016

Met een banner van FITNED.NL * laat je zien dat jouw klanten wél kwaliteit kunnen verwachten.

HIER WERKEN ERKENDE INSTRUCTEURS

www.fitvak.com

www.fitned.nl


maanden. Door goed onderzoek te doen naar de energiestofwisseling, kunnen we afstemmen hoe iemand het best kan trainen om het energieniveau weer op peil te brengen. Zo help je iemand sneller terug de werkvloer op. In zes tot acht weken tijd kun je zo veel bereiken en de uitval fors verkorten.”

Waarom doen we wat we doen? “Kennis! Kennis binnen de sport is in Nederland relatief gezien laag”, aldus Van Dijk. “Wij vragen ons te weinig af waarom. Waarom doen we deze oefeningen? Waarom gebruiken we deze trainingsmethode? Waarom willen mensen dat resultaat bereiken? Wanneer ik aan het hardlopen ben, zie ik 15 mensen in het bos een boom omduwen als rekoefening, waarom doe je dat en is dat de beste manier? Daarnaast zijn er veel mensen die niet weten waar hun eigen grens ligt. Bijvoorbeeld mensen met fybromyalgie. Zij voelen pas achteraf dat ze tijdens de training te ver gegaan zijn. Het is aan ons om daar een goede begeleiding in te geven. Wij zijn altijd minstens met twee goed opgeleide mensen en twee stagiaires op de vloer om sporters te begeleiden.” Daar is trainer Marco Gaasbeek er een van. Hij heeft na zijn MBO-4 Fitness A en B nog vier jaar de opleiding bewegingsagogie gedaan en verschillende stages gelopen onder ander bij motorische remedial teaching. Hij weet dus waar hij het over heeft. “Het geeft voldoening wanneer ik bij mensen de resultaten zie verbeteren. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan vind ik dat cool. Ik begeleid Kees, hij kampt met forse rugklachten. In het begin kon hij nog geen 30 seconden opdrukken op zijn knieën. Nu, na een maand, kan hij zich 30 seconden opdrukken vanaf zijn tenen. Dat resultaat bereiken in een relatief korte periode is voor zowel Kees als voor mij een motiverende factor.”

Weer op de been Aan de buitenkant ziet Berry Boerstra eruit als een typische sportschoolklant: goed getraind en breed geschouderd. Toch kampt de 28-jarige Berry zowel fysiek als psychisch met de gevolgen van een verbrijzeld onderbeen, opgelopen tijdens een potje voetbal. Berry is net klaar met opdrukken onder begeleiding van Gaasbeek. “Ik begin nu pas weer een beetje op te krikken. Ik heb een slechte periode achter de rug. Drie jaar geleden ben ik begonnen met

revalidatie. Daarna heb ik het zelf geprobeerd, maar door een slechte houding bij het lopen en zwaar werk is het anderhalf jaar geleden in mijn rug geschoten. Bij het Centrum voor Bewegen is onderzoek gedaan. Ik weet nu wat ik moet doen, maar de motivatie was niet goed. Marco helpt me daarbij, hij stimuleert mij. Hij helpt bij de oefeningen en ziet veel dingen. Dat vind ik heel positief.” Op de vraag waarom fitness, knipoogt Berry: “Je krijgt er ook een goed lichaam van.” Wel mist hij het sporten in teamverband. “Andere sporten vind ik hartstikke leuk, maar daar moet ik nu mee oppassen. Soms ga ik harder dan ik kan. Ik moet leren stap voor stap te gaan en dan hoop ik ooit weer te kunnen voetballen.”

Meer mensen helpen Van Dijk: “Mijn droom is dat zorgverzekeraars veel meer mogelijkheden bieden om mensen door middel van fitness te helpen. Fitness is relatief goedkoop, maar een dure sport wanneer je persoonlijk begeleid wordt. Maar als wij ons werk goed doen, dan werkt dat preventief en kostenbesparend. De kans dat mensen daarna opnieuw uitvallen wordt veel kleiner. De technologieën zijn er, de methodieken ook. Van 140 preventiecentra in Nederland moeten we naar 400! Laat daar de eerste opvang plaatsvinden, dat is veel voordeliger voor de gezondheidszorg. Daar wil ik graag aan bijdragen”, zo benadrukt de directeur van het Centrum voor Bewegen, Onderzoek en Training.

Fitness is de meest populaire sport voor volwassenen in Nederland. Ook onder mensen met een beperking of chronische aandoening is fitness de meest beoefende sport. Ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben een matige of ernstige beperking. De sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking blijft achter. Regionale samenwerkingsverbanden matchen mensen met een beperking aan passend sport- en beweegaanbod. Voor ontwikkelen of verbeteren van sportaanbod is stimuleringsbudget beschikbaar via grenzeloos-actief.nl. Neem voor meer informatie over ‘Grensloos actief’ en het stimuleringsbudget contact op met Lilian van den Berg (Kenniscentrum Sport) via lilian.vandenberg@kcsport.nl

fit!magazine 49


Muziek in het fitnesscentrum: rechtenvrij of beschermd? Als fitnessondernemer word je regelmatig benaderd door aanbieders van zogenoemde rechtenvrije muziek. Rechtenvrije muziek kan een goedkope oplossing zijn wanneer je niet afhankelijk (wil) zijn van populaire, beschermde muziek. Voor het ‘commerciële’ gebruik van beschermde muziek (meestal bekende populaire muziek) moet je immers betalen aan de componist, de artiest en platenproducenten. Het innen hiervan wordt gedaan door Buma (auteurs) en Sena (artiesten), die op hun beurt zorgen dat het bij de artiesten en auteurs terechtkomt. Voor de meest uiteenlopende vormen van muziekgebruik zijn er tarieven vastgesteld.

Korting voor Fit!vak-leden Fit!vak heeft met Buma en Sena voor meerdere jaren contracten gesloten waardoor Fit!vakleden minder betalen dan ondernemers die geen lid zijn van Fit!vak. Van Buma ontvangen Fit!vakleden 33,3% aanmeldkorting, daarnaast krijgen Fit!vak-leden 12,5% korting op de geldende tarieven. Ook met Sena heeft Fit!vak kortingsafspraken gemaakt over het gebruik van achtergrond- en voorgrondmuziek in fitnesscentra. Over dat muziekgebruik geeft Fit!vak een korting van 19,5%, dit is bovenop de 33,3% aanmeldkorting.

Hoe zit het nu met rechtenvrije muziek? Natuurlijk kun je ervoor kiezen om niet te betalen voor muziek. Als je kiest voor ‘rechtenvrije’ muziek, let dan wel op het volgende: Rechtenvrij? De aanbieder van rechtenvrij muziekrepertoir is als enige verantwoordelijk én aansprakelijk voor de ‘rechtenvrijheid’ van de aangeboden muziek. Buma en Sena controleren het aangeboden repertoire van deze partijen en bepalen of dit inderdaad rechtenvrij is. Niet aangeboden muziek wordt dus niet getoetst en kan bij controle toch beschermde muziek blijken te bevatten.

50 fit!magazine

Toch beschermde muziek aangetroffen? Als bij Buma of Sena-controles toch beschermd repertoire wordt aangetroffen, volgt alsnog een rekening van Buma en/of Sena voor een volledige licentie! Ookal ben je in de veronderstelling dat je alleen rechtenvrije muziek draait, er wordt toch een vergoeding in rekening gebracht zonder aftrek van de gebruikelijke aanmeldkorting van 33,3% en zonder de overige kortingen waar Fit!vak-leden normaal gesproken aanspraak op kunnen maken. Fit!vak adviseert daarom ondernemers die ervoor kiezen uitsluitend gebruik te maken van rechtenvrije muziek hierover goede afspraken te maken met hun aanbieder. Dit kun je doen door vrijwaring af te spreken voor gevallen waarin de aangeboden muziek toch niet rechtenvrij blijkt te zijn. Alléén rechtenvrije muziek! Als je uitsluitend rechtenvrije muziek gebruikt en uitsluitend apparatuur die exclusief voor die muziek geschikt is, hoef je geen Buma- en/of Sena-licentie te betalen. Ook streaming van rechtenvrije muziek vanuit een laptop, tablet naar een versterker of speakerinstallatie is toegestaan. Maar let op: In dat geval mag er geen enkele andere (beschermde) muziek in het fitnesscentrum worden gespeeld, gedraaid en ook niet kúnnen worden gedraaid. Er mag in het fitnesscentrum dus ook geen andere geluidsapparatuur zijn (radio- cd-spelers, televisies, dvd-spelers, draagbare radio’s in de keuken en dergelijke) waarmee andere (wel beschermde) muziek kan worden afgespeeld. Is dit namelijk wel het geval, dan is een Sena-licentie en Buma-licentie alsnog verplicht. In zo’n geval betaalt men dan vervolgens ook het volle standaardtarief zonder aanmeldkorting en zonder Fit!vak-korting, naast uiteraard de abonnementskosten voor de gekozen rechtenvrije muziek. Bij controles van de gezamenlijke buitendiensten van Buma en Sena blijkt helaas toch nog dat het regelmatig voorkomt dat alsnog een licentieplicht wordt vastgesteld met alle financiële gevolgen van dien. Wees dus alert als je gebruik maakt van rechtenvrije muziek.


De Nederlandse & Belgische Fitnessmarkt in Beeld Jan Middelkamp & Peter Wolfhagen

Jan

RKT & TREND RAPPORT NESSmpMA FITMidd | Pete r Wolf hage n elka

. d k d e g d

FITNESS MARKT & TREND RAPPORT 2014 2016 2018

FITNESS MARKT & TREND RAPPORT 2014 2016 2018

Jan Mid del kam p Pe ter Wo lfh age n

20 14 20 18

ISBN 978-90-825110-2-4

De fitness sector blijft zich in een razend tempo ontwikkelen, zowel in Nederland en België, als in Europa en wereldwijd. Onderzoek naar trends 08-09-16 11:19 en marktontwikkelingen in Nederland en België zijn nog steeds schaars en gelimiteerd qua frequentie. Er wordt wel regelmatig onderzoek gedaan

naar de Europese en Wereldwijde fitnessbranche, echter deze rapporten bereiken maar een beperkt deel van de Nederlandse fitness ondernemers en managers, onder meer vanwege taalbarrières. Vanuit dit perspectief is EuropeActive, tezamen met Life Fitness Benelux als sponsor, voornemens om een jaarlijks Fitness Markt & Trend Rapport te publiceren in de Nederlandse taal, beschreven in een visueel aantrekkelijke publicatie, gekoppeld aan meerdere congressen of events. Dit met als doel om ondernemers en managers te informeren, te inspireren voor wat betreft ontwikkelingen in de fitness sector. Bestel op www.blackboxfitness.com


Matrix is sponsor van meerkampster Nadine Broersen.

PRESTATIETRAINER PUR SANG De S-Drive Performance Trainer traint kracht en behendigheid, ontwikkelt explosiviteit en snelheid, en verhoogt uithoudingsvermogen dankzij de verschillende weerstandsopties. Ideaal voor topatleten zoals onze olympische Nadine. Maar dit â&#x20AC;&#x2DC;selfpoweredâ&#x20AC;&#x2122; klassetoestel werkt net zo effectief voor de nietzo topsporters. Want iedereen kan de workout zo zwaar maken als gewenst is. Daarom is de S-Drive ideaal voor zowel de topsporter als de beginner. Wilt u meer weten? Bel 030-244 54 35 of mail naar marketing@matrixfitness.nl

matrixfitness.nl matrixmembers.nl

Fit!magazine #64  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche

Fit!magazine #64  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche