Page 1

ямБt!magazine APRIL 2016 - JAARGANG 15 - NUMMER 61


UNLEASH THE ATHLETE INSIDE YOU

MULTIDRIVE (PATENT AANGEVRAAGD)

FIBO 2016 BEZOEK ONS IN HAL 7 STAND C35-D35

KRACHT

UITHOUDINGSVERMOGEN

BEHENDIGHEID

Van een koude start tot op hoge snelheid sprinten, Technogym’s nieuwste niet gemotoriseerde product, met MULTIDRIVE reactieve weerstand, combineert kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid in één training. Meer informatie: technogym.com/skillmill

SNELHEID


voorwoord

Sorry Harrie, ik zet je even op mute… ‘Deze trends, in combinatie met een verzadigde markt en dus stevige prijsconcurrentie, leiden tot een negatief sentiment voor 2016.’ Zo las ik in het trendrapport van de Rabobank over de cijfers en trends van de fitnessbranche. Eerlijk gezegd klinkt het enigszins somber. Jammer, ik kijk toch graag ook naar de positieve kant van een verhaal. Er zijn toch altijd nog kansen? Natuurlijk moeten we reëel blijven en zeker niet onze ogen sluiten. Maar toch ook niet voor de mogelijkheden die er zijn. Laatst was ik op een congres waar de Ja-maar Show optrad. Inderdaad ‘optrad’, want het is een waar spektakel. Tijdens deze show probeert men je bewust te maken van het principe ‘Omdenken’. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en wat je daar vervolgens mee zou kunnen doen. Nu hoor ik je denken: Tuurlijk ‘het glas is altijd halfvol’…, maar zo makkelijk is het niet. Toch wel! Zij zeggen bijvoorbeeld: ‘Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander niet je doel maar je aanpak’. Simpel toch? maar doeltreffend. Tijdens de show kwam het erop neer dat we eigenlijk allemaal een mannetje in ons hoofd hebben – genaamd Harrie - die ons bij een probleem steeds weer terugleidt naar de situatie van toen het probleem er nog niet was. Fout! Omarm het en gebruik het. We zijn geneigd om alleen maar beren-op-de-weg te zien. Maar we moeten juist denken in kansen. Of zoals zij zeggen: Zie je een beer? give him a hug! Harrie doet vaak z’n uiterste best om krampachtig de beer te lijf te

gaan. Maar nee, die beer is er en dus moet je ermee dealen. Misschien heb je juist wel wat aan die beer? Met deze ‘omdenkbril’ ben ik weer eens het rapport over de fitnessbranche gaan lezen. Ik heb Harrie even uitgezet en zie het ineens toch wat anders. Het is waar de fitnessbranche blijft ondanks een stabiele vraag een verdringingsmarkt en wordt geraakt door een aantal maatschappelijke veranderingen. We willen immers vooral flexibiliteit, nergens aan vast zitten (liever ook niet aan abonnementen) en zo min mogelijk betalen, maar zijn wel veeleisend. Maar wat betekent dit voor onze branche? Het aantal lowbudgetaanbieders groeit, maar ook het aantal aanbieders op de niche markt en de succesvolle boutiques. Daarnaast raken we steeds meer doordrongen van het belang van een gezonde leefstijl: we moeten meer bewegen en gezond eten. En we willen daar kennelijk ook voor betalen. Gelukkig, er zijn nog kansen! En ik ben niet de enige. We vroegen een aantal professionals uit de branche naar hun visie. Hoe kijk jij tegen de branche aan? Welke kansen en bedreigingen zijn er? En wat betekent dit voor de toekomst? Gelukkig hebben ook zij Harrie even op mute gezet, want ik zie geen negatief sentiment. Wat ik vooral zie is ondernemerschap. De wil om wat te maken van onze branche, om kansen te grijpen en te benutten. Ik weet het, het is niet zo eenvoudig - hoewel ik heb begrepen dat dit voor mannen makkelijker schijnt te zijn - maar: sorry Harrie, vanaf nu zet ik je vaker even op mute…

info@fitmagazine.nu • twitter.com/fitmagazine • facebook.com/fitmagazine fit!magazine 3


exhibition centre cologne

MEET THE GLOBAL FITNESS INDUSTRY AT FIBO: 7 – 10 APRIL 2016

~ 136,000 visitors ~ 100 nations ~ 850 exhibitors DON’T MISS OUT ON THIS GLOBAL EXPERIENCE IN ONE OF THE MOST EXCITING CITIES IN GERMANY!

shape the business. TRADE VISITOR TICKETS ONLINE AND AT THE CASH DESK ON-SITE the leading international trade show for fitness, wellness & health


IN DIT NUMMER

6

21

34

38

29

44

46

De toekomst van de fitnessbranche

38

Helpen bij het optimaliseren van bedrijfsresultaten

21

Need 2 know, Nice 2 know

44

8 tips voor videomarketing

29

Aftellen naar FIBO

46

Gedrag verander je stap voor stap

34

Lifetime Wellness

50

Sportbonden maken start ‘Samen voor een schone sport’

6

Een abonnement op Fit!magazine is gratis voor iedeeen die actief is in de fitnessbranche. Meer informatie over een abonnement of een adreswijziging doorgeven? Surf naar www.fitmagazine.nu/abonnement Fit!magazine verschijnt vijf keer per jaar. Volgende uitgave: maart 2016 Hoofdredacteur Susanne Post Redactieraad o.l.v. Ronald Wouters Adverteren? Bel. +31 (0)227 593433 of fitmagazine@lmcg.nl

Redactieadres Postbus 74, 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 - info@fitmagazine.nu twitter.com/fitmagazine facebook.com/fitmagazine Vormgeving Tekstbureau Fotografie Druk

LMCG / Wijn Design Ben van den Aarssen Kenneth Stamp Senefelder Misset

Copyright Fit!magazine is een uitgave van LMCG, Postbus 74, 1777ZH Hippolytushoef. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Fit!magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Fit!magazine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Coverfoto Shutterstock © Anetlanda

fit!magazine 5


De toekomst van de fitnessbranche De toekomst van de fitnessbranche, waar gaan we heen? De branche heeft roerige tijden gekend, maar we hoeven zeker niet bij de pakken neer te zitten. Een gezonde leefstijl is nog nooit zo belangrijk geweest. We realiseren ons steeds meer dat we voldoende moeten bewegen. Daarnaast nemen de kosten voor de zorgsector toe en daarmee ook het belang van preventie. Ouderen worden een belangrijkere doelgroep en obesitas moeten we te lijf gaan. Kortom genoeg ontwikkelingen voor de fitnessbranche om op in te spelen. Maar waar staan we nu eigenlijk en welke kant gaan we op? We vroegen het aan Fit!vak, Ronald Wouters (directeur Fit!vak) geeft zijn visie. Daarnaast voelden we Edwin Staal (directeur FeelGoodclubs), Walter Vendel (directeur fit20) en Erwin van Iersel (Directeur Optisport) aan de tand naar hun ondernemende blik op de toekomst. En aan de hand van cijfers & trends laat de Rabobank laat zien wat we kunnen verwachten binnen onze branche.

6 fit!magazine


Nog altijd beweegt een groot deel te weinig volgens de gezondheidsnorm en stijgen de zorgkosten. Terwijl de urgentie voor een gezonde leefstijl wel toeneemt. Er is dus voldoende groei perspectief. De fitnesssector is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ontwikkeld tot een groot, professioneel en toekomstgericht netwerk van ondernemingen. Het is de grootste sport van Nederland en één van de grootste maatschappelijke netwerken in de Nederlandse samenleving. De moderne fitnessonderneming staat dicht bij haar klanten, is zeer actief in haar omgeving en kent tal van raakvlakken – veelal onder één dak – met andere sociaal-maatschappelijke functies zoals kinderopvang, zorg, (gezondheids)voorlichting en dienstverlening aan ouderen. Het zijn laagdrempelige locaties waar mensen elkaar ontmoeten en een invulling wordt gegeven aan ‘life-style’. Kortom: een branche in beweging met ruimte voor innovatie.

Ontwikkelingen branche We zien steeds meer segmentatie en de consumenten kunnen ook meer kiezen. Dit geldt voor het aanbod, maar ook voor de hoogte van het lidmaatschap. Ondernemers kijken naar de doelgroep(en), naar de concurrentie in de regio, naar het type wijk waar ze in zijn gevestigd. Op basis daarvan bepalen ze wat voor type fitnesscentrum ze willen zijn of worden. Nog altijd beweegt een groot deel te weinig volgens de gezondheidsnorm en stijgen de zorgkosten. Terwijl de urgentie voor een gezonde leefstijl wel toeneemt. Er is dus voldoende groei perspectief. Dit betekent niet dat ondernemers achterover kunnen leunen, maar het vraagt wel om proactieve en innovatieve ondernemers om een nieuw sport- en beweegaanbod te kunnen ontwikkelen. Mede door de toenemende maatschappelijke vraag naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en vitale samenleving en de marktontwikkelingen binnen de fitnessbranche zullen fitnesscentra zich een nieuwe rol toe eigenen.

Trends in de fitnessbranche • Consumentenproduct Fitness zal nog meer een consumentenproduct worden dat door nog meer mensen gedurende kortere of langere tijd wordt gebruikt. Het goedkope segment verlaagt de instapdrempel en maakt fitness financieel bereikbaar voor een grotere groep mensen. Door nieuwe bedrijfsmodellen zullen méér mensen kennismaken met fitness. • Variatie De variatie in het aanbod zal groter worden. Aan de onderkant komen goedkope concepten en aan de bovenkant komen luxe en zorgconcepten. Er zullen fitnessbedrijven komen die voldoende verdienen op horeca of entertainment om het gebruik van apparatuur vrijwel kosteloos aan te bieden, of die een kosteloos basisabonnement bieden waarbij voor extra’s betaald moet worden. Trainers die werken zonder eigen zaal en apparaten zullen ook tegen lage tarieven kunnen werken. De ultieme vorm van individualisering en flexibiliteit is dat je niet alleen op je eigen tijd, maar ook op de door jouw gekozen plaats kunt bewegen. Door deze differentiatie ontstaat er ook variatie in de kwaliteitseisen waar consumenten op willen kunnen rekenen. • Sport Er ontstaan nieuwe aanbieders en nieuwe samenwerkingsvormen. Fitness zal meer integreren met de sportverenigingen en scholen, die dan beiden kunnen besparen op voorzieningen en personeel. Door de samenwerking met het fit!magazine 7


8 fit!magazine

onderwijs zullen ook scholieren kennismaken met fitness. Fitness kan ook door ouders en kinderen samen worden gedaan, ieder op hun eigen niveau. Fitnesscentra zullen eenzelfde rol kunnen gaan vervullen als de verzelfstandigde gemeentelijke sportcentra en er zullen fusies en overnames komen tussen beiden. Luxe In het luxe-segment wordt fitness onderdeel van de behoefte aan beleving. Net als in de horeca en in de media zullen consumenten vaker verrast willen worden en vaker willen variëren in aanbieder. Fitness wordt zo ook een vorm van entertainment. Gezondheid De fitnesssector zal daarnaast groeien als aanbieder in de wereld van zorg en welzijn. Zorgverzekeraars sluiten contracten met fitnesscentra op basis van aantoonbare resultaten uit het verleden of resultaatafhankelijke contracten als deze resultaten nog niet aangetoond kunnen worden. Diverse gezondheidsaspecten worden al verbonden met de fitnessbranche zoals gewichtscontrole, fysieke klachten, gezondheidspromotie. De groei ligt hier in kwaliteit, betrouwbaarheid en evidence based die het mogelijk maakt contracten te sluiten met verzekeraars. Leefstijl en voeding Niet alleen de zorginstellingen en verzekeraars zullen de relatie tussen fitness en gezondheid leggen. Ook de consument zal dat doen. Het groeiende bewustzijn voor gezondheid is een belangrijke ontwikkeling. Consumenten gaan bewuster om met voeding en er is meer aandacht voor gezonde voeding. De combinatie van beweging en voeding is van belang voor een gezonde levensstijl. Fitnesscentra kunnen dé plaats zijn waar bewegingsactiviteiten en begeleiding rond voeding worden aangeboden. Welzijn en verbondenheid Fitness kan ook een belangrijke rol spelen in maatschappelijke verbondenheid. Maatschappelijke participatie wordt verbeterd door activiteiten buitenshuis en buiten de eigen sociale kring met een recreatief, creatief of sportief karakter. Een belangrijke partij is de gemeente die kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen in bepaalde aandachtswijken of bij

kwetsbare doelgroepen. Logischerwijs zullen er daardoor meer lokale allianties worden gevormd waarin fitnessondernemingen, naast de publieke en commerciële welzijnsinstellingen en gemeenten, een belangrijke rol kan spelen. • Levensloop In de leeftijdsgroep van 18-54 jaar doet nu 37% van de bevolking aan fitness. Dit aandeel zal groeien en daarnaast zullen de leeftijdscategorieën daarvoor en daarna groeien. Door verbreding van het aanbod gaan mensen regelmatig en ook steeds weer op een andere manier gebruik maken van fitness en bij andere aanbieders. En in wisselende vormen, omdat er steeds nieuwe trends zullen zijn. Bewegen voor peuters en ouders, flextraining voor middelbare scholieren, als collectieve activiteit voor studentenverenigingen, regelmatige perioden van fitness gedurende je twintiger en dertiger jaren om te werken aan conditie of leefstijl, gezinsfitness als gezinsactiviteit in het weekend, in je veertiger en vijftiger jaren hoogwaardige fitness om tijdsefficiënt je gezondheid op peil te houden en daarna als onderdeel van bewust ouder worden tot uiteindelijk fitness in verzorgingstehuizen. En natuurlijk specifieke programma’s voor mensen die intensief of buiten willen bewegen, als noodzakelijke training bij allerlei beroepen en tenslotte de competitiefitnesser.

Vooruitblik De fitnessbranche heeft met diverse ontwikkelingen de laatste jaren een belangrijke positie in het sociaal-maatschappelijke verkeer veroverd. Belangrijke speerpunten zoals door Fit!vak zijn benoemd: programma’s voor specifieke doelgroepen en retentiemanagement worden geconcretiseerd. En de markt zal blijven groeien en zodat we onze pijlen kunnen richten op het behalen van 3 miljoen fitnessdeelnemers. De behoefte is er zondermeer en deze zal alleen maar toenemen. Niet in het minst omdat grote partijen hun schouders zullen zetten onder het deelnemen aan fitness in het algemeen, maar ook omdat vanuit de politiek erkend wordt dat onze sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de toenemende ziektekosten in Nederland.


Foto: Gerben Pul Fotografie

Ronald Wouters Persoonlijk: Gehuwd, trotse vader van Danielle en Annabel, liefhebber van sport- en activity. Achtergrond: Afgestudeerd Master Sport- en beweeg innovatie, 24 jaar ervaring binnen de fitnessbranche in diverse functies. Al vanaf jonge leeftijd heeft sport een centrale rol in mijn leven en geniet er dagelijks van om, ook professioneel, met sport bezig te zijn. Met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan, wil ik mensen inspireren hun levensstijl te veranderen en ze plezier te laten beleven aan sport- en beweegactiviteiten. Uit eigen ervaring weet ik wat dat met je doet en wil dat graag overbrengen op anderen. Huidige Functie: Algemeen directeur Fit!vak, brancheorganisatie erkende sport- en bewegingscentra. Sport: Wielrennen, Lopen, Zwemmen, Fitness 2.0 ;-)

fit!magazine 9


BE AMAZED BY THE

FUTURE OF

FITNESS

Winnaar v Body•LIFE an de Innovatie Benelux Award

“A cross device solution that makes ‘being fit’ part of daily life seamlessly” FiHAL nd us9 STAND at B22 WWW.FUNXTION.COM


Sectorprognose Rabobank: De fitnessmarkt blijft ondanks een stabiele vraag een verdringingsmarkt Beeld van hoe de huidige branche eruit ziet

Waar gaat de branche naar toe?

De fitnessmarkt blijft ondanks een stabiele vraag een verdringingsmarkt een aantal maatschappelijke veranderingen spelen daarbij een rol. Men wil vooral flexibel blijven en daarmee lijken langlopende lidmaatschappen verleden tijd te worden. Daarnaast is men erg kritisch ten aanzien van uitgaven. Aan de ene kant is men gevoelig voor de stuntprijzen van lowbudgetaanbieders en aan de andere kant is men bereid een meerprijs te betalen voor concepten met een unieke beleving of grote toegevoegde waarde. Maar het verdienmodel wordt ingewikkelder omdat de klant meer beleving, trainingsfaciliteiten en voorzieningen eist. Dit betekent dat de middenlaag het lastig heeft, de marges staan onder druk. Het is daarom belangrijk dat ondernemers inspelen op steeds sneller wijzigende trends. Of liever gezegd cruciaal, want volgens de cijfers van de Rabobank zullen deze trends zoals hierboven genoemd -in combinatie met een verzadigde markt en dus stevige prijsconcurrentie- leiden tot een negatief sentiment voor 2016.

Voor de langere termijn is de prognose neutraal. Doordat fitness populair blijft, zullen er ook kansen blijven. Wat we wel zullen zien is dat de markt wordt gedomineerd door de grote ketens en lowbudgetcentra. We horen al een tegengeluid in de vorm van kleinschalige, innovatieve concepten zoals personal training, outdoor training en boutique studios. Omdat de opzet vaak klein is, zijn zij in staat om betere marges te realiseren. Hoe blijf je dan als fitnesscentrum succesvol? Je zal je meer en meer moeten onderscheiden met nieuwe concepten. Het belang van een gezonde leefstijl neemt toe -gelijk aan de bereidheid om hier meer voor te betalen- en hierdoor zal de vraag naar sportbegeleiding, bewegings- en voedingsadvies ook toenemen. Fitnesscentra kunnen zich daardoor ontwikkelen tot het regionale centrum voor preventieve bewegingsactiviteiten en voedingsadvies, onder meer door de samenwerking aan te gaan met lokale zorgverleners.

Kansen en bedreigingen • Toenemende vraag naar lowbudgetformules. • Aanbieden totaalconcept van fitness, recreatie en wellness; aansluiten bij eerstelijns zorg, aanbieden yoga, meditatie, mindfulness en dieet- en lifestyle adviezen. • Toenemende vraag naar sportbegeleiding, beweging- en voedingsadvies ingegeven door de systeemwijziging in de zorg waarbij de focus wordt verlegd naar preventie en een gezonde levensstijl. • Het samenwerken met lokale zorgaanbieders, onder meer gericht op gezondheidsvraagstukken zoals obesitas bij kinderen of dementie bij ouderen. • Het samenwerken met lokale sportverenigingen om zo het aanbod van activiteiten te differentiëren. • Het verloop bij de meeste fitnesscentra is hoog. Er is nog steeds te weinig aandacht voor ledenbehoud, marketing en een duidelijke positionering. Dalende lidmaatschapsprijzen maken dat Premium clubs meer waarde moeten creëren om onderscheidend te blijven.

Trends • Toenemende vraag naar persoonlijke begeleiding en training in kleine groepjes. • Flexibele abonnementen en contracten. • Toenemende behoefte aan een gezonde levensstijl. • Opkomst outdoor fitness, bootcamping en body weight training (zonder apparatuur). • Meer aandacht voor duurzaamheid in het bedrijfsleven, waaronder het aanbieden van bedrijfsfitness voor medewerkers. • Segmentatie en specialisatie. • Ketenvorming en als reactie: de opkomst van ‘boutique’ formules (kleinschaliger, persoonlijk, met meer beleving). • Integratie fitness, wellness en gezondheidscentra naar ‘preventiecentra’. • Opkomst van digitale clubs; mede via de inzet van apps of devices worden wereldwijd actieve online fitnesscommunities gecreëerd. fit!magazine 11


Edwin Staal Persoonlijk: Gelukkig getrouwd en trotse vader van Senna en Levy. Achtergrond: Opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding. Voormalig (mede)eigenaar van een multifunctioneel sportcentrum. Huidige Functie: Directeur van FeelGoodClubs; een gezamenlijk sterk merk voor zelfstandige fitnessclubs. Sport: Sinds 2 jaar speel ik regelmatig golf. Een single handicap is het doel voor 2016. Om dat te halen zou ik mijn fitnessprogramma vaker moeten gebruiken.

12 fit!magazine


De echte passie voor ons vak zit bij de zelfstandig ondernemer, daar zit nog de ‘warme bakker mentaliteit’ om de gast in de club echt te willen helpen.

Kun je een beeld schetsen van hoe de huidige branche eruit ziet? We begeven ons in een prachtige tijd waarin de fitnesswereld zich ontwikkelt tot een volwassen branche. Een volkomen normale ontwikkeling van een jonge branche die herkenbare stappen doorloopt: schaalvergroting en ketenvorming, nieuwe toetreders, specialisaties, overnames en faillissementen. Ik ben van mening dat in deze snel veranderende markt het voor zelfstandige clubs steeds uitdagender zal worden om mee te kunnen met de digitaliserings- en professionaliseringsslag die nu wordt gemaakt.

Kun je aangeven waar de kansen liggen? De recente ontwikkelingen in onze branche hebben ervoor gezorgd dat ‘de consument’ fitness herkent als een dienst of product dat te koop is voor 9,95. Ik denk dat ook andere producten waarmee clubs zich nu willen onderscheiden, zoals bijvoorbeeld Personal Training, straks ook zullen worden aangeboden voor extreem lage prijzen. Aan de andere kant is er in toenemende mate behoefte aan invulling van ‘de gezonde leefstijl’ en we weten dat dit niet kan voor 10 euro per maand, de consument beseft dat ook. Tenslotte is er de maatschappelijke noodzaak om invulling te geven aan preventie, omdat de zorgkosten niet meer zijn op te brengen. De fitnessbranche is bij uitstek geschikt om die rol te vervullen. In mijn ogen is er dus veel ruimte voor een kwaliteitsgeluid in onze branche. De echte passie voor ons vak zit bij de zelfstandig ondernemer, daar zit nog de ‘warme bakker mentaliteit’ om de gast in de club echt te willen helpen. Om landelijk opererende organisaties en de

consument in grote aantallen te bereiken is samenwerken in mijn ogen noodzaak. De kans zit echt bij een gezamenlijk merk dat de consument herkent als kwaliteit.

Kun je aangeven wat de bedreigingen zijn? De grootste bedreiging is dat de zelfstandige fitnessondernemers niet in staat zijn om regie te voeren. Ze zijn altijd afhankelijk van ‘aanbieders’ in de markt die op basis van een product clubs werven om ‘mee te doen’. Met als nadeel dat altijd een commissie wordt afgeroomd ten koste van de omzet en het rendement van de club. De kans hierin is natuurlijk zelf de rijen te sluiten, zelf een collectief te creëren en dan de voorwaarden voor een eventuele samenwerking te bepalen. De clubs moeten zorgen dat ze achter het stuur van hun business komen te zitten. Verder verwacht ik dat naast nieuwe toetreders juist branchevreemde partijen de fitnessmarkt zullen gaan omarmen en betreden. De digitalisering is hiervan een mooi voorbeeld. Overigens is samen een plan trekken hoe hier mee om te gaan ook veel sterker dan alles alleen te moeten bedenken.

Waar denk jij dat de branche naar toe gaat, waar staan we over 10 jaar? Ik ben ervan overtuigd dat de (zelfstandige) fitnessclubs van nu straks een centrale rol spelen als regisseurs in hun lokale markt op het gebied van gezondheid, preventie en vitaliteit of nog breder: ‘je goed voelen’ Mensen komen bij de gezondheidshub voor advies over een blijvend gezond leven, terwijl ze hun sport bijvoorbeeld bedrijven op de hockeyclub. fit!magazine 13


De middenlaag heeft het zwaar doordat men niet kiest voor een duidelijke propositie en dan vervolgens wordt opgegeten door de budgetclubs.

Kun je een beeld schetsen van hoe de huidige branche eruit ziet? De huidige fitnessbranche is vergelijkbaar met wat je nu ziet in de retail sector: de middenlaag heeft het zwaar. Dit komt vooral doordat men in dit segment niet kiest voor een duidelijke propositie en dan vervolgens wordt opgegeten door de budgetclubs. Een markt aan de onderkant van het segment dat nu enorm in opkomst is. En wie het ook goed doen? De kleinschalige niche markten onder meer aan de bovenkant van de markt of gericht op een specifieke doelgroep. Door te kiezen voor 1 doelgroep of een specifiek onderdeel binnen de populatie weet men een plekje te veroveren.

Kun je aangeven waar de kansen liggen? Liever gezegd: waar liggen geen kansen? Zeker in een branche met een participatie van slechts 20% van de 17 miljoen mensen die in Nederland wonen. Het potentieel is dus nog enorm en als je goed kijkt, zijn er volop kansen om hen te bereiken. De winst van Pearle opticiens schoot afgelopen jaar omhoog en waarom? Door in te spelen op ouderen, daar wint men terrein in deze tijden van vergrijzing. Een slimme zet, want 70% van het geld is in handen van 50-plussers. Ook voor de fitnessbranche is dit een belangrijke doelgroep. Daarnaast zien we dat je steeds langer moet doorwerken voordat je met pensioen mag en dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis moeten wonen. Een gezonde leefstijl is dan cruciaal om nog lang goed zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Kun je aangeven wat de bedreigingen zijn? Natuurlijk zijn er ook bedreigingen. Op micro niveau bijvoorbeeld zie je dat de klant

14 fit!magazine

veeleisender wordt en veel deelt via social media. Dit maakt dat je kwetsbaarder bent en sneller reputatieschade kan oplopen. Tevens zie ik een informatie overload. Mensen krijgen heel veel signalen binnen: doe dit, laat dat. Maar ook veel impulsen van met name de grotere ketens. Gerichte marketing is dan belangrijk om je te onderscheiden. Zo benaderen wij bij fit20 lokale business clubs om de zakelijke markt te bereiken. Op macro niveau denk ik meer aan psychologische bedreigingen. De economie lijkt nu in een opwaartse spiraal te zitten. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en het vertrouwen wordt geschaad en de hand gaat op de knip. We hebben daar zelf weinig invloed op, maar kunnen het wel degelijk merken.

Waar denk jij dat de branche naar toe gaat, waar staan we over 10 jaar? De grootste trends voor nu zijn de high tech innovaties. Zo’n 10% van de sporters gebruikt wearables, de komende jaren zal dit explosief stijgen. Daarnaast neemt de behoefte aan low cost aan de ene kant en high quality aan de andere kant toe. Dit biedt kansen voor verschillende segmenten binnen onze branche. Tevens geloof ik in het belang van communities. Nu mensen niet meer hun leven lang dezelfde collega’s en vrienden hebben en ook niet altijd meer een leven lang 1 partner, neemt de behoefte aan uitwisseling met gelijkgestemden op andere manieren toe. Sporten heeft een verbindende factor, de fitnessbranche kan hierin dus zeker een rol spelen. En dan niet alleen online. Naast de vele mogelijkheden die social media bieden, blijven ook real life ontmoetingen belangrijk in onze samenleving.


Walter Vendel Persoonlijk: Gehuwd, leergierig, interesse in disruptieve, technologische ontwikkelingen. Achtergrond: Als afgestudeerd psycholoog, gespecialiseerd in arbeid & organisatie, begonnen in de IT branche met een grote affiniteit voor fitness. Huidige Functie: Algemeen directeur fit20. In 2005 is fit20 gestart, in 2009 start met uitrol als franchise formule en vanaf 2015 over de grens gegaan naar BelgiĂŤ. Nu in gesprek met veel kandidaat Master franchisenemers voor landen binnen en buiten Europa. Sport: Aikido 3de dan, fitness hele leven gedaan en (hard)lopen met mijn Duitse herder in het bos.

fit!magazine 15


Erwin van Iersel Persoonlijk: Gehuwd, 3 kinderen en sportliefhebber. Achtergrond: Bedrijfskunde gestudeerd en gewerkt bij de Koninklijke Luchtmacht en in de uitzendbranche. Huidige Functie: Algemeen directeur Optisport, met ruim 300 sportlocaties in Nederland waaronder 18 Optisport Health Clubs. Sport: Basketbal.

16 fit!magazine


Ken je klant: hoewel we leven in een individualistische maatschappij willen mensen niet worden gezien als een ‘nummer’.

Kun je een beeld schetsen van hoe de huidige branche eruit ziet? De branche is duidelijk aan het groeien, het is een volwassen branche aan het worden. Er zijn verschillende aanbieders met verschillende concepten waar de klanten uit kunnen kiezen. Van de dure high end organisaties tot de zeer scherpe basic aanbieders. En natuurlijk alles wat daar tussen zit. Klanten hebben daarmee dus daadwerkelijk iets te kiezen. De economische crisis en de nieuwe wetgeving hebben er voor gezorgd dat klanten meer kostenbewust zijn geworden. En ook echt waar voor hun geld willen hebben of anders opzeggen. Dit heeft de branche zeker op scherp gezet.

Kun je aangeven waar de kansen liggen? Als je als organisatie durft te kiezen voor een bepaald klantensegment, dan zijn er zeker mogelijkheden binnen de branche. Maar je moet dan wel een duidelijke keuze maken, want je kunt niet alles tegelijk zijn. Waar je dan voor moet kiezen? Dat is niet zo moeilijk, het aanbod is groot: nieuwste apparatuur, wel begeleiding of geen begeleiding, extra diensten (voeding, diëtiek, fysio), bepaalde oefeningen. Kortom keuze genoeg.

Kun je aangeven wat de bedreigingen zijn? De grootste bedreiging is vooral dat je niet kiest. Want als je niet kiest, loop je de kans om niet onderscheidend te zijn. Daarnaast is het contact met klanten cruciaal. Je moet je klanten kennen, je moet weten wat hen beweegt en wat hen

motiveert. Dat spreekt klanten aan. Hoewel we leven in een individualistische maatschappij willen mensen niet worden gezien als een ‘nummer’. Goed klantcontact is essentieel.

Waar denk jij dat de branche naar toe gaat, waar staan we over 10 jaar? Als ik kijk naar de komende jaren dan geloof ik zeker dat deze goed zullen zijn. De maatschappij kan er nou eenmaal niet omheen, nog meer mensen moeten gaan bewegen. En zeker met de toenemende kosten in de zorg wordt de preventieve gezondheidszorg steeds belangrijker. En daar kan de fitnessbranche een mooie bijdrage aan leveren. Hoe beter het gaat met de fitnessbranche, hoe meer mensen bewegen, hoe minder de gezondheidszorg financieel te verduren heeft.

Wat vind jij? Herken je je in deze visies of heb je een totaal andere blik op de toekomst van onze branche? Laat het ons weten via info@fitmagazine.nl of discussieer mee over dit onderwerp in onze groep op LinkedIn.

fit!magazine 17


MORETHAN FUNCTIONALTRAINING. FUNCTIONAL BUSINESS!

Installation & implementation

Presales & marketing

PT software

Space layout

After sales

Training, education & programming

Club/member software

Technology for “when not there”

Customer journey for engagement + motivation

HET CREËREN VAN EEN “FUNCTIONAL BUSINESS”

THE FUTURE OF FITNESS IS NOW

Dat onze branche zich razendsnel ontwikkelt is geen nieuws. Functioneel trainen is al jaren “upcoming” en het Buzzwoord in de fitnessindustrie. Inmiddels is een fitnessclub geen fitnessclub meer zonder functional training ruimte en materiaal. Aanbieders te over, dus eenvoudig, althans zo lijkt het. Maar, vraagt u zich eens af: wordt daarmee volledig in de behoefte van de klant voorzien? En wordt u er als club per definitie beter van? Het antwoord is wèl eenvoudig: Nee. Your business doesn’t run itself.

MILLENIALS

Millenials zijn de trendsetters en domineren de markt. 81% van deze jong volwassenen is actief of wil dat graag. Ze hebben andere behoeften dan de traditionele vormen van fitness. Ze gaan in het leven vooral voor de ervaring. Plezier en genieten is een belangrijke factor. Niet meer ‘afzien’, maar liever ‘spelen’ en tegelijk fit worden. Maar liefst 77% van deze doelgroep vindt dat fitness training vooral leuk en interactief moet zijn. Het liefst zien ze hun fitnestraining dan ook nog gepersonaliseerd en afgestemd op hun persoonlijke doelstelling. Daarmee zijn ze niet alleen een inspiratie voor deze nieuwe fitnessbeleving, maar ook voor andere generaties.

MEER WETEN? GA NAAR WWW.FUNXTION.COM

FunXtion biedt met FunXtion Interactive een innovatief en interactief fitnessconcept, een onderscheidende functional business die werkt voor uw fitnessclub en de veranderende behoeften van de belangrijkste doelgroep: De sporter ervaart resultaat en meer plezier tijdens het trainen, en fitnesscentra groeien aanzienlijk.

HOE WERKT DEZE WIN-WIN SITUATIE?

Wij creëren uw persoonlijke functional business “out of a box“. Deze begint bij de (her)inrichting van uw functional training ruimte. FunXtion zorgt vervolgens voor de hardware waarmee de interactieve trainingservaring begint. Een Experience Station, een alles-in-een app en software waarmee u uw klanten persoonlijker kunt begeleiden . Het zijn de eerste ingrediënten voor het daverende succes. We nemen u aan de hand tijdens de implementatie en we begeleiden u naar een winstgevende business met marketingondersteuning, continue training van het personeel, innovatieve programma’s, aftersales en een customer journey om uw klanten gemotiveerd en betrokken te houden. FunXtion interactive is ontwikkeld om gebruikers een functionele trainingservaring te bieden die ze motiveert om door te gaan en grenzen te verleggen, gebruikmakend van technologie, intelligentie en gamification. FunXtion is geschikt voor jong, oud, beginners en gevorderden. Ieder kan sporten op zijn eigen trainingsniveau.


Creëer de beste cycle experience Bij een bezoek aan een aantal succesvolle boutiques in Londen zag ik dat indoor cycling écht millennials aantrekt en dat het weer cool is. De instructeurs leken meer het type DJ. In april opent Rocycle in Amsterdam: een exclusieve indoor cycling boutique. Ook op tal van andere plekken in Nederland treffen ondernemers al voorbereidingen voor het openen van dit soort boutiques. Maar hoe creëer je nu eigenlijk de beste cycle experience voor leden?

• Mensen die bekend zijn met de wereld van entertainment • Geloofwaardige fysieke rolmodellen met een passie voor sport • Van nature in staat om met veel verschillende mensen te ‘connecten’ • Enthousiast over het inspireren van je leden • Bereid om continu aan bijscholing te doen • In staat zijn om de cultuur van je club uit te dragen

1. Zorg voor een inspirerende studio Het is belangrijk om een indoor cycling studio te creëren waarin je leden graag willen zijn. Een ruimte waarin deelnemers echt kunnen genieten van de workout experience. Een studio die inspireert om hard te werken. Denk hierbij onder andere aan de kwaliteit van je fietsen, de aankleding van je studio en de licht- en geluidsinstallatie.

Sommige succesvolle clubs beschrijven hun instructeurs op de website aan de hand van hobby’s, muziekvoorkeur en grappige feiten. Zet op de fiets wie je aan wilt trekken als doelgroep. In Nederland zie ik voornamelijk het type ‘fietsliefhebber met een uit de hand gelopen hobby voor spinning’. Maar denk ook eens aan het type Crossfit instructeur.

2. Geef vaker betere fietslessen

5. Online reserveringssysteem

Onderzoek toont aan dat ‘gunstige lesroostertijden’ de deelname aan indoor cycling lessen vergroot. Geef een mix van live lessen en virtual lessen om het aantal aangeboden lessen te verhogen. In landen als Nieuw-Zeeland scoren virtuele RPM lessen al een gemiddelde bezettingsgraad van 9%.

Bij steeds meer clubs is online reserveren mogelijk. Klanten willen tegenwoordig experiences zonder obstakels. Ze willen de mogelijkheid hebben om zonder problemen te betalen, te reserveren en plaatsen te selecteren. Online marketing is dus cruciaal.

3. Mix en differentieer

6. Zorg dat prestaties bijgehouden kunnen worden

Sommige boutiques delen hun playlist als Spotify lijst via hun website. Ze maken onderscheid in lengte van de les, trainingsprikkel, type muziek en type instructeur. De meeste clubs hebben nu alleen de optie uit 60 minuten spinning of RPM. That’s it. Dit spreekt vaak maar één doelgroep aan. Bied ook iets aan dat millennials aanspreekt.

4. Werf entertrainers

Als prestaties bijgehouden worden, ontstaat er een gezonde competitie met anderen of met eigen, eerdere prestaties. Hier is veel behoefte aan, vooral bij millennials. Het meten, weergeven en vastleggen van persoonlijke statistieken zorgt ervoor dat mensen hun prestaties kunnen vergelijken. Bij prestaties bijhouden kun je ook denken aan de bezettingscijfers van je instructeurs. Ook hierop mag best een gezonde competitie onderling ontstaan.

Instructeurs zijn het gezicht van je club. Het is belangrijk dat je de beste instructeurs werft én behoudt. Ideale instructeurs zijn:

Tot zover enkele praktische tips. Laat het me gerust weten hoe het er in jouw club aan toegaat en of je nog aanvullingen hebt. Ik ben reuze benieuwd!

column Joep Klerkx is accountmanager bij de HDD Group en is sinds 2007 werkzaam in de fitnessbranche. Wil jij reageren op zijn column? Mail dan naar joep@hddgroup.com.

fit!magazine 19


Needto know Nice en d e l w u t a w k Ontde er v o r e m a k d e in de kle llen e t r e v b u l c uw

rot: 25/100/100/20 grau: 45/325/35/0

Schriften: kenyan coffee Subline: Frutiger

rot: 25/100/100/20 grau: 45/325/35/0

• Kunt u uw tarieven verhogen? Schriften: kenyan coffee Subline: Frutiger

• Wat moet u doen om de klanttevredenheid te verhogen? • Wie zijn uw klanten, waarom komen ze naar uw club? • Welke nieuwe producten wensen uw leden? • Op welk gebied moet u investeren?

met het online klanttevredenheidsonderzoek Feedback krijgt u de antwoorden.

ting extra kor hal 8 /D40

een product van

Greinwalder & Partner Consulting | Marketing

info@ greinwalder.com


SKILLMILL voor het trainen van sprinten tot kracht SKILLMILL van Technogym biedt een serieuze uitdaging om te trainen als een atleet en zet de toon voor een totaal nieuwe sportproductcategorie: het niet-gemotoriseerde product dat training van vermogen, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid combineert. Een trainingsoplossing voor actieve sporters en professionals die elke dag toegewijd trainen om prestaties verbeteren.

Intensieve workouts Als officiële leverancier van vijf Olympische Spelen en als partner van teams en topatleten, heeft Technogym uit eerste hand ervaring opgedaan in de trainingsmethodes en behoeften van duizenden sportkampioenen in meer dan honderd disciplines. Deze ervaring vormt de basis voor de Athletic Performance Training, een nieuwe methode die intensieve workouts creëert om sportprestaties te verbeteren.

Kenmerken • Groter werkvermogen – Om effectief te profiteren van de aspecten van vermogen, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid, leent deze trainingsoplossing zich bij uitstek voor

High Intensity Interval Training (HIIT) van de Athletic Performance Training methode. • Verbeterde vaardigheden – Het verbetert het vermogen van het lichaam om complexe neuromusculaire bewegingen van de Athletic Performance Training methode uit te voeren. Van basale, geleidelijke progressie tot geavanceerde fundamentele bewegingen. • Optimale veiligheid – Letsel en gezondheidsrisico’s die ontstaan door een slechte houding en verkeerde bewegingen worden voorkomen door het verschijnen van vitale gezondheidsparameters op het console gevestigde beeldscherm.

Totaaloplossing Kortom een totaaloplossing voor het trainen van sprinten tot kracht en volledig geïntegreerd met Mywellness (digitale trainingsplatform van Technogym). Tijdens de training kunnen trainingsparameters live gevolgd worden op het aanwezige console. Daarnaast is het zeker geschikt voor training in groepsverband. Voor meer informatie www.technogym.nl fit!magazine 21


Needto know Nice Summer edition Les Mills Megaquarterly

Nieuwe publicatie over fitness innovatie

The Megaquarterly is back & even better than ever. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni vindt dit ultieme inspiratie event voor Les Mills instructeurs plaats in NH Koningshof te Veldhoven. Het wordt een weekend vol workouts, special acts, nieuwe kennis en een legendarische party op zaterdagavond.

De Europese fitness sector telt 48.000 clubs, 50 miljoen leden en ruwweg 400.000 medewerkers. Hiermee is de Europese fitnessbranche de grootste ter wereld. De fitness sector groeit wereldwijd al decennia lang achter elkaar en dit komt vooral door de continue stroom van innovaties.

Special summer edition Nationale en internationale presenters van wereldklasse beleven tijdens dit event samen met talloze fitness professionals de ultieme Les Mills summer experience. Op 4 juni vindt ook een niet-te-missen conventie plaats voor clubmanagers. Don’t miss this special summer edition. Voor meer informatie en aanmelden www.megakwartaal.nl

Bij innovatie wordt al snel gedacht aan wereldschokkende en radicale innovaties. Echter, kleinere vooruitgangen zijn zeker ook de moeite waard. Innovaties kunnen dus plaatsvinden op verschillende niveaus. Dit betekent dat iedere individuele fitness club zelfstandig kan en zelfs moet innoveren. De praktijk laat prachtige voorbeelden zien. In het nieuwe boek ‘Growing the fitness sector through innovation’, geschreven door onder meer Jan Middelkamp en Herman Rutgers, wordt het onderwerp van innovatie breed uitgemeten. Het boek biedt een overzicht van alle fitness innovaties van de laatste eeuwen. Diverse hoogleraren in trend watching en innovatie bieden inzichten en praktische handvatten hoe je innovatie als club eigenaar of manager kunt stimuleren. Het boek zoemt voorts in op specifieke thema’s binnen innovatie, zoals retentie en virtuele fitness programma’s. Meer weten? Over het boek komen twee congressen. De eerste op woensdag 6 april te Keulen (in het Engels) tijdens het European Health & Fitness Forum aan de vooravond van de FIBO Beurs en een tweede op zaterdag 4 juni tijdens het Megakwartaal te Veldhoven.

22 fit!magazine


Interactief fietsen met de Group Cycle Connect van Technogym Group Cycle Connect is ‘s werelds eerste en enige indoor cycling fiets die kracht, hartslag, ritme, calorieverbruik en andere belangrijke parameters van de work-out meet. Zo kunnen gebruikers hun prestaties verbeteren en hun doelen bereiken, met dank aan het bedieningspaneel dat gekoppeld is aan het online Mywellness platform van Technogym.

• Gebruikers de kracht van het team te laten voelen door de Class Performance beeld.

Entertainment, motivatie en ROI

Bedieningspaneel

Met de Group Connect Cycle krijgen gebruikers een buitengewone ritervaring met een stimulerende sfeer en uitdagende entertainment. Door de UNITY™ SELF, het interactieve touchscreen, kunnen trainers gemakkelijk leiden en coachen. De trainer zet naadloos een sprint in door een passende video met metingen te selecteren en de muziek, video en microfoon in te stellen met slechts één aanraking. Trainers motiveren de gebruikers door: • Het bieden van persoonlijke feedback en het aansporen van individuele gebruikers door het Train by Colour of het Train by Rim Fill beeld.

Het nieuwe bedieningspaneel wordt vanwege het batterijloze systeem gedreven door de bewegingen van de gebruiker.

Het online Mywellness platform biedt de belangrijkste informatie over workouts, klassikale successen, effectiviteit van de trainers en het gebruik van het materiaal, zodat klanten de sportschool helpen te ontwikkelen.

aanpassingen in vier richtingen mogelijk met één simpele aanraking. Zo kan een optimale fietspositie voor elke gebruiker ingesteld worden. Duidelijke iconen en een voelbare klik bij elke 45% op de weerstandsknop maken aanpassingen tussen de 20 weerstandsniveaus bijzonder gemakkelijk en precies. Het geselecteerde weerstandsniveau wordt tevens weergegeven op het bedieningspaneel. Voor meer informatie www.technogym.nl

Nauwkeurige metingen Group Cycle Connect toont de kracht (watts) van de workouts met een nauwkeurigheid van +/- 2%. Gebruikers kunnen gemakkelijk inloggen op hun persoonlijke profiel in de Mywellness cloud om hun prestaties te meten en te vergelijken.

Gemakkelijk af te stellen De ON-THE-FLY-SETTINGS van de Group Cycle Connect maakt fit!magazine 23


Needto know Nice Retentie guru Paul Bedford komt naar Nederland en België Fit!vak vernieuwt haar websites Fit!vak verwacht nog voor de zomer haar volledig vernieuwde website te kunnen lanceren. Ook de websites van VindFitness.nl en FITNED.NL krijgen een nieuwe look& feel en zullen beter worden gekoppeld aan de website van Fit!vak. Het vernieuwen van de websites stond al langer op het verlanglijstje van de branchevereniging. De huidige websites zijn zowel qua uitstraling als qua functionaliteiten niet meer up-to-date en niet geschikt voor alle vormen van devices. De nieuwe websites zullen beter ingericht zijn voor audiovisuele communicatie en responsive zijn, zodat ze ook op een smartphone of een tablet goed te bekijken zijn. Ze zullen zichzelf automatisch aanpassen aan elke schermgrootte. Er zal tevens social media integratie plaatsvinden. Ook is goed gekeken naar de functionaliteiten van de websites. Daarbij is al rekening gehouden met toekomstige wensen van gebruikers, zoals gepersonaliseerd aanbod per bezoeker. Fit!vak kan met het vernieuwen van de websites nog beter invulling gaan geven aan haar beleidsspeerpunt communicatie.

24 fit!magazine

Life Fitness organiseert dit jaar wederom een reeks van inspirerende seminars met uiteenlopende actuele thema’s voor en door fitnessprofessionals. Retentie is het thema dat centraal staat tijdens het seminar van Paul Bedford op donderdag 12 mei in België en vrijdag 13 mei in Nederland. Retentie, iedereen in de branche weet wat ermee bedoeld wordt en de uitdagingen die hierbij komen kijken. In deze sessie kijkt Paul Bedford naar de verschillende soorten aanbieders in de fitnessbranche zoals Boutique gyms, mid-segment clubs en budgetclubs en hoe zij, succesvol of niet, omgaan met ledenbehoud. Vervolgens wordt ook gekeken naar de impact van technologie op retentie. Welk retentievoordeel kun je als club behalen met behulp van bestaande technologie? Retentie Guru Paul Bedford is in de fitnessindustrie een bekende naam op het gebied van klantbeleving en retentie. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring en spreekt regelmatig op internationale fitnessconferenties zoals IHRSA, LIW en FIA Flames. Fitnessprofessionals kunnen zich gratis online inschrijven voor dit evenement bij @The Park in Antwerpen of bij Sportclub Only Friends in Amsterdam. Voor meer informatie www.lifefitness.nl


Gamification in de fitnessbranche Hoe kun je ervoor zorgen dat je leden hun fitnessdoelen nog beter halen? De mens is geboren om te spelen: vanaf onze geboorte leren we als kind om te spelen. Sommige mensen hebben nog steeds het waardevolle vermogen om te spelen als ze ouder worden. Met de komst van de millennials, de generatie die opgroeide met alle nieuwe technologieën, heeft er een grote verandering plaatsgevonden. Opeens gaan mensen van ver in de veertig weer spelen, hoewel ze het misschien niet eens doorhebben dat ze aan het spelen zijn. Apps als ‘runtastic’ laten zien dat elementen die oorspronkelijk bij games hoorden, nu gebruikt kunnen worden als een grote motivator voor alledaagse taken en werkzaamheden. De vuilnis buiten zetten? 10 experience points. Met de hond wandelen? 20 experience points. Level up!

Meer motivatie door gamification De uitkomst van talloze studies is dat ‘serious gaming’ de mensheid op verschillende manieren voorgoed zal veranderen. Vooral in de sport kunnen veel zaken ‘gamified’ worden. Onszelf blijven motiveren als we beginnen met sporten is extreem moeilijk. Obesitascijfers bij kinderen van over de hele wereld laten zien dat – ondanks de vele inspanningen van de overheid – dit fenomeen nog steeds niet daalt. Alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent om te sporten, start je zelf met sporten en stop je nooit meer.

gegevens wil je verzamelen, welke workouts wil je doen, welk advies volg je op? Als je iPhone je vertelt dat je elke dag een appel moet eten, dan is dat een prima advies om op te volgen. Als je iPhone je vertelt om uit het raam te springen, dan uiteraard gewoon niet doen!

Gamification bij Body Bike International op FIBO De stand van Body Bike International staat tijdens FIBO geheel in het teken van gamification en virtual reality. Kom langs en ontdek wat virtual reality eigenlijk is, hoe het toegepast kan worden in de fitnessbranche en wat de laatste trends hierin zijn. We nemen je mee in een gave virtual reality tour, zodat je weer met een rugzak vol nieuwe inspiratie huiswaarts keert. Schrijf je nu in voor de virtual reality tour via bodybike360.com. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

Gamification in markt voor thuisfitness • The silicon valley startup scene kwam met veel leuke ideeën voor gamification in de thuisfitness markt. Indoor roeien? Check. Indoor running? Check. • Zelfs de marktleiders in fitnessapparatuur begonnen met het aanbieden van wedstrijdmogelijkheden om te kijken hoe vaak en hard je traint in je fitnessclub. • Grote bedrijven als Apple verzamelen de gezondheidsgegevens van hun gebruikers en ‘helpen’ je door het aanbieden van algoritmisch advies. Het komt er dus op neer dat Apple weet dat je bijvoorbeeld ziek bent. Griezelige wereld, toch?

Sneller trainingsdoelen halen Maar ondanks alle kritiek heeft gamification ook heel veel goeds te bieden. Feit is: gamification helpt je bij het sneller en efficiënter behalen van je doelen. Als je zelf te weinig motivatie hebt of je wilt gewoon nog harder trainen, dan is een digitale sparring partner (ook wel bekend als app) een ultieme uitkomst! Hierdoor wordt je succes beter meetbaar en kun je zien welke vorderingen je maakt. Uiteindelijk komt het neer op je eigen beslissing: welke fit!magazine 25


Nienke Maas en Kiki Swanenburg, winnen Thesisprijs ISBS-Adaptics

Het effect van voedingsinterventieprogramma bij senioren Wat is het effect van voedingsinterventieprogramma op de sense of coherence van senioren? Vrij vertaald: zien senioren de meerwaarde in van een leefstijlverandering op het gebied van voeding om hun vitaliteit en kwaliteit van leven te verbeteren? Een boeiend thema dat is onderzocht door Nienke Maas en Kiki Swanenburg, twee studenten van de opleiding HAN Sport & Bewegingseducatie. Vanwege de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek - uitgevoerd in samenwerking met Fit!vak - wonnen ze de Thesisprijs ISBS-Adaptics. Hun onderzoek bestond uit een kwantitatief én kwalitatief onderzoek. Helaas, vinden ze zelf, slechts onder een beperkte groep senioren (65+). Dat er kwalitatief onderzoek nodig bleek, was niet voorzien. Nienke Maas: “We dachten dat we met het kwantitatieve onderzoek wel genoeg significante verschillen zouden vinden tussen de groep senioren die wél een voedingsinterventieprogramma had gevolgd en de controlegroep die dit niet had gedaan. Maar na de analyse konden we geen significante verschillen ontdekken.”

Mindset “Dat was een flinke tegenvaller”, geeft Kiki Swanenburg toe. “We hebben vervolgens een kwalitatief onderzoek gedaan en toen bleek dat een voedingsinterventieprogramma wel degelijk de ‘mindset’ van senioren beïnvloedt. Ze waren beter geïnformeerd over hoe voeding hun vitaliteit en leefstijl kan verbeteren dan senioren in de controlegroep. En ze deden daar ook bewust iets mee, omdat ze de meerwaarde ervan inzagen. Zo bleek uit de discussies die volgden uit het houden van de focusgroepen dat de senioren die het voedingsinterventieprogramma hadden gevolgd, in het dagelijks leven daadwerkelijk bewuster omgingen met voeding. Het vergelijken van producten in de supermarkt is daar een voorbeeld van.” Het verschil tussen beide onderzoeken komt volgens het tweetal onder meer door het meetinstrument. “Er is nog geen meetinstrument dat zich specifiek richt op het effect van een voedingsinterventieprogramma op de sense of coherence van senioren op het gebied van voeding. Wel op de sense of coherence in het algemeen. We vermoeden dat daardoor bij het kwantitatief onderzoek de verschillen niet duidelijk werden. Het zou wenselijk zijn dat bij een vervolgonderzoek het meetinstrument iets wordt aangepast.”

Workshops Nienke Maas (24) en Kiki Swanenburg (25) kleurden het voedingsinterventieprogramma in met in eerste instantie een

26 fit!magazine

informatiebijeenkomst en vervolgens die workshops met ieder een eigen thema. We hebben de deelnemers aan het programma bewuster gemaakt van gezonde voeding en voedselinname, we hebben kennis overgedragen en de senioren vaardigheden aangeleerd om gezonder te eten. Bijvoorbeeld welke informatie er staat op de etiketten van voedselproducten en hoe je die moet lezen en interpreteren.” Een relatie met sport en bewegen werd niet gelegd. “Dat hoefde ook niet, want alle deelnemers waren lid van een fitnesscentrum en dus al geïnteresseerd in sporten. We hoefden ze niet te overtuigen dat sporten en bewegen belangrijk is voor hun vitaliteit. Dat is op zich wel jammer, want we hadden graag ook minder vitale senioren in het onderzoek betrokken.” Wat kunnen fitnesscentra met hun onderzoek? “Het belangrijkste dat we fitnesscentra willen meegeven, is dat leefstijlverandering op het gebied van voeding het meest kansrijk is als senioren de meerwaarde zelf inzien. Je voedingspatroon veranderen, omdat bijvoorbeeld een instructeur of een personal trainer dat tegen je zegt en dat klakkeloos overnemen, levert vaak geen duurzaam resultaat op. Het heeft meer rendement als senioren ook zelf gemotiveerd en geïnformeerd zijn. Het gaat dus om het overdragen van kennis, het in de praktijk leren toepassen van die kennis en het creëren van bewustwording.” Nienke Maas en Kiki Swanenburg hopen dat er een grootschalig vervolgonderzoek komt. “Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de sense of coherence van senioren op het gebied van voeding. Daar liggen kansen voor fitnesscentra als lokale kennisinstituten voor bewegen en leefstijl. Temeer omdat er steeds meer senioren komen én een leefstijlverandering met een verantwoord voedingspatroon steeds belangrijker wordt met het oog op de volksgezondheid.”


Making fitness professionals successful. hddgroup.com


Met trots introduceren wij onze nieuwe 22” Full HD touchscreen player. Ben jij al klaar voor de toekomst?

Speciaal ter introductie bieden wij deze nieuwe player aan tegen een wel héél aantrekkelijke prijs. Benieuwd naar de mogelijkheden van virtual fitness of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via mail: info@clubvirtual.com of bel: +31 (0)85 888 28 53.


FIBO 2016 - 7 t/m 10 april

Aftellen naar FIBO Het aftellen is begonnen. Nog even en FIBO 2016 begint. De beurs vindt dit jaar plaats van 7 t/m 10 april in Keulen. Met een recordaantal van 138.000 bezoekers in 2015 zijn de verwachtingen voor dit jaar opnieuw hooggespannen. Zal wederom een recordaantal dit episch centrum van onze branche bezoeken? Aan het aanbod kan het in iedergeval niet liggen, dat is wederom groot en divers. Tevens is er een nieuw element aan toegevoegd, FIBO passion, waar fitness en wellness samenkomen. Op 7 en 8 april is de beursvloer alleen geopend voor bezoekers die werkzaam zijn in de fitnessbranche en op 9 en 10 april is de beurs ook geopend voor consumenten. De beurs is ingedeeld in een aantal thema’s zodat je precies weet in welke hal je moet zijn voor jouw vakgebied.

FIBO EXPERT FIBO EXPERT is de plek die je als lezer van Fit!magazine zeker moet bezoeken. Hier vind je alle exposanten uit verschillende domeinen. We lichten er hier een paar toe, maar ga vooral alle domeinen langs tijdens je bezoek aan FIBO. • Training Equipment Producenten van trainingsapparatuur, cardiotoestellen, toestellen voor krachttraining, Pilates, rehabilitatie en preventie. • Med Producenten van trainingstoestellen die de gezondheid ten goede komen (gecertificeerd conform de wet op de medische hulpmiddelen), kleine toestellen, apparaten voor medische behandelingen en computersystemen. • Corporate Fitness Adviseurs en bedrijven die zich richten op gezondheid op het werk, aanbieders van events voor bedrijven, digitale gezondheidscoaches, leveranciers uit de voedings- en de ergonomiebranche. • Functional Training Producenten en leveranciers van functionele training concepten.

aantreffen. Dit levendige concept wordt nog verder aangevuld met een uiterst gevarieerd eventprogramma op het podium.

FIBO POWER FIBO POWER neemt een centrale positie in als belangrijkste ontmoetingsplaats en autonoom evenement voor bodybuilding, kracht- en gevechtssporten in Europa. Ontdek naast de talloze mogelijkheden om te shoppen, ook het zeer aantrekkelijke podiumprogramma op FIBO POWER.

Boek nu alvast jouw reis In maximaal drie uur rijden ben je in Keulen. Voor wie helemaal ontspannen naar deze beurs wil, kan met een speciaal tarief van € 39,00 (enkele reis 1e klas vanaf Amsterdam CS) ook met de trein. Kijk op www.nshispeed.nl voor meer informatie en het reisschema. Wil je een meerdaags bezoek brengen aan de beurs -wat wij gezien het aanbod aanraden- wacht dan niet te lang met boeken. Er zijn inmiddels al veel hotels uitverkocht.

Ontmoet onze partners Zoals gebruikelijk laten exposanten tijdens FIBO hun meest recente paradepaardjes zien. Maar ook de klassiekers, voorzien van de laatste trends, worden tentoongespreid. Trends en ontwikkelingen gaan immers snel, maar blijven niet onopgemerkt voor de bezoekers van FIBO. Het moge duidelijk zijn: een bezoek aan FIBO levert weer de nodige inspiratie op. Voor het opdoen van nieuwe ideeën en het zien van de laatste trends en ontwikkelingen is een bezoek aan Keulen daarom ook dit jaar zeker weer de moeite waard. Mocht je nu nog twijfelen, misschien kunnen onze partners je op de volgende pagina’s overhalen om hen én FIBO dit jaar te gaan bezoeken. Om je alvast voor te bereiden op je bezoek lichten zij een tipje van de sluier op. Wat laten zij zien, wat kun je beleven en wat mag je echt niet missen. Voor meer informatie: www.fibo.de

FIBO PASSION

Gratis naar FIBO

Nieuw dit jaar is FIBO PASSION, bedoeld voor iedereen die enthousiast is over fitness en wellness. Een van de hallen van FIBO PASSION wordt compleet opgebouwd tot een shopping mall, waar je aanbieders van de allernieuwste trends uit de fitnesswereld en de meest spannende belevenissen zal

Fit!magazine is net als voorgaande jaren mediapartner van FIBO. Daarom kunnen wij ook dit jaar weer gratis toegangskaarten weggeven. Houd onze social media kanalen goed in de gaten!

fit!magazine 29


Technogym - Hal 7 | stand C35/D35 Technogym heeft als doel mensen motiveren om een actieve levensstijl aan te nemen. Tijdens FIBO Keulen laten wij je graag kennis maken met onze producten en diensten. Tevens hebben wij een aantal nieuwe innovatieve oplossingen ontwikkeld, zodat ondernemers in de branche kunnen inspelen op de vragen uit de markt. Skill Mill SKILLMILL zet de toon voor een totaal nieuwe productcategorie: het is het enige niet-gemotoriseerde product dat training van vermogen, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid combineert in een toestel dat lijkt op een loopband. Via een geavanceerd display is het mogelijk om te schakelen van hardlopen zonder weerstand, naar hardlopen op hoge snelheid met volledige weerstand. New Group Cycle Group Cycle Connect is ‘s werelds eerste en enige indoor cycling fiets die kracht, hartslag, ritme, calorieverbruik en andere belangrijke parameters van de workout meet. Zo kunnen gebruikers hun prestaties verbeteren en hun doelen bereiken. Met dank aan het bedieningspaneel, dat gekoppeld is aan het online Mywellness platform van Technogym. Mywellness cloud is een cloud oplossing voor professionele begeleiding in de fitness club en daarbuiten. Eén platform voor eindgebruikers om al hun gegevens te beheren en een account voor de exploitanten om nieuwe business modellen vorm te geven en hun ROI te maximaliseren. Mywellness cloud geeft eind gebruikers de mogelijkheid om al hun training- en lifestyle gegevens direct op te slaan en te beheren in een persoonlijk account via de apparatuur van Technogym of onderweg vanaf hun mobiele apparaten.

30 fit!magazine

Polar - Hal 7 | stand F30 Ervaar en beleef de baanbrekende oplossingen van Polar op FIBO. Polar presenteert: Polar A360 Fitness Tracker - 24/7 activiteitsmeting, een ingebouwde hartslagmeter en Polar’s persoonlijke trainingsbegeleiding, gecombineerd met smartwatch functies zoals inkomende meldingen van je smartphone en een kleuren touchscreen met hoge resolutie? Dat is de stijlvolle Polar A360. Polar Flow - Je dagelijkse beweging, slaappatroon en workouts bekijk je altijd en overal in de Polar Flow app op je smartphone. Wil je je gegevens tot in detail bekijken, dan bezoek je de Polar flow webservice. Ook op Flow: volg als personal trainer prestaties van leden, maak trainingsschema’s en geef feedback via de Polar Coach functie. Polar Balance weegschaal - Gewichtsbeheersing was nog nooit zo eenvoudig. De Polar A360 staat in verbinding met de Polar Bluetooth wegschaal. Bepaal je gewichtsdoel en ontvang je beweegdoelen die jou helpen aan dat ideale gewicht. In de gratis Polar Balance app vind je tips en lees je hoeveel je kunt eten, vertaald in diverse voedingsproducten, en de hoeveelheid activiteit, die nodig is om je doel te behalen. In de club - De Polar A360 projecteert de hartslag van deelnemers real-time op het scherm. Zo geeft je instructeur leden de unieke ervaring van personal training met de fun en dynamiek van een groepsles. Met één enkele app kun je al je lessen plannen en aanpassen en zelfs instructeurs toewijzen. Polar Club biedt tevens de mogelijkheid om vooraf online in te schrijven voor lessen. Eenvoudiger kan niet! Houd overzicht en bekijk in de app maandoverzichten van de prestaties en statistieken voor één of meer groepslessen. Wat is er nu leuker dan samen je doelen bereiken? Met Polar Club kun je een online community aanmaken en vervolgens leden van je fitnessclub toevoegen. Leden kunnen zowel tijdens de les als daarbuiten hun prestaties met elkaar delen.


Matrix Fitness - Hal 6 | stand D22 & E25 Ook dit jaar is een bezoek aan dit feest vol fitnessinspiratie niet compleet zonder sportieve stop bij Matrix Fitness. De highlights op een rij: De S-Drive Performance Trainer De topper op het gebied van High Intensity workouts. Dat is de S-Drive Performance Trainer in een notendop. Dankzij het self-powered ontwerp en de grote variatie aan intensieve oefeningen ideaal voor groepstraining circuits. Met opties als sled training, parachute weerstand en een uniek harnassysteem tevens de perfecte uitkomst bij personal training en het coachen van atleten. Ontdek de veelzijdigheid van de S-Drive! In-Trinity® Bied de perfecte balans tussen in- en ontspanning met het Johnny G In-Trinity fitnessboard van Matrix. Dit innovatieve trainingsplatform is geschikt voor het opbouwen van kracht, maar ook perfect voor het verbeteren van de balans, coördinatie en lenigheid van het lichaam. Het gebruik van zwaartekracht zorgt voor extra weerstand, wat gelijk staat aan intensievere oefeningen en dus effectievere resultaten. Connexus Flexibel, veelzijdig en sterk. Slechts enkele van de eigenschappen die dit unieke trainingssysteem omschrijven. Gebruik deze krachtpatser tijdens functionele- en groepstrainingen of pas het toestel toe tijdens een één-op-één training. Doe inspiratie op met kant-en-klare trainingsprogramma’s, zoals de TRX Suspension en de Band & Ball module. Of maak een keuze uit meer dan 100 verschillende oefeningen, te vinden in de gratis Connexus trainingsbibliotheek. En er is meer… Verder is er op de Matrix-stand een grote verscheidenheid aan nieuwe programma’s te ontdekken voor ondernemers én trainers. Kortom: genoeg innovaties die je niet wilt missen!

BODY BIKE - Hal 6 | stand B56 Gamification en Virtual Reality krijgen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Gamification is het toepassen van gamedenken en -technieken in niet-game omgevingen. Virtual Reality is een vorm van technologie die een wereld kan creëren waarin mensen dingen kunnen ontdekken en vaak ook een interactie mee aan kunnen gaan. Ook in de fitnessbranche zijn Gamification & Virtual Reality grote trends in opkomst! Het behalen van fitnessdoelen zorgt voor betere retentiecijfers Het is een feit dat Gamification en Virtual Reality helpen bij het sneller en efficiënter bereiken van de (fitness)doelen van sporters. Als een consument te weinig motivatie heeft of gewoon nog harder wil trainen, is een digitale sparring partner een perfecte aanvulling. Als jouw leden hun doelen behalen heeft dat een positief effect op de retentiecijfers van je club. Welke rol kunnen Gamification en Virtual Reality hierin spelen? Virtual Reality tour De stand van BODY BIKE® International staat op de FIBO 2016 volledig in het teken van Virtual Reality. Jij én je collega’s kunnen gratis deelnemen aan een hele gave, one-time-only Virtual Reality ride met een VR bril op deze stand (duur: circa 10 minuten). Kom langs in Hal 6 en ontdek wat Virtual Reality eigenlijk is, hoe het toegepast kan worden in de fitnessbranche en wat de laatste trends hierin zijn. Laat je inspireren! Registreer je voor een BODY BIKE® 360 ride Wil je de BODY BIKE® 360 ride niet missen en alvast jouw plaats reserveren? Ga dan nu naar www.bodybike360.com en schrijf je in. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per dag, dus wees er snel bij! fit!magazine 31


leden ONTDEK wat uw MER over KA D EE KL de in ellen UW CLUB vert

rot: 25/100/100/20 grau: 45/325/35/0

Schriften: kenyan coffee Subline: Frutiger

rot: 25/100/100/20 grau: 45/325/35/0

• Kunt u uw tarieven Schriften: kenyan coffee verhogen?

Hoe tevreden den DEK wat uw le T N O er zijnduw EEDKAMER ov e KLleden? Subline: Frutiger

• Wat moet u doen om de klanttevredenheid te verhogen? • Wie zijn uw klanten, waarom komen ze naar uw club? • Welke nieuwe producten wensen uw leden?

rot: 25/100/100/20

• Opgrau: welk45/325/35/0 gebied moet u investeren?

Met het online Schriften: kenyanklanttevredenheidsonderzoek coffee Subline: Frutiger Feedback krijgt u de antwoorden.

in

ellen UW CLUB vert

rot: 25/100/100/20 grau: 45/325/35/0

Ontdek in de kle Greinwalder & Partner - Hal 8 | stand D40 cl uw • Kunt u uw tarieven verhogen? 25/100/100/20 Schriften: kenyan coffee rot: Subline: Frutiger

• Wat moet u doen om de klanttevredenheid grau: 45/325/35/0 te verhogen? • Wie zijn uw klanten, waarom komen ze naar uw club? • Welke nieuwe producten wensen uw leden? Schriften: kenyan coffee • Op welk gebied moet u investeren? Subline: Frutiger een product van

Met het online klanttevredenheidsonderzoek Feedback krijgt u de antwoorden. info@greinwalder.com Greinwalder & Partner

FunXtion - Hal 9 | stand B22

Consulting | Marketing

rot: 25/100/100/20

De branche is aan het veranderen en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Millenials domineren de markt en hebben andere behoeften dan de traditionele vormen van fitness. Na de succesvolle presentatie van FunXtion Interactive op FIBO 2015 zijn we terug met nieuwe ontwikkelingen, Millenial-proof, voor de ultieme fitnessbeleving. Op onze gave stand presenteren wij de nieuwste features van ons Award Winning Concept. Wij zijn klaar voor de toekomst van fitness en kunnen ervoor zorgen dat jij dat als club ook bent!

grau: stands, 45/325/35/0 De FIBO belooft weer spectaculaire waanzinnige lichten geluidsshows, ronkende• reclame-slogans en dito Kunt u uw tarieven verhogen? Schriften: kenyan coffee verkoopverhalen. Dergelijk enthousiasme brengt positieve Subline: Frutiger • Wat moet u doen om de klantte energie over!

• Wie zijn uw klanten, waarom ko

Hoe enthousiast zijn jouw leden eigenlijk over de club? • Welke nieuwe producten wense Ga hier eens verder dan de obligate klantentevredenheidsonderzoeken, waarin je ongetwijfeld • Op welk gebied moet u invester dikke zevens en achten scoort. Doorgrond wat er werkelijk leeft onder de klanten en ontwikkel gericht jouw onderneming & Partner met hetGreinwalder online klanttev door. Het is geen toeval dat Medisports Etten-Leur steeds in info@greinwalder.com de top 3 staat bij de verkiezingen van Fitnessclub van het Feedback krijgt ujaar. de an Hier wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op de stand van Greinwalder & Partner maak je kennis met dit concept, Feedback genaamd. Voor een fractie van de investering in een fitnesstoestel weet je exact wat er leeft binnen uw club. een product van

Met FunXtion Interactive worden de mogelijkheden om fitness te beleven oneindig veel groter. De nieuwste technologie, intelligentie en ‘gamified’ workouts maken fitness leuk, lekker en interactief. FunXtion Interactive is een platform dat bestaat uit de FunXtion Experience Station, een interactief trainingsstation dat op een mega iPhone lijkt, een persoonlijke inlog polsband, de FunXtion App en een persoonlijk ‘My FunXtion’ account. Dit jaar presenteren we onze nieuwste features, waaronder: • Online coaching voor clubs. • Het creëren en uploaden van eigen workouts. • Nieuwe virtuele programma’s voor nog meer variatie in lessen. • Nieuwe workouts en challenges voor zowel beginners al gevorderden. • Meer dan 300 nieuwe oefeningen in de Exercise Library. We vertellen je graag meer tijdens de FIBO. Bezoek onze stand, ons demoteam staat klaar om u alle mogelijkheden live te laten zien en ervaren. Als Kick Off organiseren we donderdag 7 april een standborrel van 18.00 – 20.00. Aanmelden hiervoor kan per email: michelle@funxtion.com

32 fit!magazine

Consulting | Marketing

Maak kennis met Online Marketing Services, het state of the art- platform om online de aandacht te geven die jouw onderneming verdient. Om jouw omgeving via de juiste kanalen te informeren. Wees getuige van de nieuwe en spectaculaire look and feel van de Airpressure Bodyforming methode, die via Slim Belly en Slim Legs haar plaats in de fitnessmarkt heeft verankerd. Ruim 1.000 clubs in 14 Europese landen ervaren nog altijd de bewezen werking en het commerciële succes. Met het absolute topseizoen voor de afslankmarkt aanstaande, is dit zeker de moeite van het beoordelen waard! Hartelijk welkom bij Greinwalder & Partner. Oh ja: met het g ortin kook enthousiasme het hier wel goed. Met als hoogtepunt exzittra 0 de standparty op h vrijdag al 8 /D84april.

G

info@


Life Fitness - Hal 6 | stand B34 Het fitnesslandschap is snel aan het veranderen. Beleving en een inspirerende omgeving spelen een steeds belangrijkere rol op de fitnessvloer. Kom dit zelf ervaren tijdens een bezoek aan de Life Fitness stand tussen 7 en 10 april. Bekijk op de stand verschillende boutique-concepten, de connected club en een innovatieve club die je kunt bekijken met behulp van virtual reality. Zoals je van Life Fitness gewend bent, worden deze concepten ondersteund met enkele nieuwe producten. We zetten ze even op een rijtje: Hammer Strength HD Athletic Rigs and Racks Hammer Strength breidt het krachtaanbod verder uit met de voor een bredere doelgroep toegankelijke HD Athletic Rigs and Racks. Deze modulair systemen hebben dezelfde kwaliteit als je gewend bent van de populaire HD Elite Racks. Vernieuwd premium cardio console Het premium console van de Discover cardiolijn is verder doorontwikkeld met een nieuwe interface, on-console apps zoals Netflix en ESPN, enkele nieuwe games en daarnaast zijn er via de ‘Run Social’ app tal van nieuwe virtuele interactieve trainingen beschikbaar. Opnieuw uitbreiding van de SYNRGY-familie Dit jaar wordt tijdens FIBO de SYNRGY90 geïntroduceerd, de kleinste variant binnen de SYNRGY-familie. SYNRGY90 is bijvoorbeeld de ideale PT-kiosk, waarmee je met minimale ruimte en beperkte investering toch een grote trainingsvariatie kunt aanbieden. Kortom, genoeg redenen om onder het genot van een drankje een kijkje te komen nemen op stand B34 in hal 6.

ClubVirtual - Hal 6 | stand B56 Voor ons als producent en partner in virtual fitness staat 1 ding altijd centraal: beleving. ClubVirtual ontwikkelt zich continu door. Achter de schermen zijn wij druk bezig met nieuwe trends zoals 360 graden video middels Virtual Reality oplossingen zoals de Oculus Rift of de Samsung Gear VR. Het ClubVirtual platform is sinds 2008 enorm doorontwikkeld en onze software is touchscreen geschikt gemaakt. Anno 2016 koppelt ons platform moeiteloos met AV-oplossingen zoals het aansturen van licht en geluid. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch aan/uit zetten van beamers. Eén van de nieuwste producten is onze 22” Full HD all-inone touchscreen Player die we dit kwartaal gaan lanceren. Onze player heeft dezelfde aanraakgevoeligheid als een tablet, is spatwaterdicht en zal door zijn gebruiksvriendelijkheid direct door iedereen gebruikt kunnen worden. Ook op productniveau hebben we niet stil gestaan. Inmiddels is ClubVirtual Spinning in 10 talen beschikbaar en hebben we varianten ontwikkeld zoals de 30 minuten durende ClubVirtual ‘Express’ edition. De perfecte oplossing voor een zeer intensieve en effectieve, korte training. De laatste ontwikkeling is die van ClubVirtual Live Edition, waarbij we de beleving van ons huidige virtual spinning concept toevoegen aan de live instructeur. Live instructeurs kunnen nu eenvoudig via ons platform hun eigen lessen ontwikkelen en eigen muziek gebruiken waarbij onze beelden worden geprojecteerd achter de live instructeur om zo een fantastische beleving te creëren.

fit!magazine 33


‘Onze branche is er om mensen fitter en vitaler te maken, maar ook om ze meer plezier in het leven te geven’ 34 fit!magazine


Hij zag ze de voorbije jaren in zijn fitnesscentrum binnenkomen. Mensen met fors overgewicht, (pre)diabetes, niet aangeboren hersenletsel, en andere aandoeningen. Niet op hun plaats bij andere centra, wel op hun plaats bij LifeTime Wellness in Rotterdam. Eigenaar Marcel de Kok heeft zich, naast de ‘reguliere klanten’, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een ziekte of chronische aandoeningen. Als Fit!vak Preventiecentrum werkt hij met een multidisciplinair team. “Ik heb nu een verpleegkundige aangenomen.” U zit in de gemeentelijke werkgroep die meepraat over het sport- en recreatiebeleid voor Rotterdam in 2030. Hoe bent u daarin beland? “Door mijn mening en eigen geluid te laten horen, door interviews te geven, door de publiciteit te zoeken. Ik vind dat fitnesscentra onderdeel zijn van de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daar geloof ik in, daar bijt ik mij ook in vast. Onze branche is er om mensen fitter en vitaler te maken, maar ook om ze meer plezier in het leven te geven, om ze uit een sociaal isolement te halen, om ze weer deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven. Daarmee worden fitnesscentra in de beeldvorming niet altijd geassocieerd, maar het is wel zo. Dat geluid laat ik in Rotterdam horen en dat heeft de aandacht van onder meer de gemeente en zorgaanbieders getrokken. Daarom zit ik nu in die werkgroep, daarom werk ik samen met zorgaanbieders, daarom loop ik nu zelfs stage in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.”

U neemt ook deel aan het project Meet Me @ the Gym. Waarom die keuze? “In mijn privéleven ben ik geconfronteerd met iemand met een niet-aangeboren hersenletsel. Dat heeft mijn interesse gewekt. Ik heb me verdiept in die doelgroep en kwam tot de conclusie dat wij als fitnesscentrum iets voor deze mensen kunnen betekenen. We hebben de kwaliteit en kennis in huis, we bieden een prikkelarme, veilige trainingsomgeving aan. We onderscheiden ons ook door ons familiaire karakter, huiselijke en gezellige sfeer. Dat zijn allemaal voorwaarden om met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te kunnen werken. Bovendien hebben wij respect voor deze mensen. Dat horen wij ook terug van zorginstellingen die doorverwijzen naar ons. Hun cliënten worden vitaler, ervaren daardoor meer kwaliteit van leven en stellen de persoonlijke begeleiding op prijs.”

Wat is het ‘geheim’ van een goede samenwerking tussen een Fit!vak Preventiecentrum en zorginstellingen? “Allereerst sport(medische)begeleiding van een hoog niveau bieden. Zorg dat je intern alles op orde hebt als het gaat om het niveau van de medewerkers, protocollen en procedures. Ga dan pas in gesprek met een zorginstelling en besef dat je dat niet in één gesprek regelt. Mij heeft het ook veel tijd en energie gekost. Je moet het vertrouwen van zorginstellingen winnen als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid, geprotocolleerde begeleiding, service. Blijf lobbyen, blijf investeren in het netwerk, blijf de publiciteit zoeken. En ga niet meteen over geld praten, maar over wat je voor hun cliënten kunt betekenen. Als je eenmaal een samenwerking hebt, zorg er dan voor dat je voortdurend goed terugkoppelt, zodat de zorginstelling als verwijzer weet wat haar cliënten doen. Mijn ervaring is dat als er een goede klik is, zorginstellingen meer cliënten gaan verwijzen. Met Stichting IJsselWijs en het Maasstad Ziekenhuis ging ik in eerste instantie een samenwerking aan voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Toen het vertrouwen er was, werden ook mensen met obesitas en diabetes doorverwezen.”

U werkt met een multidisciplinair team? “Dat vind ik een voorwaarde om als Fit!vak Preventiecentrum te kunnen werken. Wij hebben fysiotherapeuten, gewichtsconsulenten, bewegingsagoog, sportinstructeurs en personal trainers in dienst. Zij kunnen samen klanten optimaal persoonlijk begeleiden en zorgen voor verbetering en vooruitgang. Ik heb onlangs een verpleegkundige aangenomen. Dat specialisme had ik nog niet in ons multidisciplinaire team, maar is wel een toegevoegde waarde als je steeds meer medische fitness aanbiedt. Want voor ons zijn mensen met chronische aandoeningen een groeimarkt. Daar liggen veel kansen voor de fitnessbranche.” fit!magazine 35


Fit!vak Innovatie Award De Algemene Ledenvergadering van Fit!vak op vrijdag 24 juni wordt gekoppeld aan een nieuwe prijs die we gaan uitreiken: de Fit!vak Innovatie Award. Tevens komt er die dag een innovatieplatform waar bedrijven en organisaties hun innovaties kunnen presenteren en waar we meer informatie geven over het Fitness Innovatie Lab dat we met partners gaan inrichten. Waarom zoveel focus op innovatie? Enerzijds omdat innovaties en technologische ontwikkelingen het businessmodel van fitnesscentra een impuls kunnen en zullen geven. Anderzijds omdat technologische en sociale innovaties niet alleen onze branche steeds sterker beïnvloeden, maar óók de samenleving. Fitness is veel meer dan fit en fun. Deeloplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken komen namelijk ook uit onze branche, nu en in de toekomst. Denk aan de zorgkosten, duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten, sociale cohesie, langer doorwerken. Daarom zullen ook andere sectoren met meer dan gemiddelde interesse kijken naar innovaties die in de fitnessbranche worden ontwikkeld en toegepast. De Fit!vak Innovatie Award is dan ook geen doel op zich, maar een middel om te laten zien hoe innovatief de fitnessbranche is én welke maatschappelijke impact die innovaties hebben. Om een voorbeeld te geven: door de opkomst van online communicatie die gepaard gaat met toenemende digitale informatie, ontstaat er een exponentieel groeiende hoeveelheid data die door fitnessbedrijven en stakeholders kan worden gebruikt. Dat is voor onze sector interessant, maar ook voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en het bedrijfsleven. Er zullen zo ook nieuwe verbindingen met onze sector ontstaan. Welke innovaties komen in aanmerking voor de Fit!vak Innovatie Award? Dat laten we over aan de branche. iFitness, het kennisplatform van Fit!vak, gaat in april een online onderzoek uitvoeren onder fitnessondernemers (leden van Fit!vak) en fitnessprofessionals (geregistreerd in FITNED) met betrekking tot het thema innovatie. iFitness doet dit onder de naam iFitness BrandNew. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt bepaald welke bedrijven en organisaties een pitch mogen doen op 24 juni. Een vakjury én de publieksjury beslist vervolgens wie de Fit!vak Innovatie Award wint. Daarnaast wordt een innovatieplatform ingericht waar bedrijven en organisaties hun innovaties kunnen etaleren. Wij zullen daar het Fitness Innovatie Lab presenteren en nog een ander product. Maar zoals dat met innovaties hoort, mag ik daar nog niets over zeggen… Meer weten? Reserveer dan alvast 24 juni in de agenda. Ook als u uw innovatie wilt presenteren.

column ‘Van jongs af aan speelt sport een centrale rol in mijn leven. Nog dagelijks geniet ik ervan om, ook professioneel, met sport bezig te zijn. Om met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan mensen te inspireren hun levensstijl te veranderen en ze plezier te laten beleven aan bewegen. Uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet en nog mooier is het om dat dan ook te mogen uitdragen.’ Ronald Wouters (MSBI) directeur Fit!vak. Wil je reageren op zijn column? mail naar r.wouters@fitvak.com

36 fit!magazine


NHN Support: helpen bij het optimaliseren van bedrijfsresultaten Met hun unieke web-based programma ClubPlanner worden alle processen in de club optimaal georganiseerd en aangestuurd. Onlangs werd het programma uitgebreid met een geautomatiseerd berichtensysteem. Binnenkort worden nog twee nieuwe bedrijfsonderdelen in de markt gezet. Met een tool voor marketing-ondersteuning en een instrument om klanttevredenheid te meten realiseert NHN Support een totaaloplossing die zorgt voor optimale bedrijfscondities. Een mooie aanleiding voor een gesprek met de drie partners en drijvende krachten van deze strategische partner voor de fitnessbranche. Bijna negen jaar geleden is het alweer. Lennaert Noordman, Jan Holt en Wiljan Nijenhuis waagden de sprong in het diepe. Ze begonnen voor zichzelf. Zonder uitgewerkt concept. Maar wel met buitengewoon veel praktijkervaring en een duidelijke visie op de branche. Ze werkten voorheen in de meest uiteenlopende functies, in elk type club. Als instructeur van groepslessen, salesmanager en consultant, van stand-alone clubs en megahealthclubs tot clubs die behoorden tot landelijke ketens. Bij de HDD-groep leerden ze elkaar kennen. Alle tot dan verzamelde kennis brachten de drie bij elkaar in NHN Support. Hun missie was van meet af aan helder: helpen bij het optimaliseren van bedrijfsresultaten van fitness-,health- en wellnessclubs.

Eén platform Hoe doe je dat? Door te zorgen voor meer greep op processen. Wat ClubPlanner onderscheidt van andere programma’s? Het antwoord is gebruiksvriendelijkheid. In een enthousiast betoog vullen de drie partners elkaar voortdurend aan. Zoals ze dat ook binnen NHN Support doen. ‘’ClubPlanner is vanuit de praktijk ontwikkeld. Elke medewerker herkent in dit programma het dagelijks werken. De stappen in het proces zijn logisch. Dat geldt voor elk niveau van de organisatie. Zowel de manager, de salesmedewerker als de fitnessinstructeurs op de vloer wordt veel zorg uit handen genomen. ClubPlanner helpt bij het creëren van een duidelijke werkstructuur. Het programma zit vol met reminders, zodat iedereen de focus kan houden op de te bereiken doelen. In één oogopslag wordt zichtbaar wat er op bedrijfsmatig gebied plaatsvindt, zodat

38 fit!magazine

tijdig kan worden bijgestuurd. Het programma geeft rust, duidelijkheid en zorgt voor betere prestaties. En niet te vergeten, ClubPlanner werkt naadloos samen met vele andere softwarepakketten. Daardoor ervaren management en medewerkers de diverse systemen als één platform. ’’

Begeleiding Wie denkt dat NHN Support een software leverancier is, heeft het mis. Dat is wat Noordman, Holt en Nijenhuis juist niet willen zijn, hoe vooruitstrevend ClubPlanner ook is. Natuurlijk is het zaak dat fitnessclubs op details letten, zeker als het gaat om instroom en behoud van leden, de gemiddelde omzet per lid en kostenbeheersing in de meest brede zin van het woord. ‘’Wij willen voorkomen dat een potentieel lid de club door de vingers glipt. In de praktijk is het vaak zo dat je van de honderd leads er zeventig of tachtig overhoudt. Deels wordt dat veroorzaakt door onduidelijkheid over de status van die potentiële klant. Het is vaak niet helder wie na het eerste contact het vervolg doet en wanneer dat moet gebeuren. Met ClubPlanner zijn zulke misverstanden dus niet meer mogelijk. Er zijn geen losse eindjes meer.’’ Maar blindvaren op een web-based programma is niet wat NHN Support de op dit moment 800 licentiehouders van het modulair opgebouwde ClubPlanner aanraadt. ‘’De belangrijkste factor bij het realiseren van een optimaal bedrijfsresultaat is nog altijd het personeel. Wij geloven heel erg in het structureel opleiden en begeleiden van personeel en management. Dagelijks zien we het verschil dat wordt gemaakt als bij management en personeel aandacht wordt besteed aan opleiding en coaching.


Als we een club ondersteunen, dan nemen we samen met het management kritisch de gevolgde werkwijzen onder de loep. Het gaat er om dat er een systeem van werken wordt vastgelegd en dat de kwaliteit daarvan wordt geborgd. Daarna worden zowel het management als het personeel door ons getraind om, binnen de vastgelegde werkwijzen, optimaal te functioneren. ClubPlanner is daarbij een ondersteunend instrument dat ervoor zorgt dat je greep krijgt en houdt op al die bedrijfsprocessen. Maar zonder een duidelijke werkwijze werkt het niet.’’

Voordelen Met hun ruime ervaring in management, marketing en sales weten ze bij NHN Support als geen ander dat in veel fitnessclubs nog steeds wordt gestuurd op een soort van onderbuikgevoel. Ook gaat veel tijd verloren met niet efficiënt georganiseerde

processen. ClubPlanner zorgt ervoor dat medewerkers beter renderen, met alle positieve effecten op de bedrijfsresultaten die daar het gevolg van zijn. Het meten en weten is mogelijk tot op detailniveau. ‘’Hoe vaak rinkelt de telefoon, voordatie wordt opgepakt.’’ De met ClubPlanner uitgevoerde werkprocessen leveren de salesmedewerker de nodige voordelen op. Het programma werkt tijdbesparend, van administratie is geen sprake meer en ook de rapportage van werkzaamheden behoort voorgoed tot het verleden. Het volgsysteem voor alle ingevoerde prospects zorgt er voor dat niemand onder de radar terecht komt. ‘’Je kunt niks meer wegmoffelen. ‘’ClubPlanner heeft ook de nodige voordelen voor de medewerker op de fitnessafdeling zelf. ‘’Het maakt doelgericht en zinvol werken mogelijk. Je kunt precies zien hoeveel afspraken iemand op een dag heeft staan en welke er zijn uitgevoerd. Het zorgt er ook voor dat de aandacht fit!magazine 39


Sport & Voeding De ideale combinatie! Sport en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide helpen om je sterker en fitter te voelen. De juiste balans tussen bewegen en eten zorgt voor betere voorbereiding, uithoudingsvermogen en herstel na een inspanning. Topsporters weten dit al langer. Ook recreatieve sporters vragen steeds vaker om voedingsadvies. Maar wat is eigenlijk de juiste voeding voor een sporter? Is er een verschil tussen kracht- en duursport? En wat is de juiste voeding voor herstel? Het FrieslandCampina Institute biedt u daarom twee inhoudelijke brochures aan. Een brochures voor u als professional met wetenschappelijke inzichten over de rol van voeding bij sport. Daarnaast een brochure die u kunt meegeven aan de sporter/cliĂŤnt met informatie over de kracht van voeding voor, tijdens en na het sporten. Bestel deze materialen via: www.frieslandcampinainstitute.nl.

FrieslandCampina Institute Het FrieslandCampina Institute biedt gezondheidszorgprofessionals wereldwijd informatie over zuivel, voeding en gezondheid volgens de laatste stand van de wetenschap. Hierbij werken wij intensief samen met onze FrieslandCampina R&D experts. Daarnaast biedt het FrieslandCampina Institute praktische tools op een breed scala van voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen: opgroeiende kinderen tot gezond oud worden.

Brochure voor professional

Wilt u meer informatie over zuivel, voeding en gezondheid? Neem dan contact op met het FrieslandCampina Institute Nederland. 0800-2345600 institute.nl@frieslandcampina.com www.frieslandcampinainstitute.nl Volg ons ook op social media @FCInstitute_NL /FrieslandCampinaInstitute

Brochure voor sporter/cliĂŤnt


van de instructeur uitgaat naar degenen die dat het meest nodig hebben. Want ook dat is een ervaringsfeit: in de praktijk richt de aandacht zich vaak op de leden die toch al intrinsiek zijn gemotiveerd. Terwijl je voor een optimaal bedrijfsresultaat juist moet investeren in die veel grotere groep die je zonder extra aandacht op termijn niet zal behouden.’’

Kencijfers De managementinformatie die ClubPlanner genereert helpt fitnessclubs vooruit. Daar zijn ze bij NHN Support vast van overtuigd. ‘’De eigenaar van een club heeft doorgaans veel te weinig tijd om zich uitgebreid te verdiepen in rapporten en cijfertjes. Met ons programma krijgt een manager iedere dag op zijn dashboard alle belangrijke kencijfers gepresenteerd, van live inzicht in de instroom van nieuwe leden tot inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van het salesteam. Met die informatie realiseer je ook een betere samenwerking tussen de sales-, receptie- en fitnessafdeling. Plus dat het fungeert als coach bij het opstellen van salestargets.’’ Wat ze bij NHN ook graag benadrukken: ClubPlanner werkt in elk type club, ongeacht het aantal leden. ‘’Wij zijn heel erg actief in het hart van de organisatie. Het gaat over het beheersen, sturen en verhogen van de instroom van nieuwe leden. Even goed ook over het verlagen van de uitstroom van je bestaande leden. Aan de bovenkant van de markt is het in te zetten als ondersteunende tool bij de begeleiding. In de low budget clubs kan het fungeren als een vervangend instrument en levert het een forse besparing aan loonkosten op.’’

Berichtensysteem ClubPlanner is altijd een dynamisch instrument geweest, tot op de dag van vandaag. Recentelijk werd het programma uitgebreid met een volledig geautomatiseerd berichtensysteem dat nu al, kort na de introductie, een succes blijkt te zijn. Bij NHN Support staan ze er niet van te kijken. Ze waren op voorhand overtuigd van de meerwaarde van hun product. ‘’Het is een systeem met oneindig veel selecties die je kunt toespitsen op elk segment van je doelgroepen, zonder dat je nog iets handmatigs hoeft uit te voeren. Wat ook een sterk punt is: elk bericht wordt opgemaakt in de eigen huisstijl, met eigen logo en kan volledig geïndividualiseerd worden. Een bestaand lid dat jarig is krijgt automatisch een felicitatie toegestuurd. Voor nieuwe leden is er een

welkomstwoord. Die persoonlijke aandacht is een kritische succesfactor bij het behoud van leden en dit berichtensysteem maakt het mogelijk.’’

Profileren Het komend halfjaar breidt NHN Support haar service uit met nog eens twee diensten: Marketing Support en InSocial Support. Het product Marketing Support biedt volledige ondersteuning bij promotiecampagnes. Elk kwartaal komt er een pakket promotiemateriaal beschikbaar, zowel on- als offline en uiteraard in eigen huisstijl. Het materiaal draagt bij aan verdere professionalisering van campagnes en leidt aan de voorkant tot meer leads. Wat Marketing Support ook aantrekkelijk maakt: de dienst kent geen licentiesysteem, zodat elke club het materiaal in alle vrijheid en zonder verplichtingen kan afnemen. Op een eenvoudige manier kan de club zelf de lokale en regionale accenten in de acties invullen. Bovendien wordt de originaliteit van de campagnes gewaarborgd door een vorm van gebiedsbescherming, zodat elke deelnemende club zich in haar werkgebied kan profileren. InSocial Support is een tool om de klanttevredenheid te meten. Eenmalig of structureel worden reviews verzameld van alle of verschillende groepen klanten. Of het nu een NPS meting is of een zelf ontworpen onderzoek, alles is mogelijk. Met de op deze manier vergaarde informatie kunnen de bedrijfsprocessen en de begeleiding nog verder verbeterd worden. Uiteraard zijn zowel Marketing Support als InSocial Support eenvoudig te koppelen aan ClubPlanner, zodat een totaaloplossing ontstaat. Met deze nieuwe toevoegingen wil NHN Support zich nog meer ontwikkelen tot een strategisch partner voor de fitnessbranche. ‘’Er valt nog zoveel winst te behalen, ook in een markt die het lang moeilijk heeft gehad en soms nog te maken heeft met smalle marges. Wij geloven heel sterk in het delen van kennis en stellen die graag beschikbaar met onze support. Dat mag je gerust onze passie noemen. Organisaties naar een hoger niveau brengen, door zowel inhouse als met workshops en trainingen continu support te bieden.’’

www.nhnsupport.nl fit!magazine 41


A C C U R AT E SIMPLICITY

POLAR A360 FITNESS TRACKER MET INGEBOUWDE HARTSLAGMETER De Polar A360 draait volledig om jou. Het is de eerste waterbestendige fitness tracker die zowel een ingebouwde hartslagmeter als Polar’s persoonlijke trainingsbegeleiding combineert met 24/7 activiteitsmeting. Smartwatch functies zoals inkomende meldingen van je smartphone op je pols en een kleuren touchscreen maken de Polar A360 compleet. Draag ‘m altijd en overal. Net als jij, altijd klaar voor actie. polar.com/A360

PIONEER OF WEARABLE SPORTS TECHNOLOGY


Ondernemerstevredenheid Ik heb wat vragen voor je. Ben jij als ondernemer tevreden of beter nog, blij? Blij met de prestaties van jouw bedrijf, blij met de prestaties van de medewerkers. Haal je de doelen voor wat betreft bijvoorbeeld het rendement en groei van de onderneming. En hoe sta je tegenover de leveranciers? Presteren ze naar behoren. Ontvang je de service die je verwacht. Zijn de contacten met het bedrijf prettig en vertrouw je ze? De tevredenheid van jouw als ondernemer is belangrijk, want die bepaalt het plezier dat jij hebt in het ondernemen. En hier wil ik de link maken naar de tevredenheid van klanten. Immers, tevreden of zelfs blije klanten gaan niet zomaar weg. Die blijven. Ik kom dagelijks bij fitnessondernemers en dan praten we over hoe de zaken lopen. Omzetontwikkeling, rendement, personeel, klanten, instroom en natuurlijk ook de uitstroom. Een percentage uitstroom van 40% is daarbij geen uitzondering. Ik ben van de cijfers, dus maak het sommetje snel: een nieuw lid werven kost een club al gauw € 75. Als de club 1.000 leden heeft en een percentage van 40% uitstroom betekent dit dat er per jaar 400 leden uitschrijven. Dus, om de inkomsten op peil te houden moet deze club in ieder geval 400 nieuwe leden werven wat ze ongeveer € 30.000 per jaar zal kosten. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijke groei… Het is dus alleen al vanuit financieel oogpunt - de moeite waard om de uitstroom zoveel mogelijk te beperken. Gaan we praten over de oorzaak van die hoge uitstroom, dan zijn altijd antwoorden voorhanden. Er is veel concurrentie in de omgeving, mensen hebben geen zin meer om te sporten, mensen hebben geen discipline. Twee dingen vallen me vaak op: de

oorzaken liggen meestal buiten de eigen onderneming en het zijn meestal aannames. Maar pas op, dit zijn eigen interpretaties van de werkelijkheid. Weten wat voor klanten belangrijke zaken zijn doen de meeste ondernemers niet. Hoe doen andere branches dat? Neem nu de autoindustrie. Ik krijg elke keer als mijn auto naar de garage is geweest keurig een mailtje van de garage waarin ze me vragen of ik tevreden was. Als ik wissel van energieleverancier krijg ik na afloop van het proces een link naar een klanttevredenheidsonderzoek. Als ik een nieuw telefoonabonnement afsluit, vragen ze ook weer of ik tevreden ben. Laatst kocht ik een nieuw bed en ja hoor, een week na de levering kreeg ik de vraag of ik blij was met de manier van levering, en weer een paar weken later de vraag hoe het bed me bevalt. Natuurlijk is het zo dat slechts een deel van de mensen reageert. Het zijn met name de mensen die heel tevreden zijn en de mensen die heel ontevreden zijn, die reageren. Maar dat zijn nu precies de groepen die de ondernemer de meest waardevolle informatie kunnen leveren. Mijn advies is dus om de ondernemerstevredenheid te koppelen aan de tevredenheid van klanten. Er is namelijk een direct verband tussen deze twee. Zijn er meer blije en tevreden klanten, dan heeft dat effect op bijvoorbeeld het imago, het klantverloop en het rendement. Je realiseert doelen beter en makkelijker en verhoogt daarmee de tevredenheid over het rendement van de activiteiten. En moet je dit wiel dan zelf uitvinden? Nee hoor. Greinwalder werkt al jaren met het klanttevredenheidsprogramma Feedback. Wil je hier meer van weten of wil je reageren op deze column, stuur me dan even een mail of bel me!

column René Wantzing is Consultant bij Greinwalder & Partner. Hij houdt zich vooral bezig met het optimaliseren van het rendement bij fitness ondernemingen. Als voormalig manager en ondernemer hebben de veranderingsprocessen die hier vaak bij nodig zijn, geen geheimen voor hem. Wilt u op zijn column reageren? Mail dan naar: rene.wantzing@greinwalder.com. fit!magazine 43


8 tips voor videomarketing

44 fit!magazine


Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: online video’s veroveren het internet en Social Media. Naast foto’s en plaatjes – die eigenlijk een ‘must’ zijn om aandacht te krijgen- wil de consument, (potentiële) klant en websurfer video’s zien. Want de 5 beste oefeningen voor een strakke buik? Graag een filmpje voor een goede uitleg. Of de nieuwste rage binnen groepstraining? Een short video geeft een goed beeld. Maar waarom is zo’n short video nou zo populair? Dat ligt aan een aantal factoren. Het heeft een hoge ‘snackfactor’. Het past perfect in ons snelle, drukke leven, korte concentratieboog en de behoefte om content snel en makkelijk tot je te kunnen nemen. Fans nemen content namelijk tot zich onderweg via hun mobiele apparaten. Dus hoe korter de content, hoe beter. En kan dat alleen via Youtube? Je denkt wellicht direct aan Youtube als je aan online video denkt, maar dat is niet het enige platform dat video content omarmt. Vanaf het moment dat de eerste filmtrailer op Instagram werd gereleased, is er een stormloop op creatieve filmpjes en een groot aantal social platforms tonen short video’s. Denk aan Vine van 6 seconden, 15 seconden op Instagram en 2 a 3 minuten op Facebook. LinkedIn heeft de mogelijkheid om video’s in je professionele porfolio te delen en video’s kunnen worden gepind via Pinterest.

8 tips voor videomarketing 1. Neem de tijd om eerst te onderzoeken waar jouw doelgroep zich online ophoudt. Je hoeft heus niet met video’s en foto’s op elk Social Media platform aanwezig te zijn, het moet allemaal wel te doen zijn en bovendien relevant. Of het nu YouTube is (da’s bijna altijd goed) of Vine of misschien alleen Facebook of Twitter, onderzoek dat eerst voor je aan de slag gaat. 2. Maak content met nuttige informatie en wees niet bang om tips & trucs te delen met je publiek. We zijn allemaal dol op handige tips en houden ervan om dit ook weer te delen met onze vrienden, dus het helpt je om je publiek te doen laten groeien. 3. Maak ook eens een video die niet alleen gaat over het promoten van je fitnesscentrum, maar durf eens een discussie te starten. Of als je dat nog wat te eng vindt: een ‘achter de schermen’ filmpje doet het altijd goed. Durf jezelf en je bedrijf eens van een andere, persoonlijke, kant te laten zien. Dat schept een band met je volgers.

4. Wees ‘to the point’. Geen avondvullende lange films, maar korte video’s die snel tot de kern van de zaak komen. Niemand gaat 50 minuten zitten kijken naar een commercial-achtige film. Het online leven gaat snel, een paar minuten hier en daar is genoeg om de aandacht te krijgen én te houden. Less is more! 5. Durf jezelf te presenteren als onderscheidend, vraag klanten om mee te werken aan een kort interview over jouw fitnesscentrum. Dit staat niet alleen professioneel, het maakt je ook geloofwaardig. 6. Wees een beetje speels zo af en toe. Het hoeft zeker niet allemaal stijf en plechtig. Humor, we houden er allemaal van. Kijk uiteraard wel uit dat je niet platvloers of beledigend overkomt, hou het netjes. Lollig mag, maar probeer niet de lolbroek uit te hangen. 7. Originaliteit is ook een must. Natuurlijk kun je je laten inspireren door wat grote merken doen in hun video’s, maar ga ze niet nadoen of kopiëren, daar krijg je geen fans mee. 8. Zoek eens een onderwerp wat niets met jouw fitnesscentrum te maken heeft, maar wat wel iets is wat leeft in jouw doelgroep. Zo toon je aan dat je weet wat er speelt en dat je graag onderdeel bent van die groep en niet alleen maar iets wilt verkopen. Dit kan boeiende dialogen opleveren, die je op nog meer ideeën kunnen brengen!

Anne Marie Hazenberg is oprichter van NewMediaBrains en de SocialMediaMonteur. De professionals van NewMediaBrains weten als geen ander hoe je social media goed kan inzetten en hoe je ‘mediawijs’ wordt in de wereld van de nieuwe media. Zo hebben zij de online route planner ontwikkeld, een onmisbare tool voor iedereen die concreet aan de slag wil met social media. Voor meer informatie over de routeplanner en trainingen: www.newmediabrains.com

fit!magazine 45


‘Gedrag verander je stap voor stap, het is geen kwestie van alles of niet’ Al haar leven lang heeft Anoek de Voogd een grote interesse voor sport. Of liever gezegd een gezonde leefstijl, voldoende bewegen en gezond eten. Dat brengt zij nu over op anderen. Als online zelfstandig leefstijlcoach helpt zij mensen hun leefstijl te veranderen. Stap voor stap, want gedragsverandering is een langzaam proces en niet een kwestie van ‘alles of niets’. De Voogd heeft bewegingswetenschappen gestudeerd met als specialisatierichting ‘Sport’. Ze richtte zich onder meer op trainingsfysiologie en inspanningsfysiologie. Vooral de sportpsychologie had haar interesse, zo heeft ze onder meer in Lissabon onderzoek gedaan naar perfectionisme bij talentvolle voetballers. En omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan heeft ze daarna de postacademische opleiding tot praktijksportpsycholoog afgerond.

‘Willen en niet Moeten’ Na 8 jaar als fitnessinstructeur gewerkt te hebben, richt ze zich nu op haar eigen bedrijf Anoek de Voogd Sport & Exercise. Daarin werkt ze als personal trainer, gewichtsconsulent en natuurvoedings­adviseur. Tezamen met haar psychologische achtergrond kan ze hiermee mensen begeleiden naar een gezonde leefstijl: verantwoorde voeding, voldoende beweging en ontspanning en de juiste mindset. Uiteindelijk is dat laatste volgens De Voogd de sleutel voor een gezonde leefstijl. “Mensen willen vaak snel resultaat. Binnen nu en heel snel moet er iets veranderen, maar zo werkt het niet. Ten eerste kun je alleen gedrag blijvend veranderen door dit stapje voor stapje te doen en ten tweede is ‘moeten’ al een slecht begin. Als je iets moet, is het al niet leuk. Als het niet leuk is, houd je het niet lang vol.” Het is een bekende valkuil waar menigeen steeds weer instapt. Op zich wel begrijpelijk vindt De Voogd. “De sociale druk is enorm, zeker ook met de komst van social media. De druk om te presteren neemt daartoe enorm toe. Daarnaast brengen alle hypes je ook weer in de war: eet dit, doe dat en even later is het allemaal weer anders.” Volgens De Voogd is het allerbelangrijkst dat je het wilt en niet dat je het gevoel hebt dat het moet.

Balans De Voogd pleit er dan ook vooral voor om het simpel te

46 fit!magazine

houden en maak het niet te moeilijk. “Mensen denken vaak ook dat het heel ingewikkeld is, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten dat je echt niet gelijk je boodschappen hoeft te doen bij een bijzondere winkel, het kan gewoon in de supermarkt. En je hoeft ook niet perfect te zijn.” Het vinden van een balans dat is waar De Voogd naar zoekt. Er mag best een keer worden gezondigd. “Wat ik vaak zie is dat wanneer mensen dan toch een keer de sportschool overslaan of toch buigen voor de vette hap ze denken dat het daarmee gelijk mislukt is. En dan - omdat men het kennelijk toch niet kan volhouden- vervallen ze in oude gewoontes. Je kan juist een gezonde leefstijl volhouden door af en toe ook ongezond te doen. Daar is niks mis mee, maar sla dan natuurlijk niet door. Houd die balans er dus in.”

Online coaching Als Leefstijlcoach begeleidt zij mensen door middel van workshops, groepstraining en online coaching. Dit laatste is zonder face-to-face contact. Of het contact daardoor minder persoonlijk is? “Hoewel ik mensen niet persoonlijk spreek, wil dit niet zeggen dat het contact daardoor minder is. Het is misschien zelfs wel meer. Wat veel mensen vervelend vinden, is de tijd die ze kwijt zijn met op locatie afspreken en natuurlijk de kosten die daarmee gemoeid gaan. Tegenwoordig kun je online ook heel goed contact met elkaar hebben. Een intensieve begeleiding is cruciaal en die kun je online juist bieden via email, skype en whats app. Zoveel als iemand zelf wil en beter nog- waar- iemand wil.” De online coaching trajecten zijn naar wens van kortere of langere duur. Men krijgt elke week een opdracht en De Voogd geeft feedback op het voedingsdagboek en/of bewegingsdagboek. En daarnaast let zij op voldoende ontspanning en stimuleert de juiste mindset. De geest is immers net zo belangrijk – en bepalend- als het gaat om een


gezonde leefstijl als het lichaam. Het is belangrijk om er goed in te staan en zeker ook om niet te veel te verwachten. “Men moet zich realiseren dat men niet altijd de grote vorderingen maakt die men graag zou willen. Eigenlijk ga je 2 stappen naar voren en 1 achteruit.”

24/7 Ook het fitnesscentrum speelt hierbij een belangrijke rol. Maar deze rol kan men nog meer naar zich toehalen vindt De Voogd. De branche is nog veel gericht op sales, het binnenhouden van klanten. En natuurlijk is dat – juist in deze tijd- belangrijk, maar er liggen nog wel veel kansen als het gaat om begeleiding van mensen die echt een gezonde leefstijl willen. “Doelen opstellen, verwachtingen managen, bijsturen waar nodig. Daar valt nog wel winst te behalen.” Ook op het gebied van cardio en krachttraining vindt De Voogd dat er nog veel mogelijk is. “Als je wilt afvallen is het belangrijk om hier bewust naar te kijken. Men denkt vaak al gauw aan cardio, maar krachttraining is natuurlijk een hele goede manier om te zorgen dat je spierweefsel in goede staat blijft tijdens het afvallen. Ook niet onbelangrijk. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om dat ene uurtje in de sportschool. Als je daarnaast niks doet, verandert er weinig. Kom ik weer bij de mindset. Want een gezonde leefstijl heb je 24 uur per dag en bereik je alleen door dit te integreren in je dagelijks leven. Als je dit niet gewend bent, kost het veel tijd, energie en doorzettings­ vermogen. Maar met goede begeleiding kan gelukkig iedereen het.”

Hoe verander je gedrag? • Stel haalbare doelen en vooral ook tussendoelen die uiteindelijk leiden tot het einddoel. • Vier je overwinningen: is er een tussendoel gehaald? Wees er trots op. • Kijk niet alleen vooruit, maar zeker ook achteruit: Waar kom je vandaan, wat is er al bereikt? • Lukt het niet meteen? Dat hoort erbij, het is een leerproces en dat gaan nou eenmaal gepaard met vallen en opstaan. fit!magazine 47


UW BEDRIJF IN DEZE INDEX? Vanaf € 250,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@fitmagazine.nu Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. Let op! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

ADVIESBUREAU’S Greinwalder Marketing | Consulting Hoge Weere 12 1689 CG Zwaag tel 06 28246319 fax 084 7569153 info@greinwalder.com www.greinwalder.com

APPS Gym Apps

Paardskerkhof 14 5223 AJ ‘s-Hertogenbosch tel. 073 820 0231 info@gym-apps.nl www.gym-apps.nl

AEROBICMATERIALEN

AUTOMATISERING Compudienst/LVP B.V.

Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

CARDIO APPARATUUR Life Fitness (Atlantic) BV Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

Matrix Fitness Benelux

Studion

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675101 fax 0416 660066 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

48 fit!magazine

Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

Les Mills

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 349725 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

Krankcycle - Matrix Fitness Benelux

Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

MoveToLive Benelux

Megawalk Nederland

Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Trompstraat 16 7482 VX Haaksbergen Tel. 053 5740518 Tel. 06 24727676 info@megawalk.nl www.megawalk.nl

Technogym Benelux B.V.

MoveToLive Benelux

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com

FITNESSCIRKELS eGym

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 marketing@matrixfitness.nl www.egym.nl

Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

GROEPSFITNESS PROGRAMMA’S

FITNESS SOFTWARE Polar Nederland Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.nl

Virtuagym

Oudezijds Achterburgwal 55-1 1012 DB Amsterdam tel. 020 7165215 info@virtuagym.com virtuagym.com/fitmagazine

Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Polar Nederland Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.n

KLEDINGLOCKERS Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074-2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

KLIMAATBEHEERSING ALF International BV

Postbus 274 4760 AG Zevenbergen tel. 0168 335478 fax 0168 324074 www.alf-international.nl info@alf-international.nl

KRACHT APPARATUUR eGym

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 marketing@matrixfitness.nl www.egym.nl

Life Fitness (Atlantic) BV Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

Matrix Fitness Benelux Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 info@matrixfitness.nl www.matrixmembers.nl

MoveToLive Benelux

HYDROMASSAGE

Overbeeke 1 5258 BL Berlicum tel. 073 5947020 fax 073 5947030 info@movetolive.com www.movetolive.com

Fysioline Leisure Products.

Technogym Benelux B.V.

Valeriusstraat 137 1075 ET Amsterdam tel. 020 4713456 fax 020 6204236 info@fysioline.nl www.fysioline.nl

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com

INFRAROOD CABINES

MARKETING

4SeasonsSpa

Hidden Profits

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

Asterweg 20 K2 1031 HN Amsterdam tel. 020 3458183 fax 084 7486972 info@hiddenprofits.nl www.hiddenprofits.nl


leveranciersindex

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN SL!M

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675100 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

RVS ZWEMBADEN HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vรถcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

SANITAIRE CABINES Leerkotte b.v.

Asveldweg 4-6 7556 BP Hengelo tel. 074-2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

SAUNA'S / STOOMCABINES 4SeasonsSpa

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

SOFTWARE

TEST & MEETAPPARATUUR THP2 Europe BV

Torenstraat 53 9201 JS Drachten tel. 0512 354156 mob. 06 81325148 www.thp2.eu info@thp2.eu

Total tal Health & Performance Plan www.thp2.eu

Healthcheckshop.nl

Torenstraat 53 9201 JS Drachten tel. 0512 354156 mob. 06 81325148 www.healthcheckshop.nl info@healthcheckshop.nl

TOEGANGSCONTROLE VConsyst

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 385 70 57 fax 038 385 85 25 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 4328416 fax 033 4610933 info@syx.nl www.syx.nl

UV-DESINFECTIE Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

ProMinent Verder B.V.

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

Polar Nederland Antennestraat 46 1322 AS Almere tel. 036 54603 13 fax 036 5366954 verkoop@polar.nl www.polar.nl

WATERMONITORING

Zilvold BV Robbertsmatenstraat 15 8081 HL Elburg tel. 0525 686822 fax 0525 686133 mail@zilvoldhf.nl www.zilvoldhf.nl

Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 2915150 fax 074 2915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

WHIRLPOOLS 4SeasonsSpa

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

pomaz bv

Postbus 174 5660 AD Geldrop tel. 040 2856658 fax 040 2867115 info@pomaz.nl www.pomaz.nl

ZONNEAPPARATUUR JK-Nederland B.V.

Stuttgartstraat 22 3047 AS Rotterdam tel. 010 4622933 fax 010 2459929 info@jk-nederland.nl www.jk-nederland.nl

Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 6779280 fax 030 6779288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

Hapro Professional

WATERBEHANDELING

ZOUTELEKTROLYSE

Hellebrekers Technieken B.V.

Hydrochemie-Conhag B.V.

Turfschipper 25 2292JC Wateringen tel. 0174 272374 info@haproprofessional.nl www.haproprofessional.nl

Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

Hollander Techniek

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Glashorst 114 3925 BV Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Pro Water B.V.

Cariphy

Van Coehoornstraat 5 5916 PH Venlo tel. 085 487 5900 info@cariphy.com www.cariphy.com

Van den Heuvel Watertechnologie bv

Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

ZWEMBADEN AANLEG Hellebrekers Technieken B.V. Postbus 6 8070 AA Nunspeet tel. 0341 25 26 88 fax 0341 25 75 64 info@hellebrekers.nl www.hellebrekers.nl

Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vรถcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim Nederland Meerbosweg 7 5469 PL Erp tel: 06 24107997 fax: 0413 213821 info@easyswim.com www.easyswim.com

fit!magazine 49


Sportbonden maken start ‘Samen voor een schone sport’ Tijdens het afgelopen NK Indoor Atletiek in Omnisportcentrum Apeldoorn is door zes organisaties in de sport het gezamenlijke actieplan ‘Samen voor een schone sport’ afgetrapt. Dit project is een vervolg op het succesvolle project ‘Koersen op een schone sport’ dat vooral gericht was op het wielrennen. Minister Schippers gaf in een videoboodschap aan dat ook in 2016 sporters nog steeds worden verleid om middelen te gebruiken om net even iets harder, hoger verder of sneller te gaan. Gelukkig is er tegenwoordig wel de gezamenlijke en sportbrede wil en inzet om doping uit te bannen: “Het bewustzijn is er dat we samen moeten werken aan een schone sport, om te zorgen dat doping de sport niet kan verpesten. En dat sporters beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen. Ik ben blij dat hier vandaag het project ‘Samen voor een schone sport’ wordt gelanceerd.”

50 fit!magazine

breder is dan de sportbonden vallend onder koepelorganisatie NOC*NSF. Fit!vak (fitnessbranche) zet in op het versterken van de trainersopleiding, door een specifiek hoofdstuk in hun leerboek voor trainers op te nemen en specifieke masterclasses, seminars en workshops te organiseren.

Het verschil maken

Samenwerking Fit!vak

‘Samen voor een schone sport’, is een gezamenlijk project van de Atletiekunie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), Fit!vak, de Dopingautoriteit en NOC*NSF.

‘Samen voor een schone sport’ is het vervolg op ‘Koersen op een schone sport’ dat vooral gericht was op het wielrennen. In ‘Samen voor een schone sport’ werken een brede groep bonden en organisaties samen, ieder met verschillende sport-specifieke dopingaspecten. Zo zijn er dopinggevoelige sporten bij, maar ook sporten waar relatief veel niet-bewuste dopingovertredingen plaatsvinden. Uniek is dat de fitnessbranche ook betrokken is, waarmee het project

Herman Ram, directeur Dopingautoriteit, benadrukt het belang van deze samenwerking. “Het mooie van dit project is de samenwerking tussen alle partners: de aanpak van dopingproblemen is niet alleen een zaak van de Dopingautoriteit. In tegendeel, het zijn de sportbonden en Fit!Vak die het verschil kunnen maken en in dit project laten ze zien dat ook te willen.”


7-10 april 2016 Stand B34 - Hal 6

BOUTIQUE GYMS ZIJN BOOMING! 42% van de fitnessers in Amerika bezoekt regelmatig een boutique gym IHRSA 2014, Health Club Consumer Report

We kunnen er niet meer om heen, de boutique gyms! Inmiddels bestaat 21% van de fitnessmarkt in Amerika al uit boutique gyms. Deze vaak kleine, gespecialiseerde studio’s bieden hun concept aan in een motiverende omgeving waarbij beleving en service centraal staan. En dit voor premium prijs. Gedreven door vooral de millenials als social community zien we PT-, Cross-Fit-, HIIT-, Boxing - en Yogastudio’s ook de Benelux veroveren. Een interessante ontwikkeling, maar wat kunt u hiermee? Ziet u dit als een bedreiging of juist als een kans? Wij denken hier graag met u over mee tijdens bijvoorbeeld FIBO of één van onze workshops.

LifeFitness.nl


NO LIMITS IN JOUW CIRCUIT MET DE S-DRIVE PERFORMANCE TRAINER

No limits met de nieuwe Matrix S-Drive Performance Trainer. Dit toestel

ing@matri xfi ket ar

grenzen kunnen opzoeken.

â‚Ź0,-

BESTELLEN

tis toegang gra s

veel variatie aan intensieve oefeningen zodat leden steeds opnieuw hun

ss.nl Vraag u tne

w

dus gemakkelijk te integreren in elke bestaande ruimte. Ontdek oneindig

en aan via art m ka

biedt een nieuwe dimensie voor vrijwel elke circuittraining. Self powered,

t is Da

LIVE @FIBO! D22/E25, Hal 6 matrixmembers.nl

de

Profile for LMCG

Fit!magazine #61  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche

Fit!magazine #61  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche

Profile for vakbladen

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded