Page 1

fit!magazine februari 2013 - jaargang 12 - nummer 45


1st time in COLOGNE

11 - 14 April 2013 | koelnmesse – Beursterrein Cologne

Internationale Toonaangevende Beurs voor Fitness, Wellness en Gezondheid FIBO Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland GmbH · Völklinger Str. 4 · 40219 Düsseldorf · Germany · Tel. +49 211 90191-300 · E-Mail: info@fibo.de

www.f ibo.de


colofon Een abonnement op Fit!magazine is gratis voor iedeeen die actief is in de fitnessbranche. Meer informatie over een abonnement of een adreswijziging doorgeven? Surf naar www.fitmagazine.nu/abonnement/. Fit!magazine verschijnt vijf keer per jaar.

8

Hoofdredacteur Susanne Post Redactieraad Ronald Wouters Uitgever Raymond Leever Verkoop fitmagazine@lmcg.nl tel. +31 (0)227 593433 Redactieadres Fit!magazine, Postbus 74, 1777 ZH Hippolytushoef tel. +31 (0) 227 593433 - info@fitmagazine.nu twitter.com/fitmagazine - facebook.com/fitmagazine

10

Groei of krimp?

‘Niet langer sturen op jaarcijfers, wel op maandelijkse liquiditeitsprognoses’

16

Vormgeving LMCG / Wijn Design Tekstbureau Ben van den Aarssen Lieke van Zuilenkom Fotografie Gerben Pul Fotografie Druk Senefelder Misset

20

Arendse health club: klantenbinding is wetenschap

Coverfoto istockphoto.com Copyright Fit!magazine is een uitgave van LMCG, Postbus 74, 1777ZH Hippolytushoef. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Fit!magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Fit!magazine is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Fit!magazine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

In dit nummer

FITNESS 2.0 the best of both worlds

32

44

Buitenkansen voor de fitnessbranche

FIBO goes Köln

Columns 25 35 38 40 43 45 47

John van Heel - De leefstijl en preventie revolutie Aernout Leezenberg - Vijf Teleurstellende marketing ingrediënten Ronald Wouters - Gedragsverandering… omdat het geld oplevert Remco Bron - 8 tips voor een succesvol social media jaar Nerio Alessandri - Gelukkiger en langer leven Robert Louw - Devil in the detail Ernst de Neef - Nu zal je wat beleven!

fit!magazine 3


De koningin treedt af. Na 33 jaar houdt ze het voor gezien. Prins Willem-Alexander mag het stokje overnemen. Kort, maar krachtig en licht geëmotioneerd kondigde Koningin Beatrix haar aftreden aan. Even een stapje terug. Rust. Ik gun het haar van harte. Na al die jaren hard werken voor het Nederlandse volk, mag ze even aan zichzelf denken. Onze koningin is geliefd, dat merk je aan alle reacties. Natuurlijk zul je niet zo gauw anders horen, maar heel veel mensen klinken oprecht. Je merkt dat zij voor Nederlanders en medelanders een koningin van het volk is geworden. Opvallend omdat het Koninklijk Huis nog al eens onder vuur ligt. Maar aan de koningin ligt het niet. Vanuit marketingoogpunt een interessant gegeven. Wat maakt de koningin, vertegenwoordiger van een instituut dat niet door iedereen wordt omarmd, zo geliefd? Eigenlijk is het antwoord snel te geven: de koningin geeft het Koninklijk Huis een gezicht. Het merendeel van de bevolking kent haar niet persoonlijk en weet niet wat zij nou eigenlijk precies doet. Maar men heeft wel bewondering voor haar omdat ze authentiek en warm overkomt. Op cruciale momenten is ze er. Neem de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede, de overstromingen. Zelf staat de zucht uit haar toespraak na de aanslag in Apeldoorn nog op mijn netvlies. Een zucht van radeloosheid, verdriet en onmacht. Een zucht die op dat moment vertolkte wat velen voelden. In de loop der jaren heeft de koningin met haar optreden heel wat fans om zich heen verzameld. Op zich best knap. Tot nu toe lijkt het creëren van fans slechts weggelegd voor grote multinationals als Apple of Nike. Maar zoals Aernout Leezenberg ook in zijn column schrijft, marketing hoeft geen rocket science te zijn. Het gaat om het helpen van mensen in plaats van het ‘verkopen’ van diensten en producten. Er is een grote groep van sportbeoefenaars die enthousiast naar het

fitnesscentrum gaat. Gemotiveerd werkt men aan de conditie en met een voldaan gevoel gaat men weer weg. Om vervolgens snel weer terug te komen. Maar er is ook een grote groep die wel wil, maar voor wie de drempel net te hoog is. Die bij binnenkomst overdonderd raakt door alle mogelijkheden, de dynamiek en de fanatieke sporters. Wanneer zo iemand aangeeft graag te willen sporten, maar niet zo goed weet wat nu precies past, heeft het geen zin om met allerlei oplossingen te komen. Eigenlijk is in eerste instantie ‘de zucht’ voldoende. Deze zucht zegt: ‘Ik snap dat het lastig is voor je, ik begrijp je en ik ga er alles aan doen om je te helpen. Net zolang totdat je tevreden bent.’ Vervolgens kan de zoektocht beginnen. Wim Schuurmans zei het ook al tijdens Fitspiration+ congres 2012: ‘de advocaat geeft je geen advies, hij geeft je goede nachtrust’. De koningin was betrokken en aanwezig op de juiste momenten. Mensen voelden zich, met name na rampen, door haar begrepen omdat zij letterlijk en figuurlijk haar gezicht liet zien. Zij gaf daarmee ook het Koninklijk Huis een gezicht. Zo simpel kan het dus zijn. Geef jouw centrum een gezicht. Bedankt koningin voor deze wijze les.

info@fitmagazine.nu • twitter.com/fitmagazine • facebook.com/fitmagazine

fit!magazine 5


Hoe

wil jij ons

hebben?

Fit!magazine ken je natuurlijk al want dat zit je nu te lezen. Maar wist je dat je ook van Fit!magazine kunt genieten op je smartphone of tablet? Blijf op de hoogte! 6 fit!magazine


interactie

1055 590 594 Fit!magazine App

Twitter @fitmagazine

De Fit!magazine app is bedoeld als aanvulling op onze gedrukte uitgaven en zal ook frequenter worden uitgebracht. Op deze manier kunnen wij je nog sneller bijpraten over de laatste ontwikkelingen, trends en producten in de branche. Heb je nieuws of suggesties voor verbetering van de app, laat het weten via info@fitmagazine.nu

fit!magazine Tablet Editie #4 - november 2012

Fit!magazine groep op LinkedIn Ben jij al lid van onze groep op LinkedIn? In onze groep zitten op dit moment 590 professionals uit de fitnessbranche. Het leuke aan deze groep is de interactie. Zoals je hieronder kunt zien, worden er op dit moment diverse discussies gevoerd en zijn er vele leden die door middel van een antwoord of visie reageren op de meest uiteenlopende discussies. Dit kan een reactie zijn op een actualiteit of iets van praktische aard. De ene keer doet de disussie meer stof opwaaien dan een andere keer, maar reactie komt er! Naast de Fit!magazine groep zijn er diverse andere groepen op LinkedIn die dit platform de moeite waard maakt.

1+1=3

Scan bovenstaande QR-code en download de Fit!magazine App via de iTunes Store of via Google Play (Android)

Onlangs hebben wij ons lezersonderzoek uitgezet en daarmee belangrijke informatie voor onszelf vergaard. Maar aangezien wij ook graag meer kennis uit de branche willen delen, beginnen wij vanaf februari met een onderzoek. Elke maand stellen wij 1 vraag waar jij een antwoord op kunt geven. Meedoen is simpel, zorg dat je bent aangemeld op onze nieuwsbrief en je krijgt de uitnodiging toegestuurd. Iedereen die meedoet krijgt inzicht in alle antwoorden om zo interessante branchekennis met elkaar te delen. Kennis delen, is immers kennis vermenigvuldigen. Ofwel: 1 + 1 = 3. fit!magazine 7


Copyright: VolsKinvols / shutterstock.com

Groei

De fitnessmarkt bevindt zich op het snijvlak van een aantal ontwikkelingen die in 2013 grote invloed op de toekomst van de branche zal hebben. Ontwikkelingen die soms ogenschijnlijk met elkaar kunnen conflicteren, maar tegelijkertijd door derden positief kunnen worden aangejaagd. De fitnessbranche bevindt zich, zoals vele aanbieders van commerciële producten, in het oog van de economische crises. Steeds meer mensen moeten bezuinigen en doen dat op producten die zij als ‘luxe’ kunnen ervaren. Fitnessondernemers merken dat ook een abonnement bij een fitnesscentrum tot ‘luxe’ wordt gerekend. De bijna vanzelfsprekende groei is voor veel centra voorbij en steeds meer ondernemers worden geconfronteerd met stilstand of terugloop van het aantal leden. Ook het aantal fitnesscentra dat moet sluiten - vrijwillig of door een faillissement - neemt toe. Dat is een logisch marktmechanisme in economisch moeilijke tijden, zeker in een sector die ruim is voorzien van aanbieders. Want er komen nog altijd nieuwe fitnessaanbieders bij.

Sport, bewegen en gezondheidsbeleid Tegelijkertijd wordt sporten en bewegen in het nieuwe regeerakkoord op hoofdlijnen ontzien. De overheid geeft daarmee ook een signaal af: sporten en bewegen is en blijft belangrijk. Dat doet ze uiteraard niet zonder reden. Er is een directe relatie met de gezondheid en dus ook met de zorgkosten. De wens en verwachting is dat door een gezonde(re) leefstijl de zorgkosten minder explosief zullen stijgen. Natuurlijk zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die zullen leiden tot meer consumptie van zorg. We worden immers gemiddeld steeds ouder, Nederland vergrijst en door de economische crises moeten steeds meer mensen bezuinigen op producten die van invloed zijn op hun leefstijl (eten, fitnessabonnement, sportkleding). Maar we kunnen zelf invloed uitoefenen op onze leefstijl en dus deels ook op onze gezondheid. Op dat snijvlak - sport, bewegen en gezondheid - liggen in 2013 de grootste kansen en uitdagingen voor de fitnessbranche.

Kansen voor de fitnessbranche Namelijk diversiteit in het aanbod in relatie tot gezondheidsprofielen van mensen. Steeds meer fitnessconsumenten willen een programma op maat en steeds meer (potentiële) nieuwe leden oriënteren zich op de fitnessmarkt vanuit gezondheidswinst: hoe kan een

8 fit!magazine


of krimp?

fitnesscentrum bijdragen om gezondheidsklachten te verminderen, te doen verdwijnen of te voorkomen? Deze ontwikkeling wordt vanuit de overheid en, hetzij in onze optiek nog te schoorvoetend, door zorgverzekeraars aangejaagd. Vanuit de Rijksoverheid wordt beleid gemaakt en programma’s geïnitieerd om sport en bewegen in het algemeen te stimuleren. Leefstijlinterventies als ‘De BeweegKuur’ en ‘Sport & Bewegen in de buurt’ zijn voorbeelden waar de fitnessbranche een goede aansluiting kan vinden om nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Fit!vak heeft daarop ingespeeld door Fit!vak Preventiecentra in de markt te zetten en het concept Fitness 2.0 te ontwikkelen.

Groeipotentieel Dat met name in de preventie component van fitness grote kansen en het belangrijkste groeipotentieel liggen - in 2013 maar ook in de daaropvolgende jaren - betekent wel dat de fitnessbranche zich verder moet professionaliseren en dat de beeldvorming moet worden verbeterd. Professionals uit de medische wereld en de eerstelijnszorg zijn namelijk nog niet altijd overtuigd van de meerwaarde die fitnesscentra kunnen hebben in de begeleiding van mensen die vanuit paramedisch en preventie oogpunt gaan of moeten sporten. De stap die de fitnessbranche in 2013 moet te maken, is dat fun geen doel op zich is. Het is een middel om gezondheidswinst te boeken: hoe kunnen fitnesscentra hun aanbod zo aanbieden, dat de deelnemers plezier hebben én dat de inhoud van de lessen zo is opgebouwd dat de medische wereld daar vertrouwen in heeft?

Coöperatief kwaliteitsbeleid Die kansen kunnen we optimaal benutten als we ons coöperatieve kwaliteitsbeleid nog verder weten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met de al genoemde Fit!vak Preventiecentra en Fitness 2.0. Maar ook met het borgen van gekwalificeerd personeel (EREPS.NL) en het ontwikkelen van uniforme en wetenschappelijke programma’s die volgens protocol worden uitgevoerd door professionals binnen sport- en bewegingscentra. Fit!vak wil met haar coöperatieve beleid de belangen van haar leden behartigen. Fit!vak doet dat door iedere dag ‘hands on’ leden te helpen, maar ook door een visie op de langere termijn te ontwikkelen. Die combinatie van pragmatisch denken en doen en tegelijkertijd beleid en visie te formuleren, wordt gewaardeerd in de fitnessbranche. De verwachting is dat we in 2013 het 1.000ste lid kunnen inschrijven. Dat biedt Fit!vak in alle opzichten nog meer mogelijkheden om het belang van haar achterban krachtig te kunnen dienen. fit!magazine 9


Lex Hendriks:

‘Niet langer sturen op jaarcijfers, wel op maandelijkse liquiditeitsprognoses’ 10 fit!magazine


Er komt een fitnessondernemer bij de bank en hij wil graag extra kredietfaciliteiten. De eerste wedervraag: laat ons maar een overzicht zien van uw liquiditeitspositie, meteen ook maar een analyse van de historie en een onderbouwde prognose van kosten en baten. Grote kans dat de ondernemer met zijn oren staat te klapperen en de bank vertelt dat hij eerst contact wil opnemen met zijn accountant. Volgens Lex Hendriks, bestuurder bij Fit!vak en eigenaar van Jagyba Sport & Health in Velp, is dit geen fictief voorbeeld. “Het sturen op liquiditeit is in onze branche nog te vaak een ondergeschoven kindje.’’ Bijna veertig jaar zit Lex Hendriks ondertussen in het vak. Hij heeft de branche zien veranderen van hobbyisme naar een professionele sector waarin vaak sprake is van miljoeneninvesteringen. Wie verwacht dat de ondernemers in financiële zin met deze ontwikkeling zijn meegegroeid, komt volgens Hendriks vaak bedrogen uit. Met name bij de zogeheten éénpitters, de kleinere en zelfstandige clubs, schiet de kennis van de centen tekort. “Ik durf te stellen dat meer dan de helft van de ondernemers in onze branche geen liquiditeitsprognose gereed heeft, en helaas, in veel gevallen hoeven ze van hun accountant ook geen oplossing te verwachten.’’

Winstmarges Het zijn stevige woorden, dat beseft Hendriks ook wel. Maar het zijn ervaringscijfers, zegt hij. Cijfers die hij heeft verkregen door al die jaren zijn ogen en oren wijd open te houden. Ook wordt Hendriks regelmatig gevraagd als consultant bij reorganisaties en herstructureringen. Juist op dat soort momenten wordt vaak duidelijk hoe de vlag erbij hangt. In teveel gevallen halfstok. Vroeger kwamen dat soort problemen lang niet altijd aan de oppervlakte. De leden kwamen toch wel, de branche groeide en de winstmarges waren navenant. Vandaag de dag ligt dat allemaal anders. Het gaat steeds meer over positioneren, naar een hoger niveau toegroeien, borgen van kwaliteit en certificering als Sport & Health Center, LERF keuringen en EREPS registratie. Hendriks: “Het gaat niet meer over dubbeltjes.’’ Tegelijkertijd blijven de retentiecijfers zorgwekkend, stagneert de markt en zijn de winstmarges krap. Een bedrijfsvoering op basis van liquiditeit lijkt in dit perspectief een vanzelfsprekendheid. En toch is het dat vaak niet. ”De praktijk is nog vaak dat de ondernemer aan het eind van het jaar naar zijn financieel adviseur toestapt en wacht op de jaarcijfers, om te zien hoe hij of zij ervoor staat. Eigenlijk onvoorstelbaar in een branche die de mond vol heeft over professionaliseren.’’

Gezonde bedrijfsvoering In de huidige recessie is het volgens Hendriks, meer dan ooit, nodig om te focussen op voldoende solvabiliteit en liquiditeit. Het opstellen én bewaken van een deugdelijke exploitatie- en liquiditeitsbegroting is in zijn visie het fundament van een gezonde bedrijfsvoering. “Maar de praktijk is dat veel ondernemers voor dit vak gekozen hebben uit liefde voor sport en bewegen, niet omdat het financiële tijgers zijn. Ze werken vaak zeven dagen in de week, van vroeg tot laat, maar de boekhouding is sluitpost.’’ Inzicht hebben in crediteuren- en debiteurensaldi, energieverbruik, omzet per maand in het horecagedeelte, de totale personeelskosten, de uitgaven aan marketing en communicatie of het vergelijken van de eigen cijfers met kengetallen in de branche. Het betekent volgens Hendriks dat je greep hebt

op je onderneming. Het sturen op liquiditeit, inclusief een prognose per maand of kwartaal, is er een logisch vervolg op. “Het helpt je als ondernemer om meer financiële rust te krijgen.’’

Kritisch Hendriks ziet nog meer voordelen: sturen op liquiditeit dwingt je als ondernemer om kritisch na te denken over de huidige bedrijfsvoering en de nabije toekomst. Uit de analyses komen actiepunten naar voren om de liquiditeit van het bedrijf te verbeteren. “Hoe en waar kan ik mijn omzet verhogen? Wat geven de leden gemiddeld uit in de horeca van mijn bedrijf? Wat zijn de mogelijkheden om met cross-selling meer winst te maken? Waar lopen mijn kosten uit de hand? ’’ In feite is het simpel, zegt Hendriks: “Wat komt er maandelijks binnen en wat gaat er uit. Als je dat weet, voorkom je dat er aan het eind van het jaar lijken uit de kast vallen en de situatie onomkeerbaar is. We hebben het wel over het hart van het bedrijf.’’ Iedereen met gezond boerenverstand zal het met Hendriks eens zijn. En toch, de werkelijkheid is vaak anders. Financiële adviseurs zwijgen vreemd genoeg ook vaak in alle talen over de kwestie. “Ik ken genoeg verhalen van gerenommeerde accountants die in dit opzicht in gebreke blijven en pas bij het opstellen van de jaarrekening in actie komen.’’

Afwaarderen Hendriks ziet bij de huidige marktomstandigheden nog een bijkomend probleem: het afwaarderen van onroerend goed. “Veel collega’s rekenen zich ten onrechte rijk. Ze hebben hun winst vaak geïnvesteerd in het gebouw en zien het als een leuke pensioenvoorziening. Ondertussen weten we met elkaar dat het om een luchtbel gaat en dat er keihard in de waarde van gebouwen gesneden wordt.’’ In het verlengde daarvan zijn er nog meer leeuwen en beren op de weg. Hendriks schetst ze in vogelvlucht: de borgstelling is een niet te onderschatten onderwerp, inclusief de kosten voor taxaties en de afschrijving op het pand. Of wat te denken van de financiële dekking die steeds meer onder druk komt te staan? Het versneld aflossen dat de bank soms voorstelt? Het versneld afbouwen van de rekening-courant? Of de rentepercentages van de rekening-courant die worden opgeslagen? Laat staan de extra kredietfaciliteiten die soms nodig zijn. Of de noodzaak om te investeren in nieuwe concepten om de marktpositie van de club te bestendigen, en waar mogelijk, te versterken. Het zijn volgens Hendriks in elk opzicht spannende tijden, met uitdagingen die vragen om een sturing op liquiditeit. ”Meer dan ooit is het zaak om kort bovenop je cijfers te zitten en, samen met een deskundige en betrokken accountant, je liquiditeitsprognoses scherp in de gaten te houden. We zijn het hobbyisme voorbij en kunnen als branche enkel een stap zetten als we een gezonde bedrijfsvoering hebben, ook in financieel opzicht.’’ fit!magazine 11


Wijzigingen betalingen en incasso’s: Ben jij er klaar voor? Kun jij per 1 januari 2014 nog internationale betalingen verrichten? En incasso’s ontvangen? Is jouw betalingssysteem op orde? Vanaf 1 februari 2014 wordt namelijk SEPA ingevoerd. Ofwel Single Euro Payments Area, één Europese Betaalmarkt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. Alle Nederlandse betaalmiddelen worden vervangen door Europese betaalmiddelen, waaronder Europese overschrijvingen en Europese incasso’s. Ook de fitnessbranche krijgt hiermee te maken. De invoering van SEPA heeft zeker ook gevolgen voor jouw betaalproces. Het IBAN vervangt de rekeningnummers zoals we die nu kennen. Deze overgang geldt voor iedereen. Voor bedrijven en leveranciers, maar ook voor jouw klanten. Wanneer per 1 februari 2014 iedereen over is op IBAN mag je alleen nog Europese betaalproducten gebruiken, maar ook alleen nog maar Europese incassoproducten. Wat betekent dit dan voor jouw administratie, systemen en software? Weet je welke aanpassingen je moet doen om straks nog te kunnen betalen en/of incasseren? Grote organisaties zullen meer moeten aanpassen dan kleinere, maar uiteindelijk moet iedereen wat doen. Ook de kleine zelfstandige.

Op tijd beginnen: nu 1 februari 2014 lijkt misschien ver weg, maar voor wie niet op tijd begint met de voorbereidingen heeft dit grote gevolgen. Het gaat zeker niet alleen om het aanpassen van facturen en het briefpapier. Om in 2014 het betalingsverkeer zonder problemen te laten verlopen, moet voor die tijd nieuwe machtigingen voor de bedrijvenincasso zijn geregeld. Hiervoor moet je een incassanten-id hebben en de administratie hebben aangepast. Hetzelfde geldt voor de batches die aangeleverd worden voor zowel incasso- als betaalopdrachten en niet te vergeten de mutaties op de verschillende rekeningen. Ook het verzenden van pre-notifications is nieuw. Misschien is jouw software grotendeels standaard met gering maatwerk. Maar ook dan moet het worden aangepast, ontworpen, ingepland, gebouwd en getest. Bovendien moet dat in de begroting worden opgenomen. Kortom: om te zorgen dat je betalingsverkeer ook na 1 februari 2014 gewoon kan doorgaan en niet vastloopt, moet je de nodige voorbereidingen treffen. Banken raden daarom ook aan nu al te beginnen. Maak een inventarisatie en bespreek

12 fit!magazine

deze met een adviseur om daarna over te kunnen gaan tot een zorgvuldig stappenplan. Houd hierbij ook rekening met de tijdlijnen die in het Nationaal Migratieplan zijn opgenomen. Het Nationaal Migratieplan (www.overopiban.nl/over-de-campagne/) geeft inzicht in de planning van de gefaseerde aanpak tot 1 februari 2014. Het plan geeft ook aan wanneer de banken en de softwareleveranciers klaar zijn om klanten en gebruikers te laten overstappen. Om bedrijven te helpen bij de overgang is een checklist ontwikkeld, deze is te vinden op www.overopIBAN.nl.

Overschrijvingen en incasso’s Op 1 februari 2014 verdwijnt de Nederlandse automatische machtiging uit het betaalproces. Maar je kunt nu alvast overstappen op de opvolger: de Euro-incasso. Hiermee ontvang je de betalingen op het afgesproken tijdstip en ben je na afloop van de terugboekingstermijn van acht weken zeker van onherroepelijke betaling. Voor de debiteur betekent dit dat hij of zij geen omkijken heeft naar een tijdige betaling en de controle houdt doordat men (doorlopende) incasso’s vooraf kan weigeren of achteraf kan storneren. De nieuwe standaarden voor incasso’s brengen wel de nodige veranderingen met zich mee. De aanlevertermijnen voor incassobatches bij de bank wijzigen, net als de richtlijnen voor het vooraf informeren van debiteuren (prenotificatie). Zakelijke incasso. De zakelijke incasso is de nieuwe variant van de huidige bedrijvenincasso. Het grote verschil is dat er geen terugboekrecht is, bij de huidige bedrijvenincasso is dat vijf werkdagen. Bij de zakelijke incasso zijn (dus) nieuwe machtigingen noodzakelijk. De huidige machtigingen van de standaard incasso blijven gewoon van kracht en hoeven niet opnieuw verkregen te worden. De standaard incasso wordt gebruikt voor particulieren, maar kan ook worden toegepast bij


SEPA: waar moet je aan denken?

bedrijven (dan geldt uiteraard ook de standaard terugboekingtermijn van 56 dagen). Over enkele jaren kan het afgeven van een machtiging ook zelfs digitaal middels een e-Mandate. Nieuwe standaarden. Er komen andere bestandsformaten voor incasso’s en het verzenden van grote hoeveelheden overschrijvingen. Met de nieuwe standaard voor overschrijvingen, die bestaat sinds 2008, kan op uniforme wijze worden betaald in Nederland en Europa. De nieuwe standaard voor de incasso bestaat sinds 2010, naast de huidige incasso, maar wordt nog maar zeer beperkt gebruikt. De grote veranderingen voor deze standaarden zijn: • In plaats van het huidige rekeningnummer, wordt gebruik gemaakt van IBAN met maximaal 34 tekens. • Een mededeling kan uit 140 tekens bestaan, 44 tekens meer dan nu. • Het betalingskenmerk wordt uitgebreid van 16 naar 35 tekens en heet voortaan betalingsreferentie. • Het format voor bedrijven voor het aanleveren van bulktransacties wordt ISO 20022 XML. Een goede voorbereiding op een wijziging als SEPA is dus zeker van groot belang. Om te voorkomen dat betalingen straks stagneren, met alle gevolgen van dien, kun je beter nu alvast beginnen. Op www.overopiban.nl kun je hierover veel informatie vinden en voorbeelden van bedrijven die al bezig zijn met de migratie. Hier kun je ook de toolkit bekijken met hulpmiddelen die bedrijven kunnen gebruiken bij de overgang naar de nieuwe standaarden. Daarnaast kun je de impact check doen om te kijken wat het voor jou betekent. Uiteraard kun je ook je bank benaderen voor advies.

• Aanpassen van de bedrijfsadministratie, debiteurenbeheer en software. • Tijdig doorgeven van IBAN aan relaties: medewerkers, leveranciers, klanten. Je kunt nu al IBAN en het huidige rekeningnummer op de facturen aangeven zodat de betaler kan kiezen. • Bepaal in iedergeval een datum waarop je als bedrijf definitief overstapt op IBAN. • IBAN vermelden op alle financiële correspondentie (salarisstroken, facturen, briefpapier, website). • IBAN verzamelen van medewerkers, leveranciers, klanten en andere relaties en deze verwerken in de administratie. Als je grotere hoeveelheden rekeningnummers van medewerkers, leveranciers, klanten en andere relaties in één keer wilt omzetten naar IBAN, kun je gebruik maken van www.ibanbicservice.nl • Als je gebruik maakt van incasso, het aanpassen van de administratie en het beheer van machtigingen. • Kijken naar de bedrijfsprocessen in verband met veranderde aanlevertijden van incasso’s.

Hoe ziet het IBAN eruit? Landcode Bankcode

NL99 BANK 0123 4567 89 Controlegetal

Uw huidige rekeningnummer aangevuld met één of meerdere nullen

Wil jij jouw IBAN nummer weten? Ga naar Check jouw IBAN via www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx

Let op! Veelal zet jouw bank de rekeningnummers in internetbankieren automatisch om naar IBAN. Maar als je betaal of incasso opdrachten inleest vanuit een boekhoudpakket, moet je wel zelf de Nederlandse rekeningnummers in de administratie omzetten naar IBAN. Dit kan in één keer met de IBAN BIC Service www.ibanbicservice.nl.

fit!magazine 13


’Met mobiele apps staan fitness Altijd snel beschikbaar, direct communiceren met je leden en meteen een stimulerende online beleving creëren. Dat is de kracht van Gym Apps, een oplossing waar ondertussen ruim vijftig sportscholen en healthclubs gebruik van maken. De reacties in de branche zijn enthousiast: in een stagnerende markt biedt het effectief benutten van de mogelijkheden van iPhone en Android nieuwe kansen op extra omzet. Een gesprek met Hans Donkers van Gym Apps en Martijn van Noord, van Buro Ontwikkeling Software Service (b.o.s.s.) “Alles draait om het binden en boeien van je leden. Onze app helpt daarbij.’’ De mogelijkheden en functies zijn bijna onbeperkt. Duidelijk is dat er bij de ontwikkeling van Gym Apps goed geluisterd is naar de wensen van de branche. Met Gym Apps wordt het voor iedere fitness organisatie of sportschool mogelijk om over een eigen mobiele app te beschikken. Snel en goedkoop, met een uniek icoon, te downloaden in de iTunes Store en Google Play, volledig herkenbaar en een service op maat. De uit de automatiseringswereld afkomstige Hans Donkers liep al lang met zo’n idee rond. Hoe zou je een app kunnen bouwen die meerwaarde biedt aan de leisure branche? ”We moesten iets vinden waardoor de fitness ondernemer en de bezoekers dichterbij elkaar komen te staan.’’

Samenwerking Gym Apps en b.o.s.s. Vorig jaar kwamen de zaken in een stroomversnelling. Samen met zijn compagnon Koen Pijnenburg, de ontwikkelaar van grote apps als Buienradar en My Football Pro, werd werk gemaakt van Gym Apps. In b.o.s.s., één van de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van automatisering voor sport-, ontspanning- en recreatiecentra, werd een belangrijke strategische partner gevonden. Door de samenwerking met b.o.s.s. kon de app met specifieke informatie voor leden worden gevuld en daarnaast geeft het de pioniers een directe toegang tot de branche. Het gezamenlijke motto: niet voor de zoveelste keer het wiel uitvinden en vooral meerwaarde creëren. Gym Apps is het resultaat en volgens Donkers en Van Noord voor de branche de sprong naar de toekomst. “Iedere fitnessclub kan nu snel en betaalbaar beschikken over een eigen mobiele app.’’

Branding De reacties van de zogeheten launching customers waren ronduit positief en ook op vakbeurzen werd de nodige aandacht voor het product gegenereerd. Sinds de introductie op de markt in oktober

14 fit!magazine

vorig jaar hebben inmiddels ruim vijftig fitness ondernemers voor Gym Apps gekozen vanwege alle mogelijkheden, kwaliteit en zeker ook om met push berichten het nieuws uit de club meteen onder de aandacht te brengen. “Het is een vorm van branding, een manier om een community te creëren, een plek waar mensen zich thuis voelen. De betrokkenheid neemt toe en het geeft een impuls aan het sporten en bewegen. Met in het verlengde daarvan een lijn naar gezond leven.’’

Lessen reserveren vanuit de app Door de samenwerking met b.o.s.s. heeft Gym Apps tal van functies als het gaat om ledenadministratie. Hierdoor is het mogelijk dat leden met de app bijvoorbeeld aangeven dat hun e-mail adres niet klopt of dat ze hun abonnement willen upgraden. Tevens hebben leden direct inzicht in hun bartegoed. Wat ook handig is: wanneer clubs werken met het lessenplanner systeem van b.o.s.s. is het voor de leden mogelijk met Gym Apps hun lessen te reserveren of te wijzigen. Desgewenst kunnen met zelfs hele trainingsschema’s op de app worden gezet. Op het gebied van retentie management zijn er eveneens onbeperkte mogelijkheden. De betrouwbaarheid van het systeem heeft zich ondertussen volop in de praktijk bewezen. Dat wil niet zeggen dat Gym Apps een statisch fenomeen is. In de nabije toekomst worden tal van nieuwe functies toegevoegd. “Je kunt straks bijvoorbeeld met de app een personal trainer of een diëtiste boeken, je bartegoed opwaarderen en wie weet ook ideal-betalingen doen.’’


clubs veel dichter bij hun leden’

Potentie ook voor nieuwe klanten Bij b.o.s.s. zijn ze blij met de samenwerking met Gym Apps. Van Noord: “Natuurlijk hebben we eerst goed nagedacht of we onze gegevens wilden uitwisselen. Het moest meerwaarde hebben voor onze organisatie en voor onze klanten. Wij hebben ondertussen bijna vijfentwintig jaar ervaring in deze branche en dat betekent dat je niet meteen in zee gaat met een partij die net zijn intrede doet in een specifieke markt. We hebben daarom goed gekeken naar de kwaliteit en de potentie van het product, en naar de mensen achter de app. Nu zijn we blij dat we de stap hebben gezet. Gym Apps betekent dat dure personeelsuren effectiever kunnen worden ingezet en dat je bij je leden een unieke online beleving creëert.’’ Donkers is al even enthousiast. “Ik zie ook kansen voor het werven van niet-leden. Zij kunnen op een ongedwongen manier kennis maken met de club, bijvoorbeeld door op de iPad een demonstratie van de lessen te zien.’’

Professionalisering Gym Apps past volgens Van Noord bij de toenemende professionalisering van de branche. “Neem alleen al de e-mails en elektronische nieuwsbrieven die nu door de clubs vaak worden rondgestuurd. De centra hebben moeite met de opmaak, ze worden soms als spam gezien, en daadwerkelijk lezen is er vaak niet bij. Een nieuwsbericht met de app over bijvoorbeeld een leuke aanbieding of een spraakmakende actie, heeft een veel grotere attentiewaarde. In een branche die het moeilijk heeft is dat, economisch gezien, al snel een wereld van verschil.’’ Voor meer informatie www.gym-apps.nl fit!magazine 15


16 fit!magazine


reportage

Arendse health club: klantenbinding is wetenschap Investeren in het niveau van de accommodaties, innovaties in de praktijk uittesten en hun meerwaarde in beeld brengen, blijven zoeken naar manieren om op een gezonde manier te groeien, bij de middelgrote Brabantse fitnessketen Arendse health club wordt anticyclisch gedacht en gehandeld. Een mooie aanleiding voor een gesprek met operationeel directeur Rob Arendse van dit familiebedrijf dat al ruim 25 jaar aan de weg timmert. Een verhaal over persoonlijke benadering, het belang van wetenschappelijk gevalideerde applicaties en out-of-the-box durven denken bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Zeven clubs in West- en Midden-Brabant, twee sporthallen en tien praktijken voor fysiotherapie. Zijn ouders begonnen destijds bescheiden, met een club in Raamsdonksveer. Het was 1987 en de branche, zeggen we met de kennis van nu, stond nog in de kinderschoenen. Vanaf het begin af aan is door het echtpaar Arendse gekozen voor een aanpak waarbij de nadruk ligt op gezondheid en fysiotherapie. Met die benadering waren ze pioniers in een destijds nog traditionele markt. Rob Arendse rolde als vanzelf in het vak, zoals dat vaak gaat in een familiebedrijf. Schoonmaken, de receptie, dat soort dingen. Arendse koos voor een opleiding die paste in het lange termijn perspectief dat de familie voor ogen had: binnen de sociale wetenschappen specialiseerde hij zich in de leisure branche. In Made ging hij zijn eerste eigen club aansturen. Om met name zijn financiële kennis op te vijzelen volgde later in deeltijd een studie bedrijfskunde aan Nyenrode. De nu 28-jarige Arendse is blij met al die bagage. “Een organisatie van onze omvang vraagt om brede kennis. Met enkel mijn passie voor sport en bewegen schoot ik tekort.’’

Aandacht Arendse heeft altijd het belang van wetenschappelijk gefundeerde informatie onderkent. Klanten binden en tevreden houden is volgens hem ook een vorm van wetenschap. De Profile Finder van TechnoGym geeft bijvoorbeeld veel inzicht in de motivatie van klanten. De opgave liegt er niet om, zegt Arendse. “Driekwart van onze bezoekers is niet of onvoldoende intrinsiek gemotiveerd.’’ Natuurlijk begint alles met het creëren van een laagdrempelige omgeving. De persoonlijke benadering van de bezoekers in de Arendse health club moet verder het verschil maken. “We hebben het hele model voor fitnesstrainers omgegooid. In de traditionele benadering bepalen de trainers vaak zelf wat ze doen. Een natuurlijke reactie is dan om de meeste aandacht te geven aan de gemotiveerde bezoekers. Waarom krijgen fitness trainers volledige vrijheid, welke je in weinig andere beroepen tegenkomt, terwijl salesconsultants vaak per uur gecontroleerd worden op het aantal contacts?’’

Efficiënter De Contact Manager van TechnoGym is binnen Arendse health club uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel om de klant te binden. Het automatiseringssysteem geeft volgens Arendse precies aan welke leden extra aandacht nodig hebben: de unieke reeks algoritmen waarschuwt automatisch wanneer een klant dreigt op te geven en geeft inzicht in de lijn van hun fysieke vooruitgang. Een ander groot voordeel is dat trainers efficiënter gaan werken. Bovendien kunnen, dankzij de techniek, retentiecijfers direct gekoppeld worden aan de individuele trainer. Het is management informatie waar de organisatie, en ook de individuele medewerkers, sterker van worden. Arendse spreekt wel over een cultuuromslag. “Belangrijk is dat je een klimaat creëert waarin medewerkers zich niet bedreigd voelen. Ze moeten zich op hun gemak blijven voelen. Maar ze moeten ook weten: niet de trainer is leidend, maar het systeem.’’

Sales-rapportages Arendse vindt het een vreemde ontwikkeling dat juist nu, in een periode van economische neergang, veel fitnessclubs afscheid nemen van hun CRM-systeem. “In mijn beleving moet je als ondernemer juist nu zo dicht mogelijk op je klantencontacten en retentie aantallen zitten.’’ Zelf heeft hij een passie voor cijfers en is hij gewend om te focussen op details. Het Wellness System

fit!magazine 17


‘‘

Wij nemen minder snel mensen aan die al bij andere ketens of clubs hebben gewerkt. Liever leiden we zelf op

Dashboard van TechnoGym maakt het mogelijk om de belangrijkste Key Performance Indicators in één oogopslag te controleren, van de gemiddelde bezoekfrequentie van de leden tot het aantal contacts. De trends die het systeem signaleert vormen meteen de aanzet voor soms noodzakelijke veranderprocessen. Arendse laat ook geen dag voorbij gaan zonder te kijken in zijn sales-rapportages, waarbij de sales assistant van Software Society een belangrijk ondersteunend instrument is. Deze applicatie brengt alle verkoopcijfers per medewerker duidelijk in beeld. Het zijn volgens Arendse allemaal tools die onmisbaar zijn om een club om een professionele en succesvolle manier te leiden. “Observeren is altijd subjectief. Dit soort applicaties geven de harde cijfers.’’

Belangrijkste succesfactor Natuurlijk moet het op de vloer altijd om de inhoud blijven gaan: de mens, de interactie tussen trainer en de klant, is in de beleving van Arendse altijd de belangrijkste succesfactor. Daarom heeft Arendse health club verrassende keuzes gemaakt in zijn werving en selectie. “Wij nemen minder snel mensen aan die al bij andere ketens of clubs hebben gewerkt. Dat zijn meestal trainers die niet gewend zijn aan deze manier van werken, hun gedrag ligt vast en is moeilijk te veranderen. Liever leiden we zelf op.’’ Sportdocenten met bijvoorbeeld een traditionele sportopleiding worden bij Arendse health club ook minder gevraagd. Een bewuste keuze, zegt Arendse. “Vanuit hun opleiding leggen ze het accent per definitie op het technische aspect van sport en bewegen. In ons bedrijf is dat aspect belangrijk, maar is de communicatie nog belangrijker, een kwestie van inspireren en motiveren. Bij voorkeur selecteren we onze mensen op dat soort kwaliteiten. Om ze vervolgens in ons trainee programma, waarin het door ons recentelijk verkochte opleidingsinstituut Opleidingen 2000 een belangrijke rol speelt, de overige noodzakelijke competenties aan te leren.’’

Crisis Om zich te positioneren en sterk te blijven wordt door Arendse health club het nodige geïnvesteerd in marketing. Ook met de circa twintig eigen fysiotherapeuten bestaat de nodige wisselwerking. Aan de achterdeur is echter ook bij Arendse health club de crisis voelbaar. “Met name in de steden is bij ons de uitval vanwege financiële redenen explosief gegroeid. Dan praat je sommige maanden over 10 tot 15 procent uitstroom waar je als ondernemer eigenlijk niets aan kunt doen. Dat vind ik heel erg zuur voor ons, maar vooral voor de klant.’’ Arendse mist in de hele branche harde cijfers en komt met een voorbeeld. “We weten bijvoorbeeld wel vanuit de cijfers van Rabobank dat het slechter gaat met de branche, maar of dit veroorzaakt wordt door overcapaciteit of door het economische klimaat, dat weten we niet. Dit is toch essentieel voor je lange termijn prognoses. Ik zie daar toch wel een kans voor Fit!vak om een extra bijdrage aan de branche te leveren”

My Wellness Cloud Tegen de stroom in is Arendse health club vorig jaar, na een periode van voorzichtigheid, weer volop gaan investeren. In Breda bijvoorbeeld wordt het virtuele My Ride + in de spinningzaal met veel succes uitgeprobeerd. Ook een applicatie als My Wellness Cloud, dat trainers en klanten onderling direct met elkaar verbindt, heeft al tot veel enthousiaste reacties geleid. XCO Burn groeit eveneens snel in populariteit. Mogelijke overnames van clubs in het werkgebied sluit Arendse op termijn niet uit. In de sporthallen zijn er indoorsoccer en beachvolleybal, met echt zand, bijgekomen. Blijven investeren in productontwikkeling is volgens Arendse noodzaak om als gezond bedrijf sterker uit de crisis te komen. “Voor ons is TechnoGym in dit opzicht een groot voorbeeld, net als op het gebied van sfeer en design. Ik raad iedereen aan om beeldmateriaal op te vragen van het nieuwe hoofdkantoor in Italië. De beleving die de inrichting van deze ruimtes uitstraalt, is echt fantastisch. Als je daar traint, dan wil je echt niks anders meer’’.

fit!magazine 19


Copyright: Pressmaster / shutterstock.com

Fitness 2.0 the best of both worlds 20 fit!magazine


Lang waren het twee gescheiden werelden: de sportverenigingen en de fitnesscentra. Maar deze werelden raken steeds meer geïntegreerd. Reden dat Fit!vak het concept Fitness 2.0 heeft ontwikkeld om nieuwe verbindingen te leggen tussen de commerciële sportsector en de sportverenigingen. Fitnesscentra en sportclubs kunnen nu samen invulling geven aan een abonnement om de sporter die graag individueel en in teamverband wil sporten tegemoet te komen. Of liever gezegd om mensen vooral gelegenheid te geven te bewegen, in en buiten het fitnesscentrum. Ronald Wouters, directeur van Fit!vak, geeft tekst en uitleg De afgelopen jaren is een duidelijke ontwikkeling te zien bij zowel fitnesscentra als sportverenigingen. Zo blijkt dat leden van een fitnesscentrum het alleen maar sporten in een fitnesscentrum niet altijd leuk en uitdagend genoeg vinden. Men wil ook buiten sporten of in teamverband iets doen. Voor sommige leden zelfs reden om af te zien van hun lidmaatschap. Bij de sportvereniging daarentegen zien we sporters die steeds meer geïnteresseerd zijn in het sporten in een fitnesscentrum. Hier heeft men even geen vaste trainingstijdstippen, geen verplichtingen. Gewoon sporten wanneer je wilt en met wie het jou uitkomt. Voor fit!vak aanleiding om de werelden van het fitnesscentrum en de sportvereniging dichter bij elkaar te brengen.

Best of both worlds Het concept is simpel, maar doeltreffend. Zo kun je bijvoorbeeld wekelijks twee keer fitnessen en daarnaast één keer voetballen bij de plaatselijke voetbalclub of hockeyen bij de hockeyvereniging. Of je fitnesst één keer en gaat daarnaast zwemmen en hardlopen bij de sportverenigingen in jouw woonplaats of regio. Ronald Wouters, directeur Fit!vak, geeft aan dat met Fitness 2.0 een nieuwe verbinding wordt gelegd tussen fitnesscentra en sportclubs om elkaar te versterken. “De kracht van Fitness 2.0 is dat fitnesscentra en sportclubs samen invulling

geven aan een abonnement. Mensen hoeven niet meer lid te zijn van een fitnesscentrum én een sportvereniging. Met één abonnement kun je het allebei.” Volgens Wouters heb je daarmee ‘the best of both worlds’: het past binnen de huidige individualisering van de samenleving, maar tegelijkertijd behouden mensen het gevoel van het sporten en bewegen in een team. In de loop van dit jaar zal hiermee worden gestart. In eerste instantie wordt ingezet op projecten in Zeeland, NoordBrabant en Limburg. Hiervoor loopt ook een subsidieaanvraag. Wouters licht toe dat de fitnesscentra die meedoen zelf verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een netwerk. “Denk hierbij aan sportclubs, de gemeente, het bedrijfsleven en zorgaanbieders. Binnen dat netwerk wordt invulling gegeven aan nieuwe sportarrangementen, zodat mensen op maat kunnen worden bediend als ze lokaal willen sporten en bewegen. Het is dus geen inhoudelijk programma of een nieuwe les. Je kunt het meer zien als een sportmenu waaruit mensen kunnen kiezen. En uiteraard kunnen mensen er ook voor kiezen om alleen te sporten in een fitnesscentrum of bij een sportvereniging.” Bij Fitness 2.0 gaat het er uiteindelijk om dat mensen gaan of blijven sporten en bewegen binnen een concept dat bij hen past. “Als we dat bereiken kunnen we spreken van een enorme gezondheidswinst.” fit!magazine 21


DISCOVER

THE FUTURE De introductie van Elevation Discover, de vernieuwde cardiolijn van Life Fitness. Nieuwe technologie die sporters in staat stelt al swipend hun trainingsroutine te veranderen. Switch in secondes van email naar video naar een virtuele trainingsomgeving. Deze innovatieve cardiotraining houdt uw leden energiek, gemotiveerd en up-to-date met hun online leven.

Ervaar het zelf WWW.LIFEFITNESS.NL/DISCOVER

TEL +31 (0)180 646 666

Š2012 Life Fitness, a division of Brunswick Corporation. All rights reserved. Life Fitness is a trademark of Brunswick Corporation. PM-022-12 (08.12)

facebook.com/lifefitnessbenelux


Positionering Om mee te kunnen doen met het project moet je wel voldoen aan een tweetal voorwaarden Ten eerste moet een fitnesscentrum aangesloten zijn bij Fit!vak, om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. “De bijna 1000 centra die lid zijn van onze branchevereniging, zijn gekeurd en gecertificeerd. Zij bieden een veilige en hygiënische sportomgeving waar gediplomeerde beweegadviseurs werken. Kwaliteit dus.” Ten tweede moeten de fitnesscentra zijn gecertificeerd als Fit!vak Preventiecentrum. “Dit heeft er mee te maken dat we in dit project ook de verbinding met de eerstelijnszorg maken. Huisartsen en andere professionals uit de eerstelijnszorg verwijzen steeds vaker specifieke doelgroepen als mensen met obesitas en prediabetici naar fitnesscentra. Maar dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat het fitnesscentrum de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken. Fit!vak heeft daarom samen met Keurmerk Fitness een toetsingsinstrument ontwikkeld om fitnesscentra te keuren als Fit!vak Preventiecentrum. Ook met Fitness 2.0 willen we dat mensen verzekerd kunnen zijn van kwaliteit.” Wouters ziet daarbij tevens kansen voor fitnesscentra om zich te onderscheiden. “Zeker gezien de diversiteit in de markt is het goed dat fitnesscentra zich ook op deze manier kunnen positioneren. Daar worden de klant en het fitnesscentrum alleen maar beter van.” Er liggen enorme kansen voor Fitnesscentra om zich sterker de profileren en positioneren als lokaal kenniscentrum en sport- en gezondheidsmakelaar. Nu wordt het fitnesscentrum door de buitenwereld nog vaak gezien als leverancier van infrastructuur (accommodatie en apparaten) en beweegprogramma’s. In de fylosofie van Fitness 2.0 worden bruggen geslagen door het fitnesscentrum tussen zorg, fitness en andere sport vormen.

Overheidssteun Met Fitness 2.0 wil men ook vooral het sporten stimuleren. Uit elk onderzoek blijkt keer op keer weer dat mensen te weinig bewegen. Overgewicht wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. Gemiddeld genomen is het percentage overgewicht onder volwassenen in 30 jaar met ruim 50% gestegen, voor jongeren is dit 40%. Daarnaast beweegt de helft van de kinderen tot achttien jaar en één derde van de volwassenen onvoldoende. Voor sommige mensen zijn er nog te hoge drempels om te sporten en te bewegen in de buurt. Dit tij moet worden gekeerd, benadrukt Wouters. “Een aantrekkelijk en veilig sportklimaat in de buurt is dan cruciaal voor structurele sportbeoefening. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat fitnesscentra samen met sportverenigingen voor een

verandering kunnen zorgen. Maar dan moeten we daarin wel samen optrekken.” Fitness 2.0 sluit daarmee volgens Wouters ook mooi aan op het programma ‘Sport en Bewegen’ (sportimpuls) van het Ministerie van VWS. “Het Ministerie van VWS stimuleert gemeenten, de sport en het bedrijfsleven om lokaal (meer) kansrijke verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen te leggen. Dat wil VWS doen door lokaal ruimte te geven voor ondernemerschap, in te zetten op het wegnemen van belemmeringen en datgene toe te passen wat werkt. Inzet van de middelen is gericht op het daadwerkelijk realiseren van meer passend sport- en beweegaanbod. Dat is precies wat Fitness 2.0 doet. Als belangrijke beweegaanbieder in de buurt gaat de fitnessbranche daarom ook participeren in de Sportimpuls.” De steun van de overheid doet Fit!vak goed. “Het nieuwe kabinet investeert samen met gemeenten en de sportsector in meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen. De inzet van middelen vanuit het Rijk vormt een welkome aanvulling. Het is noodzakelijk om een omslag te maken naar een sportieve samenleving, waarin iedereen kan kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl.” Maar Wouters benadrukt dat het zelfs verder gaat dan mensen (meer) laten bewegen en sporten. “We leggen met Fitness 2.0 ook een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl en verlagen het risico op hartziekten, diabetes, depressie en sommige vormen van kanker.”

Financiële prikkel Tot slot zit er link tussen Fitness 2.0 en een korting op de zorgpremie. Fit!vak is voorstander van een systeem waarin een gezonde leefstijl wordt beloond door bijvoorbeeld zorgverzekeraars. In het filmpje over Fitness 2.0 komt dit duidelijk naar voren. De hoofdpersoon laat zich regelmatig testen in het fitnesscentrum waarna de gegevens worden geïnterpreteerd en doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. Op basis daarvan wordt de zorgpremie vastgesteld. Terecht, volgens Wouters. “Waarom zouden we een goede leefstijl niet financieel kunnen belonen? Mensen hebben vaak een prikkel nodig om werk te maken van hun leefstijl. Die prikkel kan ook financieel zijn. Maar dan is het wel zaak dat mensen lokaal een passend aanbod vinden om te kunnen sporten en bewegen. Daar ligt een gedeelde opdracht en uitdaging voor sportverenigingen en fitnesscentra.” Fitness 2.0 biedt daarmee voldoende mogelijkheden om het bewegen een positieve impuls te geven. Als fitnesscentra en sportverenigingen hun handen ineen vouwen, kunnen mooie initiatieven ontstaan waarbij de branche en de sportverenging zijn gebaat. Maar bovenal ook de gezondheid van de samenleving. fit!magazine 23


Needto know Nice

Start2move start cursus Bootcamp Trainer ‘Winter Edition 2’ Na het succes van de allereerste, ijskoude cursus Bootcamp Trainer ‘winter edition’ in januari, start zaterdag 2 maart een extra cursus in Zwolle. Deze cursus is geschikt voor trainers die graag gerichte en gevarieerde buitentrainingen willen verzorgen aan groepen of individuen. Je leert uitdagende en veelzijdige trainingen aan te bieden voor zowel de absolute beginner als de gevorderde sporter. Deze wellicht zeer koude cursus leert je bovendien om te gaan met wisselende weersomstandigheden. De cursus kan worden afgesloten met een branche-erkend diploma Bootcamp Trainer. Vanaf april gaat de cursus Bootcamp Trainer ook van start in Amersfoort en Tilburg. Voor meer informatie www.start2move.nl

24 fit!magazine


column

De leefstijl en preventie revolutie LAPT Foundation: nieuwe basisopleiding Sinds 1 januari 2013 biedt LAPT International een nieuwe basisopleiding aan voor (groeps) fitnessinstructeurs en andere fitness enthousiastelingen: LAPT Foundation. In deze online opleiding leren cursisten in tien modules de basisprincipes van het vak Personal Training. De training bestaat uit onder meer trainingsleer, instructie, functionele anatomie, voeding en gedragsverandering. Daarnaast wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij jouw ‘Personal Training Business’ zodat je niet alleen een goede Personal Trainer wordt, maar ook een succesvolle. Tijdens de opleiding wordt er gebruikgemaakt van animaties en filmpjes. De opleiding is voor iedereen toegankelijk, er is geen vooropleiding vereist. Daarnaast kun je volledig in je eigen tempo studeren. Na het doorlopen van de LAPT Foundation opleiding heb je een sterke basis gelegd voor je ontwikkeling als Personal Trainer, waarna je jezelf op verschillende manieren verder kunt ontwikkelen. Bekijk op www.laptfoundation.com het introductie filmpje over LAPT Foundation en vraag op de website ook de gratis demo aan over de opleiding. Verder vind je hier alle overige informatie over LAPT Foundation, waaronder een overzicht van de auteurs en de kosten van de opleiding.

Hippocrates (460-370 v. Chr.) beweerde als één van de eersten dat ziekten niet te maken hadden met de goden, maar dat het een lichamelijk fenomeen was. Dokter John McDougall, van de Universiteit van Hawai, is ervan overtuigd dat degeneratieve ziekten voor het grootste gedeelte voorkomen kunnen worden. De overgewicht en diabetes epidemieën hoeven geheel niet plaats te vinden. Het ultieme leefstijl- en preventie plan is al jaren geleden bedacht, beschreven en bewezen. Dr. Otto Warburg ontdekte al in 1920 de primaire oorzaak van kanker, een gebrek aan zuurstof in de cel. Door de cel te blijven voorzien van voldoende zuurstof, krijgen ziekten weinig kans zich in het lichaam te ontwikkelen. McDougall is met name verbaasd dat deze informatie niet wereldwijd verkondigd en gepromoot wordt. Maar hij voorziet een ware leefstijl- en preventie revolutie in de komende jaren. ‘Mensen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze zelf voor het grootste gedeelte verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid en leefkwaliteit’. Het is wetenschappelijk al klink en klaar duidelijk welke rituelen we onszelf maar beter aan kunnen leren, willen we langer op een plezierige manier gebruik kunnen maken van ons lichaam. Steeds meer mensen kiezen voor een leefstijl waarin het eigen lichaam met respect behandeld wordt, in plaats van doorlopend wordt vervuild door allerlei ziekmakende voedingsmiddelen.

Steeds meer mensen kiezen voor een actieve leefstijl met een positieve attitude. Bewegen is een belangrijk onderdeel van dit ‘nieuwe’ leefstijl medicijn. De fitnessbranche is een interessante partij om een belangrijke spil te worden in deze leefstijl- en preventie revolutie. Sportcentra worden preventiecentra en kunnen de specifieke doelgroep programma’s uitvoeren, maar ook de leefstijl en gezondheid bevorderende programma’s. De aanpak kan wetenschappelijk onderbouwd en kwalitatief verankerd worden, zodat de kans op succes gegarandeerd is. Volgens McDougall vergt een echte omslag naar preventie en gezondheidsbevordering een fundamentele metamorfose in onze denkwijze. Maar ook binnen bedrijven die hier een rol in spelen. De leefstijl- en preventie revolutie komt vanuit de markt, vanuit partijen die er samen de schouders onder zetten en effectieve oplossingen ontwikkelen die veel mensen aanspreken. Binnen de fitnessbranche is een eerste stap voor een sportcentrum, inhaken op de ontwikkeling van het preventiecentrum. Naast het diabetes protocol krijgt het sportcentrum ook een uitgekiende intake en de internationale beweegnorm aangereikt om te implementeren. Om vervolgens stap voor stap door te ontwikkelen als structureel partner van de lokale zorg- en preventieketen.

John van Heel is sinds 1983 actief in de fitnessbranche als directeur van opleidingsinstituut EFAA en mede oprichter van healthclub Life Style Vitae. Wil je reageren op zijn column, mail naar j.vanheel@efaa.nl

fit!magazine 25


Needto know Nice

Zoek & vind applicatie Fit!Ned uitkomst voor fitnesscentra Mensen oriënteren zich steeds meer online. Om een hotel te vinden, goederen te vergelijken of cadeaus te kopen. Ook als ze op zoek zijn naar een fitnesscentrum, is internet een informatiebron die steeds vaker wordt geraadpleegd. Het is daarom zaak dat fitnesscentra goed en eenvoudig vindbaar zijn op internet. Om haar leden daarin te faciliteren, heeft Fit!vak de zoek & vind applicatie Fit!Ned gelanceerd. Met deze applicatie speelt Fit!vak in op de ontwikkeling dat steeds meer consumenten met of zonder medische doorverwijzing - zich via internet oriënteren op het aanbod van fitnesscentra. Tegelijkertijd biedt de applicatie de centra de mogelijkheid zich te positioneren en te profileren op internet, zodat ze zich (beter) kunnen onderscheiden van collega centra. Ook voor (medische) professionals is de zoek & vind applicatie Fit!Ned een toegevoegde waarde, vindt Ronald Wouters, directeur van Fit!vak. “Zij kunnen bijvoorbeeld beter bepalen naar welk centrum zij hun klanten kunnen verwijzen als het gaat om de faciliteiten en diensten die een centrum aanbiedt. In met name de preventief medische component van

26 fit!magazine

fitness liggen grote kansen en het belangrijkste groeipotentieel voor veel fitnesscentra. Dan is het wel zaak dat professionals uit de medische wereld en de eerstelijnszorg weten welke fitnesscentra mensen, die vanuit preventief medisch oogpunt gaan of moeten sporten, kunnen begeleiden.” Fit!vak verwijst naar de zoek & vind applicatie Fit!Ned. “We krijgen steeds vaker vragen van organisaties, doorverwijzers, bedrijven en consumenten die op zoek zijn naar fitnesscentra en ons om informatie en advies vragen. Wij verwijzen ze door naar Fit!Ned en EREPS. Dus dat zijn ook écht de online podia waarop fitnesscentra zich kunnen profileren en onderscheiden. Ze weten dat potentiële klanten zich daar oriënteren op het aanbod van fitnesscentra.” Fit!Ned is voor de leden van Fit!vak een gratis toepassing. Er wordt wel verwacht dat leden deze applicatie zelf invullen en bijhouden. Daarom is het technisch laagdrempelig ingericht, zodat leden het eenvoudig kunnen onderhouden. Voor meer informatie www.fitned.nl


Stap voor stap gezonder op de werkvloer met Het Nieuwe Eten@Work Het nieuwe vitaliteitsprogramma Het Nieuwe Eten@Work helpt bedrijven om samen met hun medewerkers te werken aan een fitte bedrijfscultuur. Na een succesvolle pilot lanceert het Voedingscentrum dit persoonlijke stappenplan op landelijk niveau in samenwerking met High Five Health Promotion. Voor bedrijven is er reden genoeg te werken aan de gezondheid van hun medewerkers: gezonde medewerkers kunnen hun werk beter aan en zijn productiever. Maar ook de medewerker heeft er baat bij, hij voelt zich fitter en gezonder. En dat heeft natuurlijk ook buiten werktijden een positief effect.

Persoonlijk plan Medewerkers die meedoen met het programma Het Nieuwe Eten@Work kiezen zelfstandig persoonlijke verbeterstappen binnen categorieën, zoals gevarieerder eten en het kiezen van kleinere porties of gezondere producten. Ze krijgen inzicht in hun eetpatroon en leren stap voor stap gezonder te eten volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf.

Gezonde omgeving Het bedrijf kan de medewerkers ook verleiden tot meer bewegen en  het voedingsaanbod op de werkvloer aanpassen. Op die manier worden deelnemers volop gemotiveerd gezonder te leven en worden zij ook via meerdere wegen hiertoe gestimuleerd. Wanneer werkgevers bijvoorbeeld het aanbod in het bedrijfsrestaurant en van de snoepautomaten aanpassen, verandert de ‘eet-omgeving’ van medewerkers en wordt het hen

gemakkelijker gemaakt die gezondere keuze te maken. Hetzelfde effect kan worden bereikt op het gebied van bewegen, door bijvoorbeeld trappenhuizen toegankelijker en aantrekkelijker te maken als gezond alternatief voor de lift. In de samenwerking verzorgt het Voedingscentrum de inhoud van het programma op het gebied van eten en High Five Health Promotion de beweegonderdelen. Een pilot van Het Nieuwe Eten@Work in 2012 bij 2 grote bedrijven leverde onder meer de volgende resultaten op: • Het Nieuwe Eten@Work zet aan tot het kopen van gezondere producten in het bedrijfsrestaurant. 40% van de medewerkers is gezondere producten gaan kopen, 14% zegt zelfs elke dag gezondere producten te kopen en 20% 3 tot 4 keer per week. • 32% geeft aan dat Het Nieuwe Eten@Work heeft geholpen het eetgedrag te veranderen en 24% geeft aan dat het vitaliteitsprogramma heeft geholpen het beweeggedrag te veranderen.

Het Nieuwe Eten Al meer dan 100.000 consumenten verbeteren hun eetpatroon met Het Nieuwe Eten. De principes zijn eenvoudig: verander het eetpatroon in kleine, persoonlijke stapjes door per keer één gewoonte aan te pakken. Is de verbeterstap een gewoonte geworden neem dan een volgende stap. Het Nieuwe Eten@Work komt hieruit voort, aangevuld met beweging en extra aandacht voor een gezonde bedrijfsomgeving. Voor meer informatie www.hetnieuweeten.nl/werk fit!magazine 27


Needto know Nice

Succesvol Life Fitness Academy trainers event in Nederland Begin januari kwamen ruim 20 master trainers van de Life Fitness Academy van over de hele wereld bijeen in Wellnesselande in Barendrecht. Een week lang werden trainers uit onder meer AustraliĂŤ, Spanje, Amerika en Nederland getraind om kwalitatief hoogstaande productgerelateerde trainingen te verzorgen. De Life Fitness Academy is een netwerk van trainers van over de hele wereld die trainingen verzorgen aan Life Fitness klanten. De workshops die momenteel al veelvuldig worden verzorgd door de trainers zijn Synrgy360 small group trainingen, circuit trainingen en Dual Adjustable Pulley trainingen gericht op functioneel trainen. In de Benelux worden de LFA-trainingen verzorgd door Sandra van de Kamp, Imro Beuk en Filip Debast. Voor meer informatie marketing.benelux@lifefitness.com

28 fit!magazine


GRIT STRENGTH zeer succesvol ontvangen in fitnessbranche excellente service, excellente training Het PTplanet congres van 29 maart staat in het teken van excellente service en excellente training. Het reguliere fitnessproduct aanbieden is al lang niet meer voldoende en ook een personal trainer zal meer uit de kast moeten halen dan alleen maar een leuke training. De trainer is steeds meer een leefstijlcoach en de manager steeds meer een kwaliteits- en teamcoach. Met een sterk team van nationale en internationale presenters biedt het PTplanet congres een inspirerend programma voor fitness trainers, personal trainers, leefstijlcoaches en clubmanagers. Met thema’s als: • Leefstijlcoaching • Positioneren • Motivational interviewing • Excellente service (generale sessie) • Movement assesment 2.0 • Trainen van wilskracht • PT pilates Tevens is er veel variatie op het gebied van functionele training. Daarmee staat deze dag garant voor een inspirerend congres voor trainers, personal trainers en clubmanagers.

Vorig jaar lanceerde Les Mills een splinternieuw Team Training programma: GRIT STRENGTH. GRIT STRENGTH zorgt ervoor dat deelnemers snel fit raken. Het programma is gebaseerd op de wetenschappelijke techniek van High Intensity Interval Training (HIIT), met piek- en herstelmomenten die deelnemers tot het uiterste drijven. Met behulp van een barbell, gewichtschijven en een step worden alle belangrijke spiergroepen aangepakt. Een sessie geeft deelnemers in slechts 30 minuten een full body workout. GRIT STRENGTH is zeer succesvol ontvangen bij clubs, instructeurs en leden en dat is niet zo

verwonderlijk. Les Mills sluit hiermee namelijk aan op een wereldwijde trainingstrend van korte en zeer intensieve programma’s op opzwepende muziek. Deze trend is eerder al ingezet met CXWORX van Les Mills. Dat beide programma’s goed aanslaan in de fitnessbranche, is niet zo verrassend. Steeds meer mensen hebben behoefte aan korte, intensieve en resultaatgerichte workouts omdat deze workouts makkelijker zijn in te passen in het dagelijks leven van mensen, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of direct na het werk. Voor meer informatie www.lesmills.com

Voor meer informatie of om in te schrijven kijk op www.ptplanet.nl fit!magazine 29


Needto know Nice

HDD Group partner van EHFA Per 1 januari 2013 is HDD Group een partnership aangegaan met EHFA, de European Health & Fitness Assocation. Daarnaast is drs. Jan Middelkamp, Algemeen directeur van HDD Group, onlangs verkozen tot bestuurder van EHFA. Als bestuurslid wil Jan Middelkamp de Europese fitnessbranche verder professionaliseren en naar een hoger niveau tillen. EHFA is een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Brussel, die de Europese health- en fitnessbranche op Europees niveau vertegenwoordigt. EHFA promoot en beschermt de Europese branche op vele manieren. Centrale doelstelling van EHFA is ‘More People, More Active, More Often’ en de organisatie wil hiermee een win-win-win situatie creëren voor Europese burgers, de Europese Unie en de Europese health- en fitnessbranche. EHFA’s voornaamste activiteiten zijn standaards opstellen voor de Europese health en fitness industrie en het promoten en delen van succesverhalen op het gebied van instructie en training. Dit laatste met als doel inactiviteit en obesitas in Europa forst terug te dringen.

30 fit!magazine

EHFA vertegenwoordigt een industrie die jaarlijks meer dan 22 biljoen euro aan inkomsten genereert. De Europese fitnessbranche biedt werkgelegenheid aan 390.000 mensen en ruim 40 miljoen Europeanen zijn lid van een healthof fitnessclub. Net zoals je in de voetbalwereld de FIFA, UEFA en KNVB hebt, wordt de fitnessbranche mondiaal vertegenwoordigd door de IRSHA, in Europa door EHFA en in Nederland door Fit!vak.


Matrix sponsort opnieuw ‘Obese’ Vorig jaar zat Nederland aan de buis gekluisterd toen zes kandidaten de uitdaging aangingen in het programma Obese om binnen een jaar de helft van hun gewicht kwijt te raken. Met hulp van personal coaches en voedingsdeskundigen werkten zij hard om vele kilo’s te verliezen. Dit jaar gaat Obese weer van start. Net als vorig jaar sponsort Matrix ook dit keer weer Obese om de deelnemers te ondersteunen in hun strijd tegen overgewicht. Vol bewondering zag men in de eerste editie van Obese dat Danny Bouman 155 kilo is afgevallen door vooral heel veel te sporten en verantwoord te eten. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en is Bouman een inspiratiebron voor mensen met overgewicht. Voor velen is het lastig om de eerste stap te zetten. Als geen ander weet Bouman hoe groot de drempel is om te beginnen. Bouman woog 270 kilo en kon vrijwel niets meer. Hij had geen sociaal leven meer en de lol was er van af. De oproep voor het programma Obese voelde daarom als dé kans om zijn overgewicht aan te pakken. “Hoewel ik het gevoel had dat ik alles had geprobeerd om af te vallen, vond ik een maagdarmverkleining een zwaktebod. Totdat ik over Obese hoorde. Er moest iets gebeuren, zover was mij wel duidelijk. Ik pakte zelfs de auto om mijn vuilnis 100 meter verderop weg te gooien. De kans om deel te nemen aan Obese greep ik dan ook met beide handen aan.”

Mini-sportschool Voordat Bouman kon beginnen werd zijn conditie vastgesteld met behulp meetapparatuur, voedingsdeskundigen en artsen. “Ik wist wel dat die niet best was, maar ik kwam gelukkig wel in aanmerking voor het programma.” Vervolgens ging Bouman op een bootcamp-weekend om te worden voorbereid op wat er zou komen. “Na dat weekend was ik gesloopt. Maar toen ik thuis kwam, kreeg ik weer energie. Al mijn ongezonde voedsel was vervangen door gezond eten en mijn huis was veranderd in een minisportschool. Door het hele huis heen stonden toestellen van Matrix: een crosstrainer, losse gewichten en een fiets.” Hierdoor was er voor Bouman geen ontkomen meer aan. Overal werd hij geconfronteerd met zijn battle. “De motivatie stond werkelijk voor mijn neus, ik kon op elk moment aan de slag. In het begin deed ik vooral zit-sta-oefeningen en fietste ik voorzichtig kleine stukjes onder begeleiding van mijn personal coach. Maar na verloop van tijd kon ik intensievere oefeningen aan en trainde ik ook zonder begeleiding. Of met slecht weer of gewoon even tussendoor. Ik liet geen moment onbenut.”

opgebouwd. “In het begin trainde ik twee uur per dag en later wel zes uur per dag. De toestellen hebben mij nooit in de steek gelaten.” Tevens kon Bouman op sommige toestellen middels de schermpjes de omgeving instellen. “Hierdoor liep ik de ene keer in de Amazone en rende ik de volgende keer over bruggen in Venetië. Die afwisseling maakte het trainen een stuk uitdagender. Iets wat je zeker kunt gebruiken als je van zo ver komt als ik.” Het resultaat mocht er uiteindelijk wel zijn. In 300 dagen is Bouman maar liefst 155 kilo afgevallen. Zijn doelstelling heeft hij dus ruim gehaald. Maar naast het verliezen van kilo’s, is zijn hele leven ook veranderd. “Ik heb nu weer een vriendin, ga weer uit, volg een opleiding tot fitnesstrainer en geef motivatietrainingen. Ik leef mijn leven ten volle, maar dan wel op een gezonde manier.”

Geen excuses Nu de kilo’s eraf zijn is het vooral belangrijk om niet in het oude patroon te vervallen. Om op gewicht te blijven sport Bouman daarom dagelijks en eet hij verantwoord. “Het lukt goed om mijn nieuwe levenstijl vol te houden. Zelfs als ik op vakantie ben, zoek ik een sportschool op of ga ik hardlopen. Toen ik mijn zusje heb opgezocht op Hawaii stond ik daar ook elke ochtend om 6.00 uur op de toestellen. Het waren gelukkig dezelfde toestellen als thuis en voelde dus meteen vertrouwd.” Tot op de dag van vandaag is Bouman blij dat hij heeft meegedaan aan Obese. Hoewel hij merkt dat veel mensen met overgewicht zich verschuilen achter excuses, raadt hij toch echt iedereen aan om de eerste stap te zetten. “Een aantal mensen kan er echt niets doen, maar het overgrote deel moet zich realiseren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze eruit zien. Dat is de eerste stap.” Daarna is het volgens Bouman vooral een kwestie van gezond eten en voldoende bewegen. Maar bovenal ook uiteindelijk genieten van je behaalde resultaat.

Leven veranderd Hoewel de apparatuur in eerste instantie niet bedoeld is voor mensen van 300 kilo, heeft het Bouma goed ondersteund in zijn dagelijkse training. Ook naarmate de intensiteit toenam, het programma werd immers verantwoord fit!magazine 31


32 fit!magazine


Buitenkansen voor de fitnessbranche

Nederland telt 3,2 miljoen fitnessbeoefenaars, waarvan 2 miljoen leden van een fitnesscentrum. Beide cijfers kunnen beschouwd worden als een onderschatting van de marktomvang van fitnessaanbieders omdat het sportaanbod van deze partijen, waaronder ook de groeiende groep PT’ers, meer omvat dan fitness. Het aanbod van fitnessondernemers verruimt. Ook verspreidt het aanbod zich over meer locaties en in de buitenlucht. Fitnessprofessionals die mountainbiketochten organiseren, hardlopers voorbereiden op een marathon, spirituele cursussen aanbieden en desgevraagd voedingsadvies verstrekken. Wie kijkt er nog van op? De fitnessaanbieder van weleer – met een indoor aanbod van groepslessen en cardio- en krachtapparatuur – bestaat nog steeds, bedient een grote markt, maar ziet steeds meer andersoortige aanbieders op het toneel verschijnen of beweegt zelf in een nieuwe richting. Niet zelden liggen er kansen buiten de deur. Meer partijen bieden fitness aan (fysiotherapeuten, zelfstandige PT’ers), geen locatie is te gek (park, strand, stadscentrum) en het sportaanbod verruimt (traplopen, touwtrekken, sjouwen met boomstammen). Gezien het uitdijend aanbod van niet-accommodatie gebonden fitnessdeelname is het positief dat brancheorganisatie Fit!vak verkent of en onder welke voorwaarden ook deze fitnessaanbieders aansluiting kunnen vinden. Het ACSM Worldwide Survey of Fitness Trends, een onderzoek onder een paar duizend fitness professionals verspreid over de wereld, beschouwt outdoor activiteiten als een trend voor de toekomst. Dat geldt ook voor bootcamp, een vorm van buitentraining gericht op het verbeteren van het uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Bootcamp wordt over het algemeen gezien als een segment van de fitnessbranche, hoewel landelijke participatiecijfers ontbreken. Illustratief, maar niet per se representatief voor Nederland, is de ontwikkeling van het aantal locaties en leden van The Bootcamp Club uit Amsterdam (zie grafiek). In drie jaar tijd groeide het aantal locaties explosief naar 130. Het ledental overschrijdt inmiddels de 17.000. Wie met niks begint kan snel groeien, maar hoeveel fitnessondernemers kunnen dergelijke groeicijfers overleggen? Ook treffend voor de ontwikkeling die de branche doormaakt, zijn sponsorships van fitnesscentra met buitensportevenementen. De vorig jaar in Amsterdam georganiseerde urbanathlon, die helaas chaotisch verliep, werd gesponsord door HealthCity. Een urbanathlon is een ‘stormbaan’ van ruim tien kilometer in het stadshart met obstakels als gestapelde auto’s, trappen en autobanden. De fitnessgigant bood in dat kader ook een ‘Road to the urbanathlon’ aan, zodat deelnemers in de gelegenheid werden gesteld zich

onder professionele begeleiding op het spektakel voor te bereiden. Ook in het buitenland zijn er dergelijke voorbeelden, zoals in Engeland waar The Gym Group de Warrior Run, ook een obstakelrace, sponsort (www.warrior-run.co.uk). De verknoping van de fitnessbranche met dergelijke evenementen kan winwin situaties opleveren. Het is eveneens een actueel voorbeeld van de wijze waarop fitnessprofessionals in staat zijn nieuwe markten aan te boren en hun beweegexpertise ook buiten het fitnesscentrum weten in te zetten.

Aantal locaties en leden The Bootcamp Club BV 2009-2012, in absolute aantallen Bron: The Bootcamp Club BV

Paul Hover is als senior onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut. Hij voerde de redactie en schreef hoofdstukken van het boek ‘Trendrapport Fitnessbranche 2012’. Voor meer informatie over het boek www.fitnessmonitor.nl. Reageren kan via twitter via @Paul_Hover. Met dank aan Ramses Jedeloo (The Bootcamp Club) voor het verstrekken van beeld- en cijfermateriaal.

fit!magazine 33


Fit!magazine Tablet editie

download de App via www.fitmagazine.nu/magazine/tablet


column

Vijf Teleurstellende marketing ingrediënten De oorspronkelijke titel van deze column was ‘Zo werf je 360 nieuwe aanmelders via je eigen website’. Want dat is wat ik in 2012 met Hidden Profits voor elkaar heb gekregen bij al onze klanten, gemiddeld. Maar al schrijvende raakte ik nogal teleurgesteld. Teleurgesteld, omdat de 5 ingrediënten helemaal niet nieuw zijn. Maar door veel ondernemers slechts verkeerd worden toegevoegd.

Tijd voor marketing kookles Het wordt tijd dat ik je een ‘geheim’ recept geef om komend jaar 360 nieuwe aanmelders via je eigen website binnen te halen. Het recept bevat 5 eenvoudige ingrediënten, overal vrij verkrijgbaar. Als je die op de omschreven manier aan de mix toevoegt, is optimaal rendement uit internet gegarandeerd. Als je 1 of meer ingrediënten weglaat, of in de verkeerde dosering, stort het geheel in. Dit zijn ze: 1. Visie Het begint allemaal bij jouw eigen visie. De kernvraag is: denk jij, dat internet de komende paar jaar cruciaal wordt/blijft voor succes in het werven van nieuwe leden? Zo nee, geen probleem. Dan is jouw kookles voorbij. 2. Hoe zoekt je klant Heb jij enig idee hoe jouw potentiële klant zoekt? Voor iedereen met een healthclub of een heuse wellnessclub: die benamingen zijn vaktermen. Je klant zoekt online gewoon op sportschool. Of op je bedrijfsnaam. Of op… in ieder geval op andere termen dan jij vermoedelijk denkt.

3. Authentiek Even een gewetensvraag: gebruik jij op je website goed beeldmateriaal van je eigen centrum? Of juist kant-en-klaar promotiemateriaal van leveranciers? Of wellicht stockfoto’s van blije fitnessende mensen (zoals je concurrentie)? Het is heel eenvoudig om op je website, door middel van eigen beeldmateriaal, de bedrijfs-eigen sfeer te creëren. Als je tenminste weet waar je bedrijf aantoonbaar(!) uniek in is. 4. Helpen Helpen in plaats van verkopen. Als jij je bewust wordt van de grote emotionele drempel, waar nieuwe leden overheen moeten stappen om bij jou lid te worden… Dan hoef je vervolgens nooit meer verkooptrucs toe te passen. Help je bezoekers starten, in plaats van hen een abonnement te verkopen. 5. Eén Bron Er is op dit moment slechts 1 bron waar jouw nieuwe bezoekers eerst kijken, voordat ze op je site of in je centrum komen. En dat is Google. Zelfs als ze informatie over jouw centrum via een flyer, poster, advertentie, krantje of mond-tot-mond krijgen. Het eerste wat iedereen doet: naar Google! Dáár wil je dus correct staan. Niet alleen zo hoog mogelijk, maar veel belangrijker, gericht op conversie van zoekers naar aanmelders.

Teleurgesteld? Ben jij ook teleurgesteld? Dat de 5 magische ingrediënten nou niet echt baanbrekend zijn? Nou, welkom op aarde. Marketing is géén rocket science. Maar gezond verstand gemixt met de juiste technieken. En een vleugje creativiteit. Geen alles-verpletterende-geheime-marketing-succesformule. Gewoon doen wat logisch is. Vanuit de gedachtenwereld van je klant.

Iedereen kan koken, maar… Het mixen van deze 5 ingrediënten in de juiste volgorde is garantie voor succes. Doe-het-zelven vraagt echter veel, heel veel tijd én vaardigheid om alle nieuwe technieken effectief toe te passen. De afgelopen jaren heb ik veel ondernemers horen zeggen: ‘Ik ga het eerst zelf proberen’. Logisch, vanuit een korte termijn geld besparen-gedachte. De effecten bij die ondernemers zijn vaak helaas nogal mager. Ter vergelijking: iedereen kan koken. Maar hoeveel mensen kunnen koken als een chef kok? En heb jij ooit een sterren restaurant reclame zien maken, korting weggeven? Nee, daar zijn wachtlijsten voor!,

Aernout Leezenberg is eigenaar en oprichter van marketingbureau Hidden Profits en haalt daarmee optimaal rendement uit internet voor fitness & fysio centra. Wil je reageren op zijn column, mail naar aernout@hiddenprofits.nl fit!magazine 35


FIBO goes Kรถln Ook dit jaar kan de fitnessbranche zich weer helemaal laten bijpraten over noviteiten, trends en ontwikkeling op het gebied van fitness, wellness en gezondheid tijdens FIBO 2013. Alleen niet in Essen, daar zijn de grenzen bereikt. Als gevolg van de steeds toenemende vraag naar expositieruimte, verhuist FIBO dit jaar naar het congrescentrum van Keulen. Interessant detail, daar werd de beurs in 1985 ook ooit opgericht. Met de verhuizing naar Keulen, waarmee het oppervlak met 20% toeneemt, kan FIBO nog sterker de link tussen fitness, wellness en gezondheid benadrukken.

36 fit!magazine


FIBO is een belangrijke beurs voor de fitness- en wellnessbranche. Zowel key-players als nieuwkomers brengen hun diensten en producten in de grootst mogelijke verscheidenheid onder de aandacht. Elk jaar komen mensen van over de hele wereld om zich te laten informeren en inspireren. En voor het ontmoeten van branchegenoten. Het merendeel heeft een fitnessonderneming, is instructeur of fysiotherapeut. Maar ook ondernemers uit de spa- en wellnessbranche, zonnebranche en recreatiebranche reizen af naar Duitsland.

Wellness offensief De afgelopen jaren is binnen de branche een duidelijke verschuiving te zien richting wellness. Fitnesscentra passen zich steeds meer aan op de behoeften van hun klanten om te ontspannen en te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Bij FIBO uit zich dit in de sterke toename van het aantal vakbezoekers uit de gezondheidszorg en de wellnessbranche en beauty centra, spa’s en hotels. Inmiddels zijn zij goed voor bijna 30 procent van de ruim 42.500 vakbezoekers. Daarnaast is het aantal exposanten uit de wellnessbranche verdubbeld. Eén van de redenen hiervoor is het FIBO’s ‘wellness offensief’. Er zijn extra inspanningen verricht om in de nieuwe locatie het segment wellness nog meer te versterken. Exposanten en bezoekers specifiek uit deze industrie zijn benaderd en betrokken partners zijn verankerd in het raamprogramma. Een belangrijk element is de nieuwe thuisbasis van wellness exposanten op een prominente plek, direct naast de hoofdingang. Hier vinden bezoekers de nieuwste producten en concepten voor de wellnessbranche. Het uitgebreide assortiment van producten en diensten op de beursvloer wordt aangevuld met een seminar, het FIBO Wellness Forum. Tevens worden voor het eerst Wellness Tours georganiseerd waarmee bezoekers worden rondgeleid over de beurs langs exposanten en producten.

FIBO première: FIBOmed Congres De oude Romeinen zeiden het vroeger al: ‘Mens sana in corpore sano’. Hiermee gaven zij aan dat een gezond lichaam huist in een gezonde geest. In die tijd was regelmatige lichaamsbeweging dus al de sleutel voor een gezond lang leven. De fysieke fitheid is van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hetgeen wordt onderstreept door de medische wereld. Dit is ook de reden dat FIBO dit jaar voor het eerst het FIBOmed Congres organiseert. Tijdens dit eerste interdisciplinair congres zullen alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid aan bod komen. Het congres richt zich daarmee op specialisten zoals sportwetenschappers, kinesisten, fysiotherapeuten, instructeurs en sportartsen. In de afgelopen jaren heeft FIBO zich steeds meer gericht op de zorgmarkt. Sinds 2006 is het aantal bezoekers die werkzaam zijn in de zorgsector zoals specialisten,

sportartsen en fysiotherapeuten dan ook verdubbeld. De beurs speelt met onder meer het FIBOmed Congres nadrukkelijk in op deze ontwikkelingen. Het FIBOmed Congres omvat een groot scala aan onderwerpen. Om een indruk te geven, op het programma staan onder meer de gezondheidseffecten van oefeningen ter bevordering van spierkracht en uithoudingsvermogen, screening en monitoring van de gezondheid, voedingsinformatie of fitnessprogramma’s om een burn-out of depressie te voorkomen. Andere seminairs gaan over programma’s voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of bot- en spieraandoeningen. Of mensen die moeten revalideren na een langdurig ziekte. Maar ook initiatieven voor bedrijven om de gezondheid van medewerkers te bevorderen.

Kortom de beurs kent deze editie, met meer dan 612 deelnemende bedrijven, een omvangrijk aanbod aan exposanten. Met thema’s als fitnessen trainingstoestellen, wellness & beauty, gezondheidsbevordering, uitrusting & dienstverlening, sportvoeding en muziek bedient de beurs een breed spectrum van de branche. Daarnaast is er een uitgebreid programma met live podiumshows waaronder het inmiddels welbekende FIBO Event. Maar ook de vertrouwde onderdelen IST – Jobbeurs en GETUP congres staan weer op het programma.

Kaarten met korting Een bezoek aan FIBO is dit jaar wederom de moeite waard voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Zeker ook nu via Fit!magazine kaarten kunnen worden besteld met korting. Voor de lezers van Fit!magazine gelden de volgende aanbiedingen: Kaart voor 1 dag: € 16 in plaats van € 22 Kaart voor 2 dagen: € 24 in plaats van € 29 Kaart voor alle beursdagen: € 41 in plaats van € 48 Kijk op onze website www.fitmagazine.nu voor meer informatie.

Boek nu alvast jouw reis In maximaal drie uur rijden ben je in Keulen. Voor wie helemaal ontspannen naar de beurs wil, kan ook met de trein. Reis zonder stress en maak van jouw reistijd werktijd. Een betere manier is er niet om uitgerust aan het beursbezoek te beginnen. Kijk op www.nshispeed.nl voor meer informatie en het reisschema. Wil je een meerdaags bezoek brengen aan de beurs -wat wij gezien het aanbod aanraden- dan kan je via FIBO ook een hotelovernachting regelen. Op de site www.fibo.de vind je een link naar Partnerhotels waar je alles kunt lezen over de hotels in Keulen. Voor meer informatie: www.fibo.de

fit!magazine 37


column

Gedragsverandering…. omdat het geld oplevert De familie Wouters scheidt met ingang van dit jaar afval. Ons huis lijkt wel een afvalverwerkingsbedrijf. Een aparte bak voor groen, een aparte bak voor plastic, een aparte bak voor restafval, een aparte bak voor glas, een aparte bak voor papier. Niet alleen in de garage, maar ook in de keuken. Voordat milieufanaten ons willen overladen met complimenten: nee, dat doet de familie Wouters niet omdat we zo milieubewust zijn geworden. De reden voor onze ‘afvalscheidingswoede’ is louter financieel van aard. De gemeente waarin we wonen heeft namelijk met ingang van dit jaar een ander tariefstelsel voor huishoudelijk afval geïntroduceerd. De brieven daarvoor kregen we eind 2012. Ik besteedde er niet veel aandacht aan, vond het zelfs een onzinnig idee. Waarom weer alles veranderen? Het was toch duidelijk hoe het afval werd gesorteerd en opgehaald? Ik besloot de brieven toch eens grondiger te lezen, toen ik signalen van buurtgenoten kreeg dat het toch wel duur werd om het huishoudafval op de oude voet te blijven aanbieden. Een uurtje lezen later gaf mijn rekenapparaat een getal aan waar ik van schrok. Alles wordt duurder, dat weet ik, maar zoveel meer betalen voor het huishoudelijk afval? Het gezinsberaad duurde vervolgens niet lang: ook wij zouden het afval anders gaan scheiden en aanbieden. Dat scheelt ons op jaarbasis zo’n slordige duizend euro. En we zijn niet de enige. Toen mijn vrouw bij de lokale aanbieder van huishoudelijke apparaten vroeg naar enkele plastic afvalbakjes voor in de keuken, schaterde de verkoopster het uit. Die bakjes bleken niet aan te slepen, iedereen wilde ze hebben.

Gedragsverandering, zo blijkt weer eens, wordt sterk gevoed door financiële prikkels. De familie Wouters zou het afval niet anders scheiden als de gemeente vrijblijvend een beroep op ons had gedaan. Maar omdat het geld oplevert, doen we dat nu wel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat meer mensen tot een leefstijlverandering bereid zijn en daar aan vasthouden, als ze daar financieel voor worden beloond. In het concept Fitness 2.0 hebben we dat ingekleurd door de deelnemers aan het programma minder zorgpremie te laten betalen. Mensen die voldoende sporten, goed letten op hun voeding, niet roken en gematigd alcohol nuttigen, hoeven beduidend minder zorgpremie te betalen dan mensen die dat niet doen. Maandelijks worden de sporters in het fitnesscentrum getest, de gegevens worden geïnterpreteerd en doorgestuurd naar de zorgverzekeraar die op basis daarvan bepaalt hoeveel zorgpremie ze moeten betalen. Een goede leefstijl wordt dus financieel beloond, zoals in mijn gemeente goed afval scheiden wordt beloond. We onderzoeken nu of we in samenwerking met een zorgverzekeraar een pilot bij een fitnesscentrum kunnen uitzetten. Het zou mij niet verbazen als we geweldige resultaten boeken. Voorlopig concentreer ik me op het scheiden van afval. En mocht u de familie Wouters komende zomer een week langer op de camping in Zeeland zien, dan weet u waar wij dat van kunnen betalen.

Ronald Wouters is sinds 2004 directeur van Fit!vak en is na zijn CIOS opleiding altijd actief geweest in de fitnessbranche. Wil je reageren op zijn column, mail naar r.wouters@fitvak.com

38 fit!magazine


TAKE TAKE TRAINING TRAINING TO TO THE THE NEXT NEXT LEVEL LEVEL LMI_smartbar_FITMAGAZINE_210x250mm.indd 1

Neem om de Les Mills SMARTBARTM te bestellen of voor meer informatie contact op met Studion. T: +31 (0)416 67 51 01 - E: info@studion.nl - W: www.studion.nl - Twitter: hdd_studion

TM * NIEUW: NIEUW: De De Les Les Mills Mills SMARTBAR SMARTBAR TM!!* Til Til jeje workout workout naar naar een een hoger hoger niveau niveau met met dit dit revolutionaire revolutionaire haltersysteem haltersysteem van van TM Les zeer gebruiksvriendelijk gebruiksvriendelijk && biedt biedt tal tal van van nieuwe nieuwe mogelijkheden mogelijkheden voor voor de de gebruiker. gebruiker. Les Mills. Mills. De De Les Les Mills Mills SMARTBAR SMARTBAR TM isis zeer TM De zijn: De voordelen voordelen van van de de SMARTBAR SMARTBAR TM zijn:

QUICK QUICK && EASY EASY WISSELEN WISSELEN VAN VAN GEWICHTEN GEWICHTEN

aan te nemen en te behouden en het resultaat van de

workout te vergroten. Leden zullen, bijvoorbeeld in je

* * BODYPUMP lessen, de effectiviteit vanSMARTBAR de SMARTBAR TMset Iedere Iedere SMARTBAR setbevat: bevat:1 1barbell barbell& &6 6gewichten: gewichten:2 2x 1x 1kg,kg,2 2x 2,5 x 2,5kg,kg,2 2x 5x 5kg.kg.1010kgkggewichten gewichtenzijnzijnloslosverkrijgbaar. verkrijgbaar.

ewichten: 2 x 1 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg. 10 kg gewichten zijn los verkrijgbaar.

EASY EASY GRIP GRIP MEER MEER MOGELIJKHEDEN MOGELIJKHEDEN

Veel gewichtschijven zijn moeilijk vast te houden, Veel gewichtschijven zijn moeilijk vast te houden, waardoor polsen en vingers eerder moe zijn dan waardoor polsen en vingers eerder moe zijn dan de spieren waarvoor de oefening bedoeld is. De de spieren waarvoor de oefening bedoeld is. De SMARTBARTM gewichten met ergonomische handgrepen SMARTBARTM gewichten met ergonomische handgrepen zijn makkelijk vast te houden. Deelnemers kunnen meer zijn makkelijk vast te houden. Deelnemers kunnen meer gewicht dragen, 2 schijven tegelijk vasthouden en gewicht dragen, 2 schijven tegelijk vasthouden en hebben minder kans op blessures. hebben minder kans op blessures.

Neem om de Les Mills SMARTBARTM te bestellen of voor meer informatie contact op met Studion. Neem om de Les Mills SMARTBARTM te bestellen of voor meer informatie contact op met Studion. T: +31 (0)416 67 51 01 - E: info@studion.nl - W: www.studion.nl - Twitter: hdd_studion T: +31 (0)416 67 51 01 - E: info@studion.nl - W: www.studion.nl - Twitter: hdd_studion

direct voelen!

Veel gewichtschijven zijn moeilijk vast te houden,

EASY GRIP MEER MOGELIJKHEDEN

waardoor polsen en vingers eerder moe zijn dan

de spieren waarvoor de oefening bedoeld is. De

SMARTBARTM gewichten met ergonomische handgrepen

zijn makkelijk vast te houden. Deelnemers kunnen meer

25-05-12 13:53

Door het roterende kliksysteem draaien de schijven rond Door het roterende kliksysteem draaien de schijven rond en voelen op- en neerwaartse bewegingen gelijkmatig en en voelen op- en neerwaartse bewegingen gelijkmatig en soepel aan. Dit helpt deelnemers om een goede houding soepel aan. Dit helpt deelnemers om een goede houding aan te nemen en te behouden en het resultaat van de aan te nemen en te behouden en het resultaat van de workout te vergroten. Leden zullen, bijvoorbeeld in je workout te vergroten. Leden zullen, bijvoorbeeld in je BODYPUMP lessen, de effectiviteit van de SMARTBAR TM BODYPUMP lessen, de effectiviteit van de SMARTBAR TM direct voelen! direct voelen!

gewicht dragen, 2 schijven tegelijk vasthouden en

SMART SMART DESIGN DESIGN EFFECTIEVERE EFFECTIEVERE WORKOUT WORKOUT

hebben minder kans op blessures.

Met het unieke ‘slide-on’ kliksysteem gaat het wisselen van Met het unieke ‘slide-on’ kliksysteem gaat het wisselen van gewichten eenvoudig en snel. Er gaat weinig tijd verloren, gewichten eenvoudig en snel. Er gaat weinig tijd verloren, waardoor de trainingsintensiteit hoog blijft. Deelnemers waardoor de trainingsintensiteit hoog blijft. Deelnemers kunnen het gewicht zelfs tijdens oefeningen in slechts enkele kunnen het gewicht zelfs tijdens oefeningen in slechts enkele seconden aanpassen om nog betere resultaten te behalen! seconden aanpassen om nog betere resultaten te behalen!


8 tips voor een succesvol social media jaar

Als fitnessondernemer ontkom je er niet aan; de goede voornemens aan het begin van het jaar. Ook ondernemers hebben vaak goede voornemens, zoals bijvoorbeeld meer te gaan doen met social media in 2013. Niet zo vreemd want inmiddels is 70% van de Nederlanders op Facebook te vinden en spendeert de consument steeds meer tijd online. Succes met social media komt niet vanzelf. Daar zijn best wat goede voornemens voor nodig. Ik help graag door 8 tips op een rij te zetten, zodat je succesvol kan (door)starten met social media in 2013.

1. Bepaal een social media doel Ik zie vaak dat ondernemers starten met social media zonder een helder doel bepaald te hebben. Zonder doel ontbreekt vaak een lange termijn visie en zie je dat een social media site al snel aan de kant wordt gezet. Zorg dus eerst dat je één of enkele doel(en) bepaalt. Bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden, het betrekken van bestaande leden of het informeren en inspireren van leden.

2. Kies een social media netwerk dat past bij het doel Ieder social media netwerk heeft zo zijn eigen kenmerken. Zo is Twitter bijvoorbeeld zeer open en kan je iedereen aanspreken, is Facebook meer een community waar met een ‘like’ mensen zich aan je kunnen verbinden en zijn YouTube en Pinterest vooral visueel gedreven netwerken. Uitgaande van de eerder genoemde doelen past Twitter het beste bij het werven van nieuwe leden, omdat je gemakkelijk kan vinden wat er wordt gezegd en je iedereen aan kan spreken. Facebook past meer bij het betrekken van bestaande leden en het opbouwen van een community. YouTube, Pinterest en Instagram zijn typisch netwerken waarmee je met video’s en foto’s anderen kan inspireren.

40 fit!magazine


3. Maak keuzes en behoud focus

7. Zorg voor online conversaties

Uiteraard werken de verschillende netwerken vaak versterkend aan elkaar. Zo kan je YouTube video’s ook uitstekend op Facebook zetten en kan je Facebook berichten ook automatisch Twitteren. Toch is het aan te raden de focus te behouden op één of twee netwerken en daar het meeste tijd in te steken. Dat is prettiger voor jezelf, maar ook duidelijk voor de klant. Het is geen schande om te zeggen: ‘Wij gebruiken Twitter niet actief, maar zijn wel iedere dag te vinden op Facebook.’

Mensen praten graag online, maar moeten wel uitgelokt worden. Zorg dus voor conversatie starters. Stel open vragen, prikkel met leuke foto’s en video’s of bedenk acties waarop een reactie nodig is. Dit levert niet alleen betrokkenheid van leden op, maar helpt ook in de zichtbaarheid online. Hoe meer mensen erover praten, hoe beter het wordt gezien.

4. Iedereen kent de regels Wees duidelijk richting personeel over gebruik van social media. Praat hierover in een teamoverleg en spreek duidelijke regels met elkaar af. Het beste is social media richtlijnen te gebruiken. Dat klinkt formeel, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Samen met NewMediaBrains heb ik een voorbeeld document geschreven dat op een leuke, maar duidelijk manier beschrijft wat men wel en niet kan doen. Dit voorbeeld van social media richtlijnen kan je gratis aanvragen via NewMediaBrains: http://j.mp/voorbeeld-social-media-richtlijnen

5. Vind de social media helden in je organisatie Waarschijnlijk weet je al wie het zijn, de mensen binnen je organisatie die ‘iets’ met social media hebben. Vind manieren om deze mensen te betrekken bij je social media strategie. Het hoeft niet altijd de manager te zijn die iets op Facebook zet. Misschien is een trainer of receptionist veel beter om social media te laten beheren.

8. Zorg dat je altijd reageert Een informeel onderzoekje van mij wees eind 2012 uit dat veel fitnesscentra niet reageren als je direct een vraag stelt op Twitter terwijl ze wel claimen actief te zijn op Twitter. Zorg ervoor dat als iemand reageert of een vraag stelt op social media dat je er zo snel mogelijk op antwoordt. In mijn volgende artikel ga ik verder met dit onderwerp en bespreek ik een aantal van mijn favoriete tools om de bovenstaande tips slimmer en beter aan te pakken. Ik wens jullie een heel gezond en succesvol 2013 vol waardevolle social media contacten.

Remco Bron heeft passie voor nieuwe technologie en adviseert organisaties over het effectief gebruik van internet en social media. Wil je reageren op zijn column? Dat kan via Twitter @remcobron of gewoon ‘ouderwetsch’ via remco@somanythoughts.nl.

6. Maak tijd vrij Heb je de helden binnen je organisatie gevonden? Zorg dan ook dat ze tijd krijgen om aan social media te besteden. Vaak wordt onderschat hoeveel tijd het kost om iedere keer iets leuks te bedenken en reacties te beantwoorden. Zorg dat de mensen die je verantwoordelijk maakt voor social media ook daadwerkelijk de tijd hebben om er goed mee aan de slag te gaan.

fit!magazine 41


Erkende instructeurs zijn geen vanzelfsprekendheid Met een banner van EREPS * laat je zien dat jouw klanten wél kwaliteit kunnen verwachten.

Om klanten duidelijk te maken in welke centra ze wél op vakkundige begeleiding door gekwalificeerde instructeurs kunnen rekenen en welke centra wél kwaliteit bieden, heeft Fit!vak een officieel register voor trainers geopend: EREPS.

EREPS is bestemd voor instructeurs en trainers met de juiste kwalificaties en competenties om het beroep van gekwalificeerde trainer in de fitnessbranche veilig en effectief uit te oefenen. Fitnesscentra met gecertificeerde medewerkers kunnen zich eveneens inschrijven. Zij krijgen onder meer een EREPS deursticker en banner, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van centra die zich niet op basis van kwaliteit kunnen of willen profileren. Schrijf je als centrum dus in bij EREPS en ontvang een banner, zodat ook jouw klanten weten dat je kwaliteit biedt.

* Informeer naar de voorwaarden tel. 026 339 07 30 of info@fitvak.nl - meer informatie: www.ereps.nl en www.fitvak.nl

2011 13

Klanten van fitnesscentra gaan er automatisch van uit dat ze worden begeleid door erkende en vakkundige instructeurs en trainers. Dat zou ook zo moeten zijn. Maar de praktijk wijst uit dat er ook nog centra zijn met instructeurs die niet de gewenste opleiding en het vereiste diploma hebben.

HIER WERKEN ERKENDE INSTRUCTEURS

www.fitvak.com

3973_EREPS_RAAMSTICKER_v05.indd

1

www.ereps.nl

05-11-10 09:


column

Gelukkiger en langer leven In de vroege jaren negentig, toen een ‘grote spieren’ visie de wereld van fitness veroverde, ben ik samen met mijn broer gestart in Italië met een geheel nieuwe visie. Wij noemden het ‘Wellness’. Een diep Italiaanse manier van leven die teruggaat tot het oude Rome op basis van regelmatige lichaamsbeweging, een gezond dieet en een positieve geestelijke benadering. ‘Mens sana in corpore sano’, oftewel: een gezonde geest in een gezond lichaam. Er ontstond een revolutie die de focus van fitness verplaatste van ‘er goed uitzien’ naar ‘je goed voelen’. Van een elite groep van ‘body beautiful fanatics’ naar de gehele menselijke bevolking. Dankzij de Olympische Spelen in Londen vorig jaar hebben wij, maar ik denk ook de rest van de fitnessbranche, een omslagpunt bereikt voor wat betreft gezondheid en fitness. Bij Technogym geloven wij dat de balans tussen lichaam, geest en ziel wordt bereikt door regelmatige lichaamsbeweging, een gezond dieet en een positieve mentale houding. Wellness en welzijn zorgt voor een goed gevoel over onszelf en anderen. Het geeft meer energie en creativiteit op het werk en zorgt vooral voor een gelukkiger en langer leven.

Ik zou iedereen willen adviseren om het nieuwe fitness jaar te beginnen door te focussen op eenvoudige aanpassingen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door een verbeterde houding en rechtop te zitten terwijl je werkt achter het bureau. Om te helpen kun je een oefen bal gebruiken in plaats van een bureaustoel. De Wellness Ball is hier speciaal voor ontworpen. Het zittend werken op deze bal verbetert de spiertonus, maar ook de balans en de stabiliteit. Of probeer het stressniveau te verminderen door goed te eten en regelmatig te bewegen. Vul hiervoor de Aspiration Finder in, een wetenschappelijke vragenlijst om trainingsdoelen te stellen en te ontdekken welke activiteiten hierbij het best passen. Ik ben van mening dat elke training plezierig en tijdbesparend kan zijn en daardoor ook effectief. De nieuwste Technogym cardio serie is ontworpen met entertainment ondersteuning, zodat je films kunt kijken, muziek kunt luisteren, of complete e-mails kunt lezen/schrijven en conferentiegesprekken kunt bijwonen tijdens het hardlopen of fietsen. Mensen investeren meer dan ooit in technische producten zodat zij ook onderweg in contact kunnen blijven met hun gegevens. Dit doen zij door gebruik te maken van hun mobiele telefoon, tablet of PC. Deze trend heeft ook grote gevolgen voor onze industrie: onze nieuwste ontwikkeling ‘wellness on the go’ biedt een grote kans voor ons allemaal. Technogym zet hiermee ook dit jaar weer een stap richting de toekomst.

Nerio Alessandri Oprichter en directeur Technogym. fit!magazine 43


Nederlanders zitten gemiddeld 8,5 uur Het Nationaal Beweeg Onderzoek verzamelt sinds september 2011 gegevens over het beweeggedrag van Nederlanders. Specifiek wordt gekeken naar de nieuwe internationale beweegnorm. Uit de eerste tussenrapportage van het onderzoek blijkt dat de deelnemers gemiddeld genomen nogal wat uren zittend doorbrengen. Tevens blijken leden van een fitnesscentrum een positiever zelfbeeld te hebben dan nietleden. Hetgeen wat sterker wordt naarmate men langer lid is. Tenslotte voelen de deelnemers die de beweegnormen behalen zich gezonder, fitter en energieker dan mensen die de beweegnormen niet halen. In de vorige uitgave gaven we al wat onderzoeksgegevens prijs over het beweeggedrag van de deelnemers. Zo bleek uit het onderzoek dat slechts 14% voldoet aan de nieuwe beweegnorm. In dit tweede artikel zal er aandacht worden besteed aan onderzoeksresultaten ten aanzien van het zitgedrag en de zelfperceptie van de 4.694 deelnemers aan het onderzoek.

Zitgedrag In het onderzoek werd gevraagd naar het zitgedrag. Het blijkt echter dat men nogal veel zit gedurende een dag. Op een werkdag (zeg maar een gemiddelde door-de-weeks dag) zit men gemiddeld maar liefst 8,5 uur (513 minuten). Op een vrije dag (een dag in het weekend) zit men evengoed gemiddeld nog altijd 5,5 uur (330 minuten). Als we kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen zien we dat vrouwen tijdens

werkdagen significant minder zitten dan mannen. Of dit te verklaren is door het feit dat de werkzaamheden verschillen (bijvoorbeeld kantoorwerk versus fysiek werk) tussen beiden of door het feit dat vrouwen (ook buiten het werk) misschien meer huishoudelijke activiteiten uitvoeren is helaas niet te achterhalen. Tevens is gekeken naar de relatie tussen zitgedrag en gewicht op basis van BMI, zie het figuur ‘Relatie tussen BMI en zitgedrag’. Uit de gegevens is op te maken dat hier een significant stijgende trend zichtbaar is voor zowel werkdagen als vrije dagen. Naarmate deelnemers zwaarder zijn, zit men des te meer op een dag zit. Tenslotte blijken fitnessleden over het algemeen minder minuten per dag te zitten dan niet-fitnessleden. Duur van het lidmaatschap lijkt overigens geringe invloed te hebben op zitgedrag. Naarmate deelnemers langer lid zijn van een fitnesscentrum is er een trend

Relatie tussen BMI en zitgedrag 600 500 400 300

Werkdag

200

Vrije dag

100 0 ondergewicht

44 fit!magazine

gezond gewicht

licht zwaar overgewicht overgewicht

zichtbaar dat ze (vooral op werkdagen) slechts een aantal minder minuten per dag zittend doorbrengen.

Zelfperceptie Om zelfperceptie met betrekking tot gezondheid, fitheid, energieniveau en motivatie om te bewegen van de deelnemers te bepalen, mocht men zichzelf op een schaal van 1 tot 10 een ‘rapportcijfer’ geven. Zoals je hieronder kunt zien geven deelnemers zichzelf een ruime voldoende op het onderdeel gezondheid (7+) en een iets minder ruime voldoende op de onderdelen fitheid en energie-niveau (7-). Zelfperceptie op verschillende onderdelen Variabele Gezondheid Fitheid Energieniveau Motivatie om te (blijven) bewegen

Rapportcijfer 7,3 6,8 6,6 7,5

Ook hier zien we verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen geven zichzelf over het algemeen hogere ‘rapportcijfers’ dan vrouwen. Zij vinden zichzelf significant gezonder, fitter, energieker en gemotiveerder. Opvallend is verder dat er met het toenemen van de leeftijd een stijgende trend zichtbaar is. Naarmate men ouder wordt, heeft men dus een beter zelfbeeld van zijn gezondheid en daaraan gerelateerde variabelen. Daarnaast lijkt de zelfperceptie negatiever te


column

Devil in the detail Als je in deze ‘zware’ tijden veel fitnessclubs bezoekt en de ondernemers en medewerkers spreekt, word je niet altijd vrolijk. Het is een verdringingsmarkt die zwaar op prijs concurreert. Zou onze branche in de huidige vorm aan het vergaan zijn? Ik hoor dagelijks allerlei doemverhalen. Zo zijn we ook bang gemaakt dat de wereld zou vergaan, omdat de Mayakalender afliep. Maar mocht het je ontgaan zijn: we bestaan nog steeds! En ook onze branche is alive and kicking, met veel kansen. Je moet ze alleen wel grijpen. worden naarmate het gewicht toeneemt. Anders gezegd: hoe zwaarder men is, hoe negatiever het zelfbeeld wordt en minder gezond, fit, energiek en gemotiveerd men zich voelt om te bewegen. Als we kijken naar fitnessleden dan zien we dat zij een positiever beeld van zichzelf dan nietfitnessleden. Zelfperceptie wordt bovendien positiever naarmate iemand langer lid is. Deelnemers krijgen dus een beter zelfbeeld naarmate men langer lid is van een fitnesscentrum. Tenslotte voelen de mensen die de beweegnormen halen zich gezonder, fitter en energieker dan mensen die de beweegnormen niet halen. Dit effect is het grootst voor mensen die aan de volledige Schijf van 3 voldoen, gevolgd door mensen die aan de fitnorm (in combinatie met een andere beweegnorm) voldoen.

Wordt vervolgd Het Nationaal Beweeg Onderzoek loopt nog door in 2013. Daarmee is straks een groot aantal gegevens beschikbaar van deelnemers van een aantal opeenvolgende kwartalen. Alle deelnemers krijgen immers elke 3 maanden weer een uitnodiging om de vragen te beantwoorden. Niet alleen kan aan de hand daarvan bekeken worden in hoeverre beweeggedrag stabiel is of afhankelijk is van seizoensinvloeden. Vooral kan zo worden geanalyseerd of er verschillen bestaan tussen fitnessleden en niet-fitnessleden.

Onlangs is Stephan Covey overleden. Gelukkig heeft hij het een en ander achtergelaten. In zijn meest bekende boek heeft hij het over de cirkel van invloed. Samenvattend: als je ergens geen invloed op hebt, ga je dan richten op de zaken waar je wél invloed op hebt. Klinkt lekker cliché. Maar met de files en het aantal uren dat ik op de snelweg vertoef, denk ik dagelijks aan mijn cirkel van invloed. Als ik dit vertaal naar wat ik dagelijks terug zie bij mijn bezoeken aan fitnessclubs, dan kunnen we onze mindset nog wel een beetje veranderen. De macro economische situatie verander je namelijk niet en een concurrent weerhouden van het openen van een vestiging ook niet. Tenzij je bereid bent een strafrechtelijke vervolging te riskeren. Wat kunnen we dan wel doen? In de column van Ernst de Neef in het december nummer van fit!magazine wordt de presentatie van René Boenders op Fitspiration aangehaald. Het moet ‘leuk & lekker’ zijn. Zijn alle contacten die de medewerkers in de club met klanten hebben wel leuk en lekker? Vindt jouw medewerker het leuk en lekker om klantcontact te hebben? Hoe vaak toveren ze die glimlach op het gezicht? Wist je dat als je telefonisch contact hebt en je dit met een glimlach doet, de persoon aan de andere kant van de lijn dat merkt? Is het wel leuk en lekker bij jou op de club? Staat de klant centraal? Heb je hier een visie over? Draag je die uit?

Projectleider Nationaal Beweeg Onderzoek

Wat ik een geweldig boek vind is ‘Starbucks’ van Joseph A. Michelli. Een must read voor iedereen die te maken heeft met klantcontact. Dit boek beschrijft de principes van Starbucks die ten grondslag liggen aan het enorme succes. Dit heeft alles te maken met details. The devil is in the detail en een glimlach kost helemaal niets.

Voor meer informatie www.nationaalbeweegonderzoek.nl

Robert Louw is senior accountmanager van de HDD

Peter Wolfhagen

Group en is vanaf 2000 werkzaam in de fitnessbranche. Wil je reageren op zijn column, mail naar robertl@hddgroup.com fit!magazine 45


NASM Personal Training Opleiding • 7 lesdagen • Leer werken vanuit een geïntegreerd NASM trainingsconcept (OPT model). • Gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen. Erkend Fit!vak  opleidingscentrum

WINTERACTIE Gratis cursus  Paramedische  Fitnesstrainer  of  (Pre) diabetes  bij  de  opleiding  Fitnesstrainer  A  of  B* Kijk  op:  www.start2move.nl

• Internationaal (NASM) erkend. • Ontvang een ondersteunend thuisstudie programma extra.

Start: februari 2013 op diverse locaties

o.a. Fitnesstrainer  A  en  B  |  Personal  Trainer  |  Sport  en  Voeding  |  Bootcamp  trainer *Deze  actie  is  geldig  tot  1  maart  2013

Meer informatie:

EFAA. T 0495 – 533229 | www.efaa.nl

Amersfoort |  Arnhem  |  Leeuwarden  |  Tilburg  |  Weesp  |  Zwolle

Beter & veilig leren zwemmen met EasySwim Pro! Modern zwemonderwijs, afgestemd op het jonge kind. • Volledige bewegingsvrijheid • Hoge veiligheid • Ideaal bij aanleren zwemslagen • Perfect voor gebruik in diep water, ook in het voortraject

Voor meer informatie: Drie Essen Trading B.V. | e info@drie-essen-trading.nl | i www.drie-essen-trading.nl


column

Nu zal je wat beleven! Een maand geleden was ik met mijn vriendin in Amsterdam voor de kerst inkopen. Ondanks de onophoudelijke regen die dag, was er veel winkelpubliek. Natuurlijk werd er wat haastig gelopen en doken de meeste mensen steeds snel een winkel in om de regen te ontvluchten. Behalve voor één winkel. Daar stond van ’s morgenvroeg tot ’s avonds laat een lange rij mensen, al dan niet met paraplu, te wachten om de winkel in te mogen. Allemaal stonden ze te wachten om naar binnen te mogen in de eerste Nederlandse vestiging van het kleding merk Abercrombie & Fitch. In Amerika heb ik zelf regelmatig A&F bezocht. Maar aangezien mijn vriendin deze winkel niet kende, dook ik met haar net voor sluiting -toen er geen rij meer stondde winkel in. Het maakt niet uit of je een A&F winkel in Amsterdam, London of New York bezoekt. Alle winkels zijn op dezelfde manier ingericht en één ding staat centraal: Beleving! De locatie, het pand, de inrichting, licht, muziek, kleur en geur zorgen er voor dat de klant helemaal opgaat in de A&F beleving. In tegenstelling tot de meeste winkels, kan je niet van buiten naar binnen kijken of andersom en bij de ingang staat altijd een mannelijk model die rechtstreeks uit de A&F brochure lijkt te zijn gestapt. O ja, en daar kan je dan natuurlijk mee op de foto… A&F heeft heel goed begrepen dat in een wereld vol materiële overvloed je niet meer moet onderscheiden op het product maar op de beleving. A&F verkoopt kleding, maar dat doen er een heleboel op de wereld. De beleving die ze er om heen hebben gecreëerd, zorgt ervoor dat mensen zelfs bereid zijn om lang in de regen en kou te wachten om naar binnen te mogen.

dienst die door vele anderen ook wordt aangeboden, alleen hebben zij de verpakking ‘het podium er om heen’ tot een beleving gemaakt. Deze bedrijven richten zich dan ook helemaal niet tot een doelgroep, maar tot een fan-groep. Zij zijn in staat om van hun klanten fans te maken doordat ze deze mensen emotioneel raken en inspireren door de manier waarop ze hun product en dienst aanbieden. Daarbij zijn deze bedrijven niet bang voor het zogenaamde ‘polarizing-people effect’. Oftewel: either you love it or you hate it. Sterker nog, meer dan meeste bedrijven kiezen stellig positie en zijn vooral niet ‘voor iedereen’. Hoe zit dat in de fitnessbranche? Zo’n twee jaar geleden heeft een Amerikaans onderzoeksinstituut een onderzoek gepubliceerd genaamd: “The 5 most dangerous trends of the fitness-industry”. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat één van de vijf grootste bedreigingen voor de fitnessindustrie is dat fitnesscentra hopeloos achterlopen op beleving in vergelijking met andere branches. Restaurants gebruiken al jaren kleur en geluid om het (eet en drink) gedrag van klanten te beïnvloeden. Moet er meer actief moet worden gegeten, dan zijn de tafelkleedjes fel rood. Denk maar aan pizzatenten. In de restaurants waar de nadruk minder ligt op (veel) eten, maar juist op de (dure) drank, is het donkerder en rustiger. Kortom: kleur, geur, licht en geluid zijn bepalend voor het beïnvloeden van het gedrag van de klant. Het is opvallend dat veel fitnessclubs met deze aspecten vooral wat hebben gedaan in de entree, receptie, bar/horeca en kleedkamers. In de fitnessruimte, waar de klant vaak het grootste deel van zijn bezoek verblijft, zijn de muren meestal wit en de vloer grijs opgeleukt met TL-verlichting. Daar is wat mij betreft voor veel clubs qua beleving nog veel winst te behalen. Juist de fitnessruimte zou er voor moeten zorgen dat alle zintuigen geprikkeld worden. Dat de klant even het tijdsbesef verliest en emotioneel geraakt wordt. Door het product fitness, dat op zoveel andere plaatsen ook wordt aangeboden, een podium van beleving te geven ga je je onderscheiden van de rest. En voor je het weet zijn mensen bereid om lang in de regen en kou te wachten om bij jouw club naar binnen te mogen. Dan zal je wat beleven…!

In de huidige belevingseconomie zijn emotie en fantasie cruciaal voor succes. Dat snapt niet alleen A&F, Starbucks en de Efteling maar een heleboel andere succesvolle bedrijven in de wereld. Allemaal verkopen ze een product of

Ernst de Neef is mede-eigenaar van adviesbureau Trimixx. Hij is meer dan 12 jaar actief in de fitnessbranche en de laatste tijd vooral bezig met het nieuwe concept FunXtion. Wil je reageren op zijn column, mail naar e.deneef@trimixx.nl fit!magazine 47


Syx Automations

uw bedrijf in deze index? Vanaf € 155,00 per jaar Voor meer informatie tel. +31 (0)227 593433 info@fitmagazine.nu Een indexplaatsing kan per nummer ingaan voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd. Let op! Opzegging schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

Les Mills

Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 4328416 fax 033 4610933 info@syx.nl www.syx.nl

V Consyst

Astro Interieur B.V.

Parmentierweg 16 7602 PW Almelo tel. 0546-861777 fax 0546-871047 info@astro-interieur.nl www.astro-interieur.nl

Krankcycle - Matrix Fitness

Schering 31 - 33 8280 AB Genemuiden tel. 038 3857057 fax 038 3858525 vconsyst@vconsyst.nl www.vconsyst.nl

Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 fax 030 2400208 info@matrixfitness.nl www.matrixfitness.nl

beeld- & geluidsapparatuur

headsets

DIATSO BV

DIATSO BV

Kryptonstraat 33 6718 WR Ede tel. 0318 830265 info@diatso.nl www.diatso.nl

kledinglockers

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 349725 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

Digital Atmospheric Solutions

De audiovisuele specialist

Kryptonstraat 33 6718 WR Ede tel. 0318 830265 info@diatso.nl www.diatso.nl

Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 634888 fax 0345 611050 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Kupan BV Digital Atmospheric Solutions

De audiovisuele specialist

adviesbureau’s

cardio apparatuur

hydromassage

Trimixx International

Life Fitness (Atlantic) BV

Fysioline Leisure Products.

Zwaluwenweg 14 3762 VC SOEST tel. 035 2600016 info@trimixx.nl www.trimixx.nl

Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

aerobicmaterialen

Matrix Fitness

Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

Studion

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675101 fax 0416 660066 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

aromaverstuivers Air Aroma Benelux – Betere Lucht BV Lotharingen 50 3524 RD Utrecht tel. 030 2881442 fax 030 2884134 info@beterelucht.nl www.beterelucht.nl www.air-aroma.com

automatisering Compudienst/LVP B.V. Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

48 fit!magazine

Johnson Health Tech Netherlands BV Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 fax 030 2400208 info@matrixfitness.nl www.matrixfitness.nl

Technogym Benelux B.V.

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com

etherische oliën Air Aroma Benelux – Betere Lucht BV Lotharingen 50 3524 RD Utrecht tel. 030 2881442 fax 030 2884134 info@beterelucht.nl www.beterelucht.nl www.air-aroma.com

groepsfitness programma’s Funxtion International Soestdijkerweg 10B 3734 MH Den Dolder tel. 06 54600072 tel. 06 11886581 info@funxtion.nl www.funxtion.nl

Valeriusstraat 137 1075 ET Amsterdam tel. 020 4713456 fax 020 6204236 info@fysioline.nl www.fysioline.nl

Interieur op maat Astro Interieur B.V.

Parmentierweg 16 7602 PW Almelo tel. 0546-861777 fax 0546-871047 info@astro-interieur.nl www.astro-interieur.nl

infrarood cabines 4seasonsspa

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 427042 fax 0342 413349 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Tylö Nederland

Kernweg 27 1627 LH Hoorn tel. 0229 562161 fax 0229 562169 info@tylosauna.nl www.tylosauna.nl

Postbus 47 7050 AA Varsseveld tel. 0315 76 00 60 info@kupan.nl www.kupan.nl

Leerkotte b.v.

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

kracht apparatuur Life Fitness (Atlantic) BV Bijdorpplein 25 - 31 2992 LB Barendrecht tel. 0180 646666 fax 0180 646699 info@lifefitness.nl www.lifefitness.nl

Matrix Fitness

Johnson Health Tech Netherlands BV Vleugelboot 14 3991 CL Houten tel. 030 2445435 fax 030 2400208 info@matrixfitness.nl www.matrixfitness.nl

Technogym Benelux B.V.

Essebaan 63 2908 LJ Capelle a/d IJssel tel. 010 4223222 fax 010 4222568 info_blx@technogym.com www.technogym.com

LED verlichting DIATSO BV

Kryptonstraat 33 6718 WR Ede tel. 0318 830265 info@diatso.nl www.diatso.nl

Marketing Hidden Profits

Asterweg 20 K2 1031 HN Amsterdam tel. 020 3458183 fax 084 7486972 info@hiddenprofits.nl www.hiddenprofits.nl

Digital Atmospheric Solutions

De audiovisuele specialist


leveranciersindex

opleidingen & cursussen NBZ

Het Sterrenbeeld 15a 5215 MK ’s-Hertogenbosch tel. 073 6124061 fax 073 6124457 info@nbz.nl www.nbz.nl

SL!M

Elzenweg 37 5144 MB Waalwijk tel. 0416 675100 fax 0416 660232 info@hddgroep.nl www.hddgroep.nl

START2MOVE

Reukgras 78 8043 KN Zwolle tel. 038 2303606 info@start2move.nl www. 2move.nl

RVS Zwembaden HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

sanitaire cabines Hermeta Projectbouw B.V. Postbus 1017 4147 ZG Asperen tel. 0345 634888 fax 0345 611050 projectbouw@hermeta.nl www.hermeta.nl

Kupan BV

Postbus 47 7050 AA Varsseveld tel. 0315 76 00 60 info@kupan.nl www.kupan.nl

Leerkotte b.v.

Postbus 376 7550 AJ Hengelo tel. 074 2430885 fax 074 2422518 info@leerkotte.nl www.leerkotte.nl

sauna's / stoomcabines 4seasonsspa

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

Interhiva b.v.

Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 427042 fax 0342 413349 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Tylö Nederland

Kernweg 27 1627 LH Hoorn tel. 0229 562161 fax 0229 562169 info@tylosauna.nl www.tylosauna.nl

TOEGANGSCONTROLE Compudienst/LVP B.V. Markkant 5 4906 KB Oosterhout tel. 0162 450506 fax 0162 453868 compudienst@lvp.nl compudienst.lvp.nl

Syx Automations Meesterstraat 2 3861 RE Nijkerk tel. 033 4328416 fax 033 4610933 info@syx.nl www.syx.nl

UV-desinfectie Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

ProMinent Verder B.V.

Postbus 12 3450 AA Vleuten tel. 030 6779280 fax 030 6779288 zwembad@prominent.nl www.prominent.nl

waterbehandeling Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

Lotec

Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

watermonitoring Pro Water B.V.

Postbus 960 7550 AZ Hengelo tel. 074 2915150 fax 074 2915350 info@prowater.nl www.prowater.nl

whirlpools 4seasonsspa

Prins Hendriklaan 17 1075 AZ Amsterdam tel. 020 5286656 fax 020 5286657 info@4seasonsspa.com www.4seasonsspa.com

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 427042 fax 0342 413349 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

zonneapparatuur JK-Nederland B.V.

Vareseweg 55 3047 AT Rotterdam tel. 010 4622933 fax 010 2459929 info@jk-nederland.nl www.jk-nederland.nl

Hapro Professional

Turfschipper 25 2292JC Wateringen tel. 0174 272374 info@haproprofessional.nl www.haproprofessional.nl

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 427042 fax 0342 413349 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

zoutelektrolyse Hydrochemie-Conhag B.V. Postbus 122 2650 AC Berkel en Rodenrijs tel. 010 5115211 fax 010 5115274 info@hycon.nl www.hycon.nl

Roozeboom & Van den Bos Instrument BV Postbus 395 3760 AJ SOEST tel. 035 5431511 fax 035 5431448 info@rb-instrument.nl www.rb-instrument.nl

Van den Heuvel Watertechnologie bv Glashorst 114 3925 BV  Scherpenzeel tel. 033 277 86 00 fax 033 277 83 99 info@vdhwater.nl www.vdhwater.nl

Zilvold BV Robbertsmatenstraat 15 8081 HL Elburg tel. 0525 686822 fax 0525 686133 mail@zilvoldhf.nl www.zilvoldhf.nl

zwembaden aanleg Hollander Techniek

Postbus 1172 7301 BK Apeldoorn tel. 055 3681111 fax 055 3681100 info@hollandertechniek.nl www.hollandertechniek.nl

HSB Benelux

Dr. Scheiber-Str. 28 A-4870 Vöcklamarkt tel. +32 0 473 716659 fax +32 015 553204 delouker@hsb.eu www.hsb.eu

Interhiva b.v. Hanzeweg 17 3771 NG Barneveld tel. 0342 427042 fax 0342 413349 info@interhiva.nl www.interhiva.nl

Lotec Postbus 1427 5602 BK Eindhoven tel. 040 2430021 fax 040 2455390 info@lotec.nl www.lotec.nl

Myrtha Pools

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel. 0226 333000 fax 0226 333099 p.vanwijnsberge@variopool.nl www.rvszwembaden.nl

zwembad AFDEKDEKENS Variodeck BV

Haarspit 3 1724 BG Oudkarspel tel 0226 333000 fax 0226 333099 info@variodeck.nl www.variodeck.nl

ZWEM-DRIJFPAK EasySwim

Drie Essen Trading BV Meerbosweg 7 5469 PL Erp tel: 06 24107997 fax: 0413 213821 info@drie-essen-trading.nl www.drie-essen-trading.nl

fit!magazine 49


Dan Cohen, ‘gefocust, gek en romantisch’ Van je hobby je vak maken. Het is een droom van velen, maar niet iedereen lukt het. Wanneer je Dan Cohen, professional trainer, ontmoet is één ding meteen duidelijk: het is hem wel gelukt. Bewegen zit in zijn bloed. Al van jongs af aan voelde Cohen zich aangetrokken tot de vechtsport. Dit resulteerde uiteindelijk in de zwarte band voor kickboxen en karate op zijn 25ste. Daarna is hij zich gaan richten op beweegprogramma’s. Sinds 2004 werkt Cohen samen met Rachael Newsham aan BODY COMBAT. Vanaf 2010 is hij program director van CXWORX en International Master Trainer voor BODY PUMP. Korter maar krachtig Op deze manier is uiteindelijk ook het idee ontstaan van een 30 minuten programma. “We zagen dat onze deelnemers sneller en intensiever wilden trainen.” Cohen merkte dat men in de Verenigde Staten de training soms te lang vond. Vervolgens kwam men op het idee van 30 minuten programma’s. Korter, maar dan wel intensiever. Laura Pels van de HDD Group vult aan dat ‘GRIT STRENGTH’ een 30 minuten programma is dat recent succesvol is geïntroduceerd in Nederland. “Nederland is het eerste land waar men het programma als een pilot heeft aangeboden.” In een haastige maatschappij nemen we steeds minder tijd voor activiteiten. Maar we willen wel blijven bewegen. “Een korter, maar intensiever programma sluit dan mooi aan. Oftewel: in minder tijd hetzelfde effect”, zo weet Pels uit ervaring. “Als je voluit gaat en alles geeft, ga je tot het uiterste. Maar wel met resultaat.”

Focus houden Cohen omschrijft zichzelf als gefocust, gek en romantisch. Deze mix heeft Cohen gemaakt tot een succesvolle trainer die steeds weer in staat is om mensen in beweging te krijgen en te houden. Cohen is daarom ook even in Nederland tijdens het Les Mills Megakwartaal om trainers te inspireren. Tussen de sessies door is er tijd voor een gesprek. Dat Cohen een grote naam heeft in de branche wordt al duidelijk voordat we überhaupt een woord hebben gewisseld. Nog snel gaat Cohen op de foto met een fan. Even lijkt het erop dat we hier te maken hebben met een popster. Maar dan zonder sterallures, Cohen doet het allemaal graag. Hij doet zijn werk met passie voor en door de mensen en dat straalt hij uit.

Innovatie en kwaliteit Mensen in bewegen krijgen is zijn doel. Innovatie staat daarbij voorop, en kwaliteit. Niets gaat vanzelf of is vanzelfsprekend. De ontwikkeling van een nieuw product bestaat uit een intensief traject, benadrukt Cohen. “We werken nauw samen met een universiteit om vanuit de wetenschap precies te weten hoe mensen bewegen. Met behulp van allerlei onderzoeken worden de bewegingen grondig geanalyseerd. Hierbij wordt niets overgeslagen. Elke beweging van de armen of benen, het gebruik van weerstand, de lengte van de oefeningen, de intensiteit wordt onderworpen aan een onderzoek. De uitkomsten hiervan, samen met onze eigen kennis, vormt de basis voor een programma. Alles is bewust vormgegeven om te zorgen dat mensen verantwoord bewegen en het meeste rendement halen uit een programma.”

50 fit!magazine

Tot het uiterste gaan loopt ook als een rode draad door het leven van Cohen. “In fysiek opzicht heb ik voor mijzelf altijd de grenzen opgezocht. Ik daag mijzelf steeds weer uit om net een stapje harder te gaan.” Maar ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van zijn programma’s. Met passie voor het vak kijkt Cohen naar nieuwe mogelijkheden. De kracht zit daarbij in het houden van focus. Cohen concentreert zich vooral op zijn eigen producten, maar deinst er ook niet voor terug om informatie te delen met anderen. “Hoe meer we met elkaar weten, hoe beter toch? Uiteindelijk gaat het mij erom dat mensen bewegen en er plezier aan beleven. Daar probeer ik zo goed mogelijk mijn steentje aan bij te dragen. Zolang ik dat doe met hart voor de zaak, ben ik op de goede weg.” Soms vragen mensen Cohen ook wel eens of hij het vervelend zou vinden als anderen dan zijn programma’s gaan kopiëren. Maar daar zit Cohen niet mee. “Integendeel. Ik beschouw het juist als een compliment. Als anderen hetzelfde willen, heb je het toch goed gedaan?” Cohen kijkt ook niet veel naar andere partijen in de markt. “Zodra ik mij bezig ga houden met anderen, heb ik de verkeerde focus voor ogen en dat gaat dan ten koste van de programma’s. Doe waar je goed in bent en blijf gefocust. En werk met de juiste mensen om je heen. Zo simpel is het.“ Cohen bruist van energie. Zo blijkt ook uit zijn antwoord op de vraag wat zijn plannen voor de toekomst zijn. “Ik heb heel veel plannen, elke dag komen er weer nieuwe ideeën bij. Gelukkig werk ik met veel deskundige gepassioneerde mensen zodat ik komend jaar deze ideeën realiteit kan maken.” Nieuwe oefeningen, programma’s, verbeteringen. Steeds maar weer met als doel om mensen in beweging te krijgen en met plezier in beweging te houden.


4SeasonsSpa

, de wellness specialist voor hotels, thermen en jachtbouw industrie. In 2012 zijn door 4SeasonsSpa in Nederland wellness faciliteiten gerealiseerd in onder andere het Conservatorium Hotel, Snow World en Promenade Hotel. Nieuwbouw en renovatie van individuele wellness elementen tot totale project realisatie. Maatwerk is onze standaard, zowel bij onze speciale 3 in 1 compacte wellness oplossing tot complete wellness faciliteit. Neem contact met ons op voor een advies op maat, wij denken graag met u mee.

HAMAM

SAUNA

STEAM

info@4seasonsspa.com

HYDROMASSAGE

www.4seasonsspa-pro.com


Intensieve kracht- en cardiotraining met de

ClimbMill

In de VS is de ClimbMill mateloos populair. Niet vreemd, meent Radmilo Soda, want het is een apparaat waar je intensief verschillende spieren mee kunt trainen. Daarnaast is het perfect voor high impact cardiovasculaire trainingen. Radmilo Soda, eigenaar van Soda Bodyfit en bekend van het RTL4-televisieprogramma Obese, raadt de ClimbMill van harte aan. ‘Trainen op de ClimbMill moet je zien als het beklimmen van een trap in een hoge flat. Je kunt er de banden van je enkel-, knie- en heupgewrichten mee verbeteren en je kuiten, dijbenen en billen intensief trainen. Daarnaast is het een ideaal apparaat om je basisconditie te verbeteren. Je kunt namelijk zelf de snelheid, en daarmee de intensiteit van je training, bepalen. Het prettige is dat je rechtop op het toestel staat. Dat is goed voor je ademhaling waardoor je meer én constantere krachtinspanningen kunt leveren.’ Omdat het toestel zowel de conditie als de spieropbouw bevordert, is een ClimbMilltraining vrijwel iedereen aan te bevelen. Radmilo: ‘Ik verwijs regelmatig mensen naar de ClimbMill. Veel vrouwen trainen erop om sterke bilspieren en dijbenen te krijgen. Voor mensen met overgewicht biedt het een goede cardiotraining en topsporters voeren er graag een hoge hartslagtraining op uit. Het toestel is ook zeer geschikt voor mensen die revalideren. Zij kunnen er namelijk een dagelijkse situatie – traplopen – mee simuleren en oefenen. De ClimbMill is een onmisbaar toestel in mijn fitnesscentrum dat zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Een aanrader!’

www.matrixfitness.nl Radmilo Soda: ‘De ClimbMill is een onmisbaar toestel in mijn fitnesscentrum dat zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Een aanrader!’

Fit!magazine #45  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche

Fit!magazine #45  

Vakblad voor professionals in de fitnessbranche