Page 1

001_GPV2QU_20120421_VMGCV_00.pdf; Apr 18, 2012 12:09:49


002_GPV1QU_20120421_VMGCV_00.pdf; Apr 18, 2012 14:17:17

p teken hier je toekomstvisie p post er een foto van op Instagram p voeg er #witblad en #vacature aan toe

#vacature #witblad

Begin je toekomst met een #witblad en win een iPad Met een wit blad herbeginnen is uitdagend, maar ook verfrissend. En nodig: de wereld verandert snel en radicaal. Daarom dagen we jou uit om vooruit te blikken op je carrière. Waar sta je binnen 10 jaar? Hoe ziet je toekomst eruit? Teken jouw visie uit op dit blad en deel de foto ervan met #Vacature. Stuur ons een foto van je ontwerp en win de laatste nieuwe iPad. Plaats je toekomstbeeld op Instagram met vermelding van de hashtags #witblad en #vacature en deel ze via Twitter of Facebook. Alle inzendingen verschijnen op www.vacature.com/witblad. Een selectie van de beste inzendingen publiceren we vanaf 28 april in #Vacature Magazine.

Tijd om op te staan. Nu is het moment voor m/v met talent.


001_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:13:42

01

Stand Punt door Dominique Soenens

Dik verdiend Verdienen ze dat wel? Dat was de centrale vraag in de discussie die onlangs – nog maar eens – in de media woedde over

De knip op De beDrijfsportemonnee 04 ceo zonDer complimenten

10

topverdieners. Nu was de hetze in dit geval goed te begrijpen. Want aanleiding was het ijskoude cynisme waarmee de bankwereld vandaag bonussen uitdeelt en tegelijk besloot om de

Een goede huisvader waakt over zijn centen, een slimme

Hij doet niets liever dan nieuwe oorden verkennen met

interesten op spaarboekjes te verlagen, een daad waarmee de

bedrijfsleider bespaart op kosten in crisistijd. Driesterren-

zijn troepen. En ooit zette hij het hele directieteam aan de

sector onverhuld duidelijk maakte hoe ze dacht over de steun

hotel voor zijn reizend personeel, kleinere firmawagen

deur. Francis Lambilliotte (58), ceo van familiebedrijf Ha-

die ze kreeg van de overheid, en dus van ons allemaal. Al ging

voor de manager, dubbelzijdig kopiëren voor iedereen.

mon: “Als het goed gaat, heb je veel vrienden. In moeilijke

de discussie voor alle duidelijkheid niet alleen over bankbo-

Al kan je ook te veel besparen…

tijden sta je alleen.”

nussen, maar over topverdieners tout court. Bankiers, artiesten, topsporters, you name it.

“De weg van de minste weerstand is misschien de leukste, maar niet de beste.”

Of ze dat wel verdienden dus, al die exorbitante bedragen. En één van de mensen die de discussie kruidden, was de Antwerpse professor Bea Cantillon, die zich als sociologe onder

Werken op een zinkenD schip

14 De machiavelli in een it’er

18

meer buigt over het fenomeen armoede. Zij zei: “Rijke mensen zijn meestal mensen die veel geluk hebben in hun leven. Omdat ze geld geërfd hebben. Omdat ze uitzonderlijk veel talent hebben om te voetballen of te tennissen. Of omdat ze

Ze zijn nog met 350: de overblijvers in de restbank

Pas op als u aanpapt met een collega. Veel kans dat de

Dexia NV. Ze roeien voort met de riemen die ze hebben.

it’er uw vurige liefdesmails onderschept. It’ers hebben

over de juiste kwaliteiten beschikken om op te klimmen in het

Ze dobberen doelloos rond. Of ze verlaten het schip,

veel macht. En soms heiligt het doel de middelen. Ter

bedrijfsleven. En aan geluk in het leven heb je als individu zelf

voor het definitief keldert.

glorie van de eigen carrière, of die van een manager

weinig verdienste.”

met minder nobele bedoelingen.

Het citaat is voer voor discussie, dat is het minste wat je kan zeggen. Is talentvol of succesvol zijn een kwestie van veel geluk hebben? Het is kort door de bocht en het is vooral ook makkelijk. Want twee voorwaarden voor succes zijn net hard werken en passie. Net als talent en geluk. Misschien is net dat niet toevallig het lesje dat we vandaag krijgen van Azië. En dat we soms iets te makkelijk uit het oog verliezen. Nu word je met talent en hard werken niet automatisch succesvol, en rijk al helemaal niet, maar het omgekeerde beweren – zoals Bea Cantillon deed – is net een paar bruggen te ver. En

rubrieken maanDag van gespot salarisWatcher junkbox lezersbrieven column an olaerts vacature.com

Kijk verder in dit nummer voor boeiende uitdagingen bij:

3 9 13 16 17 21 21

Air Liquide, Tractebel, Stad Mortsel, General Motors, Verstegen, Hays, ...

helaas: haar uitspraak is ietwat exemplarisch voor de mentaliteit die bij ons vaak heerst. Het doet denken aan wat een absoluut goedbedoelende ouder op tv zei: “Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn kind zo weinig mogelijk struikelblokken op zijn pad tegenkomt tijdens zijn opvoeding.” Is het niet de bedoeling van opvoeden om kinderen met struikelblokken te confronteren, zodat ze leren hoe ze die kunnen overwinnen? Zodat ze leren dat de weg van de minste weerstand soms wel de leukste, maar niet altijd de beste is?

gert, hoofdverpleegkundige

abonnees van De tijD, De morgen, gazet van antWerpen en het laatste nieuWs ontvangen vacature automatisch bij hun krant.

VMG-20120421_01_INHOUD.indd 1

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt

19/04/12 21:06


002_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:04:32

2

VACATURE 21 APRIL 2012

VLERICK AWARD 2012

CHOOSE  Hedwig De Meyer Stageco

 Ivo Marechal H.Essers

 Chris Van Doorslaer Cartamundi

 Wilfried Vancraen Materialise

Vlerick Award recognises those leaders who guided their company to the international top within their sector, with sustainable results.

Who will win this prestigious business award?

Vlerick Award 2012

YOU CHOOSE. Choose now online at www.vlerickalumni.com or choose live on 22 May.

All information and registration via www.vlerickalumni.com

Your choice made possible, thanks to the support of our partners. Communication Partners

Event Partners


003_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:13:52

03 00

foto Defensie

Maandag van

Vorige zondag openden de Afghaanse taliban hun lenteoffensief met aanslagen in het diplomatieke hart van de hoofdstad Kaboel. Het leverde luitenant Nick Vandermueren een drukke maandagochtend op.

Nick Vandermueren, duty officer op de internationale luchthaven van Kaboel Ik kom aan op mijn post op de luchthaven van Kaboel. Samen met ruim 300 an-

maar de materiële schade is enorm. Alle 36 rebellen verloren het leven.

dere Belgische militairen sta ik hier in voor de

Onze collega’s in de wachttorens laten weten dat het lijkt alsof Kaboel in lichterlaaie staat. Verspreid over de hele stad zien ze rookpluimen en

beveiliging. Mijn collega’s van de vorige ploeg

De internationale troepenmacht ISAF runt

vertellen me dat de nachtelijke uren bijzonder

een hospitaal op de luchthaven. Ambulances en he-

gecoördineerde acties te gaan van de Afghaanse vei-

hectisch verlopen zijn. Met hun jongste lente-

likopters brachten er gisteren gewonden binnen. Ik

ligheidsdiensten die het laatste verzet van de terro-

offensief heeft de taliban Kaboel flink op stel-

krijg een dringende vraag van de dokters die op zoek

risten de kop in drukken.

ten gezet. Het lijkt een traditie te worden: als

zijn naar bloedgevers met type B+.

de winter voorbij is en de laatste sneeuw weg-

lichtflitsen. Ook nu is het vals alarm: het blijkt om

Een kat loopt tegen een van de beveiligde

gesmolten, willen de opstandelingen opnieuw

De actie van de taliban was geen succes,

laten zien dat ze nog een rol van betekenis

maar ze heeft wel onze alertheid serieus aange-

lichtgranaat de lucht invliegen. Een paar van onze

spelen. Gisteren slaagden ze erin om aansla-

scherpt. Ondertussen komt het gewone leven weer

lokale werknemers schieten in paniek, maar we kun-

gen te plegen in een diplomatenwijk. Hoewel

op gang: zoals elke dag melden lokale werknemers

nen hen snel geruststellen dat er niets aan de hand

de luchthaven geen doelwit was, konden we de

zich ook vandaag aan de ingang van de luchthaven

is en dat ze in veiligheid zijn. De rest van de namid-

explosies in het centrum toch duidelijk horen.

aan. Af- en aanrijdende vrachtwagens worden zo

dag valt alles langzaam maar zeker in de plooi van de

mogelijk nog strenger dan anders gecontroleerd. Het

routine van alledag.

De eerste uren van de dag ben ik zoet met het

luchtverkeer was eerst verstoord, maar verloopt nu

coördineren van bijkomende veiligheidsmaat-

terug normaal.

regelen. Door de aanslagen was onze bescher-

Mijn shift zit erop. Ik brief mijn collega’s van de volgende ploeg en keer moe maar tevreden terug

mingscompagnie gisteren in verhoogde staat

In ons operatiecentrum komen meldingen

van paraatheid. Ze stond klaar om met snelle

binnen van geweervuur nabij één van onze posten. De

interventieploegen steun te gaan leveren aan

spanning neemt even toe, maar snel volgt het bericht

bedreigde basissen in de stad. Gelukkig viel

dat het om Afghaanse politieagenten gaat die in de

er uiteindelijk maar één dodelijk slachtoffer,

lucht vuurden tijdens de arrestatie van drie verdachten.

VMG-20120421_03_MAANDAG VAN.indd 3

omheiningen en laat daardoor een scherp afgestelde

naar mijn basis. Jan Stevens •

De lonen in het Belgische leger vacature.com/leger

19/04/12 21:10


004_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:54:34

COVERSTORY

Vacature-onderzoek over besparingen op de werkvloer bij 2.216 hoogopgeleiden:

In crisistijd zal en moet er bespaard worden. Dat blijkt ook uit een vers Vacature-onderzoek dat de nieuwe besparingsronde in onze bedrijven in kaart brengt. De hamvraag: hoe zwaar wegen al die besparingen door op onze job?

Projecten en zakenreizen worden uitgesteld, aan-

een aanwervingsstop wordt in de meeste bedrij-

wervingen bevroren, … in vele bedrijven werd het

ven goed gecommuniceerd.

besparingsmes weer bovengehaald. We polsten

Wel blijkt uit onze enquête duidelijk dat dit niet

onze lezers en surfers hoe zij de nieuwe bespa-

geldt voor een andere reeks besparingen. Daar

ringsronde in hun bedrijven beleven. Ongeveer 40

wordt veel minder over gecommuniceerd en/of ze

procent zegt uitdrukkelijk dat er sinds september

worden amper gevoeld op de werkvloer. Daarom

2011 meer bespaard wordt dan daarvoor. Verder

geven vooral in de grote budgetten zoals ‘produc-

verwacht nog eens 20 procent de komende weken

tie’ en ‘marketing’ de gewone werknemers veel

een saneringsplan.

minder besparingen aan dan de echte beslissers.

“De economische verzwakking midden vorig jaar

Professor Bruno Cassiman doceert bedrijfsstrate-

heeft in vele bedrijven geleid tot een tweede be-

gie aan de befaamde IESE Business School (Bar-

sparingsronde”, getuigt François Jaucot, partner

celona) en de K.U.Leuven: “Als concurrentie toe-

bij PwC België. Hij onderzocht de manieren waar-

neemt zullen bedrijven besparen op ‘slack’, dat

op bedrijven in België de crisis trachten te verte-

zijn extra’s die niet echt cruciaal zijn voor de wer-

ren: “De goed draaiende ondernemingen hebben

king van het bedrijf, zoals zakenreizen, bedrijfs-

in het eerste crisisjaar 2008 in hun kosten en hun

wagens,…Meestal voelen de beslissers dit meer.

personeelsbestand gesneden. Maar in 2010 kozen

Ze mogen bijvoorbeeld geen vijfsterrenhotel meer

ze voor het reorganiseren van hun bedrijf zodat

boeken maar moeten zich houden aan driester-

het efficiënter draait en voor de lancering van

renhotels.”

VACATURE-ONDERZOEK OVER ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’: WIE NAM ER DEEL? ■

hoogopgeleide deelnemers ■

online enquête in februari 2012 via onze websites

Werknemers met bachelor- (44%) of masterdiploma (56%)

54% vrouwen, 46% mannen

58% uitvoerende functies 16% lager management 20% midden management 6% hoger management

26% bezit beslissingsbevoegdheid over besparingen, 74% heeft die niet

44% tussen 25 en 34 jaar 25% tussen 35 en 44 jaar 17% tussen 45 en 54 jaar

nieuwe producten. Omdat ze tijdens economisch zware tijden nog investeerden in innovatie en ri-

Ook bedrijfsleiders besparen

sicobeheer, onderscheiden de beter presterende

Toch merken deelnemers aan de enquête op dat

ondernemingen zich van de rest. Voor 2012 ver-

de besparingen voornamelijk gericht zijn op alle-

wachten we dat de focus opnieuw zal liggen op het

daagse zaken die een directe invloed hebben op de

beheer van kosten en van talent.”

sfeer en de werking van het kantoor. Een lezer: “De grote kosten en de luxe-uitgaven voor de directie

Het ‘personeel’ komt als voornaamste en meest

blijven buiten schot. Op directieniveau worden

verspreide besparingspost uit onze enquête. De

lustig grote onderzoeken besteld en wordt er in

meeste werknemers zijn hiervan ook goed op de

sterrenrestaurants gegeten.”

hoogte. Inderdaad, over ontslagen, niet-verlengde

In de ogen van professor Bruno Cassiman is dit een

arbeidscontracten, het bevriezen van het salaris of

populistisch inzicht: “Ik ken vele, vaak niet-beurs-

... LEES VERDER OP PAGINA 6

VMG-20120421_04_COVERSTORY.indd 4

19/04/12 21:13


005_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:54:42

05

OP WELKE POSTEN IS ER BESPAARD? EN HOE STOREND VINDT U DIT?

(BINNEN ORGANISATIES DIE SANEREN)

1.

% VAN BEDRIJVEN WAAR OP DEZE POST BESPAARD WORDT

% VAN BEDRIJVEN WAAR OP DEZE POST BESPAARD WORDT

% VAN DEELNEMERS DIE DIT STOREND VINDT

% VAN DEELNEMERS DIE DIT STOREND VINDT

Personeel (aanwervingsstop, geen verlenging tijdelijke contracten, …)

2.

Teamactiviteiten (afschaffen personeelsfeesten, goedkopere feesten, …)

3.

Papier (dubbelzijdig printen, minder papier verbruiken, minder aankopen, …)

4.

Zakenreizen (beperking van het aantal, goedkopere vluchten en hotels, …)

5.

Salarissen (uitstellen of beperken van loonsverhoging, salarisverlaging, …)

6.

Bedrijfswagens (afschaffing van bedrijfswagens voor bepaalde functies, verlenging leasingcontracten, …)

7.

Opleidingen (verlaging opleidingsbudget, stopzetten opleidingstrajecten, …)

8.

Bonussen (afschaffen of beperken van bonussen, beloofde bonussen niet uitbetalen, …)

9.

Productie (vermindering productie, goedkopere grondstoffen en onderdelen, zuinigere machines, …)

10.

Versnaperingen (hogere prijzen in de drank- of de snoepautomaat, afschaffing van gratis koffie, koekjes, …)

67% 51%

11.

Salesbudget

35% 11%

56% 26%

12.

Marketingbudget

33% 14%

56% 6%

13.

Onderzoek en ontwikkeling

33% 26%

51% 20%

14.

Catering

29% 16%

46% 41%

15.

42% 17%

16.

41% 33%

17.

39% 33%

18.

Telefonie

22% 11%

38% 17%

19.

Internet

13% 8%

36% 16%

20.

(afschaffen van of hogere prijzen in de kantine, …)

Abonnementen

29% 9%

(op kranten, week- of vakbladen papier of online)

Verwarming

28% 12%

(thermostaat enkele graden lager, bepaalde ruimtes niet verwarmen, …)

Computers

26% 21%

(geen vernieuwing computers of laptops, …)

(strenger gebruik, vermindering tussenkomst voor thuisgebruik, …)

Woonwerkverkeer

11% 7%

(vermindering terugbetaling van openbaar vervoer of van tankkosten, …) (BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

WORDT ER MEER BESPAARD SINDS SEPTEMBER 2011? De economische terugval van de voorbije maanden laat zich in vele bedrijven in België voelen. 40 procent van de deelnemers aan onze enquête zegt dat er in hun bedrijf meer bespaard wordt sinds september 2011, 21 procent verwacht een nieuwe besparingsronde.

Ja, maar het is niet storend Ja en storend

ER IS MEER BESPAARD DAN U VERMOEDT De topmedewerkers in de bedrijven geven systematisch meer besparingen aan op de grote budgetten zoals marketing of productie dan de niet-beslissers. Wat betekent dat onze bedrijven (veel) meer bespaard hebben dan hun eigen mensen beseffen. % BESLISSERS DIE BESPARINGEN AANGEVEN OP ...

% NIET-BESLISSERS DIE BESPARINGEN AANGEVEN OP ...

Productie

Niet op de hoogte

Neen, en er worden geen extra besparingen verwacht

Neen, maar er worden wel besparingen verwacht

(BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

VMG-20120421_04_COVERSTORY.indd 5

31% Marketing

17%

38% Sales

23%

38% Bedrijfswagens

24%

41% Zakenreizen

29%

53%

35%

(BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

19/04/12 21:13


006_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:54:55

HOE BESPAREN BEDRIJVEN OP HUN ZAKENREIZEN? (BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

(IN % VAN TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN DIE BESPAARDEN OP ZAKENREIZEN)

...

meer tele- of videoconferenties

57%

goedkopere hotels

43%

alle vluchten in ‘business’-klasse vervangen door ‘economy’

23%

meer naar buitenland rijden met auto

22%

enkel bij korte vluchten ‘business’ vervangen door ‘economy’ 18%

lager budget voor restaurantbezoek ter plaatse

15%

nog andere

31%

“In ons bedrijf is er bespaard op zakenreizen”, zegt de helft van de deelnemers in onze enquête die een besparing voelden. Vooral ondernemingen met een buitenlandse hoofdzetel sneden in deze post. Opvallend veel (66%) middelgrote bedrijven (met 200 tot 500 medewerkers) drukten hun reisuitgaven. Bij een vergelijking tussen de sectoren valt het op dat de industrie langs deze kant veel ijveriger heeft bespaard dan de dienstensector of gezondheidszorg. “In een recessie sneuvelt het reisbudget in vele bedrijven bijna automatisch”, weet Serge Herinckx, die het kantoor van zakenreisspecialist UniGlobe in GrootBijgaarden uitbaat. “Er wordt veel strikter op de kosten gekeken. Als er toch gevlogen wordt, is het veel minder in businessklasse. En terwijl lagekostenvluchten vroeger taboe waren, rijden nu heel wat zakenreizigers naar Charleroi

of Eindhoven om daar het vliegtuig op te stappen. Ook de tweedaagse reis komt minder voor: om hotelkosten te vermijden wordt de medewerker gevraagd ’s avonds laat terug te keren. Mag hij wel overnachten, dan moet de reiziger vandaag tevreden zijn met een driesterrenhotel, terwijl hij vroeger vlot een vijfsterrenhotel kreeg. Vroeger kreeg de zakenreiziger ook een betaalkaart van het bedrijf mee, nu betaalt hij eerst met de eigen kaart.” De videoconferenties kwamen al tijdens de crisis van 2008 in beeld. In heel wat bedrijven zorgden de teleconferenties voor een cultuuromslag. Vanaf nu stelt men zich eerst de vraag of een reis wel noodzakelijk is. Kan het niet via een teleconferentie? En werknemers van kmo’s die naar buurlanden reizen, gebruiken vandaag sneller hun auto terwijl ze vroeger sneller het vliegtuig namen.

genoteerde bedrijven waar belangrijke inspannin-

koopt aan de drukkerijen, hanteert een duidelijke

gen geleverd worden op alle niveaus, te beginnen

besparingsfilosofie: besparingsfi losofie: “Pak vooral de grote kosten-

met de bedrijfsleiders. Spijtig genoeg zijn er slechte

plaatsen aan. Zo is dubbelzijdig kopiëren aardig,

voorbeelden en die halen de media. De meeste be-

maar het brengt slechts enkele euro’s op. Dikwijls

drijfsleiders doen er veel aan om naakte ontslagen

creëren die kleine besparingen meer frustraties dan

te vermijden. Ontslagen hebben altijd belangrijke

nodig. Bijvoorbeeld, als een verkoopsorganisatie be-

gevolgen voor het moraal in de bedrijven en het

spaart op telefoongesprekken heeft die op het einde

duurt een tijd voordat het vertrouwen hersteld is.

van de maand wel een lagere telefoonfactuur maar

Daarom treffen vele besparingen meestal het mid-

kan haar omzet ook snel dalen ten gevolge van een

denmanagement (bedrijfswagen, telefoon, zaken-

slechte communicatie. Daarom kan je beter enkele

reizen) en heeft de rest van het bedrijf hier minder

mensen meer afdanken zodat de groep blijvers naar

weet van. Bovendien valt er in de lagere regionen

behoren kan blijven draaien, dan krampachtig men-

vaak niet veel te besparen, behalve door personeel

sen te houden en met een totaal gedemotiveerde

te laten afvloeien. Ook geloof ik dat de meeste werk-

groep opgezadeld te zitten.”

nemers akkoord zijn bij besparingen op de ‘klein-

Hij legt uit waarom: “Een drukpers kost vandaag

tjes’. Voor grotere besparingen zijn de objectieven

gemakkelijk twee miljoen euro. Elke vijf jaar is die

niet noodzakelijk gelijklopend: als werknemer hoop

30 procent productiever dan de machine van de

ik op meer opleiding en salaris op termijn; als beslis-

financieringsproblemen, vorige generatie. Door de fi nancieringsproblemen,

singsnemer moet ik vandaag het budget aanpassen

de overcapaciteit bij onze klanten en de hogere be-

en binnen de perken houden.”

trouwbaarheid van de persen hebben we minder werk zodat er niet anders opzat dan besparingsron-

Bespaar niet te veel op de kleintjes

des te organiseren.” Eerst voegde hij de Belgische en

Hans Huyghe, ceo van Plantin en het Nederlandse

de Nederlandse organisatie samen en ontdubbelde

Tetterode dat persen, onderhoud en opleiding ver-

hij de interne afdelingen zoals informatica, logis-

... LEES VERDER OP PAGINA 8

VMG-20120421_04_COVERSTORY.indd 6

19/04/12 21:14


007_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:55:01

HOE BESPAREN BEDRIJVEN IN IT? (IN % VAN TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN DIE BESPAARDEN OP COMPUTERS) ■

geen investering in nieuwe laptops

55%

geen vervanging van vaste computers

49%

deel van bedrijfsinformatica uitbesteed aan derden

15%

strenger internetgebruik

12%

afschaffing tussenkomst internetabonnement thuis

7%

geen bedrijfslaptop meer

5%

nog andere

27%

Terwijl volgens onze enquête ongeveer een derde van de kleine en middelgrote bedrijven het mes zetten in hun uitgaven voor computers, volgt 20 procent van de grote ondernemingen (plus 500 werknemers) dit voorbeeld. Raf Cuyvers, general manager PC bij Hewlett-Packard Belux, ziet ook een duidelijk verschil: “In de kmo’s loopt praktisch iedereen rond met een laptop. Die laptop heeft alle toeters en bellen en dient zowel voor professioneel als privégebruik. Daar merk ik niet zoveel besparingen. Middelgrote

ondernemingen, daarentegen, wachten nu een jaar langer alvorens nieuwe toestellen aan te kopen. In de bankwereld werkt ongeveer 70% van de medewerkers op desktoptoestellen. Dat type van grote onderneming is altijd al heel kostenbewust. Daarom schakelden ze de voorbije jaren over naar slimme terminals.” Hij verwacht dat twee trends de tweede jaarhelft van 2012 zullen domineren: “De introductie van ultrabooks en het revolutionaire Windows 8 zullen de vervangingscyclus in de kmo’s versnellen.”

OFFEN? R T E G R E N E D R O W ELKE ACTIVITEITEN

W

(BRON: ‘BE

12) S, FEBRUARI 20 RE-RÉFÉRENCE QUÊTE VACATU EN ’, ER LO KV DE WER SPARINGEN OP

(BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

07

ITEN) AMACTIVITE RDEN OP TE DIE BESPAA EN IJV DR NTAL BE TOTAAL AA (IN % VAN 60%

edewerke niseren voor m ) feestjes orga en ge f (o r de ■ min kers voor medewer ) teambuildings en ge f (o r de ■ min erkers ren voor medew estjes organise fe re pe ko ed ■ go ascadeaus f geen) Sinterkla (o re pe ko ed ■ go ■

nog andere

rs

s Trophy Int., ent bij Hercule sid re -p ce vi , ams: “Hoewel Inge Van Belle voor bedrijfste en ag td or sp geregeld t organiseer bedrijven ons oeien, zeggen gr t ijf n omdat bl re ijf se ni dr ons be meer te orga n ite ite iv r ct ga in ontslagen. Mee geen teambuild erkers hebben ew ed rs. m ke al er nt edew ze net een aa tie van vele m vind ik de reac verontrustend

VMG-20120421_04_COVERSTORY.indd 7

52% 47% 18% 12% gedaan ihard hun best orbije jaren ke vo bedrijf n de ee en s Al bb . Zij he rdering voor aa w g ni ei w haken kantooruren, en kregen daar seert na de ni ga or t niet he ts t ie hen hoef dan toch erkers af. Voor ew ams ed te m r de at in w redelijk bedrijven m gevolg dat de s al et M r. mee afvaardigen.”

19/04/12 21:18


(BRON: ‘BESPARINGEN OP DE WERKVLOER’, ENQUÊTE VACATURE-RÉFÉRENCES, FEBRUARI 2012)

008_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:33:21

OP WELKE VERSNAPERINGEN WERD ER BEZUINIGD? (IN % VAN TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN DIE BESPAARDEN OP VERSNAPERINGEN) ■

prijsverhoging drankautomaat

31%

afschaffing gratis koffie of thee

19%

prijsverhoging snoepautomaat

19%

geen koekjes meer bij de koffie

19%

koffie en thee duurder

10%

geen gratis fruit meer

8%

wekelijkse drink afgeschaft

5%

nog andere

40%

De verzorgingssector (42%) bespaart sterk op versnaperingen. De industrie (29%) doet dat veel minder. Stefaan Vanderbeken leidt het bedrijf Cofiserv, dat snoep- en drankautomaten plaatst over het hele land: “Onze omzet daalde de voorbije jaren, onder meer omdat bedrijven sluiten of reorganiseren.” Ook het snoepgoed werd duurder. Stefaan Vanderbeken: “De prijs van de chocolade steeg met 15 tot 20 procent. Dat is een van de redenen waarom er in de bedrijven minder suikergoed verkocht wordt.” Bedrijven die vroeger de versnaperingen onder de kostprijs verkochten, beslissen nu ook tegen kostprijs te verkopen. Het afschaffen van koffie of thee gebeurt heel zelden.

Hans Huyghe: “We hebben onze medewerkers heel

“Do more with less is een lovenswaardig principe, maar het is niet eindeloos rekbaar”

duidelijk verteld hoe de zaken ervoor stonden. Hoe

Vacature-lezer

tiek, financiën en aankoop. “Alleen de diensten die in contact staan met de klant, dus de verkoop en de technische diensten, bleven in de twee landen bestaan. Daardoor verminderde ons personeelsbestand van 400 naar 320 man.”

werknemers.” Bruno Cassiman herkent dit: “In tijden van crisis zien we vaak dat duurzame investeringen uitgesteld worden. Dit kan het bedrijf in de toekomst in de problemen brengen hoewel er op korte termijn geen directe gevolgen zijn.” Toch kunnen we besluiten dat over het algemeen vele besparingen niet gigantisch doorwegen op

kunnen we de continuïteit garanderen en hoeveel moet er bespaard worden? Na enkele vergaderingen

de medewerkers. Blijkbaar zien ook zij het grotere

met het personeel merkte ik duidelijk dat het draag-

plaatje. François Jaucot steekt wel een waarschu-

vlak voor onze besparingsvoorstellen groter werd.

zer ons. “In ons bedrijf is er een aanwervingsstop.

wend vingertje op: “Alleen door te besparen zal

Zo hebben we misverstanden vermeden, zoals me-

Andere mensen in ons team moeten nu meer taken

een bedrijf het niet halen. Besparen is gemakkelijk:

dewerkers die geloven dat de directie niet getroffen

uitvoeren. We gaan dus voor kwantiteit en niet voor

men doet gewoon wat minder of men stopt met een

werd door de besparingen. Ik heb op dat vlak een

kwaliteit.”

bepaalde activiteit. Meestal zijn die kostenbespa-

voorbeeldfunctie. Zo is mijn bonus nu een heel stuk

De rode draad doorheen de enquête is inderdaad

ringen ook gericht op de korte termijn en kunnen

lager dan vroeger. En ik rijd nu met een kleinere auto

dat elke besparing op het personeel, de opleidin-

ze snel teruggedraaid worden. Men kijkt niet na of

dan vroeger.”

gen en het salaris als storend wordt aangevoeld.

die kosten misschien beter anders kunnen besteed

Op opleiding, woonwerkverkeer, zakenreizen, tele-

Verschillende lezers verwijzen naar hardwerkende

worden. Maar een organisatie efficiënter maken

fonie, computers en internet heeft hij niet bespaard:

collega’s met tijdelijke contracten die niet worden

vraagt om echte kennis en een planning op langere

“In een dienstenbedrijf als het onze is het zeer ge-

verlengd, terwijl medewerkers met een vast con-

termijn.” Erik Verreet •

vaarlijk om te besparen op de kennis van onze men-

tract die weinig inzet tonen, zich vlotjes ziek durven

sen. Dan breng je de eigen activiteit in gevaar. Daar

melden. Ook besparingen op kwaliteit komen niet

raken we niet aan. Ook omdat we zelf opleidingen

goed aan. Een lezer: “In ons bedrijf kopen ze nog

verkopen.”

enkel het goedkoopste van het goedkoopste aan. Deze machines gaan vroeger kapot zodat dit duur-

Cheap, cheaper, cheapest

der uitkomt. Of defecte toestellen worden niet ver-

“Do more with less is een lovenswaardig principe,

vangen waardoor de kwaliteit in het gedrang komt.

maar het is niet eindeloos rekbaar”, schrijft een le-

Besparingen gaan ten koste van de veiligheid van de

VMG-20120421_04_COVERSTORY.indd 8

9 ‘kleintjes’ waar uw bedrijf op kan besparen vacature.com/besparen

19/04/12 21:15


009_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:33:25

099 GESPOT IN DEZE RUBRIEK GAAN WE OP ZOEK NAAR NIEUWE GADGETS EN TRENDS OP DE WERKVLOER

De lege stoel en de fakeklant

Wat de iPad en vampieren gemeen hebben

Cijfers van internetbedrijf Google bevestigen wat velen al dachten: tabletpc’s, zoals de iPad van Apple, worden vooral ‘s avonds gebruikt. Ze komen pas tevoorschijn als de avond valt, een beetje als vampieren.

Een vast onderdeel van de managementvergaderingen van het technologiebedrijf Amazon was lange tijd een stoel die bewust leeg werd gehouden. Ceo en oprichter Jeff Bezos heeft daar een eigen verklaring voor. De stoel moest de klant vertegenwoordigen. Want dat was de enige betrokkene die niet vertegenwoordigd was tijdens meetings. Een lege stoel staat wel vaker symbool voor een pro-

Google keek voor deze cijfers naar het zoekvolume per soort apparaat. desktop, laptop of tablet. Desktop-pc’s wor-

minente afwezige. Enkele dagen voor het overlijden

den vooral overdag gebruikt. Het meest interessante is wellicht dat tabletpc’s vooral pieken in de avond

van Apple-topman Steve Jobs werd tijdens hun ge-

maar overdag veel minder worden gebruikt dan algemeen aangenomen. Dan krijgen de pc’s – desktop of laptop - de

bruikersconferentie voor hem ook een stoel vrijge-

absolute voorkeur.

houden, mede omdat zijn medewerkers vermoedden dat de dagen van Jobs geteld waren.

De onderstaande grafiek beschikt niet over een Y-as. Hierdoor valt het gebruik niet tussen de apparaten onderling te

Bij Amazon raakt de aanpak met de lege stoel echter

vergelijken. De boodschap is vooral dat de gebruikers de apparaten soms door elkaar en soms tegelijk

achterhaald. Het bedrijf laat die stoelen sinds kort

gebruiken. Maar vaak fungeert de tablet als derde toestel na de pc en smartphone.

invullen door speciaal getrainde werknemers, met

Uit onderzoek van het onderzoeksbureau NPD Group bleek in 2010 al dat de iPad één vijfde van de tijd wordt

een hele mondvol de ‘customer experience bar rai-

gebruikt terwijl de eigenaar in bed ligt. Bron: Google, NPD Group •

sers’ genoemd. Het bedrijf heeft een 20-tal van die ‘klantenvertegenwoordigers’ opgeleid. Zij vertegen-

ZOEKVOLUME OP VERSCHILLENDE TIJDSTIPPEN VAN DE DAG

woordigen de klant tijdens vergaderingen en projecten. Andere medewerkers en managers moeten zich tegenover hen verantwoorden voor hun dagelijkse operaties en bij het uitwerken van nieuwe initiatieven. “Daarnaast beschikken we ook over medewerkers die ervoor zorgen dat ons bedrijf enkel de beste mensen aanwerft”, vertelt Kristi Coulter, editorial director bij Amazon, die er een tijdlang de functie van ‘lat-hoger-legger’ vervulde. De aanpak van Amazon is eerder uitzonderlijk en

MIDDERNACHT

6 UUR

MIDDAG

18 UUR

MIDDERNACHT

op het eerste gezicht misschien zelfs voor discussie vatbaar. Want moet niet iedereen in een bedrijf zich kunnen inleven in de klant? Mede daarom dat Jeff Bezos elk jaar duizenden Amazon-medewerkers, hemzelf inclusief, twee dagen laat meedraaien in het callcenter van het bedrijf. Een aanpak die ook voor Belgische organisaties als Telenet of Schoenen Torfs niet uitzonderlijk lijkt. Zo maakt meedraaien in het callcenter deel uit van het opleidingstraject

MIDDERNACHT

6 UUR

MIDDAG

18 UUR

MIDDERNACHT

van menig Telenet-medewerker. En ook hier geeft een topman het voorbeeld. Wouter Torfs verkoopt nog geregeld een paar uur schoenen, Telenet-baas Duco Sickinghe gaat er prat op dat hij elke e-mail die hij krijgt van een klant persoonlijk beantwoordt. We hebben het nog niet gecontroleerd. William Visterin •

MIDDERNACHT Bron: Google Internal Data 2011.

VMG-20120421_09_GESPOT.indd 9

6 UUR

MIDDAG

18 UUR

MIDDERNACHT

7 slimme apps voor uw iPad vacature.com/ipad

19/04/12 21:21


foto franรงois De Heel

010_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:33:35

VMG-20120421_10_SUCCESTAPE.indd 10

19/04/12 21:22


011_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:33:52

11 SUCCESTAPES engineeringbedrijf Hamon: 500 miljoen euro omzet en 2.000 werknemers

“ooit zette ik hele directiecomité aan de deur” Alle 52 Franse kerncentrales zijn uitgerust met hun koelsystemen. Ze pionierden met koelsystemen zonder water. En bouwen nu de hoogste koeltoren ter wereld in China. Francis Lambilliotte (58), ceo van familiebedrijf Hamon: “Als het goed gaat, heb je veel vrienden. In moeilijke tijden sta je alleen.”

19de eeuw. Constructies in de hoogte uitbouwen, dat

moment is nog slechts 150 miljoen van onze 500 mil-

was hun specialiteit.” Later, toen hun nakomelingen

joen euro omzet van die activiteit afkomstig.“ Die

het bedrijf runden, werden dat koeltorens – ook in de

productdiversificatie ziet Lambilliotte zelf als een van

hoogte. Eén van de zonen trouwde met een Belgische

zijn grootste verdiensten. Hij ontwikkelde gespeciali-

en richtte in ons land een tweede Hamon op, in 1906.

seerde installaties voor de petrochemiesector, breid-

De Franse branche stierf uit bij gebrek aan erfgena-

de uit naar de productie van elektrofilters, om stof en

men, de Belgische tak groeide uit tot een beursgeno-

rook van steenkool te filteren en naar de behandeling

teerde engineeringgroep met 2.000 medewerkers over

van gassen, bijvoorbeeld de zuivering van gassen die

De groep Hamon, die in 2011 door Ernst & Young tot

de hele wereld, van wie tweehonderd in ons land. In

vrijkomen uit verbrandingsovens voor huishoude-

‘Onderneming van het Jaar’ uitgeroepen werd, heeft

2010 draaide het bedrijf een omzet van 345 miljoen

lijk afval. Bijzonder trots is Lambilliotte op de ‘dry

zijn hoofdzetel in Mont-Saint-Guibert, Waals-Bra-

euro, en maakte het 102,5 miljoen euro winst.

cooling’, een techniek die Hamon-ingenieurs begin jaren negentig in zijn opdracht uitvonden. Die ‘droge-

foto françois De Heel

bant. Een onopvallend kantoorgebouw in een al even onopvallend bedrijvenpark vlakbij de snelweg. Het

De internationaliseringsdrang zat er bij Hamon al

koelsystemen’ maken geen gebruik van water – han-

gevoel van alledaagsheid is weg zodra de ceo me ener-

vroeg in. In het begin van de 20ste eeuw leverde het

dig op die plekken in de wereld waar water schaars is

giek de hand schudt. Francis Lambilliotte glundert

bedrijf vooral koelsystemen voor de mijnen en de ko-

– en zijn milieuvriendelijker.

nog na van de economische handelsmissie in Viet-

len- en staalnijverheid in het zuiden van België, Lim-

nam. Hij legde contacten met de belangrijkste ener-

burg en Noord-Frankrijk. Na de Tweede Wereldoorlog

In 1997 bracht Francis Lambilliotte zijn bedrijf naar

gieproducenten in het land en opende en passant ook

werd het terrein uitgebreid naar andere Europese lan-

de beurs. Een moment waar hij met trots op terug-

het nieuwe kantoor van de Hamon-groep in Hanoi.

den. In de jaren 1960 kreeg Lambilliottes grootvader

kijkt. “Ik ben nog altijd blij dat ik voor de beurs heb

Die missies lijken hem goed te liggen. Van die naar

Maurice Hamon voet aan de grond in de VS. “Maar

gekozen, hoewel die veel tijd opslorpt en het onbegrip

China, eind 2011, keerde hij terug met een contract

liefst 60 procent van de hydraulische koeltorens in

van de aandeelhouders mij soms wat frustreert. Maar

voor de bouw van de hoogste koeltoren ter wereld, 209

de VS zijn van Hamon. Halfweg de jaren zeventig zijn

als je met private equity-spelers in zee gaat, is de kans

meter hoog. “Ik ben een man van de actie. Doe niets

we ook begonnen met nucleaire koelinstallaties. Alle

groot dat je in buitenlandse handen terechtkomt.

liever dan met mijn troepen nieuw terrein verkennen.

52 Franse kerncentrales zijn uitgerust met koelsyste-

Daar hebben we voorbeelden genoeg van gezien.” 64

Hoe verder hoe beter.” Een familietraditie bij Hamon,

men van Hamon, in Duitsland is dat een kleine helft

procent van de Hamon-aandelen is daarom nog altijd

zo blijkt: “Weet je dat ik foto’s heb van mijn grootva-

van het nucleaire park.” Hamon is over de hele we-

in het bezit van de familie.

der in Shanghai, tijdens een handelsmissie in 1900?”

reld actief: Europa, de VS, Canada, Brazilië, Vietnam,

Lambilliotte spreekt snel, in een Frans doorspekt met

het Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, China,

Engelse woorden. Het Nederlands is hij niet machtig,

India, Australië, enzovoort. Ondertussen wordt 97

Naast die talrijke “moments de gloire” heeft Lambil-

tot zijn spijt. Ter verdediging roept hij zijn Franse roots

procent van de omzet buiten België gerealiseerd.

liotte ook zwarte sneeuw gezien. Vooral in de periode

in, wijzend naar de foto’s van zijn Bretoense voorva-

“Toen ik in de jaren tachtig bij Hamon aantrad”,

2002-2005. “Na de Enron-zaak droogden alle bestel-

deren langs moederskant, de oprichters van Hamon.

vertelt Lambilliotte, “was dit bedrijf ‘100 procent

lingen vanuit de VS op. Daarna werden ook in Europa

“Zij werkten mee aan de bouw van de Eiffeltoren, eind

monoproduit’. We deden enkel ‘wet cooling’. Op dit

alle investeringen bevroren, onder meer als gevolg van

Water aan de lippen

...

“ik doe niets liever dan met mijn troepen nieuw terrein verkennen. Hoe verder hoe beter.” Francis Lambilliotte (58), ceo van engineeringbedrijf Hamon

VMG-20120421_10_SUCCESTAPE.indd 11

19/04/12 21:22


012_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:34:02

SUCCESTAPES

... de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt.”

groot stuk de dip die de Hamon-cijfers voor 2011 ver-

Op een bepaald moment stond Hamon het water aan

toonden. “Ook de veelvuldige koerswijzigingen van de

de lippen. ”Er zat niets anders op dan mensen te ont-

Europese politici speelden ons parten. Ons business-

slaan, bepaalde activiteiten stop te zetten en vers geld

plan was gebaseerd op de Duitse plannen om de kern-

te zoeken. Tijdens één van die ontslagrondes zette ik

centrales af te bouwen ten voordele van steenkool.

mijn hele directiecomité aan de deur, en nam ik zelf

Dan kwam Merkel op die beslissing terug. Maar dan

weer de leiding over al hun departementen.” Maar

was er de kernramp in Fukushima, waarna ze haar

het was vooral de verkoop van zijn paradepaardje, de

plannen opnieuw veranderde. Bovendien werden in

‘dry cooling’, die hem pijn deed. “Ik zal nooit vergeten

2011 heel wat projecten die niet leiden tot meer pro-

hoe ik hier zat, om drie uur ’s nachts in mijn bureau,

ductie, maar enkel tot minder vervuiling, uitgesteld

onderhandelend met de Amerikaanse overnemers.

wegens niet-dringend.”

Moederziel alleen. Want zo gaat dat. Als het goed gaat, dan heb je veel vrienden. In moeilijke tijden sta je al-

Nog eeuwen steenkool en gas

leen. Maar hoe zwaar het ook was, ik ben altijd blij-

De winst mag dan vorig jaar gezakt zijn, de situatie is

ven geloven in Hamon. Ik heb toen trouwens geld van

in niets te vergelijken met de crisis in de eerste helft

mezelf en de familie in het bedrijf gepompt, om mijn

van de jaren 2000, benadrukt Lambilliotte. “Voor 2012

Francis Lambilliotte (58), ceo van enginee-

vertrouwen te laten zien aan banken, klanten en le-

ben ik realistisch-optimistisch: onze marges staan wat

ringbedrijf Hamon (samen met Yves Leterme

veranciers. Uiteindelijk zijn we eruit geraakt. Omdat

onder druk, zodat we hogere volumes moeten halen

op de uitreiking ’Onderneming van het jaar

we goede producten hadden en omdat de markt weer

om onze winst op peil te houden. Maar ons order-

2011’): “Mijn kinderen zijn welkom in het bedrijf, op

aantrok vanaf 2005. Af en toe moet je ook wat geluk

boekje is op dit moment beter gevuld dan ooit. Veel

voorwaarde dat ze onderaan de ladder beginnen.”

hebben.” Sindsdien is Hamon zeer winstgevend ge-

zal nu afhangen van de snelheid waarmee wij de ge-

weest, en weer volop in expansie. “Zodra het niet-con-

plande projecten kunnen afwerken. En daarvoor zijn

currentiebeding afliep dat we bij de verkoop moesten

we ook afhankelijk van de klanten zelf, die tijdig hun

tekenen, hebben we ons opnieuw gelanceerd in de

sites moeten kunnen openstellen.” Hamon heeft ap-

‘dry cooling’-markt. Ondertussen staan we alweer aan

paratuur voor kern-, steenkool- en gascentrales. Ziet

de wereldtop in dat segment. In november vorig jaar

Lambilliotte de opkomst van de hernieuwbare ener-

heb ik in Libanon het grootste ‘drogekoeling’-contract

gie niet als een bedreiging? “Op dit moment wordt

ter wereld afgesloten.”

minstens 80 procent van de elektriciteit nog altijd op klassieke wijze opgewekt via steenkool, kernenergie

Chinezen in Afrika

of gas. Over 10 jaar zal dat nog 75 procent zijn, over

Verder heeft Lambilliotte zwaar geïnvesteerd in de

50 jaar nog 60 procent. Kernenergie, steenkool en

groeilanden. “De helft van onze omzet realiseren wij

gas zullen nog decennia lang, wellicht zelfs nog eeu-

al buiten Europa en de NAFTA. De toekomstige groei

wenlang, de voornaamste energiebronnen blijven.

moet vooral komen van de groeimarkten, op Europa

Er komen wel onderlinge verschuivingen. Nucleaire

hoef je in onze sector niet te rekenen als je wil groeien.

energie en steenkool verliezen lichtjes terrein, terwijl

Dat blijft een vervangingsmarkt: torens onderhouden

gasgestookte centrales in opmars zijn, omdat de gas-

en upgraden, dat wel, maar voor de nieuwe construc-

voorraden groter blijken dan gedacht en omdat gas

ties moet je elders in de wereld zijn.” En dus kocht

milieuvriendelijker is. Om daarop in te spelen koch-

Hamon fabrieken in India en ging het daar in zee met

ten wij vorig jaar het Amerikaanse Deltak, een bedrijf

een lokale financiële partner. “In Brazilië kochten we

gespecialiseerd in stoomgeneratoren voor aardgas-

ons 40 procentfiliaal voor de volle 100 procent op. In

centrales. Daarmee hebben we, naast onze koelsys-

China kochten we een bedrijf dat filters bouwt voor

temen, een extra product voor gascentrales.” Lambil-

de cementindustrie en zijn we betrokken bij de bouw

liotte loopt tegen de 60 aan maar kwiek als hij is kan

van alle kerncentrales van de nieuwste generatie. En

hij wellicht nog een hele tijd mee als gedelegeerd be-

via de Chinezen hebben we onlangs contracten gete-

stuurder. En daarna? “Ik heb 3 zonen en 2 dochters,

kend voor andere Europese landen. Dat is het model

tussen 14 en 29 jaar oud. Mijn jongste zoon kent Ha-

van de toekomst. Onze concurrenten van morgen zijn

mon haast zo goed als ik. Al zijn spreekbeurten voor

immers niet Alstom of Siemens, wel de Chinezen en

school gaan over ons bedrijf of onze technieken. Mijn

de Indiërs, ook in de rest van de wereld. Wie levert in

kinderen zijn welkom in het bedrijf, maar er gelden,

Afrika de apparatuur voor nieuwe elektriciteitscentra-

net als voor mij destijds, twee voorwaarden: ze moe-

les? De Chinezen. Wil je als bedrijf blijven meetellen,

ten eerst een goed diploma halen én ze moeten on-

dan moet je zelf sterk staan in die groeilanden.”

deraan de ladder beginnen. Als een van hen de passie en de kwaliteiten blijkt te hebben om mij op te volgen,

Lees meer succestapes op vacature.com/succestapes

VMG-20120421_10_SUCCESTAPE.indd 12

Die investeringen in de groeilanden kosten natuurlijk

dan is dat mooi. Maar als dat niet zo is, tant pis. Ik ga

handenvol geld. En de herlancering van de ‘dry coo-

de toekomst van dit bedrijf niet op het spel zetten. Ik

ling’ activiteiten kostte veel geld aan O&O en marke-

heb te veel familiebedrijven teloor zien gaan omdat

ting, zonder dat daar in 2011 al inkomsten tegenover

men per se een zoon of dochter aan het roer wilde.

stonden. Dat verklaart volgens Lambilliotte voor een

In die val zal ik niet trappen.” Karin Eeckhout •

19/04/12 21:23


013_GPV2QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:55:16

13 SALARISWATCHER

foto Isabel Pousset

3.398

euro bruto als hoofdverpleegkundige op de dienst neurologie over zijn loon, al waagt hij zich liever niet aan ver-

Naam: Gert Vander Stricht

Gert Vander Stricht (34) leidt een ploeg van 32 per-

Leeftijd: 34

sonen op de neurologie-afdeling van het OLV Zie-

gelijkingen met de privésector. “Als ik in een privé-

Beroep: hoofdverpleegkundige op de dienst

kenhuis in Aalst. Zijn team verzorgt mensen die

bedrijf de leiding zou hebben over 32 personen, ver-

neurologie in OLV Ziekenhuis Aalst

herstellen na een hersenberoerte of -bloeding. Als

dien ik waarschijnlijk een stukje meer. De zorgsector hanteert wettelijke barema’s, bij ons wordt er niet

Diploma: gegradueerd verpleegkundige,

hoofdverpleegkundige maakt hij ook alle uurroos-

gespecialiseerd in intensieve zorgen en spoed, plus

ters op en zoekt hij naar collega’s die willen insprin-

onderhandeld. Maar van vergelijken word je niet

interne managementopleidingen binnen OLV

gen bij ziekte. Daarnaast is hij verantwoordelijk

gelukkiger. En onze job kies je niet ‘voor het geld’.”

Burgerlijke staat: samenwonend en 2 zoontjes

voor het slaapcentrum. Gert: “We organiseren drie

Gert beseft heel goed dat zijn job een knelpuntbe-

(2 en 5 jaar)

slaaponderzoeken per nacht voor patiënten met

roep is. Regelmatig wordt hij zelfs het hof gemaakt

Bruto maandsalaris: 3.398 euro bruto (volgens

slaapstoornissen.” Een hoofdverpleegkundige moet

door andere ziekenhuizen. Om deze personeels-

barema’s en anciënniteit), plus functietoeslag van

vooral zijn personeel kunnen motiveren. “Niet altijd

groep extra te motiveren en te belonen, kent zijn

10 procent op brutoloon via flexplan

gemakkelijk, maar ik probeer het goeie voorbeeld te

werkgever een functietoeslag van 10 procent toe

Extralegale voordelen: groepsverzekering,

geven door zelf enthousiast te zijn. En af en toe orga-

bovenop het vaste baremaloon. “Sinds 2011 kunnen

niseren we feestjes na het werk.”

we via een ‘flexplan’ zelf kiezen onder welke vorm

hospitalisatieverzekering, kinderdagverblijf verbonden

(bedrijfswagen, extra gezinsbijslag of cash premie)

aan ziekenhuis (met flexibele uren en dagen), bedrijfswagen sinds 2011 (Volkswagen Polo, via het flexplan) Beleggen: “Neen, niet aan mij besteed”

Flexibel voordelenplan voor hoofdverpleegkundigen

dat bedrag uitbetaald wordt. Ik koos voor een be-

Gert heeft dertien jaar anciënniteit en is tevreden

dig voor m’n gezin met twee kinderen.” Sam De Kegel •

drijfswagen: een zuinige Volkswagen Polo, erg han-

Sparen: “400 euro/maand als gezin, plus pensioensparen”

VMG-20120421_13_SALARISWATCHER.indd 13

Verdienen hoofdverpleegkundigen genoeg? vacature.com/hoofdverpleegkundige

19/04/12 21:36


014_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:47:44

Holding Dexia: werken op een zinkend schip Een jaar geleden vormde de Dexiatoren ’s nachts een fraai verlicht landmark op het Rogierplein in Brussel. Nu flikkert er nauwelijks nog een lamp. Steeds meer werknemers van Dexia NV vinden elders onderdak en de kantoren lopen leeg. De achterblijvers vragen zich af wie als allerlaatste het licht zal doven.

foto belga pictures

ACTUA

blijft. De belangrijkste onderdelen, de Belgische,

ze werkelijk een schitterende toekomst tegemoet

Franse en Luxemburgse banken, werden eind vo-

gaan, zal de geschiedenis leren.

rig jaar genationaliseerd of verkocht. Het restant, de holding Dexia NV, bestaat uit 75 miljard euro

Woensdagochtend 18 april. Er hangt verslagen-

aan rommelkredieten, een fikse schuldenberg en

heid in de kantoren van Dexia NV in de recent tot

een aantal gezonde onderdelen die op verdere af-

Rogiertoren herdoopte Dexiatoren. Het nieuws

handeling of verkoop wachten. Het voortbestaan

dat een collega gisterenavond uit het leven gestapt

van de holding wordt voorlopig gegarandeerd

is, is ingeslagen als een bom. “Die collega had seri-

door de Belgische en Franse overheden, waarbij

euze privéproblemen”, zegt Frank. “Misschien was

België garant staat voor 60,5 procent. Als Dexia

de onzekere, stresserende toestand op het werk de

2006 was een heuglijk jaar in de geschiedenis van

vooralsnog failliet gaat, zal dat elke Belg 5.000 euro

druppel die de emmer heeft doen overlopen.”

Dexia. Want toen nam de florerende financiële

kosten.

Diezelfde ochtend staat Dexia in de kranten weer op de voorpagina met het bericht dat ex-voorzitter

groep het gloednieuwe 136 meter hoge hoofdkwartier aan het Brusselse Rogierplein feestelijk in

Job voor het leven

gebruik. Achter de 4.200 ramen van de 34 verdie-

Sinds de nationalisatie in oktober vorig jaar van

van jaarlijks 583.000 euro voor twintig jaar lang

pingen tellende Dexiatoren flikkerden duizenden

de voormalige Dexia Bank Belgium en haar re-

onderhandeld had. “Ik verslikte me niet in mijn

kleurrijke ledlampjes. The sky leek voor Dexia the

cente naamsverandering in Belfius, gloort er voor

ochtendkoffie toen ik dat las”, zegt Franks collega

limit. Tot een jaar later door de financiële crisis

de 6.000 medewerkers van die bank een straaltje

Johan. “Bijna iedereen op de werkvloer wist dat Ri-

Dexia’s Amerikaanse dochter FSA met haar rom-

licht aan het eind van de tunnel. Voor de 350 over-

chard voor een appeltje voor de dorst gezorgd had.

melkredieten zwaar in de problemen kwam. Van-

blijvers in de restbank Dexia NV bleef er alleen

Ik ben niet de enige hier die het er moeilijk mee

daag is het alsof er van de ooit zo fiere Dexiagroep

onzekerheid en vertwijfeling. In theorie kunnen

heeft dat degenen die de boel om zeep geholpen

niets meer dan een smeulende puinhoop over-

323 van hen de overstap maken naar Belfius. Of

hebben, geen rekenschap moeten afleggen en met

Pierre Richard voor zichzelf een extra pensioen

“Het is niet bevorderlijk voor de groepsgeest als je voortdurend afscheid moet nemen van collega’s die naar elders verkassen.” Johan, werknemer bij holding Dexia NV

VMG-20120421_14_ACTUA.indd 14

19/04/12 21:38


015_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:47:58

15

Zicht op de Dexiatoren, recent herdoopt tot Rogiertoren, 34 verdiepingen hoog. Voor de 350 overblijvers in de restbank Dexia NV overheerst onzekerheid en vertwijfeling.

veel geld zijn vertrokken. In het verleden hebben ook

Voor de achterblijvers is dat moeilijk. Maar ook niet

‘gewone’ personeelsleden zware fouten gemaakt. Zij

iedereen die naar Belfius vertrekt, is even blij. Som-

werden, terecht, op staande voet ontslagen met een

migen zijn ooit bij het Gemeentekrediet begonnen

slechte C4 en zonder een cent ontslagvergoeding.”

en hebben indertijd bewust hun overplaatsing naar de holding gevraagd. Ze staan niet te springen om

Frank startte zijn carrière begin jaren tachtig als be-

terug te keren naar een bank waar ze ooit van ‘weg-

diende bij het Gemeentekrediet; Johan volgde een

gevlucht’ zijn.”

decennium later. De ene wacht op wat komen zal;

Johan bevestigt dat niet alle ‘overlopers’ naar Belfius

de andere heeft een job gevonden bij een andere

even enthousiast zijn. “Zeker collega’s die vroeger van

bank en vertrekt binnenkort. “Toen ik pas van school

de bank naar de holding overgestapt zijn omdat ze ru-

kwam waren de examens van het Gemeentekrediet

zie hadden met hun leidinggevenden, hebben schrik

legendarisch”, herinnert Frank zich. “Mensen de-

om terug te keren naar hun oude bank met de nieuwe

den er massaal aan mee omdat ze droomden van

naam. Anderen vinden het dan weer niet leuk om

een stabiele job voor het leven. Na de versmelting

over te schakelen van een relatief kleine entiteit naar

in 1996 van Het Gemeentekrediet en Crédit Local

een mastodont met duizenden personeelsleden.”

de France tot Dexia bleef die droom intact. Tot vorig jaar geloofde ik zelfs nog dat Dexia de orkaan wel

Nadat beslist was dat Dexia NV alleen nog de ‘lo-

zou doorstaan. Nu kun je bij de collega’s de believers

pende zaken’ zou afhandelen, kregen alle werkne-

op de vingers van één hand tellen. Het geloof in dit

mers een ‘vervaldatum’ opgekleefd. Johan: “Voor

bedrijf is weg. Bij Belfius komt dat geloof na verloop

elke functie ligt vast hoelang ze nog moet blijven be-

van tijd wel weer terug, maar bij de restbank is het

staan om de afbouw van Dexia te kunnen realiseren.

voltooid verleden tijd.”

Sommige mensen zijn nu al vertrokken, aan anderen is gevraagd om te blijven tot juni, september of tot

Werknemers met een vervaldatum

eind dit jaar. Voor wie naar Belfius kan, heeft de hol-

Volgens vakbondsverantwoordelijke Elke Maes van

ding een overeenkomst gemaakt met de bank over

LBC-VBK zit Dexia NV vandaag middenin een ‘grote

de timing van die overstap. Een aantal diensten van

transformatie’. “Veel personeelsleden zijn bezig met

Dexia zijn integraal overgenomen door Belfius, maar

het maken van de overstap naar Belfius, anderen

voor een groot deel van de openstaande jobs moeten

hebben dan weer elders een nieuwe job gevonden.

mijn collega’s gaan solliciteren.”

VMG-20120421_14_ACTUA.indd 15

...

19/04/12 21:38


016_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:48:07

JUNKBOX

... Hoeveel mensen zijn er nu al bij de holding vertrokken? Frank: “Ruim 100. Er wordt gezegd dat ongeveer 60 mensen bij Dexia

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

NV zullen blijven werken. Maar daar bestaat geen zekerheid over, want niemand weet hoe de restbank gestructureerd zal zijn. We weten alleen dat de laatste overblijvers zich zullen bezighouden met de afbouw van de portefeuille. Dat is een ingewikkelde materie die gerust nog vijftien jaar kan duren. Het is een misvatting dat alles wat in de portefeuille zit rommel is. Natuurlijk bevat hij kredieten en aandelen die flink onder druk staan, maar er zitten ook prima onderdelen in. Het grote probleem is dat zij op lange termijn lopen en dat ze alleen iets opbrengen als we tot de einddatum kunnen wachten om ze te verzilveren. Als we ze nu moeten verkopen, is het verlies gigantisch.”

Apathie in plaats van paniek

Kinimplantaten of ‘kinplantaten’ zijn de snelst groeiende trend in de plas-

Bestaat de kans dat de rommel Dexia voortijdig de das zal om-

tische chirurgie. In de VS kregen meer dan 20.000 kinnen een facelift in

doen, voor de waardevolle onderdelen geïncasseerd kunnen

2011. Met dank aan het toegenomen gebruik van videoconferenties op

worden? Johan: “Volgens onze collega’s van Risk and Finance

de werkvloer, orakelen experts. Ja, u hoort het goed: werknemers zien

blijft de integrale portefeuille beheerbaar en lossen de proble-

zichzelf in close-up op videochats en -conferenties, en worden geconfron-

men op termijn zichzelf op. Wat nu als een zwaard van Damo-

teerd met een verfomfaaide kaaklijn. Binnenkort als extralegaal

cles boven ons hoofd hangt, is de beslissing van de Europese

voordeel: ‘de kincheque’, een voorschot op een kinoperatie,

Commissie over de staatswaarborg. Voorlopig worden we inge-

speciaal voor de manager met dubbele kin. +++ Als ik ooit

dekt door die overheidsgarantie, maar als de Commissie daar

een ‘kinplantaat’ overweeg, zal het in ieder geval niet bij Frank H. zijn.

een stokje voor steekt, zit Dexia NV echt diep in de shit, want

Deze Brusselse chirurg werd begin deze week naar huis gestuurd omdat

dan dreigt het faillissement.”

hij tijdens een operatie een joodse stagiair had uitgescholden. Hij zou

Zorgt die onzekerheid voor paniek op de werkvloer? Frank: “De

onder meer ‘Sieg Heil’ geschreeuwd hebben naar de vijfdejaarsstudent

paniek is aan het wegebben; bij veel mensen is er apathie in de

en hem bevolen om ‘terug te keren naar de gaskamers’. In een eerste

plaats gekomen. Ze hebben voor zichzelf uitgemaakt dat ze zul-

reactie zei de woordvoerder van het ziekenhuis dat de man bekend staat

len vertrekken. Slechts een heel kleine groep ziet het hier nog

om zijn ‘moeilijk karakter’. Nou moe... Ondertussen is de recidivist aan

zitten. Dat zijn dan vooral mensen van Risk and Finance die

de deur gezet. +++ Schelden kan uw carrière schaden, handtastelijk-

kicken op het beheer van ingewikkelde financiële producten.”

heden evenzeer. Voormalig hoofdredacteur en huidig N-VA-politicus Pol

Johan: “Het is niet bevorderlijk voor de groepsgeest als je voortdurend afscheid moet nemen van collega’s die naar elders verkassen. Sommige verdiepingen staan voor de helft leeg. Af en toe vertrekken mensen die beter even gebleven waren om ingewikkelde dossiers af te handelen. Je kan het hen natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze in deze moeilijke omstandigheden eieren voor hun geld kiezen. Het is niet ondenkbaar dat er te veel specialisten vertrekken waardoor Dexia nieuwe mensen zal moeten zoeken. Nu is dat nog niet zo en wordt er ook niemand extra aangeworven. Ik zou gechoqueerd zijn als dat toch zou gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat binnenkort uitzendkrachten aangeworven worden. Door de leegloop raken

Van Den Driessche wordt in Humo vergeleken met Dominique Strauss-

sommige secretariaten onbemand, waardoor het gewone dage-

Kahn, tot vorig jaar directeur-generaal van het IMF en intussen vooral

lijkse werk in het gedrang komt.”

bekend door beschuldigingen van verkrachting. Van Den Driessche zou

Frank: “De voorbije maanden gingen de gesprekken in de kof-

in zijn carrière losse handjes gehad hebben en niet vies zijn van seksuele

fiekamer uitsluitend over de hopeloze toestand; nu wordt er

intimidatie. Pol met de ‘losse pollekes’ dient nu een klacht in

terug over koetjes en kalfjes gesproken. De situatie is zoals hij

wegens laster en eerroof. Toch één goeie raad aan al wie avances

is: we moeten hier weg en we hebben ons daarbij neergelegd.”

wil maken op de werkvloer. Verstuur geen vurige mails, want de alwe-

Jan Stevens •

tende it’er ziet u (zie pagina 16 voor meer info). +++ Sowieso blijft

Dexiawerknemers Johan en Frank hebben op eigen verzoek schuilnamen

u beter uit de buurt van het internet als u minder eerbare plannen hebt. Daar kunnen een Egyptische man én zijn echtgenote van meespreken. De man, Ramadan genaamd, keek voor het eerst in zijn leven naar een pornofilm. Ongetwijfeld ter ontspanning na een lange en vermoeiende

De werkdag van een Dexiamedewerker in het heetst van de crisis vacature.com/dexia

VMG-20120421_14_ACTUA.indd 16

werkdag. Tot zijn grote ontzetting herkende hij opeens de kin van zijn vrouw in de aangebrande film. De arme man is nog aan het bekomen van de schok. Sam De Kegel •

19/04/12 21:39


017_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:48:20

17 PUBLIEKE OPINIE

Reactie op standpunt van vorige week ‘China tapt onze rijkdom af’

De grote Chinese kennisroof

Een hooggekwalificeerd familielid werkt in een hoogtechnologisch

onderzoekslabo

van

de

K.U.Leuven. Chinese stagestudenten werden betrapt op het kopiëren van onderzoeksresultaten. Andere Chinese studenten hebben op onverklaarbare wijze zeer dure en hoogtechnologische apparaten onklaar gemaakt. De studenten verstaan zogezegd nauwelijks Engels, maar presteren het wel om in te breken in beveiligde systemen en grote schade te veroorzaken, zogezegd omdat ze onhandig zijn. De K.U.Leuven is te tolerant en onvoorzichtig om deze

Reactie op coverstory van 7 april over religie op de werkvloer

Wie hier werkt, past zich aan

Proficiat met jullie artikel over religie op de werk-

moskee bezoekt, doet hij zijn schoenen uit. Trou-

mensen toe te laten in deze onderzoekslabo’s. Vol-

vloer. Ik sta volledig aan de kant van Prof. Etienne

wens, toen de eerste Marokkanen hier aankwamen,

gens mij is er een bewuste strategie van de Chinese

Vermeersch. Ik vind dat wie hier mag werken zich

woonde ik nog in Borgerhout. Wij hebben daar niet

overheid om westerse kennis te stelen en zelfs te sa-

moet aanpassen aan onze wetten en onze gewoon-

de minste last mee gehad. Toen droeg de jeugd véél

boteren.

ten. Als wij in het buitenland komen, doen we dat

minder een hoofddoek. Nu maakt men er heisa over.

Reactie via website •

ook. Zelfs onze koning volgt deze regel. Als hij een

Mathilde Thyberghien, via e-mail •

POLL Deze week vroegen we of het loon van overheidsmanagers begrensd moet worden. Ja, men moet het maatschappelijk belang voorop stellen

85,2% 14,8% Neen, alle goede managers zullen naar de privé gaan

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIJFER

Een Belgische werknemer kost

55.100 EURO PER JAAR VMG-20120421_17_PUBOPINIE.indd 17

De voorbije zes jaar steeg het totale kostenplaatje

derde duurste arbeidskracht in Europa, na de Zwit-

van één werknemer voor een Belgische werkgever

ser (61.300 euro) en de Ier (58.800 euro). Hij kost zijn

van 51.300 euro naar 55.100 euro per jaar. Deze stij-

baas 26,7 procent meer vergeleken met de Europese

ging met 7,4 procent ligt in lijn met de kostenstijging

mediaan.

over de hele EU (+7,5 procent).

De goedkoopste werkkrachten wonen in Honga-

Volgens de nieuwe studie van PwC ‘Key trends in

rije (16.400 euro), Polen (19.700 euro) en Slovakije

human capital’ is de gemiddelde Belg daarmee de

(21.500 euro).

19/04/12 21:45


018_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:48:32

DOSSIER ICT

It’ers misbruiken soms machtspositie om te frauderen, te saboteren en te manipuleren

Pas op: de almach t

Gooi geen informatie over je privĂŠleven te grabbel op de servers van je bedrijf. It'ers met minder fraaie bedoelingen kunnen je daarmee confronteren, of slechter, chanteren.

VMG-20120421_18_DOSSIER ICT.indd 18

19/04/12 21:46


019_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:48:42

19

h tige it’er ziet u Stel: u ontdekt dat uw baas een herstructurering voorbereidt, een collega er een buitenechtelijke relatie op na houdt of u krijgt onverwacht toegang tot de loonfiches van collega’s. Niet meteen iets wat u meemaakt, maar sommige it’ers wél. Zij hebben macht in bedrijven. Veel macht. En soms heiligt het doel de middelen.

zelf op een of andere manier in een meer gunstige positie manoeuvreren. Zogeheten ‘job protection’ is één van de zaken die je soms ziet: het niet delen van bepaalde informatie, waardoor een informaticus als enige weet hoe een systeem werkt.”

Manager en it’er spelen onder een hoedje Hoe vaak misbruik voorkomt, mag blijken uit een

Eric ziet een kleine beweging op zijn scherm. Heel

onderzoek van internetbeveiliger McAfee uit 2008.

even maar, maar hij weet het meteen: iemand van

In een ondervraging van 1.400 Amerikaanse, Duitse,

de it-afdeling is zijn computer aan het controleren.

Engelse en Franse informatici gaf 60 procent toe dat

Eric zit op Facebook. Niet verboden in de internati-

onbevoegden toegang kregen tot bedrijfsgegevens.

onale organisatie waar hij voor werkt, maar overma-

In 6 procent van de gevallen zou er misbruik – zo-

tig bezoek wordt toch niet op prijs gesteld. En dus

als het lekken van informatie - van gemaakt zijn. 61

wordt zijn computer gescreend. Het is een vrij on-

procent van de ondervraagden zegt dat die misbrui-

schuldig voorbeeld van hoe ver de impact van it’ers

ken door collega’s gebeurde. En mogelijk is dat maar

reikt, maar er zijn ook andere voorbeelden. Heel wat

het topje van de ijsberg, want bedrijven lopen so-

minder onschuldige voorbeelden. “Ik ken een paar

wieso niet te koop met wat er fout loopt. Ook cijfers

verhalen van it’ers die zich wreken op ex-werkgevers

uit een onderzoek van Quest Software van vorig jaar

door zich toegang te verschaffen tot de systemen en

spreken boekdelen: 1 op 10 it’ers die van job veran-

ze vervolgens plat te leggen of belangrijke informa-

derd zijn, heeft nog toegang tot bedrijfssystemen

tie te verwijderen”, vertelt Koen, die via een klein it-

van zijn vroegere werkgever. Van diezelfde it’ers zegt

bedrijf werkt voor verschillende Belgische bedrijven

51 procent dat ze zich zorgen maken over inbreuken

en multinationals. Matthias – die net als Koen liever

tegen de beveiliging binnen hun bedrijf. Of ook it’er

anoniem blijft - heeft een bedrijf dat gespecialiseerd

Matthias dat herkent? “Of er veel misbruik is? Wie

is in veilig systeembeheer en –integratie en werkt

werkt in de it-sector moet beseffen dat hij werkt als

voor kmo’s in onder meer de financiële sector en

beheerder van informatie voor een organisatie en

trading. “Een tijdje geleden stootte ik bij het oplos-

voor mensen in die organisatie. Dat heeft bepaalde

sen van een probleem op de mailserver op een af-

implicaties en vereist een bepaalde deontologie. Dat

faire tussen twee collega’s die een buitenechtelijke

is mijn persoonlijke instelling, maar ik weet dat veel

verhouding hadden. Iemand die ik zelf persoonlijk

informatici er anders over denken.” Christian Com-

kende. Ik heb ook al documenten en e-mails gezien

bes, leader CIO services bij consultant Deloitte: “Je

waarin een toekomstige herstructurering in een be-

moet het probleem ook niet overschatten, is mijn

drijf werd besproken en gepland.”

ervaring. In de meeste bedrijven, zeker de grote, is er toch redelijk wat beveiliging. Helpdeskmedewer-

VMG-20120421_18_DOSSIER ICT.indd 19

God op de werkvloer

kers hebben niet zomaar toegang tot mailboxen van

Het zijn voorbeelden waar Luc Beirens, hoofd-

personeelsleden. Je hebt wel mensen op sleutelpo-

commissaris van de Federal Computer Crime Unit

sities, zoals security officers, die toegang hebben

(FCCU), allesbehalve van opkijkt. “Het spreekt voor

tot alle informatie, maar dat zijn enkelingen. Maar

zich dat it’ers veel macht hebben binnen een bedrijf,

toegegeven: zeker kleinere bedrijven zijn sterker af-

zeker als de ceo van dat bedrijf zich niet zoveel aan-

hankelijk van de it-afdeling.” Wordt het probleem

trekt van beveiliging en ict. Dat zien we vaak in dos-

onderschat door bedrijven zelf? Volgens Luc Beirens

siers waar wij bij de FCCU mee te maken krijgen. Het

wel. “Bedrijven worden zich daar meer en meer be-

is ook logisch natuurlijk: systeembeheerders zijn

wust van naarmate het bedrijf automatiseert, maar

een beetje god wanneer ze ongemoeid gelaten wor-

nog onvoldoende. Ze hebben vooral oog voor de

den en gebruiken hun positie om toegang te krijgen

dreiging van buitenaf, maar vergeten dat de grootste

tot vertrouwelijke informatie. Dat kan met verschil-

problemen van binnenuit komen. In de meeste dos-

lende bedoelingen zijn: informatie doorspelen aan

siers waarmee we te maken kregen, was er interne

de concurrentie, fraude, sabotage, chantage of zich-

betrokkenheid.”

...

19/04/12 21:46


020_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:48:55

... Er is dus soms een groot verschil tussen wat het management weet en de it-afdeling weet over misbruiken. Dat blijkt ook uit een onderzoek van enkele jaren geleden van Deloitte bij 300 bedrijven. 23 procent van de it-mensen zegt dat er geen fraude is, bij het management was dat 37 procent. Een opmerkelijk verschil, al verkeert het management ook niet altijd in het ongewisse, vertelt Matthias. Want sommige it’ers proberen van hun macht gebruik te maken om hun carrière vooruit te helpen. Met de hulp van het management. “Bepaalde haviken in het management weten dat ze met de hulp van it-medewerkers met de juiste toegangen een tijdelijke machtsbasis kunnen uitbouwen. Kennis is macht, en via het informaticasysteem kan je veel kennis vergaren. Over zowat alles wat er gebeurt in een bedrijf. Sommige

“Bepaalde haviken weten dat ze met de hulp van it-medewerkers een tijdelijke machtsbasis kunnen uitbouwen.” Matthias, eigenaar van een bedrijf in veilig systeembeheer

it’ers gaan daar gewillig in mee, omdat ze er zelf ook profijt uit halen. Alleen: dat gaat ten koste van hun reputatie en het duurt ook maar zolang de manager klimt in de organisatie. Wanneer hij of zij vertrekt, kunnen zijn handlangers doorgaans op zoek naar een nieuwe job. Als it’er moet je beseffen dat discretie en vertrouwen soms meer waard zijn dan competenties. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen

Dat is het meest efficiënte instrument dat je hebt.

geen gebruik van bedrijfsinfrastructuur om per-

dat je geen misbruik maakt van de informatie die je

Ten slotte: zorg ervoor dat je een duidelijke om-

soonlijke zaken te regelen, dat is de raad die ik veel

bijna automatisch in de schoot geworpen krijgt. Wie

schrijving hebt van de bevoegdheden en taken van

mensen geef. En toch zie ik nog vaak dat mensen een

dat niet beseft, zingt het meestal ook niet lang uit in

een it’er. Je moet een heel duidelijk zicht hebben op

Facebookaccount registeren via de e-mailaccount

de sector.”

wie welke privileges heeft. Zo kan je ondubbelzin-

van hun bedrijf, of persoonlijke e-mails versturen.

nig vaststellen of iemand te ver gegaan is of niet. Als

Hoe meer informatie je over jezelf te grabbel gooit

It’ers op voorhand screenen

je dat al niet hebt, kan je ook niets ondernemen als

op de servers van het bedrijf, hoe groter de kans dat

Wat kunnen bedrijven doen om zich tegen misbrui-

er iets fout gaat.” Christian Combes: “Uiteraard heb

je daar later op de een of andere manier mee wordt

ken te wapenen? Luc Beirens: “In eerste instantie

je ook nog verschillende beveiligingsmechanismen,

geconfronteerd of hoe kwetsbaarder je je opstelt te-

goed kijken wie ze binnenhalen. Veel bedrijven zijn

vooral op niveau van applicaties en toegang tot pc’s.

genover mensen die die informatie voor hun eigen

daar laks in: ze zijn al blij dat ze een specialist bin-

Gevoelige documenten kan je ook een encryptie

profijt willen gebruiken. Daarom: hou privé en werk

nenhalen. Ze vragen niet door naar sommige gaten

meegeven, die slechts voor een selecte groep men-

zo veel mogelijk gescheiden, ook in mailverkeer.”

in een cv of naar de reden waarom ze ergens wegge-

sen toegankelijk is. En zorg ervoor dat die niet op

gaan zijn. Twee: zorg er ook voor dat je een doublure

één plek gecentreerd zitten. Door ze te verspreiden,

hebt. Ik weet dat dat heel moeilijk is. Veel bedrijven

beperk je ook het risico op misbruik.”

zijn al blij dat ze iemand hebben voor zo’n functie,

It-consultant Matthias heeft een goeie raad voor

it’ers zijn gegeerd. Als je je dat niet kan permitte-

werknemers die zich zo veel mogelijk willen indek-

ren: laat een audit doen door een extern bureau.

ken tegen mogelijke misbruiken door it’ers: “Maak

VMG-20120421_18_DOSSIER ICT.indd 20

9 eigenschappen van een succesvolle it’er vacature.com/it

19/04/12 21:46


021_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 22:06:38

21 VACATURE.COM

COLUMN door An Olaerts

De helft van de homo’s zwijgt over zijn homoschap, zeker in het begin van zijn carrière. Onderzoek dat daarover is gevoerd! Beleidsnota’s die daarover zijn getypt! Homo’s die daarover werden bevraagd! 2497 holebi’s. En nog meer. Alles om het representatief te houden. Tenslotte zijn er heel veel homo’s op aarde. De meesten werken voor hun geld, precies gelijk normale

Hoe reageer ik best op een slecht idee?

mensen. Maar het grootste deel houdt dus zijn mond. Homo’s worden namelijk vaak geplaagd op het werk. Moppen dat er over homo’s in omloop zijn! Bijvoorbeeld: Wat is het verschil tussen een homo en een koelkast? Een koelkast laat geen wind als je het vlees eruit haalt. Dat niemand durft te lachen. Want het is niet grappig, het is een proeve van wansmaak. En om daaraan te ontsnappen zeggen heel veel holebi’s niets. Ik was laatst aan de praat met een knaap met talent en meer. “Iedereen weet het”, zei hij, “maar voor de rest hou ik het liever stil. Zeker op mijn werk. Tot ik zeker ben dat ik mag blijven.” Er zijn immers bazen die niet van homo’s houden. “Jeanetten”, zeggen die, “die moet ik hier niet op de bureau. Straks kan ik alleen nog met een pan in mijn broek door de gang lopen.” Nog een reden om te zwijgen. Foute boel, vinden de diversiteitscellen. Ze hebben gelijk. Iedereen zou voor zijn geaardheid moeten uitkomen. Maar ik stem tegen. Zwijgen zou de standaard moeten zijn, zeker op het werk. ‘s Mensch lol in bed heeft namelijk geen uitstaans met werk.

Lees het op vacature.com/idee

In beperkte gevallen natuurlijk wel. Bijvoorbeeld als collega’s elkaar met wederzijdse toestemming gaan betasten. Maar om zulks nu professioneel te noemen? Nee.

“Seksuele voorkeuren doen niet ter zake op het werk, niet op de trein en niet in de Colruyt.”

Zwijgen is professioneel omdat seksuele voorkeuren niet ter zake doen, niet op het

Luxemburger verdient het best Lees het op vacature.com/luxemburg

rekruteerders besteden zes seconden aan uw cv

werk, niet op de trein en niet in de Colruyt. Seksuele voorkeuren zijn alleen belangrijk voor de betrokkenen. Meestal gaat het om twee betrokkenen, soms ook drie of meer. Maar altijd in een context waar ondergoed mee is gemoeid. En wee de dag dat iedereen naar kantoor komt in zijn ondergoed. Voor de gruwel kunt u zich misschien een uitgekleed eiland inbeelden. En hoe zou het zijn om blote billen op de plastic stoelen van het bedrijfsrestaurant te zien plakken? © KLaas verpLancKe

Geef toe, de combinatie van werk en seks is slecht voor uw productiviteit. Seks is meer

iets voor na de uren, twee keer per week, een kwartier per beurt. Dat maakt samen een half uur,

Lees het op vacature.com/6sec

terwijl een werkweek 38 uren telt. Kortom, de aandacht die aan seksuelen op het werk wordt besteed, is disproportioneel groot. Jazeker, op bedrijfsfeestjes dagen homo’s soms op met hun man. Hand in hand. En lesbo’s geven elkaar soms een zoen op de mond! Zomaar, terwijl iedereen er bijstaat. Lelijke seks dat het is! Zomaar, in een professionele omgeving! Jezusmina, het is zo preuts dat het niet meer preuts is. Kunnen we daarom afspreken om homoseksuele voorkeuren – en bij uitbreiding alle seksuele voorkeuren – te beschouwen als onbenullige weetjes op het werk? Heus waar, het sop is de kool niet waard. Want straks wil de baas ook vertellen waar hij graag wordt gelikt.

VMG-20120421_21_COLUMN.indd 21

Ontdek ook de

13.266

jobs op vacature.com

19/04/12 22:00


022_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:05:07

22

VACATURE 21 APRIL 2012

LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuwe stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer 1 300 gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook een m/v van ons?

deskundige loket burgerzaken – statutair Jouw functie:

Jouw profiel: stadskantoor op donderdag te werken.

erfgoedcoördinator collecties – contractueel

Jouw functie:

Jouw profiel:

vestigingsverantwoordelijke – contractueel Jouw functie:

Jouw profiel:

afdelingshoofd jeugd en studenten – statutair Jouw functie:

Jouw profiel:

Aanbod:

Interesse? op woensdag 2 mei 2012

Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst.


023_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:05:19

VACATURE 21 APRIL 2012

23

De Nekkerhal is een evenementenhal met een oppervlakte van 20 000 m². Het gebouw ligt net buiten de ring van de aantrekkelijke cultuur-historische stad Mechelen en is vlot bereikbaar via de E19. Door het multifunctionele karakter van het complex is de Nekkerhal de ideale locatie voor de organisatie van een evenement. Voor onmiddellijke indiensttreding zijn wij op zoek naar een (m/v):

directeur Nekkerhal Uw functie: u beheert de Nekkerhal zowel organisatorisch, administratief als financieel. U verzorgt de relaties met bestaande organisatoren, zodat ze van onze ruimte gebruik blijven maken. Daarnaast hebt u een neus voor nieuwe opportuniteiten en doet daartoe voorstellen aan het dagelijks bestuur. Met uw uitstekende onderhandelingsvaardigheden bereikt u win-winsituaties met uw partners en overtuigt u nieuwe organisatoren om gebruik te maken van onze evenementenhal. U onderhoudt goede relaties met de stadsdiensten. Uw profiel: u hebt minstens 4 jaar relevante ervaring in een commerciële functie en/of binnen de evenementensector. Uw sterke mondelinge vaardigheden laten u toe om op een overtuigende manier te onderhandelen en van de Nekkerhal een begrip te maken. U bent een goede projectmanager. U staat open voor nieuwe invalshoeken en kan vlot schakelen tussen creatief, commercieel en beheersmatig werken. Ons aanbod: een contract onbepaalde duur en een brutostartloon van 3 751 euro (barema A4a-A4b) per maand (netto 2 124 euro), eventueel aangevuld met een prestatiebonus, en een bedrijfswagen. Daarnaast bieden wij maaltijdscheques en een hospitalisatieverzekering. Interesse? Bezorg ons dan uiterlijk 18 mei 2012 uw motivatiebrief en cv op antwerpen@searchselection.com of per post aan Search & Selection, t.a.v. Tom Bertens, Amerikalei 213, 2000 Antwerpen. Voor meer informatie omtrent de functie, kan u terecht bij dhr. Jef van Dun, tel. 015 29 75 71 of jef.vandun@mechelen.be. Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan u terecht bij Annelies De Laender, selectieverantwoordelijke Jobpunt Vlaanderen, tel. 016 38 10 00 of annelies.delaender@jobpunt.be. www.jobpunt.be

Innovatie stimuleren is onze job Het IWT concretiseert het innovatiebeleid van de Vlaamse Regering. Het IWT beheert jaarlijks zo’n 300 miljoen euro met een personeelsbestand van 130 medewerkers. Momenteel zijn we dringend op zoek naar (m/v):

adviseur – Life Sciences

(gekwalificeerd in diergeneeskundig onderzoek van landbouwhuisdieren, gezondheidssociologie of biomedische ingenieurstechnieken)

adviseur – Chemie en materialen

(op het vlak van de nanowetenschappen en nanotechnologie, in chemie of in fysica)

adviseur – Innovatief aanbesteden

(bij voorkeur handelsingenieur, economist of jurist met economische achtergrond) Uw functie: u evalueert projecten, partnerschappen en mogelijkheden om innovaties te realiseren in uw vakgebied. U neemt volgens uw interesse en kunde ook verantwoordelijkheid op in meer algemene projecten. Uw profiel: u hebt minstens een masterdiploma en een aantal jaren innovatiegerichte ervaring. Op onze website vindt u hierover per functie meer informatie. Interesse? Surf dan even naar www.iwt.be/overiwt/vacatures voor de functieomschrijving, de kwalificatievereisten, de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden. We verwelkomen u ook graag op de ‘meet and greet’ met een adviseur op zaterdag 5 mei 2012 van 10.00 u. tot 12.00 u. U kunt ook terecht bij Michel Vandermeulen, personeelsdirecteur via tel. 0497 40 7890, of per e-mail op aanwervingen@iwt.be. Op de website vindt u het verplicht te gebruiken kandidaatstellingsformulier, dat we uiterlijk op 13 mei 2012 terug verwachten. Deze selectieprocedure verzekert gelijke kansen en diversiteit.

Stad Gent stelt 5 000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons?

alent

t zoveel

coördinator-expert mobiliteit

Mobiliteitsbedrijf statutair - niveau A

(m/v)

Interesse? Surf naar www.gent.be/solliciteren en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure • solliciteer online • ten laatste op 2 mei 2012.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

www.gent.be

Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 09 266 75 60 vacatures@gent.be


024_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:05:32

24

VACATURE 21 APRIL 2012

Limburg, een sterk merk

}

jouw werk?

Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wil ook jij meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Teken dan voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en voor opleidingen in het domein van de veiligheid. Het iva PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) heeft de ambitie om uit te groeien tot één van de voortrekkers in het kader van politie-, brandweer- en ambulanciersopleidingen. Momenteel zijn wij op zoek naar volgende nieuwe collega:

directeur voor Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) (voltijdse statutaire functie op A5-niveau)

Uw uitdaging Onder uw leiding worden de beleidslijnen van de opleiding en training van de diverse departementen van het PLOT vastgelegd en uitgevoerd. U overlegt regelmatig met de diverse opleidingscommissies en ontwikkelt een modern beleid op vlak van opleiding en training aangepast aan de noden en competentieontwikkeling binnen de verschillende departementen. U begeleidt en coacht medewerkers. U voert resultaatscontroles uit op processen en producten. U vertegenwoordigt het provinciebestuur in diverse federale en Vlaamse raden en werkgroepen van de diverse opleidingen en werkt mee aan de ontwikkeling van het beleid op deze niveaus. U stuurt uw team op een motiverende manier aan en u beheert de kredieten voor uw dienst op een kostenbewuste manier.

Uw profiel Uw expertise ligt in de wetgeving en organisatie van de vorming en de training voor de doelgroepen politie, brandweer en hulpverlenerambulanciers. U bent vertrouwd met de trends en evoluties in het kader van ontwikkeling van vormingsprogramma’s en competentieontwikkeling. U heeft een goede kennis van het opleidingsaanbod op voor de overheid relevante terreinen en van de markt van werving, selectie en consulting voor de openbare besturen. U heeft zicht op de organisatiestructuren die op federaal, Vlaams en provinciaal niveau verantwoordelijk zijn voor de doelgroepen van het PLOT. U bent een goede communicator met een sterk beslissings- en aanpassingsvermogen.

Toelatingsvoorwaarden

Examenprogramma

Als u geïnteresseerd bent en u voldoet aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur. minimaal 6 jaar relevante beroepservaring U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. U bent in bezit van de burgerlijke en politieke rechten. U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of handicap uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. Voor de functie directeur gaan we in drie fasen na of u geschikt bent voor de job. De eerste fase is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw maturiteit en uw vakkennis. In de tweede fase test een extern bureau uw niveau en capaciteit, uw managements- en leiderschapscompetenties en uw communicatiecompetenties. In een derde fase houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven.

Ons aanbod

Interesse? Kandidaturen (sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 4 mei 2012 per brief worden verstuurd aan Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kan ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan de heer Bart Bisschops, afdelingsverantwoordelijke Directie HRM. Een uitgebreide functiebeschrijving kan u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij de heer Bart Bisschops, tel. 011 23 78 36 of per e-mail vacatures@limburg.be.

een dynamische, multidisciplinaire omgeving ruime opleidingskansen een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering Salaris Brutomaandsalaris tussen minimum € 4 382,46 en maximum € 6 386,44.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ( MDK) van de Vlaamse overheid draagt zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone. De Stafdienst verstrekt beleidsadvies, vervult agentschapsbrede taken, trekt de horizontale processen en zorgt zo dat het gezamenlijke resultaat leidt tot het behalen van de organisatiedoelstellingen. De Stafdienst is dringend op zoek naar (m/v):

jurist Brussel (ref. 22178) Jouw functie: je staat in voor de algemene juridische ondersteuning van MDK, met bijzondere aandacht voor overheidsopdrachten. Daarnaast werk je mee aan ad hoc opdrachten zoals het opstellen van contracten en de opmaak van sectorspecifieke regelgeving.

Jouw profiel: je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten. Je bent geboeid door een oplossingsgerichte bedrijfsmatige aanpak, hebt interesse in het ‘zeewezen’ en bent bereid om je hierin systematisch in te werken.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be Wij bieden jou:

Interesse? De uitgebreide functiebeschrijving met voorwaarden vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op de website www.jobpunt.be. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv uiterlijk op zondag 29 april 2012, bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be of per post ter attentie van Team HRM,

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.


025_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:05:46

VACATURE 21 APRIL 2012

25

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. VMW levert drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Als integraal waterbedrijf is de VMW ook actief in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en werkt het industriewaterprojecten uit op maat van bedrijven. Wij zoeken (m/v):

»

»

Diensthoofd Productie en Toevoer

Jurist Brussel

Kortrijk/Gent

Jouw functie: je verleent advies inzake alle bedrijfsrelevante juridische problemen, je volgt geschillendossiers op en je behandelt vennootschapsrechtelijke aspecten van de VMW. Je fungeert als aanspreekpunt voor het juridisch vakgebied en je werkt procedures en richtlijnen uit voor de schadebeheerders en klachtencoördinatoren in de provinciale directies.

Jouw functie: je zorgt voor het plannen, coördineren en optimaliseren van de activiteiten van de dienst Productie en Toevoer. Je staat in voor de optimale werking van de productie- en toevoerinfrastructuur en voor de automatisatie en de telecontrole van de productie, berging en toevoer. Je stuurt je medewerkers aan en je begeleidt hen bij de uitvoering van werken aan o.a. toevoerleidingen en watertorens.

Jouw profiel: master in de rechten.

Jouw profiel: master in de industriële wetenschappen, bij voorkeur richting elektromechanica of elektronica.

»

Tekenaar Kortrijk/Gent

»

Gespecialiseerd elektricien West-/Oost-Vlaanderen Jouw functie: je staat in voor het uitvoeren van exploitatieopdrachten in installaties voor de productie van drinkwater en in proceswaterinstallaties bij industriële klanten. Je voert daarnaast ook opdrachten uit aangaande telefonie- en computernetwerken en herstelling of ombouw van elektrische gereedschappen.

AANBOD: een stabiele tewerkstelling in een dynamische

Jouw functie: je staat in voor de uitvoering van tekenopdrachten in het kader van ontwerpen voor uitbreidingen en/of wijzigingen aan het distributienet en van het inplanten van uitgevoerde werken op de bestaande plannen. Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting bouwkunde.

doorgroeimogelijkheden

Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting elektriciteit, elektromechanica of elektronica. fietsvergoeding.

»

Toezichter verschillende regio’s in Vlaanderen Jouw functie: je staat in voor het uitvoeren van toezichtstaken op de werven. Naargelang jouw specialiteit word je ingeschakeld voor het begeleiden en controleren van de uitvoering van projecten inzake de oprichting van elektromechanische installaties, van projecten inzake de aanleg van leidingen of van projecten inzake de oprichting en renovatie van gebouwen.

INTERESSE? Stuur uiterlijk op 29 april 2012 uw kandidatuur

Jouw profiel: bachelor bij voorkeur richting elektromechanica, elektriciteit, mechanica of bouwkunde. De VMW wil de samenleving waarvoor zij zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de aanwerving van medewerkers willen wij gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun afkomst, geslacht of eventuele handicap.


026_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:06:12

26

VACATURE 21 APRIL 2012

BEL NAAR 0473/887 149

EN JE HEBT VOL

VG.13/BUO | B-AA07.005

EEN TOF


027_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:06:20

VACATURE 21 APRIL 2012

27

OLGENDE WEEK

FFE JOB VG.13/BUO | B-AA07.005

NIET TWIJFELEN, BEL NU 0473/887 149


028_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:06:37

28

VACATURE 21 APRIL 2012

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Wij beheren 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 500 werknemers van het Agentschap Wegen en Verkeer staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v):

Burgerlijk ingenieurs

districtchef

projectleider / dienstkringingenieur

Functie: je neemt de dagelijkse operationele leiding van het wegendistrict Maaseik voor je rekening. Je bent het aanspreekpunt voor de personeelsleden

Antwerpen (ref. 22279), Maaseik (ref. 22245)

Functie: je ontwerpt infrastructuurwerken en treedt op als projectleider in o.a. grote onderhoudsprojecten en investeringsprojecten. Je bereidt de planning en het beleid voor op alle terreinen van verkeer en vervoer die de afdeling aanbelangen. Je geeft leiding aan de werfleiders en districtchefs en coördineert de activiteiten van de dienstkring.

coördinator verkeer en mobiliteit Brussel (ref. 22250)

Functie: je voornaamste taak is het beleidsmatig ondersteunen, informeren en adviseren van het management op tactisch en operationeel niveau voor de coördinatie van de uitvoering van het mobiliteitsbeleid (bv. fietsprojecten en integraal fietsinvesteringsprogramma (IFI), Mobiliteitsbrief (MOW), coördinatie minder hinder, …).

schappijen, …). Je zorgt voor de taakverdeling, vormt de ploegen en kijkt na of het werk op een kwaliteitsvolle manier is uitgevoerd.

Technische bachelors 5 werfcontroleurs Brugge (ref. 22164), Ieper (ref. 22249), Brecht (ref. 22257), Sint-Truiden (ref. 22057) en Vilvoorde (ref. 22172)

Functie: je verricht inspecties en controles op werven, leveringen en vergun ningen en brengt daarover verslag uit bij de projectleider. Je staat in voor het werftoezicht op het terrein.

3 werfcontroleurs EM – sectie elektriciteit en mechanica

ingenieur investeringen

Antwerpen (ref. 22255-56), Leuven (ref. 22189)

Brussel (ref. 22252)

Functie: je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende investeringsprogramma’s en technische opvolging van de investeringsdossiers. tie en stuurt de cel investeringen aan.

3 studie-ingenieurs afstandsbewaking (ref. 22225) en elektromechanica kunstwerken (ref. 22222) Brussel Functie:

Functie: je verricht inspecties en controles van de openbare verlichting en de projectingenieur. Zo werk je mee aan een goede en veilige mobiliteit voor alle weggebruikers.

Hoger secundair onderwijs tunneltoezichter Antwerpen (ref. 22253)

een belangrijke toegevoegde waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Je werkt nauw samen met je collega’s op het terrein.

Industrieel ingenieurs 2 werfleiders

Functie: je voert het dagelijks beheer en onderhoud uit van de tunnels die beheerd worden door de Vlaamse overheid. Zo zorg je voor een vlotte en veilige doorrit van duizenden automobilisten die dagelijks door de tunnel passeren. Je hebt een grote zelfstandigheid in de uitvoering van je taken. De verdeling tussen het administratief werk en de terreintaken staat garant voor afwisselend en boeiend werk.

2 operatoren Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Kortrijk (ref. 22251), Geel (ref. 22148)

Functie: als verantwoordelijke op het terrein zorg je voor het goede verloop op de werven in jouw regio. Je start infrastructuurwerken op, begeleidt en controleert ze, met inbegrip van de bewaking van de kostprijs.

projectingenieur elektriciteit en mechanica Antwerpen (ref. 22241)

Functie: je leidt projecten en/of deelprojecten rond wegverlichting en even tueel andere elektromechanische installaties. Je geeft leiding aan een aantal werfcontroleurs en rapporteert hierover aan het afdelingshoofd en de betrok

Antwerpen (ref. 22263-64)

Functie: je verwerkt telefonische en elektronische meldingen van defecten en schade aan elektromechanische installaties, zoals wegverlichting, ver bruggen en sluizen) en beheert van op afstand de aangesloten tunnels. Je zorgt ook voor de veilige afhandeling van incidenten en calamiteiten in deze tunnels. Samen met je collega’s werk je in een ploegenstelsel met roterende vroege ploeg, een late ploeg, een nachtploeg en een weekendploeg.

Voor meer info over onze activiteiten surf naar www.wegenenverkeer.be Wij bieden jou:

Interesse? Solliciteren kan tot en met 1 mei 2012. De uitgebreide functieomschrijvingen met het takenpakket, de voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op www.wegenenverkeer.be, www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op www.jobpunt.be. Ook als laatstejaarsstudent kan je solliciteren!

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.


029_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:06:54

VACATURE 21 APRIL 2012

29

WILRIJK Onze klant ISVAG (www.isvag.be) is een bekende speler in de sector van afvalverwerking en de productie van stroom in de regio Antwerpen. Om hun team te versterken zijn zij op zoek naar een (m/v):

Operations Manager Waste to energy

Uw functie

Ons aanbod

Uw profiel:

Interesse? Mail uiterlijk op 13 mei 2012 uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE661183 in de onderwerpregel naar micheline.santkin@jobs.hudson.com of stuur per post naar Hudson, t.a.v. Micheline Santkin, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 50, be.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

VLAANDEREN MEC Benelux is onderdeel van de Messer Groep, een industrieel concern met meer dan 2500 medewerkers en 60 vestigingen wereldwijd. In de Benelux kent het bedrijf 2 divisies: de divisie Wear & Fusion Technology (Castolin Eutectic) en de divisie Messer Cutting Systems. Castolin Eutectic (www.castolin.be) is toonaangevend in het oplossen van industriële slijtageproblemen van metalen componenten door middel van geavanceerde las-, soldeer- en coatingtechnologieën. Met meer dan vijftig jaar ervaring is MEC Benelux dé specialist op het gebied van slijtvaste technologieën en innovatieve reparatietechnieken. Als technisch dienstverlener zijn zij actief in diverse sectoren. MEC Benelux biedt zowel standaardoplossingen als hoogtechnologisch maatwerk aan bij zowel grote als kleine productiebedrijven. Momenteel zijn zij voor Vlaanderen op zoek naar een (m/v):

Sales Manager

Peoplemanager met uitgebreide verkoopervaring in de industrie Jouw functie:

Ons aanbod:

Jouw profiel:

Interesse? Stuur dan vandaag nog jouw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE661969 naar Hudson, t.a.v. Liesbeth Reychler, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 242 53 91, e-mail: liesbeth.reychler@jobs.hudson.com, be.hudson.com. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

Onze klant is een toonaangevend

General Manager

en dynamisch toparchitectenbureau met 50 jaar ervaring en met diverse

realiseert superdromen met betrekking tot uitvoering en ontwerp van exclusieve villa’s, schitterende projecten in de zorgsector, kantoor- en appartementsgebouwen. Om het beleid op topniveau te versterken rekruteert dit uitzonderlijk succesvol bedrijf voor haar divisie in Vlaanderen een m/v

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Functie: ¡ U geeft leiding aan een team van een 35-tal architecten, technisch bedienden, ingenieurs, kostprijscalculators en belangrijk executief personeel. U bent verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel management van diverse bureaus. ¡ U maakt deel uit van het strategisch directieteam en leidt het bureau alsof het uw eigen onderneming is. ¡ U maakt werkplanningen op, verzekert de opvolging en coördineert de totale eindcontrole. ¡ U begeleidt de verschillende divisies bij de uitvoering van architecturale opdrachten (van ontwerpfase t/m uitvoering). ¡ U verzorgt vlekkeloos de contacten met opdrachtgevers, bouwpartners, alle andere relevante partijen en superviseert interne en externe vergaderingen. ¡ U bent verantwoordelijk voor de budgetten, controle meetstaten en eindverrekeningen. ¡ U rapporteert de positieve resultaten t.o.v. Raad Van Bestuur.

Profiel: ¡ U bent architect en/of burgerlijk ingenieur architect of gelijkwaardig. U hebt minstens 8 jaar ervaring in een gelijkaardige functie of bent uitzonderlijk getalenteerd en ambieert een dergelijke verantwoordelijkheid. ¡ U combineert een aangeboren zin voor leiderschap met een creatieve geest en een doorgedreven technische kennis. ¡ U bent een gedreven professional en onderscheidt zich op alle niveaus. ¡ U bent communicatief in het N/F. Aanbod: U komt terecht in een dynamisch, professioneel en historisch sterk topbedrijf. De toekomstplannen zijn verzekerd. U presteert aan vernieuwende, innovatieve, unieke en uitdagende projecten. Bovendien krijgt u (op voorwaarde van excellente rentabiliteit) alle ruimte om uw financiële en inhoudelijke ambities te ontplooien. U kan werken als zelfstandig manager, op de payrol of partneraandeelhouder-vennoot.

Voelt u zich aangesproken door deze uitdaging? Mail een uitgebreid cv naar info@ago.bz en bel ons op 09 281 13 86 of 0478 44 80 36. Wij garanderen een discrete en snelle behandeling van uw sollicitatie. Elke kandidaat ontvangt bericht. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

VG.46/BO - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

(Architect en/of Burg. Ir.)

vestigingen in België. Deze eersterangsonderneming

Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.


030_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:07:12

30

VACATURE 21 APRIL 2012

“Sterk organisatorisch talent

met zin voor ondernemen?

www.atrionv.com Atrio nv, uit Laakdal bij Geel behoort samen met Chris Maes bvba en Tile & Tech bvba tot de sterk groeiende Groep Maes die gespecialiseerd is in de levering en plaatsing van vloer- en wandtegels in keramiek, natuursteen en kwartscomposiet. De drie bedrijven draaien met 83 medewerkers een geconsolideerde omzet van om en bij de 16 miljoen euro. De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg worden bijna 14 jaar vanuit Laakdal bewerkt. Omdat steeds meer aannemingsbedrijven uit Oost- en West-Vlaanderen beroep doen op de expertise en diensten voor de plaatsing van vloer- en wandtegels, wil Atrio zijn ploeg uitbreiden en versterken met een

Functie

Senior Projectleider

m/v

Profiel

leren kennen. Bent u geboeid door deze vacature? frank.de.pauw@inventi.be tussen 18u00 en 19u00 +32 478 555 616

-

zondag 22 april 2012 Inventi

Wat mag u van Atrio verwachten?

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

C onsult a nt s in ve rkoop en ve r ko o p m a n a ge m e n t

w w w. inve n t i . b e / v a c a t u re s

interim | inhouse services | search & selection | hr services

Voor welke job sta jij met een glimlach op? Tempo-Team? Da’s een van de grootste HR dienstverleners gespecialiseerd in uitzendarbeid en HR services in België. Je vindt er

tijdelijke en vaste jobs

Vind de job die bij je past Ga naar www.tempo-team.be, laad je cv op en vertrek met een glimlach naar je werk

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

PROFESSIONALS: vaste aanwerving in uiteenlopende beroepssectoren OFFICE: administratie, secretariaat en sales ENGINEERING: KIO[EPM½GIIVHI MRKIRMIYVW CONTACT CENTER: tele-operators en klantendienstmedewerkers LOGISTICS: logistieke medewerkers INDUSTRIE EN TECHNICA: geschoolde arbeiders, productiepersoneel en technici RETAIL: sales talent, kassapersoneel, stockbeheer MEDICA: verpleegkundigen en (para)medisch personeel CHILD CARE: professionele kinderoppas HORECA: horecapersoneel DIENSTENCHEQUES: huishoudhulp

www.bbc.be VG.599/BUOSAP - B-AA04.043 - TETE12149

Je komt net van de schoolbanken of hebt al heel wat ervaring. Je wilt een carrièreswitch maken of zoekt door omstandigheden een nieuwe job.Tijdelijk of vast, of van tijdelijk nààr vast: wij vinden zo snel mogelijk de job die bij je past:

www.tempo-team.be


031_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:08:25

VACATURE 21 APRIL 2012

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) is het referentiecentrum voor de statistiek van het Brussels Gewest. Het ontwikkelt en onderhoudt de statistische tools van het Gewest en voert socio-economische en conjunctuuranalyses uit binnen het kader van de Brusselse gewestelijke bevoegdheden. Meer info over de activiteiten van het BISA vindt u op www.bisa.irisnet.be Om zijn opdrachten goed te vervullen, zoekt het BISA

3 Experts

(m/v) van universitair niveau, 1 Nederlandstalige en 2 Franstaligen 1 Expert-economist FR (kenm. 1215)

1 Expert-statisticus NL (kenm. 1217)

Uw opdracht: bij de cel “Werk en Economie” van het BISA verzorgt u een expertise- en adviesfunctie ten behoeve van de socio-economische actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het grote publiek, over onderwerpen zoals de arbeidsmarkt, de inkomens, de economische activiteit of de overheids-

Uw opdracht: bij de cel “Methodes en Statistiek” van het BISA bent u de expert wat betreft de methodologische ontwikkelingen in het domein van gegevensverwerking en statistische en econometrische modelvorming. U biedt uw expertise aan voor de verschillende thematische studies die uw collega’s uitvoeren, komt tegemoet aan hun vragen om modelvorming en garandeert een kwaliteitsvolle verwerking en aanwending van de statistische gegevens.

u heeft een basisdiploma van de 2de cyclus van het universitair onderwijs in economie (volledige lijst met toegelaten diploma’s op www.brujob.be), u beschikt over ten minste twee jaar beroepservaring in het domein van de socio-economische analyse (universitair onderzoekscentrum, studiecentrum, …), liefst in verband met conjunctuuranalyse.

u heeft ten minste een diploma van de 2de cyclus van het universitair onderwijs in een statistische richting (volledige lijst met toegelaten diploma’s op www.brujob.be), u beschikt over minimum drie jaar beroepservaring in een domein dat verband houdt met deze functie. Wij bieden u:

1 Socio-economische expert FR (kenm. 1216) Uw opdracht: bij de cel “Grondgebied en Bevolking” van het BISA verzorgt u een expertise- en adviesfunctie ten behoeve van de socio-economische actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het grote publiek, over thema’s zoals het ordening en de infrastructuurbehoeften. u heeft een basisdiploma van de 2de cyclus van het universitair onderwijs (volledige lijst met toegelaten diploma’s op www.brujob.be), u beschikt over ten minste twee jaar beroepservaring in het domein van de socio-economische analyse (universitair onderzoekscentrum, studiecentrum, …), liefst in verband met minimum één van de te behandelen thema’s.

Als u aan deze selectie wil deelnemen, moet u ons vóór 7 mei 2012 middernacht www.brujob.be

Uw kandidatuur moet VERPLICHT HET KENMERK VERMELDEN van de betrekking waarnaar u solliciteert. De procedure omvat een eerste selectie op basis van de selectiecriteria en uw kandidatuur. De overgebleven kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Het Gewest voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit.

Waarom jij niet? M I N I S T E R I E VAN H E T B R U S S E L S H O O F D S T E D E L I J K G E W E S T

LET’S SHARE OUR TALENTS www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers

31


032_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:10:32

32

VACATURE 21 APRIL 2012

Ontdek de visie van Inventi op verkoop en verkoopmanagement op donderdag 10 mei 2012 Een boeiende infosessie voor verkoopverantwoordelijken Onderwerp: Eenheid in verkoopaanpak leidt tot hogere verkoopresultaten Gastspreker Herwig Coppens, Algemeen directeur Sabcobel Dirk Spaepen Senior Consultant Inventi

Herwig Coppens Algemeen directeur Sabcobel

18u00

Ontvangst en kennismaking.

18u30

Dirk Spaepen, Senior consultant Inventi Wie is Inventi en wat doet Inventi. De werkmethode van Inventi die leidt tot hogere verkoopresultaten.

19u15

Herwig Coppens, Algemeen directeur Sabcobel De Inventi-methode toegepast op een praktijkvoorbeeld. De aanpak van Sabcobel om nieuwe klanten te maken in de competitieve markt van koeling.

20u15 Plaats

Receptie: napraten met de sprekers en de genodigden. Trainingcenter Inventi, Oude Beurs 30-32, 2000 Antwerpen.

Deelname

GRATIS

Koeling

een vak!

Geboeid? Schrijf u snel in via www.inventi.be. Plaatsen zijn beperkt. Bel voor meer info naar Birger Ceulemans op het nr. +32 3 223 68 67 of mail naar birger.ceulemans@inventi.be www.inventi.be

Inventi, Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen

www.dip.be The Floor is Yours Desso is internationaal actief in tapijt en kunstgras voor sporttoepassingen. Naast moderne productievestigingen in België en Nederland telt deze toonaangevende groep verkooporganisaties in heel wat landen in Europa en daarbuiten. Desso bouwt verder aan de excellentie van zijn producten en service door een krachtig innovatieprogramma in alle aspecten van de onderneming. De creatieve inzet van vakbekwame medewerkers is daarbij essentieel. Meer informatie over de organisatie vind je op www.desso.com. Momenteel zijn we voor de productiesite in Dendermonde op zoek naar een (m/v):

Coördinator Chemisch Labo Je bent verantwoordelijk voor het opzoeken, instellen en bijsturen van de chemische kleurrecepten, rekening houdend met de esthetische wensen van de klant en de kwaliteitseisen die door Desso vooropgesteld worden. Hiervoor werk je samen met je collega’s van R&D, sales en de ververij. Je krijgt de ruimte om met verbeteringsvoorstellen te komen en ziet het dan ook als een uitdaging om structuur te brengen in de werkorganisatie. Daarnaast verzorg je de administratieve verwerking van de recepten en correcties in de databank. Je werkt in een team van vier collega’s en rapporteert aan de manager van de ververij.

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv naar antwerpen@dip.be t.a.v. Stefanie Geerinck. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00.

Je behaalde een bachelor textiel of chemie en kan reeds terugblikken op een eerste relevante werkervaring. Je bent in staat kleuren correct te beoordelen. Affiniteit met verf en kleurmenging vormt een meerwaarde. Kenmerkend zijn je organisatietalent, proactiviteit en hands-on ingesteldheid. Bovendien weet je vlot contacten te leggen en to-the-point te communiceren waardoor je de onderlinge samenwerking met je collega’s bevordert. Tevens ben je oplossingsgericht en werk je administratief nauwkeurig. Tot slot ben je vertrouwd met MS Office, kennis SAP vormt een pluspunt.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Desso biedt, naast een boeiende functie in een uitdagende en groeiende omgeving, een degelijke interne opleiding en een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

Taking the innovation to where it belongs... ... with our customers Check out our sales career opportunities on www.philips.com/careers

Dichter bij huis, verder van je ambities? vacature.com/tijdomoptestaan


033_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:11:23

zoekt talent Cheyns is één van de belangrijkste elektrotechnische groothandels en is sterk groeiend met inmiddels 10 filialen verspreid over heel België.

Als nichespeler bied je aan grote organisaties diensten op maat ter ondersteuning van de rekruteringsprocessen.

VACATURE 21 APRIL 2012

m/v:

33

Avnet Inc. is, met meer dan 250 locaties wereldwijd, één van de grootste verdelers van elektronische componenten.

AssistentFiliaalleider Gent

Business Unit Manager

Je beheert, samen met de filiaalleider, de commerciële en logistieke activiteiten van het filiaal en stuurt daarbij een team aan van 3 tot 5 personen.

Als ondernemer en manager bouw je de klantenportefeuille verder uit en realiseer je samen met je team de verdere groei en resultaten van de unit.

Pellikaan Bouw NV is marktleider in de realisatie van sport & leisure centers. Voor de vestiging in Zaventem zoeken we een:

Diversey is marktleider in totaaloplossingen voor facilitymanagement, reiniging en hygiëne voor de professionele markt. Voor de regio Brussel zoeken we:

Acerta In-House levert bij de klant de nodige ondersteuning bij het beheren van payroll- en algemene personeelszaken.

Senior Projectleider

Account Manager

Mobiele HR Officer

Utiliteitsbouw

Wil je erbij zijn vanaf het prille ontwerpstadium tot de oplevering? Heb je de ambitie om je stempel te drukken op boeiende en indrukwekkende bouwprojecten?

nucleaire onderzoekscentra in België.

AP Accountant Brussel Oost

Samen met je AP-collega beheer je als team de controle en operationele werking van de leveranciersboekhouding in SAP en de uitvoering van gerelateerde BTW-aangiftes.

HR Generalist Diegem

Autonome allround HR-professional verantwoordelijk voor HR-advies in eerste lijn: HR-projecten, rekrutering alsook het onthaal en begeleiding van nieuwkomers.

Retail, Healthcare, Hotel & Catering Op zoek naar een job waarin je een doorgedreven service en aangepast advies kan bieden aan je key accounts? Ambieer je een salesfunctie in een dynamisch bedrijf, actief in facility services?

Meubelindustrie van de Voorde, bij Hulst (30’ van Gent), is een klinkende naam actief in de meubelindustrie.

Projectcoördinator Je verzorgt het teken- en rekenwerk van hoogstaande meubelprojecten op maat. Daarnaast sta je mee in voor de kwaliteitscontrole in een hightech productieomgeving.

Je staat bij de klant in voor alle mogelijke personeelsgerelateerde materie. Je werkt graag autonoom en houdt van variatie.

Maria Ter Engelen, nabij Diksmuide, is een belangrijke speler in de zorgsector. Met 450 medewerkers heeft het bedrijf een uitgebreid ICT-netwerk.

Systeembeheerder Je staat in voor de configuratie, het onderhoud en de beveiliging van het pc- en servernetwerk in een Windows-omgeving. Je biedt ook support en opleidingen aan de gebruikers.

Van Noten & Rochtus, gevestigd in Antwerpen, is een vooraanstaand gerechtsdeurwaarderkantoor en partner op het gebied van invorderingen en juridische dienstverlening.

Cheyns is één van de belangrijkste elektrotechnische groothandels en is sterk groeiend, met inmiddels 10 filialen verspreid over heel België.

Als wereldwijd marktleider biedt Rockwool duurzame oplossingen in de isolatiemarkt.

Dossierbeheerder

Vertegenwoordiger

Account Manager

Volwaardig beheer van a tot z van de toebedeelde debiteurendossiers binnen een collegiale werkomgeving met aandacht voor permanente vorming en begeleiding.

Je onderhoudt contacten met elektrotechnische installateurs en vertegenwoordigt een uitgebreid gamma van topleveranciers.

Binnen de dak- en gevelisolatie bouw je bestaande klantenrelaties verder uit en ga je tevens op zoek naar nieuwe omzetmogelijkheden. Hiertoe bezoek je groothandels, aannemers en voorschrijvers in jouw regio.

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Geprikkeld? Lux Transport, nabij Sint-Truiden, is een dynamisch transportbedrijf met 85 medewerkers. Samen staan zij in voor de volledige logistieke dienstverlening.

“Shéhérazade levert allround-software voor payroll en HRM en maakt deel uit van Acerta, de HR-dienstengroep bij uitstek.

Transportplanner

IT Payroll Support

Je wordt gewaardeerd voor je persoonlijke inzet, flexibiliteit en teamwerk. Heb jij enige ervaring en beheers je eventueel een Oost-Europese taal, dan is dit misschien de job van je leven!

Je ondersteunt de klant in het gebruik van de Acerta HR-software. Je bent servicegericht en hebt affiniteit met salarisadministratie.

Louvain-la-Neuve

We garanderen een snelle en vertrouwelijke behandeling. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ellen Segers, consultant, op het nummer 02 773 16 28 of via e-mail naar ellen.segers@acerta.be Deze opdrachten lopen exclusief via Kern Selection.

Kern Selection. Voor de juiste mensen. MULTICHANNEL SOURCING

DIRECT SEARCH

IN-DEPTH SELECTION

ASSESSMENT CENTERS

VG. 486/BO

Surf naar www.kernselection.be en geef je kerngegevens in, aangevuld met je cv.


034_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:12:00

34

VACATURE 21 APRIL 2012

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) en KAHO Sint-Lieven (KAHO) zijn hogeronderwijsinstellingen en werken binnen de Associatie K.U.Leuven op een sterk geïntegreerde wijze samen. De HUB is hoofdzakelijk gevestigd in het centrum van Brussel en KAHO Sint-Lieven heeft vestigingen in Gent, Aalst en Sint-Niklaas. Beide instellingen samen geven onderwijs aan 14.000 studenten en stellen 1.700 personeelsleden te werk. De HUB en KAHO hebben momenteel volgende vacatures:

DIRECTEUR FINANCIËLE DIENST

HALFTIJDS PROGRAMMACOÖRDINATOR

HALFTIJDS COMMUNICATIEADVISEUR

Verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke Financiële Dienst van de HUB en KAHO Sint-Lieven, een beleidsondersteunende dienst die de directie en de Raden van Bestuur ondersteunt bij het efficiënt beheer van de financiële middelen. De dienst fungeert als aanspreekpunt voor alle financiële verrichtingen van HUB-EHSAL, HUB-KUB en KAHO. Tevens staat de dienst in voor transparante rapportering aan de overheid, de associatie en de externe financiers m.b.t. de financiële middelen.

GROEPSCENTRUM PERMANENTE VORMING (HUB)

DIENST MARKETING EN COMMUNICATIE (KAHO)

Met als voornaamste taken het ontwikkelen, organiseren en evalueren van korte en langlopende opleidingen rond thema’s binnen het studiegebied onderwijs en dit in samenwerking met het diensthoofd en met collega’s uit de studiegebieden, diensten in de hogeschool, de dienst voortgezette opleidingen van KAHO en externe partners.

Binnen de Dienst Marketing en Communicatie van de KAHO en HUB omvat de opdracht ondersteuning en uitvoering van het marketingbeleid via gevarieerde PR- en communicatietaken en diverse communicatieen wervingskanalen. Specifiek werkdomein is de studiegebieden en campussen van de KAHO.

Informatie en kandidaatstelling Surf voor meer informatie over deze vacatures naar www.hubrussel.be of www.kahosl.be. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen volgens de vermelde procedure.

Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR advies en consultancy organisatie waarin ondernemerschap, pionieren, innoveren en passie centraal staan. Met onze activiteiten: Business HR projecten, Competence Centers en Rekrutering en Selectie willen wij de prestaties van onze klanten verbeteren. Wij hebben vestigingen in Mechelen, Hasselt, Kortrijk en Roubaix (Fr). Om onze verdere ontwikkeling en groei te realiseren, kijken wij voor kantoor Mechelen uit naar een (m/v):

HR BUSINESS PARTNER .

WIJ BIEDEN: Een platform van uitdagende HR activiteiten waarin je samenwerkt met boeiende en professionele organisaties Een kader waarin voortdurend meegewerkt kan worden aan innovaties en ontwikkeling van de organisatie Een omgeving waarin samenwerking en persoonlijke groei centraal staan Een team van enthousiaste collega’s die gepassioneerd en gebeten zijn door hun vak Een aantrekkelijk salarispakket in functie van jouw competenties en motivatie.

.

.

. .

.

.

JE BEZIT: De drang om creatief, service- en resultaatgericht te werken Professionele ervaring binnen een consultancy- of profitomgeving Een masteropleiding, maar vooral sterke competenties die gericht zijn op business ontwikkeling Een goede talenkennis (Nederlands, Frans en Engels) De ambitie om de waarde van consultancy optimaal te ontwikkelen en te implementeren.

.

.

.

Herken jij je in dit alles en krijg je hierbij een bijzonder gevoel? Stuur, bij voorkeur per e-mail, je sollicitatiebrief met cv naar Roel De Boeck Managing Partner – r.de.boeck@sodevaconsulting.com Voor bijkomende informatie kan je steeds bellen. Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld. SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT Zemstbaan 24 B-2800 Mechelen Tel. 015 42 16 55

.

.

.

info@sodevaconsulting.com

w w w. s o d e v a c o n s u l ti n g . c om

Erkend bureau - VG.513/B - Lid Federgon


035_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:12:44

VACATURE 21 APRIL 2012 BP is the third largest energy concern in the World and is active in more than 100 countries. The company is a trend setter in its sector and beyond. BP is know to the public outside of Belgium from its network of petrol stations. In Belgium itself BP is active in the marketing, production and distribution of lubricants. The Belgian lubes plant has production sites in Antwerp and in Ghent. Distribution of products to the Western European region is an other responsibility of the Belgian Lubes Plant. It focuses on France, the Benelux and on the United Kingdom and Ireland. BP is looking to strengthen its Inbound Material Planner team in Antwerp with a (m/f)

ALGEMEEN DIRECTEUR

Team Leader Supply Planning Inbound Materials – Petrochemical sector

Together with your team of four in Antwerp you will manage the planning of procured products within or for the Benelux, sold locally or re-supplied to other global BP businesses. You will ensure that inventory levels are maintained according to supply chain policy. Your focus will be on constantly developing people, processes and tools in order to attain optimal service and stock levels. Do you have a higher education and management experience

in an FMCG supply chain environment with an international dimension? Do you have an excellent understanding of end to end value chain and have you extended knowledge of APO? Look for more information on www.signumhrm.be. BP offers a team leader function with impact on people, processes and results and with career opportunities. MEMBER

Interested? Please write us with reference 4052V, to info@signumhrm.be or to Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

Wil je meelopen of voorop lopen? vacature.com/tijdomoptestaan

Zij biedt hoger onderwijs aan op zeven campussen in de provincie Antwerpen en telt maar liefst 13.000 studenten in meer dan 30 professioneel gerichte bacheloropleidingen. Daarnaast biedt zij ook academische opleidingen aan meer dan 3.500 studenten aan die vanaf 2013-2014 geïntegreerd worden in vier faculteiten van de KU Leuven, met behoud van hun campus op de hogeschool. Om dit project verder voor te bereiden in het academiejaar 2012-2013 en er functie van algemeen directeur vacant verklaard. Functiebeschrijving: - U draagt als algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van en rapportering over het beleid van de hogeschool t.a.v. de raad van bestuur en de Vlaamse overheid. - U bent afgevaardigd bestuurder van de hogeschool. - U bent voorzitter van het directiecomité. - U bent belast met de dagelijkse leiding van de hogeschool. - U bent de woordvoerder en het eerste aanspreekpunt voor de hogeschool. - U representeert de hogeschool op instellingsniveau. Een gedetailleerde functieomschrijving vindt u op www.khk.be (rubriek Nieuws) en op www.lessius.eu/vacatures Solliciteren kan tot en met 8 mei.

g n i n n a l p t c e j o r p t n e m e g a n a m en

Hoe een project degelijk plannen, organiseren, leiden en opvolgen? Welke technieken kunnen daarvoor gebruikt worden? En welke tips uit de praktijk kan ik gebruiken? BASISOPLEIDING van 3 dagen:

VERVOLGOPLEIDING van 2 dagen:

Programma:

Programma:

Definitie van een project en projectmanagement • Projectorganisatie • Profiel en vaardigheden van de projectleider • Projectfasering • Work breakdown structure • Netwerkplanning en kritisch pad met uitgewerkt voorbeeld • Gantt chart • Risicomanagement • Samenstelling van het projectteam • Communicatie binnen de projectomgeving • Conflicthantering

Projectcontrole & voortgang Belang van Metrics • Creatie van een baseline • Earned value analysis • Performance indicators • Forecasting • Kwaliteit binnen projecten • Integratie van wijzigingen (change requests) • Stakeholder analyse • Conflicthantering • Projectmanagement offices •

Praktisch: basis: 3, 10, 24 mei 2012 van 10 tot 18 uur. vervolg: 31 mei, 7 juni 2012 van 10 tot 18 uur.

Meer informatie? Kijk op de website www.ie-academie.be/projectplan Of neem contact op met ie-net academie: manuella.goyvaerts@ie-net.be of 03 259 11 06

Als leden van de Associatie KU Leuven werken de Katholieke Hogeschool Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen aan hun volledige integratie. Deze drie hogescholen zullen vanaf het academiejaar 2013-2014 een operationeel geheel vormen. De geïntegreerde hogeschool zal een uiterst belangrijke strategische en internationale rol spelen in Vlaanderen.

p/a Herentalsebaan 643 2160 Wommelgem

Telkens in het VIK-huis in Wommelgem, lunch is inbegrepen. U kunt zowel voor de volledige opleiding als voor het gedeelte basis of vervolg inschrijven.

35


036_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:13:36

36

VACATURE 21 APRIL 2012

VERRUIM JE BLIK

MET EEN EXTRA MASTER

OPENING MINDS TO IMPACT THE WORLD

02

MEI 18.30u − 21.30u

INFOSESSIE VOOR YOUNG GRADUATES

Bijna afgestudeerd maar het gevoel dat er nog meer is? Kies voor een management opleiding waarin ook je persoonlijke ontwikkeling centraal staat zodat je kan meebouwen aan een duurzame samenleving. Infosessies: 2 mei, 30 juni, 18 augustus Meer info en inschrijven: www.antwerpmanagementschool.be/infosessies

Mogen wij je even lekker maken? Verstegen Spices & Sauces N.V. is een 100 % dochter van Verstegen Spices & Sauces B.V. te Rotterdam, een toonaangevende producent en specialist op het gebied van kruidenmixen, kruiden en specerijen, marinades en sauzen. Al ruim 125 jaar reizen we de wereld rond om de beste kruiden en specerijen te selecteren. Kwaliteit begint immers bij de oorsprong, dat proef je dan ook in onze producten. De onderneming is naast de industriële markt actief in de professionele en de retailsector. De organisatie wordt gekenmerkt door een professionele aanpak met een no-nonsens mentaliteit. In verband met uitbreiding van de commerciële activiteiten zoeken wij voor de Business Unit Industrie voor België een enthousiaste en ambitieuze kandidaat voor de functie van:

Accountmanager Industrie België m/v met commerciële feeling en passie voor voeding

In deze afwisselende functie ben je binnen jouw werkgebied verantwoordelijk voor de realisatie van het commercieel mercieel resultaat van Verstegen Spices & Sauces bij afnemers in de voedingsmiddelenindustrie. Je verkoopt, introduceert en adviseert producten, assortimenten en concepten aan zowel bestaande als nieuwe klanten op basis van het gestelde elde vverkoopplan k l en bijbehorende bijb h d omzetomze en budg budgetdoelstellingen. De mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van zowel het Verstegen- als het tailormade-assortiment dienen door jou verder geoptimaliseerd te worden. Marktinformatie ktinformatie for en markttrends ends worden wo door jouu gesignale ggesignaleerd en gecommuniceerd. Daarnaast handel je proactief in jouw rayon. Je rapporteert aan de exportmanager industrie en professionele markten alsook aan de interne customer support pport. rt Functie-eisen

Wat verwachten we van jou? Nederlandse taaal inn woord en gesch geschrift.

een pre. vaardigheden.

zowell ssmaak, gebruik en ((food) wetgeving. ev

Heb je interesse in deze aantrekkelijke functie? Stuur dan zo spoedig mogelijk jouw cv met een bondige motivatie per e-mail naar: marc.brees@verstegen.be Verstegen Spices & Sauces N.V.

EDK Algemene Ondernemingen E. De Kempeneer N.V. 1030 Brussel

Klasse 6

Werft aan voor regio Brussel

Werfervaring en kennis Frans gewenst Extravoordelen

Dé HR-partner voor bedienden!

CV opsturen t.a.v. Dhr. E. De Kempeneer A Lambiottestraat, 144


037_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:16:23

VACATURE 21 APRIL 2012

37

“Build to work together”

Democo Group, met hoofdzetel in Hasselt, is in de bouwsector al enkele decennia een vaste waarde met een uitstekende reputatie. De Democo Group verenigt vandaag 7 bedrijven die zelfstandig werken, maar die ook als geïntegreerde groep projecten aanpakken en maximaal synergieën ontwikkelen. Naast algemene aannemer Democo bestaat de groep verder uit DMI Vastgoed (projectontwikkeling), Van Den Briele (HVAC en sanitair), AEW (elektrische installaties), AEW Green (fotovoltaïsche zonnepanelen), Deholi (interieurbouw) en Democo Poland (algemeen bouwbedrijf in Polen). De bouwsector is volop in beweging en ook bij Democo Group zijn we erin geslaagd om fors te groeien en een professionele structuur uit te bouwen. Dit zonder onze informele en familiale werksfeer te verliezen. We stellen in totaal een 600-tal mensen tewerk en er staan nog heel wat uitdagende carrières in de steigers. Wie bij ons aan de slag wil, mag erop rekenen al zijn creativiteit en initiatief te kunnen tonen. Momenteel zijn we op zoek naar (m/v):

Voor Democo in Hasselt, Brussel en Antwerpen

Senior Projectleider Regio Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen FUNCTIE: • Instaan voor de algemene leiding van grotere werven, zowel qua uitvoering als budget • Ontwikkelen van procedures om de efficiëntie en veiligheid te verhogen en instaan voor de werkvoorbereiding • Leiding geven aan een aantal ploegbazen, assistentwerfleiders en werfleiders • Onderhandelen met klanten en beslissen over aankopen in overleg met de Technisch Directeur en de aankoopdienst • Rapporteren aan de Technisch Directeur of Vestigingsdirecteur

PROFIEL: • Diploma industrieel of burgerlijk ingenieur in de bouwkunde • Minimaal 5 jaar ervaring in de uitvoering van (middel)grote bouwprojecten • Dynamisch en flexibele persoonlijkheid met technisch inzicht • Goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden • Vlotte meertaligheid en degelijke pc-kennis zijn vereist

Projectleider Bouw & Installatie, Technieken, HVAC & Elektriciteit FUNCTIE: • Instaan voor de algemene leiding van grotere werven, zowel qua uitvoering als budget • Coördinatie van technieken van meerdere werven • Ontwikkelen van procedures om de efficiëntie en veiligheid te verhogen en instaan voor de werkvoorbereiding • Leiding geven aan een aantal ploegbazen, assistent-werfleiders en werfleiders • Onderhandelen met klanten en beslissen over aankopen in overleg met de Technisch Directeur en de aankoopdienst • Rapporteren aan de Technisch Directeur of Vestigingsdirecteur

PROFIEL: • Diploma industrieel of burgerlijk ingenieur in de bouwtechnieken • Minimaal 5 jaar ervaring in de uitvoering van (middel)grote bouwprojecten • Dynamisch en flexibele persoonlijkheid met technisch inzicht • Goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden • Vlotte meertaligheid en degelijke pc-kennis zijn vereist

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIES: • Een uitdagende functie met zelfstandigheid in een stabiele en steeds groeiende organisatie • De kans om mee te werken aan prestigieuze projecten met uitstraling • Ruime mogelijkheden om door te groeien en nieuwe competenties te ontwikkelen via opleidingen • Een aantrekkelijke verloning, inclusief extralegale voordelen en een representatieve firmawagen

VG.2/B - B-AB04.028 - W.RS140

Regio Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen

INTERESSE? Laat dat dan zo snel mogelijk weten! Alle relevante kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd. Stuur je cv met begeleidende brief naar onze partner in personeelsbeheer: A Priori, t.a.v. Bart Van Woinsel, Gasthuisstraat 15, 3200 Aarschot. Tel. 016 57 18 38, e-mail: bart@apriori.be

welzijn doet groeien! Je inzetten voor een betere wereld? Je eigen drang naar sociaal engagement ten volle ontplooien? En er nog je werk van mogen maken óók? Bij OCMW Turnhout kan dat!

Ingenieur – Facility manager

Je bent verantwoordelijk voor alle technische en facilitaire diensten van het OCMW. Je adviseert het beleid inzake het beleidsplan voor patrimoniumbeheer. Je staat in voor de bouw- en onderhoudsprojecten van het OCMW. Je bewaakt alle veiligheids- en welzijnsaspecten van de werkomstandigheden in het OCMW.

Stafmedewerker OCMW-secretaris

Je bent de rechterhand van de OCMW-secretaris. Je adviseert en ondersteunt hem. Je staat in voor de interne controle van het OCMW. Je bewaakt dat de werking en organisatie van het OCMW verlopen volgens de geldende regelgeving. Je bereidt de vergaderingen van vast bureau en OCMW-raad voor, en staat in voor de goede uitvoering van de door hen genomen beslissingen.

Interesse? Meer informatie op

www.werkenbijocmwturnhout.be


038_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:17:47

38

VACATURE 21 APRIL 2012 MERAK nv is in België marktleider voor extern archiefbeheer in al zijn vormen:

Wil je graag meewerken aan uitdagende projecten?

1. Archiefbeheer (fysieke bewaring en behandeling van documenten en microfilm) 2. Elektronisch archiefbeheer (scanning en indexatie van documenten) 3. Media Storage (bewaren en uitwisselen van back-ups) 4. Escrow (beveiliging van broncode) 5. Laboratorium archief Wij zijn een groeiend bedrijf met zes operationele centra in België en vestigingen in Nederland en in Zwitserland. Het uitgestippeld kwaliteitsbeheer, dat alle delen van ons bedrijf beheerst, raakt alle medewerkers die bij MERAK nv tewerkgesteld zijn. Bezoek www.merak.be voor meer info. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar gedreven medewerkers (m / v) voor onze hoofdzetel te Mechelen:

Assistent Financieel Directeur (deeltijds) Functiebeschrijving: Je bent binnen een klein team operationeel in de verschillende vennootschappen van de groep op diverse vlakken:

accountancy - fiscaliteit middelgrote onderneming een analytische boekhouding

Als onderdeel van de groep STABO-ARTE-EIM zoekt EIM in het kader van haar snelle groei enkele gedreven en flexibele medewerkers (m/v) die bij ons willen starten.

teamplayer, maar kan je ook zelfstandig werken (Navision, ...)

Project Manager Functie: Je staat in voor de organisatie, coördinatie en het volledige beheer van het bouwproces van grootschalige en middelgrote projecten, zowel in de publieke als de private sector. Als centrale contactpersoon en aanspreekpunt voor de opdrachtgever, verzorg je de communicatie met alle betrokken partijen en ben je de spreekbuis voor de opdrachtgever. Dankzij je ervaring en competenties beheer je alle aspecten van het bouwproces op een pragmatische, proactieve en efficiënte wijze. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van de opdrachtgever, waarbij je ook optreedt als adviseur. Profiel:

ring met projectmanagement voor grote en middelgrote bouwprojecten.

Werfcoördinator

goede kennis van het Engels pakket

Assistent Personeelsdienst Functiebeschrijving: studierichting (bv. personeelsbeleid)

secretariaat - de volledige payroll voor verschillende vennootschappen van de groep: berekening en verwerking van de lonen, bruto-netto simulaties, loonkost, vakantiegeld, eindejaarspremie, bijdragen pensioenfonds, ziektevergoedingen, afrekening bij einde contract, ...

je een gelijkwaardig takenpakket hebt uitgeoefend bent bereid dit verder op te volgen

(dagelijks beheer van personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, opstellen en aanleveren van sociale documenten, beheer arbeidsongevallen, groeps- en hospitalisatieverzekering, afwezigheden en verlofaanvragen, ...) betreft HR- en payroll-gerelateerde vragen

werken

goede kennis van het Engels

rapporten aan voor de autoriteiten en het management

Business Development Manager (voor België)

Functie:

Functiebeschrijving: bestaande relaties te optimaliseren. Je opent deuren voor je collega’s voor bijkomende dienstverleningen

en coördinatiebesprekingen met de uitvoerende partijen. Profiel:

nationals, grotere KMO’s en organisaties

-

consultative selling in een B2B omgeving

een professioneel dossier informatiestroom - met de nadruk op documentenbeheer - en zoekt samen met het Merak team naar een adequate kwalitatieve oplossing Aanbod voor beide functies:

werken woordelijkheidszin

Business Unit Manager goede kennis van het Engels

den. We bieden je een interessant remuneratiepakket en reële doorgroeimogelijkOns aanbod:

Interesse? Uw sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Wil je graag aan de slag in een ambitieus team?

De uitgebreide functieomschrijvingen vind je op www.ar-te.be Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief met cv aan Ann De Wever via adw@ar-te.be

-


039_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 22:16:04

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

ICT & ENGINEERING VAN PAGINA 39 TOT 40 ALERIS CERTIPOST CHEOPS TECHNOLOGY SCK-CEN TRACTEBEL ENGINEERING

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag.

41 40 40 39 41

Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 1.084 jobs in ICT & Engineering vacature.com/zoeker

Creëer de technologie van de toekomst bij het Studiecentrum voor Kernenergie

Als onderzoekscentrum voor vreedzame toepassingen van radioactiviteit, Als ervaren Master in ICT ondersteun je het servicedesk-team in het begeleiden van interne klanten door de behandeling en coördinatie van problemen en vragen rond het gebruik van de ICT-middelen.

dan 700 medewerkers doen we toekomstgericht onderzoek en ontwikkelen duurzame technologieën. Verder organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan.

Als Master in de Ingenieurswetenschappen met projectmanagementskills ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het design, de implementatie en de aansturing van chemische procesinstallaties voor de productie van medische radio-isotopen en voor de recuperatie van het gebruikte targetmateriaal. Als technische Bachelor met een specialisatie in Elektronica doe je voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen van en verbeteringen aan de instrumentatie van onze onderzoeksreactor en werk je deze uit. Als gedreven Master in Communicatie of Talen met een perfecte kennis van het Frans en een zéér goede kennis van het Nederlands en het Engels, ben je verantwoordelijk voor de contacten met de media en het uitwerken en

Surf naar onze jobsite en stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae naar: Recruitment Officer Boeretang 200, 2400 Mol


040_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:20:16

40

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 21 APRIL 2012

Maak het verschil in een innovatieve organisatiecultuur

Cheops Technology NV, met hoofdzetel in Edegem - Antwerpen, werd opgericht in 1989. Cheops is als voortdurende en sterk groeiende IT Solutions provider actief op 4 domeinen: System Integration - Managed Hosting - Managed Consulting en Managed Services. Met haar 80 hoogopgeleide en enthousiaste IT-specialisten staat Cheops dagelijks ter beschikking van zijn klanten om complexe IT-projecten tot een goed einde te brengen en de systemen in optimale conditie te houden. Cheops wil zich in de toekomst ook op de markt positioneren als dé Managed Consulting-partner voor zijn klanten. Om die ambitie in te vullen wil Cheops zijn sales capaciteiten uitbreiden met m/v

www.cheops.be

2 Business Developers Sterke verkopers met huntersmentaliteit - regio Vlaanderen

Functie

Managed Services

Wat mag u van Cheops verwachten

Bent u geboeid door deze functie? frank.de.pauw@inventi.be zondag 22 april 2012 tussen 18u00 en 19u00 +32 478 555 616 Inventi

C onsu l t a nt s i n ve rko op e n ve rko op m a n a ge m e nt

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

to love?

apriori.be

Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B

w w w.i nve nt i .b e / v ac a t ur e s

Don’t you want

Jefferson Airplane

Managed Consulting


041_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:28:30

VACATURE 21 APRIL 2012

Sterk, duurzaam, bijzonder, flexibel, veelzijdig, met potentieel:

41

jouw job als ingenieur bij Aleris Duffel.

Het gaat goed met Aleris Aluminum in Duffel! Als Belgische vestiging van Aleris International Inc. produceren wij hoogwaardige wals- en extrusieproducten. Ultralicht hightechmateriaal, waarvoor we de volgende jaren zware investeringen inplannen. De wereldconsumptie aan aluminium walserijproducten neemt sterk toe. Auto’s worden steeds lichter door strengere milieunormen. Precies in de automotive body sheets die daarvoor nodig zijn, is Aleris Aluminum in Duffel gespecialiseerd. Bouw aan je ingenieurscarrière en aan je duurzame toekomst met aluminium, als (m/v):

AOS Engineer Trainee Production Planning Production Engineer Finishing Naast ingenieurs zoeken wij ook volgende technische profielen:

Onderhoudsdeskundige Storingstechnieker Stuur nu reeds je cv of beter nog, kom je toekomst proeven op onze Jobinfodag. Na een voorstelling van Aleris en een bezoek aan de productie-unit praat je na met ons management over je job en carrièremogelijkheden en wat wij jou te bieden hebben. Zin om erbij te zijn? Mail of bel naar Inge Pirard: inge.pirard@aleris.com Tel. 015 30 20 82

l | Duf fe u r 9 1 o vo ag 11 mei | 15 vrijd

Aleris Aluminum, A. Stocletlaan 87, 2570 Duffel

www.concerto.be

www.aleris.com/careers/europe

LET’S SHARE OUR TALENTS You are a professional engineer who brings creativity, passion and a dream of contributing to a sustainable future, along with your experience? We are experts in our sector, offering the know-how, challenges and career opportunities to realise your ambitions at the forefront of your field. The time is right for us to share our talents. With about 3,300 employees around the world, Tractebel Engineering (GDF SUEZ) is one of the leading engineering companies in the world. We offer state-of-theart engineering solutions and consulting to power, nuclear, gas, industry and infrastructure customers in the public and private sectors. Tractebel Engineering is part of GDF SUEZ Energy Services, one of the business lines of GDF SUEZ.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS


042_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:21:45

42

VACATURE 21 APRIL 2012

Universiteit Antwerpen Jaar na jaar mag de Universiteit Antwerpen meer studenten verwelkomen. Dat is niet toevallig. Vernieuwend onderwijs, grensverleggend onderzoek en prima begeleiding: studenten en onderzoekers kiezen bewust voor deze troeven. Onze 4000 medewerkers gaan dagelijks tot het uiterste om die troeven waar te maken. Wij zoeken voortdurend nieuwe collega’s die mee hun schouders onder onze universiteit zetten.

werft aan (m/v)

De Universiteit Antwerpen werkt mee aan een open, democratische en multiculturele samenleving. Wij voeren een gelijkekansenbeleid.

© Jan Crab

geeft je ademruimte

een voltijds beleidscoördinator voor WoonWinkel West in contractueel dienstverband Met het intergemeentelijke project WoonWinkel West wensen de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Veurne en Kortemark werk te maken van de verbetering van de woonkwaliteit in de regio en het lokaal woonbeleid te versterken. Voor de verdere uitbouw van het project zijn we op zoek naar een voltijds beleidscoördinator. Als beleidscoördinator doe je beleidsvoorbereidend werk op het vlak van wonen en huisvesting. Je staat de gemeenten bij in het implementeren van hun woonbeleid en zet woonprojecten mee in de steigers. Tevens stuur je een team aan van 5 gedreven medewerkers.

: Je hebt ruime belangstelling voor de huisvestingssector en bent bereid je hierin bij te scholen. Je beschikt over een master- of een bachelordiploma. De dienst Preventie en Bescherming op het Werk zoekt een (m/v): Het departement Universiteit & Samenleving zoekt een (m/v): Het departement ICT zoekt een (m/v):

Secretaris Stafmedewerker

in het domein Ontwikkelingssamenwerking

Domeincoördinator

in het domein Automatisering Financiën

Het departement Onderwijs zoekt een (m/v):

Dossierbeheerder

De faculteit Wetenschappen zoekt een (m/v):

Dossierbeheerder

Antwerp Doctoral School in het domein Financiële Operaties

Gespecialiseerd medewerker

Wij bieden: Weddeschaal B4-B5: minimum € 2.716,20 – maximum € 4.270,77 bruto/maand, maaltijdcheques, overname van volledige anciënniteit mits relevante ervaring, aangename werksfeer, uitdagend en gevarieerd werk, aanleg werfreserve (duur 1 jaar), tewerkstelling voor de duur van het project, met kans op verlenging Meer informatie kunt u verkrijgen via personeelsdienst@stad.diksmuide.be of terugvinden op www.diksmuide.be.

Geïnteresseerd? Solliciteren kan door uw sollicitatiebrief met CV en een kopie van uw diploma te brengen of aangetekend te versturen naar het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide. Hou er rekening mee dat uw sollicitatie op het stadsbestuur moet toekomen ten laatste op 7 mei 2012.

in het domein Laboratoriumtechnologie

Gespecialiseerd medewerker (laborant)

in het domein Chemische Laboratoriumtechnieken

Geïnteresseerd? Surf naar www.ua.ac.be/vacatures

lerenisleven

www.ua.ac.be

IBOGEM is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de regio Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Wij staan in voor het stimuleren van afvalpreventie en van het hergebruik via de Kringwinkel, de selectieve inzameling van afvalstoffen via ophalingen aan huis en via de containerparken, het exploiteren van drie containerparken en een groencompostering, het recycleren en verwerken van de ingezamelde afvalstoffen, de inzameling en verwerking van niet-particulier afval. Om onze werking in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een (m/v):

Algemeen directeur

Rubin & Zonen bvba is gespecialiseerd in de verkoop van geslepen en ruwe diamanten. Onze export is in volle expansie en wij zoeken om die reden een :

AREA SALES MANAGER/EXECUTIVE (M/V) Functie : o U staat in voor de verdere uitbouw en beheer van de klantenportefeuille binnen uw regio; o U bent verantwoordelijk voor het prospecteren van nieuwe markten;

Uw profiel :

o U heeft een doorgedreven commerciële feeling; o U bent proactief, autonoom, met een hands-on mentaliteit en bent bereid om te reizen; o U bent vlot meertalig

Wij bieden :

o Een degelijke opleiding o Een aantrekkelijk loon en doorgroeimogelijkheden; o Een informele en open werksfeer met ruime verantwoordelijkheden in een stabiele onderneming

GEÏNTERESSEERD? STUUR UW CV EN MOTIVATIEBRIEF DAN NAAR :

Jouw functie: je coördineert de werking van de huis aan huis inzamelingen, de containerparken, de kringloopwinkel, de technische dienst en de dienst ambachtelijk afval en je stuurt de medewerkers van de verschillende diensten aan. Je vormt samen met de financieel en administratief verantwoordelijke het management van IBOGEM, waarbij jij de eindverantwoordelijkheid draagt. In overleg met de Raad van Bestuur van IBOGEM, implementeer je het Vlaamse afvalstoffenbeleid op het terrein van IBOGEM, aan de laagste financiële en milieukost en met een ecologisch en economisch verantwoorde aansturing. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma (bij voorkeur technisch) met minstens 3 jaar leidinggevende ervaring. Je bent polyvalent, integer en hebt zin voor orde en netheid. Je vlotte communicatievaardigheden, analytisch denkvermogen en leiderschapskwaliteiten laten je toe om je medewerkers te stimuleren en motiveren. Je hebt kennis van de wetgeving overheidsopdrachten. Ons aanbod: een contractuele aanwerving met een aantrekkelijke verloning (A5a-A5b), aangevuld met tal van extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques (€ 6), gratis hospitalisatieverzekering, 32 vakantiedagen en een 2e pensioenpijler. Je kan maximaal 12 jaar relevante ervaring uit de privésector meenemen voor de berekening van je geldelijke anciënniteit. Interesse? Stuur uiterlijk 21 mei 2012 je cv en motivatiebrief via mail naar peter.quintelier@ibogem.be of per post naar IBOGEM, t.a.v. Peter Quintelier, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele. Voor meer informatie over de vacature en de selectieprocedure kan je terecht bij Peter Quintelier op 03/250.13.74


043_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:22:13

West-Vlaanderen. Door mensen gedreven.

VACATURE 21 APRIL 2012

43

1BK ?BELBSB S>K BBK >>KQ>I S>K LKWB AFBKPQBK D>>K TFG ?FG SBODBIFGHBKA BU>JBK LSBO QLQ AB >>KTBOSFKD S>K SLIQFGAPB MBOPLKBBIPIBABK JS IIB ?BQOBHHFKDBK WFGK PQ>QRQ>FOB CRK@QFBP QB ORDDB QBKWFG >KABOP SBOJBIA

Dienst Cultuur

DIRECTEUR-DIENSTHOOFD

¼ *>PQBOAFMILJ> ¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ G>>O OBIBS>KQB BK >>KQLLK?>OB IBFAFKDDBSBKAB TBOHBOS>OFKD HRKKBK ?BTFGWBK

Dienst Personeel & HRM

ADVISEUR

¼ *>PQBOAFMILJ> ¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ G>>O OBIBS>KQB BK >>KQLLK?>OB TBOHBOS>OFKD FK AB FJMIBJBKQ>QFB S>K PQO>QBDFP@E MBOPLKBBIP?BIBFA HRKKBK ?BTFGWBK ¼ 3BOQOLRTAEBFA ALLO LMIBFAFKD LC BOS>OFKD JBQ PL@F>>I GROFAFP@EB @LKQBUQ PQOBHQ QLQ >>K?BSBIFKD

Dienst Gebouwen

INGENIEUR-DIENSTHOOFD

¼ *>PQBO ?FL FKDBKFBROPTBQBKP@E>MMBK BFKAAFMILJ> ?RODBOIFGH FKDBKFBRO ?RODBOIFGH FKDBKFBRO >O@EFQB@Q I>KA?LRTHRKAFD FKDBKFBRO LC ?FL FKDBKFBRO ¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ G>>O OBIBS>KQB BK >>KQLLK?>OB TBOHBOS>OFKD FK EBQ IBFABK S>K ?LRTMOLGB@QBK HRKKBK ?BTFGWBK

Dienst Griffie

ADJUNCT-ADVISEUR (JURIST)

¼ *>PQBOAFMILJ> OB@EQBK

Dienst Ruimtelijke planning

ADJUNCT-ADVISEUR (RUIMTELIJK PLANNER)

¼ *>PQBOAFMILJ> ¼ FG FKP@EOFGSFKD BBK ?BTFGP IBSBOBK S>K LMK>JB FK EBQ OBDFPQBO S>K ORFJQBIFGHB MI>KKBOP S>K EBQ 3I>>JPB $BTBPQ

Dienst Waterlopen te Ieper

ADJUNCT-ADVISEUR (COÖRDINATOR INTEGRAAL WATERBEHEER)

¼ *>PQBOAFMILJ> ¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ G>>O BOS>OFKD FK AB ORFJB @LKQBUQ S>K EBQ FKQBDO>>I T>QBO?BIBFA HRKKBK ?BTFGWBK

Groendienst

TECHNISCH DESKUNDIGE (HOOFD CEL HANDHAVING)

¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ FK EBQ ?BWFQ WFGK S>K BBK ?>@EBILOAFMILJ>

Dienst Cultuur (onbepaalde duur)

TECHNISCH DESKUNDIGE (APPLICATIEBEHEERDER-WINOB)

¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ FK EBQ ?BWFQ WFGK S>K BBK ?>@EBILOAFMILJ>

Dienst Welzijn te Roeselare (onbepaalde duur)

DESKUNDIGE (KLEUR BEKENNEN)

¼ ,M AB RFQBOPQB FKP@EOFGSFKDPA>QRJ FK EBQ ?BWFQ WFGK S>K BBK ?>@EBILOAFMILJ>

Wervingsreserves: "O TLOAQ QBIHBKP BBK TBOSFKDPOBPBOSB S>K QTBB G>>O >>KDBIBDA AFB J>UFJ>>I QTBBJ>>I JBQ ˜˜K G>>O H>K TLOABK SBOIBKDA

Wij bieden u ¼ BBK G>>OIFGHP DBžKABUBBOAB ?ORQL ?BWLIAFDFKD SLIDBKP EBQ KFSB>R S>K AB CRK@QFB AFOB@QBRO > S>K  QLQ  BROL >ASFPBRO > S>K  QLQ  BROL FKDBKFBRO > S>K  QLQ  BROL >AGRK@Q >ASFPBRO > S>K  QLQ  BROL QB@EKFP@E ABPHRKAFDB S>K  QLQ  BROL ¼ OBDIBJBKQ>FOB QLBI>DBK S>H>KQFBDBIA BFKABG>>OQLBI>DB J>>IQFGA@EBNRBP ELPMFQ>IFP>QFBSBOWBHBOFKD DO>QFP LMBK?>>O SBOSLBO TLLK TBOHSBOHBBO CFBQPSBODLBAFKD ¼ CIBUF?BIB TBOHQFGABK BBK SLLOABIFDB SBOILCOBDBIFKD

Hoe kunt u zich kandidaat stellen? ,M AB TB?PFQB TTT TBPQ SI>>KABOBK ?BS>@>QROBP HRKQ R AB CRK@QFB?BP@EOFGSFKDBK AB BU>JBKMOLDO>JJ>µP BK AB FKP@EOFGSFKDP

CLOJRIFBOBK SFKABK 2 HRKQ ABWB AL@RJBKQBK LLH >>KSO>DBK ?FG AB !FBKPQ -BOPLKBBI %/*

QBI   C>U   B J>FI S>@>QROBPTBPQ SI>>KABOBK ?B !FBKPQ -BOPLKBBI %/* -OLSFK@FBERFP LBSBO?LP (LKFKD )BLMLIA &&& I>>K  ORDDB 0FKQ KAOFBP ,J FK QB P@EOFGSBK SLLO BBK BU>JBK JLBQ R EBQ ABP?BQOBCCBKAB FKP@EOFGSFKDP

CLOJRIFBO FKSRIIBK BK AFQ LKABO DBCO>KHBBOAB LJPI>D uiterlijk op maandag 30 april 2012 PQROBK K>>O ?LSBKPQ>>KA >AOBP %BQ FKP@EOFGSFKDPCLOJRIFBO JLBQ SBODBWBIA D>>K S>K BBK RFQDB?OBFA @ROOF@RIRJ SFQ>B BK BBK HLMFB S>K EBQ DBSO>>DAB AFMILJ> !B MLPQA>QRJ DBIAQ >IP ?BTFGP S>K A>QRJ S>K FKP@EOFGSFKD ,M LKWB TB?PFQB HRKQ R LLH LKWB >KABOB S>@>QROBP QBORDSFKABK

www.west-vlaanderen.be

De Provincie West-Vlaanderen draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.


044_GPV2QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:08:07

44

ONLINE JOBS I

VACATURE 21 APRIL 2012

Post én Print a Job. Multimediaal adverteren Het bedrijf Lapperre is in België de leider in de sector van de hoorapparaten, en maakt deel uit van de grote internationale Zwitserse Holding Sonova, waartoe de fabrikant Phonak behoort. Phonak is de belangrijkste fabrikant van hoorapparaten, vooral bekend om haar hoogwaardige producten en haar kwalitatieve dienstverlening.De jarenlange ervaring van het bedrijf en haar professionele medewerkers, alsook de nodige investeringen in nieuwe vestigingen, maakten van Lapperre sinds 1948 de nummer 1 van België.Met als doel deze ontwikkeling verder uit te bouwen, zijn wij momenteel op zoek naar een

District Managers

(m/v) Voor de regio West-Vlaanderen en Antwerpen Functieomschrijving:

Als District Manager bent u verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel gebeuren van de verkoop van hoorapparaten en dit voor uw regio. De verantwoordelijkheid verheft zich ook binnen het kader van het bekomen van het continu opvolgen van de rentabiliteit van de verkoopcijfers van de regio. Dit wordt grotendeels bekomen door een nauwe opvolgingvan personeel, budget en opleiding in het algemeen. Ben jij iemand die op zoek is naar een uitdagende job, dan ben je bij Lapperre aan het juiste adres. Onze medewerkers staan bij ons hoogin het vaandel en daarom stellen wij ook alles in het werk om de nodige aandacht te besteden aan opleiding, ontwikkeling en ondersteuning voor het gehele team

Het bedrijf Lapperre is in België de leider in de sector van de hoorapparaten, en maakt deel uit van de grote internationale Zwitserse Holding Sonova, waartoe de fabrikant Phonak behoort. Phonak is de belangrijkste fabrikant van hoorapparaten, vooral bekend om haar hoogwaardige producten en haar kwalitatieve dienstverlening. De jarenlange ervaring van het bedrijf en haar professionele medewerkers, alsook de nodige investeringen in nieuwe vestigingen, maakten van Lapperre sinds 1948 de nummer 1 van België. Met als doel deze ontwikkeling verder uit te bouwen, zijn wij momenteel op zoek naar

Tweetalige audiologen (m/v) Functieomschrijving: Als audioloog ben je iemand die gedreven is om mensen te helpen en bij te staan die moeilijkheden ondervinden met hun gehoor. Ben jij iemand die audiologie ziet als een uitdagende job waarbij kennis, afwisseling en communicatie troef zijn, dan ben je bij Lapperre aan het juiste adres. “Lapperre, the place to be, where you add values” Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel en daarom stellen wij ook alles in het werk om de nodige aandacht te besteden aan opleiding, ontwikkeling en ondersteuning voor het gehele team.

Uw profiel:

Uw profiel:

Het bedrijf Lapperre is in België de leider in de sector van de hoorapparaten, en maakt deel uit van de grote internationale Zwitserse Holding Sonova, waartoe de fabrikant Phonak behoort. Phonak is de belangrijkste fabrikant van hoorapparaten, vooral bekend om haar hoogwaardige producten en haar kwalitatieve dienstverlening.De jarenlange ervaring van het bedrijf en haar professionele medewerkers, alsook de nodige investeringen in nieuwe vestigingen, maakten van Lapperre sinds 1948 de nummer 1 van België.Met als doel deze ontwikkeling verder uit te bouwen, zijn wij momenteel op zoek naar een

Assistant Controller

(m/v) Voor onze hoofdzetel te Groot-Bijgaarden Functieomschrijving: Als assistant controller zal je instaan voor de financiële maand- en jaarafsluiting van ons bedrijf en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan zoals het opmaken van de statutaire jaarrekeningen, het geconsolideerd resultaat voor België en Luxemburg, vennootschapsaangifte, alsook het assisteren van de controller bij het opmaken van het budget. Ben jij iemand die op zoek is naar een uitdagende job, dan ben je bij Lapperre aan het juiste adres. Onze medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel en daarom stellen wij ook alles in het werk om de nodige aandacht te besteden aan opleiding, ontwikkeling en ondersteuning voor het gehele team.

Uw profiel: Contact: tiebrief richten naar p.vandewalle@lapperre.be

Contact:

p.vandewalle@lapperre.be

p.vandewalle@lapperre.be

Scan deze QR CODE!

Helvoet Rubber & Plastics Technologies in Lommel is een vooraanstaande toeleverancier voor de automotive sector, die gespecialiseerde plastic componenten ontwikkelt en produceert met in totaal ca. 150 medewerkers.

Productieleider in 3 ploegendienst (m/v) Functieomschrijving: Je geeft leiding aan een ploeg van 20 mensen, zodanig dat de gewenste productie wordt gerealiseerd ( productiviteit) en de normen t.a.v. kwaliteit en kwantiteit worden gehandhaafd. Als productieleider draag je zorg voor de personele aangelegenheden, zodat het personeelsbeleid binnen de afdeling ingevuld wordt.

Uw profiel: Je bent een echte peoplemanager, die zijn team weet te motiveren en te coachen. Je hebt een sterk karakter, je bent zelfstandig en je neemt initiatieven tot verbetering. Je bent een goede organisator die snel de juiste beslissingen kan maken. Kwaliteit en veiligheid staan bij jou hoog in het vaandel.

Contact: Wendy.theeuwen@helvoet.com www.helvoet.com

Scan deze QR CODE!

Contact: Bent u overtuigd dat u deze kwaliteiten bezit,

Bent u overtuigd dat u deze kwaliteiten bezit,

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Carrier Airconditioning is wereldwijd de grootste en meest succesvolle aanbieder van airconditioningproducten en services. Als uitvinder van de airconditioning scheppen wij voor klanten een zo optimaal mogelijk werkklimaat. Maar dat doen wij óók voor onze medewerkers. Met een dynamische (internationale) werkomgeving, een uitstekend toekomstperspectief en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenregeling, collectieve verzekeringen en aantrekkelijke studiemogelijkheden. Binnen dit werkklimaat zijn wij op zoek naar een fulltime:

Carrier Airconditioning is wereldwijd de grootste en meest succesvolle aanbieder van airconditioningproducten en services. Als uitvinder van de airconditioning scheppen wij voor klanten een zo optimaal mogelijk werkklimaat. Maar dat doen wij óók voor onze medewerkers. Met een dynamische (internationale) werkomgeving, een uitstekend toekomstperspectief en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenregeling, collectieve verzekeringen en aantrekkelijke studiemogelijkheden. Binnen dit werkklimaat zijn wij op zoek naar een fulltime:

Technisch commercieel medewerker binnendienst (m/v)

Koeltechnieker (m/v)

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

- Uitbrengen van (maatwerk) offertes; - Telefonisch beantwoorden van klantvragen; - Meedenken over toepassingsmogelijkheden; - Uitvoeren van taken in nauw overleg met je buitendienstcollega.

Profiel:

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

- Inspecteren, verhelpen van storingen en onderhoud van specifieke koudwatermachines, close control en rooftop units. - Opstellen van rapportages - Correcte verantwoording van gewerkte uren, verwerkte onderdelen en beheer eigen werkvoorraad.

Profiel:

- Technische opleiding, gegradueerd of A1 electronechanica of climatisatie; - Klantgerichte instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden; - Samenwerkingsgericht en accuraat;

- Samenwerkingsgericht en collegiaal; - Accuraat.

Contact:

Contact:

naar pascale.barthelemy@carrier.utc.com

naar pascale.barthelemy@carrier.utc.com

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

m


045_GPV2QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 21:08:17

S IN DE KIJKER

n

VACATURE 21 APRIL 2012

45

met Vacature Magazine en Vacature.com

Devimo Consult is de marktleider in het beheer en de exploitatie van commerciële centra en retail parken. In het kader van onze verdere ontwikkeling in België en Luxemburg, zijn wij momenteel op zoek naar:

Business Developer Creatieve industrieën (m/v)

Uw taken: taire centra. Hierdoor kan innovatie en productontwikkeling een versnelling hoger worden gebracht

juwelen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding meerdere commerciële afgevaardigden om haar omzetobjectieven te verzekeren voor haar han-

Sales Representatives (m/v)

Urbis, afdeling van Uitrusting Schréder in Bornem behorende tot de groep

Commercieel vertegenwoordiger

Vlaanderen en Brussel Functieomschrijving:

Als vertegenwoordiger is uw voornaamste objectief het uitbouwen van uw klantenportfolio en prospecten. In dit kader zijn uw verantwoordelijkheden als volgt:

Vlaanderen (m/v) Functiebeschrijving

naal werken

Uw profiel:

Je bezoekt intensief het cliënteel, vooral steden en gemeenten, architecten en onderken die U worden toevertrouwd. de Sales Manager

actoren (gemeentebesturen, drukkingsgroepen etc) vormen een pluspunt

dossiers op tot de afsluitende betaling

Uw profiel:

Uw profiel: verkoopstechnieken.

Me

staat een aangename werkomgeving met korte communicatielijnen en een correct salaris met bedrijfswagen. You Love Challenges and Public Space, Join Urbis Team

Contact:

Contact:

Contact:

katrien.roels@voka.be, Mail : alain_schmitz@vincentgayeco.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Meer info: www.schreder.be www.urbisonline.be j.coppieters@schreder.be – 03/890.66.65

Scan deze QR CODE!

De Kastenkenners, Belgisch marktleider in het ontwerpen en vervaardigen

Administratief bediende / adviseur import en export (m/v) Uw taken:

1. Loket Buitenlandse handel

in België en Luxemburg. Onze interieurarchitecten staan garant voor functionele oplossingen in een creatief ontwerp. Daarnaast bieden wij een professionele service en deskundig vakmanschap. Ter ondersteuning van ons teams wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een

Medewerker Orders en Technical Service (m/v)

(certificaten van oorsprong en ATA carnets) te kunnen afleveren aan bedrijven 2. Organisatie van activiteiten over import en export

Voor onze zetel te Overijse Functieomschrijving: steld door onze interieurarchitecten.

Uw profiel:

kennis van het produkt.

Uw profiel: officieel gecertificeerd wordt

Me

Contact: katrien.roels@voka.be,

Contact: De Kastenkenners, Brusselsesteenweg 288A, e-mail: jobs@dekastenkenners.be

Scan deze QR CODE!

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Mireille Daeninck op 02/482.03.45 of mireille.daeninck@vacature.com

Scan deze QR Code met je smartphone! Geen smartphone? Geen nood, u vindt deze vacatures ook op vacature.com/jobs Hoe werkt een QR Code? Kom het te weten op vacature.com/qr


046_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:23:05

JOIN HAYS

46

VACATURE 21 APRIL 2012

EXPAND YOUR CAREER HORIZONS JOIN THE EXPERTS IN RECRUITMENT Om de groei van onze kantoren in Brussels Area te ondersteunen rekruteren we : ASSOCIATE PRINCIPAL EXECUTIVE Zaventem

In de functie van Associate Principal ben je een krak in business development en bouw je jouw netwerk van decisionmakers uit. Het volledige proces in de zoektocht naar high-level kandidaten wordt door jou beheerd, inclusief marktanalyses en onderhandelingen. Door je proactieve houding en je strategisch inzicht neem je het ownership van de divisie Executive. Je communiceert vlot en diplomatisch in het Nederlands, Frans en Engels. Je wordt ondersteund door een Researcher.

BUSINESS DEVELOPER IT CONTRACTING Brussel - Zaventem

Als Junior Business Developer ben je gepassioneerd door netwerken en bouw je onze portefeuille van klanten en IT Contractors verder uit. Als Senior Business Developer maak je gebruik van je ervaring en strategisch inzicht. Je optimaliseert de relaties met de HR en IT decisionmakers om de perfecte match te vinden tussen de noden van onze klanten en de ambities van onze Contractors. Je bent commercieel, gedreven door targets en communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels.

RECRUITMENT CONSULTANTS Brussel - Zaventem

Door de uitbreiding van onze kantoren werven we ambitieuze professionals aan voor een uitdagende carrière als Recruitment Consultant. We bieden opportuniteiten voor Junior, Senior en Team Leader profielen in onze divisies Accounting & Finance, Banking & Insurance, Communications, Construction, Engineering, HR, IT, Legal, Office Professionals, Retail, Purchasing & Logistics, Sales & Marketing en Senior Finance. Als Recruitment Consultant bouw je je eigen business uit en beheer je het volledige rekruteringsproces van onze klanten. Door je breed netwerk en kennis van de markt vind je steeds de perfecte match tussen klant en kandidaat. Je volgt de noden van onze klanten van dichtbij op en biedt een uitstekende service op alle vlak. Je bent commercieel, een teamplayer en drukt je vlot uit in het Nederlands en Frans, met een goede kennis van het Engels. Jouw ambitie. Onze groei. De perfecte match. Hays is een van de wereldleiders in het rekruteren van gekwalificeerde professionals voor tijdelijke of permanente posities, met 10 kantoren in België. Onze business is in volle expansie, daarom rekruteren we volop nieuwe collega’s om samen met ons te groeien in de markt. Kom ons team versterken met je talent en wij geven je de carrièrekansen en opleidingen die je verwacht van een wereldspeler in rekrutering. Neem de leiding, run je eigen business en geef je carrière een stevige boost. Interesse? Come power the world of work. Stuur snel je CV naar recruitment@hays.be, surf naar ikbeneenexpert.be of bel onze HR Manager, Liesbet Vandermarcke, op het nummer 0498 17 66 83.

Ready to take the Hays Challenge? Doe de test op hays-careers.com

ikbeneenexpert.be


047_GPV2QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:57:39

VACATURE 21 APRIL 2012

47

Openstaande betrekkingen van

directeur-generaal en directeur-generaal-adjunct bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot kandidaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van andere overheden De betrekkingen van directeur-generaal (rang A5) en directeur-generaal-adjunct (rang A4+) zijn te begeven bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH). De DBDMH is een instelling van openbaar nut van het type A met circa 1 150 personeelsleden. De betrekkingen zijn mandaatbetrekkingen in toepassing van artikel 81 e.v. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De mandaatbetrekkingen hebben een duurtijd van vijf jaar en zijn verlengbaar. Deze betrekkingen zijn tegelijkertijd opengesteld “voor contractuele en statutaire ambtenaren van de openbare diensten evenals voor personeelsleden van een parlementaire vergadering en voor personeelsleden van de raden van de gemeenschapscommissies.” Bovengenoemde ambtenaren en personeelsleden moeten van het niveau A zijn en ten minste 12 jaren anciënniteit hebben in het niveau A ofwel beschikken over een ervaring van minstens zes jaar in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur in een openbare dienst of in een vereniging uit de private sector. De bedoelde mandaten staan eveneens open voor ambtenaren van rang A2 die deel uitmaken van het personeel van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest en die sinds minstens drie jaar de tweede schaal bedoeld in artikel 333 genieten.

Dichter bij huis, verder van je ambities? vacature.com/tijdomoptestaan

De directeur-generaal is, samen de met de adjunct-directeur-generaal, leidend ambtenaar van de DBDMH. Op administratief en financieel gebied wordt het dagelijks beheer waargenomen door de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar. Een uitgebreide functiebeschrijving en de doeleinden die tijdens het mandaat moeten worden bereikt zijn te verkrijgen op tel. nr. 02-208 86 11 of via mail msablon@firebru. irisnet.be. De kandidaturen voor elk van deze betrekkingen moeten per aangetekende brief en in 2 verzegelde enveloppes binnen een termijn van 30 dagen vanaf de publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad gestuurd worden naar Kolonel Charles De Sneyder, 15, Helihavenlaan, 1000 Bruxelles. De binnenste enveloppe heeft de titel: « Kandidatuur voor de betrekking van rang A4+ (of A5) ». Indien een kandidaat voor beide betrekkingen solliciteert, zal deze een enveloppe per kandidaatsakte moeten voorzien. De buitenste enveloppe bevat buiten het adres eveneens de vermelding « Mandaten DBDMH - Kandidaturen ».

WERFT AAN

Elke kandidatuur bevat : - een uiteenzetting van de aanspraken en ervaring die de kandidaat laat gelden voor de betrekking; - een beheersplan dat beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen (cf. art. 88 van het voornoemde besluit van 26 september 2002).

De stad Diest werft aan via een vergelijkende selectieproef en met een wervingsreserve van 3 jaar (m/v):

1 DIRECTEUR BASISONDERWIJS Je taken: • Instaan voor het algemeen pedagogische beleid en creëren van een participatief klimaat opdat het leervermogen van het team verhoogd kan worden. • Zakelijke en praktische organisatie van de school waarbij je de eindverantwoordelijk draagt voor de algemene organisatie, het personeels-, financieel en pedagogisch beleid. • Plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten met oog op het pedagogisch beleid waarbij veranderingen a.d.h.v. een draagvlak systematisch aangepakt worden. Je profiel: • Visie uitdragen • Initiëren van veranderingen • Verhogen van het leervermogen van het team • Schoolorganisatie: draagvlak en besluitvorming • Delegeren en stimuleren • Effectieve gespreksvoering • Bevorderen van een goede teamgeest • Positioneren als leidinggevende • Pedagogisch-didactisch beheer. Specifieke voorwaarden: • Houder zijn van een bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur, ten minste professionele bachelor en bewijs van pedagogische bekwaamheid • Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie • Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van min. 4 jaar hebben als lid van het personeel van het kleuter-, lager- of basisonderwijs • In vast verband benoemd zijn in het onderwijs, in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt.

Het snelgroeiende Vlaams & Neutraal Ziekenfonds met kantoren over heel Vlaanderen, draagt zijn ongebondenheid en streven naar een Vlaamse ziekteverzekering hoog in het vaandel. Om onze krachtige ploeg van 108 personeelsleden te versterken, zijn wij voor onze zetel in Lier op zoek naar een voltijds (m/v)

(-)278,33*( 1%%87',%44)0-./ ;)6/ /PERXKIVMGLXI IR ¾I\MFIPI XIEQPIMHIV

Takenpakket: Uw belangrijkste verantwoordelijkheid is het leiden van de Dienst Maatschappelijk Werk die de spil is van onze sociale dienstverlening. Dit impliceert het dagdagelijks aansturen, opvolgen en motiveren van uw ploeg van 10 medewerkers. Daarnaast implementeert u op een IJ½GMtRXI [MN^I HI WSGMEPI VIKPIQIRXIVMRK ZER HI ziekteverzekering, het Vlaams woonzorgdecreet, de Vlaamse zorgverzekering en het VAPH in de praktijk. Het extern overleg met sectorgebonden partners maakt eveneens deel uit van uw takenpakket.Tenslotte bent u in staat om de noden van onze leden correct in te schatten en er ook op in te spelen. U rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Ons aanbod: Je wordt verloond volgens de weddenschaal van het departement onderwijs.

Interesse? Breng je sollicitatiebrief samen met een uitgebreid cv en de gevraagde stukken(*) uiterlijk op 15 mei 2012 tegen ontvangstbewijs binnen op de personeelsdienst of stuur deze aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest (postdatum geldt als bewijs). (*) uittreksel uit de geboorteakte, uittreksel uit het strafregister model 2 (niet meer dan 3 maanden oud), kopie van alle diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, nationaliteitsbewijs (Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie). Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Anja Vleugels, diensthoofd personeelsdienst, tel. 013 35 32 40 of op www.diest.be > diensten > personeelsdienst > vacatures

+IxRXIVIWWIIVH#

4VS½IP Naast een bachelordiploma ‘maatschappelijk werk’ hebt u een relevante ervaring binnen een DMW. U bent vertrouwd met het juridische kader en bereid steeds bij te scholen. Als perWSSR KIXYMKX Y ZER IIR OPERXKIVMGLXI IR ¾I\MFIPI houding. U werkt nauwkeurig en proactief en kan als leidinggevende respect afdwingen door een open communicatie en verantwoordelijkheidszin. ;MN FMIHIR Een uitdagende en zeer afwisselende job die deel uitmaakt van het hoger kader. Dit impliceert de nodige verantwoordelijkheid en inbreng in het beleidsmatige aspect van de organisatie. Binnen het loonpakket voorzien we een uitgebreid pakket extralegale voordelen.

Stuur ZzzV QIM uw gemotiveerde brief met cv naar het :PEEQW 2IYXVEEP >MIOIRJSRHW XEZ .‚VKIR 'SRWXERHX EPKIQIIR HMVIGXIYV ,SSKWXVEXIRTPIMR XI 1IGLIPIR of per e-post: HMERIZERFEPIR$ZR^FI.

;IFWXIO [[[ZR^FI


048_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:59:05

48

VACATURE 21 APRIL 2012

[[[NSFFIVFI

Vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest Gezondheidszorg 453 bedden en plaatsen

WORD

AUTOCADTEKENAAR

Sint-Annendael Diest Psychiatrisch Ziekenhuis 168 bedden en plaatsen Huize Sint-Augustinus Diest Woon- en zorgcentrum 165 bedden en plaatsen

+IRX

Als CAD-tekenaar tekent u bouwkundige of technische plannen in 2D en/of 3D. Programma: u krijgt een intensieve opleiding in de tekenpakketten AutoCAD 2D, SketchUp en optimalisatie. Na het theoretische gedeelte werkt u in groepsverband en onder begeleiding aan een project. U krijgt ook sollicitatietraining en stagebegeleiding. 9[ TVS½IP U bent werkzoekend. U kunt rekenen op een grondige technische kennis en/of ervaring in het domein van de bouw, mechanica of een aanverwante richting. U voelt zich in staat om te werken met een computer. U hebt enige teken- en/of ontwerpervaring en u wilt aan de slag in een teken- of studiebureau, de bouw- of een gelijkaardige sector, maar mist hiervoor de praktische kennis van AutoCAD. 4VEOXMWGLI MRJSVQEXMI Deze kosteloze voltijdse dagopleiding in +IRX start op NYRM en duurt ongeveer 3 maanden (incl. FIHVMNJWWXEKI van 4 weken). -RXIVIWWI# Stuur uw cv met motivatiebrief naar Cindy Despretz, Aalstsesteenweg 185, 9506 Idegem, mail naar contactcenter@cevora.be of contacteer ons via 078 055 081 (zonaal tarief). U wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvende infosessie. Surf naar www.jobber.be voor het gedetailleerde programma van de opleiding. DOE ZOA LS D U I Z E N D E N M E N S E N D I E EEN JOB H E BBE N GE VON D E N DA N K Z I J : JOBBER IS EEN INITIATIEF VAN

Sint-Annendael Grauwzusters vzw (www.sad.be & www.tegek.be) is actief in de gezondheidszorg. De vzw exploiteert met hulp van een enthousiast team van 450 personeelsleden 4 instellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, 2 woon- en zorgcentra en een initiatief beschut wonen – en daarnaast nog tal van andere (zorg)initiatieven.

O.L.V. Ster der Zee Scherpenheuvel-Zichem Woon- en zorgcentrum 74 bedden IBW De Linde Diest & Aarschot Beschut wonen 46 bedden

Facilitair manager Functie: Eindverantwoordelijk voor het vlot verloop van alle technische, facilitaire en logistieke organisatie-ondersteunende functies (technische dienst, voedingsdienst, onderhoudsdienst, aankoopdienst, enz.) / Ontwikkelen en coördineren van een facilitaire visie / Bewaakt een optimale en professionele dienstverlening op basis van te definiëren S.L.A.’s / Bewaakt een duidelijk vooropgesteld budget en ontwikkelt de tools om dit professioneel op te volgen / Rechtstreeks verantwoordelijk voor alle aankoopactiviteiten en bijhorende administratieve en logistieke processen / Ontwikkelt een duidelijke aankoopvisie / Rechtstreekse rapportage aan de algemeen directeur. Profiel: Ingenieursdiploma (burgerlijk, industrieel, handel) of een hoger diploma in een facilitaire of economische richting / Bijkomende opleiding in aankoop strekt tot de aanbeveling / Uitgebreide praktijkkennis over het verloop van facilitaire processen en de beleidsmatige en financiële vertaling ervan / Sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden met het oog op een actief facilitair beleid. Aanbod: Aangenaam werkkader in een dynamische organisatie in volle expansie / Voltijdse tewerkstelling / Verloning volgens in de sector gangbare barema’s / Contract onbepaalde duur. Interesse: Sollicitatiebrief en CV worden zo snel mogelijk verwacht t.a.v. Peter Debroyer, HR-manager, Sint-Annendael Grauwzusters, Vestenstraat 1, 3290 Diest (of via peter.debroyer@sad.be). Meer weten: Bijkomende telefonische info bij Peter Debroyer via 013/380511.

ZEB is op zoek naar enthousiaste collega’s! ZEB, dé jeansspecialist bij uitstek met 32 winkels in heel Vlaanderen.

IN SAMENWERKING MET

Cevora vzw wil gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

SHOPMANAGER

3DE VERANTWOORDELIJKE (30U/38U)

Het stadsbestuur van Mortsel legt een wervingsreserve aan van 2 jaar voor een (m/v):

SPORTFUNCTIONARIS Taken:

VERKOOPSMEDEWERKERS (24U)

Je zorgt voor de leidiing en coör ördinatie van de sportdie enst van de d stad.

Vereis isten:

Wijj bieden:

ZEB is gegarandeerd je ding! Snelle doorgroeikansen

pensioen nstelsel. INTERESS SSE? op www.m mortsel.be

You

get what you want. The Rolling Stones apriori.be

VG.2/B – B-AB04.028 – W.RS141

. De datum van v de poststempel geld dt als datum um van verzending. De proeven p gaan aan door eind mei/begin


049_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:25:19

VACATURE 21 APRIL 2012

49

Air Liquide is wereldleider in de productie en distributie van industriële gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, …), energie en nutsvoorzieningen. De groep is aanwezig in 80 landen; om en bij 46.200 medewerkers realiseren samen een omzet van 14,5 miljard euro. De divisie ‘Air Liquide Benelux Industries’ beheert de productie-installaties en een uitgestrekt ondergronds leidingnetwerk. Dit verbindt Air Liquide rechtstreeks met haar klanten, de industriële grootverbruikers vnl. in (petro-)chemische, staal-, e.a. industrie. De productiesite in de Antwerpse haven bestaat uit luchtscheiding- en waterstofproductie-installaties van wereldformaat.

HAAL ENERGIE UIT JOUW CARRIÈRE Momenteel zoekt Air Liquide nieuwe collega’s (m/v) voor maintenance, production en pipelines:

Onderhoudsingenieur Elektro & Instrumentatie (ref. 43.8632-001)

Een afwisselende functie voor het aansturen van een brede waaier aan projecten met een focus op E&I. Ben jij een oplossingsgerichte industrieel ingenieur, toekomstig expert maintenance methodes?

Technicus Mechanica (ref. 43.8479-001)

Voor het mechanisch onderhoud in de kern van een chemische plant waarbij je kantoorwerk afwisselt met werken op het terrein. Je hebt een achtergrond in (elektro-) mechanica of specialisatiejaar industriële onderhoudstechnieken.

Technicus Instrumentatie (Meet- en Regeltechniek) (ref. 43.9417-001)

Voor een optimale werking van de instrumentatie, procescomputer en analysesystemen van de verschillende productie-installaties. Je bent bachelor elektromechanica (meet- en regeltechniek) en je voelt je klaar om je opgedane kennis verder toe te passen in de praktijk.

Service Technieker (ref. 43.9565-001)

Voor interventies en onderhoud aan meetstations bij klanten, aangesloten op het pijpleidingnetwerk. Een veelzijdige functie, voor mensen met een diploma elektriciteit, elektromechanica of meet- en regeltechniek en ervaring met onderhoud in de industrie.

Specialist Kathodische Bescherming (ref. 43.9428-001)

Organiseer en optimaliseer processen en procedures met betrekking tot kathodische bescherming voor een pijpleidingnetwerk. Gebruik je ervaring en inzicht om een kenniscel uit te bouwen, maar ook om op het terrein controles uit te voeren.

Proces Operator (ref. 43.9749-001)

Voor het veiligstellen en controleren van kritische productieprocessen. Air Liquide zoekt kritische en proactieve technici (elektromechanica, procestechnieken, …) met een scherpe analytische geest én zin voor communicatie.

Air Liquide zoekt regelmatig nieuwe medewerkers (m/v) met technische competenties, zoals:

Technicus Elektro (ref. 43.1333-001)

Je onderhoudt de meetsystemen en het elektrotechnische aspect van verschillende productie-installaties. Op termijn word je betrokken bij optimalisatieprojecten. Je hebt een bachelor met specialisatie sterkstroom of meet- en regeltechniek, met bijzondere belangstelling voor sterkstroom.

Techniek je passie, chemie je toekomst? Zoek je een afwisselende job met veel verantwoordelijkheden? Een team op mensenmaat? Leer- & groeimogelijkheden bij een wereldleider? Een aantrekkelijk en volledig salarispakket? Je komt terecht in een team van bekwame collega’s en je kan rekenen op een prima opleiding. Bij Air Liquide vind je afwisselende en brede functies, waarin je verschillende domeinen leert ontdekken en je tegelijkertijd kan verdiepen. Een boeiende mix van coördinatie en ook zelf werken uitvoeren. Heb je talent en ambitie, dan kan je op termijn doorgroeien. Maar ook het versterken van de teams door jouw expertise en maturiteit wordt naar waarde geschat. Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Kijk op www.mercuriurval.be voor een volledige functieomschrijving van de actuele vacatures en solliciteer online of mail je spontane kandidatuur naar mua.be@mercuriurval.com (steeds met vermelding van het referentienummer) tel. +32 (0)3 281 15 50. Alle kandidaten worden op de hoogte gehouden van hun kandidatuur.


050_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 22:15:31

50

VACATURE 21 APRIL 2012

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT ALGEMEEN DIRECTEUR

LESSIUS - KHK

35

ALGEMEEN DIRECTEUR

IBOGEM

42

DIRECTEUR BASISONDERWIJS

STAD DIEST

47

DIRECTEUR FINANCIELE DIENST

HUB EN KAHO

34

DIRECTEUR NEKKERHAL

DE NEKKERHAL

DIRECTEUR PLOT

PROVINCIE LIMBURG

24

DIRECTEUR-DIENSTHOOFD

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

43

DIRECTEUR-GENERAAL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

47

DIRECTEUR-GENERAAL-ADJUNCT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

47

GENERAL MANAGER

ANONIEM

AGO INTERNATIONAL

29

SENIOR PROJECTLEIDER

ATRIO

INVENTI

30

STAFMEDEWERKER OCMW-SECRETARIS

OCMW TURNHOUT

JOBPUNT VLAANDEREN

23

37

TECHNICUS MECHANICA

AIR LIQUIDE

TECHNISCH DESKUNDIGE (CEL HANDHAVING)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

MERCURI URVAL

49

TECHNISCH MEDEW. NUCLEAIRE INSTRUMENT.

SCK-CEN

TOEZICHTER

VMW

TRAINEE PRODUCTION PLANNING

ALERIS

41

WERFLEIDER

EDK ALGEMENE ONDERNEMINGEN

36

43 39 JOBPUNT VLAANDEREN

25

REDACTIE & COMMUNICATIE EXTERNAL COMMUNICATIONS OFFICER

SCK-CEN

39

HALFTIJDS COMMUNICATIE-ADVISEUR

HUB EN KAHO

34

SALES & MARKETING

INGENIEURS 2 WERFLEIDERS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

3 STUDIE-INGENIEURS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

ADJUNCT-ADVISEUR (COORD.WATERBEHEER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ADJUNCT-ADVISEUR (RUIMTELIJK PLANNER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ADVISEUR INNOVATIEF AANBESTEDEN

IWT

AOS ENGINEER

ALERIS

COORDINATOR VERKEER EN MOBILITEIT

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

COORDINATOR-EXPERT MOBILITEIT

STAD GENT

DIENSTHOOFD PRODUCTIE EN TOEVOER

VMW

JOBPUNT VLAANDEREN

25

DISTRICTCHEF

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

FACILITAIR MANAGER

SINT-ANNENDAEL GRAUWZUSTERS

48

INGENIEUR - FACILITY MANAGER

OCMW TURNHOUT

37

INGENIEUR INVESTERINGEN

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

INGENIEUR-DIENSTHOOFD

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

43

INGENIEURS

TEMPO-TEAM

30

ONDERHOUDSINGENIEUR ELEKTRO & INSTRUM.

AIR LIQUIDE

MERCURI URVAL

49

OPERATIONS MANAGER

ISVAG

HUDSON

29

PRODUCTION ENGINEER FINISHING

ALERIS

41

PROJECT MANAGER

EIM

38

PROJECTINGENIEUR ELEKTRIC.EN MECHANICA

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

PROJECTINGENIEUR RADIOCHEMISCHE TECHN

SCK-CEN

PROJECTLEIDER BOUW & INSTALLATIE

DEMOCO GROUP

A PRIORI

37

PROJECTLEIDER/DIENSTKRINGINGENIEUR

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

SENIOR PROJECTLEIDER

PELLIKAAN

KERN SELECTION

33

SENIOR PROJECTLEIDER

DEMOCO GROUP

A PRIORI

37

TEKENAAR

VMW

JOBPUNT VLAANDEREN

25

WERFCOORDINATOR

EIM

43 43 JOBPUNT VLAANDEREN

23 41

JOBPUNT VLAANDEREN

23

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

www.velde.be

28

28

28 39

38

WETENSCHAP ADVISEUR CHEMIE EN MATERIALEN

IWT

JOBPUNT VLAANDEREN

23

ADVISEUR LIFE SCIENCES

IWT

JOBPUNT VLAANDEREN

23

COORDINATOR CHEMISCH LABO

DESSO

DIP

32

GESPECIALISEERD MEDEWERKER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

GESPECIALISEERD MEDEWERKER (LABORANT)

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

3DE VERANTWOORDELIJKE

ZEB

ACCOUNT MANAGER

ROCKWOOL

KERN SELECTION

48 33

ACCOUNT MANAGER

DIVERSEY

KERN SELECTION

33

ACCOUNTMANAGER INDUSTRIE BELGIE

VERSTEGEN SPICES & SAUCES

AFTER SALES DISTRICT MANAGER

GM - OPEL BELGIUM

DE PUTTER & CO

31

AREA SALES MANAGER/EXECUTIVE

RUBIN & ZONEN

ASSISTENT-FILIAALLEIDER GENT

CHEYNS

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

MERAK

BUSINESS UNIT MANAGER

ANONIEM

KERN SELECTION

33

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

ATB AUTOMATION

VAN DER VELDE GROEP

51

COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER

URBIS

CONVERSION MANAGER

GM - OPEL BELGIUM

DE PUTTER & CO

31

DISTRICT MANAGERS

LAPPERRE

JR ACCOUNT MANAGERS INDUSTRY

METTLER TOLEDO

VAN DER VELDE GROEP

51

KASSAPERSONEEL

TEMPO-TEAM

KLANTENDIENSTMEDEWERKERS

TEMPO-TEAM

MARKETING PRODUCT MANAGER

GM - OPEL BELGIUM

DE PUTTER & CO

MARKETING PRODUCT MANAGER COMM VEHICLE

GM - OPEL BELGIUM

DE PUTTER & CO

31

PRODUCT SALES SPECIALIST

MITUTOYO

VAN DER VELDE GROEP

51

SALES CAREER OPPORTUNITIES

PHILIPS

SALES MANAGER

MEC BENELUX

SALES MEDEWERKERS

TEMPO-TEAM

30

SALES REPRESENTATIVE

VINCENT GAYE

44

SALES TALENT

TEMPO-TEAM

30

SHOPMANAGER

ZEB

48

TECHN.COMMERC. MEDEWERKER BINNENDIENST

CARRIER

44

TELE-OPERATORS

TEMPO-TEAM

30

VERKOOPSMEDEWERKERS

ZEB

VERTEGENWOORDIGER

CHEYNS

36 42 KERN SELECTION

38

44 44 30 30

32 HUDSON

48 33

ADVISEUR

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ASSISTENT PERSONEELSDIENST

MERAK

43

HR BUSINESS PARTNER

SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT

SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT

34

HR GENERALIST

AVNET

KERN SELECTION

33

MOBIELE HR OFFICER

ACERTA

KERN SELECTION

33

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

3 WERFCONTROLEURS EM

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

5 WERFCONTROLEURS

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

GESCHOOLDE ARBEIDERS

TEMPO-TEAM

GESPECIALISEERD ELEKTRICIEN

VMW

KOELTECHNIEKER

CARRIER

44

MEDEWERKER ORDERS EN TECHN. SERVICE

DE KASTENKENNERS

44

METREUR-DEVISEUR

EDK ALGEMENE ONDERNEMINGEN

36

ONDERHOUDSDESKUNDIGE

ALERIS

41

PROCES OPERATOR

AIR LIQUIDE

PRODUCTIELEIDER IN 3 PLOEGENDIENST

HELVOET

44

PRODUCTIEPERSONEEL

TEMPO-TEAM

30

PROJECTCOORDINATOR

VAN DE VOORDE

KERN SELECTION

33

SERVICE TECHNIEKER

AIR LIQUIDE

MERCURI URVAL

49

SPECIALIST KATHODISCHE BESCHERMING

AIR LIQUIDE

MERCURI URVAL

49

STORINGSTECHNIEKER

ALERIS

41

ADJUNCT-ADVISEUR (JURIST)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

TECHNICI

TEMPO-TEAM

30

JURIST

VMW

TECHNICUS ELEKTRO

AIR LIQUIDE

MERCURI URVAL

49

JURIST

AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

TECHNICUS INSTRUMENTATIE

AIR LIQUIDE

MERCURI URVAL

49

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

29

KERN SELECTION

2 OPERATOREN

30

MERCURI URVAL

31

HR MANAGEMENT

TECHNIEK & PRODUCTIE JOBPUNT VLAANDEREN

33

25

49

38

CONSULTANCY ASSOCIATE PRINCIPAL EXECUTIVE

HAYS

HAYS

46

RECRUITMENT CONSULTANTS

HAYS

HAYS

46

JURISTIEK 43 JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

25 24


051_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 20:25:36

VACATURE 21 APRIL 2012

51

Mitutoyo, gevestigd in Kruibeke, is wereldmarktleider op het gebied van industriële precisiemeetinstrumenten, variërend van kleine handgereedschappen tot zeer geavanceerde instrumenten. Met een uitstekende service en support richt Mitutoyo zich o.m. op de automotive, elektrotechniek en de farmaceutische & metaalindustrie.

Product sales specialist Na een inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de verkoop van precisiemeetinstrumenten in de industriële sector in België. Denk o.a. aan hoogte-, ruw- en hardheidsmeters, microscopen en projectoren. Dankzij deskundig advies weet u kwaliteitsmanagers, productie- en/of inkoopverantwoordelijken te overtuigen. Tevens ondersteunt u de dealers d.m.v. duobezoeken, opleidingen en showroomsupport. U rapporteert aan de country manager.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel? • Interesse in, of ervaring met meetinstrumenten • Commercieel ingesteld met technische touch • Ondernemer, op bachelor werk- en denkniveau • Goede kennis van de Franse en Engelse taal

Wat biedt Mitutoyo? • Professionele en uiterst solide organisatie • Pakket topproducten in eigen showroom • Brede expertise en ruime ervaring • Hecht team, fijne werksfeer

Interesse? Reageer dan binnen 10 dagen via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. MI121) kunt u contact opnemen met Valerie Maes op het nummer 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.mitutoyo.be

Het beursgenoteerde METTLER TOLEDO is ’s werelds grootste producent van een breed assortiment weegapparatuur en is marktleider op het gebied van precisie-instrumenten. Met vestigingen in meer dan 100 landen levert de organisatie hoogwaardige apparatuur en diensten aan industrie, laboratoria en retail. METTLER TOLEDO zet zich in om op haar gebied de beste te zijn, o.a. door iedere klant een vakkundig advies te geven voor zijn specifieke toepassing. Voor de Belgische vestiging (Zaventem) zijn we op zoek naar kandidaten (m/v) voor de functie(s) van:

Junior Account Managers Industry Account Manager Oost- & West-Vlaanderen: u staat in voor de uitbouw en groei van het gamma hoogtechnologische weeg- en meetinstrumenten naar de industriële sector in deze regio. Rapporteren doet u aan de Sales Manager. Account Manager divisie Product Inspectie: product- en accountmanagement in gans België voor toepassingen zoals checkweighing en andere inspectiesystemen. Rapporteren doet u aan de Business Area Manager. In beide functies zijn uw gesprekspartners o.a. hoofd productie, kwaliteitsmanagers en inkoop. U kan rekenen op een uitstekende ondersteuning van onze product managers en de marketingafdeling.

Erkenning VG.665/B

Wie zoekt METTLER TOLEDO? • Energieke persoonlijkheid, communicatief sterk • Uitstekend analytisch denkvermogen • Sterke technische affiniteit door opleiding of ervaring • Commercieel gedreven • Goede werkkennis Frans voor de nationale functie

Wat biedt METTLER TOLEDO? • Internationale omgeving, solide multinational • Uitstekend opleidingstraject • Werken voor een marktleider • Doorgroeimogelijkheden • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket

Geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (ref.nr. MTTS122) kunt u contact opnemen met V. Maes, tel: 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.mt.com

ATB Automation, gevestigd te Sint-Pieters-Leeuw, is specialist in verkoop en distributie van producten in de aandrijftechniek en besturingstechniek. Met haar opgebouwde knowhow, competenties in engineering, installatie, applicatiesoftware en systeemoplossingen richt ATB Automation zich voornamelijk op de machinebouw in België en Luxemburg. Ter versterking van het sales team zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten m/v voor de functie van:

Commercieel medewerker binnendienst Tijdens een praktische inwerkperiode maakt u kennis met de organisatie en haar werkwijze. Vervolgens wordt u verantwoordelijk voor een erg divers takenpakket. U verwerkt telefonische aanvragen, maakt offertes en volgt deze op. Dankzij uw commerciële flair weet u opportuniteiten te detecteren. U kunt zich prima inleven in de problematiek van de klant. U geeft advies, formuleert oplossingen en overtuigt uw klant van de toegevoegde waarde van ATB Automation. U bent de onmisbare schakel in de communicatie met zowel klanten als collega’s en denkt graag mee.

Erkenning VG.665/B

Uw profiel: • Technische affiniteit (dankzij opleiding of werkervaring) • Gevoel voor humor, klantgerichte houding • Ondernemend, doelgericht, zelfstandig • Goede kennis van de Nederlandse en Franse taal

Wat heeft ATB Automation te bieden • Klein hecht team • Sterke merken in portfolio • Zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief • Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature met referentie ATV122 kunt u contact opnemen met Valerie Maes of Veronik Van Landeghem, telefoon 03/369 11 61. Of kijk op www.atb-automation.be


052_GPV1QU_20120421_VMGHP_00.pdf; Apr 19, 2012 22:15:35

52

VACATURE 21 APRIL 2012

FINANCIテ起 1 EXPERT-ECONOMIST FR

BISA

AP ACCOUNTANT

SCK CEN

31

ASSISTANT CONTROLLER

LAPPERRE

44

ASSISTENT FINANCIEEL DIRECTEUR

MERAK

38

DOMEINCOORDINATOR

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

DOSSIERBEHEERDER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

KERN SELECTION

33

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE LOGISTIEKE MEDEWERKERS

TEMPO-TEAM

STOCKBEHEER

TEMPO-TEAM

30

TEAM LEADER SUPPLY PLANNING

BP

SIGNUM HR & MANAGEMENT

35

TRANSPORTPLANNER

LUX TRANSPORT

KERN SELECTION

33

30

ADMINISTRATIE ADMINISTR.BEDIENDE/ADVIS.IMPORT & EXP.

KAMER VAN KOOPHANDEL

44

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

TEMPO-TEAM

30

DOSSIERBEHEERDER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

DOSSIERBEHEERDER

VAN NOTEN & ROCHTUS

SECRETARIS

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

STAFMEDEWERKER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

42

1 SOCIO-ECONOMISCHE EXPERT FR

BISA

31

BELEIDSCOORDINATOR

STAD DIKSMUIDE

42

BUSINESS DEVELOPER CREATIEVE INDUSTR.

KAMER VAN KOOPHANDEL

44

DIENSTVERLENER

ABVV

ERFGOEDCOORDINATOR COLLECTIES

STAD LEUVEN

HUISHOUDHULP

TEMPO-TEAM

SPORTFUNCTIONARIS

STAD MORTSEL

TUNNELTOEZICHTER

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

JOBPUNT VLAANDEREN

28

VESTIGINGSVERANTWOORDELIJKE

STAD LEUVEN

JOBPUNT VLAANDEREN

22

42 KERN SELECTION

33

ANDERE 38 JOBPUNT VLAANDEREN

22 30 48

GEZONDHEID (PARA)MEDISCH PERSONEEL

TEMPO-TEAM

30

TWEETALIGE AUDIOLOGEN

LAPPERRE

44

VERPLEEGKUNDIGEN

TEMPO-TEAM

30

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AFDELINGSHOOFD JEUGD EN STUDENTEN

STAD LEUVEN

DESKUNDIGE DIENST WELZIJN

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN

22

DIENSTHOOFD MAATSCHAPPELIJK WERK

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

47

KINDEROPPAS

TEMPO-TEAM

30

43

ICT & INTERNET 2 BUSINESS DEVELOPERS

CHEOPS TECHNOLOGY

INVENTI

40

BUSINESS DEVELOPER IT CONTRACTING

HAYS

HAYS

46

ICT SUPPORT ENGINEER

SCK-CEN

IT PAYROLL SUPPORT

ACERTA

PROFESSIONAL ENGINEER

TRACTEBEL ENGINEERING

SOLUTION CONSULTANTS

CERTIPOST

SYSTEEMBEHEERDER

MARIA TER ENGELEN

TECHNISCH DESKUNDIGE (APPLIC.BEHEER)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

39 KERN SELECTION

33 41 40

KERN SELECTION

33 43

ONDERWIJS & OPLEIDING AUTOCAD-TEKENAAR

CEVORA

48

HALFTIJDS PROGRAMMA-COORDINATOR

HUB EN KAHO

34

RESEARCH & DEVELOPMENT 1 EXPERT-STATISTICUS

BISA

31

ONTHAAL & SECRETARIAAT DESKUNDIGE LOKET BURGERZAKEN

STAD LEUVEN

MEDEWERKERS SECRETARIAAT

TEMPO-TEAM

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

JOBPUNT VLAANDEREN

22 30

COLOFON Algemeen directeur Christophe Glorieux Adjunct algemeen directeur Fabrice Dekerf Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia Debeuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte Redactie Redactiedirecteur: Marian Kin (voor Kinco) Hoofdredacteur magazine Filip Michiels Redactiechef online Evelien Maes Redactie Erik Verreet, Dominique Soenens, Sara De Sloover, Steven Heyse, Magali Henrard 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaテョtre, Rafal Naczyk, Sam De Kegel Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe, Mary-Ann Vanderpoorten Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Kim Tosseyn, Liesbet Verrycken, Dimme Vanderstappen, Dave Cools, Karen Sereis, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Sales Assistants Julie Bacquaert, Rosette Mukendi, Julie Van de Voorde, Hilde Vanden Driessche, Charline Heirbaut, Mireille Daeninck, Isabelle Ghesquiere 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Communications & Distribution Manager Frederik Welslau Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) b2b Product Manager Florence Collard b2c Product Manager Ward Meremans Client Production Liesbeth Teugels, An Gargouri Support & Test Engineer Peter Ginis Web front-end Robin Stroobants, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster, Ahmed Ouarzazi Web Development Bart Vanderstukken, Benny Lootens, Ruben Decleyn Communities Searcher Ran Van Der Vurst Business manager An Aelbrecht Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


003_GPV1QU_20120421_VMGCV_00.pdf; Apr 18, 2012 14:17:27

Herontdek de verbeterde kracht van onze printmedia. Vacature geeft de Belgische rekruteringsmarkt een nieuwe impuls dankzij een grondig vernieuwde rekruteringsoplossing: Vacature 3.0. Vacature 3.0 staat voor een fundamentele upgrade van alle media van Vacature. Ga voor het beste mogelijke rekruteringsresultaat dankzij onze uitgebalanceerde mediamix inclusief het compleet vernieuwde #Vacature Magazine, de nieuwe #Vacature Krant en het digitale #Vacature Mobile Magazine. De vernieuwde media van Vacature 3.0 hebben we bovendien samengebracht in één crossmediaal campagnepakket, waarbij uw campagne gedurende 4 weken de conversatie aangaat met onze unieke doelgroep van hoog opgeleid talent in Vlaanderen en Brussel. Bent u ook op zoek naar een maximaal bereik en een doorgedreven effectiviteit voor uw rekruteringscampagnes? Bestel dan meteen uw ‘Vacature 3.O’-box bij uw vertrouwde contactpersoon of via www.vacaturemedia.com.

Tijd om op te staan. Nu is het moment voor m/v met talent.

CONTACTEER

UW VERTROUWENSPERSOON

02/482 03 45


004_GPV1QU_20120421_VMGCV_00.pdf; Apr 18, 2012 14:17:39

We starten met een wit blad. #vacature

Deze week was onze cover nog low budget, maar vanaf volgende week gaan we er weer helemaal tegenaan. Meer nog, we nemen meteen ook het hele magazine onder handen.

vanaf 28 april

Want #Vacature heeft zichzelf volledig heruitgevonden. Met een compleet vernieuwd tweewekelijks magazine en een baanbrekend digitaal magazine met jobs op maat in jouw sector. De perfecte toolbox voor m/v met talent dat het verschil wil maken en ook aan een wit blad wil beginnen. Tijd om op te staan dus. Ontdek het nieuwe #Vacature Magazine vanaf 28 april in een handig nieuw formaat en met een extra groot aanbod uitdagende jobs.

vanaf 5 mei

Tijd om op te staan. Nu is het moment voor m/v met talent.

De knip op de bedrijfsportemonnee  

Een goede huisvader waakt over zijn centen, een slimme bedrijfsleider bespaart op kosten in crisistijd. Driesterrenhotel voor zijn reizend p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you