Page 1

001_GPV1QU_20110319_VMGCV_00.pdf; Mar 16, 2011 11:58:26

. e r u t a c Va nt

tale voor m/v met

19.03

R E V O C R E UND

STARRING ERIK VERREET BIJ

MICROSOFT

EN I A A R D N E T S I L A N VACATURE-JOUR

1

S

R E V E G K R E W E T S DAG MEE BIJ BE STARRING DOMINIQUE SOENENS BIJ

N A P JA IN N A M EN K A Z E H C IS EEN BELG T, IE P ’S TO U A TER” S R O LU O V FC T TO K S R D A N SUCCES M A R ER B P U IO S B E D TE , TS TAPES CARDOEN PA’S GROO O R T: “WE ZIJN EU GEN D’ STA N ‘ZIJ ER OV L TERMONT STROPPENDRAGER DANIË DE BEWOGEN MAANDAG VAN

10.226 JOBS OP VACATURE.COM

SCHOENEN TORFS


002_GPV1QU_20110319_VMGCV_00.pdf; Mar 16, 2011 13:38:48

WWW.WIJHEBBENDEBESTEMEDEWERKERS.BE WWW.WIJZIJNONGELOFELIJKTROTSOPONZEMEDEWERKERS.BE WWW.BEDANKTACCENTERS.BE

VG.13/BUO B-AA07.005

Scan deze QR code in met je smartphone.

Accent Jobs for People voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.


001_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:39:19

01

Stand Punt door Marian Kin

Beste Werkgever met een tattoo Beste Werkgever worden: het is zowat de natte droom van elke hr-directeur. Deze week was het weer zover.

Live vanuit tokio

Overvolle stations en de constante dreiging

03 eén dag in de schoenen van 04 En de Beste Werkgevers zijn…Microsoft en Schoe-

Dinsdag werden de felbegeerde awards uitgereikt op een evenement voor alle kandidaat-bedrijven. Zoals op elk event dat zichzelf respecteert, werd ook

van naschokken en radioactieve straling:

nen Torfs. Onze journalisten namen de proef op de

hier voor een boeiende spreker gezorgd. Steven Van

de 2 hoofdingrediënten van de bewogen maandag van

som. De een draaide mee bij Microsoft, de ander

Belleghem - bekend van de bestseller ‘De Conversa-

Sven, een Belgische marketingmanager in hartje Tokio.

verkocht schoenen bij Torfs. Met wisselend succes.

tion Manager’ - toonde onder meer aan hoe bedrijven hun werknemers als ambassadeurs kunnen inschakelen. Eén voorbeeld uit zijn inspirerende presentatie is me bijzonder bijgebleven. Nike heeft namelijk meer dan honderd ‘evangelisten’ in dienst die als taak hebben de blijde boodschap over Nike te verspreiden. ‘Ekins’ heten die mannen en vrouwen, zoals het woord Nike maar dan omgekeerd. Zo zijn er tegenwoordig wel meer bedrijven, hoor ik u denken. Klopt. Alleen krijgen deze ekins vooraleer ze aan de slag gaan een serieuze opleiding, compleet met bootcamp en al. En nu komt het: op datzelfde

de superMarkt voor auto’s 12 europa’sbestbewaardegeheiM 19 ‘Koop één auto en krijg een tweede gratis.’ Met die

Europa’s best bewaarde geheim, zo bewierookt The

reclamestunt haalde Karel Cardoen de wereldpers.

Independent de stad Gent. Wij voelden burgemeester

Maak kennis met de man die een revolutie ontketende

Daniël Termont aan de tand over de economische

in de autosector met zijn lowcost supermarktmodel.

uitdagingen voor de stroppendragers.

bootcamp worden ze ook uitgenodigd om het logo van Nike - de Swoosh - omgekeerd op hun enkel te laten tatoeëren.

“Het logo van je onderneming op je huid: een brug te ver voor mij.” Het logo van je onderneming op je huid: misschien klinkt dit een aantal werkgevers als muziek in de oren.

rubrieken saLariswatcher gespot actua junkbox werk en recht cijfer pubLieke opinie coLuMn an oLaerts vacature.coM

Wel, mij niet. Wellicht is het mijn nuchtere geest die bovenkomt, maar mij gaat dit een brug te ver. We

11 15 16 18 22 23 23 24 24

roepen allemaal dat onze werknemers veel te weinig van job veranderen en dat dit een bedreiging is voor onze innovatiekracht. Het lijkt me moeilijk te rijmen met een tattoo van je werkgever op je enkel. Tenzij je natuurlijk na verloop van tijd een hele tattoo-galerij op je been krijgt, als je dan toch regelmatig van stoel verandert. Zulke rituelen doen me eerder aan een sekte denken. Els Heyde

Ik ben veel meer onder de indruk van wat de helden van Fukushima deze week presteerden. Al vijf van hen zijn omgekomen sinds de aardbeving en 22 raakten

245

beste carrières in dit magazine

gewond. Als je ziet met welke loyaliteit en plichtsbewustheid die ‘Fukushima 50’ het ergste proberen te

Vacature van de week: Production Project Manager bij Alpro

abonnees van de tijd, de Morgen, gazet van antwerpen en het Laatste nieuws ontvangen vacature autoMatisch bij hun krant.

voorkomen, dan kan ik alleen maar nederig buigen. En ik mag hopen dat geen enkele Beste Werkgever ooit zulke offers aan zijn werknemers zal hoeven te vragen. Of die nu wel of geen tattoo heeft.

laat ons uw mening weten op vacature.com/standpunt


002_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:45:17

2

VACATURE 19 MAART 2011

VIA VACATURE.

Toon Timbermont - CTO - Go Mobile Toon Timbermont vond zijn nieuwe uitdaging via Vacature.com. Logisch, want bij ons heeft u de grootste kans om een job te vinden op uw maat. Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. Met permanent meer dan 10.000 jobaanbiedingen online. Op en top gebruiksvriendelijk en persoonlijk, precies zoals de surfer het verwacht. En met een aantal tools en services die geen enkele andere job- en carrièresite in België aanbiedt. Geen wonder dat de vernieuwde Vacature.com dè favoriete marktplaats is waar Talent en ondernemingen mekaar vinden. Ook toe aan een nieuwe uitdaging? Maak de juiste keuze en leef je talent. Via Vacature.com. De nummer 1 site voor m/v met talent.


003_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:35:58

03 00 Maandag van

foTo Torin Boyd

Sven Van Stichel (25) werkt als marketingmanager voor de Globis Management School in Tokio. De maandag na een van de zwaarste aardbevingen ooit in Japan, was allesbehalve een gewone werkdag.

Sven Van Stichel, marketingmanager in Tokio Ik ben drie kwartier vroeger uit mijn bed dan normaal. Het aardbevingsalarm op de gsm van

en had dan gestapt, tot hij ergens een e-mail had

ren overwegen om naar Nagoya te trekken als er een

kunnen sturen.

radioactieve wolk aankomt.

mijn vriendin was afgegaan. Zo’n alarm zit standaard op alle mobieltjes in Japan. In de winkels is

Onze decaan, voorzitter van een grote

Aan mijn bureau eet ik wat rest van een

er geen brood of melk te krijgen. Ik maak dan maar

Japanse durfkapitaalverstrekker, heeft een hulp-

Japanse curry die mijn vriendin gisteren heeft ge-

een omelet.

fonds opgericht. Alles wat binnenkomt, verdub-

maakt. Op dit uur is er niets meer te vinden in de

belt hij met geld uit eigen zak. We kunnen tot 20

winkels. De Japanners mogen dan niet snel in pa-

miljoen yen (175.000 euro) gaan. Ik vertaal het

niek geraken, aan hun koopgedrag valt te merken

ingang van het station. Alle andere ingangen zijn

bericht op onze website naar het Engels en ver-

dat ze er niet gerust in zijn.

dicht. Blijkt dat ze de mensen een voor een laten

spreid het via Facebook en Twitter. Om 12 uur

instappen. Ik moet vier treinen laten gaan. Mensen

hebben we een meeting om de opvang te organi-

Een normale werkdag eindigt tussen 22 en

plakken met hun gezicht tegen het raam. Wanneer ik

seren van de MBA-studenten die vorige week zijn

23 uur, maar vandaag mag ik vroeger naar huis. Mijn

me eindelijk in een coupé wring, laat ik het werk we-

aangekomen. Ik zorg ervoor dat ze informatie

Canadese kamergenoot is al thuis. We kijken naar

ten dat ik later kom. Geen erg, zeggen ze, driekwart

over de toestand krijgen in het Engels, want alles

het laatste nieuws over de ramp. Om 22 uur belt een

van de mensen geraakt er niet eens.

is in het Japans.

radiostation uit Canada mijn kamergenoot op voor

Er staat een lange rij mensen voor de hoofd-

een interview. Op het werk hangt er een sfeer van opluch-

Ik geef via de webcam een interview aan

ting. Een collega heeft net vernomen dat zijn vader,

VTM. Ze vragen me hoe ik de situatie van de kern-

Ik controleer de laatste berichtjes op

die in de haven van Sendai werkte, de ramp heeft

centrales inschat. Dat is moeilijk, omdat de Japanse

Facebook. De voorbije dagen heb ik zo contact

overleefd. Dagenlang hadden ze niets van hem ver-

berichtgeving lichtjes positiever is dan de buiten-

gehouden met vrienden en familie en hen kunnen

nomen. Hij was kunnen vluchten voor de tsunami

landse. Bang ben ik niet. Vooral mensen met kinde-

geruststellen. Daarna ga ik slapen. Wouter de Broeck •


004_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:17:53

COVERSTORY

De 20 Beste Werkgevers van 2011

Welke ondernemingen geven de beste ontwikkelingskansen aan hun werknemers? Waar zijn de medewerkers echt fier op hun bedrijf? We presenteren u, in samenwerking met de Vlerick School, de 20 Beste Werkgevers. En lieten onze journalisten meedraaien op de werkvloer van de twee grote laureaten: Schoenen Torfs en Microsoft.

soneelsbeleid van de organisatie gedetailleerd in kaart ge-

Met hun eerste plaatsen in de competitie Beste Werkgever

nemen de medewerkers van de Vlerick School een anonieme

bekijken, ligt de lat zelfs een stukje hoger. Een reeks bedrij-

ven en organisaties behouden hun plaats in de top-10. Dit is voor ons een signaal dat duurzaam hr-beleid wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Investeren in mensen loont.” Het onderzoek bestaat uit twee luiken. Eerst wordt het perbracht. Dit deel levert 1/3de van de totale score op. Daarna

2011 bewijzen Schoenen Torfs en Microsoft dat ze een blij-

enquête af bij de werknemers over hun ervaringen en betrok-

vend voorbeeld zijn van een mensgericht personeelsbeleid.

kenheid. Deze ervaring van de werknemers bepaalt 2/3de

Schoenen Torfs haalde vorig jaar diezelfde eerste plaats bij de

van de eindscore.

bedrijven met meer dan 500 werknemers. Microsoft eindigde toen op nummer twee in de categorie met minder dan 500

In vele andere landen heeft een gelijkaardig onderzoek

werknemers.

plaats. Ze worden allen begeleid door ‘Great Place to Work’, een organisatie met Amerikaanse wortels die al twintig jaar

De medewerkers van deze bedrijven geven verschillende re-

het vertrouwen tussen de werknemer en zijn werkgever meet.

denen op: ze voelen zich snel welkom, de werksfeer is aange-

Intussen is deze methodiek over heel Europa verspreid. De

naam of de collega’s zijn bereid om extra inspanningen te le-

Belgische laureaten komen in aanmerking voor een plaats

veren om het werk af te krijgen. En ze geloven dat de directie

op de Europese lijst, die eind mei in Parijs wordt bekend

een eerlijk beleid voert.

gemaakt. Erik Verreet •

Professor Dirk Buyens leidt het team dat het onderzoek jaarlijks uitvoert. Hij is hoofd van het competentiecentrum ‘Mens & Organisatie’ van de Vlerick Leuven Gent Management School: “2010 was geen gemakkelijk jaar. Toch halen de deelnemende bedrijven hogere scores op het vlak van respect, geloofwaardigheid en eerlijkheid. Het hoge niveau van in 2008 halen ze nog niet. Vele bedrijven pakken weer de draad op en investeren opnieuw in hun mensen. Als we de resultaten

*

Drie laureaten ontvangen een speciale bekroning voor levenslang leren, hun diversiteitsbeleid of hun goed leiderschap: > DiVErSiTEiT: Cisco systems > lEVEnSlang lErEn: kBC > gEïnSpirEErD lEiDErSchap: Mars Belgium


005_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:36:31

05 05 En de Beste Werkgevers zijn…Microsoft Belgium en Schoen

Erik Verreet werd voor één dag een Microsoft-boy, Domin

en Torfs. Onze journalisten namen de proef op de som.

ique Soenens sprak zijn verkoperstalent aan om schoen

en te slijten bij Torfs.

De FOTO iSaBEl pOUSSET

De 10 beste werkgevers > 500 werknemers Naam

Activiteit

1.

sChOeNeN tOrfs

2. 3. 4. 5. 6.

rANDstAD BelgiuM kBC MCDONAlD’s BelgiuM feDex exPress DOW COrNiNg

7.

*

CArglAss

8.

PArteNA ziekeNfONDs & PArtNers 9. CisCO systeMs BelgiuM 10 CeNterPArks De vOsseMereN & erPerheiDe

*

Kleinhandel in schoenen, handtassen en accessoires Uitzendarbeid en hr-ondersteuning Bank en verzekeringen Fastfood Transport- en koerierdiensten productie van en onderzoek naar siliconen herstellen en vervangen van voertuigbeglazing Zorg, ziekteverzekeringen en gezondheid infrastructuur voor telecommunicatie en internetwerken

Toeristische vakantieparken

Omzet in België

86 miljoen euro

tewerkstelling in België

% vrouwen

Aantal uren opleiding per jaar/ per werknemer

523

95%

30 uur

euro euro euro euro

1.364 15.200 2.576 810

84% 48% 53% 40%

52 uur 29,5 uur 28 uur 4 dagen

n.b.

665

33%

50 uur

168 miljoen euro

850

22,5%

32 uur

56 miljoen euro

1.570

6%

50 uur

128 miljoen euro

758

20%

120 uur

166 miljoen euro

1.174

85%

6 uur

843 miljoen 320 miljard 122 miljoen 166 miljoen

De 10 beste werkgevers < 500 werknemers Naam

Activiteit

Omzet in België

1.

MiCrOsOft

2. 3.

sAs iNstitute ACCeNt JOBs fOr PeOPle Ae MArs BelgiuM grüNeNthAl AMgeN Ctg BelgiuM seCretAry Plus MANAgeMeNt suPPOrt Plus uitzeNDkrAChteN

Ontwerp en commercialisering van software Verkoop van software en services

112 miljoen euro 36 miljoen euro

322 110

27% 36%

70 uur 74 uur

rekrutering en selectie it-consulting Voeding Farmaceutica Biotechnologie it - consulting

203 miljoen 13 miljoen 296 miljoen 25 miljoen 71 miljoen 31 miljoen

euro euro euro euro euro euro

475 106 302 68 89 365

88% 20% 38% 57% 70% 21 %

24 dagen 80 uur 20 uur 40 uur 65 uur 61 uur

48 miljoen euro

78

100%

70 uur

23 miljoen euro

101

86%

55 uur

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

*

rekrutering en selectie Uitzendarbeid rekrutering en selectie

tewerkstelling in België

% vrouwen

Aantal uren opleiding per jaar/ per werknemer


006_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:19:10

COVERSTORY

Onze journalist verkocht één dag schoenen bij Torfs, Beste Werkgever bij bedrijven met meer dan 500 werknemers

In de schoenen van

Torfs Jaar na jaar scoort Torfs heel goed in de Beste Werkgever. Hoe ze dat doen? Geen betere manier om het uit te vissen dan een journalist een dag lang schoenen te laten verkopen in één van de Torfs-winkels.

nen dat je beschikbaar bent. Regel 3: contact zoeken

gemak hier.” Veerle knikt: “Er hangt een familiaire

met de klant. Regel 4: begeleiding van de aankoop,

sfeer in het bedrijf.”

aan de hand van vragen en advies: wat zoekt u precies, bij welke kledij moeten de schoenen passen, …. Waar ik verder nog moet op letten? “Altijd blijven glimlachen, dat is heel belangrijk. En openheid, dat

“Altijd blijven glimlachen, dat is heel belangrijk.”

is ook heel belangrijk. Je moet graag met mensen

“Wat ik hier leuk vind? De collega’s. We schieten heel goed op.”

omgaan”, zegt Veerle, een verpleegster die enkele ja-

Veerle etaleert haar vaardigheid als verkoopster:

ren geleden in de verkoop belandde. “Ik heb een op-

ze praat honderuit met mensen en laat amper een

“En, wat wordt de drukste dag van de week?”, vroeg

leiding gevolgd om secretariaatswerk te doen, maar

stilte vallen terwijl ze met de klanten bezig is. Het is

ik vooraf vol vertrouwen. Nicole, gerante van Torfs in

ik wou toch liever met mensen blijven omgaan. Ik

vakmanschap waar je ervaring voor nodig hebt. En

Lochristi, twijfelde geen seconde: zaterdag, natuur-

ben zelf op Torfs afgestapt. Ik had nog nooit in de

kennis. Want als iemand het heeft over de contrefort

lijk. Dus stap ik die zaterdagmorgen iets voor halftien

verkoop gestaan, maar na een dag proefdraaien

van een schoen – het stukje net boven de hiel, zo

binnen in de winkel in Lochristi, één van de grootste

mocht ik beginnen. En ik zou nu niet meer willen

leer ik achteraf – sta ik met mijn mond vol tanden

van Torfs in het land. Nicole Vanderginst bestiert er

veranderen. We worden goed begeleid. Ook in de

en haal ik er met lichte wanhoop een collega bij. De

een ploeg van twaalf medewerkers, waarvan er van-

winkel zelf, door de gerant en de salescoach.”

verkopers zitten intussen geen seconde stil. Als ze

Allemaal vrouwen. Mannelijke medewerkers zijn een

In de retail is het verloop vrij groot, maar in dit

kunnen helpen, zijn ze bezig met de schoenen in de

grote uitzondering in de winkels van Torfs. Net voor

filiaal van Torfs valt dat heel goed mee. “Ik ben hier

rekken te rangschikken, in een hoek van 45° - zoals

de deuren openen, geeft Nicole in een piepklein bu-

vier jaar geleden begonnen en werk sinds drie jaar

het hoort - of lopen ze naar de stock om te kijken of

reau een briefing: wie doet wat van welk tot welk uur.

als gerante”, vertelt Nicole. “In die tijd is er maar

de schoenen die de klanten willen daar niet beschik-

Ik begin in de kinderafdeling, maar voor ik dat doe,

één iemand vertrokken. Hoe dat komt? We hebben

baar zijn. De sfeer is ontspannen, maar er wordt

valt mijn oog op enkele regels waaruit de unieke klan-

een heel goed team dat goed op elkaar afgestemd

hard gewerkt. Time is money, knikt Nicole: zelfs in

tenvisie van Torfs moet blijken.

is. Onze Wouter (verwijzend naar grote baas Wou-

een bedrijf waar klantvriendelijkheid en personeels-

niet op een klant afstappen om te vragen of ze die

daag negen in de winkel en/of achter de kassa staan.

“Waar wij het verschil mee maken”, zo staat er bo-

ter Torfs, nvdr) is een mens om u tegen te zeggen.

beleid heel hoog aangeschreven staan, telt elke mi-

venaan te lezen. Regel 1: de klant goeiedag zeggen

Hij is heel gewoon, vraagt hoe het gaat in de win-

nuut. “Zo heb ik het graag. Als het vooruit gaat, gaat

en verwelkomen zodra hij de winkel binnenstapt –

kel, en als er een probleem is, is hij de eerste om te

de tijd ook sneller”, zegt An, die bijna onafgebroken

een regel die de hele dag consequent zou nageleefd

luisteren. Een hele spontane man. En die geest

van klant naar klant loopt.

worden. Regel 2: de klant de vrijheid laten, maar to-

waart ook door het bedrijf. Onze mensen zijn op hun

In het magazijn achteraan de winkel is Stephanie


007_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:19:18

Foto Isabel Pousset

07

‘Zucht, mannen en schoenen, het wordt nooit wat’, zie je onze journalist Dominique Soenens denken. Toch slaagde hij er in de namiddag in één paar schoenen te verkopen aan een dame van middelbare leeftijd. bezig met het klaarzetten van schoenen die naar

nog een opleiding over stress en communicatie.”

andere filialen moeten. “Ik werk sinds ongeveer een

Nicole: “Voor de gerantes en de assistentes zijn er

jaar in vaste loondienst, daarvoor werkte ik hier als

bonussen wanneer we de streefcijfers behalen. Er

jobstudent”, vertelt ze. “Wat ik hier leuk vind? De

zijn ook regelmatig tweedaagse opleidingen over

collega’s. We schieten heel goed op. En het product

hoe je omgaat met mensen, hoe je met hen ge-

“We praten een hele dag, op het eind ben je leeg en wil je alleen maar stilte.”

is plezant om mee te werken als vrouw, natuurlijk.

sprekken voert en hoe je een teamvergadering leidt.

Of het niet zwaar valt om niet met leeftijdsgenoten

Soms is dat heel leerrijk. Ik heb mijn mensen dit

eenvoudig, legt Martine me uit. Schoenmaten con-

te kunnen uitgaan in het weekend? Dat went wel. Je

jaar bijvoorbeeld gevraagd om te vragen wat ze bij

troleren, beveiliging losmaken, even een babbeltje

moet je een beetje aanpassen. Als ik in het weekend

zichzelf de negatieve en de positieve punten vin-

slaan met de klant, vervolgens meegeven hoe ze de

werk, ga ik de donderdagavond uit. En je hebt sowie-

den. Dat is voor mij makkelijker om daar op in te

schoenen kunnen onderhouden en vragen of ze een

so nooit een reeks weekends na elkaar.”

gaan, in plaats van hen zelf op hun zwakkere pun-

zakje moeten hebben. “Per zakje vragen we 15 euro-

ten te moeten wijzen.”

cent, die we afstaan aan Natuurpunt”, legt Martine

“De cadeautjes zijn natuurlijk leuk, maar we krijgen ook heel veel kansen om opleidingen te volgen.”

Ik ga achter de kassa staan. De taken zijn hier vrij

uit. Typisch Torfs: het bedrijf houdt zich met ver-

“Mannen en schoenen, het wordt nooit wat. Toch niet in mijn geval.”

schillende goede doelen bezig en pakt daar ook graag mee uit. En het schoenenbedrijf bespaart al evenmin op personeel: de personeelskosten liggen in het bedrijf op zowat 21 procent van de omzet, terwijl die

Ik zucht. Mannen en schoenen, het wordt nooit wat.

elders in de sector gemiddeld om en bij 10 procent

Ik heb middagpauze, samen met Nicole en twee

Toch niet in mijn geval. Het is 2 uur in de namiddag

liggen. “We mogen tevreden zijn met ons loon, maar

medewerkers. We hebben het onder meer over de

en ik heb nog geen enkel paar schoenen verkocht. In-

iedereen weet dat je niet rijk wordt als winkelbedien-

cadeautjes die alle medewerkers op het eind van elk

tegendeel, ik heb alleen nog maar een peuter aan het

de”, zegt medekassierster An even later. “Het is leuk

jaar krijgen, zoals een fiets van Eddy Merckx, een

huilen gekregen toen ik hem een paar schoenen wou

werk, maar het is ook niet te onderschatten. Fysiek

iPod, een fotoshoot, een videocamera, … . Eén keer

passen. Drie kwartier later lukt het me toch. Een iets

én mentaal. We praten een hele dag, op het eind ben

werd de dagopbrengst onder de medewerkers ver-

oudere vrouw staat te twijfelen met drie paar schoe-

je leeg. Als je naar huis terugkeert, wil je even alleen

deeld. Iets waar de medewerkers duidelijk opgeto-

nen rond zich. “Ik weet niet wat kiezen”, zegt ze, nadat

maar stilte. Mijn kinderen weten dat intussen.”

gen over zijn. “En dat is nog niet alles”, zegt Christel,

ik gevraagd heb of ik haar kan helpen. Ik hou me net-

Ondanks de voorspelling die Nicole me vooraf ge-

die in het magazijn aan het werk is. “De cadeautjes

jes aan de richtlijnen zoals ik die gekregen heb – vra-

daan had, blijkt het een rustige dag te zijn. “Het is

zijn natuurlijk leuk, maar we krijgen ook heel veel

gen stellen, advies geven, suggesties doen -, waarna

de eerste dag van de krokusvakantie, een periode

kansen om opleidingen te volgen. Onlangs was er

de vrouw vanzelf een keuze maakt. Succes!

waarin veel mensen op vakantie zijn”, verklaart ze.

...


008_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:18:42

COVERSTORY

... Toch neemt vanaf vier uur de drukte in de winkel toe. “Niet te vergelijken met de drukte in de solden, dan is het hier alle zeilen bijzetten voor iedereen. Wouter Torfs, onze grote baas, komt enkele keren per jaar meedraaien in onze winkel, maar hij is nog nooit tijdens de solden gekomen. Misschien moet hij dat eens doen. Dan weet je pas echt wat het is om in een winkel te staan.” Niet dat ze hier een kwaad woord willen horen over Wouter Torfs, die steevast met de voornaam aangesproken wordt. De man – die ironisch wel eens ‘de goeroe’ genoemd wordt - heeft onder meer de medewerkersdagen in het leven geroepen, die enkele keren per jaar georganiseerd worden. “Een prima gelegenheid om de mensen te leren kennen waarmee je anders alleen maar telefonisch contact hebt. En om ons eens goed te laten gaan”, aldus Nicole.

“Morgen zijn mijn collega’s-voor-één-dag terug op post. Met de glimlach.” De drukte neemt weer af. Er sijpelen nog maar met mondjesmaat klanten binnen, terwijl buiten de parking langzaamaan leger wordt. Toch blijft de winkel nog open tot halfzeven. En morgen, zondag, is de winkel alweer open. Kruipt dat niet in de kleren, vraag ik aan verkoopster Christine, zo lang werken in het weekend? “Het zijn lange dagen, maar we hebben af en toe ook een vrij weekend, daar zorgt Nicole heel goed voor. En op maandag zijn we gesloten. Dat is een dag waarop het elders niet druk is en waarop je rustig je boodschappen kan doen. Er zijn voor- en nadelen aan. Het is een kwestie van goed afspreken met elkaar. En dat doen we hier.” Anderhalf uur later sluit Martine de kassa af. Rond 19 uur stappen de laatste personeelsleden de deur uit. Het is een lange en behoorlijk vermoeiende dag geweest. En morgen zijn mijn collega’s-voor-één-dag terug op post. Met de glimlach. Dominique Schoenens •

Lees ook het interview met topman Wouter Torfs vacature.com/torfs Journalist Erik Verreet, aan tafel bij de MSN-afdeling van Microsoft. Hij draaide even mee in het redactieteam en zette het artikel ‘De 15 mooiste vrouwenlichamen’ klaar. Lezers verzekerd.


009_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:18:23

09

Onze journalist draaide één dag mee bij Microsoft Belgium , Beste Werkgever bij bedrijven met minder dan 500 werknemers

undercover bij

Microsoft Bij Microsoft België krijgen werknemers heel veel autonomie om hun werkdag in te vullen. Zolang de resultaten maar volgen. Wij draaiden één werkdag mee, op zoek naar het geheim van een bedrijf dat jaar na jaar hoog scoort in de competitie van de Beste Werkgever.

FOtO Isabel POusset

“Iedereen regelt zijn werk zelf. Donderdagmiddag kan ik bijvoorbeeld zonder problemen gaan winkelen.”

eel wordt allemaal geleverd door partners,

enkele uren hier in Zaventem. De meeste col-

bedrijven met gespecialiseerde websites en

lega’s beginnen ’s morgens thuis al te werken

informatie. Vacature is een van die partners.

of beantwoorden al wat mails, rijden vervol-

Belga zorgt voor het nieuws, Sport.be voor de

gens rond tien, elf uur naar hier, hebben wat

sport en Eos voor de wetenschap. Vanuit ons

vergaderingen en maken afspraken om tijdig

internationaal netwerk krijgen we stukjes van

terug naar huis te rijden. ’s Avonds loggen ze

Starlounge aangeleverd, een mediabedrijf dat

hun laptop weer in en maken ze hun werk

exclusief de laatste roddels doorspeelt over

af. Iedereen regelt zijn werk zelf. Donder-

filmsterren en ander bekende gezichten. Zelf

dagmiddag, als het rustig is op de Antwerpse

maken we geen artikels.”

Meir, kan ik bijvoorbeeld zonder problemen

“Toch wel”, reageert redacteur Nancy Ver-

gaan winkelen. Als mijn baas me dan belt,

brugghe vanachter haar laptop. “We maken

zeg ik hem gewoon dat ik even inkopen doe

vlotte testjes of een quiz.” Nancy is één van de

en bel hem een half uurtje later thuis weer

vijf redacteurs die de website levendig hou-

op. Wie thuis werkt, moet wel tijdig de knop

den. “Met onze website bereiken we 60 pro-

kunnen omdraaien zodat je weet wanneer de

Kurt Minnen (37) zit op mij te wachten

cent van de Belgische surfers. In februari be-

vrije tijd echt begint.”

wanneer ik het Belgische kantoor van

keken die bij ons 92 miljoen webpagina’s. En

informaticagigant Microsoft in Zaventem

elke pagina heeft reclame: zo verdienen we er

binnenstap. De ‘channel manager’ bij MSN.

aan.” Nancy is ook verantwoordelijk voor de

be, de grootste portaalsite van België, is een

aanwezigheid van MSN.be op Facebook en

“Elke medewerker kan via internet een meeting bijwonen.”

vroege vogel. “Wanneer ik hier rond 7 uur

Twitter. Ze vertelt dat gisteren veertig colle-

Gedurende mijn werkdag bots ik op meer dan

arriveer, ben ik meestal bij de eersten. Door

ga’s 1.400 bomen hebben geplant aan de op-

één werknemer die droomt van een job over

dat vroege uur vermijd ik de files tussen

rit van de E314 in Aarschot. “Een werknemer

de grens. Met een internationaal netwerk van

Antwerpen en Brussel.” Hij geeft me een

mag elk jaar twee tot drie dagen besteden

meer dan 98 landen moet je daar niet van

werktafel naast de zijne en zet me aan het

aan een sociale activiteit. Die bomenactie is

schrikken. Neem Christina Hadinoto. Ze is

werk op de website. “Elke ochtend, elke mid-

er zo één”, legt Kurt uit. “Samen met enkele

‘Mach’, wat staat voor ‘Master Academy Col-

dag en elke avond maken mijn collega’s een

collega’s bezoek ik elk jaar drie scholen met

lege Hire’. “Als vers aangeworven master ben

update van MSN.”

een gevuld dagprogramma waarin we de kin-

ik een ‘Mach’: ik krijg een intensief tweejarig

deren uitleggen hoe ze veilig kunnen chatten,

programma met extra trainingen, zoals hoe ef-

Rond 10 uur bewerk ik een binnengelopen

zonder gepest te worden. Dat zijn betaalde

ficiënt de mailbox gebruiken.”

artikeltje en zet het klaar: ‘de 15 mooiste

werkdagen.”

Ze zit met haar mentor, Patrick Viaene, in één

“Misschien wel”, oppert Kurt. “We trachten

Kurt zit niet stil. “We werken minstens gemid-

crosoftgebouw telt: “Ik heb juist mijn eerste

leuke artikels te brengen, maar het mag nooit

deld tien uur per dag. Dat varieert van zes tot

‘midyear discussion’ gehad. Met mijn men-

uit de hand lopen. Het redactioneel materi-

twaalf uur per dag. Dikwijls zijn we slechts

tor overloop ik hoe het gegaan is.” Christina

vrouwenlichamen’. Gegarandeerd een hit.

van de vijftig vergaderlokaaltjes die het Mi-

...


010_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:18:11

COVERSTORY

van onze markt. Elk jaar onderzoeken we de salarissen op de markt en passen we ons aan.”

“Elk jaar krijgen we 500 bezoekers over de vloer, van de West-Vlaamse politie tot de club van de personeelsdirecteurs.” ’s Middags schuiven we aan bij de grote ketel soep in de kantine. Ik zet me even bij de MSN-groep die rustig staat te keuvelen. Grote baas Philippe Rogge schuift bij. Zijn werkdag is gevuld met enkele ‘midyear career discussions’, onder meer met Caroline Wouters. “Deze gesprekken draaien hoofdzakelijk rond de verdere ontwikkeling van onze topmensen. Tijd voor zelfgenoegzaamheid is er niet.” Hij trekt prompt de promoschuif open: “Onze mensen beseffen hoe goed het hier is. Maar wat de buitenwereld zich niet realiseert, is dat wij in België slechts met één product, namelijk Windows, absoluut marktleider zijn. Onze andere producten moeten keihard

...

Caroline Wouters werkt sinds 2010 bij Microsoft en houdt er de kwaliteitszorg naar klanten

vechten voor een stukje van de markt, bijvoorbeeld

en partners in het oog. Caroline: “Ik geniet enorm van de flexibiliteit om mijn tijd in te delen.”

voor spelcomputers, smartphones, servers, … Wij zijn meestal de uitdager. Daarom zoeken we meer

steekt niet onder stoelen of banken dat ze ooit inter-

af”, vertelt Elke Jorens op het scherm. “Op die manier

medewerkers die sterk staan op het vlak van marke-

nationaal wil werken: “Alle Machs staan op de lijstjes

duiken er telkens nieuwe werkpunten op. Zo kan de

ting voor gewone consumenten.”

om internationaal door te groeien.”

samenwerking tussen de departementen beter. Die

Ik ben niet de enige die nieuwsgierig is naar de unie-

trachten we te verbeteren door onze mensen meer in

ke werkorganisatie bij Microsoft. “Elk jaar krijgen we

Binnen de organisatie roteren de jobs redelijk vlot. In

virtuele teams te plaatsen, om zo over de afdelings-

500 bezoekers over de vloer, van de West-Vlaamse

het gebouw in Zaventem zitten 350 Microsoft-mede-

grenzen heen snel en efficiënt beslissingen te kun-

politie tot een club van de personeelsdirecteurs.”

werkers waarvan er 100 niet voor de Belgische markt

nen nemen. Ook vinden veel medewerkers dat hun

Philippe Rogge neemt zijn jas en tas en trekt naar

werken, maar voor Europa en het hoofdkwartier in

carrièreontwikkeling te traag vordert. We trekken nu

een volgende vergaderzaal.

Seattle. “Van die honderd is twee op drie Belg. Ze zijn

eenmaal ambitieuze medewerkers aan. We kunnen

doorgegroeid. Elk jaar schuiven vijftien tot twintig

elk jaar een veertigtal mensen verschuiven. Meer

Belgen door naar het internationale netwerk”, zegt

verschuiven zou ten koste gaan van de diepgang en

personeelsdirecteur Elke Jorens, die daar haar han-

de kwaliteit. Daarom ontwikkelen we onze mensen

den vol mee heeft.

binnen hun functie via gerichte programma’s.”

Elke werkt van thuis uit. Ik spreek met haar via Lync, het communicatiesysteem van Microsoft, dat toelaat

Jaarlijks werft Microsoft België een veertigtal men-

“De flexibele bureaus lopen leeg. Vaders en moeders rijden naar huis om hun kinderen op te halen.”

op een pc te werken vanuit eender welke locatie. Op

sen aan. “We ontvangen elk jaar 2.000 spontane

Rond 15 uur verschijnt de Amerikaan Craig Simon-

de tafels van elke vergaderruimte staat een camera.

sollicitaties. Ook kijken headhunters permanent uit

son naast mijn bureau: hij wil zijn ‘lunchbox’ tonen.

Ik zie mezelf driemaal op het videoscherm verschij-

naar potentiële kandidaten”, zegt Elke. Zo’n head-

Dat blijkt een testmodel te zijn van een ‘app’, een

nen, telkens vanuit een andere hoek. “Dit systeem

hunter sprak Caroline Wouters aan, die eind 2009

toepassing op een smartphone. “Het is een virtuele

is eigenlijk de spil van onze organisatie. Elke mede-

nog bij Oracle werkte. Vandaag is Caroline ‘CPE

koffiemachine”, grapt Craig. “Met ‘lunchbox’ zal je

werker kan zo via internet een meeting bijwonen die

lead’ in het Microsoft-jargon of ‘customer & part-

gemakkelijk contact kunnen leggen met collega’s die

in een van de vergaderzalen doorgaat met Belgische

ner experience director’: ze houdt de kwaliteitszorg

zich in eenzelfde regio bevinden. Ik ga bijvoorbeeld

of buitenlandse deelnemers”, legt Elke uit. “Ik kan er

naar klanten en partners in het oog. “Microsoft

naar een congres in Parijs en meld dat. Dan kunnen

ook een poll mee organiseren wat toelaat tijdens een

heeft sexappeal in onze sector. Het is niet alleen

collega’s van Microsoft via Lunchbox reageren en we

vergadering snel uit te maken of de groep achter de

aangenaam werk, ik geniet enorm van de flexibi-

spreken af om ergens in de buurt van Champs Ely-

gepresenteerde ideeën staat.”

liteit om mijn tijd in te delen. Mijn collega’s stra-

sées te gaan eten. Ik heb tijd gekregen om deze ‘app’

len echt de ‘can do’-mentaliteit uit die hier hangt.

te ontwikkelen. Samen met de ontwikkelaars hier in-

Microsoft kampeert al jaren in de bovenste regionen

Ik leer permanent bij. In mijn hoofd had ik reeds

vesteerden we er 40 mandagen in, plus wat weekends.

van het klassement van de ‘Beste Werkgever’. “Wij

beslist om bij Microsoft te starten vooraleer ik het

gebruiken het jaarlijkse onderzoek om te weten waar

totale salarispakket had ontvangen dat erg aantrek-

Om 16.15 uur lopen de flexibele bureaus leeg. Vaders en

we staan. Daarnaast meten we ook de tevredenheid

kelijk bleek.” Personeelsdirecteur Elke over haar

moeders rijden naar huis om hun kinderen op te halen.

van onze mensen. Dat onderzoek sluiten we vandaag

loonpolitiek: “Wij betalen in het hoogste kwartiel

Ik pak mijn materiaal in en rij huiswaarts. Erik Verreet •


011_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:37:58

17 SALARISWATCHER

foto isabel pousset

2.470 euro bruto als bediende

Naam: Els Heyde

“Ik ondersteun verschillende projecten binnen

ik neem waar ik zin in heb. Toch kom ik elke week

Leeftijd: 44

ons actiedomein. Een leuke, afwisselende job in

buiten met een rekening van 200 euro.”

Diploma: Graduaat Secretariaat Moderne Talen aan het

een boeiende omgeving. Ik kom uit de wereld van

“Ik lees graag en koop veel boeken. Dat loopt snel

Provinciaal Instituut voor Hoger Onderwijs Gent

de sales, maar ik haal nu meer voldoening uit mijn

op, ik geef er zo’n 100 euro per maand aan uit.

Burgerlijke staat: Samenwonend

werk. Hoewel ik maar een kleine schakel in een

Eigenlijk zou ik wat vaker naar de bibliotheek moeten,

Functie: Assistente binnen het actiedomein ‘Gezondheid’

lange ketting ben, heb ik het gevoel dat ik voor

maar ik heb niet de discipline om alles op tijd terug

bij de Koning Boudewijnstichting in Brussel, werkt 80%

andere mensen een verschil kan maken. En ik ben

te brengen. En dan moet ik de boetes er bij nemen.”

Extralegale voordelen: Hospitalisatieverzekering,

tevreden met mijn loonpakket: helemaal niet slecht

pensioenplan, maaltijdcheques, treinabonnement

voor een 4/5de baan.”

en fietsvergoeding

Tweedehands Volvo: 11.000 euro “We hebben een andere auto gekocht: 11.000 euro

Rekening bij supermarkt: 800 euro per maand

met je gezin veilig en comfortabel kunnen rijden, is

maand 150 euro opzij.”

“Mijn man en ik hebben alleen gemeenschappelijke

geen overbodige luxe. Dus kozen we voor een dege-

Beleggen: “Neen”

rekeningen. De afbetaling van onze verbouwingen

lijke wagen die nog jaren mee kan.” Nathalie Van Laecke •

Vorig jaar opslag: “Ja, bij mijn laatste evaluatie.” Sparen: “We doen aan pensioensparen en zetten elke

voor een tweedehands Volvo. Niet goedkoop, maar

knabbelt aan ons budget, maar dat is niet de grootste kost. Met twee tieners in huis geven we nog het meeste uit aan de boodschappen. We houden van lekker eten en koken, het liefst met verse en lekkere ingrediënten. Ik doe mijn inkopen in Delhaize. Daar ik hou me niet bezig met prijzen vergelijken:

Meer salariswatchers op vacature.com/salaris


foto Griet Dekoninck

012_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:38:30


013_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:38:31

13 SUCCESTAPES

cardoen, de prijsbreker in autoland

foto Griet Dekoninck

Als kind bedacht hij al slogans voor de autohandel van zijn vader. Als volbloed ondernemer haalde hij met zijn reclamestunt ‘Koop één auto en krijg een tweede gratis’ zelfs de wereldpers. Karel Cardoen, de man die auto’s verkoopt als zoete broodjes in de supermarkt.

geld verkopen in hun thuisland. Dat internationale

den waarmee ik nog ideeën heb. Immobiliën vind

karakter is altijd gebleven in onze firma: wij kopen

ik boeiend en het is meer relaxed werken. Lobbyen,

en verkopen in heel Europa.”

plannen maken, wachten op vergunningen. Stoppen met werken is geen optie. Ik zal langzaamaan

Tandem met broer

afbouwen en zo het grote zwarte gat vermijden.”

Als kind was Karel Cardoen geen uitblinker op school. “Ik was een rebel op school. En niet ge-

Reclamestunts

motiveerd. Als ik 55 procent haalde, vond ik dat ik

Als kind hield Cardoen er al van om met reclame be-

5procent te veel gestudeerd had (lacht).” Het was

zig te zijn. “Tijdens de week zat ik op de kostschool,

Het hart van Karel Cardoen, zaakvoerder van auto-

nooit de bedoeling dat hij de zaak van zijn vader zou

maar op woensdagnamiddag was ik vrij. Dan belde

imperium Cardoen, gaat niet sneller slaan wanneer

overnemen. Broer Dirk was automechanicus en de

ik naar de zaak van pa om te vragen welke auto’s nog

hij een blitse auto voorbij ziet rijden. “Ik word regel-

gedoodverfde opvolger. Karel zou Toegepaste Eco-

niet verkocht waren. Daar maakte ik originele tekst-

matig uitgenodigd op auto-evenementen, zoals de

nomische Wetenschappen gaan studeren. Maar een

jes voor die ik doorbelde naar de kranten. Het was

24 uur van Francorchamps. Maar dat interesseert

speling van het lot zorgde ervoor dat hij aan het roer

mijn favoriete hobby.” Die voorliefde voor reclame

me niet. Ik zie tijdens de week al auto’s genoeg.” Voor

van het schip kwam te staan. “In 1973 moest mijn

is Karel Cardoen niet kwijtgespeeld. Hij scoorde

een man die leeft van de verkoop van auto’s, draagt

broer, die al in de zaak zat, naar het leger. Op het-

al meer dan eens met reclamestunts die zelfs de

hij het groene gedachtengoed hoog in het vaandel.

zelfde moment moest mijn vader een heupoperatie

wereldpers haalden. “We doen zowat elke twee maanden een actie: ik ben nog vaak de initiatief-

“We verbranden al zoveel C02, waarom moeten we

ondergaan. We spraken dus af dat ik mijn studies

dan als hobby nog met auto’s bezig zijn? Het stoot

een jaar zou uitstellen en zou invallen in de zaak.”

nemer van onze promoties. Anderhalf jaar geleden

me tegen de borst. Ik rij zelf met een hybride Toyota.

Een jaar later kwam Dirk terug uit het leger, maar

lanceerden we de slogan ‘Koop een auto en krijg

In het weekend doe ik alles met de fiets.” Die sobere

besloot Karel te blijven. “Ik was al zodanig ingewerkt

een tweede gratis’. Wie een auto met een rode bol

levensstijl typeert Karel Cardoen. “Mijn vader was

en besefte dat ik de job doodgraag deed. Met een

kocht, mocht er een tweede kiezen met een gele bol.

ook zo: hij was de typische zuinige West-Vlaming. Ik

hoger diploma op zak ontwikkel je een groter analy-

Die actie haalde het nieuws in Amerika, Japan en

zou echt niet weten hoeveel ik bezit. Ik zie wel graag

tisch vermogen. Langs de andere kant durf je meer

Chili (lacht).”

op het einde van het jaar dat ik vooruit gegaan ben.

als je minder weet. Als je alles gaat becijferen, ziet

Het is tekenend voor de manier waarop Cardoen

Maar ik voel me ongemakkelijk in een chique auto.

het er op papier soms zo slecht uit dat het waanzin

zijn bedrijf ziet: als een supermarkt voor auto’s.

Gelukkig denkt niet iedereen hetzelfde: anders kreeg

zou zijn om eraan te beginnen. Wie zijn buikgevoel

“In andere sectoren doen ze het overal: twee voor

ik die Jaguars en Mercedessen niet verkocht.”

volgt, houdt daar minder rekening mee.”

de prijs van een. Ik had het warm water niet uitge-

Tien jaar lang leidden de broers Cardoen het be-

vonden, maar gewoon rondom mij gekeken.” En

Het was vader Cardoen die eind jaren veertig een

drijf samen. “Toen mijn vader met pensioen ging,

geluisterd naar een schooljongen. “We ontvangen

kleine autohandel opzette. “Mijn vader was bur-

hebben mijn broer en ik zijn aandelen overge-

hier regelmatig schoolklassen, die dan vragen mo-

gerlijk ingenieur en afkomstig uit West-Vlaanderen.

kocht. Nog eens tien jaar later, in 1990, kocht ik de

gen stellen aan mijnheer de directeur. Eén schran-

In die tijd was er weinig werk in de streek. Toen hij

aandelen van mijn broer over. Hij ging toen op prepen-

der jongetje vroeg: ‘Mijnheer, wat is de duurste auto

trouwde met mijn moeder, trok hij naar Antwerpen,

sioen, verhuisde naar Frankrijk en deed daar nog wat

hier?’ ‘50.000 euro.’ ‘Hoeveel korting krijg je op de

waar hij een autohandeltje begon: auto’s opkopen

chambre d’hôtes. Hij was veertig jaar, hoefde niet

duurste auto?’ ‘12.000 euro’. En wat is de goedkoop-

en terug verkopen. In 1949 waren er veel Ame-

meer te werken en wilde van het leven gaan genie-

ste nieuwe auto?’ ‘8.000 euro’. ‘Dus de korting op

rikaanse auto’s in Europa. Zijn zaak groeide snel

ten.” In rentenieren heeft Karel Cardoen zelf nog

een dure auto is groter dan de prijs van de kleinste

dankzij de buitenlandse zeevaarders, vooral Polen,

lang geen zin. “Ik ben nu 59: binnen dit en enkele

auto?’ ‘Klopt, jongen.’ Ik had dat kereltje wel een

die in de haven van Antwerpen passeerden op weg

jaren zal ik stoppen met de zaak. Daar kijk ik zelfs

kus willen geven. We zaten op dat moment met een

naar Gdansk. Hun loon kregen ze in dollars uitbe-

stiekem naar uit. Toch ga ik in geen geval stoppen

groot overschot van dure wagens. Voor de crisis was

taald en investeerden ze in een Amerikaanse slee in

met zaken doen. Behalve auto’s hebben wij in Auto-

er veel vraag naar 4x4’s, maar door de crisis kre-

Antwerpen. Die konden ze dan zelf voor nog meer

stad City in Wilrijk heel wat terreinen en bouwgron-

gen we ze aan de straatstenen niet meer verkocht.

Karel Cardoen, zaakvoerder van auto-imperium Cardoen: “Wie een Renault van een bepaald model wil, of in die kleur, vindt bij ons zijn gading niet. Maar wie zegt: ik wil een Renault in die prijsklasse, vindt die bij ons aan de laagste prijs.”

...


014_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:38:42

SUCCESTAPES

ergens de helft van de aandelen te bezitten: dat doe ik nooit meer. Als het dan botst met de andere partij, ben je letterlijk een lijdend voorwerp.” De tweedehandsautobusiness heeft niet bepaald een proper imago. Daarvan is Karel Cardoen zich bewust. “Ik ben in die business grootgebracht. Het was een rotte sector. Natuurlijk heb ik alles gezien wat niet mocht. Zo’n twintig jaar geleden heb ik een dikke streep onder dat verleden getrokken. Ik wilde vanaf dan transparant werken op alle vlakken: de fiscus, controle op arbeidsinspectie, verkoopscontracten, kilometertellers, alles. Ik heb daar ook op nationaal vlak aan meegeholpen, heb gepleit om een verkoopscontract te maken met Testaankoop. Ik wilde gerust slapen, me vrij voelen. En wees gerust: foto Griet dekonink

ik slaap sindsdien zonder nachtmerries.” Of de naam Cardoen, een begrip op zich in de autosector, op termijn zal blijven bestaan, is helemaal niet zeker. “Twee van mijn kinderen werken in de zaak, maar geen van beiden heeft interesse om het Karel Cardoen: “Ik hecht niet aan het voortbestaan van de naam Cardoen. Maar ik vind het wel belangrijk dat de mensen die hier vandaag werken, aan boord kunnen blijven.”

...

bedrijf over te nemen. Ze vinden de verantwoordelijkheid te groot. De kans bestaat dat een nieuwe baas voor een nieuwe visie en nieuwe naam zal kiezen. Dat vind ik begrijpelijk. Ik hecht niet aan het

Op de computer becijferde ik het idee van die jon-

de kanalen en knowhow hadden, zijn we nieuwe

voortbestaan van de naam Cardoen. Maar ik vind

gen en werkte het uit tot een actie. Eerst was er

wagens blijven verkopen. In 1992 openden we een

het wel belangrijk dat de mensen die hier vandaag

veel ongeloof bij mijn medewerkers, maar ik kon

toonzaal voor nieuwe auto’s.”

werken, aan boord kunnen blijven.” Vader Cardoen

met cijfers aantonen dat het effectief rendabel was.

Het was een revolutie in de sector. “Wij hebben geen

is ondertussen overleden. “Pa was heel fier dat zijn

Het werd een bijzonder lucratieve actie.”

contracten met Renault of Opel: we kopen auto’s op

kinderen de zaak zo deden groeien en bloeien. Toen

de vrije markt in Europa.” Het groeide uit tot het be-

hij met pensioen ging, werd hij actief in de gepensi-

Oubollige sector

langrijkste principe van Cardoen. “De mensen kun-

oneerdenbond. Met die bond reisde hij door Euro-

“Als zakenman heb ik me altijd laten inspireren

nen komen kijken wat er zoal op de markt is. Voe-

pa, maar onze vestiging in Wilrijk was daarbij altijd

door de retail. De autosector is een door en door

len, tasten, proefrijden. Zoals in een supermarkt.

een vaste stoppplaats. Om een gratis koffie te krij-

oubollige sector. Mensen willen vandaag de keuze

Natuurlijk heeft het ook zijn nadelen: wij kunnen de

gen. En te kunnen laten zien hoe goed zijn zoon het

hebben, vergelijken, objectieve informatie krijgen.

klanten niet alles aanbieden. Wie een Renault van

deed (lacht).” Ann Lemaître •

Maar bij de klassieke autodealers zie je amper tien mo-

een bepaald model wil, in die kleur, vindt bij ons zijn

dellen van één merk staan. Met daarnaast een verko-

gading niet. Maar wie zegt: ik wil een Renault in die

per die altijd zal zeggen dat Renaults de beste wagens

prijsklasse, vindt die bij ons aan de laagste prijs. Die

zijn. Dat is toch niet meer van deze tijd? Ik heb me ge-

garantie geven we.”

richt op de voedingssector en elektro. Wij hebben van de autoverkoop een kopie gemaakt van de werking van

Propere handen

bijvoorbeeld Krefel, Vandenborre of Colruyt.”

“Natuurlijk heb ik ook een paar domme dingen ge-

Baanbrekend was het feit dat Cardoen als tweede-

daan in mijn carrière. Zo lanceerden we eens de Chi-

handsopkoper ook nieuwe wagens begon te ver-

nese Berline Brilliance BS6 op de Belgische markt.

kopen. “Begin jaren negentig was een keerpunt,

Maar een paar dagen later was er een crashtest van

in gang gezet door de val van de Berlijnse muur.

een consumentenorganisatie in Duitsland. Die sa-

De Oost-Duitsers kregen toen westerse marken:

belde de auto neer, alsof het een rijdend wrak was.

daarmee kochten ze massaal westerse tweede-

Het was een ramp voor onze reputatie. We hebben

handsauto’s in Europa. Na een paar maanden was er

toen alle auto’s die we verkocht hadden, terugge-

gebrek aan jonge okkazies. Tegelijkertijd was er cri-

kocht. En we zijn gestopt met Chinese auto’s. Dat

sis in Spanje en Italië. Daar konden we nieuwe auto’s

zaakje heeft ons véél geld gekost.”

kopen aan de prijs van jonge okkazie-wagens. Dus

“Nog een voorbeeld van dommigheid? In alle zaken

kochten we auto’s in Italië en Spanje en verkoch-

waarin ik zit, ben ik voor 100 procent aandeelhou-

ten ze door in Oost-Duitsland. Dat liep storm. Lang

der. Ik beslis zelf, snel, zonder anderen te moeten

heeft het niet geduurd, maar omdat we ondertussen

raadplegen. Maar één keer liet ik me verleiden om

Autoreus Cardoen in ronkende cijfers > in 2010 verkocht Cardoen

14.650

auto’s; iets minder dan in het crisisjaar 2009

(15.500 verkochte wagens). De jaren voordien waren dat er gemiddeld 10.000 per jaar.

70 mensen > Omzet in 2010: 170 miljoen euro > Cardoen heeft 7vestigingen,

> Bij Cardoen werken

verspreid over België


015_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:39:04

15 GESPOT in DEZE ruBriEk Gaan wE op ZoEk naar niEuwE GaDGETS En TrEnDS op DE wErkVloEr

Mailt u met een Hotmail-, Gmail- of Telenet-adres? Weet dan dat zo’n e-mailadres meer vertelt over iemand dan u zou vermoeden. De Amerikaanse Hunchblog keek naar de profielen van zijn bezoekers en vergeleek dat met hun e-mailadres. Ze kwamen tot de volgende bevindingen:

Hoe zit het met uw online reputatie? Typ ‘Gilles De Bilde’ in Google en u krijgt resulta-

Gmail-gebruikers behoren vooral tot de

ten over partnergeweld, agressie en celstraf. De

categorie van de jonge, stedelijke en hoog-

zogenaamde online reputatie van de voormalige

geschoolde internetgebruiker. Ze hebben relatief

voetballer is momenteel dus niet goed. Hopelijk

bekeken een meer sociaal-democratisch profiel

moet Gilles niet meteen gaan solliciteren. Want hr-

en situeren zich in de VS bijvoorbeeld eerder in

managers die hem niet kennen, zouden via internet

het kamp van president Barack obama.

sowieso wel te weten komen wat de voormalige voet-

De helft van hen is single.

baller op zijn kerfstok heeft. Want vooraleer werkgevers sollicitanten uitnodigen voor een gesprek, googelt namelijk een meerderheid van hen eerst de kandidaten.

wat zegt uw

e-mailadres over uzelf?

Uit onderzoek dat het Nederlandse uitzendbureau Creyf’s onlangs liet uitvoeren, blijkt dat 42 procent sowieso altijd kandidaten screent via internet bij het selecteren van nieuwe werknemers. Rekruteerders kunnen via Google en sociale media als Facebook een eerste indruk krijgen van de interesses van de sollicitant. Op basis hiervan bekijken ze ook of hij of zij in het team zou passen of niet. Werkgevers hebben er zelfs een term voor:

Hotmail-gebruikers zijn eerder vrouwelijk

de online reputation check. “Bij ons is dat een stan-

in vergelijking met andere e-mailers. Hotmail

daardprocedure”, vertelt een verantwoordelijke voor

beschikt ook over het hoogste aantal gebruikers

aanwervingen bij een grote Belgische bank. “Op deze

bij tieners en die maken vaak deel uit van een

manier proberen wij er ook achter te komen of de in-

of andere sociale groep. De meerderheid van

formatie in het cv klopt. Want daar zitten vaak meer

hen surft en mailt via een laptop.

blinde vlekken in dan je zou denken. Een sollicitant die volgens zijn cv een bepaalde richting heeft gevolgd, impliceert nog niet meteen dat hij effectief over dat diploma beschikt.” Naast het curriculum vitae en de motivatiebrief

AOL-mailers zou je met wat goede wil kunnen

houdt u als sollicitant dus best uw online reputatie

vergelijken met internetgebruikers van bij ons

in het oog. Googel uzelf dus regelmatig. Welke in-

met een Skynet- of Telenet-adres. Hierbij gaat

druk zullen de zoek-resultaten maken op een werk-

het vooral over familiemensen. Ze zijn in ver-

gever? Pas daarom op voor al te uitbundige – lees:

houding minder geschoold dan Gmail-gebrui-

dronken - feestfoto’s of iets anders waarmee u re-

kers en in verhouding ook ouder. Het gros van

kruteerders en werkgevers kunt bruuskeren. Hui-

hen omschrijft zich als ‘politiek gematigd’.

selijk geweld bijvoorbeeld of celstraffen. Al kan u er ook voor opteren om bijvoorbeeld uw Facebookprofiel af te schermen voor onbekenden. En gebruik ook zelf zoekmachines. De aanval is de beste verdediging. Dat geldt niet alleen in het voetbal maar ook bij het voorbereiden van uw eigen sollicitatie. William Visterin • Yahoo-mailadressen zijn minder ingeburgerd bij ons, maar nog altijd een klassieker in de VS. Bijna de helft van de gebruikers heeft bijvoorbeeld nog nooit gereisd buiten de VS. Een kleine meerderheid van hen heeft kinderen.

William Visterin •

welke bronnen gebruiken rekruteerders om sollicitanten te screenen? vacature.com/gescreend


016_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:39:14

ACTUA

Hoe gevaarlijk is een job in een Belgische kerncentrale? 2 werknemers getuigen

“Ik voel me bijzonder veilig in kerncentrale” Heldenverhalen of zelfmoordmissies zijn aan hen niet besteed. Een grote dosis nuchterheid en een haast grenzeloos vertrouwen in preventie- en veiligheidssystemen des te meer. Werknemers in onze kerncentrales liggen niet wakker van de risico’s waaraan ze dagelijks blootgesteld worden.

“In Doel bestaat er een noodplan waarin de ver-

zouden moeten opofferen om vele andere levens

antwoordelijkheden heel welomlijnd afgebakend

te redden. Ik weet zelfs niet of dit vandaag in Ja-

zijn. Van de dokters van wacht tot de onder-

pan aan de orde is: op het moment dat het risico

houdsploegen, iedereen weet heel goed wat te

echt té groot werd, worden de mensen daar ook

doen, mocht er zich echt een ramp voordoen. We

teruggetrokken. Natuurlijk spelen de gebeur-

worden daar twee- of driemaal per jaar bijzon-

tenissen daar nu door onze hoofden en zijn we

der zwaar op getraind en moeten er achteraf ook

begaan met onze collega’s daar, maar dat

examens over afleggen. I n kritieke situaties is het

betekent niet dat ik me nu plots meer zorgen zou

Of hij zich niet een tikkeltje ongerust voelt, nu

overigens niet aan ons om te beslissen over een

maken over mijn eigen werksituatie. En dat geldt

hij dag in dag uit geconfronteerd wordt met de

eventuele evacuatie van het personeel: wij spelen

overigens net zo goed voor mijn familie: mijn

hallucinante beelden uit Japan? Peter Moens

alle informatie door aan het crisiscentrum van de

vrouw bijvoorbeeld heeft zich nog geen seconde

(44), moet even smakelijk lachen om die vraag.

regering, en daar wordt uiteindelijk beslist over

ongerust getoond, omdat ze weet dat we hier in

Hij werkt niet alleen al dertien jaar in de kerncen-

evacuatie van de bewoners in de omgeving en

België letterlijk niets aan het toeval overlaten wat

trale in Doel - waar hij verantwoordelijk is voor

desnoods ook over een ontruiming van de cen-

onze veiligheid betreft.”

een van de onderhoudsafdelingen – samen met

trale zelf.”

Dosimeter

vrouw en dochter woont hij bovendien ook op

Rotatiesysteem

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in

Iets anders liggen de kaarten voor het personeel

Mol moet zowat de best beveiligde plek in de stil-

“Ongerust? Totaal niet. Eerlijk, ik kom ook nu nog

dat op dat moment de controlezaal van de cen-

le Kempen zijn: strikte toegangscontroles op de

elke dag met evenveel plezier naar het werk. Ik

trale bemant. “Zij zitten in een rotatiesysteem

verschillende invalswegen, een metershoge prik-

voel me hier bijzonder veilig, net omdat ik be-

en moeten in principe altijd ter plaatse blijven.

keldraadomheining en camerabewaking op de

ter dan wie ook weet hoe uitgebreid en welbe-

Zelf heb ik ook ooit examen moeten afleggen om

meest uiteenlopende plaatsen. “Strikt genomen

studeerd het pakket aan veiligheidsmaatregelen

eventueel tussenbeide te kunnen komen vanuit

is de eventuele impact van een incident op de

hier is. Alvorens in de kerncentrale aan de slag te

die controlezaal en de noodprocedures te kun-

omgeving hier nochtans stukken kleiner dan in

gaan, heb ik jarenlang in de baggersector gewerkt

nen toepassen. Vergelijk het maar met een pi-

een echte kerncentrale”, vertelt Frank Hardeman,

en ik kan je verzekeren dat ik me vandaag een

loot: om de zes maanden duiken we de simula-

directeur Environment, Health & Safety. “We zijn

stuk veiliger voel dan in mijn vroegere baan. Bij

tor in waar we dan een bepaalde noodprocedure

immers een onderzoeksinstituut, maar naast een

het begin van mijn carrière hier kreeg ik meteen

voorgeschoteld krijgen. Op dat moment moeten

heel aantal labo’s hebben we hier ook drie kern-

een basisopleiding van 18 maanden voor de kie-

we de centrale dan op een veilige wijze kunnen

reactoren. Die dienen niet om elektriciteit op te

enkele kilometers van de de centrale.

zen. Ook nu nog, na al die jaren, is het aantal we-

stilleggen, volgens bepaalde procedures. Alle

wekken, en hebben een vermogen dat pakweg

ken opleiding dat ik jaarlijks moet volgen amper

collega’s die een licentie hebben om de contro-

50 keer kleiner is dan de reactoren in een echte

bij te houden. Ik besef dus beter dan wie ooit hoe

lezaal te bemannen, beseffen natuurlijk wel dat

centrale.”

de centrale opgebouwd is, welke backups en vei-

zij bij een ongeval hun verantwoordelijkheid zul-

Dit klinkt eerder geruststellend, maar toch wordt

ligheidssystemen er allemaal ingebouwd zijn, in

len moeten opnemen. Daarvoor worden we dan

er ook in Mol inzake veiligheid niets aan het toe-

combinatie met dubbele procedures, noodplan-

ook zwaar getraind. Toch is ons nooit met zoveel

val overgelaten. Dat mag blijken uit het aantal

nen, noem maar op.”

woorden gezegd dat we mischien ooit ons leven

medewerkers dat instaat voor de interne bevei-

...


017_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:39:37

foto xxxxxxxxxxxx

25

Fernand Vermeersch (vooraan), hoofd van de interne preventiedienst in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol en Frank Hardeman, directeur environment, health & safety: â&#x20AC;&#x153;We zullen mensen nooit in een situatie sturen waarin ze blootgesteld worden aan levensgevaarlijke stralingsdosissen.â&#x20AC;?


018_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:39:46

JUNKBOX

... liging en de bewaking van de site: een zestigtal, op een totaal van 630 werknemers. “Voor het

Elke week remixet onze 2-minuten dj de junk in zijn geheugen tot een fijne set van 120 onproductieve seconden

personeel hier is het potentiële stralingsrisico hier in theorie natuurlijk zowat even groot als in

Siami aperti a tutte le famiglie. We staan open voor alle families. Het is de slo-

een echte centrale. Daarom krijgt iedereen die

gan van een nieuwe reclamecampagne van Ikea in Italië. In het Land van Laars

hier aan de slag gaat in de zogenaamde gecon-

heeft het tot een hoop verontwaardiging geleid. Onder de slogan staan namelijk

troleerde zones een opleiding om met dat stra-

twee mannen. Hand in hand! Pure provocatie, zeggen tegenstanders. Een Itali-

lingsrisico om te gaan. Wie die opleiding niet

aanse krant kopte als volgt: Campagna choc dell’Ikea sulle coppie

heeft gehad, komt de reactor niet in. Daarnaast

omosessuali. Klinkt lekker. Doet ons dromen van een margarita in Pizzaria

krijgen zelfs mensen die door hun werk nooit

di Matteo op de Via dei Tribunali in Napels. Met een glas Verdicchio dei Castelli

iets met de reactor te maken zullen hebben een

di Jesi in de zon.

basisopleiding naar noodsituaties toe.” Fernand Vermeersch, hoofd van de interne preventiedienst in het SCK, demonstreert wat het omgaan met stralingsrisico in praktijk zoal betekent. Rond zijn nek bengelt een kleine dosimeter, een toestel dat de straling meet die de werknemers ontvangen. “Iedereen kan veilig blootgesteld worden aan een zekere dosis straling binnen een bepaald tijdsbestek. Daar bestaat een strenge normering voor. Doordat we permanent de stralingsdosis registreren die onze werknemers in de gecontroleerde zone ontvangen, kunnen we tijdig ingrijpen waar nodig. Bovendien laten deze permanente metingen ons ook toe om ons veiligheidssysteem voortdurend bij te stellen en te verbeteren. Bij een eventueel ongeval is het uiteraard aan de hoofdverantwoordelijken en de mensen die de installaties het best kennen en die op dat mo-

Over pizza margarita gesproken, Margriet, één van de grootste damesbladen

ment van wacht zijn om hun verantwoordelijk-

in Nederland, gaat samenwerken met een uitzendkantoor. Het resultaat zal

heid op te nemen. Zij moeten dan zo snel moge-

Work4Women heten. Work4Women wordt een uitzendbureau gespecialiseerd

lijk ter plaatse komen, maar zelfs dan kan er geen

in aantrekkelijke banen die goed te combineren zijn met de zorg voor het gezin.

sprake zijn van het opofferen van mensen”, stelt

Work4Women helpt bij het oplossen van praktische problemen zoals kinderop-

Vermeersch. “In de eerste plaats omdat de maxi-

vang. Toch raar dat vaders geen nood hebben aan zulke diensten.

male stralingsdosissen waaraan medewerkers in

In ieder geval maakt de hoofdredacteur van Margriet zich sterk dat ze genoeg

noodsituaties mogen worden blootgesteld, ook

doelgroepexpertise heeft om 1,4% Nederlandse huisvrouwen aan een betaalde

wettelijk vastliggen. Daarnaast ook omdat een

baan te helpen. Want werken doen ze natuurlijk wel. Ze krijgen er alleen geen

groot gedeelte van de installaties ook op afstand

geld voor in de plaats. En soms is een bos bloemen gewoon niet genoeg.

kan worden bediend. Natuurlijk kan je sommige noodscenario’s nooit voorspellen of incalculeren,

Over bloemen zijn er overigens nog klachten. In het Vakblad voor Bloemisterij

maar we gaan er gewoonweg van uit dat onze

staat te lezen dat Nederland vorig jaar voor 10 miljoen euro aan bloemen heeft

mensen goed genoeg getraind zijn om in alle

uitgevoerd naar Japan. Het gaat daarbij om typisch Nederlandse producten zo-

omstandigheden het hoofd koel te houden en ra-

als hydrangea, sneeuwbal, sering en skimmia. Nu blijken Japanse klanten

tionele beslissingen te nemen. In de wetenschap

ineens niet meer zo geïnteresseerd te zijn in bloemen! Vliegtuig-

dat we mensen nooit in een situatie zullen sturen

maatschappijen zijn niet geneigd om bloemen mee te nemen, staat

waarin ze echt blootgesteld zouden worden aan

er in het vakblad. De luchthavens in Japan zitten met een verwerkingsachter-

levensgevaarlijke stralingsdosissen. Zelfs als de lo-

stand. Hulpgoederen krijgen er voorrang. Als dit geen nieuws is dan zijn het in

kale brandweer halsoverkop onze installaties zou

ieder geval vreemde details.

moeten binnendringen, zullen ze altijd begeleid worden door iemand die de straling daar meet.

Over ónze koopkracht hebben ze in Nederland in ieder geval geen opmerkin-

Heel eerlijk, ik denk niet dat er grotere risico’s ver-

gen. In Brasschaat ging deze week namelijk een filiaal open van Albert He-

bonden zijn aan een job hier dan aan een baan

ijn. Duwen en drummen was het in de supermarkt, voor mueslibollen, VlaFlip,

in om het even welke andere fabriek. De risico’s

autodrop en leverworst. A tutte le famiglie! Terwijl de politie buiten het verkeer

zijn anders, maar we kunnen ze perfect meten en

begeleidde. Gewoon verkeer. Niks geslachtelijks zoals in Italië. An Olaerts •

onze mensen er op voorbereiden.” Filip Michiels •


019_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:40:01

19

REGIOREEKS OOSt-vlaandEREn Hoe zetten de burgemeesters van Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt hun stad economisch op de kaart? Hoe maken ze werk van innovatieve stadsontwikkeling en welke sectoren moeten voor nieuwe jobs zorgen? Deze week: Daniël Termont, burgemeester van Gent, over het nieuwe élan van zijn stad.

Gentse vlieger goat weer omuuge* Gent was met zijn hoge werkloosheid en tanende

Ik ben amper het Sint-Pietersstation uit of daar zijn

meter. Allemaal op vraag. De stad moet inzetten op

textielindustrie lange tijd het lelijke eendje tussen de

ze al: bouwkranen, containers, vrachtwagens die

de kantorenmarkt.”

grote Vlaamse steden. Maar door doelgerichte stads-

heen en weer rijden en bouwvakkers in werkplunje.

ontwikkeling en nieuwe technologieën veranderde de

Gent lijkt veranderd in één grote bouwwerf, van

Europa’s grootste biobrandstofcluster

stad in een mooie zwaan.

de stationsbuurt tot het Emile Braunplein in het

Dé exponent van die groeiende kantorenmarkt is te

Hoeveel verdient jouw burgemeester en zijn schepenen? Vacature.com/burgemeester

historische centrum en van de Brugse Poort tot de

vinden in het zuidwesten van de stad, in Sint-Denijs-

Oude Dokken. Gent investeerde de voorbije jaren fors

Westrem. Daar, op de site van het oude vliegveld,

in stadsvernieuwing. Met resultaat. Onder meer in het

bevindt zich de plek waar het nieuwe stadion van

buitenland zijn ze niet weinig onder de indruk van de

AA Gent verrijst, samen met een groot hotel, een out-

Arteveldestad: de Britse krant The Independent riep

letcenter, verschillende kantoren en - de kers op de

Gent onlangs uit tot het best bewaarde geheim van

taart - het nieuweVlaamse hoofdkwartier van KBC, de

Europa, volgens National Geographic Magazine is de

hoogste toren van Gent. The Loop, zo luidt de naam

stroppenstad één van de meest authentieke steden

van het project. “De MG-Tower (waar 1.200 werkplek-

ter wereld en Lonely Planet noemde het ‘een te ont-

ken komen, nvdr) komt er tegen mei 2012. In totaal

dekken stad’. Het toerisme boomt in de stad. In 2010

zorgt de ontwikkeling van het hele gebied voor 10.000

werden er meer dan 800.000 overnachtingen geteld

jobs. Heel gevarieerde jobs, daar hebben we van in

en binnen de tien jaar wil de stad de kaap van 1 mil-

het begin over gewaakt. In de kantoorruimtes komen

joen ronden.

vooral hoogopgeleide mensen, maar er is ook ruimte

Met de internationale aantrekkingskracht van de

voor lager geschoolde mensen die een opleiding krij-

stad zit het dus wel snor. Maar wat met de econo-

gen bij het bedrijf, zoals de verkopers in Ikea, waar nu

mie, vraag ik aan burgemeester Daniël Termont.

al 480 mensen werken, of in het outletcenter.”

Gent was vroeger de textielstad bij uitstek, zag later

Het goeie nieuws is welgekomen voor de stad. Want

hoe de havenindustrie het heft overnam, en moet

de crisis heeft in Gent hard toegeslagen de voorbije

zich - nu de industriële activiteit in ons land aan

jaren. “We hebben klappen gekregen, maar de re-

het afnemen is - opnieuw heruitvinden. “We zitten

monte is ingezet”, zegt de Gentse burgemeester. “We

middenin die evolutie. De dienstensector is de sterk-

lijden niet structureel onder de crisis. Het probleem

ste groeipool in onze stad. Elk jaar komen er in de

is vooral dat we met de typische stadswerkloosheid

sector 1.300 jobs bij”, zegt Daniël Termont. “De vraag

zitten: er zijn veel werklozen maar ook veel jobs die

naar extra kantoorruimte is daardoor groot. We heb-

niet ingevuld raken. Maar de recessie hebben we

ben hele sterke jaren acher de rug in de kantoren-

goed verteerd. De beste waardemeter daarvoor is de

markt. In Gent is er maar 4,4 procent leegstand,

haven: die beleefde vorig jaar zijn beste jaar ooit, zo-

wat heel laag is in vergelijking met andere Vlaamse

wel naar tonnage als werkgelegenheid. Alleen Honda

steden. Op verschillende locaties plannen we de ko-

heeft het vandaag nog moeilijk.”

mende 15 jaar een uitbreiding van 275.000 vierkante

Los van de crisis stelt zich de vraag welke toekomst

*Vrije interpretatie van ‘t Vliegerke, hét lijflied van de Gentse stroppendragers. Walter De Buck, volkskunstenaar en bezieler van de Gentse Feesten, componeerde het lied.

...


foTo GriET DEkoninck

020_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:40:23

Burgemeester Daniël Termont bij de MG-toren, waar tegen mei volgend jaar 1.200 werkplekken komen. De stad Gent zet de komende jaren fors in op de kantorenmarkt.

... de industrie heeft in Gent. Hoe groot is de kans dat

komst steeds meer profileren als een groene haven,

ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstof,

bedrijven als Volvo Cars, Volvo Trucks en Honda op

waar een stevige waaier aan activiteiten ontplooid

met afval van voedingsproducten. Ook daar zijn er in

termijn in Gent blijven? En in hoeverre is de stad

worden. “ArcelorMittal was vroeger goed voor één

de toekomst heel wat mogelijkheden op tewerkstel-

voorbereid op een eventueel vertrek? “Ik ben er eer-

derde van de tewerkstelling in de haven, nu is dat

lingsvlak, al durf ik daar geen cijfer op plakken.”

lijk gezegd heel gerust in dat zowel Volvo Cars, Volvo

fel verminderd. En dat is een goeie zaak. We hebben

Trucks als Honda hier de komende tien jaar blijven”,

meer export van afgewerkte producten, ook een heel

Braziliaanse stad als schoolvoorbeeld

aldus Termont. “Verder dan dat kan je sowieso niet

belangrijk gegeven. Door de komst van het nieuwe

Samenhangend daarmee boomt ook de biotech in

kijken in de autosector. De performantie en flexibi-

Kluizendok kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken

Zwijnaarde, de tweede pijler van Ghent Bio-Energy Valley. Die groei mag geen verbazing heten: aan de

liteit van Volvo Cars en Trucks geven ons de garantie

die nieuwe toegevoegde waarde creëren en nieuwe

dat ze niet zullen wegtrekken. Dat dat ook over Ant-

activiteiten ontwikkelen. Daar zetten we in op logis-

Universiteit Gent werken wetenschappers van inter-

werpen gezegd werd? Dat kan, maar over de Ant-

tiek en distributie.” Eén van de andere nieuwe activi-

nationaal niveau zoals Marc Van Montagu en Wim

werpse situatie kan ik niet oordelen. De kwaliteit van

teiten is de ontwikkeling van de biobrandstofsector,

Soetaert. Maar toch: is het aantal spin-offs niet gering

onze filialen kan in de lageloonlanden niet geëve-

indertijd een ideetje van Universiteit Gent -professor

in vergelijking met degene die zich – weliswaar in

naard worden, daar ben ik zeker van. Er zit zelfs een

Wim Soetaert, waar Termont enthousiast zijn schou-

een ander domein – ontplooien rond de universiteit

stijging in op tewerkstellingsvlak.”

ders onder zette. “Door onze samenwerking met Ter-

van Leuven? Termont aarzelt even en knikt dan. “Het

Ondanks de nadrukkelijke aanwezigheid van de

neuzen zijn we op dit moment de grootste biobrand-

klopt dat we te laat het economische potentieel inge-

staal- en autoindustrie wil de haven zich in de toe-

stofcluster in Europa. Er wordt volop gewerkt aan de

schat hebben van de universitaire knowhow die hier

“Een studie geeft aan dat er 20.000 à 25.000 jobs verloren gaan als we tussen nu en 20 jaar geen tweede zeesluis bouwen in Terneuzen.” Daniël Termont, burgemeester van Gent


021_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:39:36

21

540 miljoen euro

de stAd Gent investeerde de voorbije 5 jAAr 540 miljoen euro in stAdsontwikkelinG.

11% werkloosheidsGrAAd

243.155 AAntAl inwoners vAn Gent

aanwezig is. Leuven is daar al veel langer mee bezig en

Hoe schat Daniël Termont zijn stad op internationaal

heeft daar een voorsprong in uitgebouwd. Maar we zijn

niveau in? En zijn er lichtende voorbeelden? “Ik vind

aan een forse inhaalbeweging bezig.”

het enorm moeilijk om steden met elkaar te vergelij-

Nieuwe ontwikkelingen genoeg dus, maar één dos-

ken. De geschiedenis, mentaliteit en de context van

sier torent met kop en schouders boven alle andere

elke stad is anders en bij elke stad heb je een ander

uit: de bouw van een tweede zeesluis in Terneuzen.

lijstje van punten waarin ze beter en slechter zijn dan

“Als je me vraagt wat het belangrijkste economische

Gent. Maar als er één stad ter wereld is die ik als voor-

dossier is voor de toekomstige ontwikkeling van de

beeld zou willen nemen voor Gent, dan is het Curitiba,

stad, dan is het dat. Een studie geeft aan dat er 20.000

in het zuidoosten van Brazilië. De voormalige burge-

à 25.000 jobs verloren gaan als we tussen nu en 20 jaar

meester van de stad, Jaime Lerner, is een architect-

niets ondernemen. De huidige situatie zorgt voor heel

stedenbouwkundige met fantastische ideeën. Hij haal-

wat problemen. Vorige week kwam hier nog een schip

de vier à vijf grote autofabrikanten naar het zuiden van

met 70.000 ton zeezout toe. 20.000 ton ervan moest

zijn stad en loste de torenhoge werkloosheid in zijn

eerst overgeladen worden omdat het schip anders

stad heel dynamisch op. De stad zag zijn bevolking de

niet voorbij de huidige sluis kon. En ArcelorMittal

voorbije 20 jaar verdrievoudigen, maar hij slaagde er

moet dat constant doen, met grote kolenschepen. De

tegelijk in om het aantal auto’s met 30 procent terug

kostprijs ervan is enorm. Als de tweede sluis er komt,

te dringen. Dat heeft te maken met het revolutionaire

dan krijgen we op zijn minst een behoud van de hui-

vervoerssysteem dat hij op poten zetten: een soort

dige werkgelegenheid, maar vooral ArcelorMittal, de

bovengrondse metro, bestaand uit snelle en met hoge

graansector en de biobrandstoffensector zouden er

frequentie rijdende bussen die op een eigen baanvak

enorm van profiteren. Er is nu een akkoord tussen

rijden. Simpel en efficiënt. Gent kan daar veel van le-

Vlaanderen en Nederland, de verwachting is dat de

ren: creativiteit, durf en het besef dat goeie ideeën niet

sluis er tegen 2020 is.”

altijd duur hoeven te zijn.” dominique soenens •

Jobs in Oost-Vlaanderen vindt u vanaf pagina 59


022_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:40:33

WERK & RECHT

In deZe rubrIeK antwoorden we MaandelIjKs op arbeIdsvragen van onZe leZers.

Facebookbeelden leiden tot ontslag? Kunnen

sociale verkiezingen in mei 2012:

Begin volgend jaar bent u ‘occult’ beschermd De Nationale Arbeidsraad stelt voor om de volgende sociale verkiezingen te houden tussen maandag 7 en zondag 20 mei 2012. Die data moeten nog in een wet worden opgenomen, maar ga er maar van uit dat het die veertien dagen worden. Ergens

midden

februari

2012

moet de werkgever de verkiezingsdatum officieel aanplakken. Een maand vroeger, tussen 8 en 21 januari 2012, begint de ‘oc-

VRAAG

“Aangezien deze website geen werkinstrument is, kan hij het

culte periode’. Deze periode

Mijn vrouw is een enorme Facebook-fan. Ze zet bijna al onze

inderdaad verbieden. Voor de sociale media gelden de gewo-

beslaat twee maanden waar-

vakantiefoto’s op het internet. Mijn werkgever heeft voorlo-

ne regels over bedrijfsinformatie. Over beledigingen zijn de

in elke werknemer zich theo-

pig nog geen beleid geformuleerd rond ‘sociale media’, maar

rechters redelijk rechtlijnig: die kunnen niet. Een medewerker

retisch beschermd weet tegen

vrienden waarschuwen me dat ik moet opletten met die

moet wel een beetje kritiek kunnen geven op zijn werkgever.

ontslag. Waarom? Omdat slechts

foto’s. Hebben ze gelijk?

Bijvoorbeeld, een kort kritisch gesprek tussen een beperkt aan-

op het einde van die periode,

tal Facebookvrienden moet kunnen. Maar een kritische tekst

dus midden maart, de definitieve

ANTWOORD

op een veel gelezen blog of een interview voor een camera zijn

lijst met alle kandidaten voor de

“De rechtbanken aanvaarden dat bepaalde feiten of beelden uit

waarschijnlijk een stap te ver.” Een werknemer mag ook geen

verkiezingen moet ingediend wor-

het privéleven aanleiding kunnen geven tot een ontslag om

vertrouwelijke informatie verspreiden.

den. Tot dat moment kan elke werknemer op de lijst gezet worden. En

dringende reden, bijvoorbeeld omdat de onderneming kan aantonen dat ze schade lijdt als die feiten een grote bekendheid krij-

Indien het bedrijf zijn mensen wil controleren op het gebruik

eenmaal je op die lijst staat, genie-

gen”, zegt Marga Caproni, advocaat bij het bureau Loyens & Loeff.

van online communicatie tijdens de werkuren, moet het dat

ten alle kandidaten van een bijna

Uit een rondvraag door Loyens & Loeff bij ruim 200 bedrijven

in stapjes doen. Marga Caproni: “Cao nr. 81 laat toe om werk-

absolute bescherming tegen ontslag.

blijkt dat één op vijf bedrijven al problemen heeft ondervonden

nemers te controleren op voorwaarde dat het gebeurt voor de

Die bescherming begint een maand

met sociale media zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Er lekte

veiligheid van het informaticasysteem, de economische belan-

voor de officiële aankondiging van

vertrouwelijke informatie uit, het bedrijf liep reputatieschade op

gen van het bedrijf, om ongeoorloofde feiten te voorkomen of

de verkiezingsdag, dus vanaf mid-

of een medewerker werd gepest.

om naleving van de it-policy te controleren. De controle moet

den januari.

“Het is dus best voorzichtig te blijven met die sociale media.

gebeuren binnen een afgesproken beleid dat vooraf besproken

Wij adviseren bedrijven een beleid uit te werken en dat heel

werd met de werknemers en dat dikwijls in het arbeidsreglement

De juristen noemen die maanden

duidelijk te communiceren aan hun medewerkers. Vanaf dat

is opgenomen. Als er misbruiken zijn, moeten de werknemers

‘occult’ omdat die bescherming

moment kan de werkgever zijn mensen vragen foto’s waarop ze

opnieuw collectief geïnformeerd worden over mogelijke contro-

er wel is, maar niemand concreet

in compromitterende situaties staan, niet op Facebook te zetten

les bij nieuwe overtredingen. Pas daarna mag de controle geper-

weet op wie die slaat. Werkgevers

of ze minstens zo af te schermen dat ze enkel voor een beperkte

sonaliseerd worden. Eenmaal een misstap ontdekt wordt, moet

moeten in deze periode bijzon-

groep beschikbaar zijn.”

de werkgever snel handelen, want op sociale media kan de situ-

der goed opletten met ontslag.

atie snel veranderen. Desnoods laat hij de feiten vaststellen door

Eenmaal de lijst met kandidaten

Mag een werkgever zijn werknemers verbieden om op

een deurwaarder.”

naar buiten komt, verdwijnt al die

Facebook te surfen tijdens de werkuren? Marga Caproni:

Erik Verreet •

onduidelijkheid. EV •

Zit u met een arbeidsvraag? Mail ze naar redactie@vacature.com


023_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:40:46

23 PUBLIEKE OPINIE

Reactie op standpunt van vorige week ‘Tijd voor plan B’

‘veel praktische bezwaren tussen droom en daad’

Toen ik de opleiding volgde als sociaal verpleegkundige, kreeg ik wel een uitkering, maar die was

Reactie op coverstory van vorige week ‘De nieuwe dotcomtijgers’

totaal ontoereikend om van te leven. Gelukkig heb

Ik denk dat die webwinkels alleen maar marktaandeel zullen

ik een man met een stevig betaalde job, en konden

winnen. Het potentieel is gigantisch groot, zeker in België.

we die periode overbruggen dankzij zijn salaris.

Slechts 16 procent van de Belgen koopt online, tegenover 33

Ik herken me heel goed in het standpunt van

Maar het was zeker niet gemakkelijk. Reisjes scho-

procent in Europa. Maar er zit nog veel kaf tussen het koren.

vorige week over de hindernissen bij het nemen

ten er bij in, en we zetten de tering naar de nering.

Sommige sites zijn totaal niet gebruiksvriendelijk, de online

van een carrièrebocht van 180°. Tussen droom en

Toch kan ik iedereen aanraden je buikgevoel te

betaling wordt geweigerd, of in het slechtste geval krijg je

daad staan immers heel wat praktische bezwa-

volgen, weliswaar na wat rationeel rekenwerk.

iets anders dan wat je besteld had. Wie, zoals online wijn-

ren, en daar is het inkomensverlies ongetwijfeld

Want wie uitgekeken is op zijn huidige job én niet

handel Naked Wines, de klant belooft om zijn geld terug te

de grootste barrière. Ik kom uit de privésector

verandert, rest maar één lot: ongelukkig worden.

storten als die niet tevreden is, creëert wel veel vertrouwen.

en werk nu sinds twee jaar als verpleegkundige.

joris De Schutter, via e-mail •

Tonia Plasschaert, via e-mail •

POLL Deze week vroegen we of u in een kerncentrale zou willen werken. neen, ik vind dat veel te gevaarlijk

12%

Ja, geen enkel probleem, een bedrijf is een bedrijf

81%

3%

neen, dat is tegen mijn principes

4%

Ja, alleen als ik echt nergens anders werk zou vinden

Doe mee aan de nieuwe poll en surf naar vacature.com/poll

CIjfEr 3.000 ingenieurs te kort

“Vandaag staan er in België ongeveer 5.000 vacatures open voor ingenieurs. Maar er studeren jaarlijks slechts een 2.000-tal ingenieurs af. Het structurele tekort aan ingenieurs in ons land schommelt dus rond 3.000 en dat is hoger dan afgelopen jaar”, zegt Saskia Kinds, algemeen directeur van USG Innotiv, naar aanleiding van het verschijnen van

Bedrijven vrezen dat schaarste blijft duren… (in % van 350 ondervraagde bedrijven)

(bron: USG InnotIv, De InGenIeUrSbarometer 2011)

onderwijs blijkt dat de helft geen idee heeft wat de studies inhouden, noch wat een ingenieur later doet. Er moet dus nog sterk gewerkt worden aan de beeldvorming,

Aantal bedrijven dat schaarste verwacht voor … Industrieel ingenieurs Burgerlijk ingenieurs Professionele bachelors

de nieuwe Ingenieursbarometer. Uit een bevraging van scholieren uit het middelbaar

stelt de Ingenieursbarometer. Ook blijft het aantal meisjes met een ingenieursdiploma

71% 67,5% 57,5%

steken op 16%. Jongeren die wel voor deze studierichting kiezen, beseffen goed waarom. 70% spreekt over het hoge salaris, 65% beseft dat er veel werk is, maar slechts 34% denkt dat het een boeiende job is. Uit de nieuwe Ingenieursbarometer blijkt ook dat 67% van de ondervraagde bedrijven aanwervingsplannen heeft: 54% wil dit jaar meer industrieel ingenieurs rekruteren en 47% meer burgerlijk ingenieurs.


024_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 19:41:03

COLUMN door An Olaerts

VACATURE.COM

Tot kwart voor acht liep alles gesmeerd. Op tafel stonden twee glazen met melk. De bananen waren geplet met Betterfood en platte kaas. Onze jas van Billie en Bollie hing aan de kapstok. De rest van de kleren lag klaar op de rand van het bad. Mijn zus en ik deden plichtsgetrouw onze kattenwas en kamden onze haren met nat. De ellende begon zodra we beneden kwamen. Vanaf een uur of acht kreeg ons karakter lelijk vorm. Na het routineuze braaf en voorzichtig zijn vertrok mijn moeder naar haar werk. Nauwelijks had zij de garagepoort gesloten, was de witte Fiesta uit het zicht verdwenen of daar trok mijn zus de voorraadkast al open om de Nesquik te pakken. Gulzig roerde zij twee grote lepels ersatz door de melk. Het poeder dreef in grote blazen in het glas.

© KLAAS VERPLANCKE

“Het is een wonder dat ik nooit in mijn nachtkleed op een ochtendvergadering ben verschenen”

Waarom de iPad ook in uw bedrijf niet mag ontbreken Bekijk het filmpje op vacature.com/video

Hoeveel verdient een nucleair ingenieur? Lees het op vacature.com/nucleair

Tot zover onze aangeboren boosaardigheid. Wat volgde is aangeleerde scheefte met verstrekkend gevolg. Na bijna dertig jaar zit ik nog steeds met traagheid geplaagd. Ik heb het van mijn vader en het wordt alleen maar erger. Ik ben er stellig van overtuigd dat ik méér dan een ander mijn best moet doen om op tijd op mijn werk te raken. Ik wéét dat het comfortabeler is om vroeger te vertrekken, maar ik doe het nooit. Hoe noemen ze zoiets? Een ratio die niet overtuigt? Een malle ziekte, dat is het, een halve familiekwaal die al veel heeft verknoeid.

Wanneer mogen werkgevers de hoofddoek verbieden? Lees het op vacature.com/hoofddoek

Papaaaah! Paaaaah-paaaaaah! Wij moeten naar school! Komt ge naar beneden? Papa liet zich niet gemakkelijk opjagen. Pas nadat mijn zus en ik ieder om beurt twee keer aan de trap hadden staan roepen. En nadat de cijfers van de retrowekker op zijn nachtkastje wel vijftien keer in tweeën waren gespleten, denderde papa van de trappen af, namen mijn zus en ik met onze boekentas plaats op de achterbank. Drie tellen later stapte mijn vader ook in. Hij droeg een pyjama à la Captain Kirk, maar dan spannender, bruiner en heter gewassen. Met een kwalijk riekend veer van Peugeot reden wij naar school. Het vogelnest op het hoofd van mijn vader was legendarisch. Wij konden er wel om lachen, mijn zus en ik, maar eraan komen was wat anders. Het was een grillig mengsel van friezelhaar en bedpluis. Wij staken drie kruispunten over, sloegen rechts in, links in en hielden onze adem in om zo weinig mogelijk ochtendstond in onze neus te krijgen. Dat wij zo laat waren was een voordeel. Niemand kon zien hoe wij bij de schoolpoort aankwamen. Mijn zus en ik bleven roerloos zitten. Mijn vader keek ons in de achteruitkijkspiegel aan en mompelde: Allez, stap nu uit, straks zijt ge nog écht te laat. Het ging niet. Mijn zus trok aan de haak van het portier. Ik trok aan de haak van het portier. En mijn vader trok aan de haak van het portier. Wie hem nu nog niet geroken had, was eraan voor de moeite. Hij strekte zijn arm, leunde met zijn hele lijf over de handrem, tussen de zetels, naar achteren. Tevergeefs, kinderslot. Waarop mijn vader brommend uitstapte. Op zijn sloffen en in zijn pyjama. Ik heb het altijd normaal gevonden. Het mag eigenlijk een wonder heten dat ik nooit in mijn nachtkleed op een ochtendvergadering ben verschenen. •

Ontdek ook de

10.226

jobs op vacature.com


025_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:45:57

VACATURE 19 MAART 2011

Limburg, een sterk merk

}

25

uw werk?

Limburg, dat is een uniek gevoel. Iedereen kan zien dat Limburg een provincie is die net ‘iets’ anders is dan andere. Limburg is de laatste jaren uitgegroeid tot een sterk merk! Wilt ook u meewerken aan de realisatie van dat sterk merk? Maak dan werk van een job bij het provinciebestuur. Teken voor projecten die iets kunnen betekenen voor de Limburger, die Limburg op de kaart zetten. Ga voor een job in een omgeving die tal van loopbaanmogelijkheden biedt. Het provinciebestuur staat niet alleen voor de provinciale administratie met haar diverse boeiende beleidsdomeinen maar ook voor het Domein Bokrijk, het Provinciaal Dommelhof Neerpelt, Z33, de Provinciale Bibliotheek Limburg, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Provincie Limburg Opleiding en Training, en zo veel meer. Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (m/v):

architect bouwbureau

(contractuele wervingsreserve op niveau bestuurssecretaris) Uw uitdaging

Als architect bouwbureau beheert en voert u de buitengewone kredieten uit in overeenstemming met de afgesproken planning. U analyseert de bestaande bouwkundige noden van het provinciebestuur Limburg (momenteel beheert het provinciale bouwbureau 22 gebouwencomplexen bestaande uit 108 gebouwen). U organiseert en plant nieuwe bouwprojecten en u volgt op een systematische wijze de bouwdossiers technisch, budgettair en procesmatig op.Vanuit uw pragmatische reflex hebt u hierbij niet alleen oog voor de bouwkundige en architecturale eisen, de veiligheidsvereisten en de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten, maar hebt u eveneens oog voor een degelijke tijdsbestendige uitvoering, voor duurzaamheid, voor flexibiliteit, voor toegankelijkheid, voor ruimtelijkheid en voor innovatie.

Uw profiel

Binnen de mogelijkheden van uw eigen functie, onderneemt u acties om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren. U beschikt over een actueel inzicht in de ontwikkelingen in het architectuurlandschap. U hebt voldoende inzicht en kennis in speciale technieken (elektro, HVAC) en stabiliteit om projecten te kunnen coördineren. De wetgeving overheidsopdrachten, bouw, veiligheid, HACCP en energieprestatieregelgeving zijn voor u geen onbekenden. U bent vertrouwd met het werken in een team, projectmanagement en werkplanning, vergadertechnieken, verslaggeving en timemanagement.

Specifieke toelatingsvoorwaarde

U hebt een masterdiploma in de architectuur/architect.

verantwoordelijke maatschappelijk verantwoord ondernemen (contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Uw uitdaging

Als bestuurssecretaris maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bent u verantwoordelijk om het provinciaal beleidsplan MVO om te zetten in concrete acties en iniatieven. U slaagt erin door een geïntegreerde aanpak van de drie pijlers van MVO, met name People, Planet en Profit, quick wins voor te stellen. U levert een actieve bijdrage in het bereiken van de horizontale doelstelling om een duurzaamheidsbeleid te voeren, en dit zowel op het vlak van de interne organisatie van het bestuur als op het vlak van de ondersteuning van het Limburgs bedrijfsleven. U benadert MVO niet alleen als een strategie voor vermindering van risico’s en operationele kosten maar u weet duurzaam denken als basis voor duurzame innovatie te promoten. Deze opdracht vervult u op basis van een goede expertise en inzichten van de MVO-principes, via overleg met de interne directies/afdelingen/ diensten en via netwerking met relevante economische actoren. U slaagt er ook in aan de hand van prestatiemetingen, de effectiviteit en de voortgang van het provinciaal beleid MVO op te volgen en eventueel bijsturingen voor te stellen.

Uw profiel

acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. U vormt gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere diensten en bouwt een invloedrijk en professioneel netwerk uit. In een veelheid aan situaties handelt u integer, ook in die waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat. U ontwikkelt een visie voor de toekomst en legt acties en werkwijzen vast in procedures. U beschikt over een zeer goede kennis van de principes van MVO, de toepassingsmogelijkheden en de opportuniteiten en het Europese en Vlaamse beleidskader inzake MVO. U hebt inzicht in de methodiek van ISO 26000 en de acties en beleidsplannen die passen in het Limburgse duurzaamheidsbeleid. Het Limburgse economische weefsel en de relevante actoren in de Limburgse economie zijn u gekend.

administratief coördinator bosgroepen

(contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Uw uitdaging

Als administratief coördinator van de Limburgse Bosgroepen (dit zijn verenigingen van en voor verschillende boseigenaars) zorgt u voor: - de afstemming van de 5 Limburgse bosgroepen op elkaar onder andere door het opvolgen van gemaakte taakafspraken, het opmaken en verspreiden van het tijdschrift ’t Limburgs Bosbelang, het afsluiten en opvolgen van de nodige verzekeringscontracten, … - de CVBA (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) te steunen en te begeleiden in het kader van het personeelsbeleid, het opmaken van de jaarrekening en het budget, het organiseren van cursussen en excursies voor de leden, het organiseren van houtverkoop en het aansturen en opvolgen van de arbeidsploegen; - het bosbeleid van het provinciebestuur in het algemeen en van de provinciale terreinen in het bijzonder te ondersteunen en te stimuleren.

Uw profiel

U hebt oog voor zaken waar uw leidinggevende eventueel niet aan denkt en brengt ze onder de aandacht. U bent goed in het ontwikkelen van systemen om de voortgang van uw medewerkers op te volgen. Onder verhoogde druk bent u in staat kwaliteitsvol werk af te leveren. U beschikt over een goede kennis van het milieu in zijn algemeenheid van het milieubeleid, de milieubeleidsplanning en het beleid, de administratie, de regelgeving, het beheer en de inrichting van bossen in Vlaanderen. De begroting en de procedures in verband met overheidsopdrachten en subsidies zijn geen onbekende voor u. U hebt ervaring met de wetgeving voor vzw’s.

coördinator integraal waterbeheer in het Maasbekken met specifieke opdracht erosiebestrijding

(contractuele functie op niveau bestuurssecretaris)

U werkt in overleg met collega’s de deelbekkenbeheerplannen uit en vertaalt deze in beleidsdocumenten. Het provinciaal steunpunt bodemerosie bouwt u mee uit door actief mee te werken met het Steunpunt Land@Water in Sint-Truiden en andere partners. U werkt actief mee aan het herstel van beekstructuur met aandacht voor waterkwaliteit en biodiversiteit onder meer door het afsluiten van beheersovereenkomsten met aangelanden. U volgt in opdracht en afhankelijk van de actualiteit Europese projecten op, momenteel loopt het project Aquadra.

Uw profiel

U onderkent de behoeften van verschillende soorten klanten en reageert hier adequaat op, met het oog op het dienen van het algemeen belang. U levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team. U beschikt over een algemene kennis hydraulica, hydrologie, biologie en topografie en op termijn over de nodige terreinkennis in verband met onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. Specifieke kennis inzake erosiebestrijding is een pluspunt. Het Vademecum Natuurtechnieken-waterlopen, de codes van goede praktijk in relatie met waterbeheer, het decreet integraal waterbeleid (regelgeving inzake de watertoets, gewestelijke stedenbouwkundige verordening), de wetgeving onbevaarbare waterlopen en de aanverwante provinciale reglementeringen zijn u niet onbekend. U kunt werken met ArcView en Office.

verantwoordelijke plattelandsloket PDPO II

(contractuele functie op niveau bestuurssecretaris) Uw uitdaging

Als verantwoordelijke Plattelandsloket hebt u als doel, op een proactieve wijze, de beschikbare Europese, Vlaamse en provinciale middelen (van PDPO II – AS 3 en 4) te laten benutten voor hefboomprojecten op het Limburgse platteland. U bent het eerstelijnscontact voor Limburgse promotoren in de projectvoorbereiding en -uitvoering. U vormt de verbinding tussen de VLM, die optreedt als de beheersautoriteit van PDPO II, en de provincie Limburg. Vanuit een creatieve ingesteldheid slaagt u er ook in om nieuwe kansen voor de ontwikkeling van het platteland om te zetten in projectvoorstellen voor het reguliere provinciale plattelandsbeleid. U volgt nauwgezet de ontwikkelingen van het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid op, zodat een totaalbeeld kan gemaakt worden ten behoeve van een proactief optreden van het bestuur.

Uw profiel

U beschikt over een zeer grondige kennis van het PDPO II en van het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan. De subsidiemogelijkheden van AS 3 en de ontwikkelingsplannen van de twee Limburgse Leader-groepen (AS 4) zijn geen onbekenden voor u. Het Vlaams en Europees beleidskader inzake plattelandsontwikkeling (met inbegrip van de werking van IPO en van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) kent u. U kent ook de methodieken inzake gebiedsgerichte werking en hun concrete toepassing in Limburgse projecten. U bent in staat structuren te creëren om de samenwerking met andere diensten te verbeteren. De werkaanpak van de eigen organisatie kunt u afstemmen op de werkaanpak en/of verwachtingen van andere betrokkenen.

Uw uitdaging

Binnen de mogelijkheden van uw eigen functie, onderneemt u

Als coördinator voor het integraal waterbeheer in het Maasbekken activeert en stuurt u het secretariaat van de waterschappen aan.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Ons aanbod

Interesse?

Als u geïnteresseerd bent en u voldoet aan volgende voorwaarden, dan verwachten wij uw kandidatuur. • U beschikt over een masterdiploma. Wat betreft de gelijkschakeling van diploma’s binnen de nieuwe structuur van het hoger onderwijs wordt verwezen naar het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. • U moet een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. • U bent in het bezit van de burgerlijke en politieke rechten. • U bent medisch geschikt voor de functie in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

• • • • •

Kandidaturen (per functie sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de beoogde vacature, uitgebreid curriculum vitae en kopie diploma) moeten ten laatste op 4 april 2011 per brief worden verstuurd aan Provincie Limburg, Directie HRM, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. U kunt ze ook tegen ontvangstbewijs overhandigen op hetzelfde adres aan mevrouw Rebecca Huysmans, stafmedewerker Directie HRM. Een uitgebreide functiebeschrijving kunt u vinden op www.limburg.be/vacatures of opvragen bij mevrouw Rebecca Huysmans, tel. 011 23 78 37 of per e-mail vacatures@limburg.be.

Bezoldiging Brutomaandloon voor een voltijdse betrekking tussen minimum € 2 760,00 en maximum € 4 572,00.

een dynamische, multidisciplinaire omgeving ruime opleidingskansen een interessante verlofregeling maaltijdcheques gratis hospitalisatieverzekering.

Examenprogramma Om elk vooroordeel over nationaliteit, afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd of handicap uit te sluiten, gaan we altijd op dezelfde manier te werk als u bij ons solliciteert. In twee proeven gaan we na of u geschikt bent voor een bepaalde functie. De eerste is een schriftelijke proef waarin gepeild wordt naar uw vakkennis en relevante competenties. In een tweede proef houden we een gesprek om u en uw talenten beter te leren kennen. Uit de resultaten daarvan kiest het provinciebestuur wie uiteindelijk wordt aangeworven.

provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

limburg.be/vacatures


026_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:46:41

26

VACATURE 19 MAART 2011

Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid staat voor de uiterst boeiende en zeer actuele uitdaging om werk te maken van een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen. Zij beheert 5 400 km gewestwegen, 1 500 km autosnelwegen en 6 700 km fietspaden. De 1 700 werknemers van het agentschap staan dagelijks paraat om die wegen aan te leggen, te onderhouden en verder te optimaliseren. De afdeling Elektromechanica en Telematica realiseert, beheert en onderhoudt o.a. de telecommunicatienetwerken van het Vlaams gewest en de elektromechanische uitrustingen (‘kunstwerken’) van en langs de wegen (tunnels) en waterlopen (bruggen, sluizen, stuwen, pompstations, riviersignalisatie, roosterinstallaties, …). Ter versterking van deze afdeling zijn wij in de regio Antwerpen op zoek naar (m/v):

Projectingenieur

2 Werfcontroleurs

sectie netwerk en telematica (ref. 4754)

sectie kunstwerken – nieuwbouw (ref. 4755)

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, bij voorkeur in de richting elektronica (ICT), elektromechanica of elektrotechniek.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in de richting elektriciteit, elektromechanica of mechanica.

Wij bieden jou: een vaste benoeming in een boeiende en maatschappelijk relevante job. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de functiebeschrijving of op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden. Interesse? Stuur voor de uiterste inschrijvingsdatum (27 maart 2011 voor de projectingenieur en 10 april 2011 voor de werfcontroleur) het standaard-cv ingevuld per mail naar krista.debaerdemaeker@jobpunt.be of per post naar Jobpunt Vlaanderen (zone 3C), Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 Brussel en vermeld in het onderwerp van je mail of brief het selectienummer. Je vindt het standaard-cv, de functiebeschrijving en het selectiereglement op www.jobpunt.be. Indien je geen toegang hebt tot het internet, kan je deze documenten opvragen op het nummer 02 553 01 08. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je snel worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Het departement is dringend op zoek naar (m/v):

Beleidsondersteuner luchthavenbeleid

Onderzoeksmedewerker verkeersmodellering

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde, architectuur of elektrotechniek.

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in een exact wetenschappelijke of toegepast wetenschappelijke richting of in de verkeerskunde.

Afdeling Luchthavenbeleid - Brussel (ref. 20824)

Verkeerscentrum Antwerpen (ref. 20825)

Studie-ingenieur stabiliteit

Luchthaveninspecteur-operaties

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20843)

Luchthaven Antwerpen (ref. 20396)

Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen in één van de volgende richtingen: bouwkunde, architectuur of elektrotechniek.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in een luchtvaartgerelateerde of een technische onderwijsinrichting. Een brevet (privaat) piloot is een pluspunt.

Industrieel ingenieur bouwkunde

2 Tekenaars

Jouw profiel: je hebt bij voorkeur een master in de industriële wetenschappen bouwkunde. Werkervaring in de bouwsector is geen vereiste maar is een troef.

Jouw profiel: je hebt een bachelordiploma in een technische richting.

Afdeling Algemene Technische Ondersteuning - Brussel (ref. 20812)

Afdeling Metaalstructuren - Brussel (ref. 20841 en ref. 20842)

Wij bieden jou: een boeiende job met een afwisselend takenpakket in contractueel dienstverband • functierelevante privéervaring kan eventueel worden verloond tot max. 9 jaar of max. 15 jaar (voor knelpuntfuncties) • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • een hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke vakantieregeling. Interesse? De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en de uiterste inschrijvingsdata vind je op www.bouwmeeaanvlaanderen.be of op de website www.jobpunt.be. Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv (met vermelding van referentienummer) bij voorkeur via mail naar jobs@mow.vlaanderen.be t.a.v. afdeling Personeel en Logistiek, Team HRM - sollicitaties, Koning Albert II-laan 20 bus 2, lokaal 10P41, 1000 Brussel.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Ikaros Solar, specialist in fotovoltaïsche zonnesystemen voor particulieren, bedrijven en installateurs, zoekt voor de versterking van haar team: 5 Zelfstandige Vertegenwoordigers regio Antwerpen/Limburg/OostVlaanderen/West-Vlaanderen/ Vlaams Brabant Focus ligt op de particuliere markt. U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van verkoopsopportuniteiten, de commerciële opvolging tijdens het offerteproces en het afsluiten van de contracten. Organisatie van en participatie in sales events vormen geen probleem. U werkt hoofdzakelijk in uw eigen regio en op zelfstandige basis. Strategic Account Manager B2B Investors en dakverhuur Focus ligt op de bedrijven, specifiek toegespitst op het vinden van dakeigenaren, van wie Ikaros Solar het dak huurt en een zonne-installatie plaatst. Deze wordt gefinancierd door het Ikaros Solar investeringsfonds na het verlenen van een recht van opstal door de eigenaar. Een sterke financiële en commerciële achtergrond is een must.

Werkvoorbereider/technisch tekenaar U vervult een centrale rol in het aanleveren van de werfinformatie naar onze installateurs en projectleiders. U bent verantwoordelijk voor het uittekenen en detailleren van de gecontracteerde projecten, beheert nauwgezet de plannen van de verschillende projecten en staat in voor het up-to-date houden hiervan. U denkt mee na over een optimale werkvolgorde en stelt de tekeningen hierop af. Project Manager U bent verantwoordelijk voor een succesvolle opstart, opvolging en aflevering van de photovoltaïsche installaties. U staat in voor het nazicht van de systeemontwerpen en de overdracht van ontwerp naar uitvoering. U bent het aanspreekpunt voor de klanten, geeft technische ondersteuning aan het commerciële team en zorgt voor correct budgetbeheer van uw projecten.

Electrical Project Engineer U bent hét aanspreekpunt binnen de organisatie in verband met elektriciteit. Het ontwerpen van borden en elektrische schema’s heeft voor u geen geheimen. U staat in voor de uitwerking van PV-paneel / omvormer configuraties, de uitvoering van kabelsectieberekeningen, kabel layout, ... Kortom u bent verantwoordelijk voor het volledige elektrische ontwerp van het project. Supply Chain Officer U staat mede in voor de goede organisatie en aankoop van materialen en hun beschikbaarheid. U bent de centrale link tussen engineering, logistiek en finance. U coördineert de nationale en internationale transporten alsook het voorraadbeheer i.s.m. de magazijnverantwoordelijke. U zorgt voor een snelle stockrotatie, beheert de raamcontracten en de opvolging hiervan.

Inside Sales Bedrijfsprojecten Als Inside Sales bekleedt u een ondersteunende rol naar de commerciële afdeling en de engineering afdeling. Uw taken en verantwoordelijkheden omvatten o.a. de verwerking van binnenkomende leads, opvolging en verwerking van nieuwe orders in het ERP systeem, klantenadministratie; correspondentie, facturatie problemen, garanties, bouwaanvragen, verwerking van gegevens i.k.v. oplevering werf en as built dossiers. Werfleiders U bent verantwoordelijk voor de installatie van fotovoltaïsche zonnesystemen, gaande van kleine systemen tot megawatt installaties. Zeer gevariëerde combinatie van constructie- en elektrisch werk alsook combinatie van klantencontact en technische verantwoordelijkheden. Je geeft leiding aan een team van eigen mensen of onderaannemers en bewaakt de kwaliteit van de afgeleverde installaties.

Wat biedt Ikaros? Een job met een toekomst; doorgroeimogelijkheden in een onderneming die sterk uitbreidt. Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Aantrekkelijk marktconform loon met maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering en, afhankelijk van de functie, aangevuld met groepsverzekering, firmawagen, laptop en/of mobiele telefoon. Interesse? Neem een kijkje op onze website voor de uitgebreide vacatures: www. ikaros-solar.eu of neem contact op met Ellen Bastiaensens Ikaros Solar nv Metropoolstraat 30- 32A 2900 Schoten eb@ikaros-solar.eu T. 03 641 64 80


027_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:47:22

VACATURE 19 MAART 2011

27

Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de ‘futureproof universiteit’ die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v):

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL

• Voltijdse docenten/hoofddocenten ‘Rechtswetenschappen’ en ‘Publiekrecht’ (tenure track of met stageperiode) • Voltijds hoogleraar/gewoon hoogleraar Informatica (domein human-computer interaction) • Deeltijds hoofddocent/hoogleraar ‘Gezondheidseconomie’ (20 %) • Deeltijdse docenten/hoofddocenten ‘Personen- en samenlevingsrecht, m.i.v. het familiaal vermogensrecht’, ‘Fiscaal recht’, ‘Sociaal recht’ en ‘Onderhandelen en bemiddelen’ • Deeltijds docent ‘Gezondheidswetenschappen’ (20 %)

ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL

• Assistenten ‘Zuivere wiskunde’ • Doctor-navorsers ‘Databases’ en ‘Wiskunde - Dynamische Systemen’ • Doctoraatsbursalen ‘Polymere chemie’, ‘Experimentele natuurkunde’ en ‘Bio-informatica’

De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst.

ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL • • • •

Directeur Financiën (graad 12/13) Directeur Communicatie en Marketing (graad 11/12) PR & Events manager (graad 7) Projectmanager ‘Ondernemen zoals het is’ (40 %)(graad 7)

Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op www.uhasselt.be/Vacatures.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt met zijn 800 personeelsleden elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Onze missie is: meer, beter en samen. We werken samen met veel verschillende partners en willen natuurbehoud breed maatschappelijk verankeren. Doelstelling is een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. We zijn de grootste groenbezitter in Vlaanderen en beheren bijna 40 000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen. Bijkomend ondersteunt het Agentschap anderen bij het beheren van hun domeinen, nog eens 35 000 ha. We staan dus ook duidelijk met onze twee ‘botten’ op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden. Het Agentschap voor Natuur en Bos is op zoek naar een:

provinciaal beleidsverantwoordelijke natuur en bos (m/v) Jouw functie Je staat mee aan het roer van het schip dat koers vaart naar meer en betere natuur, naar meer en beter bos en groen • Je werkt nauw samen met alle maatschappelijke actoren voor wie je een echte compagnon bent. Je bent een peoplemanager die leiding geeft aan drie teams • Je motiveert de personeelsleden en begeleidt hen bij de behandeling van moeilijke materies. Jouw profiel Je bezit een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma • je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring • je hebt ervaring in een leidinggevende functie en je kent het werkveld (ecologie, ruimtelijke ordening …) • je kunt zeer goed samenwerken en je kunt je goed inleven in de diverse situaties waarmee je wordt geconfronteerd • integer handelen en organiseren zijn je handelsmerk. Ons aanbod Aanwerving als contractueel personeelslid bij de Vlaamse overheid met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur • een brutomaandloon van minimum 3 123 euro (5 jaar anciënniteit) • gratis hospitalisatieverzekering • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer • uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden • maaltijdcheques • de standplaats (Hasselt) is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Solliciteren? Solliciteren kan tot en met 25 maart 2011. De uitgebreide functiebeschrijving, het aanbod en de selectieprocedure zijn te vinden op www.natuurenbos.be.

www.jobpunt.be ANTWERPEN/LIMBURG/OOST-BRABANT

De groep AVEVE werd opgericht in 1901 en is toeleverancier aan de land- en tuinbouw. In 2009 realiseert de divisie VEEVOEDING, met fabrieken in Merksem en Aalter, met 240 gemotiveerde medewerkers een omzet van ca. 220 miljoen euro. AVEVE VEEVOEDING is een bloeiende onderneming in de vitale en toekomstzekere landbouwsector en is marktleider in de ontwikkeling, productie en distributie van veevoeders voor varkens, rundvee, pluimvee, paarden en neerhofdieren. De producten zijn hoofdzakelijk bestemd voor professionele veehouders. De markt wordt bewerkt samen met een uitgebreid netwerk van zelfstandige, lokale zaakvoerders. De merknaam AVEVE staat voor betrouwbare kwaliteitsproducten en heeft erg trouwe klanten. Voor de divisie VEEVOEDING zijn wij op zoek naar een (m/v):

WWW.AVEVE.BE

VERKOOPINGENIEUR B2B-MARKT ANTWERPEN/LIMBURG/OOST-BRABANT FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN: Na een degelijke opleiding bent u verantwoordelijk voor de adviesverlening en voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen in de regio Antwerpen, Limburg en het oostelijk deel van Vlaams-Brabant. Tot uw veelzijdig takenpakket behoren het: A. Verlenen van voedingsadvies aan varkenshouders; B. Ondersteunen van de klanten inzake management, selectie, staladvies, mestbankaangiften en mestafzet, algemene gezondheid,…; C. Onderhouden van en verkopen aan bestaande klantenrelaties; D. Analyseren van de markt, prospecteren en afsluiten van verkopen; E. Deelnemen aan beurzen en bijwonen van interne vergaderingen.

10 jaar 2000-2010

ERKEND BUREAU VG. 686/B

GEWENSTE KWALIFICATIES: Voor deze belangrijke technisch en commercieel gerichte functie komen uitsluitend DYNAMISCHE en GEMOTIVEERDE kandidaten in aanmerking, die beantwoorden aan de volgende kwalificaties: 1. Een hogere opleiding (bio-ingenieur, industrieel ingenieur,…). 2. Ervaring in, of affiniteit met de voedings- en/of landbouwsector. 3. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ervaring in een commerciële omgeving. 4. U bent communicatief en luistervaardig.

WAT HEEFT AVEVE U CONCREET TE BIEDEN? 1. Een boeiende, afwisselende functie binnen een financieel kerngezond topbedrijf. 2. Een interne opleiding en de mogelijkheid om uw talenten te ontwikkelen door blijvende professionele vorming. 3. Ruimte voor initiatief en reële doorgroeimogelijkheden binnen de groep. 4. Een competitief salarispakket met bonusregeling, extralegale voordelen en een representatieve bedrijfswagen. 5. De mogelijkheid om vooraf in een eerste persoonlijk gesprek met het bedrijf kennis te maken.

Snel informeren of telefonisch solliciteren? BEL RALF GUTSCHOVEN OP 089 30 55 05 OF 0478 43 61 68 bij voorkeur op ZATERDAG en ZONDAG tussen 11 en 15 u. of op WEEKDAGEN tussen 8.30 en 10 u. 's ochtends en ‘s avonds tussen 18.30 en 20 u. Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. U kunt ook reageren door uw cv VANDAAG NOG per post, fax of e-mail te sturen naar VMC-Select, ralf.gutschoven@vmc-select.be. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door VMC-Select. VMC bvba • CRAENEVENNE 95 • 3600 GENK • TEL.: 089 30 55 11 • FAX: 089 30 71 35 • E-MAIL: info@vmc-select.be • WEBSITE: WWW.VMC-SELECT.BE


028_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:47:57

28

VACATURE 19 MAART 2011

Ligt het welzijn en de gezondheid van de bevolking je nauw aan het hart? Grijp dan je kans en draag je steentje bij in een boeiende werkomgeving! Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid creëert op een kwaliteitsvolle wijze de voorwaarden waarbinnen het welzijns- en gezondheidsniveau van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden.

Momenteel zoeken wij (m/v):

Databeheerder en -analist

Afdeling Informatie en Ondersteuning (Brussel) - Team Gegevensverwerking en Resultaatopvolging Jouw functie: met specifieke software verzamel, verwerk en rapporteer je data rond geboorte en sterfte, ziekte, gezond leven en het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen. Je staat mee in voor het opstellen en uitvoeren van procedures van gegevensinzameling en gegevensverwerking, de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, de analyse van de resultaten en de aanmaak van diverse standaard- en ad hocrapporteringen. Je werkt ook mee aan de totstandkoming van een dashboard dat de opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan van het agentschap mogelijk maakt. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma met een aantoonbare interesse voor datamanagement. Studenten die ten laatste in juli 2011 afstuderen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Je hebt een grondige kennis van het MS-Officepakket. Je bent voornamelijk zeer bedreven in Access. Je hebt een basiskennis van databases. Kennis van business intelligence tools (bv. Cognos) (ontwikkelen van rapporten en kubussen), visual basics en IBM DataStage is een pluspunt of je bent bereid deze kennis zeer snel te verwerven.

Databeheerder

Afdeling Vlaamse Zorgverzekering (Brussel) - Team Gegevensbeheer Jouw functie: je analyseert en verwerkt bestanden van de zorgkassen met betrekking tot leden, aanvragen, tegemoetkomingen, … Je maakt diverse standaardrapporteringen op. Je werkt mee aan projecten die het gegevensbeheer van de Vlaamse Zorgverzekering optimaliseren. In overleg met inhoudelijke medewerkers stel je procedures voor gegevensinzameling en controle op. Ten slotte sta je in voor de verdere uitbouw van de webapplicaties van de afdeling door de behoeften van de eindgebruikers te achterhalen, deze te vertalen naar technische en logische vereisten ten behoeve van de externe ontwikkelaar en door het eindresultaat te testen. Hiertoe neem je deel aan overlegvergaderingen met alle betrokken actoren (zorgkassen, kruispuntbank, outsourcer …). Op termijn bestaat de mogelijkheid om zelf projecten te coördineren. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma met een aantoonbare interesse voor datamanagement. Studenten die ten laatste in juli 2011 afstuderen, kunnen zich ook kandidaat stellen. Je hebt affiniteit met databeheer en kennis van Microsoft Office, voornamelijk Access. Je hebt een basiskennis van Sharepoint. Kennis van Oracle/SQL en van Business Intelligence-tools (zoals Business Objects, Cognos, …) is een pluspunt.

Dossierverantwoordelijke Vlaamse Zorgkas Afdeling Vlaamse Zorgverzekering (Brussel) - Team Vlaamse Zorgkas

Jouw functie: je analyseert en verwerkt dossiers voor de leden van de Vlaamse Zorgkas en je formuleert een (voorstel van) beslissing omtrent deze. Je begeleidt en beantwoordt vragen van medewerkers bij complexe dossiers. In overleg met databeheerders maak je mailings op. Je volgt de werkzaamheden binnen het team mee op en coacht waar nodig medewerkers. Je werkt mee aan de optimalisatie van de interne werking, zodat werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteitsnormen, richtlijnen en procedures. Jouw profiel: je hebt een master- of licentiaatsdiploma. Je bent vaardig met informaticatoepassingen zoals Excel en Word. Je hebt affiniteit met de welzijnssector. Je hebt kennis van de relevante wetgeving over de Vlaamse zorgverzekering, vooral met betrekking tot leden- en financieel beheer of je bent bereid deze kennis snel te verwerven. Daarnaast ben je communicatief en analytisch sterk. Ook werk je graag nauwgezet en samen met anderen.

Wij bieden jou: een contract van onbepaalde duur • relevante ervaring wordt gehonoreerd • training-on-the-job • een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis openbaar vervoer naar en van het werk, gratis hospitalisatieverzekering, … Interesse? Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op www.jobpunt.be. Stuur je cv en motivatiebrief voor de functies van databeheerder (en -analist) uiterlijk 3 april 2011 en voor de functie van dossierverantwoordelijke Vlaamse Zorgkas uiterlijk 20 maart 2011 via e-mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be of per brief naar Yves De Backer, Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, MOD Personeel, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

www.jobpunt.be


029_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:48:08

VACATURE 19 MAART 2011

29

EUROPE Magnetrol is a worldwide US-based supplier of high-quality level and flow instrumentation for the oil and gas industry. The European headquarters in Zele produce and distribute instruments for Europe, Africa, the Middle East, the CIS countries, India and Pakistan. Recently, Magnetrol received an award as one of the fastest growing companies in Belgium. In the framework of its continuous growth, Magnetrol is now searching for a (m/f)

Business Development Manager Europe Your function: • You will be responsible for the launch and further development of Magnetrol products within the pharmaceutical and biotechnology industry in Europe. • After mapping out the market, you will build an optimal distribution structure from which you will develop the customer base. You will assess the existing distribution partners and possibly seek new partners within your market. • Based on your market and product knowledge, you will establish targeted contacts with potential customers. In doing so, you can rely on Magnetrol’s experience as a result of the introduction of these products on the American market. You think in terms of solutions and position yourself as your customer’s partner. • You will be supported by the technical and administrative team in Zele and you will report to the Sales Director EMEA. Our offer: • An autonomous and varied position with broad responsibilities within an international company with an informal and direct business culture. • A training package to guarantee a prompt and pleasant integration. • Support and commitment

from the management. • A competitive salary package, a company car and attractive fringe benefits. Your profile: • Through your education or experience, you have a good background in instrumentation. You have a solid background in the development of distribution networks and in market development in a B2B environment. • You are an “entrepreneur” and a strategic thinker who is motivated by autonomy and results. • You are a strong negotiator thanks to your analytical skills, customer-oriented attitude and relational skills. • Your fluent communication skills stimulate cooperation and discussion. Moreover you possess the ambition and charisma to kindle enthusiasm in people. • You think ahead and like challenges intrinsic to this pioneering role with career prospects. Your strong creativity, sense of initiative and perseverance allow you to discover, elaborate and implement opportunities. You preferably have experience in sales to the pharmaceutical and biotech industry. • You have excellent language knowledge (English) and you are prepared to travel 50% of the time.

Interested? Please send your application and cv, mentioning reference BE632037 to Hudson, attn. Stéphanie De Lange, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel. 09 243 89 94, e-mail stephanie.de.lange@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence.

This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

Onze echte aantrekkingskracht? Dat zijn onze medewerkers.

Als Federale Verzekering onderscheiden we ons door onze originele en zelfstandige structuur van het type “onderlinge verzekeringsmaatschappij”. Door deze vorm laten wij onze klanten delen in de winst, de restorno’s.

Federale Verzekering is dus niet zomaar een verzekeringsmaatschappij. Al 100 jaar kiezen we voor de menselijke aanpak, en dat voel je, ook als werknemer. Zo beheren al onze collega’s hun dossiers van A tot Z. Op die manier krijgt iedereen de kans om een brede vakkennis op te doen. En zoals we dicht bij onze klanten staan, werken we ook nauw samen met elkaar.

www.federale.be Federale Verzekering, Afdeling Human Resources, Saskia De Dobbeleer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel

Je werkplek is een karaktervol gebouw in het centrum van Brussel, vlakbij de bruisende Grote Markt en het Centraal Station. Bekijk dus snel onze vacatures voor bachelors in verzekeringen, rechten, boekhouding e.a. of solliciteer spontaan via de website.

Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B – BHG B-AA04.008 – W.RS.98 • Lid van Federgon

An enthusiastic, technical and hands-on entrepreneur to establish contacts with the pharmaceutical and biotechnology industry


030_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:48:36

30

VACATURE 19 MAART 2011

Bijt je vast in een job met smaak!

Een succesrecept als Hamal Signature? Dat is het resultaat van bijna 50 jaar ervaring en een uitmuntend team. Onze missie is dan ook simpel: ‘we zorgen voor de lekkerste slaatjes, elke dag, voor iedereen!’ Als erkenning voor de inzet van onze medewerkers won Hamal Signature de Prijs Ondernemen 2010. Vanwege onze groei zijn we op zoek naar medewerkers die zich met nthousiasme , ngagement en mpathie willen vastbijten in hun job! De merken van Hamal Signature:

Aankoper (Senior/Junior)

Senior Planner

Supervisor Productie

Marketing Assistant

Storingstechnieker

Orderpicker

Je garandeert de continue toelevering van de behoefte aan grondstoffen en verpakkingen, die voldoen aan de bedrijfsnoden en specificaties en legt termijncontracten vast om prijs en toelevering te garanderen Je analyseert de markt en de cost-drivers, formuleert op basis hiervan mogelijkheden Je bouwt een relatie uit met leveranciers/contractors en zorgt voor goede bronnen van informatie en trendopvolging Je rapporteert aan de Operations Director

Samen met je 3 collega-supervisors coach je een 100-tal productiemedewerkers waarbij ieder zijn/haar team stuurt Je begeleidt je medewerkers naar maximale zelfsturing zodat ze zowel individueel als in team sterk presteren Je werkt mee aan projecten ter verbetering van de resultaten op de werkvloer en lost ad-hoc problemen op waar nodig Je rapporteert aan de Productiemanager Je werkt in 2 ploegen: vroege/late

Je bent samen met je collega’s van de technische dienst verantwoordelijk voor het onderhoud van het machinepark Je voert de voorziene preventieve onderhoudswerkzaamheden uit en zorgt ervoor dat productiestilstanden omwille van technische problemen snel en efficiënt verholpen worden Je rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst Je werkt in 2 ploegen: vroege/late

Je stuurt een team van 3 planningsmedewerkers aan Je stelt een korte- en langetermijnplanning op en zorgt voor optimale voorraadniveaus Je neemt initiatief om planningstools te onderhouden en waar nodig verder te optimaliseren Je rapporteert aan de Supply Chain Manager

Je ondersteunt de Productmanagers bij het uitwerken van communicatie- en marketingprojecten Je brengt projecten op een pragmatische en accurate manier tot een goed einde Je coördineert productlanceringen en verpakkingswijzigingen Je rapporteert aan de Marketing Director

Je zorgt voor een correcte orderpicking zodat onze klanten tijdig kunnen beleverd worden Je ontvangt goederen en stockeert deze in het magazijn Je draagt mee zorg voor de veiligheidsregels binnen het magazijn Je rapporteert aan de Supervisor Magazijn Je werkt in 2 ploegen: vroege/late

Surf snel naar www.hamalsignature.com of mail je brief en cv naar Luc.Vermeiren@hamalsignature.be Hamal Signature nv · Steenweg op Tielen 53 · B-2300 Turnhout · tel. +32 (0)14 42 61 11 · fax +32 (0)14 42 88 81 · www.hamalsignature.com

Commercieel talent met een hart voor makelaars? Succes verzekerd. Euromex is een onafhankelijke en toonaangevende rechtsbijstandverzekeraar. We maken deel uit van de Zwitserse Baloise Group en overtreffen elk jaar de groei van de markt. Word jij onze nieuwe collega in dit succesverhaal? Best mogelijk, want voor de regio Noord-Oost-Vlaanderen zijn we op zoek naar een (m/v):

Junior Account Manager Je uitdaging

Ons aanbod

Je profiel

Belangstelling?

Je staat in voor de ontwikkeling van een commercieel accountplan. Dat plan geldt als richtsnoer voor het behalen van de productietargets, het verdiepen van de samenwerking met bestaande makelaars en het ontwikkelen van relaties met nieuwe makelaars. Als businesspartner van de makelaars ben je optimaal bereikbaar, zorg je voor een uitstekende informatievoorziening en help je hen om hun Euromexportefeuille op een rendabele manier te laten groeien. Je rapporteert aan de Commercieel Directeur van Euromex. Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in Verzekeringen, of je bent gelijkwaardig door ervaring. Met minstens 1 tot 2 jaar ervaring in een commerciële of klantgerichte functie in de financiële sector sta je nog steviger in je schoenen. Je bent Nederlandstalig; kennis van het Frans is een pluspunt. Enthousiasme, leergierigheid en contactvaardigheid zijn kwaliteiten die we beslist appreciëren.

Euromex biedt je een boeiende job bij een gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar die zijn medewerkers verantwoordelijkheid geeft. Je mag rekenen op een doorgedreven startopleiding, een permanente vervolmaking en begeleiding. Je komt terecht in een modern bedrijf waar je aan de slag kan in een leuke werkomgeving. Euromex biedt je ook een aantrekkelijke verloning, inclusief groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en een gunstige vakantieregeling. Aarzel niet en neem contact op met Karen De Winter. Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar Euromex, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem of mail naar: karen.dewinter@euromex.be


031_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:49:26

VACATURE 19 MAART 2011

31

Corporation

NV,

Channel and Brand Manager Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een innovatief Channel Marketing concept ter ondersteuning van de groei van onze Wolf en Champion distributors in ongeveer 35 landen. Uw sterke channel marketingkennis helpt uw distributeurs bij het vinden van nieuwe klanten en kanalen en het versterken van bestaande relaties. Je begeleidt de Wolf en Champion accountmanagers bij de roll-out van dit businessconcept. Je bent ook verantwoordelijk voor de internationale branding en marketingacties voor onze twee merken in de lokale markten. U werkt hiervoor samen met een gereputeerd communicatieagentschap. Naast een hogere opleiding in marketing beschik je over minimum 5 jaar relevante ervaring in een marketingfunctie binnen een B2B-omgeving. Een mature kennis van channel marketing, maar ook van branding en event marketing is noodzakelijk. Dankzij jouw strategisch inzicht, creatieve aanpak en actieve initiatiefname weet je innovatieve projecten op touw te zetten. Gedrevenheid en sterke coördinerende skills kenmerken jou. Binnen deze internationale context is een sterke talenkennis Nederlands-Engels-Frans onontbeerlijk. Je rapporteert aan de General Sales & Business Development Manager.

Web Platform Manager van het gehele webplatform (Websites + Extranets) die ondersteund worden door een modern Content Management System (CMS). Het webplatform heeft informatieve, educatieve en e-marketingdoeleinden die door jou gevoed worden. Hiervoor verzamel je zowel intern als extern de vereiste key-informatie en onderhoud je diverse contacten. distributeurs. Uiteraard werk je in deze functie nauw samen met de Channel and Brand Manager en ontwikkel je Development Manager. Een hogere opleiding combineer je met 3 à 5 jaar relevante ervaring. Zo was je reeds betrokken bij de implementatie van een project omtrent online platforms met externe partners en/of heb je ervaring met het opzetten en onderhouden sterk organisatietalent combineer je met een uitstekende kennis Engels. Bijkomende talen vormen een pluspunt.

Data Administrator

Wolf

Oil

met zetel te Hemiksem, is een onafhankelijke producent van gericht in 1955 en is vandaag internationaal uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in de sector. Dankzij haar jarenlange ervaring kan de organisatie een uitstekende service bieden, gaande van het mengen, afvullen en verpakken, tot de distributie naar de eindverbruikers. De hoge

in te spelen, ligt mee aan de basis van de sterke stijging van het productievolume tijdens de laatste jaren. Surf voor meer informatie naar www.wolfoil.com In het kader van de verdere uitbouw van de Sales & Marketing activiteiten voor het promoten van de eigen merkproducten Wolf en Champion in meer dan 35 landen, enthousiaste medewerkers (m/v):

Channel and Brand Manager Web Platform Manager Data Administrator Netwerkbeheerder

Je bent verantwoordelijk voor het voeden en up-to-date houden van volledige en accurate informatie (o.a. product- en prijsinformatie) in de verschillende databases. Hiertoe krijg je zowel intern als extern input en weet je binnen een grote hoeveelheid informatie (tekst en cijfermateriaal) vlot structuur aan te brengen. Je waakt er ook over dat alle data correct is. Kortom, je fungeert als ‘content’-leverancier voor alle databases. Naast een administratieve basisopleiding kan je reeds terugblikken op 3 tot 5 jaar professionele ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent vertrouwd met het beheren, structureren en encoderen van data. Idealiter kwam je reeds in aanraking met een bepaalde type database en/of Content Management Systeem. In elk geval ga je uiterst nauwkeurig te werk en heb je zin voor orde. Tot slot, spreek je vlot Nederlands en Engels.

Netwerkbeheerder Je staat in voor de analyse van de huidige en toekomstige behoeften op het vlak van netwerkinfrastructuren en hardware. In overleg met het management bepaal je wat de prioriteiten zijn en evalueer je de service van externe partners. Verder ondersteun je je collega’s m.b.t. technische vragen en zorg je voor het dagelijks onderhoud van de volledige netwerkinfrastructuur en de installatie van hardware. Je rapporteert aan de IT Manager. Naast een bachelor in informatica, beschik je over minimum 5 jaar ervaring in een functie waar je verantwoordelijk was voor het netwerkbeheer. Firewalls, VM Ware-omgevingen, Exchange Servers, Caché-databases, beveiligingsoplossingen en back-upsystemen in een Windows-omgeving hebben geen geheimen meer voor jou. Ervaring met de ondersteuning van de noden van een ERP-pakket vormt zeker een pluspunt. Je communiceert vlot in het Nederlands en in het Engels.

Wolf Oil Corporation biedt uitdagende functies binnen een dynamische organisatie. Je krijgt er de ruimte om je competenties verder te ontwikkelen en kan rekenen op een competitief salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

Geïnteresseerde kandidaten reageren via onze website www.dip.be of mailen hun cv naar antwerpen@dip.be. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03/220.28.00 Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 - Lid van Federgon. Member of Glasford International www.glasford.com

WWW.WOLFOIL.COM

11100 WolfOil Vacature A4 Rechts v3 indd 1

17/03/11 15:43


032_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:52:32

32

VACATURE 19 MAART 2011

ruimtelijke planning & mobiliteit west-vlaamse intercommunale dienstverlenende vereniging

woonprojecten

bedrijfshuisvesting

milieu & natuur

projectregie

Voor de technische opvolging en het duurzaam beheer van onze bedrijventerreinen zijn wij op zoek naar een m/v

Technisch parkmanager De west-vlaamse intercommunale - wvi - is een dienstverlenende vereniging met zetel in Brugge. In opdracht van 54 West-Vlaamse gemeenten en de provincie zorgen we voor een gebiedsgerichte, geïntegreerde aanpak van de planning en de projectontwikkeling. Onze opdracht: bedrijfshuisvesting ontwikkelen, woonprojecten realiseren, studiewerk verrichten en advies verlenen op het vlak van ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en natuur.

U bent bij voorkeur bachelor bouw of architectuur-assistentie met enkele jaren ervaring, en zal instaan voor onder meer:

A l l e i n f o v i n d t u o p w w w. w v i . b e

Baron Ruzettelaan 35

Uw plaats van tewerkstelling is Brugge, maar u bezoekt frequent de bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen.

8310 Brugge

personeelsdienst@wvi.be

MANAGEMENT ASSISTENT VAN DE CEO

Plopsa is de populaire themaparkengroep, opgebouwd rond de succesvolle themafiguren van Studio 100. Plopsa baat momenteel vijf parken uit: Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden (NL) en Holiday Park (D). Jaarlijks bezorgen we meer dan 2.500.000 bezoekers een onvergetelijke dag. In het kader van de verdere uitbouw van onze groep en de versterking van ons team zijn we voor vaste aanwerving op zoek naar (m/v):

BEDRIJFSJURIST

FUNCTIE Als administratieve rechterhand verzeker je een adequate ondersteuning in het dagelijks functioneren van de CEO. Je staat samen met je collega’s in voor agendaplanning, briefwisseling, klachtenbehandeling, voorbereiding van vergaderingen en opmaken van verslagen. PROFIEL Je hebt een Bachelordiploma Office Management op zak en reeds een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Je werkt vlot met de courante MS-Office toepassingen. Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans met een goede kennis Engels en Duits.

PAYROLLVERANTWOORDELIJKE BELGIË - NEDERLAND

FUNCTIE Vanuit je kantoor in De Panne ben je als bedrijfsjurist samen met je collega voornamelijk bezig met het opmaken, analyseren en nalezen van allerhande contracten met externe partijen. Je ondersteunt de Financieel Directeur met juridisch advies betreffende contracten, sponsorships, … Je volgt ook de dossiers op die aan externen worden toevertrouwd (advocaten, notarissen, …).

FUNCTIE Vanuit je kantoor in De Panne ben je verantwoordelijk voor het correcte verloop van het payrollgebeuren voor de verschillende Plopsa-parken in België en Nederland. Je staat hiervoor in nauw contact met ons sociaal secretariaat. Je volgt nauwgezet de wijzigingen binnen de sociale wetgeving op en implementeert die binnen de werking van het bedrijf. Je hebt een zeer goede kennis van de Belgische sociale wetgeving, bij voorkeur heb je ook ervaring met Nederlandse sociale wetgeving. Verder ben je verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de personeelsbudgetten. Je rapporteert aan de Personeelsdirecteur.

PROFIEL Je hebt een Masterdiploma Rechten op zak en reeds een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans met een goede kennis Engels en Duits. Standplaats van deze functie is Plopsaland De Panne.

PROFIEL Je volgde een hogere opleiding Personeelswerk of Sociaal adviseur (bachelorniveau). Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring (sociaal bureau, payrollfunctie) achter de rug. Je kan vlot overweg met de gangbare Office-paketten en bent sterk in administratie (cijfervaardig).

DIRECTEUR SAFETY

TEAMLEADER F&B

FUNCTIE Als Directeur Safety voor de Plopsa-groep ben je verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het veiligheidsbeleid in de verschillende Plopsa-parken. Je ziet er op toe dat het globaal veiligheidsplan in de verschillende departementen toegepast wordt. Je zorgt er voor dat alle vereiste keuringen plaatsvinden en alle veiligheidsprocedures opgevolgd worden. Je stelt de lokale evacuatieen noodplannen op in overeenstemming met de betrokken lokale officiële instanties. Je werkt voornamelijk op de hoofdzetel in De Panne maar op geregelde tijdstippen ben je aanwezig in de verschillende Plopsa-sites. Maandelijks neem je deel aan het CPBW. Je rapporteert aan de CEO.

FUNCTIE Je runt een horecapunt in Plopsaland De Panne. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de bestellingen, correcte productie, het proper houden van je outlet, …. Je houdt de personeelskost en de cost of sales onder controle. Je beschikt hiertoe over een team van seizoensmedewerkers. Tijdens evenementen help je mee bij het bereiden van banketten in onze feestzalen. Je rapporteert aan de F&B-manager van De Panne.

PROFIEL Je hebt een Ingenieursopleiding met succes afgerond en bent in het bezit van een diploma preventieadviseur niveau 2. Je hebt een relevante ervaring als preventieadviseur achter de rug en hebt een uitgesproken hands-on mentaliteit. Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans met een goede kennis Engels en Duits.

INGENIEUR INVESTTEAM FUNCTIE Als lid van het Investeringsteam van de Plopsa-groep ben je verantwoordelijk voor alle technische investeringen in de verschillende Plopsa-parken. Dit houdt in dat je in samenwerking en nauw overleg met de Technisch Directeur alle technische aspecten (sanitair, elektriciteit, verwarming, ventilatie, …) van de nieuwe investeringen en bouwprojecten in de Plopsa-parken coördineert en opvolgt. Je onderhandelt met leveranciers en staat in voor de budgetopvolging. Je verdeelt je tijd tussen je kantoor in De Panne en de verschillende Plopsa-parken en bent niet te beroerd om zelf ook, indien nodig, mee te sleutelen en te werken aan oplossingen voor technische problemen.

PROFIEL Je voltooide je opleiding aan de hotelschool (keuken- en zaalgericht) of gelijkwaardig door ervaring en je hebt reeds een vijftal jaren relevante werkervaring. Je leidt probleemloos een team en je slaagt erin ook tijdens de drukke momenten onze klanten een correct product en de nodige service te bieden.

AANBOD Plopsa biedt een zeer afwisselende job in een groeibedrijf met informele, open werksfeer tussen gemotiveerde collega’s. We voorzien een competitief salarispakket inclusief extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, …).

INTERESSE Stuur je kandidatuur met gedetailleerd CV naar Plopsa, t.a.v. Maarten Brutin, De Pannelaan 68, 8660 De Panne. Of mail naar personeelsdienst@plopsa.be

PROFIEL Je bent van opleiding Ingenieur met een uitgesproken hands-on mentaliteit. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die zich kan vastbijten in een dossier en bij voorkeur heb je al ervaring in een gelijkaardige functie opgebouwd. Je bent vlot tweetalig Nederlands-Frans met een goede kennis Engels en Duits.

Ontdek meer over Plopsa op


033_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:52:53

VACATURE 19 MAART 2011

33

Naar aanleiding van een interne promotie kijken we voor de vestiging in Lier uit naar een (m/v):

PLANT MANAGER FUNCTIE:

PROFIEL:

AANBOD:

Greif

SOLLICITEREN? www.dip.be antwerpen@dip.be 03 220 28 00.

www.greif.be

Demag Cranes & Components is een wereldmarktleider op het gebied van installaties voor intern transport in bedrijven. van den Berg Transporttechniek vertegenwoordigt Demag in België en Nederland en is tevens een belangrijk constructeur van rolbruggen. De klanten zijn in alle industrietakken te vinden en zijn geografisch verspreid over gans België.

Commerciële Technici Binnendienstfuncties Afdeling Verkoop Service, Verkoop Componenten en Rolbruggen Afdelingstaken Het uitwerken van offertes en adviseren van klanten, het processen van de orders. Het inplannen en telefonisch ondersteunen van eigen technici in de buitendienst. De coördinatie van montages en keuringen. Implementatie van het VCA traject. Profiel kandidaat (M/V) Industrieel ingenieur of graduaat elektro - mechanica ( A2 elektro - mechanica kan ook mits brede ervaring in een soortgelijke job) Klantgerichte commerciële ingesteldheid, Oog voor detail. Goede affiniteit met techniek. Teamspeler. Organisator en motivator. Een vlotte gesproken tweetaligheid Nl/F is een must. Woonachtig in de regio Antwerpen of binnen goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer Mail uw sollicitatiebrief met cv naar verkoopleiding@demag.be Vragen? > >>> Roland Van Dievoet T 03/213.30.30

De groep Van Havermaet Groenweghe met kantoren in Hasselt, Genk, Herentals en Antwerpen staat aan de top van Vlaanderen op het vlak van accountancy en gespecialiseerde dienstverlening aan bedrijven. Ruim 140 gedreven medewerkers staan voor u klaar met één belangrijk motto: kwaliteit met een sterke persoonlijke toets. Om de groei binnen onze diverse disciplines te realiseren, zijn wij voor onze vestiging in Hasselt op zoek naar m/v:

Jurist sociale wetgeving

- Motmans-Van Havermaet

Profiel: U bent master in de rechten met een specialisatie sociale wetgeving of gelijkwaardig door ervaring. U kan bogen op 5 à 7 jaren representatieve ervaring. U heeft kennis van de diverse Belgische arbeidsrechterlijke sectorreglementeringen, loonfiscaliteit en bent vertrouwd met internationale tewerkstellingsproblematieken, o.a. internationale socialezekerheidsregelgeving, de expat-status, split salaries, grensoverschrijdende tewerkstelling ... Daarnaast bent u ook goed vertrouwd met het zelfstandige statuut. U beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden, sterke commerciële reflexen en heeft impact op uw omgeving. U heeft grondige kennis van het Engels, kennis van de Duitse taal is een troef. Aanbod: Een aantrekkelijke werkomgeving in een innoverende organisatie. Een afwisselende jobinhoud in een sterk groeiend marktsegment. Persoonlijke contacten met onze relaties, zowel nationaal als internationaal.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Van Havermaet Groenweghe, Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt, t.a.v. Bart Depraetere Tel.: 011 30 13 70 • E-mail: bart.depraetere@vanhavermaet.be

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Functie: Als één van de pijlers van onze juridische afdeling handelt u zowel vanuit een juridische als business georiënteerde focus. U volgt de sociale wetgeving, het socialezekerheids- en arbeidsrecht op, geeft advies aan klanten en zet de veranderingen in de praktijk van de organisatie om. U informeert, adviseert en vertegenwoordigt onze Belgische en buitenlandse klanten inzake sociale en parafiscale regelgeving, verblijfsreglementeringen en vreemdelingenrecht. U begeleidt bij sociale inspecties en sociale audits.


034_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:53:15

34

VACATURE 19 MAART 2011

Curious about how you could spread your wings in our continuously growing organization? Check out the information about our vacancies on www.sas.com/belux/jobs.

Pre-Sales & Delivery Consultants • •

Risk Management: market & credit risk, ALM, insurance risk, Basel II, Solvency II. Business Analytics Framework: BI technologies, ETL processes, development of data warehouses and data marts.

Project Managers: management & execution of complex IS projects Technical Consultants / Architects: solution & technical architectures, enterprise & technical integration

Delivery Consultants •

• •

You can. At SAS

Financial Intelligence: reporting, budgetting, planning, strategy, forecasting, risk & audit process, ABM. Customer Intelligence: campaign management, optimization & automation, digital marketing. Business intelligence: ETL, data warehouse & data marts, OLAP, RDBMS, web reporting. Analytics: forecasting, optimization & data mining solutions.

SAS is the leader in business analytics, helping companies worldwide to make accurate predictions about Post-sales Consultants their customers, performance, financials, risks and more. • Customer Support: technical support to SAS users at customer site. • Customer Training: providing software and business solutions For 35 years now, we have overcome all technological changes and withstood the storm of new trends. training to SAS users This is only possible thanks to a good recipe: product development and innovation nurtured by • • •

Are you interested?

Continuous training and improvement of our people in different technologies and business areas. SAS’ ongoing support to develop skills and to take ownership of further personal evolution. The knowledge and experience of top trainers and “experts in the field”.

Visit our jobsite www.sas.com/belux/jobs for more information or send your cv to marie-anne.van.den.poel@sas.com

We create the environment and offer our people the tools and support to be successful from the first day until the rest of their career.

SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! SPIRIT

CREATIEF

MOTIVATIE

TEAMSPELER

TOEKOMST

CHIEF HR MANAGER (M/V) SIOEN Industries (www.sioen.com) is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio aan activiteiten en producten: coating van technisch textiel, confectie van beschermkledij, productie van fijnchemicaliën en verwerking van technisch textiel. Verticale en horizontale integratie, diversificatie en permanente groei zijn een solide basis voor een beloftevolle toekomst. Je uitdaging

Can you feel it? Join our Secretary Plus-team!

Je profiel

Wij bieden

Visit www.secretary-plus.be for more information or send us your cv and motivation via talents@secretary-plus.be!

Is deze uitdaging iets voor jou?

a&s

Careers

www.ascareers.be


035_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:53:27

VACATURE 19 MAART 2011

Riankar is exclusieve invoerder van Riwax-producten op de Belgische markt sinds 1988. Riwax-producten zijn de referentie op het vlak van polier- en onderhoudsproducten voor wagens en boten. Om het steeds toenemend succes van RIWAX te ondersteunen wenst Riankar haar ploeg te versterken met:

Een commerciële medewerker Vlaanderen m/v Een commerciële medewerker Wallonië m/v

VRIJ INSTITUUT VOOR TECHNISCH ONDERWIJS (VITO vzw) Hoogstraten wenst voor indiensttreding per 1 september 2011 een

ADJUNCT-DIRECTEUR

(m/v)

Zijn verantwoordelijkheden: Ondersteunen van de schoolorganisatie in de ruimste zin van het woord; o.a. - ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel - een effectieve schoolorganisatie verder ontwikkelen ten voordele van een vlotte werking en een goed werkklimaat

Een administratieve medewerker m/v

De formele vereisten: - diploma van het type master (HOLT of universitair) - bewijs van pedagogische bekwaamheid - een sterke affiniteit/kennis van de nijverheidstechnische sector - ca 10 jaar ervaring in het onderwijs

ondersteunende functie

Alle kandidaten hebben ervaring en een passie voor de automobielsector. Riankar biedt een volwaardige opleiding aan en een attractieve verloning. Indien u zich aangetrokken voelt om voor een jong en dynamisch bedrijf te werken in een expansieve sector stuur dan uw cv naar caroline.van.der.plancke@riankar.be of Riankar

Een functie met autonomie, toekomst, uitdaging en fun, …? Bij Robert Walters & Walters People kan het, vooral voor mensen met ”passie”!

Bijkomende informatie: Jan van Opstal, directeur, tel. 0473 93 34 81 Kandidaturen dienen voor 31 maart toe te komen, per gewone brief op volgend adres: Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs t.a.v. de voorzitter A. Bevers Gravin Elisabethlaan 30 - 2320 HOOGSTRATEN

www.robertwalters.be www.walterspeople.be

Robert Walters is een gevestigde waarde in de rekruteringswereld. De groep, genoteerd op de Londense beurs, stelt wereldwijd 1.800 mensen tewerk en heeft 43 kantoren in 20 landen. Met meer dan 20 jaar ervaring en aanwezigheid op de Belgische markt heeft ons kantoor een uitstekende reputatie opgebouwd in de rekrutering van financiële, juridische en HR-profielen op middle en senior managementniveau, alsook met zijn activiteiten in interimmanagement.

Robert Walters (Brussel) zoeken wij kandidaten met een eerste ervaring van 2 tot 5 jaar in een financiële, commerciële of HR-functie.

Teneinde te voldoen aan de vraag van de klanten werd enkele jaren geleden Walters People opgericht, gespecialiseerd in de rekrutering van tijdelijke en junior boekhoudkundige en financiële profielen.

Walters People (Groot-Bijgaarden) verwachten wij collega’s met een eerste ervaring in financiën, boekhouding of gelijkwaardig.

Om de verdere uitbreiding van onze activiteiten te ondersteunen, zoeken wij dynamische, commerciële, ethische en - laten wij eerlijk zijn - ook hardwerkende (m/v)

Recruitment Consultants B-AA05.045 - 472/B - W.RS.319

Robert Walters en Walters People geven u de kans om te leren en u verder te ontwikkelen in een stimulerende en commerciële omgeving met opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De weerhouden kandidaten beschikken over een master- of bachelordiploma en, voor de beoogde business, relevante ervaring.

AUSTRALIA

BELGIUM

35

CHINA

FRANCE

HONG KONG

IRELAND

JAPAN

LUXEMBOURG

NETHERLANDS

Interim Management (Brussel) zoekt mensen met ervaring in IT, mogelijk als Project Manager of in een commerciële functie in dezelfde sector.

Onze toekomstige collega’s hebben commerciële flair, goede communicatieve vaardigheden en zijn gemotiveerd om klantenrelaties uit te bouwen. Zij kunnen onderhandelen op verschillende niveaus en wensen hun technische kennis op een andere manier te van het Frans en het Engels zijn noodzakelijk. e-mailadres: frank.vandevoorde@robertwalters.com, of per post op volgend adres: A. Gossetlaan 54, 1702 Groot-Bijgaarden. Alle sollicitaties worden behandeld in strikte vertrouwelijkheid.

NEW ZEALAND

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

SPAIN

THAILAND

UK

USA


036_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:53:48

36

VACATURE 19 MAART 2011

Word een gezicht van De Lijn

Succesvol rekruteren? Bel Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

Wij zoeken:

voor De Lijn Vlaams-Brabant ter versterking van ons team (m/v)

Back-upwoordvoerder/Werfcommunicator Functie: je ondersteunt de woordvoerder in het uitwerken en uitvoeren van een efficiënt persbeleid. Je bent dus onder meer verantwoordelijk voor het organiseren van persconferenties, het opstellen van persberichten en het beheren van een perscontactendatabase. Ook beheer en analyseer je alle gegevens betreffende perscommunicatie en waak je over de persjaarplanning. Tot slot vervang je de woordvoerder tijdens diens afwezigheid. Als werfcommunicator verwerk en coördineer je de verspreiding van correcte werfinformatie met een impact op het openbaar vervoer om zo een positieve perceptie over de werken te creëren en eventuele ontevredenheid te minimaliseren. Profiel: je beschikt over een bachelordiploma en een rijbewijs B en bent een uitmuntend communicator. Je houdt je eigen deskundigheid up-to-date en volgt, indien nodig, opleidingen om deze uit te bouwen. Ervaring met perscommunicatie is een pluspunt. Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met duidelijk cv vóór 30 maart 2011 naar De Lijn Vlaams-Brabant, Dienst Personeelsbeheer, Martelarenplein 19, 3000 Leuven, of e-mail naar jobs.vlbrab@delijn.be. Voor meer informatie bel naar 016 31 36 81. De Lijn werkt aan het bevorderen van gelijke kansen in haar personeelsbeleid. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Boeiend en afwisselend werk in de horeca ! Leverancier van Horecamateriaal zoekt m/v:

VERTEGENWOORDIGERS Antwerpen en Mechelen, Kempen en Waasland, Oost- en West-Vlaanderen.

• bezoek aan cliënteel en prospectie • werk in eigen streek • volledige opleiding door de firma • ideaal voor beginners.

Bel Dhr. F.Vermeylen op 03/664 78 98 Ma-Di-Woe tussen 9 en 16 uur.

f werving, selectie en onderzoek van commercieel-technische medewerkers f opleiding: maatwerkprojecten, open training en coaching f advies en consultancy toegespitst op de B2B technisch-commerciële sector f lid van Federgon - Erkend voor het Vlaams/Waals/Brussels Gewest kmo-portefeuille

KANTOREN: C.Marckxlaan 25, 2550 Kontich - Tel.: 03 457 22 78 TRAININGSCENTRUM: Koningin Astridlaan 9, 2550 Kontich

www.dreessen.be Lid van de Federatie der Wervings- en Selectiebureaus erkend selectiebureau voor het Vlaams/Waals/Brussels Gewest: VG.365/B - W RS.200 - B-AB 05.012

Gespecialiseerd in commercieel-technische niveaufuncties


037_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:53:53

VACATURE 19 MAART 2011

www.dip.be

Laborant Copagro is marktleider in de Benelux inzake distributie van verf en decoratie aan de vakman. Daarnaast heeft Copagro ook een eigen productie van een volledig verfassortiment. Via groothandelaars (ongeveer 100 verkooppunten in de Benelux) bieden zij aan de schilders en decorateurs het juiste product tegen de scherpste prijs en met de beste service. Professionele productinformatie, aanzienlijke voorraden, snelle leveringstermijnen en de onmiddellijke nabijheid van een Copagroverkooppunt zijn de pijlers van hun service. Sinds twee jaar profileert Copagro zich zeer actief op Europees niveau door de uitbouw van een internationaal samenwerkingsverband met een Franse en Spaanse groep die eveneens actief zijn in de verf- en decoratiesector. In het kader van de verdere groei van de organisatie zijn we voor Copagro (locatie Temse) op zoek naar volgende nieuwe medewerkers (m/v):

Je staat in voor de dagelijkse opvolging en ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten in het laboratorium. Dit houdt in dat je deelneemt aan de verf- en kleurontwikkelingen. In dit researchgebeuren denk je actief mee over de ontwikkeling van nieuwe verfkwaliteiten, grondstoffen en de uitbouw van het kleurmengsysteem. Daarenboven geef je input aan een continue verbetering op het vlak van kwaliteit van de verf, waarbij je de kwaliteitscontrole van de afgewerkte verven voor je rekening neemt. Op basis van evoluerende klantenbehoeften ontwikkel je formules voor nieuwe verven en/of kleuren. Naar de eindklanten toe geef je de nodige service rond de kleurmengsystemen die zij gebruiken. Je blijft daarbij op de hoogte van nieuwe trends en markttendensen op het vlak van verven en kleuren. Ook bij het uitdenken en implementeren van de onderzoeksprocedures in het labo geef je ondersteuning. Je rapporteert aan de productiemanager. Voor deze boeiende onderzoeksfunctie genoot je een opleiding op bachelorniveau, bijvoorbeeld in de richting chemie. Een werkervaring, bv. in de scheikundige industrie (polymeren) of een aanverwante van de verfindustrie, is een pluspunt. Als je een bepaalde affiniteit hebt met verf, kleurenmenging en research daarin, dan vormt dat een meerwaarde. Met een analytische benadering los je problemen op. Bovendien sta je bekend voor je administratieve skills en nauwkeurige planning. Met een hands-on mentaliteit lever je kwaliteitsvolle oplossingen in een researchomgeving. Je bent iemand die autonoom en plichtsbewust kan werken en die vlot communiceert. Je hebt een basiskennis Frans en Engels.

Commercieel-administratief medewerker

In eerste instantie onderhoud je telefonische contacten met de groothandelaars. Je krijgt een eigen portefeuille toegewezen en biedt hen een antwoord op hun technische vragen; daarnaast geef je correcte informatie, ook op producttechnisch vlak. Bovendien verzorg je de bestellingen en lever je een servicegerichte klachtenbehandeling. Vervolgens sta je in voor de orderverwerking en begeleid je het hele proces van bestelling tot levering. Hiervoor werk je nauw samen met je collega’s van het magazijn en de commerciële buitendienst. Tevens ben je ook het eerste aanspreekpunt voor klanten/bezoekers aan de receptie. Tot slot neem je een aantal algemene administratieve taken voor je rekening. Je bent enthousiast en gedreven en kan een drietal jaar relevante ervaring voorleggen in een commerciële/ administratieve functie. Bij voorkeur behaalde je een bachelordiploma of ben je gelijkwaardig door ervaring. Je uitgesproken klant- en servicegerichte ingesteldheid combineer je met sterke administratieve skills. In drukke en/of moeilijkere situaties weet je het hoofd koel te houden. Je bent flexibel ingesteld, kan zelfstandig werken en houdt ervan actief deel te nemen in het teamgebeuren. Je communiceert vlot en dit zowel in het Nederlands als Frans. Je kan tevens vlot overweg met MS Office (Word, Excel, Access).

Geïnteresseerde kandidaten reageren bij voorkeur via onze website www.dip.be of mailen hun cv naar antwerpen@dip.be ter attentie van Geert Messens. Voor bijkomende vragen kan je terecht op 03 220 28 00. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Erkend Wervings- en Selectiebureau VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191 Lid van Federgon. A Glasford International Partner (www.glasford.com)

Copagro biedt, naast een boeiende functie in een dynamische en groeiende omgeving, een degelijke opleiding en een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. Je maakt deel uit van een hecht team waar een mensgerichte aanpak centraal staat.

KBC-medewerkers bekronen hun bedrijf voor de zesde keer op rij mee tot ’Beste Werkgever’! Ruimte voor je ambities Bij KBC hebben we de ambitie om de beste bank-verzekeraar van het land te zijn. We spreken vloeiend de taal van onze cliënten, omdat we écht van hier zijn. En we streven ernaar om het steeds beter te doen. Met 15 000 medewerkers die dag na dag de lat hoger durven te leggen. We werden dan ook niet voor niets opnieuw verkozen tot ‘Beste Werkgever’. Nu al voor de zesde keer op rij!

Ruimte voor je leven Op deze bekroning zijn onze medewerkers terecht trots. Want bij KBC werken we niet alleen keihard voor onze cliënten. We zorgen er ook voor dat iedereen ruimte krijgt voor zijn persoonlijke ambities en verwachtingen. Daarom biedt KBC méér dan een 9 to 5. En geloven wij steevast in 9 to life. In werken en leven in balans met carrièreplanning, ontwikkeling, flexwerken en een eigentijds personeelsbeleid.

Wil je ook werken bij de ‘Beste Werkgever’? Op dit moment zijn er heel wat openstaande vacatures, zowel voor bachelors als voor masters. Wil jij ook proeven van onze unieke bedrijfscultuur? Solliciteer dan meteen online op www.9tolife.be.

Ontdek onze jobs op

www.9tolife.be

Breng leven in je werk.

37


038_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:50:56

38

VACATURE 19 MAART 2011

Zen Renewables biedt jou een uitdagende functie binnen een groeiende markt en een dynamisch team. Wij geven je de nodige technische ondersteuning, maar ook begeleiding wat betreft het ontwikkelen van je people management skills. Wanneer je markt groeit en je jouw team meekrijgt, kan je verder doorgroeien naar een functie als Sales Director op Benelux niveau. Daarnaast mag je een salaris verwachten in lijn met jouw ervaring en aangevuld met de nodige extralegale voordelen (wagen,laptop).

Je beschikt over een Bachelor denk- en werkniveau en hebt een gedegen verkoopervaring, bij voorkeur in de installatiewereld of met project management. In dezelfde balans willen we een gedegen ervaring met het coachen en motiveren van een team in jou terugvinden. Daar de verkoop in een een meerwaarde. Stuur dan snel je cv en motivatiebrief met vermelding van de functietitel ‘Dynamische Account Manager’ naar: jobs@gitp.be of per brief naar: GITP t.a.v. Anouck de Chaffoy, Korte Kievitstraat 22, Gebouw C12, 2018 Antwerpen. www.gitp.be

Lym

Je wordt gedreven door het neerzetten van sterke resultaten in de Belgische markt en je hebt daarbij oog voor extra kansen en opportuniteiten die zich voordoen. Op een zelfstandige en no-nonsense wijze realiseer je de overeengekomen verkoop- en relatiebeheer doelstellingen en je draagt zorg voor de continuïteit van de dienstverlening naar je klanten. Je bent een doorzetter die zijn/haar enthousiasme en gedrevenheid op anderen weet over te brengen. Je beweegt je vooral op de B2B-markt, maar hebt ook een goed begrip van de particuliere consumentenmarkt. Door je voorbeeldrol slaag je erin samen met je team (momenteel 3 medewerkers) de vooropgestelde objectieven te bereiken. Je inspireert je teamleden van de diverse verkooplijnen, namelijk ZEN Select Dealers en installateurs, handelsagenten en groothandel en coacht hen ‘on the job’. Door het genereren van groei krijg jij de kans om je team verder uit te bouwen en ook zelf te ontwikkelen in je rol. In deze functie rapporteer je aan de Managing Director.

assessment and development FOR PEOPLE AND ORGANISATIONS

Brico is de marktleider in de Belgische doe-het zelf sector. De klanten bij Brico profiteren van een ruim assortiment doe-het-zelf artikelen, home decoration en tuinproducten. Brico heeft in totaal 130 vestigingen, verspreid over diverse winkelformules. Om ons team te versterken zoeken wij :

8 afdelingsverantwoordelijken

2 managers

Je taken :

Je taken :

Voor de regio’s Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen

voor de regio’s Oost-Vlaanderen en Antwerpen

Wij bieden :

• Je staat in voor het integrale beheer van een afdeling in een Brico vestiging • Je staat in voor het dagelijks begeleiden en coachen van een groep medewerkers • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de dienstverlening aan onze klanten • Je rapporteert aan de manager van de vestiging

• Je staat in voor het volledige beheer van de verkoopsvestiging • Je volgt omzetcijfers, winstmarges, stockrotaties en kosten op • Je plant en concretiseert commerciële acties • Je ondersteunt en begeleidt je winkelteam

Je profiel :

Je profiel :

• Je bezit een diploma ASO of TSO, met voortgezette opleiding, of je verwierf een gelijkwaardige ervaring • Je hebt kennis van of een duidelijke interesse voor sectoren binnen de doe-het-zelf branche • Je bezit goede leidinggevende, communicatieve en organisatorische vaardigheden

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur • Een aantrekkelijk salaris en een brede waaier aan extra wettelijke voordelen • Een aangename, actieve werkomgeving

Interesse ? • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma • Je kan enkele jaren managementervaring voorleggen, met voorkeur in de distributiesector • Je hebt een duidelijke affiniteit met de wereld van de doe-het-zelver • Je bent sterk in communicatie en organisatie • Je bent dynamisch en energiek

Contacteer ons via Mail : kristin.veldeman@brico.be Telefoon : 02 467 91 46 Fax : 02 467 94 46 Brief : Kristin Veldeman Zelliksesteenweg 65 • 1082 Brussel

Een beetje van ons, zoveel van jezelf Wij werven aan m/v:

Kalmthout, als je van natuur houdt!

Uw functie U staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst mi-

Ons aanbod me werkomgeving en een gunstige vakantieregeling.

ecologie. Uw profiel ploma hiermee gelijkgesteld in één van navolgende scheikunde, mechanica, elektromechanica, lerarenopleiding wetenschappen/technische/technologische

Geïnteresseerd? Voor alle inlichtingen i.v.m. de aanwervingsvoorwaaropnemen met de personeelsdienst op het telefoonnummer 03 620 22 20 of via personeel@kalmthout.be afschrift en recent uittreksel strafregister), moeten wor-

een assessmentproef.

personeelsdienst ten laatste op 28 maart 2011.

Kerkeneind 13 - 2920 Kalmthout - www.kalmthout.be


Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053 - Randstad Construct nv, VG. 819/BC, B-AA04.054 - Randstad Services nv, VG. 460/BO, B-AA04.057 Randstad Professionals nv, VG. 1122/B, B-AA05.096, BE 465 925 246/04.28.01 - Galilei nv, VG.875/BO, B-AA04.030 - Randstad Sociaal Secretariaat vzw, ESS600

039_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:47:38

Je

VACATURE 19 MAART 2011

39

goed voelen beter werkt

Mensen leven niet langer om te werken. En ze werken niet langer om te leven. Ze leven en werken. In beide hebben ze grote ambities, maar het ene mag het andere niet in de weg staan. Wij geloven zelfs dat het ene het andere versterkt. En vice versa. Want wie zich goed voelt in z’n job, voelt zich beter thuis. Wie z’n ambities buiten het werk kan waarmaken, zal z’n professionele ambities ook makkelijker waarmaken. Daarom zorgen we er bij Randstad voor dat mensen zich in beide helemaal kunnen ontplooien. Wij willen goeie managers en goeie vaders of moeders. Consultants die uitblinken bij hun volleybalploeg en scoren op het werk. Aangename collega’s die ook buiten de uren het voortouw nemen. Randstad gelooft in het evenwicht tussen ambities thuis en ambities op het werk. Je goed voelen, werkt echt beter. En het voelt nog beter om te weten dat we met velen zijn. Je bent dan ook meer dan welkom op randstad.be/bestewerkgever of in één van onze kantoren. Met vriendelijke groeten, Raf Gerard

chief human resources officer


040_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 22:07:59

40

VACATURE 19 MAART 2011

ONLINE JOBS IN DE KIJKER Post én Print a Job.

Multimediaal adverteren met Vacature Magazine en Vacature.com

Elka Pieterman bvba behoort tot de EP Group en is in Europa de toonaangevende aanbieder van accessoires en onderdelen op gebied van huishoudelijke apparaten. Stofzakken, batterijen, A/V-kabels, lampen, … maken deel uit van ons basisassortiment. Door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten en door snelle update van ons aanbod, zijn we uitgegroeid tot een strategische partner voor de elektro vakhandel.

Comm. buitendienst

(m/v) Functieomschrijving Je bent verantwoordelijk voor het bezoeken van onze klanten in de regio Antwerpen, Limburg en deels in Oost- en West-Vlaanderen over ons assortiment, het optimaliseren van de plaats in de winkel, introductievanonzewebshop,…behorentotjeveelzijdigetakenpakket

Voor de juridische dienst van de bbtk-setca, afdeling Brusselzetten meer dan 670 medewerkers zich dagelijks in om onze missie te volbrengen: onze klanten bevrijden van de complexiteit van het sociale personeelsbeheer.

Consultants Hr In-House (m/v) Functieomschrijving

Dossierbeheerder (m/v) Functieomschrijving luistert naar hun problemen in verband met sociaal recht en adviseert

bij zowel in het operationeel beheer als bij het optimaliseren van de processen en je fungeert als contactpersoon voor directie en werknemers. Profiel Je beheerst de sociale wetgeving en de verschillende aspecten van het loon- en personeelsbeheer evenals de -administratie. Je hebt een aantal jaren ervaring opgedaan binnen een personeelsdienst

woordelijke van de juridische dienst. Profiel

Profiel Je beschikt je over een middelbaar of A1 diploma, liefst in een

heid die open staat om bij te leren en wil graag positief bijdragen. Contact: sollicitaties@elkapieterman.be www.elkapieterman.be

Scan deze QR CODE!

hun domein: applicatieontwikkeling, infrastructuur, projectleiding, operations, architectuur en opleiding. Vanuit IT zijn we de partner voor onze hele business: aankoop, logistiek, verkoop… Je vindt eigen IT-kantoor.

IT Architect (m/v) Functieomschrijving Je vertaalt businessnoden naar een IT-oplossing en ontwerpt applicaties die de businessprocessen optimaal ondersteunen

project verantwoordelijk voor de technische keuzes die gemaakt worden, en dit binnen de referentiearchitectuur. Profiel

B-rijbewijs en je bent bereid je te verplaatsen in en rond Brussel en Vlaanderen. Contact: jobs@partena.be www.flyingteam.be

Scan deze QR CODE!

De Vlaamse Opera is de grootste culturele instelling in Vlaanderen en zoekt een

Medewerker Personeelsdienst (m/v)

Functieomschrijving Als medewerker op de personeelsdienst verzorg je de personeelsadministratie, samen met het hoofd van de personeelsdienst

de opmaak en opvolging van contracten, de loonverwerking en de personeelsadministratie. Profiel Je hebt een bachelor of ruime ervaring in een gelijkaardige functie

Contact: IBaeke@setca-fgtb.be 02.519.72.11

Scan deze QR CODE!

Zara is een Spaanse kledingketen voor zowel mannen, vrouwen en kinderen en is onderdeel van de Spaanse modegigant voor een redelijke prijs. De groep bestaat uit meer dan 5000 winkels, in meer dan 77 landen. In België zijn onze winkels in alle centrumsteden.

Payroll Officer

(m/v)

Functieomschrijving personeelsadministratie. Je staat in voor de correcte verwerking van de personeels- en loonsgegevens afkomstig van alle Zara - stores in België

lonen, sociale documenten en arbeidswetgeving, ook in de andere landstaal. Profiel

de wereld van onze gebruikers, maar je hebt ook technisch inzicht is een pluspunt. Contact: jobs.colruytgroup.be selectie@colruyt.be t.a.v. Vadim Deylgat

Scan deze QR CODE!

van de mensen die er werken. Contact: vbisschops@vlaamseopera.be www.vlaamseopera.be.

Scan deze QR CODE!

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.com Extra impact voor uw online vacature? Contacteer Anke Blommaert op 02/482.03.45 of anke@vacature.com

Fans, klantgericht, flexibel en discreet. Contact: dirkma@be.inditex.com

Scan deze QR CODE!

SCAN DEZE QR CODE! Geen Qr Code Scanner? Geen nood surf naar www.vacature.com/jobs


041_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:46:56

VACATURE 19 MAART 2011

41

BEDRIJFSJURIST / FISCALIST Delta Light nv, gelegen in Wevelgem-Moorsele, is creatief bedenker en fabrikant van kwalitatieve, hedendaagse, architecturale verlichtingsarmaturen. Om ons huidig team enthousiaste medewerkers te versterken, zoeken wij de volgende collega (m/v):

A G O I N T E R N AT I O N A L Human Resources Recruitment Kortrijk • Gent • Brussel • Lille

info@ago.bz

Met uw sterke fiscale inslag volgt u in nauwe samenwerking met de boekhouding mee het financiële luik op en ziet u toe op een gezond budgetbeheer van zowel het hoofdkwartier als de buitenlandse vestigingen. Met uw ruime kennis internationaal recht ondersteunt u onze contacten met buitenlandse leveranciers en klanten. In samenwerking met KOB waakt u over onze merken en over het consequente beheer ervan. Zijn er eventueel schadedossiers, dan worden die door u opgesteld en efficiënt opgevolgd.

Uw profiel: U behaalde een master in de rechten met fiscaal/financiële kennis. Ervaring in een internationaal gerichte omgeving is een pluspunt. U beschikt over de nodige maturiteit en bent het gewoon om op professioneel vlak veel verantwoordelijkheid te dragen. Ambitieus als u bent, schrikt zelf initiatief nemen u niet af. U houdt ervan om zelfstandig te werken, maar bent ook een flexibele teamspeler. U communiceert vlot in het Nederlands en Engels. Bovendien spreekt de innoverende wereld van verlichtingstechnologie u aan.

Wij bieden u: een boeiende job bij een bedrijf met een internationale reputatie. Delta Light® staat garant voor kwaliteitsonderscheiding, ook op het vlak van salaris en extralegale voordelen. Geïnteresseerde kandidaten mailen hun uitgebreide cv naar info@ago.bz. Vervolgens zorgen de HR Recruitment adviseurs van Ago International voor een discrete en snelle behandeling van uw kandidatuur. Elke kandidaat krijgt feedback. Voor bijkomende informatie kan u ook bellen naar 056 22 80 64 of naar 0473 244 501. Deze vacature vindt u ook op

www.ago.bz

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

SIOEN HEEFT JOU OP HET OOG! EXPERTISE

CREATIEF

MOTIVATIE

TEAMSPELER

TOEKOMST

Sioen Chemicals (www.sioenchemicals.com) met vestigingen in Bornem en Lomme (F), maakt deel uit van de beursgenoteerde groep Sioen Industries (www.sioen.be). Deze snelle, flexibele en servicegerichte onderneming is de leverancier bij uitstek voor pigmentpasta’s, inkten en vernissen voor industriële toepassingen en kleurpoeders en dispersies voor DIY toepassingen. Wegens verdere groei zijn we op zoek naar (m/v):

KEY-ACCOUNTMANAGER RETAIL (RIJSEL, FRANKRIJK)

R&D ENGINEER (BORNEM) Je uitdaging

Je uitdaging

Je profiel

Je profiel

Wij Bieden

Sioen Chemicals is tevens op zoek naar een:

Sales Manager Digital Inks (voor meer info : www.sioen.be) Interesse AGO INTERNATIONAL Human Resources Recruitment

Deze vacature vind je ook op

info@ago.bz

info@ago.bz

Voor bijkomende informatie kan je ook bellen naar 09 281 13 86 of naar 0473 244 501. Discrete en snelle behandeling van je kandidatuur. Elke kandidaat ontvangt bericht.

De selectie gebeurt in exclusieve samenwerking met Ago International

Ontdek het teamgevoel bij dé HR partner

Kijk snel achteraan in deze Vacature.

VG.46/B - lid van Federgon- BA-AA05.080 - W.RS.301

DELTALIGHT pure lighting pleasure

Uw functie: Als bedrijfsjurist zorgt u voor een feilloze juridische omkadering. U controleert de contracten op het vlak van sales, aankopen en verzekeringen.


042_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:00:25

42

VACATURE 19 MAART 2011

BEL NU! 050 51 02 29

RECRUIT

ZONE

Kies voor een job bij Hebbes om de juiste redenen. Luister even naar je toekomstige collega...

“De kans om mee te bouwen aan boeiende en sterke producten!” Ilse - Marketing Communication Manager

Concentra Media is een multimediabedrijf met vizier op de toekomst waar klantgerichtheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Onze klanten verdienen onze volste aandacht want zij hebben Concentra Media doen uitgroeien tot de succesvolle onderneming die het vandaag is. Met ons uitgebreide portfolio van elkaar versterkende media (kranten, magazines, regionale televisie, websites) kunnen we onze klanten een flinke meerwaarde bieden. Zo zijn ‘Het Belang van Limburg’ en ‘Gazet van Antwerpen’ uitgesproken marktleider in Limburg en Antwerpen en is het zoekertjes-platform ‘Hebbes.be’ de referentie voor het zoeken en vinden van vastgoed en wagens in Vlaanderen. Voor het Hebbes Salesteam zijn we op zoek naar:

Account Executive Auto REGIO LIMBURG Je Functie Als Account Executive ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van je klantennetwerk door doelgerichte prospectie bij diverse klanten, die je overtuigt van sterktes van adverteren op Hebbes.be. Daarnaast beheer je een portefeuille van bestaande klanten. Het nastreven van win-winsituaties staat hierbij centraal. Je analyseert de behoefte van de klant, levert deskundig advies, overtuigt je klanten van de kracht van Hebbes.be en onze andere media en begeleidt hen bij het professioneel en efficiënt besteden van hun advertentiebudgetten. Dit alles weet je te vertalen naar concrete verkoopresultaten. Daarnaast sta je uiteraard ook in voor een vlotte en nauwkeurige administratieve opvolging. Je Profiel Je bent een vlot communicator met een aangeboren commercieel talent, gericht op het uitbouwen van succesvolle klantenrelaties. Je bent stressbestendig en blinkt uit in het nemen van initiatieven. Je werkt graag resultaatgericht en autonoom. Kortom je bent een doorzetter die opvalt door zijn/haar natuurlijke overtuigingskracht.

Ons aanbod Wij bieden je een boeiende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamisch mediabedrijf. Bij ons staan klantgerichtheid, gedrevenheid en engagement centraal. Wij voorzien een competitief salaris aangevuld met een mooi pakket extra legale voordelen, waaronder een representatieve firmawagen. Wij investeren continu in onze mensen. Je kan dan ook rekenen op een degelijke opleiding en loopbaanperspectieven. Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief met cv aan: Concentra Media - Human Resources, t.a.v. An Jacobs, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt of per e-mail naar je.kandidatuur@concentra.be www.werkenbijconcentra.be

Connecting communities.


043_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 23:27:21

VACATURE 19 MAART 2011

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

ICT & ENGINEERING VAN PAGINA 44 TOT 51 3P ALPRO ASML CERM BENELUX CFE GROEP CTG BELGIUM EOLUZ GENZYME GROUP MAES KONHEF LOEWE INDUSTRIEOFENBAU LOGICA MOWI ORGANI ROBERT BOSCH PRODUKTIE SPE-LUMINUS TUV NORD INTEGRA VAN DE WIELE

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

46 45 44 52 48 50 49 51 46 48 48 50 44 44 47 45 50 46

Wenst u als onderneming ook aanwezig te zijn in het volgend dossier ICT & Engineering, bel dan Ruth Janssens op het nummer 02/482 03 64. Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

Ook online vind je 552 jobs in ICT & Engineering vacature.com/zoeker

ZATERDAG 26 MAART

Focus op Overheid Adverteer in Vacature magazine en geniet van onze exclusieve voordelen. Neem contact op met Ruth Janssens op 02/482 03 64 of mail naar commercieel@vacature.com

43


044_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:46:50

44

VACATURE 19 MAART 2011

DOSSIER ICT & ENGINEERING

Wil jij aan de slag bij één van de IT-pioniers in België?

How do you invent a chip machine that tests physical limits? At ASML we bring together the most creative minds in physics, electronics, mechatronics, software and precision engineering to develop lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more energy efficient microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds with an accuracy of a few silicon atoms. So, if you’re an internationally driven team player who enjoys the company of brilliant minds, who’s passionate about solving complex technological problems, you’ll find working at ASML in Veldhoven, the Netherlands a highly rewarding experience. Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D, giving you freedom to experiment and a culture to get things done. Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue pushing the boundaries of what’s possible.

www.asml.com/careers For engineers who think ahead

U bent industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door enkele jaren ervaring in de bouwsector U houdt van een autonome, resultaatgerichte aanpak bent nauwkeurig en flexibel Door Uw technische creativiteit en ruimtelijk inzicht kunt u bouwprojecten van A tot Z analyseren, voor- en nacalculeren kennis van office en vectorworks 456758959:558;57

?@AA BCDD5

<=>

E ;;;2FG;H245

!"#$%$&&$' () *+ $" ,-#!+$%!". &#(%$" "//% !"0-1,-)!23$


045_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:11:59

DOSSIER ICT & ENGINEERING GA VOOR... EEN DUURZAME LOOPBAAN

VACATURE 19 MAART 2011

45

Alpro is op enkele jaren uitgegroeid tot Europees marktleider in een gezond gamma van sojadrinks, margarines, desserts, vleesvervangers, yoghurt- en roomalternatieven. Alpro heeft haar internationale hoofdzetel in Gent, naast commerciële en productievestigingen in Wevelgem (België), Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het talent en de inzet van onze meer dan 750 medewerkers, het gebruik van de meest vooruitstrevende technologie, de superieure kwaliteit van onze producten, de sterkte van onze merken Alpro soya® en Provamel® alsook onze filosofie van duurzaam ondernemen, dragen bij aan deze groei. Om deze groei mee te ondersteunen,zijn we momenteel op zoek naar nieuwe collega’s (m/v) voor onze vestiging in Wevelgem:

Service Desk Engineer SAP Application Architect Assistant Product Developer Production Project Manager Health, Safety & Environment Manager Interesse? Solliciteer bij voorkeur via onze site www.alprosoya.com waar je meer informatie vindt over deze functies.Vergeet niet je CV toe te voegen bij je online registratie. Voor vragen, kan je terecht bij Ellen Roels, Alpro Headquarters, Kortrijksesteenweg 1093c, 9051 Gent.

VOOR EEN DUURZAME CARRIÈRE SURF NAAR WWW.ALPROSOYA.COM

Wordt Brussel het kader voor jouw succescarrière? Heb je ervaring met project management (BI en/of infrastructuur), ben je een functioneel analist, spreekt een PMO-job je aan of ben je een specialist in security? Versterk dan ons groeiend ICT-team! Heb je een financiële achtergrond, kent Excel geen geheimen voor jou, analyseer je graag en boeien cijfers je? Dan ben jij dé kandidaat voor ons Energy Trading-team!

er Reage ntaan o p s ‘ via ’ op n e r e t i sollic .be n

opbaa

uzelo lumine

Surf naar www.lumineuzeloopbaan.be en weldra zit er nieuwe energie in je carrière!


046_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:46:54

46

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 19 MAART 2011

Innovation Through Creativity CARPET AND VELVET WEAVING MACHINES Van de Wiele is door een vooruitstrevende R&D-strategie en een consequent investeringsbeleid marktleider in het ontwikkelen, bouwen en installeren van hoogtechnologische, innovatieve tapijt- en fluweelweef-machines. Wereldwijd realiseert de groep een omzet van 400 miljoen euro en telt 2200 medewerkers. “Roots”, hoofdzetel en het centrum van R&D liggen bij NV Michel Van de Wiele te Kortrijk (Marke) met 750 medewerkers waarvan 70 R&D specialisten. Zij vormen een multidisciplinair team dat gesteund wordt door masters in de elektronica, elektromechanica, mechatronica, weefkunde, informatica, procesengineering ... en dit in co-engineering met andere vestigingen in Europa en China. Door in hun gevarieerde job met uitdagende projecten mee te denken en te werken, groeien onze medewerkers in een internationaal gerenommeerd, gezond bedrijf met de slagkracht van een grote onderneming en de flexibiliteit van een familiaal bedrijf.

Ontwerp, fabricage, in bed rijfstelling en nazorg voor textielmach ines en accessoires

Uitgebreide naverkoopdiens t die wereldwijd machines insta lleert en projecten opstart.

Wij vragen: Je bent een jonge, getalenteerde persoonlijkheid in het bezit van een Master diploma. Je hebt een zeer goed en verzorgd voorkomen. Je bent assertief, optimistisch, vlot in de omgang. Je hebt overtuigingskracht naar anderen toe en je hebt enige commerciële flair. Je bent perfectionistisch aangelegd en legt de lat steeds hoog voor jezelf.

Analist-Programmeur .NET

Wij vragen: Je hebt bij voorkeur reeds een goede kennis van Visual Studio.NET en C# of je kan deze technologieën snel aanleren. Laatstejaarsstudenten informatica zijn eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de selecties.

Solliciteren? NV Michel Van de Wiele Noémie Debacker - NDBK@vandewiele.com Michel Vandewielestraat 7 - 8510 Kortrijk (Marke) T 056 21 32 11 056 24 35 48 Voor meer informatie over deze of andere vacatures:

www.vandewiele.com Uitgebreide productiefac

SLIMMER ZOEKEN.

De job: 3P ontwikkelt juridische softwareprogramma’s voor overheidsinstellingen op federaal en lokaal niveau. Als consultant-trainer geef je opleidingen aan besturen uit jouw regio en zorg je ervoor dat 3P perfect beantwoordt aan de noden van je klanten. Je werkt meestal autonoom van thuis voor de voorbereiding van al je opleidingen. Je hebt dagelijks telefonisch contact met je collega’s en elke vrijdag vergader je in ons hoofdkantoor te Antwerpen-centrum met jouw collega’s.

De job: 3P ontwikkelt juridische softwareprogramma’s voor overheidsinstellingen op federaal en lokaal niveau. Als analist-programmeur .NET zal je in ons R&D team verantwoordelijk worden voor de analyse en development van één van onze softwarepakketten.

en machinesturing EMBEDDED SOFTWARE INGENIEURS voor HMI ek ELEKTRONICA INGENIEUR voor aandrijftechni MECHANISCH ONTWERPERS METHODE INGENIEUR voor gietwerk

technisch geschoolden

Overheidsopdrachten (M/V)

Antwerpen-centrum (M/V)

trijk (Marke)

GEZOCHTE PROFIELEN (m/v) voor de hoofdzetel te Kor

TECHNISCH INKOPER

Consultant - Trainer

Wij bieden: Je komt terecht in een ambitieus groeibedrijf met een jonge bedrijfscultuur en aangename werkomgeving. 3P is het meest verspreid softwarepakket bij de ganse Belgische overheid met bijna duizend overheidsinstellingen als klant en in volle expansie, ook in het buitenland. 3P heeft een traditie van uitsluitend de meest talentvolle mensen aan te trekken om een onberispelijke service te geven aan onze veeleisende overheidsklanten. In ruil biedt 3P jou een boeiende job met veel vrijheid, een zeer interessante verloning boven marktgemiddelde inclusief BMW firmawagen, iPhone, groepsverzekering en pensioenplan.

Geïnteresseerd? Mail dan vandaag nog je uitgebreid curriculum vitae met recente foto en motivatie naar: nele@3P.eu t.a.v. mevrouw Nele Vanderstraeten. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen.

iliteiten

Maatschappelijke zetel : Felix Timmermanslaan 29 - 2630 Aartselaar Tel 03/294.30.51 - Fax 03/294.30.52 - E-mail jobs@3P.eu - Website www.3P.eu

GROUP

MAES

SAMEN HOGEROP

Genisol nv behoort tot Group Maes en is gevestigd te Gent. Het bedrijf is actief in de bouwsector op het vlak van binnenafwerking (residentieel, kantoren, scholen, openbare besturen), restauratietechnieken en schrijnwerkerij. In het kader van haar groei heeft “GENISOL PROJECTS” (binnenafwerking) volgende vacatures (m/v):

PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW Functie: Je realiseert projecten binnen afgesproken deadlines en budget. Je doet dit niet zonder grondige voorbereiding, je onderhandelt vooraf met leveranciers en onderaannemers omtrent technische uitwerking en planning. Je kunt hiervoor rekenen op interne en externe medewerkers. Zodra een project opstart, volg je de werf op, los je technische problemen op en ben je aanwezig op werfvergaderingen. Je onderhandelt met de klant, stuurt onze werfleiders en onderaannemers ter plaatse aan, kortom, je coördineert en zorgt dat het vooruit gaat. Naast je coördinerende rol hou je ook de projectkosten in de gaten. Het budgetbeheer en de rendabiliteit zijn immers jouw verantwoordelijkheid.

Wie zoekt, wil geen tijd verliezen. Onze intelligente search engine zoekt spontaan op synoniemen, vertalingen en gerelateerde functies. Zo vind je meteen alles wat je wilt, waar je het wilt, en hoe je het wilt.

Profiel: Bouwkundige opleiding (Industrieel Ingenieur, Architect, Bachelor) en minimaal 5 jaar ervaring. Je kent het reilen en zeilen van bouwprojecten aan de kant van de (onder)aannemer. Je bent een kei in het coördineren en je kunt meerdere projecten tegelijk aansturen. Je bent vlot tweetalig (N/F).

PREVENTIEADVISEUR / MAGAZIJNBEHEERDER www.groupmaes.be

q vacature.com

ONZE BOUWWERELD? EEN WERELD VAN VERSCHIL

Solliciteren? Geïnteresseerde kandidaten schrijven, mailen of nemen telefonisch contact op met Group Maes, t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet, HR Manager. Toemaattragel 1, 9000 Gent. Tel. 09/240.01.40 johan.lanckriet@groupmaes.be

Functie: Je werkt als preventieadviseur voor de gemeenschappelijke preventiedienst van het afwerkingsbedrijf Genisol en de schrijnwerkerij Afinco. Je krijgt de middelen om jouw taken uit te voeren volgens de regels der kunst en de wettelijke bepalingen terzake. Je hebt aandacht voor de werkomstandigheden, veiligheid, orde en netheid in de bedrijven en op de werven, de administratieve verplichtingen. Daarnaast beheer je het wagenpark, het werkmateriaal, het machinepark, de afvalstromen. Je beheert de stock en je onderhoudt het magazijn. Profiel: Je bent preventieadviseur niveau 2 en genoot bij voorkeur een technische opleiding. Je bent geïnteresseerd in de bouw waardoor uw inlevingsvermogen in de dagelijkse werking op werven en in de werkplaatsen groot is. Je bent administratief nauwgezet en communicatief, je bent een doe-man die graag zelf de handen uit de mouwen steekt. Voor beide functies bieden wij: Een veeleisende en bijzonder gevarieerde job in een bedrijf waar je verantwoordelijkheid krijgt en de kans om jezelf te ontwikkelen. Een jonge en informele omgeving waar teamwork aangemoedigd wordt. Een salarispakket en de nodige tools passend bij deze functie.


047_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:19:25

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 19 MAART 2011

Succesverhalen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij worden gemaakt.

47

Bosch Tienen is een dochteronderneming van de Bosch groep, met wereldwijd meer dan 250.000 medewerkers. Dit technologieconcern van Duitse oorsprong staat o.a. sterk in de toelevering aan de automobielsector. Bosch investeert sterk in research en innovatie. De vestiging in Tienen is het centrale ontwikkelingscentrum van ruitenwissers voor de autofabrikanten en voor de vervangmarkt. Het aantal medewerkers voor de product- en procesontwikkeling wordt versterkt, om de functie van lead plant voor het wisblad te blijven verzekeren. Tienen is nog altijd de grootste ruitenwisserfabriek ter wereld, en stuurt bovendien ook de groeiende productievestigingen aan in China, Korea, Roemenië, Hongarije en Mexico. Bosch Tienen telt meer dan 1.000 medewerkers. Daarvan werken meer dan 100 mensen in de afdelingen product- en procesontwikkeling.

Chemicus

Ontwikkelingsingenieur

Taak: Technisch en inhoudelijk de rubbermaterie grondig beheersen (natuurrubber, EPDM…) Ontwikkelen van nieuwe rubberprofielen met het juiste profiel, samenstelling en coating Projecten coördineren volgens de Bosch-methodiek voor productontwikkeling Delegeren van taken aan specialisten, constructie- en applicatie-ingenieurs Voortdurend overleggen Externe experten/toeleveranciers/onderzoeksinstellingen met interne en externe klanten inschakelen Rapporteren van de resultaten aan de directie in Tienen en aan de divisie in Duitsland Doorgroei mogelijk naar leidinggevende verantwoordelijkheid. Profiel: Master / doctor in de chemie, eventueel industrieel / burgerlijk ingenieur chemie Ruime ervaring Kennis van polymeren (5 jaar of meer) als projectleider, bij voorkeur in de automotive (indien mogelijk elastormeren): product en productietechnieken Bewezen leidinggevende vaardigheden Zelfstandige persoonlijkheid, communicatief en assertief, ook bij contacten op hoog niveau ‘Out of the box’-denken op het vlak van product en projectverloop Correct en nauwgezet.

Ingenieur kwaliteitsmanagement Taak: Ons kwaliteitsmanagementsysteem coördineren, ondersteunen en verder ontwikkelen Bosch-procedures en klanteneisen vertalen naar onze vestiging in Tienen Een systematiek vastleggen en beheren voor procedures, instructies en kwaliteitsdocumenten Voorbereiden, Coördineren, begeleiden, begeleiden en afwerken van de externe audit ISO/TS16949 doorvoeren en voortdurend verbeteren van interne audits Onze medewerkers sensibiliseren Het management adviseren voor kwaliteit en scholen in het gebruik van kwaliteitstools Industrieel of burgerlijk ingenieur Kennis van over ons kwaliteitssysteem. Profiel: kwaliteitsnormen, kwaliteitstools en -methodes Ervaring met kwaliteits- en klantenaudits Vlotte persoonlijkheid die kan motiveren en weerstand kan overwinnen Projectmatige aanpak met resultaatgerichte focus (deadlines halen) Goede kennis van Engels en Duits.

Ingenieur procesontwikkeling meettechnieken

Taak: Meetprocedures ontwerpen voor de kwaliteitsopvolging van onze productie Meetmethoden ontwikkelen voor geometrische, mechanische en chemische eigenschappen Meetsysteemanalyse (MSA) uitvoeren voor onze speciale meettoestellen Six Sigma, FMEA’s en andere tools inzetten Meewerken aan het standaardiseren van productie en simultaneous Zetelen in vakoverschrijdende kwaliteitsteams en procesdocumentatie engineering Burgerlijk ingenieur elektromechanica of aanverwante, eventueel aanmaken. Profiel: industrieel ingenieur Professionele ervaring met meettoestellen en meetprocedures is een sterk voordeel Goede kennis van Engels, basiskennis van Nederlands en Duits Scherp technisch inzicht, organisatievermogen, communicatieve en sociale vaardigheden.

Ontwikkelingsingenieur aftermarket

Erkenningsnummer: VG. 1560/BO

Taak: Ontwikkelingsprojecten coördineren van wisbladen voor de aftermarket (+/- 50 % van onze productie) Opdrachten verdelen voor het uitwerken van nieuwe wisbladcomponenten Ontwikkelen van specifieke wisbladen voor een gamma bestaande automodellen (Laten) vrijgeven van wisbladen met de gewenste kwaliteit binnen timing en budget Administratief opvolgen van vrijgaven en wijzigingen Afstemmen met andere afdelingen in Tienen en met marketing en verkoop in Duitsland Coördineren en aansturen van een team, in afstemming met de afdelingsleider. Profiel: Industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring Kennis Organisatorisch sterk Zeer communicatief, van de automotive sector is een pluspunt zowel intern als extern Goede samenwerkingsvaardigheden, een teamplayer Basiskennis van Engels en Duits.

originele uitrusting

Taak: Ontwerpen van ruitenwissers, ontwikkelingsprojecten coördineren voor nieuwe Verzekeren dat deze productontwikkeling verloopt volgens onze Boschautomodellen standaarden Ontwerpen verder laten uitwerken, laten simuleren op computer en prototypes laten testen Zorgen voor groen licht voor de ontwerpen, zodat ze in productie kunnen gaan Uitwerken van een volledige productlijn, met constructierichtlijnen en toepassingsgrenzen Afstemmen met marketing, monsterbouw, procesontwikkeling, inkoop, productie en Rekening houden met benchmark-gegevens en patenten van concurrenten. kwaliteit Ruime ervaring (5 jaar of Profiel: Industrieel of burgerlijk ingenieur elektromechanica meer) in productontwerp, bij voorkeur in de automotive Kennis van de systematiek voor productontwikkeling, DRBFM, FMEA, QFD Zelfstandig, communicatief en assertief, ook bij contacten op hoog niveau Teamspeler die mensen functioneel kan aansturen en motiveren ‘Out of the box’-denken Correct en nauwgezet.

Kwaliteitsingenieur aankoop leveranciersauditor

Taak: Actief bouwen aan een goede basis van leveranciers Doorvoeren van systeem- , proces- en productaudits bij leveranciers Analyseren, beoordelen, rapporteren en opvolgen Afwijkingen vaststellen, documenteren en opvolgen in het kader van hun leverkwaliteit van een verbeteringsproces Waar nodig escaleren om leveranciers verder te ontwikkelen Overtuigingen, veranderingsprocessen op gang zetten, naar een nul-fouten-strategie Homologeren van de bestelde werktuigen. Profiel: verbeteringsplannen ondersteunen Industrieel ingenieur met minimaal 3 jaar relevante ervaring, liefst ook specifiek met auditeren Gevorderde kennis van kwaliteit en probleemoplossing: ISO/TS16949, statistiek, FMEA, QAM, 8D, 5W, Ishikawa Kunnen werken in een internationale werkomgeving, bereid om regelmatig te reizen Kennis van Duits en Engels (eventueel ook Frans) Vermogen om te overtuigen en motiveren, communicatief bij interne en externe contacten Hoog technisch inzicht: processen, tekening lezen, meettechniek Administratief correct.

Aankopers Taak: Aankopen van grondstoffen en onderdelen voor onze wissystemen Vanuit aankoop bijdragen tot de ontwikkelingsfase van nieuwe modellen, vóór de serieaanloop Contacten leggen met bestaande en nieuwe leveranciers, prijsvergelijkingen maken Zorgen voor een competitief prijsniveau, goede kwaliteit en betrouwbare levering Onderhandelingen voeren en contracten afsluiten in overleg met de centrale aankoopafdeling Besparingen realiseren via ratioprojecten De aankoopprocessen administratief goed afwerken. Profiel: Hogere technische opleiding (industrieel of burgerlijk ingenieur) of een hogere economische opleiding Bijkomende opleidingen in aankoop en werkervaring zijn een plus Organisatievermogen, stressbestendigheid, onderhandelingstalent, initiatief, doorzettingsvermogen Teamplayer, goede communicatieve vaardigheden Administratief sterk Een vlotte kennis van het Duits het Engels is een pluspunt, evenals basiskennis Frans.

Aanbod voor deze vacatures: Robert Bosch Produktie nv biedt jou een internationale werkomgeving, een attractief salarispakket inclusief interessante extralegale voordelen en heel wat opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden.

Interesse? Stuur je cv naar Bart Depraetere van het bureau Motmans-Van Havermaet: bart.depraetere@vanhavermaet.be, Gouverneur Roppesingel 81 2 A, tel. 016 800 153 of gsm 0473 605 403.

Uitgebreide beschrijvingen van bovenstaande vacatures vind je op www.bosch.be (jobs & careers, actuele vacatures, Robert Bosch Produktie nv Tienen)


048_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 22:02:36

48

DOSSIER ICT & ENGINEERING

VACATURE 19 MAART 2011

BIG ACHIEVEMENTS REQUIRE GREAT

CFE, één van de grootste Belgische beursgenoteerde bouwondernemingen met aanverwante diensten, is na 130 jaar nog steeds groeiend (méér dan 1,7 miljard euro omzet en ruim 5500 medewerkers). De groep is actief in alle domeinen van de bouw: industrie- en utiliteitsbouw, burgerlijke bouwkunde en wegen, vastgoedontwikkeling en -beheer, PPSconcessies, algemene elektriciteitswerken, plaatsing van bovenleidingen en seininrichting, montage-activiteiten en baggeren. Als gediversifieerde Belgische bouwgroep zijn wij steeds op zoek naar gepassioneerde proactieve medewerkers die samen met hun projectteam/collega’s de technische uitdagingen van vandaag tot innoverende bouwprojecten omzetten. Veilig werken, aandacht voor de klant, rentabiliteit van onze projecten, interne mobiliteit, goede werksfeer en wederzijds vertrouwen zijn fundamentele bouwstenen van onze groep.

WO MEN

> PROJECTLEIDERS

> WERKVOORBEREIDERS

> WERFLEIDERS

> SPECIALIST BEKISTINGEN

> CALCULATORS

> TECHNICAL MANAGER PPP

> PROJECTINGENIEURS

> EXPATRIATES VOOR ONZE

> INGENIEURS ELEKTROMECHANICA

INTERNATIONALE PROJECTEN

Uitgebreide functieomschrijvingen en solliciteren op

De GROEP CFE zoekt enthousiaste medewerkers m/v:

BOUW: . VASTGOED:

MULTI-

TECHNIEKEN:

building the future together

IndustrieOfenBau GmbH We are searching for our client Loewe Industrie, active in different steel mill refactoring works, a manager for a permanent position as Manufacturing / Process Engineer. Projects include: furnace fireproof walling, gunning and pig iron transport.

BAGGEREN EN MILIEU:

Konhef, een erkend controleorganisme, gevestigd in Antwerpen, voert sinds 1932 keuringen en verligheidscontroles uit van hefwerktuigen en liften. Om ons team te versterken en onze groei verder te verzekeren, zoeken wij (m/v)

Manufacturing / Process Engineer

Profile • You have a Masters or Bachelor degree with a minimum of three years working experience in a similar or related function, or achieved the equivalent through long time experience in a similar function • You are hands-on and a generalist who can perform several different tasks • You have organizational talent • You have working experience in a steel plant or comparable industry • You have some knowledge about quality- and safety management • You have experience in project management, administrative tasks such as calculating, document preparations and reporting Our offer • A permanent position, working in East Flanders • An interesting work environment in a dynamic industry and a competitive remuneration package Region: East Flanders - The candidate should reside in the Antwerp or Ghent region

PPS-CONCESSIES:

Adjunct Technisch Directeur Functie: U begeleidt de controles van de inspecteurs • U zorgt voor de bestendige bijscholing van de inspecteurs • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van keuringen van modernisatiewerken van liften • U voert occasioneel zelf periodieke controles van liften en hefwerktuigen uit. Profiel: Master in de industriële wetenschappen Elektro-Mechanica • U bent bereid een grondige theoretische en praktisch opleiding te volgen • U bezit dynamische en leidinggevende kwaliteiten • U woont in de regio Antwerpen.

Position description • You are responsible as project manager for several projects in the Steel plant • You manage a team of approx. 40 workers/bricklayers including a foreman • You are responsible for meeting project objectives and deadlines, i.e.: time, budget, quality and safety • You report directly to the headquarters in Germany

Contact Please send your resume to Greet Van Laere - info@jobs4engineers.be or www.jobs4engineers.be - Tel. 03 641 12 86

www.cfe.be

Wij bieden u: Bediendencontract van onbepaalde duur • Aantrekkelijke bezoldiging • Bedrijfswagen en groepsverzekering • Familiale hospitalisatieverzekering • Een aangename KMO-werksfeer • Stabiele en gevarieerde job in een sector in ontwikkeling.

www.konhef.be

Interesse? Uw sollicitatiebrief is te richten aan Konhef, t.a.v. dhr. V. Deckers, Gijzelaarsstraat 7-9-11, 2000 Antwerpen • E-mail: info@konhef.be


049_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:59:05

.$3(//(1

:DDU KDDO MLM PRUJHQ MH HQHUJLH YDQGDDQ" $NKTY GDQMHDTVS ID O@RRHD DKJD C@F

!HI $NKTY F@@M VD GNMCDQC OQNBDMS UNNQ GDQMHDTVA@QD DM ŖRKHLLDŗ DMDQFHDUNNQYHDMHMFDM 5@MC@@F ENBTRRDM VHI NO HMCTRSQH¦KD ENSNUNKS@ªRBGD HMRS@KK@SHDR GDS NMSVDQO CD OK@@SRHMF DM CD GDKD CHDMRSUDQKDMHMF DQQNMC .MR SNS@@KBNMBDOS DM NMYD JV@KHS@SHDUD @@MO@J RK@@M @@M AHI HMUDRSDDQCDQR CD OQNEDRRHNMDKD U@RSFNDCL@QJS ADCQHIUDM DM NODMA@QD ADRSTQDM 1DEDQDMSHDR @KR 'DRRDM@SHD +NFHRSHBR ,@SDQH@KHRD 6HKKDLDM &QNDO 5@RBN *DTJDMR 5@M 1NDX /(#/ 5@MGNTS CD $TQNODRD 2BGNNK !QTRRDK DM UDKD @MCDQD ROQDJDM UNNQ YHBG 6HI FQNDHDM RMDK DM ANUDMCHDM GDAADM VHI FQNSD @LAHSHDR MHDS @KKDDM HM CD L@QJS U@M CD ENSNUNKS@ªRBGD HMRS@KK@SHDR L@@Q NNJ HM @MCDQD GDQMHDTVA@QD SDBGMNKNFHD¦M DM CD AHIADGNQDMCD ŖRKHLLDŗ DMDQFHD HMEQ@RSQTBSTTQ $DM CTTQY@LD DM RSDQJD FQNDH HR NMYD GNNECCNDKRSDKKHMF

(M"@RT AD

.L CHS SD UDQ@MJDQDM LDS DDM CNNQFDCQDUDM OQNEDRRHNMDKD NQF@MHR@SHD JHIJDM VHI THS M@@Q FDS@KDMSDDQCD LDMRDM LU YN@KR IHI 

PY JHGUHYHQ RP WH H[FHOOHUHQ $GYLVRU 5HQHZDEOH (QHUJ\

3UHYHQWLHDGYLVHXU

6HQLRU 39 (QJLQHHU

"GMO >MF;LA= Ş 9DKERS@MCHF @BPTHQDQDM U@M JK@MSDM YHIMCD HMUDRSDDQ

CDQR ADCQHIUDM DM NODMA@QD ADRSTQDM Ş 2SDQJD @@MC@BGS UNNQ GDS OQNIDBSL@SHFD Ş CUHDR FDUDM ADSQDEEDMCD HMCTRSQH¦KD YNMMD DMDQFHDRXRSDLDM DM @MCDQD ŖRKHLLDŗ DMDQFHDUNNQYHDMHMFDM Ş M@KXRDQDM U@M CD JK@MS YHIM ADGNDESDM NLSQDMS DMDQFHDUDQAQTHJ QDMC@AHKHSDHS NMCDQGNTC Ş )D ADMS GDS @@MROQDDJOTMS U@M@E CD NEEDQSD SNS GDS EHM@@K NMCDQG@MCDKDM U@M GDS BNMSQ@BS

"GMO >MF;LA= Ş KR OQDUDMSHD@CUHRDTQ DM UDHKHFGDHCRJTMCHFD RS@ ID HM UNNQ CD THSVDQJHMF DM BNMSHMTD UDQADSDQHMF U@M GDS UDH

KHFGDHCR DM VDKYHIMRADKDHC NO CD VDQUDM GDS L@F@YHIM DM CD VDQJOKDJJDM Ş 2@LDM LDS CD UDHKHFGDHCRBN±QCHM@

SNQ NUDQKDF ID GDS UDHKHFGDHCR DM FDYNMCGDHCROK@M Ş )D NQF@MHRDDQS SNNKANW LDDSHMFR DM YNQFS UNNQ UNKCNDMCD CNBTLDMS@SHD HM CD NQF@MHR@SHD Ş )D UNKFS CD DUNKTSHD DM CD SNDO@RRHMF U@M CD VDSSDKHIJD QDFKDLDMSDQHMF NUDQ UDHKHFGDHC NO CD UNDS NO Ş )D ADV@@JS CD @KFDGDKD JV@KH

SDHS DM CD HMSDQMD OQNBDRRDM

"GMO >MF;LA= Ş )D ADMS UDQ@MSVNNQCDKHIJ UNNQ @KKD SDBGMHRBGD @RODBSDM U@M CD SD QD@KHRDQDM HMCTRSQH¦KD YNMMD DMDQFHDRXRSDLDM KDFOK@M LNMS@FDRXRSDLDM DKDJSQNSDBGMHDJ NOAQDMFRS

RHLTK@SHDR RS@AHKHSDHS BNMS@BSDM MDSADGDDQCDQ ş Ş -@ CD HMFDAQTHJM@LD UNKF ID CD NOSHL@KD VDQJHMF LDD NO HM R@LDMVDQJHMF LDS CD RDQUHBD CDRJ Ş KR RODBH@KHRS /5 ENSNUNKS@ªRBG UNKF ID @KKD NMSVHJJDKHMFDM NO CD UNDS BDK DM LNCTKDSDBGMNKNFHD¦M CDBDMSQ@@K DM BDMSQ@@K NLUNQLDQR LNMS@FDRXRSDLDM FDANTVFDªMSDFQDDQCD NOKNRRHMFDM BNMBDMSQ@SHDRXRSDLDM ş

"GMO HJG>A=D Ş ,HMHLTL A@BGDKNQ @@MFDUTKC LDS CD NOKDHCHMF OQD

UDMSHD@CUHRDTQ Ŕ MHU Ş !HI UNNQJDTQ DMJDKD I@QDM DQU@

QHMF @KR OQDUDMSHD@CUHRDTQ Ş )D ADMS DDM RSDQJD ODQRNNM

KHIJGDHC DLO@SGHRBG DM BNLLTMHBDDQS UKNS Ş )D ADMS HM RS@@S NL LDCDVDQJDQR NO DKJ MHUD@T SD RDMRHAHKHRDQDM LNSHUDQDM BN@BGDM DM NUDQ STHFDM Ş -@@RS GDS -DCDQK@MCR DDM FNDCD JDMMHR %Q@MR DM $MFDKR

"GMO HJG>A=D Ş 3DBGMHRBGD L@RSDQ HMCTRSQHDDK NE ATQFDQKHIJ HMFDMHDTQ Ş /KTROTMS HR OQ@JSHIJJDMMHR /5 RXRSDLDM NE LNCTKD

OQNCTBSHD Ş )D ADMS @M@KXSHRBG @LAHSHDTR DM QDRTKS@@S

FDQHBGS Ş !HI UNNQJDTQ JDM ID LDDQCDQD RHLTK@SHD

O@JJDSSDM ADGDDQR ID TSNB@C DM ADM ID UDQSQNTVC LDS OQNFQ@LL@SHD DM @TSNL@SHR@SHD /+" 5! -$3 Ş -DCDQK@MCR %Q@MR DM $MFDKR

"GMO HJG>A=D Ş !@BGDKNQ LDS SDBGMHRBGD @EEHMHSDHS HMCTRSQHDANTV DKDJSQNSDBGMHDJ ş Ş 2TBBDRUNKKD DQU@QHMF HM OQNIDBS

UDQJNNO Ş )D GDAS DDM LDDQ C@M FDYNMCD HMSDQDRRD HM GDQMHDTVA@QD DMDQFHD QDBDMSD DQ U@QHMF HR DDM OKTROTMS Ş )D ADMS RSDQJ BNLLTMHB@SHDE NUDQSTHFDMC BQD@SHDE DM EKDWHADK Ş )D J@M YDKERS@MCHF VDQJDM DM ADMS QDRTKS@@SFDQHBGS Ş &NDCD JDMMHR -DCDQK@MCR %Q@MR DM $MFDKR

(OHFWULFDO (QJLQHHU "GMO >MF;LA= Ş (M GDS DMFHMDDQHMFSD@L ADM ID CD RODBH@KHRS HMCTRSQH¦KD DKDJSQHBHSDHS Ş )D ADMS UDQ@MSVNNQCDKHIJ UNNQ GDS NOSHL@@K NMSVDQO U@M GDS DKDJSQHRBG FDCDDKSD U@M NMYD YNMMD DMDQFHD D @ OQNIDBSDM U@M #" SNS " NO K@@F DM LHCCDMRO@MMHMF Ş 'HDQSND GNQDM NNJ @KKD ADQDJDMHMFDM DM GDS @EKDUDQDM U@M OK@MMDM DM RBGDL@ŗR Ş )D BNMSQN

KDDQS CD BNQQDBSD THSUNDQHMF CNNQ GDS HMRS@KK@SHDSD@L DM ADMS ADSQNJJDM AHI GDS OQNDECQ@@HDM U@M CD FDMDQ@SNQ "GMO HJG>A=D Ş 3DBGMHRBGD A@BGDKNQL@RSDQ NE FDKHIJV@@QCHF CNNQ DQU@QHMF Ş ,HM I@@Q QDKDU@MSD DQU@QHMF HM GDS NMSVDQ

ODM DMNE B@KBTKDQDM U@M HMCTRSQH¦KD DKDJSQHRBGD OQNIDB

SDM Ş ! HR DDM OKTROTMS Ş 9DDQ FNDCD JDMMHR 1$( Ş &NDCD JDMMHR -DCDQK@MCR %Q@MR DM $MFDKR

3URMHFWOHLGHU "GMO >MF;LA= Ş )D CQ@@FS CD DHMCUDQ@MSVNNQCDKHIJGDHC NUDQ ¤¤M NE LDDQCDQD OQNIDBSDM DM YNQFS C@S FDOK@MCD OQNIDBSDM AHMMDM GDS ATCFDS DM CD SHIC JV@KHS@SHDE FDQD@KHRDDQC VNQCDM Ş 5@M@E CD ADRSDKKHMF UNKF ID CD CDS@HK DMFHMDD

QHMF NO NMSVDQO VDQEUNNQADQDHCHMF HMQHBGSHMF ADRSDKKHMFDM VDQETHSUNDQHMF DM HMFDAQTHJM@LD Ş )D YNQFS UNNQ CD NOKDUDQHMF U@M GDS OQNIDBS @R ATHKS CNRRHDQ DM NUDQCQ@BGS M@@Q CD JK@MS "GMO HJG>A=D Ş 3DBGMHRBGD A@BGDKNQL@RSDQ NE FDKHIJV@@QCHF CNNQ DQU@QHMF $QU@QHMF HM CD HMCTRSQH¦KD DKDJSQHBHSDHS NE CD ANTV HR DDM OKTROTMS Ş )D ADMS BNLLTMHB@SHDE RSQDRRADRSDMCHF NOKNRRHMFRFDQHBGS DM J@M LDCDVDQJDQR LNSHUDQDM Ş &NDCD JDMMHR $WBDK Ş !HIJNLDMCD NOKDHCHM

FDM HM OQNIDBSL@M@FDLDMS JDMMHR U@M OK@MMHMFR

RNESV@QD DM UDHKHFGDHCRBDQSHEHB@SHD YHIM DDM LDDQV@@QCD Ş &NDCD JDMMHR -DCDQK@MCR %Q@MR DM $MFDKR

'FK 99F:G< 6D AHDCDM ID DDM @EVHRRDKDMCD INA LDS UDDK UDQ@MS

VNNQCDKHIJGDHC DM FQNDHJ@MRDM HM DDM ANDHDMCD DM RMDK DUNKTDQDMCD RDBSNQ #@@QM@@RS J@M ID QDJDMDM NO DDM @@MSQDJJDKHIJ DM BNLODSHSHDE R@K@QHRO@JJDS LDS QTHLD DWSQ@KDF@KD UNNQCDKDM $DM DMSGNTRH@RS YDDQ FDCQDUDM SD@L UDQVDKJNLS ID HM CD MHDTVD RS@SD NE SGD @QS KNB@SHD U@M $NKTY

(R ID HMSDQDRRD FDVDJS !DYNQF C@M RONDCHF ID BU DM LNSHU@SHDAQHDE S @ U +D@ 1HM@ 2DUDMG@MR #HS J@M ID CNDM ODQ D L@HK KQRDNKTY AD NE ODQ ONRS M@@Q NMCDQRS@@MC @CQDR 3NS AHMMDMJNQSʖ #D OQNBDCTQD Y@K UDQKNODM H R L

(ROX] 19 _ .02 3DUN 6WDUUHQKRI _ 6WDUUHQKRIODDQ _ % .DSHOOHQ _ %HOJLXP _ 7HO   LQIR#HROX]EH _ ZZZHROX]EH

QDMDV@AKD DMDQFX RXRSDLR


050_GPV3QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:15:29

50

VACATURE 19 MAART 2011

DOSSIER ICT & ENGINEERING Tell IT like IT could be

The evolution of IT continues to provide new challenges and opportunities. Our business is enjoying considerable success and we are actively recruiting to support the growth of our operations.

Let’s put together the pieces of your career!

We currently employ 39,000 professionals over 36 countries and we have room for more! Worldwide, Logica provides business consulting, system integration and outsourcing to leading businesses. We create value for them by successfully integrating people, business and technology. Committed to long-term collaboration with our clients, we apply insight to create solutions for the future and innovative answers to business needs.

Our employees make CTG a Great Place to Work.

We know.

CTG staat dagelijks garant voor boeiende IT-uitdagingen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Want voor de vijfde keer in 9 edities hebben onze eigen mensen CTG in de top 10 van Beste Werkgevers gestemd. Dankzij hen staan we op een mooie achtste plaats. Iets waar we onze medewerkers voor willen bedanken. En reken maar dat we ook in de toekomst blijven investeren in carrièrekansen voor elke collega.

In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een voltijds medewerker (m/v):

TÜV NORD INTEGRA in Berchem levert certificaten af aan landbouw- of voedingsbedrijven die na strenge controle voldoen aan normen aangaande voedselveiligheid, ecologie, biologische productie... Binnen de internationale TÜV NORD groep is TÜV NORD INTEGRA, met een team van een 50-tal medewerkers, het wereldwijde kenniscentrum voor de landbouw- en voedingscertificatie.

Ontdek onze jobs op jobs.ctg.eu

Manager food safety certification Na een opleidingsperiode maakt u deel uit van het management van de sterk groeiende afdeling food safety certificatie, die instaat voor een groot aantal internationale en Belgische certificatiesystemen: BRC, IFS, autocontrole… U werkt mee aan de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Taken: • Leiding van het certificatieproces • organisatie van de ondersteunende administratieve taken • begeleiding van de auditoren • contacten met klanten. Profiel: • Ind. ingenieur of bio-ir, bij voorkeur richting voeding • een vijftal jaar werkervaring in de voedingssector • kennis van kwaliteitssystemen • goede kennis van het Frans en Engels • analytische, organisatorische en leidinggevende capaciteiten. Het takenpakket wordt uitgevoerd in een dynamisch, ecologisch gemotiveerd én kwaliteitsbewust team. Interesse? Schriftelijke kandidaturen naar info@tuv-nord-integra.com. Meer informatie op www.tuv-nord-integra.com of op 03 287 37 60 (Bart Maes).

Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B - lid Federgon CPM is the Belgian branch of the CFR Consulting Group and ACE (Assessment Circle Europe) whose member firms are located worldwide.

aan al onze medewerkers, een dikke ...

Solliciteer en groei met ons mee! Ontdek snel ons volledig jobaanbod op

www.partena-partners.be/jobs


051_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:52:45

DOSSIER ICT & ENGINEERING Genzyme Corporation uit Massachusetts (VS) is één van de belangrijkste spelers in de biotechnologie. Wereldwijd telt onze onderneming ongeveer 10 000 werknemers, waarvan meer dan 3 000 in Europa. Genzyme bestaat dit jaar 30 jaar en heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd op het vlak van innovatieve therapieën voor mensen met ernstige ziekten. Genzyme is de pionier voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor weesziekten, ziekten met een kleine patiëntenpopulatie waarvoor er dikwijls nog geen behandeling bestaat. Genzyme focust op medische en technologische domeinen waar het bedrijf een belangrijke positieve bijdrage kan leveren voor patiënten met ernstige ziekten: eiwitvervangingstherapieën, monoklonale en polyklonale antistoffen, chemische moleculen en polymeren. Genzyme heeft 20 producten, waarvan de meeste ook in Europa, op de markt. De meeste worden geproduceerd in één van onze 8 productiesites in Europa en de VS.

VACATURE 19 MAART 2011

51

Zit biotechnologie u in de genen? 2004

2006

2008

2010

De biofarmaceutische faciliteit van Genzyme in Geel spitst zich toe op de productie via celculturen van geneesmiddelen op basis van therapeutische eiwitten en monoklonale antilichamen. De operationele productiecapaciteit in Geel heeft 2 bioreactoren van 10 000L voor monoklonale antistoffen en 2 bioreactoren van 4 000L voor de productie van de therapie voor de ziekte van Pompe. Een derde bioreactor voor deze therapie wordt operationeel in de loop van dit jaar. De totale investering van Genzyme in Geel bedraagt op dit moment ongeveer 350 miljoen euro en telt vandaag al 450 medewerkers. Heel recent heeft Genzyme aangekondigd opnieuw 250 miljoen euro te investeren in Geel voor de bouw van een nieuwe fabriek met 2 extra bioreactoren voor de ziekte van Pompe. Deze eerste bouwwerken zijn al gestart en de fabriek moet operationeel zijn tegen 2014. Momenteel hebben we volgende vacatures (m/v):

Quality Control Analyst

Specialist in eiwitchemie, microbiologie of raw materials

QA Officers Compliance cGMP-specialist

Validation Engineer

Quality Control (Ref.: VAC-QCA)

Quality Assurance (Ref.: VAC-QOC)

Validation (Ref.: VAC-VE)

Functie: U wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de testen voor in-proces controle en voor vrijgave van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze testen omvatten zowel microbiologische, chemische, als specifieke eiwitanalyses, die uitgevoerd worden op grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Afhankelijk van uw specialisatie, kan u tewerkgesteld worden in de in-proces, eiwitchemie, raw materials environmental monitoring/utility testing en/of microbiologiegroep. De “in proces groep” voert alle testen uit ter ondersteuning van productie (Endotoxine, bioburden, activiteitstest, protein concentratiebepaling, formulatie componenten). Vanuit de specialisatie ‘eiwitchemie’ voert u de volgende testen uit: eiwit specifieke testen (ELISA’s, SDS page, IEF, potency/activity test), HPLCbepalingen (aggregaten d.m.v. HP-SEC; kwantificatie van onzuiverheden, peptide mapping, oligosaccharide mapping), chemical testing (GC, Karl Fisher, particle counting,AAS, spectrofotometry, pharmacopeia testing zoals uitzicht, kleur, helderheid, pH, osmolaliteit,…). Vanuit de specialisatie ‘microbiologie’ staat u in voor microbiologische analyse, de identificatie van microorganismen en growth promotion testing.Vanuit de specialisatie Environmental monitoring/utility testing voert u lucht- en oppervlaktetesten uit in clean rooms of testen op de verschillende utilities WFI, ROW, CST, gassen. Vanuit de specificatie ‘raw materials’ voert u de volgende testen uit: pH/Conductiviteit, FTIR, GC, compendial, polariteit, Karl Fischer-analyses. De in proces groep werkt in een semi-volcontinu systeem (nachten beperkt), terwijl de andere groepen in een dagdienst werken gecombineerd met een beurtrol in late shiften en weekenddiensten.

Functie: In het kader van de continue uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar medewerkers in tijdelijke en vaste betrekking voor: opvolging van productieactiviteiten en gerelateerde documentatie & opvolging en behandelen van afwijkingen (Batch Documentatie Review en Process Review) opvolging kwaliteitscontroleactiviteiten (QC) voorbereiding vrijgave product (samenstellen release dossier).

Functie: U bent verantwoordelijk voor de kwalificatie van direct impact systemen en de validatie van stoom- en reinigingsprocessen. U stelt de validatiedocumenten op volgens de huidige FDA- en Europese regelgevingen en laatste industriestandaarden. U zorgt dat de hele validatie lifecycle conform de Genzyme procedures verloopt. Dit omvat validatie-input bij het opstellen van de gebruikersvereisten (URS), uitvoering van de System Impact Assessments en de opeenvolgende validatieactiviteiten (DQ, IQ, OQ, PQ, CV) tot vrijgave van de systemen aan de eindgebruiker. Ook behoren de validatieactiviteiten in het kader van change control en periodic review tot uw takenpakket.

Profiel: U behaalde bij voorkeur een graduaatdiploma in een wetenschappelijke richting (biochemie, biotechnologie, chemie, laboratoriumtechnologie, farmacie, ...) of bent gelijkwaardig door ervaring. U hebt interesse in een kwaliteitscontrolefunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrie. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures noodzakelijk, net als het respecteren van orde en netheid. U bent een nauwkeurig, enthousiast, flexibel en dynamisch persoon en kan zelfstandig werken in een klein team.

Process Engineer Analytical Development Specialist Technology (Ref.: VAC-PE) Functie: U staat in voor het opzetten, de uitvoering en de coördinatie van studies in het kader van de ontwikkeling en verbetering van productieprocessen of analytische testmethoden. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de prestatie van de productieprocessen en analytische testmethoden en zorgt voor de uitwerking van verbeteringen waarbij procesintegriteit, productkwaliteit, veiligheid en milieu-impact steeds gegarandeerd blijven. U staat ook in voor het implementeren van eiwitzuiverings- en celcultuur processen in productie of analytische methoden in de Quality Control afdeling. U ondersteunt de productie of quality control afdeling door troubleshooting, oorzakenanalyse en bij de implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage in het opstellen van registratiedossiers. Profiel: U heeft een master in biochemische, farmaceutische, biotechnologische of bio-ingenieurswetenschappen. U heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring in de ontwikkeling van eiwitzuiverings- of celcultuurprocessen of analytische testmethoden. Ook schoolverlaters die zich in deze materie willen ontwikkelen zijn welkom. Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke rapporten en/of publicaties in het Engels en/of ervaring met GMPregelgeving is een pluspunt. U bent een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Profiel: U behaalde een bachelor- en/of masterdiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...) en/of kan gelijkwaardige ervaring voorleggen. U heeft bij voorkeur een aantal jaren ervaring in een kwaliteitsfunctie binnen de farmaceutische en/of aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...). U bent vertrouwd met de actuele FDAen Europese cGMP-richtlijnen en laatste industriestandaarden. U spreekt vloeiend Nederlands, heeft een goede kennis van de Engelse taal en uitstekende communicatievaardigheden.

Manufacturing Technician

Productieoperator in (bio)farmaceutische industrie

Profiel: U behaalde een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting. U beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een gelijkaardige kwaliteitsfunctie. U bent vertrouwd met de cGMP-regelgevingen en de relevante industriestandaarden. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent resultaatgericht, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en spreekt vlot Nederlands en Engels.

Manufacturing (Ref.: VAC-MT) Functie: U wordt als process operator ingeschakeld in de nieuwe biotechnologische productieplant waarbij u instaat voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de productieactiviteiten van onze biotechnologische geneesmiddelen. Deze taken zullen worden vervuld in een volcontinusysteem onder een bediendestatuut. Profiel: U behaalde bij voorkeur een A2- of bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (chemie, biotechniek, biologie, ...). Zowel toekomstige schoolverlaters als kandidaten met een aantal jaren ervaring in een productiefunctie binnen de farmaceutische en aanverwante industrieën (voeding, cosmetica, chemie, ...) zijn welkom. Gezien er gewerkt wordt in een gecontroleerde (cGMP-)omgeving, is het correct kunnen opvolgen van procedures en orde en netheid een noodzaak.

Supply Chain Planner Supply Chain (Ref.: VAC-SCP) Functie: U bent verantwoordelijk voor Demand, Supply en Intermedites & FG Inventory Planning. U zal werken vanuit de Geel Productie Site, en zal verantwoordelijk zijn voor het analyseren van FG Demand cijfers, in coöperatie met Global Planning. Deze data dienen omgezet te worden naar bulk productie- en transportplanning met een link naar Fill & Finish schedules. Zeer belangrijk in deze planningstructuur is de communicatie lijn met Global en European Planning Departments, ook binnen de Geel Site. De Planningfunctie is eveneens verantwoordelijk voor management en rapporteren van relevante KPI’s. Profiel: U genoot een bachelor- of masteropleiding (economische of logistieke richting). U hebt minimaal 5 jaar ervaring in een cGMP-omgeving in de farmaceutische industrie in een strategische Supply Chain functie. U genoot bij voorkeur een APICs-opleiding. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. U bent een excellente onderhandelaar, en beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden, waarbij het Engels de voertaal is (prima kennis van Nederlands en Frans is een must). U bent resultaatgericht, gemotiveerd, flexibel en werkt zelfstandig binnen de gestelde objectieven. U werkt zeer georganiseerd en resultaatgericht. U bent bereid om te reizen (10%). U zal rechtstreeks rapporteren aan de Logistics Supervisor.

Maintenance Technician Utilities Onderhoudstechnici voor Utility systemen Maintenance (Ref.: VAC-MTU) Functie: Binnen het team van Maintenance zorg je voor het onderhoud van utility installaties zoals WFI, Clean Steam, stoom-, perslucht- en diverse waterbehandelinginstallaties. U werkt onder supervisie mee aan het preventief- en prediktief onderhoud volgens relevante SOP’s. Tevens is het veilig werken in een cGMP-omgeving u niet vreemd. U ondersteunt het team in troubleshooting en verbeteringsprojecten.Verder helpt u mee aan de voorbereiding en het onderhouden van de benodigde werkinstructies en procedures, zoals gebruikelijk in een cGMPomgeving. Profiel: U beschikt over een diploma van het technisch secundair onderwijs (tso) met ervaring in een onderhoudsfunctie, bij voorkeur verworven in de farmaceutische en/of aanverwante industrieën. U heeft een paar jaar relevante ervaring in mechanisch onderhoud gericht op o.a. pompen, mechanische dichtingen, magnetisch gedreven roerwerken, trillingsanalyses, instrumenten en controlesystemen. U bent als teamplayer een doorzetter met sterke analytische en probleemoplossende capaciteiten. Kennis van MS Office is een voordeel. Deze functie wordt momenteel uitgevoerd in dagdienst met stand-by arrangementen dat kan evolueren naar een 2-ploegensysteem of een ander eerder semi- of volcontinu ploegensysteem.

Genzyme in Geel is een innovatieve setting in een groeisector. De technologische uitdaging, het start-upproject, de rijke sociale interactie, de openheid, de informele omgangsvormen, de mindset naar continue verbetering en crossfunctioneel teamwerk, het respect voor de werk-privébalans, het centraal stellen van de patiënt, het duurzaam ondernemen, de persoonlijke groeiperspectieven en de inspanningen naar de lokale gemeenschap kenmerken ons bedrijf. Bovendien verbinden wij onze medewerkers graag aan maatschappelijk relevante doelen. INTERESSE? Mail uw sollicitatiebrief en cv, met vermelding van de functie en de referentie naar HR.geel@genzyme.com. Voor meer informatie over Genzyme Corporation, surf naar www.genzyme.com. Meer over Genzyme in Geel en bovenstaande vacatures vindt u op www.genzyme.be

toonaangevend in medische biotechnologie


052_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:49:22

52

VACATURE 19 MAART 2011 Cerm is een softwarebedrijf, gespecialiseerd in de administratieve automatisering van drukkerijen. Het bedrijf is met zijn 26 werknemers gevestigd in Oostkamp en is internationaal actief en succesvol. We zijn op zoek naar :

3 Software Developer(s)

Press Shop

Press Shop is de Belgische retailketen van de internationale groep Lagardère Services en telt 280 gespecialiseerde persverkooppunten verspreid over heel België. Onze verkooppunten, die worden uitgebaat door zelfstandige uitbaters, ziet u overal: shoppingcentra, de beste winkelstraten, ziekenhuizen en internationale instellingen. In de transportzones wereldwijd, metro, treinstations en luchthavens, staan we bekend onder de naam RELAY. Voor onze hoofdzetel te Groot-Bijgaarden zoeken we een (m/v)

ADMINISTRATIEF BEDIENDE COMMERCIELE DIENST

Master in de Informatica Je ontwikkelt samen met 10 collega’s in ons kantoor in Oostkamp aan een zeer gespecialiseerd, maar toch standaard softwarepakket. Je werkt in een moderne ontwikkelomgeving aan een state-of-the-art product. Er is een grote variatie aan onderwerpen en vakgebieden want we ondersteunen de gehele workflow binnen de drukkerij. Ervaring is niet vereist. We bieden soepele arbeidsvoorwaarden, zoals deeltijds werken.

1 Junior Consultant

DE KETEN VAN DE BETERE PERSWINKEL

Taken:

• u bent de spilpersoon voor het dynamisch databankbeheer met betrekking tot de verkooppunten en uitbatersgegevens • u staat hiervoor in nauw contact met de andere afdelingen van het bedrijf en onze winkeluitbaters • u bereidt de contractgegevens voor en volgt de verschillende administratieve processen op.

Profiel:

• minstens volledig humaniora en een eerste relevante ervaring • tweetalig Fr/Nl • office beheer • u werkt planmatig en hebt oog voor detail • u hebt voeling voor cijfers • autonoom en grote betrokkenheid • vlot gebruik van de meest gebruikte office tools.

Wij bieden: • een aangename en gevarieerde functie • een aangename werksfeer en de zekerheid van een ambitieus bedrijf • extralegale voordelen.

Bachelor

Belangstelling? Verstuur dan uw motivatiebrief en CV naar Press Shop, t.a.v. Mevr. Dominique Boyen, Gossetlaan 9, 1702 Groot-Bijgaarden • tel.: 02 422 28 07 • fax: 02 422 28 86 • e-mail: dominique.boyen@press-shop.be • www.press-shop.be

Je wordt ingeschakeld in een team van 10 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de software bij nieuwe klanten en de permanente optimalisering van de bedrijfsprocessen nà de opstartfase. Je hebt een bachelor-diploma in een bedrijfseconomische richting en enkele jaren ervaring in de administratie van een productie-bedrijf, zoals bijvoorbeeld calculatie, planning, voorraadbeheer of boekhouding. Je bent vlot met mensen, je spreekt verschillende talen en je hebt aanleg voor computers en cijfers (Office, SQL, …). Het is een uitdagende job waarbij je veel mag reizen.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN KONTICH streeft er naar om voor

haar circa 20.584 inwoners een aangename gemeente te zijn om in te wonen met aandacht voor

Huisvestingsambtenaar (m/v)- B1-B3

De groei van Cerm is gebaseerd op de kwaliteit en het enthousiasme van zijn medewerkers. Ze combineren vakkennis, techniek en een klantgerichte aanpak. We zoeken dan ook naar positief ingestelde teamspelers die tegelijk zeer zelfstandig kunnen werken. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten uit de regio.

19/38u/week - contractueel

Aanwervingsvoorwaarden: • geen nationaliteitsvereiste • houder zijn van ofwel een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. • Slagen voor de selectieproef . Kandidaatstelling: De kandidaturen dienen aangetekend te worden verstuurd ten laatste op vrijdag 1 april 2011 (poststempel geldt als bewijs), samen met een gemotiveerd CV. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar. Wij bieden: maaltijdcheques • hospitalisatieverzekering • ecovergoeding • aansluiting bij sociale dienst • niveau B1-B3 • brutosalaris 1.092,57 eur/maand. Meer info: Het volledig aanwervingsdossier (aanwervingsvoorwaarden, examenprogramma, weddeschaal) vindt U op de gemeentelijke website (www.kontich.be) of kan u op aanvraag bekomen bij de personeelsdienst T 03-450 78 51/53 of per e-mail: personeel@kontich.be

Geïnteresseerden richten hun cv aan Tine Clybouw via tine@cerm.be www.cerm.be

Op zoek naar werk? Bel gratis 0800 85 155, van 8 tot 20u, ook zaterdagvoormiddag. Of kijk op www.tempo-team.be interim | inhouse services | search & selection | hr services

Finance Manager Your function: you will report directly to the financial manager in Sweden and locally to the Business Area Director. You will be in charge of the daily operation of the finance administration. You will be responsible for statutory accounting, fiscal legislation and periodic reporting of companies in accordance with the different local legislations and internal guidelines. Your main tasks include:

Your profile:

Interested?

www.roberthalf.be


053_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:48:55

VACATURE 19 MAART 2011

De toekomst van energie

Energie voor je

toekomst

Wist je dat de wereldwijde hoofdzetel van Total Petrochemicals, het hoofdkantoor van Total Belgium én de diensten die instaan voor de bevoorrading van ruwe aardolie en de aansturing van de raffinaderijen van Noord-Europa zich in Brussel bevinden? Om maar te zeggen: België is belangrijk voor Total. Wij zijn er nummer 1 voor brandstoffen en stookolie, én een topspeler op wereldniveau in raffinage en petrochemie. Van onze petrochemische sites in Antwerpen en Feluy heb je vast al gehoord. Bovendien hebben we over het ganse land brandstofdepots, regionale centra, een smeermiddelenfabriek in Ertvelde en een productie-unit voor koelvloeistoffen in Schoten. Wereldwijd vind je bij Total maar liefst 500 verschillende beroepen, in meer dan 130 landen. Voor Total-talent ligt een gevarieerd carrièretraject dan ook binnen handbereik. Goed nieuws voor onze zowat 4750 medewerkers in België in IT, HR, aankoop, juridische diensten en financiën, óf in R&D, productie, verkoop en distributie. Goed nieuws ook voor hun kwaliteiten en ambities, dankzij een uitgebreid opleidingspakket en permanente coaching.

www.careers.total.com Voor u is onze energie eindeloos

53


054_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:17:22

54

VACATURE 19 MAART 2011

KNOKKE-HEIST

RECRUIT

ZONE

www.assiqum.com WAT HEEFT ASSIQUM U CONCREET TE BIEDEN? Elke werving- en selectieopdracht wordt op een professionele manier door de ASSIQUM HR-Consultant, die u persoonlijk doorheen gans het rekruteringsproces begeleidt, uitgevoerd Vertrekkende vanuit een grondige voorbereiding (INTAKE) in combinatie met de no-nonsense benadering selecteert ASSIQUM de meest geschikte kandidaat voor de juiste positie De procedure verloopt op een hedendaagse hands-on methode, die de kandidaat centraal stelt Een lage drempel en een ruime beschikbaarheid en bereikbaarheid van de ASSIQUM HR-Consultant De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met onze opdrachtgever

SOLLICITEREN = TELEFONEREN In het kader van de verdere expansie van haar opdrachtgevers, actief in diverse sectoren, is ASSIQUM constant op zoek naar diverse sterke profielen (m/v), met name (niet beperkend):

PROJECTLEIDERS BOUW WERFLEIDERS BOUW CALCULATOREN (grafische sector, bouw, etc.) BURGERLIJK en INDUSTRIEEL INGENIEURS

(MAYOR/KEY) ACCOUNT MANAGERS (diverse sectoren) FINANCIELE PROFIELEN (CFO, Controllers, boekhouders, etc.) HR-PROFIELEN (HRM, HR-Assistants, Pay-rollers, etc.) MANAGEMENT (CEO, Administratief Directeur, Bedrijfsleiders, etc.) Etc.

(bouw, ontwerpingenieurs, projectingenieurs, SQA-ingenieurs, E/M, etc.)

SOLLICITEREN = TELEFONEREN

BEL URBAIN WAUMAN 050 51 02 29

Bij voorkeur op ZATERDAG tussen 14:00u en 18:00u en op WEEKDAGEN tussen 09:00u en 20:00u.

Assiqum adviseert ondernemingen bij het selecteren van gekwalificeerde kandidaten, die zich snel en discreet met een eenvoudig telefoontje kunnen informeren of hun ambities met ons aanbod overeenstemmen. Reageren: Assiqum - IJzerstraat 1 - 8301 Knokke-Heist – T 050 51 02 29 – F 050 51 10 87 urbain.wauman@assiqum.com – www.assiqum.com De aanwervingen worden exclusief door Assiqum begeleid.

BEL NU!

Urbain Wauman MANAGING DIRECTOR

050 51 02 29

I Q P R O F I L E S F O R A U N I Q U E M AT C H Assiqum is a registered trade mark of Trade Zone International – Erkend Bureau VG. 1597/B - © Trade Zone International 2009

Een mutualiteit voor elke leeftijd De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant geniet het vertrouwen van meer dan 585.000 leden. Om de dienstverlening te optimaliseren, zoeken wij voor spoedige aanwerving een (m/v)

BEGIN JE TOEKOMST OP DE JOB DAYS

Redacteur

Jobomschrijving: na een inwerkperiode zal u als medewerker van een hecht team deelnemen aan de uitwerking en implementatie van een accurate en ledenvriendelijke communicatie. U zal instaan voor de promotie van ons ziekenfonds en haar diensten; in samenspraak met technici de redactie verzorgen van o.m. publicaties, website en formulieren.

Commercieel aangelegd? Mis de Job Days dan niet. Want of je nu starter bent, of iets meer ervaring hebt: in het BNP Paribas Fortis kantorennet telt jouw commerciële drive. Als jij ervoor gaat, kom je bij ons in jouw regio tal van carrièrekansen tegen.

Profiel: u heeft een brede algemene ontwikkeling (bij voorkeur universitaire vorming in een richting communicatiewetenschappen), bent analytisch ingesteld, beschikt over een vlotte pen en bent vertrouwd met de gebruikelijke informaticatoepassingen. Een goede kennis van de Franse taal en een sociale ingesteldheid vervolledigen uw kwaliteiten. Wij bieden: een loon in verhouding met uw competenties, aangevuld met o.a. maaltijdcheques, dertiende maand, groeps- en hospitalisatieverzekering en een tewerkstelling in een aangenaam bedrijf met een gezond arbeidsklimaat.

Iets voor jou? Bewijs wat je in je mars hebt op onze Job Days. Als je het goed aanpakt, heb je een weekje later misschien al een contract op zak. Solliciteer dus snel op jobs.bnpparibasfortis.com Je toekomst begint nu. BNP Paribas Fortis.

jobs.bnpparibasfortis.com www.fsmb.be

Interesse? Richt uw kandidatuur met cv en foto vóór 29 maart 2011 naar FSMB, Directie Human Resources, Zuidstraat 111 te 1000 Brussel. E-mail: jobs@fsmb.be De selectieproeven worden gepland op 08 april 2011.

F e d e ra t i e v a n S o c i a l is t is c h e M u t u a l i t e i t e n v a n B ra b a n t


055_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:55:33

VACATURE 19 MAART 2011

DP (Dubai Ports) World Belgium laadt en lost containers en stukgoed van over heel de wereld en vervult op die manier een belangrijke functie als schakel tussen rederijen en het transport via weg, water en spoor. DP (Dubai Ports) World Belgium zet hierbij de modernste technologieën, geavanceerde kranen en een uitgebreid straddle carrier-park in. Maar het zijn in de eerste plaats onze 1000 medewerkers die het verschil maken dankzij hun effi ciëntie, hun zorg voor veiligheid en een goede werksfeer.

Dit is DP World Belgium.

55

DP World Intermodal is op zoek naar een (m/v)

Aprojects is op zoek naar een (m/v)

DP World Belgium is op zoek naar een (m/v)

TERMINAL MANAGER

GENERAL MANAGER

ACCOUNTING CLERCK

(Grobbendonk)

(Ekeren)

(Zwijndrecht)

Uw profiel: • Masterdiploma of professionele bachelor en ervaring in de logistieke wereld • Uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels, zowel gesproken als geschreven. Kennis van Frans en Duits is een pluspunt • Kennis van containerbehandeling, logistiek en intermodaal transport • Problem solver met uitgesproken communicatieve, organisatorische en leidinggevende vaardigheden • Ruime ervaring in kostenbeheersing, logistieke processen en optimalisatie van operationele procedures.

Uw profiel: • Masterdiploma in een economische of logistieke richting en een aantal jaren ervaring in een commerciële eindverantwoordelijke functie • Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Engels, Frans of Duits • Goede onderhandelaar met sterke communicatieve vaardigheden • Proactief, hands-on en ondernemend, klantgericht, zelfstandig • Technische kennis van project cargo • Buitenlandse verplaatsingen vormen geen probleem.

Uw profiel: • Bachelordiploma Accountancy of gelijkwaardig door ervaring • Nederlandstalig en vlot in het Engels • Punctueel, nauwkeurig en sterk administratief onderlegd • Communicatief, leergierig en sterk geëngageerd • Vertrouwd met het office-pakket.

Uw taken: • Opvolgen van het operationele gebeuren en continuïteit garanderen op de terminal in Grobbendonk • Streven naar beste service op het vlak van kwaliteit, productiviteit en kostenbewustzijn • Actief meewerken aan uitbouw van de inland strategie van DP World • Kosten/baten opvolgen van de terminal en de interne processen bijsturen • Verantwoordelijk voor het definiëren, opstellen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid samen met het Health & Safety departement • Instaan voor de aanwerving en loopbaanbegeleiding van medewerkers in samenwerking met het HR departement.

Uw taken: • Definiëren van de strategische doelstellingen en deze vertalen in commerciële, financiële en operationele doelstellingen • Verantwoordelijk voor de uitbouw van optimale klantenrelaties • Uitwerken van offertes, bespreken, hernieuwen en afsluiten van contracten. Goede kennis van tarieven, juridische aanpassingen, interne kosten en nieuwe operationele procedures • Opvolgen van de marktevolutie, analyseren van de huidige marktsituatie • Vertegenwoordigen van het bedrijf op internationale beurzen, vakverenigingen, … • Team motiveren, de samenwerking stimuleren en de nodige ondersteuning bieden.

Uw taken: • Opstellen van maandelijks analyses m.b.t. balansrekeningen en resultatenrekeningen • Voorbereiden van de maand- en jaarafsluiting en opvolgen van de intercompany facturen • Verantwoordelijk voor de voorbereiding en het opmaken van de jaarrekeningen en de vennootschapsbelasting • Contacten met auditors • Actief betrokken bij een aantal ad hoc projecten. Verder zoeken wij nog: Planners,

Techniekers Automatische Kranen, Administratief Medewerker, Technici, Teamleader Servicedesk, … Surf voor ons volledig functieaanbod naar www.dpworldjobs.be – KLIK OP VACATURES

Wij bieden: • Een dynamische en boeiende werkomgeving • Aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering. Voor de Terminal Manager en de General Manager is er ook een GSM, bonus en firmawagen voorzien.

www.dpworld.be

Belangstelling voor één van deze functies? Stuur vandaag nog uw sollicitatie met cv naar DP World Belgium NV, t.a.v. Marie-Anne Isebaert, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, e-mail: jobs.antw@dpworld.com

Je

goed voelen beter

Randstad Belgium nv, VG. 458/BUOSAP, B-AA04.053, W.INT.017/W.RS.17

werkt

En andere mensen goed doen voelen, werkt nog beter. Mensen meer mogelijkheden bieden om iets moois van hun leven te maken. Is dat geen prachtige missie? Bij Randstad, de tweede grootste HR-dienstverlener ter wereld, met wereldwijd duizenden vestigingen, word je elke dag uitgedaagd. Om met je inzet resultaten te boeken. Om te zorgen dat je je goed kan voelen. Om een expert te worden in jouw specialiteit. Om te tonen dat je echt ondernemerschap in je hebt. Je krijgt schitterende carrièrekansen, door andere mensen aan een beter geschikte job te helpen. Maak van de wereld van werk je beroep en solliciteer bij een Beste Werkgever. Wil je ook ontdekken hoe goed het voelt om bij ons te werken? Momenteel hebben wij onder andere vacatures voor (m/v):

account managers randstad professionals Je werkt met hoogopgeleide experten in Engineering, Finance, Life Sciences, ICT of HR. Je hebt veelvuldige commerciële contacten en staat samen met een recruiter in voor de rekrutering en selectie van gespecialiseerde profielen. Het resultaat, een perfecte matching!

branch managers Je zorgt voor een optimale klantenbinding door persoonlijke contacten met bedrijven in je regio. Je bouwt het marktaandeel uit door actief te prospecteren. Als inspirerend peoplemanager coach je jouw team consultants in het behalen én overstijgen van doelstellingen.

consultants Werk zoeken is je job! Je biedt de geknipte job aan de geknipte persoon. Zo maak je telkens twee partijen blij: het bedrijf met een mooi ingevulde vacature en de uitzendkracht met een job die hem helemaal ligt.

inhouse consultants Je kantoor staat bij één van onze honderd inhouse klanten. Zo volg je je uitzendkrachten van heel nabij op en kom je nog sneller met de gepaste oplossing. Je werkt in het verlengde van de HR-afdeling van de klant. shaping the world of work

Voor meer informatie en om te solliciteren, surf nu naar www.randstad.be/bestewerkgever


056_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:55:57

56

VACATURE 19 MAART 2011

HET GROOTSTE CARRIÈRE-EVENT VAN BELGIË

VACATURETALENTUM

WOENSDAG 6 APRIL 2011 - BRUSSELS EXPO

Tijd voor een nieuwe uitdaging? 3 Vacature Talentum biedt u tal van potentiële nieuwe werkgevers en het grootste jobaanbod op 1 dag onder 1 dak. 3 U kan er rechtstreeks solliciteren bij de rekruteringsverantwoordelijken van toonaangevende ondernemingen. 3 Laat gratis uw CV screenen, test uw talenkennis, verbeter uw Personal Branding of ontvang gepersonaliseerd stijladvies in onze Consulting Corners. 3 Wie zich vooraf registreert kan aan de ingang rekenen op een uiterst snelle doorgang! 3 Laatstejaarsstudent aan een hogeschool of universiteit? Wij komen je halen! Surf naar www.vacaturetalentum.be voor meer info. Rekruteringsplannen? Wenst u als onderneming aanwezig te zijn

Bent u al ingeschreven?

op Vacature Talentum?

Schrijf u gratis in op www.vacaturetalentum.be en kom kennismaken met misschien wel uw toekomstige werkgever!

Bel Ruth Janssens op 02/482 03 64.

i.s.m.


057_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:56:22

VACATURE 19 MAART 2011

Volgende bedrijven wachten reeds op uw talent:

Accent.jobs

57


058_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:10:21

VACATURE 19 MAART 2011

â&#x20AC;&#x153;Verkopenâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;Coachen van verkopersâ&#x20AC;? 4eNinarie CegeMeiden en DoaDIen van verkopers

Vijfdaagse verkooptraining Net Ă?eMdopdraDIten

8oensdag apriM 

"priM Nei jVni 

â&#x20AC;&#x153;Alle verkopers en managers die reeds hebben deelgenomen zijn van de eerste tot de laatste onze referentie.â&#x20AC;?

Voor meer info: Bel naar Hanne Rummens op +32 3 223 68 67 of mail naar hanne.rummens@inventi.be Oude Beurs 30-32, B-2000 Antwerpen l T: +32 3 223 68 68 l F: +32 3 223 68 69 l info@inventi.be I www.inventi.be

HR CONS LTANTS We r e a l l y n e e d U De internationale groep

Wegens groei zoeken wij (m/v)

Select Human Resources behoort reeds

16 HR CONSULTANTS voor diverse regioâ&#x20AC;&#x2122;s:

enkele jaren tot de professionele top in een continu veranderend HR-landschap.

(m/v)

Woluwe, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Gosselies.

Dat is vooral te danken aan het persoonlijk engagement van onze medewerkers, aan het unieke Select-concept en de bijbehorende bedrijfsfilosofie. Dit alles draait om doorgedreven MAATWERK

Iets voor jou? Solliciteer via

www.jobinhr.be

en TOTAALOPLOSSINGEN. www.selecthr.be | www.selecthr.nl | www.selecthr.ae | www.selecthr-international.com

Erk. VG496/BUO & W020 & B-AA05.091

58


059_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 23:30:47

VACATURE 19 MAART 2011

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

REGIO OOSTVLAANDEREN VAN PAGINA 60 TOT 64 A.Z. NIKOLAAS CULOBEL FLOREAC GEMEENTE GERAARDSBERGEN HONDA EUROPE Oâ&#x20AC;&#x2122;COOL OCMW MERELBEKE OLV ZIEKENHUIS TECHNO SPECIALS VAN DER ZALM VDK SPAARBANK

PAGINA ADVERTENTIE

s

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

61 64 63 63 59 62 60 60 60 64 61

HMB@RT AD

Ook online vind je 1.208 jobs in de Regio Oost-Vlaanderen vacature.com/zoeker

Wenst u als onderneming ook aanwezig te zijn in het volgend dossier Antwerpen & Limburg, bel dan Ruth Janssens op het nummer 02/482 03 64. Vacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Dit overzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine te vinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elke onderneming online heeft staan op vacature.com.

59


060_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:54:23

60

REGIO OOST-VLAANDEREN

VACATURE 19 MAART 2011

Gent productie en distributie van connectiviteitsoplossingen en bekabelingssystemen TKH-Group sterk team van 10 enthousiaste medewerkers groothandels installatiebedrijven en eindgebruikers Security Solutions

EN K A BELS T IN S NGEN I I S S PLO IAL ITSO EC E T P I S TI V DE EC N N CO

ACCOUNT MANAGER

SECURITY SOLUTIONS

TECHNISCH COMMERCIEEL EXPERT IN SECURITY SOLUTIONS Functie:

Profiel:

intensieve introductie regio installatiebedrijven

eindklanten

Belux studiebureaus

advies prospectie het order ervaren Sales Director

Security Solutions

commerciële ervaring Kennis of ervaring

pionierswerk eigen klantenportefeuille vlotte tweetaligheid

technisch

offerte

Wat mag u verwachten van Techno Specials ?

technische bagage

assen

centrale verkeers-

Security Solutions Bent u geboeid door deze functie ? Bel zondag 20 maart 11u30 +32 478 55 56 16

12u30

+32 3 223 68 67

w w w. i nve nt i . b e / v a c a t u r e s

C o ns u l t a n t s i n ve rko o p en ve rko o p m a n a ge m e nt

Het H OLV Ziekenhuis is als één van de grootste private ziekenhuizen in België actief Asse en Ninove. Onze 2500 medewerkers streven ernaar op 3 campussen: o n: Aalst, A samen met om sam ett het tteam vvan artsen en assistenten elke dag opnieuw de meest geschikte geschi chikte patiëntenzorg patiëntenzo zorg toe te passen met behulp van geavanceerde medische en hoogtechnologische apparatuur. hoog gtechnolo sche app

Ben jijj ook een B e reddende engel (m/v)?

Datamanager (registratie) (m/v) Oncologie, Campus Aalst

Dosimetrist (m/v)

Radiotherapie, Campus Aalst

Verpleegkundigen voor diverse afdelingen gen (m/v) Verpleegkundige of technoloog noloog (m/v)

Radiotherapie, Campus Aalst

Al onze vacatures zijn steeds te consulteren via CVWarehouse op www.olvz.be. Ook spontane sollicitaties zijn w welkom. Het OLV Ziekenhuis biedt e een attractief beloningspakket aan om de loyaliteit, inzet en prestaties pr vvan an alle OL OLV-medewerkers te waarderen. > groepsroeps- en hospit hospitalisatieverzekering isatiev voor alle medewerkers > verhoging ging van de ttoeslag eslag v voor extra prestaties op zondag > een brutopremie utopremie v voorr ong ongeplande prestaties op dagen waarop de werknemer knemer ro roost roostervrij rvrij w was > evenwicht venwicht werk-priv werk-privé vé door v verhoogde norm voor tijdskrediet, sp speelpleinwerking elpleinwerking en kinderdagop kinderdagopvang > extr extra betaald aald verlof voor scho schoolverlaters Neem een kijkje op onz onze website en ontdek hoe wij elke dag opnieuw Top In Zorg bieden! Hou alvast 19 maart 2011 vrij in je agenda. Het OLV Ziekenhuis campus Aalst organiseert die dag immers een jobbeurs van 14u tot 16u30! Meer informatie via www.olvz.be.

www.olvz.be

OCMW Merelbeke zoekt naar dynamische medewerkers met een uitgesproken zin voor kwaliteit en gaat over tot de aanwerving en het aanleggen van een functies: g voo volgende werfreserve (m/v) voor

Coördinator thuiszorg

(B4-B5 – contractueel – voltijds )

Uw profiel: • U bent in het bezit van een bachelordiploma • U beschikt over 4 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie.

Coördinator sociale dienst

(B4-B5 – contractueel – voltijds)

Uw profiel: • U bent in het bezit van een bachelordiploma • U beschikt over 4 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie.

Verzorgende in het woonzorgcentrum (C1-C2) Verzorgende in de thuiszorg (C1-C2) Verzorgende dagverzorgingscentrum (C1-C2 – halftijds) Uw profiel: • U bent in het bezit van één van navolgende bescheiden: • een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig en een bekwaamheidsattest van gezins- en bejaardenhelp(st)er afgeleverd door een erkend opleidingscentrum • een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig en een bekwaamheids attest afgeleverd door een andere instantie dan de Vlaamse Gemeenschap of een gelijkwaardig buitenlands diploma of getuigschrift mits machtiging van de bevoegde gemeenschapsminister onder de voorwaarde die hij bepaalt • een kwalificatieattest van het zesde leerjaar finaliteit gezinshelp(st)er of gezins- en sanitaire help(st)er of kinderverzorg(st)er. Voor alle functies komt u terecht in een dynamische organisatie die een competitief loon en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie vergoeding, fietsvergoeding, flexibele verlofregeling en vormingsmogelijkheden voorziet. Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, I Interesse? d functieomschrijving en de verdere procedure vindt u op www.assolutions.be/jobs de o kunt u opvragen via lana@assolutions.be of via 09 389 69 96. of dient, via het inschrijvingsformulier, te solliciteren uiterlijk U dient op maandag 4 april 2011 (postdatum, ontvangstbewijs, e-mailbericht telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Lana Robignon, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via lana@assolutions.

VG.77/B

Pas afgestudeerd of op zoek naar een nieuwe uitdaging? Geboeid om Top In Zorg binnen het OLV Ziekenhuis mee waar te maken?


061_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:57:03

REGIO OOST-VLAANDEREN

Loopbaan

op wandelafstand

Als regionale gezinsbank met hoofdzetel in Gent en met een 100-tal vestigingen actief in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en VlaamsBrabant, biedt VDK Spaarbank een brede waaier aan financiële diensten. Door modern en efficiënt bankieren te combineren met klantvriendelijk en persoonlijk advies, is VDK een buitenbeentje in het hedendaagse bankenlandschap van altijd maar groter, altijd maar ingewikkelder en ... altijd maar zakelijker en afstandelijker. Steeds meer tevreden cliënten stellen hun vertrouwen in VDK, een onafhankelijke retailbank met een eigen visie op bankieren. Om onze voortdurende groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar bijkomende enthousiaste medewerkers voor volgende functies (m/v):

VACATURE 19 MAART 2011

Geef je carrière een nieuwe injectie Ruim 2300 medewerkers en 200 artsen staan binnen AZ Nikolaas garant voor een kwalitatieve zorg op mensenmaat. Onze organisatie is steeds in beweging, innoveert en denkt toekomstgericht. We hebben campussen in Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Beveren en Sint-Gillis-Waas. Momenteel zoeken wij een enthousiaste en gedreven (M/V):

MANAGER DIENST BOUWPROJECTEN Jouw functie: Je coacht een team van 8 medewerkers bij alle verbouw- en nieuwbouwprojecten van het ziekenhuis. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de budgettering, planning en het langetermijnmasterplan. Verder onderzoek je mogelijkheden om het ruimtegebruik te optimaliseren en werk je beleidsmatig mee aan de algemene ziekenhuisdoelstellingen binnen het facilitair departement. Je rapporteert aan de facilitair directeur.

IN ONZE PLAATSELIJKE KANTOREN: - COMMERCIËLE KANTOORMEDEWERKERS - KANTOORHOUDERS MET ERVARING

Jouw profiel: Je bent industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde en hebt ervaring met de in een ziekenhuis voorkomende technieken. Je houdt ervan te werken in een multidisciplinaire organisatie en kunt goed organiseren en plannen. Je bent vertrouwd met budgetteren en werkt dan ook resultaatgericht. Door je sterke communicatieve en sociale vaardigheden, versterkt in een bewezen leidinggevende ervaring, ben je in staat een team aan te sturen. Werken voor AZ Nikolaas betekent:

VOOR ONZE ICT-AFDELING IN GENT: - ANALIST - PROJECTPLANNER / IT-ASSISTENT

Voor meer informatie kan je terecht bij dhr. F. Geets, Directeur Facilitair Departement (tel. 03 760 23 60).

Word jij onze nieuwe collega?

Wilt u meer informatie over VDK Spaarbank of onze vacatures? Neem dan een kijkje op onze website http://jobs.vdk.be.

HOE SOLLICITEREN? Vul het elektronisch sollicitatieformulier in of stuur uw eigen motivatiebrief met cv per e-mail door naar selectie.rekrutering@vdk.be. Ook schriftelijk kunt u solliciteren door uw brief met cv op te sturen naar VDK Spaarbank, Selectie en Rekrutering, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Meer info? Contacteer ons tijdens de kantooruren op 09 267 32 38 of mail naar selectie.rekrutering@vdk.be.

Stuur dan vandaag nog je gegevens door via onze website. Beschik je niet over internet, stuur dan je cv en motivatiebrief naar vzw AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, t.a.v. Nancy Gruwez, deskundige Personeel en Organisatie, tel.: 03 760 26 19.

www.aznikolaas.be

Succesvol rekruteren? Contacteer Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

http://jobs.vdk.be

61


062_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:57:09

62

REGIO OOST-VLAANDEREN

VACATURE 19 MAART 2011

Vlot Respectvol

Verrassend Spontaan

Lekker

Dynamisch Net

Innovatief Exclusief

Optimistisch

Ambitieus Groei

Topkwaliteit

O’Cool, dé diepvriesspecialist, biedt de ruimste keuze aan diepvrieswaren van topkwaliteit en bijhorende specialiteiten aan. O’Cool bedacht Coolcooking® en verkoopt in meer dan 100 winkels alle ingrediënten voor ongedwongen, fijne eetmomenten.

Voor ons hoofdkantoor te Drongen, zijn we dringend op zoek naar: AANKOPERS FOOD (M/V)

Uitdaging: Als aankoper voor O’Cool maak je deel uit van een jong en dynamisch team dat in volle expansie is. Na een kwalitatieve opleiding word je verantwoordelijk voor een aantal assortimenten. Samen met je collega’s zoek je wereldwijd naar de beste en lekkerste producten. Je bepaalt hiervoor de assortimentsstrategieën en zorgt voor een evenwichtige samenstelling van het assortiment in functie van de behoeften van onze klanten. Daartoe onderhandel je met leveranciers over aankoopcondities waarbij u streeft naar een maximaal aankoopresultaat op basis van prijs/kwaliteit/timing ... Je draagt mee zorg voor een accurate markt- en leverancierskennis om continu het aankoopproces te optimaliseren. Je staat in voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van uw leveranciers. Op productvlak zorg je voor een optimale samenwerking met de kwaliteitsdienst en de marketingafdeling. Daarnaast informeer je de collega’s van aanverwante diensten over de door jou aangekochte artikelen en je maakt ze hier enthousiast voor. Dit alles doe je met een continue aandacht voor kwaliteit. Profiel: Je hebt een bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring in voeding of bedrijfskunde. Je hebt een tomeloze energie en je staat te springen om je helemaal uit te leven in je eigen productassortiment. Je kunt zelfstandig werken, teamwork en enthousiasme zijn onontbeerlijk. Je hebt interesse en affiniteit voor kwaliteitsvoeding. Je koppelt een grote dosis creativiteit aan de nodige feeling voor nieuwe trends. Je hebt een goede kennis Nederlands, Frans en Engels, extra talen zijn een meerwaarde. Ons aanbod: We bieden je een ongelooflijk boeiende functie in een bedrijf dat constant internationaal evolueert en graag nieuwe uitdagingen aangaat. Waar inzet en collegialiteit gewaardeerd worden. Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket met firmawagen.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AANKOOP

(M/V)

Uitdaging: Je levert ondersteunende diensten aan het aankoopteam, vooral op administratief vlak. Je maakt zelfstandig analyses, je maakt rapporten en Excellijsten. Profiel: Je hebt een bachelordiploma of een gelijkwaardige ervaring opgebouwd. Je kan vlot werken met het Office pakket. Word, Outlook en Excel kennen geen geheimen voor jou. Je kan vlot presentaties opstellen in Powerpoint. Je bent een doorzetter, stressbestendig en klantgericht. Je communiceert vlot zowel naar je collega’s als naar leveranciers toe. Je bent voldoende assertief en werkt proactief. Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

HOE SOLLICITEER JE VOOR DEZE AANKOOPFUNCTIES? De rekrutering wordt begeleid door PROGRESSIO. Mail daarom je gemotiveerde brief en je curriculum vitae naar Philip Meyers van PROGRESSIO: philip.meyers@progressio.be. PROGRESSIO is een erkend rekrutering- & selectiebureau, met erkenningsnummer V. 1800/B.

ADMINISTRATIEF BEDIENDE PRIJSBEHEER

(M/V)

Uitdaging: Je staat in voor de berekening van de verkoopprijzen en een correcte doorsturing naar de kassa’s. Hierbij hou je rekening met de marktsituatie die je op de voet volgt. Je zorgt voor een gedetailleerde rapportering en evaluatie van de marketingacties en geeft advies en suggesties voor de toekomst. Je biedt ondersteuning aan de winkels op commercieel vlak. Profiel: Je bent cijfermatig, flexibel en commercieel ingesteld. Je genoot minimum een bacheloropleiding in een economische richting en hebt een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal en van het MS Office pakket.

PROJECTMANAGER MARKETING

(M/V)

Uitdaging: Je bent verantwoordelijk voor marketingprojecten en dit op filiaal of regionaal niveau. Je stelt hiervoor een actieplan op en zorgt voor de implementatie van A tot Z. Je start steeds vanuit een grondige analyse ter plaatse en maakt aan de hand daarvan een plan van aanpak op. Je coacht de filialen als een people manager zodat je samen deze projecten tot een goed einde brengt en de beoogde objectieven haalt. Een voortdurende opvolging en bijsturing maken deel uit van het takenpakket. Profiel: Je genoot bij voorkeur een marketingopleiding. Je kan goed organiseren, bent communicatief en een echte teamplayer. Je bent stressbestendig, enthousiast en je stelt je flexibel op. Voeling met voeding en retail spelen in je voordeel. Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans.

HOE SOLLICITEER JE VOOR DEZE MARKETINGFUNCTIES? Stuur ons vandaag nog je CV met foto en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail naar: hr@ocool.com of per fax: 09/261 61 75 of per post naar: Frost Invest N.V., Baarleveldestraat 8, 9031 Drongen.

MEER INFO?

Meer uitgebreide beschrijvingen van deze vacatures kan je vinden op de website: www.ocool.be en ga naar jobs


063_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:58:09

REGIO OOST-VLAANDEREN

VACATURE 19 MAART 2011

63

Het stadsbestuur van Geraardsbergen gaat over tot de werving van en het aanleggen van een wervingsreserve voor 3 jaar van (m/v)

Geraards bergen

Interesse? Stuur je kandidatuur, samen met een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister, uiterlijk 30 april aanstaande per aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen. Voor al deze functies dien je te slagen voor een selectieprocedure. Meer informatie? De aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving kan je downloaden via www.geraardsbergen.be/vacatures of telefonisch aanvragen op het telnr. 054 43 44 77 of via e-mail personeel@geraardsbergen.be De stadssecretaris, Veerle Alaert De burgemeester, Freddy De Chou

1 bibliothecaris

A1a-A2a-A3a

Statutair - Voltijds (38 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 2759,84 euro. Diplomavereiste: in het bezit zijn van een diploma van: einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen OF diploma van ten minste 4 jaar universitair onderwijs aangevuld met het getuigschrift 'Initiatie in de bibliotheek-, documentatieen informatiekunde', of de 'akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek', of het postuniversitair diploma 'Documentatie- en bibliotheekwetenschap', of het postuniversitair diploma 'Informatie- en bibliotheekwetenschap'.

1 informaticus-systeembeheerder

GA VOOR EEN DUURZAME LOOPBAAN

B1-B2-B3

Statutair - Voltijds (38 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 2.185,13 euro. Diplomavereiste: in het bezit zijn van een diploma van: bachelor in de informatica OF bachelor in de computerwetenschappen OF bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen OF bachelor in de industriële wetenschappen: informatica OF bachelor in de industriële wetenschappen en technologie: elektromechanica.

2 deskundigen:

jeugdwerk

B1-B2-B3

Contractueel voor onbepaalde duur - Voltijds (38 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 2.185,13 euro. Diplomavereiste: in het bezit zijn van een diploma van: bachelor in de orthopedagogie OF bachelor in het sociaal werk OF bachelor in de maatschappelijk veiligheid OF bachelor in de psychologie.

1 gemeenschapswacht

C1-C2-C3

Startbaanovereenkomst - Voltijds (38 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 1.711,48 euro. Diplomavereiste: hoger secundair onderwijs.

1 technish

assistent bij de administratie van de brandweer

D1-D2-D3

Statutair - Voltijds (38 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 1.679,90 euro. Geen diplomavereiste.

1 administratief

assistent

D1-D2-D3

Contractueel voor onbepaalde duur - Halftijds (19 uur) - Geïndexeerd brutomaandsalaris van 839,95 euro. Geen diplomavereiste.

Laat je

carrière

groeien...

Floréac België is een toonaangevende Europsese handelsorganisatie gespecialiseerd in het vermarkten van kamer- en tuinplanten, gevestigd te Lochristi. Het bedrijf maakt deel uit van de groep Floré. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een (m/v):

Gedreven (junior) account manager Binnen het tuincentrateam sta je in voor de omzetontwikkeling en het (verkoops)rendement van enkele accounts binnen jouw Franstalig marktsegment. Je hebt de ambitie en het potentieel om te groeien tot een echte verkoopsprofessional die na een interne opleiding het volwaardig accountbeheer waarmaakt en uitbouwt. Wat zijn de verschillende aspecten van de job? verkoopsresultaten te realiseren. Jij draagt dan de verdere verantwoordelijkheid voor de effectieve uitvoering van het plan

VOOR EEN DUURZAME CARRIÈRE SURF NAAR WWW.ALPROSOYA.COM

Dinsdag 22 maart 2011

DE INFOSESSIE DIE UW AMBITIES WAKKER SCHUDT Verbreed, verdiep, heroriënteer uw kennis en vaardigheden als professional. Kom naar onze infosessie op dinsdagavond 22 maart en verneem er alles over onze

Part-time Executive MBA Part-time Executive Masters Executive Programs Meer info:

antwerpmanagementschool.be/infosessions

te realiseren

Wij zijn ook op zoek naar een HR Manager Meer info over ons bedrijf en deze vacatures vind je op

www.flore.be

Your partner for a flourishing future

Wat we kunnen bieden? Wij bieden een intern opleidingstraject en een correcte marktverloning in functie van de jobinhoud (maandloon + pakket extra-legale voordelen). Daarnaast krijg je de gelegenheid te werken in een enthousiaste en dynamische omgeving. Geïnteresseerden kunnen hun c.v. en motivatie bezorgen aan Floréac België, HR afdeling, Beerveldse Baan 4 - 9080 Lochristi - jobs@flore.be

Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

is kinderziekenhu Werken in het aar ook m b jo n ee n is meer da een passie

Ben je op zoek naar een uitdagende en boeiende job dan is werken in ons ziekenhuis misschien wel de uitdaging die je zocht. We zijn een uniek ziekenhuis enkel bestemd voor kinderen. Het ziekenhuis is in volle uitbreiding en wordt vernieuwd. Wij zoeken

OCMW DIKSMUIDE ZOEKT (M/V)

Directeur WZC Yserheem niveau A voltijds in contractueel verband UW FUNCTIE

Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Basisdoelstelling: aangenaam woon- en werkklimaat scheppen. Organisatie van een kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiënte werking. Voorname rol op het gebied van beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie en organisatie-, HR- en financieel management.

UW PROFIEL

U beschikt over een master- of licentiaatdiploma van het universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met het universitair onderwijs. U hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring. U bent innoverend en creatief ingesteld en hebt aandacht voor teamwerking. U bent een inspirator die ook veranderingsprocessen kan ondersteunen.

ONS AANBOD

Contract van onbepaalde duur met weddenschaal A1a-A2a-A3a. Overname van volledige anciënniteit openbare dienst, van maximum 4 jaar privéanciënniteit Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en uitdagend en gevarieerd werk

INTERESSE? Stuur dan uw sollicitatiebrief per post, fax of e-mail met CV en kopie van je diploma tegen 15 april 2011 naar het OCMW Diksmuide, t.a.v. de voorzitter Robert BAILLEUL, IJzerheemplein 4, 8600 Diksmuide, fax: 051/51 08 25 e-mail: marie.herman@stad.diksmuide.be Meer info over deze vacature kan u opvragen bij de personeelsdienst: tel. 051/51 97 14 of e-mail: ingrid.salenbien@ocmw.diksmuide.be

Verpleegkundigen (m/v)

voor onmiddellijke indiensttreding (voltijds en deeltijds)

Verpleegkundigen (m/v)

(bachelor in de verpleegkunde bij voorkeur met specialisatie pediatrie) Voor de diensten - neonatale intensieve zorgen NIC - intensieve zorgen pediatrie (USI) - operatiekamer - kinderoncologie

-

kinderurologie kinderheelkunde kindergeneeskunde kinderneurologie en slaaplabo. - kinderpsychiatrie

Indien je interesse hebt, neem dan contact op met de Heer Jan Foubert, directeur van het verpleegkundig Departement. Jan.foubert@huderf.be


064_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:04:35

64

REGIO OOST-VLAANDEREN

VACATURE 19 MAART 2011

Culobel

is een internationaal gericht bedrijf, actief in de toelevering van metaalperswerk, drukvaten en assemblage aan industriële klanten. Met onze vestigingen in België, Tsjechië en China zijn wij een toonaangevende speler op de globale markt. Ter ondersteuning van onze verdere expansie zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding (m/v):

QUALITY ENGINEER

Functie: Binnen ons quality team bent u verantwoordelijk voor de technische kant van ons kwaliteitsbeleid. Enerzijds bent u

PROJECT ENGINEER

Functie:

directeur.

AANBOD: Wij bieden u een boeiende job in een sterk groeiende en internationale omgeving. Wij gaan prat op onze no-nonsense approach, in een jonge, vlakke bedrijfsstructuur.

Functie:

SALES ENGINEER

INTERESSE in een van deze functies? Stuur meteen uw sollicitatiebrief met cv naar: Culobel, t.a.v. Katrien D’Haese, Hekkestraat 16, 9308 Hofstade - Aalst e-mail: katrien.dhaese@culobel.be T 053 77 78 88

toe te reizen.

www.culobel.com van der Zalm Young Plants is actief in de handel en distributie van jonge planten binnen Europa. De professionele en directe aanpak van onze onderneming, die vervat zit in de slogan ‘Professionals in Plants’ vormt de sleutel tot succes.

VOOR ONS VERKOOPSTEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

VERKOPER BUITENDIENST BELGIË FUNCTIE:

Uw taken zijn de volgende: beheer eigen klantenportefeuille, prospectie, afspraken bij de klanten correct behandelen, de behoeften analyseren, onze producten voorstellen, onderhandelen en de verkoop op een efficiënte manier sluiten. U bent ook betrokken in de tevredenheid van uw klanten door een correcte opvolging van hun aankopen. Technische ondersteuning van de klant en zijn produkt. Als verkoper België, bent u verantwoordelijk voor het beheren van bestaande relaties; U draagt zorg voor de continuïteit en verdieping in de relatie met de aan u toegewezen klanten; U onderzoekt kansen in de markt en werft nieuwe klanten; Dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit klantcontact, het aannemen, realiseren en organiseren van orders; De klantenkring zal voornamelijk bestaan uit kwekers en producenten.

ONS AANBOD:

Een afwisselende functie binnen een familiale onderneming; Een ruime, bestaande klantenportefeuille; Competitief salaris; Extralegale voordelen: verzekeringspakket, bedrijfswagen, maaltijdcheque, laptop, blackberry, en forfaitaire vergoeding; Een boeiende functie met veel afwisseling en eigen inbreng; Een degelijke opleiding; Een KMO waarin open communicatie, collegialiteit en flexibiliteit voorop staan; Een motiverend salarispakket met extralegale voordelen in overeenstemming met je toegevoegde waarde

UW PROFIEL:

Beheersing van het volledige verkoopsproces; Uitstekende gesproken en geschreven communicatie, ontwikkelde assertiviteit, charisma en contactvaardigheid; Luistervaardig en empathisch Creatief en pragmatisch in het zoeken naar oplossingen; Grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen; Team spirit; Resultaatsgericht en ondernemend; Gepassioneerd door de verkoop; U bent een enthousiast en resultaatgericht persoon; U werkt zeer zelfstandig en proactief; U heeft een betrokken houding en geen 9-5 mentaliteit; U bezit een goede kennis van perk, pot- en tuinplanten; U bent een gedreven persoon die zowel zelfstandig als in een team kan werken; U heeft commerciële flair en kan op een enthousiaste manier overtuigen; U heeft een ruime commerciële ervaring in B-to-B-verkoop; U weet uw werk goed te organiseren; U heeft goede kennis NL / FR (gesproken en geschreven); U bent sterk in networking.

Professionals in Plants van der Zalm: Beerveldestraat 72, 9160 Beervelde/Lochristi contact: mike@vanderzalm.be of 0477 29 29 98

JE EIGEN TALENT HERKENNEN. OOK DAT IS EEN TALENT.


065_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:54:36

VACATURE 19 MAART 2011

65

Uw website bovenaan in Google? Een gerichte e-mailcampagne? Een bedrijfspagina op Facebook? Bij the AIM Een partnership op lange termijn. Dat is the AIM.

KNOCKED OUT BY THE JOB MARKET? PROJECTMANAGER Je bent verantwoordelijk voor de werking, het goede verloop en de deadlines van tussen

SALES ASSISTANT

de

klant,

accountmanagers

en

interne

BUSINESS DEVELOPER WEBSITES

Je ondersteunt de accountmanagers in alle disciplines en processen de mogelijkheid om je sterk technische webdesignkennis te combineren met een Je genoot een hogere economische, marketinggerichte of communicatie-

Interesse? Stuur jouw cv en brief naar

SALESMANAGER

AALTER

e-mail: sophie@the-aim.be,

ACCOUNTMANAGER

OPERATIONS MANAGER

Jouw missie is bedrijven binnen de regio Limburg en Vlaams-Brabant begeleiden in alle

Je behaalde een hoger diploma en hebt

Je bent de eindverantwoordelijke voor het

een ingenieursopleiding en hebt een 10-tal jaar Je genoot bij voorkeur een opleiding in people management skills om een 25-tal mensen aan

Interesse?

Bij the AIM

M EER I NF O EN S OLLI C I T E RE N OP

WIJJ ZO WI ZOEK EKEN EK EN OOK EEN COPYWRITER EN EE EEN N WEBMASTER DRUPAL.

WWW.THE-AIM.BE Diverse uitdagingen

Projectleider

Jong, dynamisch team

winkeltransormatie en residentiële (ver)bouw(ing)

Sint-Niklaas Bouwwerken Erich Wymeersch en Kompanie is een veelzijdig bouwbedrijf dat gebouwen een volledig nieuwe bestemming geeft. Zij hebben ervaring met moeilijke ruwbouwwerken tot en met verfijnde winkelinrichting. Recent zijn daar ook de renovatie en nieuwbouw van residentieel vastgoed. Ze typeren zich door hun no-nonsenseaanpak waarbij iedere medewerker binnen zijn domein op heel wat autonomie kan rekenen.

Functie: Als projectleider zorg je voor de realisatie van de transformatie- en nieuw-/(ver)bouw(ings)projecten. Deze projecten coördineer je op technisch en organisatorisch vlak, waarbij je ondersteund wordt door de hoofdprojectleider. Profiel: Je genoot een hogere bouwkundige opleiding. Ervaring als projectleider is een pluspunt, maar geen must. Je bent organisatorisch sterk en volgt de zaken administratief op. Aanbod: Je komt terecht in een dynamische organisatie waar je de kans krijgt om jouw talenten te ontplooien en te groeien in jouw functie. Als young potential krijg je hier de kans om op korte termijn veel bij te leren.

Groeipotentieel Geïnteresseerd? Mail je cv naar sollicitatie@andress.be met vermelding van referentie K2281. Andress Consulting, Remparden 1, 9700 Oudenaarde

www.andress.be

people selecting people


066_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:54:58

66

VACATURE 19 MAART 2011

Echt talent komt altijd bovendrijven. LBC-NVK zoekt voor haar algemeen secretariaat in Antwerpen

Hoofd Financiële Dienst

De Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel, is aangesloten bij het ACV. Zij verdedigt de belangen van de bedienden en kaderleden uit de privé-sector. De LBC-NVK onderhandelt de beste loon- en arbeidsvoorwaarden voor haar leden en dit zowel op ondernemings- als op sectoraal vlak.

Je profiel

Ben je gebeten door reclame en heb je een scherp oog voor wat er zich in de mediavijver afspeelt? Dan komt jouw talent vast bovendrijven bij D’M&S, een communicatiegroep met vestigingen in Antwerpen, Brugge en Brussel. Als Media Assistant heb je hier een boeiende en afwisselende job: je stelt mee de mediaplannen van reclamecampagnes op; je vraagt tarieven aan voor advertenties, billboards, online bannering, radio- en televisiespots; je onderhandelt de best mogelijke ruimte tegen de scherpste prijs; je verzorgt nauwgezet de administratieve opvolging, van bestelbon over facturatie tot bewijsexemplaar; en je evalueert de impact van elk mediaplan. Is deze functie helemaal jouw ding? Kom dan snel ons Brugs team versterken!

Interesse? Stuur je brief en cv naar D’M&S, t.a.v. Dirk Blomme, G. Roelandtsstraat 1, 8020 Oostkamp, dirk.blomme@dms.be, www.dms.be

Je kernopdrachten

• je bent sociaal, dynamisch en communicatief • je hebt een diploma boekhouden / financieel beheer op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring • je hebt een praktijkervaring van enkele jaren • je hebt de competentie een dienst te leiden

• je stelt de financiële planning op en voert controles uit • je geeft beleidsadviezen en maakt een meerjarenplanning op • je bent verantwoordelijk voor de boekhouding van een complexe organisatie • je leidt een dienst van 4 personen

Ons aanbod

Word jij onze nieuwe medewerker?

• een voltijdse en duurzame job • behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden (degelijk beginloon, extralegale voordelen, groepsverzekering) • professionele ontplooiing

Stuur uiterlijk tegen 4 april 2011 je sollicitatiebrief met CV naar: LBC-NVK t.a.v. personeelsdienst Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. Tel. 03-220 87 06 (07) Of mail: fpotoms@acv-csc.be Op ditzelfde mailadres kan je een gedetailleerd profiel opvragen. www.lbc-nvk.be

POWER UP YOUR BRAND


067_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:56:43

VACATURE 19 MAART 2011

Er beweegt wat in

SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM & WILLEBROEK

De Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek is een hedendaagse, moderne instelling die vanuit een christelijke visie in harmonie met alle medewerkers en in een kader van gedeelde verantwoordelijkheid, specialistische basisgezondheidszorg biedt in eerste instantie voor de eigen regio, met ook ruimte voor meer gespecialiseerde programma’s. Hierbij beoogt ze voor de patiënt zorg in alle aspecten, met aandacht voor zijn omgeving. Momenteel zijn wij op zoek naar m/v:

voor

mensen

Beste Werkgever zoekt

Beste Werknemer!

MIDDENKADERFUNCTIONARIS

Verpleegkundig diensthoofd voor de verblijfsafdelingen (C, D, G en SP locomotorisch), de mobiele equipe en de logistiek assistenten Opdrachten:

Profiel:

Meer info? www.sjk.be Wij bieden:

INTERESSE? 31 maart 2011,

AAN AL ONZE COMPETENTE EN UITERST ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS, EEN DIKKE ...

Solliciteer en groei met ons mee! Ontdek snel ons volledig jobaanbod op

www.partena-partners.be/jobs

67


068_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:11:41

68

VACATURE 19 MAART 2011

Hurks beton: Bijzonder in Beton!

Crossrail Benelux, een dochteronderneming van Crossrail AG, is bijna 10 jaar internationaal actief als private goederenvervoerder per spoor in België, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië. Om aan de stijgende vraag van onze klanten te kunnen beantwoorden, zoeken wij m/v:

Hurks beton in Veldhoven en Hurks oosthoek kemper in Tilburg zijn onderdeel van de Hurks groep te Eindhoven. Binnen de prefabbeton ontwikkeling en productie bekleden beide Hurks bedrijven een leidende rol. Met een enthousiast team wordt in nauwe onderlinge samenwerking aan complexe grootschalige projecten gewerkt. Ons aandeel loopt daarbij van engineering en productie tot en met montage.

> Safety Manager

Ter versterking van ons team bij Hurks beton in Veldhoven zoeken wij kandidaten voor de functie van:

Profiel: Je bent in het bezit van een diploma industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring. Je bent bereid opleiding te volgen mbt RID-veiligheid en kwaliteitszorgsystemen (spoorvervoer). Je beschikt over een attest preventieadviseur niveau 2. Talenkennis: Nederlands, Engels, Duits (basiskennis is een pluspunt).

(België, Frankrijk, Luxemburg)

Functie: Onderhouden van ISO en SQAS Rail normering. Je werkt in een internationale omgeving en rapporteert aan de Safety & Environment Manager Group.

Commercieel Technisch Projectmanager (m/v) De functie: U onderhoudt de relatie met de klanten,

> Manager Railequipment Wagons

weet projecten die goed bij de competenties van Hurks beton passen tot opdracht te brengen,

Functie: Opvolging vloot wagons. Je zorgt er voor dat de wagons in orde zijn en blijven, dit door het regelen van onderhoudsbeurten, het organiseren van interventies na meldingen van gebreken/defecten. Je bent het aanspreekpunt voor werkplaatsen, leveranciers en interventiediensten. Je houdt de documentatie der wagons up to date en controleert facturen.

verwezenlijkt het project binnen de planning en budget, bent een gedegen gesprekspartner voor directies, aannemers en opdrachtgevers, bent tevens sparringpartner van de engineers en benadert de projecten qua sturing uiteraard vanuit het prefabbetonfabricage oogpunt, rapporteert rechtstreeks aan de directie,

Profiel: Opleiding professionele bachelor/master mechanica, kennis van pneumatica en materiaalsoorten is een pluspunt. Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits. Geen 9 to 5 mentaliteit, deels wacht- en weekenddienst. Je bent vertrouwd met standaard softwareprogramma’s en MS Office.

bent ongeveer 50% van uw werktijd in Veldhoven aanwezig en 50% extern.

U hebt aantoonbaar minimaal een Bachelor werk- en denkniveau (A1 Industrieel

> Assistant Fleet Manager

Functie: Opvolging vloot locomotieven. Je zorg er voor dat de locomotieven in orde zijn en blijven, door het regelen van onderhoudsbeurten, het organiseren van interventies bij gebreken/ defecten. Je bent het aanspreekpunt voor werkplaatsen, leveranciers en interventiediensten. Je houdt de nodige documentatie der locomotieven up to date en controleert facturen.

Ingenieur), bij voorkeur richting Bouwkunde, heeft minimaal 5 jaar ervaring als commercieel verantwoordelijk projectleider, liefst in de allround prefabbetonindustrie of anders in de utiliteitsbouw, bent pro-actief, initiatiefrijk en daadkrachtig, waarbij u uw afspraken nakomt, beheerst zowel de Nederlandse als Franse taal in woord en geschrift.

Het aanbod: Wij bieden u arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de functie,

Profiel: Opleiding elektromechancia, elektronica, elektriciteit. Kennis van dieselmotoren is een pluspunt. Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits. Geen 9 to 5 mentaliteit, deels wacht- en weekenddienst. Je bent vertrouwd met standaard softwareprogramma’s en MS Office.

een verantwoordelijke functie met veel zelfstandigheid, mogelijkheid tot verloning volgens Belgische wetten en regels met extralegale voordelen,

> Junior Key Account Manager

Functie: Je ondersteunt het Key Account Departement. Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van internationale treinverbindingen, zowel operationeel als commercieel. Je hebt contacten met de klanten en leveranciers in België, Nederland en Duitsland. Je maakt korte verplaatsingen naar het buitenland.

Profiel: Kennis Duits / Engels / Frans vereist. Kennis van het Italiaans is een pluspunt. In het bezit zijn van een Master diploma of gelijkaardig door ervaring. Je bent communicatief en hebt geen 9 to 5 mentaliteit. Je hebt zin voor organisatie en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. Je kent MS Office. Ervaring in transport of planning is een pluspunt.

een firmawagen, GSM en laptop. Uw sollicitatie kunt u richten aan Hurks beton bv, t.a.v. de heer A. Rijkers, Postbus 221, 5500 AE te Veldhoven (NL) of stuur een mail aan a.rijkers@hurksbeton.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Rijkers, Telefoon 0031 - 40 -294 49 49. www.hurks.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

> Technical Assistant Locomotives Functie: Je biedt technische ondersteuning, stelt diagnoses en voert daar waar nodig mobiel kleine herstellingen/onderhouden uit aan onze vloot diesel locomotieven. Je geeft input over te bestellen onderdelen. Het optimaliseren van onderhoudsprogramma’s en herstellingen behoren eveneens tot je taken. Profiel: Je genoot een technische opleiding en hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. Je beschikt over sterke communicatievaardigheden en je rapporteert vlot. Geen 9 to 5 mentaliteit, deels wacht- en weekenddienst.

> Traffic Controller

Functie: Dispatching en follow-up van het internationale Crossrail-netwerk van goederentreinen. Voorbereiding van documenten voor ons veiligheidspersoneel. Je bent hèt aanspreekpunt, zowel voor treinbestuurders, klanten als infrastructuurbeheerders. Je denkt problem-solving en pro-actief om zo de punctualiteit van het netwerk te garanderen. Voltijds 3-ploegenstelsel.

Profiel: Geen ervaring vereist. Interne opleiding is voorzien. Basiskennis Duits, Frans en Engels vereist. Kennis van het Italiaans is een pluspunt. Je bent vertrouwd met MS Office.

> Treinbestuurders en Wagonherstellers met ervaring Interesse? Schrijf of mail vandaag nog je cv naar: Crossrail Benelux, Luchthavenlei 7a, 2100 Deurne of vacature@crossrail.be

Z e t j e c a r r i è re o p h et j ui s te s po o r We zijn op zoek naar een

WINKELVERANTWOORDELIJKE (m/v) VOLTIJDS (38u) Je bent perfect tweetalig (NL/FR) en praat een aardig mondje Engels. Je bent een teamplayer, begripvol en geduldig in de omgang. Klantvriendelijkheid en service vind je heel belangrijk. Ervaring in de verkoop is een pluspunt. Je krijgt een grondige opleiding, permanente coaching, een aantrekkelijke wedde, maaltijdcheques en bonuspremie. Interesse? Stuur vandaag nog je CV met pasfoto naar info@mephisto-shop.be of Brussels Mephisto Shop, Naamsestraat 24, 1000 Brussel.

VER GAAN MET MENSEN MET BEPERKINGEN

Oranje speelt in op vragen en noden van mensen met een verstandelijke beperking en hun natuurlijke omgeving. We vormen een netwerk van dienstverlening op het vlak van wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming, jeugdwerk en sociale dienstverlening.

VERANTWOORDELIJKE DIENSTVERLENING voltijdse functie

ADVISEUR CLIËNTONDERSTEUNING voltijdse functie

Meer informatie over onze vacatures is terug te vinden op www.oranje.be Wens je te solliciteren, stuur dan je cv en motivatiebrief naar personeel@oranje.be

BRUSSEL


069_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:08:13

VACATURE 19 MAART 2011

Bij MEWA lonen inzet en doorzettingsvermogen. Mewa is een onderneming met 4.100 medewerkers die op Europees niveau actief is in de sector van huur en onderhoud van arbeidskledij. In het kader van onze uitbreiding zoeken wij :

1 verkoper (M/V)

voor Oost- en West-Vlaanderen Medewerker zijn bij MEWA is een waar genoegen omdat: • onze service goed aanvaard wordt • wij over een fors potentieel beschikken • ons team vol spirit zit

Bij ons krijgt u de kans te doen wat u het liefst doet : orders afsluiten. Telefonische contacten opnemen, afspraken beleggen, reisplanning opmaken mag u aan een assistente overlaten. Zo kan u zich volledig toeleggen op het belangrijkste : klanten werven voor onze dienstverlening in beroepskledij. U heeft natuurlijk verkoopervaring liefst op de markt B to B. Moed en vastberadenheid zijn vereist ! Buiten een assistente kan u ook rekenen op een sympathiek team van collega’s. Vast loon + commissie die nauw aansluiten bij uw resultaten + premies. Bedrijfswagen, laptop, GSM,…

69

RELEX is een nieuw bedrijf binnen de HIFFERMAN Groep, waartoe ook FAM en STUMABO INTERNATIONAL behoren. De familiaal geleide Belgische groep is internationaal georganiseerd, heeft een sterke locale verankering en telt 120 werknemers. RELEX concentreert zich op de ontwikkeling, verkoop en installatie van high end wellnessinrichtingen en zwembaden. De doorgedreven kennis van techniek en hygiëne die in al onze bedrijven centraal staat, ondersteunt de kwaliteit van onze installaties en onze service. Hoewel RELEX relatief nieuw is binnen onze groep, kunnen we rekenen op de knowhow en de expertise van een door de wol geverfd team. Om het team in Kuurne verder te versterken, verwelkomen we een (m/v)

Operations & Project Manager bij marktleider in bouw wellnesscentra

Je hebt een belangrijke, tweedelige rol in onze operationele afdeling. Je organiseert onze productie en beheert de installatieplanning, de aankoop en de stocks van grondstoffen. Daarnaast heb je een ruime projectverantwoordelijkheid, van precalculatie over coördinatie van de uitvoering tot oplevering. Heb je een hogere bouwkundige opleiding en ervaring in productieleiding en/of project-

management? Vind je jezelf terug in “sterke organisator”, “assertieve communicator” en “dynamische leider”? RELEX is een trendsettend bedrijf in zijn sector. Uiteraard mag je rekenen op een competitief salarispakket (inclusief bedrijfswagen). Interesse? Meer informatie lees je op www.signumhrm.be.

Reageren doe je, met referentie 3350V, naar info3@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).

Stuur uw CV met foto t.a.v. de heer B. NYSSEN MEWA SERVICE, Motstraat 54, B – 2800 Mechelen info@mewa.be • www.mewa.be

Succesvol rekruteren? Bel Hilde Vanden Driessche op 02/482.03.38

ZOEKT MEERDERE

REDELIJK* EIGENZINNIGE MEDEWERKERS M/V

* onafhankelijk, zelfstandig en kritisch denkend

2 VOLTIJDS ONDERZOEKERS STRATEGISCH MANAGEMENT

Opdracht: Het onderzoeksproject ‘New Analysis of Multinational Enterprise (MNE) foreign subsidiary management: The case of Belgium’ beoogt het conceptueel denken omtrent groeipatronen van multinationals, de multidimensionele rol van dochterondernemingen in multinationale netwerken, het management van dochters in groei economieën en het functioneren van multinationals als leiders in internationale netwerken uit te breiden en toe te passen in de context van Belgische multinationals. Profiel: Licentiaat of master (toegepaste) economische wetenschappen, handelsingenieur (van een universiteit) of gelijkwaardig, met belangstelling voor (fundamenteel) onderzoek en sterke motivatie tot het behalen van een doctoraat binnen de termijn van het mandaat. Laatstejaarsstudenten mogen ook kandideren. De kandidaten moeten vlot drietalig zijn (Nederlands, Frans, Engels), en beschikken over een dynamische persoonlijkheid en goede sociale vaardigheden. Zij dienen eveneens uitstekende studieresultaten te hebben behaald, en sterke interesse te hebben in strategisch management en multinationals. Verdere inlichtingen: Prof. dr. Elvira Haezendonck (02 629 21 31 of elvira.haezendonck@vub.ac.be). Kandidaatstelling en cv: Stuur tegen uiterlijk 31 mei 2011 je cv + sollicitatiebrief via e-mail naar elvira.haezendonck@vub.ac.be ter attentie van Prof. dr. Elvira Haezendonck. VUB, Pleinlaan 2, 1050 Elsene.

www.vub.ac.be/vacatures

FAM nv in Kontich maakt deel uit van de HIFFERMAN GROEP en heeft eigen filialen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en Azië. Daarnaast beschikt FAM over een wereldwijd agentennetwerk. Het behoort tot de absolute wereldtop in het ontwerp en de verkoop van industriële snijmachines. Productinnovatie is een van de drijvende krachten achter dit succes. FAM onderscheidt zich bovendien al meer dan 30 jaar door kwaliteit, betrouwbaarheid en een hoog serviceniveau. FAM versterkt zijn engineeringteam met een m/v

Polyvalent Ingenieur 3D-ontwerpen – Mechanica - Elektriciteit

Uitdenken en uitwerken van nieuwe machines, van innoverende oplossingen en van optimalisaties is jouw ding. Samen met je collega’s van het engineering team sta je in voor het 3D-ontwerpen, het doorrekenen en uittekenen, het testen, verbeteren en documenteren van onze industriële voedingssnijmachines. Denk hierbij in de eerste plaats aan mechanische componenten

(aandrijvingen, lagering, machinebehuizingen, transportsystemen,…) maar ook aan de elektrische kant (motoren, actuatoren, veiligheidscomponenten) en de software (PLC-sturingen, bedieningsterminals enz). Je hebt een hogere technische opleiding en spreekt Nederlands en Engels. Interesse? Kijk dan op www.signumhrm.be of reageer meteen.

Reageren doe je onder referentie 3691V naar info3@signumhrm.be of naar Signum HR & Management, Battelsesteenweg 455 E, 2800 Mechelen (015/450960).


070_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:04:45

70

VACATURE 19 MAART 2011

AT Osborne N.V. is een internationaal onafhankelijk managementadviesbureau gespecialiseerd in bouwadvies op vlak van vastgoed, met een uitgesproken expertise in de publieke sector. Voor onze vestiging in België zijn wij op zoek naar een (m/v)

PROJECTMANAGER/CONSULTANT Uw functie: • Als Projectmanager/Consultant treedt u namens de opdrachtgever zelfstandig op als de spilfiguur voor de realisatie van de u toegewezen projecten in het kader van project- en facility management. Hierbij draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de projecten in de breedste zin (vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname). • De communicatie en onderhandelingen met gebruikers, belanghebbenden in de omgeving, overheden en marktpartijen behoren ook tot uw bevoegdheden. • U bent betrokken in een projectteam, dat samengesteld is uit medewerkers van ons bureau. • U kunt betrokken worden bij haalbaarheidsstudies, technische en budgettaire evaluaties van projecten. • Het acquireren van nieuwe projecten met betrekking tot projectmanagement en de vastgoedsector aanziet u als een professionele ambitie of een persoonlijk ontwikkelingsdoel. Uw profiel: • U bent ambitieus, genoot een opleiding als ingenieur (ir/ing) en hebt een ervaring in de bouw- en/of vastgoed sector van min 2/5 jaar. • U bent bij voorkeur vlot tweetalig (NL/FR). Wij bieden: Een dynamische en professionele omgeving, waarin u de ruimte wordt geboden voor zelfstandigheid en initiatief. U kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket. Bent u geïnteresseerd? Schrijf of mail naar volgend adres: AT Osborne, t.a.v. Nathalie Desir, Marcel Thirylaan 79, 1200 Brussel E-mail: nathalie.desir@atosborne.be. Wij verzekeren een vertrouwelijke aanpak van uw gegevens.

Does your company Attract-Engage-Retain the best talent? Following SOLD OUT events in more than 35 cities in 20 countries International Employer Brand Strategist Brett Minchington MBA brings his Employer Brand Leadership Masterclass™ to Belgium for the first time!

www.rcamasterclass.be

BRETT MINCHINGTON EMPLOYER BRAND INTERNATIONAL

Guest speakers:

Thursday 19th May - Hotel Bloom, Brussels - 9.30 - 17h. Spend a day with the world’s most published author on employer branding who will share global best practice in employer branding, leadership and social media and world’s best practice case studies. Learn how to apply these practices to your own company. If you are serious about attracting and retaining top talent and want to know the latest global trends in employer branding this is an event not to be missed!

ELS VAN DE WATER MICROSOFT

KERRY NOONE SODEXO

For more information or to register, visit

www.rcamasterclass.be Contact:

Early Bird Rate applies until: 31-Mar-2011

MARNICK VANDEBROEK RCA


071_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:05:02

VACATURE 19 MAART 2011

71

You don’t have to turn water into wine to impress us. Just toothpaste tubes into tables. Nee, we verwachten geen mirakels van je. Een uitstekend idee volstaat. Zie je het afval van een Unilever-tandpastafabriek en denk je meteen aan een goede manier om het te recycleren? Dan heb je de Unilever-spirit en pas je in ons team. Pas op, je moet wel van uitdagingen houden. De uitdaging om enkel genoegen te nemen met de beste producten en oplossingen. De uitdaging om enkel het beste van jezelf te geven. In ruil daarvoor geeft Unilever ook graag het beste van zichzelf: tools, trainingen en alle middelen om je talent te ontplooien. Zo verander je medewerkers in echte professionals en een job in een mooie toekomst. Meer details: www.unilever.be Unilever kijkt uit naar dynamische collega’s (m/v):

Mid Term Planner

Deliver Specialist

Binnen een tijdspanne van 24 maanden schat je het volume in voor verschillende assorti– menten. Je focus? Voor de middellange termijn geef jij een robuuste rolling volumeprognose waarbij je steunt op data uit onze Category Market. Met die gegevens controleren we de Supply Chain en maken we meteen ook een financiële forecast.

Jij wordt onze expert inzake logistiek (warehousing en secundair transport). Bovendien krijg je centraal de verantwoordelijkheid over het hele low stock management van je productcategorie. Jouw takenpakket bestaat uit het opvolgen van KPI’s, controleren van facturen, herbekijken van processen, samen met je logistieke dienstverlener, en het optimaliseren van projecten, met zowel je interne als externe klanten. Je bent continu bezig met de verbetering van onze logistieke flows om zo de dienstverlening aan onze klanten te verhogen, daarbij rekening houdend met onze footprint. Out-of-stocks worden optimaal opgevolgd zodat de impact hiervan voor onze klanten tot het minimum herleid wordt.

Je hebt een bacheloropleiding en ten minste 5 jaar ervaring binnen Supply Chain planning, liefst binnen een FMCG-omgeving.

Operations Planner Je beheert de operations voor verschillende assortimenten met een vooruitzicht van 0 tot 3 maanden. Zo speel je kort op de bal en ben je de spilfiguur tussen Supply Chain en de Business. Je houdt de huidige en voorspelde stock goed in de gaten, maar daarnaast controleer je ook administratieve processen en ben je het aanspreekpunt voor inbound-activiteiten. Je hebt een bacheloropleiding. Een eerste ervaring in logistiek mag, maar is geen vereiste.

Logistiek Assistent I.s.m. onze sales zorg je voor de operationele uitvoering van promoties en introducties, voor een vast aantal klanten en een vast assortiment. Jij onderhoudt uitstekende contacten met klanten en stemt continu af met collega’s uit verkoop, category management en planning. Je bent een starter of hebt al enkele jaren ervaring als Logistiek Assistent. Je beschikt over een bachelordiploma en een communicatieve persoonlijkheid met een analytische geest. Kennis van SAP is een pluspunt.

Je bent een dynamische persoon met 2 tot 5 jaar ervaring in logistiek. Je beschikt over een klantgerichte, vernieuwende en proactieve aanpak. Kennis van SAP is een pluspunt.

Sales Representative Out-of-Home Je bent hét aanspreekpunt voor onze Out-of-Home-klanten in de regio Kempen-Limburg. Je staat in voor het ontwikkelen van onze verkoopvolumes bij bestaande horeca- en impulsklanten en gaat proactief op zoek naar nieuwe omzetopportuniteiten. Je hebt een passie voor sterke merken en hebt een aangeboren commerciële reflex. Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma (of gelijkwaardig door ervaring). Een eerste relevante ervaring in de verkoop van FMCG-producten in het Out-of-Home-kanaal is een pluspunt. Je hebt sterke relationele, negotiatie- en organisatieskills. Je bent gepassioneerd door Unilever-producten. Je bent een starter of ervaren professional in Supply Chain met ten minste een bachelordiploma (of gelijkwaardig door ervaring). Je beschikt over een communicatieve persoonlijkheid met een analytische geest en een klantgerichte, vernieuwende, proactieve aanpak. Kennis van SAP is een pluspunt.

Een uitgebreide functie- en profielomschrijving vind je op www.unilever.be. Ons aanbod: In ruil voor je talent en werklust schenken we je een competitief salaris en zeer interessante arbeidsvoorwaarden. Daarenboven kom je terecht in een dynamische werkomgeving waarin mensen met energie, creativiteit en passie samenwerken om samen ambitieuze doelen na te streven. Ten slotte geven we je de ruimte om te groeien door professionele trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden op nationaal en internationaal gebied. Interesse? Om in aanmerking te komen voor een van deze vacatures, vragen we je om je cv en motivatiebrief te sturen naar Mevr. Malotiaux: Brigitte.Malotiaux@unilever.com. Voor vragen of extra info neem je contact op met Unilever Peoplelink op 0800 80164. Dag na dag voorziet Unilever in je behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging. Dat doen we met producten die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Ons doel? Vitaliteit toevoegen aan het leven, steeds opnieuw. Onze merken vind je overal ter wereld, van het kleinste dorp tot de grootste miljoenenstad. Dagelijks kiezen dan ook ongeveer 150 miljoen mensen in meer dan 150 landen voor merken als Axe, Becel, Dove, Knorr of Bertolli, merken die iedereen kent.


072_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:54:54

vacature & co

Top van bedrijfswereld huldigt de

Beste Werkgevers van 2011 Afgelopen

dinsdag

maakten

Vlerick

Management School en Vacature de Beste Werkgevers 2011 bekend. Het onderzoek naar de reputatie van ondernemingen bij de eigen medewerkers is dit jaar al aan zijn negende editie toe. Net zoals vorige jaren was Vacature mediapartner. In de categorie grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) ging de eerste plaats voor het tweede jaar op rij naar Schoenen Torfs. Microsoft mag zich Beste Werkgever noemen in de categorie bedrijven met minder dan 500 medewerkers. Ver-

Gastvrouw Indra Dewitte en Erik Luts (KBC)

der werden opnieuw drie ondernemingen bekroond met een special award: Mars voor

Inspirational

Leadership,

Cisco

Systems voor Diversity en KBC voor Lifelong Learning. Marjan Desmedt â&#x20AC;˘

FoToâ&#x20AC;&#x2122;s annick devos

Dirk Buyens (Vlerick Management School)

Wouter Torfs (Schoenen Torfs) en Raf Gerard (Randstad)


073_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:05:21

VACATURE 19 MAART 2011

Key Account Manager

73

Brussels p BSJA515182 p M/F

About our client : Atos Worldline is the European leader in electronic transactions. Supported by one of the most active R&D teams in Europe, Atos Worldline develops strong value-added services in the management of electronic transactions to the specific domains of Payment, Financial markets and eServices for customers, citizens and communities. Responsibilities : As KAM Financial Institutions you will have to: * Manage and develop a portfolio of financial institutions. * Develop strategies for Key Accounts to increase sales to end clients; * Collaborate with the product/program management team regarding new requirements; * Review continuously client landscape, develop and implement creative approaches; * Develop in-depth and productive relationships at all levels with the client; * Actively participate and lead various ad-hoc internal projects as assigned; * Ensure optimal internal and external communication flows; * Act as an ambassador to the company and its solutions at industry-related events.

Competences : * Master degree or above * 5-10 years of experience within a service provider developing a portfolio of financial institutions * Excellent level of Dutch is mandatory, a good command of both French and English as well * Results driven with a strong client satisfaction focus * Strong negotiation and mediation skills * Integrative thinking * Ability to have impact, influence and drive a project to success

If you recognize yourself in this role, contact Julien Amiach via email at julienamiach@michaelpage.be with the ref. BSJA515182

W.INT123 -W.RS.123 - B-AA05.065 - VG862/BU

Specialists in Banking & Financial Services Recruitment 146 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

Process Engineering Manager Leading Oil & Gas Multinational, we are looking for a high potential Process Engineering Manager.

Brussels p MDAD513319 p M/F Responsibilities : Responsible for providing on-going support of manufacturing operations for existing and/or new equipments and products. You are expected to be the Engineering / Manufacturing support process expert. This position’s major responsibility will be in support of material and process changes and improvements related to the current process and effects on final product. You lead a team whose focus is improving the current manufacturing process. You will be expected to perform fundamental engineering and design functions such as drawings, calculations, equipment and materials selection and preparation of specifications as well as being the team leader. Profile : MS degree in engineering (Mechanical, electromechanical, Process Chemical…) or related discipline, with 4 or more years of professional experience is preferred. You have a proven experience in process manufacturing industries ( Oil & Gas, Chemical, Glass, ...) with a successful knowledge of industrial project engineering. English is the working language, Dutch a huge asset.

If you recognize yourself in this role, contact Denis Daniliuc via email at denisdaniliuc@michaelpage.be with the ref. MDAD513319

W.INT123 -W.RS.123 - B-AA05.065 - VG862/BU

Specialists in Engineering & Supply Chain Recruitment 146 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

Global Key Account Leader Our client, 3B Fibreglass is a leading European developer and supplier of fibreglass products and technologies for the reinforcement of thermoplastics and thermosets. Headquartered in Battice (Belgium) with a Customer Service Centre near Brussels, 3B operates two state-of-the art manufacturing facilities in Battice and Birkeland (Norway.

Brussels p MBEP514870 p M/F As a Key Account Leader for the thermoplastic segment you will: - contribute to the company's success by developing and implementing and executing a selling strategy, applying short term tactics and specific value propositions in assigned thermoplastic accounts - manage key customer relationships: negotiating global customer agreements that deliver against annual plans while successfully delivering against the customers' expectations - be the liaison between customers and 3B's internal departments (regional Key Account Managers, Supply chain and Operations) - use your network to promote 3B products and solutions, highlighting their technical performance and the value-adding properties of an integrated product development approach Primary metrics for success will be to maximize Turnover, Gross Margin, and volume in assigned key accounts. You will report directly to the 3B Sales Director. You are Engineer or have technical backgrounds (preferably in material & processes) with a proven track record in dealing with major local and global accounts. You are skilled at selling comprehensive solutions, preferably in raw materials, composite materials (reinforcement) or polymers for the automotive and/or appliance industry. You have an outstanding level of education (capacity of analysis & synthesis, command of languages, knowledge in operational & strategic marketing, and finance. You are self-motivated, well organized and have a strong leadership and also have worked in an intercultural workplace. You are fluent in English and have a good operational knowledge of French and/or German. You will preferably be based nearby Battice, but travelling around 50% of your time.

If you recognize yourself in this role, contact Philippe Bernimolin via email at philippebernimolin@michaelpage.be with the ref. MBEP514870

W.INT123 -W.RS.123 - B-AA05.065 - VG862/BU

Specialists in Sales & Marketing Recruitment 146 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

CLIENTENADVISEUR Brussel

M/V

Ref. PGIS513888

Business

DEVELOPER

Wordt Cliëntenadviseur en biedt uw netwerk producten van hoge kwaliteit aan. Onze cliënt is een dynamische mutualiteit, gevestigd in Brussel, Vlaanderen en Wallonië, en heeft als ambitie om producten aan te bieden die zo optimaal mogelijk de behoeftes bevredigen van hun cliënten en waarin kwaliteit van de dienstverlening met een transparant aanbod centraal staat. U bent een netwerker en heeft van nature een zeker inlevingsvermogen. Uw hoofdberoep en/of uw hobby’s zorgen ervoor dat u met vele mensen in contact komt. Geïnteresseerd? Stuur ons dan uw sollicitatie via info@pagepersonnel.be met vermelding van volgend referentienummer PGIS513888.

WWW.PAGEPERSONNEL.BE

INTERIM & SELECTION

W.INT123 -W.RS.123 - B-AA05.065 - VG862/BU

Zin in ondernemen ? Affiniteit met de wereld van de verzekeringen ? Uw inkomen wenst u te verhogen ?


074_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:55:18

vacature & co

Impossible Engineering mogelijk dankzij USg innotiv

Foto michel wiegandt

Op woensdag 16 maart 2011 zetten heel wat bedrijven en scholen hun ingenieurs, bachelors en studenten in de kijker. De aanleiding was de 4e editie van de Dag van de Ingenieur, georganiseerd door USG Innotiv. USG Innotiv, specialist in tewerkstelling van ingenieurs en ICT-ers en onderdeel van USG People, publiceerde op deze 4e Dag van de Ingenieur de resultaten van de recente grote engineering-enquête in de ‘Ingenieursbarometer’. Er is duidelijk nog werk aan de winkel om de reputatie van het ingenieursberoep nieuw leven in te blazen. Het beroep biedt immers alle kansen op een boeiende en gevarieerde carrière. Het structurele tekort van de voorbije jaren is zelfs nog toegenomen. Met meer dan 5.000 openstaande vacatures en slechts een 2.000-tal afgestudeerden heerst er vandaag een tekort van meer dan 3.000 ingenieurs. 50% van de humaniorastudenten

heeft geen idee wat een ingenieur doet, noch wat de studie inhoudt. De organisatie van de Dag van de Ingenieur vormt alvast de ideale gelegenheid om het ingenieursberoep in de kijker te plaatsen. Tijdens het aflsuitende networking event stonden alvast 3 sprekers centraal met hun presentaties die kaderden in het ‘Impossible Engineering’ thema van dit jaar. Bernard Gilliot (Vice President Tractebel Engineering /Groep GDF SUEZ), bracht een interessante uiteenzetting over de uitdagingen bij de bouw van de nieuwe GDF SUEZ Tower. Dr. ir. Bart Missotten (Onderzoeksmanager CNH Belgium) haalde de technische noodzaak aan om tegen 2050 te kunnen voorzien in 70% meer voedselproductie. Terwijl Frank Preud’homme (Commercieel Directeur QinetiQ Space) de zoektocht naar het vliegtuig van de toekomst schetste. Wilson De Pril (Directeur-Generaal Agoria Vlaanderen) gaf tot slot extra duiding bij de resultaten van de

Ingenieursbarometer. In de aanloop naar deze dag werden de technische studenten alvast opgeroepen om hun eindwerken en thesisprojecten in te dienen voor een wedstrijd rond innovatie. Joni Vanderheijden, van het departement IWT aan de Erasmus Hogeschool haalde met zijn project ‘De Nomad Light Molecule’ de overwinning binnen. De bonte verzameling van studentenprojecten draagt overduidelijk bij aan de positieve beeldvorming van het beroep en geeft daarbij aan hoe breed de waaier van mogelijkheden wel is. De netwerkactiviteiten werden mooi omkaderd door workshops van MyMachine, Robocup (vanuit de Artesis hogeschool) en Technopolis. Opvallend is dat deze partners hun focus duidelijk leggen op de jonge generatie en daarbij trachten de interesse voor innovatie op jonge leeftijd te stimuleren.


075_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:58:08

Air Liquide is wereldleider in de productie en distributie van industriële gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, …), energie en nutsvoorzieningen. Aanwezig in 75 landen, realiseert Air Liquide met 40.000 medewerkers een omzet van bijna 13,1 miljard euro. De divisie ‘Large Industries Europe’ beheert de productie-installaties en een ondergronds leidingnetwerk. Dit verbindt Air Liquide rechtstreeks met haar klanten, de industriële grootverbruikers in (petro-) chemische, staal-, e.a. industrie. In de Antwerpse haven heeft Air Liquide (op de BASF-site) een luchtscheidingsinstallatie en twee installaties voor de productie van waterstof. Momenteel zijn we op zoek naar (m/v):

Onderhoudsingenieur Elektro & Instrumentatie

Ervaren Process Engineer

Denk mee en optimaliseer binnen de chemische sector (ref. 43.8679-001)

Voor de plants in de Antwerpse haven (ref. 43.8632-001) Knowhow opbouwen om vanuit je expertise mee onze toekomst te bepalen Je wordt verantwoordelijk voor elektrische projecten in een eerste fase en daarna ook voor instrumentatie (meet&regeltechniek) voor de verschillende installaties in de Antwerpse haven. Deze projecten kunnen van allerlei aard zijn: het voorbereiden van revisies en de uitvoering van shutdowns, onderhoudsmethoden vastleggen, troubleshooting bij pannes en incidenten, studies i.v.m. verdere automatisering (bv. DCS ), wisselstukken of rendement, … Je werkt samen met de Air Liquide experten op groepsniveau en mede door je bevindingen op het terrein, bouw je lokale knowhow op en ben je in staat om op termijn ook optimalisaties te initiëren. Binnen het maintenance methode-team word je op termijn de expert binnen het vakgebied.

Ingenieur? Leergierig? Actiegericht? Je bent ingenieur met afstudeeraccent in elektrotechniek/werktuigkunde of je hebt voldoende affiniteit hiermee en vooral de motivatie om je expertise in elektriciteit en meet- en regeltechniek op chemische procesinstallatie uit te bouwen. Ervaring in een gelijkaardige functie is een troef, maar zeker geen must. Enkele jaren werkervaring als ingenieur in productie, onderhoud, engineering, consultancy etc. zijn daarentegen wel noodzakelijk. Je bent probleemoplossend ingesteld en je werkt graag aan projecten op korte en lange termijn. Je bent analytisch sterk, je neemt graag initiatief en je kan zelfstandig werken binnen een team. Je spreekt Engels. Basiskennis van Frans is zeker meegenomen.

Drijvende kracht achter de optimalisatie van het productieproces van onze luchtscheidingsplant Je verdiept je in het productieproces door studie en door het analyseren en opvolgen van de productie- en procesdata. Je inzicht en je conceptuele manier van benaderen helpen je bij het filteren van de informatie, het vinden van verklaringen voor afwijkingen en het brengen van oplossingen/verbeteringen. Ad hoc maar vooral structureel zorg je voor optimalisatie van de productieoutput d.m.v. het beter beheersen en sturen van het proces. Je stevig onderbouwde argumentaties overleg je met alle betrokken partijen. Je werkt intensief samen met productie en onderhoud en rapporteert aan de Plant Manager.

Je motivatie: analyseren om te optimaliseren Je bent burgerlijk, bio- of industrieel ingenieur en bouwde al minimaal 5 jaar ervaring op binnen een proces/productiecontext binnen de chemie of een nauw verwante sector. Je denkt en handelt oplossingsgericht. Als sterk analyticus bestudeer je gegevens en kom je tot logische conclusies met als finaal resultaat ook een concreet actieplan. Ook in projectuitwerking en opvolging weet je te scoren door je sterke communicatie en mensgerichte aanpak. Je bent niet alleen een ondernemend persoon die het beste uit zichzelf haalt, maar ook anderen kan motiveren. Je communiceert helder in het Nederlands/ Engels/Frans.

Ook deze 3 boeiende jobs bieden jou toekomst in de chemie: Project Manager - Technical Optimisation Procesinstallaties (ref. 43.8888-001)

Process Operator

Die het wil maken in de chemische sector (ref. 43.8678-001)

Technicus Mechanica

Een veelzijdig aanbod voor talent op zoek naar • Leer- & doorgroeimogelijkheden bij een wereldleider • Technische, procesmatige en menselijke uitdagingen • Een collegiale, professionele sfeer in een team op mensenmaat • De stabiliteit van een gezond, internationaal bedrijf • De ruimte voor initiatief • Een aantrekkelijk verloningspakket Ontdek ons aanbod en de volledige functieomschrijvingen op www.mercuriurval.be - mua.be@mercuriurval.com - tel. +32 (0)3 281 15 50

Connecting people with your strategy De performance van uw orga organisatie en uw mensen verbeteren? Ontdek welke waarde Mercuri Urval aan uw bedrijf kan toevoegen. Meer weten? Contacteer Chris Vanroelen, International Business Manager, 02 715 09 99 - chris.vanroelen@mercuriurval.com Board en Executive . Business Busines Coaching . Competentie Assessment . Talentmanagement . Strategische Werving

Kantoren in 25 landen, waarva waarvan 6 in België: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Louvain-la-Neuve en Luik

VG. 368/B - Lid van

Uitvoeren én organiseren van onderhoud met contractoren (ref. 43.8479-001)


076_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 23:44:02

76

VACATURE 19 MAART 2011

OVERZICHT PER FUNCTIE DIRECTIE & TOPMANAGEMENT 2 MANAGERS BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EUROPE DIRECTEUR COMMUNICATIE EN MARKETING DIRECTEUR FINANCIEN DIRECTEUR WZC YSERHEEM GENERAL MANAGER HR-MANAGER MANAGEMENT

BRICO BELGIUM MAGNETROL UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT OCMW DIKSMUIDE APROJECTS BMW GROUP BELUX ASSIQUM

HUDSON JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

DIP ASSIQUM

38 29 27 27 63 55 35 54

INGENIEURS 2 ONTWIKKELINGSINGENIEURS 2 WERFCONTROLEURS AANKOPERS ADJUNCT TECHNISCH DIRECTEUR ARCHITECT BOUWBUREAU BELEIDSONDERSTEUNER LUCHTHAVENBELEID BOUWKUNDIG CALCULATOR BURGERLIJKE EN INDUSTRIEEL INGENIEURS CALCULATOREN CHEMICUS COMMERCIEEL TECHNISCH PROJECTMANAGER DIRECTEUR SAFETY ELECTRICAL ENGINEER ELECTRICAL PROJECT ENGINEER ELEKTRONICA INGENIEUR VR AANDRIJFTECH. EMBEDDED SOFTWARE INGENIEURS ERVAREN PROCESS ENGINEER EXPATRIATES, INTERNATIONALE PROJECTEN FACILITY MANAGER INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE INGENIEUR INVESTTEAM INGENIEUR KWALITEITSMANAGEMENT INGENIEUR PROCESONTWIKKELING INGENIEURS ELEKTROMECHANICA KWALITEITSINGENIEUR AANKOOP MANAGER DIENST BOUWPROJECTEN MANAGER FOOD SAFETY CERTIFICATION MANAGER RAILEQUIPMENT WAGONS MANUFACTURING/PROCESS ENGINEER MECHANISCH ONTWERPERS METHODE INGENIEURS VOOR GIETWERK ONDERHOUDSINGENIEUR ELEKTRO & INSTRUM. OPERATIONS & PROJECT MANAGER PLANT MANAGER POLYVALENT INGENIEUR PREVENTIEADVISEUR VEILIGHEID NIVEAU 1 PROCESS ENGINEER PROCESS ENGINEERING MANAGER PRODUCTION PROJECT MANAGER PROJECT ENGINEER PROJECT MANAGER - TECHN. OPTIMISATION PROJECTINGENIEUR PROJECTINGENIEURS PROJECTLEIDER PROJECTLEIDER AFWERKING BOUW PROJECTLEIDERS PROJECTLEIDERS BOUW PROJECTMANAGER/CONSULTANT QUALITY ENGINEER R&D ENGINEER SAFETY MANAGER SALES ENGINEER SENIOR PV ENGINEER STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT TEAMPLAYER TECHNICAL MANAGER PPP VERANTWOORDELIJKE PLATTELANDSLOKKET VERKOOPINGENIEUR WERFLEIDERS WERFLEIDERS WERFLEIDERS BOUW WERKVOORBEREIDERS

ROBERT BOSCH PRODUKTIE AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER ROBERT BOSCH PRODUKTIE KONHEF PROVINCIE LIMBURG DEP. MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN MOWI ASSIQUM ASSIQUM ROBERT BOSCH PRODUKTIE HURKS BETON PLOPSA EOLUZ IKAROS SOLAR VAN DE WIELE VAN DE WIELE AIR LIQUIDE CFE GROEP ADMB DEP. MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN PLOPSA ROBERT BOSCH PRODUKTIE ROBERT BOSCH PRODUKTIE CFE GROEP ROBERT BOSCH PRODUKTIE A.Z. NIKOLAAS TUV NORD INTEGRA CROSSRAIL LOEWE INDUSTRIEOFENBAU VAN DE WIELE VAN DE WIELE AIR LIQUIDE RELEX GREIF FAM ADMB GENZYME LEADING OIL & GAS MULTINATIONAL ALPRO CULOBEL AIR LIQUIDE AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER CFE GROEP BOUWWERKEN ERICH WYMEERSCH EN KOMPANIE GROUP MAES CFE GROEP ASSIQUM AT OSBORNE CULOBEL SIOEN CHEMICALS CROSSRAIL CULOBEL EOLUZ DEP. MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN ASML CFE GROEP PROVINCIE LIMBURG AVEVE GROEP CFE GROEP IKAROS SOLAR ASSIQUM CFE GROEP

MOTMANS-VAN HAVERMAET JOBPUNT VLAANDEREN MOTMANS-VAN HAVERMAET

JOBPUNT VLAANDEREN ASSIQUM ASSIQUM MOTMANS-VAN HAVERMAET

KERN SELECTION

MERCURI URVAL WOLUWE ADMB SELECT JOBPUNT VLAANDEREN MOTMANS-VAN HAVERMAET MOTMANS-VAN HAVERMAET MOTMANS-VAN HAVERMAET CPM JOBS4ENGINEERS

MERCURI URVAL WOLUWE SIGNUM HR & MANAGEMENT DIP SIGNUM HR & MANAGEMENT ADMB SELECT MICHAEL PAGE

MERCURI URVAL WOLUWE JOBPUNT VLAANDEREN

ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

ASSIQUM

AGO INTERNATIONAL

KERN SELECTION JOBPUNT VLAANDEREN

VMC-SELECT

ASSIQUM

47 26 47 48 25 26 44 54 54 47 68 32 49 26 46 46 75 48 81 26 32 47 47 48 47 61 50 68 48 46 46 75 69 33 69 81 51 73 45 64 75 26 48 65 46 48 54 70 64 41 68 64 49 26 44 48 25 27 48 26 54 48

TECHNIEK & PRODUCTIE 2 TEKENAARS ASSISTANT FLEET MANAGER

DEP. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN CROSSRAIL

JOBPUNT VLAANDEREN

26 68

COMMERCIELE TECHNICI ELECTROMECANICIENS ELEKTRICIENS MAINTENANCE TECHNICIAN UTILITIES MANUFACTURING TECHNICIAN MECANICIENS METAALBEWERKERS ONDERHOUDSTECHNICI OPERATOREN PLANNERS PROCESS OPERATOR PROJECTLEIDER SPECIALIST BEKISTINGEN STORINGSTECHNIEKER SUPERVISOR PRODUCTIE TAL VAN TECHNISCH GESCHOOLDEN TECHNICAL ASSISTANT LOCOMOTIVES TECHNICI TECHNICUS MECHANICA TECHNIEKERS AUTOMATISCHE KRANEN TREINBESTUURDERS EN WAGONHERSTELLERS WERKVOORBEREIDER/TECHNISCH TEKENAAR

VAN DEN BERG TRANSPORTTECHNIEK TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM GENZYME GENZYME TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM DP WORLD BELGIUM AIR LIQUIDE MERCURI URVAL WOLUWE EOLUZ KERN SELECTION CFE GROEP HAMAL SIGNATURE HAMAL SIGNATURE VAN DE WIELE CROSSRAIL DP WORLD BELGIUM AIR LIQUIDE MERCURI URVAL WOLUWE DP WORLD BELGIUM CROSSRAIL IKAROS SOLAR

33 82 82 51 51 82 82 82 82 55 75 49 48 30 30 46 68 55 75 55 68 26

UNIVERSITEIT HASSELT PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE KALMTHOUT UNIVERSITEIT HASSELT UNIVERSITEIT HASSELT COPAGRO DEP. MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN GENZYME GENZYME GENZYME

27 25 38 27 27 37 26 51 51 51

WETENSCHAP ASSISTENTEN ZUIVERE WISKUNDE COORDINATOR INTEGRAAL WATERBEHEER DIENSTHOOFD MILIEU EN GROEN DOCTOR-NAVORSERS DATABASES EN WISKUNDE DOCTORAATSBURSALEN POLYMERE CHEMIE LABORANT ONDERZOEKSMEDEWERKER VERKEERSMODELL. QA OFFICERS COMPLIANCE QUALITY CONTROL ANALYST VALIDATION ENGINEER

JOBPUNT VLAANDEREN

JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN DIP JOBPUNT VLAANDEREN

REDACTIE & COMMUNICATIE BACK-UPWOORDVOERDER/WERFCOMMUNICATOR PR & EVENTS MANAGER REDACTEUR

DE LIJN VLAAMS-BRABANT UNIVERSITEIT HASSELT JOBPUNT VLAANDEREN FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT

36 27 54

HR MANAGEMENT 16 HR CONSULTANTS ACCOUNT MANAGERS RANDSTAD PROFESSIONAL CHIEF HR MANAGER CONSULTANTS HR IN-HOUSE HR CONSULTANTS BIJ TEMPO-TEAM HR MANAGER HR OFFICERS HR-PROFIELEN INHOUSE CONSULTANTS KANTOORDIRECTEUR INTERIM MEDEWERKER PERSONEELSDIENST PAYROLL OFFICER PAYROLLVERANTWOORDELIJKE VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES

SELECT HUMAN RESOURCES RANDSTAD SIOEN INDUSTRIES PARTENA TEMPO-TEAM FLOREAC TEMPO-TEAM ASSIQUM RANDSTAD ADMB VLAAMSE OPERA ZARA PLOPSA ATLAS COPCO AIRPOWER

SELECT HUMAN RESOURCES A&S CAREERS

ASSIQUM ADMB SELECT

ORPSY

58 55 34 40 82 63 82 54 55 81 40 40 32 77

CONSULTANCY BUSINESS CONSULTANTS CONSULTANT - TRAINER CONSULTANTS DELIVERY CONSULTANTS POST-SALES CONSULTANTS PRE-SALES & DELIVERY CONSULTANTS PROJECT MANAGERS RECRUITMENT CONSULTANTS TECHNICAL CONSULTANTS/ARCHITECTS

ORGANI 3P RANDSTAD SAS SAS SAS SAS ROBERT WALTERS SAS

ROBERT WALTERS

44 46 55 34 34 34 34 35 34

JURISTIEK BACHELORS EN MASTERS BACHELORS IN RECHTEN BEDIENDE LOONADMINISTRATIE BEDRIJFSJURIST DEELTIJDSE DOCENTEN

EPSO FEDERALE VERZEKERING ADMB PLOPSA UNIVERSITEIT HASSELT

ADMB SELECT JOBPUNT VLAANDEREN

67 29 81 32 27


077_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 20:57:35

VACATURE 19 MAART 2011

77

Bredenoord te Apeldoorn (NL) is in Nederland al vele jaren de betrouwbare specialist in het leveren van stroom op maat. De organisatie produceert, verkoopt en verhuurt (nood)energievoorzieningen voor o.a. (wegen)bouw, industrie, installatietechniek en evenementen. De laatste jaren groeit men internationaal sterk. In België heeft Bredenoord een samenwerkingsverband met N.E.N.S. Power te Melsele, waardoor een uitgebreid verhuurpark en technische support direct beschikbaar zijn. Om de Belgische markt verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van:

Account Manager Verhuur pionier • diplomaat • gevoel voor techniek U wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van Bredenoord en N.E.N.S. Power in de verhuurmarkt in België. U brengt prospects in kaart en weet de juiste contacten te leggen. U wordt het gezicht van de samenwerking tussen Bredenoord en N.E.N.S., waarbij u gesteund wordt door enorme technische expertise. Middels een grote verhuurvloot kunt u aan iedere denkbare vraag voldoen. U bent specialist in technisch maatwerk en een deskundig gesprekspartner.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Herkent u zichzelf in dit profiel? • Commerciële ervaring, liefst met (verhuur van) kapitaalgoederen • Communicator: u brengt moeiteloos partijen bij elkaar • Gedreven pionier in de markt: neemt initiatief en denkt in kansen • A1 werk- en denkniveau, sterke technische affiniteit of opleiding • Naast Nederlands en Frans, spreekt u bij voorkeur ook Engels

Wat bieden Bredenoord en N.E.N.S. Power? • Innovatieve organisaties met gedegen reputatie • Autonomie om uw commercieel beleid in de Belgische markt vorm te geven • Topproducten in een dynamische groeimarkt • Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Is dit de juiste volgende stap in uw carrière? Reageer dan via www.velde.be op deze uitdagende job met het referentienummer BDN111. Voor meer informatie kijk op www.bredenoord.com of www.nenspower.be. Ook kunt u contact opnemen met Peter Paardekooper, bereikbaar op telefoonnummer 03/369 11 61.

VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES Atlas Copco Airpower nv

(Wilrijk/Aartselaar) is ’s werelds meest gespecialiseerde kenniscentrum rond persluchttechnologie en het internationale hoofdkwartier van Compressor Technique binnen de Atlas Copco Groep. De Portable Air divisie telt wereldwijd 1250 medewerkers. Deze divisie ontwikkelt, produceert en commercialiseert wereldwijd een brede waaier aan mobiele compressoren, generatoren, stand-by-powerinstallaties en dompelpompen. Deze producten en diensten worden onder verschillende brands in de markt aangeboden. Momenteel hebben we een vacature voor een (m/v):

Uitdaging: In lijn met de divisionele strategie en business geef je het bestaande human resources-beleid verder vorm. Als lid van het managementteam ondersteun je de divisie op alle gerelateerde HR-domeinen zoals organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie, performance management, competentieontwikkeling, talentmanagement, managementresourcing, remuneratiemanagement ... Naast het uitbouwen van de organisatie als een attractieve werkgever, besteed je ook veel aandacht aan een degelijk retentiebeleid. De Groep streeft in sterke mate interne jobrotatie na teneinde medewerkers ten volle te kunnen laten ontwikkelen en de juiste leiderschapscultuur uit te bouwen. Deze functie omvat eveneens een internationale missie waarin belangrijke aandacht dient te gaan naar organisatie- en talentmanagement in de groeimarkten van India en Afrika. Je bent het aanspreekpunt voor collega-managers en lokale HR-managers binnen Atlas Copco wereldwijd en je rapporteert rechtstreeks aan de President van de divisie. Profiel: Je behaalde een masterdiploma en beschikt over een erg solide kennis en achtergrond binnen het volledige domein van human resources. Je hebt een 15-tal jaren ervaring binnen een industriële context en ook een internationale background is absoluut noodzakelijk. Je bent resultaatgericht, een teamplayer en beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. Een stevige business-mindset, accuraatheid, empathie en discretie spreken voor zich. Je hebt een flexibele werkhouding en bent bereid om frequent te reizen. Niet in het minst geloof je heel sterk in het belang van human capital en ben je in de mogelijkheid je HR-visie door te vertalen naar een werkbaar traject, afgestemd op de policies van de Groep. Perfecte tweetaligheid Nederlands/Engels is een must. Interesse? Ben je geïnteresseerd om deze managementuitdaging aan te gaan binnen een sterk gerenommeerde, internationale industriële groep? Mail dan spoedig je cv en begeleidend schrijven naar Boris Coetsier (boris.coetsier@orpsy.be) of bel 09 224 18 57 voor meer informatie. Snelle respons en discretie gewaarborgd. De intakegesprekken vinden in Antwerpen plaats.

www.orpsy.be - W&S-bureau VG.403/B

WIN DIT WEEKEND EEN iPAD 2 www.vacature.com/ipad2


078_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 23:44:39

78

VACATURE 19 MAART 2011

DOSSIERBEHEERDER HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MANAGER JURIST SOCIALE WETGEVING KANTOORDIRECTEUR VOLTIJDSE DOCENTEN VERANTW. MAATSCH. VERANTW. ONDERNEMEN

BBTK ALPRO VAN HAVERMAET GROENWEGHE ADMB UNIVERSITEIT HASSELT PROVINCIE LIMBURG

MOTMANS-VAN HAVERMAET ADMB SELECT JOBPUNT VLAANDEREN

40 45 33 81 27 25

LOGISTIEK & DISTRIBUTIE AANKOPER (SENIOR/JUNIOR) CHAUFFEEURS (C/E) DELIVER SPECIALIST HEF- EN REACHTRUCKCHAUFFEURS LOGISTIEK ASSISTENT LOGISTIEK MEDEWERKER MAGAZIJNIERS MID TERM PLANNER OPERATIONS PLANNER ORDERPICKER PREVENTIEADVISEUR/MAGAZIJNBEHEERDER PROCUREMENT SPECIALIST PROJECTCOORDINATOR LOGISTIEK SENIOR PLANNER SUPPLY CHAIN OFFICER SUPPLY CHAIN PLANNER TERMINAL MANAGER TRAFFIC CONTROLLER

HAMAL SIGNATURE TEMPO-TEAM UNILEVER TEMPO-TEAM UNILEVER TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM UNILEVER UNILEVER HAMAL SIGNATURE GROUP MAES HONDA EUROPE POM WEST-VLAANDEREN HAMAL SIGNATURE IKAROS SOLAR GENZYME DP WORLD INTERMODAL CROSSRAIL

30 82 71 82 71 82 82 71 71 30 46 59 33 30 26 51 55 68

SALES & MARKETING

SALES REPRESENTATIVE OUT-OF-HOME SALES REPRESENTATIVES SHOP MANAGERS TECHNISCH INKOPER VERKOPER BUITENDIENST BELGIE VERKOPER VOOR OOST- EN WEST-VLAANDEREN VERTEGENWOORDIGERS VERTEGENWOORDIGERS WINKELVERANTWOORDELIJKE

UNILEVER TRANSPORT MAENHOUT UNITED BRANDS VAN DE WIELE VAN DER ZALM MEWA SERVICE DIMATEC TEMPO-TEAM MEPHISTO SHOP BRUSSEL

ASSIQUM

71 42 28 46 64 69 36 82 68

FINANCIËN 1 JUNIOR CONSULTANT BACHELOR 2 VOLTIJDS ONDERZOEKERS ACCOUNTING CLERCK BACHELORS EN MASTERS BACHELORS IN BOEKHOUDING BACHELORS IN VERZEKERINGEN BEDRIJFSJURIST/FISCALIST CALCULATORS COMMERCIELE KANTOORMEDEWERKER DEELTIJDS HOOFDDOCENT FINANCE MANAGER FINANCIELE FUNCTIES FINANCIELE PROFIELEN FUNCTIONEEL ANALIST HOOFD FINANCIELE DIENST INTERIM MANAGEMENT JUNIOR ACCOUNT MANAGER KANTOORHOUDERS MET ERVARING PROJECT MANAGEMENT OFFICER PROJECT MANAGER STRATEGIC ACCOUNT MANAGER B2B

CERM BENELUX VUB - VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL DP WORLD BELGIUM EPSO FEDERALE VERZEKERING FEDERALE VERZEKERING DELTA LIGHT CFE GROEP VDK SPAARBANK UNIVERSITEIT HASSELT NYNAS WALTERS PEOPLE ASSIQUM SPE-LUMINUS LBC-NVK ROBERT WALTERS EUROMEX VDK SPAARBANK LOGICA IKAROS SOLAR IKAROS SOLAR

AGO INTERNATIONAL

JOBPUNT VLAANDEREN ROBERT HALF BELGIUM ROBERT WALTERS ASSIQUM

ROBERT WALTERS

52 69 55 67 29 29 41 48 61 27 52 35 54 45 66 35 30 61 50 26 26

ADMINISTRATIE 5 ZELFSTANDIGE VERTEGENWOORDIGERS 8 AFDELINGSVERANTWOORDELIJKEN AANKOPERS FOOD ACCOUNT EXECUTIVE AUTO ACCOUNT MANAGER ACCOUNT MANAGER VERHUUR ACCOUNT MANAGERS ADVISOR RENEWABLE ENERGY ASSISTENT SHOP MANAGERS BRANCH MANAGERS BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER I-LABELS CHANNEL AND BRAND MANAGER CLIENTENADVISEUR COMM. BUITENDIENST COMMERCIAL CONSULTANT PROCUREMENT COMMERCIEEL TALENT COMMERCIELE MEDEWERKER VLAANDEREN COMMERCIELE MEDEWERKER WALLONIE DYNAMISCHE ACCOUNT MANAGER GEDREVEN (JUNIOR) ACCOUNT MANAGER GLOBAL KEY ACCOUNT LEADER JUNIOR KEY ACCOUNT MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER KEY-ACCOUNTMANAGER RETAIL MARKETEER - IT-RECRUITER SOCIAL MEDIA MARKETING ASSISTANTS MEDIA ASSISTANT PROJECTMANAGER PROJECTMANAGER MARKETING SALES ASSISTANT

IKAROS SOLAR BRICO BELGIUM O’COOL CONCENTRA MEDIA TECHNO SPECIALS BREDENOORD ASSIQUM EOLUZ UNITED BRANDS RANDSTAD CHECKPOINT SYSTEMS BENELUX WOLF OIL CORPORATION ANONIEM ELKA PIETERMAN MICHAEL PAGE INTERNATIONAL BNP PARIBAS FORTIS RIANKAR RIANKAR ZEN RENEWABLES FLOREAC 3B FIBREGLASS CROSSRAIL ATOS WORLDLINE SIOEN CHEMICALS ADMB TEMPO-TEAM DM&S COMMUNICATIONS THE AIM O’COOL THE AIM

PROGRESSIO INVENTI VAN DER VELDE GROEP ASSIQUM KERN SELECTION

VAN DER VELDE GROEP DIP PAGE PERSONNEL MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

GITP MICHAEL PAGE MICHAEL PAGE AGO INTERNATIONAL ADMB SELECT

ANDRESS CONSULTING & PARTNERS PROGRESSIO ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

26 38 62 42 60 77 54 49 28 55 79 31 73 40 78 54 35 35 38 63 73 68 73 41 81 82 66 65 62 65

ADMIN. BEDIENDE COMMERCIELE DIENST ADMINISTRATIEF ASSITENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE PRIJSBEHEER ADMINISTRATIEF BEDIENDEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AANKOOP ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER DEELTIJDS COMMERCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CONTACT CENTER AGENTS CUSTOMER SERVICE MEDEWERKERS DATA ADMINISTRATOR INSIDE SALES BEDRIJFSPROJECTEN MARKETING ASSISTANT

PRESS SHOP GEMEENTE GERAARDSBERGEN O’COOL TEMPO-TEAM DP WORLD BELGIUM O’COOL RIANKAR ORANJE COPAGRO TEMPO-TEAM TEMPO-TEAM WOLF OIL CORPORATION IKAROS SOLAR HAMAL SIGNATURE

PROGRESSIO

PROGRESSIO

DIP

DIP

ANDERE ADMINISTRATIEF COORDINATOR BOSGROEPEN BIBLIOTHECARIS CONSULENTEN COORDINATOR BELGIE GEMEENSCHAPSWACHT LUCHTHAVENINSPECTEUR-OPERATIES PREVENTIEADVISEUR PROJECTMANAGER PROVINCIAAL BELEIDSVERANTWOORDELIJKE SECURITY CONSULTANT SPECIALIST IN SECURITY TEAMLEADER SERVICEDESK TECHNISCH ASSITENT TECHNISCH PARKMANAGER VERZORGENDE DAGVERZORGINGSCENTRUM VERZORGENDE IN DE THUISZORG VERZORGENDE IN HET WOONZORGCENTRUM

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE GERAARDSBERGEN CAMBRIDGE WEIGHT PLAN GEMEENTE GERAARDSBERGEN DEP. MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN EOLUZ UNIVERSITEIT HASSELT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS LOGICA SPE-LUMINUS DP WORLD BELGIUM GEMEENTE GERAARDSBERGEN WVI OCMW MERELBEKE OCMW MERELBEKE OCMW MERELBEKE

VAN DER VELDE GROEP JOBPUNT VLAANDEREN KERN SELECTION JOBPUNT VLAANDEREN JOBPUNT VLAANDEREN

A&S SOLUTIONS A&S SOLUTIONS A&S SOLUTIONS

Commercial Consultant Procurement & Supply Chain Antwerpen

PRC2011

M/V

Michael Page International, actief binnen gespecialiseerde rekrutering en selectie, startte zijn activiteiten in België in 2001. In navolging van de positie die wij hebben in de andere landen binnen Europa, zijn wij intussen uitgegroeid tot één van de leiders in ons segment. Vandaag telt Michael Page in België een 80-tal werknemers binnen 4 kantoren (Antwerpen, Gent, Brussel en Waver) met een 10-tal specialisaties waaronder Procurement & Supply Chain. Om onze divisie Procurement & Supply Chain in Antwerpen te versterken zijn wij vandaag op zoek naar een Commercial Consultant die op een termijn van 2 jaar de leiding kan nemen over een team van consultants. Binnen de divisie Procurement & Supply Chain bent u mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de markt in Vlaanderen. De bedoeling is dat u een portfolio aan nieuwe cliënten ontwikkelt vanuit onze brandname en uw persoonlijke overtuigingskracht. U bent de aanspreekpartner van sleutelfiguren binnen de structuren van uw cliënten. Hierbij zorgt u ervoor dat u kwalitatieve diensten aan de klant levert waarbij u de verantwoordelijkheid draagt van A tot Z over het op te leveren project. U bent een ondernemer in hart en nieren waarbij verantwoordelijkheid en uitdagingen u niet afschrikken. U bent gedreven en gepassioneerd, en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. U houdt van onderhandelen en resultaatsgericht denken. Uw empatisch - en inschattingsvermogens zijn scherp ontwikkeld. U bent een professional met minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële of klantgerichte rol met een achtergrond binnen Supply Chain of Procurement. Daarnaast beschikt u over een master of licentiaatsdiploma en spreekt u vloeiend Nederlands, Engels en Frans. Indien u interesse heeft in deze functie, gelieve dan contact op te nemen met Nicolas Dumoulin per email op nicolasdumoulin@michaelpage.be met de referentie PRC2011.

Specialists in Procurement & Supply Chain Recruitment 146 offices in 29 countries worldwide | www.michaelpage.be

52 63 62 82 55 62 35 68 37 82 82 31 26 30

25 63 79 63 26 49 27 27 50 45 55 63 32 60 60 60


079_GPV2QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 21:25:38

VACATURE 19 MAART 2011

79

Cambridge Weight Plan Benelux is sinds 1997 exclusief distributeur van het Cambridge Weight Plan. Dit programma is in de jaren zeventig ontwikkeld door voedingsdeskundige dr. Alan Howard. Het doel was een voedingsvorm te vinden die alle mensen de mogelijkheid zou bieden om op verantwoorde wijze het lichaamsgewicht te controleren en/of te verminderen. Wetenschappelijke studies over de hele wereld bevestigen de werking en veiligheid van het Cambridge-programma. Het Cambridge Weight Plan is een totaalprogramma voor afslanken, gezonde voeding, levensstijl en beweging. Dankzij een netwerk van professionele consulenten in Nederland en België (totaal ≥300) wordt het Cambridge-programma steeds bekender. Voor deze maatschappelijk betrokken organisatie zijn wij op zoek naar m/v:

Consulenten Coördinator België (fulltime)

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

Na een praktijkgerichte inwerkperiode bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de Belgische consulenten. U draagt zorg voor de totale begeleiding en helpt hen nog betere resultaten te halen. Daartoe hebt u regelmatig contact met de consulenten, organiseert en coördineert u regiobijeenkomsten en bezoekt u zowel bestaande als potentiële consulenten binnen België. Daarnaast neemt u nieuwe aanvragen voor consulentenschap in behandeling en beoordeelt deze. U bent sterk kwaliteitgericht in de coaching, inspiratie en motivatie van zowel nieuwe als bestaande consulenten. U wordt ondersteund door een professionele binnendienst vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort (NL), werkt vanuit uw home office en rapporteert aan de General Manager. De lijnen tot het management zijn kort en actief meedenken over de toekomst van de organisatie wordt op prijs gesteld. Het juiste profiel voor Cambridge: • Ondernemend en initiatiefrijk, kortom: zelfstarter • Organisatorisch sterk en ervaren leidinggevende • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, groot empathisch vermogen • A1, universitair werk- en denkniveau, affiniteit met ‘wellness’-producten • Beheersing van Nederlands en Frans is een vereiste, Engels een pre

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

Wat biedt Cambridge? • Afwisselende job met maatschappelijk karakter • Inzet en betrokkenheid gelijk een familiebedrijf • Korte lijnen en no-nonsense mentaliteit • Solide, informele organisatie, enthousiast team • Wetenschappelijk verantwoord afslankprogramma

Wilt u een zelfstandige functie binnen een sterk maatschappelijk betrokken organisatie? Reageer dan via www.velde.be. Het referentienummer voor deze positie is CAMB111. Voor meer informatie kunt u kijken op www.cambridgeweightplan.nl of contact opnemen met Koen Mathijssen of Roy van Eijk, telefoon 03/369 11 61.

Checkpoint Systems Benelux B.V. (Mechelen) is de Benelux verkooporganisatie van de Amerikaanse multinational Checkpoint Systems Inc. Deze beursgenoteerde onderneming is wereldwijd trendsetter op het gebied van beveiligingsoplossingen voor de retailindustrie en haar toeleveranciers. Checkpoint Systems biedt producten en diensten waarmee goederen gevolgd, gekenmerkt en beveiligd kunnen worden. Checkpoint Systems biedt haar klanten doordachte systemen om derving en verlies in de integrale supply chain tegen te gaan. Wegens groei zoeken wij een:

Business Development Manager i-Labels Benelux In deze zelfstandige functie bent u verantwoordelijk voor de verkoop van beveiligingslabels in de Benelux. U ontwikkelt businessmodellen om de verkoop te stimuleren. Dit doet u zowel voor de verkoopbuitendienst als ook voor u zelf. Met uw sterke contactuele en commerciële vaardigheden vormt u de schakel tussen de retailer (hoofdkantoor) en de leverancier. Dit zijn zowel fabrikanten van A-merken als private labels. U werkt nauw samen met de afdeling Account Management en Marketing. U rapporteert aan de Sales Director Benelux.

Commerciële en directiefuncties op www.velde.be Erkenning VG.665/B

WERVING, SELECTIE EN ASSESSMENTVOOR SALES-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEFUNCTIES IN (NON) PROFIT BELGIË | NEDERLAND | DUITSLAND | FRANKRIJK

De ideale kandidaat: • Ervaring met retailprocessen (Food en DIY) • Energieke, creatieve en gedreven initiator • A1, universitair werk- en denkniveau • Nederlands, Frans en Engels; Duits is een pre

Checkpoint Systems biedt: • Een commerciële spilfunctie • Groeimogelijkheden • Informele sfeer, no-nonsense mentaliteit • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Interesse? Reageer dan via www.velde.be. Voor meer informatie over deze vacature (CM111) kunt u contact opnemen met Koen Mathijssen, tel. 03/369 11 61. Ook kunt u kijken op www.checkpointeurope.com


080_GPV1QU_20110319_VMGHP_00.pdf; Mar 17, 2011 23:45:05

80

VACATURE 19 MAART 2011

GEZONDHEID DATAMANAGER - ONCOLOGIE DEELTIJDS DOCENT DOSIMETRIST - RADIOTHERAPIE MIDDENKADER-FUNCTIONARIS PARAMEDICUS VERPLEEGKUNDIGE OF TECHNOLOOG VERPLEEGKUNDIGEN VERPLEEGKUNDIGEN VERPLEEGKUNDIGEN VERPLEEGKUNDIGEN SPEC. PEDIATRIE ZIEKENHUISAPOTHEKER

OLV ZIEKENHUIS UNIVERSITEIT HASSELT OLV ZIEKENHUIS SINT-JOZEFKLINIEK BORNEM & WILLEBROEK ADMB OLV ZIEKENHUIS OLV ZIEKENHUIS UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA TEMPO-TEAM UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA A.Z. HEILIGE FAMILIE

JOBPUNT VLAANDEREN

ADMB SELECT

60 27 60 67 81 60 60 63 82 63 70

CREATIEVE BEROEPEN GRAFISCH DESIGNER INTERNETMARKETING

THE AIM

ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

65

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2 DESKUNDIGEN: JEUGDWERK COORDINATOR SOCIALE DIENST COORDINATOR THUISZORG DOSSIERVERANTWOORDELIJKE VL. ZORGKAS HUISVESTINGSAMBTENAAR B1 - B3 MEDEWERKER VRIJE TIJD VERANTWOORDELIJKE DIENSTVERLENING

GEMEENTE GERAARDSBERGEN OCMW MERELBEKE OCMW MERELBEKE VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID GEMEENTE KONTICH ORANJE ORANJE

A&S SOLUTIONS A&S SOLUTIONS JOBPUNT VLAANDEREN

63 60 60 28 52 68 68

ICT & INTERNET 3 SOFTWARE DEVELOPERS MASTER ANALIST ANALIST-PROGRAMMEUR.NET ASSISTANT PRODUCT DEVELOPER BUSINESS ANALYST BUSINESS DEVELOPER WEBSITES BUSINESS/FUNCTIONAL ANALYST DATABASE ADMINISTRATOR DATABEHEERDER DATABEHEERDER EN -ANALIST INFORMATICUS-SYSTEEMBEHEERDER IT ARCHITECT JAVA CONSULTANT MICROSOFT SHAREPOINT CONSULTANT MICROSOFT. NET CONSULTANT MIDDLEWARE SYSTEEMBEHEERDER NETWERKBEHEERDER PMO PROJECT / PROGRAM MANAGER PROJECT MANAGER PROJECTLEIDER IT PROJECTPLANNER/IT-ASSISTANT SAP APPLICATION ARCHITECT SENIOR JAVA DEVELOPER SENIOR JAVA OF NET DEVELOPERS SERVICE DESK ENGINEER SYSTEM ENGINEERS TESTING CONSULTANT THALER CONSULTANT VOLTIJDS HOOGLERAAR INFORMATICA WEB PLATFORM MANAGER YOUNG GRADUATE MICROSOFT YOUNG GRADUATE SYSTEM INTEGRATION YOUNG GRADUATE TESTING & QUALITY YOUNG GRADUATES + MEDIOR SAP CONSULT.

CERM BENELUX VDK SPAARBANK 3P ALPRO ADMB THE AIM LOGICA LOGICA VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID GEMEENTE GERAARDSBERGEN COLRUYT LOGICA LOGICA LOGICA ADMB WOLF OIL CORPORATION SPE-LUMINUS LOGICA SPE-LUMINUS ADMB VDK SPAARBANK ALPRO ADMB ADMB ALPRO ORGANI LOGICA LOGICA UNIVERSITEIT HASSELT WOLF OIL CORPORATION LOGICA LOGICA LOGICA LOGICA

ADMB SELECT ANDRESS CONSULTING & PARTNERS

52 61 46 45 81 65 50 50

JOBPUNT VLAANDEREN

28

JOBPUNT VLAANDEREN

28 63 40 50 50 50 81 31 45 50 45 81 61 45 81 81 45 44 50 50 27 31 50 50 50 50

ADMB SELECT DIP

ADMB SELECT

ADMB SELECT ADMB SELECT

JOBPUNT VLAANDEREN DIP

ONDERWIJS & OPLEIDING ADJUNCT-DIRECTEUR

VITO HOOGSTRATEN

TEMPO-TEAM PLOPSA

PLOPSA

Alle vacatures vind je ook online vacature.com/zoeker

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco) Redactie Erik Verreet, Filip Michiels, Sam De Kegel, Dominique Soenens, Hermien Vanoost, Laurent Depré, Elodie Fontaine, Mies Cosemans 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout, An Olaerts, Evy Ballegeer, Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, Marjorie Blomme, Hannes Cattebeke, Barbara De Munnynck, Ann Lemaître, Rafal Naczyk Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef, Kenny Caudron, Flor Cobo Sales Sales Director Nancy Werbrouck Sales Manager Marijke Van Impe Internet Sales Manager Kim Claesen Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, Sylvie De Vocht, Karl Van Lathem, Jeroen Costermans, Stijn Compernolle 02-482.03.50 Teamcoach Internal Sales Hendrik De Backer 02.482.03.74 Sales Assistants Anke Blommaert, Valerie De Valck, Wedad Baouider, Rosette Mukendi, Benjamin Biernaux, Hilde Vanden Driessche, Isabelle Ghesquiere, Marianne Van Hoeck, Fatiha Aharrour 02-482.03.38 Operations & CRM Project Manager & Analyse Dieter Vermander CRM & Back Office Medewerker Rosangela Teixeira Ordering & Klantenboekhouding Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71 Marketing, Research & Distributie Marketing Director Diane Devriendt Communications & Distribution Manager Dries Mahieu Business Communications & Research Manager Marjan Desmedt Product Managers Brigitte Vermeulen, Jan Baeten Sites en productontwikkeling internet Interactive Manager Inge Martens (voor Today IM) Product Development Manager Florence Collard Client Production Liesbeth Teugels, Ahmed Ouarzazi Project management Josi Swerts Support & Test Engineer Peter Ginis Web Designers Ward Meremans, Domien Verbeke, Wart Claes, Jeremy Dekoster Web Development Joost Roelandt, Benny Lootens, Lesly Weyts, Bart Vanderstukken, Jan De Kock

35

82 32

HORECAPERSONEEL TEAMLEADER F&B

Algemeen Directeur Christophe Glorieux Accounting Walter Roos Secretariaat & HR Pia De Beuckelaere Onthaal & receptie Linda De Nutte

Communities Business Unit Manager Yves Verbeke

ONTHAAL & SECRETARIAAT DIRECTIESECRETARESSE MANAGEMENT ASSISTENT VAN DE CEO

COLOFON

32

Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe Verantwoordelijke uitgever Christophe Glorieux Havenlaan 86C, B101, 1000 Brussel Vacature C.V. is erkend als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onder het nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op www.vacature.com/rechtenkandidaat


003_GPV1QU_20110319_VMGCV_00.pdf; Mar 16, 2011 13:46:38

Ontdek het teamgevoel bij dé HR partner

HR dienstengroep ADMB, met hoofdzetel in Brugge, specialiseert zich in alle facetten van sociale administratie. Met een netwerk van 80 kantoren, waarin dagelijks ruim 1200 medewerkers actief zijn, behoren wij tot de top 5 in onze sector. Onze dienstverlening t.a.v. ondernemers/werkgevers omvat naast ADMB Sociaal Bureau en Provikmo ook heel het gamma van HRM, verzekeringen en consultancy op het vlak van milieu en preventie. In Brugge beschikken wij over een knowledge center dat meer dan 110 IT-professionals tewerkstelt in diverse competence centers. Momenteel zijn wij op zoek naar diverse gemotiveerde medewerkers (m/v).

Vo o r A D M B

Vo o r A D M B K i n d e r b i j s l a g f o n d s

FACILITY MANAGER (Brugge)

BUSINESS ANALYST (Brugge)

Als verantwoordelijke voor het beheer van het onroerend patrimonium van onze dienstengroep coördineer je de verbouwingen en nieuwbouwprojecten in het kantorennet. Je bent tevens verantwoordelijk voor de inrichting, het onderhoud en de herstellingen in de kantoren. Je neemt ook het energiebeheer en het aankoopbeleid dat verband houdt met je activiteitendomein voor jouw rekening. Bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur ... met ervaring op het vlak van facility of property management.

Je staat in voor het analyseren van de kinderbijslagwetgeving om de softwaretoepassingen te optimaliseren. Als schakel tussen dossierbeheerders en developers neem je hiertoe een coördinerende en sturende rol op. Master met grondige informaticakennis (nadruk op software) en sterke interesse voor kinderbijslagwetgeving.

Vo o r A D M B H R S e r v i c e s

PREVENTIEADVISEUR VEILIGHEID NIVEAU 1 (regio West-Vlaanderen)

Je wordt onze drijvende kracht in de regio Gent waarbij je vooral de focus legt op het profileren van ADMB als dé HR-leverancier bij de klanten. Je belangrijkste uitdaging wordt het bevorderen van de groei van het kantoor en het vergroten van onze marktpositie. Je hebt minimum een bacheloropleiding genoten en hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een commerciële omgeving en people management. Vo o r A D M B I n f o r m a t i c a d i e n s t

PROJECTLEIDER IT (Brugge) Als projectleider stuur je een team van analisten en developers aan. Samen met je medewerkers sta je in voor de ontwikkeling van onze applicaties inzake loonberekeningen en payrollbeheer. Onze ontwikkelingstechnologie bestaat hoofdzakelijk uit Oracle en Java. Bachelor/master met ervaring in softwareontwikkeling en met teamleader skills.

MIDDLEWARE SYSTEEMBEHEERDER (Brugge) Vertrouwd met Linux/Unix, Windows Server, Apache webserver en application servers (Tomcat)? Enige kennis van Java, PHP en databanken? Al gehoord van Java release management tools? Join us! Vo o r A D M B S o c i a a l B u r e a u

KANTOORDIRECTEUR (Zaventem) Je beheert samen met een team van ervaren dossierbeheerders je eigen klantenportefeuille. Je voornaamste drive is je werkgevers een perfecte service verlenen op het vlak van loonen personeelsadministratie. Je ontpopt je tevens als de specialist op het vlak van sociale wetgeving en aanverwante materies. Master rechten met een eerste werkervaring (personeelsdienst, balie, sociaal secretariaat …) of bachelor met ervaring in een sociaal secretariaat.

BEDIENDE LOONADMINISTRATIE (Brugge, Knokke-Heist, Antwerpen en Sint-Niklaas) Je staat in voor het volledige beheer van een aantal dossiers van aangesloten werkgevers. Dit omvat in eerste instantie de loonadministratie met alle bijbehorende sociaal-administratieve verplichtingen, alsook het oplossen van telefonische vragen van klanten en het invullen van de nodige sociale documenten en aangiften. Bachelor met sterke interesse voor of minimaal een basiskennis van sociale wetgeving.

Jouw inbreng behelst voornamelijk het geven van technische adviezen inzake welzijnsbeleid, risicoanalyse, brand- en ongevallenpreventie, verbeteren van arbeidsomstandigheden ... Industrieel of burgerlijk ingenieur en getuigschrift van aanvullende vorming veiligheid niveau 1.

SENIOR JAVA DEVELOPER MET STERKE FUNCTIONELE CAPACITEITEN (Brugge) Dynamisch team zoekt gepassioneerde Java developer om samen ‘state of the art’ oplossingen te creëren. Deze Service Oriented Applications situeren zich in de wereld van de geneeskunde en risicobeheersing.

PARAMEDICUS (Herentals) Je assisteert de arbeidsgeneesheer bij de gezondheidsbeoordelingen. Dit houdt in dat je het vooronderzoek (biometrie, audiometrie, oogonderzoek, longfunctietest ...) uitvoert en verantwoordelijk bent voor het vlotte verloop van de medische onderzoeken. Je zorgt voor een stipte registratie van de resultaten in het elektronisch gezondheidsdossier. Bachelor in de (sociale) verpleegkunde. Vo o r A D M B i S

MARKETEER – IT-RECRUITER SOCIAL MEDIA (Brugge) Je staat op proactieve wijze in voor het online genereren van marketing leads en draagt op die manier bij tot een performante instroom van IT-professionals. Concreet betekent dit dat je zorgt voor het uitdenken en uitvoeren van doelgerichte en commerciële online acties (e-mailings, e-nieuwsbrieven en intensieve searches). Via prospectie op de social media en via linkbuilding bouw je aan een netwerk van IT-professionals (freelance of in vast dienstverband). Je neemt actief deel aan e-business netwerken. Bachelor met commerciële spirit en gebeten door de wereld van de social media.

(SENIOR) JAVA OF .NET DEVELOPERS Ben je gebeten door het informaticavirus? Ben je gepassioneerd door Java of .NET? Ben je geboeid door de vele manieren waarop IT een positieve bijdrage in een organisatie levert? Dan heeft ADMB iS – de partner op het vlak van software development – je heel wat te bieden.

Interesse ? Surf dan zo snel mogelijk naar www.admb.jobs voor meer informatie over deze vacatures. Om je kandidaat te stellen, stuur je jouw motivatiebrief met cv naar: ADMB HR Services, Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, select@admb.be (voor de vacatures in West- en Oost-Vlaanderen). ADMB HR Services, Koningsstraat 75 b 4, 1000 Brussel, select.bxl@admb.be (voor de vacatures in Antwerpen en Brabant).

www.admb.jobs

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

KANTOORDIRECTEUR INTERIM (Gent)

Vo o r P r o v i k m o


004_GPV1QU_20110319_VMGCV_00.pdf; Mar 16, 2011 12:01:43

www.tempo-team.be

Bel 0800 85155

Het is rood Marketing assistants

Administratief bedienden de algemene administratie en sta je in voor

en loyaliteit van de klanten. Als aanspreekpunt voor je klanten, vertegenwoordigers en interne organisatie

Industry kandidaten Magazijniers

Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst en

Vertegenwoordigers

voortdurend op zoek naar verbetering.

en de uitbouw van je klantenportefeuille.

Je spoort storingen op en zorgt voor doeltreffende oplossingen.

te ontdekken. Bovendien geef je professioneel advies

Metaalbewerkers Je zorgt voor de voorbereiding, de instelling en

voor de algemene administratie in de organisatie.

Logistiek medewerkers de informatie betreffende inkomende goederen.

Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor

die deze stukken bewerkt.

Operatoren

Verpleging kandidaten

Je staat voornamelijk in voor een goed verloop om problemen te ontdekken en staat in voor

Op zoek naar werk? Bel gratis 0800 85 155, van 8 tot 20u, ook zaterdagvoormiddag. Of kijk op www.tempo-team.be

interim | inhouse services | search & selection | hr services

Verpleegkundigen

Als verpleegkundige verleen je algemene en

Interne kandidaten HR Consultants bij Tempo-Team

Eén dag in de schoenen van...  

En de Beste Werkgevers zijn…Microsoft en Schoenen Torfs. Onze journalisten namen de proef op de som. De een draaide mee bij Microsoft, de an...

Eén dag in de schoenen van...  

En de Beste Werkgevers zijn…Microsoft en Schoenen Torfs. Onze journalisten namen de proef op de som. De een draaide mee bij Microsoft, de an...

Advertisement