Vardafjell videregående skole

Page 1


Velkommen Uansett hvilket av våre tilbud du velger, skal vi legge til rette for at du får tre spennende og lærerike år her hos oss. Vi ønsker å jobbe sammen med deg på vei inn i framtiden din.

#framtidenstarterher

2


Vårt mål er å hjelpe deg med å finne en god vei fra 10.klasse til studentlivet som venter på deg etter tre år på videregående skole. For at du skal nå målet ditt tilbyr vi enga­ sjerte lærere og medelever, godt samhold mellom elevene og lærerne, og fokus på læringsglede i alle fag.

Alle våre studietilbud er studiespesialiserende eller studieforberedende. Elevene på Vardafjell oppnår derfor generell eller ­spesiell studiekompetanse. Fordi elever har ulike interesser når de kommer til oss på Vardafjell, har vi også tilbud om å forsere fag på Vg1. Det vil si at du kan velge å starte på et Vg2-fag mens du er elev hos oss på Vg1 ( se side 6-7).

Vg1 Forskningsklasse

Vanlige klasser

Om du velger å starte i Forskningsklassen, kan du ta Teknologi og forsknings­ lære 1 på Vg1. Velger du en av de andre studiespesia­liserende klassene våre, har du mulighet til å legge til Breddeidrett 1 i den grad det er ledig plass i faggruppene våre.

Medielinjen går over tre år

Internasjonal klasse

Uansett klasse på Vg1 velger du fritt på Vg2 og Vg3

Vg1 Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Vg2

Vg2

2IB

Studie­ spesialiserende med realfag

Studie­ spesialiserende med språk, samfunnsfag og økonomi

International Baccalaureate

Vg3

Vg3

3IB

Vg2 For de som har gått Vg1 og Vg2 yrkesfag

Påbygg

Vg3

Vg3 3


Veien til videre studier Studiespesialisering gir deg et bredt­ ­grunnlag for­­videre studier ved høy­ skoler og universiteter. Det første året starter du i utgangspunktet bare med fellesfag, men hos oss har du også mulighet til å starte på et programfag, eller å gå i en klasse der deler av undervisningen foregår på ­engelsk (se side 7 og 9). På Vg2 og Vg3 skal du velge hvilke av våre ­programfag du ­ønsker å fordype deg i. 4


Programområde for realfag Er du nysgjerrig, strukturert og glad i å se sammenhenger? Liker du å gjøre eksperimenter? Har du lyst til å finne ut mer om hvordan du og naturen rundt deg fungerer? Da vil du sikkert like realfag. Vi tilbyr alle de sentrale realfagene. I tillegg har vi ­spennende og utfordrende samarbeid med lokale realfagsbedrifter. Det første året på studie­spesialiserende er i utgangspunktet felles, men hvis du er ekstra interessert i teknologi og realfag, kan du velge Forskningsklassen og ta programfaget Teknologi og forskningslære 1 allerede på Vg1. Les mer om dette på s.9. Det er viktig at du velger fag du har interesse for. Hos oss vil du møte enga­ sjerte lærere som vil at du skal utforske verden og følge drømmene dine. Noen høyere studier (lege-, veterinær-, ingeniørstudier etc) har spesielle opptakskrav og krever at du har full fordypning i noen realfag, det som kalles spesiell studiekompetanse.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Hva med å lære mer om politikk og menneskerettigheter? Vil du bli enda bedre i engelsk eller lære deg et tredje fremmedspråk? Vurderer du å studere psykologi? Eller kanskje du vil lære å starte din egen bedrift? Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi byr på mange ­spennende fag som gir innsikt i deg selv og samfunnet vi lever i. Du ­velger program­fag for Vg2 i løpet av andre semester på Vg1. Her vil du få god ­veiledning, slik at fagvalget ditt blir riktig ut fra dine evner og interesser. Med fag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi vil du oppnå generell studiekompetanse. Denne studiekompetansen åpner dørene til mer enn 90% av mulige studier ved universitet og høyskoler i Norge og utlandet.

Breddeidrett Liker du å trene? Har du lyst til å lære mer om hvordan kroppen din fungerer? Vil du utnytte deler av skoledagen til å lære mer om hvordan du kan bygge opp ditt eget treningsprogram og forebygge skader? Ønsker du å kombinere tradisjonelle studiespesialiserende fag med mer fysisk aktivitet i skoledagen? Da kan du velge programfaget breddeidrett hos oss.

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Fremmedspråk nivå II

4t

Matematikk

P/T (5t)

Historie

4t P(3t)

S/R(5t)

2t

Religion og etikk

4t

3t

PROGRAMFAG Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t

TOTALT OMFANG

30t

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

• Internasjonal engelsk • Samfunnsfaglig engelsk • Engelskspråklig kultur og litteratur • Psykologi • Rettslære • Kommunikasjon og kultur • Sosiologi og sosialantropologi • Politikk og menneskerettigheter • Markedsføring og ledelse • Entreprenørskap og bedriftsutvikling • Økonomistyring • Økonomi og ledelse • Spansk/Tysk/Fransk • Historie og filosofi

• Biologi • Fysikk • Kjemi • Teknologi og forskningslære • Informasjonsteknologi (IT) • Geofag • Matematikk for realfag R1 og R2 • Matematikk for språk/samfunnsfag S1 og S2

PROGRAMOMRÅDE FOR IDRETT • Breddeidrett

5


Ekstra valgmuligheter

6


Fagundervisning på engelsk - Internasjonal klasse på Vg1 Lurer du på om IB er noe for deg? Ser du for deg å studere i utlandet? Eller har du rett og slett lyst til å bli enda bedre i engelsk? Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan være en betydelig døråpner i framtiden din. I Internasjonal klasse på Vg1 vil deler av undervisningen foregå på engelsk i noen av fagene. Som regel vil det være i naturfag, geografi og samfunnsfag.

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Den internasjonale klassen er en vanlig studiespesialiserende Vg1-klasse, men den vil i tillegg gi deg en forsmak på hvordan det er å gå på IB. Du står helt fritt til å velge mellom IB eller å fortsette på vanlig studiespesialiserende program på Vg2.

Fremmedspråk nivå II

4t

Matematikk

P/T (5t)

Breddeidrett på Vg1

Religion og etikk

Har du lyst å bruke skoledagen mer effektivt? Har du lyst å trene i skoletiden? Elevene på Vardafjell har mulighet til å starte på et Vg2-fag allerede mens de er elever på Vg1. Dette gir muligheten til å ta et ekstra programfag på Vg3, eller å redusere antall undervisningstimer med 5 timer pr uke. Ved å velge Breddeidrett 1 i tillegg til de ordinære fagene på Vg1, får du en skolehverdag med mer fysisk aktivitet. Da kan du kombinere et skolefag med en idrett du liker og få trent i løpet av skoledagen. Velger du Forskningsklassen på Vg1 kan du ta faget Teknologi og forsknings­ lære 1 (se side 9).

Historie

4t P(3t)

S/R(5t)

2t

4t

3t

PROGRAMFAG Valgfritt programfag

5t

5t*

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t (25)

TOTALT OMFANG

5t

30t

Forsering av fag på Vg1. Det vil si at du kan velge å starte på et Vg2-fag mens du er elev hos oss på Vg1. * Du kan ev. velge bort et 5t programfag på Vg3

Ungdomsbedrift – skaperglede, praksis og innovasjon På Vardafjell har vi mottoet framtiden starter her, og vi tilbyr elever å ha ungdomsbedrift i flere fag, både på medier og kommunikasjon og studie­ spesialiserende. Vi tilbyr faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, som kan være et av fagene du velger om du ønsker et spennende løp innenfor bedrift og markedsføring. Å være del av en ungdomsbedrift vil gi deg god praktisk erfaring som vil være gull verdt å ta med seg senere i arbeidslivet. Ungdomsbedriftene arbeider ut fra ideer, driver produksjon, salg, har kunder, jobber med virkelige penger og fører regnskap.

#virkeligheteninniklasserommet 7


Liker du realfag? Synes du det er gøy å undersøke hvordan ting fungerer? Liker du å g jøre eksperimenter? Har du lyst til å vite mer om hva realister på Haugalandet jobber med?

8


Det er estimert at 65% av yrkene i år 2030 ikke eksisterer enda. Sannsynligvis vil mange av de nye jobbene kreve realfagskompetanse, forståelse av teknologi, samt gode samarbeidsevner. Forskningsklassen er et studiespesialiserende tilbud til Vg1-elever med ekstra fokus på realfag. Forsknings­klassen passer for deg som ønsker en utforskende tilnærming til fagene dine der det legges vekt på samarbeid og prosjekter. Fagene vil bli knyttet opp mot ­bedrifter i skolens nærområde. Du får jobbe med ­realfaglige problemstillinger sammen med ingeniører og andre realister, og det blir bedriftsbesøk for å få innsikt i hvilke arbeidsoppgaver realister har. I denne klassen kan du ta faget Teknologi og forskningslære 1 mens du går første året hos oss, i tillegg til de vanlige Vg1-fagene. Dersom du fortsetter med vanlig antall programfag på Vg2, er du et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan du bruke til å ta et ekstra programfag eller til å ha færre timer i uken og ha bedre tid til å konsentrere deg om de andre fagene på Vg3. Vi anbefaler at elevene i Forskningsklassen velger Matematikk 1T. Om du ønsker å fortsette med realfag på Vg2 og Vg3, vil en fordypning i matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, IT eller Teknologi og ­forskningslære 2 være det naturlig valget for de fleste elevene. Men du kan også velge å gå over til IB eller språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3 om du ønsker det.

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Fremmedspråk nivå II

4t

Matematikk

P/T (5t)

Historie

4t P(3t)

S/R(5t)

2t

Religion og etikk

4t

3t

PROGRAMFAG TOF 1

5t

Valgfritt programfag

5t

5t*

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t (25t)

TOTALT OMFANG

35t

*Du kan ev. velge bort et 5t programfag på Vg3

Teknologi og forskningslære 1 Alle som velger Forskningsklassen på Vg1 anbefales å ha faget Teknologi og forsknings­lære 1 (ToF1). Dette er et spennende fag der du blant annet skal jobbe med programmering av teknolego, dataloggere, vindmøllekonstruksjon og lære 3D- tegning. Faget er et praktisk realfag, der det stort sett jobbes med ulike prosjekter knyttet til realfaglige problemstillinger. Det er kun elever i Forskningsklassen som kan velge ToF1 faget.

9


Kunne du tenke deg å snakke og skrive engelsk flytende? Vil du fordype deg i flere fag? Har du lyst på et internasjonalt­ ­vitnemål som åpner nye dører?

#educationfor abetterworld 10


IB er et internasjonalt studiespesialiserende utdanningsprogram du velger på Vg2 og Vg3. Et IB-vitnemål er noe du vil ta med deg resten av livet og som vil fungere som en internasjonal døråpner, i tillegg til å gi deg muligheter til å studere i Norge.

Group

Subjects

1

Norwegian A literature

Som IB-elev vil du ha undervisning på engelsk i alle fag, unntatt i faget ­Norwegian og eventuelle andre språkfag du velger. Dette gjør at du blir flytende i både skriftlig og muntlig engelsk. Alle IB-elever får spesiell ­studiekompetanse, og du velger selv om du ønsker å fortsette med fremmedspråk eller heller vil fordype deg mer i andre fag.

På IB er det færre elever i faggruppene i flere av fagene, og du velger kun seks fag som du har i både Vg2 og Vg3. I tillegg skal du ha faget Theory of knowledge og et CAS-program. Som IB-elev skal du også gjennomføre ditt eget forskningsprosjekt (extended essay) i ett av de fagene du liker best. Da vil en av faglærerne bli din veileder, og du får en erfaring som vil være veldig nyttig når du skal studere videre på universitet eller høyskoler i Norge eller i utlandet. Dette kan du lese mer om på nettsiden vår.

Language acquistion

Spanish B/ab initio

På IB-linjen tilbys noen fag online i samarbeid med Pamoja. Det gjør at du kan velge flere fag, blant annet Economics. Les mer om dette og de andre IBfagene på nettsiden vår.

German B/ab initio

Går du første året på Vardafjell, har du anledning til å finne ut mer om IB før du velger for Vg2 og Vg3. Mange av IB-elevene våre velger Internasjonal klasse på Vg1 (se side 7), men dette er ingen forutsetning for å søke på IB på Vg2.

Studies in English A language and language and literature literature English B

2

French B/ab initio

History

3

4

Biology

Sciences

Physics

Psychology Individuals Economics and Societies (online course) Experimental Chemistry

The IB has made me become a more ­enduring person, and more appreciative of learning. The IB has not only shaped me as a student, but also in a positive way as a person. I have got a new ­approach to difficult subjects/problems, and ­instead of thinking “I have never done this”, I now think “I will figure this out”.

Nancy Herz, former IB student , 2013 - 2015

Mathematics AI Mathematics Mathematics AA

5

As IB learners we strive to be - Inquirers - Knowledgeable - Thinkers - Communicators - Principled - Openminded - Caring - Risk-takers - Balanced - Reflective

#utnyttpotensialetditt 11


Medier og kommunika­sjon er en kreativ og praktisk vei til studiekompetanse.

12


Studieforberedende Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon er et programområde med mange unike muligheter. Her får du jobbe med både praktiske og teoretiske fag. Det første året får du grunnleggende opplæring i programvare og utstyr som du trenger for å lage gode produkter i mediebransjen. På Vg2 og Vg3 får du mer frihet til å fordype deg i det du er spesielt interessert i. Ved å velge medier og kommunikasjon vil du videreutvikle dine kreative evner og digitale ferdigheter, som vil være verdifullt i alle typer studier etter videregående skole. Dette vil også være etterspurt kompetanse i din fremtidige yrkeskarriere. På medier og kommunikasjon får du jobbe med tekst, foto, film, lyd, nye medier og grafisk design. Du lærer å utforme budskap, velge riktig uttrykk, layout og hvilke virkemidler du kan bruke for å nå fram med budskapet ditt. Velger du medier og kommunikasjon, vil du også få jobbe med entreprenørskap. Da får du muligheten til å etablere din egen ungdomsbedrift sammen med andre elever. Dere vil da starte, drive og avslutte en ekte inntektsbringende bedrift i løpet av ett skoleår. I tillegg til praktisk undervisning lærer du deg å forholde deg til mediene på en bevisst og kritisk måte. Du lærer hva som er lov og ikke lov i mediene, hvordan man blir påvirket og hvordan du kan avsløre hva som er sant og ikke sant i mediene. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Fremmedspråk*

4t

4t

Matematikk

P/T (5t)

P(3t) - S/R(5t) S/R(5t)

Samfunnsfag

3t

Geografi

2t

Historie

2t

Religion og etikk

4t 3t

PROGRAMFAG Mediesamfunnet

5t

5t

5t

Medieuttrykk

5t

5t

5t

5t

5t

Valgfritt programfag Valgfritt programfag TOTALT OMFANG

5t 35t

35t (37t)

35t

* Dersom du ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen, må du starte med fremmedspråk nivå 1 på medielinjen.

#framtidenstarterher

13


#viheierpĂĽdere

14


Ta kontakt med oss om du vil ha mer informasjon Rektor - Ragnhild Aspen Alvsaker ragnhild.aspen.alvsaker@skole.rogfk.no 52 70 99 20 / 456 11 716 Rådgiver - May Britt Haugland may.britt.haugland@skole.rogfk.no 52 70 99 25 / 459 74 657 Facebook: Rådgivning Vardafjell IB-koordinator - Hanne Gilje Birkeland hanne.christine.gilje.birkeland@skole.rogfk.no 52 70 99 27 / 994 61 488 Inntaksansvarlig - Finn Morten Jacobsen finn.morten.jacobsen@skole.rogfk.no 52 70 99 23 / 977 30 051

Facebook: www.facebook.com/vardafjell Instagram: @vardafjell

Vardafjell vidergående skole / Rogaland Fylkeskommune Spannaveien 25 / 5532 Haugesund / Tlf 52 70 99 10 Vardafjell - vgs@skole.rogfk.no / www.vardafjell.vgs.no

15


På Vardafjell forbereder vi våre elever på framtidens utfordringer i et godt og aktivt skolemiljø. Med et bredt studietilbud med internasjonalt fokus åpner vi dører mot verden.