__MAIN_TEXT__

Page 1


Velkommen Uansett hvilket av våre tilbud du velger, skal vi legge til rette for at du får tre spennende og lærerike år her hos oss. Vi ønsker å jobbe sammen med deg på vei inn i framtiden din. #framtidenstarterher

2


Vårt mål er å hjelpe deg med å finne en god vei fra 10.klasse til studentlivet som venter på deg etter tre år på videregående skole. For at du skal nå målet ditt tilbyr vi engasjerte lærere og medelever, godt samhold mellom elevene og lærerne og fokus på læringsglede i alle fag. Alle våre studietilbud er studie­spesialiserende eller studieforberedende. Alle elevene på Vardafjell oppnår derfor generell eller spesiell studiekompetanse. Fordi elever har ulike interesser når de kommer til oss på Vardafjell, har vi også

tilbud om å forsere fag på Vg1. Det vil si at du kan velge å starte på et Vg2-fag mens du er elev hos oss på Vg1 ( se side 6-7). Om du velger å starte i Forskningsklassen, kan du ta Teknologi og forskningslære 1 på Vg1. Velger du en av de andre studiespesialiserende klassene våre, har du mulighet til å legge til enten Breddeidrett 1 eller Økonomistyring 1, i den grad det er ledig plass i faggruppene våre.

Vg1 Forskningsklasse

Vanlige klasser

Lærerne våre gleder seg til å dele sin kunnskap med deg! Fag blir meningsfulle i lys av den ­virkeligheten du står i hver dag. Vi er derfor opptatt av å bringe virkeligheten inn i klasse­ rommet, slik at du hver dag ser nytten av det du lærer på skolen.

Medielinjen går over tre år

Internasjonal klasse

Uansett klasse på Vg1 velger du fritt på Vg2 og Vg3

Vg1 Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Vg2

Vg2

2IB

Studie­ spesialiserende med realfag

Studie­ spesialiserende med språk, samfunnsfag og økonomi

International Baccalaureate

Vg3

Vg3

3IB

Vg2 For de som har gått Vg1 og Vg2 yrkesfag

Påbygg

Vg3

Vg3 3


Veien til videre studier Studiespesialisering gir deg et bredt­ ­grunnlag for­­videre studier ved høy­skoler og universiteter. Det første året starter du i utgangspunktet bare med fellesfag, men hos oss har du også mulighet til å starte på et programfag, eller å gå i en klasse der deler av undervisningen foregår på ­engelsk (se side 7 og 9). På Vg2 og Vg3 skal du velge hvilke av våre spennende ­programfag du ønsker å fordype deg i.

4


Programområde for realfag Er du nysgjerrig, strukturert og glad i å se sammenhenger? Liker du å gjøre eksperimenter? Har du lyst til å finne ut mer om hvordan du og naturen rundt deg fungerer? Da vil du sikkert like realfag. Vi tilbyr alle de sentrale realfagene. I tillegg har vi ­spennende og utfordrende samarbeid med lokale realfagsbedrifter. Det første året på studie­spesialiserende er i utgangspunktet felles, men hvis du er ekstra interessert i teknologi og realfag, kan du velge Forskningsklassen og ta programfaget Teknologi og forskningslære 1 allerede på Vg1. Les mer om dette på s.9. Det er viktig at du velger fag du har interesse for. Hos oss vil du møte enga­ sjerte lærere som vil at du skal utforske verden og følge drømmene dine. Noen høyere studier (lege-, veterinær-, ingeniørstudier etc) har spesielle opptakskrav og krever at du har full fordypning i noen realfag, det som kalles spesiell studiekompetanse.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Er du interessert i entreprenørskap og bedriftsutvikling? Vurderer du å studere psykologi? Hva med å lære mer om politikk og menneskerettigheter? Eller kanskje du vil bli enda bedre i engelsk eller lære deg et tredje fremmedspråk? Programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi byr på mange ­spennende fag som gir innsikt i deg selv og samfunnet vi lever i. Du ­velger program­fag for Vg2 i løpet av andre semester på Vg1. Her vil du få god ­veiledning, slik at fagvalget ditt blir riktig ut fra dine evner og interesser. Med fag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi vil du oppnå generell studiekompetanse. Denne studiekompetansen åpner dørene til mer enn 90% av mulige studier ved universitet og høyskoler i Norge og utlandet.

Breddeidrett Liker du å trene? Har du lyst til å lære mer om hvordan kroppen din fungerer? Vil du utnytte deler av skoledagen til å lære mer om hvordan du kan bygge opp ditt eget treningsprogram og forebygge skader? Ønsker du å kombinere tradisjonelle studiespesialiserende fag med mer fysisk aktivitet i skoledagen? Da kan du velge programfaget breddeidrett hos oss.

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Fremmedspråk nivå II

4t

4t

Matematikk P / T

5t

P(3t)

Historie

S/R(5t)

2t

Religion og etikk

4t

3t

PROGRAMFAG Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t

TOTALT OMFANG

30t

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

• Entreprenørskap og bedriftsutvikling • Internasjonal engelsk • Samfunnsfaglig engelsk • Engelskspråklig kultur og litteratur • Samfunnsgeografi • Psykologi • Kommunikasjon og kultur • Sosiologi og sosialantropologi • Rettslære • Markedsføring og ledelse • Politikk og menneskerettigheter • Økonomistyring • Økonomi og ledelse • Spansk/Tysk/Fransk • Historie og filosofi

• Biologi • Fysikk • Kjemi • Teknologi og forskningslære • Informasjonsteknologi (IT) • Geofag • Matematikk for realfag R1 og R2 • Matematikk for språk/samfunnsfag S1 og S2

PROGRAMOMRÅDE FOR IDRETT • Breddeidrett

5


Ekstra valgmuligheter

6


Fagundervisning på engelsk - Internasjonal klasse på Vg1

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Lurer du på om IB er noe for deg? Er du opptatt av internasjonale problemstillinger? Vil du forstå mer av de globale utfordringene i framtiden? Ser du for deg å studere i utlandet? Eller har du rett og slett lyst til å bli enda bedre i engelsk?

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Fremmedspråk nivå II

4t

4t

Matematikk P / T

5t

P(3t)

Gode språkkunnskaper og ferdigheter kan være en betydelig døråpner i framtiden din. Enten du ser for deg videre studier i Norge eller i utlandet, er store deler av litteraturen du møter på engelsk. I Internasjonal klasse på Vg1 vil deler av undervisningen foregå på engelsk i noen av fagene. Som regel vil det være i naturfag, geografi og samfunnsfag. Den internasjonale klassen er en helt vanlig studiespesialiserende Vg1-klasse, men den vil i tillegg gi deg en forsmak på hvordan det er å gå på IB. Du står helt fritt til å velge mellom IB eller å fortsette på helt vanlig studiespesialiserende program på Vg2.

Historie Religion og etikk

Har du lyst å bruke skoledagen enda mer effektivt? Kunne du tenke deg å lære mer om økonomi? Eller har du lyst å trene i skoletiden? Elevene på Vardafjell har mulighet til å starte på et Vg2-fag allerede mens de er elever på Vg1. Dette gir muligheten til å ta et ekstra programfag på Vg3. Eller å redusere antall undervisningstimer på Vg3 med 5 timer pr uke.

4t

3t

PROGRAMFAG Valgfritt programfag

Breddeidrett og økonomistyring

S/R(5t)

2t

5t

5t*

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t (25)

TOTALT OMFANG

5t

30t

Forsering av fag på Vg1. Det vil si at du kan velge å starte på et Vg2-fag mens du er elev hos oss på Vg1. * Du kan ev. velge bort et 5t programfag på Vg3

Ved å velge Breddeidrett 1 i tillegg til de ordinære fagene på Vg1, får du en skolehverdag med mer fysisk aktivitet. Da kan du kombinere et skolefag med en idrett du liker og få trent i løpet av skoledagen. Vi tilbyr derfor ledige plasser i programfaget breddeidrett til Vg1-elever. Velger du Økonomistyring 1 i tillegg til de ordinære fagene på Vg1, vil det gi deg et ekstra godt grunnlag til å drive din egen ungdomsbedrift i faget ­entreprenørskap og bedriftsutvikling som kan velges på Vg2. Du vil også være godt forberedt til å fortsette på økonomistudier etter fullført videregående skole. Vi tilbyr derfor ledige plasser i programfaget økonomistyring til ­Vg1-elever.

#vilærerbedresammen 7


Liker du realfag? Synes du det er gøy å undersøke hvordan ting fungerer? Liker du å g jøre eksperimenter? Har du lyst til å vite mer om hva realister på Haugalandet jobber med?

8


Det er estimert at 65% av yrkene i år 2030 ikke eksisterer enda. Sann synligvis vil mange av de nye jobbene kreve realfagskompetanse, forståelse av teknologi, samt gode samarbeidsevner. Forskningsklassen er et studiespesialiserende tilbud til Vg1-elever med ekstra fokus på realfag. Forsknings­ klassen passer for deg som ønsker en utforskende tilnærming til fagene dine der det legges vekt på samarbeid og prosjekter. Fagene vil i enda større grad bli knyttet opp mot ­bedrifter og høgskoler i skolens nærområde. Du får jobbe med ­realfaglige problemstillinger sammen med ingeniører og andre realister, og det blir bedriftsbesøk for å få innsikt i hvilke arbeidsoppgaver realister har. I denne klassen kan du ta faget Teknologi og forskningslære 1 mens du går første året hos oss, i tillegg til de vanlige Vg1-fagene. Dersom du fortsetter med vanlig antall programfag på Vg2, er du et programfag på forskudd i Vg3. Disse frigjorte timene kan du bruke til å ta et ekstra programfag eller til å ha færre timer i uken og ha bedre tid til å konsentrere deg om de andre fagene på Vg3. Vi anbefaler at elevene i Forskningsklassen velger Matematikk 1T. Om du ønsker å fortsette med realfag på Vg2 og Vg3, vil en fordypning i matematikk, fysikk, kjemi, biologi, IT eller Teknologi og ­forskningslære 2 være det naturlig valget for de fleste elevene. Men du kan også velge å gå over til IB eller språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3 om du ønsker det.

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

Geografi

2t

Samfunnsfag

3t

Fremmedspråk nivå II

4t

4t

Matematikk P / T

5t

P(3t)

Historie

S/R(5t)

2t

Religion og etikk

4t

3t

PROGRAMFAG TOF 1

5t

Valgfritt programfag

5t

5t*

Valgfritt programfag

5t

5t

Valgfritt programfag

5t

5t

30t (32t)

30t (25t)

TOTALT OMFANG

35t

*Du kan ev. velge bort et 5t programfag på Vg3

Teknologi og forskningslære 1 Alle som velger Forskningsklassen på Vg1 anbefales å ha faget Teknologi og forsknings­lære 1 (ToF1). Dette er et kjempespennende fag der du blant annet skal jobbe med programmering av teknolego, dataloggere, vindmøllekonstruksjon og lære 3D- tegning. Faget er et praktisk realfag, der det stort sett jobbes med ulike prosjekter knyttet til realfaglige problemstillinger. Det er kun elever i Forskningsklassen som kan velge ToF1 faget.

9


Har du lyst på et internasjonalt­ ­vitnemål som åpner nye dører? Kunne du tenke deg å snakke og skrive engelsk flytende? Vil du bli en internationally minded, global citizen?

10


IB er et internasjonalt studiespesialiserende utdanningsprogram du velger på Vg2 og Vg3. Et IB-vitnemål er noe du vil ta med deg resten av livet og som vil fungere som en internasjonal døråpner, i tillegg til å gi deg muligheter til å studere i Norge. Som IB-elev vil du ha undervisning på engelsk i alle fag, unntatt i faget ­Norwegian og eventuelle andre språkfag du velger. Dette gjør at du blir flytende i både skriftlig og muntlig engelsk. Alle IB-elever får spesiell ­studiekompetanse, og du velger selv om du ønsker å fortsette med andre fremmedspråk eller heller vil fokusere mer på for eksempel realfag. På IB er det færre elever i faggruppene i flere av fagene, og du velger kun seks fag som du har i både Vg2 og Vg3. I tillegg skal du ha faget Theory of knowledge og et CAS-program. Som IB-elev skal du også gjennomføre ditt eget forskningsprosjekt (extended essay) i ett av de fagene du liker best. Da vil en av faglærerne bli din veileder, og du får en erfaring som vil være veldig nyttig når du skal studere videre på universitet eller høyskoler i Norge eller i utlandet. Alt dette kan du lese mer om på nettsiden vår.

Group

Subjects

1

Norwegian A literature

Studies in language and English A language and literature literature English B

2

French B/ab initio

Language acquistion

Spanish B/ab initio

På IB-linjen er at vi også tilbyr fag online i samarbeid med Pamoja. Det gjør at vi kan tilby et større utvalg fag, blant annet Economics. Les mer om dette og de andre IB-fagene på nettsiden vår.

German B/ab initio

Går du første året på Vardafjell, har du anledning til å finne ut mer om IB før du velger for Vg2 og Vg3. Mange av IB-elevene våre velger Internasjonal klasse på Vg1 (se side 7), men dette er ingen forutsetning for å søke på IB på Vg2.

3

4

Biology

5

Mathematical studies

The IB has made me become a more ­enduring person, and more appreciative of learning. The IB has not only shaped me as a student, but also in a positive way as a person. I have got a new ­approach to difficult subjects/problems, and ­instead of thinking “I have never done this”, I now think “I will figure this out”.

Nancy Herz, former IB student , 2013 - 2015

History

Psychology Individuals Economics and Societies (online course)   Experimental Chemistry   Sciences Physics

Mathematics

As IB learners we strive to be - Inquirers - Knowledgeable - Thinkers - Communicators - Principled - Openminded - Caring - Risk-takers - Balanced - Reflective

Mathematics

#utnyttpotensialetditt 11


Medier og kommunika­sjon er en kreativ og praktisk vei til studiekompetanse.

12


Fag

FELLESFAG

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4t

4t

6t

Kroppsøving

2t

2t

2t

Naturfag

5t

Engelsk

5t

I noen undervisningsprosjekter samarbeider vi med næringslivet og du kan få mulighet til å prøve deg på realistiske arbeidsoppdrag for reelle kunder. Medier og kommunikasjon kan være et springbrett til videre studier innen spennende og fremtidsrettede yrker i medieverdenen som for eksempel film, markedsføring, spill, animasjon, lyd, design og arkitektur.

Fremmedspråk*

4t

4t

Matematikk P/T

5t

P(3t) - S/R(5t)

Medier og kommunikasjon kan også brukes som et fundament for nær sagt alle slags studier og yrker. I de tre årene du går på medier og kommunikasjon har du ti timer felles mediefag per uke. I tillegg kan du på Vg2 velge fordypning i ett mediefag som for eksempel foto, film eller grafisk design. På Vg3 kan du velge andre fordypningsfag innen medier og kommunikasjon og studieforberedende retning. Studieretningen er kjent for å ha et godt klassemiljø.

Hvis du velger medier og kommunikasjon kombinerer du vanlige skolefag med kreative, praktiske mediefag. Du får generell studiekompetanse ved å velge medier og kommunikasjon. På skolen får du mulighet til å låne profesjonelt utstyr. Du får opplæring blant annet i Adobe-pakken. Dette er profesjonell programvare for medieproduksjoner.

Medier og kommunikasjon er for deg som • • •

vil jobbe med foto, film, bilderedigering, journalistikk og grafisk design vil lære å bruke profesjonelt utstyr til film, foto, lyd og animasjon ønsker en praktisk og kreativ vei til generell studiekompetanse

Samfunnsfag

3t

Geografi

2t

Historie

2t

Religion og etikk

4t 3t

PROGRAMFAG Mediesamfunnet

5t

5t

5t

Medieuttrykk

5t

5t

5t

5t

5t

Valgfritt programfag Valgfritt programfag TOTALT OMFANG

5t 35t

35t (37t)

35t

* Dersom du ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen, må du starte med fremmedspråk nivå 1 på medielinjen.

Opptakskrav til høyere utdanning Du oppnår studie­ kompetanse og kan ta høyere utdanning.

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er økonomi-, ingeniør-, realfagsog medisinstudier. På medier og kommunikasjon kan du velge noen av de realfagene du trenger. Ta kontakt med Vardafjell vgs for å få mer informasjon om muligheter for å få spesiell studiekompetanse på medier og kommunikasjon.

13


#viheierpĂĽdere

14


Trenger du mer i­ nformasjon, blir vi glade om du tar kontakt Rektor - Ragnhild Aspen Alvsaker ragnhild.aspen.alvsaker@skole.rogfk.no 52 70 99 20 / 456 11 716 Rådgiver - Egil Sundve egil.sundve@skole.rogfk.no 52 70 99 25 / 413 01 868 Facebook: Rådgivning Vardafjell IB-koordinator - Hanne Gilje Birkeland hanne.christine.gilje.birkeland@skole.rogfk.no 52 70 99 27 / 994 61 488 Inntaksansvarlig - Finn Morten Jacobsen finn.morten.jacobsen@skole.rogfk.no 52 70 99 23 / 977 30 051

Facebook: www.facebook.com/vardafjell Instagram: @vardafjell Vardafjell vidergående skole / Rogaland Fylkeskommune Spannaveien 25 / 5532 Haugesund / Tlf 52 70 99 10 Vardafjell - vgs@skole.rogfk.no / www.vardafjell.vgs.no

15


På Vardafjell forbereder vi våre elever på framtidens utfordringer i et godt og aktivt skolemiljø. Med et bredt studietilbud med internasjonalt fokus åpner vi dører mot verden.

Profile for Vardafjell vgs

Vardafjell vgs 2018/2019  

Vardafjell vgs 2018/2019  

Profile for va-opedal
Advertisement