Page 1

BSc

POLISH LANGUAGE INFORMATION FOR PARENTS

INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION BACHELOR YEAR 2013-2014


INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

2

INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

Międzynarodowa Administracja Biznesowa – jest trzyletnim kierunkiem studiów, akredytowanym przez EPAS – Europejska Komisję Akredytacyjną (European Programmes Accreditation Systems). Ten międzynarodowy kierunek ma na celu przygotowanie ambitnych studentów do globalnej kariery w świecie biznesu. Studia skupiają się na zarządzaniu działalnością gospodarczą w kontekście międzynarodowym. Nasi studenci i wykładowcy są obywatelami różnych państw z różnym dorobkiem kulturowym, więc od samego początku studiów studenci uczą się pracy w zespole wielokulturowym i międzynarodowym. Podczas trzyletniego programu, studenci mają możliwość poszerzenia swojego doświadczenia międzynarodowego poprzez pisanie pracy licencjackiej w przedsiębiorstwie zagranicznym, jak również wyjazd na naukę za granicę. Uniwersytet Twente posiada liczne kontakty oraz umowy z uniwersytetami z całego świata, a możliwości wymiany międzynarodowej są na bieżąco uaktualniane.


INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

3

Międzynarodowa Administracja Biznesowa oferuje wielodyscyplinarne podejście do tematu zarządzania i badań firm. Studenci mogą połączyć szereg dyscyplin biznesowych, takich jak finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie innowacjami, zaopatrzenie, zarządzanie produkcją oraz marketing.

Na Uniwersytecie Twente uczymy studentów budować pomosty między różnymi dyscyplinami i krajami, a także między teorią i praktyką w świecie biznesu. Od pierwszego modułu studenci zawierają znajomości w świecie biznesu, a dzięki bezpośrednim kontaktom z liderami przedsiębiorczości rozwijają swoje umiejętności biznesowe. Ponadto wiedza i umiejętności zawodowe są rozwijane poprzez połączenie zajęć teoretycznych z projektami praktycznymi.

CEL STUDIÓW Międzynarodowa Administracja Biznesu oferuje modułowy program kształcenia (co oznacza, że integruje wiedzę i umiejętności z wyraźnym nastawieniem na kształtowanie umiejętności). Rok akademicki składa się z czterech modułów, z których każdy koncentruje się na pojedynczym projekcie. Projekty te wykorzystują wiedzę teoretyczną i praktyczną. Taki rodzaj kształcenia wpływa korzystnie na pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin, wiec nasi studenci szybko gromadzą wystarczającą ilość informacji by wziąć udział w rozmowie z ekspertami z danej dziedziny. Studenci są szkoleni na osoby, które potrafią rozwiązywać problemy oraz potrafią pokierować swoim rozwojem osobistym i zawodowym w roli organizatora czy naukowca. Naszym celem jest kształcenie studentów by byli kreatywni i wprowadzali nowatorskie rozwiązania i posiadali odpowiednie narzędzia do rozwiązywania istotnych kwestii społecznych.

A

PROGRAM MAGISTERSKI Absolwenci kierunku otrzymują tytuł Bachelor of Science (tytuł licencjata). Po ukończeniu studiów licencjackich studenci mogą wkroczyć na rynek pracy lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Wydział oferuje studia magisterskie w Administracji Biznesowej, w którym studenci mogą wybrać spośród następujących specjalizacji: Zarządzanie Finansami (Financial Management), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management), Innowacja i Przedsiębiorczość (Innovation and Entrepreneurship), Zarządzanie Międzynarodowe (International Management), Zarządzanie Usługami i Zmianami (Service and Change Management) oraz Zarządzanie Informacją (Information Management).


INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

4

WARUNKI PRZYJĘCIA I ZAPISU Nasz program jest przeznaczony dla ambitnych i zmotywowanych studentów, którzy nie boją się wyzwań. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą spełnić następujące warunki: udokumentować ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej (dyplom musi być równorzędny z dyplomem holenderskim) oraz posiadać doskonałą wiedzę w zakresie matematyki i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (więcej informacji na stronie: http://goo.gl/emNr2 Jeśli Państwa dziecko spełnia powyższe kryteria wtedy może zapisać się na studia. Nasze Biuro Rekrutacji chętnie pomoże Państwu i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące procedury rekrutacji i zapisu. Admission and enrolment

NADZOROWANIE Uniwersytet Twente jest znany ze swojego indywidualnego podejścia do studentów, polityki otwartych drzwi swojej kadry nauczycielskiej oraz nieformalnej kultury organizacyjnej. W ramach naszego programu studenci otrzymują intensywną opiekę ze strony doradców studenckich, wykładowców i mentorów, którzy uważnie monitorują postęp podczas wszystkich projektów. Aby zapobiec rezygnacji z dalszej nauki w trakcie studiów, uczelnia sprawdza postęp studenta, jego zdobyte oceny oraz punkty na koniec pierwszego roku akademickiego. Wówczas wystawiana jest opinia na temat postępu studenta. Opinia ta jest PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ wiążąca. Jeżeli okaże się, że student nie uzyskał Nasi studenci są przygotowani do analizowania minimalnej liczby wymaganych punktów, dalsza problemów oraz opracowywania skutecznych rozwiązań kontynuacja studiów jest niemożliwa. Przy wystawianiu w zakresie organizacji pracy w międzynarodowym opinii brane są pod uwagę okoliczności osobiste środowisku. Ich umiejętności są dużymi zaletami w studenta. Naszą ambicją jest pomoc studentom w świecie biznesu: zarówno w relacjach występujących szybkim rozwoju zależnie od ich możliwości. Robimy to pomiędzy firmą a firmą jak i firmą a konsumentem (B2B, poprzez oferowanie kształcenia modułowego, B2C), w handlu, w energii czy w doradztwie. Nasi przedmiotów i specjalności fakultatywnych, ocenę absolwenci są często zatrudniani na stanowiskach postępów ucznia oraz intensywnej opieki indywidualnej. menadżerskich ( w dziedzinach takich jak: finanse, marketing, zaopatrzenie, zarządzanie zasobami ludzkim) niektórzy znajdują pracę w branży konsultingowej. Dzięki współpracy z firmami podczas studiów, studenci zyskują możliwość budowania sieci kontaktów zawodowych, które zwiększają ich szanse na rynku pracy.


INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

KSZTAŁCENIE DOSKONAŁOŚCI Uniwersytet zapewnia utalentowanym studentom możliwość dodatkowych wyzwań poza standardowym programem nauczania oferując dodatkowe przedmioty. Pięć do dziesięciu procent studentów może zostać przyjętych do Honorowego Programu Uniwersytetu Twente (University of Twente Honours Programme).

DODATKOWE INFORMACJE Czy chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje? Proszę zapoznać się z poniższą tabelą. Wszystkie informacje są podane w języku angielskim.

INFORMATION ON IBA PROGRAMME INFORMATION SESSIONS ALL UT PROGRAMMES ADMISSION AND ENROLMENT INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS (ADMISSION, VISAS, HOUSING, SUPPORT) CONTACT HONOURS PROGRAMME

BSc IBA parent flyer in Polish  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you